Suhdannebarometri. Toukokuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdannebarometri. Toukokuu 2011"

Transkriptio

1 Suhdannebarometri Toukokuu 211

2 Tuotanto- ja myyntiodotus Teollisuus Rakentaminen Palvelut Teollisuus Rakentaminen Palvelut toukokuussa 211 Suhdanteiden elpyminen jatkunut alkuvuonna tämänhetkinen tilanne hieman keskimääräistä parempi Uusia tilauksia saatu aiempaa runsaammin, tilauskanta noussut tavanomaiseksi Tuotanto ja henkilöstö kasvussa, mutta kohoavat kustannukset rasittavat kannattavuutta Lähiaikojen näkymät yhä valtaosin myönteiset: paraneva kehitys jatkuu kesällä ja alkusyksyllä Maailmantalouden kasvu jatkuu ongelmista huolimatta melko hyvää vauhtia EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän elpyminen jatkui alkuvuonna. Kehitys on ollut osin jopa parempaa kuin kolme kuukautta sitten arvioitiin. Tämänhetkisen tilanteen kuvataan olevan useimmilla toimialoilla hieman keskimääräistä vahvempi, vaikka vuoden 27 kaltaiseen huippusuhdanteeseen onkin vielä paljon matkaa. Uusia tilauksia on saatu aiempaa runsaammin, ja tilauskanta kohosi teollisuudessa keskimääräiseksi. Tuotanto on kasvanut melko nopeasti kaikilla päätoimialoilla ja henkilöstöä on lisätty vähän. Odotukset kesällä ja alkusyksylle ovat pääosin melko valoisat. Suhdannenousun jatkumiseen uskotaan yleisesti, ja vain harvat yritykset odottavat käännettä heikompaan lähikuukausina. Tuotannon ja myynnin nähdään kasvavan kaikilla päätoimialoilla. Kustannusten nousupaineet ovat kuitenkin voimakkaat lähes kaikilla aloilla, ja kustannuskehitys hidastaa selvästi kannattavuuden paranemista. elp Suhdanneodotukset pääosin melko valoisat Teollisuuden suhdannenäkymät ovat edelleen valtaosin myönteiset. Suhdanteiden paranemisen ennustetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden ajan. Huhtikuun tiedustelun saldoluku on +24 (tammikuussa +19). Rakentamisessa odotukset ovat jonkin verran vahvistuneet, osin kausivaihtelunkin vuoksi. Suhdannenäkymien saldoluku on nyt +23 (tammikuussa -6). Palveluyritysten näkymät ovat pysyneet vakaan positiivisina. Uusin saldoluku on +2 (tammikuussa +21). Henkilöstöä lisätään hieman Henkilöstöä on lisätty kaikilla kolmella toimialalla. Myös odotukset ovat melko myönteiset, sillä työvoiman odotetaan kasvavan rakentamista lukuun ottamatta. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste kohosi hieman yli pitkäaikaisen keskiarvon. Nyt 25 prosentilla yrityksistä oli ylikapasiteettia 24Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

3 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat myönteiset. Suhdanteiden paranemisen arvioidaan jatkuvan kesän ja alkusyksyn aikana. Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat Ostopäälliköiden indeksi, USA Euron dollarikurssi Teollisuus Palvelut Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Lähde: Suomen Pankki (tammikuussa 28 %). kysyntä oli vielä merkittävin toiminnan este teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta palvelualoilla työvoimapula nousi suurimmaksi ongelmaksi. Maailmantalous kasvaa kriiseistä huolimatta melko hyvin Maailmantalouden kasvun ennustetaan olevan vuonna 211 melko nopeaa kehittyvien markkinoiden ansiosta. Myös USA:n kasvu on velkaantumisesta huolimatta ylittänyt odotukset. Valtionvelkaongelmat ovat kriisiyttäneet muutamien EU-maiden taloudet, mutta erityisesti Saksan ja Ruotsin talouskehitys on ollut vahvaa. Kuluttajien ja yritysten luottamusindikaattorit ovat olleet pääosin nousussa. Japanin maanjäristyksen ja Pohjois-Afrikan poliittisen tilanteen taloudelliset vaikutukset ovat jääneet melko rajallisiksi. Raaka-aineiden hinnat ovat kuitenkin olleet nousussa, ja inflaatio on kiihtynyt selvästi useimmissa maissa. Ennakoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 21143

4 Teollisuus Suhdanteiden kirkastuminen jatkunut alkuvuonna Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilanne kohentunut hieman keskimääräistä paremmaksi vuoden 27 taso vielä kaukana Uusia tilauksia saatu aiempaa runsaammin, tilauskanta kasvanut Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus kesälle ja 2 alkusyksylle pääosin myönteiset (saldoluku +24) -2-4 Tuotannon kasvu jatkuu ja myös henkilöstöä lisättäisiin vähän Teollisuuden suhdannenäkymät Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannekuva on jatkanut elpymistä alkuvuoden aikana. Tilanteen kuvataan parantuneen jo hieman keskimääräistä vahvemmaksi, vaikka vuoden 27 suhdannehuipun tasosta ollaankin yhä kaukana. Uusia tilauksia on saatu aiempaa enemmän ja tilauskanta on kohentunut. Tuotannon kasvuvauhti oli alkuvuonna hieman odotuksia vahvempaa, ja henkilöstöä lisättiin vähän. keskimääräinen odotukset valtaosin myönteiset Suhdanneodotukset kesälle ja alkusyksylle ovat valtaosin myönteiset, ja elpymisen arvioidaan jatkuvan lähikuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku vahvistui huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa tasolle +24 (tammikuussa +19). Uusimmassa selvityksessä 26 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden paranevan (tammikuussa 25 %). Tilanteen heikkenemistä odotti huhtikuussa vain 2 % vastaajista (tammikuussa 6 %). Tuotannon arvioidaan pysyvän nousussa Teollisuuden tuotannon kasvu hidastui alkuvuonna aavistuksen, mutta kasvuvauhti oli silti odotuksia parempaa. Melko nopean tuotannon kasvun ennustetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Kapasiteetin käyttöaste parani edelleen hieman. Se on nyt noussut vähän pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolelle. Huhtikuussa 25 prosentilla vastaajista oli kuitenkin yhä ylikapasiteettia (tammikuussa 28 %). Uusien tilausten kasvun ennustetaan jatkuvan Teollisuusyritysten uusien tilausten kasvuvauhti nopeutui hieman vuoden alussa. Tilauskannan kuvataan parantuneen keskimääräiselle tasolle. Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan yleisesti seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla. Valmistuotevarastojen taso ei ole juuri muuttunut. Varastotilannetta kuvataan normaaliksi. ulevan 44Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

5 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Henkilöstö loivassa kasvussa Teollisuusyritysten henkilöstökehitys oli alkuvuonna hieman aiempaa parempaa. Henkilöstön kasvun nopeutui vähän, ja oli myös ripeämpää kuin kolme kuukautta sitten arvioitiin. Lähikuukausina henkilöstön määrän arvioidaan jatkavan kohtalaisessa kasvussa. Selvästi merkittä Myyntihinnat kohosivat, mutta samalla myös kustannusten nousu kiihtyi. Kannattavuus parani silti varsin laajalti. Hintojen ja kustannusten ennustetaan jatkavan nousua lähikuukaudet, ja kannattavuuden nähdään yhä paranevan jonkin verran. Riittämätön kysyntä on yhä yleinen este toiminnalle. Huhtikuun tiedustelussa sen koki ongelmaksi vielä 22 prosenttia yrityksistä (tammikuussa 3 %). Työvoima- ja kapasiteettipula ovat lisääntyneet viime vuodesta hieman, mutta ne ovat vielä melko harvinaisia toiminnan esteitä Tilauskanta Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia Sopivasti kapasiteettia 2 Liian vähän kapasiteettia % vastaajista 8 Ammattityövoiman puute 7 Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Tuotannon kasvun esteet Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 21145

6 Rakentaminen Elpyminen jatkui alkuvuonna varsin odotetun kaltaisesti Tuotanto ja tuotanto-odotus Tuotanto kasvoi jonkin verran ja henkilöstöä lisättiin vähän Suhdannetilanteen kuvataan palautuneen nyt keskimääräiseksi Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus aiempaa valoisammat (saldoluku +23), tuotannon tasainen kasvu jatkuu kesän yli Kapasiteetin käyttöaste kohen tunut jo melko hyvälle tasolle: työvoimapula yleistynyt hieman Rakentamisen suhdannenäkymät EK:n huhtikuussa tekemän tiedustelun mukaan rakennusalan suhdanteet elpyivät alkuvuonna varsin odotetusti. Suhdannetilanteen kuvataan palautuneen jo keskimääräiseksi. Tuotanto kasvoi jonkin verran ja henkilöstöä lisättiin myös hieman. elpyneet alkuvuonna Rakennusyritykset saivat alkuvuonna yhtä paljon uusia tilauksia kuin viime vuoden lopulla. Tilauskanta koheni jonkin verran, ja sen kuvataan kasvaneen lähelle tavanomaista. Tuotannon kasvu jatkui kohtalaisena, kuten kolme kuukautta sitten odotettiinkin. Myymättömien huoneistojen lukumäärä pysyi tiedustelun mukaan varsin matalana. Myyntihintojen nousu taukosi vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Sen sijaan kustannukset kohosivat yhä. Kannattavuudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Odotukset vahvistuneet: tilanne paranisi kesällä ja alkusyksyllä Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat vahvistuneet, ja tilanteen ennustetaan paranevan kesän ja alkusyksyn aikana. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli huhtikuussa +23. Edellisessä tiedustelussa tammikuussa suhdannenäkymät olivat lukemassa -6. Vahvistuvaa suhdannekuvaa ennusti uusimmassa kyselyssä 31 prosenttia ja synkkenevää kehitystä puolestaan 8 prosenttia vastaajayrityksistä. Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan hieman alkukesän aikana. Tuotannon arvioidaan jatkavan kasvussa seuraavan kolmen kuukauden aikana. Kasvuvauhdissa ei tapahtuisi suuria muutoksia alkuvuoteen nähden. 64Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

7 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Myymättömien asuinhuoneistojen määrä normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen n ei ennusteta lähikuukausien aikana juuri muuttuvan kausitasoitetuilla luvuilla mitattuna. Rakennusyritykset arvioivat myyntihintojensa kääntyvän uudelleen nousuun alkukesällä. Kustannusten kohoamisen nähdään jatkuvan varsin voimakkaana. Kannattavuuden ennustetaan pysyvän nykyisellään. Kapasiteetin käyttöaste kohonnut melko hyväksi Kapasiteetin käyttöaste on kohonnut korkeimmalle tasolle sitten vuoden 28. Nyt vain 16 prosentilla yrityksistä on enää vapaata kapasiteettia, kun vuosi sitten vastaavana ajankohtana vastaava tilanne oli 36 prosentilla yrityksistä. Kysyntä on vahvistunut tasaisesti, mutta heikkoa kysyntää kuvataan silti yleisimmäksi tuotannon kasvun esteeksi. Huhtikuussa 33 % yrityksistä kuvasi kysyntää vielä heikoksi. Työvoimapula yleistyi vähän ja se oli ongelmana 2 prosentilla vastaajista Tilauskanta Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 Sopivasti kapasiteettia 4 2 Liian vähän kapasiteettia % vastaajista 1 Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 21147

8 Palvelut Suhdannenousu jatkunut ja tilanne kohentunut keskimääräiseksi Myynti ja myyntiodotus Näkymät lähikuukausille vakaan myönteiset: suhdannekuvan kirkastuminen jatkuu (saldoluku +2) Myynnin melko ripeä kasvu jatkuu ja henkilöstöä lisätään vähän Toteutunut myynti Myyntiodotus Työvoimapula yleistynyt alku- 2 vuonna -2 1 Kannattavuuskehitys melko vaisua: kustannukset nousussa Palveluyritysten suhdannenäkymät Palveluyritykset kuvaavat suhdannenousun jatkuneen alkuvuonna. on parantunut keskimääräiseksi. Myynnin ja henkilöstön kasvu on ollut hieman odotuksia nopeampaa. Kustannusten nousun vuoksi kannattavuus ei juuri parantunut. Työvoimapula on noussut yleisimmäksi toiminnan kasvun esteeksi. vakaan myönteiset Näkymät lähikuukausille ovat säilyneet vakaan myönteisinä. Suhdanteiden paranemisen ennustetaan yleisesti jatkuvan, ja myynnin kasvu olisi melko nopeaa. Myös henkilöstöä lisättäisiin vähän. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa lukemassa +2. Edellisessä, tammikuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa näkymät olivat saldoluvussa +21. Suhdannenousua kesän ja alkusyksyn ajaksi ennusti huhtikuun tiedussparantuneet telussa 26 prosenttia palvelualojen vastaajista. Heikkenevää kehitystä odotti puolestaan vain 6 prosenttia yrityksistä. Runsaat kaksi kolmasosaa eli 68 prosenttia yritysjohtajista arvioi suhdannekuvan pysyvän vakaana lähikuukausien aikana. Myynti jatkaa kasvutrendissä Suhdannebarometriin osallistuneiden palveluyritysten myynnin kasvu nopeutui alkuvuonna varsin ripeäksi. Kehitys oli jopa hieman parempaa kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Myynnin varsin ripeän kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan alkukesällä. Myös kolmannen neljänneksen kasvuodotukset ovat valtaosin hyvät. Työvoimapula yleistynyt Työvoimapula on noussut yleisimmäksi toiminnan kasvun esteeksi. Se oli vaikeutena nyt 2 prosentilla yrityksistä (tammikuussa 12 %). Kysyntätilanne parani, sillä heikon kysynnän koki ongelmaksi enää 16 % vastaajista (tammikuussa 25 %). 5pysähtyi 84Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

9 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Kannattavuuskehitys vaatimatonta: kustannukset nousussa Palvelujen myyntihinnat nousivat alkuvuonna yleisesti. Lähikuukausina hintojen nousun ennustetaan hieman hidastuvan Hinnat ja kustannukset Kustannusten nousu kiihtyi alkuvuonna edelleen, ja myös seuraavan kolmen kuukauden aikana kustannusten arvioidaan nousevan merkittävästi Myyntihinnat Tuotantokustannukset Palveluyritysten kannattavuus pysyi keskimäärin lähes ennallaan. Kustannusten nousun vuoksi kannattavuusnäkymät ovat varovaiset. Kannattavuuden arvioidaan kohenevan silti hieman kuluvana vuonna. Työvoima kasvaa hieman Palvelualojen henkilöstö kasvoi alkuvuonna hieman. Samankaltaisen kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan myös seuraavien kolmen kuukauden jaksolla Kannattavuus % vastaajista Myynnin kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Tila- ja laitepula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 21149

10 Elintarviketeollisuus Tämänhetkinen suhdannetilanne varsin heikko, alkuvuoden kehitys odotettua vaisumpaa Tilauskanta niukka ja kapasiteetin käyttöaste matala Odotukset kuitenkin hieman valoisammat (suhdannenäkymien saldoluku +19) Henkilöstön lasku loiventunut hieman Elintarviketeollisuuden yritysten suhdannetilanne on kokonaisuutena vaisu, mutta odotukset lähikuukausille ovat varovaisen myönteiset. Tilanne heikko näkymät hieman valoisammat Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +19 (tammikuussa +24). Huhtikuun tiedustelussa 19 % yrityksistä arvioi suhdanteidensa paranevan tulevina kuukausina. Loput neljä viidesosaa yrityksistä ennusti vakaata suhdannekehitystä kesän ja alkusyksyn ajaksi. Heikkenemistä odottavia vastaajia ei ollut. Vastaajayritysten tuotanto oli alkuvuonna hienoisessa kasvussa, mutta kasvuvauhti oli odotuksia heikompaa. Lähikuukausien aikana kasvun arvioidaan nopeutuvan. Tilauskanta on yhä varsin niukka ja kapasiteetin käyttöaste matala. Henkilöstömäärän lasku loiveni odotetusti. Lähikuukausille ennustetaan kuitenkin yhä pientä henkilöstön vähennystä. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 1 riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11 Teva-teollisuus Tämänhetkiset suhdanteet hieman tavanomaista vahvemmat Tilauskanta melko hyvä, ja tuotanto kasvoi alkuvuonna selvästi Näkymät lähikuukausille kuitenkin vaisummat (saldoluku -13) Tuotannon kasvu hidastuu ja kustannukset ovat nousussa Teva-teollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteitaan kohtalaisen hyviksi. Tilauskanta on vähän tavanomaista suurempi ja tuotanto on ollut kasvussa alkuvuonna. Odotukset tulevasta ovat kuitenkin varovaiset. Kasvuvauhdin ennustetaan hidastuvan Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -13 (tammikuussa +13). Kohenevia suhdanteita odotti huhtikuussa 5 prosenttia vastaajista, ja heikennystä ennusti puolestaan 18 %. Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat varovaiset, sillä kasvuvauhdin ennustetaan hidastuvan. Myyntihintojen arvioidaan nousevan jonkin verran, mutta kustannukset kohoaisivat melko voimakkaasti. on kasvanut alkuvuonna aavistuksen. Lähikuukausina sen odotetaan pysyvän ennallaan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu

12 Puuteollisuus kääntyneet uudelleen hieman parempaan Tilauskanta jäi kuitenkin hieman alle normaalin ja myyntihintojen kehitys oli melko heikkoa Odotukset jonkin verran vahvistuneet (saldoluku +15) Tuotannon määrä pysyisi vakaana, hinnat kääntyisivät nousuun Mekaanisen metsäteollisuuden suhdanteet ovat alkuvuonna kääntyneet uudelleen vähän parempaan. Uusia tilauksia saatiin vähän aiempaa enemmän, ja tuotanto kasvoi hieman. Kapasiteetin käyttöaste koheni, mutta tilauskanta jäi vielä alle normaalin. Suhdanneodotukset hieman parantuneet Suhdanneodotukset ovat jonkin verran vahvistuneet, ja suhdanteiden ennustetaan kohenevan vähän lähikuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +15 (tammikuussa -1). Vahvistuvia suhdanteita ennusti nyt 26 prosenttia vastaajista ja heikkeneviä 11 %. Tuotantomäärien ennustetaan pysyvän nykyisellään alkukesän aikana. Myyntihinnat ovat laskeneet, mutta niiden arvioidaan kääntyvän nousuun lähikuukausina. Kustannusten kohoamisen ennustetaan jatkuvan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

13 Paperiteollisuus vaihtelee paljon toimialan sisällä Tilauskanta lähellä tavanomaista, tuotanto kasvanut jonkin verran Suhdanteisiin ei ennusteta suuria muutoksia (saldoluku +9) Tuotannon määrä pysyisi melko vakaana henkilöstö vähenisi hieman Paperiteollisuuden yritysten markkinatilanne vaihtelee voimakkaasti. Keskimäärin suhdanteita kuvataan kohtalaisen hyviksi, mutta joka viidennen yrityksen tilanne on keskimääräistä huonompi. Uusia tilauksia saatiin alkuvuonna yhtä paljon kuin viime vuoden jälkipuolella. Tuotanto kasvoi jonkin verran. Tilauskantaa kuvataan normaaliksi. Kapasiteetin käyttöaste kohosi jo pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolelle. Sekä myyntihinnat että kustannukset kohosivat selvästi. Odotukset melko vakaat Suhdanteisiin ei ennusteta suuria muutoksia kesän ja alkusyksyn aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +9 (tammikuussa -2). Nousua ennusti 9 % yrityksistä, eikä käännettä heikompaan odottavia ollut. Tuotantomäärät pysyisivät vakaina, mutta henkilöstön ennustetaan hieman vähenevän. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu

14 Painaminen heikko, mutta kääntynyt viime kuukausina parempaan Tilauskanta kohentunut alkuvuonna Suhdanteiden elpymisen ennustetaan jatkuvan lähikuukausina (saldoluku +24) Tuotannon arvioidaan kasvavan, mutta hintakehitys olisi vaatimatonta Painoalan yritysten heikko suhdannetilanne on hieman kohentunut alkuvuoden aikana. Tilauskanta on kasvanut ja tuotantomäärät ovat olleet nousussa. Kapasiteetin käyttöaste on samaten elpynyt, mutta useimpiin muihin toimialoihin nähden matala. Myös kannattavuuden kehitys on ollut varsin vaisua. keskimääräistä heikompi, näkymät varovaisen hyvät Suhdanteiden kohenemisen arvioidaan jatkuvan kesäkauden aikana. Tuotannon ennustetaan pysyvän kasvussa, mutta hintojen nousua ei enteillä lähikuukausille. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +24 (tammikuussa +21). Paranevia suhdanteita odotti huhtikuussa 24 % vastaajista, eikä heikkenevää kehitystä odottavia ollut. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 3 4 riittämätön kysyntä muu este 1 1 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

15 Kemianteollisuus tta kuvataan keskimääräistä vahvemmaksi Tilauskanta noussut tavanomaista korkeammalle Tuotanto ja henkilöstö kasvoivat alkuvuonna Näkymät kesäkaudelle yleisesti myönteiset (saldoluku +37), tosin tuotannon kasvuvauhti vaimenisi hieman Kemianteollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan keskimäärin tavanomaista paremmaksi. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat myös valtaosin myönteiset. Suhdanneodotukset hieman aiempaa vaimeammat Tilauskanta on kohonnut keskimääräistä korkeammalle, ja sekä tuotanto että henkilöstö ovat kasvaneet alkuvuonna. Kapasiteetin käyttöaste on myös yleisesti hyvällä tasolla. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +37 (tammikuussa +16). Kirkastuvaa suhdannekuvaa odotti huhtikuussa 38 prosenttia vastaajista ja vain 1 prosentti ennusti käännettä heikompaan kesän ja alkusyksyn aikana. Tuotannon ja henkilöstön ennustetaan kasvavan, joskin tuotannon kasvuvauhti laantuisi. Sekä myyntihinnat että kustannukset kohoaisivat yhä tuntuvasti. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu

16 Rakennustuoteteollisuus Tuotanto ja henkilöstö kasvaneet alkuvuonna odotuksia enemmän Uudet tilaukset kohensivat tilauskannan normaalitasolle Suhdannenäkymien saldoluku huhtikuussa +16 (tammikuussa +18) Tuotannon kasvu hidastuisi hieman - henkilöstöä lisättäisiin edelleen Rakennustuoteteollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteitaan tavanomaisiksi. Tuotanto ja henkilöstö ovat kasvaneet, ja myös odotukset kesäkaudelle ovat melko hyvät. Suhdanneodotukset kohtalaisen hyvät Uusia tilauksia saatiin alkuvuonna hieman odotuksia enemmän. Tilauskanta koheni lähelle tavanomaista. Sekä tuotanto että henkilöstö kasvoivat hieman ripeämmin kuin kolme kuukautta sitten ennustettiin. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +16 (tammikuussa +18). Suhdanteiden paranemista odotti 2 prosenttia vastaajista ja vain 4 prosenttia ennusti käännettä heikompaan. Tuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin laantuvan jonkin verran. Henkilöstöä lisättäisiin lähes alkuvuoden tapaan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

17 Teknologiateollisuus parantuneet alkuvuonna: tämänhetkistä tilannetta kuvataan tavanomaiseksi Uusia tilauksia saatu aiempaa enemmän ja tilauskanta noussut keskimääräiseksi Suhdannenousun ennustetaan jatkuvan kesällä ja alkusyksyllä: saldoluku +27 Tuotannon ja henkilöstön kasvu jatkuisi alkuvuoden kaltaisena ja tilausten määrä kasvaisi Teknologiateollisuuden yritysten suhdannekuva on kohentunut jopa hieman nopeammin kuin edellisessä tiedustelussa odotettiin. Yritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteitaan keskimääräisiksi. Uusia tilauksia on saatu aiempaa runsaammin ja tilauskanta on noussut tavanomaiseksi. Sekä tuotannon että henkilöstön määrät ovat kasvaneet aiempia odotuksia paremmin. Kapasiteetin käyttöaste kohoaa hiljalleen, mutta 22 prosentilla yrityksistä on vielä resursseja vapaana. Elpymisen odotetaan jatkuvan Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +27 (tammikuussa +25). Kirkastuvia suhdanteita ennustaa nyt 28 % yrityksistä ja ainoastaan 1 % odottaa käännettä heikompaan. Uusien tilausten määrän odotetaan selvästi kasvavan lähikuukausina. Tuotannon ja henkilöstön kasvu jatkuisi alkuvuoden kaltaisena. Myyntihintojen ja kustannusten nousu jatkuisi, ja kannattavuus paranisi jonkin verran. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu

18 Kauppa on kohentunut alkuvuoden aikana, ja sitä kuvataan nyt keskimääräiseksi Myynti kasvanut melko nopeasti, henkilöstö ennallaan Yleiset suhdannenäkymät edelleen positiiviset (saldoluku +9): elpyminen jatkuu mutta voi loiventua jonkin verran Myynnin odotetaan kasvavan, mutta kustannusten nousu on johtanut hintapaineisiin Kaupan alan yritysten suhdannetilanne on EK:n tiedustelun mukaan parantunut alkuvuoden aikana lähes keskimääräiseksi. Myynnin kasvu jatkui melko hyvää vauhtia, ja henkilöstön määrä oli odotetusti ennallaan. Myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan Odotukset lähikuukausille ovat kokonaisuutena yhä myönteiset, mutta elpymisen arvioidaan loivenevan jonkin verran. Myynnin kasvu kuitenkin jatkuisi, ja henkilöstö pysyisi nykytasolla tai jopa kasvaisi hieman. Kustannustason ennustetaan olevan selvässä nousussa, ja paineet hintojen nousuun koetaan merkittäviksi. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +9 (tammikuussa +25). Uusimmassa tiedustelussa 2 % yrityksistä odotti suhdanteiden vahvistuvan kesäkaudella, ja 11 prosenttia ennusti tilanteen heikkenemistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

19 Hotellit ja ravintolat parantuneet alkuvuoden aikana Myynti ollut kasvussa ja henkilöstöä lisätty jonkin verran kesäkaudelle pysyneet myönteisinä (saldoluku +45) Myynnin ja henkilöstön kasvusuunta jatkuisi alkukesän aikana Majoitus- ja ravitsemisalan yritysten suhdanteet ovat parantuneet alkuvuonna, ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräistä vahvemmaksi. Myynti on kasvanut viime vuoden loppuun verrattuna, ja henkilöstöä on lisätty jonkin verran. Sekä hinnat että kustannukset ovat kohonneet. Näkymät edelleen hyvät Odotukset lähikuukausille ovat edelleen myönteiset. Suhdanteiden vahvistumisen arvioidaan jatkuvan. Myynnin ennustetaan jatkavan nousua alkukesällä, ja myös henkilöstömäärä kasvaisi hieman nykyisestä. Suhdannenäkymien saldoluku on huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa +45 (tammikuussa +23). Suhdannenousun jatkumista ennusti nyt 45 prosenttia vastaajista, eikä heikkenevää kehitystä odottavia ollut. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este 5 11 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu

20 Liikenne Elpyminen jäänyt loivaksi, suhdannetilanne vielä keskimääräistä heikompi Yleiset suhdannenäkymät lukemassa -9 (tammikuussa -5) Myynti pysyisi kasvussa, mutta kustannuspaineet jatkuisivat voimakkaina n arvioidaan laskevan loivasti Liikennealan yritysten suhdanteiden elpyminen on ollut melko loivaa ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan vielä tavanomaista heikommaksi. Myynti on jonkin verran kasvanut, mutta henkilöstön määrä on vähentynyt hieman. Myyntihinnat kohosivat jonkin verran, mutta kustannusten nousu on ollut nopeaa. Varovaiset suhdanneodotukset Suhdanneodotukset kesäkaudelle ovat varsin vaisut. Myynti pysyisi kasvussa, mutta kasvuvauhti hidastuisi alkuvuoteen nähden. Henkilöstö vähenisi aavistuksen, ja kustannuspaineet jatkuisivat voimakkaina. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -9 (tammikuussa -5). Suhdannenousua enteili ennusti uusimmassa tiedustelussa 13 prosenttia vastaajista ja tilanteen heikkenemistä odotti puolestaan 22 prosenttia toimialasta. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

21 Rahoitus ja vakuutus Tämänhetkinen suhdannetilanne hieman keskimääräistä heikompi, mutta odotukset myönteiset Myynti on kasvanut alkuvuonna, ja myös henkilöstöä lisättiin vähän Suhdanteiden ennustetaan vahvistuvan lähikuukausina (saldoluku +16) Myynti jatkaisi kasvua ja kannattavuus paranisi hieman Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan tavanomaista heikommaksi, mutta odotukset kesäkaudelle ovat myönteiset. Myynti on ollut alkuvuoden aikana kasvussa, ja myös henkilöstöä on lisätty vähän. Suhdanneodotukset melko hyvät Suhdannekuvan ennustetaan kirkastuvan lähikuukausien aikana. Myynnin arvioidaan kasvavan edelleen yleisesti, ja kannattavuuden odotetaan paranevan vähän. Myös henkilöstön määrä kasvaisi tiedustelun mukaan hieman. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +16 (tammikuussa +12). Nyt 19 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden paranevan kesällä ja alkusyksyllä, ja käännettä heikompaan ennusti 3 prosenttia yrityksistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu

22 Tieto- ja viestintäpalvelut tällä hetkellä keskimääräinen Myynti kasvanut jonkin verran ja henkilöstömäärä noussut hieman lähikuukausille varsin vakaat (saldoluku -1) Myynnin kasvu nopeutuisi hieman, mutta hintataso olisi loivasti laskeva Tieto- ja viestintäpalveluyritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan normaaliksi. Myynti on kasvanut hieman, ja henkilöstöä lisättiin alkuvuonna vähän. Valtaosa yrityksistä odottaa vakaita suhdanteita Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat melko vakaat, sillä huomattava enemmistö vastaajista ei odota muutoksia suhdannekuvaan. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa -1 (tammikuussa +19). Paranevaa suhdannekehitystä ennusti nyt 7 % yrityksistä, ja 8 prosenttia vastaajista odotti heikompia aikoja. Myynnin kasvu nopeutuisi hieman lähikuukausien aikana. Henkilöstöä lisättäisiin edelleen vähän. Myyntihintojen ennustetaan laskevan loivasti, mutta kannattavuuden arvioidaan silti hieman vahvistuvan. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

23 Kiinteistöpalvelut pysytellyt jonkin verran keskimääräistä parempana Näkymät kesälle ja alkusyksyllä varsin myönteiset (saldoluku +29) Myynnin hyvä kasvu jatkuisi, ja myös henkilöstöä lisättäisiin jonkin verran jo 22 Kiinteistö- ja siivouspalvelualan yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa pysyneen jonkin verran keskimääräistä parempina. Myynti ja henkilöstön määrä on kasvanut yleisesti, ja myös kannattavuus on jonkin verran vahvistunut. Suhdannenousu jatkuu alkuvuonna Näkymät lähitulevaisuuteen ovat edelleen myönteiset, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan paranevan kesällä ja alkusyksyllä. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +29 (tammikuussa +16). Suhdannenousua ennusti nyt 29 prosenttia vastaajista, eikä heikkenevää kehitystä odottavia ollut. Myynnin varsin hyvän kasvun ennustetaan jatkuvan lähikuukaudet. Henkilöstöä lisättiin alkuvuonna odotuksia enemmän lähikuukausina kasvu jatkunee hieman hitaampana. Kannattavuuden arvioidaan vahvistuvan. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu

24 Muut palvelut vahvistuneet hieman keskimääräistä paremmiksi Näkymät kesälle ja alkusyksylle edelleen verrattain hyvät: suhdannenousu jatkuu (saldoluku +31) Myynti kasvaisi yleisesti ja henkilöstöä lisättäisiin jonkin verran Muita palvelualoja edustavat yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa elpyneen hieman keskimääräistä paremmaksi. Myynti on kasvanut ja henkilöstöä on lisätty jonkin verran. Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Suhdannekuva paranee Näkymät lähitulevaisuuteen ovat edelleen verraten valoisat. Suhdannetilanteen arvioidaan paranevan lähikuukausien aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +31 (tammikuussa +22). Suhdanteiden vahvistumista ennusti tuoreimmassa tiedustelussa 32 prosenttia yrityksistä, ja käännettä heikompaan ennusti vain 1 prosenttia vastaajista. Myynnin arvioidaan kasvavan yleisesti alkukesän aikana. Myös henkilöstön määrä olisi nousussa. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

25 Pitkiä aikasarjoja Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta Palvelujen suhdannenäkymät Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu

26 Taustatietoa taloudesta Teollisuustuotannon kehitys Työttömyysaste, % Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1995=1, kausitas Suomi 16 USA Euroalue 1 Japani Lähde: Eurostat Kausitasoitus Suomi EU 8 USA 6 4 Japani Lähde: OECD Vol.indeksi 1995=1, kausitas Teollisuus Palvelut 12 Rakentaminen Lähde: Tilastokeskus Teollisuustuotanto Inflaatio, % Kysynnän päätekijät 2 Vol.indeksi 2=1, kausitas. 18 Teknologiateollisuus Kemia 8 Metsä Lähde: Tilastokeskus EU 2 1 Suomi Lähde: OECD 3 Vol.indeksi 1995=1, kausitas Vienti Investoinnit Kulutus Lähde: Tilastokeskus 264Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

27 Valtionvelka Pörssikursseja 8 Mrd. euroa Indeksi, 2= Kotimainen velka, 1/2 alkaen euromääräinen velka 1 Valuuttamääräinen velka Lähde: Valtiokonttori 12 OMX Helsinki CAP OMX Helsinki Lähde: OMX Helsinki Työvoiman kysyntä ja tarjonta Korkoja, % 28 Trendi Työvoima Työlliset Helibor/Euribor 3 kk Lähde: Tilastokeskus Lähde: Suomen Pankki Ulkomaankaupan taseet Valtion tulovero, ALV ja muut verot Valtiontalouden tulot ja menot 2 Liukuva vuosisumma, mrd. euroa Liukuva vuosisumma, mrd. euroa 16 5 Liukuva vuosisumma, mrd. euroa 16 Kauppatase, fob 14 Tulovero Tulot Vaihtotase Palvelutase Arvonlisävero Muut verot Menot Lähde: Suomen Pankki Lähde: Valtiokonttori Lähde: Valtiokonttori Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu

28 Suhdannetiedustelumenetelmä EK:n Suhdannebarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja koko suomalaiselle elinkeinoelämälle. Neljä kertaa vuodessa tehdään laajempi tiedustelu, jonka tuloksista julkistetaan Suhdannebarometrijulkaisu. Lisäksi kuukausittain julkaistaan suppeampi luottamusindikaattoritiedote. Teollisuuden suhdannetiedusteluja on tehty Suomessa vuodesta 1966 alkaen. Palvelualoilla ensimmäiset tiedustelut on aloitettu 198-luvun lopulla, mutta merkittävämpi laajennus tapahtui vasta 2-luvun puolivälissä. Tässä julkaisussa on esitetty EK:n uusimman suhdannetiedustelun tulokset koko yksityiseltä sektorilta. Tiedustelu on tehty huhtikuussa 211. Siihen on vastannut 1 3 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 279 henkilöä. Elokuussa 21 julkaistavasta tiedustelusta lähtien vastaajayritysten luokittelemiseksi toimialoille on käytetty uutta TOL 28 -luokitusta. Muutoksen vaikutus Suhdannebarometrin tuloksiin on kuitenkin varsin pieni. Teollisuuden, rakentamisen sekä joidenkin palvelualojen historiatiedot on kerätty TT:n aiemmassa Suhdannebarometrissa. Valtaosa palvelualojen aikasarjatiedostoista on PT:n suhdannetiedustelusta. Tiedustelumenetelmän muutoksen vuoksi palvelualojen aiemmat tiedot eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia uusimpien havaintojen kanssa. EK:n Suhdannebarometri on osa EU:n komission suhdannekyselyjärjestelmää. Järjestelmään osallistuvat organisaatiot tekevät yhdenmukaisia tiedusteluja kaikissa EU-maissa. Kaikkiaan vastaavanlaisia tiedusteluja tehdään nykyisin yli 5 maassa. Yleistä suhdannetiedusteluista Suhdannetiedusteluilla selvitetään yritysjohdon näkemyksiä taloudellisesta tilanteesta sekä lähitulevaisuutta koskevia odotuksia. Tiedusteluilla etsitään ennen muuta suhdanteiden käännepisteitä. Tyypillisesti suhdannetiedustelujen kysymyksillä voidaan kartoittaa talouskehitystä noin puoli vuotta eteenpäin. Tiedustelujen kysy mykset ovat valtaosin laadullisia, ja niissä on tyypillisesti kolme vastausvaihtoehtoa. Kyselyllä kartoitetaan esimerkiksi sitä, onko vastaajayrityksen tuotanto tai työvoima kasvanut (+), pysynyt ennallaan (=) vai vähentynyt (-). Joitakin muuttujia, kuten tilauskantaa ja varastoja, pyydetään vertaamaan myös normaaliin. Tulokset painotetaan yrityskoolla Teollisuudessa yrityskohtaiset vastaukset on painotettu vastaajayrityksen liikevaihdolla ja palveluissa henkilökunnan määrällä. Toimialojen keskinäisessä vertailussa painoina on käytetty jalostusarvopainoja. Pienten yritysten aliedustus otoksessa on korjattu niin, että niiden osuus vastaa todellista osuutta kullakin toimialalla. Useimmat suuret yritykset vastaa vat tiedusteluun toimipaikoittain tai tuotannonaloittain, ei konsernitasolla. Toimialoittaiset vastaukset esitetään julkaisussa useimmiten ns. saldolukuina. luku on positiivista kehitystä kuvanneiden osuus vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella. Jos esimerkiksi 3 % vastaajista (painotettuna) on vastannut tuotantonsa kasvaneen, 5 % pysyneen ennallaan ja 2 % vähentyneen, saldoluku on 3-2 eli Suhdannebarometri Toukokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Suhdannebarometri Lokakuu 2017

Suhdannebarometri Lokakuu 2017 Suhdannebarometri Lokakuu 217 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 217 Sisällysluettelo 4 217 lokakuussa 217... 4

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2018

Suhdannebarometri Toukokuu 2018 Suhdannebarometri Toukokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 218 Sisällysluettelo 2 218 toukokuussa 218...

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2018

Suhdannebarometri Tammikuu 2018 Suhdannebarometri Tammikuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 218 Sisällysluettelo 1 218 tammikuussa 218...

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2010

Suhdannebarometri Toukokuu 2010 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 212 Suhdannebarometri Elokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 212 Suhdannebarometri Helmikuu 212 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 212 Suhdannebarometri Toukokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 16 Suhdannebarometri Marraskuu 16 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2019

Suhdannebarometri Toukokuu 2019 Suhdannebarometri Toukokuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 19 Sisällysluettelo 2 19 toukokuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2018

Suhdannebarometri Lokakuu 2018 Suhdannebarometri Lokakuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 218 Sisällysluettelo 4 218 lokakuussa 218... 4

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 212 Suhdannebarometri Marraskuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 17 Suhdannebarometri Toukokuu 17 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 9 1 11 12 13 14

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdanteet toukokuussa 27 Suomen talouden suhdannekuva on jatkunut vahvana koko talven ajan Näkymät lähikuukausille edelleen varsin hyvät, korkeasuhdanteen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 213 Suhdannebarometri Toukokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019 Suhdannebarometri Heinäkuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Heinäkuu 19 Sisällysluettelo 3 19 heinäkuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TOUKOKUU 18 Uusimaa oli huhtikuussa 18 tavanomaista parempi Tuotanto lisääntyi lievästi alkuvuoden aikana kasvun ennakoidaan vauhdittuvan lähikuukausina Rekrytointivaikeuksia oli 27 %:lla yrityksistä Lähikuukausien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 217 Suhdannebarometri Helmikuu 217 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 29 21 211

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2019

Suhdannebarometri Tammikuu 2019 Suhdannebarometri Tammikuu 219 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 219 Sisällysluettelo 1 219 tammikuussa 219...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 215 Suhdannebarometri Marraskuu 215 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 27 28 29

Lisätiedot

Suhdannebarometri Elokuu 2018

Suhdannebarometri Elokuu 2018 Suhdannebarometri Elokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Elokuu 218 Sisällysluettelo 3 218 elokuussa 218... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 216 Suhdannebarometri Toukokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo ELOKUU 18 Uusimaa on noussut selvästi tavanomasta paremmaksi Tuotanto ja myynti kasvavat yleisesti Henkilökunnan määrä on noususuunnassa, ammattityövoimasta pulaa 31 %:lla alasta himmenivät hieman kesän

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 216 Suhdannebarometri Elokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21 211

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri

PK-Suhdannebarometri PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6 4, kausitas. Teollisuus

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Elokuu 2009

Suhdannebarometri. Elokuu 2009 Suhdannebarometri Elokuu 29 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 21 22 23 24 25 26 27 28 29-6 25 26 27 28 29 elokuussa

Lisätiedot

Suhdannetilanne vahvistunut yhä

Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit kesäkuu 6 Julkaistavissa 27.6.6 klo 9. Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit korkealla tasolla Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi yhä kesäkuussa. Tuotanto-odotukset

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo LOKAKUU 218 Uusimaa Suhdannetilanteen arvioidaan pysyneen hyvänä kesän lopulla ja syksyn alussa Tuotanto- ja myyntikehitys on jatkunut vakaana Rekrytointivaikeudet ovat yhä yleisempiä Lähikuukausien suhdanneodotukset

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa edelleen tavanomaista suotuisampi Tuotannon ja myynnin kasvu jatkuu Samana aikaan pulaa työvoimasta ja kysynnästä Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän kesän lopulla ja syksyn alussa, saldoluku

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo Uusimaa pysyi alkuvuoden aikana tavanomaista parempana Tuotannon ja myynnin arvioidaan lisääntyneen ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ammattityövoiman puute oli yleinen ongelma säilynevät kevään ja kesän

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa Suhdannearviot hiipuivat hieman alkusyksyn aikana - tilanne edelleen tavanomaista parempi Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät hienoisessa nousussa Henkilökunnan määrä lisääntyi hieman alkusyksyllä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Suhdannebarometri Marraskuu 2008

Suhdannebarometri Marraskuu 2008 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdanteet marraskuussa 28 Suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat heikenneet nopeasti ja voimakkaasti Muutos aiempaan on suuri erityisesti

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 212 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi vuoden 212 toisella neljänneksellä Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TAMMIKUU 19 Uusimaa oli tammikuussa tavanomaista suotuisampi Tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa Kannattavuus on vähän vuoden takaista parempi Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan aavistuksen verran lähikuukausina,

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2013

Suhdannebarometri Helmikuu 2013 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005 PK-Suhdannebarometri Toukokuu 25 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne alkuvuonna hieman odotuksia vahvempi Kasvuodotukset lähikuukausille kuitenkin melko vaimeat Kustannuskehitys jatkunut varsin ongelmallisena

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 14 Suhdannebarometri Elokuu 14 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 6 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 15 Suhdannebarometri Helmikuu 15 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Toukokuu 217 Teollisuus ja rakentaminen z arvioidaan tavanomaista suotuisammaksi z Tuotanto kasvaa ja tilauskirjat ovat normaalia täydemmät z Yleiset suhdanneodotukset

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Marraskuu 12 Teollisuus ja rakentaminen tummenevat, saldoluku -22 Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Tuotannon ennakoidaan pysyvän loppuvuoden aikana

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne pysyi heikkona vuoden 2015 alkukuukausina Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne yhä vaikea Yleiset suhdannenäkymät

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 213 Suhdannebarometri Marraskuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot