HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002"

Transkriptio

1 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY AINA OY

2 Sisältö Konsernin rakenne 3 Konsernin keskeiset tunnusluvut 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Konsernin tuloslaskelma 12 Konsernitase 13 Konsernin rahoituslaskelma 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tilinpäätöksen liitetiedot 16 Hallituksen voitonjakoehdotus 24 Tilintarkastajien tasemerkintä 24 Tilintarkastuskertomus 25 Hallintoneuvoston lausunto 25 Hämeen Puhelin Oy:n avainluvut 26 Hämeen Puhelin Oy:n toimitusjohtajan katsaus 27 Hämeen Puhelin Oy:n tuloslaskelma 28 Hämeen Puhelin Oy:n tase 29 Hämeen Puhelin Oy:n rahoituslaskelma 30 Hämeen Sanomat -konsernin avainluvut 32 Hämeen Sanomat -konsernin toimitusjohtajan katsaus 33 Hämeen Sanomat -konsernin tuloslaskelma 34 Hämeen Sanomat -konsernin tase 35 Hämeen Sanomat -konsernin rahoituslaskelma 36 Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy 37 Radio Janne Oy 37 Telekolmio Oy:n avainluvut 38 Telekolmio Oy:n toimitusjohtajan katsaus 39 Telekolmio Oy:n tuloslaskelma 40 Telekolmio Oy:n tase 41 Telekolmio Oy:n rahoituslaskelma 42 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n avainluvut 44 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n toimitusjohtajan katsaus 45 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tuloslaskelma 46 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tase 47 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n rahoituslaskelma 48 Hallintoneuvosto ja tilintarkastajat 49 Hallitus 50 Konsernin johtoryhmä 51 Tunnuslukujen laskentakaavat 52 Yhteystiedot 53 Tämä vuosikertomus ja osavuosikatsaukset ovat luettavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa Vuoden 2003 osavuosikatsaukset julkaistaan tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilinpäätökset kokonaisuudessaan on saatavissa kyseisistä yhtiöistä. 2 HPO-yhtymä 2002

3 Konsernin rakenne HPO-YHTYMÄ HPO-yhtymä Oyj 94% 100% 60% 90% Hämeen Sanomat Oy Hämeen Puhelin Oy Telekolmio Oy Hämeen tietotekniikkakeskus Oy 90% 100% 3% Aina Oy Omnivest Oy 100% 100% 2% 55% 33% Radio Janne Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy Protone Oy Graftor Media Production Oy Tilanne liiketoimintajärjestelyn jälkeen HPO-yhtymä 2002

4 Konsernin keskeiset tunnusluvut Liikevaihto EUR Liikevoitto EUR Tilikauden voitto EUR Tulos/osake EUR Liiketoiminnan rahavirta EUR Liiketoiminnan rahavirta/osake EUR Oma pääoma/osake EUR Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 6,3 Oman pääoman tuotto % 6,0 5,2 Omavaraisuusaste % 78,3 81,1 Henkilöstö Osinko/osake EUR 50,00 *) 50,50 *) Hallituksen esitys Liikevaihto * 6% 34% 32% 28% Hämeen Puhelin EUR Telekolmio EUR ** Hämeen Sanomat -konserni EUR Hämeen tietotekniikkakeskus EUR Muut < 1% *** EUR Liikevoitto * Hämeen Puhelin Telekolmio ** Hämeen tietokeskus Hämeen Sanomat Muut *** * Sisältää konsernin sisäisen liikevaihdon ** Sisältää koko vuoden liikevaihdon / liikevoiton. Mukana virallisessa konsernitilinpäätöksessä alkaen *** Aina Oy ja Omnivest Oy Henkilöstö Hämeen Puhelin Telekolmio Hämeen Sanomat -konserni * Hämeen tietotekniikkakeskus Muut 2 * Sisältää lehdenjakajat 164 henkilöä 4 HPO-yhtymä 2002

5 Konsernijohtajan katsaus H PO-yhtymän tavoitteena on olla Hämeenlinnan seudun elinvoimaa edistävä yrityskokonaisuus, jolla on kolme toistaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Valtakunnan tasolla vuosi 2002 oli mediatoimialalla edellistä vuotta selkeästi parempi huolimatta ilmoitustulojen lievästä laskusta. Tietoliikenne- ja tietotekniikkatoimialojen alavire jatkui ja jopa syveni. Kasvun hidastuminen ja kilpailun kiristyminen on näkynyt useiden yritysten ajautumisena taloudellisiin vaikeuksiin. Alan yritykset ovat pyrkineet parantamaan kannattavuuttaan karsimalla kustannuksiaan ja vähentämällä investointejaan. Tietoliikennealan kasvu on tullut ennen kaikkea mobiilija laajakaistaliittymien myynnistä. Tietotekniikka-alan kasvua on haettu yrityskaupoin ja yhteistyösopimuksin. Näitä taustoja vasten konsernimme yhtiöiden yltäminen hyvään tulokseen saa entistä suuremman arvon. Keskeisintä vuonna 2002 oli aloittaa pitkäjänteinen työ, joka tähtää konsernimme yhtiöiden toimintaedellytysten parantamiseen. Keskeisintä strategiassamme on seudullisuus ja eri toimialojen yhdentymisestä haettavat hyödyt asiakkaillemme. Tavoitteenamme on rakentaa seudullinen monitoimialainen yhteenliittymä, joka luo yhteydet seudun henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen välille. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu yksin, vaan tarvitsemme yhteistyökumppaneita. Vuoden 2002 tärkein tavoite oli löytää tietoliikennealan yhteistyökumppani, joka ymmärtää ja haluaa tukea seu- dullista strategiaamme ja jonka avulla varmistamme, että meillä on tarjota täysi valikoima alan palveluita niin kuluttaja- kuin yritys- ja yhteisöasiakkaillemme. Perusteellisten selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeen päädyimme Soneraan, jolla oli vahvin asema peruspalvelutarjonnassa ja suurin halu ja kyky tukea seudullisuuttamme. Yhteistyölle on saatu kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja vuosi 2003 on todellinen mittari sille, miten yhteistyö käytännön tasolla käynnistyy. Muita merkittäviä toimintavuoden aikaansaannoksia edellytysten luonnin saralla ovat olleet mm. konsernirakenteessa toteutetut suunnitelmanmukaiset muutokset, konsernimme yhtiöiden keskinäiseen työnjakoon liittyvät järjestelyt ja ennen kaikkea Telekolmio Oy:n koko osakekannan osto. Telekolmion omistuksen selkiyttämisellä pyrimme varmistamaan ko. yrityksen työrauhan ja täyden keskittymisen asiakkaiden palveluun tietoliikenne-, tietotekniikka-ja turvapalveluissa. Konsernin kehittämisen ytimessä on nk. seutukonsepti, joka on tulevien seudullisten palveluiden kotipesä. Seutukonseptin luominen on Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n keskeisin tehtävä. Sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin lisääntymistä on voimakkaasti estänyt sähköisen käyttäjätunnistuksen, tiedon salauksen ja sähköisen allekirjoituksen riittävän helppokäyttöisen standardin puute. Tätä puutetta valtionhallinto, rahoituslaitokset ja operaattorit ovat lähteneet poistamaan yhteisellä Henkilön Sähköisen Tunnistuksen (HST) standardillaan. Yhteisestä sopimuksesta näiden valtakunnan tason toimijoiden, Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen tietotekniikkakeskuksen kesken Hämeenlinnan seutu ja HPOyhtymän seutukonsepti on se foorumi, jossa HST:n toiminnallisuutta testataan. Maailman ja valtakunnan tason haastavasta talouden ympäristöstä huolimatta konsernin ja liiketoimintayhtiöiden tulos oli vuodelta 2002 hyvä. Kiitos konsernin henkilöstölle hyvästä työpanoksesta. Erityinen kiitokseni kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja osakkeenomistajillemme siitä, että HPO-yhtymästä on muodostunut oman seudullisuutemme ilmentymä, Meidän Oma Juttu. Mielenkiintoinen yhteinen retkemme kohti yhä paranevia asiakaskokemuksia jatkuu ja tiivistyy vuonna Reijo Syrjäläinen konsernijohtaja 5 HPO-yhtymä 2002

6 Hallituksen toimintakertomus HPO-yhtymän tavoitteena on olla Hämeenlinnan seudun elinvoimaa edistävä menestyvä yrityskokonaisuus ja toimialansa edelläkävijä. HPO-yhtymän rakenteessa ja liiketoimintaan liittyvissä yhteistyösuhteissa tapahtui vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa merkittäviä muutoksia. Toimintaympäristö Vuotta 2002 leimasi edelleen talouden epävarmuus ja hidas talouskasvu. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi 1,6 % ja kotitalouksien reaalitulot 2,1 %. Työllisyystilanne parani hieman ja työttömyysaste joulukuussa oli 8,1 %. Hämeenlinnan seudulla taloudellisessa toimeliaisuudessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, vaikkakin jotkut suuret työnantajat joutuivat loppuvuonna vähentämään työvoimaansa. Hämeenlinnan työvoimatoimiston alueella työttömyysaste oli 11,1 % joulukuussa 2002 sen ollessa edellisenä vuonna 12,2 %. Hämeenlinnan seudun (Hämeenlinna, Janakkala, Hattula, Lammi, Hauho, Kalvola, Renko, Tuulos) asukasmäärä kasvoi vuoden 2002 aikana 428 hengellä ollen yhteensä henkeä. Hämeenlinnan seutukunta kuuluu EU:n tavoite 2-ohjelman tukialueeseen ja se on mukana seutukuntien tukihankkeessa, jossa on kysymys kuntien yhteistyön edistämisestä. Oleelliset tapahtumat HPO-yhtymän yritysrakenteessa vuonna 2002 konsernin emoyhtiö oli Hämeen Puhelin Oy. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten mukaan Hämeen Puhelin Oy muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi ja sen toiminimi muutettiin HPO-yhtymä Oyj:ksi. Kyseinen muutos merkittiin kaupparekisteriin Samassa yhteydessä yhtiöjärjestykseen otettiin määräys L-osakkeiden pakkomuunnosta A- osakkeiksi, mikä liittyi kilpailuviranomaisten määräykseen, jonka mukaan puhelinosakkeiden omistajille annetuista omistaja-alennuksista tuli luopua. Hallitus päätti kaikkien L-osakkeiden pakkomuunnosta A- osakkeiksi, mikä merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2003 alussa teleliiketoimintaan liittyvä yrityskokonaisuus yhtiöitettiin HPO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle uudelle Hämeen Puhelin Oy -nimiselle tytäryhtiölle. Vuoden 2002 lopussa HPO-yhtymä Oyj:llä oli yhteensä kappaletta 200 euron nimellisarvoista osaketta, joista A-osakkeita oli ja K-osakkeita Tytäryhtiöiden omistuksessa oli yhteensä A-osaketta nimellisarvoltaan yhteensä euroa. Kyseisten osakkeiden omistusosuus HPO-yhtymä Oyj:n osakkeista oli 8,4 % ja ääniosuus 3,4 %. Vuoden 2002 alussa käynnistyneet neuvottelut teletoiminnan yhteistyökumppanuudesta päätyivät laaja-alaiseen sopimukseen Sonera Oyj:n kanssa, mikä allekirjoitettiin Yhteistyösopimuksen tarkoitus ja tavoite on yhdistää Soneran valtakunnallinen toimintatapa ja HPO-yhtymän seudullinen strategia ja toimintatapa kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi, jossa asiakkaiden palvelutarjonta paranee sekä samalla luoda toimintaympäristö, jossa sopijapuolet hyötyvät toistensa vahvuuksista. Telekolmio Oy:n omistussuhteissa tapahtui ensimmäinen muutos, kun ElisaCom Oy osti samalla kauppakirjalla Riihimäen Puhelin Oy:ltä ja Lohjan Puhelin Oy:ltä niiden omistamat Telekolmio Oy:n osakkeet eli 51 % yhtiön osakkeista. Hämeen Puhelin Oy käytti kuitenkin yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan ja lunasti kyseiset osakkeet omistukseensa, jolloin Telekolmio Oy:stä tuli nykyisen HPOyhtymä Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö HPO-yhtymän ja Soneran väliseen sopimuskokonaisuuteen liittyen Sonera Oyj:stä tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Kilpailuvirasto antoi luvan yrityskaupalle ja omistusjärjestelyt toteutettiin Sopimuskokonaisuuteen liittyvälle laajakaista- ja hankintayhteistyölle saatiin Kilpailuviraston poikkeuslupa 6 HPO-yhtymä 2002

7 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Hämeen Puhelin Oy erosi Finnet-liiton jäsenyydestä vuoden 2002 lopussa ja konserni luopui Finnet-yhtiöiden osakeomistuksista tammikuussa Hämeen Sanomat Oy ja Keski-Uusimaa Oy neuvottelivat Riihimäen alueen mediamarkkinoinnin järkeistämisestä, mikä päätyi sopimukseen, jonka mukaan Hämeen Sanomat Oy luopuu Riihimäen Sanomat Oy:n omistuksesta. Vuoden 2002 lopulla perustettiin Omnivest Oy niminen yhtiö, jolle siirrettiin emoyhtiön sijoitusvarallisuuteen kuuluvat arvopaperisijoitukset. Toiminnan kehittyminen vuonna 2002 Konsernitilinpäätöksessä Hämeen Sanomat -konserni ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy osakkuusyhtiöineen ovat mukana ajalta (vuonna 2001 ajalta ) ja Telekolmio Oy ajalta Vuoden 2002 lopussa HPO-yhtymä Oyj:n omistusosuus Hämeen Sanomat Oy:stä oli 94,2 %, Telekolmio Oy:stä 100 % ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä 90,4 %. Konsernitilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ja tilikauden voitto euroa. Konsernitaseen loppusumma oli euroa. Oma pääoma oli euroa ja omavaraisuusaste 78,3 %. HPO-yhtymän vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat hyvällä tasolla. Investoinnit ja kehitystoiminta Konsernitilinpäätöksen mukaiset investoinnit vuonna 2002 olivat euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat Telekolmio Oy:n osakkeiden osto ElisaCom Oy:ltä ja televerkkoihin sekä asiakaslaitteisiin tehdyt investoinnit. Konserni käynnisti vuoden 2002 aikana lukuisia kehityshankkeita, joista merkittävin on seudullisen palvelukonseptin kehittäminen. Muita konsernin kehittämishankkeita olivat käsitteistön ja prosessien määritys, asiakkuuksien hallinta, talouden hallinta ja raportointi sekä yhteinen markkinointi. Nämä kehitysprojektit jatkuvat vuodelle Hallinto ja johto HPO-yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Jorma Ijäs. Hallintoneuvoston jäsenyydestä erosivat hallituksen jäseniksi valitut Tapani Hellstén ja Simo Moisio sekä hallintojohtajaksi valittu Katri Pietilä. Lisäksi Jari Koskinen ilmoitti pidättäytyvänsä hallintoneuvoston työskentelystä niin kauan, kun hän on valtioneuvoston jäsen. Hallituksen uusiksi jäseniksi hallintoneuvosto valitsi Tapani Hellsténin ja Simo Moision joulukuussa 2002 Jorma Hassisen ja Liisa Purasen tilalle. Hallitukseen kuuluvat alkaen Arto Kajanto (puheenjohtaja), Pertti Lahervuori (varapuheenjohtaja), Tapani Hellstén, Juhani Honka, Simo Moisio, Veikko Syyrakki ja Jouko Tuomola. Konsernijohtajaksi valittu Reijo Syrjäläinen aloitti työt emoyhtiön palveluksessa ja vuoden 2003 alusta alkaen hän toimii HPO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana. HPO-yhtymä Oyj:n hallintojohtajaksi on nimitetty Katri Pietilä ja talousjohtajaksi Jorma Taipalus. Konsernin johtoryhmään kuuluvat Reijo Syrjäläinen (puheenjohtaja), Katri Pietilä ja Jorma Taipalus HPO-yhtymä Oyj:stä, Seppo Lamminaho ja Jari Juslén Hämeen Puhelin Oy:stä, Matti Vihervuori ja Olli-Pekka Behm Hämeen Sanomat Oy:stä, Jyri Pouttu Telekolmio Oy:stä sekä Hannu Ossi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Jorma Anttila KHT ja Voitto Järvelä HTM sekä heidän yhteisenä varamiehenä Pauli Hirviniemi KHT. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2002 lopussa yhteensä 555 henkilöä. Näistä emoyhtiön palveluksessa oli 131 henkilöä, Hämeen Sanomat -konsernin palveluksessa 303 henkilöä, joista lehdenjakajia 164. Telekolmio Oy:n henkilöstön määrä oli 104 ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n 15, minkä lisäksi Aina Oy:n palveluksessa oli 2 henkilöä. Hämeen Puhelin Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja sekä kotitalouksille että yrityksille 7 HPO-yhtymä 2002

8 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S ja yhteisöille. Yritysten ja yhteisöjen palveluista vastaa Telekolmio Oy. Vuoden 2002 liikevaihto oli yhteensä euroa, voitto ennen satunnaiseriä ja veroja euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 87,7 %. Tilikauden bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat euroa ja muihin sijoituksiin euroa. Muiden sijoitusten sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit olivat yhteensä euroa. Yhtiön päätuotteen, puhelinliikenteen, minuuttimäärän kasvu jatkui katsausvuonna. Kasvu johtui kiinteähintaisen internetpalvelun käytön lisääntymisestä. Puhelujen määrät ja minuutit vähenivät kaikkien muiden puhelutuotteiden osalta. Vuoden loppupuolella käynnistettiin oma kaukopuhelupalvelu yhteistyössä Soneran kanssa. Puhelinliittymien määrä laski edelleen puhepalvelujen siirtyessä mobiiliverkkoihin ja laajakaistaliittymien yleistyessä internetpalvelujen käytössä. Vuotta 2002 voidaan pitää laajakaistapalvelujen läpimurtovuotena ja liittymämäärä yli kolminkertaistui. Kaapelitelevisioverkon liittymämäärän kasvu jatkui tasaisena. Matkapuhelinpalvelujen osalta tehtiin jälleenmyyntisopimus Soneran kanssa. Citypuhelin-palvelu lopetettiin syksyllä Puhelinliittymiä oli käytössä katsausvuoden lopussa kappaletta ( kappaletta ). Kaapeli-tv-liittymiä oli kytkettynä huoneistoon (18.289). Laajakaistaliittymien määrä vuoden lopussa oli 2009 (591). Sonera Oyj:n kanssa elokuussa 2002 solmittu laajaalainen yhteistyösopimus kattaa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden kaikki tietoliikennepalvelut. Yhteistyötä tullaan tekemään myös perusverkkopalvelujen ja tuotekehityksen osalta. Yhteistyön tavoitteena on palvelutarjonnan laajentaminen ja kehittäminen mm. seudullisen palvelukokonaisuuden puitteissa. Televerkon osalta merkittävimmät investoinnit tehtiin siirtoverkkoihin ja kaapelitelevisioverkkoon. Yhtiö jatkoi myös Suomen 2G Oy:n matkapuhelinverkon investointeja. Toimintavuonna yhtiö myi omistamansa Lohjan Puhelin Oy:n ja Oy Omnitele Ab:n osakkeet. Satunnaisiin eriin on kirjattu Aina Oy:lle tilikaudella annettu euron suuruinen konserniavustus. Yhtiö on käyttänyt tuotekehitykseen toimintavuonna euroa. Vuoden 2003 alusta teleliiketoiminta yhtiöitettiin HPO-yhtymä Oyj:n 100 % omistamalle tytäryhtiölle Hämeen Puhelin Oy:lle. Konsernin sisäisenä järjestelynä VIRPI-internetliiketoiminta siirtyi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:ltä yhtiölle vuoden 2003 alusta. Liiketoiminnan mukana siirtyi myös siihen liittyvä henkilökunta vanhoina työntekijöinä. Teleliiketoiminnan odotetaan jatkuvan nykyisessä muodossaan perustetussa tytäryhtiössä alkaneella tilikaudella. Toiminnan painopisteinä ovat internet- ja laajakaistapalvelut. Hämeen Puhelin Oy:n toimitusjohtajana toimii Seppo Lamminaho. Hämeen Sanomat Hämeen Sanomat Oy on Hämeenlinnan seudun johtava viestintäyritys, joka tuottaa ja välittää tietoa ja elämyksiä sekä tarjoaa keskustelufoorumin. Se mahdollistaa asiakkaidensa menestyksen tuottamalla monipuolisia mediapalveluja sekä vaikuttaa aktiivisesti seudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. Hämeen Sanomat -konsernin harjoittamaan kustannustoimintaan kuuluu seitsenpäiväinen maakuntalehti Hämeen Sanomat ja kaksi kertaa viikossa ilmestyvä kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, minkä lisäksi Radio Janne harjoittaa paikallisradiotoimintaa. Emoyhtiö harjoittaa myös jakeluja lehtipainoliiketoimintaa. Marraskuussa 2002 allekirjoitettiin sopimus, jolla Riihimäen Sanomat Oy:n osakekanta siirtyy Keski-Uusimaa Oy:n omistukseen. Osakkeiden myyntivoitto on kirjattu tuloslaskelman satunnaisiin eriin. Hämeen Sanomat -konsernin tilivuoden 2002 liikevaihto oli euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 69,9 %. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat kertomusvuonna euroa ja rotaation rahoitussopimuksen mukaiset vuokrat euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 %. Kustannustoiminnan kasvu oli euroa ja muun liiketoiminnan liikevaihto pieneni euroa. 8 HPO-yhtymä 2002

9 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Liikevaihto jäi miltei edellisen vuoden tasolle. Suurimpina syinä tähän olivat mediamyyntimarkkinoilla jatkunut epävarmuus ja painotyömarkkinoiden kiristynyt kilpailu. Kannattavuuteen parantavasti vaikuttivat toteutettujen säästötoimien ja toiminnan tehostamisen ohella sanomalehtipaperin hinnan alentuminen. Käytyjen yt-neuvottelujen kautta saatavat henkilökulusäästöt toteutuvat suurelta osin vuoden 2003 alusta lukien. Vuoden 2003 liikevaihto tulee olennaisesti pienenemään johtuen Riihimäen Sanomat Oy:n myynnistä ja merkittävän painotyösopimuksen päättymisestä. Mediamyynnin useita vuosia jatkuneen laskun ennakoidaan taittuvan kuluvana vuonna. Yhtiön kustantamien lehtien aseman odotetaan pysyvän vakaana. Kannattavuutta parantavat sanomalehtipaperin aleneva hintakehitys ja vuonna 2002 tehtyjen säästötoimien vaikutukset. Vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla. Hämeen Sanomat Oy:n toimitusjohtajana on toiminut Matti Vihervuori ja Hämeen Sanomat - lehden vastaavana päätoimittajana Olli-Pekka Behm alkaen. Telekolmio Telekolmio Oy on yritysten tietoliikenne-, it- ja turvaratkaisuihin erikoistunut palveluyritys, joka rakentaa toimintansa paikalliseen osaamiseen ja kiinteään yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Telekolmio Oy:stä tuli Hämeen Puhelin Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Hämeen Puhelin Oy käytti yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan, kun Riihimäen Puhelin Oy ja Lohjan Puhelin Oy olivat myyneet omistamansa Telekolmio Oy:n osakkeet ElisaCom Oy:lle. HPO-yhtymän ja Soneran väliseen sopimuskokonaisuuteen liittyen Sonera Oyj:stä tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Kilpailuvirasto antoi luvan yrityskaupalle ja omistusjärjestelyt toteutettiin Yrityskauppaan liittyi ehto, jonka mukaan Telekolmio Oy:n pitää luopua matkaviestinverkkojen tukiasema- ja antennipaikkaliiketoiminnasta. Kyseinen liiketoiminta myytiin Elisa-konserniin kuuluville yhtiöille. Lohjan Puhelin Oy ja Riihimäen Puhelin Oy ovat perustaneet alueilleen Telekolmion kanssa kilpailevat organisaatiot. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 43,8 %. Tilikauden investoinnit olivat euroa ja käyttöomaisuutta myytiin eurolla. Investoinneista asiakkaille vuokrattavien telelaitteiden osuus oli euroa. Yhtiön tuotekehityskulut olivat euroa. Vuoden 2002 liikevaihto oli 6,5 % pienempi kuin edellisenä vuonna, mihin vaikutti puhelinpalveluliiketoiminnan myynti elokuussa 2002, mobiili- ja tietotekniikan tukkumyynnin päättyminen omistajayhtiöille sekä puhepalvelimien myynnin osalta yritysten yleinen investointihaluttomuus. Liikevaihto kasvoi datapalvelujen ja turvapalvelujen myynnissä. It-alan investointilama näkyi edelleen myös laitemyynnin pienentymisenä. Palvelutuotot sen sijaan kasvoivat edellisvuodesta. Puhelinpalveluliiketoiminnasta luovuttiin lukien myymällä liiketoiminta Novacall Oy:lle. Yhtiön varsinaisen liiketoiminnan tulos parani edellisestä vuodesta vaikka liikevaihto pieneni. Tuloksen myönteiseen kehitykseen johtivat toiminnan keskittäminen kannattavampiin liiketoiminnan ja palvelumyynnin alueisiin. Yhtiö on tehnyt NSD Products Oy -nimisen yhtiön omistuksesta arvonalennusta euroa, koska liiketoimintaa on jouduttu sopeuttamaan it-alan kasvunäkymiä vastaavaksi. Protone Oy:n osakaspohjaa on tilivuonna laajennettu, missä yhteydessä Telekolmio Oy myi 27 kappaletta Protone Oy:n osaketta Forssan Seudun Puhelin Oy:lle. Telekolmio Oy:n omistusosuus Protone Oy:stä on 33,5 %. Yhtiö on panostanut voimakkaasti toiminnan kehittämiseen. Työministeriön Työelämän Kehittämisrahaston (TYKE) tukema kaksivuotinen Osaamiskeskus hanke päättyi vuoden 2002 lopussa. Hankkeen tuloksena kuvattiin Telekolmio Oy:n toimintaprosessit ja ohjeistettiin toiminnan kuvaus toimintakäsikirjaksi. Kehittäminen jatkuu vuonna 2003 uudella hankkeella, jossa valmennetaan organisaatiota prosessimaiseen työskentelyyn, vuorovaikutukseen sekä osaamisen ja verkostojen hallintaan. 9

10 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Konsernin sisäisenä järjestelynä HTKNet -liiketoiminta sisältäen palvelinkeskustoiminnot siirtyi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:ltä yhtiölle vuoden 2003 alusta. Liiketoiminnan mukana siirtyi myös siihen liittyvä henkilökunta vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2003 keskeinen tavoite on säilyttää markkina-asemamme toimialueen kiristyvästä kilpailusta huolimatta. Tavoitteena on kehittää toimintaa palvelukokonaisuuksien näkökulmasta yhteistyössä sitoutuneiden verkostokumppanien kanssa. Uuden yhteistyökumppanin Soneran valtakunnalliset ja kansainväliset ratkaisut yhdistettynä Telekolmion asiakasläheisyyteen ja paikalliseen joustavaan toimintatapaan tuo asiakkaiden ulottuville entistä kilpailukykyisemmät palvelut. Telekolmio Oy:n toimitusjohtajana toimii Jyri Pouttu. Hämeen tietotekniikkakeskus Hämeen tietotekniikkakeskus Oy on tietotekniikkaalan palveluyritys, joka on perustettu edistämään ATK:n hyväksikäyttöä yritysten kilpailukyvyn kohottamiseksi ja julkishallinnon palvelutason nostamiseksi. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli euroa ja tilikauden voitto oli euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 87,1 %. Liikevaihto kasvoi 6,5 % edellisestä vuodesta. Liiketoiminnan kasvu kertyi tasaisesti projektitoiminnasta, verkkopalveluista ja työasemien käyttöpalvelusta. Toimintavuotta sävyttivät laajojen projektitöiden valmistuminen, yhteistyöneuvottelut ja konsernin sisäiset liiketoimintojen järjestelyt. Euroopan Unionin tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmasta osittain rahoitettu seitsemän eurooppalaisen seudun ja niiden IT-toimijoiden toteuttama CENTURi21-projekti portaalirakenteiden tutkimiseksi ja kehittämiseksi päättyi kesäkuun lopussa. Projekti tarkastettiin ja sen loppuraportti hyväksyttiin EU:n komission järjestämässä tarkastustilaisuudessa Myös toisena laajana kehityshankkeena käynnissä ollut SEPPO 2002-projekti päättyi toimintavuoden aikana. SEPPO projektissa tuotettiin seutuportaalien tarvitsema tekninen alusta ja ohjelmarajapinta. Projektin tarkoituksena oli mahdollistaa seudullinen portaaliliiketoiminta sekä Hämeenlinnan että Lahden talousalueilla. Hämeenlinnan kaupunki ja HPO-yhtymä toteuttavat henkilön sähköiseen tunnistamiseen (HST) liittyvän lanseeraushankkeen Hämeenlinnan seudulla yhteistyössä valtakunnallisen HST-ryhmän kanssa. HST-ryhmä on laajalla yhteistyöpohjalla toimiva kansalaisvarmennetta hyödyntämään pyrkivien yhteenliittymä, jossa keskeisinä osapuolina ovat Väestörekisterikeskus (VRK), Luottokunta, pankit ja mobiilioperaattorit. Lanseeraushankkeen tavoitteena on mahdollistaa henkilön sähköinen tunnistaminen eri yhteyksissä käyttäen yhtä varmennetta - VRK:n tuottamaa kansalaisvarmennetta. HST-lanseerauksen valmistelu on ollut vuoden 2002 lopulla projektitoiminnan painopisteenä. Projektitoiminnan tavoitteena on jatkossa keskittyä sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin sekä palveluiden, sovellusten ja toimintaympäristöjen kehittämiseen ja tuotteistamiseen olemassa olevien liiketoimintojen parantamiseksi ja uusien kehittämiseksi. Kehitystyötä tehdään Seutukonsepti-työnimellä. Konsernin sisäisenä järjestelynä toteutettiin HTK- Net- ja VIRPI-liiketoimintojen siirrot Hämeen Puhelin Oy:lle ja Telekolmio Oy:lle. Liiketoiminnat siirtyivät vuoden 2003 alusta lukien. Liiketoimintojen mukana siirtyi myös niihin liittyvä henkilökunta vanhoina työntekijöinä uusiin organisaatioihin. Työasemien käyttöpalveluliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan lokakuun alusta alkaen Seutukeskus Oy Hämeelle. Myös olemassa oleva käyttöpalvelukalusto myytiin Seutukeskus Oy Hämeelle erillisellä kaupalla vuoden 2003 alussa. HTK lisäsi omistustaan toimintakauden aikana Graftor Media Production Oy:ssä 20 %:sta 41,7 %:iin ja tehdyllä kaupalla 55 %:iin. Yhtiön liiketoimintojen myynnin seurauksena vuoden 2003 tuloskehitys ei tule vastaamaan edellisiä. Liiketulos tulee heikkenemään johtuen voimakkaasta panostuksesta tuotekehitykseen. Henkilökunnan määrässä voi tapahtua muutoksia budjetoituun nähden projekti- ja tuotekehitysvolyymin kasvaessa. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii Hannu Ossi. 10

11 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Muut yhtiöt Aina Oy:n tarkoituksena on kehittää, koota ja tuottaa sähköisiä seudullisia palveluja. Aina.fi verkottaa seudun kunnat, yhteisöt ja yksityiset käyttäjät toimien siten myös seudullisen sähköisen liiketoiminnan mahdollistajana. Aina Oy:n liikevaihto vuonna 2002 oli euroa, tappio ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ja tilikauden tappio 340 euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 13,3 %. Aina Oy:n toiminta tullaan vuonna 2003 yhdistämään konsernin sisäisenä liiketoimintajärjestelynä osaksi Hämeen Puhelin Oy:n internetliiketoimintaa. Aina.fi tuli Hämeen Puhelimen myymien laajakaistaliittymien aloitussivuksi. Vuoden aikana sivusto uusittiin mm. vähentämällä sen grafiikkaa latautuvuuden parantamiseksi. Omnivest Oy merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön toimialana on harjoittaa arvopaperikauppaa ja yhtiölle siirrettiin vuoden 2002 lopussa emoyhtiön arvopaperisijoitukset. Omnivest Oy:n tilivuoden 2002 tappio oli euroa, taseen loppusumma euroa ja omavaraisuusaste 18,0 %. Vuoden 2003 näkymät Vuonna 2003 konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen säilyvän vuoden 2002 tasolla, vaikka panostuksia kehityshankkeisiin aiotaan kasvattaa. Kehityshankkeista merkittävin on sähköinen seudullinen palvelukonsepti. Tässä hankkeessa pyritään hyödyntämään aiemmissa seudullisissa tutkimusprojekteissa syntynyt tietämys niin, että syntyy seudullisten palveluiden alusta, joka on myytävissä myös muiden seutukuntien käyttöön. Muut konsernitasoiset kehitysprojektit pyrkivät tehostamaan sisäistä toimintaa ja luomaan yhteisiä toimintamalleja. Näistä sisäisistä kehitysprojekteista tärkeimmät ovat: yhteinen markkinointi ja brandi, asiakkuuksien hallinta, mediayhteistyö, talous ja raportointi ja henkilöstön kehittäminen. HPO-yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakkeiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmään. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Telekolmio Oy:n omistusjärjestelyn lisäksi HPOyhtymä Oyj on tammikuussa 2003 tehdyllä kaupalla myynyt omistamansa Finnet Oy:n, DNA Finland Oy:n, Suomen 2 G Oy:n, Kaukoverkko Ysi Oy:n, Finnet logistiikka Oy:n ja Suomen 3 G Oy:n osakkeet, mikä parantaa merkittävästi konsernin rahoitusasemaa. Tämän lisäksi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy on luopunut Triplan Oy:n osakkeista maaliskuussa

12 Konsernin tuloslaskelma (EUR) Liite Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus tuloksesta Tilikauden voitto

13 Konsernitase (EUR) Liite VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Poistoerosta siirretty osuus Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma

14 Konsernin rahoituslaskelma (1 000 EUR) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon * Käyttöpääoman muutos Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Maksetut korot ja maksut Saadut osingot Saadut korot Verot Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Muiden sijoitusten myynnit Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit Konsernirakenteen muutos Verot edelläolevasta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Asiakkailta saadut liittymismaksut Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat * Poistot, satunnaiset erät ja eläkevastuun muutos Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys Lyhytaikaisten saamisten vähennys Lyhytaikaisten velkojen lisäys Vuoden 2001 rahoituslaskelma on laadittu meno-tulovirtalaskelmana siten, että taseen muutoksena on huomioitu Hämeen Puhelin Oy:n ja Aina Oy:n tiedot koko vuodelta ja Hämeen Sanomat -konsernin ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tiedot väliseltä ajalta. Vuoden 2002 rahoituslaskelma on laadittu meno-tulovirtalaskelmana siten, että taseen muutoksena on huomioitu HPO-yhtymä Oyj:n, Aina Oy:n, Hämeen Sanomat -konsernin, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n ja Omnivest Oy:n tiedot koko vuodelta sekä Telekolmio Oy:n tiedot ajalta

15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen Vuonna 2002 konsernitilinpäätökseen on tytäryhtiöinä yhdistetty koko vuodelta Hämeen Sanomat - konserni, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy sekä Aina Oy. Osakkuusyhtiöinä on yhdistetty Graftor Media Production Oy ja Triplan Oy koko vuodelta sekä Telekolmio Oy ajalta Telekolmio Oy:n tultua konsernin emon kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi on se yhdistetty konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä ja sen osakkuusyhtiö Protone Oy on yhdistetty osakkuusyhtiönä vastaavalta ajalta perustettu, konsernin emon kokonaan omistama Omnivest Oy on yhdistetty konsernitilinpäätökseen koko toimintansa ajalta. Hämeen Sanomat -konsernissa on Riihimäen Sanomat Oy:n tulos huomioitu asti. Yhtiön osakepääoma myytiin konsernin ulkopuolelle. Vuoden 2001 konsernitilinpäätökseen on tytäryhtiöinä yhdistetty Hämeen Sanomat -konserni ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ajalta sekä Aina Oy koko tilivuodelta. Osakkuusyhtiöinä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Telekolmio Oy (koko tilivuodelta) sekä Graftor Media Production Oy ja Triplan Oy väliseltä ajalta. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet konsernitilinpäätöksessä Konsernitilinpäätöksessä konsernin sisäiset liiketapahtumat ja voitonjako sekä saamiset ja velat on eliminoitu. Pysyvien vastaavien arvostus ja poistot Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella kunkin vuoden nettoinvestointien määrästä tai tätä tarkemman esinekohtaisen kirjanpidon hankintamenojen määrästä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 5 v Konttorirakennukset 40 v Rakennukset, tuotantolaitokset 25 v Rakennelmat 10 v Tuotantokoneet: - telelaitteet, verkosto 10 v - telelaitteet, telepäätelaitteet 3 v - painokoneet 5 v Koneet ja kalusto 3-5 v Konserniaktiiva 5 v Sijoituksiin sisältyvät pörssinoteeratut osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon. Konsernitilinpäätöksessä on vuonna 2002 poistona konserniliikearvosta kirjattu Telekolmio Oy:n osalta poisto siitä konserniliikearvon osuudesta, joka jää konsernin omistukseen Sonera Oy:n kanssa tehdyn yrityskaupan jälkeen. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon. Eläkejärjestelyt, konserni Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajilla on ollut tilikaudella yhtiökohtaisia eläkeiän varhentavia sopimuksia, joiden vakuutuksista aiheutuneet kulut on kirjattu eläkekuluina. Eläkejärjestelyt, Hämeen Puhelin Oy ja Hämeen Sanomat Oy Yhtiöiden vastuulla olevat eläkesäännöt on suljettu siten, että uusia henkilöitä ei säännön piiriin ole otettu säännön sulkemisen jälkeen ja sääntöjen piirissä olevien henkilöiden lisäeläke-etujen karttuminen on lakannut. Edellä esitetyistä lisäeläke-eduista aiheutuva laskennallinen määrä tilikauden lopussa on esitetty pakollisena varauksena. Eläkevastuun muutokset on kirjattu henkilöstökuluihin ja pakollisen varausten muutokseksi. 15

16 Tilinpäätöksen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ (EUR) Liikevaihto Tietoliikenne Kustannustoiminta Muut Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Tilavuokrat Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Materiaalit ja palvelut Tavaraostot tilikaudella /- varastojen muutos Vieraat palvelut Yhteensä Henkilöstökulut, suoriteperusteella Palkat ja palkkiot saadut korvaukset aktivoitu tilikauden investointeina Kulupalkat Eläkekulut, lakisääteiset Eläkekulut, vapaaehtoiset Muut henkilösivukulut aktivoitu tilikauden investointeina Henkilösivukulut, kuluosuus Henkilöstömenojen kuluosuus luontoisedut Yhteensä Hallintoneuvoston palkkiot Hallituksien palkkiot Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus 16

17 T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t 2.6. Rahoitustuotot ja -kulut KONSERNI EMOYHTIÖ Osinkotuotot: Konserniyrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista: Osakkuusyrityksiltä Muilta Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot: Osakkuusyrityksiltä Muilta Yhteensä Korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Osakkuusyrityksille Muille Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot Pysyvien vastaavien arvonalennukset Vaihtuvien vastaavien arvonalennukset Konserniavustus Muut erät Yhteensä Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus - rakennukset ja rakennelmat telelaitteet koneet ja kalusto Yhteensä Erittely tilikauden veroista Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot tilinpäätössiirroista Jaksotuseroista johtuvat verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Yhteensä

18 T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t TASEEN LIITETIEDOT (EUR) PYSYVÄT VASTAAVAT Erittely pysyvistä vastaavista on laadittu konsernissa siten, että alkusaldoina on käsitelty konsernin edellisen tilinpäätöksen loppusaldoja. Yhtiöiden hankinnat ja myynnit konserniin tilikauden aikana on käsitelty lisäyksinä ja vähennyksinä tilikauden aikana Pysyvät vastaavat, aineettomat hyödykkeet KONSERNI EMOYHTIÖ Hankintameno tilikauden alussa lisäys vähennys Hankintameno Kertyneet poistot, edelliset vuodet Tilikauden poisto Kertyneet poistot Ennakkomaksut Kirjanpitoarvo Pysyvät vastaavat, aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa lisäys vähennys Hankintameno Kertyneet poistot, edelliset vuodet Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Pysyvät vastaavat, sijoitukset a. Osakkeet Osakkeet Osakkeet Osakkeet Konserni osakkuusyritykset muut yhteensä Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Konsernirakenteen muutos Arvonalentumiset Kirjanpitoarvo

19 T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t Osakkeet Osakkeet Osakkeet Osakkeet Emoyhtiö konserniyritykset osakkuus- muut yhteensä yritykset Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo b. Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Konserni osakkuusyritykset muut yhteensä Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Emoyhtiö konserniyritykset osakkuus- muut yhteensä yritykset Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoon ei ole kirjattu DNA Finland Oy:n ja Suomen 2 G Oy:n pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainojen korkoja. Kirjaamattomien korkojen määrä on euroa. Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Tytäryhtiöt % % Hämeen Sanomat -konserni, Hämeenlinna 94,21 94,17 94,21 94,17 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy, HML 90,40 90,40 90,40 90,40 Aina Oy, Hämeenlinna 95,00 95,00 90,00 90,00 Omnivest Oy, Hämeenlinna 100,00 100,00 Telekolmio Oy, Hämeenlinna 100,00 100,00 Osakkuusyritykset Telekolmio Oy, Hämeenlinna 49,00 49,00 Triplan Oy, Hämeenlinna 36,00 36,00 0,00 0,00 Graftor Media Production Oy, Hämeenlinna 47,10 20,00 0,00 0,00 Protone Oy, Hämeenlinna 33,00 19

20 T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t VAIHTUVAT VASTAAVAT KONSERNI EMOYHTIÖ Saamiset, pitkäaikaiset Lainasaaminen osakkuusyhtiöltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Yhteensä Laskennallinen verosaaminen Eläkevastuusta johtuva verosaaminen Sijoitusten arvonalennuksista johtuva verosaaminen Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista Yhteensä Saamiset, lyhytaikaiset Saamiset konserniyrityksiltä: Myyntisaamiset Muut saamiset Yhteensä Saamiset osakkuusyrityksiltä: Myyntisaaminen Saamiset muilta: Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Yhteensä Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma: Osakepääoma Osakepääoman korotus Osakepääoma Ylikurssirahasto Osakepääoman korotus Ylikurssirahasto Sidottu oma pääoma yhteensä

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot