ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa"

Transkriptio

1 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Suomen Tilintarkastajaverkko Oy / Kari W. Saari, KHT, laadittu , päivitetty ja laajennettu ;

2 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa - IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli - Tilintarkastuksen perustoimenpiteet - ISA-standardien skaalaaminen - Pk-yhteisön tilintarkastusprosessi - Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö

3 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Esityksen pääsisältö: - IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin mallin esittely - Malliin kohdistuvia yleiskommentteja - ISA-standardien skaalautuvuudesta - Alustavista toimenpiteistä ja olennaisuusrajoista - Riskirekisteristä ja riskien käsittelystä - Tilintarkastuksen perustoimenpiteistä - Riskeihin vastaamisesta - Raportoinnin päävaiheesta - Esimerkki: kannanotot ja myyntiprosessin riskit 3

4 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli I Riskilähtöisen tilintarkastusprosessin mallin päävaiheet: - Riskien arviointi - Riskeihin vastaaminen - Raportointi 4

5 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli II Riskien arvioinnin päävaiheen toiminnot: - Toimeksiannon alustavat toimenpiteet - Tilintarkastuksen suunnittelu - Riskienarviointitoimenpiteet 5

6 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli III Riskien arviointi, toimeksiannon alustavat toimenpiteet: - Tarkoitus: - päätetään hyväksytäänkö toimeksianto - Dokumentointi: - luettelo riskitekijöistä; - riippumattomuus; - toimeksiantokirje 6

7 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli IV Riskien arviointi, tilintarkastuksen suunnittelu: - Tarkoitus: - laaditaan tilintarkastuksen kokonaisstrategia ja tilintarkastussuunnitelma - Dokumentointi: - Olennaisuus - Käsittely tilintarkastustiimissä - Tilintarkastuksen kokonaisstrategia 7

8 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli V Riskien arviointi, riskienarviointitoimenpiteet: - Tarkoitus: - Tunnistetaan ja arvioidaan olennaisen virheellisyyden riskit yhteisöstä muodostetun käsityksen avulla - Dokumentointi: - Liiketoimintaan ja väärinkäytöksiin liittyvät riskitekijät, mukaan lukien merkittävät riskit - Relevanttien sisäisten kontrollien rakenne ja toiminta - Arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit tilinpäätöstasolla ja kannanottotasolla 8

9 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VI Riskeihin vastaamisen päävaiheen toiminnot: - Suunnitellaan kokonaisnäkemykseen perustuvat toimenpiteet ja muut (riskeihin vastaavat) tilintarkastustoimenpiteet - Toteutetaan olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat tilintarkastustoimenpiteet 9

10 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VII Riskeihin vastaaminen, toimenpiteiden suunnittelu: - Tarkoitus: - Suunnitellaan asianmukaiset arvioituihin olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat toimenpiteet - Dokumentointi: - Kokonaisstrategian päivitys - Kokonaisnäkemykseen perustuvat toimenpiteet - Tilintarkastussuunnitelma, joka yhdistää arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit ja niihin vastaavat tilintarkastustoimenpiteet 10

11 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VIII Riskeihin vastaaminen, toimenpiteiden toteutus: - Tarkoitus: - Alennetaan tilintarkastusriski hyväksyttävän alhaiselle tasolle - Dokumentointi: - Tehty työ - Tilintarkastushavainnot - Tiimin ohjaus - Työpapereiden läpikäynti 11

12 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli IX Raportoinnin päävaiheen toiminnot: - Arvioidaan hankittu tilintarkastusevidenssi - Päätöksenteko: tarvitaanko lisää työtä? - Kyllä = palataan uudelle kierrokselle - Ei = edetään seuraavaan - Laaditaan tilintarkastuskertomus 12

13 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli X Raportointi, hankitun tilintarkastusevidenssin arviointi: Tarkoitus: - Päätetään tarvitaanko vielä lisää tilintarkastustyötä Dokumentointi: - Uudet / tarkistetut riskitekijät ja tilintarkastustoimenpiteet - Muutokset olennaisuusrajoissa - Tilintarkastushavainnoista kommunikointi - Tilintarkastustoimenpiteisiin perustuvat johtopäätökset 13

14 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli XI Raportointi, tilintarkastuskertomuksen laatiminen: Tarkoitus: - Laaditaan lausunto tilintarkastushavaintojen perusteella Dokumentointi: - Merkittävät päätökset - Allekirjoitettu tilintarkastuslausunto 14

15 Riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli, kommentteja IFACin malliin kohdistuvia kommentteja: - Malli soveltuu ajatusmallina kaikkiin tilintarkastuksiin - Kuvaus prosessina helpottaa ISA-standardien omaksumista - Riskilähtöinen lähestymistapa perustuu olennaisuuksille - Malli antaa lisää systematiikkaa suunnitteluvaiheeseen - Malli antaa perusteet riskien tunnistamiselle ja arvioinnille - Riskilähtöinen lähestymistapa skaalaa ISA-standardit - Esimerkit konkretisoivat dokumentointia pk-ympäristössä - Puute: malli ei käsittele tilintarkastuksen perustoimenpiteitä 15

16 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta I Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ISA-standardien noudattamista Ulkoinen laaduntarkastus valvoo soveltamista käytäntöön Kaksi lähestymistapaa: - Jokaisesta ISA-standardista todetaan ainakin jotain (pk-sektorille liian raskas prosessi) - Riskilähtöinen lähestymistapa: ISA-standrdeja tarvitaan vain merkittäviksi arvioitujen riskien pienentämiseen (mahdollistaa myös pk-sektorilla rationaalisen ja tehokkaan tilintarkastuksen) 16

17 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta II Tilintarkastusprosessiin kuuluvat toimenpideryhmät: - Alustavat toimenpiteet (riskien arviointivaihe) - Perustoimenpiteet (IFACin malli ei käsittele näitä) - Riskeihin vastaavat toimenpiteet - Muut toimenpiteet (raportointivaihe) 17

18 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta III Pk-sektorin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin tavoitteellinen kulku: - Alustavat toimenpiteet IFACin mallin mukaan - Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely IFACin mallin mukaan - Perustoimenpiteet ja riskien rekisteröinti, poikkeaa IFACin mallista - Riskien arviointi ja tilintarkastuksen suunnittelu IFACin mallin mukaan - Riskeihin vastaavat toimenpiteet IFACin mallin mukaan - Muut toimenpiteet, lähinnä raportointivaihe IFACin mallin mukaan 18

19 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta IV Riskilähtöinen tilintarkastusprosessi skaalaa ISA-standardit: - Jos alustavat toimenpiteet johtavat toimeksiannon hyväksymiseen, jatketaan määrittämällä tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajat - Tämän jälkeen jatketaan suorittamalla aina tarvittavat perustoimenpiteet ja sen rinnalla rekisteröidään havaitut riskit - Riskien arviointi voi tapahtua jo riskejä rekisteröitäessä, mutta viimeistellään vasta perustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen - Tämän jälkeen ISA-standardeja tarvitaan lähinnä vain siinä laajuudessa kuin perustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen tunnistetaan sellaisia merkittäviä riskejä, joiden pienentämiseksi perustoimenpiteet yksin eivät ole olleet riittäviä. 19

20 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet I Käsityksen muodostaminen kohdeyhteisöstä, arvioitavia ja dokumentoitavia asioita: - Ulkoiset tekijät (toimialan luonne; sääntely-ympäristö; tilinpäätösnormisto) - Yhteisön luonne (toiminnot ja avainhenkilöt; omistus ja hallinto; sijoitukset; rakenne ja rahoitus) - Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (valinta ja soveltaminen; syyt muutoksiin; soveltuvuus yhteisölle) - Jatkuu 20

21 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet II Käsityksen muodostaminen kohdeyhteisöstä... jatkoa: - Yhteisön tavoitteet ja strategiat (liiketoimintasuunnitelmat ja strategiat; taloudelliset vaikutukset ja otetut riskit) - Taloudellisen tuloksen mittaaminen ja seuranta (mitä mitataan; kuka seuraa taloudellista kehitystä) - Tilintarkastuksen kannalta relevantti sisäinen valvonta (yhteisötason prosessit ja relevantit kontrollit) 21

22 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet III Esteellisyyden ja riippumattomuuden arviointi ja dokumentointi, uhkatekijät: - Oman edun uhka - Oman työn tarkastamisen uhka - Asianajon uhka - Läheisyyden uhka - Painostuksen kohteeksi joutumisen uhka - Mahdollisesti tarvittavat varotoimenpiteet 22

23 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet IV Tilintarkastuksen alustava läpivientisuunnitelma - Riittääkö, että tilintarkastus suoritetaan kokonaan vasta tilikauden päättymisen jälkeen? - Vai - Tarvitaanko ja millaisia toimenpiteitä jo tilikauden aikana? - Ja - Onko tilintarkastus tehtävissä kokonaan yksin? - Vai - Tarvitaanko myös tiimirakenteita tai muuta tarkastusapua? 23

24 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet V Päätös toimeksiannon hyväksymisestä tai jatkamisesta: - Kun alustava käsitys yhteisöstä on muodostettu ja - Kun esteettömyys ja riippumattomuus on todettu - Kun alustava läpivientisuunitelma on tehty - Arvioidaan oma kompetenssi ja ajan riittävyys ja - Jos päätös toimeksiannon hyväksymisestä on myönteinen - Laaditaan toimeksiantokirje 24

25 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely I Käsitys yhteisöstä täydennetään tilintarkastusstrategiaksi: - Käsityksen muodostamisen kuusi asiakohtaa täydennetään tilintarkastusstrategiaksi, johon lisätään seuraavat arviot: - Yhteisön valvontaympäristö (johdon ilmapiiri; toimiva johto voi aina ohittaa kontrollit) - Yhteisötason IT-kontrollit (tietohallinnon organisointitapa) - Tulolähteet ja tuloutuskontrollit (aina merkittävä riskialue) - Lähipiiri ja lähipiiritapahtumat (aina merkittävä riskialue) - Väärinkäytösriskien mahdollisuus (väärinkäytöskolmio: paineet, tilaisuus, kyky perustella teko itselleen; aina merkittävä riskialue) 25

26 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely II IFACin mallin mukaiset olennaisuusrajat: - Tilinpäätöstason olennaisuusraja (korkein olennaisuusraja) - Tilintarkastuksessa käytettävä tilinpäätöstason olennaisuusraja (edellistä alempi, antaa tilintarkastajalle liikkumavaran) - Erityinen olennaisuusraja (edellistä alempi lähinnä kannanottotasolla sovellettava olennaisuusraja) - Tilintarkastuksessa käytettävä erityinen olennaisuusraja (edellistä alempi, lisää liikkumavaraa, n. 50 % ylimmästä tasosta) - Pk-sektorilla jo yksi olennaisuusraja saattaisi riittää 26

27 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely III Olennaisuustasojen ja -rajojen määrittely: - Tasojen määrittely perustuu aina ammatilliseen harkintaan - Avuksi tilinpäätösluvuista voidaan laskea vertailuarvo (= keskiarvo seuraavista luvuista): - 1 % liikevaihdosta (tai bruttotuotoista) - 2 % taseen loppusummasta (taloyhtiöissä 0,2 %) - 5 % oman pääoman itseisarvosta (taloyhtiöissä 0,5 %) - 10 % taseen mukaisen tilikauden tuloksen itseisarvosta 27

28 Riskirekisteri ja riskien käsittely I Riskirekisteri on -perustietoihin rinnastettava pysyväluonteinen jatkuvasti muiden toimenpiteiden ohella ylläpidettävä ja täydennettävä -rekisteri, johon kootaan tiedot kaikista havaituista (olennaisista) riskeistä ja niitä pienentävistä kontrolleista. - Riskirekisteri rakennetaan pääosin perustoimenpiteiden suorittamisen rinnalla - Riskien arviointi viimeistellään perustoimenpiteiden valmistuttua - Lisätoimenpiteitä tarvitaan lähinnä perustoimenpiteiden jälkeen merkittäviksi arvioitujen riskien pienentämiseksi 28

29 Riskirekisteri ja riskien käsittely II Riskien käsittely 'pitkän kaavan' mukaan (vastaa IFACin ISA pk-oppaan käsittelytapaa): - 1 vaihe: riskien tunnistaminen (risk identification) - 2 vaihe: riskeihin vastaavan valvonnan ja kontrollien rakenne (control design) - 3 vaihe: kontrollien toiminta, eli ovatko kontrollit käytössä (control implementation) - 4 vaihe: kontrollien toimivuus, eli miten pienentävät riskejä, sekä testaustulosten ja arvioiden dokumentointi (control documentation) 29

30 Riskirekisteri ja riskien käsittely III Riskien käsittely 'lyhyen kaavan' mukaan: - Pienissäkin yhteisöissä pitkä kaava toimii ajatusmallina, mutta on vaiheittaisena usein liian byrokraattinen - Kokenut tilintarkastaja, joka tuntee kohdeyhteisön hyvin, voi jo riskin tunnistaessaan käydä ajatuksissaan lävitse pitkän kaavan vaiheet ja edetä lyhyttä kaavaa noudattaen suoraan vaiheen 4 mukaiseen arvioiden dokumentointiin 30

31 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet I - Yleistä tilintarkastuksen perustoimenpiteistä: - Tilintarkastuksen perustoimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka jokaisessa tilintarkastuksessa ainakin tulisi suorittaa - Perustoimenpiteet tulee suorittaa riippumatta olennaisuusrajoista ja ne voidaan suorittaa missä järjestyksessä tahansa - Myös ISRE 2400 standardin (yleisluonteinen tarkastus) liitteessä 2 esitetyt asiat voidaan soveltaen tulkita perustoimenpiteiksi siltä osin kuin ne kulloinkin ovat kohdeyhteisössä relevantteja - Perustoimenpiteiden rinnalla tulee ylläpitää riskirekisteriä 31

32 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet II - Tilintarkastuksen perustoimenpiteiden sisältö: - Perustietojen päivitys - Pöytäkirjojen läpikäynti ja muu hallinnon tarkastus - Tilinavauksen tarkastus - Rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailut - Pääkirjanpidon ja tositeaineiston tarkastus - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö - Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet - Muut perustoimenpiteet 32

33 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet III - Perustietojen päivitys: - Avainhenkilöt ja yhteystiedot - Hallintoelimet, toimiva johto ja lähipiiri - Kaupparekisteritiedot ja niiden ajantasaisuus 33

34 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet IV - Pöytäkirjojen läpikäynti ja muu hallinnon tarkastus: - Yhtiökokouspöytäkirjat - Hallituksen kokousten pöytäkirjat - Muu hallinnon tarkastus 34

35 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet V - Tilinavauksen tarkastus: - Tilinavausvientien vertaaminen edelliseen tilinpäätökseen - Nopea rutiini, jos on itse tilintarkastanut myös edellisen tilinpäätöksen - Voi olla työläämpi, jos edellistä tilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu tai jos sen on tilintarkastanut toinen tilintarkastaja 35

36 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VI - Rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailut: - Verrataan ja todetaan, kulkevatko pankkien tiliotteet ja vastaavat kirjanpitoviennit yhtä jalkaa - Verrataan kuukausikohtaisesti sekä D/K-voluumit että saldot - Laaja-alaisesti vaikuttava ulkoinen kontrolli, jota toimivan johdon ei ole helppoa ohittaa - Sitä tehokkaampi kontrolli mitä kattavammin rahaliikenne kulkee pankkitilien kautta - Oheishyötynä saa kattavan yleiskuvan kirjanpitoaineiston laadusta ja sen kelvollisuudesta tilintarkastuksen kohteeksi 36

37 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VII - Pääkirjanpidon ja tositeaineiston tarkastus: - Toteutuu osittain jo rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailujen yhteydessä - Lisäksi toimenpiteiden tulisi kohdistua ainakin tilinpäätösvaiheen pääkirjavienteihin ja vastaavaan tositeaineistoon 37

38 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VIII - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, vastattava seuraaviin kysymyksiin: - Tuottaako kirjanpitojärjestelmä asianmukaiset pääkirjat ja päiväkirjat? - Saadaanko kirjanpitojärjestelmän tulosteina tilikohtainen tuloslaskelma ja tilikohtainen tase? - Onko tilinpäätöksen rakenne sama kuin edellisessä tilinpäätöksessä? - Ovatko vertailutiedot tilinpäätöksessä edellisen tilinpäätöksen mukaisia? 38 - jatkuu

39 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet IX - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, jatkoa: - Ovatko tilinpäätöksessä esitettävät vertailutiedot riittäviä? - Täsmäävätkö tilinpäätöksen tiedot vastaavaan kirjanpitoon? - Täsmäävätkö tilinpäätöksen erittelyt vastaavaan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen? - Onko tilinpäätöksen laskutoimitukset tehty oikein? - Ovatko tilinpäätöksen erittelyt asianmukaisia ja riittäviä? - Ovatko tilinpäätöksen liitetiedot olosuhteisiin nähden riittäviä? - Jatkuu 39

40 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet X - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, jatkoa: 40 - Onko tilinpäätös asianmukaisesti allekirjoitettu? - Onko luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista jne. asianmukainen ja riittävä? - Onko tilinpäätöksen rakenne ja sisältö olosuhteisiin nähden asianmukainen? - Onko toimintakertomus suhteessa tilinpäätökseen ristiriidaton? - Mitä osakirjanpitoja on käytössä (palkkakirjanpito?, myyntireskontra?, ostoreskontra? Varastokirjanpito?, muita?) ja täsmäävätkö ne pääkirjanpitoon?

41 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet XI - Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet: - Analysoidaan tuloslaskelmaa ja tasetta - Hankitaan perusevidenssiä eri tuloslaskelma- ja tase-eristä - Tehdään täsmäytyksiä muuhun aineistoon - Arvioidaan olennaisia kehityssuuntia - Apuna voidaan käyttää analyysiohjelmistoja 41

42 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet XII - Muut perustoimenpiteet, vastattava seuraaviin kysymyksiin: - Miten on varmistuttu siitä, että kaikki yhteisön tulot on tuloutettu kirjanpitoon asianmukaisesti? - Miten on varmistuttu siitä, että koko vaihto-omaisuus sisältyy kirjanpitoon asianmukaisesti arvostettuna? - Miten yhteisön sisäinen riskienhallinta ja vakuutusasiat ovat hoidossa? - Miten aikaisempien kausien tarkastustuloksiin on reagoitu? 42

43 Riskeihin vastaaminen ja muut toimenpiteet I - Riskien arvioinnin viimeistely: - Perustoimenpiteiden rinnalla ylläpidetään riskirekisteriä - Perustoimenpiteiden valmistuttua viimeistellään riskien arviointi - Ensin riskit kirjataan ottamatta huomioon sisäistä valvontaa - Sitten kartoitetaan riskejä pienentävät sisäiset kontrollit - Lopuksi arvioidaan, jääkö vielä sellaisia merkittäviä riskejä, joiden pienentämiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä 43

44 Riskeihin vastaaminen ja muut toimenpiteet II Riskeihin vastaavat toimenpiteet: - Selvitetään ja arvioidaan, onko yhteisöllä käytössä ja millaisia testauskelpoisia merkittäviä riskejä pienentäviä sisäisiä kontrolleja - Jos tällaisia kontrolleja on, harkitaan niiden testaamista sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat testaustoimenpiteet - Jos testauskelpoisia kontrolleja ei ole (pk-ynteisöissä tyypillinen tilanne) riskeihin vastataan aineistotarkastustoimenpitein - Kaikkiin merkittäviksi arvioituihin riskeihin (pk-yhteisöissä puoli tusinaa tai vähemmän) tulisi (kannanottotasolla) vastata - Jos jo perustoimenpiteet ovat olleet kaikkiin merkittäviin riskeihin riittäviä vastauksia, dokumentoidaan tämä johtopäätös

45 Johtopäätökset ja havaittujen puutteiden korjausprosessi - Dokumentoidaan johtopäätökset ja niiden perusteet - Havaitut puutteet kootaan tilintarkastusmuistioksi - Puutteista kommunikoidaan toimivan johdon ja tarvittaessa muiden tilinpäätöksen laatimisprosessiin osallistuvien kanssa - Pyydetään näitä tahoja toteuttamaan tarvittavat tilinpäätöksen korjaustoimenpiteet - Tarkastetaan tilinpäätökseen tehdyt korjaukset - Laaditaan allekirjoitettavaksi johdon vahvistusilmoituskirje (pk-yhteisöissä yhden sivun dokumentti) 45

46 Johdon vahvistusilmoituskirje ja tilintarkastuskertomus - Johdon vahvistusilmoituskirjeen liitteiksi kuuluvat (suositus) laadittu tilintarkastusmuistio sekä KILA:n julkaisema käsitys lähipiiristä - Johdon allekirjoittama vahvistusilmoituskirje on myös evidenssi tapahtuneesta kommunikoinnista - Lopuksi laaditaan tilintarkastuskertomus - Pk-sektorissa on rationaalista, että toimiva johto allekirjoittaa vahvistusilmoituskirjeen samassa yhteydessä kuin tilintarkastaja allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätösmerkinnän - Jos tässä yhteydessä tulee esiin olennaisia uusia asioita, tilintarkastusta jatketaan 46

47 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit I - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, taustaa: - Seuraava esimerkki perustuu IFACin ISA pk-oppaan esimerkkitapaukseen (osa 2, luku 12, sivut 525 ja 526) - Esimerkki kuvaa myös riskirekisterin tavoitesisältöä - Kannanotot ovat toimivan johdon julkilausuttuja tai implisiittisiä väitteitä siitä, että asiat tilinpäätöksessä ovat oikein - Riskit ovat tilintarkastajan ammatilliseen skeptisyyteen perustuvia epäilyksiä siitä, että toimivan johdon väitteisiin (kannanottoihin) saattaa sisältyä virheellisyyksiä - Riskejä voidaan pienentää johdon kontrollitoimenpitein ja tilintarkastajan tilintarkastustoimenpitein 47

48 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit II - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit: 48 - Riski 1: Toimitettuja tavaroita / annettuja palveluita ei ole laskutettu (kannanotto TÄY = täydellisyys) - Kontrolli a: saadut tilaukset kirjataan heti järjestelmään ja niille annetaan järjestysnumero - Kontrolli b: valmiista toimituksista kirjoitetaan lähete, mikä kirjataan järjestelmään ja verrataan saatuun tilaukseen - Kontrolli c: Karla valvoo, että järjestelmä tuottaa automaattisesti järjestysnumeroidut laskut - Jatkuu

49 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit III - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 1: Toimitettuja tavaroita/annettuja palveluita ei ole laskutettu (kannanotto TÄY = täydellisyys), jatkoa: - Kontrolli d: on voimassa periaate, että mitään toimituksia ei tehdä ilman, että vastaava lähetenumero kirjataan järjestelmään - Kontrolli e: järjestelmä tuottaa automaattisesti luettelot toimitetuista ja toimittamattomista tilauksista - Jatkuu 49

50 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit IV - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 2: Käteismyyntituloja ei ole tuloutettu oikein (kannanotto TÅY = täydellisyys) - Kontrolli a: jokaisesta saadusta tilauksesta kirjataan järjestelmään myyntitilaus, jolle automaattisesti annetaan järjestysnumero - Kontrolli b: poikkeuksena edellisestä on vain myymälästä tapahtuva käteismyynti, johon kontrolli a ei ulotu - Jatkuu 50

51 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit V - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 3: Lähipiiritapahtumia ei ole tunnistettu (kannanotto OLE = olemassaolo) - Kontrolli a: ei ole olemassa mitään kontrollia - Jatkuu 51

52 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VI - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 4: Tulouttamisperiaatteita ei ole noudatettu (kannanotto Oik = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: tulo kirjataan heti, kun lasku on lähetetty - Kontrolli b: Arjan käy lävitse kaikki yli 500 euron tilaukset sekä tilaukset, joiden myyntihinta alittaa määritellyn minimihinnan - Jatkuu 52

53 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 5: On kirjattu tekaistua myyntiä / myyntisaamisia (kannanotto OLE = olemassaolo) - Kontrolli a: Arjan käy lävitse kaikki yli 500 euron tilaukset sekä tilaukset, joiden myyntihinta alittaa määritellyn minimihinnan 53 - Jatkuu

54 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VIII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 6: Toimituksiin liittyy vakava luottoriski (kannanotto ARV = arvostus) - Kontrolli a: luottaen aikaisempiin asiakaskokemuksiinsa Arjan tarkistaa vain ennestään tuntemattomien asiakkaiden sekä suurten tilausten luottokelpoisuuden - Jatkuu 54

55 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit IX - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 7: Tulot on tuloutettu väärälle tilikaudelle (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: Karla laatii kuukausittain kuukausikohtaiset luettelot tuloutetuista tuloista ja saaduista suorituksista - Kontrolli b: Suraj tarkastaa edellä tarkoitetut Karlan laatimat raportit - Jatkuu 55

56 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit X - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 8: Saapuneita suorituksia ei ole kirjattu (kannanotto TÄY = täydellisyys) - Kontrolli a: saadut shekit luetteloidaan, lasketaan yhteen ja tarkastetaan ennen niiden viemistä pankkiin - Kontrolli b: Karla laatii päivittäin pankkitalletustositteen, mutta Jawad tekee talletukset, jolloin tehtävät on eriytetty - Jatkuu 56

57 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XI - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 9: Suoritukset on hyvitetty väärälle tilille (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: voidaan havaita, kun kuukausikohtaiset myynnit ja suoritukset läpikäydään - Jatkuu 57

58 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 10: Suoritukset on kirjattu väärälle tilikaudelle (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: Karla tarkastaa joka kuukausi suoritusten kohdistumisen oikeille kausille - Jatkuu 58

59 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XIII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 11: Epävarmoista saamisista ei ole tehty alaskirjausta (kannanotto ARV = arvostus) - Kontrolli a: suoritusten saamisen varmistamiseksi seurataan yli 60 päivän vanhoja saamisia - Kontrolli b: epävarmojen saamisten alaskirjauksia tehdään vain tilikauden päättyessä - Jatkuu 59

60 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XIV - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 12: Yli-ikäisten saamisten kehitystä ei ole seurattu (kaikki kannanotot) - Kontrolli a: Jawad laatii luettelon yli-ikäisistä saamisista ja antaa sen Surajin tarkastettavaksi - Kontrolli b: yli 60 päivän ikäisiä saamisia seurataan kuukausittain. Luetteloon tehdään merkinnät asiakkaiden kanssa sovituista maksujärjestelyistä - Kontrolli c: jos saaminen on yli 90 päivän ikäinen eikä maksujärjestelyistä ole sovittu, asiakkaalle myydään jatkossa vain käteisellä 60

61 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely I - Toimenpiteet tomeksiannon tilinpäätöstarkastuksen työpapereiden viimeistelemiseksi tulisi tehdä 60 päivän kuluessa tilintarkastuskertomuksen päiväyksestä - IFACin ISQC 1 pk-oppaan (käännös suomeksi työn alla) pääkohdan 7 dokumentointi lopussa on tarkistuslista (vuositilintarkastuksen indeksointi), dokumentoitavan työn pääkohdista ja osioista - Jokaisen toimeksiannon lopussa tulisi läpikäydä tämän tarkistuslistan kohdat sen toteamiseksi, että jokaiseen kohtaan littyen työpapereihin sisältyy asianmukainen dokumentointi - Jos kohta ei ole relevantti, dokumentoidaan tämä johtopäätös 61

62 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely II Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen loppuun saattaminen', alakohdat: - Tilintarkastuskansion sulkeminen - - Toimeksiannon päätösmuistio - - Myöhemmät muutokset tilintarkastuskansioon - Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus - Loppuvaiheen analyyttinen tarkastus - Läpikäynnin suorittajan tarkistuslista - - Laadunvalvontatarkastus (jos sovellettavissa) - Tilinpäätöksen esittämistavan ja esitettävien tietojen tarkastus Jatkuu 62

63 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely III Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen loppuun saattaminen', alakohdat: jatkoa - Päävastuullisen tilintarkastajan läpikäynti - Tilinpäätösviennit - Työn pohjana oleva tilikohtainen tuloslaskelma ja tase - Kirjeenvaihto, keskustelut ja muistiinpanot - - Vahvistusilmoituskirje - - Keskustelut asiakkaan johdon ja muiden kanssa - - Johdolle annettu raportti - - Muistiinpanot ja tiedustelut 63

64 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely IV Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastustoimeksiannon hyväksyminen', alakohdat: - Toimeksiannon hyväksymistä koskeva tarkistuslista - - uusi tai jatkuva asiakas - Edeltäjän kansiosta saatu tieto - Toimeksiantokirje - Asiakasyritystä ja sen toimintaympäristöä koskevan käsityksen muodostaminen - - Asiakasprofiili - - Pyydettävät asiakirjat 64

65 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely V Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen kokonaisstrategia', alakohdat: - Tilintarkastuksen kokonaisstrategiaa koskevan tarkistuslistan luominen - Olennaisuusrajojen määrittäminen - Virheellisyyksien arvioiminen - Riskien tunnistaminen analyyttisiä menetelmiä käyttäen - Toimintariskien arviointi - Sen ratkaiseminen viittaavatko riskit TLVT:n tarpeeseen - Tilintarkastusbudjetti työaika ja palkkiot - Asiakkaan laatimien asiakirjojen aikataulu - Tilintarkastuksen kokonaisstrategia 65

66 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VI Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: - Tarkistuslista olennaisen virheekkisyyden riskien arvioimista varten - Tiedustelut - - johdolle - - hallintoelimille - - sisäiselle tarkastukselle - - muille asiakasyrityksessä työskenteleville - Valvontaympäristön arvioiminen - Johdon tekemien arvioiden arvioiminen, ml. Käypää arvoa koskevat arviot - jatkuu 66

67 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VII Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Tietojärjestelmät ja sisäinen valvonta - - yleiset tietojärjestelmät ja järjestelmäkontrollit - - liikevaihto, saamiset ja saadut maksut - - ostot, ostovelat ja suoritetut maksut - - palkat - - vaihto-omaisuus, myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja tuotantomenot - - rahoitus ja oma pääoma - jatkuu 67

68 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VIII Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Kontrollien testaaminen - - liikevaihto, saamiset ja saadut maksut - - ostot, ostovelat ja suoritetut maksut - - palkat - - vaihto-omaisuus, myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja tuotantomenot - - rahoitus ja oma pääoma - jatkuu 68

69 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely IX Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Kaikkien kokouspöytäkirjojen läpikäynti - - tilintarkastajan valitseminen - Tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän vuosikertomuksen tai muun asiakirjan läpikäyminen - Yhteenveto riskien arvioinnista 69

70 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely X Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tase', alakohdat: - Rahavarat - Myyntisaamiset ja muut saamiset - Vaihto-omaisuus - Siirtosaamiset - Sijoitukset - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet - Varallisuus - Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet - - jatkuu 70

71 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely XI Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tase', alakohdat: jatkoa - Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat - Ostovelat ja siirtovelat - Verovelat - Muut velat - Oma pääoma - - jatkuu 71

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1(45) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET vahvistettu 1.12.2009 Arvosteluperusteessa on kuvattu sellaisen vastauksen tasoa, jollaista edellytettiin

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 5.9.2009

KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1 (43) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 1 JHTT-TUTKINTO 2010 OSA II MALLIRATKAISU TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisumenettely Raportin sisältö, virhettä puutetta oikaista jos tai ei Missä raportissa

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

oikaisumenettely Tarkastushavainto:

oikaisumenettely Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2012 OSA II MALLIRATKAISU JA ARVOSTELUPERUSTEET TEHTÄVÄ 1 (5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita Laavan Lämpö Oy:n tilikauden 1.1.2011 31.12.2011 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot