Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, Nenonpelto puh , fax Yhtymäkokous

2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Sivu 1 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoteen Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntayhtymän henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Yleishallinto ja sisäiset palvelut Kuntoutuskeskus Erityispalvelut Avohuollon asumispalvelut Poliklinikkatoiminta Vammaisten päivä- ja työtoiminta, työllistymisen edistäminen Palvelutoiminnan yhteiset Sosiaaliasiamiestoiminta Opetus Rahoitus Investoinnit Määrärahojen toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sekä ulkoiset että sisäiset) Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma (vain ulkoiset) Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 78

3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja (KuntaL 69 ) Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kuntayhtymän toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kuntayhtymän toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää yhtymäkokouksen talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava sellaista tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kuntayhtymän taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Yhtymähallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoteen 2014 Valtakunnalliset suuntaukset Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen valmistelu kesti koko vuoden, mutta ratkaisu siirtyy vaalien jälkeiselle hallitukselle ja eduskunnalle. Vaalijalan linjaus uudistukseen on, että sen kaksi palvelulinjaa, kuntoutus ja avopalvelut tulee jatkaa yhtenäisinä kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa. Sillä tavalla ne palvelevat parhaiten tuotantoalueita ja erityisosaamisen ylläpito ja kehittäminen turvataan asiakkaiden parhaaksi. Kuntarakennemuutoksia ei kertomusvuonna tapahtunut Vaalijalan alueella. Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittaminen jatkui, mutta lakitekstiluonnokseen asti ei vuoden aikana päästy. Lain eduskuntakäsittely jää vaalien jälkeiseen aikaan ja uudistus astunee voimaan Kehitysvammaisten asema tässä uudistuksessa on muuttumassa mm. asiakasmaksujen osalta heikompaan, mutta yhdenvertaiseen suuntaan muihin vammaisryhmiin nähden. Subjektiiviset oikeudet ovat laajenemassa kaikille vammaisille. Itsemääräämisoikeuslaki on iso hanke, joka vuoden aikana valmisteltiin eduskuntaan asti. Lakiesityksessä nähtiin kuitenkin perustuslaillisia ongelmia, joiden vuoksi asian käsittely lykkääntyy. Tavoitteena on koota potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta edistävät toimet lakiin ja toisaalta tehdä rajoittamistoimenpiteet määrämuotoisiksi. Uudistus edellyttää merkittäviä ajattelun muutoksia palvelujen toteuttamisessa. Vaalijalassa nostettiin asiakkaiden itsemääräämisoikeuden edistäminen ja siihen liittyvä koulutus uudeksi kehittämishankkeeksi vuosille 2015 ja Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus eteni loppuun ja laki astuu voimaan portaittain. Sosiaalipalvelujen puitelakina sillä tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli Vaalijalan palveluja kehitettäessä, erityislakien mukaan tulee palvelut entistä harvemmille. Uutena lainsäädäntöuudistuksena on käynnistynyt TEOS. Se on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamishanke, joka tähtää uuteen lakiin asiasta. Uudistuksen tarkoituksena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelämään. Se tulisi mm. lopettamaan perinteisen työtoiminnan ja korvaamaan sen työelämävalmiuksia edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella. Kehitysvammaisten laitosasumisen lopettaminen vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti edellyttää uusien erityisasuntojen jatkuvaa rakentamista ympäri Suomea ja näin on myös tapahtunut, pääosin Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuella. Laitosasumisen piirissä oli vuoden lopussa alle 1400 kehitysvammaista, mutta lapsuudenkodeissaan asuvien erityistä tukea tarvitsevien nuorten määrä on moninkertainen. Lisäksi vanhentunutta erityisasuntokantaa on jatkuvasti uusittava. Siksi uusien erityisasuntojen rakentamista olisi edelleen valtion tuettava ainakin vuoteen 2020 asti investointiavustuksin. ARAn investointiavustuksien kokonaismäärä on ollut 120 miljoonaa euroa vuodessa ja toivottavasti se tällä tasolla säilyy. Yleinen talouden taantuman pidentyminen heikentää resursseja koko Suomessa. Samanaikaisesti kehitetään sosiaalihuollon lainsäädäntöä laajalla rintamalla palveluja parantavaksi. Reaalitalouden kantokyvyn ja uusien palvelutavoitteiden välillä saattaa olla ristiriitaa.

5 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 3 Savon erityishuollon kehityksestä Kuntatalouden heikosta tilanteesta huolimatta Savossa vammaispalvelujen saatavuus säilyi tyydyttävällä tasolla. Vaalijalan toteuttama asunto-ohjelma eteni. Vuoden aikana valmistui yksi palvelukoti Siilinjärvelle, jossa on 15 asuntoa pääasiassa lapsuudenkodista muuttaneille nuorille. Yhteistyö palvelujen järjestämiseksi kuntien, asiakkaiden ja omaisten kanssa toimi hyvin. Asumisesta puhuttaessa on tärkeä muistaa, että asuminen ei yksin riitä. Asiakkaan kaikki elämän tarpeet on huomioitava päivittäisistä aktiviteeteista perusterveydenhuoltoon. Muuttoprosessi on iso asia ja se tulee hyvin valmistella. Kunta on palvelujen järjestämisvastuussa ja tätä kautta merkittävin vallankäyttäjä palveluissa. Palvelujen käyttäjänä asiakas on keskiössä. Tämän toteuttaminen palvelujen suunnittelussa siten, että asiakkaan tahto toteutuu tai ainakin näkyy päätöksissä, vaatii jatkuvaa huomiointia. Eteenpäin asiassa on menty. Vaalijalan palvelukotiohjelma jatkuu edelleen ja seuraavat asuntokohteet valmistuvat Joroisiin ja Pieksämäelle. Kuopion ja Mikkelin uudet hankkeet saivat ehdolliset varauspäätökset ARAlta tammikuussa. Päiväaikaisen toiminnan tuottamista on kehitetty asiakaslähtöisesti. Työ- ja päivätoimintapalvelujen saatavuus asiakkaille on säilynyt kohtuullisena, vaikka palveluja on jouduttu vähentämään asiakaskohtaisesti kuntien toiveiden mukaan. Tärkeätä on pitää mielessä, että vammaispalvelulaki antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan asumisen ulkopuolella viitenä päivänä viikossa. Erilaiset työllistymispalvelut ovat säilyttäneet asemansa ja näissä palveluissa erityistä tukea tarvitsevat ja osatyökykyiset asiakkaat ovat yhdenvertaisesti palvelujen piirissä. Savosetmonipalvelukeskusten yhteistyö TE-palvelujen kanssa on kehittynyt hyvin. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen uudistumisprosessi Laitosasumisen asteittainen loppuminen merkitsee sitä, että kuntoutuskeskus Nenonpellossa keskittyy tulevaisuudessa lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaativimpaan kuntoutukseen. Uudistumisprosessi on kestänyt pitkään ja työtä tehty järjestelmällisesti palvelujen kysyntä huomioiden. Tämä vaihe kestää vuoden 2019 loppuun asti. Kuntoutuskeskuksessa oli vuoden aikana keskimäärin 197 asiakasta (v ). Pitkäkestoisissa palveluissa oli 199 eri asiakasta ja lyhytaikaisissa 238. Kuntoutuskeskuksen palveluja käytti 437 asiakasta ja kuntoutusjaksojen määrä oli Asiakkaiden määrä pieneni ja kuntoutusjaksojen määrä kasvoi edellisvuodesta. Kaikki luvut ovat suuria, osoittaen toiminnan merkityksen palveluverkossa. Jatkossa kuntoutuskeskuksen kotikenttä tulee olemaan Itä-Suomi, johon kuuluu Savon lisäksi Keski- Suomi ja Pohjois-Karjala. Kohonneen turvallisuusriskin kuntoutuspalveluja tuotetaan valtakunnallisesti. Laajeneva kehityssuunta toteutui viime vuonna hyvin, palvelutoiminnan myynti omistajakuntien ulkopuolelle kasvoi 115 %. Ostajakunnan laajeneminen tukee omistajakuntien käytettävissä olevien palvelujen pysyvyyttä ja tuo myönteisiä taloudellisia vaikutuksia alueelle. Vaativan kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen on jatkunut. Sen kysyntä on aika-ajoin ylittänyt tarjonnan ja vasteajat ovat pidentyneet. Kuntoutuksen toteuttamisen muotoja on monipuolistettu. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen osuus on kasvanut. Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen voi tapahtua asiakkaan omassa toimintaympäristössä asiantuntijavoimin. Sillä voidaan mahdollisesti välttää tai lyhentää kuntoutusjaksojen kestoa ja varmasti parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta. Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa konsultoiva työote on keskeistä. Olennainen havainto on myös se, että perusasiakas voi olla kokonainen perhe. Perhetyön osuus tulee kasvamaan ja varhaiskuntoutuksen asema toivottavasti vahvistuu. Kuntoutuskeskus on merkittävä opetuspalvelujen koordinoija. Oma Sateenkaaren koulu tuottaa perusasteen opetusta ja Seurakuntaopisto ja Bowallius tuottavat keskiasteen opetusta yhteistyössä kuntoutuskeskuksen oppilaskotien kanssa. Järjestely toimii hyvin ja kaikille lähialueen erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille voidaan taata opiskelupaikka. Työnjako kuntien kanssa on selvä. Kunnat tuottavat peruskoulu- ja tukipalvelut kaikille, mutta on olemassa pieni

6 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 4 joukko lapsia, joiden koulunkäynti ei kotikunnan palveluissa kuitenkaan onnistu tai se keskeytyy. Silloin tarvitaan kuntoutuskeskuksen koordinoituja opetuspalveluja ja kuntoutusta. Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset. Kuntoutuskeskuksen tilojen uudistamistyö jatkui vuoden aikana yhden rakennuksen peruskorjauksen loppuun saattamisella ja seuraava peruskorjaus aloitettiin syksyllä. Tilojen uudistaminen toteutettiin kassarahoituksella. Peruskorjaustoiminnan lisäksi tilojen käyttötarkoituksia on muutettu kysynnän tarpeiden mukaan. Osaava ja jaksava henkilöstö on toiminnan perusta Kuntayhtymän palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 918 työntekijää. Henkilöstön määrä on ollut kasvussa pääosin asunto-ohjelman toteuttamisen myötä. Vaativan kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää myös enemmän henkilöstöresursseja kuin laitosasuminen. Uuden osaavan henkilöstön tarve kasvaa eläkkeelle siirtymisten kautta. Laitosasumisen väheneminen toisaalta vapauttaa henkilöstöä muuhun kuntoutustoimintaan. Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on ollut Savossa tyydyttävää muutamia ammattiryhmiä lukuun ottamatta. Osaavuus edellyttää työnantajalta jatkuvaa täydennyskouluttamista. Se on ollut yksi Vaalijalan vahvuuksista jo vuosia. Täydennyskoulutusta tarjotaan jatkossa enemmän myös kuntien työntekijöille. Työhyvinvointi edellyttää työnantajalta aktiivisuutta. Toteutetun työhyvinvointitutkimuksen mukaan kiireen tunne oli yleistä ja henkisessä työilmapiirissä koettiin kehittämisen tarpeita. Osaavan esimiestyön ja alaistaitojen kehittäminen jatkuu. Työhyvinvoinnin toteutuminen edellyttää myös, että työntekijöiden omaehtoisen toiminnan tukeminen tuottaa tuloksia. Tavoitteena on työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen. Työterveyspalvelut uudistuivat vuoden 2014 alussa. Sairauspoissaolojen seuranta ja tilanteisiin puuttuminen ajoissa kuuluvat työterveyshuoltoon. Tässä suhteessa oli havaittavissa myönteistä kehitystä. Rekrytoinnin haasteet kohdistuvat mm. pysyvän ja osaavan lääkärikunnan ylläpitämiseen. Tässä työssä tarvitaan uusia näkökulmia. Erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee ja tästä syystä Vaalijalalla on laaja yhteistyöverkosto konsultoivien asiantuntijoiden käyttämiseksi omien resurssien täydentämiseksi. Vaalijalan hallinnollinen kehittäminen ja talous Vaalijalassa on sitouduttu laatujärjestelmän rakentamiseen vaiheittain vuoteen 2018 mennessä. Työn toteutusvaihe aloitettiin Laatujärjestelmän viitekehys tulee olemaan IS0 9001:2015 standardi. Laatujärjestelmä rakennetaan sähköisille alustoille ja se tulee kattamaan toiminnan laajasti palveluprosesseista henkilöresurssien hallintaan. Vaalijalan talous ponnisti vuoteen 2014 edellisen vuoden alijäämän pohjalta. Tavoitteeksi asetettiin 0-tulos alijäämäisestä talousarviosta huolimatta, toimenpiteenä oli mm euroa säästöohjelma. Tulos on euroa ylijäämäinen, joka lisäksi voitiin tehdä 2 milj. euron investointivaraus. Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 12 %. Kasvun selittävät tekijät ovat asumispalvelujen laajentuminen ja kuntoutuksen kysynnän jatkuminen. Vuoden 2015 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat yhtä vaativia kuin edellisten vuosien. Niiden toteuttaminen edellyttää noin euron alijäämän kuromista umpeen talousarvion tuloihin nähden, koska yleinen suoritehintojen tarkistus jätettiin tekemättä. Ilkka Jokinen kuntayhtymän johtaja

7 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yhtymäkokous Jäsenkuntien edustajat kokoontuivat yhtymäkokoukseen Vaalijalaan kaksi kertaa, käsiteltyjä asioita oli 20. Puheenjohtajana kevätkokouksessa toimi Alpo Salo Pieksämäeltä ja varapuheenjohtajana Hannu Ylönen Tervosta. Syyskokouksessa puheenjohtajana toimi Alpo Salo Pieksämäeltä ja varapuheenjohtajana Heimo Murro Kuopiosta. Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus, hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja kehyssuunnitelman raamit. Yhtymäkokous hyväksyi myös poistosuunnitelman tarkistamisen sekä merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen v Syyskokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille sekä suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodelle Yhtymäkokous myönsi Riitta Kauppiselle eron hallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sirpa Alho-Törrösen. Yhtymäkokoukseen kuului 53 edustajaa 34 eri jäsenkunnasta (suluissa varaedustajat): Enonkoski Kaija Korppi (Heikki Kylliäinen) Hartola Mirja Tammisto (Sanni Hölttä) Hirvensalmi Timo Marttinen (Sigita Herrala) Iisalmi Pekka Pirhonen (Pirjo Ryhänen), Elina Puustinen (Kaarina Korhonen) Joroinen Pirkko Hämäläinen (Mari Lahti), Jouko Metsälä (Hannu Viirimaa) Juankoski Anna Partanen (Suvi Vuorinen), Pirkko Karhunen (Eeva Konttinen) Juva Riitta Rimmi (Jukka Kietäväinen) Kaavi Minna Oksman (Pasi Pitkänen) Kangasniemi Antti Lindqvist (Seppo Laitinen), Kari Rautiainen (Tapio Viljanen) Keitele Timo Kolehmainen (Pirkko Varviala) Kiuruvesi Kari Saastamoinen (Helena Juntunen), Tarja Arbelius (Anna-Liisa Härkönen) Kuopio Sirpa Miettinen (Kristiina Mäki), Heimo Murro (Jaakko Jauhiainen) Lapinlahti Tarmo Heiskanen (Elli Karppinen), Minna Rissanen (Marjut Kauppinen) Leppävirta Riitta Räisänen (Markku Pesonen) Maaninka Eija Pietarinen (Kaisa-Maria Runko) Mikkeli Satu Taavitsainen (Kirsi Olkkonen), Juha Vuori (Hannu Kilkki) Mäntyharju Liisa Torniainen (Taina Taumala), Ismo Partio (Raimo Leppäkumpu) Pertunmaa Teija Tuomela (Aini Pöyry) Pieksämäki Yrjö Merikoski (Anja Manninen), Alpo Salo (Maarit Laakkonen) Pielavesi Kalevi Kahelin (Aku Saastamoinen), Marjut Hirviheimo (Olavi Järvisalo) Puumala Jorma Virta (Olavi Kietäväinen) Rantasalmi Riitta Teittinen (Leena Suhonen), Reino Häkkinen (Veijo Malkki) Rautalampi Matti Vepsäläinen (Tiina Puranen), Sinikka Korhonen (Sini Kultalahti) Rautavaara Heikki Willman (Merja Heikkinen) Savonlinna Riku Kurttila (Vesa Suhonen), Erja Linnamurto (Anja Backman) Siilinjärvi Liisa Laitinen (Anneli Puurunen) Sonkajärvi Eila Kurtelius (Seppo Kainulainen) Sulkava Lasse Partanen (Ari Partanen) Suonenjoki Olavi Huttunen (Olli Luhtala), Tanja Rissanen (Tuula Rossi) Tervo Pirjo Hänninen (Maarit Tarvainen), Hannu Ylönen (Sami Lempinen) Tuusniemi Ritva Puurunen (Tauno Lempinen) Varkaus Anita Rikalainen (Hannu Ilonen), Reijo Salli (Teemu Korhonen) Vesanto Auli Korhonen (Aini Pursiainen), Minna Back-Hytönen (Vuokko Rossi) Vieremä Erkki Mehtonen (Ari Heikkinen), Marjo Partanen (Marjo Tarvainen)

8 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 6 Hallitus Hallitus kokoontui kertomusvuonna 9 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 123 asiaa. Hallitus valmisteli yhtymäkokouksen päätettäväksi v tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, vuosien taloussuunnitelman ja vuoden 2015 talousarvion sekä hinnoitteluperusteet. Hallitus vahvisti joulukuussa suoritteiden yksikköhinnat vuodelle Hallitukseen kuului 13 jäsentä (suluissa varajäsenet): Anja Manninen, pj., Pieksämäki, KESK (Ismo Partio, Mäntyharju) Veijo Koljonen vpj., Suonenjoki, SDP (Saana Rantonen, Maaninka) Sirpa Alho-Törrönen, Kuopio, KOK (Hannu Ylönen, Tervo) Tauno Holm, Juva, SDP (Veijo Heinonen, Savonlinna) Seppo Hujanen, Mäntyharju, KOK (Mari Blommendahl, Pieksämäki) Ari Kekäläinen, Pieksämäki, SDP (Anja Pakarinen, Pieksämäki) Eeva Konttinen, Juankoski, PS (Santeri Lehtolainen, Varkaus) Kaarina Korhonen, Iisalmi, VAS (Timo Pennanen, Pielavesi) Riku Kurttila, Savonlinna, KESK (Seija Harju, Savonlinna) Pentti Puustinen, Kuopio, KESK (Suvi Happonen, Kiuruvesi) Jorma Räsänen, Kaavi, KESK (Matti Ahonen, Rautavaara) Ulla Sohlman, Mäntyharju, PS (Teija Tuomela, Pertunmaa) Maarit Tarvainen, Tervo, KESK (Minna Back-Hytönen, Vesanto) Tilintarkastus ja tarkastuslautakunta Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 47 asiaa. Käsitellyistä asioista mainittakoon mm. seuraavat: laadittiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013, tehtiin esitys vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, hyväksyttiin tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma keväälle 2015 sekä merkittiin tiedoksi tilintarkastajan laatima työohjelma vuodelle Tarkastuslautakuntaan kuului 4 jäsentä (suluissa varajäsenet): Pekka Seppä, pj., Pieksämäki, KOK (Helen Kontturi, Mikkeli) Anita Rikalainen, vpj., Varkaus, SDP (Heikki Willman, Rautavaara) Mervi Heinonen, Juva, KESK (Martti Hämäläinen, Mikkeli) Heikki Ropponen, Leppävirta, KESK (Raimo Ollikainen, Leppävirta) Tilintarkastuksen on hoitanut BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT-tilintarkastaja Matti Jalkanen. Tilivelvolliset viranhaltijat Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia viranhaltijoita ovat asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Vuonna 2014 tilivelvollisia viranhaltijoita ovat olleet: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Talousjohtaja Jorma Kovalainen Avopalvelujen johtaja Asko Mäkinen Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko Johtava lääkäri Anu Hirvonen Tilivelvollisia ovat olleet myös hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.

9 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime vuosina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Vuonna 2014 vuosikasvu oli n. 0,1 % ja vuodelle 2015 kasvun on arvioitu olevan prosentin luokkaa. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Edelleen jatkuvan epävakaan tilanteen johdosta sekä ruplan ulkoisen arvon alenemisen että energian hinnan laskun johdosta Venäjän talous ei kasva kuluvana vuonna lainkaan ja seuraavien kahden vuoden aikana sen ennustetaan supistuvan. tämän vuoksi Suomen ja Venäjän välisen kaupan ennustetaan vähenevän seuraavien parin vuoden aikana. Yksi syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen talouteemme. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä tuli rajojemme sisältä, sillä investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotantomme joutui ennen näkemättömään kriisiin. Teollisuuden arvonlisäys väheni viime vuonna huomattavasti erityisesti elektroniikkateollisuudessa. Toisaalta arvonlisäys kasvoi useimmilla palvelualoilla, muun muassa liike-elämän palveluissa, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä. Tuotannon kehitys oli siten viime vuonna hyvin kaksijakoista. Vuonna 2014 nähtiin talouden ennusteiden heikkenevän arviosta toiseen. Alkuvuodesta näytti vielä siltä, että viime vuodesta olisi tullut pienen positiivisen kasvun vuosi, mutta kasvu jäi olemattomaksi. Vuonna 2015 ennustetaan elettävän jo pientä kasvun kautta, mutta kasvu tulee jäämää hyvin vaatimattomaksi. Kasvu jää parhaimmillaankin aikaisempiin vuosiin verrattuna erittäin pieneksi. Edessä on kuitenkin todennäköisesti pitkä hitaan tai jopa 0-kasvun kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palveluiden laadun osalta korostuu kustannusten merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jälkeen uusi kasvu voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin. Vaihtotaseen alijäämä on heikentynyt edelliseen vuoteen vuonna 2014 huolimatta kauppataseen paranemisesta, sillä palvelusten tase on jatkanut heikkenemistään. Vuonna 2014 vaihtotaseen alijäämä oli lähes 3,4 mrd euroa eli lähes 2 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ennustejaksolla kauppataseen alijäämä supistuu n. 1,2 miljardilla eurolla positiivisen nettoviennin vetämänä. Vaihtotase heikkenee hieman tuotannontekijäkorvausten normalisoituessa. Tuontihinnat laskevat edelleen, mutta hintojen lasku on hidastunut ja niiden ennustetaan kääntyvän nousuun tämän vuoden lopulla euron heikentyessä. Tuontihintojen nousun kasvua hidastaa laskeva öljyn hinta. Vientihintojen lasku jatkuu vähän kauemmin kuin tuontihintojen ja kääntyvät nousuun v Vaihtosuhde heikkenee ennustejaksolla. Viime vuoden syksystä alkaen kuluttajien odotukset ovat muuttuneet aikaisempaa varovaisemmiksi. Työllisyyden heikkenemisen myötä kuluttajien kokema työttömyyden uhka on voimistunut ja myös koko kansantalouden näkymiä koskevat odotukset ovat aikaisempaa epävarmemmat. Ensi vuonna kotitalouksien ostovoima lisääntyy vain vähän. Ostovoimaa tukee öljyn hinnan laskun myötä poikkeuksellisen maltillisesti kehittyvät kuluttajahinnat. Valtion tuloveroasteikkoon tehdään ansiotason nousua vastaavat tarkistukset, jotta verotus ei progression myötä kiristyisi. Kunnallisveroasteen ja sosiaaliturvamaksujen nousu kuitenkin osaltaan heikentävät kuluttajien ostovoimaa. Alhaisena pysyvä korkotaso tukee kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Yksityinen kulutus lisääntyy vuonna 2015 vain n. 0,3 %.

10 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 8 Palkansaajien sopimuksiin perustuvat ansiot nousivat viime vuonna n. 0,8 %. Ansiokehitysennusteessa oletetaan muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen korottavan ansioita n. 0,5 %. Nimellisansioiden arvioidaan kasvaneen vuonna ,4 % ja kasvu lienee n. 1,2 % vuonna Tämän tasoinen palkkojen nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä nousuvauhtia hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaan talouskasvun ja huonon työllisyyskehityksen kanssa. Työllisyyskehitys on jatkunut heikkona koko vuoden 2014 vuoden ajan. työllisten määrä oli kausitasoitettuna pienempi kuin vastaavana aikana edellisvuonna ja lasku oli ennakoidun mukaista. Työllisten määrä ei kuitenkaan enää loppuvuodesta supistunut yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Tästä huolimatta työllisten määrä jää kuluvana vuonna 0,4 % viime vuotta alemmalle tasolle. Työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin ja vuoden 2014 työttömyysaste on 8,6 %. Vuonna 2015 työttömyysasteen on ennakoitu nousevan 8,8 %:iin. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittaa lisäksi väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu, mikä kohdistuu ennen muuta kuntatalouteen. Talouskasvu jatkuu vaimeana myös lähivuosina, joten se ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Rahoitusaseman koheneminen on lähivuosina hyvin hidasta. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee korkeammaksi kuin vuosikymmeniin, eikä velkasuhde taitu lähivuosina ja velkasuhde on ylittämässä 60 % rajan. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä ja menoaste eli menojen suhde kokonaistuotantoon on noussut hyvin korkeaksi BKT:n hitaan kasvun vuoksi. Lisäksi menoastetta nostavat mm. työttömyydestä aiheutuvat menot. Valtionvelka oli vuoden 2014 lopussa 95,1 miljardia euroa, joka on 46,6 % bruttokansantuotteesta. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on yli 5 miljardia euroa. Arvion mukaan valtionvelka ylittää 100 miljardia ennustejaksolla. Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli n. 1,86 miljardia euroa positiivinen. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen paransi tulosta kertaluonteisesti arviolta 1,4 miljardilla eurolla. Ilman yhtiöittämisiä tulos oli suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Kuntien toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta vajaan 1 %:n. Kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %, vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle Kiinteistö- ja yhteisöverotulot kasvoivat yli 10 %, joten kokonaisverotulot kasvoivat n. 2,5 %. Valtionosuudet laskivat 1,3 %, koska peruspalvelujen valtionosuuksia leikattiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, joka on pysynyt edellisvuoden tasolla.. Alustavien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikate oli lähes poistojen suuruinen. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 16,6 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli n. 1,1 miljardia eli 7,3 %. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli 2773 euroa/asukas. Edellisenä vuonna vastaava luku oli euroa. Investointeihin kunnat käyttivät viime vuonna 7,7 miljardia euroa, joka on n. 3 miljardia edellisvuotta enemmän. (Lähteet: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus 2/2014, Kuntaliitto: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot vuodelta 2014, Kuntataloustiedote 4/2014)

11 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Ulkoisia toimintatuottoja kertyi viime vuonna yhteensä 45,6 miljoonaa euroa, mikä on 4,3 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Suurin osa tuotoista muodostuu kunnilta saatavista palvelujen myyntituotoista, joita kertyi yhteensä 39,3 miljoonaa euroa. Tässä oli kasvua edellisvuoteen vuoteen 4,2 miljoonaa euroa. Asiakkailta perittäviä ylläpitomaksuja kertyi v yhteensä n. 2,5 miljoonaa euroa, joka pysyi edellisvuoden tasolla. Toimintakulut olivat viime vuonna yhteensä 41,9 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 1,2 miljoonaa euroa. Suurimman osan kuluista muodostavat henkilöstökulut, jotka olivat yhteensä 33,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 1,2 miljoonaa euroa. Palkkojen osuus henkilöstökuluista oli 25,2 miljoonaa. Maksetut palkat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. 1,2 miljoonaa euroa. Kihmulan palvelukoti Siilinjärvellä aloitti toimintansa viime vuonna. Samoin viime vuonna valmistui Mäntyharjun Mäkirinteen palvelukodin peruskorjaus ja Mäntyharjun Savosetin muutto uusiin tiloihin toteutui. Kuntoutuskeskuksessa peruskorjatut Kaisla ja Telakka -yksiköt aloittivat toimintansa vuonna Lisäksi Oppilaskoti Kompassin 4-paikkainen yksikkö (Eetun talo), 5- paikkainen Satama 2 ja 4-paikkainen Sarastus 2 aloittivat toimintansa viime vuonna Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vaalijalan kuntayhtymän on tarkoitus jatkaa itsenäisenä vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Tulevaisuuden näkymissä epävarmuutta aiheuttavat kuitenkin valtakunnallinen sote-uudistus, jonka sisältö jäi edelleen avoimeksi. Vuonna 2015 kuntoutuskeskuksessa on noin 200 asiakaspaikkaa ja vuoden 2017 lopussa paikkoja on noin 150, joista suurin osa on varattu määräaikaisilla kuntoutusjaksoilla oleville asiakkaille. Suunnitelmakauden aikana Vaalijalan kuntoutuskeskuksesta kehitetään yksi erityisen osaamisen keskuksista Suomessa. Kuntayhtymän talous on ollut pitkällä aikavälillä tasapainossa ja investoinnit on voitu rahoittaa poistoilla ja kassavaroilla lukuun ottamatta palvelukoteja, jotka on rahoitettu kokonaisuudessaan ARAn tukemilla korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla. Lähivuosina muut investoinnit kuin ARAn tukemien palvelukotien rakentaminen on rahoitettava osittain lainarahoituksella. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi kuntoutuskeskuksen rakennusten peruskorjaukset. Yhden uuden palvelukodin rakentaminen maksaa noin 2,5 milj. euroa, johon on mahdollista saada korkeintaan 50 % ARAn investointiavustusta ja loppuosalle pitkäaikaista korkotukilainaa. Rakennusten peruskorjauksiin ja korjauksiin käytetään vuositasolla 3,5-4 milj. euroa. Tämä johtaa velkamäärän kasvuun, koska jäsenkunnilta ei peritä erikseen maksuosuuksia investointeihin. Vuonna 2013 kuntayhtymän velkamäärä oli noin 9,6 milj. euroa ja vuoden 2014 lopussa velkaa oli 11,3 milj. euroa. Poistojen määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi investointitason pysyessä korkeana. Suurin osa velasta, 10,3 milj. euroa, on kuitenkin korkotukilainaa, joka katetaan asuntojen vuokratuotoilla. Tulevina vuosina on toimintatuottojen kasvun oltava selvästi suurempi kuin toimintakulujen kasvu, jotta vuosikate riittää kattamaan poistot ja lainojen lyhennykset. Tämä edellyttää menokuria. Tulopohjaa vahvistetaan asiakaspohjaa ja palveluvalikoimaa laajentamalla sekä palvelujen myyntiä lisäämällä muille kuin kuntayhtymän jäsenkunnille.

12 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Vakanssien kokonaismäärä oli v yht. 651 (2013/ 635), jotka kaikki olivat kokoaikaisia. Virkoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä (mm. johtajat, esimiehet, lääkärit) oli yhteensä 72 (2013/ 71). Muut ovat työsuhteessa. Kaikki työntekijät palkataan kuukausipalkkaisiksi. Henkilöstön syntymävuoden perusteella laskettu keski-ikä v oli 47,04 vuotta (v. 2013/ 48,06 vuotta). Pääosa (yli 80 %) henkilöstöstä työskentelee kuntoutuskeskuksen alueella Nenonpellossa. Vakanssit ammattiryhmittäin Hallintohenkilöstö Lähityöntekijät Asiantuntijat Muu henkilöstö Yhteensä joista osa-aikaisia Palvelussuhteen luonne (vakituiset ja tilapäiset) Viranhaltijat, vakinaiset Työsopimussuhteet, vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisopimussuhteiset Päätoimisuus (koko henkilöstö, vakinaiset ja sijaiset) Kokoaikatyössä olevat Osa-aikatyössä olevat Yhteensä Opiskelijat ja harjoittelijat Työssäoppimisen jaksoille otetaan opiskelijoita koulutuksen järjestäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Sopimuksia on 6 oppilaitoksen kanssa. Oppilaitos Opiskelijoita v Opiskelijoita v Opiskelijoita v Opiskelijoita v Diakonia-ammattikorkeakoulu Seurakuntaopisto Muut oppilaitokset

13 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 11 Ikätaulukko (vakituiset) %- osuus %- osuus %- osuus %- osuus vuotiaat 36 6,7 35 6,4 27 4,8 36 6, vuotiaat , , , , vuotiaat , , , , vuotiaat , , , , ,5 47 8, , ,4 Yhteensä Eläkkeelle siirtyminen vuosina Kuntien Eläkevakuutuksen arvion mukaan Henk. Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkepoistuma yht. Eläkepoistuma, % , , , , , , , , , , , ,2 Henkilöstön vaihtuvuus Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus v v v v Uusia palkattu vak. virka- tai työsuhteeseen Vakituisia erosi Eläkkeelle jäi - vanhuuseläke työkyvyttömyyseläke osatyökyvyttömyyseläke osa-aikaeläke työttömyyseläke aik. ky:n palveluksessa olleet Lomautetut Irtisanotut Työsopimus purettu Kuollut 1-1 1

14 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 12 Rekrytointi Käytetyt rekrytointikanavat ovat sanomalehdet, ammattilehdet, työ- ja elinkeinotoimisto, Vaalijalan kotisivut, Intranet, Verneri-verkkosivut, Kuntarekry ja ilmoitustaulu. Avoimet paikat Hakemukset Miehet Naiset Rekrytoidut Miehet Naiset rekrytoitu rekrytoitu 2 Ohjaaja Palvelukodin johtaja Ohjaaja Ohjaajaa Ohjaajaa Palvelukodin johtaja Ohjaaja Hoitajaa Kuntoutusyksikön johtaja Sairaanhoitajaa Toimintaterapeutti Ohjaaja Ohjaaja Ohjaaja Ohjaaja Ohjaaja Hoitaja Sairaanhoitaja Hoitaja Sairaanhoitaja Hoitaja Oppilaskodin johtaja Sairaanhoitaja Hoitajaa Ohjaajaa Osastonhoitaja Ohjaaja Ohjaaja Neuropsykologi Puheterapeutti Avustava ohjaaja Ohjaaja Erityisluokanopettaja Työvalmentaja

15 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 13 Työaika ja työpanos Työaikoja seurataan yleisimmin työvuorosuunnitteluohjelmalla, toimistorakennuksessa työskentelevien osalta kellokortilla. Keskimääräinen työpanos Poissaoloseurannassa käytetään laskennan pohjana 240 työpäivää/vuosi. Kun poissaoloja (vuosilomat pois lukien) oli v vakanssia kohti 49 päivää (v. 2013/ 50 pv), jää työssäolopäiviksi/vakanssi 201 päivää (v. 2013/ 190 pv). Henkilöstötilaston mukaan v aikana oli eri palkansaajia yhteensä henkilöä (v. 2013/ 1 262), joiden kaikki poissaolot olivat yhteensä päivää (v. 2013/ pv) eli 68,3 päivää henkilöä kohti (v. 2013/ 61,3 pv). Yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin (palkalliset ja palkattomat) olivat tautiluokittain: Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 34 % 36 % 42 % 46 % 33 % Mielenterveyshäiriöt 14 % 12 % 12 % 11 % 9 % Hengityselinsairaudet 16 % 17 % 17 % 13 % 15 % Ruoansulatuselinten sairaudet 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % Verenkiertoelinten sairaudet 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % Osaaminen ja sen kehittäminen Henkilöstön kehityskeskustelut pidettiin alku vuoden aikana. Keskustelun pohjana käytettiin ensimmäistä kertaa HR- työpöydällä olevaa sähköistä lomaketta, hyväksyttäjä lomakkeita tallentui 447 kappaletta. Henkilöstön osaamisen kehittämisen ja koulutustarpeen arviointi tapahtui kehityskeskustelun yhteydessä. Erillinen osaamiskartoitus toteutettiin kuntayhtymän avopalveluissa sekä kuntoutuskeskuksessa, lukuun ottamatta tukipalveluita. Osaamisen arviointi antaa tietoa yksikön esimiehelle oman henkilöstön osaamisesta sekä tavoiteltavan osaamisen puutteista. Henkilöstölle se antaa tietoa henkilökohtaisen koulutussuunnitelman tekemiseen. Kuntayhtymän koulutussuunnitelma pohjautuu esiin nouseviin tarpeisiin painopistealueet ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Henkilöstön koulutus Henkilöstön koulutuspäivien määrällisenä tavoitteena on pidetty 3 pv/ työntekijä. Lakisääteistä täydennyskoulutusta on annettu 1840 koulutuspäivää eli 2, 2 pv/työntekijä (v. 2013/ 2149/ 2,3 pv). Sisäisen täydennyskoulutuksen osuus on 57 % koulutuskustannuksista. Lisäksi henkilöstö on osallistunut kuntayhtymän ulkopuolella järjestettäviin koulutuksiin. Syksystä 2009 kuntayhtymässä on ollut käytössä AVEKKI- toimintatapamalli ja koulutus. Vuoden 2014 loppuun mennessä AVEKKI- peruskoulutuksen käyneitä on kuntayhtymässä yhteensä 793 henkilöä (avopalveluista 225). Henkilöstö osallistuu säännöllisin väliajoin ryhmä- sekä yksikkökohtaisiin ylläpitokoulutuksiin. Yksiköillä on käytettävissä AVEKKI -kouluttajien konsultaatiopalvelut. Kuntayhtymän ulkopuolisia AVEKKI- koulutuksia järjestettiin 3 kappaletta, osallistujia oli yhteensä 27 henkilöä. Näistä yksi koulutus oli järjestetty asiakkaiden vanhemmille. Kesäsijaisille tarkoitettuihin toimintatapamallin perehdytyskoulutukseen osallistui 31 henkilöä. Vaalijalan kuntayhtymän Myötätuulen koulutuskeskus järjesti lisäksi koulutusta autismin kirjosta ja kehitysvammaisten seksuaalisuudesta ja mielenterveydestä. Myötätuulessa oli myös erilaisia

16 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 14 kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyviä koulutuksia, esimieskoulutusta, GAS- menetelmäkoulutusta, ergonomiakoulutusta, perhetyön koulutusta, ensiapukoulutusta (korttipäivitykset ja EA1-kurssit) ja erilaisia tietokoneen ohjelmien käyttökoulutuksia. Vaalijalan kesäsijaisille järjestettiin AVEKKI- koulutusten lisäksi koulutusta kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta, asiakkaiden omatoimisuuteen tukemisesta ja ohjaamisesta, liikuntarajoitteisten ohjaamisesta ja ergonomiasta. Kuntayhtymän ulkopuolisina koulutuksina järjestettiin Anger treatment -koulutus, Autismin kirjo - koulutusta (3 koulutusta), Kehitysvammaisuus ja mielenterveys -koulutus, Kipinä kommunikointiin lausetasoisten kommunikaatiokansioiden avulla -koulutus (2 koulutusta), GAS - menetelmäkoulutusta (3 koulutusta), Terapeuttinen asennoituminen ja työskentely asiakkaan arjessa -koulutus, Tukiviittomien alkeet -koulutus (2 kertaa) ja Tukiviittomien jatkot -koulutus (2 kertaa). Savon kunnista Myötätuulen koulutuksiin osallistui 61 henkilöä (v.2013 / 88 henkilöä) Koulutuspäivät yhteensä Koulutuspv/vakanssi) 3,1 4,5 3,8 3,4 3,4 Työterveyshuolto Työterveyshuolto on ensisijaisesti lakisääteistä, ehkäisevää työterveyshuoltoa. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työterveyshuoltoon kuuluu työterveyspainotteinen sairaanhoito, jonka laajuudesta on sovittu erikseen. Sairauksien tutkiminen ja hoito suunnataan ammattitauteihin ja työperäisiin sekä niiksi epäiltäviin sairauksiin sekä työkykyä rajoittaviin ja uhkaaviin sairauksiin. Työterveyspalvelut ostettiin Dextra Oy:ltä. Sivutoimipisteissä paikalliset toimijat ovat olleet Dextran alihankkijoina. Tärkeäksi toimintatavaksi on koettu ns. kuntoutuspalaveri, jossa neuvotellaan esim. osatyökykyisen tai pitkällä sairaslomalla olleen työntekijän työkunnosta ja työpisteen mahdollisuuksista järjestää hänelle sopivaa työtä. Palaveriin osallistuu asianomaisen lisäksi esimies, ao. sektorijohtaja, työterveyshuollon edustaja ja työntekijän harkinnan mukaan esim. työsuojeluvaltuutettu. Neuvottelun voi kutsua koolle kuka tahansa em. osapuolista. Ensisijainen vastuu on esimiehellä. Yksiköihin on tehty työpaikkakäyntejä. Työpaikkaselvitykset Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä säännöllisin väliajoin eri työpisteissä. Käynnistä laadittu selvitys käsitellään aina työsuojelutoimikunnassa, joka tekee selvityksen johdosta tarpeelliset toimenpide-ehdotukset sekä ao. työpisteelle että johdolle. Tyhy-toiminta Tyhy-ryhmän toiminnan painopiste oli edelleen henkilökunnan henkisen hyvinvoinnin tukemisessa unohtamatta fyysisen kunnon ylläpitämiseen tarkoitettua liikuntaa. Tyhy-ryhmän jäsenet kuluneella toimintakaudella olivat Riitta Heikkinen, Lea Holopainen, Kirsi Onttonen, Aija Uimonen, Ari-Pekka Wilska, Jouni Vironen ja Eveliina Vauhkonen. Henkilökunnalla oli mahdollisuus käyttää 5 euron hintaisia Smartum-seteleitä (omavastuu 2 e/ seteli) 30 kpl/työntekijä. Vuonna 2014 Smartum-seteleitä käytti yhteensä 365 henkilöä. Setelien käyttö on lisääntynyt vuosittain koko ajan. Yhteisöllisyyden lisäämisen mahdollisti työnantajan antama mahdollisuus käyttää neljä tuntia työaikaa työyhteisön yhteisöllisen toiminnan tukemiseksi. Tätä hyödynnettiin harrastamalla työ-

17 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 15 aikana mm. lenkkeilyä, keilausta, saunomista jne. Yhteisölliset tapahtumat olivat lisääntyneet i eri yksiköissä. Yhteinen tyhy-vastaavien tapaaminen kuntoutuskeskuksen esimiehille ja tyhy-vastaaville järjestettiin Myötätuulessa. Tapaamisessa Ilkka Jokinen luennoi johtamisesta ja työhyvinvoinnista, sekä Merja Jäppinen laatujärjestelmistä. Tapaamiseen osallistui 34 henkilöä. Avohuollon esimiehille ja tyhy-vastaaville järjestettiin tapaaminen ruokaravintola Atmosferissä Luennoimassa oli Dextran työterveyspsykologi Tarja Tiainen, Merja Jäppinen luennoi aiheesta laatujärjestelmät. Jouni Vironen kertoi Vaalijalan historiasta ja tämän hetkisestä työhyvinvoinnista. Paikalla oli 25 henkilöä. Vuonna 2014 tehtiin organisaation työhyvinvointikysely, jonka tuloksia verrattiin 2009/10 tehtyyn kyselyyn. Tyhy-ryhmäläiset olivat työterveyspäivillä koulutuksessa Työsuojeluvaltuutettu Jouni Vironen on asiantuntijana käynyt useassa yksikössä kertomassa tyhy-asioista. Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunnan jäseniä ovat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet (5 henkilöä) työsuojeluvaltuutetut (4 henkilöä) ja työnantajan edustajat (5 henkilöä). Toimikunta antaa lausuntoja henkilöstön asemaan vaikuttavista suunnitelmista ja esityksistä kuten kuntayhtymän taloussuunnitelmasta ja talousarviosta. Toimikunta merkitsi tiedoksi mm. esitetyt toimenpiteet v talousarvion tasapainottamiseksi, linjauksen säästövapaiden myöntämisestä, Kelan tekemän työterveyshuollon tarkastuskertomuksen sekä erilaisia tilastoja, mm. henkilöstöä koskevia tilastoja v Vuonna 2014 toimikunta kokoontui 3 kertaa, käsiteltäviä asioita oli 29. Työsuojelutoimikunta toimii yhteistyötoimikunnan jaostona. Työsuojeluvaltuutetut (3 henkilöä) sekä muut toimikunnan jäsenet (3 henkilöä) valitaan vaaleilla, joka yleensä on ollut ns. sopuvaali. Työnantaja nimeää toimikuntaan kaksi edustajaansa. Toimikunta kokoontuu vuosittain 4-5 kertaa. Toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohjelma, joka on vahvistettu Toimikunta käsittelee ja antaa lausuntoja mm. työpaikkaselvityksistä, talousarvioehdotuksesta, rakennusten vuosikorjauksista, suojainten ja kaluston hankinnasta, työterveyshuollon toiminnasta ja rakennusten korjaussuunnitelmista. Vaarojenarviointi suoritetaan samanaikaisesti työpaikkaselvitysten kanssa. Tilaisuuksissa ovat mukana työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö, ao. sektorijohtaja, henkilöstö ja työterveyshuollon edustaja. Vaalijalan kuntayhtymän eri toimintapisteissä (sivupisteet) toimii 8 työsuojeluasiamiestä. Aloitetoiminta Aloitetoimintaa on harrastettu vuodesta 1982 lähtien, jolloin ensimmäinen aloitesääntö vahvistettiin. Vuosittain henkilöstö tekee 4-20 aloitetta, joista palkkioon johtaa noin puolet. Palkkioita maksetaan yhdestä aloitteesta euroa. Aloitteet koskevat yleensä jonkin yksittäisen tehtävän kehittämistä. Vuonna 2014 aloitteita saapui 7 kpl, joista maksettiin palkkioita yhteensä 200 euroa.

18 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 16 Sisäinen tiedottaminen Sisäisenä tiedotuskanavana on Intra-ohjelma, jossa julkaistaan mm. säännöt ja pysyväisluontoiset ohjeet sekä eril. tiedotteet. HR-työpöydällä julkaistaan henkilöstöä koskevia ohjeita. Yhteinen lomakkeisto on käytettävissä Y-asemalla. Kaikilla vakituisilla ja pitempiaikaisilla työntekijöillä on oma sähköpostiosoite ja mahdollisuus käyttää yhteisiä ohjelmia tehtäviensä mukaan sekä internetiä. Työpaikkakokoukset Kaikissa työpisteissä pidetään ohjeen mukaan vähintään kaksi työpaikkakokousta vuodessa. Näissä käsitellään mm. työpisteen käyttösuunnitelmat, vuosilomalistat ja muut yhteiset asiat. Työyhteisöjen kehittäminen Kehityskeskustelut ovat vakiintuneet työyksiköitten käytännöiksi. Työyhteisöjen kehittämispäiviä on pidetty noin kerran vuodessa. Työyhteisöjen kehittämiseksi on järjestetty työnohjausta. Lähiesimiehet ovat saaneet työhönsä täydennyskoulutusta. Seutu- ja alueyhteistyö Työvoimatoimiston kanssa neuvotellaan säännöllisesti henkilöstön rekrytointiin liittyvistä asioista. Hoitajien työvoimapoliittista lähihoitajakoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta on toteutettu Vaalijalan kuntoutuskeskuksen aloitteesta usean vuoden ajan. Nämä ovat olleet keinoja saada ammattitaitoista henkilöstöä Vaalijalaan. Ylihoitajat ovat olleet erilaisissa rekrytointitilaisuuksissa kertomassa Vaalijalasta ja markkinoimassa työpaikkoja. Alan oppilaitosten opiskelijat tekevät työelämälähtöisiä opinnäytetöitä, joita voidaan hyödyntää käytäntöön. Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Seurakuntaopiston oppilaitoksen sekä Etelä-Savon ammattiopiston oppisopimustoimiston kanssa tehdään koulutuksellista yhteistyötä. Erilaiset kuntayhtymän tarpeesta lähtevät täydennyskoulutukset on räätälöity asiasisällöiltään sopiviksi. Oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston kanssa yhteistyössä on järjestetty mm. psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa sekä kehitysvamma-alan ammattitutkintoa kuntayhtymän henkilöstölle. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat osallistuvat kutsuttuina myös oppilaitosten eri toimielimien työskentelyyn. Näin voidaan vaikuttaa koulutuksen sisältöihin ja työelämän vaatimusten huomioimiseen. Vaalijalan kuntayhtymän laatupäällikkö ja muut johtoryhmän jäsenet ovat toimineet aktiivisesti Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) Etelä-Savon vammaisfoorumissa sekä on osallistuttu Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelliseen terveyden edistämisen työryhmään. Ylihoitaja on kuulunut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan työryhmiin. Vaalijala on kumppanina Pieksämäen Hiekanpään elämänkaarihankkeessa, jonka puitteissa kehitetään uusia toimintamalleja erilaisten toimijoiden yhteistyöhön palvelujen tuottamisessa erilaisille ja eri-ikäisille asiakkaille ja opiskelijoille. Hankinnoissa Vaalijala on mukana IS-hankinnan kautta alueellisessa yhteistyössä.

19 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 17 Palkkaus ja henkilöstökustannukset Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen Palkkaus perustuu työntekijän tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaisiin työtuloksiin ja ammatinhallintaan. Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän osuus palkasta on kasvanut aikaisemmista vuosista. Tulospalkkaus ei ole käytössä. Henkilöstökustannukset 2011 %- osuus 2012 %- osuus 2013 %- osuus 2014 %- osuus Vuoden aikana maksetut palkat (1000 euroa) - Vakinaisen henkilöstön palkat - Sijaisten ja tilap. palkat Erilliskorvaukset Muu palkat ja palkkiot Yhteensä Henkilösivukulut Sosiaalivakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksut Yhteensä Lähes kaikilla työpaikoilla on mahdollisuus ruokailla kuntayhtymän omassa ruokalassa. Henkilöstölle vuokrataan työvaatteet pesulalta niihin työpisteisiin ja tehtäviin, joissa se on tarpeen. Työterveyshuollon kustannuksiin maksaa Kansaneläkelaitos n % avustusta. Henkilöstön virkistystoimintaa tuetaan ylläpitämällä huviloita ja tukemalla vapaa-ajan harrastuksia, erityisesti liikuntatoimintaa. Henkilöstöpalvelujen kustannuksia Suojavaatteiden hankinta Työterveyshuolto Henkilöstön virkistystoiminnan tukeminen Paikalliset säännöt ja sopimukset Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman sekä ohjeen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämisestä kokouksessaan Hallitus on hyväksynyt paikalliset sopimukset joustavasta työajasta sekä hälytysrahasta. Sopimus koskee kaikkia muita paitsi SuPer ry:n ja JYTY ry:n jäseniä. Hälytysrahasopimusta ja sopimusta lomarahan vaihtamisesta vapaaksi päivitettiin vuonna Sopimus lomarahan vapaaehtoisesta vaihtamisesta ajaksi on ollut voimassa vuodesta 1998 lähtien. Sopimus koskee kaikkia muita paitsi JUKO ry:n ja JYTY ry:n jäseniä. Paikalliset sopimukset lukuun ottamatta lomarahavapaasopimusta irtisanottiin vuoden 2014 joulukuussa päättyväksi alkaen uusien jaksotyömääräysten vuoksi.

20 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaa kunnan on toimintakertomuksessaan arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Palvelujärjestelmän toimivuuteen kohdistuvia riskejä Toimintaympäristön muutokset ja taloudellisten resurssien niukkuus aiheuttavat epävarmuutta ja vaikuttavat toiminnan kehittämiseen. Merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat kuntarakenneuudistus ja sote-uudistus sekä mahdolliset lainsäädännön muutokset. Kuntien heikentyvä taloudellinen tilanne voi heikentää niiden mahdollisuutta palvelujen ostoon Vaalijalalta, koska kansainväliset yritykset voivat myydä palvelujaan halvemmalla. Vaalijala pitää kuitenkin palvelujen tason korkeana. Henkilöstöriskejä Henkilöstöriskit kohdistuvat henkilöiden eläköitymiseen, saatavuuteen, osaamiseen ja sairastavuuteen. Henkilöstön eläköityminen on lähivuosina runsasta ja tämä merkitsee rekrytointien lisääntymistä. Saatavuusongelmia ei vielä ole esiintynyt muiden kuin joidenkin erityisryhmien, kuten esim. lääkäreiden rekrytoinnissa. Taloudellisia riskejä Kuntayhtymää koskevia rahoitusriskejä ovat maksuvalmiuteen, velkaantumiseen ja korkojen muutokseen liittyvät riskit. Maksuvalmius on pysynyt toistaiseksi tyydyttävänä, eikä tilapäislainaa ole tarvinnut ottaa juoksevien menojen kattamiseen. Kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa n. 11,3 miljoonaa euroa, joka on pääosin palvelukotien rakentamista varten otettua valtion tukemaa korkotukilainaa. Jokainen uusi palvelukoti lisää lainamäärää n. 1,4 miljoonalla eurolla. Myös kuntoutuskeskuksen rakennusten peruskorjaukset joudutaan rahoittamaan lainarahalla, joten velkaantumisaste uhkaa nousta korkeaksi. Lainamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 1,6 miljoonaa euroa. Tietoriskejä Uudet tietojärjestelmät vaativat hallittuja käyttöönottoprosesseja ja muutosjohtamista, jotta henkilöstö sitoutuu uudenlaisiin toimintatapoihin. Tietoriskien osalta kehittämisen kohteena on kokonaisvaltainen kartoitustyö, jossa sekä strategiset että operatiiviset riskit otetaan paremmin hallintaan.

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Liite nro 4. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Liite nro 4. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Liite nro 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma 2016 2018

Kehyssuunnitelma 2016 2018 10.6.2015 1 (5) Kehyssuunnitelma 2016 2018 1 Lainsäädännön ja hallinnon muutokset Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus jatkuu tulevalla eduskuntakaudella

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

3 (3) Kuntatalouden näkymät

3 (3) Kuntatalouden näkymät 3 (3) Kilpailukykysopimus ei saa asettaa yksittäistä kuntaa kohtuuttomaan asemaan, eikä sopimus saa vaarantaa kuntataloudelle asetetun rahoitusasematavoitteen saavuttamista. Kuntatalouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Liite nro 4. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

Liite nro 4. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Liite nro 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta Perusturvalautakunta 59 05.09.2017 Kunnanhallitus 281 02.10.2017 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta 2018-2020 Petu 05.09.2017 59 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 15.09.2017

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ajankohtaiskatsaus Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta 14.3.2017 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ohjelma 18.00 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen / Tilaisuuden avaus ja yleiskatsaus kunnan talouteen ja toimintaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot