ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa"

Transkriptio

1 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Suomen Tilintarkastajaverkko Oy / Kari W. Saari, KHT, laadittu , päivitetty ja laajennettu ;

2 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa - IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli - Tilintarkastuksen perustoimenpiteet - ISA-standardien skaalaaminen - Pk-yhteisön tilintarkastusprosessi - Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö

3 ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Esityksen pääsisältö: - IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin mallin esittely - Malliin kohdistuvia yleiskommentteja - ISA-standardien skaalautuvuudesta - Alustavista toimenpiteistä ja olennaisuusrajoista - Riskirekisteristä ja riskien käsittelystä - Tilintarkastuksen perustoimenpiteistä - Riskeihin vastaamisesta - Raportoinnin päävaiheesta - Esimerkki: kannanotot ja myyntiprosessin riskit 3

4 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli I Riskilähtöisen tilintarkastusprosessin mallin päävaiheet: - Riskien arviointi - Riskeihin vastaaminen - Raportointi 4

5 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli II Riskien arvioinnin päävaiheen toiminnot: - Toimeksiannon alustavat toimenpiteet - Tilintarkastuksen suunnittelu - Riskienarviointitoimenpiteet 5

6 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli III Riskien arviointi, toimeksiannon alustavat toimenpiteet: - Tarkoitus: - päätetään hyväksytäänkö toimeksianto - Dokumentointi: - luettelo riskitekijöistä; - riippumattomuus; - toimeksiantokirje 6

7 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli IV Riskien arviointi, tilintarkastuksen suunnittelu: - Tarkoitus: - laaditaan tilintarkastuksen kokonaisstrategia ja tilintarkastussuunnitelma - Dokumentointi: - Olennaisuus - Käsittely tilintarkastustiimissä - Tilintarkastuksen kokonaisstrategia 7

8 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli V Riskien arviointi, riskienarviointitoimenpiteet: - Tarkoitus: - Tunnistetaan ja arvioidaan olennaisen virheellisyyden riskit yhteisöstä muodostetun käsityksen avulla - Dokumentointi: - Liiketoimintaan ja väärinkäytöksiin liittyvät riskitekijät, mukaan lukien merkittävät riskit - Relevanttien sisäisten kontrollien rakenne ja toiminta - Arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit tilinpäätöstasolla ja kannanottotasolla 8

9 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VI Riskeihin vastaamisen päävaiheen toiminnot: - Suunnitellaan kokonaisnäkemykseen perustuvat toimenpiteet ja muut (riskeihin vastaavat) tilintarkastustoimenpiteet - Toteutetaan olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat tilintarkastustoimenpiteet 9

10 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VII Riskeihin vastaaminen, toimenpiteiden suunnittelu: - Tarkoitus: - Suunnitellaan asianmukaiset arvioituihin olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat toimenpiteet - Dokumentointi: - Kokonaisstrategian päivitys - Kokonaisnäkemykseen perustuvat toimenpiteet - Tilintarkastussuunnitelma, joka yhdistää arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit ja niihin vastaavat tilintarkastustoimenpiteet 10

11 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli VIII Riskeihin vastaaminen, toimenpiteiden toteutus: - Tarkoitus: - Alennetaan tilintarkastusriski hyväksyttävän alhaiselle tasolle - Dokumentointi: - Tehty työ - Tilintarkastushavainnot - Tiimin ohjaus - Työpapereiden läpikäynti 11

12 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli IX Raportoinnin päävaiheen toiminnot: - Arvioidaan hankittu tilintarkastusevidenssi - Päätöksenteko: tarvitaanko lisää työtä? - Kyllä = palataan uudelle kierrokselle - Ei = edetään seuraavaan - Laaditaan tilintarkastuskertomus 12

13 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli X Raportointi, hankitun tilintarkastusevidenssin arviointi: Tarkoitus: - Päätetään tarvitaanko vielä lisää tilintarkastustyötä Dokumentointi: - Uudet / tarkistetut riskitekijät ja tilintarkastustoimenpiteet - Muutokset olennaisuusrajoissa - Tilintarkastushavainnoista kommunikointi - Tilintarkastustoimenpiteisiin perustuvat johtopäätökset 13

14 IFACin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli XI Raportointi, tilintarkastuskertomuksen laatiminen: Tarkoitus: - Laaditaan lausunto tilintarkastushavaintojen perusteella Dokumentointi: - Merkittävät päätökset - Allekirjoitettu tilintarkastuslausunto 14

15 Riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli, kommentteja IFACin malliin kohdistuvia kommentteja: - Malli soveltuu ajatusmallina kaikkiin tilintarkastuksiin - Kuvaus prosessina helpottaa ISA-standardien omaksumista - Riskilähtöinen lähestymistapa perustuu olennaisuuksille - Malli antaa lisää systematiikkaa suunnitteluvaiheeseen - Malli antaa perusteet riskien tunnistamiselle ja arvioinnille - Riskilähtöinen lähestymistapa skaalaa ISA-standardit - Esimerkit konkretisoivat dokumentointia pk-ympäristössä - Puute: malli ei käsittele tilintarkastuksen perustoimenpiteitä 15

16 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta I Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ISA-standardien noudattamista Ulkoinen laaduntarkastus valvoo soveltamista käytäntöön Kaksi lähestymistapaa: - Jokaisesta ISA-standardista todetaan ainakin jotain (pk-sektorille liian raskas prosessi) - Riskilähtöinen lähestymistapa: ISA-standrdeja tarvitaan vain merkittäviksi arvioitujen riskien pienentämiseen (mahdollistaa myös pk-sektorilla rationaalisen ja tehokkaan tilintarkastuksen) 16

17 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta II Tilintarkastusprosessiin kuuluvat toimenpideryhmät: - Alustavat toimenpiteet (riskien arviointivaihe) - Perustoimenpiteet (IFACin malli ei käsittele näitä) - Riskeihin vastaavat toimenpiteet - Muut toimenpiteet (raportointivaihe) 17

18 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta III Pk-sektorin riskilähtöisen tilintarkastusprosessin tavoitteellinen kulku: - Alustavat toimenpiteet IFACin mallin mukaan - Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely IFACin mallin mukaan - Perustoimenpiteet ja riskien rekisteröinti, poikkeaa IFACin mallista - Riskien arviointi ja tilintarkastuksen suunnittelu IFACin mallin mukaan - Riskeihin vastaavat toimenpiteet IFACin mallin mukaan - Muut toimenpiteet, lähinnä raportointivaihe IFACin mallin mukaan 18

19 ISA-standardeista ja niiden skaalautuvuudesta IV Riskilähtöinen tilintarkastusprosessi skaalaa ISA-standardit: - Jos alustavat toimenpiteet johtavat toimeksiannon hyväksymiseen, jatketaan määrittämällä tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajat - Tämän jälkeen jatketaan suorittamalla aina tarvittavat perustoimenpiteet ja sen rinnalla rekisteröidään havaitut riskit - Riskien arviointi voi tapahtua jo riskejä rekisteröitäessä, mutta viimeistellään vasta perustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen - Tämän jälkeen ISA-standardeja tarvitaan lähinnä vain siinä laajuudessa kuin perustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen tunnistetaan sellaisia merkittäviä riskejä, joiden pienentämiseksi perustoimenpiteet yksin eivät ole olleet riittäviä. 19

20 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet I Käsityksen muodostaminen kohdeyhteisöstä, arvioitavia ja dokumentoitavia asioita: - Ulkoiset tekijät (toimialan luonne; sääntely-ympäristö; tilinpäätösnormisto) - Yhteisön luonne (toiminnot ja avainhenkilöt; omistus ja hallinto; sijoitukset; rakenne ja rahoitus) - Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (valinta ja soveltaminen; syyt muutoksiin; soveltuvuus yhteisölle) - Jatkuu 20

21 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet II Käsityksen muodostaminen kohdeyhteisöstä... jatkoa: - Yhteisön tavoitteet ja strategiat (liiketoimintasuunnitelmat ja strategiat; taloudelliset vaikutukset ja otetut riskit) - Taloudellisen tuloksen mittaaminen ja seuranta (mitä mitataan; kuka seuraa taloudellista kehitystä) - Tilintarkastuksen kannalta relevantti sisäinen valvonta (yhteisötason prosessit ja relevantit kontrollit) 21

22 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet III Esteellisyyden ja riippumattomuuden arviointi ja dokumentointi, uhkatekijät: - Oman edun uhka - Oman työn tarkastamisen uhka - Asianajon uhka - Läheisyyden uhka - Painostuksen kohteeksi joutumisen uhka - Mahdollisesti tarvittavat varotoimenpiteet 22

23 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet IV Tilintarkastuksen alustava läpivientisuunnitelma - Riittääkö, että tilintarkastus suoritetaan kokonaan vasta tilikauden päättymisen jälkeen? - Vai - Tarvitaanko ja millaisia toimenpiteitä jo tilikauden aikana? - Ja - Onko tilintarkastus tehtävissä kokonaan yksin? - Vai - Tarvitaanko myös tiimirakenteita tai muuta tarkastusapua? 23

24 Tilintarkastuksen alustavat toimenpiteet V Päätös toimeksiannon hyväksymisestä tai jatkamisesta: - Kun alustava käsitys yhteisöstä on muodostettu ja - Kun esteettömyys ja riippumattomuus on todettu - Kun alustava läpivientisuunitelma on tehty - Arvioidaan oma kompetenssi ja ajan riittävyys ja - Jos päätös toimeksiannon hyväksymisestä on myönteinen - Laaditaan toimeksiantokirje 24

25 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely I Käsitys yhteisöstä täydennetään tilintarkastusstrategiaksi: - Käsityksen muodostamisen kuusi asiakohtaa täydennetään tilintarkastusstrategiaksi, johon lisätään seuraavat arviot: - Yhteisön valvontaympäristö (johdon ilmapiiri; toimiva johto voi aina ohittaa kontrollit) - Yhteisötason IT-kontrollit (tietohallinnon organisointitapa) - Tulolähteet ja tuloutuskontrollit (aina merkittävä riskialue) - Lähipiiri ja lähipiiritapahtumat (aina merkittävä riskialue) - Väärinkäytösriskien mahdollisuus (väärinkäytöskolmio: paineet, tilaisuus, kyky perustella teko itselleen; aina merkittävä riskialue) 25

26 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely II IFACin mallin mukaiset olennaisuusrajat: - Tilinpäätöstason olennaisuusraja (korkein olennaisuusraja) - Tilintarkastuksessa käytettävä tilinpäätöstason olennaisuusraja (edellistä alempi, antaa tilintarkastajalle liikkumavaran) - Erityinen olennaisuusraja (edellistä alempi lähinnä kannanottotasolla sovellettava olennaisuusraja) - Tilintarkastuksessa käytettävä erityinen olennaisuusraja (edellistä alempi, lisää liikkumavaraa, n. 50 % ylimmästä tasosta) - Pk-sektorilla jo yksi olennaisuusraja saattaisi riittää 26

27 Tilintarkastusstrategia ja olennaisuusrajojen määrittely III Olennaisuustasojen ja -rajojen määrittely: - Tasojen määrittely perustuu aina ammatilliseen harkintaan - Avuksi tilinpäätösluvuista voidaan laskea vertailuarvo (= keskiarvo seuraavista luvuista): - 1 % liikevaihdosta (tai bruttotuotoista) - 2 % taseen loppusummasta (taloyhtiöissä 0,2 %) - 5 % oman pääoman itseisarvosta (taloyhtiöissä 0,5 %) - 10 % taseen mukaisen tilikauden tuloksen itseisarvosta 27

28 Riskirekisteri ja riskien käsittely I Riskirekisteri on -perustietoihin rinnastettava pysyväluonteinen jatkuvasti muiden toimenpiteiden ohella ylläpidettävä ja täydennettävä -rekisteri, johon kootaan tiedot kaikista havaituista (olennaisista) riskeistä ja niitä pienentävistä kontrolleista. - Riskirekisteri rakennetaan pääosin perustoimenpiteiden suorittamisen rinnalla - Riskien arviointi viimeistellään perustoimenpiteiden valmistuttua - Lisätoimenpiteitä tarvitaan lähinnä perustoimenpiteiden jälkeen merkittäviksi arvioitujen riskien pienentämiseksi 28

29 Riskirekisteri ja riskien käsittely II Riskien käsittely 'pitkän kaavan' mukaan (vastaa IFACin ISA pk-oppaan käsittelytapaa): - 1 vaihe: riskien tunnistaminen (risk identification) - 2 vaihe: riskeihin vastaavan valvonnan ja kontrollien rakenne (control design) - 3 vaihe: kontrollien toiminta, eli ovatko kontrollit käytössä (control implementation) - 4 vaihe: kontrollien toimivuus, eli miten pienentävät riskejä, sekä testaustulosten ja arvioiden dokumentointi (control documentation) 29

30 Riskirekisteri ja riskien käsittely III Riskien käsittely 'lyhyen kaavan' mukaan: - Pienissäkin yhteisöissä pitkä kaava toimii ajatusmallina, mutta on vaiheittaisena usein liian byrokraattinen - Kokenut tilintarkastaja, joka tuntee kohdeyhteisön hyvin, voi jo riskin tunnistaessaan käydä ajatuksissaan lävitse pitkän kaavan vaiheet ja edetä lyhyttä kaavaa noudattaen suoraan vaiheen 4 mukaiseen arvioiden dokumentointiin 30

31 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet I - Yleistä tilintarkastuksen perustoimenpiteistä: - Tilintarkastuksen perustoimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka jokaisessa tilintarkastuksessa ainakin tulisi suorittaa - Perustoimenpiteet tulee suorittaa riippumatta olennaisuusrajoista ja ne voidaan suorittaa missä järjestyksessä tahansa - Myös ISRE 2400 standardin (yleisluonteinen tarkastus) liitteessä 2 esitetyt asiat voidaan soveltaen tulkita perustoimenpiteiksi siltä osin kuin ne kulloinkin ovat kohdeyhteisössä relevantteja - Perustoimenpiteiden rinnalla tulee ylläpitää riskirekisteriä 31

32 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet II - Tilintarkastuksen perustoimenpiteiden sisältö: - Perustietojen päivitys - Pöytäkirjojen läpikäynti ja muu hallinnon tarkastus - Tilinavauksen tarkastus - Rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailut - Pääkirjanpidon ja tositeaineiston tarkastus - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö - Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet - Muut perustoimenpiteet 32

33 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet III - Perustietojen päivitys: - Avainhenkilöt ja yhteystiedot - Hallintoelimet, toimiva johto ja lähipiiri - Kaupparekisteritiedot ja niiden ajantasaisuus 33

34 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet IV - Pöytäkirjojen läpikäynti ja muu hallinnon tarkastus: - Yhtiökokouspöytäkirjat - Hallituksen kokousten pöytäkirjat - Muu hallinnon tarkastus 34

35 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet V - Tilinavauksen tarkastus: - Tilinavausvientien vertaaminen edelliseen tilinpäätökseen - Nopea rutiini, jos on itse tilintarkastanut myös edellisen tilinpäätöksen - Voi olla työläämpi, jos edellistä tilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu tai jos sen on tilintarkastanut toinen tilintarkastaja 35

36 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VI - Rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailut: - Verrataan ja todetaan, kulkevatko pankkien tiliotteet ja vastaavat kirjanpitoviennit yhtä jalkaa - Verrataan kuukausikohtaisesti sekä D/K-voluumit että saldot - Laaja-alaisesti vaikuttava ulkoinen kontrolli, jota toimivan johdon ei ole helppoa ohittaa - Sitä tehokkaampi kontrolli mitä kattavammin rahaliikenne kulkee pankkitilien kautta - Oheishyötynä saa kattavan yleiskuvan kirjanpitoaineiston laadusta ja sen kelvollisuudesta tilintarkastuksen kohteeksi 36

37 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VII - Pääkirjanpidon ja tositeaineiston tarkastus: - Toteutuu osittain jo rahaliikenteen ja kirjanpidon vertailujen yhteydessä - Lisäksi toimenpiteiden tulisi kohdistua ainakin tilinpäätösvaiheen pääkirjavienteihin ja vastaavaan tositeaineistoon 37

38 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet VIII - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, vastattava seuraaviin kysymyksiin: - Tuottaako kirjanpitojärjestelmä asianmukaiset pääkirjat ja päiväkirjat? - Saadaanko kirjanpitojärjestelmän tulosteina tilikohtainen tuloslaskelma ja tilikohtainen tase? - Onko tilinpäätöksen rakenne sama kuin edellisessä tilinpäätöksessä? - Ovatko vertailutiedot tilinpäätöksessä edellisen tilinpäätöksen mukaisia? 38 - jatkuu

39 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet IX - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, jatkoa: - Ovatko tilinpäätöksessä esitettävät vertailutiedot riittäviä? - Täsmäävätkö tilinpäätöksen tiedot vastaavaan kirjanpitoon? - Täsmäävätkö tilinpäätöksen erittelyt vastaavaan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen? - Onko tilinpäätöksen laskutoimitukset tehty oikein? - Ovatko tilinpäätöksen erittelyt asianmukaisia ja riittäviä? - Ovatko tilinpäätöksen liitetiedot olosuhteisiin nähden riittäviä? - Jatkuu 39

40 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet X - Tilinpäätösprosessi ja tilinpäätöksen tekninen sisältö, jatkoa: 40 - Onko tilinpäätös asianmukaisesti allekirjoitettu? - Onko luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista jne. asianmukainen ja riittävä? - Onko tilinpäätöksen rakenne ja sisältö olosuhteisiin nähden asianmukainen? - Onko toimintakertomus suhteessa tilinpäätökseen ristiriidaton? - Mitä osakirjanpitoja on käytössä (palkkakirjanpito?, myyntireskontra?, ostoreskontra? Varastokirjanpito?, muita?) ja täsmäävätkö ne pääkirjanpitoon?

41 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet XI - Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet: - Analysoidaan tuloslaskelmaa ja tasetta - Hankitaan perusevidenssiä eri tuloslaskelma- ja tase-eristä - Tehdään täsmäytyksiä muuhun aineistoon - Arvioidaan olennaisia kehityssuuntia - Apuna voidaan käyttää analyysiohjelmistoja 41

42 Tilintarkastuksen perustoimenpiteet XII - Muut perustoimenpiteet, vastattava seuraaviin kysymyksiin: - Miten on varmistuttu siitä, että kaikki yhteisön tulot on tuloutettu kirjanpitoon asianmukaisesti? - Miten on varmistuttu siitä, että koko vaihto-omaisuus sisältyy kirjanpitoon asianmukaisesti arvostettuna? - Miten yhteisön sisäinen riskienhallinta ja vakuutusasiat ovat hoidossa? - Miten aikaisempien kausien tarkastustuloksiin on reagoitu? 42

43 Riskeihin vastaaminen ja muut toimenpiteet I - Riskien arvioinnin viimeistely: - Perustoimenpiteiden rinnalla ylläpidetään riskirekisteriä - Perustoimenpiteiden valmistuttua viimeistellään riskien arviointi - Ensin riskit kirjataan ottamatta huomioon sisäistä valvontaa - Sitten kartoitetaan riskejä pienentävät sisäiset kontrollit - Lopuksi arvioidaan, jääkö vielä sellaisia merkittäviä riskejä, joiden pienentämiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä 43

44 Riskeihin vastaaminen ja muut toimenpiteet II Riskeihin vastaavat toimenpiteet: - Selvitetään ja arvioidaan, onko yhteisöllä käytössä ja millaisia testauskelpoisia merkittäviä riskejä pienentäviä sisäisiä kontrolleja - Jos tällaisia kontrolleja on, harkitaan niiden testaamista sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat testaustoimenpiteet - Jos testauskelpoisia kontrolleja ei ole (pk-ynteisöissä tyypillinen tilanne) riskeihin vastataan aineistotarkastustoimenpitein - Kaikkiin merkittäviksi arvioituihin riskeihin (pk-yhteisöissä puoli tusinaa tai vähemmän) tulisi (kannanottotasolla) vastata - Jos jo perustoimenpiteet ovat olleet kaikkiin merkittäviin riskeihin riittäviä vastauksia, dokumentoidaan tämä johtopäätös

45 Johtopäätökset ja havaittujen puutteiden korjausprosessi - Dokumentoidaan johtopäätökset ja niiden perusteet - Havaitut puutteet kootaan tilintarkastusmuistioksi - Puutteista kommunikoidaan toimivan johdon ja tarvittaessa muiden tilinpäätöksen laatimisprosessiin osallistuvien kanssa - Pyydetään näitä tahoja toteuttamaan tarvittavat tilinpäätöksen korjaustoimenpiteet - Tarkastetaan tilinpäätökseen tehdyt korjaukset - Laaditaan allekirjoitettavaksi johdon vahvistusilmoituskirje (pk-yhteisöissä yhden sivun dokumentti) 45

46 Johdon vahvistusilmoituskirje ja tilintarkastuskertomus - Johdon vahvistusilmoituskirjeen liitteiksi kuuluvat (suositus) laadittu tilintarkastusmuistio sekä KILA:n julkaisema käsitys lähipiiristä - Johdon allekirjoittama vahvistusilmoituskirje on myös evidenssi tapahtuneesta kommunikoinnista - Lopuksi laaditaan tilintarkastuskertomus - Pk-sektorissa on rationaalista, että toimiva johto allekirjoittaa vahvistusilmoituskirjeen samassa yhteydessä kuin tilintarkastaja allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätösmerkinnän - Jos tässä yhteydessä tulee esiin olennaisia uusia asioita, tilintarkastusta jatketaan 46

47 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit I - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, taustaa: - Seuraava esimerkki perustuu IFACin ISA pk-oppaan esimerkkitapaukseen (osa 2, luku 12, sivut 525 ja 526) - Esimerkki kuvaa myös riskirekisterin tavoitesisältöä - Kannanotot ovat toimivan johdon julkilausuttuja tai implisiittisiä väitteitä siitä, että asiat tilinpäätöksessä ovat oikein - Riskit ovat tilintarkastajan ammatilliseen skeptisyyteen perustuvia epäilyksiä siitä, että toimivan johdon väitteisiin (kannanottoihin) saattaa sisältyä virheellisyyksiä - Riskejä voidaan pienentää johdon kontrollitoimenpitein ja tilintarkastajan tilintarkastustoimenpitein 47

48 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit II - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit: 48 - Riski 1: Toimitettuja tavaroita / annettuja palveluita ei ole laskutettu (kannanotto TÄY = täydellisyys) - Kontrolli a: saadut tilaukset kirjataan heti järjestelmään ja niille annetaan järjestysnumero - Kontrolli b: valmiista toimituksista kirjoitetaan lähete, mikä kirjataan järjestelmään ja verrataan saatuun tilaukseen - Kontrolli c: Karla valvoo, että järjestelmä tuottaa automaattisesti järjestysnumeroidut laskut - Jatkuu

49 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit III - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 1: Toimitettuja tavaroita/annettuja palveluita ei ole laskutettu (kannanotto TÄY = täydellisyys), jatkoa: - Kontrolli d: on voimassa periaate, että mitään toimituksia ei tehdä ilman, että vastaava lähetenumero kirjataan järjestelmään - Kontrolli e: järjestelmä tuottaa automaattisesti luettelot toimitetuista ja toimittamattomista tilauksista - Jatkuu 49

50 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit IV - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 2: Käteismyyntituloja ei ole tuloutettu oikein (kannanotto TÅY = täydellisyys) - Kontrolli a: jokaisesta saadusta tilauksesta kirjataan järjestelmään myyntitilaus, jolle automaattisesti annetaan järjestysnumero - Kontrolli b: poikkeuksena edellisestä on vain myymälästä tapahtuva käteismyynti, johon kontrolli a ei ulotu - Jatkuu 50

51 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit V - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 3: Lähipiiritapahtumia ei ole tunnistettu (kannanotto OLE = olemassaolo) - Kontrolli a: ei ole olemassa mitään kontrollia - Jatkuu 51

52 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VI - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 4: Tulouttamisperiaatteita ei ole noudatettu (kannanotto Oik = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: tulo kirjataan heti, kun lasku on lähetetty - Kontrolli b: Arjan käy lävitse kaikki yli 500 euron tilaukset sekä tilaukset, joiden myyntihinta alittaa määritellyn minimihinnan - Jatkuu 52

53 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 5: On kirjattu tekaistua myyntiä / myyntisaamisia (kannanotto OLE = olemassaolo) - Kontrolli a: Arjan käy lävitse kaikki yli 500 euron tilaukset sekä tilaukset, joiden myyntihinta alittaa määritellyn minimihinnan 53 - Jatkuu

54 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit VIII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 6: Toimituksiin liittyy vakava luottoriski (kannanotto ARV = arvostus) - Kontrolli a: luottaen aikaisempiin asiakaskokemuksiinsa Arjan tarkistaa vain ennestään tuntemattomien asiakkaiden sekä suurten tilausten luottokelpoisuuden - Jatkuu 54

55 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit IX - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 7: Tulot on tuloutettu väärälle tilikaudelle (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: Karla laatii kuukausittain kuukausikohtaiset luettelot tuloutetuista tuloista ja saaduista suorituksista - Kontrolli b: Suraj tarkastaa edellä tarkoitetut Karlan laatimat raportit - Jatkuu 55

56 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit X - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 8: Saapuneita suorituksia ei ole kirjattu (kannanotto TÄY = täydellisyys) - Kontrolli a: saadut shekit luetteloidaan, lasketaan yhteen ja tarkastetaan ennen niiden viemistä pankkiin - Kontrolli b: Karla laatii päivittäin pankkitalletustositteen, mutta Jawad tekee talletukset, jolloin tehtävät on eriytetty - Jatkuu 56

57 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XI - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 9: Suoritukset on hyvitetty väärälle tilille (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: voidaan havaita, kun kuukausikohtaiset myynnit ja suoritukset läpikäydään - Jatkuu 57

58 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 10: Suoritukset on kirjattu väärälle tilikaudelle (kannanotto OIK = oikeellisuus ja katko) - Kontrolli a: Karla tarkastaa joka kuukausi suoritusten kohdistumisen oikeille kausille - Jatkuu 58

59 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XIII - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 11: Epävarmoista saamisista ei ole tehty alaskirjausta (kannanotto ARV = arvostus) - Kontrolli a: suoritusten saamisen varmistamiseksi seurataan yli 60 päivän vanhoja saamisia - Kontrolli b: epävarmojen saamisten alaskirjauksia tehdään vain tilikauden päättyessä - Jatkuu 59

60 Esimerkki, kannanotot ja myyntiprosessin riskit XIV - Esimerkkitapaus, myyntiprosessin riskit, jatkoa: - Riski 12: Yli-ikäisten saamisten kehitystä ei ole seurattu (kaikki kannanotot) - Kontrolli a: Jawad laatii luettelon yli-ikäisistä saamisista ja antaa sen Surajin tarkastettavaksi - Kontrolli b: yli 60 päivän ikäisiä saamisia seurataan kuukausittain. Luetteloon tehdään merkinnät asiakkaiden kanssa sovituista maksujärjestelyistä - Kontrolli c: jos saaminen on yli 90 päivän ikäinen eikä maksujärjestelyistä ole sovittu, asiakkaalle myydään jatkossa vain käteisellä 60

61 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely I - Toimenpiteet tomeksiannon tilinpäätöstarkastuksen työpapereiden viimeistelemiseksi tulisi tehdä 60 päivän kuluessa tilintarkastuskertomuksen päiväyksestä - IFACin ISQC 1 pk-oppaan (käännös suomeksi työn alla) pääkohdan 7 dokumentointi lopussa on tarkistuslista (vuositilintarkastuksen indeksointi), dokumentoitavan työn pääkohdista ja osioista - Jokaisen toimeksiannon lopussa tulisi läpikäydä tämän tarkistuslistan kohdat sen toteamiseksi, että jokaiseen kohtaan littyen työpapereihin sisältyy asianmukainen dokumentointi - Jos kohta ei ole relevantti, dokumentoidaan tämä johtopäätös 61

62 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely II Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen loppuun saattaminen', alakohdat: - Tilintarkastuskansion sulkeminen - - Toimeksiannon päätösmuistio - - Myöhemmät muutokset tilintarkastuskansioon - Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus - Loppuvaiheen analyyttinen tarkastus - Läpikäynnin suorittajan tarkistuslista - - Laadunvalvontatarkastus (jos sovellettavissa) - Tilinpäätöksen esittämistavan ja esitettävien tietojen tarkastus Jatkuu 62

63 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely III Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen loppuun saattaminen', alakohdat: jatkoa - Päävastuullisen tilintarkastajan läpikäynti - Tilinpäätösviennit - Työn pohjana oleva tilikohtainen tuloslaskelma ja tase - Kirjeenvaihto, keskustelut ja muistiinpanot - - Vahvistusilmoituskirje - - Keskustelut asiakkaan johdon ja muiden kanssa - - Johdolle annettu raportti - - Muistiinpanot ja tiedustelut 63

64 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely IV Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastustoimeksiannon hyväksyminen', alakohdat: - Toimeksiannon hyväksymistä koskeva tarkistuslista - - uusi tai jatkuva asiakas - Edeltäjän kansiosta saatu tieto - Toimeksiantokirje - Asiakasyritystä ja sen toimintaympäristöä koskevan käsityksen muodostaminen - - Asiakasprofiili - - Pyydettävät asiakirjat 64

65 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely V Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tilintarkastuksen kokonaisstrategia', alakohdat: - Tilintarkastuksen kokonaisstrategiaa koskevan tarkistuslistan luominen - Olennaisuusrajojen määrittäminen - Virheellisyyksien arvioiminen - Riskien tunnistaminen analyyttisiä menetelmiä käyttäen - Toimintariskien arviointi - Sen ratkaiseminen viittaavatko riskit TLVT:n tarpeeseen - Tilintarkastusbudjetti työaika ja palkkiot - Asiakkaan laatimien asiakirjojen aikataulu - Tilintarkastuksen kokonaisstrategia 65

66 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VI Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: - Tarkistuslista olennaisen virheekkisyyden riskien arvioimista varten - Tiedustelut - - johdolle - - hallintoelimille - - sisäiselle tarkastukselle - - muille asiakasyrityksessä työskenteleville - Valvontaympäristön arvioiminen - Johdon tekemien arvioiden arvioiminen, ml. Käypää arvoa koskevat arviot - jatkuu 66

67 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VII Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Tietojärjestelmät ja sisäinen valvonta - - yleiset tietojärjestelmät ja järjestelmäkontrollit - - liikevaihto, saamiset ja saadut maksut - - ostot, ostovelat ja suoritetut maksut - - palkat - - vaihto-omaisuus, myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja tuotantomenot - - rahoitus ja oma pääoma - jatkuu 67

68 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely VIII Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Kontrollien testaaminen - - liikevaihto, saamiset ja saadut maksut - - ostot, ostovelat ja suoritetut maksut - - palkat - - vaihto-omaisuus, myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja tuotantomenot - - rahoitus ja oma pääoma - jatkuu 68

69 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely IX Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'Olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen', alakohdat: jatkoa - Kaikkien kokouspöytäkirjojen läpikäynti - - tilintarkastajan valitseminen - Tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän vuosikertomuksen tai muun asiakirjan läpikäyminen - Yhteenveto riskien arvioinnista 69

70 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely X Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tase', alakohdat: - Rahavarat - Myyntisaamiset ja muut saamiset - Vaihto-omaisuus - Siirtosaamiset - Sijoitukset - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet - Varallisuus - Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet - - jatkuu 70

71 Vuositilintarkastuksen toimeksiantokohtaisen dokumentoinnin viimeistely XI Vuositilintarkastuksen työpapereiden sisältö, osio 'tase', alakohdat: jatkoa - Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat - Ostovelat ja siirtovelat - Verovelat - Muut velat - Oma pääoma - - jatkuu 71

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016

Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016 OHJE 1.8.2016 Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016 Nro Ryhmä Kysymys Standardi/säädös Laadunvalvontajärjestelmä 01 Laadunvalvontajärjestelmän Onko tilintarkastajalla

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1 Riippumattoman tilintarkastajan yleiset tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 15 1.1 Toiminnantarkastajan valitseminen asunto-osakeyhtiöön 15 1.2 Toiminnantarkastuksen tavoitteet 16 1.2.1 Taloyhtiön sidosryhmien luottamuksen lisääminen 16 1.2.2 Taloyhtiön

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Muuntamontie 6 Joensuu Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy TILINPÄÄTÖS 6.8.2016 31.12.2016 Sisältö sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot