Teknisen piirtämisen perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen piirtämisen perusteet"

Transkriptio

1 Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit

2 Esipuhe Tavoitteeni on ollut luoda tasokas opetuskokonaisuus, joka soveltuu teknisen piirtämisen opetukseen ammatillisten oppilaitosten metalliosastoilla, rakennusosastoilla, lvi-osastoilla sekä ammattikorkeakouluissa. Tämä opetuskokonaisuus koostuu piirtämisen perusteista, koneenpiirustuksesta, rakennuspiirustuksesta, LV-, IV- ja mittaus- ja ohjaustoimintojen sekä sähkö-, pneumatiikkaja hydrauliikka piirustuksista. Piirtämisen perusteissa käsitellään piirtämisen tarkoitusta, erilaisia piirustuksia, piirustusvälineitä sekä niiden käyttöä ja tekstausta. Koneenpiirustus on kaiken teknisen piirtämisen perusta ja sen hallinta on tärkeää. Rakennuspiirustus on lv- ja iv piirustusten pohjana. lvja iv piirustukset ovat talotekniikan ominta aluetta ja tarkoituksena on, että oppilas osaa tehdä edelläolleista osa-alueista yksinkertaisia piirustuksia. Lisäksi kirjassa on mittaus- ja ohjaustoimintojen, sähköpiirustusten, sekä hydrauliikan ja pneumatiikan piirustusmerkkejä. Näiden viimeksimainittujen piirustusten ja niiden merkkien kohdalla on varmaankin tarkoituksenmukaisinta se, että oppilas pystyy tunnistamaan valmiiden, jo piirrettyjen merkkien esittämän toiminnan. Opettajan CD:llä on PDF-tiedostona kaikki oppilaiden tehtävät ja tehtävänratkaisut. Aiheen opetukseen tulisi varata riittävästi oppitunteja. Opettajan tulisi tutustua aiheeseen niin hyvin, että hän pystyy jakamaan opetukseen käytettävän ajan oikein. Tehtäviä on runsaasti ja niistä voidaan valita sopiva osa tehtäväksi. Kaikkia tehtäviä ei tarvitse välttämättä tehdä. Opettaja ratkaisee asian tapauskohtaisesti. Tämän kirjan ensisijaisena tarkoituksena ei ole kouluttaa piirtäjiä. Tärkeintä on se, että että oppilas osaa lukea piirustuksia, ymmärtää piirustuksen muodossa annetun työn ja pystyy laatimaan yksinkertaisia piirustuksia. Oppilaan on erittäin tärkeää osata arvioida, onko oma työsuoritus tehty hyvin vai huonosti! Kouvolassa keväällä 2001, alkutalvella 2002 ja kesällä 2003 Toisessa painoksessa kirjaan on lisätty kokonainen koneenpiirustuksen osuus sekä uusi mittaus- ja ohjaustoimintojen osuus, joka korvaa mittaus- ja säätölaitepiirustusosion. Lisäksi kirjan taittoa on uusittu ja kannet ovat saaneet uuden ulkonäön. Kirja painetaan uudella digitaalisella painokoneella ja näin kuvien taso on entisestään parantunut. Kouvolassa talvella A JJE0 = HK

3 Sisällys Piirtämisen perusteet 1. Piirustus ja sen lisäselventeet 1.1. Piirustuksen lukutaidon merkitys Piirustuksen tarve Piirustuksen ymmärrettävyys Ajatuksesta piirustukseksi Piirustuksen toteutus tuotteeksi Standardit Valmistusdokumentaation vaatimusten luokittelu Hieman tuotesuunnittelusta 2.1. Kappaleen, tuotteen suunnittelu Moduuliajattelu Ergonominen muotoilu Design tuotteessa Valmistustekninen muotoilu Lujuustekninen muotoilu Erilaisia piirustuksia 3.1. Piirustusten laatutaso Luonnospiirustukset Työpiirustukset Tarjouspiirustukset Kokoonpanopiirustukset Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Kaaviopiirustus Sähköpiirustus Piirustuksen pohjamateriaali 4.1. Piirustuspaperi 4.2. Kuultopaperi Piirustusmuovit Piirustusarkkien koko Otsikko Piirustuksen taittaminen 15 Kertauskysymykset Piirustusvälineet 5.1. Lyijykynä ja lyijytäytekynä Kovuus ja käyttö Piirtäminen lyijykynällä Lyijykynäviivan pyyhkiminen Mallineet Viivaimet Suhdeviivain Harpit Tussipiirtimet Piirustuskojeet Tietokone Kopiointi Tekstaus Kirjainten kokoja ja muita mittoja Tekstausohjeita 24 Kertauskysymykset 24 Kertauskysymyksiä 25 Koneenpiirustus 8. Tekninen piirtäminen ja sen kuvannot 8.1. Koneenpiirustus yleisesti Piirustuksen muodostaminen Erilaisia kappaleen kuvaumenetelmiä Perspektiivinen kuvanto Aksonometrinen kuvanto Isometrinen kuvanto Kohtisuora projisointimenetelmä Kohtisuora projektio Kolmannen kuvannon piirtäminen Piirtämisohjeita 9.1. Piirtämisen suunnittelu ja järjestys Piirtämisen rationalisointi Erityisprojektiot, osaprojektiot, oikaisu Piirtämisohjeita 35 Kertauskysymykset Viivat Yleistä viivoista Viivatyyppejä ja -leveyksiä Mittakaava Mittakaavan tarkoitus Luonnollinen koko Suurennokset Pienennykset Mittaaminen piirustuksesta 40 Kertauskysymykset Leikkaukset Leikkauksen tarkoitus Leikkauskuvannon teko Erilaisia leikkauksia Leikkauksen viivoitus Eri materiaalien leikkauspintoja Leikkaustaso 44 Kertauskysymykset Mitoitus Yleistä mitoittamisesta Mitoituksen mittojen eriarvoisuus Mitoitusohjeita Mitoitustavat Erilaisia mitoituskohteita 50 Kertauskysymykset 56

4 14. Kaavioesitys Esitystavan hyöty Urien ja hammastusten esittäminen Jousia, SFS-EN ISO Kierre Kierteen käyttö ja kierteen muotoja Kierrejärjestelmät Sisä- ja ulkokierteet, kaavio, Erilaisia kierteen leikkauksia Kierteen merkintä ja mitoitus Kappaleen pinta ja sen karheus Pinnan karheus Pintamerkit Pintamerkkien käyttö Pintamerkkien sijainti piirustuksissa Toleranssit Toleranssi ja toleranssin tarve Toleranssimitoituksen käsitteitä Toleranssimerkinnät numeroin ISO-toleranssimitoitus Kulman toleranssimerkinnät Yhteenliitettävien osien toleranssien merkitseminen Sovitejärjestelmät 68 Kertauskysymykset Geometriset toleranssit Yleistä geometrisista toleransseista Joitakin peruskäsitteitä Merkintätapoja Toleroidut elementit Toleranssialueet Peruselementit Tiivistelmä toleransseista Laakereita ja tiivisteitä Laakereiden yksinkertainen esitys Tiivisteiden yksinkertaistettu esitys Hitsauksen merkintä piirustuksessa Hitsausmerkkien tarve Viitenuoli ja merkintäviiva Perusmerkit Hitsin pinnanmuodon merkit Hitsin mitoitus Hitsin juurimerkit Hitsauksen lisämerkinnät Hitsausesimerkkejä Kappaleiden levitys Levityspiirustukset Teräsrakennepiirustukset Erilaisia piirustuksia 81 Rakennuspiirustus 23. Rakennuspiirustus Yleistä rakennuspiirustuksesta Työselitykset Rakennusalan normit Standardit Suunnittelun ja rakentamisen valvonta Erilaisia rakennuspiirustuksia Piirustuksien kuvausmenetelmät Vähillä kuvilla Suorakuvaus Aksonometrinen kuvaus Perspektiivikuvaus 85 Kertauskysymykset Joitakin rakennuspiirustuksen viivoja Viivojen käyttö Teksti piirustuksessa Tekstin tyyppi Tekstin mitat Piirustuslehti, taitto ja sisältö Piirustuslehtien koko Piirustusten taittaminen Selityssarake Paikannuskaavio Nimiö 88 Tehtävä Ainemerkinnät Ainemerkintä, materiaalimerkintä Mittakaava Kertausta mittakaavasta Mittakaavan suhde Mitoitus Rakennusmitoitus yleisesti Mittaviivat Otteita RT-kortista RT Mittaluvut ja mittayksiköt Korkeusasema Erilaisia rakenneosia Ovet ja ikkunat LVI-kalusteet yleisesti Nuolet piirustuksessa Lävistäjät piirustuksessa Lyhenteet rakennuspiirustuksessa Lyhenteiden Tontin käyttöön liittyvät lyhenteet Tilojen lyhenteet 95

5 32.4. Pinta-alojen lyhenteitä Kalusteiden lyhenteet Laitteiden lyhenteet Rakennusosien lyhenteet Palotekniset lyhenteet Rakennuslupapiirustukset Pääpiirustukset Asemapiirros Julkisivupiirustukset Leikkauspiirustukset 100 Kertauskysymyksiä Rakenneleikkaukset Pohjapiirustukset Arkkitehtipiirustukset Arkkitehtikuvien, detaljikuvien, tarkoitus Kalustepiirustukset Kalustepiirustuksen laatimisohje ja malli RT mukaisesti Huoneseloste, ikkunaseloste ja oviseloste 105 Kertauskysymykset Rakennepiirustukset Rakennepiirustuksien sisältö Mittapiirros Betoniraudoitus Reikäpiirustus Puurungon piirustuksia Elementtirakentaminen 110 LV-piirustus 37. LVI-piirustus LVI = lämpö, vesi ja ilmastointi LVI-piirustus yleisesti Piirustuspohja Työselitykset Alan normit Erilaisia LVI-piirustuksia LV-piirustuksien kuvausmenetelmät Vähillä kuvilla Kohtisuora yhdensuuntaiskuvaus Aksonometrinen kuvaus Piirustuslehden sisältö Teksti piirustuksessa Piirustuslehtien koko ja taittaminen Paikannuskaavio Nimiö ja muutostaulukko Kertausta mittakaavasta Piirustusluettelo, piirustusten, järjestelmien ja laitteiden numerointi Viivat Viivojen informaatio Viivojen käyttöesimerkkejä Putkistot Putkien mitoitus rakennuksessa LV-mitoitus Mitoitusesimerkkejä Teollisuusputkiston mitoitus Piirustusmerkkien käyttö Piirustusmerkkien käytön hyöty Putkivarusteet LV-lyhenteet piirustuksissa Lyhenteiden tarkoitus Raaka-aineet Järjestelmät ja putkijohdot Kojeet ja laitteet Muut varusteet Kaivot Verhoukset ja eristys Urakkarajat Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet Kojeet ja laitteet Lämpöpatterit Lämpöpatterit Patterit rakennuksessa Erilaisia patteriputkituksia 134 Kysymyksiä Reikäpiirustus Viemäröidyt laitteet Viemäröityjen laitteiden asennusmittoja Vesijohtokalusteet Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia, pesuallas Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia, suihku Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia, astianpesuallas Kalusteet nousukaaviossa Hieman tietoa kiinteistön lämpimän käyttöveden valmistuksesta LV-piirustusten kuvaustapoja Yhteenveto ja kertausta Vaakakuvannot Pystykuvannot Vaakaleikkaukset, pohjapiirustukset Pystyleikkaukset Kaaviopiirustukset, pystykaavio Pystykaavio, nousukaavio Kytkentäkaavio Isometrinen projektio putkistossa 150

6 Teknisen piirtämisen perusteet 7 IV-piirustus 51. IV-Piirustus Yleistä IV-piirustuksista IV-piirustus yleisesti Piirustuspohja Työselitykset Alan normit Standardit Suunnittelun ja rakentamisen valvonta Piirustuslehden sisältö Piirustuslehden tiedot Piirustusmerkkien käyttö, D Piirustusmerkkien käytön hyöty Ilmanvaihtohormit Viivat Viivojen informaatio Viivojen käyttöesimerkkejä IV-piirustusten mitoitus Yleistä IV-mitoituksesta 159 Kertauskysymyksiä IV-piirustusten lyhenteet Lyhenteiden tarkoitus 163 Mittaus- ja ohjaustoiminnat 62. Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Yleistä Soveltamisala Seuraavana on joitakin alan määreitä Seuraavana on alan piirrosmerkkejä IV-laitoksen säätökaaviopiirustus 188 Sähköpiirustus 63. Sähköpiirustus Sähköpiirustus yleisesti Elektroniikkapiirustukset Kiinteistön sähköpiirustukset Sulakkeet Kojeet samalla pystysuoralla Erilaisia sähköjohto- ja laiteasennuksia 200 Hydrauliikka ja pneumatiikka 64. Hydrauliikka ja pneumatiikka Yleistä, standardi SFS 2247 ISO Sulku- ja säätölaitteet Kojeet ja laitteet Laitteiden käyttö Kuvia kanavista ja laitteista 166 Kertauskysymyksiä Tulo- ja poistoilmakalusteet IV-piirustusten kuvaustapoja Yhteenveto ja kertausta 172 Piirtämisen perusteet 7

7 Teknisen piirtämisen perusteet 1. Piirustus ja sen lisäselventeet 1.1. Piirustuksen lukutaidon merkitys Asentajan on osattava tehdä yksinkertaisia piirustuksia, mutta ensisijaisesti hänen on osattava lukea valmiita piirustuksia. Jos asentaja ei osaa tehdä työtä piirustuksen mukaan, hän on kykenemätön itsenäiseen työskentelyyn, eikä firmoilla ole nykyisin varaa pitää apupoikaa. Tämän kirjan avulla opettelemme asteittain piirustuksen eri alueita. Ensin opiskellaan piirustusvälineet ja niiden käyttö, sitten koneenpiirustus, rakennuspiirustus, LVI-piirustus, instrumentointipiirustus ja sähköpiirustus Piirustuksen tarve Valokuva esineestä kertoo meille, miltä esine näyttää, mutta kuvasta eivät selviä esineen mitat eikä materiaali. Valokuva saadaan vain valmiista esineestä. Piirustuksen avulla valmistetaan asiakkaan käyttöönsä haluama, suunnittelijan suunnittelema esine. Se voi olla talo, silta tai hammasratas. Piirustus on kuva, joka välittää paljon tietoa yksiselitteisesti, paremmin kuin pelkkä teksti. Piirustus kertoo valmistajalle täsmällisesti asiakkaan toiveen. Piirustuksia tarvitaan kappaleen valmistuksessa, materiaalin hankintaosastolla, työn suunnittelussa ja hinnoittelussa. Tilaaja saa oman piirustuksen ja viranomaiset arkistoivat omat piirustuksensa. Koneenpiirustuksen avulla piirretään pieniä esineitä, esimerkiksi hammaspyöriä ja suuria esineitä, kuten siltoja. Piirustukseen sisällytetään kaikki tarpeellinen tieto hammaspyörän karkaisusta ja sillan hitsaussaumoista. Rakennuspiirustus on esimerkiksi rakennuksen pohjakuva. LVI-piirustus on rakennuspohjaan piirretty ilmastointikanavisto, viemärit ja vesijohdot tai patteriputkitus. Sähköpiirustus on rakennuksen pohjakuvaan piirretyt valaisimet, pistorasiat, johdot tai sähkökeskukset. Tässä kirjassa käsittelemme kaikkia edelläolevia piirustuksia. Piirustuksen lukutaito on ammatillista pääomaa. Se on yhtä tärkeä kuin mikä muu ammatin alue tahansa. Harjoitus tekee mestarin. Kannattaa piirtää huolellisesti ja siististi. Muista eräs opiskelun pääperiaate: jos et tiedä jotakin, kysy. Kysyminen ei ole tyhmyyden osoitus. Jos et tiedä, etkä kysy, se on ainakin kiinnostuksen puutteen osoitus. Kuvasta näemme kappaleen muodon ilman mittoja. Allaolevassa kuvassa huone on ylhäältä katsottuna. Ympärillä ovat seinät ja lattian sisällä oleva lattialämmitysputki on piirretty katkoviivalla. Viereinen kuva on todellisuutta, Uponor Suomi Oy. 9 AV ) 8! 300 PP " 1.3. Piirustuksen ymmärrettävyys Piirustuksen on oltava havainnollinen, yksiselitteinen ja riittävästi mittoja sisältävä. Kuva tai kuvat vaativat kuitenkin yleensä aina lisäselvitystä. Lisäselvityksenä on teksti, erillinen työselitys tai viittaus johonkin standardiin. Piirustukset laaditaan erilaisten sovittujen asioiden pohjalta. Tällaisia asioita ovat piirustuksen koko ja taitto, paperin laatu, viivapaksuudet, viivalajit, tekstityypit, symbolit ja mittakaavat. Työnteko alkaa piirustuksen ymmärtämisestä. 6 - / 1.4. Ajatuksesta piirustukseksi Piirustus on kuva tuotteesta, jota ei vielä ole. Suunnittelija suunnittelee ja piirtää kolmiulotteisen kappaleen lyijykynällä kahdeksi tai kolmeksi paperilla olevaksi kuvaksi oikeaan mittakaavaan. Piirtäjä piirtää kuvan muoville tussipiirtimen ja piirustuskojeen avulla. Nykyisin suunnittelija suunnittelee ja piirtää kuvan tietokoneella. Tietokoneen kuvaan on helppo tehdä muutoksia, ja se voidaan tarvittaessa tulostaa paperille. Piirtämisen perusteet 9

8 Teknisen piirtämisen perusteet 19 Harpin lyijyn teroitus ja säteen asetus harppiin.? 5.9. Tussipiirtimet Nykyisin käytössä olevat tussipiirtimet ovat tussitäytekyniä. Sillä piirretty kuva on selvä, viivavahvuudet ovat aina oikeanlevyisiä ja piirustuksesta saadaan hyvä kopio. Viivan leveydet ovat 0,25 mm... 2,0 mm. Piirtimessä on teränä erittäin ohut, päästään kulumista kestävä putki, jonka läpi tussi virtaa piirustukseen. Putken sisällä on neula, jonka päässä on paino. Jos piirrin on tukkeessa, piirtimen ravistaminen saa neulan liikkumaan putkessa, ja tuke aukeaa. Jos tämä ei auta, on piirrin purettava ja pestävä vedellä. Kun piirtäminen lopetetaan, on piirtimen suojahattu kierrettävä paikalleen, jotta piirrin ei kuivu. Kun tussipiirtimellä piirretään viivaa, käytettävässä viivaimessa tulee olla tussireuna. Virheelliset, kuivuneet tussiviivat voidaan raaputtaa pois partakoneen terällä tai erikoispyyhekumilla. Tussipiirtimellä jäljennetään muoville piirustus, joka on piirretty lyijykynällä allaolevalle paperille. 6 K I I EF EEHHE 8 EEL = E I I = JK I I EHA K = Kuvassa on LVI-piirustuskaavio ja WC-laitteen piirtäminen edestä päin katsottuna. Tässä pätee sama ohje kuin tekstauksessakin. Kaavio painetaan alustaan oikeaan kohtaan ja tussipiirtimellä piirretään kuva mallineen reunoja pitkin. Paina viivain tiukasti, mutta kevyesti piirrettävää materiaalia vasten ja vedä tussipiirtimellä viivaimen reunaa pitkin pitäen piirrintä pystyasennossa. Alakuvassa on tekstausta mallineen ja tussipiirtimen avulla. Viereisessä kuvassa on harppi ja siihen kiinnitetty tussipiirrin. Piirtämisen perusteet 19

9 Piirustuskojee on jaloilla seisova piirustuslauta, jonka korkeutta ja kaltevuutta voidaan säätää. Laudan koko on usein A0. Laudan reunassa on piirustuskoje. Paras on vaunukoje, laudan yläreunassa olevassa johteessa liikkuva koje. Kojeeseen kuuluu piirtopää, joka sisältää kaksi viivainta. Piirtopäätä viivaimineen voidaan kääntää eri asentoihin, astelukuihin. Viivainten paikalle voidaan kiinnittää tekstityslaite, jolla kirjoitetaan piirrettyyn kuvaan teksti tai numerot. Koje alkaa olla jo historiaa. Teknisen piirtämisen perusteet Viereisessä kuvassa on piirustuskoje käytössä Tietokone Tietokoneavusteista suunnittelua ja piirtämistä kutsutaan nimellä CAD, (Computer aided design), tietokoneavusteinen suunnittelu. Uusi teknologia mahdollistaa myös sen, että tietokoneella tehty suunnitelma menee suoraan teollisuuslaitoksen jyrsimeen tai sorviin CAM, (Computer aided manufacturing), tietokoneavusteinen valmistus. Paperisia piirustuksia ei tällöin tarvita lainkaan. Silti on yleisempää, että CAD-suunnitelmat tulostetaan paperille. Tietokoneilla on erilaisia käyttöjärjestelmiä, jotka eivät toimi keskenään. PC-maailmassa on Windows, Machintosilla on omansa, ja Unix on tehotyöasemien järjestelmä. Nyt on myös Unix-pohjainen Linux. Windows on laajimmalle levinnyt käyttöjärjestelmä ja siihen on saatavana laajin ohjelmavalikoima. Machintos on ollut esimerkiksi kirjapainojen ja lehtitalojen käyttöjärjestelmä, graafisella puolella suosittu hyvä järjestelmä. Unix taas on ollut tehokoneiden käyttöjärjestelmä. Linuxin etuja sanotaan olevan se, että järjestelmä on vakaa, ei kaadu helposti. Nyt käyttöjärjestelmien rajat ovat hämärtymässä. Windows NT on vanhentunut käyttöjärjestelmä. Uusin Windows käyttöjärjestelmä on Xp. Muista varmistaa, tallentaa, tehdyt työt kyllin usein! Viereinen kuva on tietokoneen muistissa. Kuva on tilavuusmalli ja siitä näkyy kappaleen todellinen muoto. Ohjelmista voidaan valita kappaleelle erilaisia pintoja, esimerkiksi valun rosoisempi pinta ja väri tai kiilloitettu alumiinipinta. Vaihtoehtoja on miltei rajattomasti 3D-mallinnus. Kappaleiden mallinnuksessa tietokoneen muistiin piirretään, rakennetaan, kolmiulotteinen malli, joka on täsmälleen halutun kappaleen näköinen ja kokoinen (halutussa mittasuhteessa). Malli voi olla vaikkapa uuden kameran runko. Tämä koneen muistissa olevan tietokonemallin ohjaamana jyrsin muotoilee muovista 20 Piirtämisen perusteet

10 2 H A JE I EL K J= 32 Teknisen piirtämisen perusteet = F F = A A F H EI EJK E A = = JE I A E EA I EI F E J= = 2 F H A JE - I E A + 2 F H A JE = JI J= I K K J= ) * 2 H A JE O D J D JO 2 F H A JE F O I JO J= I 2 H A JE L = I A = J= I EL K J= I Nyt edellisen kuvan laatikon seinät käännetään tasoon ja eri projektiot ovat siinä vierekkäin. ) + * 2 H A JE O D J F A HK I J= I 32 Koneenpiirustus

11 Teknisen piirtämisen perusteet Viivat Yleistä viivoista Piirretyn kuvannon on oltava havainnollinen ja helppolukuinen. Saman kuvan viivat piirretään samanlevyisinä. Koneenpiirustuksessa piirretty kappale koostuu erilaisista suorista tai kaarevista viivoista. Viivojen tyypit, leveydet ja käyttökohteet on määritelty standardin SFS 3703 avulla Viivatyyppejä ja -leveyksiä Leveä, ehyt viiva. Kappaleen näkyvät muodot piirretään leveällä, ehyellä viivalla, muotoviivalla. Viivan leveys on 0,5...0,7 mm. Saman piirustuksen muotoviivojen on oltava samanlevyiset. Muut viivat suhteutetaan muotoviivan leveyteen niin, että viivojen leveysero näkyy kyllin selvästi. Kapea, ehyt viiva. Kapealla, ehyellä viivalla piirretään mitta-apuviivoja, mittaviivoja ja leikkausviivoja. Lisäksi viivaa käytetään käsivaraisena viivana, murtoviivana, osaleikkauksien rajaviivana. Näennäiset muotoviivat piirretään kapealla, ehyellä viivalla. Viivat eivät yhdy todellisiin muotoviivoihin. Viivalla havainnollistetaan kahden pinnan yhtymistä toisiinsa ilman jyrkkää rajaa. Piirtämiseen käytetään terävää kynää. Katkoviiva. Katkoviiva voi olla leveä tai kapea. Saman piirustuksen viivoissa käytetään vain yhtä leveyttä. Katkoviivaa käytetään kappaleen näkymättömien muotojen kuvaamiseen. Tällaisia muotoja on esineen takana tai sisällä. Lyhyessä katkoviivassa on pari kolme viivaa. Pitkässä katkoviivassa viiva voi olla 20 mm ja katko 5 mm. Pistekatkoviiva muodostuu peräkkäisistä viivoista ja pisteistä. Kapeaa pistekatkoviivaa käytetään symmetrisen kappaleen keskiviivana. Ympyrään piirretään kaksi keskiviivaa, jotka ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. Keskiviivat leikkaavat toisensa risteyksessä ja viivojen päiden on ulotuttava n. 5 mm ympyrän ulkopuolelle. Leveällä pistekatkoviivalla merkitään kappaleen leikkauskohta. Viivat piirretään miltei aina viivaimen tai harpin avulla. Joissakin tapauksissa käytetään käsivaraista viivaa. Erilaisilla viivoilla on oma merkityksensä, ja siksi käytetään ehyitä viivoja, katkoviivoja, pistekatkoviivoja, käsivaraviivoja jne. Koneenpiirustuksessa käytetään kahta viivanleveyttä, leveää ja kapeaa. Katkoviivojen tulisi leikata toisensa näin, ehyellä viivalla. 8 EEL = HO D 2 EA EF EEHK I JK I 5 K K HEF EEHK I JK I 8 EEL = A L A A J A L A = F A = %! A E A K J L EEL = = J L EEL = A I EL EEL = K J L EEL = Viereisessä kuvassa on erilaisia viivojen käyttöesimerkkejä. A E = K I L EEL EJK I EJJ= = F K L EEL = K J L EEL = EJJ= L EEL = Muoto- ja katkoviivojen liittymiä, ehyet viivat ovat kulmissa. Koneenpiirustus 37

12 Teknisen piirtämisen perusteet 12. Leikkaukset Leikkauksen tarkoitus Leikkauskuvannoilla pyritään selventämään kappaleen sisäisiä muotoja. Koneenosissa on usein tärkeitä muotoja näkymättömissä kappaleen sisällä. Ne voidaan esittää katkoviivoilla, mutta piirustuksesta voi tulla sekavan näköinen. Näkymättömissä olevat muodot saadaan parhaiten esille leikkauskuvannon avulla. Viereisessä, melko yksinkertaisessa kuvassa, kappaleen sisäiset muodot on esitetty katkoviivalla. Kuva vaikuttaa sekavalta. Koneenpiirustuksen pitää olla selkeästi luettavissa Leikkauskuvannon teko Leikkauskuvannossa kappale kuvitellaan halkaistavaksi esimerkiksi keskiviivaa pitkin. Kappaleen etuosa poistetaan ja näkyviin jäävän kappaleen takaosa piirretään ehyellä, leveällä viivalla. Kappaleen leikattu pinta esitetään leikkausviivoituksella viivoitettuna. Leikattu pinta viivoitetaan selvyyden vuoksi 45 kulmassa keskiviivaan tai päämuotoviivoihin nähden olevilla kapeilla, ehyillä viivoilla. Viivat piirretään mm välein. Leikatussa kuvassa kappaleen sisällä katkoviivoin esitetty muoto piirretään ehyellä, leveällä viivalla. Leikkauskuvantoja on kolmenlaisia. Leikkaukset ovat: kokoleikkaus puolileikkaus osaleikkaus Leikkaamaton kappale, viivoja alkaa olla liikaa ja esityksen selkeys kärsii Erilaisia leikkauksia Kokoleikkaus. Osa sahataan kuvitteellisesti halki ja etuosa poistetaan. Halkaistu takaosa asetetaan piirtäjään päin leikattu pinta paperin suuntaisena. Aluksi koko- ja puolileikkaus saattavat sotkeentua ajatuksissa keskenään, koska kokoleikkaus on puolet koko kappaleesta. Kappaleen puolittaminen, siis kokoleikkaus, on kuitenkin suurin leikkaus, joka kappaleelle voidaan tehdä. Viereinen kuva on leikattu ja leikkausviivoitettu. Puolileikkaus. Tätä leikkaustapaa käytetään symmetrisissä kappaleissa. Keskiviiva on yleensä leikkauksen rajana. Puolet esineestä leikataan. Kokoleikkaus, leikattu ja viivoitettu kappale Vieressä puolileikkaus pääkuvantona ja alempana havainnollisuuden vuoksi aksonometrisesti esitettynä Koneenpiirustus 43

13 Kappaleen pinta ja sen karheus Teknisen piirtämisen perusteet Pinnan karheus Kappaleiden pinnat eivät ole tasaisia ja virheettömiä. Pinnan karheus aiheutuu työtavoista, raaka-aineesta ja työkalujen epätarkkuudesta. Lastuavat terät jättävät kappaleen pintaan uria. Kappaleen käyryys tai pinnan suuri aaltomaisuus ei ole pinnan karheutta. Valmiin kappaleen pinnan laatu riippuu kappaleen käyttötarkoituksesta. Pinta voidaan tehdä sileäksi ulkonäön vuoksi tai toisiaan vastaan liikkuvien pintojen kitkan pienentämiseksi. Koneissa karhea, liukuva pinta kuluu nopeasti, ja syvä naarmu pinnassa voi olla murtuman alku. Pintaa ei kannata tehdä liian hyväksi, koska se tulee tarpeettoman kalliiksi, eikä myöskään liian huonoksi, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää. Standardeja: pinnankarheus SFS-ISO 4287/1, pintamerkit SFS-ISO Sorvissa pyörivään akseliin jää uria lastuavasta, liikkuvasta sorvin terästä. Kappaleen pinnan käsitteitä, SFS-ISO 4287/1 1. Geometrinen pinta on piirustuksen tai valmistajan määräämä pinta, jossa muotovirheitä ja karheutta ei oteta huomioon. 2. Todellinen pinta on kappaleen rajapinta, joka erottaa kappaleen sen ulkopuolisesta tilasta. 3. Geometrinen profiili on geometrisen pinnan ja tähän nähden tietyssä asennossa olevan tason leikkaus. 4. Todellinen profiili on todellisen pinnan ja geometriseen pintaan nähden tietyssä asennossa olevan tason leikkausviiva. Kappaleen pinnasta voidaan piirtää profiili esimerkiksi sähköisellä piirturilla. Tämän profiilin avulla voidaan määrittää pinnan karheus. Ra keskipoikkeama ja Rmax on maksimipoikkeama mittayksikkö = 0,001 mm = mikrometri. Pinnan karheuden vertailu voidaan tehdä myös silmämääräisesti tai raaputtamalla kynnellä vuorotellen työstettyä pintaa ja vertailupalasarjaa. Kappaleen pinta! " ' Pintamerkit piirustuksessa kertovat, millaisen valmiin kappaleen pinnan on oltava. Ilman pintamerkkiä ei kappaleen pinnan tasaisuudelle aseteta vaatimuksia. Pintamerkkiä käytetään silloin, kun pinnan laatu on tärkeä. Käytetty viiva on leveä tai kapea ehyt viiva. Pinnan karheus merkitään keskipoikkeamana Ra. Esimerkiksi pintamerkin mukana oleva luku 6,3 tarkoittaa 6,3 mikrometriä. 4 = 4 = N 0 0 $ Kappaleen poikkileikattu pinta suurennettuna Vieressä on pintamerkin mittasuhteita. Mittanumeroiden ja isojen kirjainten korkeus 3,5 5 7 Korkeus H Korkeus H Merkkien ja tunnusten viivanleveys d 0,35 0,5 0,7 62 Koneenpiirustus

14 76 Teknisen piirtämisen perusteet 20. Hitsauksen merkintä piirustuksessa Hitsausmerkkien tarve Hitsausliitoksia käytetään paljon kone- ja metalliteollisuuden rakenteissa. Hitsaus suoritetaan hitsauspiirustusten mukaisesti ja piirustuksessa hitsausliitos esitetään omien merkintöjensä avulla. Näillä merkinnöillä ilmaistaan kaikki tieto, joka hitsauksessa tarvitaan. Merkit ovat standardin SFS-EN mukaisia. Edelläkerrotun vuoksi on hitsausmerkkien lukutaito hallittava. Hitsauksen avulla liitetään kaksi vierekkäistä metallipintaa yhteen ja saadaan aikaan hitsausliitos. Metallipinnat, railon kyljet, sulatetaan ja railo täytetään lisäainelangalla. Suunnittelija suunnittelee ja mitoittaa rakenteet. Merkit sisältävät perusmerkin, pinnan muodon, viitenuolen ja -viivan, mitoituksen ja lisämerkinnät. D EJI E F E J= K F K D EJI E D EJI E K K HE H= E O E K K HEI H H= E K = L EEI JA K = H= E O E K K HEF E J= Hitsaussaumasta ei yleensä piirretä erikseen kuvaa. Jos hitsaussauma täytyy piirtää, se voidaan tehdä ylläolevan kuvan osoittamilla tavoilla. Hitsattu alue mustataan tai jätetään valkoiseksi. Kuvista puuttuvat kaikki hitsausmerkinnät ja ylemmässä kuvassa oleva teksti on valmiin hitsin nimikkeitä. J= HL EJJ= A I I = A I E E = H=! K K HE E = H= A E EJ EJA J= Viereisessä kuvassa on hitsattavan railon nimikkeitä Viitenuoli ja merkintäviiva Viitenuolen kärki osoittaa hitsauskohtaa. Merkintäviiva muodostuu kahdesta yhdensuuntaisesta viivasta, ehyestä ja katkoviivasta. Viivat ovat kapeita viivoja. Merkintäviivalle kerätään hitsauksen tiedot. V = hitsausmerkki, tarkoittaa v-railoa. Merkki voidaan piirtää ehyelle viivalle tai katkoviivalle. A D O J A H E J L EEL = L EEJA K E EEJ I D EJI K I A H E A H E J L EEL = = J L EEL = = =? > > Viereisen kuvan viitenuoli ja merkintäviiva: a = hitsi on nuolen puolella b = hitsi on vastapuolella c = hitsi on symmetrinen 0 EJI E K A F K A = 8 = I J= F K E K A F K E 8 EEJA K E 0 EJI = K I 0 EJI E K A L = I J= F K A = 8 = I J= F K E = D EJI = K I K A F K E 8 EEJA K E 76 Koneenpiirustus

15 Teknisen piirtämisen perusteet 85 Julkisivupiirustuksissa rakennuksen sivu kuvataan kohtisuorina projektioina, mikä ei vastaa silmällä nähtyä todellisuutta. Rakennuksen julkisivu ei ole mittakaavassa. Julkisivua on kuvattu kahdesta eri suunnasta.! Leikkauspiirustukset Rakenteita leikataan samalla periaatteella kuin pohjapiirustuksen tekovaiheessa. Leikkauspiirustusten avulla esitetään esimerkiksi seinissä olevat rakennusmateriaalit ja niiden paksuudet. Viereisessä kuvassa on leikattu ulkoseinä ja tiilivuoraus, rakennussuunnitelma. 24. Piirustuksien kuvausmenetelmät Vähillä kuvilla Piirrettävä kohde pyritään esittämään mahdollisimman vähin piirroksin ja siten, että niissä näkyy kuvauksen kannalta olennaisin asia. Mittakaava on valittava siten, että kuvasta tulee riittävän suuri Suorakuvauksessa kuvauskohde esitetään tarkastelusuunnasta, katsomissuunnasta nähtynä. Suorakuvauksessa kohdetta katsotaan leikkaustasosta alaspäin. Tällä kuvausmenetelmällä esitetään rakennuksen pohjia, julkisivuja ja leikkauksia. Suorakuvauksen tunnuksena on kaksi yhdensuuntaista nuolta, jotka ovat leikkausviivaa vastaan kohtisuorassa Aksonometrinen kuvaus on havainnollinen ja esineen sivut ovat yhdensuuntaisia toistensa kanssa. Aksonometriset kuvaukset ovat vinon tai kohtisuoran yhdensuuntaiskuvauksen sovellutuksia. Kulmat ja lyhennyssuhteet voidaan valita halutuiksi Perspektiivikuvausessa oletetaan kuvaussäteiden yhdistyvän äärellisellä etäisyydellä olevaan pisteeseen. Suorakuvaus on vasemmassa reunassa, RT ja perspektiivikuvaus sen vieressä, RT Rakennuspiirustus 85

16 Teknisen piirtämisen perusteet Korkeusasema ilmoitetaan metreinä merenpinnasta. Merenpinnan korkeus merkitään luvulla ± 0,000. Suomessa on eri paikkakunnilla merenpinnan korkeuteen sidotut korkeuspisteet. Näistä pisteistä selviää se, kuinka monta metriä ko. piste on merenpinnan yläpuolella. Jos mittaluvun etumerkki on +, on korkeusasema merenpinnan yläpuolella. Jos etumerkki on, korkeusasema on merenpinnan alapuolella. Korkeusasemaa tarvitaan rakentamisessa ja viemäröinnissä. Alla on korkeusasemaa selvittävä kuva. F EI JA A HA F E = O F K A = $! A HA F E = H A K I JA L A F K EI J= L EA JJ L EA HE L EA HE = EL F D = $! A JHE A HA F E = O F K A = Rakennuspiirustus 91

17 Teknisen piirtämisen perusteet 32. Lyhenteet rakennuspiirustuksessa Lyhenteiden tarkoitus Rakennuspiirustukseen joudutaan kirjoittamaan tekstinä esimerkiksi huoneen käyttötarkoitus, makuuhuone. RT-kortissa RT olevien sovittujen lyhenteiden avulla sana makuuhuone esitetään isoin kirjaimin MH. Tällä säästetään kirjoitustyötä ja piirustus on selkeämpi. Mittojen yksiköt, mm ja m eivät esiinny mittalukujen jälkeen Tontin käyttöön liittyvät lyhenteet Lyhennyksiä käytetään lähinnä pääpiirustuksiin liittyvän asemapiirustuksen laadinnassa. RT käsite kuvassa rakennus väestönsuoja autopaikka jätteiden säilytys öljysäiliö pölytysteline pyykinkuivausteline hiekkalaatikko liukumäki kiipeilyteline lipputanko sadevesiviemäri jätevesiviemäri vesijohto kaukolämpö sähköjohto asfaltti sora hiekka luonnonkivi betonikivi tontin pinta-ala tehokkuusluku lyhenne RAK VSS AP JÄ ÖLJ PT PKT HL LM KT LT S J V L Z asf so hi lk bk a e Tilojen lyhenteet Seuraavat lyhenteet koskevat lähinnä asuinrakennuksia. Lyhenteet muodostuvat tavallisesti isoina kirjaimina sanan alkukirjainten mukaan. tilan nimi lyhenne eteinen ET tuulikaappi TK huone yleensä H 0 asuinhuone AH olohuone OH makuuhuone 1, MH 2 MH keittiö K keittokomero KK keittiötila KT tupakeittiö TPK ruokailutila RT kylpyhuone KH suihkuhuone SH wc-tila WC pukuhuone PU pesuhuone PE löylyhuone LÖ sauna S vaatehuone VH kodinhoitohuone KHH kuivaushuone KUI kylmähuone KYL askarteluhuone ASK varasto VAR öljysäiliötila ÖLJ sähkölaitetila SÄH 0 I ) = I B Tontin lyhenteet % ) K EI J JEA Tilojen lyhenteitä. RT Rakennuspiirustus 95

18 2 6 Teknisen piirtämisen perusteet Asemapiirustuksiin merkitään kiinteistön huoltoon ja piha-alueen järjestykseen liittyvät asiat, kuten jäteastiat, pyykinkuivauspaikat, autopaikat yms. Piirustuksiin merkitään myös kadun nimi, pohjoissuunta, korkeusmerkinnät sekä tontin entiset ja pysyvät rakennukset. Tontin rakennusoikeus on esitetty piirtämällä alue, jolle rakennus sijoitetaan sekä sallittu kerroskorkeus, autokatokset, lipputangot, sekä leikkipaikat keinuineen ja liukumäkineen. Viereisessä kuvassa on osa kokonaisesta asemapiirroksesta Julkisivupiirustukset piirretään yleensä mittakaavaan 1:100. Kuvat piirretään kohtisuorana kuvantona ja se ilmansuunta, johon julkisivu näkyy, merkitään piirustukseen. Piirustuksissa kuvataan rakennuksen ulkonäkö ja myöskin ulkopintojen ja katon materiaalit värivalintoineen, olennaisten rakenneosien, kuten maanpinnan, julkisivupinnan jatkeen ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, vesikaton ylimmän kohdan sekä savupiipun huipun korkeusasemat. Alakuvassa on julkisivupiirros, josta puuttuvat korkeusasemamerkinnät, kuva ei ole mittakaavassa. RT !! &! 6 $ & " "!! $ " ' 4 = A K I A H O I J HA K =! ) 2 ) 2 $ ' 0 ) ) 4 1 ) I A E 4 = A K I A = J D = H= I K K J= = = J EJA JJK O J L $ " $ $ % $ $ $ $ % % $ $ $ $ " & & * ) 4 ) ) ) 1 -! 4 1 ) ) 7 6 ) ) 4 ) ) " ) ) 7 ) ) 4 ) ) $ 8 4 1* ) 1 - % ) ) - ) - 6 ) 1 - & - 4 ) ) 1 - ) ) 6 6 ) ) 4 ) ) Rakennuspiirustus 99

19 Leikkauspiirustuksesta ilmenee kerrosten, kellarikerrosten, ullakon sekä tarvittaessa perustusten korkeusasema, salaojien sijainti sekä kerroskorkeus ja huonekorkeus, räystäskorkeus ja maanpinnan korkeus, vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema sekä vesikaton kaltevuus. Teknisen piirtämisen perusteet Vesikaton kaltevuus voidaan esittää suhdelukuna esimerkiksi 1:2,5 tai myös asteina. Leikatut rakenneosat esitetään tehoste- ja ainemerkein varustettuna. 8 A I E = JJ Leikkauspiirustuksessa näkyy rakenteiden nimiä. 7 = 6 K K A JK I 6 K K A JK I 2 = HL A A ; F D = 8 EF D = - H A HE = J= L = K I A E = J= L = L EI A E 8 EF D = A L O J L EI A E ) H E 2 HH= I K F HH= I 2 E= HEJ 5 A E 2 A HK I JK I = JK H= 2 A HK I K K HE A = HE I A E A = HE ) = F D = A = HE = JJE= = = L = H= E A = = JJ= 4 O E EI JE= 2 HH= I I EI F HH= I 2 A HK I JK I = JK H= 2 A HK I F E= HE = J= L = = = F D = H I I EF D = 2 A HK I JK I = JK H= Harjakorkeus on kattorakenteen ylin korkeus. Viereisessä kuvassa tämä korkeus on +61,550.!! $ Katon kaltevuus voidaan ilmoittaa asteina tai kuten viereisessä kuvassa on tehty, suhdelukuna 1:3, %! % $ ; 2 % % $ ; 7 ) 7 5 " " ) Räystäskorkeus on kattorakenteen yläpinnan ja ulkoseinän ulkopinnan leikkauskohta. Kuvassa räystäskorkeus on +57,600. Kuvien pohjana on RT ja niiden mittakaava on 1: Rakennuspiirustus

20 LVI-piirustus LVI = lämpö, vesi ja ilmastointi Lämpö. Lämmin vesi kuljetetaan pumpun avulla teräs-, muovi- tai kupariputkia (menojohto) pitkin lämpöpattereille, radiaattoreille ja paluuputkea pitkin takaisin uudelleen lämmitettäväksi. Radiaattorit lämmittävät huoneen. Lämmin ilma johdetaan kanavia pitkin huoneeseen sitä lämmittämään. Käytetty ilma poistetaan toisen kanavan avulla lämmönvaihtimen kautta ulos. Vesi ja viemäröinti. Lämmin ja kylmä käyttövesi viedään käyttöpisteille muovitai kupariputkien avulla. Vettä käytetään ruuan valmistukseen ja peseytymiseen. Viemäröinnissä jäte poistetaan vesivirran kuljettamana kaltevaa muoviputkea pitkin katuviemäriin ja jäteveden puhdistamoon. Kaikkia näitä putkia ja kanavia esitetään LVI-piirustusten avulla siten, että niistä saadaan hyvin toimiva kokonaisuus. Rakennus voi olla omakotirakennus tai suuri kerrostalo LVI-piirustus yleisesti Piirustus muodostuu erilevyisistä ja -tyyppisistä viivoista, symboleista, mitoituksista, leikkauksista ja paljosta muusta. Kaikki tämä pohjautuu sopimuksiin ja standardeihin. Näistä ehkä tärkein on Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D4, LVI-piirrosmerkit ja ohjeet. Seuraavana lähdemme käsittelemään rakennusputkituksia ja myöhemmin teollisuusputkituksia. Kun tämä LVI-osio on opiskeltu, opiskelija osaa tehdä joitakin yksinkertaisia piirustuksia. Opetuksen pääpaino on kuitenkin piirustusten lukemisessa. LVI-asentajan opintosuunnalla opetellaan myös LVI-piirustusten piirtämistä. Piirustukset on laadittava riittävän tarkoiksi ja selkeiksi siten, että niistä käy ilmi, ovatko LVI-laitteistot määräysten mukaisia. Piirustuksia voidaan selventää värein, numeroin, tekstein ja mukana seuraavien laskelmien avulla. Suunnittelun ja rakentamisen valvonta. Kunnallinen viranomainen tarkistaa ja hyväksyy LVI-suunnitelman, ja piirustuksista jää kopiot heidän arkistoonsa. Sama viranomainen tekee tarkastuksia myös rakennuskohteessa työn edetessä. Tällaisia tarkistuksia ovat esimerkiksi tonttiviemärin tarkistus ennen viemärin peittämistä, talon pohjaviemäreiden tarkistus, vesijohdon koepaineen tarkistus ja kalustetarkistus rakennuksen jo valmistuttua Piirustuspohja LVI-pohjapiirustukset piirretään yleensä rakennuspiirustusten alkuperäiskuviin, päälle. Samoin piirretään myös asemapiirrokseen tulevat vesi- ja viemärijohdot. Pystykaaviot, linjakuvat ja erikoispiirustukset piirretään erikseen. Näin ollen rakennuspiirustuksen paperikoko, piirustuksen taitto ja tekstikoko ovat samaa kokoa kuin LVI-piirustuksessa Työselitykset LVI-piirustukseen ei selvyyden takia voi sisällyttää kaikkea asentajan tarvitsemaa tietoa, vaan lisäselventeinä käytetään työselitystä. Työselityksessä selvitetään esimerkiksi WC-laitteiden malli, väri jne. Teknisen piirtämisen perusteet LVI-piirustuksia tarvitaan rakennusputkituksiin. Näiden lisäksi on olemassa teollisuusputkituksia ja oma erikoisalueensa laivaputkitukset Alan normit Kuten rakennuspuolellakin, suunnittelun ja työsuoritusten pohjana käytetään normeja. Normien avulla on määritelty työn laatuvaatimukset ja valvontamenetelmät. Normeja ovat esimerkiksi lämmöneristys- ja äänieristysnormit. Näihin viittaamalla voidaan tarkasti määrittää, kuinka hyvä ulkoseinän lämpöeristeen on oltava tai kuinka paljon kerrostalossa naapureiden väliseinän on vaimennettava ääntä. Standardit. Standardien avulla voidaan osoittaa sellaiset kohteet, joista ei tarvitse tehdä piirustuksia. LVI-alalla on oma LVIkortisto Erilaisia LVI-piirustuksia Asemapiirroksen avulla esitetään rakennuksen sijainti tontilla ja rakennuksen ulkopuoliset, maanalaiset putket. Mittakaava on 1:200 tai 1:500. Pohjapiirustukset, tasopiirustukset, piirretään 1:50 mittakaavassa olevan rakennuksen pohjapiirustuksen päälle. Linjapiirustukset, nousukaaviot, ovat vaakasuunnassa ilman mittakaavaa, mutta pystysuunnassa, huonekorkeus, niiden mittakaava on yleensä 1:50. Kytkentä- ja säätökaavioiden avulla esitetään jonkin järjestelmän toiminta. Niillä ei ole mittakaavaa. Yksityiskohtapiirustuksia piirretään esimerkiksi kaivoista, mittakaava on 1:10 tai 1: LV-piirustus

21 Teknisen piirtämisen perusteet ; 5 6 ) 2 ) %! 5-16 ; 5 = E EL EA HEJ 1 = D H EJO A L EEL = = A I EJA JJ A I I F F = JJA HEJJ= I F EEHK I JK I A I I = = K F J O L A I E J 2 = I = K JK I J 0 O HO J F J O JO I L A I E J = EJJA E@ A = E = D H EA HEL EEL = J E L A I E J = K A J O J 2 = E A E = = = = I K J O = E A J 2 EEHH I A H EA HEL EEL = J ) F K A A HC E= = L EA I JE J ) F K L EEL = J A I EL EEL = J K A J EJJ= = L EEJA L EEL = J Näitä viivaleveyksiä käytetään piirustuksissa 1:50, muissa mittakaavoissa leveydet suhteutetaan keskenään Viivojen käyttöesimerkkejä Rakennuksesta on esitetty pystyleikkaus ja pohjakuva. Ylemmän kuvan vasemmassa reunassa näkyy putkien sijainti rakennuksessa. Oikeassa reunassa on esitetty viivalaatu, joka kuvaa putken korkeusasemaa, kun se on piirretty pohjapiirustukseen. Alakuvaan on putket piirretty oikein viivalaaduin ja -leveyksin HE H A K I E= A L = J F K J A J A H EJ F D = F EEHK I JK I A A = = A L E L EEL = JO O F A E 8 & - 1 ) ) & & % 8 &! LV-piirustus 119

22 Teknisen piirtämisen perusteet Teollisuusputkiston mitoitus Tässä kuvassa mitoitus on edellistä tarkempaa. Putkien koon lisäksi ilmoitetaan niiden korkeusasema, keskinäinen etäisyys ja etäisyys seinästä. Rakennusputkituksessa tällainen mitoitus on harvinaisempaa.! % Teollisuusputkiston mitoitus ' " ", K $!, K " " $ & = = A A J N N ", K " ", K " " % = = A & EA HHA J= = K JJA HEJ 42. Piirustusmerkkien käyttö Piirustusmerkkien käytön hyöty Periaatteessa lv-piirustukseen tulevat laitteet, kuten pumput ja venttiilit, voitaisiin piirtää todellisen näköisinä. Piirtämisestä tulisi kuitenkin kohtuuttoman suuritöistä, hidasta ja kallista. Tämän takia kullakin laitteella on oma symbolinen piirustusmerkkinsä. Allaolevien kuvien avulla selvennetään piirrosmerkkien käytön mielekkyyttä. Lv-piirustukseen tulevat laitteet, kuten pumput ja venttiilit, voitaisiin piirtää todellisen näköisinä. Ylläolevissa kuvissa pumppu on esitetty kolmella eri tavalla: tarkasti, likimääräisesti ja symbolisesti. Osoita kaikki kolme eri vaihtoehtoa. ) ) * * + +, Viereisen ylemmän kuvan A on vinoventtiili todellisena ja alempi A on sen piirustusmerkki. B on yksisuuntaventtiili, mustaus osoittaa veden virtaussuuntaa. Kaavio on ilman muuta nopeammin piirrettävissä. Piirustusmerkkiin voidaan liittää lisäinformaatiota. Rakenteellinen piirrosmerkki C on uimuriventtiili, venttiili, joka pitää vedenpinnan vakiona säiliössä. Toiminnallinen piirustusmerkki D on esitetty instrumentoinnin piirrosmerkein. 1. kirjain L = pinnan korkeus ja 2. kirjain C = säätö, siis pinnan korkeuden säätö. LV-piirustus 123

23 Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet Teknisen piirtämisen perusteet ; 5 ) 6, ) 0 7 ) A JJEEEO A EI A H E = I EJEA L A JJEEEA I K A A L A L EHJ= K I A J= HL EJJ= A I I = O F O H L E@ = = K I J= J= 8 = I A = = F K J EI J D EJI = JJK F = L A JJEEE E A = = F K J EI J EA HJA E EEJA JJO F = L A JJEEE I E D = JJ= L = I J L A JJEEE O A A I A HJ= I J L A JJEEE E = I J L A JJEEEI J L A L EHJ= K I J= F K J A I I = 8 EA HA E A L A JJEEE I JK K I J L A JJEEEI J I K K L A JJEEEI J = EJJ= = EJA JJ= L = HJA JA O EI J EEJ EI J 5 = EEL A L EHJ= K I A L = E O D JA A I K K J= = = = L E = K L = L A JJEEE L EHJ= K I I K K J= I = = ; I EI K K J= L A JJEEEJ= = EI K L A JJEEE8 EHJ= K I I K K J= L = I A = J= E A = A 6 = H L EJJ= A I I = L EHJ= K I I K K J= L E@ = = I EJJ= = K A = 8 2 K J EI J I I = A L = L A JJEE E O A A I I = = = = K E F K J E 8 = H L A JJEEE= L = K JK K I F K J A A I JK K EE = = F = E A JJ= EJEA L A JJEEE I EJJ= EI A L EHJ= K I A D = = H= JL E@ = = K I J= J= EJEA L A JJEE = L K = I A EJA J= = F = JJA HA EA A A L L A I EI F EL = F E I E6 EI A = EI A = E JEA L A JJEEE L = H EI JA J= = A JJA E E L A I ED = EA = I K ED K A A A EE= K K = = L A JJ E JEA L A JJEEE O F K A A L E@ = = F EEH J I K H= = E@ A = I O > EI E L A JJEEE J E E J= = D = = L = = J E E JJ HE= J= EJA H I J= = JJE= 2 = JJA HA EA = JJE= I J= 2 = JJA HA EJ= 128 LV-piirustus

24 152 Isometrinen patteriputkitus Nykyaikainen elementtirakentaminen on nopeaa, ja putkiasentajalle jää yhä vähemmän työaikaa. Eräs pulman ratkaisu on esivalmistus. Työkohteesta tehdään allaolevan tyylinen esivalmistuspiirustus. Teknisen piirtämisen perusteet ' Piirustuksen mukaan asennuksessa tarvittavat putket tehdään ennakkoon työpajassa. Osat numeroidaan ja niputetaan. Työkohteessa valmiiksi katkotut, taivutetut ja kierteitetyt osat asennetaan paikoilleen ja työ etenee nopeasti. Myös viemäröinnistä on vastaavia piirustuksia.! $ " % & Aksonometriaa vesi- ja viemärijohdoissa 152 LV-piirustus

25 > Teknisen piirtämisen perusteet Viivojen käyttöesimerkkejä Rakennuksesta on esitetty pystyleikkaus ja pohjakuva. Ylemmän kuvan vasemmassa reunassa näkyy kanavien sijainti rakennuksessa. Alakuvaan on kanavat piirretty oikein viivalaaduin. IV-kanavat eri korkeuksilla rakennuksessa ) ) IV-piirustusten mitoitus Yleistä IV-mitoituksesta Mitta- ja viiteviivat piirretään ehyellä, ohuella viivalla. Viivan paksuus on 0,25 mm. Kuvissa mitoitetaan yleensä vain käytettävän kanavan koko ja huoneeseen puhallettavan tai sieltä poistettavan ilman määrä dm³/s. Kanavan sijaintia ei yleensä mitoiteta. IV-piirustuksen mitoitus on paljon kevyempää kuin rakennus- tai koneenpiirustus. Ilmastointikanava ei ole täysin tiivis, vaan sen sallitaan valmistustavasta (saumaaminen) johtuen hieman vuotaa. Pyöreän kanavan liitos tiivistyy osissa olevan kumitiivisteen avulla ja lukitus tapahtuu pop-niiteillä, karaniiteillä. Pyöreä, kierresaumattu ilmastointikanava on valmistettu sinkitystä metallilevystä. Kanavan mitat ovat nimellismittoja, kanavan sisämitan minimimittoja. Kanavien kokoja, d: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315. Listauksessa on vain osa suuruuksista. Joitakin suorakaidekanavan mittoja. Mitat ovat sivunpituuksia millimetreinä. a b , , 150, , 150, 200, 300 Mitta- ja viiteviivat piirretään ehyellä, ohuella viivalla. Viivan paksuus on 0,25 = IV-piirustus 159

26 164 Erilaisia lyhenteiden käyttöesimerkkejä Teknisen piirtämisen perusteet 18 ) ) ; 5 6 ) 2 ) 5-16 ; 5 ) 4 ) I A K I H= = F K J A I I = H= = H= = F K J A I I = K H= EJI E= J E A JJO 6 I I A I E A H EI I 18 K H= = F K J EK H= = " 0. A ) $ 0 = = EI E= J= = " D = F A I J L = = L = = A HEI JA JJO F = K = ) $ K = EI A I JE 57. Sulku- ja säätölaitteet Laitteiden avulla ilman virtaus kanavassa voidaan sulkea tai virtausta voidaan säätää ; 5 1 = L EHH= I K K J= EI J = EJA O A EI A H E I E D = JJ= L = E = L EHH= I J = EJA A HJ= I J = EJA I E D = JJ= L = E = L EHH= I J = EJA A HJ= I J = EJA J= I F EEHK I JK I A I I = A I EJA JJO 8 = HK I JA J= = J= HL EJJ= A I I = EH= E JK K I E= 6 E E JJ HE= L = HK I JA JJK I J = EJA O A A I 6 E E JJ HE= L = HK I JA JJK I J = EJA O A A I J= I F EEHK I JK I A I I = = L E = E A O I EI K K J= F A JE8 EHJ= K I I K K J= E A = J= L = I A = A I J= HF A A L EHJ= K I I K K J= L E@ = = I EJJ= = K A = 164 IV-piirustus

27 Teknisen piirtämisen perusteet 167 Talossa on ilmalämmitys ja lämmin ilma puhalletaan huoneeseen kuvassa olevan ritilän kautta. Missä rakennuksen osassa ritilä sijaitsee? Mikä laite on kuvassa ilmastointikanavan kyljessä? Mitä IV-kanaville on kuvan mukaan myös tehtävä? Mitä kaikkea löydät viereisestä kuvasta? Mitä ilmastointiin liittyvää on kuvassa? IV-piirustus 167

28 IV-piirustusten kuvaustapoja Teknisen piirtämisen perusteet Yhteenveto ja kertausta IV-piirustukset voidaan jakaa kuvaustapojensa mukaan viereisen kaavion osoittamiin alaryhmiin. Aksonometrinen kuvaustapa on harvinainen. Vaakaleikkaus, pohjapiirustus. Mittakaava on yleensä 1:50. Ilmanvaihtokanavat piirretään yleensä ääriviivoiltaan mittasuhteessa. Kanavien ja laitteiden likimääräinen korkeusasema ilmaistaan erilaisten viivojen avulla, kuten katkoviiva tai ehyt viiva. Jos kanavan tai laitteen korkeusasema halutaan ilmoittaa tarkasti, käytetään jo tuttua merkitsemistapaa, esimerkiksi +76, ) ) 6 ) ) ) ) 7 8 ) 6-1 ) ) 6 L = = = K L = J L = = = A E = K I A J F O I JO K L = J F O I JO A E = K I A J ; 6-6 ) ) ; 5 6 ; ) ) ) ) ) Kaavio erilaisista iv-piirustustyypeistä ' 8 ' 9-6 L 7 L! & 2 2 Kerrostalon ilmastointi Pystyleikkaukset. Vaakaleikkauksien lisäksi voidaan asioiden selventämiseksi piirtää myös pystyleikkauksia. Pystyleikkaus voidaan piirtää isosta kokonaisuudesta, esimerkiksi ilmastointikonehuoneesta. Kuvasta voidaan piirtää selventäviä detaljikuvia. Kun lopullinen laitetyyppi on selvillä, piirretään tarkempi piirustus mittoineen. Kuvasta voidaan piirtää selventäviä detaljikuvia. Alakuvassa on ilmastointikonehuone. Mitä tarkoittavat PF, TF, PP ja TL? 2.! 2.! 8 6.! A E = K I ) ) 172 IV-piirustus

29 Seuraavana on alan piirrosmerkkejä Teknisen piirtämisen perusteet " 6 E E = E A O D JA O I = EEJJO = J " 2 A H K I E = EI K K I EA F EEH H I A H A " " " 6 E E = E A O D JA O I ; D JA O I EA F EEHH I A H EJL EL = JA E = J= J EI JA I = = I I = E EL E= ED A K JK = I A = = K I J= K E@ A O D JA O I JO O F F EA L EEL A L E EI J F EEHH I A H E"! ; D JA O I EA EEJJO D J= 2 EI JA A D = = EI E= J= L = L EEI E A HJ= = L EEL = A L A O I "! EI E B H = = JE J= = J= L E= F EEH H I A H A "! "! 6 O O F EJ F A I J J E E = E A "! "!! " ' - JA A EI I K K J= A A HC E= J= EI EC = = E L EHJ= K I O I EI K K J= E A I 4 " % " " - JA A EI I K K J= A A HC E= J= EI EC = = E L EHJ= K I L = ED J A D J EI EE I K K JEE L K H I K K J= E A I 4 " % " " "! " - JA A EI I K K J= A A HC E= J= EI EC = = E L EHJ= K I = E A I = = = E = EI A I JE A F EE I K K K F A I E I 4 " % " " "!! " ) = C E A I EC = = E "! $!, EC EJ= = E A I EC = = E "! %! $ * 1 * E = = HE A I EC = = E " " = "! F EEH H I A H EA I L A J= EI I J " " 4 " % 2 EEHH I A H E A I EJA JJ L O D JA O I L EEL = F = I E EJA JJ= L = I EJA A JJA EI A I A J= EJ K K J= F EEHH I A H E 2 EEHH I A H E L E@ = = O JJ O I I EJJ= = = F A JE J= E= EJJA A I EEHJ I K K J= = 6 = EI A I I = J= F = K I A I I = F EEHH I A H E I E EJA JJ= L = F A HK I A H E A D L EEL = A Apuenergia- ja viestijohtojen viivanpaksuus on 0,25 mm. SFS-EN ISO ja D4, LVI-piirrosmerkit EJJ= K I D J= 2 A H K I E = EI K K I EA F EEH H I A H A EJJ= K I D J= I 4 = F EEH K I JK I A H E I L A J= EI I J 4 2 EEHH I A H E O JA JJ L I J= HF A A I EJJ= = I A L I JE EJJ= K I = I E= E JE - I E I : Mittauskohdan piirrosmerkin on sijaittava toiminnallisesti oikeassa kohtaa prosessia ja sen havainnollistamiseen voidaan käyttää pientä ympyrää, jonka halkaisija on 2 mm. 176 Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit

30 Teknisen piirtämisen perusteet 181 %! EI E B H = = JE J= = J= L E= F EEH H I A H A %!. H = = EI A I EJJA O J E E J A EH = E JK K I A J Kirjaintunnukset Toiminta määritellään piirrosmerkin sisällä olevalla kirjainkoodilla. Tämä koodi muodostuu seuraavasti. Ensimmäinen kirjain merkitsee mittasuuretta tai sen alkuperää. Käytön on oltava allaolevan taulukon mukainen. Sitä voidaan täydentää tarvittaessa lisämääreellä. Seuraavat kirjaimet esittävät toiminnan. EH = E JK K I EJJ= I K K H A J= EI A = K F A H EI H EJA 6 E E J= %! ) 0 O JO I %! * - HEJE A O JJ %!!! + D = K I %! " ", 6 ED A O I - H %! - 5 D I K K HA A J ) JK HEJ E E J= %! $ $. 8 EHJ= = = 5 K A K HJ K K %! % % / 5 K A = I A J F EJK K I 6 = H = I JA K %! & & 0 I E D = K I %! ' ' 1 I EJK I %! $ 8 E = 2 O O D EI O = I JJ= E A J E E J= %! $ ) E = K K J I F A K I %! $ 2 E = H A K I %!! $! I JA K I 0 A J A EI A I JE %! " $ " O JJ L = EJJ= L EI I = O JJ L = EJJ= L EI I = %! $ O JJ L = EJJ= L EI I = %! $ $ $ 2 2 = E A = EF = E A 6 A I J= K I = O D JA O I %! % $ % 3 = = JK ; D JA E A = E A ; EI J E A I K = = E A %! & $ & 4 5 JA EO 4 A EI JA H E JEJ= A K I %! ' $ ' 5 F A K I J= = K K I O J A J %! % 6 F JE= D A JJ E A %! % 7 E K K JJK = EJ E E J= %! % 8 O JJ L = EJJ= L EI I = 8 = E K JJ= E A F H I A I I EE L A JJEEE F K F K = %!! %! 9 2 = E L E = A HJ E A %! " % " : HEJJA A J HEJJA A J %! % ; O JJ L = EJJ= L EI I = K K J= E A = I A J= %! $ % $ 6 = F = D JK EA K K H 0 J J= EJK HL = J E E J= H - I E A H E EH = E JK K I JA O J I J ' 1 I EJK I % 6 F JE= D A JJ E A F JE= I EJK I F EJJ= HE Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit 181

31 188 Teknisen piirtämisen perusteet 0 ; 6 ; 5, 1 1, , 1 0 ) 7 5, 16 6 ) 7 5 ) ) " ! ! 2, ) 2, 1) ) 2, ). - & 2, 1) 6! 2, 1 &. / & & 2, 1 & 6-1 " $ ) ; ; / 2. 6! & ; ) ) ) 6 7 " " 7 8 ) ) ! % '. ) :! %! ' 4 ) ) ) ) -! ) 6 7 " " " & ) 4 " 7 8 ) 5 6 ) ) & " 2 8 & " 2 8 & " ; ! IV-laitoksen säätökaaviopiirustus 188 Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit

32 Teknisen piirtämisen perusteet 193 = E 5 K = E 2 - O J E K F F = I A K I O J E ; EI JA JJO = = I K = E 2-8 = ED J O J E EL = ED A JK I K = = = E = I K = E ; I F E A A L JK I = H= I E= F E J= = I A K I 5 K = I A JE F EI J H= I E= O A A = A A J= E A A F EI J JK F = A F E J= = I A K I 5 K = I A JE F EI J H= I E= O A A = A A J= E A A F EI J JK F = A K F F = I A K I 6 A A EE A A F EI J H= I E= K F F = I A K I = H= I E= K F F = I A K I 2 K D A E F EI J H= I E= O J E O I E = F = E A ) JA EF EI J H= I E= = JEJ= I D L A H F A HE= = JA A J= E A 18 = = L = EJJ= K I A I K I 4 O D A I K I 2 -! " $ 9 0 = >? 2 O J E = >?! 2 I K = A A JA I E A H E I E ) 2-4 O D I K = A A J! K J A J L = J A J= E= 2 EI J H= I E= * A J E= = JJ= = EJK I A A E - HEI JO I 5 D JK EE JA EI J * A J EH= EJK I Sähköpiirustukset 193

33 194 L = ED A HA I JA L = L EHJ=! 8 5 K = A 8 = ED A E A Teknisen piirtämisen perusteet Yksivaiheisessa järjestelmässä on kolme johdinta, vaihejohdin, nollajohdin sekä suojamaadoitusjohdin, joista nollajohdin ja suojamaadoitusjohdin on yhdistetty maahan. = E! L = ED A HA I JA "! 8 L E = L EHJ= 5 K = A 8 = ED A E A Kolmivaiheisessa järjestelmässä on viisi johdinta, yksi nollajohdin ja kolme vaihejohdinta. Järjestelmän maan ja vaihejohtimen välinen jännite on noin 230 V ja sitä kutsutaan vaihejännitteeksi. 8 = ED A E! 8 " 8! 8 = ED A E! 8 " 8 " 8! 8! EJJ= K I A I K I 5 K = = EJK I E 2 EI J H= I E= 8 = E! K = = EJK I E D J A K A JL HEJ8 K = JK A A J K K J I A J! 2-4 K I A = K I J= 0 = H = = 5 E E A A J= L ED HA H= EJ= E A L = Live = vaihe N = Neutral = nolla PE = Protective EarthING = suojamaadoitus 4 O D D J N 4 O D D J! N 5 K = A ) O J E = K E8 EHJ= 1 ) = F F K ) I K = = J = EI E= $ ) 8 EHJ= 1 "! ) O J E I K A JJK 8 8 EJA D JE EA = L E! 8 5 K = A ) O J E I K A JJK 8 EHJ= 1 "! ) = F K JA D 9 EJA 7! 8 ) 2-8 ) EJA 7! 8 A J= L ED HA I K = = EJK I E EJO I L = I JK I A A A JJE ' EJJE A JA H I J= = JJE I K A K JK A A = K L =. 1 2 ) ) ; 194 Sähköpiirustukset

34 198 Teknisen piirtämisen perusteet 5 D JF E J= = I A K I A = 2 ) 6 0 ; ' 8-6 $ & ' ' $ N! O D K A H EJ= K A H JL EEJJ= = L = JJEA JJO O I K = A A I A A ) 5 D JK F F = I A K I A = 2 ) 6 0 ; ' 8-6 $ & ' $ N! 4 O D K A H EJ= ) K A H JL EEJJ= = L = JJEA JJO O I K = A A I A A 198 Sähköpiirustukset

35 Teknisen piirtämisen perusteet 203 Sähkömoottorit sijaitsevat pientaloissa lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden pumpuissa, öljypolttimessa ja ilmanvaihdon puhaltimissa. Jos kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, eikä kunnallista vesijohtoa ole, tarvitaan oma painevesijärjestelmä, jossa on pumppu ja sen käyttömoottori. Moottorit voivat olla joko yksi- tai kolmivaiheisia. Puhelinpisteiden määrä riippuu asukkaiden tarpeesta. Toisaalta lankaliittymät puhelinkäytössä alkavat vähentyä. Ensimmäinen puhelinpiste sijoitetaan yleensä eteistilaan ja toinen makuuhuoneeseen. Puhelinpistorasiat sijoitetaan sähköpistorasian yhteyteen, mutta 230 V:n järjestelmästä erillään olevan peitelevyn tai telejärjestelmien peitelevyn alle. Sähkömoottori ja sen johdotus ) 6 $ = + " : 5 ) ) 1 2! $ > 0 $ ) 6 =! $! = $ > = > ) $ $ & ' " ) ! = : 2 * & 5 ) 7 ) & 9 - ) '! / 7 18 = > Missä viereisen kuvan huoneista löytyy puhelinpistokkeita? Sähköpiirustukset 203

Sisältö Valmistustekninen muotoilu Lujuustekninen muotoilu Viivojen käyttö 44

Sisältö Valmistustekninen muotoilu Lujuustekninen muotoilu Viivojen käyttö 44 Sisältö 1. Piirustuksen lukutaidon merkitys 7 1.1. Piirustuksen tarve 7 1.2. Piirustuksen ymmärrettävyys 8 1.3. Ajatuksesta piirustukseksi 8 1.4. Piirustuksen toteutus tuotteeksi 8 1.5. Standardit 8 1.6.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Piirtämisen perusteet. Koneenpiirustus. 9. Tietokoneavusteinen piirtäminen ja suunnittelu 14 Kysymyksiä 15

Sisällysluettelo. Piirtämisen perusteet. Koneenpiirustus. 9. Tietokoneavusteinen piirtäminen ja suunnittelu 14 Kysymyksiä 15 Sisällysluettelo Piirtämisen perusteet 1. Piirustuksen lukutaidon merkitys 6 1.1. Erilaisia piirustuksia 6 1.2. Piirustuksen ymmärrettävyys 6 2. Hieman tuotesuunnittelusta 6 2.1. Moduuliajattelu 6 2.2.

Lisätiedot

Piirtämisen perusteet 3. Koneenpiirustus 17. Rakennuspiirustus 42. LV-piirustus 66. IV-piirustus 135. Mittaus ja säätötoimintoja 159

Piirtämisen perusteet 3. Koneenpiirustus 17. Rakennuspiirustus 42. LV-piirustus 66. IV-piirustus 135. Mittaus ja säätötoimintoja 159 Piirtämisen perusteet 3 Koneenpiirustus 17 Rakennuspiirustus 42 LV-piirustus 66 IV-piirustus 135 Mittaus ja säätötoimintoja 159 Sähköpiirustus 167 Hydrauliikka ja pneumatiikka 178 Penan Tieto-opus Ky Tehdyn

Lisätiedot

Mittaus- ja ohjaustoiminnot

Mittaus- ja ohjaustoiminnot 552 Mittaus- ja ohjaustoiminnot Mittaus- ja ohjaustoiminnat tunteva lvi-suunnittelija laatii piirustukset. Vaikka nämä piirustukset kuuluvat LVI-piirustuksiin, poikkeavat ne kuitenkin sen verran LVI-piirustuksista,

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä ABBn 6 A H L A A J= I K = = E A I JA K I L = K H E EJ= L = I J= = @ E H= A J= E A O I EA EJJ= L E EI J= D = A EI J= 6 = L EJJA A = K = L = JK HL = E A = =

Lisätiedot

IV-piirustus. IV-piirustus. Teknisen piirtämisen perusteet

IV-piirustus. IV-piirustus. Teknisen piirtämisen perusteet 482 Lämmin ilma johdetaan kanavia pitkin huoneeseen sitä lämmittämään. Käytetty ilma poistetaan toisen kanavan avulla lämmönvaihtimen kautta ulos. Joissakin tapauksissa käytetään myös kierrätysilmaa. IV-piirustuksia

Lisätiedot

Rakennuspiirustus. Seuraavana esitetään yleisesti asemapiirustus, pohjapiirustus, julkisivupiirustus ja leikkauspiirustus.

Rakennuspiirustus. Seuraavana esitetään yleisesti asemapiirustus, pohjapiirustus, julkisivupiirustus ja leikkauspiirustus. 191 ten avulla esitetään rakennettavan rakennuksen, esim. omakotitalon kaikki tarpeelliset kuvat. Näiden kuvien, rakennuspiirustusten, avulla pystytään rakentamaan haluttu kohde. muodostuu erilevyisistä

Lisätiedot

Koneenpiirustus. Koneenpiirustus. Teknisen piirtämisen perusteet

Koneenpiirustus. Koneenpiirustus. Teknisen piirtämisen perusteet 69 muodostuu projektioista, viivanpaksuuksista, viivatyypeistä, mitoituksista, leikkauksista ja erilaisista pintamerkeistä. Piirustus on kuva halutusta esineestä, joka valmistetaan piirustuksen avulla.

Lisätiedot

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Opettajan osa Videoprojektorille Talotekniikan lämmönsäätö eilen, tänään ja huomenna 7 Kerrostalon lämmitys ilman säätöä Miten lämmönsäätö hoidetaan?

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Piirustukset ja piirustusmerkinnät

Piirustukset ja piirustusmerkinnät Piirustukset ja piirustusmerkinnät 1 Rakennushankkeen kulku Päätös ryhtyä rakentamaan ( maanomistaja tai vuokralainen ) Rakennushankkeen suunnittelu (hankkeeseen ryhtyvä + suunnittelijat ) Rakennusluvan

Lisätiedot

Hitsausmerkinnät rakentamisessa Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys unto.kalamies@rtt.ttliitot.

Hitsausmerkinnät rakentamisessa Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys unto.kalamies@rtt.ttliitot. Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys unto.kalamies@rtt.ttliitot.fi Piirustuksissa käytettäviä hitsausmerkintöjä käsitellään standardissa SFS-EN 22553. Tähän kirjoitukseen

Lisätiedot

Sähköpiirustus. Sähköpiirustus. Teknisen piirtämisen perusteet

Sähköpiirustus. Sähköpiirustus. Teknisen piirtämisen perusteet 573 Sähkötekniikan piirustukset ovat suunnittelijoiden sekä asennus- ja huoltohenkilöstön työkaluja. Piirustuksissa esitetään sähkölaitteet ja laitteistot yhteisen merkkikielen, standardisoitujen piirrosmerkkien

Lisätiedot

Metallityöt 83. Teknisten alojen perustyöt 83. Hionnassa kappaleesta poistetaan ainetta hiomalaikan avulla.

Metallityöt 83. Teknisten alojen perustyöt 83. Hionnassa kappaleesta poistetaan ainetta hiomalaikan avulla. Metallityöt 83 Hionnassa kappaleesta poistetaan ainetta hiomalaikan avulla. Työstä lähtee kipinäsuihku ja asentajalla on oltava ajantasalla oleva tulityökortti. Silmäsuojainten käyttö on ehdoton. Pitempiaikainen

Lisätiedot

RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h

RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h Piirrä oheinen asuinhuoneisto B34 sekä sen peilikuvahuoneisto B35 ARK 9:llä hyödyntäen ohjelman sisältämiä

Lisätiedot

Keskeiset aihepiirit

Keskeiset aihepiirit TkT Harri Eskelinen Keskeiset aihepiirit 1 Perusmääritelmät geometrisiä toleransseja varten 2 Toleroitavat ominaisuudet ja niiden määritelmät 3 Teknisiin dokumentteihin tehtävät merkinnät 4 Geometriset

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset 1 1 Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 43 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia 71

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa Pentti Harju Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa 2 Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Rakennusluvan saannin edellytyksenä ovat vuotuiset E-luvut, joita ei saa ylittää. Pientalon

Lisätiedot

Harjoitus 5: Hitsausmerkinnät Viikko 41, palautus viikko 42

Harjoitus 5: Hitsausmerkinnät Viikko 41, palautus viikko 42 KON-C3001 Koneenrakennustekniikka A Syksy 2017 Harjoitus 5: Hitsausmerkinnät Viikko 41, palautus viikko 42 Versio 1: Opiskelijanumeron viimeinen numero pariton (All English speaking students, please select

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Pentti Harju TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Sisällys Työturvallisuus 4 Materiaaleja ja niiden käyttöjä 33 Kiinnitys ja kannakonti 52 Metallityöt 69 Hitsaus ja juotto 108 Putket ja kanavat 134

Lisätiedot

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat.

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat. Sivu 1(2) 201 CAD-SUUNNITTELU 16.12.2008 /MMk/JHa 1. KILPAILUPÄIVÄ OSIO A 2D-TEHTÄVÄ KIKKARE 2D-tehtävä: Kestoaika: Annettu: Piirustus: Kappaleen piirustusten laatiminen aksonometrisen luonnoksen avulla.

Lisätiedot

Mittajärjestelmät ja mittasuositukset.

Mittajärjestelmät ja mittasuositukset. Mittajärjestelmät ja mittasuositukset. Hannu Hirsi Johdanto: Mittajärjestelmien tarkoitus: Helpottaa eri toimijoiden järjestelmien ja osien yhteensovittamista : suunnittelua, valmistusta, asentamista,

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Luennon tavoite on oppia ymmärtämään oheisen kuvan kaltaisia hitsausmerkintöjä sekä laatimaan hitsausmerkintöjä omiin valmistusdokumentteihin.

Luennon tavoite on oppia ymmärtämään oheisen kuvan kaltaisia hitsausmerkintöjä sekä laatimaan hitsausmerkintöjä omiin valmistusdokumentteihin. TkT Harri Eskelinen Johdanto Luennon tavoite on oppia ymmärtämään oheisen kuvan kaltaisia hitsausmerkintöjä sekä laatimaan hitsausmerkintöjä omiin valmistusdokumentteihin. 3 Hitsatuille rakenteille laadituissa

Lisätiedot

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET 1 TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 44 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia Kaasuhitsaus

Lisätiedot

Lämmityksen perusteita 1

Lämmityksen perusteita 1 Lämmityksen perusteita 1 A K K L O E K JE = = K JJ= K I J = L = = J = J = EI A L = EEJ E I EL K = L = H = A JA A = K JJ= I K H = = A H J J = L EA 0 ) 7 0 ) 7 H = A J A E@ A F E F = J J A H EL A H I J =

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Insinöörien kuvakieli. Teknillinen piirustus

Insinöörien kuvakieli. Teknillinen piirustus Insinöörien kuvakieli Teknillinen piirustus 1 Tavoite Opiskelija ymmärtää standardin mukaisia koneenpiirustuksia ja osaa tuottaa luonnoksia, työpiirustuksia, kokoonpanokuvia ja osaluetteloita. Hän ymmärtää

Lisätiedot

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 HYVÄ ASEMAPIIRROS Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari MIKÄ IHMEEN ASEMAPIIRROS? - Palstan keskustelua.

Lisätiedot

Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus

Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus Suojaimet 5 Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus 8 = I = H= A E A L A JL O A EJ 2 = A J= I K J A @ A I I = J= = = 4 A EI EJ= I K EI I = A EI I A EJ= I K = EJJ= J= I K *, - 4 8 = D L EI JA

Lisätiedot

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6.

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6. ARKKITEHDIN OHJE - OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Arkkitehdille kuuluvat tiedonkeruulomakkeet on laadittu

Lisätiedot

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy As. Oy Sammon Tähti Hämeenlinnan Sampo 3:n suositulle alueelle rakennettava 11 huoneiston rivitaloyhtiö. Jos arvostat hyvää laatua ja toimivuutta varaa siis kohteestamme unelmiesi koti! Myynti ja rakentaja:

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

4. Varastossa on 24, 23, 17 ja 16 kg:n säkkejä. Miten voidaan toimittaa täsmälleen 100 kg:n tilaus avaamatta yhtään säkkiä?

4. Varastossa on 24, 23, 17 ja 16 kg:n säkkejä. Miten voidaan toimittaa täsmälleen 100 kg:n tilaus avaamatta yhtään säkkiä? Peruskoulun matematiikkakilpailu Loppukilpailu perjantaina 3.2.2012 OSA 1 Ratkaisuaika 30 min Pistemäärä 20 Tässä osassa ei käytetä laskinta. Kaikkiin tehtäviin laskuja, kuvia tai muita perusteluja näkyviin.

Lisätiedot

Kansilehti. Pääpiirustukset

Kansilehti. Pääpiirustukset Kansilehti Pääpiirustukset Severi Niittymäki Rakennusalan pt. Arkkitehtuuri ja rakentaminen 25.3.2013 Tekijä Severi Niittymäki Työn nimi Pääpiirustukset Sivumäärä Liitteitä kpl Oppilaitoksen nimi Ammattiopisto

Lisätiedot

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta 6 Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen 19 Veden kulutus ja säästäminen 40 Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus 62 Vesijohtojen kannakointi, rakenteiden läpäisyt

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(1) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

TULOILMAVENTTIILI VLR-100

TULOILMAVENTTIILI VLR-100 TULOILMAVENTTIILI VLR-100 Uuteen läpivientiin VELCO VLR-100 tuotekokonaisuus. Sisältää termostaatilla varustetun Velco korvausilmaventtiilin, F9 -luokan Filtrete suodattimen, ulkoritilän sekä jatko- ja

Lisätiedot

Rakennussuunnitelmista, piirustuksista, merkinnöistä... Hannu Hirsi

Rakennussuunnitelmista, piirustuksista, merkinnöistä... Hannu Hirsi Rakennussuunnitelmista, piirustuksista, merkinnöistä... Hannu Hirsi Sisältö: Viestijärjestelmistä. Suunnittelun vaiheet. Rakennuksen pääpiirustukset. Pinta-alat ja tilavuudet. MRL, rakennuksen olennaiset

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

RT MITOITUKSEN ESITTÄMINEN Rakennuspiirustukset SISÄLLYSLUETTELO

RT MITOITUKSEN ESITTÄMINEN Rakennuspiirustukset SISÄLLYSLUETTELO RT 15-10641 ohjetiedosto syyskuu 1997 korvaa 15-10139 15-10144 15-10145 1 (12) MITOITUKSEN ESITTÄMINEN Rakennuspiirustukset rakennuspiirustukset, mitoitustavat, mitoituslinjat byggritningar, måttsättning,

Lisätiedot

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto HUONEISTO Huoneistot: B4 ja B8 2 H +tupakeittiö + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2h + tupakeittiö+ sauna Osoite: Otonpolku 1, Riihimäki Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi,

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

Asunto Oy Fenixinrinne Fenixinrinne 5, 00580 Helsinki. Asemapiirros 1:500

Asunto Oy Fenixinrinne Fenixinrinne 5, 00580 Helsinki. Asemapiirros 1:500 Asemapiirros 1:500 Pihapiirros 1:500 Hiekkalaatikko Tomutusteline Keinu Penkki Poistuva puu Istutettava puu Lipputanko Sadevesikaivo Betonisauvakivi, musta Betonikivi, valkaistu, pintastrukturoitu Kivituhka

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015. 216/2015 Ympäristöministeriön asetus. rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015. 216/2015 Ympäristöministeriön asetus. rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015 216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys 1 Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys Erilaisa eristysratkaisuja 1 3 3 Energialähteet ja energian tuottoa 4 Lämmityskattiloita Kuvassa oleva kattila on: -teräslevykattila -kiinteän polttoaineen kattila

Lisätiedot

Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö

Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Kaaviosta näkee, että rivitaloa (150 kwh/ m2), jonka lämmitetty nettoala on 250 m2 saa lämmittää esim. öljylämmityksenä (matalaenergia). Entä kaukolämmöllä?

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi Hopeapellontie 4, 13210 Hämeenlinna Rakentaja ja myynti: ValajaGroup Oy Jenni Valaja P.050 364 7886 Mirva Valaja-Rönni P.040 843 4240 HUONEISTO Huoneistot: A ja H

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

J.B. Martinkauppi, M. Vesapuisto, T. Vekara Teknisen piirtämisen kurssin digitalisointi - kokemukset kurssin järjestämisestä Moodle ja EXAM-tenttinä

J.B. Martinkauppi, M. Vesapuisto, T. Vekara Teknisen piirtämisen kurssin digitalisointi - kokemukset kurssin järjestämisestä Moodle ja EXAM-tenttinä J.B. Martinkauppi, M. Vesapuisto, T. Vekara Teknisen piirtämisen kurssin digitalisointi - kokemukset kurssin järjestämisestä Moodle ja EXAM-tenttinä 16.8.2017 Sähkötekniikka Teknillinen tiedekunta Sisältö

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 10

Huonetilat ja lisätilat 1 / 10 Huonetilat ja lisätilat 1 / 10 Kohteen tiedot Nimi 22. Rubiinikehä 19 Katuosoite Rubiinikehä 19 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

Valukappaleiden koneenpiirustus: Piirustusmerkinnät ja periaatteet alkeista lähtien Tuula Höök, Valimoinstituutti

Valukappaleiden koneenpiirustus: Piirustusmerkinnät ja periaatteet alkeista lähtien Tuula Höök, Valimoinstituutti Valukappaleiden koneenpiirustus: Piirustusmerkinnät ja periaatteet alkeista lähtien Tuula Höök, Valimoinstituutti Koneenpiirustusta koskevat standardit Koneenpiirustus yleisesti: piirustusarkki: arkin

Lisätiedot

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 2 4 TYÖN SUORITUS 4 4.1 Alkutoimet 4 4.2 Kupariputken

Lisätiedot

Kalasataman Messi Arkkitehtisuunnitelmat

Kalasataman Messi Arkkitehtisuunnitelmat Kalasataman Messi Arkkitehtisuunnitelmat Tekijänoikeus - Copyright 2017. AKSONOMETRIA 1:2,17, 1:0,92 45 VERKKARENKATU 4 2 46 6 HERMANNIN RANTATIE HERMANSTADS STRANDVÄG +3.0 4 1 1 35 dba VI 3000 +3.3 pp/h

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 18. Honka Savukvartsi Katuosoite Rubiinikehä 22 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm

RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm RAKENTEET Kantavat rakenteet Rakennus perustetaan betoniperustuksilla häiriintymättömän perusmaan päälle tehtävän murskepatjan varaan. Alapohjat ovat maanvaraisia alapohjia. Huoneistojen väliset kantavat

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

PIKAOPAS PINNANKARHEUDEN MITTAUKSEEN

PIKAOPAS PINNANKARHEUDEN MITTAUKSEEN PIKAOPAS PINNANKARHEUDEN MITTAUKSEEN Opas laboratorio- ja konepajakäyttöön SUOMIPAINOS Profiilit ja suodattimet (EN ISO 4287 ja EN ISO 16610-21) 01 Varsinainen profiili on profiili, joka syntyy todellisen

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun Ympyrään liittyviä harjoituksia 1 Laske ympyrän kehän pituus, kun a) ympyrän halkaisijan pituus on 17 cm b) ympyrän säteen pituus on 1 33 cm 3 2 Kuinka pitkä on ympyrän säde, jos sen kehä on yhden metrin

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY JÄMSÄ VILLENKUJA Villenkuja 3 42100 JÄMSÄ Mestaritiimi Oy Lukkoilantie 12 42100 JÄMSÄ Yleistä: As Oy Jämsän Villenkuja sijaitsee Jämsässä os. Villenkuja 3. Tontti sijaitsee Villenkujalla

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 34 -Talo A Katuosoite Freesiatie 5 Postiosoite 40200, Jyväskylä Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Jyväskylä/Keski-Suomi Laskijan tiedot Nimi Asuntomessut TaloPeli

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy 1 / 9 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 33. LämpöHelmi-paritalo, Asunto A Helminauha 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012 KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI Tämä tietomalliselostus koskee Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan (VPT) inventointimallin mallinnustilannetta 31.05.2012

Lisätiedot

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy HUONEISTO G Tilat: 2 H + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2 H + sauna Osoite: Otonpolku 3, Riihimäki Kerros: 1/1 Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi, keraaminen liesi,

Lisätiedot

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista.

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Pientalon suunnittelu Sykli 1 Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Ilmansuunnat Tontilla kaavatekstit kirjoitetaan

Lisätiedot

55,5 m², 2h,k,parv.,

55,5 m², 2h,k,parv., Kohteen ilmoittaja Nimi: Kirsi Oksanen Puh: 0500 442203 Omakodit Neliövälitys Oy LKV Kouvolankatu 18 45100 Kouvola Puh: (05) 357 7099 Inkeroisten keskustassa, talon 1. asuinkerroksessa valoisa, nopeasti

Lisätiedot

ASUNTOPOHJAT. Uniikkeja koteja laadukkaasti saneeratussa teollisuuskiinteistössä.

ASUNTOPOHJAT. Uniikkeja koteja laadukkaasti saneeratussa teollisuuskiinteistössä. ASUNTOPOHJAT Uniikkeja koteja laadukkaasti saneeratussa teollisuuskiinteistössä. SISÄLLYS 3 Merkkien selitykset A- 4 2. Kerros A7 Studioas (1h+kt+alk+s) 70,5m² 5 2. Kerros A9 1-2h+kt 61,5m² 6 3. Kerros

Lisätiedot

Js 002 Julkisivu pohjoiseen 1:200

Js 002 Julkisivu pohjoiseen 1:200 12 125 7 715 8 200 7 600 36 400 2 408 4 184 5 225 6 015 1 800 6 200 21 600 Asuinkerrostalo VΙΙ 8 000 Parkkitalo ΙΙ Myymälä Ι 13 016 5 416 7 400 21 600 2 530 23 900 1 610 8 000 6 592 32 816 AS 1 Asemapiirros

Lisätiedot

TARKAT SUUNNITELMAT 3D-MALLINNUKSELLA

TARKAT SUUNNITELMAT 3D-MALLINNUKSELLA TARKAT SUUNNITELMAT 3D-MALLINNUKSELLA Näe, miten rakennuksen eri osat sopivat paikoilleen Rakenteiden suunnittelu Tarkat materiaalien määräluettelot Yksityiskohtaiset kuvalliset ohjeet asennustöiden avuksi

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 ALKUTOIMET 6 5 TYÖN SUORITUS 7 6 LOPPUTOIMET

Lisätiedot

2.1 Yhdenmuotoiset suorakulmaiset kolmiot

2.1 Yhdenmuotoiset suorakulmaiset kolmiot 2.1 Yhdenmuotoiset suorakulmaiset kolmiot 2.2 Kulman tangentti 2.3 Sivun pituus tangentin avulla 2.4 Kulman sini ja kosini 2.5 Trigonometristen funktioiden käyttöä 2.7 Avaruuskappaleita 2.8 Lieriö 2.9

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 22 - Villa Lumous Katuosoite Krookustie 3 Postiosoite 40200, Jyväskylä Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Jyväskylä/Keski-Suomi Laskijan

Lisätiedot

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Kajaani, Keskusta Kohdenumero 607673 3h+k+s, 70,0 m² Kov. 1998 Energialuokka D Mh. 140 000,00 Vh. 140 000,00 Niskantie 13. Uuden kodin etsijöille olisi nyt tarjolla heti vapaana oleva kerrostalokolmio!

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 21-Jokilammi Katuosoite Teroittajankatu 8 Postiosoite 28100, Pori Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Pori/Satakunta Laskijan tiedot Nimi Asuntomessut TaloPeli

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Kohteen tiedot Nimi 13. Hailuoto 153 Katuosoite Lounatuulentie 4 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄMÄ SISÄLTYY: Tuulettimen Virtapainike nopeuden merkkivalot Takasäleikkö EA I SK KE NEN I HA AL KO RK Etusäleikkö Vesisäiliö Tuulettimen nopeuspainike Valopainike USB-johto USB-virta-adapteri LUE KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 15. Passiivikivitalo Lumikki Katuosoite Lounatuulentie 7 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 19.07.18 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Nissiläntie 11, 90650 Oulu Oulu Ranta-Saarela Kokonaisala: 220 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

LVI- SUUNNITTELIJALLE

LVI- SUUNNITTELIJALLE LVI- SUUNNITTELIJLLE IV-SUUNNITTELIJN TULEE OTT HUOMIOON: Nousuputkien mitoitus Ilmanvaihtokoneen kätisyyden valinta Läpiviennin porauskuvien valinta Pohjaviemäröinnin suunnittelu Syöttövesi Lämminvesikierto

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi Katuosoite Pöndisenkuja 2 Postiosoite 50100, Mikkeli Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Mikkeli/Etelä-Savo Laskijan tiedot Nimi Asuntomessut

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 12 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Piirustuluettelo. Liitteet

Piirustuluettelo. Liitteet Rakennustapaseloste Seinät - kaikki seinät tasoitetaan lasikuitutapetista ja muista epätaisuuksista - kaikki seinät maalataan, jos huonekortissa ei ole toisin mainittu - myös kiintokalusteiden taustat

Lisätiedot