ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa"

Transkriptio

1 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Suomen Tilintarkastajaverkko Oy / Kari W. Saari, KHT, laadittu , päivitetty ja laajennettu ;

2 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa - IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli - Tilintarkastuksen perustoimenpiteet - ISA-standardien skaalaaminen - Pk-yhteisön tilintarkastusprosessi - Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö

3 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Esityksen pääsisältö: - IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin mallin esittely - Malliin kohdistuvia yleiskommentteja - ISA-standardien skaalautuvuudesta - Alustavista toimenpiteistä ja olennaisuusrajoista - Riskirekisteristä ja riskien käsittelystä - Tilintarkastuksen perustoimenpiteistä - Riskeihin vastaamisesta - Raportoinnin päävaiheesta - Esimerkki: kannanotot ja myyntiprosessin riskit 3

4 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli I Riskilähtöisen tilintarkastusprosessin mallin päävaiheet: - Riskien arviointi - Riskeihin vastaaminen - Raportointi 4

5 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli II Riskien arvioinnin päävaiheen toiminnot: - Toimeksiannon alustavat toimenpiteet - Tilintarkastuksen suunnittelu - Riskienarviointitoimenpiteet 5

6 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli III Riskien arviointi, toimeksiannon alustavat toimenpiteet: - Tarkoitus: - päätetään hyväksytäänkö toimeksianto - Dokumentointi: - luettelo riskitekijöistä; - riippumattomuus; - toimeksiantokirje 6

7 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli IV Riskien arviointi, tilintarkastuksen suunnittelu: - Tarkoitus: - laaditaan tilintarkastuksen kokonaisstrategia ja tilintarkastussuunnitelma - Dokumentointi: - Olennaisuus - Käsittely tilintarkastustiimissä - Tilintarkastuksen kokonaisstrategia 7

8 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli V Riskien arviointi, riskienarviointitoimenpiteet: - Tarkoitus: - Tunnistetaan ja arvioidaan olennaisen virheellisyyden riskit yhteisöstä muodostetun käsityksen avulla - Dokumentointi: - Liiketoimintaan ja väärinkäytöksiin liittyvät riskitekijät, mukaan lukien merkittävät riskit - Relevanttien sisäisten kontrollien rakenne ja toiminta - Arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit tilinpäätöstasolla ja kannanottotasolla 8

9 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VI Riskeihin vastaamisen päävaiheen toiminnot: - Suunnitellaan kokonaisnäkemykseen perustuvat toimenpiteet ja muut (riskeihin vastaavat) tilintarkastustoimenpiteet - Toteutetaan olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat tilintarkastustoimenpiteet 9

10 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VII Riskeihin vastaaminen, toimenpiteiden suunnittelu: - Tarkoitus: - Suunnitellaan asianmukaiset arvioituihin olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat toimenpiteet - Dokumentointi: - Kokonaisstrategian päivitys - Kokonaisnäkemykseen perustuvat toimenpiteet - Tilintarkastussuunnitelma, joka yhdistää arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit ja niihin vastaavat tilintarkastustoimenpiteet 10

11 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VIII Riskeihin vastaaminen, toimenpiteiden toteutus: - Tarkoitus: - Alennetaan tilintarkastusriski hyväksyttävän alhaiselle tasolle - Dokumentointi: - Tehty työ - Tilintarkastushavainnot - Tiimin ohjaus - Työpapereiden läpikäynti 11

12 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli IX Raportoinnin päävaiheen toiminnot: - Arvioidaan hankittu tilintarkastusevidenssi - Päätöksenteko: tarvitaanko lisää työtä? - Kyllä = palataan uudelle kierrokselle - Ei = edetään seuraavaan - Laaditaan tilintarkastuskertomus 12

13 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli X Raportointi, hankitun tilintarkastusevidenssin arviointi: Tarkoitus: - Päätetään tarvitaanko vielä lisää tilintarkastustyötä Dokumentointi: - Uudet / tarkistetut riskitekijät ja tilintarkastustoimenpiteet - Muutokset olennaisuusrajoissa - Tilintarkastushavainnoista kommunikointi - Tilintarkastustoimenpiteisiin perustuvat johtopäätökset 13

14 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli XI Raportointi, tilintarkastuskertomuksen laatiminen: Tarkoitus: - Laaditaan lausunto tilintarkastushavaintojen perusteella Dokumentointi: - Merkittävät päätökset - Allekirjoitettu tilintarkastuslausunto 14

15 Riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli, kommentteja IFACin malliin kohdistuvia kommentteja: - Malli soveltuu ajatusmallina kaikkiin tilintarkastuksiin - Kuvaus prosessina helpottaa ISA-standardien omaksumista - Riskilähtöinen lähestymistapa perustuu olennaisuuksille - Malli antaa lisää systematiikkaa suunnitteluvaiheeseen - Malli antaa perusteet riskien tunnistamiselle ja arvioinnille - Riskilähtöinen lähestymistapa skaalaa ISA-standardit - Esimerkit konkretisoivat dokumentointia pk-ympäristössä - Puute: malli ei käsittele tilintarkastuksen perustoimenpiteitä 15

16 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta I Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ISA-standardien noudattamista Ulkoinen laaduntarkastus valvoo soveltamista käytäntöön Kaksi lähestymistapaa: - Jokaisesta ISA-standardista todetaan ainakin jotain (pk-sektorille liian raskas prosessi) - Riskilähtöinen lähestymistapa: ISA-standrdeja tarvitaan vain merkittäviksi arvioitujen riskien pienentämiseen (mahdollistaa myös pk-sektorilla rationaalisen ja tehokkaan tilintarkastuksen) 16

17 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta II Tilintarkastusprosessiin kuuluvat toimenpideryhmät: - Alustavat toimenpiteet (riskien arviointivaihe) - Perustoimenpiteet (IFACin malli ei käsittele näitä) - Riskeihin vastaavat toimenpiteet - Muut toimenpiteet (raportointivaihe) 17

18 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta III Pk-sektorin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin tavoitteellinen kulku: - Alustavat toimenpiteet IFACin mallin mukaan - Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely IFACin mallin mukaan - Perustoimenpiteet ja riskien rekisteröinti, poikkeaa IFACin mallista - Riskien arviointi ja tilintarkastuksen suunnittelu IFACin mallin mukaan - Riskeihin vastaavat toimenpiteet IFACin mallin mukaan - Muut toimenpiteet, lähinnä raportointivaihe IFACin mallin mukaan 18

19 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta IV Riskilähtöinen tilintarkastusprosessi skaalaa ISA-standardit: - Jos alustavat toimenpiteet johtavat toimeksiannon hyväksymiseen, jatketaan määrittämällä tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajat - Tämän jälkeen jatketaan suorittamalla aina tarvittavat perustoimenpiteet ja sen rinnalla rekisteröidään havaitut riskit - Riskien arviointi voi tapahtua jo riskejä rekisteröitäessä, mutta viimeistellään vasta perustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen - Tämän jälkeen ISA-standardeja tarvitaan lähinnä vain siinä laajuudessa kuin perustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen tunnistetaan sellaisia merkittäviä riskejä, joiden pienentämiseksi perustoimenpiteet yksin eivät ole olleet riittäviä. 19

20 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet I Käsityksen muodostaminen kohdeyhteisöstä, arvioitavia ja dokumentoitavia asioita: - Ulkoiset tekijät (toimialan luonne; sääntely-ympäristö; tilinpäätösnormisto) - Yhteisön luonne (toiminnot ja avainhenkilöt; omistus ja hallinto; sijoitukset; rakenne ja rahoitus) - Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (valinta ja soveltaminen; syyt muutoksiin; soveltuvuus yhteisölle) - Jatkuu 20

21 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet II Käsityksen muodostaminen kohdeyhteisöstä... jatkoa: - Yhteisön tavoitteet ja strategiat (liiketoimintasuunnitelmat ja strategiat; taloudelliset vaikutukset ja otetut riskit) - Taloudellisen tuloksen mittaaminen ja seuranta (mitä mitataan; kuka seuraa taloudellista kehitystä) - Tilintarkastuksen kannalta relevantti sisäinen valvonta (yhteisötason prosessit ja relevantit kontrollit) 21

22 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet III Esteellisyyden ja riippumattomuuden arviointi ja dokumentointi, uhkatekijät: - Oman edun uhka - Oman työn tarkastamisen uhka - Asianajon uhka - Läheisyyden uhka - Painostuksen kohteeksi joutumisen uhka - Mahdollisesti tarvittavat varotoimenpiteet 22

23 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet IV Tilintarkastuksen alustava läpivientisuunnitelma - Riittääkö, että tilintarkastus suoritetaan kokonaan vasta tilikauden päättymisen jälkeen? - Vai - Tarvitaanko ja millaisia toimenpiteitä jo tilikauden aikana? - Ja - Onko tilintarkastus tehtävissä kokonaan yksin? - Vai - Tarvitaanko myös tiimirakenteita tai muuta tarkastusapua? 23

24 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet V Päätös toimeksiannon hyväksymisestä tai jatkamisesta: - Kun alustava käsitys yhteisöstä on muodostettu ja - Kun esteettömyys ja riippumattomuus on todettu - Kun alustava läpivientisuunitelma on tehty - Arvioidaan oma kompetenssi ja ajan riittävyys ja - Jos päätös toimeksiannon hyväksymisestä on myönteinen - Laaditaan toimeksiantokirje 24

25 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely I Käsitys yhteisöstä täydennetään tilintarkastusstrategiaksi: - Käsityksen muodostamisen kuusi asiakohtaa täydennetään tilintarkastusstrategiaksi, johon lisätään seuraavat arviot: - Yhteisön valvontaympäristö (johdon ilmapiiri; toimiva johto voi aina ohittaa kontrollit) - Yhteisötason IT-kontrollit (tietohallinnon organisointitapa) - Tulolähteet ja tuloutuskontrollit (aina merkittävä riskialue) - Lähipiiri ja lähipiiritapahtumat (aina merkittävä riskialue) - Väärinkäytösriskien mahdollisuus (väärinkäytöskolmio: paineet, tilaisuus, kyky perustella teko itselleen; aina merkittävä riskialue) 25

26 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely II IFACin mallin mukaiset olennaisuusrajat: - Tilinpäätöstason olennaisuusraja (korkein olennaisuusraja) - Tilintarkastuksessa käytettävä tilinpäätöstason olennaisuusraja (edellistä alempi, antaa tilintarkastajalle liikkumavaran) - Erityinen olennaisuusraja (edellistä alempi lähinnä kannanottotasolla sovellettava olennaisuusraja) - Tilintarkastuksessa käytettävä erityinen olennaisuusraja (edellistä alempi, lisää liikkumavaraa, n. 50 % ylimmästä tasosta) - Pk-sektorilla jo yksi olennaisuusraja saattaisi riittää 26

27 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely III Olennaisuustasojen ja -rajojen määrittely: - Tasojen määrittely perustuu aina ammatilliseen harkintaan - Avuksi tilinpäätösluvuista voidaan laskea vertailuarvo (= keskiarvo seuraavista luvuista): - 1 % liikevaihdosta (tai bruttotuotoista) - 2 % taseen loppusummasta (taloyhtiöissä 0,2 %) - 5 % oman pääoman itseisarvosta (taloyhtiöissä 0,5 %) - 10 % taseen mukaisen tilikauden tuloksen itseisarvosta 27

28 Riskirekisteri ja riskien käsittely I Riskirekisteri on -perustietoihin rinnastettava pysyväluonteinen jatkuvasti muiden toimenpiteiden ohella ylläpidettävä ja täydennettävä -rekisteri, johon kootaan tiedot kaikista havaituista (olennaisista) riskeistä ja niitä pienentävistä kontrolleista. - Riskirekisteri rakennetaan pääosin perustoimenpiteiden suorittamisen rinnalla - Riskien arviointi viimeistellään perustoimenpiteiden valmistuttua - Lisätoimenpiteitä tarvitaan lähinnä perustoimenpiteiden jälkeen merkittäviksi arvioitujen riskien pienentämiseksi 28

29 Riskirekisteri ja riskien käsittely II Riskien käsittely 'pitkän kaavan' mukaan (vastaa IFACin ISA pk-oppaan käsittelytapaa): - 1 vaihe: riskien tunnistaminen (risk identification) - 2 vaihe: riskeihin vastaavan valvonnan ja kontrollien rakenne (control design) - 3 vaihe: kontrollien toiminta, eli ovatko kontrollit käytössä (control implementation) - 4 vaihe: kontrollien toimivuus, eli miten pienentävät riskejä, sekä testaustulosten ja arvioiden dokumentointi (control documentation) 29

30 Riskirekisteri ja riskien käsittely III Riskien käsittely 'lyhyen kaavan' mukaan: - Pienissäkin yhteisöissä pitkä kaava toimii ajatusmallina, mutta on vaiheittaisena usein liian byrokraattinen - Kokenut tilintarkastaja, joka tuntee kohdeyhteisön hyvin, voi jo riskin tunnistaessaan käydä ajatuksissaan lävitse pitkän kaavan vaiheet ja edetä lyhyttä kaavaa noudattaen suoraan vaiheen 4 mukaiseen arvioiden dokumentointiin 30

31 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet I - Yleistä tilintarkastuksen perustoimenpiteistä: - Tilintarkastuksen perustoimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka jokaisessa tilintarkastuksessa ainakin tulisi suorittaa - Perustoimenpiteet tulee suorittaa riippumatta olennaisuusrajoista ja ne voidaan suorittaa missä järjestyksessä tahansa - Myös ISRE 2400 standardin (yleisluonteinen tarkastus) liitteessä 2 esitetyt asiat voidaan soveltaen tulkita perustoimenpiteiksi siltä osin kuin ne kulloinkin ovat kohdeyhteisössä relevantteja - Perustoimenpiteiden rinnalla tulee ylläpitää riskirekisteriä 31

32 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet II - Tilintarkastuksen perustoimenpiteiden sisältö: - Perustietojen päivitys - Pöytäkirjojen läpikäynti ja muu hallinnon tarkastus - Tilinavauksen tarkastus - Rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailut - Pääkirjanpidon ja tositeaineiston tarkastus - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö - Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet - Muut perustoimenpiteet 32

33 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet III - Perustietojen päivitys: - Avainhenkilöt ja yhteystiedot - Hallintoelimet, toimiva johto ja lähipiiri - Kaupparekisteritiedot ja niiden ajantasaisuus 33

34 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet IV - Pöytäkirjojen läpikäynti ja muu hallinnon tarkastus: - Yhtiökokouspöytäkirjat - Hallituksen kokousten pöytäkirjat - Muu hallinnon tarkastus 34

35 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet V - Tilinavauksen tarkastus: - Tilinavausvientien vertaaminen edelliseen tilinpäätökseen - Nopea rutiini, jos on itse tilintarkastanut myös edellisen tilinpäätöksen - Voi olla työläämpi, jos edellistä tilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu tai jos sen on tilintarkastanut toinen tilintarkastaja 35

36 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VI - Rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailut: - Verrataan ja todetaan, kulkevatko pankkien tiliotteet ja vastaavat kirjanpitoviennit yhtä jalkaa - Verrataan kuukausikohtaisesti sekä D/K-voluumit että saldot - Laaja-alaisesti vaikuttava ulkoinen kontrolli, jota toimivan johdon ei ole helppoa ohittaa - Sitä tehokkaampi kontrolli mitä kattavammin rahaliikenne kulkee pankkitilien kautta - Oheishyötynä saa kattavan yleiskuvan kirjanpitoaineiston laadusta ja sen kelvollisuudesta tilintarkastuksen kohteeksi 36

37 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VII - Pääkirjanpidon ja tositeaineiston tarkastus: - Toteutuu osittain jo rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailujen yhteydessä - Lisäksi toimenpiteiden tulisi kohdistua ainakin tilinpäätösvaiheen pääkirjavienteihin ja vastaavaan tositeaineistoon 37

38 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VIII - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, vastattava seuraaviin kysymyksiin: - Tuottaako kirjanpitojärjestelmä asianmukaiset pääkirjat ja päiväkirjat? - Saadaanko kirjanpitojärjestelmän tulosteina tilikohtainen tuloslaskelma ja tilikohtainen tase? - Onko tilinpäätöksen rakenne sama kuin edellisessä tilinpäätöksessä? - Ovatko vertailutiedot tilinpäätöksessä edellisen tilinpäätöksen mukaisia? 38 - jatkuu

39 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet IX - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, jatkoa: - Ovatko tilinpäätöksessä esitettävät vertailutiedot riittäviä? - Täsmäävätkö tilinpäätöksen tiedot vastaavaan kirjanpitoon? - Täsmäävätkö tilinpäätöksen erittelyt vastaavaan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen? - Onko tilinpäätöksen laskutoimitukset tehty oikein? - Ovatko tilinpäätöksen erittelyt asianmukaisia ja riittäviä? - Ovatko tilinpäätöksen liitetiedot olosuhteisiin nähden riittäviä? - Jatkuu 39

40 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet X - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, jatkoa: 40 - Onko tilinpäätös asianmukaisesti allekirjoitettu? - Onko luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista jne. asianmukainen ja riittävä? - Onko tilinpäätöksen rakenne ja sisältö olosuhteisiin nähden asianmukainen? - Onko toimintakertomus suhteessa tilinpäätökseen ristiriidaton? - Mitä osakirjanpitoja on käytössä (palkkakirjanpito?, myyntireskontra?, ostoreskontra? Varastokirjanpito?, muita?) ja täsmäävätkö ne pääkirjanpitoon?

41 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet XI - Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet: - Analysoidaan tuloslaskelmaa ja tasetta - Hankitaan perusevidenssiä eri tuloslaskelma- ja tase-eristä - Tehdään täsmäytyksiä muuhun aineistoon - Arvioidaan olennaisia kehityssuuntia - Apuna voidaan käyttää analyysiohjelmistoja 41

42 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet XII - Muut perustoimenpiteet, vastattava seuraaviin kysymyksiin: - Miten on varmistuttu siitä, että kaikki yhteisön tulot on tuloutettu kirjanpitoon asianmukaisesti? - Miten on varmistuttu siitä, että koko vaihto-omaisuus sisältyy kirjanpitoon asianmukaisesti arvostettuna? - Miten yhteisön sisäinen riskienhallinta ja vakuutusasiat ovat hoidossa? - Miten aikaisempien kausien tarkastustuloksiin on reagoitu? 42

43 Riskeihin vastaaminen ja muut toimenpiteet I - Riskien arvioinnin viimeistely: - Perustoimenpiteiden rinnalla ylläpidetään riskirekisteriä - Perustoimenpiteiden valmistuttua viimeistellään riskien arviointi - Ensin riskit kirjataan ottamatta huomioon sisäistä valvontaa - Sitten kartoitetaan riskejä pienentävät sisäiset kontrollit - Lopuksi arvioidaan, jääkö vielä sellaisia merkittäviä riskejä, joiden pienentämiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä 43

44 Riskeihin vastaaminen ja muut toimenpiteet II Riskeihin vastaavat toimenpiteet: - Selvitetään ja arvioidaan, onko yhteisöllä käytössä ja millaisia testauskelpoisia merkittäviä riskejä pienentäviä sisäisiä kontrolleja - Jos tällaisia kontrolleja on, harkitaan niiden testaamista sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat testaustoimenpiteet - Jos testauskelpoisia kontrolleja ei ole (pk-ynteisöissä tyypillinen tilanne) riskeihin vastataan aineistotarkastustoimenpitein - Kaikkiin merkittäviksi arvioituihin riskeihin (pk-yhteisöissä puoli tusinaa tai vähemmän) tulisi (kannanottotasolla) vastata - Jos jo perustoimenpiteet ovat olleet kaikkiin merkittäviin riskeihin riittäviä vastauksia, dokumentoidaan tämä johtopäätös

45 Johtopäätökset ja havaittujen puutteiden korjausprosessi - Dokumentoidaan johtopäätökset ja niiden perusteet - Havaitut puutteet kootaan tilintarkastusmuistioksi - Puutteista kommunikoidaan toimivan johdon ja tarvittaessa muiden tilinpäätöksen laatimisprosessiin osallistuvien kanssa - Pyydetään näitä tahoja toteuttamaan tarvittavat tilinpäätöksen korjaustoimenpiteet - Tarkastetaan tilinpäätökseen tehdyt korjaukset - Laaditaan allekirjoitettavaksi johdon vahvistusilmoituskirje (pk-yhteisöissä yhden sivun dokumentti) 45

46 Johdon vahvistusilmoituskirje ja tilintarkastuskertomus - Johdon vahvistusilmoituskirjeen liitteiksi kuuluvat (suositus) laadittu tilintarkastusmuistio sekä KILA:n julkaisema käsitys lähipiiristä - Johdon allekirjoittama vahvistusilmoituskirje on myös evidenssi tapahtuneesta kommunikoinnista - Lopuksi laaditaan tilintarkastuskertomus - Pk-sektorissa on rationaalista, että toimiva johto allekirjoittaa vahvistusilmoituskirjeen samassa yhteydessä kuin tilintarkastaja allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätösmerkinnän - Jos tässä yhteydessä tulee esiin olennaisia uusia asioita, tilintarkastusta jatketaan 46

47 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit I - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, taustaa: - Seuraava esimerkki perustuu IFACin ISA pk-oppaan esimerkkitapaukseen (osa 2, luku 12, sivut 525 ja 526) - Esimerkki kuvaa myös riskirekisterin tavoitesisältöä - Kannanotot ovat toimivan johdon julkilausuttuja tai implisiittisiä väitteitä siitä, että asiat tilinpäätöksessä ovat oikein - Riskit ovat tilintarkastajan ammatilliseen skeptisyyteen perustuvia epäilyksiä siitä, että toimivan johdon väitteisiin (kannanottoihin) saattaa sisältyä virheellisyyksiä - Riskejä voidaan pienentää johdon kontrollitoimenpitein ja tilintarkastajan tilintarkastustoimenpitein 47

48 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit II - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit: 48 - Riski 1: Toimitettuja tavaroita / annettuja palveluita ei ole laskutettu (kannanotto TÄY = täydellisyys) - Kontrolli a: saadut tilaukset kirjataan heti järjestelmään ja niille annetaan järjestysnumero - Kontrolli b: valmiista toimituksista kirjoitetaan lähete, mikä kirjataan järjestelmään ja verrataan saatuun tilaukseen - Kontrolli c: Karla valvoo, että järjestelmä tuottaa automaattisesti järjestysnumeroidut laskut - Jatkuu

49 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit III - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 1: Toimitettuja tavaroita/annettuja palveluita ei ole laskutettu (kannanotto TÄY = täydellisyys), jatkoa: - Kontrolli d: on voimassa periaate, että mitään toimituksia ei tehdä ilman, että vastaava lähetenumero kirjataan järjestelmään - Kontrolli e: järjestelmä tuottaa automaattisesti luettelot toimitetuista ja toimittamattomista tilauksista - Jatkuu 49

50 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit IV - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 2: Käteismyyntituloja ei ole tuloutettu oikein (kannanotto TÅY = täydellisyys) - Kontrolli a: jokaisesta saadusta tilauksesta kirjataan järjestelmään myyntitilaus, jolle automaattisesti annetaan järjestysnumero - Kontrolli b: poikkeuksena edellisestä on vain myymälästä tapahtuva käteismyynti, johon kontrolli a ei ulotu - Jatkuu 50

51 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit V - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 3: Lähipiiritapahtumia ei ole tunnistettu (kannanotto OLE = olemassaolo) - Kontrolli a: ei ole olemassa mitään kontrollia - Jatkuu 51

52 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VI - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 4: Tulouttamisperiaatteita ei ole noudatettu (kannanotto Oik = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: tulo kirjataan heti, kun lasku on lähetetty - Kontrolli b: Arjan käy lävitse kaikki yli 500 euron tilaukset sekä tilaukset, joiden myyntihinta alittaa määritellyn minimihinnan - Jatkuu 52

53 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 5: On kirjattu tekaistua myyntiä / myyntisaamisia (kannanotto OLE = olemassaolo) - Kontrolli a: Arjan käy lävitse kaikki yli 500 euron tilaukset sekä tilaukset, joiden myyntihinta alittaa määritellyn minimihinnan 53 - Jatkuu

54 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VIII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 6: Toimituksiin liittyy vakava luottoriski (kannanotto ARV = arvostus) - Kontrolli a: luottaen aikaisempiin asiakaskokemuksiinsa Arjan tarkistaa vain ennestään tuntemattomien asiakkaiden sekä suurten tilausten luottokelpoisuuden - Jatkuu 54

55 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit IX - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 7: Tulot on tuloutettu väärälle tilikaudelle (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: Karla laatii kuukausittain kuukausikohtaiset luettelot tuloutetuista tuloista ja saaduista suorituksista - Kontrolli b: Suraj tarkastaa edellä tarkoitetut Karlan laatimat raportit - Jatkuu 55

56 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit X - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 8: Saapuneita suorituksia ei ole kirjattu (kannanotto TÄY = täydellisyys) - Kontrolli a: saadut shekit luetteloidaan, lasketaan yhteen ja tarkastetaan ennen niiden viemistä pankkiin - Kontrolli b: Karla laatii päivittäin pankkitalletustositteen, mutta Jawad tekee talletukset, jolloin tehtävät on eriytetty - Jatkuu 56

57 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XI - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 9: Suoritukset on hyvitetty väärälle tilille (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: voidaan havaita, kun kuukausikohtaiset myynnit ja suoritukset läpikäydään - Jatkuu 57

58 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 10: Suoritukset on kirjattu väärälle tilikaudelle (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: Karla tarkastaa joka kuukausi suoritusten kohdistumisen oikeille kausille - Jatkuu 58

59 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XIII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 11: Epävarmoista saamisista ei ole tehty alaskirjausta (kannanotto ARV = arvostus) - Kontrolli a: suoritusten saamisen varmistamiseksi seurataan yli 60 päivän vanhoja saamisia - Kontrolli b: epävarmojen saamisten alaskirjauksia tehdään vain tilikauden päättyessä - Jatkuu 59

60 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XIV - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 12: Yli-ikäisten saamisten kehitystä ei ole seurattu (kaikki kannanotot) - Kontrolli a: Jawad laatii luettelon yli-ikäisistä saamisista ja antaa sen Surajin tarkastettavaksi - Kontrolli b: yli 60 päivän ikäisiä saamisia seurataan kuukausittain. Luetteloon tehdään merkinnät asiakkaiden kanssa sovituista maksujärjestelyistä - Kontrolli c: jos saaminen on yli 90 päivän ikäinen eikä maksujärjestelyistä ole sovittu, asiakkaalle myydään jatkossa vain käteisellä 60

61 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely I - Toimenpiteet tomeksiannon tilinpäätöstarkastuksen työpapereiden viimeistelemiseksi tulisi tehdä 60 päivän kuluessa tilintarkastuskertomuksen päiväyksestä - IFACin ISQC 1 pk-oppaan (käännös suomeksi työn alla) pääkohdan 7 dokumentointi lopussa on tarkistuslista (vuositilintarkastuksen indeksointi), dokumentoitavan työn pääkohdista ja osioista - Jokaisen toimeksiannon lopussa tulisi läpikäydä tämän tarkistuslistan kohdat sen toteamiseksi, että jokaiseen kohtaan littyen työpapereihin sisältyy asianmukainen dokumentointi - Jos kohta ei ole relevantti, dokumentoidaan tämä johtopäätös 61

62 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely II Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen loppuun saattaminen', alakohdat: - Tilintarkastuskansion sulkeminen - - Toimeksiannon päätösmuistio - - Myöhemmät muutokset tilintarkastuskansioon - Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus - Loppuvaiheen analyyttinen tarkastus - Läpikäynnin suorittajan tarkistuslista - - Laadunvalvontatarkastus (jos sovellettavissa) - Tilinpäätöksen esittämistavan ja esitettävien tietojen tarkastus Jatkuu 62

63 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely III Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen loppuun saattaminen', alakohdat: jatkoa - Päävastuullisen tilintarkastajan läpikäynti - Tilinpäätösviennit - Työn pohjana oleva tilikohtainen tuloslaskelma ja tase - Kirjeenvaihto, keskustelut ja muistiinpanot - - Vahvistusilmoituskirje - - Keskustelut asiakkaan johdon ja muiden kanssa - - Johdolle annettu raportti - - Muistiinpanot ja tiedustelut 63

64 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely IV Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastustoimeksiannon hyväksyminen', alakohdat: - Toimeksiannon hyväksymistä koskeva tarkistuslista - - uusi tai jatkuva asiakas - Edeltäjän kansiosta saatu tieto - Toimeksiantokirje - Asiakasyritystä ja sen toimintaympäristöä koskevan käsityksen muodostaminen - - Asiakasprofiili - - Pyydettävät asiakirjat 64

65 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely V Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen kokonaisstrategia', alakohdat: - Tilintarkastuksen kokonaisstrategiaa koskevan tarkistuslistan luominen - Olennaisuusrajojen määrittäminen - Virheellisyyksien arvioiminen - Riskien tunnistaminen analyyttisiä menetelmiä käyttäen - Toimintariskien arviointi - Sen ratkaiseminen viittaavatko riskit TLVT:n tarpeeseen - Tilintarkastusbudjetti työaika ja palkkiot - Asiakkaan laatimien asiakirjojen aikataulu - Tilintarkastuksen kokonaisstrategia 65

66 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VI Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: - Tarkistuslista olennaisen virheekkisyyden riskien arvioimista varten - Tiedustelut - - johdolle - - hallintoelimille - - sisäiselle tarkastukselle - - muille asiakasyrityksessä työskenteleville - Valvontaympäristön arvioiminen - Johdon tekemien arvioiden arvioiminen, ml. Käypää arvoa koskevat arviot - jatkuu 66

67 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VII Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Tietojärjestelmät ja sisäinen valvonta - - yleiset tietojärjestelmät ja järjestelmäkontrollit - - liikevaihto, saamiset ja saadut maksut - - ostot, ostovelat ja suoritetut maksut - - palkat - - vaihto-omaisuus, myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja tuotantomenot - - rahoitus ja oma pääoma - jatkuu 67

68 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VIII Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Kontrollien testaaminen - - liikevaihto, saamiset ja saadut maksut - - ostot, ostovelat ja suoritetut maksut - - palkat - - vaihto-omaisuus, myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja tuotantomenot - - rahoitus ja oma pääoma - jatkuu 68

69 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely IX Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Kaikkien kokouspöytäkirjojen läpikäynti - - tilintarkastajan valitseminen - Tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän vuosikertomuksen tai muun asiakirjan läpikäyminen - Yhteenveto riskien arvioinnista 69

70 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely X Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tase', alakohdat: - Rahavarat - Myyntisaamiset ja muut saamiset - Vaihto-omaisuus - Siirtosaamiset - Sijoitukset - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet - Varallisuus - Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet - - jatkuu 70

71 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely XI Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tase', alakohdat: jatkoa - Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat - Ostovelat ja siirtovelat - Verovelat - Muut velat - Oma pääoma - - jatkuu 71

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1 Riippumattoman tilintarkastajan yleiset tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 15 1.1 Toiminnantarkastajan valitseminen asunto-osakeyhtiöön 15 1.2 Toiminnantarkastuksen tavoitteet 16 1.2.1 Taloyhtiön sidosryhmien luottamuksen lisääminen 16 1.2.2 Taloyhtiön

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely

Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely Timo Markkola, KHT Teija Sutinen, KHT Sisällysluettelo Tilintarkastuksen vaatimukset: Arvio merkittävistä riskeistä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa Mikä tilinpäätös on ja miksi se laaditaan? Mitä tilinpäätös sisältää? Tilinpäätöksen laatiminen Tilinpäätöksen esitystapa Tilinpäätöksen hyväksyminen ja toiminnantarkastus Tyypillisiä ongelmia tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot