Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:"

Transkriptio

1 Suhdannebarometri Elokuu 211

2

3 Suhdannebarometri Elokuu 211

4 Tuotanto- ja myyntiodotus Teollisuus Rakentaminen Palvelut Teollisuus Rakentaminen Palvelut elokuussa 211 Alkukesän suhdannekehitys melko vakaata tämänhetkinen tilanne lähellä keskimääräistä Edellisen tiedustelun myönteisiin odotuksiin ei kuitenkaan ylletty Nousuodotukset vaimentuneet: loppuvuodelle odotetaan vain loivaa suhdannenousua Tuotanto pysyisi kasvussa, mutta kohoavat kustannukset rasittaisivat kannattavuutta Maailmantalouden epävarmuudet kasvaneet merkittävästi kesän aikana EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekehitys oli alkukesällä melko vakaata. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan useimmilla toimialoilla melko keskimääräiseksi. Edellisen tiedustelun varsin myönteisiin odotuksiin ei kuitenkaan täysin ylletty, vaan tuotannon kasvu ja uusien tilausten kertyminen jäivät hieman odotuksia matalammaksi. Uusia tilauksia saatiin teollisuudessa vain vähän aiempaa enemmän, ja tilauskanta laski vähän alle keskimääräiseksi. Tuotanto kasvoi teollisuudessa ja rakentamisessa melko maltillisesti, kun taas palvelualojen myynnin kasvu oli keskimäärin melko ripeää. Suhdannenousun odotukset ovat vaimentuneet kesän aikana. Tuotannon ja myynnin ennustetaan pysyvän kasvussa useimmilla toimialoilla, mutta kustannusten nousupaineet ovat voimakkaita. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vain hieman. elp jonkin verran aiempaa vaisummat Teollisuuden suhdannenäkymät ovat jonkin verran aiempaa vaisummat. Loppuvuodelle odotetaan vain loivaa suhdannenousua. Heinäkuun tiedustelussa suhdannenäkymien saldoluku on +9 (huhtikuussa +24). Myös rakentamisessa ja palvelualoilla suhdanteiden odotetaan vahvistuvan vain hieman. Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku on nyt +7 (huhtikuussa +23). Palveluyritysten vastaava lukema on +11 (huhtikuussa +2). Palvelualoilla melko myönteiset henkilöstöodotukset Henkilöstö kasvoi toisella neljänneksellä kaikilla kolmella päätoimialalla. Odotukset loppuvuodelle ovat kohtalaiset erityisesti palvelualoilla, jossa henkilöstön kasvu jatkuisi. Teollisuudessa ja rakentamisessa lisäys jäisi vähäiseksi. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste laski hieman, ja se on nyt pitkäaikaisella keskiarvotasolla. Heinäkuussa 28 prosentilla yrityksistä oli ylikapasiteettia (huhtikuussa 25 %). Työvoimapula on noussut yleisimmäksi 24Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

5 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat aiempaa varovaisemmat. Suhdanteiden arvioidaa paranevan vain hieman loppuvuoden aikana. Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat Ostopäälliköiden indeksi, USA Euron dollarikurssi Teollisuus Palvelut Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Lähde: Suomen Pankki kasvun esteeksi sekä rakentamisessa että palveluissa. Myös teollisuudessa työvoimapula hieman lisääntyi, mutta riittämätön kysyntä oli yrityksille selvästi suurempi ongelma. Maailmantalouden epävarmuudet kasvaneet selvästi Maailmantalouden epävarmuus on kasvanut kesän 211 aikana. Valtiontalouksien ylivelkaantuminen varjostaa talouskehitystä niin Euroopassa kuin USA:ssakin. USA:n teollisuuden ostopäällikköindeksi on laskenut selvästi kevään ja kesän aikana. Kriisimaiden vaikeudet ovat kääntäneet EU-maiden talouden ilmapiiriindikaattorin laskuun, vaikka esimerkiksi Saksan ja Ruotsin taloustilanne on pysynyt kohtalaisen hyvänä. Suomessa kuluttajien luottamus on heikentynyt, kun arviot Suomen talouden kehityksestä ovat synkentyneet. Arviot oman talouden kehityksestä ovat suomalaiskuluttajilla sen sijaan vielä melko vahvat. Ennakoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 21143

6 Teollisuus pysyivät vakaana toisella neljänneksellä: tämänhetkinen tilanne keskimääräinen Tuotanto ja tuotanto-odotus Alkukesän kehitys silti lievä pettymys tilausten ja tuotannon kasvu jäi valoisista odotuksista loppuvuodelle hieman aiempaa vaisummat, mutta loivaan suhdannenousuun uskotaan yhä (saldoluku +9) Tuotanto pysyisi kasvussa, mutta henkilöstö kasvaisi vain aavistuksen Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Teollisuuden suhdannenäkymät Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannekuva oli alkukesällä melko vakaa. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan likimain keskimääräiseksi. Toisen neljänneksen kehitys oli kuitenkin hieman aiempia arvioita heikompaa: tuotannon kasvuluvut ja tilauskertymä jäivät edellisen tiedustelun myönteisistä odotuksista. Tilanne keskimääräinen nousuodotukset vaimentuneet Suhdanneodotukset loppuvuodelle ovat aiempaa vaisummat. Suhdanteiden ennustetaan vahvistuvan vain vähän seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdannenäkymien saldoluku painui heinäkuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa tasolle +9 (huhtikuussa +24). Suhdannenousun jatkumista odotti nyt 17 prosenttia vastaajista (huhtikuussa 26 %). Tilanteen heikkenemistä ennusti puolestaan 8 % yrityksistä (huhtikuussa 2 %). Tuotanto pysyisi kasvussa Teollisuuden tuotannon kasvu hidastui toisella neljänneksellä, ja vauhti jäi edellisen tiedustelun arvioita matalammaksi. Loppuvuonna kasvun arvioidaan kuitenkin nopeutuvan uudelleen jonkin verran. Kapasiteetin käyttöaste laski aavistuksen, ja se on nyt lähellä pitkäaikaista keskitasoa. Heinäkuussa 28 prosentilla vastaajista oli ylikapasiteettia (huhtikuussa 25 %). Uusia tilauksia saatiin hieman odotuksia niukemmin Teollisuusyritysten uudet tilaukset kasvoivat toisella neljänneksellä vain hieman, ja tilauskannan kuvataan laskeneen uudelleen vähän keskimääräisen alapuolelle. Uusien tilausten määrän odotetaan kuitenkin kasvavan selvästi seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla. Valmistuotevarastojen taso ei juuri muuttunut, ja varastotilannetta kuvataan normaaliksi. ulevan 44Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

7 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Henkilöstöodotukset varovaiset Teollisuusyritysten henkilöstökehitys oli alkukesällä varsin odotetun kaltaista: henkilöstön määrä kasvoi kohtalaisesti. Seuraavan kolmen kuukauden aikana henkilöstön ennustetaan kasvavan vain aavistuksen. Myyntihintojen nousu vaimeni vähän, mutta kustannukset kohosivat yleisesti. Kannattavuuden paraneminen jatkui, mutta aiempaa hitaammin. Hintojen ja kustannusten ennustetaan jatkavan nousua, eikä nousuvauhtiin odoteta muutoksia lähikuukausina. Kannattavuuden ennustetaan yhä paranevan jonkin verran. Selvästi merkittä Riittämätön kysyntä on yhä selvästi yleisin este toiminnalle. Heinäkuun tiedustelussa sen koki ongelmaksi 27 prosenttia yrityksistä (huhtikuussa 22 %). Työvoimapula yleistyi vähän, mutta se oli ongelmana vain 6 prosentilla vastaajayrityksistä Tilauskanta Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia Sopivasti kapasiteettia 2 Liian vähän kapasiteettia % vastaajista 8 Ammattityövoiman puute 7 Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Tuotannon kasvun esteet Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 21145

8 Rakentaminen Elpyminen jatkunut: tämänhetkinen suhdannetilanne hieman keskimääräistä parempi Tuotanto ja tuotanto-odotus Tuotanto ja henkilöstö kasvaneet aiempaa varovaisemmat, mutta silti vielä kohtalaiset (saldoluku +7) Kapasiteetin käyttöaste kohentunut jo varsin korkealle Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Työvoimapula noussut jälleen mer kittäväksi toiminnan kasvun esteeksi Rakentamisen suhdannenäkymät EK:n heinäkuussa tekemän tiedustelun mukaan rakennusalan suhdanteet ovat elpyneet. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan jo hieman keskimääräistä vahvemmaksi. Tuotanto ja henkilöstö ovat kasvaneet, mutta työvoimapula on jälleen noussut kasvun esteeksi. Uusien tilausten määrä ollut kasvussa Rakennusyritykset saivat toisella neljänneksellä jonkin verran alkuvuotta enemmän uusia tilauksia. Tilauskannan kuvataan kohentuneen jo hieman yli keskimääräisen. Tuotannon kasvu jatkui kohtalaisena, ja kasvuluvut olivat hieman parempia kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Myymättömien huoneistojen lukumäärä pysyi tiedustelun mukaan matalana. Myyntihinnat kääntyivät odotetusti uudelleen nousuun. Kustannukset jatkoivat voimakasta kohoamista, mutta kannattavuus parani silti vähän. Suhdanneodotukset kohtalaisen myönteiset Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat edelleen pääosin myönteiset, mutta nousun ennustetaan loivenevan alkuvuoteen verrattuna. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli heinäkuussa +7. Edellisessä tiedustelussa huhtikuussa suhdannenäkymät olivat lukemassa +23. Suhdannenousua loppuvuodelle ennusti heinäkuun kyselyssä 12 prosenttia ja käännettä heikompaan vastaavasti 5 prosenttia rakennusyrityksistä. Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan yhä hieman kolmannella neljänneksellä. Myös tuotannon ennustetaan jatkavan kohtalaista kasvua seuraavan kolmen kuukauden aikana. 64Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

9 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Myymättömien asuinhuoneistojen määrä normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Henkilöstöodotukset ovat sen sijaan vähän varovaisemmat: henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän ennallaan kausitasoitetuilla luvuilla mitattuna. Rakennusyritykset arvioivat myyntihintojensa jatkavan keväällä alkanutta nousua. Kustannusten kohoamisen odotetaan olevan yhä varsin voimakasta. Kannattavuuden enteillään kuitenkin paranevan vähän. Kapasiteetin käyttöaste jo korkea, työvoimapula yleistyy Kapasiteetin käyttöaste jatkoi nousuaan, saavuttaen lähes vuosien tason. Enää 9 prosentilla yrityksistä on vapaata kapasiteettia (edellisvuonna 22 %). Kysynnän vahvistumisen myötä työvoimapula on jälleen noussut yleisimmäksi toiminnan kasvun esteeksi. Siitä kärsi 4 % vastaajista (huhtikuussa 2 %). Kysyntä oli yhä heikkoa 29 prosentilla yrityksistä (huhtikuussa 33 %) Tilauskanta Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 Sopivasti kapasiteettia 4 2 Liian vähän kapasiteettia % vastaajista 1 Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 21147

10 Palvelut Alkukesän suhdannekehitys vakaata: tämänhetkinen tilanne normaali Myynti ja myyntiodotus Näkymät lähikuukausille melko varovaiset, suhdannenoususta odotetaan vaimeaa (saldoluku +11) Vaihtelu palvelualojen välillä kasvanut Toteutunut myynti Myyntiodotus Myynnin ja henkilöstön kasvun ennustetaan jatkuvan kustannusten nousu vaikuttaa kannattavuuteen Työvoimapula pysynyt merkittä vimpänä toiminnan esteenä Palveluyritysten suhdannenäkymät Palveluyritykset kuvaavat suhdanteidensa pysyneen vakaina alkukesällä. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräiseksi. Myynti ja henkilöstö ovat kasvaneet, mutta kannattavuus ei parantunut sillä kustannusten nousu oli melko voimakasta. Työvoimapula on edelleen yleisin toiminnan kasvun este. kohtalaiset, mutta vaihtelu palvelualojen välillä kasvanut Näkymät lähikuukausille ovat hieman aiempaa varovaisemmat, ja vaihtelu palvelualojen välillä on kasvanut. Keskimäärin yritykset odottavat kuitenkin suhdanteisiinsa loivaa paranemista loppuvuodelle. Myynnin kasvusuunta jatkuisi ja henkilöstöä lisättäisiin jonkin verran. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku laski heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa lukemaan +11. Edellisessä, huhtikuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa näkymät olivat tasolla +2. sparantuneet Suhdannenousua loppuvuodeksi odotti heinäkuun tiedustelussa 19 prosenttia palvelualojen vastaajayrityksistä. Käännettä heikompaan ennusti puolestaan 8 prosenttia yrityksistä. Lähes kolme neljäsosaa eli 73 prosenttia yritysjohtajista uskoi suhdannekuvan pysyvän vakaana vuodenvaihteeseen asti. Myynti kasvaa loppuvuonna Suhdannebarometriin osallistuneiden palveluyritysten myynnin kasvu oli alkukesällä melko nopeaa, ja se lähes ylsi kolme kuukautta sitten esitettyihin myönteisiin arvioihin. Myynnin kasvuvauhdissa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia loppuvuoden aikana Työvoimapula jatkuu Työvoimapula on pysynyt yleisimpänä toiminnan kasvun esteenä. Se oli ongelmana 21 prosentilla yrityksistä (huhtikuussa 2 %). Heikon kysynnän koki ongelmaksi nyt 17 % vastaajista (huhtikuussa 16 %). 5pysähtyi 84Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Kustannukset nousevat, kannattavuus kohenee silti hieman Palvelujen myyntihinnat nousivat alkukesällä melko yleisesti. Lähikuukausina hintojen nousun ennustetaan jatkuvan samankaltaisena Hinnat ja kustannukset Kustannusten nousu oli melko nopeaa, ja sen odotetaan hidastuvan vain hieman lähikuukausien aikana Myyntihinnat Tuotantokustannukset Palveluyritysten kannattavuus pysyi keskimäärin ennallaan. Kustannusten nousun vuoksi kannattavuusnäkymät ovat edelleen varovaiset, mutta kannattavuuden arvioidaan kohenevan silti hieman. Työvoima kasvaa loivasti Palvelualojen henkilöstö kasvoi alkukesällä hieman. Samankaltaisen kasvutahdin ennustetaan jatkuvan myös seuraavien kolmen kuukauden jaksolla Kannattavuus Myynnin kasvun esteet % vastaajista 6 Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Tila- ja laitepula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 21149

12 Toimialakatsaus Elintarviketeollisuus kohentuneet hieman alkuvuonna, mutta yleiskuva silti melko heikko Tilauskanta ja kapasiteetin käyttöaste matalat, mutta paremmat kuin toukokuun tiedustelussa Odotukset lähikuukausille varovaisen myönteiset (suhdannenäkymien saldoluku +12) Henkilöstön ennustetaan kuitenkin supistuvan Elintarviketeollisuuden yritysten suhdannetilanne on aavistuksen kohentunut, mutta silti melko heikko. Näkymät lähikuukausille ovat edelleen varovaisen myönteiset. Tilanne kohentunut hieman, näkymät vähän plussalla Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +12 (huhtikuussa +19). Heinäkuun tiedustelussa 17 % vastaajista ennusti suhdannenousua syksylle, ja heikkenevää kehitystä odotti 5 %. Lähes neljä viidesosaa yrityksistä arvioi suhdannekuvan säilyvän vakaana lähikuukaudet. Tiedusteluun vastanneiden yritysten tuotanto oli toisella neljänneksellä loivassa kasvussa. Kasvuvauhti oli kuitenkin hieman heikompaa kuin kolme kuukautta sitten ennustettiin. Lähikuukausien aikana kasvun enteillään jatkuvan melko verkkaisena. Tilauskanta ja kapasiteetin käyttöaste ovat kuitenkin hieman kohentuneet. laski vähän. Lähikuukausille ennustetaan voimakkaampaa henkilöstön supistumista. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 1 riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

13 Toimialakatsaus Teva-teollisuus tällä hetkellä keskinkertainen Tilauskanta laski alle normaalin, mutta tuotanto on pysynyt kasvussa Suhdannekuvan odotetaan hieman heikkenevän loppuvuonna (saldoluku -8) Tuotanto kasvaisi jonkin verran, ja henkilöstö pysyisi ennallaan Teva-teollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan keskinkertaiseksi. Tilauskanta laski normaalin alapuolelle, mutta tuotanto on kasvanut hieman. Lähikuukausina yleisen suhdannekuvan arvioidaan hieman heikkenevän. heikkenevät loivasti Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -8 (huhtikuussa -13). Paranevaa suhdannekehitystä odotti heinäkuussa kolme prosenttia vastaajista, ja heikennystä enteili 11 prosenttia. Ylivoimainen enemmistö vastaajista ennusti siis vakaita suhdanteita. Tuotannon arvioidaan kasvavan jonkin verran lähikuukausina. Myyntihintojen ennustetaan nousevan, mutta myös kustannukset ovat kohoamassa selvästi. Henkilöstömäärä supistui hieman alkukesällä, mutta seuraavan kolmen kuukauden aikana se pysyisi vakaana. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu

14 Toimialakatsaus Puuteollisuus Tämänhetkinen tilanne hieman normaalia heikompi: tuotannon kasvu jäänyt melko hitaaksi Odotukset heikentyneet selvästi (suhdannenäkymien saldoluku -67) Uusien tilausten määrän odotetaan laskevan aavistuksen, tuotanto pysyisi silti melko vakaana Kustannusten nousu olisi kuitenkin voimakasta, ja kannattavuus heikentyisi loppukesällä ja alkusyksyllä tuntuvasti Mekaanisen metsäteollisuuden suhdannetilanne on pysynyt hieman keskimääräistä heikompana, ja tuotannon kasvu on ollut hidasta. ovat heikentyneet selvästi, sillä kustannusten nousun ennustetaan painavan kannattavuutta. Kustannusten nousu painaa suhdannenäkymiä Suhdanneodotukset ovat selvästi aiempaa heikommat. Uusien tilausten määrän arvioidaan laskevan hieman, ja kustannusten nousun odotetaan painavan kannattavuutta selvästi. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -67 (huhtikuussa +15). Vahvistuvia suhdanteita ei odottanut yksikään vastaaja, ja 67 % arvioi tilanteen heikkenevän. 33 % vastaajista ennusti puolestaan vakaata suhdannekehitystä. Tuotantomääriin ei ennusteta merkittäviä muutoksia. Myyntihinnat pysyivät alkukesällä lähes ennallaan, mutta niiden enteillään laskevan jatkossa loivasti. Sen sijaan kustannukset jatkaisivat voimakasta nousua. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

15 Toimialakatsaus Paperiteollisuus heikentynyt vähän alle tavanomaisen paljon yrityskohtaista vaihtelua Tilauskanta keskimääräinen, mutta uusia tilauksia kertynyt alkuvuotta niukemmin Suhdanneodotukset aiempaa vaatimattomammat (saldoluku -3) Tuotantomääriin ei ennusteta suuria muutoksia, mutta kustannusten nousu jatkuisi voimakkaana Paperiteollisuuden suhdannetilanne vaihtelee edelleen voimakkaasti alan sisällä. Keskimäärin suhdanteiden kuvataan kuitenkin heikentyneen vähän tavanomaisen alapuolelle. Uusia tilauksia saatiin toisella neljänneksellä aiempaa niukemmin, ja myös tuotantomäärät laskivat vähän. Tilauskantaa kuvataan lähes normaaliksi. Myyntihinnat vahvistuivat vähän, mutta kustannukset nousivat selvästi. Suhdanneodotukset painuneet Suhdanneodotukset ovat aiempaa vaatimattomammat. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -3 (huhtikuussa +9). Vahvistuvia suhdanteita odotti vain kaksi prosenttia yrityksistä, ja käännettä heikompaan ennusti 32 % yrityksistä. Tuotantomäärät pysynevät melko vakaina, mutta henkilöstön ennustetaan jatkavan laskua lähikuukaudet. Kustannusten nousu jatkuisi melko voimakkaana. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu

16 Toimialakatsaus Painaminen Edellisen tiedustelun myönteisemmät odotukset eivät toteutuneet tilanne yhä melko heikko Tuotanto kasvoi, mutta tilauskanta niukka ja kapasiteettia yleisesti vapaana Näkymät syyskaudelle melko vaisut (saldoluku +5): merkittävää elpymistä ei odoteta Tuotannon kasvu jatkuisi, mutta henkilöstö olisi laskussa Painoalan yritysten suhdannetilanne on edelleen selvästi keskimääräistä heikompi. Tilauskanta on normaalin alapuolella, mutta tuotannon määrä oli kasvussa alkukesällä. Kapasiteettia on edelleen yleisesti vapaana, ja kannattavuus pysyi matalana. yhä varsin heikko, näkymät varovaiset Näkymät lähikuukausille ovat varovaiset, ja vain harva yritys ennustaa elpyvää kehitystä. Tuotanto kasvaisi jonkin verran, mutta henkilöstö olisi laskussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +5 (huhtikuussa +24). Vahvistuvaa kehitystä ennusti heinäkuussa 5 % yrityksistä, eikä käännettä heikompaan odottanut yksikään vastaaja. Huomattava enemmistö eli 95 % yrityksistä uskoo siis suhdanteidensa pysyvän lähikuukausina nykyisellään. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 3 4 riittämätön kysyntä muu este 1 1 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

17 Toimialakatsaus Kemianteollisuus tavanomaista parempi, tilauskanta pysynyt yli normaalin Tuotanto ja henkilöstö kasvoivat vuoden alkupuolella varsin ripeästi Myös näkymät loppuvuodelle valtaosin myönteiset (saldoluku +24): tuotannon kasvuvauhti kuitenkin laantumassa Hintojen ja kustannusten nousu jatkuu Kemianteollisuus kuvaa tämänhetkistä suhdannetilannettaan valtaosin tavanomaista paremmaksi. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat myös yleisesti myönteiset, vaikka kasvun odotetaankin jonkin verran hidastuvan. Kasvu jatkuu, mutta vauhti hidastuu alkuvuodesta Tuotannon ja henkilöstön kasvu on ollut vauhdikasta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myös kapasiteetin käyttöaste ja tilauskanta ovat yleisesti vahvoja. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +24 (huhtikuussa +37). Suhdannenousun jatkumista ennusti nyt 25 prosenttia yrityksistä, ja vain 1 prosentti arvioi tulevalle syksylle suhdannekäännettä kohti heikompaa. Tuotannon kasvun ennustetaan jonkin verran laantuvan alkuvuoden nopeasta vauhdista. Samoin henkilöstö kasvaisi yhä, mutta lisäys jäisi pienemmäksi kuin keväällä. Sekä myyntihintojen että kustannusten nousu jatkuisi edelleen. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu

18 Toimialakatsaus Rakennustuoteteollisuus Tämänhetkinen suhdannetilanne lähellä normaalia Uusia tilauksia saatu aiempaa runsaammin, tilauskanta lähellä keskimääräistä Suhdannenäkymien saldoluku heinäkuussa +6 (huhtikuussa +16) Tuotannon kasvu jatkaisi hidastumista, mutta henkilöstöä lisättäisiin vähän Rakennustuoteteollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan normaaliksi. Odotukset lähikuukausille ovat vakaat: suhdanteisiin ei ennusteta suuria muutoksia loppukesällä ja syksyllä. Uusien tilausten kasvu jatkui alkukesällä. Tilauskanta pysyi lähellä keskimääräistä. Tuotanto kasvoi kohtalaisesti, mutta henkilöstön määrä jäi lähes kevään tasolle. Suhdanneodotukset varsin vakaat Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +6 (huhtikuussa +16). Vahvistuvaa kehitystä ennusti nyt 8 prosenttia vastaajista ja vain 2 prosenttia enteili syyskaudelle suhdannekäännettä heikompaan. Tuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan edelleen. Henkilöstöä lisättäisiin silti hieman. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

19 Toimialakatsaus Teknologiateollisuus Yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan keskimääräiseksi Tuotanto kasvoi, mutta vauhti jäi edellisen tiedustelun myönteisistä odotuksista Näkymät loppuvuodelle yleisesti kohtalaisen myönteiset (saldoluku +17) Tilausten ja tuotannon kasvu jatkuisi alkusyksyllä, myös henkilöstöä lisättäisiin hieman Teknologiateollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan keskimääräiseksi. Uudet tilaukset kasvoivat hieman alkuvuodesta, mutta tilauskannan kuvataan olevan vähän alle tavanomaisen. Tuotanto kasvoi alkukesällä, mutta kasvuvauhti jäi edellisen tiedustelun myönteisistä odotuksista. Vastaajayritykset lisäsivät henkilöstöään jonkin verran. Kapasiteetin käyttöaste on lähellä pitkäaikaista keskiarvoa. Tuotannon kasvu jatkuisi loppuvuonna Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +17 (huhtikuussa +27). Kirkastuvia suhdanteita ennustaa nyt 2 % yrityksistä, ja 3 % odottaa käännettä heikompaan. Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan loppuvuonna, ja myös tuotannon määrä olisi nousussa. Henkilöstön kasvu hidastuisi vähän. Myyntihintojen ja kustannusten nousu jatkuisi, ja kannattavuus paranisi jonkin verran. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu

20 Toimialakatsaus Kauppa Suhdannekuva ei enää kohentunut alkukesällä: tämänhetkinen tilanne vähän alle normaalin Myynti kasvanut kuitenkin melko yleisesti ja henkilöstö ollut vakaa Yleiset suhdannenäkymät aiempaa varovaisemmat (saldoluku -4) Kustannusten nousu jatkuu merkittävänä Kaupan alan yritysten suhdannekuva ei EK:n tiedustelun mukaan kohentunut alkukesällä, ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan vähän keskimääräistä heikommaksi. Myynnin kasvu jatkui kuitenkin melko yleisesti, eikä henkilöstössä tapahtunut muutoksia. Odotukset varovaiset, myynti kuitenkin kasvussa Odotukset lähikuukausille ovat aiempaa varovaisemmat, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan pysyvän nykyisellään. Myynti olisi kuitenkin kasvussa, eikä henkilöstössä tapahtuisi suuria muutoksia. Kustannustason ennustetaan jatkavan selvässä nousussa, ja hintojen nousupaine on yhä merkittävä. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -4 (huhtikuussa +9). Heinäkuun tiedustelussa 8 % yrityksistä arvioi suhdanteiden vahvistuvan loppuvuonna, ja 12 % odotti tilanteen heikkenemistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Heikko -6-6 Laskussa 184Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

21 Toimialakatsaus Hotellit ja ravintolat Tämänhetkinen tilanne hieman keskimääräistä parempi Myynti kasvanut yleisesti ja henkilöstöäkin lisätty loppuvuodelle yhä pääosin valoisat (saldoluku +31) Myynnin kasvu olisi alkuvuotta hitaampaa, mutta henkilöstöä lisättäisiin jonkin verran Majoitus- ja ravitsemisalan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan hieman keskimääräistä paremmaksi. Myynti kasvoi toisella neljänneksellä yleisesti, ja henkilöstöä lisättiin jopa hieman enemmän kuin edellisessä tiedustelussa odotettiin. Hinnat ja kustannukset ovat kohonneet selvästi. Odotukset lähikuukausille ovat edelleen pääosin myönteiset. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan vahvistuvan jonkin verran. Myynti kasvaisi hieman alkukesää hitaammin, mutta henkilöstöä lisättäisiin silti vähän. Melko suotuisat odotukset loppuvuodelle Suhdannenäkymien saldoluku on heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa +31 (huhtikuussa +45). Suhdannenousun jatkumista loppuvuonna ennusti 32 % vastaajista, ja vain yksi prosentti odotti heikkenevää kehitystä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este 5 11 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan -4-4 Heikko -6-6 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu

22 Toimialakatsaus Liikenne keskimääräistä heikompi jo pitkään alkuvuonnakaan ei merkittävää elpymistä Tuotanto kasvanut jonkin verran, mutta kohoavat kustannukset painaneet kannattavuutta Yleiset suhdannenäkymät vaisut, saldoluku -24 (huhtikuussa -9) Myynti kasvaisi vain aavistuksen, henkilöstö vähenisi hieman Liikennealan yritysten suhdanteet ovat olleet jo pidempään keskimääräistä heikommat, eikä alkuvuonnakaan tapahtunut elpymistä. Myynti kasvoi jonkin verran ja henkilöstö pysyi ennallaan, mutta kustannusten voimakas kohoaminen painoi kannattavuutta. Vaisut suhdanneodotukset loppuvuodelle Suhdanneodotukset loppuvuodelle ovat vaisut. Myynti kasvaisi vain aavistuksen, ja henkilöstö vähenisi hieman. Kustannusten ennustetaan nousevan yhä varsin voimakkaasti. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -24 (huhtikuussa -9). Suhdanteiden paranemista ennusti uusimmassa tiedustelussa vain 4 prosenttia vastaajista, kun taas 28 prosenttia arvioi tilanteen kääntyvän heikommaksi loppuvuonna. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Heikko -6-6 Laskussa 24Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

23 Toimialakatsaus Rahoitus ja vakuutus Suhdannekuva vahvistunut alkuvuonna, tämänhetkinen tilanne normaali Myynti kasvoi melko nopeasti toisella neljänneksellä ja henkilöstö pysyi ennallaan Suhdanneodotukset aiempaa epävarmemmat (saldoluku -17) Yleisen suhdannetilanteen ennustetaan heikkenevän, mutta myynti pysyisi kuitenkin kasvussa Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa vahvistuneen alkuvuoden aikana keskimääräiseksi. Myynti on kasvanut ja henkilöstö on pysynyt likimain ennallaan. Alkuvuosi ollut suotuisa, odotukset heikentyneet Sen sijaan odotukset loppuvuodelle ovat heikentyneet. Yleisen suhdannekuvan arvioidaan jonkin verran pehmenevän seuraavan puolen vuoden aikana, vaikka myynnin odotetaankin pysyvän vielä kasvussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -17 (huhtikuussa +16). Uusimmassa tiedustelussa viisi prosenttia vastaajista arvioi suhdannenousun jatkuvan edelleen syksyllä. Käännettä heikompaan odotti nyt 22 prosenttia yrityksistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan -6-6 Heikko -8-8 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu

24 Toimialakatsaus Tieto- ja viestintäpalvelut kohentunut alkukesällä keskimääräistä paremmaksi Myynti ja henkilöstö kasvaneet varsin suotuisat (saldoluku +1) Myynnin kasvu jatkuisi kannattavuusodotukset vahvat myyntihintojen laskusta huolimatta Tieto- ja viestintäpalveluyritysten mukaan suhdannetilanne on vahvistunut alkuvuoden aikana jo normaalia paremmaksi. Sekä myynti että henkilöstön määrä ovat olleet kasvussa. Yleinen suhdannekuva nmelko vahva Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat melko suotuisat. Yleisen suhdannetilanteen ennustetaan hieman vahvistuvan, ja kannattavuuden uskotaan paranevan. Yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa +1 (huhtikuussa -1). Vahvistuvia suhdanteita ennusti nyt 15 % vastaajista, ja vain 5 prosenttia odotti tilanteen heikkenevän. Myynnin kasvun ennustetaan olevan kohtalaista, ja myös henkilöstöä lisättäisiin syksyllä. Myyntihinnat laskisivat yhä hieman, mutta kannattavuusodotukset ovat varsin vahvat. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Heikko -6-6 Laskussa 224Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

25 Toimialakatsaus Kiinteistöpalvelut jatkunut jonkin verran keskimääräistä vahvempana Näkymät loppuvuodelle varsin suotuisat (saldoluku +41) Myynnin kasvusuunta jatkuisi, ja henkilöstön kasvu nopeutuisi jo 22 Kiinteistö- ja siivouspalvelualan yritykset kuvaavat suhdannekuvansa jatkuneen keskimääräistä kirkkaampana. Myynti kasvoi yleisesti, ja henkilöstöä lisättiin vähän. Henkilöstön lisäys jäi tosin korkeita odotuksia pienemmäksi. Kannattavuus pysyi vakaana. Suhdannenousu jatkuu alkuvuonna Näkymät lähitulevaisuuteen ovat suotuisat. Yleisen suhdannetilanteen ennustetaan paranevan loppuvuonna. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +41 (huhtikuussa +29). Suhdannenousua odotti uusimmassa kyselyssä peräti 42 % vastaajista, ja vain yksi prosentti ennusti tilanteen heikkenevän. Myynnin melko ripeän kasvun ennustetaan jatkuvan syksyllä. Henkilöstön kasvun odotetaan nopeutuvan uudelleen kolmannella neljänneksellä. Myös kannattavuuden arvioidaan kääntyvän vahvemmaksi. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan -4-4 Heikko -6-6 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu

26 Toimialakatsaus Muut palvelut Suhdannekuva jatkunut keskimääräistä suotuisampana Näkymät loppuvuodelle vakaan myönteiset (saldoluku +29) Myynti kasvaisi yleisesti ja henkilöstön kasvu nopeutuisi vähän Muita palvelualoja edustavat yritykset kuvaavat suhdanteidensa jatkuneen jonkin verran tavanomaista vahvempina. Sekä myynti että henkilöstö ovat kasvaneet alkukesällä. Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Vakaan myönteiset näkymät Näkymät lähitulevaisuuteen ovat edelleen vakaan myönteiset. Suhdannetilanteen arvioidaan paranevan loppuvuoden aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +29 (huhtikuussa +31). Suhdanteiden vahvistumista ennusti tuoreimmassa tiedustelussa 32 prosenttia yrityksistä, ja käännettä heikompaan odotti vain 3 prosenttia vastaajista. Myynnin arvioidaan kasvavan yleisesti myös alkusyksyllä. Myös henkilöstön määrän ennustetaan nousevan. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Heikko -6-6 Laskussa 244Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

27 Pitkiä aikasarjoja Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta Palvelujen suhdannenäkymät Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu

28 Taustatietoa taloudesta Teollisuustuotannon kehitys Työttömyysaste, % Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1995=1, kausitas Suomi USA 12 Euroalue 1 Japani Lähteet: Eurostat ja FED Kausitasoitus Suomi EU 8 USA 6 4 Japani Lähteet: OECD ja FED Vol.indeksi 1995=1, kausitas Teollisuus Palvelut 12 Rakentaminen Lähde: Tilastokeskus Teollisuustuotanto Inflaatio, % Kysynnän päätekijät 2 Vol.indeksi 2=1, kausitas. 18 Teknologiateollisuus Kemia 8 Metsä Lähde: Tilastokeskus EU Suomi Lähde: OECD 3 Vol.indeksi 1995=1, kausitas Vienti Investoinnit Kulutus Lähde: Tilastokeskus 264Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 212 Suhdannebarometri Helmikuu 212 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 212 Suhdannebarometri Elokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 16 Suhdannebarometri Marraskuu 16 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 212 Suhdannebarometri Marraskuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2010

Suhdannebarometri Toukokuu 2010 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 212 Suhdannebarometri Toukokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 216 Suhdannebarometri Elokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21 211

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 216 Suhdannebarometri Toukokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2017

Suhdannebarometri Lokakuu 2017 Suhdannebarometri Lokakuu 217 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 217 Sisällysluettelo 4 217 lokakuussa 217... 4

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2018

Suhdannebarometri Tammikuu 2018 Suhdannebarometri Tammikuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 218 Sisällysluettelo 1 218 tammikuussa 218...

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011 Suhdannebarometri Toukokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 toukokuussa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 215 Suhdannebarometri Marraskuu 215 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 27 28 29

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2018

Suhdannebarometri Toukokuu 2018 Suhdannebarometri Toukokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 218 Sisällysluettelo 2 218 toukokuussa 218...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 217 Suhdannebarometri Helmikuu 217 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 29 21 211

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2018

Suhdannebarometri Lokakuu 2018 Suhdannebarometri Lokakuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 218 Sisällysluettelo 4 218 lokakuussa 218... 4

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TOUKOKUU 18 Uusimaa oli huhtikuussa 18 tavanomaista parempi Tuotanto lisääntyi lievästi alkuvuoden aikana kasvun ennakoidaan vauhdittuvan lähikuukausina Rekrytointivaikeuksia oli 27 %:lla yrityksistä Lähikuukausien

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo ELOKUU 18 Uusimaa on noussut selvästi tavanomasta paremmaksi Tuotanto ja myynti kasvavat yleisesti Henkilökunnan määrä on noususuunnassa, ammattityövoimasta pulaa 31 %:lla alasta himmenivät hieman kesän

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo LOKAKUU 218 Uusimaa Suhdannetilanteen arvioidaan pysyneen hyvänä kesän lopulla ja syksyn alussa Tuotanto- ja myyntikehitys on jatkunut vakaana Rekrytointivaikeudet ovat yhä yleisempiä Lähikuukausien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 213 Suhdannebarometri Toukokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 14 Suhdannebarometri Elokuu 14 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 6 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa edelleen tavanomaista suotuisampi Tuotannon ja myynnin kasvu jatkuu Samana aikaan pulaa työvoimasta ja kysynnästä Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän kesän lopulla ja syksyn alussa, saldoluku

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdanteet toukokuussa 27 Suomen talouden suhdannekuva on jatkunut vahvana koko talven ajan Näkymät lähikuukausille edelleen varsin hyvät, korkeasuhdanteen

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TAMMIKUU 19 Uusimaa oli tammikuussa tavanomaista suotuisampi Tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa Kannattavuus on vähän vuoden takaista parempi Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan aavistuksen verran lähikuukausina,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 17 Suhdannebarometri Toukokuu 17 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 9 1 11 12 13 14

Lisätiedot

Suhdannebarometri Marraskuu 2008

Suhdannebarometri Marraskuu 2008 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdanteet marraskuussa 28 Suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat heikenneet nopeasti ja voimakkaasti Muutos aiempaan on suuri erityisesti

Lisätiedot

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 212 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi vuoden 212 toisella neljänneksellä Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Lisätiedot

Suhdannebarometri Elokuu 2018

Suhdannebarometri Elokuu 2018 Suhdannebarometri Elokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Elokuu 218 Sisällysluettelo 3 218 elokuussa 218... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2019

Suhdannebarometri Tammikuu 2019 Suhdannebarometri Tammikuu 219 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 219 Sisällysluettelo 1 219 tammikuussa 219...

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo Uusimaa pysyi alkuvuoden aikana tavanomaista parempana Tuotannon ja myynnin arvioidaan lisääntyneen ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ammattityövoiman puute oli yleinen ongelma säilynevät kevään ja kesän

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2019

Suhdannebarometri Toukokuu 2019 Suhdannebarometri Toukokuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 19 Sisällysluettelo 2 19 toukokuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 15 Suhdannebarometri Helmikuu 15 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019 Suhdannebarometri Heinäkuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Heinäkuu 19 Sisällysluettelo 3 19 heinäkuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 213 Suhdannebarometri Marraskuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannetilanne vahvistunut yhä

Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit kesäkuu 6 Julkaistavissa 27.6.6 klo 9. Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit korkealla tasolla Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi yhä kesäkuussa. Tuotanto-odotukset

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Marraskuu 12 Teollisuus ja rakentaminen tummenevat, saldoluku -22 Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Tuotannon ennakoidaan pysyvän loppuvuoden aikana

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2013

Suhdannebarometri Helmikuu 2013 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Elokuu 2009

Suhdannebarometri. Elokuu 2009 Suhdannebarometri Elokuu 29 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 21 22 23 24 25 26 27 28 29-6 25 26 27 28 29 elokuussa

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Toukokuu 217 Teollisuus ja rakentaminen z arvioidaan tavanomaista suotuisammaksi z Tuotanto kasvaa ja tilauskirjat ovat normaalia täydemmät z Yleiset suhdanneodotukset

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri

PK-Suhdannebarometri PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6 4, kausitas. Teollisuus

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne pysyi heikkona vuoden 2015 alkukuukausina Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne yhä vaikea Yleiset suhdannenäkymät

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005 PK-Suhdannebarometri Toukokuu 25 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne alkuvuonna hieman odotuksia vahvempi Kasvuodotukset lähikuukausille kuitenkin melko vaimeat Kustannuskehitys jatkunut varsin ongelmallisena

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus. Syyskuu 2019

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus. Syyskuu 2019 Elintarviketeollisuuden talouskatsaus Syyskuu 2019 Suhdannetilanne normaali, varovaisin odotuksin syksyyn Alkuvuosi 2019 oli elintarviketeollisuudelle suotuisa ja suhdanteet etenivät myönteisesti. Odotukset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot