ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa"

Transkriptio

1 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Suomen Tilintarkastajaverkko Oy / Kari W. Saari, KHT, laadittu , päivitetty ja laajennettu ;

2 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa - IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli - Tilintarkastuksen perustoimenpiteet - ISA-standardien skaalaaminen - Pk-yhteisön tilintarkastusprosessi - Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö

3 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Esityksen pääsisältö: - IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin mallin esittely - Malliin kohdistuvia yleiskommentteja - ISA-standardien skaalautuvuudesta - Alustavista toimenpiteistä ja olennaisuusrajoista - Riskirekisteristä ja riskien käsittelystä - Tilintarkastuksen perustoimenpiteistä - Riskeihin vastaamisesta - Raportoinnin päävaiheesta - Esimerkki: kannanotot ja myyntiprosessin riskit 3

4 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli I Riskilähtöisen tilintarkastusprosessin mallin päävaiheet: - Riskien arviointi - Riskeihin vastaaminen - Raportointi 4

5 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli II Riskien arvioinnin päävaiheen toiminnot: - Toimeksiannon alustavat toimenpiteet - Tilintarkastuksen suunnittelu - Riskienarviointitoimenpiteet 5

6 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli III Riskien arviointi, toimeksiannon alustavat toimenpiteet: - Tarkoitus: - päätetään hyväksytäänkö toimeksianto - Dokumentointi: - luettelo riskitekijöistä; - riippumattomuus; - toimeksiantokirje 6

7 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli IV Riskien arviointi, tilintarkastuksen suunnittelu: - Tarkoitus: - laaditaan tilintarkastuksen kokonaisstrategia ja tilintarkastussuunnitelma - Dokumentointi: - Olennaisuus - Käsittely tilintarkastustiimissä - Tilintarkastuksen kokonaisstrategia 7

8 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli V Riskien arviointi, riskienarviointitoimenpiteet: - Tarkoitus: - Tunnistetaan ja arvioidaan olennaisen virheellisyyden riskit yhteisöstä muodostetun käsityksen avulla - Dokumentointi: - Liiketoimintaan ja väärinkäytöksiin liittyvät riskitekijät, mukaan lukien merkittävät riskit - Relevanttien sisäisten kontrollien rakenne ja toiminta - Arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit tilinpäätöstasolla ja kannanottotasolla 8

9 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VI Riskeihin vastaamisen päävaiheen toiminnot: - Suunnitellaan kokonaisnäkemykseen perustuvat toimenpiteet ja muut (riskeihin vastaavat) tilintarkastustoimenpiteet - Toteutetaan olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat tilintarkastustoimenpiteet 9

10 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VII Riskeihin vastaaminen, toimenpiteiden suunnittelu: - Tarkoitus: - Suunnitellaan asianmukaiset arvioituihin olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat toimenpiteet - Dokumentointi: - Kokonaisstrategian päivitys - Kokonaisnäkemykseen perustuvat toimenpiteet - Tilintarkastussuunnitelma, joka yhdistää arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit ja niihin vastaavat tilintarkastustoimenpiteet 10

11 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VIII Riskeihin vastaaminen, toimenpiteiden toteutus: - Tarkoitus: - Alennetaan tilintarkastusriski hyväksyttävän alhaiselle tasolle - Dokumentointi: - Tehty työ - Tilintarkastushavainnot - Tiimin ohjaus - Työpapereiden läpikäynti 11

12 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli IX Raportoinnin päävaiheen toiminnot: - Arvioidaan hankittu tilintarkastusevidenssi - Päätöksenteko: tarvitaanko lisää työtä? - Kyllä = palataan uudelle kierrokselle - Ei = edetään seuraavaan - Laaditaan tilintarkastuskertomus 12

13 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli X Raportointi, hankitun tilintarkastusevidenssin arviointi: Tarkoitus: - Päätetään tarvitaanko vielä lisää tilintarkastustyötä Dokumentointi: - Uudet / tarkistetut riskitekijät ja tilintarkastustoimenpiteet - Muutokset olennaisuusrajoissa - Tilintarkastushavainnoista kommunikointi - Tilintarkastustoimenpiteisiin perustuvat johtopäätökset 13

14 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli XI Raportointi, tilintarkastuskertomuksen laatiminen: Tarkoitus: - Laaditaan lausunto tilintarkastushavaintojen perusteella Dokumentointi: - Merkittävät päätökset - Allekirjoitettu tilintarkastuslausunto 14

15 Riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli, kommentteja IFACin malliin kohdistuvia kommentteja: - Malli soveltuu ajatusmallina kaikkiin tilintarkastuksiin - Kuvaus prosessina helpottaa ISA-standardien omaksumista - Riskilähtöinen lähestymistapa perustuu olennaisuuksille - Malli antaa lisää systematiikkaa suunnitteluvaiheeseen - Malli antaa perusteet riskien tunnistamiselle ja arvioinnille - Riskilähtöinen lähestymistapa skaalaa ISA-standardit - Esimerkit konkretisoivat dokumentointia pk-ympäristössä - Puute: malli ei käsittele tilintarkastuksen perustoimenpiteitä 15

16 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta I Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ISA-standardien noudattamista Ulkoinen laaduntarkastus valvoo soveltamista käytäntöön Kaksi lähestymistapaa: - Jokaisesta ISA-standardista todetaan ainakin jotain (pk-sektorille liian raskas prosessi) - Riskilähtöinen lähestymistapa: ISA-standrdeja tarvitaan vain merkittäviksi arvioitujen riskien pienentämiseen (mahdollistaa myös pk-sektorilla rationaalisen ja tehokkaan tilintarkastuksen) 16

17 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta II Tilintarkastusprosessiin kuuluvat toimenpideryhmät: - Alustavat toimenpiteet (riskien arviointivaihe) - Perustoimenpiteet (IFACin malli ei käsittele näitä) - Riskeihin vastaavat toimenpiteet - Muut toimenpiteet (raportointivaihe) 17

18 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta III Pk-sektorin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin tavoitteellinen kulku: - Alustavat toimenpiteet IFACin mallin mukaan - Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely IFACin mallin mukaan - Perustoimenpiteet ja riskien rekisteröinti, poikkeaa IFACin mallista - Riskien arviointi ja tilintarkastuksen suunnittelu IFACin mallin mukaan - Riskeihin vastaavat toimenpiteet IFACin mallin mukaan - Muut toimenpiteet, lähinnä raportointivaihe IFACin mallin mukaan 18

19 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta IV Riskilähtöinen tilintarkastusprosessi skaalaa ISA-standardit: - Jos alustavat toimenpiteet johtavat toimeksiannon hyväksymiseen, jatketaan määrittämällä tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajat - Tämän jälkeen jatketaan suorittamalla aina tarvittavat perustoimenpiteet ja sen rinnalla rekisteröidään havaitut riskit - Riskien arviointi voi tapahtua jo riskejä rekisteröitäessä, mutta viimeistellään vasta perustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen - Tämän jälkeen ISA-standardeja tarvitaan lähinnä vain siinä laajuudessa kuin perustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen tunnistetaan sellaisia merkittäviä riskejä, joiden pienentämiseksi perustoimenpiteet yksin eivät ole olleet riittäviä. 19

20 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet I Käsityksen muodostaminen kohdeyhteisöstä, arvioitavia ja dokumentoitavia asioita: - Ulkoiset tekijät (toimialan luonne; sääntely-ympäristö; tilinpäätösnormisto) - Yhteisön luonne (toiminnot ja avainhenkilöt; omistus ja hallinto; sijoitukset; rakenne ja rahoitus) - Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (valinta ja soveltaminen; syyt muutoksiin; soveltuvuus yhteisölle) - Jatkuu 20

21 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet II Käsityksen muodostaminen kohdeyhteisöstä... jatkoa: - Yhteisön tavoitteet ja strategiat (liiketoimintasuunnitelmat ja strategiat; taloudelliset vaikutukset ja otetut riskit) - Taloudellisen tuloksen mittaaminen ja seuranta (mitä mitataan; kuka seuraa taloudellista kehitystä) - Tilintarkastuksen kannalta relevantti sisäinen valvonta (yhteisötason prosessit ja relevantit kontrollit) 21

22 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet III Esteellisyyden ja riippumattomuuden arviointi ja dokumentointi, uhkatekijät: - Oman edun uhka - Oman työn tarkastamisen uhka - Asianajon uhka - Läheisyyden uhka - Painostuksen kohteeksi joutumisen uhka - Mahdollisesti tarvittavat varotoimenpiteet 22

23 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet IV Tilintarkastuksen alustava läpivientisuunnitelma - Riittääkö, että tilintarkastus suoritetaan kokonaan vasta tilikauden päättymisen jälkeen? - Vai - Tarvitaanko ja millaisia toimenpiteitä jo tilikauden aikana? - Ja - Onko tilintarkastus tehtävissä kokonaan yksin? - Vai - Tarvitaanko myös tiimirakenteita tai muuta tarkastusapua? 23

24 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet V Päätös toimeksiannon hyväksymisestä tai jatkamisesta: - Kun alustava käsitys yhteisöstä on muodostettu ja - Kun esteettömyys ja riippumattomuus on todettu - Kun alustava läpivientisuunitelma on tehty - Arvioidaan oma kompetenssi ja ajan riittävyys ja - Jos päätös toimeksiannon hyväksymisestä on myönteinen - Laaditaan toimeksiantokirje 24

25 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely I Käsitys yhteisöstä täydennetään tilintarkastusstrategiaksi: - Käsityksen muodostamisen kuusi asiakohtaa täydennetään tilintarkastusstrategiaksi, johon lisätään seuraavat arviot: - Yhteisön valvontaympäristö (johdon ilmapiiri; toimiva johto voi aina ohittaa kontrollit) - Yhteisötason IT-kontrollit (tietohallinnon organisointitapa) - Tulolähteet ja tuloutuskontrollit (aina merkittävä riskialue) - Lähipiiri ja lähipiiritapahtumat (aina merkittävä riskialue) - Väärinkäytösriskien mahdollisuus (väärinkäytöskolmio: paineet, tilaisuus, kyky perustella teko itselleen; aina merkittävä riskialue) 25

26 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely II IFACin mallin mukaiset olennaisuusrajat: - Tilinpäätöstason olennaisuusraja (korkein olennaisuusraja) - Tilintarkastuksessa käytettävä tilinpäätöstason olennaisuusraja (edellistä alempi, antaa tilintarkastajalle liikkumavaran) - Erityinen olennaisuusraja (edellistä alempi lähinnä kannanottotasolla sovellettava olennaisuusraja) - Tilintarkastuksessa käytettävä erityinen olennaisuusraja (edellistä alempi, lisää liikkumavaraa, n. 50 % ylimmästä tasosta) - Pk-sektorilla jo yksi olennaisuusraja saattaisi riittää 26

27 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely III Olennaisuustasojen ja -rajojen määrittely: - Tasojen määrittely perustuu aina ammatilliseen harkintaan - Avuksi tilinpäätösluvuista voidaan laskea vertailuarvo (= keskiarvo seuraavista luvuista): - 1 % liikevaihdosta (tai bruttotuotoista) - 2 % taseen loppusummasta (taloyhtiöissä 0,2 %) - 5 % oman pääoman itseisarvosta (taloyhtiöissä 0,5 %) - 10 % taseen mukaisen tilikauden tuloksen itseisarvosta 27

28 Riskirekisteri ja riskien käsittely I Riskirekisteri on -perustietoihin rinnastettava pysyväluonteinen jatkuvasti muiden toimenpiteiden ohella ylläpidettävä ja täydennettävä -rekisteri, johon kootaan tiedot kaikista havaituista (olennaisista) riskeistä ja niitä pienentävistä kontrolleista. - Riskirekisteri rakennetaan pääosin perustoimenpiteiden suorittamisen rinnalla - Riskien arviointi viimeistellään perustoimenpiteiden valmistuttua - Lisätoimenpiteitä tarvitaan lähinnä perustoimenpiteiden jälkeen merkittäviksi arvioitujen riskien pienentämiseksi 28

29 Riskirekisteri ja riskien käsittely II Riskien käsittely 'pitkän kaavan' mukaan (vastaa IFACin ISA pk-oppaan käsittelytapaa): - 1 vaihe: riskien tunnistaminen (risk identification) - 2 vaihe: riskeihin vastaavan valvonnan ja kontrollien rakenne (control design) - 3 vaihe: kontrollien toiminta, eli ovatko kontrollit käytössä (control implementation) - 4 vaihe: kontrollien toimivuus, eli miten pienentävät riskejä, sekä testaustulosten ja arvioiden dokumentointi (control documentation) 29

30 Riskirekisteri ja riskien käsittely III Riskien käsittely 'lyhyen kaavan' mukaan: - Pienissäkin yhteisöissä pitkä kaava toimii ajatusmallina, mutta on vaiheittaisena usein liian byrokraattinen - Kokenut tilintarkastaja, joka tuntee kohdeyhteisön hyvin, voi jo riskin tunnistaessaan käydä ajatuksissaan lävitse pitkän kaavan vaiheet ja edetä lyhyttä kaavaa noudattaen suoraan vaiheen 4 mukaiseen arvioiden dokumentointiin 30

31 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet I - Yleistä tilintarkastuksen perustoimenpiteistä: - Tilintarkastuksen perustoimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka jokaisessa tilintarkastuksessa ainakin tulisi suorittaa - Perustoimenpiteet tulee suorittaa riippumatta olennaisuusrajoista ja ne voidaan suorittaa missä järjestyksessä tahansa - Myös ISRE 2400 standardin (yleisluonteinen tarkastus) liitteessä 2 esitetyt asiat voidaan soveltaen tulkita perustoimenpiteiksi siltä osin kuin ne kulloinkin ovat kohdeyhteisössä relevantteja - Perustoimenpiteiden rinnalla tulee ylläpitää riskirekisteriä 31

32 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet II - Tilintarkastuksen perustoimenpiteiden sisältö: - Perustietojen päivitys - Pöytäkirjojen läpikäynti ja muu hallinnon tarkastus - Tilinavauksen tarkastus - Rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailut - Pääkirjanpidon ja tositeaineiston tarkastus - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö - Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet - Muut perustoimenpiteet 32

33 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet III - Perustietojen päivitys: - Avainhenkilöt ja yhteystiedot - Hallintoelimet, toimiva johto ja lähipiiri - Kaupparekisteritiedot ja niiden ajantasaisuus 33

34 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet IV - Pöytäkirjojen läpikäynti ja muu hallinnon tarkastus: - Yhtiökokouspöytäkirjat - Hallituksen kokousten pöytäkirjat - Muu hallinnon tarkastus 34

35 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet V - Tilinavauksen tarkastus: - Tilinavausvientien vertaaminen edelliseen tilinpäätökseen - Nopea rutiini, jos on itse tilintarkastanut myös edellisen tilinpäätöksen - Voi olla työläämpi, jos edellistä tilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu tai jos sen on tilintarkastanut toinen tilintarkastaja 35

36 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VI - Rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailut: - Verrataan ja todetaan, kulkevatko pankkien tiliotteet ja vastaavat kirjanpitoviennit yhtä jalkaa - Verrataan kuukausikohtaisesti sekä D/K-voluumit että saldot - Laaja-alaisesti vaikuttava ulkoinen kontrolli, jota toimivan johdon ei ole helppoa ohittaa - Sitä tehokkaampi kontrolli mitä kattavammin rahaliikenne kulkee pankkitilien kautta - Oheishyötynä saa kattavan yleiskuvan kirjanpitoaineiston laadusta ja sen kelvollisuudesta tilintarkastuksen kohteeksi 36

37 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VII - Pääkirjanpidon ja tositeaineiston tarkastus: - Toteutuu osittain jo rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailujen yhteydessä - Lisäksi toimenpiteiden tulisi kohdistua ainakin tilinpäätösvaiheen pääkirjavienteihin ja vastaavaan tositeaineistoon 37

38 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VIII - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, vastattava seuraaviin kysymyksiin: - Tuottaako kirjanpitojärjestelmä asianmukaiset pääkirjat ja päiväkirjat? - Saadaanko kirjanpitojärjestelmän tulosteina tilikohtainen tuloslaskelma ja tilikohtainen tase? - Onko tilinpäätöksen rakenne sama kuin edellisessä tilinpäätöksessä? - Ovatko vertailutiedot tilinpäätöksessä edellisen tilinpäätöksen mukaisia? 38 - jatkuu

39 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet IX - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, jatkoa: - Ovatko tilinpäätöksessä esitettävät vertailutiedot riittäviä? - Täsmäävätkö tilinpäätöksen tiedot vastaavaan kirjanpitoon? - Täsmäävätkö tilinpäätöksen erittelyt vastaavaan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen? - Onko tilinpäätöksen laskutoimitukset tehty oikein? - Ovatko tilinpäätöksen erittelyt asianmukaisia ja riittäviä? - Ovatko tilinpäätöksen liitetiedot olosuhteisiin nähden riittäviä? - Jatkuu 39

40 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet X - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, jatkoa: 40 - Onko tilinpäätös asianmukaisesti allekirjoitettu? - Onko luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista jne. asianmukainen ja riittävä? - Onko tilinpäätöksen rakenne ja sisältö olosuhteisiin nähden asianmukainen? - Onko toimintakertomus suhteessa tilinpäätökseen ristiriidaton? - Mitä osakirjanpitoja on käytössä (palkkakirjanpito?, myyntireskontra?, ostoreskontra? Varastokirjanpito?, muita?) ja täsmäävätkö ne pääkirjanpitoon?

41 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet XI - Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet: - Analysoidaan tuloslaskelmaa ja tasetta - Hankitaan perusevidenssiä eri tuloslaskelma- ja tase-eristä - Tehdään täsmäytyksiä muuhun aineistoon - Arvioidaan olennaisia kehityssuuntia - Apuna voidaan käyttää analyysiohjelmistoja 41

42 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet XII - Muut perustoimenpiteet, vastattava seuraaviin kysymyksiin: - Miten on varmistuttu siitä, että kaikki yhteisön tulot on tuloutettu kirjanpitoon asianmukaisesti? - Miten on varmistuttu siitä, että koko vaihto-omaisuus sisältyy kirjanpitoon asianmukaisesti arvostettuna? - Miten yhteisön sisäinen riskienhallinta ja vakuutusasiat ovat hoidossa? - Miten aikaisempien kausien tarkastustuloksiin on reagoitu? 42

43 Riskeihin vastaaminen ja muut toimenpiteet I - Riskien arvioinnin viimeistely: - Perustoimenpiteiden rinnalla ylläpidetään riskirekisteriä - Perustoimenpiteiden valmistuttua viimeistellään riskien arviointi - Ensin riskit kirjataan ottamatta huomioon sisäistä valvontaa - Sitten kartoitetaan riskejä pienentävät sisäiset kontrollit - Lopuksi arvioidaan, jääkö vielä sellaisia merkittäviä riskejä, joiden pienentämiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä 43

44 Riskeihin vastaaminen ja muut toimenpiteet II Riskeihin vastaavat toimenpiteet: - Selvitetään ja arvioidaan, onko yhteisöllä käytössä ja millaisia testauskelpoisia merkittäviä riskejä pienentäviä sisäisiä kontrolleja - Jos tällaisia kontrolleja on, harkitaan niiden testaamista sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat testaustoimenpiteet - Jos testauskelpoisia kontrolleja ei ole (pk-ynteisöissä tyypillinen tilanne) riskeihin vastataan aineistotarkastustoimenpitein - Kaikkiin merkittäviksi arvioituihin riskeihin (pk-yhteisöissä puoli tusinaa tai vähemmän) tulisi (kannanottotasolla) vastata - Jos jo perustoimenpiteet ovat olleet kaikkiin merkittäviin riskeihin riittäviä vastauksia, dokumentoidaan tämä johtopäätös

45 Johtopäätökset ja havaittujen puutteiden korjausprosessi - Dokumentoidaan johtopäätökset ja niiden perusteet - Havaitut puutteet kootaan tilintarkastusmuistioksi - Puutteista kommunikoidaan toimivan johdon ja tarvittaessa muiden tilinpäätöksen laatimisprosessiin osallistuvien kanssa - Pyydetään näitä tahoja toteuttamaan tarvittavat tilinpäätöksen korjaustoimenpiteet - Tarkastetaan tilinpäätökseen tehdyt korjaukset - Laaditaan allekirjoitettavaksi johdon vahvistusilmoituskirje (pk-yhteisöissä yhden sivun dokumentti) 45

46 Johdon vahvistusilmoituskirje ja tilintarkastuskertomus - Johdon vahvistusilmoituskirjeen liitteiksi kuuluvat (suositus) laadittu tilintarkastusmuistio sekä KILA:n julkaisema käsitys lähipiiristä - Johdon allekirjoittama vahvistusilmoituskirje on myös evidenssi tapahtuneesta kommunikoinnista - Lopuksi laaditaan tilintarkastuskertomus - Pk-sektorissa on rationaalista, että toimiva johto allekirjoittaa vahvistusilmoituskirjeen samassa yhteydessä kuin tilintarkastaja allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätösmerkinnän - Jos tässä yhteydessä tulee esiin olennaisia uusia asioita, tilintarkastusta jatketaan 46

47 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit I - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, taustaa: - Seuraava esimerkki perustuu IFACin ISA pk-oppaan esimerkkitapaukseen (osa 2, luku 12, sivut 525 ja 526) - Esimerkki kuvaa myös riskirekisterin tavoitesisältöä - Kannanotot ovat toimivan johdon julkilausuttuja tai implisiittisiä väitteitä siitä, että asiat tilinpäätöksessä ovat oikein - Riskit ovat tilintarkastajan ammatilliseen skeptisyyteen perustuvia epäilyksiä siitä, että toimivan johdon väitteisiin (kannanottoihin) saattaa sisältyä virheellisyyksiä - Riskejä voidaan pienentää johdon kontrollitoimenpitein ja tilintarkastajan tilintarkastustoimenpitein 47

48 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit II - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit: 48 - Riski 1: Toimitettuja tavaroita / annettuja palveluita ei ole laskutettu (kannanotto TÄY = täydellisyys) - Kontrolli a: saadut tilaukset kirjataan heti järjestelmään ja niille annetaan järjestysnumero - Kontrolli b: valmiista toimituksista kirjoitetaan lähete, mikä kirjataan järjestelmään ja verrataan saatuun tilaukseen - Kontrolli c: Karla valvoo, että järjestelmä tuottaa automaattisesti järjestysnumeroidut laskut - Jatkuu

49 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit III - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 1: Toimitettuja tavaroita/annettuja palveluita ei ole laskutettu (kannanotto TÄY = täydellisyys), jatkoa: - Kontrolli d: on voimassa periaate, että mitään toimituksia ei tehdä ilman, että vastaava lähetenumero kirjataan järjestelmään - Kontrolli e: järjestelmä tuottaa automaattisesti luettelot toimitetuista ja toimittamattomista tilauksista - Jatkuu 49

50 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit IV - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 2: Käteismyyntituloja ei ole tuloutettu oikein (kannanotto TÅY = täydellisyys) - Kontrolli a: jokaisesta saadusta tilauksesta kirjataan järjestelmään myyntitilaus, jolle automaattisesti annetaan järjestysnumero - Kontrolli b: poikkeuksena edellisestä on vain myymälästä tapahtuva käteismyynti, johon kontrolli a ei ulotu - Jatkuu 50

51 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit V - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 3: Lähipiiritapahtumia ei ole tunnistettu (kannanotto OLE = olemassaolo) - Kontrolli a: ei ole olemassa mitään kontrollia - Jatkuu 51

52 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VI - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 4: Tulouttamisperiaatteita ei ole noudatettu (kannanotto Oik = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: tulo kirjataan heti, kun lasku on lähetetty - Kontrolli b: Arjan käy lävitse kaikki yli 500 euron tilaukset sekä tilaukset, joiden myyntihinta alittaa määritellyn minimihinnan - Jatkuu 52

53 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 5: On kirjattu tekaistua myyntiä / myyntisaamisia (kannanotto OLE = olemassaolo) - Kontrolli a: Arjan käy lävitse kaikki yli 500 euron tilaukset sekä tilaukset, joiden myyntihinta alittaa määritellyn minimihinnan 53 - Jatkuu

54 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VIII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 6: Toimituksiin liittyy vakava luottoriski (kannanotto ARV = arvostus) - Kontrolli a: luottaen aikaisempiin asiakaskokemuksiinsa Arjan tarkistaa vain ennestään tuntemattomien asiakkaiden sekä suurten tilausten luottokelpoisuuden - Jatkuu 54

55 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit IX - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 7: Tulot on tuloutettu väärälle tilikaudelle (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: Karla laatii kuukausittain kuukausikohtaiset luettelot tuloutetuista tuloista ja saaduista suorituksista - Kontrolli b: Suraj tarkastaa edellä tarkoitetut Karlan laatimat raportit - Jatkuu 55

56 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit X - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 8: Saapuneita suorituksia ei ole kirjattu (kannanotto TÄY = täydellisyys) - Kontrolli a: saadut shekit luetteloidaan, lasketaan yhteen ja tarkastetaan ennen niiden viemistä pankkiin - Kontrolli b: Karla laatii päivittäin pankkitalletustositteen, mutta Jawad tekee talletukset, jolloin tehtävät on eriytetty - Jatkuu 56

57 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XI - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 9: Suoritukset on hyvitetty väärälle tilille (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: voidaan havaita, kun kuukausikohtaiset myynnit ja suoritukset läpikäydään - Jatkuu 57

58 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 10: Suoritukset on kirjattu väärälle tilikaudelle (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: Karla tarkastaa joka kuukausi suoritusten kohdistumisen oikeille kausille - Jatkuu 58

59 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XIII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 11: Epävarmoista saamisista ei ole tehty alaskirjausta (kannanotto ARV = arvostus) - Kontrolli a: suoritusten saamisen varmistamiseksi seurataan yli 60 päivän vanhoja saamisia - Kontrolli b: epävarmojen saamisten alaskirjauksia tehdään vain tilikauden päättyessä - Jatkuu 59

60 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XIV - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 12: Yli-ikäisten saamisten kehitystä ei ole seurattu (kaikki kannanotot) - Kontrolli a: Jawad laatii luettelon yli-ikäisistä saamisista ja antaa sen Surajin tarkastettavaksi - Kontrolli b: yli 60 päivän ikäisiä saamisia seurataan kuukausittain. Luetteloon tehdään merkinnät asiakkaiden kanssa sovituista maksujärjestelyistä - Kontrolli c: jos saaminen on yli 90 päivän ikäinen eikä maksujärjestelyistä ole sovittu, asiakkaalle myydään jatkossa vain käteisellä 60

61 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely I - Toimenpiteet tomeksiannon tilinpäätöstarkastuksen työpapereiden viimeistelemiseksi tulisi tehdä 60 päivän kuluessa tilintarkastuskertomuksen päiväyksestä - IFACin ISQC 1 pk-oppaan (käännös suomeksi työn alla) pääkohdan 7 dokumentointi lopussa on tarkistuslista (vuositilintarkastuksen indeksointi), dokumentoitavan työn pääkohdista ja osioista - Jokaisen toimeksiannon lopussa tulisi läpikäydä tämän tarkistuslistan kohdat sen toteamiseksi, että jokaiseen kohtaan littyen työpapereihin sisältyy asianmukainen dokumentointi - Jos kohta ei ole relevantti, dokumentoidaan tämä johtopäätös 61

62 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely II Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen loppuun saattaminen', alakohdat: - Tilintarkastuskansion sulkeminen - - Toimeksiannon päätösmuistio - - Myöhemmät muutokset tilintarkastuskansioon - Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus - Loppuvaiheen analyyttinen tarkastus - Läpikäynnin suorittajan tarkistuslista - - Laadunvalvontatarkastus (jos sovellettavissa) - Tilinpäätöksen esittämistavan ja esitettävien tietojen tarkastus Jatkuu 62

63 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely III Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen loppuun saattaminen', alakohdat: jatkoa - Päävastuullisen tilintarkastajan läpikäynti - Tilinpäätösviennit - Työn pohjana oleva tilikohtainen tuloslaskelma ja tase - Kirjeenvaihto, keskustelut ja muistiinpanot - - Vahvistusilmoituskirje - - Keskustelut asiakkaan johdon ja muiden kanssa - - Johdolle annettu raportti - - Muistiinpanot ja tiedustelut 63

64 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely IV Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastustoimeksiannon hyväksyminen', alakohdat: - Toimeksiannon hyväksymistä koskeva tarkistuslista - - uusi tai jatkuva asiakas - Edeltäjän kansiosta saatu tieto - Toimeksiantokirje - Asiakasyritystä ja sen toimintaympäristöä koskevan käsityksen muodostaminen - - Asiakasprofiili - - Pyydettävät asiakirjat 64

65 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely V Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen kokonaisstrategia', alakohdat: - Tilintarkastuksen kokonaisstrategiaa koskevan tarkistuslistan luominen - Olennaisuusrajojen määrittäminen - Virheellisyyksien arvioiminen - Riskien tunnistaminen analyyttisiä menetelmiä käyttäen - Toimintariskien arviointi - Sen ratkaiseminen viittaavatko riskit TLVT:n tarpeeseen - Tilintarkastusbudjetti työaika ja palkkiot - Asiakkaan laatimien asiakirjojen aikataulu - Tilintarkastuksen kokonaisstrategia 65

66 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VI Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: - Tarkistuslista olennaisen virheekkisyyden riskien arvioimista varten - Tiedustelut - - johdolle - - hallintoelimille - - sisäiselle tarkastukselle - - muille asiakasyrityksessä työskenteleville - Valvontaympäristön arvioiminen - Johdon tekemien arvioiden arvioiminen, ml. Käypää arvoa koskevat arviot - jatkuu 66

67 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VII Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Tietojärjestelmät ja sisäinen valvonta - - yleiset tietojärjestelmät ja järjestelmäkontrollit - - liikevaihto, saamiset ja saadut maksut - - ostot, ostovelat ja suoritetut maksut - - palkat - - vaihto-omaisuus, myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja tuotantomenot - - rahoitus ja oma pääoma - jatkuu 67

68 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VIII Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Kontrollien testaaminen - - liikevaihto, saamiset ja saadut maksut - - ostot, ostovelat ja suoritetut maksut - - palkat - - vaihto-omaisuus, myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja tuotantomenot - - rahoitus ja oma pääoma - jatkuu 68

69 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely IX Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Kaikkien kokouspöytäkirjojen läpikäynti - - tilintarkastajan valitseminen - Tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän vuosikertomuksen tai muun asiakirjan läpikäyminen - Yhteenveto riskien arvioinnista 69

70 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely X Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tase', alakohdat: - Rahavarat - Myyntisaamiset ja muut saamiset - Vaihto-omaisuus - Siirtosaamiset - Sijoitukset - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet - Varallisuus - Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet - - jatkuu 70

71 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely XI Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tase', alakohdat: jatkoa - Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat - Ostovelat ja siirtovelat - Verovelat - Muut velat - Oma pääoma - - jatkuu 71

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016

Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016 OHJE 1.8.2016 Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016 Nro Ryhmä Kysymys Standardi/säädös Laadunvalvontajärjestelmä 01 Laadunvalvontajärjestelmän Onko tilintarkastajalla

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1 Riippumattoman tilintarkastajan yleiset tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot