Suhdannebarometri Marraskuu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdannebarometri Marraskuu 2008"

Transkriptio

1 Suhdannebarometri Marraskuu 28

2

3 Suhdannebarometri Marraskuu 28

4 Suhdanteet marraskuussa 28 Suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat heikenneet nopeasti ja voimakkaasti Muutos aiempaan on suuri erityisesti rakentamisessa, mutta selvää suhdanteiden heikkenemistä odotetaan lähes kaikilla aloilla Tuotanto-odotukset vaatimattomat, ja myös lähikuukausien henkilöstökehitys selvästi aiempaa synkempää Useimmat keskeiset markkina-alueet vähintään taantuman partaalla - yritysten odotukset hyvin heikot kaikkialla Euroopassa EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat huonontuneet nopeasti ja voimakkaasti. Sangen voimakas käänne on tapahtunut rakennusalan näkymissä, mutta selvää suhdannekuvan heikkenemistä ensi talven aikana odotetaan lähes kaikilla toimialoilla. Teollisuuden ja erityisesti rakentamisen tuotanto- ja työllisyysodotukset ovat heikot. Myynnin kasvuun ei juuri uskota palvelualoillakaan, eikä henkilöstön lisäyksiä enää arvioida tapahtuvan Teollisuus Rakentaminen Palvelut Jäähtyvä suhdannetilanne näkyy ammattityövoimapulan väistymisenä ja kustannusten nousun osittaisena helpottamisena. Teollisuuden suhdanteet ovat heikentyneet nopeammin kuin edellisessä Suhdannebarometrissa arvioitiin. Tilauskanta on supistunut ja kapasiteetin käyttöaste laskenut, eikä tuotannon kasvua odoteta. Odotukset ensi vuoden alkupuolelle ovat varsin heikot, ja suhdannekäänteen arvioidaan jyrkkenevän lähes kaikilla toimialoilla. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli lokakuussa -41 (heinäkuussa -28). Rakentamisen suhdanneodotukset ovat synkentyneet äkillisesti. Tilauskanta on laskenut ja tuotannon ennustetaan supistuvan. Yleisen suhdannekuvan arvioidaan synkkenevän huomattavasti tulevan talven aikana. Suhdanneodotuksia mittaava saldoluku oli lokakuussa -74 (heinäkuussa -3). Palveluyritysten suhdannekuva on jonkin verran teollisuutta ja rakentamista vakaampi, mutta myös palvelualoilla odotetaan selvää suhdannekäännettä. Myynnin kasvuvauhti alkoi hidastua jo kesän lopulla, ja odotukset lähikuukausille viittaavat kasvun hiipumiseen lisää. Myös kustannuspaineet koetaan ongelmaksi, eikä henkilöstöä aiota enää lisätä. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -31 (heinäkuussa -21). Palvelualoilla henkilöstö pysyi vielä alkusyksyllä vakaana, kun taas teollisuudessa ja rakentamisessa työvoiman määrä kääntyi laskuun. Monet teollisuuden Tuotanto- ja myyntiodotus Teollisuus kausitas. Rakentaminen kausitas. Palvelut Teollisuus Rakentaminen Palvelut Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

5 Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat toimialat ovat vähentäneet henkilöstöä jo pitkään, ja nyt myös teknologiateollisuuden henkilöstön kasvu päättyi. Työllisyysodotukset lähikuukausille ovat varsin vaatimattomat. Työvoiman vähenemisen ennustetaan kiihtyvän teollisuudessa ja rakentamisessa. Myös palvelualoilla yhteenlaskettu työvoiman määrä saattaisi hieman laskea Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Ostopäälliköiden indeksi, USA Teollisuus Palvelut Lähde: Suomen Pankki Keskuspankkikorkoja EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko Yhdysvaltain fed funds -tavoitekorko Suhdanteiden nopea jäähtyminen näkyy ammattityövoimapulan helpottumisena. Se koettiin ongelmaksi enää lähinnä konepajateollisuudessa ja eräillä palvelualoilla. Riittämätön kysyntä on nyt selvästi merkittävin toiminnan kasvattamisen este. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste laski tuntuvasti. Lokakuussa 64 prosenttia teollisuudesta toimi täydellä kapasiteetilla (heinäkuussa 79 %). Kansainvälinen suhdannekuva on tällä hetkellä poikkeuksellisen epävarma akuutin finanssikriisin vuoksi. Euroopassa talouskasvu oli siedettävää pitkälle kuluvan vuoden puolelle, mutta finanssikriisin kärjistyminen on muuttanut yritysten ja kuluttajien näkemyksiä radikaalisti. EU-komission keräämä talouden ilmapiiri - indikaattori onkin laskenut poikkeuksellisen voimakkaasti viime kuukausina. Talouden ilmapiiri on yrityskyselyihin perustuva aikasarja, joka ennustaa EUmaiden koko elinkeinoelämän tulevaa suhdannekehitystä. Myös USA:ssa yritysten odotukset ovat pudonneet rajusti syys-lokakuussa. Samoin kuluttajien luottamus on ennätyksellisen heikkoa. USA:ssa ohjauskorkoa on laskettu voimakkaasti viime vuoden puolelta lähtien. Myös Euroopassa inflaation vähittäinen talttuminen on antanut keskuspankille mahdollisuuden koronlaskujen aloittamiseen. Inflaatioodotukset ovat muuttuneet ratkaisevasti, sillä öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnat ovat selvästi laskeneet kesän huipputasoilta Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 2843

6 Teollisuus Suhdannetilanne heikentynyt voimakkaasti - jopa enemmän kuin kolme kuukautta sitten esitetyt heikot arviot enteilivät Tuotannon kasvu päättyi, ja henkilöstö kääntyi laskuun Tilauskanta laski alle normaalin ja kapasiteettia oli vapaana selvästi aiempaa enemmän Työvoimapula hellittänyt selvästi; koneteollisuudessa silti vielä rekrytointiongelmia Suhdannekäänteen odotetaan jyrkkenevän vuodenvaihteessa (saldoluku -41) Teollisuusyritysten suhdannekuva heikentyi loppukesällä ja alkusyksyllä voimakkaammin kuin edellisessä Suhdannebarometrissa odotettiin. Tämänhetkisen suhdannetilanteen kuvataan painuneen jo useimmilla toimialoilla jonkin verran tavanomaista heikommaksi. Ainoastaan TEVA- ja teknologiateollisuudessa tilannetta kuvattiin vielä normaaliksi. Puuteollisuuden suhdannetilanne on puolestaan jatkunut ennätyksellisen heikkona. Tuotannon kasvu päättyi loppukesällä, ja tilauskanta supistui. Myös kapasiteettia on selvästi aiempaa enemmän vapaana. aleni loivasti. Suhdannekäänteen arvioidaan jyrkentyvän entisestään lähikuukausina. Lähes kaikilla toimialoilla odotukset ovat heikentyneet lisää kolmen kuukauden takaisesta toimialoittain Elintarviketeollisuus Teknologiateollisuus Kemianteollisuus Metsäteollisuus Teva-teollisuus Painaminen Rakennustuoteteollisuus Tuotanto ja tuotanto-odotus Suhdannenäkymien saldoluku painui lokakuussa lukemaan -41. Edellisessä, heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli -28. Vain yksi prosentti teollisuusyrityksistä odotti lokakuun tiedustelussa suhdanteidensa vahvistuvan. Käännettä heikompaan enteili jo 42 % vastaajista, kun taas 57 % arvioi suhdannetilanteensa pysyvän vakaana vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Teollisuuden tuotantomäärät pysyivät heinä-syyskuussa toisen vuosineljänneksen tasolla. Kehitys oli vähän odotettua heikompaa, sillä kolme kuukautta sitten odotettiin pientä kasvua. Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat yhä sangen varovaiset. Loppuvuonna tuotannon odotetaan pysyvän nykytasolla, eikä kasvuodotuksia ole ensi vuoden ensimmäiselle neljänneksellekään. Muun muassa metsäja rakennusaineteollisuuden tuotanto vähenisi selvästi, ja nyt myös teknologiateollisuudessa odotetaan vain hyvin heikkoa kasvua. Tiedusteluun osallistuneet teollisuusyritykset saivat heinä-syyskuussa selvästi niukemmin uusia tilauksia kuin edellisellä kolmen kuukauden jaksolla. Lähikuukausina uusien tilausten määrän odotetaan , kausitasoitus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

7 , kausitasoitus Liikaa kapasiteettia Tuotantokapasiteetti Sopivasti kapasiteettia Liian vähän kapasiteettia Henkilöstöodotus edelleen alenevan. Teollisuuden tilauskanta supistui nopeasti, ja se on tällä hetkellä jo normaalia pienempi. Teollisuuden henkilöstö väheni tiedustelun mukaan jonkin verran heinä-syyskuussa. Työvoimakehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Toimialoittaiset erot ovat kuitenkin edelleen huomattavia. Teknologiateollisuuden henkilöstö pysyi vielä vakaana, kun taas esimerkiksi metsäteollisuudessa työvoima väheni huomattavasti. Lähikuukausina työvoiman määrän odotetaan vähenevän aiempaa nopeammassa tahdissa. Lähes kaikilla teollisuuden toimialalla henkilöstön tarpeen nähdään alenevan. Voimakkainta lasku olisi edelleen muun muassa metsäteollisuudessa. Myyntihintojen nousu jatkui varsin maltillisena. Sen sijaan kustannusten nousu oli vieläkin melko nopeaa. Hintojen nousun odotetaan päättyvän loppuvuonna, ja myös kustannusten kohoaminen vaimenisi. Kapasiteetin täyskäyttöaste laski selvästi, ja se on nyt jo alle pitkäaikaisen keskiarvon. Samalla myös kapasiteettipula lievittyi selvästi. Lokakuussa vain 64 prosentilla vastaajayrityksistä oli kapasiteetti täydessä käytössä (kapasiteettia sopivasti tai liian vähän kysyntään nähden). Liikaa kapasiteettia oli lokakuussa puolestaan 36 prosentilla yrityksistä. Edellisessä tiedustelussa täyskäyttöaste oli 79 % Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on lievittynyt tuntuvasti, mutta osa teollisuusyrityksistä kokee yhä rekrytointivaikeuksia. Lokakuun tiedustelun mukaan yhdeksän prosenttia teollisuusyrityksistä kärsi ammattityövoimapulasta. Vaikeinta työvoimapula on konepajateollisuudessa. Riittämätön kysyntä esti tuotannon laajentamista jo 34 prosentissa yrityksiä (heinäkuussa 24 %). Kapasiteettipula oli tuotannon kasvattamisen este enää kolmella prosentilla vastaajista (heinäkuussa 7 %). Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 2845

8 Rakentaminen Suhdannekuva heikentynyt jyrkästi: ennen kaikkea odotukset lähikuukausille sukeltavat Tuotanto ja henkilöstö pysyneet toistaiseksi melko korkealla tasolla, mutta käänne heikompaan tapahtui loppukesällä Kapasiteettia selvästi aiempaa enemmän vapaana, ja ammattityövoimapula väistynyt Myyntihintojen ennustetaan taittuvan laskuun, ja kustannusten nousun arvioidaan pysähtyvän EK:n lokakuussa tekemän tiedustelun mukaan rakentamisen suhdanteet ovat heikentyneet nopeasti. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan jo jonkin verran tavanomaista heikommaksi, ja ennen kaikkea odotukset lähitulevaisuudesta ovat kääntyneet jyrkästi synkempään Tuotantomäärät ovat toistaiseksi pysyneet kohtuullisen korkeina, mutta niiden ennustetaan laskevan lähiaikoina. Myös henkilöstön arvioidaan vähenevän. Kapasiteettia on selvästi aiempaa enemmän vapaana, ja työvoimapula on väistynyt nopeasti Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä mittaava saldoluku vajosi lokakuussa lukemaan -74. Edellisessä, heinäkuun tiedustelussa se oli -3. Suhdanteiden vahvistumista odottavia vastaajia ei lokakuussa ollut lainkaan. Heikkenevää kehitystä ennusti 74 prosenttia, ja 26 prosenttia odotti markkinatilanteen pysyvän nykyisellään ensi vuoden alussa. Tiedustelun mukaan rakentamisen tuotanto kääntyi loivaan laskuun heinä-syyskuussa. Kehitys oli samankaltaista kuin yritykset kolme kuukautta sitten arvioivat - silloin odotukset olivat jo melko vaisut. Lähikuukausina tuotannon supistumisen ennustetaan voimistuvan, ja selvän laskusuunnan arvioidaan jatkuvan myös ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus, kausitasoitus Kyselyyn osallistuneiden rakennusyritysten uusien tilausten määrä putosi rajusti heinä-syyskuussa. Myös lähikuukausien aikana uusien tilausten määrän odotetaan supistuvan selvästi. Tilauskanta on laskenut tasaisesti viime vuoden huipputasosta lähtien. Uusimman tiedustelun mukaan sen taso on painunut jo alle tavanomaisen. Tilauskanta turvaa tällä hetkellä tuotannon jatkumisen noin neljän ja puolen kuukauden ajan Tilauskanta Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

9 , kausitasoitus Liikaa kapasiteettia Tuotantokapasiteetti Sopivasti kapasiteettia Liian vähän kapasiteettia Henkilöstöodotus Myymättömien asuinhuoneistojen määrä on kasvanut, ja niitä on tällä hetkellä varastossa jonkin verran tavanomaista runsaammin. Rakennusyritysten henkilökunta on kääntynyt loivaan laskuun viimeisen kolmen kuukauden aikana. Edellisvuoteen nähden henkilöstö kasvoi vielä aavistuksen. Lähikuukausina henkilöstön odotetaan supistuvan selvästi voimakkaammin kuin tähän asti, vaikka luvuista puhdistetaan normaali kausivaihtelu. Rakennusyritysten tuotteiden myyntihintojen nousu päättyi alkusyksyllä. Samoin kustannustason nousu loiveni selvästi. Hintojen ennustetaan taittuvan laskuun seuraavan kolmen kuukauden aikana. Kustannustason nousun arvioidaan pysähtyvän. Rakennusyritysten kannattavuus heikkeni hieman vuodentakaisesta. Kannattavuuden arvioidaan jatkossa heikkenevän selvästi. Kapasiteettia on vapaana selvästi aiempaa enemmän. Lokakuun tiedustelussa 3 prosenttia vastaajista raportoi vapaasta tuotantokapasiteetista. Kuitenkin samaan aikaan 11 prosentilla vastaajista oli liian vähän kapasiteettia kysyntään nähden Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Ammattityövoimapula on vähentynyt aiemmasta. Lokakuussa 11 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi ammattityövoimapulan estävän tuotannon laajentamista. Riittämätön kysyntä oli ongelmana selvästi aiempaa enemmän. Uusimmassa tiedustelussa siitä kertoi 41 prosenttia vastaajista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 2847

10 Palvelut Suhdanteiden loiva lasku jatkunut alkusyksyllä, myynnin kasvu hidastunut alkuvuoteen nähden Näkymät lähikuukausille nyt jo varsin vaatimattomat, saldoluku -31 Myynnin kasvuvauhti jäisi loppuvuonna jo hitaaksi Työvoimapula lievittynyt, mutta yleisempää kuin teollisuudessa ja rakentamisessa Palveluyritysten suhdannekuva on jatkanut melko loivaa heikkenemistä viime kesän ja alkusyksyn aikana. EK:n lokakuussa tekemässä tiedustelussa tämänhetkistä tilannetta kuvattiin keskimäärin jo hieman tavanomaista heikommaksi. Tulevaisuudennäkymät ovat nyt jo varsin vaatimattomat, ja käännettä heikompaan odotetaan jo melko yleisesti. Myynnin kasvun uskotaan jäävän jo varsin hitaaksi, ja henkilöstö saattaisi jopa supistua aavistuksen vuoden loppuun mennessä. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -31. Edellisessä, heinäkuussa tehdyssä suhdannetiedustelussa vastaava pisteluku oli -21. Paranevia suhdanteita ennusti lokakuussa viisi prosenttia vastaajista. Käännettä heikompaan enteili 36 prosenttia koko palveluyritysten kentästä, kun taas 59 % vastaajista uskoi suhdannetilanteen pysyvän vakaana vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Palveluyritysten myynnin kasvuvauhti hidastui heinäsyyskuussa. Kehitys oli kuitenkin melko odotettua, sillä jo kolme kuukautta sitten tehty tiedustelu viittasi kasvun laantumiseen. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat yhä vaimentuneet. Myynnin kasvutahdin ennustetaan jäävän entistä matalammaksi loppuvuonna, ja ensi vuoden alussa kasvu hidastuisi jo hyvin vähäiseksi. Palvelualojen henkilöstö pysyi heinä-syyskuun aikana lähestulkoon ennallaan. Toteutunut kehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Lähikuukausina yhteenlasketun työvoiman määrän arvioidaan säilyvän nykytasolla tai jopa aavistuksen laskevan. Palveluyritysten myyntihintojen nousu jatkui, mutta hinnat kohosivat hieman vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tulevalla kolmen kuukauden Myyntiodotus Henkilöstöodotus Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11 Hinnat ja kustannukset Kannattavuus Myynnin kasvun esteet Myyntihinnat Tuotantokustannukset Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Tila- ja laitepula jaksolla myyntihintojen nousun ennustetaan jatkuvan, mutta vauhti hidastuisi edelleen vähän. Kustannusten kohoaminen on jatkunut melko voimakkaana. Nousuvauhti hidastui vain aavistuksen alkuvuodesta. Nousua tapahtui kaikilla palvelualoilla, mutta tieto- ja viestintäpalveluissa kustannukset kohosivat vain vähän. Kustannuskehityksessä ei nähdä tapahtuvan suuria muutoksia lähikuukausina, vaan selvän noususuunnan odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Palveluyritysten kannattavuuden paraneminen päättyi kuluvan vuoden alussa. Kesällä kannattavuus pysyi likimain ennallaan, ja päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla se kääntyi aavistuksen heikompaan. Jatkossa kannattavuuden ennustetaan alenevan lievästi. Ammattityövoimapula on lievittynyt, mutta se on tällä hetkellä yleisempää palvelualoilla kuin teollisuudessa ja rakentamisessa. Silti palvelualoillakin heikko kysyntä on jo merkittävin toiminnan laajentamisen este. Ongelmia ammattityövoiman rekrytoinnissa on erityisesti kiinteistö- ja siivousalalla, mutta myös monet muut palvelualat kokevat jonkin verran työvoimakapeikkoja. Lokakuussa 18 prosenttia kaikkien palvelualojen vastaajayrityksistä kärsi työvoimapulasta. Vastaava lukema oli heinäkuun tiedustelussa 24 prosenttia. Lokakuussa 22 prosenttia tiedusteluun vastanneista palvelualojen yrityksistä katsoi riittämättömän kysynnän rajoittavan toiminnan laajentamista. Heinäkuussa vastaava lukema oli 13 prosenttia Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 2849

12 Toimialakatsaus Elintarviketeollisuus Suhdannetilanne hieman normaalia heikompi - tuotannon kasvu vaimeaa Myyntihintojen nousun odotetaan päättyvän, ja myös kustannusten kohoaminen laantuu Suhdanneodotukset lähikuukausille melko vaatimattomat, saldoluku -2 Henkilöstön arvioidaan vähenevän loppuvuonna Elintarviketeollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan hieman normaalia heikommaksi. Odotukset lähikuukausille ovat myös melko vaatimattomat, ja suhdannekuvan arvioidaan jonkin verran synkkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -2, kun se oli heinäkuussa -35. Lokakuun tiedustelussa ei ollut suhdanteiden paranemista odottavia yrityksiä. Tilanteen heikkenemistä ennusti 2 % vastaajista. Loput eli 8 % vastaajista odotti tilanteen pysyvän entisellään vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Elintarviketeollisuuden yritykset saivat alkusyksyllä yhtä paljon uusia tilauksia kuin edellisellä neljänneksellä. Tilausten kehitys oli jopa hieman odotuksia parempaa. Kolmen lähikuukauden aikana uusien tilausten määrän ennustetaan supistuvan loivasti. Tilauskannan taso oli lokakuussa hieman normaalia parempi. Kapasiteetin käyttöaste on edelleen melko hyvä. Lokakuun tiedustelussa 13 prosentilla vastaajista oli vapaata kapasiteettia. Tiedusteluun vastanneiden elintarviketeollisuusyritysten tuotanto kasvoi heinä-syyskuussa loivasti. Varovaisen noususuunnan odotetaan jatkuvan myös lähikuukaudet. Valmistuotevarastot pysyivät ennallaan, mutta niiden taso on melko korkea. Myös raaka-ainevarastot olivat jonkin verran normaalia suuremmat. Elintarviketuotteiden jo pari vuotta kestänyt myyntihintojen nousu jatkui, hidastuen vain vähän. Lähikuukausina hintojen nousun arvioidaan kuitenkin päättyvän. Myös tuotantokustannukset kohosivat alkusyksyllä vielä voimakkaasti. Kustannusten nousun ennustetaan hieman laantuvan lähiaikoina. Henkilökunnan määrä väheni hieman heinä-syyskuussa. Loppuvuonna vähentymisen arvioidaan nopeutuvan ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus Henkilöstön odotus -8, kausitasoitus Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

13 Toimialakatsaus Teva-teollisuus Tämänhetkinen suhdannetilanne vielä kohtuullisen hyvä, mutta näkymät tulevaisuuteen heikentyneet selvästi (saldoluku -51) Kustannusten ja hintojen nousuvauhti laantunut jonkin verran Henkilöstön kehitys ollut melko myönteistä, mutta odotukset varovaiset TEVA-teollisuuden tämänhetkinen suhdannetilanne on monia muita toimialoja vahvempi. Alan yritykset kuvaavat suhdanteitaan jopa hieman normaalia paremmiksi. Odotukset lähikuukausille ovat kuitenkin selvästi heikentyneet. Suhdannenäkymien saldoluku laski lokakuun tiedustelussa -51:een. Heinäkuussa lukema oli -24. Paranevaa kehitystä odottavia vastaajia ei lokakuun tiedustelussa ollut. Heikkenemistä arvioi tapahtuvan 51 prosenttia, ja 49 % vastaajista odottaa suhdannetilanteen pysyvän nykyisellään vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Alan yritykset saivat heinä-syyskuussa vähän enemmän uusia tilauksia kuin edellisellä neljänneksellä. Tilauskanta kuitenkin pysyi alle tavanomaisen tason. Vapaata kapasiteettia oli lokakuun tiedustelun mukaan 23 prosentilla toimialan vastaajayrityksistä, ja kapasiteettipulasta kärsi 4 %. Tiedusteluun vastanneiden TEVA-teollisuuden yritysten tuotanto laski alkusyksyllä hieman. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tuotantomäärien arvioidaan olevan varovaisessa nousussa. Valmistuotevarastot laskivat hieman tavanomaisen alapuolelle. Raaka-ainevarastojen taso on likimain keskimääräinen. TEVA-teollisuuden tuotteiden myyntihinnat jäivät samalle tasolle kuin alkuvuonna. Lähikuukausina hintojen odotetaan nousevan loivasti. Tuotantokustannusten nousu hidastui selvästi. Loppuvuodelle odotetaan kohtalaista kustannusten nousua. Vastaajayritysten henkilöstön määrä kasvoi aavistuksen heinä-syyskuussa. Odotukset seuraavalle kolmelle kuukaudelle ovat kuitenkin varovaiset, ja henkilöstön ennustetaan supistuvan nykytasolta ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28411

14 Toimialakatsaus Puuteollisuus Suhdanteet tällä hetkellä erittäin heikot - kaikki alan yritykset kuvaavat tilannettaan normaalia synkemmäksi Valtaosa vastaajista näkee laskusuunnan jatkuvan: suhdannenäkymien saldoluku -85 Vapaata kapasiteettia huomattavan paljon, ja valmistuotevarastot erittäin korkealla tasolla Myyntihintojen jyrkkä pudotus jatkuu - myös kustannukset kääntyivät lievään laskuun Mekaanisen metsäteollisuuden yritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on erittäin heikko. Kaikki alan vastaajayritykset kuvaavat tilannettaan normaalia synkemmäksi. Lähikuukausien aikana kuvan ennustetaan huononevan entisestään. Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat poikkeuksellisen synkät. Näkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -85, kun se oli heinäkuussa -66. Suhdanteiden kohenemista odottavia yrityksiä ei lokakuun tiedustelussa ollut lainkaan. Peräti 85 prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän vielä lisää. Vakaata kehitystä lähikuukausille ennusti puolestaan 15 prosenttia ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Lähes kaikilla mekaanisen metsäteollisuuden yrityksillä uudet tilaukset vähenivät alkukesään verrattuna. Tilausten määrän ennustetaan jatkavan supistumista myös loppuvuonna ja vuodenvaihteessa. Tilauskanta kutistui edelleen. Lähes kaikki toimialan yritykset kuvasivat tilauskantaansa normaalia niukemmaksi. Vapaata kapasiteettia oli lähes jokaisella vastaajalla. Tilanne on heikoin sitten vuoden 1993, jolloin kysymys tuli mukaan Suhdannebarometriin. Tuotantomäärät jatkoivat laskua alkusyksyllä. Odotukset lähikuukausille ovat hyvin heikot, ja tuotannon selvä laskusuunta näyttäisi jatkuvan. Valmistuotevarastot pysyivät lähes ennallaan, mutta niiden taso on huomattavan korkea. Raakaainevarastojen taso kohosi tavanomaiseksi. Myyntihinnat laskivat edelleen voimakkaasti, ja samankaltaisen pudotuksen arvioidaan jatkuvan myös kolmen seuraavan kuukauden ajan. Tuotantokustannukset alenivat hieman alkukesään nähden. Kolmen seuraavan kuukauden aikana kustannustason arvioidaan laskevan loivasti. Henkilökunnan määrä väheni melko yleisesti. Laskusuunnan enteillään jatkuvan myös loppuvuonna Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

15 Toimialakatsaus Paperiteollisuus Markkinatilanne heikentynyt kesään nähden: tilauskanta supistuu ja kustannukset nousussa Suhdanteiden ennustetaan heikkenevän vuodenvaihteessa ja alkuvuonna (saldoluku -35) Myyntihintojen varovaisen nousun ennustetaan päättyvän - myös kustannusten kiivas nousu hidastuisi Henkilöstö vähenee yhä tuntuvasti Paperiteollisuuden yritysten suhdannekuva on heikentynyt kesään nähden. Tuotanto sekä tilauskanta ovat laskeneet, ja myös henkilöstö on supistunut selvästi. Suhdanteiden pehmenemisen ennustetaan jatkuvan vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -35. Heinäkuun tiedustelussa vastaava lukema oli -15. Paranevaa kehitystä ennusti lokakuun tiedustelussa neljä prosenttia vastaajista. Heikennystä arvioi tapahtuvan 39 % yrityksistä, kun taas 57 prosenttia vastaajista ei enteillyt suhdanteisiinsa suuria muutoksia vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Paperiteollisuus on saanut selvästi aiempaa niukemmin uusia tilauksia. Tilauskehitys on ollut myös heikompaa kuin yritykset kolme kuukautta sitten odottivat. Kolmen seuraavan kuukauden jaksolla uusien tilausten määrän ennustetaan yhä hieman supistuvan. Tilauskanta aleni, ja sitä kuvataan jo varsin matalaksi. Kapasiteetin käyttöaste on heikentynyt alkukesään verrattuna. Lokakuussa 56 prosentilla vastaajista oli kapasiteettia vapaana (heinäkuussa 18 %). Kapasiteettipulaa ei lokakuussa esiintynyt. Tuotantomäärät laskivat jonkin verran heinäsyyskuussa. Lähikuukausina laskun ennustetaan jatkuvan. Valmistuotevarastot pysyivät hieman yli keskimääräisellä tasolla. Myös raaka-ainevarastot olivat vakaat, ja niitä kuvataan hieman tavanomaista suuremmiksi. Myyntihintojen nousu nopeutui hieman kolmannella vuosineljänneksellä. Hintojen nousun arvioidaan kuitenkin päättyvän loppuvuonna. Tuotantokustannukset kohosivat edelleen selvästi. Tulevina kuukausina kustannusten nousun ennustetaan jonkin verran laantuvan. Henkilökunta on jatkanut selvää supistumista, ja samansuuntaisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös loppuvuonna ja vuodenvaihteessa ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus Henkilöstöodotus, kausitasoitus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28413

16 Toimialakatsaus Painaminen Tämänhetkinen suhdannetilanne vain vähän tavanomaista vaisumpi Tuotanto pysynyt kasvussa, mutta kapasiteettia aiempaa enemmän vapaana Odotukset lähitulevaisuuteen heikenneet varsin selvästi, saldoluku -53 Myyntihintojen nousu jäi varsin hitaaksi heinäsyyskuussa Painamista edustavat yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan hieman tavanomaista vaisummaksi. Lähiaikojen näkymät ovat kuitenkin synkentyneet selvemmin, ja valtaosa yrityksistä odottaa suhdannekuvan heikkenevän tulevina kuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -53, kun se oli heinäkuussa -14. Suhdanteiden paranemista odotti lokakuussa kaksi prosenttia vastaajista, kun heikompaa kehitystä odotti 55 %. Loput eli 43 prosenttia yrityksistä arvioi suhdanteiden jatkuvan nykyisellään vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Alan yritykset ovat saaneet alkusyksyllä hieman enemmän uusia tilauksia kuin toisella vuosineljänneksellä. Tilauskanta supistui, ja se on tällä hetkellä jonkin verran normaalitason alapuolella ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Tuotanto ja tuotanto-odotus Kapasiteettia on vapaana jo varsin yleisesti. Lokakuussa 33 prosentilla vastaajista oli käyttämätöntä tuotantokapasiteettia (heinäkuussa 24 %). Kapasiteettipulaa esiintyi lokakuun tiedustelussa neljällä prosentilla vastaajayrityksistä. Työvoimapula lievittyi, mutta se on edelleen ongelma osalla toimialasta. Tiedustelun mukaan tuotannon kasvu hidastui odotetusti. Tulevalla kolmen kuukauden jaksolla kasvun ennustetaan jäävän vähäiseksi. Valmistuotevarastot pysyivät edelleen hieman tavanomaista matalammalla, kun taas raaka-ainevarastoja luonnehdittiin tavanomaisiksi Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus Myyntihintojen nousu oli varsin hidasta. Kolmen seuraavan kuukauden aikana hintojen odotetaan jonkin verran kohoavan. Tuotantokustannusten nousu jatkui kohtuullisen voimakkaana. Kustannusten nousun ennustetaan jatkuvan varsin nopeana. on pysynyt ennallaan, mutta tulevina kuukausina sen arvioidaan kääntyvän uudelleen laskuun Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

17 Toimialakatsaus Kemianteollisuus Suhdannetilanne synkentynyt aiempien odotusten mukaisesti Tuotannon kasvu on jäänyt vähäiseksi ja tilauskanta on supistunut Hinnat ovat kohonneet, mutta kustannusten nousu on myös ollut voimakasta Odotukset vuodenvaihteeseen ja alkuvuodelle ovat varsin vaatimattomat, ja suhdanteiden enteillään heikentyvän lisää Kemianteollisuuden suhdannekuva on EK:n lokakuussa tekemän tiedustelun mukaan heikentynyt aiempien odotusten mukaan. Tämänhetkisen tilanteen kuvataankin painuneen jo alle normaalitason, kun tuotannon kasvu on jäänyt vähäiseksi ja tilauskanta on supistunut. Myös odotukset vuodenvaihteeseen ja alkuvuodelle ovat varsin heikot, ja suhdanteiden nähdään synkkenevän lisää. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -45 (heinäkuussa -36). Paranevaa kehitystä odottavia vastaajia ei lokakuussa ollut. Suhdannekuvan heikkenemistä ennusti 45 prosenttia vastaajista, ja loput 55 prosenttia yrityksistä ei puolestaan odottanut suhdanteisiin merkittäviä muutoksia vuodenvaihteessa ja alkuvuonna ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Tuotanto ja tuotanto-odotus Kemianteollisuuden yritykset saivat heinä-syyskuussa vielä melkein yhtä paljon uusia tilauksia kuin edellisellä kolmen kuukauden jaksolla. Tilauskannan kuvataan kuitenkin laskeneen selvästi alle normaalitason. Kapasiteettia on vapaana selvästi aiempaa enemmän. Lokakuussa 47 prosentilla yrityksistä oli vapaata kapasiteettia (heinäkuussa 16 %). Kapasiteettipulaa esiintyi enää viidellä prosentilla vastaajista. Tuotannon kasvu lähes pysähtyi alkusyksyllä aiempien odotusten mukaisesti. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tuotantomäärien ennustetaan taittuvan laskuun. Valmistuotevarastot kohosivat hieman, ja ne ovat vähän yli keskimääräisen. Raaka-ainevarastot puolestaan pysyivät tavanomaista suurempina. Myyntihintojen nousu jatkui varsin voimakkaana. Sen sijaan loppuvuonna hintojen ennustetaan jäävän nykyiselle tasolle. Kustannukset kohosivat kolmannella neljänneksellä hyvin yleisesti. Tulevina kuukausina tilanteen ennustetaan tasaantuvan. aleni jonkin verran. Loppuvuonna laskun ennustetaan nopeutuvan , kausitasoitus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Henkilöstöodotus, kausitasoitus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28415

18 Toimialakatsaus Rakennustuoteteollisuus Suhdanteet heikentyneet selvästi, kuten jo edellisessä Suhdannebarometrissä odotettiin Tuotanto on supistunut ja tilauskanta laskenut tuntuvasti alle keskimääräisen Odotukset vuodenvaihteeseen ja alkuvuodelle hyvin vaatimattomat (suhdannenäkymien saldoluku -69) Hintojen nousu jäi vähäiseksi, mutta kustannusten kohoaminen on vielä ollut nopeaa Rakennustuoteteollisuuden suhdannekuva on heikentynyt selvästi. Tämänhetkisen tilanteen kuvataan painuneen jo alle tavanomaisen, ja odotukset lähitulevaisuudesta ovat varsin vaatimattomat. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -69 (heinäkuussa -44). Suhdanteiden vahvistumista ennustavia vastaajia ei lokakuussa ollut. Yli kaksi kolmasosaa eli 69 % arvioi tilanteen heikkenevän lähikuukausina. Vakaata suhdannekehitystä odottaa puolestaan 31 prosenttia vastaajista. Rakennustuoteteollisuuden yritykset saivat heinäsyyskuussa aiempaa vähemmän uusia tilauksia. Tilauskehitys jäi myös jonkin verran aiempia odotuksia huonommaksi. Tilauskanta laski selvästi alle normaalin. Uusien tilausten määrän ennustetaan jatkavan kohtalaista laskua lähikuukausina. Kapasiteetin käyttöaste on heikentynyt yhä. Lokakuussa jo 45 prosentilla vastaajayrityksistä oli kapasiteettia käyttämättömänä. Kapasiteettipulaa ei esiintynyt, vaikka vielä heinäkuussa sitä oli 26 prosentilla. Myöskään työvoimapula ei enää haitannut yritysten kasvua. Tuotanto supistui alkusyksyllä edellisen vuosineljänneksen tavoin. Myös tuotanto-odotukset loppuvuodelle ovat melko heikot, ja tuotantomäärien arvioidaan laskevan jonkin verran nykyisestä. Valmistuotevarastot kohosivat, ja ne ovat tällä hetkellä tavanomaista suuremmat. Raaka-ainevarastot laskivat lähelle normaalitasoa. Myyntihintojen nousu hidastui tuntuvasti, eivätkä hinnat kohonneet alkukesään verrattuna kuin hieman. Sen sijaan kustannukset nousivat ripeästi. Sekä hintojen että erityisesti kustannusten odotetaan kohoavan loppuvuonna. Työvoiman määrä jatkoi alkukesällä alkanutta laskuaan. Myös loppuvuonna henkilöstön ennustetaan supistuvan selvästi ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

19 Toimialakatsaus Teknologiateollisuus Suhdannekäänne ollut aiempia odotuksia voimakkaampi, mutta tämänhetkinen tilanne silti teollisuuden keskiarvoa parempi Tilauskanta painui alle normaalin, ja tuotanto ei enää kasvanut Suhdannekuvan ennustetaan jatkavan heikentymistä lähikuukausina, saldoluku -37 Henkilöstön kasvu päättyi - lähikuukausille ennustetaan jo pientä laskua Teknologiateollisuuden yritysten suhdannetilanne on kääntynyt odotettua nopeammin kohti heikompaa. Tämänhetkisiä suhdanteita kuvataan vielä tavanomaisiksi, mutta odotukset lähitulevaisuudesta ovat heikentyneet lisää. Alan yritysten suhdannekuva on silti teollisuuden keskiarvoa vahvempi. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -37. Edellisessä, heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa lukema oli -25. Lokakuussa suhdanteiden vahvistumista ennusti vain yksi prosentti vastaajista, kun taas 38 % arvioi heikompien aikojen koittavan. Vakaata suhdannekehitystä vuodenvaihteeseen ja alkuvuodelle odotti 61 % yrityksistä ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Teknologiateollisuuden yritysten saamien uusien tilausten määrä kääntyi alkusyksyllä laskuun. Tilauskanta supistui alle tavanomaisen. Loppuvuonna uusien tilausten määrän arvioidaan yhä alenevan loivasti. Kapasiteetin käyttöaste on kääntynyt laskuun. Liikaa kapasiteettia oli 28 prosentilla yrityksistä (heinäkuussa 21 %). Kapasiteettipulasta kärsi uusimmassa tiedustelussa vielä yhdeksän prosenttia vastaajista. Myös ammattityövoimapula lievittyi, mutta se oli ongelmana yhä 15 prosentilla vastanneista. Tuotanto- ja vientimäärien kasvu päättyi alkusyksyllä. Loppuvuodelle ja ensi vuoden alkuun odotetaan vain hyvin vähäistä kasvua. Valmistuotevarastot kasvoivat hieman, ja ne ovat vähän tavanomaista suuremmat. Raaka-ainevarastot pysyivät keskimääräisellä tasolla. Myyntihintojen nousu päättyi alkusyksyllä. Kustannukset olivat puolestaan maltillisessa nousussa. Loppuvuonna sekä kustannusten että hintojen odotetaan pysyvän nykytasollaan. pysyi odotetusti entisellään. Loppuvuodelle ennustetaan kuitenkin työvoimatarpeen vähenemistä Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28417

20 Toimialakatsaus Kauppa Tämänhetkinen suhdannetilanne painunut hieman alle tavanomaisen Myynnin kasvu on jonkin verran hidastunut - hinnat ja kustannukset nousussa Henkilöstön arvioidaan kääntyvän loivaan laskuun loppuvuonna aiempaa vaatimattomammat (saldoluku -35), myynnin kasvu jää matalaksi Kaupan alan yritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on EK:n uusimman Suhdannebarometrin mukaan heikentynyt hieman alle tavanomaisen. Myynnin kasvu on kuitenkin jatkunut, vaikkakin vauhti on hidastumaan päin. Sekä myyntihintojen että kustannusten nousu on ollut nopeaa. Kaupan alan suhdanteiden odotetaan jatkavan asteittaista heikkenemistä, kun myynnin kasvu jää aiempaa hitaammaksi. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -35. Heinäkuussa vastaava lukema oli -24. Vahvistuvaa suhdannekehitystä ennusti lokakuussa enää viisi prosenttia kaupan alan yrityksistä, kun käännettä heikompaan odotti prosenttia. Runsas puolet eli 55 prosenttia toimialan yrityksistä ei arvioi suhdanteissaan tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Kyselyyn osallistuneet kaupan alan yritykset kertovat myyntinsä kasvun jatkuneen heinä-syyskuussa, vaikka vauhti on jatkanut hidastumista. Myyntiodotukset loppuvuodelle ovat varsin varovaiset, ja myynnin kasvun ennustetaan jäävän aiempaa vähäisemmäksi. Myös alkuvuoden myyntikehityksestä ennustetaan melko vaatimatonta. Myyntihintojen nousu jatkui heinä-syyskuussa varsin yleisenä. Kehitys vastasi kolme kuukautta sitten tehdyssä tiedustelussa esitettyjä arvioita. Myös kustannustason nousu oli yhä vauhdikasta. Loppuvuonna sekä hintojen että kustannusten arvioidaan nousevan hieman aiempaa maltillisemmin. Kaupan alan yritysten kannattavuus on kyselyn mukaan kääntynyt vähän heikommaksi. Tiedusteluun osallistuneiden kaupan alan yritysten henkilöstö pysyi loppukesällä ja alkusyksyllä vakaana. Loppuvuonna työvoiman määrän ennustetaan hieman vähenevän Myyntiodotus Henkilöstöodotus Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

21 Toimialakatsaus Hotellit ja ravintolat Tämänhetkinen suhdannetilanne lähellä tavanomaista Myynnin kuvataan kasvaneen kohtalaisesti, mutta kustannusten nopea nousu on jatkunut Odotukset lähitulevaisuudesta heikentyneet (suhdannenäkymien saldoluku -36) Myynnin kasvu päättyisi loppuvuonna, mutta työvoiman määrässä ei odoteta suuria muutoksia Hotelli- ja ravintola-alan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan tavanomaiseksi. Myynnin kasvu on jatkunut kohtuullisena, eikä henkilöstössä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 1 8 Sen sijaan odotukset tulevien kuukausien kehityksestä ovat heikentyneet. Myynnin kasvun arvioidaan päättyvän loppuvuonna, ja kustannusten ennustetaan jatkavan ripeää nousua. Henkilöstömäärissä ei kuitenkaan odoteta tapahtuvan suuria muutoksia Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -36. Vastaava lukema oli heinäkuussa -9. Suhdanteiden paranemista odotti lokakuun tiedustelussa vain yksi prosentti vastaajista, kun taas 37 prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän tulevina kuukausina. Vajaa kaksi kolmasosaa eli 62 prosenttia odotti suhdannekuvan säilyvän nykyisellään aina ensi vuoden alkupuolelle saakka. Tiedustelun mukaan hotellien ja ravintoloiden myynti kasvoi vielä kohtuullisesti heinä-syyskuussa. Kasvun odotetaan kuitenkin päättyvän loppuvuonna, eikä alkuvuodellekaan ole merkittäviä kasvuarvioita. Kyselyn mukaan myyntihinnat kohosivat alkusyksyllä jonkin verran. Hintakehitys oli varsin samankaltaista kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Kustannustason ripeä nousu hidastui aavistuksen. Lähiaikoina hintojen nousun ennustetaan jatkuvan melko maltillisena. Sen sijaan kustannusten nopea nousu jatkuisi. Kyselyyn osallistuneiden hotellien ja ravintoloiden henkilöstö pysyi likimain ennallaan heinä-syyskuussa. Merkittäviä muutoksia ei ennusteta loppuvuonnakaan Myyntiodotus Henkilöstöodotus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28419

22 Toimialakatsaus Liikenne Suhdannetilanne pysynyt hieman tavanomaista heikompana Myynti kasvoi, mutta kustannukset ovat jatkaneet voimakasta nousua Näkymät lähikuukausille jonkin verran heikkenevät, saldoluku -23 Myynnin kasvu jatkuisi maltillisena, mutta kustannusten nousu hidastuisi vain vähän Liikennettä edustavat yritykset kertovat EK:n lokakuun tiedustelussa suhdannetilanteensa pysyneen hieman tavanomaista heikompana. Myynti on kasvanut, mutta kustannusten nousu on ollut voimakasta. Näkymät lähikuukausille ovat myös varovaiset. Yleisen suhdannekuvan odotetaan yhä heikkenevän lähikuukausien aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -23. Heinäkuussa vastaava lukema oli -36. Suhdanteiden paranemista odotti lokakuussa kuusi prosenttia toimialan vastaajista, ja heikkenemistä ennusti 29 %. Noin kaksi kolmasosaa eli 65 % yrityksistä ei arvioinut suhdanteissa tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuodenvaihteessa ja ensi vuoden alussa. Liikennealan palvelujen myynnin kasvu hidastui heinäsyyskuussa aiempien odotusten mukaisesti. Loppuvuonna kasvun ennustetaan jatkuvan kohtalaisena, mutta ensi vuoden alussa myyntimäärät saattaisivat jäädä kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen tasolle. Myyntihintojen nousu hidastui jonkin verran, mutta hinnat kohosivat silti melko yleisesti. Kustannusten nousu jatkui erittäin voimakkaana. Lähikuukausien aikana kustannusten nousun ennustetaan jäävän jonkin verran maltillisemmaksi. EK:n Suhdannebarometriin vastanneiden liikennettä edustavien yritysten henkilöstö kasvoi hieman kuluvan vuoden heinä-syyskuussa. Lähikuukausina henkilöstön määrän arvioidaan supistuvan aavistuksen Myyntiodotus Henkilöstöodotus Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

23 Toimialakatsaus Rahoitus ja vakuutus Suhdannetilanne heikentynyt selvästi viime kuukausina Markkinatilanteen odotetaan synkkenevän yleisesti (suhdannenäkymien saldoluku -46) Myynnin kasvu lähes pysähtyisi vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa Henkilöstöodotukset ovat silti kohtuulliset - työvoima pysyisi ennallaan Rahoitus- ja vakuutusalan yritysten suhdannetilanne on heikentynyt viime kuukausina selvästi. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan normaalia heikommaksi, ja myös odotukset lähikuukausille ovat vaisut. Hajonta toimialan sisällä on kuitenkin varsin suurta. Suhdannenäkymien saldoluku oli uusimmassa, lokakuussa tehdyssä tiedustelussa -46. Heinäkuussa vastaava lukema oli myös -46. Lokakuun tiedustelussa 12 prosenttia toimialan yrityksistä odotti suhdanteiden paranemista, kun taas 58 prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän tulevina kuukausina. Vajaa kolmasosa eli 3 prosenttia vastaajista ei enteillyt merkittäviä muutoksia yleiseen suhdannekuvaan vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Heikentyneestä suhdannetilanteesta huolimatta rahoitusja vakuutusalan yritysten palvelujen myynti kasvoi vielä jonkin verran heinä-syyskuussa. Myyntiodotukset seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle ovat aiempaa heikommat. Myynnin kasvun ennustetaan jäävän hyvin vaatimattomaksi vuoden lopulla, eikä ensi vuoden ensimmäiselle neljänneksellekään ole kasvuodotuksia. Rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myyntihinnat kohosivat alkusyksyllä jonkin verran. Kustannustason nousu hidastui. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla sekä kustannusten että hintojen arvioidaan jonkin verran kohoavan. Tiedusteluun osallistuneiden rahoitus- ja vakuutusalan yritysten henkilöstö jatkoi kasvua myös alkusyksyllä. Myös henkilöstöodotukset lähikuukausille ovat monia muita toimialoja paremmat - henkilöstön arvioidaan pysyvän likimain nykyisellään Myyntiodotus Henkilöstöodotus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28421

24 Toimialakatsaus Tieto- ja viestintäpalvelut Tämänhetkinen suhdannetilanne vielä hieman tavanomaista parempi Myynti jatkanut kasvua, vaikka vauhti jäi alkuvuotta hitaammaksi Suhdanneodotukset lähikuukausille varsin heikot, saldoluku -39 Myynnin kasvu jatkunee, mutta hintojen ei odoteta kohoavan Tieto- ja viestintäpalveluyritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan vielä hieman tavanomaista vahvemmaksi. Myynnin kasvu on jatkunut, vaikka vauhti jäi alkuvuotta hitaammaksi. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat kuitenkin varsin varovaiset, ja suhdannekuvan ennustetaan heikkenevän vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa tehdyssä tiedustelussa -39. Edellisellä kerralla heinäkuussa vastaava lukema oli -25. Suhdanteiden vahvistumista odotti lokakuussa vain kolme prosenttia vastaajista. Heikompaa kehitystä enteili 42 prosenttia ja vakaita suhdanteita puolestaan 55 prosenttia yrityksistä. Tieto- ja viestintäpalvelualan myynnin kasvu jäi heinäsyyskuussa melko hitaaksi. Kasvuluvut heikkenivät edellisestä neljänneksestä. Lähikuukausina myynnin ennustetaan kasvavan edelleen, ja kasvuvauhti voisi nousta hieman paremmaksi kuin päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Sen sijaan odotukset ensi vuoden alusta ovat varovaiset. Myyntihinnat pysyivät odotetusti likimain ennallaan heinä-syyskuun ajan. Lähikuukausien aikana hintojen ennustetaan säilyvän niin ikään varsin vakaina. Kustannustaso kohosi aavistuksen heinä-syyskuussa. Loppuvuodelle odotetaan loivaa kustannusten nousua. Tieto- ja viestintäpalveluyritysten henkilöstömäärä laski vähän päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Myös loppuvuonna henkilöstömäärän ennustetaan alenevan loivasti Myyntiodotus Henkilöstöodotus Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

25 Toimialakatsaus Muut palvelut Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvattiin lokakuun tiedustelussa tavanomaiseksi Myynnin kasvu päättyi alkusyksyllä, eikä kasvua odoteta loppuvuonnakaan Myöskään työvoimaa ei ole enää lisätty viime kesän jälkeen Näkymät lähikuukausille jonkin verran aiempaa heikommat, saldoluku -18 Muita palvelualoja edustavat yritykset kuvaavat EK:n lokakuun tiedustelussa tämänhetkistä suhdannetilannettaan tavanomaiseksi. Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa kiinteistö-, opetus-, sosiaali- sekä terveyspalvelut Toimialan yrityksillä myynnin kasvu päättyi heinäsyyskuussa. Myöskään henkilöstöä ei enää lisätty. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat hieman huonontuneet. Yleisen suhdannekuvan odotetaan jonkin verran heikkenevän tulevien kuukausien aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -18. Edellisessä, heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa luku oli -4. Suhdanteiden paranemista odotti lokakuussa vain kuusi prosenttia vastaajista. Samaan aikaan 24 prosenttia ennusti tilanteen heikkenemistä. Selvä enemmistö eli 7 prosenttia toimialan yrityksistä ennakoi suhdannetilanteen pysyvän vakaana vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Alan yritysten myynnin kasvu päättyi heinä-syyskuun aikana. Kehitys oli hieman heikompaa kuin yritykset ennustivat kolme kuukautta sitten. Myynnin odotetaan pysyvän nykytasolla loppuvuonna ja ensi vuoden alussa. Palvelujen keskimääräisten myyntihintojen nousu hidastui heinä-syyskuussa. Seuraavan kolmen kuukauden jakson aikana hintojen nousun ennustetaan jäävän vähäiseksi. Kustannusten nousu oli sen sijaan melko voimakasta, ja samankaltaisen suunnan ennustetaan jatkuvan lähikuukausinakin. Alan yritysten henkilöstö pysyi heinä-syyskuussa ennallaan, eikä suuria muutoksia ennusteta loppuvuodellekaan Myyntiodotus Henkilöstöodotus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28423

26 Suhdannetiedustelun keskeiset tulokset TEOLLISUUS RAKENTAMINEN PALVELUT Yrityksiä Liikevaihto milj. euroa Henkilökunnan määrä SALDO- LUKU SALDO- LUKU Tuotannon / myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana Tuotannon / myynnin määrä viimeisen 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna Tuotannon / myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana Tuotanto / myynnin sitä seuraavan kolmen kuukauden aikana SALDO- LUKU Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivasti/liian vähän 64 7 Tilausten määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana Tilausten määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna Vientitilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna Raaka-ainevarastot normaalitilanteeseen verrattuna 8 Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana Henkilökunnan määrä vuotta aikaisempaan verrattuna -2 5 Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana Viennin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana Viennin määrä viimeisen 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna Viennin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 6-41 Viennin määrä sitä seuraavan kolmen kuukauden aikana Vientitilausten määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana Vientitilausten määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana Investoinnit viimeisen 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna -3-4 Investointien odotetaan olevan vuoden kuluttua Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) puute kapasiteetista muu este riittämätön kysyntä Kannattavuus viimeisen 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna Kannattavuuden odotetaan olevan seuraavan 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdanteet toukokuussa 27 Suomen talouden suhdannekuva on jatkunut vahvana koko talven ajan Näkymät lähikuukausille edelleen varsin hyvät, korkeasuhdanteen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 212 Suhdannebarometri Helmikuu 212 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo LOKAKUU 218 Uusimaa Suhdannetilanteen arvioidaan pysyneen hyvänä kesän lopulla ja syksyn alussa Tuotanto- ja myyntikehitys on jatkunut vakaana Rekrytointivaikeudet ovat yhä yleisempiä Lähikuukausien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa Suhdannearviot hiipuivat hieman alkusyksyn aikana - tilanne edelleen tavanomaista parempi Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät hienoisessa nousussa Henkilökunnan määrä lisääntyi hieman alkusyksyllä

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 212 Suhdannebarometri Marraskuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo ELOKUU 18 Uusimaa on noussut selvästi tavanomasta paremmaksi Tuotanto ja myynti kasvavat yleisesti Henkilökunnan määrä on noususuunnassa, ammattityövoimasta pulaa 31 %:lla alasta himmenivät hieman kesän

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TOUKOKUU 18 Uusimaa oli huhtikuussa 18 tavanomaista parempi Tuotanto lisääntyi lievästi alkuvuoden aikana kasvun ennakoidaan vauhdittuvan lähikuukausina Rekrytointivaikeuksia oli 27 %:lla yrityksistä Lähikuukausien

Lisätiedot

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Marraskuu 12 Teollisuus ja rakentaminen tummenevat, saldoluku -22 Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Tuotannon ennakoidaan pysyvän loppuvuoden aikana

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 16 Suhdannebarometri Marraskuu 16 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TAMMIKUU 19 Uusimaa oli tammikuussa tavanomaista suotuisampi Tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa Kannattavuus on vähän vuoden takaista parempi Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan aavistuksen verran lähikuukausina,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 212 Suhdannebarometri Elokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27

Lisätiedot

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 212 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi vuoden 212 toisella neljänneksellä Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa edelleen tavanomaista suotuisampi Tuotannon ja myynnin kasvu jatkuu Samana aikaan pulaa työvoimasta ja kysynnästä Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän kesän lopulla ja syksyn alussa, saldoluku

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo Uusimaa pysyi alkuvuoden aikana tavanomaista parempana Tuotannon ja myynnin arvioidaan lisääntyneen ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ammattityövoiman puute oli yleinen ongelma säilynevät kevään ja kesän

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 212 Suhdannebarometri Toukokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2010

Suhdannebarometri Toukokuu 2010 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 216 Suhdannebarometri Elokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21 211

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 215 Suhdannebarometri Marraskuu 215 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 27 28 29

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Elokuu 2009

Suhdannebarometri. Elokuu 2009 Suhdannebarometri Elokuu 29 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 21 22 23 24 25 26 27 28 29-6 25 26 27 28 29 elokuussa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 217 Suhdannebarometri Helmikuu 217 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 29 21 211

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 216 Suhdannebarometri Toukokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2017

Suhdannebarometri Lokakuu 2017 Suhdannebarometri Lokakuu 217 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 217 Sisällysluettelo 4 217 lokakuussa 217... 4

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011 Suhdannebarometri Toukokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 toukokuussa

Lisätiedot

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne pysyi heikkona vuoden 2015 alkukuukausina Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne yhä vaikea Yleiset suhdannenäkymät

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2018

Suhdannebarometri Toukokuu 2018 Suhdannebarometri Toukokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 218 Sisällysluettelo 2 218 toukokuussa 218...

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Toukokuu 217 Teollisuus ja rakentaminen z arvioidaan tavanomaista suotuisammaksi z Tuotanto kasvaa ja tilauskirjat ovat normaalia täydemmät z Yleiset suhdanneodotukset

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri

PK-Suhdannebarometri PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6 4, kausitas. Teollisuus

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2018

Suhdannebarometri Tammikuu 2018 Suhdannebarometri Tammikuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 218 Sisällysluettelo 1 218 tammikuussa 218...

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 213 Suhdannebarometri Marraskuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2018

Suhdannebarometri Lokakuu 2018 Suhdannebarometri Lokakuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 218 Sisällysluettelo 4 218 lokakuussa 218... 4

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 15 Suhdannebarometri Helmikuu 15 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 213 Suhdannebarometri Toukokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2013

Suhdannebarometri Helmikuu 2013 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005 PK-Suhdannebarometri Toukokuu 25 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne alkuvuonna hieman odotuksia vahvempi Kasvuodotukset lähikuukausille kuitenkin melko vaimeat Kustannuskehitys jatkunut varsin ongelmallisena

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 14 Suhdannebarometri Elokuu 14 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 6 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019 Suhdannebarometri Heinäkuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Heinäkuu 19 Sisällysluettelo 3 19 heinäkuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2019

Suhdannebarometri Tammikuu 2019 Suhdannebarometri Tammikuu 219 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 219 Sisällysluettelo 1 219 tammikuussa 219...

Lisätiedot

Suhdannetilanne vahvistunut yhä

Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit kesäkuu 6 Julkaistavissa 27.6.6 klo 9. Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit korkealla tasolla Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi yhä kesäkuussa. Tuotanto-odotukset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 17 Suhdannebarometri Toukokuu 17 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 9 1 11 12 13 14

Lisätiedot

Suhdannebarometri Elokuu 2018

Suhdannebarometri Elokuu 2018 Suhdannebarometri Elokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Elokuu 218 Sisällysluettelo 3 218 elokuussa 218... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2019

Suhdannebarometri Toukokuu 2019 Suhdannebarometri Toukokuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 19 Sisällysluettelo 2 19 toukokuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 218 Kiinteät investoinnit kääntyvät laskuun - taso säilyy hyvänä Investointi- aste noin 12 % Teollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan odotetaan säilyvän viime vuoden tasolla

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2018 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonnakin

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 219 Teollisuuden investoinnit vilkastumassa Investointiaste noin 11 % Teollisuuden kiinteiden investointien odotetaan kasvavan viime vuoteen verrattuna Tutkimus- ja kehitysmenojen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot