HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002"

Transkriptio

1 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY AINA OY

2 Sisältö Konsernin rakenne 3 Konsernin keskeiset tunnusluvut 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Konsernin tuloslaskelma 12 Konsernitase 13 Konsernin rahoituslaskelma 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tilinpäätöksen liitetiedot 16 Hallituksen voitonjakoehdotus 24 Tilintarkastajien tasemerkintä 24 Tilintarkastuskertomus 25 Hallintoneuvoston lausunto 25 Hämeen Puhelin Oy:n avainluvut 26 Hämeen Puhelin Oy:n toimitusjohtajan katsaus 27 Hämeen Puhelin Oy:n tuloslaskelma 28 Hämeen Puhelin Oy:n tase 29 Hämeen Puhelin Oy:n rahoituslaskelma 30 Hämeen Sanomat -konsernin avainluvut 32 Hämeen Sanomat -konsernin toimitusjohtajan katsaus 33 Hämeen Sanomat -konsernin tuloslaskelma 34 Hämeen Sanomat -konsernin tase 35 Hämeen Sanomat -konsernin rahoituslaskelma 36 Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy 37 Radio Janne Oy 37 Telekolmio Oy:n avainluvut 38 Telekolmio Oy:n toimitusjohtajan katsaus 39 Telekolmio Oy:n tuloslaskelma 40 Telekolmio Oy:n tase 41 Telekolmio Oy:n rahoituslaskelma 42 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n avainluvut 44 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n toimitusjohtajan katsaus 45 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tuloslaskelma 46 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tase 47 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n rahoituslaskelma 48 Hallintoneuvosto ja tilintarkastajat 49 Hallitus 50 Konsernin johtoryhmä 51 Tunnuslukujen laskentakaavat 52 Yhteystiedot 53 Tämä vuosikertomus ja osavuosikatsaukset ovat luettavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa Vuoden 2003 osavuosikatsaukset julkaistaan tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilinpäätökset kokonaisuudessaan on saatavissa kyseisistä yhtiöistä. 2 HPO-yhtymä 2002

3 Konsernin rakenne HPO-YHTYMÄ HPO-yhtymä Oyj 94% 100% 60% 90% Hämeen Sanomat Oy Hämeen Puhelin Oy Telekolmio Oy Hämeen tietotekniikkakeskus Oy 90% 100% 3% Aina Oy Omnivest Oy 100% 100% 2% 55% 33% Radio Janne Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy Protone Oy Graftor Media Production Oy Tilanne liiketoimintajärjestelyn jälkeen HPO-yhtymä 2002

4 Konsernin keskeiset tunnusluvut Liikevaihto EUR Liikevoitto EUR Tilikauden voitto EUR Tulos/osake EUR Liiketoiminnan rahavirta EUR Liiketoiminnan rahavirta/osake EUR Oma pääoma/osake EUR Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 6,3 Oman pääoman tuotto % 6,0 5,2 Omavaraisuusaste % 78,3 81,1 Henkilöstö Osinko/osake EUR 50,00 *) 50,50 *) Hallituksen esitys Liikevaihto * 6% 34% 32% 28% Hämeen Puhelin EUR Telekolmio EUR ** Hämeen Sanomat -konserni EUR Hämeen tietotekniikkakeskus EUR Muut < 1% *** EUR Liikevoitto * Hämeen Puhelin Telekolmio ** Hämeen tietokeskus Hämeen Sanomat Muut *** * Sisältää konsernin sisäisen liikevaihdon ** Sisältää koko vuoden liikevaihdon / liikevoiton. Mukana virallisessa konsernitilinpäätöksessä alkaen *** Aina Oy ja Omnivest Oy Henkilöstö Hämeen Puhelin Telekolmio Hämeen Sanomat -konserni * Hämeen tietotekniikkakeskus Muut 2 * Sisältää lehdenjakajat 164 henkilöä 4 HPO-yhtymä 2002

5 Konsernijohtajan katsaus H PO-yhtymän tavoitteena on olla Hämeenlinnan seudun elinvoimaa edistävä yrityskokonaisuus, jolla on kolme toistaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Valtakunnan tasolla vuosi 2002 oli mediatoimialalla edellistä vuotta selkeästi parempi huolimatta ilmoitustulojen lievästä laskusta. Tietoliikenne- ja tietotekniikkatoimialojen alavire jatkui ja jopa syveni. Kasvun hidastuminen ja kilpailun kiristyminen on näkynyt useiden yritysten ajautumisena taloudellisiin vaikeuksiin. Alan yritykset ovat pyrkineet parantamaan kannattavuuttaan karsimalla kustannuksiaan ja vähentämällä investointejaan. Tietoliikennealan kasvu on tullut ennen kaikkea mobiilija laajakaistaliittymien myynnistä. Tietotekniikka-alan kasvua on haettu yrityskaupoin ja yhteistyösopimuksin. Näitä taustoja vasten konsernimme yhtiöiden yltäminen hyvään tulokseen saa entistä suuremman arvon. Keskeisintä vuonna 2002 oli aloittaa pitkäjänteinen työ, joka tähtää konsernimme yhtiöiden toimintaedellytysten parantamiseen. Keskeisintä strategiassamme on seudullisuus ja eri toimialojen yhdentymisestä haettavat hyödyt asiakkaillemme. Tavoitteenamme on rakentaa seudullinen monitoimialainen yhteenliittymä, joka luo yhteydet seudun henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen välille. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu yksin, vaan tarvitsemme yhteistyökumppaneita. Vuoden 2002 tärkein tavoite oli löytää tietoliikennealan yhteistyökumppani, joka ymmärtää ja haluaa tukea seu- dullista strategiaamme ja jonka avulla varmistamme, että meillä on tarjota täysi valikoima alan palveluita niin kuluttaja- kuin yritys- ja yhteisöasiakkaillemme. Perusteellisten selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeen päädyimme Soneraan, jolla oli vahvin asema peruspalvelutarjonnassa ja suurin halu ja kyky tukea seudullisuuttamme. Yhteistyölle on saatu kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja vuosi 2003 on todellinen mittari sille, miten yhteistyö käytännön tasolla käynnistyy. Muita merkittäviä toimintavuoden aikaansaannoksia edellytysten luonnin saralla ovat olleet mm. konsernirakenteessa toteutetut suunnitelmanmukaiset muutokset, konsernimme yhtiöiden keskinäiseen työnjakoon liittyvät järjestelyt ja ennen kaikkea Telekolmio Oy:n koko osakekannan osto. Telekolmion omistuksen selkiyttämisellä pyrimme varmistamaan ko. yrityksen työrauhan ja täyden keskittymisen asiakkaiden palveluun tietoliikenne-, tietotekniikka-ja turvapalveluissa. Konsernin kehittämisen ytimessä on nk. seutukonsepti, joka on tulevien seudullisten palveluiden kotipesä. Seutukonseptin luominen on Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n keskeisin tehtävä. Sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin lisääntymistä on voimakkaasti estänyt sähköisen käyttäjätunnistuksen, tiedon salauksen ja sähköisen allekirjoituksen riittävän helppokäyttöisen standardin puute. Tätä puutetta valtionhallinto, rahoituslaitokset ja operaattorit ovat lähteneet poistamaan yhteisellä Henkilön Sähköisen Tunnistuksen (HST) standardillaan. Yhteisestä sopimuksesta näiden valtakunnan tason toimijoiden, Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen tietotekniikkakeskuksen kesken Hämeenlinnan seutu ja HPOyhtymän seutukonsepti on se foorumi, jossa HST:n toiminnallisuutta testataan. Maailman ja valtakunnan tason haastavasta talouden ympäristöstä huolimatta konsernin ja liiketoimintayhtiöiden tulos oli vuodelta 2002 hyvä. Kiitos konsernin henkilöstölle hyvästä työpanoksesta. Erityinen kiitokseni kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja osakkeenomistajillemme siitä, että HPO-yhtymästä on muodostunut oman seudullisuutemme ilmentymä, Meidän Oma Juttu. Mielenkiintoinen yhteinen retkemme kohti yhä paranevia asiakaskokemuksia jatkuu ja tiivistyy vuonna Reijo Syrjäläinen konsernijohtaja 5 HPO-yhtymä 2002

6 Hallituksen toimintakertomus HPO-yhtymän tavoitteena on olla Hämeenlinnan seudun elinvoimaa edistävä menestyvä yrityskokonaisuus ja toimialansa edelläkävijä. HPO-yhtymän rakenteessa ja liiketoimintaan liittyvissä yhteistyösuhteissa tapahtui vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa merkittäviä muutoksia. Toimintaympäristö Vuotta 2002 leimasi edelleen talouden epävarmuus ja hidas talouskasvu. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi 1,6 % ja kotitalouksien reaalitulot 2,1 %. Työllisyystilanne parani hieman ja työttömyysaste joulukuussa oli 8,1 %. Hämeenlinnan seudulla taloudellisessa toimeliaisuudessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, vaikkakin jotkut suuret työnantajat joutuivat loppuvuonna vähentämään työvoimaansa. Hämeenlinnan työvoimatoimiston alueella työttömyysaste oli 11,1 % joulukuussa 2002 sen ollessa edellisenä vuonna 12,2 %. Hämeenlinnan seudun (Hämeenlinna, Janakkala, Hattula, Lammi, Hauho, Kalvola, Renko, Tuulos) asukasmäärä kasvoi vuoden 2002 aikana 428 hengellä ollen yhteensä henkeä. Hämeenlinnan seutukunta kuuluu EU:n tavoite 2-ohjelman tukialueeseen ja se on mukana seutukuntien tukihankkeessa, jossa on kysymys kuntien yhteistyön edistämisestä. Oleelliset tapahtumat HPO-yhtymän yritysrakenteessa vuonna 2002 konsernin emoyhtiö oli Hämeen Puhelin Oy. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten mukaan Hämeen Puhelin Oy muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi ja sen toiminimi muutettiin HPO-yhtymä Oyj:ksi. Kyseinen muutos merkittiin kaupparekisteriin Samassa yhteydessä yhtiöjärjestykseen otettiin määräys L-osakkeiden pakkomuunnosta A- osakkeiksi, mikä liittyi kilpailuviranomaisten määräykseen, jonka mukaan puhelinosakkeiden omistajille annetuista omistaja-alennuksista tuli luopua. Hallitus päätti kaikkien L-osakkeiden pakkomuunnosta A- osakkeiksi, mikä merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2003 alussa teleliiketoimintaan liittyvä yrityskokonaisuus yhtiöitettiin HPO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle uudelle Hämeen Puhelin Oy -nimiselle tytäryhtiölle. Vuoden 2002 lopussa HPO-yhtymä Oyj:llä oli yhteensä kappaletta 200 euron nimellisarvoista osaketta, joista A-osakkeita oli ja K-osakkeita Tytäryhtiöiden omistuksessa oli yhteensä A-osaketta nimellisarvoltaan yhteensä euroa. Kyseisten osakkeiden omistusosuus HPO-yhtymä Oyj:n osakkeista oli 8,4 % ja ääniosuus 3,4 %. Vuoden 2002 alussa käynnistyneet neuvottelut teletoiminnan yhteistyökumppanuudesta päätyivät laaja-alaiseen sopimukseen Sonera Oyj:n kanssa, mikä allekirjoitettiin Yhteistyösopimuksen tarkoitus ja tavoite on yhdistää Soneran valtakunnallinen toimintatapa ja HPO-yhtymän seudullinen strategia ja toimintatapa kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi, jossa asiakkaiden palvelutarjonta paranee sekä samalla luoda toimintaympäristö, jossa sopijapuolet hyötyvät toistensa vahvuuksista. Telekolmio Oy:n omistussuhteissa tapahtui ensimmäinen muutos, kun ElisaCom Oy osti samalla kauppakirjalla Riihimäen Puhelin Oy:ltä ja Lohjan Puhelin Oy:ltä niiden omistamat Telekolmio Oy:n osakkeet eli 51 % yhtiön osakkeista. Hämeen Puhelin Oy käytti kuitenkin yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan ja lunasti kyseiset osakkeet omistukseensa, jolloin Telekolmio Oy:stä tuli nykyisen HPOyhtymä Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö HPO-yhtymän ja Soneran väliseen sopimuskokonaisuuteen liittyen Sonera Oyj:stä tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Kilpailuvirasto antoi luvan yrityskaupalle ja omistusjärjestelyt toteutettiin Sopimuskokonaisuuteen liittyvälle laajakaista- ja hankintayhteistyölle saatiin Kilpailuviraston poikkeuslupa 6 HPO-yhtymä 2002

7 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Hämeen Puhelin Oy erosi Finnet-liiton jäsenyydestä vuoden 2002 lopussa ja konserni luopui Finnet-yhtiöiden osakeomistuksista tammikuussa Hämeen Sanomat Oy ja Keski-Uusimaa Oy neuvottelivat Riihimäen alueen mediamarkkinoinnin järkeistämisestä, mikä päätyi sopimukseen, jonka mukaan Hämeen Sanomat Oy luopuu Riihimäen Sanomat Oy:n omistuksesta. Vuoden 2002 lopulla perustettiin Omnivest Oy niminen yhtiö, jolle siirrettiin emoyhtiön sijoitusvarallisuuteen kuuluvat arvopaperisijoitukset. Toiminnan kehittyminen vuonna 2002 Konsernitilinpäätöksessä Hämeen Sanomat -konserni ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy osakkuusyhtiöineen ovat mukana ajalta (vuonna 2001 ajalta ) ja Telekolmio Oy ajalta Vuoden 2002 lopussa HPO-yhtymä Oyj:n omistusosuus Hämeen Sanomat Oy:stä oli 94,2 %, Telekolmio Oy:stä 100 % ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä 90,4 %. Konsernitilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ja tilikauden voitto euroa. Konsernitaseen loppusumma oli euroa. Oma pääoma oli euroa ja omavaraisuusaste 78,3 %. HPO-yhtymän vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat hyvällä tasolla. Investoinnit ja kehitystoiminta Konsernitilinpäätöksen mukaiset investoinnit vuonna 2002 olivat euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat Telekolmio Oy:n osakkeiden osto ElisaCom Oy:ltä ja televerkkoihin sekä asiakaslaitteisiin tehdyt investoinnit. Konserni käynnisti vuoden 2002 aikana lukuisia kehityshankkeita, joista merkittävin on seudullisen palvelukonseptin kehittäminen. Muita konsernin kehittämishankkeita olivat käsitteistön ja prosessien määritys, asiakkuuksien hallinta, talouden hallinta ja raportointi sekä yhteinen markkinointi. Nämä kehitysprojektit jatkuvat vuodelle Hallinto ja johto HPO-yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Jorma Ijäs. Hallintoneuvoston jäsenyydestä erosivat hallituksen jäseniksi valitut Tapani Hellstén ja Simo Moisio sekä hallintojohtajaksi valittu Katri Pietilä. Lisäksi Jari Koskinen ilmoitti pidättäytyvänsä hallintoneuvoston työskentelystä niin kauan, kun hän on valtioneuvoston jäsen. Hallituksen uusiksi jäseniksi hallintoneuvosto valitsi Tapani Hellsténin ja Simo Moision joulukuussa 2002 Jorma Hassisen ja Liisa Purasen tilalle. Hallitukseen kuuluvat alkaen Arto Kajanto (puheenjohtaja), Pertti Lahervuori (varapuheenjohtaja), Tapani Hellstén, Juhani Honka, Simo Moisio, Veikko Syyrakki ja Jouko Tuomola. Konsernijohtajaksi valittu Reijo Syrjäläinen aloitti työt emoyhtiön palveluksessa ja vuoden 2003 alusta alkaen hän toimii HPO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana. HPO-yhtymä Oyj:n hallintojohtajaksi on nimitetty Katri Pietilä ja talousjohtajaksi Jorma Taipalus. Konsernin johtoryhmään kuuluvat Reijo Syrjäläinen (puheenjohtaja), Katri Pietilä ja Jorma Taipalus HPO-yhtymä Oyj:stä, Seppo Lamminaho ja Jari Juslén Hämeen Puhelin Oy:stä, Matti Vihervuori ja Olli-Pekka Behm Hämeen Sanomat Oy:stä, Jyri Pouttu Telekolmio Oy:stä sekä Hannu Ossi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Jorma Anttila KHT ja Voitto Järvelä HTM sekä heidän yhteisenä varamiehenä Pauli Hirviniemi KHT. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2002 lopussa yhteensä 555 henkilöä. Näistä emoyhtiön palveluksessa oli 131 henkilöä, Hämeen Sanomat -konsernin palveluksessa 303 henkilöä, joista lehdenjakajia 164. Telekolmio Oy:n henkilöstön määrä oli 104 ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n 15, minkä lisäksi Aina Oy:n palveluksessa oli 2 henkilöä. Hämeen Puhelin Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja sekä kotitalouksille että yrityksille 7 HPO-yhtymä 2002

8 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S ja yhteisöille. Yritysten ja yhteisöjen palveluista vastaa Telekolmio Oy. Vuoden 2002 liikevaihto oli yhteensä euroa, voitto ennen satunnaiseriä ja veroja euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 87,7 %. Tilikauden bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat euroa ja muihin sijoituksiin euroa. Muiden sijoitusten sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit olivat yhteensä euroa. Yhtiön päätuotteen, puhelinliikenteen, minuuttimäärän kasvu jatkui katsausvuonna. Kasvu johtui kiinteähintaisen internetpalvelun käytön lisääntymisestä. Puhelujen määrät ja minuutit vähenivät kaikkien muiden puhelutuotteiden osalta. Vuoden loppupuolella käynnistettiin oma kaukopuhelupalvelu yhteistyössä Soneran kanssa. Puhelinliittymien määrä laski edelleen puhepalvelujen siirtyessä mobiiliverkkoihin ja laajakaistaliittymien yleistyessä internetpalvelujen käytössä. Vuotta 2002 voidaan pitää laajakaistapalvelujen läpimurtovuotena ja liittymämäärä yli kolminkertaistui. Kaapelitelevisioverkon liittymämäärän kasvu jatkui tasaisena. Matkapuhelinpalvelujen osalta tehtiin jälleenmyyntisopimus Soneran kanssa. Citypuhelin-palvelu lopetettiin syksyllä Puhelinliittymiä oli käytössä katsausvuoden lopussa kappaletta ( kappaletta ). Kaapeli-tv-liittymiä oli kytkettynä huoneistoon (18.289). Laajakaistaliittymien määrä vuoden lopussa oli 2009 (591). Sonera Oyj:n kanssa elokuussa 2002 solmittu laajaalainen yhteistyösopimus kattaa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden kaikki tietoliikennepalvelut. Yhteistyötä tullaan tekemään myös perusverkkopalvelujen ja tuotekehityksen osalta. Yhteistyön tavoitteena on palvelutarjonnan laajentaminen ja kehittäminen mm. seudullisen palvelukokonaisuuden puitteissa. Televerkon osalta merkittävimmät investoinnit tehtiin siirtoverkkoihin ja kaapelitelevisioverkkoon. Yhtiö jatkoi myös Suomen 2G Oy:n matkapuhelinverkon investointeja. Toimintavuonna yhtiö myi omistamansa Lohjan Puhelin Oy:n ja Oy Omnitele Ab:n osakkeet. Satunnaisiin eriin on kirjattu Aina Oy:lle tilikaudella annettu euron suuruinen konserniavustus. Yhtiö on käyttänyt tuotekehitykseen toimintavuonna euroa. Vuoden 2003 alusta teleliiketoiminta yhtiöitettiin HPO-yhtymä Oyj:n 100 % omistamalle tytäryhtiölle Hämeen Puhelin Oy:lle. Konsernin sisäisenä järjestelynä VIRPI-internetliiketoiminta siirtyi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:ltä yhtiölle vuoden 2003 alusta. Liiketoiminnan mukana siirtyi myös siihen liittyvä henkilökunta vanhoina työntekijöinä. Teleliiketoiminnan odotetaan jatkuvan nykyisessä muodossaan perustetussa tytäryhtiössä alkaneella tilikaudella. Toiminnan painopisteinä ovat internet- ja laajakaistapalvelut. Hämeen Puhelin Oy:n toimitusjohtajana toimii Seppo Lamminaho. Hämeen Sanomat Hämeen Sanomat Oy on Hämeenlinnan seudun johtava viestintäyritys, joka tuottaa ja välittää tietoa ja elämyksiä sekä tarjoaa keskustelufoorumin. Se mahdollistaa asiakkaidensa menestyksen tuottamalla monipuolisia mediapalveluja sekä vaikuttaa aktiivisesti seudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. Hämeen Sanomat -konsernin harjoittamaan kustannustoimintaan kuuluu seitsenpäiväinen maakuntalehti Hämeen Sanomat ja kaksi kertaa viikossa ilmestyvä kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, minkä lisäksi Radio Janne harjoittaa paikallisradiotoimintaa. Emoyhtiö harjoittaa myös jakeluja lehtipainoliiketoimintaa. Marraskuussa 2002 allekirjoitettiin sopimus, jolla Riihimäen Sanomat Oy:n osakekanta siirtyy Keski-Uusimaa Oy:n omistukseen. Osakkeiden myyntivoitto on kirjattu tuloslaskelman satunnaisiin eriin. Hämeen Sanomat -konsernin tilivuoden 2002 liikevaihto oli euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 69,9 %. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat kertomusvuonna euroa ja rotaation rahoitussopimuksen mukaiset vuokrat euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 %. Kustannustoiminnan kasvu oli euroa ja muun liiketoiminnan liikevaihto pieneni euroa. 8 HPO-yhtymä 2002

9 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Liikevaihto jäi miltei edellisen vuoden tasolle. Suurimpina syinä tähän olivat mediamyyntimarkkinoilla jatkunut epävarmuus ja painotyömarkkinoiden kiristynyt kilpailu. Kannattavuuteen parantavasti vaikuttivat toteutettujen säästötoimien ja toiminnan tehostamisen ohella sanomalehtipaperin hinnan alentuminen. Käytyjen yt-neuvottelujen kautta saatavat henkilökulusäästöt toteutuvat suurelta osin vuoden 2003 alusta lukien. Vuoden 2003 liikevaihto tulee olennaisesti pienenemään johtuen Riihimäen Sanomat Oy:n myynnistä ja merkittävän painotyösopimuksen päättymisestä. Mediamyynnin useita vuosia jatkuneen laskun ennakoidaan taittuvan kuluvana vuonna. Yhtiön kustantamien lehtien aseman odotetaan pysyvän vakaana. Kannattavuutta parantavat sanomalehtipaperin aleneva hintakehitys ja vuonna 2002 tehtyjen säästötoimien vaikutukset. Vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla. Hämeen Sanomat Oy:n toimitusjohtajana on toiminut Matti Vihervuori ja Hämeen Sanomat - lehden vastaavana päätoimittajana Olli-Pekka Behm alkaen. Telekolmio Telekolmio Oy on yritysten tietoliikenne-, it- ja turvaratkaisuihin erikoistunut palveluyritys, joka rakentaa toimintansa paikalliseen osaamiseen ja kiinteään yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Telekolmio Oy:stä tuli Hämeen Puhelin Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Hämeen Puhelin Oy käytti yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan, kun Riihimäen Puhelin Oy ja Lohjan Puhelin Oy olivat myyneet omistamansa Telekolmio Oy:n osakkeet ElisaCom Oy:lle. HPO-yhtymän ja Soneran väliseen sopimuskokonaisuuteen liittyen Sonera Oyj:stä tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Kilpailuvirasto antoi luvan yrityskaupalle ja omistusjärjestelyt toteutettiin Yrityskauppaan liittyi ehto, jonka mukaan Telekolmio Oy:n pitää luopua matkaviestinverkkojen tukiasema- ja antennipaikkaliiketoiminnasta. Kyseinen liiketoiminta myytiin Elisa-konserniin kuuluville yhtiöille. Lohjan Puhelin Oy ja Riihimäen Puhelin Oy ovat perustaneet alueilleen Telekolmion kanssa kilpailevat organisaatiot. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 43,8 %. Tilikauden investoinnit olivat euroa ja käyttöomaisuutta myytiin eurolla. Investoinneista asiakkaille vuokrattavien telelaitteiden osuus oli euroa. Yhtiön tuotekehityskulut olivat euroa. Vuoden 2002 liikevaihto oli 6,5 % pienempi kuin edellisenä vuonna, mihin vaikutti puhelinpalveluliiketoiminnan myynti elokuussa 2002, mobiili- ja tietotekniikan tukkumyynnin päättyminen omistajayhtiöille sekä puhepalvelimien myynnin osalta yritysten yleinen investointihaluttomuus. Liikevaihto kasvoi datapalvelujen ja turvapalvelujen myynnissä. It-alan investointilama näkyi edelleen myös laitemyynnin pienentymisenä. Palvelutuotot sen sijaan kasvoivat edellisvuodesta. Puhelinpalveluliiketoiminnasta luovuttiin lukien myymällä liiketoiminta Novacall Oy:lle. Yhtiön varsinaisen liiketoiminnan tulos parani edellisestä vuodesta vaikka liikevaihto pieneni. Tuloksen myönteiseen kehitykseen johtivat toiminnan keskittäminen kannattavampiin liiketoiminnan ja palvelumyynnin alueisiin. Yhtiö on tehnyt NSD Products Oy -nimisen yhtiön omistuksesta arvonalennusta euroa, koska liiketoimintaa on jouduttu sopeuttamaan it-alan kasvunäkymiä vastaavaksi. Protone Oy:n osakaspohjaa on tilivuonna laajennettu, missä yhteydessä Telekolmio Oy myi 27 kappaletta Protone Oy:n osaketta Forssan Seudun Puhelin Oy:lle. Telekolmio Oy:n omistusosuus Protone Oy:stä on 33,5 %. Yhtiö on panostanut voimakkaasti toiminnan kehittämiseen. Työministeriön Työelämän Kehittämisrahaston (TYKE) tukema kaksivuotinen Osaamiskeskus hanke päättyi vuoden 2002 lopussa. Hankkeen tuloksena kuvattiin Telekolmio Oy:n toimintaprosessit ja ohjeistettiin toiminnan kuvaus toimintakäsikirjaksi. Kehittäminen jatkuu vuonna 2003 uudella hankkeella, jossa valmennetaan organisaatiota prosessimaiseen työskentelyyn, vuorovaikutukseen sekä osaamisen ja verkostojen hallintaan. 9

10 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Konsernin sisäisenä järjestelynä HTKNet -liiketoiminta sisältäen palvelinkeskustoiminnot siirtyi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:ltä yhtiölle vuoden 2003 alusta. Liiketoiminnan mukana siirtyi myös siihen liittyvä henkilökunta vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2003 keskeinen tavoite on säilyttää markkina-asemamme toimialueen kiristyvästä kilpailusta huolimatta. Tavoitteena on kehittää toimintaa palvelukokonaisuuksien näkökulmasta yhteistyössä sitoutuneiden verkostokumppanien kanssa. Uuden yhteistyökumppanin Soneran valtakunnalliset ja kansainväliset ratkaisut yhdistettynä Telekolmion asiakasläheisyyteen ja paikalliseen joustavaan toimintatapaan tuo asiakkaiden ulottuville entistä kilpailukykyisemmät palvelut. Telekolmio Oy:n toimitusjohtajana toimii Jyri Pouttu. Hämeen tietotekniikkakeskus Hämeen tietotekniikkakeskus Oy on tietotekniikkaalan palveluyritys, joka on perustettu edistämään ATK:n hyväksikäyttöä yritysten kilpailukyvyn kohottamiseksi ja julkishallinnon palvelutason nostamiseksi. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli euroa ja tilikauden voitto oli euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 87,1 %. Liikevaihto kasvoi 6,5 % edellisestä vuodesta. Liiketoiminnan kasvu kertyi tasaisesti projektitoiminnasta, verkkopalveluista ja työasemien käyttöpalvelusta. Toimintavuotta sävyttivät laajojen projektitöiden valmistuminen, yhteistyöneuvottelut ja konsernin sisäiset liiketoimintojen järjestelyt. Euroopan Unionin tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmasta osittain rahoitettu seitsemän eurooppalaisen seudun ja niiden IT-toimijoiden toteuttama CENTURi21-projekti portaalirakenteiden tutkimiseksi ja kehittämiseksi päättyi kesäkuun lopussa. Projekti tarkastettiin ja sen loppuraportti hyväksyttiin EU:n komission järjestämässä tarkastustilaisuudessa Myös toisena laajana kehityshankkeena käynnissä ollut SEPPO 2002-projekti päättyi toimintavuoden aikana. SEPPO projektissa tuotettiin seutuportaalien tarvitsema tekninen alusta ja ohjelmarajapinta. Projektin tarkoituksena oli mahdollistaa seudullinen portaaliliiketoiminta sekä Hämeenlinnan että Lahden talousalueilla. Hämeenlinnan kaupunki ja HPO-yhtymä toteuttavat henkilön sähköiseen tunnistamiseen (HST) liittyvän lanseeraushankkeen Hämeenlinnan seudulla yhteistyössä valtakunnallisen HST-ryhmän kanssa. HST-ryhmä on laajalla yhteistyöpohjalla toimiva kansalaisvarmennetta hyödyntämään pyrkivien yhteenliittymä, jossa keskeisinä osapuolina ovat Väestörekisterikeskus (VRK), Luottokunta, pankit ja mobiilioperaattorit. Lanseeraushankkeen tavoitteena on mahdollistaa henkilön sähköinen tunnistaminen eri yhteyksissä käyttäen yhtä varmennetta - VRK:n tuottamaa kansalaisvarmennetta. HST-lanseerauksen valmistelu on ollut vuoden 2002 lopulla projektitoiminnan painopisteenä. Projektitoiminnan tavoitteena on jatkossa keskittyä sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin sekä palveluiden, sovellusten ja toimintaympäristöjen kehittämiseen ja tuotteistamiseen olemassa olevien liiketoimintojen parantamiseksi ja uusien kehittämiseksi. Kehitystyötä tehdään Seutukonsepti-työnimellä. Konsernin sisäisenä järjestelynä toteutettiin HTK- Net- ja VIRPI-liiketoimintojen siirrot Hämeen Puhelin Oy:lle ja Telekolmio Oy:lle. Liiketoiminnat siirtyivät vuoden 2003 alusta lukien. Liiketoimintojen mukana siirtyi myös niihin liittyvä henkilökunta vanhoina työntekijöinä uusiin organisaatioihin. Työasemien käyttöpalveluliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan lokakuun alusta alkaen Seutukeskus Oy Hämeelle. Myös olemassa oleva käyttöpalvelukalusto myytiin Seutukeskus Oy Hämeelle erillisellä kaupalla vuoden 2003 alussa. HTK lisäsi omistustaan toimintakauden aikana Graftor Media Production Oy:ssä 20 %:sta 41,7 %:iin ja tehdyllä kaupalla 55 %:iin. Yhtiön liiketoimintojen myynnin seurauksena vuoden 2003 tuloskehitys ei tule vastaamaan edellisiä. Liiketulos tulee heikkenemään johtuen voimakkaasta panostuksesta tuotekehitykseen. Henkilökunnan määrässä voi tapahtua muutoksia budjetoituun nähden projekti- ja tuotekehitysvolyymin kasvaessa. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii Hannu Ossi. 10

11 H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Muut yhtiöt Aina Oy:n tarkoituksena on kehittää, koota ja tuottaa sähköisiä seudullisia palveluja. Aina.fi verkottaa seudun kunnat, yhteisöt ja yksityiset käyttäjät toimien siten myös seudullisen sähköisen liiketoiminnan mahdollistajana. Aina Oy:n liikevaihto vuonna 2002 oli euroa, tappio ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ja tilikauden tappio 340 euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 13,3 %. Aina Oy:n toiminta tullaan vuonna 2003 yhdistämään konsernin sisäisenä liiketoimintajärjestelynä osaksi Hämeen Puhelin Oy:n internetliiketoimintaa. Aina.fi tuli Hämeen Puhelimen myymien laajakaistaliittymien aloitussivuksi. Vuoden aikana sivusto uusittiin mm. vähentämällä sen grafiikkaa latautuvuuden parantamiseksi. Omnivest Oy merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön toimialana on harjoittaa arvopaperikauppaa ja yhtiölle siirrettiin vuoden 2002 lopussa emoyhtiön arvopaperisijoitukset. Omnivest Oy:n tilivuoden 2002 tappio oli euroa, taseen loppusumma euroa ja omavaraisuusaste 18,0 %. Vuoden 2003 näkymät Vuonna 2003 konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen säilyvän vuoden 2002 tasolla, vaikka panostuksia kehityshankkeisiin aiotaan kasvattaa. Kehityshankkeista merkittävin on sähköinen seudullinen palvelukonsepti. Tässä hankkeessa pyritään hyödyntämään aiemmissa seudullisissa tutkimusprojekteissa syntynyt tietämys niin, että syntyy seudullisten palveluiden alusta, joka on myytävissä myös muiden seutukuntien käyttöön. Muut konsernitasoiset kehitysprojektit pyrkivät tehostamaan sisäistä toimintaa ja luomaan yhteisiä toimintamalleja. Näistä sisäisistä kehitysprojekteista tärkeimmät ovat: yhteinen markkinointi ja brandi, asiakkuuksien hallinta, mediayhteistyö, talous ja raportointi ja henkilöstön kehittäminen. HPO-yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakkeiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmään. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Telekolmio Oy:n omistusjärjestelyn lisäksi HPOyhtymä Oyj on tammikuussa 2003 tehdyllä kaupalla myynyt omistamansa Finnet Oy:n, DNA Finland Oy:n, Suomen 2 G Oy:n, Kaukoverkko Ysi Oy:n, Finnet logistiikka Oy:n ja Suomen 3 G Oy:n osakkeet, mikä parantaa merkittävästi konsernin rahoitusasemaa. Tämän lisäksi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy on luopunut Triplan Oy:n osakkeista maaliskuussa

12 Konsernin tuloslaskelma (EUR) Liite Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus tuloksesta Tilikauden voitto

13 Konsernitase (EUR) Liite VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Poistoerosta siirretty osuus Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma

14 Konsernin rahoituslaskelma (1 000 EUR) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon * Käyttöpääoman muutos Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Maksetut korot ja maksut Saadut osingot Saadut korot Verot Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Muiden sijoitusten myynnit Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit Konsernirakenteen muutos Verot edelläolevasta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Asiakkailta saadut liittymismaksut Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat * Poistot, satunnaiset erät ja eläkevastuun muutos Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys Lyhytaikaisten saamisten vähennys Lyhytaikaisten velkojen lisäys Vuoden 2001 rahoituslaskelma on laadittu meno-tulovirtalaskelmana siten, että taseen muutoksena on huomioitu Hämeen Puhelin Oy:n ja Aina Oy:n tiedot koko vuodelta ja Hämeen Sanomat -konsernin ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tiedot väliseltä ajalta. Vuoden 2002 rahoituslaskelma on laadittu meno-tulovirtalaskelmana siten, että taseen muutoksena on huomioitu HPO-yhtymä Oyj:n, Aina Oy:n, Hämeen Sanomat -konsernin, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n ja Omnivest Oy:n tiedot koko vuodelta sekä Telekolmio Oy:n tiedot ajalta

15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen Vuonna 2002 konsernitilinpäätökseen on tytäryhtiöinä yhdistetty koko vuodelta Hämeen Sanomat - konserni, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy sekä Aina Oy. Osakkuusyhtiöinä on yhdistetty Graftor Media Production Oy ja Triplan Oy koko vuodelta sekä Telekolmio Oy ajalta Telekolmio Oy:n tultua konsernin emon kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi on se yhdistetty konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä ja sen osakkuusyhtiö Protone Oy on yhdistetty osakkuusyhtiönä vastaavalta ajalta perustettu, konsernin emon kokonaan omistama Omnivest Oy on yhdistetty konsernitilinpäätökseen koko toimintansa ajalta. Hämeen Sanomat -konsernissa on Riihimäen Sanomat Oy:n tulos huomioitu asti. Yhtiön osakepääoma myytiin konsernin ulkopuolelle. Vuoden 2001 konsernitilinpäätökseen on tytäryhtiöinä yhdistetty Hämeen Sanomat -konserni ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ajalta sekä Aina Oy koko tilivuodelta. Osakkuusyhtiöinä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Telekolmio Oy (koko tilivuodelta) sekä Graftor Media Production Oy ja Triplan Oy väliseltä ajalta. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet konsernitilinpäätöksessä Konsernitilinpäätöksessä konsernin sisäiset liiketapahtumat ja voitonjako sekä saamiset ja velat on eliminoitu. Pysyvien vastaavien arvostus ja poistot Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella kunkin vuoden nettoinvestointien määrästä tai tätä tarkemman esinekohtaisen kirjanpidon hankintamenojen määrästä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 5 v Konttorirakennukset 40 v Rakennukset, tuotantolaitokset 25 v Rakennelmat 10 v Tuotantokoneet: - telelaitteet, verkosto 10 v - telelaitteet, telepäätelaitteet 3 v - painokoneet 5 v Koneet ja kalusto 3-5 v Konserniaktiiva 5 v Sijoituksiin sisältyvät pörssinoteeratut osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon. Konsernitilinpäätöksessä on vuonna 2002 poistona konserniliikearvosta kirjattu Telekolmio Oy:n osalta poisto siitä konserniliikearvon osuudesta, joka jää konsernin omistukseen Sonera Oy:n kanssa tehdyn yrityskaupan jälkeen. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon. Eläkejärjestelyt, konserni Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajilla on ollut tilikaudella yhtiökohtaisia eläkeiän varhentavia sopimuksia, joiden vakuutuksista aiheutuneet kulut on kirjattu eläkekuluina. Eläkejärjestelyt, Hämeen Puhelin Oy ja Hämeen Sanomat Oy Yhtiöiden vastuulla olevat eläkesäännöt on suljettu siten, että uusia henkilöitä ei säännön piiriin ole otettu säännön sulkemisen jälkeen ja sääntöjen piirissä olevien henkilöiden lisäeläke-etujen karttuminen on lakannut. Edellä esitetyistä lisäeläke-eduista aiheutuva laskennallinen määrä tilikauden lopussa on esitetty pakollisena varauksena. Eläkevastuun muutokset on kirjattu henkilöstökuluihin ja pakollisen varausten muutokseksi. 15

16 Tilinpäätöksen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ (EUR) Liikevaihto Tietoliikenne Kustannustoiminta Muut Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Tilavuokrat Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Materiaalit ja palvelut Tavaraostot tilikaudella /- varastojen muutos Vieraat palvelut Yhteensä Henkilöstökulut, suoriteperusteella Palkat ja palkkiot saadut korvaukset aktivoitu tilikauden investointeina Kulupalkat Eläkekulut, lakisääteiset Eläkekulut, vapaaehtoiset Muut henkilösivukulut aktivoitu tilikauden investointeina Henkilösivukulut, kuluosuus Henkilöstömenojen kuluosuus luontoisedut Yhteensä Hallintoneuvoston palkkiot Hallituksien palkkiot Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus 16

17 T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t 2.6. Rahoitustuotot ja -kulut KONSERNI EMOYHTIÖ Osinkotuotot: Konserniyrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista: Osakkuusyrityksiltä Muilta Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot: Osakkuusyrityksiltä Muilta Yhteensä Korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Osakkuusyrityksille Muille Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot Pysyvien vastaavien arvonalennukset Vaihtuvien vastaavien arvonalennukset Konserniavustus Muut erät Yhteensä Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus - rakennukset ja rakennelmat telelaitteet koneet ja kalusto Yhteensä Erittely tilikauden veroista Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot tilinpäätössiirroista Jaksotuseroista johtuvat verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Yhteensä

18 T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t TASEEN LIITETIEDOT (EUR) PYSYVÄT VASTAAVAT Erittely pysyvistä vastaavista on laadittu konsernissa siten, että alkusaldoina on käsitelty konsernin edellisen tilinpäätöksen loppusaldoja. Yhtiöiden hankinnat ja myynnit konserniin tilikauden aikana on käsitelty lisäyksinä ja vähennyksinä tilikauden aikana Pysyvät vastaavat, aineettomat hyödykkeet KONSERNI EMOYHTIÖ Hankintameno tilikauden alussa lisäys vähennys Hankintameno Kertyneet poistot, edelliset vuodet Tilikauden poisto Kertyneet poistot Ennakkomaksut Kirjanpitoarvo Pysyvät vastaavat, aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa lisäys vähennys Hankintameno Kertyneet poistot, edelliset vuodet Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Pysyvät vastaavat, sijoitukset a. Osakkeet Osakkeet Osakkeet Osakkeet Konserni osakkuusyritykset muut yhteensä Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Konsernirakenteen muutos Arvonalentumiset Kirjanpitoarvo

19 T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t Osakkeet Osakkeet Osakkeet Osakkeet Emoyhtiö konserniyritykset osakkuus- muut yhteensä yritykset Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo b. Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Konserni osakkuusyritykset muut yhteensä Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Emoyhtiö konserniyritykset osakkuus- muut yhteensä yritykset Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoon ei ole kirjattu DNA Finland Oy:n ja Suomen 2 G Oy:n pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainojen korkoja. Kirjaamattomien korkojen määrä on euroa. Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Tytäryhtiöt % % Hämeen Sanomat -konserni, Hämeenlinna 94,21 94,17 94,21 94,17 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy, HML 90,40 90,40 90,40 90,40 Aina Oy, Hämeenlinna 95,00 95,00 90,00 90,00 Omnivest Oy, Hämeenlinna 100,00 100,00 Telekolmio Oy, Hämeenlinna 100,00 100,00 Osakkuusyritykset Telekolmio Oy, Hämeenlinna 49,00 49,00 Triplan Oy, Hämeenlinna 36,00 36,00 0,00 0,00 Graftor Media Production Oy, Hämeenlinna 47,10 20,00 0,00 0,00 Protone Oy, Hämeenlinna 33,00 19

20 T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t VAIHTUVAT VASTAAVAT KONSERNI EMOYHTIÖ Saamiset, pitkäaikaiset Lainasaaminen osakkuusyhtiöltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Yhteensä Laskennallinen verosaaminen Eläkevastuusta johtuva verosaaminen Sijoitusten arvonalennuksista johtuva verosaaminen Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista Yhteensä Saamiset, lyhytaikaiset Saamiset konserniyrityksiltä: Myyntisaamiset Muut saamiset Yhteensä Saamiset osakkuusyrityksiltä: Myyntisaaminen Saamiset muilta: Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Yhteensä Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma: Osakepääoma Osakepääoman korotus Osakepääoma Ylikurssirahasto Osakepääoman korotus Ylikurssirahasto Sidottu oma pääoma yhteensä

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Vuosikertomus 1999 Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Projektijohtaminen (Project

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

S a u n a l a h t i O y j V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9

S a u n a l a h t i O y j V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Saunalahti Oyj V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Toimitusjohtajan katsaus Harri Johannesdahl Toimitusjohtaja Saunalahti Oyj Muuttuvat markkinat ja palveluoperaattorin uusi rooli Suomessa telemarkkinat

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot