TIEDOTE 1 (5) HPO-YHTYMÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE 1 (5) 26.3.2004 HPO-YHTYMÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003"

Transkriptio

1 TIEDOTE 1 (5) HPO-YHTYMÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 HPO-yhtymä on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Tavoitteenamme on olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimialojemme keskinäisessä yhteistyössä ja seudullisessa toiminnassa. Toiminnan kehittyminen vuonna 2003 HPO-yhtymä Oyj:n konsernitilinpäätöksen mukainen liikevaihto vuonna 2003 oli euroa (vuonna euroa), liikevoitto euroa ( euroa), voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ( euroa) ja tilikauden voitto euroa ( euroa). Konsernitaseen loppusumma oli euroa ( euroa). Oma pääoma oli euroa ( euroa) ja omavaraisuusaste 78,8 % (78,3 %). Kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt osakkuusyhtiöineen ovat olleet mukana konsernitilinpäätöksessä koko vuoden (vuonna 2002 Telekolmio Oy vain ajalta ). Oleelliset tapahtumat HPO-yhtymän yritysrakenteessa konsernin emoyhtiö oli HPO-yhtymä Oyj. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten mukaan Hämeen Puhelin Oy muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi ja sen toiminimi muutettiin HPO-yhtymä Oyj:ksi. Kyseinen muutos merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2003 alussa teleliiketoimintaan liittyvä yrityskokonaisuus yhtiöitettiin HPO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle uudelle Hämeen Puhelin Oy nimiselle tytäryhtiölle. Kilpailuvirasto antoi luvan yrityskaupalle, jossa TeliaSonera Finland Oyj:stä tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Omistusjärjestely toteutettiin HPOyhtymän ja TeliaSoneran laajakaista- ja hankintayhteistyölle saatiin Kilpailuviraston poikkeuslupa Tammikuussa toteutettiin kaupat, joilla HPO-yhtymä Oyj myi omistamansa Finnet Oy:n, DNA Finland Oy:n, Suomen 2G Oy:n, Kaukoverkko Ysi Oy:n, Finnet Logistiikka Oy:n ja Suomen 3 G Oy:n osakkeet, mikä paransi merkittävästi yhtymän rahoitusta. Samassa yhteydessä Hämeen Puhelin Oy erosi Finnet-liiton jäsenyydestä. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy luopui omistamistaan Triplan Oy:n osakkeista maaliskuussa 2003 ja nosti omistusosuutensa Graftor Media Production Oy:stä 100 %:iin vuoden 2003 aikana. Varsinainen yhtiökokous päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumisaika oli ja sen aikana 89,5 % osakkeista vaihdettiin arvoosuuksiksi. Vuoden 2002 osinko maksettiin ilmoittautumisajan jälkeen Vuoden 2003 loppuun mennessä osakkeista oli vaihdettu arvo-osuuksiksi 91,2 %.

2 2 (5) Investoinnit ja kehitystoiminta Konsernitilinpäätöksen mukaiset bruttoinvestoinnit vuonna 2003 olivat euroa (edellisenä vuonna euroa). Suurimmat investoinnit kohdistuivat televerkkoihin ja asiakaslaitteisiin. Merkittäviä omaisuuden myyntejä olivat aiemmin todettujen osakemyyntien lisäksi Hämeen Puhelin Oy:n omistuksessa olleen Radiolinjan tukiasemaverkon myynti Radiolinja Origo Oy:lle. Konsernin tuotekehitystoiminta organisoitiin aikaisempaa tavoitehakuisempaan muotoon. Tuotekehityshankkeista merkittävimpiä ovat seutukonsepti alahankkeineen ja matkaviestinliiketoiminnan kehittäminen. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 570 henkilöä (vuotta aikaisemmin 555 henkilöä). Henkilöstö jakautui seuraavasti: emoyhtiö HPO-yhtymä Oyj 8 henkilöä, Hämeen Puhelin Oy 144 henkilöä (131 henkilöä), Hämeen Sanomat -konserni 301 henkilöä (303 henkilöä), joista lehdenjakajia 160 (164 henkilöä), Telekolmio Oy 101 henkilöä (104 henkilöä), Hämeen tietotekniikkakeskus Oy 5 henkilöä (15 henkilöä), Graftor Media Production Oy 11 henkilöä (12 henkilöä). Aina Oy:n palveluksessa ei enää vuoden lopussa ollut henkilöstöä (2 henkilöä). Hämeen Puhelin Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja sekä kotitalouksille että yrityksille ja yhteisöille. Yritysten ja yhteisöjen palveluista vastaa Telekolmio Oy. Hämeen Puhelin Oy:n liikevaihto vuonna 2003 oli yhteensä euroa, liikevoitto euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 69,4 %. Tilikauden bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat euroa. Muiden sijoitusten sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit olivat yhteensä euroa. Puhelinliittymiä oli käytössä katsausvuoden lopussa kappaletta ( kappaletta ). Kaapeli-tv-liittymiä oli kytkettynä huoneistoon (19.349). Laajakaistaliittymien määrä vuoden lopussa oli (2.009). TeliaSonera Finland Oyj:n kanssa solmittiin laaja-alainen yhteistyösopimus elokuussa Käytännön toiminta on lähtenyt liikkeelle hyvin. Jo vuoden 2002 loppupuolella toteutettiin oma kaukopuhelupalvelu yhteistyössä TeliaSoneran kanssa ja yhteisen laajakaistapalvelun myynti aloitettiin helmikuussa Myös yhteistyö televerkkojen rakentamisen ja ylläpidon osalta on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Lisäksi aloitettiin verkko-operaattoritoiminta Riihimäen seudulla hyödyntäen TeliaSoneran siellä olevaa verkkoa. Televerkon osalta merkittävimmät investoinnit tehtiin siirtoverkkojen ja kaapelitelevisioverkon laajennuksiin sekä Riihimäen alueen verkko-operaattoritoiminnan käynnistämiseen. Radiolinja Origo Oy:lle vuokrattuna ollut tukiasemaverkko myytiin sille vuoden loppupuolella. Samalla tehtiin

3 3 (5) Radiolinja Origon kanssa pitkäaikainen yhteistyösopimus koskien perusinfran vuokrausta. Kesällä 2003 solmittiin esisopimus yhtiön Ojoisten kiinteistön vaihtamisesta Vattenfallin Parolantie 104 kiinteistöön. Tämän hetkisten tietojen pohjalla vaihto ajoittuu vuoden 2005 syksyyn. Vuoden 2004 toiminnan painopisteitä ovat laajakaista- ja kaapelitelevisioverkon palvelut. Yhtiö panostaa myös uusien palvelujen kehittämiseen yhteistyössä konsernin muiden yhtiöiden ja TeliaSoneran kanssa. Radiolinjan tukiasemaverkon myynnistä johtuen liikevaihto ei ensi vuonna merkittävästi kasva ja liikevoitto jää tämänvuotista pienemmäksi. Hämeen Sanomat Hämeen Sanomat Oy on Hämeenlinnan seudun johtava, itsenäinen viestintäyritys, joka tuottaa ja välittää tietoa ja elämyksiä sekä tarjoaa keskustelufoorumin, mahdollistaa asiakkaidensa menestyksen tuottamalla monipuolisia mediapalveluja sekä vaikuttaa aktiivisesti seudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. Hämeen Sanomat -konsernin tilivuoden 2003 liikevaihto oli euroa, liikevoitto euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 76,0 %. Kokonaisinvestoinnit olivat kertomusvuonna euroa ja rotaation rahoitussopimuksen mukaiset vuokrat euroa. Liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuus parani merkittävästi. Kannattavuutta paransivat vuonna 2002 toteutettujen säästötoimien vaikutukset, ennakoitua paremmin mennyt mediamyynti ja sanomalehtipaperin hintatason alentuminen. Hämeen Sanomat kasvatti ilmoitusmyyntiään viime vuonna kaikista sanomalehdistä toiseksi eniten. Vuonna 2004 liikevaihdon ennakoidaan pienenevän Riihimäen Sanomien painotyön päätyttyä viime vuoden lopulla. Kustannustoiminnan kehityksen odotetaan pysyvän vakaana. Vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla. Telekolmio Telekolmio Oy on yritysten tietoliikenne-, it- ja turvaratkaisuihin erikoistunut palveluyritys, joka rakentaa toimintansa paikalliseen osaamiseen ja kiinteään yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. HPO-yhtymän ja TeliaSonera Finland Oyj:n väliseen sopimuskokonaisuuteen liittyen TeliaSonerasta tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Yhtiön tilivuoden 2003 liikevaihto oli euroa, liiketappio euroa ja tilikauden tappio euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 45,2 %. Tilikauden investoinnit olivat euroa ja käyttöomaisuutta myytiin eurolla. Telekolmio organisoitui vuoden 2004 vaihteessa uudelleen. Tuotepohjaisen organisaation sijaan yhtiössä on jatkossa yksi myyntiyksikkö ja yksi palvelutuotantoyksikkö. Tällä pyritään parempaan asiakkuuden hallintaan ja resurssien kohdentamiseen. Vuoden 2004 keskeinen tavoite on säilyttää markkina-asemamme toimialueen kiristyvästä kilpailusta huolimatta sekä markkina-aseman vahvistaminen rajatuilla uusilla markkinoilla.

4 4 (5) Tavoitteena on kehittää toimintaa palvelukokonaisuuksien näkökulmasta yhteistyössä sitoutuneiden verkostokumppanien kanssa. HPO-yhtymän seudulliset palvelut ja TeliaSoneran valtakunnalliset ja kansainväliset ratkaisut yhdistettynä Telekolmion asiakasläheisyyteen ja paikalliseen joustavaan toimintatapaan tuo asiakkaiden ulottuville entistä kilpailukykyisemmät palvelut. Hämeen tietotekniikkakeskus Hämeen tietotekniikkakeskus Oy perustaa toimintansa menestyksen sähköisten palvelujen tuotevalikoiman, ns. seutukonseptin tuotteistukseen ja sillä tapahtuvaan liiketoimintaan. Liiketoiminta perustuu seutukonseptin ja sen komponenttien markkinointiin ja myyntiin valtakunnallisesti sekä seutukonseptin avulla tapahtuvaan liiketoimintaan Hämeenlinnan talousalueella. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n ja sen tytäryhtiön Graftor Media Production Oy:n yhteinen liikevaihto tilivuonna 2003 oli euroa ja liikevoitto euroa. Liiketoiminnan muut tuotot euroa koostuivat operatiivisten liiketoimintojen myyntivoitoista konsernin muille yhtiöille euroa, osakkeiden ja kiinteistöjen myyntivoitoista euroa sekä muista tuotoista euroa. Tilikauden voitto oli euroa. Taseen loppusumma oli euroa ja omavaraisuusaste 95,6 %. HPO-yhtymä toteutti henkilön sähköiseen tunnistamiseen liittyvän lanseeraushankkeen Hämeenlinnan seudulla yhteistyössä valtakunnallisen HST-ryhmän kanssa. Elomessuilla julkistettiin HST-tunnistamiseen perustuvat seudun sähköiset asiointisivut aina.fi -portaaliin. Sivut sisältävät olennaiset seudulliset ja valtakunnalliset asiointipalvelut, joissa HST-tunnistus on keskeisessä roolissa. Hämeen tietotekniikkakeskus jakoi vuoden aikana noin 1000 HSTkortinlukijaa seudulle ja edisti näin omalta osaltaan tunnistekorttien levinneisyyttä. Yhtiö kehitti kauden aikana myös HST-pohjaisia palvelusovelluksia, joiden markkinointi voidaan aloittaa vuoden 2004 alkupuolella. Ensimmäisinä tuotteina valmistuvat Sähköinen Reissuvihko koulu- ja päiväkotiympäristöön sekä yhteisömarkkinoille suunnattu yhteiso.com. Vuonna 2004 toiminta muutetaan yhtymän sisäisestä kehittämistoiminnasta ulospäin suuntautuvaksi uusien sähköisten palvelujen liiketoiminnaksi. Liiketoiminta-alueina ovat alkuvaiheessa seutuportaali aina.fi sekä sähköiset palvelussovellukset, kuten sähköinen reissuvihko ja yhteiso.com. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Tilivuoden 2003 jälkeen konsernin liiketoiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisena. Vuoden 2004 näkymät Konsernin vuoden 2004 liikevaihdon odotetaan hieman nousevan vuodesta Vuoden 2003 liikevoittoon sisältyi omaisuuden myynneistä saatuja kertaluonteisia tuottoja, mistä syystä konsernin liikevoiton arvioidaan alenevan vuoteen 2003 verrattuna.

5 5 (5) Kehityshankkeissa edetään voimakkaimmin seutukonseptin kehittämisessä, yhteisessä asiakkuuksien hallinnassa, talous- ja raportointihankkeissa sekä henkilöstön kehittämisessä. Hämeenlinna Hallitus Yhtiökokous Yhtiökokous pidetään tiistaina klo Yhtiökokouskutsu julkaistaan sekä ilmoituksella Hämeen Sanomissa että lehdistötiedotteena, joka on luettavissa yhtiön internet.- sivulla Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 55,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan Vuosikertomus Vuoden 2003 vuosikertomus julkaistaan Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2004 julkaistaan Vuosikertomus ja osavuosikatsaus ovat saatavissa myös internet-sivultamme Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Reijo Syrjäläinen, puh Talousjohtaja Jorma Taipalus (tilinpäätös), puh Hallintojohtaja Katri Pietilä (yhtiökokous), puh

6 Avainluvut Liikevaihto, tuhatta Liikevoitto, tuhatta % liikevaihdosta 11,9 9,5 5,0 Voitto ennen satunnaisia eriä, tuhatta % liikevaihdosta 13,5 9,6 10,4 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, tuhatta % liikevaihdosta 13,4 11,1 6,0 Tilikauden voitto, tuhatta % liikevaihdosta 9,3 7,2 4,4 Investoinnit, tuhatta % liikevaihdosta 10,4 18,2 39,4 Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Oma pääoma, tuhatta Taseen loppusumma, tuhatta Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,9 10,4 6,3 Omavaraisuusaste, % 78,8 78,3 81,1 Oman pääoman tuotto, % 9,2 6,0 5,2 Tulos/osake, Liiketoiminnan rahavirta/osake, Oma pääoma/osake, Osinko/osake, 55,00 *) 50,00 50,50 Osinko/tulos, % 89,6 89,5 257,0 Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä *) hallituksen esitys

7 Tuloslaskelma (EUR) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus tuloksesta Tilikauden voitto

8 Tase (EUR) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Poistoerosta siirretty osuus Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma

9 Rahoituslaskelma (Tuhatta euroa) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineetomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovututustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Myydyt muut sijoitukset Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Asiakkailta saadut liitymismaksut Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

HPO-yhtymä Oyj 1 HPO-YHTYMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 28.3.2003

HPO-yhtymä Oyj 1 HPO-YHTYMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 28.3.2003 1 HPO-YHTYMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 HPO-yhtymän konsernitilinpäätöksen mukainen liikevaihto vuonna 2002 oli 49,4 milj. euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 4,8 milj. euroa ja tilikauden voitto

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ Vuosikertomus 2003 Sisältö Yleiskatsaus 3 HPO-yhtymä lyhyesti 4 Liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstö 5 Avainluvut 2001 2003 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Henkilöstö Liiketoimintakatsaukset

Lisätiedot

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 TIEDOTE 1(9) 29.3.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 Aina Group on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa; media, tietoliikenne ja tietotekniikka.

Lisätiedot

1) TIEDOTE 1(10) Aina Group -konsernin rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät edellisvuoden tasolla.

1) TIEDOTE 1(10) Aina Group -konsernin rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät edellisvuoden tasolla. 1) TIEDOTE 1(10) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009 Liiketulos parani 3,2 milj. euroa Osinkoehdotus 45 euroa osakkeelta Toiminnan kehittyminen vuonna 2009 Konserni Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

AinaCom Oy:n toimitusjohtaja Tomi Saario, puh, 040 900 5637

AinaCom Oy:n toimitusjohtaja Tomi Saario, puh, 040 900 5637 10.3.2014 1(8) SONERA OSTAA AINACOMIN KULUTTAJALIIKETOIMINNAN JA VERKOT AinaCom Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Sonera ostaa AinaComin kuluttajaliiketoiminnan ja

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

QPR SOFTWARE OYJ TASEKIRJA. Tilikausi 1.1.2003 31.12.2003

QPR SOFTWARE OYJ TASEKIRJA. Tilikausi 1.1.2003 31.12.2003 QPR SOFTWARE OYJ TASEKIRJA Tilikausi 1.1.2003 31.12.2003 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 QPR-konsernille vuosi 2003 oli

Lisätiedot

KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 76.888.019 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2009.- 31.12.2009

TILINPÄÄTÖS 1.1.2009.- 31.12.2009 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2009.- 31.12.2009 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus... 3 Tasekirja Tuloslaskelma... 11 Tase... 12 Rahoituslaskelma... 13 Liitetiedot... 14 1. Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Sisällys Yhtiökokous Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 23.3.2001 klo 12.00 alkaen Oulun yliopiston päärakennuksen Saalastinsalissa,

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17)

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 Liikevaihto 125,2 milj. euroa + 28 % Liikevoitto 11,6 milj. euroa + 72 % Tilikauden tulos 7,8 milj. euroa + 88

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa, kasvu 20,5 prosenttia - Orgaaninen kasvu 14,4 prosenttia - Liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa, kasvu 47,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2011.- 31.12.2011

TILINPÄÄTÖS 1.1.2011.- 31.12.2011 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2011.- 31.12.2011 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 11 TULOSLASKELMA 12 TASE 13 RAHOITUSLASKELMA 14 LIITETIEDOT 15 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Huhti kesäkuu 2012: Liikevaihto 27,3 Me (29,1 Me), 6,1% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot