Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, Nenonpelto puh , fax Yhtymäkokous

2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Sivu 1 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoteen Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntayhtymän henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Yleishallinto ja sisäiset palvelut Kuntoutuskeskus Erityispalvelut Avohuollon asumispalvelut Poliklinikkatoiminta Vammaisten päivä- ja työtoiminta, työllistymisen edistäminen Palvelutoiminnan yhteiset Sosiaaliasiamiestoiminta Opetus Rahoitus Investoinnit Määrärahojen toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sekä ulkoiset että sisäiset) Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma (vain ulkoiset) Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 78

3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja (KuntaL 69 ) Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kuntayhtymän toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kuntayhtymän toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää yhtymäkokouksen talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava sellaista tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kuntayhtymän taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Yhtymähallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoteen 2014 Valtakunnalliset suuntaukset Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen valmistelu kesti koko vuoden, mutta ratkaisu siirtyy vaalien jälkeiselle hallitukselle ja eduskunnalle. Vaalijalan linjaus uudistukseen on, että sen kaksi palvelulinjaa, kuntoutus ja avopalvelut tulee jatkaa yhtenäisinä kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa. Sillä tavalla ne palvelevat parhaiten tuotantoalueita ja erityisosaamisen ylläpito ja kehittäminen turvataan asiakkaiden parhaaksi. Kuntarakennemuutoksia ei kertomusvuonna tapahtunut Vaalijalan alueella. Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittaminen jatkui, mutta lakitekstiluonnokseen asti ei vuoden aikana päästy. Lain eduskuntakäsittely jää vaalien jälkeiseen aikaan ja uudistus astunee voimaan Kehitysvammaisten asema tässä uudistuksessa on muuttumassa mm. asiakasmaksujen osalta heikompaan, mutta yhdenvertaiseen suuntaan muihin vammaisryhmiin nähden. Subjektiiviset oikeudet ovat laajenemassa kaikille vammaisille. Itsemääräämisoikeuslaki on iso hanke, joka vuoden aikana valmisteltiin eduskuntaan asti. Lakiesityksessä nähtiin kuitenkin perustuslaillisia ongelmia, joiden vuoksi asian käsittely lykkääntyy. Tavoitteena on koota potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta edistävät toimet lakiin ja toisaalta tehdä rajoittamistoimenpiteet määrämuotoisiksi. Uudistus edellyttää merkittäviä ajattelun muutoksia palvelujen toteuttamisessa. Vaalijalassa nostettiin asiakkaiden itsemääräämisoikeuden edistäminen ja siihen liittyvä koulutus uudeksi kehittämishankkeeksi vuosille 2015 ja Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus eteni loppuun ja laki astuu voimaan portaittain. Sosiaalipalvelujen puitelakina sillä tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli Vaalijalan palveluja kehitettäessä, erityislakien mukaan tulee palvelut entistä harvemmille. Uutena lainsäädäntöuudistuksena on käynnistynyt TEOS. Se on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamishanke, joka tähtää uuteen lakiin asiasta. Uudistuksen tarkoituksena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelämään. Se tulisi mm. lopettamaan perinteisen työtoiminnan ja korvaamaan sen työelämävalmiuksia edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella. Kehitysvammaisten laitosasumisen lopettaminen vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti edellyttää uusien erityisasuntojen jatkuvaa rakentamista ympäri Suomea ja näin on myös tapahtunut, pääosin Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuella. Laitosasumisen piirissä oli vuoden lopussa alle 1400 kehitysvammaista, mutta lapsuudenkodeissaan asuvien erityistä tukea tarvitsevien nuorten määrä on moninkertainen. Lisäksi vanhentunutta erityisasuntokantaa on jatkuvasti uusittava. Siksi uusien erityisasuntojen rakentamista olisi edelleen valtion tuettava ainakin vuoteen 2020 asti investointiavustuksin. ARAn investointiavustuksien kokonaismäärä on ollut 120 miljoonaa euroa vuodessa ja toivottavasti se tällä tasolla säilyy. Yleinen talouden taantuman pidentyminen heikentää resursseja koko Suomessa. Samanaikaisesti kehitetään sosiaalihuollon lainsäädäntöä laajalla rintamalla palveluja parantavaksi. Reaalitalouden kantokyvyn ja uusien palvelutavoitteiden välillä saattaa olla ristiriitaa.

5 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 3 Savon erityishuollon kehityksestä Kuntatalouden heikosta tilanteesta huolimatta Savossa vammaispalvelujen saatavuus säilyi tyydyttävällä tasolla. Vaalijalan toteuttama asunto-ohjelma eteni. Vuoden aikana valmistui yksi palvelukoti Siilinjärvelle, jossa on 15 asuntoa pääasiassa lapsuudenkodista muuttaneille nuorille. Yhteistyö palvelujen järjestämiseksi kuntien, asiakkaiden ja omaisten kanssa toimi hyvin. Asumisesta puhuttaessa on tärkeä muistaa, että asuminen ei yksin riitä. Asiakkaan kaikki elämän tarpeet on huomioitava päivittäisistä aktiviteeteista perusterveydenhuoltoon. Muuttoprosessi on iso asia ja se tulee hyvin valmistella. Kunta on palvelujen järjestämisvastuussa ja tätä kautta merkittävin vallankäyttäjä palveluissa. Palvelujen käyttäjänä asiakas on keskiössä. Tämän toteuttaminen palvelujen suunnittelussa siten, että asiakkaan tahto toteutuu tai ainakin näkyy päätöksissä, vaatii jatkuvaa huomiointia. Eteenpäin asiassa on menty. Vaalijalan palvelukotiohjelma jatkuu edelleen ja seuraavat asuntokohteet valmistuvat Joroisiin ja Pieksämäelle. Kuopion ja Mikkelin uudet hankkeet saivat ehdolliset varauspäätökset ARAlta tammikuussa. Päiväaikaisen toiminnan tuottamista on kehitetty asiakaslähtöisesti. Työ- ja päivätoimintapalvelujen saatavuus asiakkaille on säilynyt kohtuullisena, vaikka palveluja on jouduttu vähentämään asiakaskohtaisesti kuntien toiveiden mukaan. Tärkeätä on pitää mielessä, että vammaispalvelulaki antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan asumisen ulkopuolella viitenä päivänä viikossa. Erilaiset työllistymispalvelut ovat säilyttäneet asemansa ja näissä palveluissa erityistä tukea tarvitsevat ja osatyökykyiset asiakkaat ovat yhdenvertaisesti palvelujen piirissä. Savosetmonipalvelukeskusten yhteistyö TE-palvelujen kanssa on kehittynyt hyvin. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen uudistumisprosessi Laitosasumisen asteittainen loppuminen merkitsee sitä, että kuntoutuskeskus Nenonpellossa keskittyy tulevaisuudessa lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaativimpaan kuntoutukseen. Uudistumisprosessi on kestänyt pitkään ja työtä tehty järjestelmällisesti palvelujen kysyntä huomioiden. Tämä vaihe kestää vuoden 2019 loppuun asti. Kuntoutuskeskuksessa oli vuoden aikana keskimäärin 197 asiakasta (v ). Pitkäkestoisissa palveluissa oli 199 eri asiakasta ja lyhytaikaisissa 238. Kuntoutuskeskuksen palveluja käytti 437 asiakasta ja kuntoutusjaksojen määrä oli Asiakkaiden määrä pieneni ja kuntoutusjaksojen määrä kasvoi edellisvuodesta. Kaikki luvut ovat suuria, osoittaen toiminnan merkityksen palveluverkossa. Jatkossa kuntoutuskeskuksen kotikenttä tulee olemaan Itä-Suomi, johon kuuluu Savon lisäksi Keski- Suomi ja Pohjois-Karjala. Kohonneen turvallisuusriskin kuntoutuspalveluja tuotetaan valtakunnallisesti. Laajeneva kehityssuunta toteutui viime vuonna hyvin, palvelutoiminnan myynti omistajakuntien ulkopuolelle kasvoi 115 %. Ostajakunnan laajeneminen tukee omistajakuntien käytettävissä olevien palvelujen pysyvyyttä ja tuo myönteisiä taloudellisia vaikutuksia alueelle. Vaativan kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen on jatkunut. Sen kysyntä on aika-ajoin ylittänyt tarjonnan ja vasteajat ovat pidentyneet. Kuntoutuksen toteuttamisen muotoja on monipuolistettu. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen osuus on kasvanut. Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen voi tapahtua asiakkaan omassa toimintaympäristössä asiantuntijavoimin. Sillä voidaan mahdollisesti välttää tai lyhentää kuntoutusjaksojen kestoa ja varmasti parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta. Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa konsultoiva työote on keskeistä. Olennainen havainto on myös se, että perusasiakas voi olla kokonainen perhe. Perhetyön osuus tulee kasvamaan ja varhaiskuntoutuksen asema toivottavasti vahvistuu. Kuntoutuskeskus on merkittävä opetuspalvelujen koordinoija. Oma Sateenkaaren koulu tuottaa perusasteen opetusta ja Seurakuntaopisto ja Bowallius tuottavat keskiasteen opetusta yhteistyössä kuntoutuskeskuksen oppilaskotien kanssa. Järjestely toimii hyvin ja kaikille lähialueen erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille voidaan taata opiskelupaikka. Työnjako kuntien kanssa on selvä. Kunnat tuottavat peruskoulu- ja tukipalvelut kaikille, mutta on olemassa pieni

6 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 4 joukko lapsia, joiden koulunkäynti ei kotikunnan palveluissa kuitenkaan onnistu tai se keskeytyy. Silloin tarvitaan kuntoutuskeskuksen koordinoituja opetuspalveluja ja kuntoutusta. Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset. Kuntoutuskeskuksen tilojen uudistamistyö jatkui vuoden aikana yhden rakennuksen peruskorjauksen loppuun saattamisella ja seuraava peruskorjaus aloitettiin syksyllä. Tilojen uudistaminen toteutettiin kassarahoituksella. Peruskorjaustoiminnan lisäksi tilojen käyttötarkoituksia on muutettu kysynnän tarpeiden mukaan. Osaava ja jaksava henkilöstö on toiminnan perusta Kuntayhtymän palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 918 työntekijää. Henkilöstön määrä on ollut kasvussa pääosin asunto-ohjelman toteuttamisen myötä. Vaativan kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää myös enemmän henkilöstöresursseja kuin laitosasuminen. Uuden osaavan henkilöstön tarve kasvaa eläkkeelle siirtymisten kautta. Laitosasumisen väheneminen toisaalta vapauttaa henkilöstöä muuhun kuntoutustoimintaan. Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on ollut Savossa tyydyttävää muutamia ammattiryhmiä lukuun ottamatta. Osaavuus edellyttää työnantajalta jatkuvaa täydennyskouluttamista. Se on ollut yksi Vaalijalan vahvuuksista jo vuosia. Täydennyskoulutusta tarjotaan jatkossa enemmän myös kuntien työntekijöille. Työhyvinvointi edellyttää työnantajalta aktiivisuutta. Toteutetun työhyvinvointitutkimuksen mukaan kiireen tunne oli yleistä ja henkisessä työilmapiirissä koettiin kehittämisen tarpeita. Osaavan esimiestyön ja alaistaitojen kehittäminen jatkuu. Työhyvinvoinnin toteutuminen edellyttää myös, että työntekijöiden omaehtoisen toiminnan tukeminen tuottaa tuloksia. Tavoitteena on työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen. Työterveyspalvelut uudistuivat vuoden 2014 alussa. Sairauspoissaolojen seuranta ja tilanteisiin puuttuminen ajoissa kuuluvat työterveyshuoltoon. Tässä suhteessa oli havaittavissa myönteistä kehitystä. Rekrytoinnin haasteet kohdistuvat mm. pysyvän ja osaavan lääkärikunnan ylläpitämiseen. Tässä työssä tarvitaan uusia näkökulmia. Erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee ja tästä syystä Vaalijalalla on laaja yhteistyöverkosto konsultoivien asiantuntijoiden käyttämiseksi omien resurssien täydentämiseksi. Vaalijalan hallinnollinen kehittäminen ja talous Vaalijalassa on sitouduttu laatujärjestelmän rakentamiseen vaiheittain vuoteen 2018 mennessä. Työn toteutusvaihe aloitettiin Laatujärjestelmän viitekehys tulee olemaan IS0 9001:2015 standardi. Laatujärjestelmä rakennetaan sähköisille alustoille ja se tulee kattamaan toiminnan laajasti palveluprosesseista henkilöresurssien hallintaan. Vaalijalan talous ponnisti vuoteen 2014 edellisen vuoden alijäämän pohjalta. Tavoitteeksi asetettiin 0-tulos alijäämäisestä talousarviosta huolimatta, toimenpiteenä oli mm euroa säästöohjelma. Tulos on euroa ylijäämäinen, joka lisäksi voitiin tehdä 2 milj. euron investointivaraus. Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 12 %. Kasvun selittävät tekijät ovat asumispalvelujen laajentuminen ja kuntoutuksen kysynnän jatkuminen. Vuoden 2015 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat yhtä vaativia kuin edellisten vuosien. Niiden toteuttaminen edellyttää noin euron alijäämän kuromista umpeen talousarvion tuloihin nähden, koska yleinen suoritehintojen tarkistus jätettiin tekemättä. Ilkka Jokinen kuntayhtymän johtaja

7 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yhtymäkokous Jäsenkuntien edustajat kokoontuivat yhtymäkokoukseen Vaalijalaan kaksi kertaa, käsiteltyjä asioita oli 20. Puheenjohtajana kevätkokouksessa toimi Alpo Salo Pieksämäeltä ja varapuheenjohtajana Hannu Ylönen Tervosta. Syyskokouksessa puheenjohtajana toimi Alpo Salo Pieksämäeltä ja varapuheenjohtajana Heimo Murro Kuopiosta. Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus, hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja kehyssuunnitelman raamit. Yhtymäkokous hyväksyi myös poistosuunnitelman tarkistamisen sekä merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen v Syyskokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille sekä suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodelle Yhtymäkokous myönsi Riitta Kauppiselle eron hallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sirpa Alho-Törrösen. Yhtymäkokoukseen kuului 53 edustajaa 34 eri jäsenkunnasta (suluissa varaedustajat): Enonkoski Kaija Korppi (Heikki Kylliäinen) Hartola Mirja Tammisto (Sanni Hölttä) Hirvensalmi Timo Marttinen (Sigita Herrala) Iisalmi Pekka Pirhonen (Pirjo Ryhänen), Elina Puustinen (Kaarina Korhonen) Joroinen Pirkko Hämäläinen (Mari Lahti), Jouko Metsälä (Hannu Viirimaa) Juankoski Anna Partanen (Suvi Vuorinen), Pirkko Karhunen (Eeva Konttinen) Juva Riitta Rimmi (Jukka Kietäväinen) Kaavi Minna Oksman (Pasi Pitkänen) Kangasniemi Antti Lindqvist (Seppo Laitinen), Kari Rautiainen (Tapio Viljanen) Keitele Timo Kolehmainen (Pirkko Varviala) Kiuruvesi Kari Saastamoinen (Helena Juntunen), Tarja Arbelius (Anna-Liisa Härkönen) Kuopio Sirpa Miettinen (Kristiina Mäki), Heimo Murro (Jaakko Jauhiainen) Lapinlahti Tarmo Heiskanen (Elli Karppinen), Minna Rissanen (Marjut Kauppinen) Leppävirta Riitta Räisänen (Markku Pesonen) Maaninka Eija Pietarinen (Kaisa-Maria Runko) Mikkeli Satu Taavitsainen (Kirsi Olkkonen), Juha Vuori (Hannu Kilkki) Mäntyharju Liisa Torniainen (Taina Taumala), Ismo Partio (Raimo Leppäkumpu) Pertunmaa Teija Tuomela (Aini Pöyry) Pieksämäki Yrjö Merikoski (Anja Manninen), Alpo Salo (Maarit Laakkonen) Pielavesi Kalevi Kahelin (Aku Saastamoinen), Marjut Hirviheimo (Olavi Järvisalo) Puumala Jorma Virta (Olavi Kietäväinen) Rantasalmi Riitta Teittinen (Leena Suhonen), Reino Häkkinen (Veijo Malkki) Rautalampi Matti Vepsäläinen (Tiina Puranen), Sinikka Korhonen (Sini Kultalahti) Rautavaara Heikki Willman (Merja Heikkinen) Savonlinna Riku Kurttila (Vesa Suhonen), Erja Linnamurto (Anja Backman) Siilinjärvi Liisa Laitinen (Anneli Puurunen) Sonkajärvi Eila Kurtelius (Seppo Kainulainen) Sulkava Lasse Partanen (Ari Partanen) Suonenjoki Olavi Huttunen (Olli Luhtala), Tanja Rissanen (Tuula Rossi) Tervo Pirjo Hänninen (Maarit Tarvainen), Hannu Ylönen (Sami Lempinen) Tuusniemi Ritva Puurunen (Tauno Lempinen) Varkaus Anita Rikalainen (Hannu Ilonen), Reijo Salli (Teemu Korhonen) Vesanto Auli Korhonen (Aini Pursiainen), Minna Back-Hytönen (Vuokko Rossi) Vieremä Erkki Mehtonen (Ari Heikkinen), Marjo Partanen (Marjo Tarvainen)

8 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 6 Hallitus Hallitus kokoontui kertomusvuonna 9 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 123 asiaa. Hallitus valmisteli yhtymäkokouksen päätettäväksi v tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, vuosien taloussuunnitelman ja vuoden 2015 talousarvion sekä hinnoitteluperusteet. Hallitus vahvisti joulukuussa suoritteiden yksikköhinnat vuodelle Hallitukseen kuului 13 jäsentä (suluissa varajäsenet): Anja Manninen, pj., Pieksämäki, KESK (Ismo Partio, Mäntyharju) Veijo Koljonen vpj., Suonenjoki, SDP (Saana Rantonen, Maaninka) Sirpa Alho-Törrönen, Kuopio, KOK (Hannu Ylönen, Tervo) Tauno Holm, Juva, SDP (Veijo Heinonen, Savonlinna) Seppo Hujanen, Mäntyharju, KOK (Mari Blommendahl, Pieksämäki) Ari Kekäläinen, Pieksämäki, SDP (Anja Pakarinen, Pieksämäki) Eeva Konttinen, Juankoski, PS (Santeri Lehtolainen, Varkaus) Kaarina Korhonen, Iisalmi, VAS (Timo Pennanen, Pielavesi) Riku Kurttila, Savonlinna, KESK (Seija Harju, Savonlinna) Pentti Puustinen, Kuopio, KESK (Suvi Happonen, Kiuruvesi) Jorma Räsänen, Kaavi, KESK (Matti Ahonen, Rautavaara) Ulla Sohlman, Mäntyharju, PS (Teija Tuomela, Pertunmaa) Maarit Tarvainen, Tervo, KESK (Minna Back-Hytönen, Vesanto) Tilintarkastus ja tarkastuslautakunta Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 47 asiaa. Käsitellyistä asioista mainittakoon mm. seuraavat: laadittiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013, tehtiin esitys vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, hyväksyttiin tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma keväälle 2015 sekä merkittiin tiedoksi tilintarkastajan laatima työohjelma vuodelle Tarkastuslautakuntaan kuului 4 jäsentä (suluissa varajäsenet): Pekka Seppä, pj., Pieksämäki, KOK (Helen Kontturi, Mikkeli) Anita Rikalainen, vpj., Varkaus, SDP (Heikki Willman, Rautavaara) Mervi Heinonen, Juva, KESK (Martti Hämäläinen, Mikkeli) Heikki Ropponen, Leppävirta, KESK (Raimo Ollikainen, Leppävirta) Tilintarkastuksen on hoitanut BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT-tilintarkastaja Matti Jalkanen. Tilivelvolliset viranhaltijat Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia viranhaltijoita ovat asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Vuonna 2014 tilivelvollisia viranhaltijoita ovat olleet: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Talousjohtaja Jorma Kovalainen Avopalvelujen johtaja Asko Mäkinen Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko Johtava lääkäri Anu Hirvonen Tilivelvollisia ovat olleet myös hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.

9 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime vuosina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Vuonna 2014 vuosikasvu oli n. 0,1 % ja vuodelle 2015 kasvun on arvioitu olevan prosentin luokkaa. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Edelleen jatkuvan epävakaan tilanteen johdosta sekä ruplan ulkoisen arvon alenemisen että energian hinnan laskun johdosta Venäjän talous ei kasva kuluvana vuonna lainkaan ja seuraavien kahden vuoden aikana sen ennustetaan supistuvan. tämän vuoksi Suomen ja Venäjän välisen kaupan ennustetaan vähenevän seuraavien parin vuoden aikana. Yksi syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen talouteemme. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä tuli rajojemme sisältä, sillä investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotantomme joutui ennen näkemättömään kriisiin. Teollisuuden arvonlisäys väheni viime vuonna huomattavasti erityisesti elektroniikkateollisuudessa. Toisaalta arvonlisäys kasvoi useimmilla palvelualoilla, muun muassa liike-elämän palveluissa, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä. Tuotannon kehitys oli siten viime vuonna hyvin kaksijakoista. Vuonna 2014 nähtiin talouden ennusteiden heikkenevän arviosta toiseen. Alkuvuodesta näytti vielä siltä, että viime vuodesta olisi tullut pienen positiivisen kasvun vuosi, mutta kasvu jäi olemattomaksi. Vuonna 2015 ennustetaan elettävän jo pientä kasvun kautta, mutta kasvu tulee jäämää hyvin vaatimattomaksi. Kasvu jää parhaimmillaankin aikaisempiin vuosiin verrattuna erittäin pieneksi. Edessä on kuitenkin todennäköisesti pitkä hitaan tai jopa 0-kasvun kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palveluiden laadun osalta korostuu kustannusten merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jälkeen uusi kasvu voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin. Vaihtotaseen alijäämä on heikentynyt edelliseen vuoteen vuonna 2014 huolimatta kauppataseen paranemisesta, sillä palvelusten tase on jatkanut heikkenemistään. Vuonna 2014 vaihtotaseen alijäämä oli lähes 3,4 mrd euroa eli lähes 2 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ennustejaksolla kauppataseen alijäämä supistuu n. 1,2 miljardilla eurolla positiivisen nettoviennin vetämänä. Vaihtotase heikkenee hieman tuotannontekijäkorvausten normalisoituessa. Tuontihinnat laskevat edelleen, mutta hintojen lasku on hidastunut ja niiden ennustetaan kääntyvän nousuun tämän vuoden lopulla euron heikentyessä. Tuontihintojen nousun kasvua hidastaa laskeva öljyn hinta. Vientihintojen lasku jatkuu vähän kauemmin kuin tuontihintojen ja kääntyvät nousuun v Vaihtosuhde heikkenee ennustejaksolla. Viime vuoden syksystä alkaen kuluttajien odotukset ovat muuttuneet aikaisempaa varovaisemmiksi. Työllisyyden heikkenemisen myötä kuluttajien kokema työttömyyden uhka on voimistunut ja myös koko kansantalouden näkymiä koskevat odotukset ovat aikaisempaa epävarmemmat. Ensi vuonna kotitalouksien ostovoima lisääntyy vain vähän. Ostovoimaa tukee öljyn hinnan laskun myötä poikkeuksellisen maltillisesti kehittyvät kuluttajahinnat. Valtion tuloveroasteikkoon tehdään ansiotason nousua vastaavat tarkistukset, jotta verotus ei progression myötä kiristyisi. Kunnallisveroasteen ja sosiaaliturvamaksujen nousu kuitenkin osaltaan heikentävät kuluttajien ostovoimaa. Alhaisena pysyvä korkotaso tukee kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Yksityinen kulutus lisääntyy vuonna 2015 vain n. 0,3 %.

10 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu 8 Palkansaajien sopimuksiin perustuvat ansiot nousivat viime vuonna n. 0,8 %. Ansiokehitysennusteessa oletetaan muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen korottavan ansioita n. 0,5 %. Nimellisansioiden arvioidaan kasvaneen vuonna ,4 % ja kasvu lienee n. 1,2 % vuonna Tämän tasoinen palkkojen nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä nousuvauhtia hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaan talouskasvun ja huonon työllisyyskehityksen kanssa. Työllisyyskehitys on jatkunut heikkona koko vuoden 2014 vuoden ajan. työllisten määrä oli kausitasoitettuna pienempi kuin vastaavana aikana edellisvuonna ja lasku oli ennakoidun mukaista. Työllisten määrä ei kuitenkaan enää loppuvuodesta supistunut yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Tästä huolimatta työllisten määrä jää kuluvana vuonna 0,4 % viime vuotta alemmalle tasolle. Työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin ja vuoden 2014 työttömyysaste on 8,6 %. Vuonna 2015 työttömyysasteen on ennakoitu nousevan 8,8 %:iin. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittaa lisäksi väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu, mikä kohdistuu ennen muuta kuntatalouteen. Talouskasvu jatkuu vaimeana myös lähivuosina, joten se ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Rahoitusaseman koheneminen on lähivuosina hyvin hidasta. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee korkeammaksi kuin vuosikymmeniin, eikä velkasuhde taitu lähivuosina ja velkasuhde on ylittämässä 60 % rajan. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä ja menoaste eli menojen suhde kokonaistuotantoon on noussut hyvin korkeaksi BKT:n hitaan kasvun vuoksi. Lisäksi menoastetta nostavat mm. työttömyydestä aiheutuvat menot. Valtionvelka oli vuoden 2014 lopussa 95,1 miljardia euroa, joka on 46,6 % bruttokansantuotteesta. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on yli 5 miljardia euroa. Arvion mukaan valtionvelka ylittää 100 miljardia ennustejaksolla. Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli n. 1,86 miljardia euroa positiivinen. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen paransi tulosta kertaluonteisesti arviolta 1,4 miljardilla eurolla. Ilman yhtiöittämisiä tulos oli suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Kuntien toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta vajaan 1 %:n. Kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %, vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle Kiinteistö- ja yhteisöverotulot kasvoivat yli 10 %, joten kokonaisverotulot kasvoivat n. 2,5 %. Valtionosuudet laskivat 1,3 %, koska peruspalvelujen valtionosuuksia leikattiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, joka on pysynyt edellisvuoden tasolla.. Alustavien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikate oli lähes poistojen suuruinen. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 16,6 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli n. 1,1 miljardia eli 7,3 %. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli 2773 euroa/asukas. Edellisenä vuonna vastaava luku oli euroa. Investointeihin kunnat käyttivät viime vuonna 7,7 miljardia euroa, joka on n. 3 miljardia edellisvuotta enemmän. (Lähteet: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus 2/2014, Kuntaliitto: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot vuodelta 2014, Kuntataloustiedote 4/2014)

11 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sivu Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Ulkoisia toimintatuottoja kertyi viime vuonna yhteensä 45,6 miljoonaa euroa, mikä on 4,3 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Suurin osa tuotoista muodostuu kunnilta saatavista palvelujen myyntituotoista, joita kertyi yhteensä 39,3 miljoonaa euroa. Tässä oli kasvua edellisvuoteen vuoteen 4,2 miljoonaa euroa. Asiakkailta perittäviä ylläpitomaksuja kertyi v yhteensä n. 2,5 miljoonaa euroa, joka pysyi edellisvuoden tasolla. Toimintakulut olivat viime vuonna yhteensä 41,9 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 1,2 miljoonaa euroa. Suurimman osan kuluista muodostavat henkilöstökulut, jotka olivat yhteensä 33,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 1,2 miljoonaa euroa. Palkkojen osuus henkilöstökuluista oli 25,2 miljoonaa. Maksetut palkat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. 1,2 miljoonaa euroa. Kihmulan palvelukoti Siilinjärvellä aloitti toimintansa viime vuonna. Samoin viime vuonna valmistui Mäntyharjun Mäkirinteen palvelukodin peruskorjaus ja Mäntyharjun Savosetin muutto uusiin tiloihin toteutui. Kuntoutuskeskuksessa peruskorjatut Kaisla ja Telakka -yksiköt aloittivat toimintansa vuonna Lisäksi Oppilaskoti Kompassin 4-paikkainen yksikkö (Eetun talo), 5- paikkainen Satama 2 ja 4-paikkainen Sarastus 2 aloittivat toimintansa viime vuonna Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vaalijalan kuntayhtymän on tarkoitus jatkaa itsenäisenä vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Tulevaisuuden näkymissä epävarmuutta aiheuttavat kuitenkin valtakunnallinen sote-uudistus, jonka sisältö jäi edelleen avoimeksi. Vuonna 2015 kuntoutuskeskuksessa on noin 200 asiakaspaikkaa ja vuoden 2017 lopussa paikkoja on noin 150, joista suurin osa on varattu määräaikaisilla kuntoutusjaksoilla oleville asiakkaille. Suunnitelmakauden aikana Vaalijalan kuntoutuskeskuksesta kehitetään yksi erityisen osaamisen keskuksista Suomessa. Kuntayhtymän talous on ollut pitkällä aikavälillä tasapainossa ja investoinnit on voitu rahoittaa poistoilla ja kassavaroilla lukuun ottamatta palvelukoteja, jotka on rahoitettu kokonaisuudessaan ARAn tukemilla korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla. Lähivuosina muut investoinnit kuin ARAn tukemien palvelukotien rakentaminen on rahoitettava osittain lainarahoituksella. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi kuntoutuskeskuksen rakennusten peruskorjaukset. Yhden uuden palvelukodin rakentaminen maksaa noin 2,5 milj. euroa, johon on mahdollista saada korkeintaan 50 % ARAn investointiavustusta ja loppuosalle pitkäaikaista korkotukilainaa. Rakennusten peruskorjauksiin ja korjauksiin käytetään vuositasolla 3,5-4 milj. euroa. Tämä johtaa velkamäärän kasvuun, koska jäsenkunnilta ei peritä erikseen maksuosuuksia investointeihin. Vuonna 2013 kuntayhtymän velkamäärä oli noin 9,6 milj. euroa ja vuoden 2014 lopussa velkaa oli 11,3 milj. euroa. Poistojen määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi investointitason pysyessä korkeana. Suurin osa velasta, 10,3 milj. euroa, on kuitenkin korkotukilainaa, joka katetaan asuntojen vuokratuotoilla. Tulevina vuosina on toimintatuottojen kasvun oltava selvästi suurempi kuin toimintakulujen kasvu, jotta vuosikate riittää kattamaan poistot ja lainojen lyhennykset. Tämä edellyttää menokuria. Tulopohjaa vahvistetaan asiakaspohjaa ja palveluvalikoimaa laajentamalla sekä palvelujen myyntiä lisäämällä muille kuin kuntayhtymän jäsenkunnille.

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2014

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2014 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 214 Vuosikertomus 214 1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 214 Sisältö 4 Kuntayhtymän johtajan katsaus 8 Vaalijalan kuntoutuskeskus kehityksen rattaissa 12 Vaalijalan

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2013

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2013 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 213 Sisältö 4 Kuntayhtymän johtajan katsaus 8 Arvopohja 1 Kuntoutuskeskus uudistuu vuosi vuodelta 13 Avopalveluissa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014 LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI tasekirja tilinpäätös 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012 Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.6.2013 Painopaikka Suomussalmen kunnan monistamo Kannen kuva Hannu Huttu Toimintakertomus ja tilinpäätös v.

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot