Suhdannebarometri. Elokuu 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdannebarometri. Elokuu 2009"

Transkriptio

1 Suhdannebarometri Elokuu 29

2 Tuotanto- ja myyntiodotus Teollisuus Rakentaminen Palvelut Teollisuus Rakentaminen Palvelut elokuussa 29 Suhdannekuva jatkunut erittäin heikkona kevään ja kesän ajan Näkymät lähikuukausille jossain määrin parantuneet, mutta suhdannekuoppaa ei vielä sivuutettu Tuotannon ja myynnin lasku loivenee loppuvuonna, mutta henkilöstö vähenee merkittävästi kaikilla päätoimialoilla Kansainvälisen talouden suhdanneindikaattorit jatkaneet nousua, optimistinen vire vahvistunut keväästä Kuluvasta vuodesta muodostuu silti ennätyksellisen synkkä, kun koko maailmantalous supistuu ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva on jatkunut erittäin heikkona myös loppukevään ja alkukesän aikana. Tuotanto ja henkilöstö ovat vähentyneet voimakkaasti, eikä uusien tilausten määrä ole kääntynyt kasvuun. Myönteistä on teollisuuden varastojen aleneminen. Samoin myymättömien asuntojen määrä on laskenut selvästi. Näkymät loppuvuodelle ovat jonkin verran kirkastuneet, mutta suhdannekuoppaa ei ole vielä sivuutettu. Tuotannon ja myynnin ennustetaan jatkavan laskua useimmilla toimialoilla vaikka vähennys jäisikin jonkin verran pienemmäksi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Osalla aloista kohenevaa suhdannekuoppa ei silti vielä ohi Teollisuus odottaa loppuvuoden olevan yhä synkkä. Lähinnä metsäteollisuudessa erittäin heikon markkinatilanteen arvioidaan kirkastuvan jossain määrin. Tuotannon ja työllisyyden laskun ennustetaan useimmilla aloilla vain jonkin verran loivenevan. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli heinäkuussa -8 (huhtikuussa -26). Rakentamisessa suhdannekuopan arvioidaan yleisesti vielä syvenevän. Hajonta alan sisällä on kuitenkin kasvanut, ja osa yrityksistä kokee jopa työvoimapulaa. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -35 (huhtikuussa -31). Palveluyritykset ennustavat suhdannelaskun tasaantuvan vain vähän. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuun tiedustelussa -23 (huhtikuussa -33). Henkilöstö vähenee voimakkaasti loppuvuonna Työvoiman määrän ennustetaan vähenevän tuntuvasti lähikuukausina. Teollisuudessa ja rakentamisessa vähennysten odotetaan olevan selvästi palvelualoja suurempia. Ammattityövoimapulaa ei esiinny rakentamista ja joitain palvelualoja lukuun ottamatta. Riittämätön kysyntä on merkittävin toiminnan este. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli yhä heikko. Heinäkuussa vain 24Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

3 Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat yhä heikot, vaikka joillakin toimialoilla odotukset ovatkin hieman kirkastuneet. Käännettä nousuun ei ennusteta kuluvan vuoden puolella, mutta laskun nähdään jossain määrin tasaantuvan. Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat Ostopäälliköiden indeksi, USA Euron dollarikurssi Teollisuus Palvelut Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Lähde: Suomen Pankki 38 % yrityksistä toimi täydellä kapasiteetilla (huhtikuussa 37 %). Kansainvälisen talouden optimismi viriämässä Kansainvälistä talouskehitystä ennakoivat indikaattorit ovat selvästi parantuneet viime kuukausina, vaikka taso onkin vielä matala. Yritysten ja kuluttajien luottamus on yleisesti kohentunut alkuvuoden aallonpohjasta niin USA:ssa kuin Euroopassa. Kiinan talouskasvun arvioidaan kiihtyneen alkukesällä. Samoin osakekurssit ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet kesän aikana. Kuluvasta vuodesta on kuitenkin muodostumassa heikoin vuosikymmeniin, sillä uusimpien ennusteiden mukaan maailmantalous supistuu selvästi. Optimismin viriäminen ei ole vielä näkynyt tuotannon käänteenä parempaan, vaikka alkuvuoden voimakas lasku onkin päättynyt. Ennakoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 2943

4 Teollisuus Tämänhetkinen tilanne erittäin heikko: tuotanto laskee yhä Tuotanto ja tuotanto-odotus Uudet tilaukset eivät ole virinneet, vaikka varastot laskivatkin normaalitasolle Suhdanneodotukset kirkastuneet jonkin verran osalla toimialoista kokonaisuutena loppuvuodesta tulossa synkkä Henkilöstön voimakas väheneminen lähes kaikilla toimialoilla jatkuu Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Teollisuuden suhdannenäkymät Teollisuusyritysten suhdanteet ovat tällä hetkellä erittäin heikolla tasolla. Tuotanto ja henkilöstö ovat alentuneet merkittävästi, ja kapasiteettia on paljon vapaana. Uudet tilaukset eivät ole vielä virinneet, mutta varastojen taso on laskenut. Odotukset kirkastuneet osalla toimialoista kokonaisuutena loppuvuosi vielä synkkä Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat jossain määrin kohentuneet, mutta kokonaisuutena suhdanteiden ennustetaan heikkenevän vielä. Metsäteollisuus odottaa äärimmäisen synkkien markkinoiden kirkastuvan hieman. Sen sijaan esimerkiksi teknologiateollisuudessa heikennys jatkuisi loppuvuonnakin. Henkilöstön väheneminen jatkuu voimakkaana lähes kaikilla aloilla. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa -8 (huhtikuussa -26). Suhdannelaskun ennustetaan siis tasaantuvan loppuvuonna ja vuodenvaihteessa. Heinäkuun tiedustelussa 12 % yrityksistä odotti suhdannekäännettä parempaan (huhtikuussa 3 %). Laskun jatkumista odotti heinäkuussa 2 % (huhtikuussa 29 %) vastaajista. Tuotannon lasku hidastuu, kapasiteettia yhä vapaana Teollisuuden tuotanto laski vielä toisellakin vuosineljänneksellä. Lähikuukausien aikana tuotantomäärien arvioidaan yhä hieman alenevan. Useimmilla toimialoilla tuotannon laskun ennustetaan hidastuvan selvästi alkuvuoteen nähden, mutta vain harvat yritykset odottavat kasvukäännettä lähikuukausina. Kapasiteettia on vapaana alkuvuoden tavoin runsaasti. Nyt 62 prosentilla yrityksistä on käyttämätöntä kapasiteettia (huhtikuussa 63 %). Tilauskanta edelleen matalalla Teollisuusyritykset saivat alkukesällä erittäin niukasti uusia tilauksia. Lasku jäi kuitenkin hieman lievemmäksi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Tilauskanta pysyi lähes ennallaan, ja sen taso oli huomattavan matala. Valulevan 44Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

5 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen mistuotevarastot sen sijaan kääntyivät laskuun, ja niiden tasoa kuvataan jo tavanomaiseksi. Selvästi merkittä Uusien tilausten määrän odotetaan alenevan yhä hieman lähikuukausien aikana Tilauskanta Henkilöstö vähenee yhä merkittävästi Teollisuuden henkilöstö väheni toisella neljänneksellä voimakkaasti lähes kaikilla toimialoilla. Henkilöstön ennustetaan vähenevän lähes yhtä paljon seuraavalla kolmen kuukauden jaksollakin Myyntihintojen arvioidaan alenevan voimakkaasti lähikuukausinakin. Kustannusten hienoisen laskun ennustetaan jatkuvan. Kannattavuus heikentyisi selvästi. Riittämätön kysyntä on ongelmana yli puolella yrityksistä. Työvoimapulaa ei käytännössä esiintynyt, ja kapasiteettipulaa koki vain 2 % vastaajista. Rahoitusvaikeudet ovat aiempaa yleisempiä, mutta keskeiseksi toiminnan esteeksi ne arvioi vain 3 prosenttia vastaajista. Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia Sopivasti kapasiteettia 2 Liian vähän kapasiteettia % vastaajista Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 2945

6 Rakentaminen kokonaisuutena synkkä, vaikka vaihtelu alan sisällä suurta Tuotanto ja tuotanto-odotus Uusia tilauksia saatu vähän, ja tuotannon laskun ennustetaan jatkuvan Myymättömien asuntojen määrä kuitenkin laskenut ja kapasiteetin käyttöaste noussut samoin ammattityövoimapula yleistyi Yleiset suhdannenäkymät silti yhä miinuksella: merkittävää elpymistä ei odoteta vielä lähikuukausina Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Rakentamisen suhdannenäkymät EK:n heinäkuussa tekemän tiedustelun mukaan rakentamisen suhdannetilanne on kokonaisuutena synkkä. Uusia tilauksia on saatu niukasti, ja sekä tuotanto että henkilöstö ovat laskeneet selvästi. Yleiskuva synkkä silti hienoista viriämistä alkuvuoteen nähden Vähäistä paranemista on kuitenkin havaittavissa myymättömien asuntojen määrän vähenemisenä sekä kapasiteetin käyttöasteen nousuna. Myös ammattityövoimapula kääntyi kasvuun kesällä. Kehitys voi kuitenkin johtua osin kausiluonteisista tekijöistä. Odotukset lähikuukausille ovat edelleen vaisut. Kysynnän merkittävää elpymistä ei ennusteta. Tuotannon ja henkilöstön lasku loivenisi vain vähän. Suhdanteiden odotetaan yhä heikkenevän Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa -35. Edellisellä kerralla huhtikuussa se oli -31. Käännettä parempaan odotti heinäkuussa 7 %, heikkenemistä puolestaan 42 % yrityksistä. Kyselyyn osallistuneiden rakennusyritysten uusien tilausten määrä laski toisellakin vuosineljänneksellä selvästi. Merkittävää käännettä parempaan ei odoteta ainakaan lähikuukausina. Uusien tilausten määrän ennustetaan laskevan edelleen, joskin hieman hitaammin kuin alkuvuonna. Tilauskanta on selvästi alle tavanomaisen, vaikka sen kuvattiinkin toipuneen aavistuksen alkuvuoden pohjakosketuksesta. Vaihtelu alan sisällä suurta Kapasiteetin käyttöaste koheni selvästi, osin kuitenkin vilkkaammasta kesäkaudesta johtuen. Paranemisesta huolimatta joka kolmannella yrityksellä oli vapaata kapasiteettia. Vaihtelu alan sisällä on huomattavaa, sillä noin viidesosalla vastaajista oli kapasiteettipulaa. Myymättömien asuinhuoneistojen määrä laski selvästi vuodenvaihtees- 64Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

7 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Myymättömien asuinhuoneistojen määrä normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen ta ja alkuvuodesta. Nyt sitä kuvataan likimain tavanomaiseksi. Tilauskanta Tiedustelun mukaan rakentamisen tuotanto jatkoi alkukesän aikana jyrkässä laskussa. Syksyllä tuotantomäärien pudotuksen ennustetaan jonkin verran loivenevan Rakennusyritysten henkilökunnan väheneminen oli alkukesälläkin nopeaa. Olennaista muutosta tilanteeseen ei ennusteta myös lähikuukausien aikana työvoiman odotetaan supistuvan Markkinatilanteen aavistuksenomainen paraneminen näkyy ammattityövoimapulan yleistymisenä jälleen. Nyt työvoimapulaa oli 14 prosentilla vastaajista (huhtikuussa 6 %). Samoin aiempaa harvempi yritys koki riittämättömän kysynnän rajoittavan toimintaa. Rakennusyritykset arvioivat myyntihintojen jatkavan huomattavaa laskua lähikuukausina. Kustannusten ennustetaan pysyvän nykytasolla. Kannattavuuden odotetaan heikkenevän merkittävästi. Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 Sopivasti kapasiteettia 4 2 Liian vähän kapasiteettia % vastaajista Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 2947

8 Palvelut heikentynyt merkittävästi kuluvan vuoden alkupuoliskolla Myynti ja myyntiodotus Laskusuhdanne jatkuu ja syvenee vielä loppuvuonna (saldoluku -23) Kannattavuus heikkenee, vaikka kustannusten nousu lähes pysähtyy Henkilöstö vähenee, mutta tilanne 2 vakaampi kuin teollisuudessa ja rakentamisessa Toteutunut myynti Myyntiodotus Palveluyritysten suhdannenäkymät Palveluyritysten suhdanteet ovat heikentyneet merkittävästi kuluvan vuoden alkupuoliskolla. EK:n heinäkuussa tekemässä tiedustelussa tämänhetkistä tilannetta kuvattiin merkittävästi tavanomaista heikommaksi. Laskusuhdanne jatkuu ja syvenee vielä loppuvuonnakin Näkymät lähikuukausille ovat kohentuneet vain aavistuksen. Yleisen suhdannekuvan ennustetaan yhä jatkavan heikentymistään loppuvuoden aikana. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -23. Edellisessä, huhtikuussa tehdyssä suhdannetiedustelussa vastaava lukema oli -33. Suhdanteiden kääntymistä kohti parempaa odotti heinäkuussa seitsemän prosenttia palvelualojen yrityksistä. Suhdannekuvan synkkenemiseen loppuvuonna uskoi 3 prosenttia. Vajaa kaksi kolmasosaa eli 63 % s vastaajista arvioi suhdanteidensa pysyvän nykyisellään lähikuukausien ajan. Myynnin ennustetaan yhä jonkin verran vähenevän Palveluyritysten myynti jatkoi vuodenvaihteessa alkanutta laskua myös alkukesän ajan. Laskuvauhti hidastui ensimmäisestä neljänneksestä vain aavistuksen. Syksyllä myynnin supistumisen ennustetaan jatkuvan vielä, tosin hieman loivempana kuin vuoden alkupuolella. kysyntä rajoittaa toimintaa yhä lähes joka toisessa yrityksessä. Työvoimapula oli ongelmana kuudella prosentilla. Kustannusten nousun arvioidaan päättyvän hintojen lasku heikentää kannattavuutta Kustannusten kohoaminen oli melko maltillista. Esimerkiksi tieto- ja viestintäpalveluissa sekä liikennealalla 5pysähtyi 84Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

9 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen kustannukset pysyivät paikoillaan tai jopa laskivat aavistuksen. Syksyllä kustannusten nousun ennustetaan lähes päättyvän. Palvelujen myyntihinnat kuitenkin jatkoivat laskua. Myös lähikuukausina myyntihintojen ennustetaan alenevan. Palveluyritysten kannattavuus heikkeni selvästi toisella vuosineljänneksellä. Myös jatkossa kannattavuuden odotetaan huononevan merkittävästi Hinnat ja kustannukset Myyntihinnat Tuotantokustannukset Henkilöstö vähenee loivemmin kuin teollisuudessa Palvelualojen henkilöstö väheni alkukesällä loivasti. Kehitys oli silti vähän parempaa kuin kolme kuukautta sitten arvioitiin. Lähikuukausina henkilöstövähennysten ennustetaan hieman kiihtyvän. Palvelualojen tilanne on kuitenkin vakaampi kuin teollisuudessa ja rakentamisessa Kannattavuus % vastaajista Myynnin kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Tila- ja laitepula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 2949

10 Elintarviketeollisuus painunut alkukesällä jo varsin heikoksi tilauskanta suppea ja kapasiteettia paljon vapaana Tuotanto laski odotettua voimakkaammin; myös henkilöstö väheni edelleen hieman heikkenevät (saldoluku -1) Myyntihinnat laskivat, mutta kustannuksissa oli yhä nousupainetta Elintarviketeollisuuden suhdannetilanne on painunut jo varsin heikoksi. Tilanteen odotetaan yhä hieman synkentyvän, sillä tilauskanta on matalalla tasolla. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -1 (huhtikuussa -29). Heinäkuun tiedustelussa 1 % vastaajista arvioi suhdanteidensa heikkenevän yhä. Paranemista odottavia yrityksiä ei ollut. Myyntihinnat laskivat alkukesällä, mutta kustannuksissa oli yhä nousupainetta. Lähikuukausina sekä hintojen että kustannusten arvioidaan alenevan. Kapasiteettia paljon vapaana Vastaajayritysten tuotanto väheni huhti kesäkuussa. Alkusyksyllä sen odotetaan pysyvän nykytasollaan. Kapasiteettia on vapaana yli puolella alan yrityksistä, ja henkilöstön ennustetaan jonkin verran supistuvan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este 2 1 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11 Teva-teollisuus heikentyneet entisestään tämänhetkinen tilanne jo äärimmäisen heikko Tilauskanta niukka, tuotanto ja henkilöstö jatkoivat laskua synkkenisivät lähikuukausina vielä hieman (saldoluku -12) Tuotannon ja henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän voimakkaasti Teva-teollisuuden tämänhetkinen suhdannetilanne on äärimmäisen heikko. Pikaista kohennusta ei odoteta tapahtuvan, sillä näkymät lähikuukausille ovat vielä lievästi miinuksella. Tilauskanta on painunut jo erittäin niukaksi. Tuotannon ja henkilöstön tuntuva lasku jatkui toisella vuosineljänneksellä. Tuotanto-odotukset heikot Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -12 (huhtikuussa -3). Suhdannekäännettä parempaan odotti heinäkuussa 11 % vastaajista. Heikkenemiseen uskoi 23 % yrityksistä. Henkilöstön ennustetaan vähenevän merkittävästi. Myös tuotanto-odotukset ovat heikot. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 7 puute kapasiteetista 2 4 riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29411

12 Puuteollisuus vielä huomattavan heikko, mutta lähiaikojen odotukset jo kirkkaammat Valmistuotevarastot kääntyneet selvään laskuun tilauskanta nousi aallonpohjasta Pitkään vajonneet myyntihinnat kääntyivät nousuun alkukesällä Yleisen suhdannetilanteen enteillään kohenevan alkuvuoden synkkyyteen nähden: näkymien saldoluku +35 (edellinen -15) Mekaanisen metsäteollisuuden tämänhetkinen suhdannetilanne on vielä huomattavan heikko, mutta odotukset lähikuukausille ovat selvästi kirkastuneet synkän alkuvuoden jälkeen. Varastot alentuneet ja hinnat kääntyneet parempaan Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +35 (edellinen -15). Paranevaa odotti nyt 46 % vastaajista, heikkenemistä puolestaan 11 %. Tilauskanta koheni, mutta oli vielä alle normaalin. Tuotannon raju lasku hidastui selvästi, ja kapasiteetin käyttöaste kohosi alkuvuoden pohjalukemista. Myös varastot supistuivat merkittävästi. Lähikuukausina tuotannon odotetaan pysyvän lähes ennallaan, eikä henkilöstössäkään tapahtuisi suuria muutoksia. Myyntihinnat kääntyivät nousuun alkukesällä. Vahvistuvan suunnan enteillään jatkuvan syksylläkin. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 2 2 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

13 Paperiteollisuus Paperiteollisuus on suhdanteiden aallonpohjassa: kapasiteettia on erittäin paljon vapaana, ja tuotanto laski alkukesällä matalalle Sekä hinnat että kustannukset alenivat selvästi alkukesällä Lähikuukausina markkinatilanteen enteillään hieman paranevan (suhdannenäkymien saldo +18) Työvoiman määrän ja myyntihintojen laskusuunta kuitenkin jatkuu Paperiteollisuus on tällä hetkellä suhdanteiden aallonpohjassa. Tilauskanta on matalalla ja kapasiteettia paljon vapaana. Peräti 95 prosentilla yrityksistä on tällä hetkellä ylimääräistä kapasiteettia. Sekä hinnat että kustannukset olivat alkukesällä tuntuvassa laskussa, ja tuotanto supistui vielä alkuvuottakin matalammalle. Lähikuukausina markkinatilanteen nähdään kuitenkin aavistuksen paranevan. Varovaisia odotuksia markkinoiden elpymisestä Tuotannon odotetaan pysyvän likimain ennallaan alkusyksyllä. Henkilöstö supistuisi edelleen selvästi, ja myyntihintojen laskutrendi jatkuisi yhä. Markkinatilanteen nähdään hieman kohenevan lähikuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku oli +18 (huhtikuussa +5). Vahvistuvaa kehitystä ennusti 23 % ja laskun jatkumista 5 prosenttia vastaajista. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 puute kapasiteetista 4 riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29413

14 Painaminen pysynyt hyvin heikkona alkukesän ajan Tuotannon lasku oli voimakasta toisella vuosineljänneksellä Myös odotukset loppuvuodelle ovat varsin synkät yleiset suhdannenäkymät ovat selvästi miinuksella Tuotannon ja henkilöstön vähenemisen arvioidaan jatkuvan Painoalan yritysten suhdannetilanne on pysytellyt hyvin heikkona alkukesän ajan. Uusia tilauksia on saatu niukasti ja tilauskanta on suppea. Tuotannon lasku oli toisellakin vuosineljänneksellä voimakasta, ja myyntihinnat kääntyivät laskuun. yhä selvästi miinuksella Suhdanteiden ennustetaan jatkavan synkkenemistään loppuvuonna. Vain harvat toimialan yritykset odottavat käännettä parempaan. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -37 (huhtikuussa -34). Vahvempia suhdanteita ennusti heinäkuussa 3 % vastaajista. Peräti 4 prosenttia arvioi tilanteen jatkavan heikentymistä. Vapaata kapasiteettia oli heinäkuussa lähes puolella toimialan yrityksistä. Tuotannon ja henkilöstön selvän vähentymisen arvioidaan jatkuvan. Hintojen odotetaan myös pysyvän laskusuunnassa. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

15 Kemianteollisuus Tämänhetkinen suhdannetilanne vielä erittäin heikko Tuotanto supistui yhä, tilauskanta parantui vain aavistuksen pohjalukemista Tuotanto kääntyisi kuitenkin loivaan kasvuun alkusyksyllä myös hintojen lasku oikenisi Yleiset suhdannenäkymät vielä vaisut (saldoluku -11): hajonta toimialan sisällä melko suurta Kemianteollisuuden yritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on yhä erittäin heikko. Tuotannon odotetaan kuitenkin kääntyvän loivaan kasvuun lähikuukausina. Tilauskanta pysyi matalalla Uusien tilausten raju pudotus laantui alkukesällä, mutta tilauskanta pysyi matalalla tasolla. Kapasiteettia oli vapaana 69 prosentilla yrityksistä. Tuotannon määrä laski vielä vähän, ja myös hintataso aleni. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -11 (huhtikuussa -3). Suhdannekäännettä parempaan odotti heinäkuun tiedustelussa 14 prosenttia vastaajista. 25 prosenttia arvioi tilanteen huononevan yhä. Tuotannon odotetaan kääntyvän loivaan kasvuun matalalta lähtötasoltaan. Henkilöstö supistuisi yhä. Sen sijaan myyntihintojen rajun laskun enteillään oikenevan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 3 9 riittämätön kysyntä muu este 1 2 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29415

16 Rakennustuoteteollisuus Suhdannekuoppa syvä lähes jokainen alan yritys kuvaa tilannettaan heikoksi Laskun ennustetaan kuitenkin päättyvän lähikuukausina Suhdannenäkymien saldoluku heinäkuussa -5 (huhtikuussa -4) Rakennustuoteteollisuus on tällä hetkellä syvässä suhdannekuopassa. Lähes kaikki alan yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan heikoksi. Sen sijaan odotukset lähikuukausille ovat aiempaa paremmat suhdanteiden heikkenemisen ennustetaan päättyvän. Laskun ennustetaan loivenevan Heikosta suhdannetilanteesta kertovat matala kapasiteetin käyttöaste ja niukka tilauskanta. Tuotanto ja henkilöstö vähentyivät voimakkaasti alkukesällä, mutta laskun ennustetaan loivenevan lähiaikoina. Myyntihinnat kääntyivät laskuun toisella neljänneksellä, mikä painoi kannattavuutta selvästi. Odotukset ovat kuitenkin hieman kirkastuneet. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -5 (huhtikuussa -4). Suhdanteiden paranemista odotti 13 prosenttia ja niiden heikkenemistä 18 prosenttia yrityksistä. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este 2 2 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

17 Teknologiateollisuus pysynyt alkuvuodesta lähtien heikkona Tilaukset vähenivät, ja niiden lasku jatkuisi myös loppukesällä Aiempaa useammat yritykset odottavat jo käännettä parempaan kokonaisuutena suhdanteet heikkenevät vielä hieman Tuotannon ja henkilöstön laskun ennustetaan jatkuvan vielä lähikuukausinakin Teknologiateollisuuden yritysten suhdannetilanne on merkittävän heikko. Hieman aiempaa useammat yritykset odottavat nyt käännettä parempaan, mutta kokonaisuutena suhdanteiden nähdään heikkenevän vielä vähän lisää loppuvuoden aikana. Loppuvuosi vielä hieman nykyistäkin heikompi Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -13 (huhtikuussa -28). Käännettä parempaan enteili 9 % yrityksistä, suhdanteiden heikkenemistä taas 22 % vastaajista. Uusien tilausten määrä laski yhä alkukesällä. Lähikuukausina laskun ennustetaan jonkin verran loivenevan. Vapaata kapasiteettia on yli puolella vastaajista, mutta valmistuotevarastot alenivat normaaleiksi. Tuotannon laskun arvioidaan vähän lievenevän lähikuukausina. Sen sijaan henkilöstö supistuisi vielä voimakkaasti. Sekä myyntihintojen että kustannusten arvioidaan jatkavan laskuaan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29417

18 Kauppa painuneet yhä heikommiksi koko kuluvan vuoden ajan Myynti ja henkilöstö supistuneet selvästi, ja myös lähikuukausista ennustetaan heikkoja Kannattavuus huonontumassa selvästi Yleiset suhdannenäkymät selvästi miinuksella, saldoluku -26 Kaupan alan suhdannetilanne on painunut yhä synkemmäksi koko kuluvan vuoden ajan. Myynnin määrä ja henkilöstö ovat laskeneet, ja kannattavuus on selvästi vuodentakaista huonompi. Lähikuukausien odotukset ovat edelleen heikot suhdanteiden ennustetaan jatkavan alamäkeään loppuvuonna. Myynti ja kannattavuus laskussa Myynnin laskun ennustetaan jatkuvan lähikuukausina samaa tahtia kuin koko alkuvuoden. Myös henkilöstö supistuisi. Hintojen loivan laskun ennustetaan jatkuvan, ja kustannusten nousun arvioidaan pysähtyvän. Kannattavuus heikkenisi merkittävästi. Yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -26 (huhtikuussa -35). Tilanteen paranemista ennusti uusimmassa tiedustelussa 8 % ja suhdanteiden heikkenemistä 34 % yrityksistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

19 Hotellit ja ravintolat jatkaneet synkkenemistä tämänhetkinen tilanne jo varsin heikko Myynti ja henkilöstö laskeneet selvästi Käännettä parempaan ei vielä odoteta: suhdannenäkymien saldoluku -3 Myynnin ja henkilöstön väheneminen jatkuu; myös kannattavuus painuu heikommaksi Hotelli- ja ravintola-alan yritysten suhdannetilanne jatkoi alkukesän aikana synkkenemistä. Tämänhetkisiä suhdanteita kuvataan jo huomattavasti normaalia heikommiksi. Sekä myynti että henkilöstö supistuivat. Lähikuukausina suhdannekuvan ennustetaan yhä heikkenevän. Suhdannekuvan heikkeneminen jatkuu Myynnin laskun odotetaan jatkuvan syksyllä. Samoin henkilöstö vähenisi entisestään. Vaikka myyntihintojen laskun ennustetaankin taittuvan, kohoavat kustannukset painavat kannattavuutta. Suhdannenäkymien saldoluku on heinäkuun tiedustelun mukaan -3 (huhtikuussa -43). Paranevia suhdanteita odotti 1 % ja synkkeneviä 31 % vastaajayrityksistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este 1 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29419

20 Liikenne pysynyt tavanomaista heikompana Myynnin ja henkilöstön määrän ennustetaan laskevan hieman vielä loppuvuonnakin Yleiset suhdannenäkymät tasolla -26 (huhtikuussa -16) Myyntihintojen lasku jatkuu, mikä heikentää kannattavuutta Liikennealan yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa pysyneen heikkona myös alkukesällä. Myynti supistui, ja henkilöstön väheneminen kiihtyi. heikkenemässä myös loppuvuonna Tulevien kuukausien aikana suhdannekuvan ennustetaan heikkenevän entisestään jonkin verran. Myynti vähenisi arvioiden mukaan hieman, ja myös henkilöstö supistuisi loivasti. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -26 (huhtikuussa -16). Suhdanteiden paranemista odotti heinäkuussa 6 %, heikkenemistä puolestaan 32 % toimialan vastaajista. Kustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina lähikuukausien ajan, mutta myyntihintojen odotetaan jatkavan laskua. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

21 Rahoitus ja vakuutus Suhdannekuva on alkuvuoden tavoin heikko Myynti sujui silti toisella neljänneksellä odotuksia paremmin, eikä henkilöstökään vähentynyt vielä Loppuvuodesta ennustetaan silti varsin synkkää (suhdannenäkymien saldoluku -46) Myynti kasvaisi vain hieman, ja henkilöstömäärä kääntyisi loivaan laskuun Rahoitus- ja vakuutusalan yritysten suhdannetilanne on alkuvuoden tapaan heikko. Toisen vuosineljänneksen aikana myynti sujui kuitenkin hieman aiempia odotuksia paremmin eikä henkilöstö kääntynyt vielä laskuun. Heikot suhdanteet jatkuvat loppuvuonna Odotuksia paremmasta alkukesästä huolimatta suhdannelaskun nähdään jatkuvan loppuvuoden ajan. Myynnin ennustetaan kasvavan vain aavistuksen, ja henkilöstömäärän odotetaan taittuvan loivaan laskuun. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -46 (huhtikuussa -55). Uusimmassa tiedustelussa vain 3 prosenttia vastaajista odotti suhdanteiden paranemista ja 49 % niiden heikkenemistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29421

22 Tieto- ja viestintäpalvelut hieman tavanomaista heikompi Lasku ollut silti koko taloutta loivempaa Pikaista paranemista suhdanteisiin ei odoteta (näkymien saldoluku -19) Myynnin ennustetaan laskevan aavistuksen, ja aleneva hintataso painaa kannattavuutta Tieto- ja viestintäpalveluyritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on hieman tavanomaista heikompi, vaikka moniin muihin aloihin nähden lasku on ollut loivempaa. Myynnin määrä pysyi alkukesällä ennallaan, ja henkilöstö väheni hieman. Loppuvuonna vielä loivaa laskua Pikaista paranemista suhdanteisiin ei odoteta, sillä näkymät lähikuukausille ovat melko heikot. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa -19 (huhtikuussa -44). Suhdanteiden kohenemista odotti heinäkuussa 4 prosenttia vastaajista, kun niiden heikkenemiseen uskoi 23 %. Myynnin ennustetaan laskevan aavistuksen lähikuukausien aikana. Myös henkilöstön loiva lasku jatkuu. Myyntihintojen ja kannattavuuden odotetaan alenevan vähän. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

23 Muut palvelut tällä hetkellä jo selvästi tavanomaista heikompi lähikuukausille melko varovaiset, loiva lasku jatkuu loppuvuonna (saldoluku -12) Myynnin ennustetaan supistuvan hieman syksyn aikana, mutta henkilöstöön ei ennusteta suurta vähennystä Muita palvelualoja edustavat yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan selvästi normaalia heikommaksi. Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa kiinteistö-, opetus-, sosiaali-terveyspalvelut. Myös näkymät lähitulevaisuuteen ovat yleisesti melko varovaiset. Suhdanteiden ennustetaan heikkenevän jonkin verran lisää loppuvuoden aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -12 (huhtikuussa -24). Suhdanteiden vahvistumista odotti heinäkuussa 1 % ja niiden heikkenemistä 22 % vastaajista. Henkilöstö pysyisi silti lähes ennallaan Myynnin ennustetaan laskevan lievästi syksyn aikana. Henkilöstöön ei odoteta merkittävää laskua. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29423

24 Taustatietoa taloudesta Teollisuustuotannon kehitys Työttömyysaste, % Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1995=1, kausitas Suomi USA Euroalue 1 Japani Lähde: OECD Kausitasoitus Suomi EU 8 USA 6 4 Japani Lähde: OECD Vol.indeksi 1995=1, kausitas Teollisuus Palvelut 12 Rakentaminen Lähde: Tilastokeskus Teollisuustuotanto Inflaatio, % Kysynnän päätekijät Vol.indeksi 2=1, kausitas. Teknologiateollisuus Kemia Metsä EU 2 1 Suomi Vol.indeksi 1995=1, kausitas Vienti Investoinnit Kulutus Lähde: Tilastokeskus Lähde: OECD Lähde: Tilastokeskus 244Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

25 Valtionvelka Pörssikursseja 8 Mrd. euroa 14 Indeksi, 2= Kotimainen velka, 1/2 alkaen euromääräinen velka 1 Valuuttamääräinen velka Lähde: Valtiokonttori OMX Helsinki CAP OMX Helsinki Lähde: OMX Helsinki Työvoiman kysyntä ja tarjonta Korkoja, % 28 Trendi Työvoima v. obligaatiokorko Työlliset Lähde: Tilastokeskus 2 Helibor/Euribor 3 kk Lähde: Suomen Pankki Ulkomaankaupan taseet Valtion tulovero, ALV ja muut verot Valtiontalouden tulot ja menot 2 16 Liukuva vuosisumma, mrd. euroa Kauppatase, fob Liukuva vuosisumma, mrd. euroa 16 Tulovero Liukuva vuosisumma, mrd. euroa Tulot Vaihtotase Palvelutase Arvonlisävero Muut verot Menot Lähde: Suomen Pankki Lähde: Valtiokonttori Lähde: Valtiokonttori Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29425

26 Pitkiä aikasarjoja Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta Palvelujen suhdannenäkymät Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

27 Suhdannetiedustelumenetelmä EK:n Suhdannebarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja koko suomalaiselle elinkeinoelämälle. Neljä kertaa vuodessa tehdään laajempi tiedustelu, jonka tuloksista julkistetaan Suhdannebarometrijulkaisu. Lisäksi kuukausittain julkaistaan suppeampi luottamusindikaattoritiedote. Teollisuuden suhdannetiedusteluja on tehty Suomessa vuodesta 1966 alkaen. Palvelualoilla ensimmäiset tiedustelut on aloitettu 198-luvun lopulla, mutta merkittävämpi laajennus tapahtui vasta 2-luvun puolivälissä. Tässä julkaisussa on esitetty EK:n uusimman suhdannetiedustelun tulokset koko yksityiseltä sektorilta. Tiedustelu on tehty heinäkuussa 29. Siihen on vastannut 968 yritystä, jotka työllistävät Suomessa lähes 28 henkilöä. Teollisuuden, rakentamisen sekä joidenkin palvelualojen historiatiedot on kerätty TT:n aiemmassa Suhdannebarometrissa. Valtaosa palvelualojen aikasarjatiedostoista on PT:n suhdannetiedustelusta. Tiedustelumenetelmän muutoksen vuoksi palvelualojen aiemmat tiedot eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia uusimpien havaintojen kanssa. EK:n Suhdannebarometri on osa EU:n komission suhdannekyselyjärjestelmää. Järjestelmään osallistuvat organisaatiot tekevät yhdenmukaisia tiedusteluja kaikissa EU-maissa. Kaikkiaan vastaavanlaisia tiedus teluja tehdään nykyisin yli 5 maassa. Yleistä suhdannetiedusteluista Suhdannetiedusteluilla selvitetään yritysjohdon näkemyksiä ta loudellisesta tilanteesta sekä lähitulevaisuutta koskevia odotuksia. Tiedusteluilla etsitään ennen muuta suhdanteiden käännepisteitä. Tyypillisesti suhdannetiedustelujen kysymyksillä voidaan kartoittaa talouskehitystä noin puoli vuotta eteenpäin. Tiedustelujen kysymykset ovat valtaosin laadul lisia, ja niissä on tyypillisesti kolme vastausvaihtoehtoa. Kyselyllä kartoitetaan esimerkiksi sitä, onko vastaajayrityksen tuotanto tai työvoima kasvanut (+), pysynyt ennallaan (=) vai vähentynyt (-). Joitakin muuttujia, kuten tilauskan taa ja varastoja, pyydetään vertaamaan myös normaaliin. Tulokset painotetaan yrityskoolla Teollisuudessa yrityskohtaiset vastaukset on painotettu vastaajayrityksen liikevaihdolla ja palveluissa henkilökunnan määrällä. Toimialojen keskinäisessä vertailussa painoina on käytetty jalostusarvopainoja. Pienten yritysten aliedustus otoksessa on korjattu niin, että niiden osuus vastaa todellista osuutta kullakin toimialalla. Useimmat suuret yrityk set vastaavat tiedusteluun toimipai koittain tai tuotan nonaloittain, ei konsernitasolla. Toimialoittaiset vastaukset esitetään julkaisussa useimmiten ns. saldolukuina. luku on positiivista kehitystä kuvanneiden osuus vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella. Jos esimerkiksi 3 % vastaajista (painotettuna) on vastannut tuotantonsa kasvaneen, 5 % pysyneen ennallaan ja 2 % vähen tyneen, saldoluku on 3-2 eli +1. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29427

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2010

Suhdannebarometri Toukokuu 2010 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2017

Suhdannebarometri Lokakuu 2017 Suhdannebarometri Lokakuu 217 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 217 Sisällysluettelo 4 217 lokakuussa 217... 4

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 212 Suhdannebarometri Helmikuu 212 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 212 Suhdannebarometri Marraskuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2018

Suhdannebarometri Tammikuu 2018 Suhdannebarometri Tammikuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 218 Sisällysluettelo 1 218 tammikuussa 218...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 212 Suhdannebarometri Elokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2018

Suhdannebarometri Toukokuu 2018 Suhdannebarometri Toukokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 218 Sisällysluettelo 2 218 toukokuussa 218...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 16 Suhdannebarometri Marraskuu 16 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 212 Suhdannebarometri Toukokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011 Suhdannebarometri Toukokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 toukokuussa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 213 Suhdannebarometri Toukokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019 Suhdannebarometri Heinäkuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Heinäkuu 19 Sisällysluettelo 3 19 heinäkuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2019

Suhdannebarometri Toukokuu 2019 Suhdannebarometri Toukokuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 19 Sisällysluettelo 2 19 toukokuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 215 Suhdannebarometri Marraskuu 215 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 27 28 29

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa Suhdannearviot hiipuivat hieman alkusyksyn aikana - tilanne edelleen tavanomaista parempi Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät hienoisessa nousussa Henkilökunnan määrä lisääntyi hieman alkusyksyllä

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2018

Suhdannebarometri Lokakuu 2018 Suhdannebarometri Lokakuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 218 Sisällysluettelo 4 218 lokakuussa 218... 4

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 216 Suhdannebarometri Elokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21 211

Lisätiedot

Suhdannebarometri Marraskuu 2008

Suhdannebarometri Marraskuu 2008 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdanteet marraskuussa 28 Suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat heikenneet nopeasti ja voimakkaasti Muutos aiempaan on suuri erityisesti

Lisätiedot

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 212 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi vuoden 212 toisella neljänneksellä Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri

PK-Suhdannebarometri PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6 4, kausitas. Teollisuus

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo ELOKUU 18 Uusimaa on noussut selvästi tavanomasta paremmaksi Tuotanto ja myynti kasvavat yleisesti Henkilökunnan määrä on noususuunnassa, ammattityövoimasta pulaa 31 %:lla alasta himmenivät hieman kesän

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 17 Suhdannebarometri Toukokuu 17 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 9 1 11 12 13 14

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 216 Suhdannebarometri Toukokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21

Lisätiedot

Suhdannebarometri Elokuu 2018

Suhdannebarometri Elokuu 2018 Suhdannebarometri Elokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Elokuu 218 Sisällysluettelo 3 218 elokuussa 218... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 15 Suhdannebarometri Helmikuu 15 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2019

Suhdannebarometri Tammikuu 2019 Suhdannebarometri Tammikuu 219 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 219 Sisällysluettelo 1 219 tammikuussa 219...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 217 Suhdannebarometri Helmikuu 217 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 29 21 211

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TOUKOKUU 18 Uusimaa oli huhtikuussa 18 tavanomaista parempi Tuotanto lisääntyi lievästi alkuvuoden aikana kasvun ennakoidaan vauhdittuvan lähikuukausina Rekrytointivaikeuksia oli 27 %:lla yrityksistä Lähikuukausien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa edelleen tavanomaista suotuisampi Tuotannon ja myynnin kasvu jatkuu Samana aikaan pulaa työvoimasta ja kysynnästä Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän kesän lopulla ja syksyn alussa, saldoluku

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo LOKAKUU 218 Uusimaa Suhdannetilanteen arvioidaan pysyneen hyvänä kesän lopulla ja syksyn alussa Tuotanto- ja myyntikehitys on jatkunut vakaana Rekrytointivaikeudet ovat yhä yleisempiä Lähikuukausien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdanteet toukokuussa 27 Suomen talouden suhdannekuva on jatkunut vahvana koko talven ajan Näkymät lähikuukausille edelleen varsin hyvät, korkeasuhdanteen

Lisätiedot

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Marraskuu 12 Teollisuus ja rakentaminen tummenevat, saldoluku -22 Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Tuotannon ennakoidaan pysyvän loppuvuoden aikana

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo Uusimaa pysyi alkuvuoden aikana tavanomaista parempana Tuotannon ja myynnin arvioidaan lisääntyneen ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ammattityövoiman puute oli yleinen ongelma säilynevät kevään ja kesän

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2013

Suhdannebarometri Helmikuu 2013 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 213 Suhdannebarometri Marraskuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 14 Suhdannebarometri Elokuu 14 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 6 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TAMMIKUU 19 Uusimaa oli tammikuussa tavanomaista suotuisampi Tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa Kannattavuus on vähän vuoden takaista parempi Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan aavistuksen verran lähikuukausina,

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005 PK-Suhdannebarometri Toukokuu 25 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne alkuvuonna hieman odotuksia vahvempi Kasvuodotukset lähikuukausille kuitenkin melko vaimeat Kustannuskehitys jatkunut varsin ongelmallisena

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne pysyi heikkona vuoden 2015 alkukuukausina Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne yhä vaikea Yleiset suhdannenäkymät

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Suhdannetilanne vahvistunut yhä

Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit kesäkuu 6 Julkaistavissa 27.6.6 klo 9. Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit korkealla tasolla Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi yhä kesäkuussa. Tuotanto-odotukset

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Toukokuu 217 Teollisuus ja rakentaminen z arvioidaan tavanomaista suotuisammaksi z Tuotanto kasvaa ja tilauskirjat ovat normaalia täydemmät z Yleiset suhdanneodotukset

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 218 Kiinteät investoinnit kääntyvät laskuun - taso säilyy hyvänä Investointi- aste noin 12 % Teollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan odotetaan säilyvän viime vuoden tasolla

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu

Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 26.11.2013 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Näkymät Suomessa edelleen synkät henkilöstön

Lisätiedot