Suhdannebarometri. Toukokuu 2007

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdannebarometri. Toukokuu 2007"

Transkriptio

1 Suhdannebarometri Toukokuu 27

2 Suhdannebarometri Toukokuu 27

3 Suhdanteet toukokuussa 27 Suomen talouden suhdannekuva on jatkunut vahvana koko talven ajan Näkymät lähikuukausille edelleen varsin hyvät, korkeasuhdanteen odotetaan jatkuvan vielä tulevana kesänä Euroopassa kasvu vauhdittunut selvästi, yrityskyselyissä positiivisia näkymiä USA:n teollisuudessa odotukset vaisut, myös palvelualoilla näkymät heikentyneet Vahvistunut euron kurssi heijastelee Euroopan talouksien piristymistä Suomen talouden suhdannekuva on jatkunut vankkana kuluvan vuoden alussa. Tuotanto on kasvanut ja myös henkilöstöä on lisätty aiemmasta. Yritykset kuvaavat tämänhetkisen suhdannetilanteen olevan selvästi normaalia parempi useimmilla toimialoilla. Näkymät lähikuukausille ovat jatkuneet vakaina ja varsin suotuisina. Vahvan suhdannevaiheen ennustetaan jatkuvan vielä tulevana kesänäkin. Teollisuusyritysten tuotannon kasvu on jatkunut tiedustelun mukaan kohtuullisen vauhdikkaana. Myyntihinnat vahvistuivat myös jonkin verran. Tilauskanta oli normaalia suurempi ja kapasiteetin käyttöaste pysyi korkealla. Henkilöstön kehitys oli myös ennustettua parempaa. Koko teollisuuden henkilöstö kasvoi, mutta toimialojen välillä on yhä tuntuvia eroja. Vahvan suhdannevaiheen ennustetaan jatkuvan lähikuukaudet. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli huhtikuussa +12 (tammikuussa +4). Myös rakentamisessa vahva suhdannekuva on jatkunut. Tilauskanta oli normaalia suurempi, ja henkilöstöä on lisätty. Työvoimapula on jatkunut edelleen hankalana. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat edelleen hyvät, ja korkeasuhdanteen arvioidaan jatkuvan loppukevään ja kesän aikana. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli huhtikuussa +6. Edellisessä, tammikuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava luku oli +2. Palveluyritysten suhdannekuva on pysynyt vakaan suotuisana. Kaikkien palvelutoimialojen yritykset kuvasivat suhdanteita tavanomaista paremmiksi. Myynnin kasvu on jatkunut ja henkilöstöä lisättiin hieman. Näkymät lähikuukausille ovat lähes ennallaan, ja suhdanteiden ennustetaan vielä hieman vahvistuvan tulevina kuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +8, kun se oli tammikuussa +9. Henkilöstön määrä kasvoi tammi-maaliskuussa kaikilla kolmella päätoimialalla. Henkilöstön kehitys oli sekä teollisuudessa että rakentamisessa aiempia odotuksia parempaa. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan rakentamisessa ja palveluissa, teollisuudessa henki Suhdannenäkymät Tuotanto- ja myyntiodotus Teollisuus kausitas. Rakentaminen kausitas. Palvelut Teollisuus Rakentaminen Palvelut Henkilöstö ja henkilöstöodotus Teollisuus Rakentaminen Palvelut Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

4 Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat löstö pysyisi ennallaan. Teollisuuden sisällä erot ovat suuria, kasvua odotetaan mm. teknologiateollisuudessa kun taas monella muulla toimialalla työvoiman ennustetaan vähenevän Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Ostopäälliköiden indeksi, USA Teollisuus Palvelut Euron dollarikurssi Keskikurssi, ECU-kori Ammattityövoimapula on jatkunut erityisen vaikeana rakentamisessa, ja se yleistyi edelliseen tiedusteluun verrattuna myös teollisuudessa ja palveluissa. Teollisuudessa ongelmat ovat suurimpia kone- ja metallituotealalla. Kapasiteetin käyttöaste pysyi teollisuudessa korkeana. Huhtikuussa 84 prosenttia teollisuudesta toimi täydellä kapasiteetilla (tammikuussa 85 %). Taso on selvästi pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Suhdannenäkymät EU-alueella ovat myös jatkuneet vahvoina. Talouskasvu on kiihtynyt selvästi, ja ennustelaitosten näkemykset kuluvasta vuodesta ovat paljon aiempaa valoisammat. Erityisesti Saksassa suhdannekuva on jatkanut kirkastumista. EU-maiden yritykset suhtautuvat varsin optimistisesti lähitulevaisuuteensa. EU-komission talouden ilmapiiri -indikaattori on jo samalla tasolla kuin vuoden 2 suhdannehuipussa. Talouden ilmapiiri on yrityskyselyihin perustuva aikasarja, joka ennustaa EU-maiden koko elinkeinoelämän tulevia suhdanteita. Yhdysvaltojen talouskasvu on hidastumassa aiempaan verrattuna. Teollisuuden odotuksia peilaava ISM-indeksi on kuitenkin pysytellyt niukasti kasvun rajan eli 5 pisteen yläpuolella. Myös palvelujen ja kuluttajien luottamus on heikentynyt jonkin verran. Euron kurssi on vahvistunut samalla kun euroalueen kasvu on voimistumassa. Vahvistuvan kurssin arvioidaan osaltaan vähentävän tarvetta korkotason nostoon Euroopassa, mutta korkojen arvioidaan silti jatkavan vielä nousua. 1.9 Lähde: Suomen Pankki Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 2743

5 Teollisuus Suhdannetilanne tällä hetkellä selvästi normaalia vahvempi useimmilla toimialoilla Tuotanto kasvoi kohtuullisen ripeästi, myös kasvuodotukset lähikuukausille ovat hyvät Tilauskanta tavanomaista suurempi Henkilöstöä lisätty edelleen, mutta kehityksessä suuria eroja toimialojen välillä Korkeasuhdanteen ennustetaan jatkuvan vielä tulevana kesänäkin (näkymien saldoluku +12) Teollisuusyritykset kuvaavat EK:n huhtikuussa tekemässä tiedustelussa tämänhetkistä suhdannetilannettaan selvästi normaalia paremmaksi. Tuotannon kasvu on jatkunut melko hyvää vauhtia, ja henkilöstöä on myös lisätty. Kehitys on osittain ollut jopa aiempia odotuksia parempaa. Suhdanteita kuvataan tavanomaista valoisammiksi lähes kaikilla teollisuuden toimialoilla. Kuitenkin elintarvike-, TEVA- ja graafisessa teollisuudessa tilanne oli melko lähellä normaalia. Vahvan suhdannekehityksen ennustetaan jatkuvan vielä tulevana kesänäkin. Suhdannenäkymien saldoluku jopa nousi hieman edelliseen Suhdannebarometriin verrattuna Suhdannenäkymät toimialoittain Elintarviketeollisuus Rakennustuoteteollisuus Painaminen Teknologiateollisuus Metsäteollisuus Kemianteollisuus Teva-teollisuus Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +12. Edellisessä, tammikuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli +4. Nykyisestä vahvistuvia suhdanteita odotti huhtikuussa 17 prosenttia teollisuusyrityksistä, ja viisi prosenttia ennusti tilanteen heikkenevän lähitulevaisuudessa. Noin neljä viidesosaa eli 78 % teollisuusyrityksistä ei ennakoi suhdanteissa tapahtuvan merkittäviä muutoksia tulevan kesän aikana Teollisuuden tuotantomäärien kasvu on tiedustelun mukaan jatkunut ja hieman nopeutunutkin aiemmasta. Kehitys oli jopa aavistuksen parempaa kuin yritykset ennustivat kolme kuukautta sitten. Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat edelleen varsin hyvät, ja teollisuusyritykset arvioivat tuotantonsa kasvavan lähikuukausina kohtuullisen ripeästi. Loppukesällä kasvun ennustetaan jatkuvan, mutta hieman nykyistä hitaampana. Kasvunäkymät vaihtelevat jonkin verran eri toimialojen välillä, mutta TEVA-teollisuutta lukuun ottamatta tuotannon ennustetaan olevan noususuunnassa. Tiedusteluun osallistuneet teollisuusyritykset ovat saaneet alkuvuonna enemmän uusia tilauksia kuin viime vuoden lopulla. Tilauksia saatiin yhtä paljon kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Tulevalla kolmen kuukauden jaksolla tilauksia odotetaan yhä aiempaa runsaammin. 1 Nousussa (+) Tuotanto ja tuotanto-odotus Laskussa (-), kausitasoitus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

6 1 Nousussa (+) Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus Laskussa (-), kausitasoitus Teollisuuden tilauskanta kasvoi, ja sen arvioitiin olevan selvästi normaalitason yläpuolella. Teollisuuden henkilöstön määrä kasvoi tiedustelun mukaan melko selvästi kuluvan vuoden alussa. Henkilöstökehitys oli jonkin verran parempaa kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Toimialoittaiset erot olivat kuitenkin yhä huomattavia. Henkilöstö kasvoi erityisesti teknologia-, rakennusaine- ja kemianteollisuudessa, kun taas supistuminen oli voimakasta mm. paperiteollisuudessa ja TEVA-teollisuudessa. Lähikuukausina henkilöstön määrän odotetaan pysyvän vakaana. Toimialojen välillä on kuitenkin tuntuvia eroja henkilöstöodotuksissa, parhaat arviot ovat teknologiateollisuudessa Liikaa kapasiteettia Tuotantokapasiteetti Sopivasti kapasiteettia Liian vähän kapasiteettia Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Myyntihintojen nousu nopeutui aiempien odotusten mukaisesti. Tulevina kuukausina hintojen nousun ennustetaan jatkuvan kohtalaisena. Tuotantokustannusten nousu jatkui myös, mutta se hidastui edellisessä tiedustelussa esitettyjen arvioiden mukaisesti. Lähitulevaisuudessa kustannusten nousun arvioidaan olevan melko loivaa. Kapasiteetin täyskäyttöaste pysyi korkealla tasolla. Huhtikuussa 84 prosentilla vastaajayrityksistä oli kapasiteetti täydessä käytössä (kapasiteettia sopivasti tai liian vähän kysyntään nähden). Liikaa kapasiteettia oli vastaavasti 16 prosentilla vastaajista. Myös suoranaisesta kapasiteettipulasta kärsivien yritysten määrä on vähitellen kasvanut. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on yleistynyt yhä. Huhtikuun tiedustelussa 15 prosenttia teollisuusyrityksistä kertoi ammattityövoimapulasta (huhtikuussa 1 %). Vaikeinta työvoimapula on kone- ja metallituoteteollisuudessa. Riittämätön kysyntä esti tuotannon laajentamista 15 prosentissa yrityksiä ja kapasiteettipula oli tuotannon kasvattamisen este 11 prosentilla vastaajista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 2745

7 Rakentaminen Vahva suhdannekuva jatkunut: tuotannon kasvu nopeutui, kapasiteetista pulaa yhä enemmän Henkilöstöä lisätty aiempia arvioita enemmän, työvoimapula ei helpota Myymättömien huoneistojen määrä oli jonkin verran alle normaalin Korkeasuhdanteen ennustetaan jatkuvan, saldoluku +6 Rakennusyritykset kuvasivat EK:n huhtikuussa tekemässä tiedustelussa korkeasuhdanteen jatkuneen edelleen. Tilanne on selvästi tavanomaista parempi sekä maa- ja vesirakentamisessa että talonrakentamisessa. Tuotannon kasvu nopeutui hieman alkuvuonna. Kapasiteetti on täydessä käytössä, ja kapasiteettipulaa esiintyy jo melko yleisesti. Ammattityövoimapula ei ole helpottanut Suhdannenäkymät Korkeasuhdanteen arvioidaan jatkuvan edelleen. Yleisen suhdannekuvan ennustetaan jopa hieman vahvistuvan lisää loppukeväällä ja kesällä Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli huhtikuussa +6. Tammikuussa vastaava lukema oli +2. Suhdanteiden paranemista odotti huhtikuun tiedustelussa 14 prosenttia vastaajista, heikkenemistä odottavia oli kahdeksan prosenttia. Lähes neljä viidesosaa eli 78 prosenttia vastaajayrityksistä odotti tilanteen pysyvän lähikuukaudet entisellään. Tiedustelun mukaan rakentamisen tuotannon kasvu nopeutui hieman kuluvan vuoden alussa. Kehitys oli varsin samankaltaista kuin yritykset kolme kuukautta sitten odottivat. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan, tosin hieman hitaampana kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Myös loppukesälle on kohtuullisia kasvuodotuksia. Kyselyyn osallistuneet rakennusyritykset saivat alkuvuonna uusia tilauksia hieman enemmän kuin kolme kuukautta aiemmin. Tilausten kasvun ennustetaan jatkuvan myös kesällä. Tilauskanta kasvoi hieman, ja sen tasoa kuvattiin huhtikuun tiedustelussa jonkin verran normaalia paremmaksi. Tilauskanta turvaa tällä hetkellä tuotannon jatkumisen lähes seitsemän kuukauden ajan Nousussa (+) Tuotanto ja tuotanto-odotus Laskussa (-), kausitasoitus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

8 1 Nousussa (+) Henkilöstö ja henkilöstöodotus Laskussa (-), kausitasoitus Liikaa kapasiteettia Tuotantokapasiteetti Sopivasti kapasiteettia Liian vähän kapasiteettia Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus Myymättömien asuinhuoneistojen määrä on alkuvuonna pysynyt ennallaan. Myymättömiä huoneistoja arvioidaan olevan jonkin verran normaalitilannetta vähemmän. Rakennusyritysten henkilökunnan määrän kasvu kiihtyi alkuvuonna. Kehitys oli selvästi parempaa kuin kolme kuukautta sitten ennustettiin. Kasvua tapahtui sekä talonrakentamisessa että maa- ja vesirakentamisessa. Lähikuukausina henkilöstön ei kuitenkaan enää arvioida kasvavan kausitasoitetuilla luvuilla mitattuna. Työllisyys pysyy silti varsin korkealla tasolla. Rakennusyritysten tuotteiden myyntihintojen nousu nopeutui uudelleen. Hintatason melko voimakas nousu vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Lähikuukausina hintojen nousun ennustetaan nopeutuvan lisää. Tuotantokustannusten kohoaminen jatkui erittäin voimakkaana. Nousu kiihtyi aiemmasta, ja ylitti myös edellisessä tiedustelussa arvioidun. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla kustannusten ennustetaan nousevan lähes yhtä nopeasti. Rakennusyritysten kannattavuus koheni hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Lähiaikoina kannattavuuden odotetaan pysyvän likimain ennallaan. Kapasiteetin käyttöaste oli edelleen korkea, ja kapasiteettipula jatkui varsin yleisenä. Huhtikuun tiedustelussa kuudella prosentilla vastaajista oli kapasiteettia vapaana. Samaan aikaan liian vähän kapasiteettia kysyntään nähden oli peräti 29 prosentilla vastaajista. Pula ammattityövoimasta jatkuu rakentamisessa vaikeana. Huhtikuussa 52 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi ammattityövoimapulan estävän tuotannon laajentamista. Riittämättömästä kysynnästä kertoi 11 prosenttia yrityksistä Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 2747

9 Palvelut Suhdannetilanne jatkunut alkuvuonna yleisesti normaalia vahvempana Näkymät lähikuukausille edelleen hyvät (saldoluku +8) Kustannukset ovat nousussa, mutta kannattavuus parani silti jonkin verran Ammattityövoimapula jatkunut ja vaikeutunut; heikosta kysynnästä kärsii vain harva yritys Palveluyritykset kuvaavat EK:n huhtikuussa tekemässä tiedustelussa tämänhetkisiä suhdanteitaan normaalia vahvemmiksi. Kaikkien palvelutoimialojen yritykset kuvaavat suhdannetilannetta tavanomaista paremmaksi. Valoisimmat arviot tämänhetkisestä suhdannekuvasta olivat rahoitus- ja vakuutusalalla. Näkymät lähikuukausille ovat säilyneet hyvinä, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan jopa hieman vahvistuvan lisää. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +8. Edellisessä, tammikuussa tehdyssä suhdannetiedustelussa vastaava lukema oli +9. Vahvistuvaa kehitystä odotti huhtikuussa 16 prosenttia vastaajista, ja samaan aikaan 8 prosenttia yrityksistä arvioi tilanteen kääntyvän heikommaksi. Noin kolme neljäsosaa eli 76 % kaikista palvelualojen yrityksistä ennustaa suhdannetilanteen pysyvän loppukevään ja kesän aikana entisellään. Palveluyritysten myynti on kuluvan vuoden alussa kasvanut hyvin. Kasvu vauhdittui hieman viime vuoden loppuun verrattuna, ja se oli osin jopa nopeampaa kuin yritysten kolme kuukautta sitten esittämät arviot. Myynti oli tammi-maaliskuussa kasvussa kaikilla palvelutoimialoilla. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat edelleen varsin myönteiset. Suotuisassa myynnin kehityksessä ei odoteta tapahtuvan muutoksia, vaan kasvuvauhti jatkuisi loppukeväällä yhtä nopeana kuin vuoden alussa. Loppukesällä kasvulukemat saattaisivat jäädä hieman matalammalle tasolle, mutta tuolloinkin myynti kehittyisi yhä kohtuullisesti. Palvelualojen henkilöstön kasvu jatkui alkuvuonna samaan tapaan kuin viime vuoden lopulla. Edellisen tiedustelun myönteisistä odotuksista jäätiin kuitenkin hieman. Lähikuukausina henkilöstön myönteisen kehityksen ennustetaan jatkuvan. Henkilöstön lisäystä odotetaan kaikilla toimialoilla tieto- ja viestintäpalveluja lukuun ottamatta Suhdannenäkymät Myyntiodotus Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10 1 Nousussa (+) Hinnat ja kustannukset Myyntihinnat Tuotantokustannukset Laskussa (-) Palveluyritysten myyntihintojen nousu nopeutui viime vuoden loppupuolella, ja tammi-maaliskuussa hinnat vahvistuivat yhä jonkin verran. Hinnat nousivat maltillisesti lähes kaikilla palvelualoilla. Lähikuukausina keskimääräisten myyntihintojen nousun ennustetaan jatkuvan likimain samankaltaisena. Kustannustason nousuvauhti kiihtyi hieman, kun tilannetta verrataan edelliseen vuosineljännekseen. Voimakkaimpia kustannuspaineita on liikenteessä, kun taas esimerkiksi tieto- ja viestintäpalveluissa yleisen kustannustason arvioitiin pysyneen ennallaan. Kustannusten nousun enteillään jatkuvan ja hieman yhä nopeutuvankin seuraavan kolmen kuukauden aikana Kannattavuus Myynnin kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Tila- ja laitepula Palveluyritysten kannattavuus koheni alkuvuonna varsin yleisesti. Hyvän kannattavuuskehityksen ennustetaan jatkuvan myös lähiajat. Ammattityövoimapula on jatkunut yleisenä palvelualoilla. Sitä pidetään selvästi merkittävimpänä toiminnan laajentamisen esteenä. Heikosta kysynnästä kärsivät vain harvat palvelualojen yritykset Ongelmia ammattityövoiman rekrytoinnissa on melko tasaisesti kaikilla palvelualoilla. Kaikista vaikein tilanne on entiseen tapaan mm. kiinteistö- ja siivousalalla. Huhtikuussa 24 prosenttia palvelualojen vastaajayrityksistä kärsi työvoimapulasta. Vastaava lukema oli tammikuun tiedustelussa 19 prosenttia. Huhtikuussa ainoastaan 1 prosenttia tiedusteluun vastanneista palvelualojen yrityksistä katsoi riittämättömän kysynnän rajoittavan toiminnan laajentamista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 2749

11 Toimialakatsaus Elintarviketeollisuus Tuotanto pysyi alkuvuonna ennallaan, mutta vienti oli kasvussa - lähikuukausille melko hyviä odotuksia Sekä hintojen että kustannusten nousu laantui hieman Yleiset suhdannenäkymät parantuneet, saldoluku +2 (tammikuussa -9) Henkilöstö supistui jonkin verran, ja alenevan kehityksen ennustetaan jatkuvan Elintarviketeollisuuden suhdannetilanne on alkuvuonna jatkunut likimain ennallaan, mutta odotukset lähikuukausille ovat aiempaa valoisammat. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +2, kun se oli tammikuussa -9. Huhtikuun tiedustelussa suhdanteiden ennusti paranevan 3 prosenttia vastaajayrityksistä, ja samaan aikaan 1 prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän. Runsas puolet eli 6 prosenttia vastaajista ennusti suhdannetilanteensa säilyvän lähikuukausina ennallaan. Elintarviketeollisuuden yritykset saivat alkuvuonna hieman enemmän uusia tilauksia kuin kolme kuukautta aiemmin. Tilauksia kertyi myös paremmin kuin edellisessä tiedustelussa ennustettiin. Huhti-kesäkuussa tilauksia odotetaan saatavan yhä aiempaa runsaammin. Tilauskannan kuvattiin olevan normaalitasolla. Kapasiteetin käyttöaste parani hieman. Huhtikuun tiedustelussa 4 prosentilla vastaajista oli vapaata kapasiteettia (tammikuussa 13 %). Kapasiteettipulaa ei esiintynyt. Tiedusteluun vastanneiden elintarviketeollisuusyritysten tuotanto pysyi alkuvuonna ennallaan. Kehitys oli odotuksia heikompaa, sillä kolme kuukautta sitten tehdyssä kyselyssä tuotantomäärien ennustettiin kasvavan. Huhti-kesäkuussa tuotannon enteillään kuitenkin kohoavan selvästi alkuvuoden tasolta. Tuotannosta poiketen vienti oli kasvussa alkuvuonna. Valmistuotevarastot kasvoivat hieman normaalin yläpuolelle. Raaka-ainevarastot supistuivat hieman, mutta niiden taso oli edelleen normaalia korkeampi. Elintarviketuotteiden myyntihintojen nousu hidastui jonkin verran. Lähikuukausina hintojen ennustetaan pysyvän vakaina. Tuotantokustannusten nousu laantui vähän, mutta oli yhä merkittävää. Huhti-kesäkuussa kustannusten nousun ennustetaan hidastuvan edelleen. Henkilökunnan määrä aleni jonkin verran. Laskun ennustetaan voimistuvan huhti-kesäkuussa Nousussa (+) 8 Suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Nousussa (+) Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstön odotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

12 Toimialakatsaus Teva-teollisuus Tuotanto ei kasvanut alkuvuonna, ja myös odotukset lähikuukausille pääosin vaisuja Yleiset suhdannenäkymät lähikuukausille heikentyneet jonkin verran, saldoluku -15 (tammikuussa -11) Hinnat pysyivät lähes ennallaan, mutta kustannukset kohosivat selvästi Henkilökunnan määrä väheni hieman, ja laskusuunnan ennustetaan jatkuvan TEVA-teollisuuden suhdannenäkymät ovat hieman heikenneet edelliseen tiedusteluun verrattuna. Tuotanto ei ole kasvanut, ja myös odotukset lähikuukausille ovat valtaosin melko vaatimattomat. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -15, kun se oli tammikuussa -11. Paranevaa kehitystä ennusti huhtikuussa yksi prosentti vastaajista, ja heikompaa lähitulevaisuutta enteili 16 % yrityksistä. Noin neljä viidesosaa eli 83 prosenttia vastaajista ei uskonut suhdanteissa tapahtuvan oleellisia muutoksia. Alan yritykset saivat tammi-maaliskuussa yhtä paljon uusia tilauksia kuin edellisellä neljänneksellä. Tilauskanta kuitenkin supistui samaan aikaan vähän. Kapasiteetin käyttöaste heikkeni hieman, mutta samalla myös kapasiteettipulaa esiintyy osalla yrityksistä. Kapasiteettia oli huhtikuussa vapaana 24 prosentilla toimialan vastaajayrityksistä (tammikuussa 9 %). Huhtikuussa 7 prosenttia vastaajista kärsi kapasiteettipulasta. Tiedusteluun vastanneiden TEVA-teollisuuden yritysten tuotanto pysyi kuluvan vuoden alussa entisellään. Myöskään lähikuukausille ei ennusteta tuotannon kasvua. Sen sijaan viennin odotetaan hieman kasvavan. Valmistuotevarastot kasvoivat yhä, ja niiden taso nousi yli normaalin. Myös raaka-ainevarastot suurenivat vähän. TEVA-teollisuuden tuotteiden myyntihinnat pysyivät likimain ennallaan. Myös tulevan kolmen kuukauden aikana hintojen ennustetaan pysyvän vakaina. Tuotantokustannukset jatkoivat odotettuakin ripeämpää nousua. Huhti-kesäkuussa kustannusten kohoamisen arvioidaan hieman laantuvan. Henkilöstön määrä supistui hieman. Huhti-kesäkuussa laskevan suunnan ennustetaan jatkuvan Nousussa (+) Nousussa (+) Suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus Laskussa (-), kausitasoitus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 27411

13 Toimialakatsaus Puuteollisuus Puuteollisuuden suhdannekuva on yhä erittäin vahva: lähes kaikki yritykset kuvaavat tilannettaan normaalia paremmaksi Suhdannehuippu ilmenee kapasiteetti- ja raaka-ainepulana Sekä myyntihinnat että tuotantokustannukset nousseet huomattavasti Myös odotukset lähikuukausille pysyneet valoisina Mekaanisen metsäteollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan erittäin vahvaksi. Suhdannehuippu ilmenee kuitenkin kapasiteetti- ja raaka-ainepulan yleistymisenä. Sekä hinnat että kustannukset kohosivat voimakkaasti. Huhtikuun tiedustelun mukaan korkeasuhdanteen ennustetaan jatkuvan entisellään myös lähitulevaisuudessa. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa, kun se oli tammikuussa +2. Entisestään paranevia suhdanteita odotti huhtikuun tiedustelussa 14 prosenttia vastaajista. Heikkenevää kehitystä odottavia oli samoin 14 %. Selvä enemmistö eli 72 prosenttia yrityksistä arvioi vahvan suhdannekuvan jatkuvan samankaltaisena myös lähikuukausien ajan. Mekaanisen metsäteollisuuden yritysten uusien tilausten kasvu kiihtyi alkuvuonna. Tilauskanta kasvoi, ja se oli selvästi normaalin yläpuolella. Kapasiteettipulaa esiintyi 31 prosentilla tiedusteluun osallistuneista, ja vain kolmella prosentilla oli vapaata kapasiteettia kysyntään nähden. Tuotannon kasvu jatkui alkuvuonna. Lähikuukausille ei kuitenkaan ole suuria kasvuodotuksia kapasiteetti- ja raaka-ainepulan vuoksi. Viennin kasvu jäi tammi-maaliskuussa vähäiseksi. Sekä valmistuote- että raaka-ainevarastot ovat yhä selvästi normaalitason alapuolella. Keskimääräiset myyntihinnat jatkoivat tuntuvaa nousua. Hinnat vahvistuivat lähes kaikilla toimialan yrityksillä. Kohoavan hintatason ennustetaan yleisesti jatkuvan myös huhti-kesäkuussa. Tuotantokustannusten nousu jatkui samaan aikaan voimakkaana, eikä tilanteeseen ennusteta muutoksia tulevinakaan kuukausina. Henkilökunnan määrä oli alkuvuonna lähes ennallaan, eikä siinä odoteta tapahtuvan suuria muutoksia huhti-kesäkuussakaan Nousussa (+) 8 Suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8 Laskussa (-) Nousussa (+) Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14 Toimialakatsaus Paperiteollisuus Suhdannetilanne kohentunut tasaisesti, tilauskanta jo normaalin yläpuolella Tuotantokustannukset kohonneet selvästi, hintojen nousu ollut vain maltillista - kustannuspaineiden ennustetaan jatkuvan Suhdanteiden odotetaan jonkin verran vahvistuvan lähikuukausina (saldoluku +13) Henkilöstön selvä väheneminen jatkuu yhä Paperiteollisuuden markkinatilanne on jatkanut tasaista paranemista, ja myös suhdanneodotukset lähikuukausille ovat kohenevat. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +13. Tammikuun tiedustelun vastaava lukema oli +9. Vahvistuvia suhdanteita ennusti huhtikuussa 15 prosenttia vastaajista. Samaan aikaan kaksi prosenttia odotti tilanteen kääntyvän heikommaksi. Selvä enemmistö eli 83 prosenttia yrityksistä ei ennusta suhdannekuvaan muutoksia loppukeväällä ja kesällä Suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Suhdannenäkymät Paperiteollisuus sai kuluvan vuoden alussa jonkin verran enemmän uusia tilauksia kuin edellisellä neljänneksellä. Tilausten kehitys vastasi aiempia odotuksia. Lähikuukausina uusia tilauksia odotetaan yhä hieman aiempaa runsaammin. Tilauskanta vahvistui, ja se oli nyt jo selvästi normaalia suurempi Tuotanto ja tuotanto-odotus Kapasiteettia on kuitenkin vielä jonkin verran vapaana. Huhtikuussa 27 prosentilla vastaajista oli vapaata kapasiteettia. Kapasiteettipula yleistyi hieman, ja siitä kärsi kolme prosenttia vastaajista. Tuotannon määrän kasvu jatkui alkuvuonna kohtuullisena. Samantapaisen kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan myös huhti-kesäkuussa, ja myös loppukesälle on kasvuodotuksia. Viennin kasvu nopeutui loppuvuonna. Viennin ennustetaan kasvavan kohtalaisesti myös kesällä. Valmistuotevarastot alenivat edelleen loivasti, ja niiden taso laski normaaliin. Raaka-ainevarastot pysyivät normaalia pienempinä. 1 Nousussa (+) Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Henkilöstö ja henkilöstöodotus Myyntihintojen nousu jatkui, mutta hidastui aiemmasta. Lähikuukausina hintatason ennustetaan kuitenkin vahvistuvan jälleen hieman enemmän. Tuotantokustannukset jatkoivat alkuvuonna voimakasta nousua. Kustannusten ennustetaan kohoavan vielä jonkin verran lisää. Henkilökunnan määrä väheni edelleen selvästi. Tulevina kuukausina henkilöstön supistumisen ennustetaan jatkuvan yleisenä. 1 Nousussa (+) Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 27413

15 Toimialakatsaus Painaminen Tämänhetkinen suhdannetilanne hieman normaalia vahvempi Kasvu ollut kohtuullista, kapasiteettia kuitenkin vielä vapaana Suhdannenäkymät melko hyvät, saldoluku +19 Tuotannon kasvu jatkunee kohtalaisena, hinnat ja kustannukset vakaat Painamista edustavat yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan hieman normaalia vahvemmaksi. Lähiaikojen näkymät ovat myös melko hyvät, ja suhdanteiden arvioidaan vahvistuvan hieman. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +19, kun se oli tammikuussa -3. Suhdanteiden paranemista odotti huhtikuussa 2 prosenttia vastaajista, ja 1 % ennusti tilanteen huononevan lähikuukausina. Neljä viidesosaa eli 79 prosenttia yrityksistä arvioi suhdanteiden jatkuvan entisellään. Alan yritykset saivat alkuvuonna jonkin verran runsaammin uusia tilauksia kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tilauskanta pysyi kuitenkin yhä normaalin alapuolella. Kapasiteettia on hieman aiempaa vähemmän vapaana. Huhtikuussa 24 prosentilla vastaajista oli kapasiteettia vapaana (tammikuussa 33 %). Kapasiteettipulasta kärsi huhtikuun tiedustelussa kuusi prosenttia vastaajayrityksistä. Tiedustelun mukaan tuotannon kasvu jatkui melko hyvää vauhtia. Alkuvuoden kasvulukemat jopa ylittivät odotukset. Huhti-kesäkuussa kasvun ennustetaan olevan hieman hitaampaa kuin tähän asti. Vientimäärissä ei tapahtunut oleellisia muutoksia talven aikana. Viennin vedossa ei odoteta tapahtuvan muutoksia loppukeväälläkään. Valmistuotevarastot ovat yhä jonkin verran tavanomaista pienemmät. Myös raaka-ainevarastot laskivat hieman alle normaalin. Myyntihinnat kääntyivät odotetusti loivaan nousuun. Lähikuukausina hintojen odotetaan pysyvän vakaina. Tuotantokustannukset kohosivat alkuvuonna jonkin verran. Seuraavan kolmen kuukauden aikana kustannusten ennustetaan pysyvän melko vakaina. Henkilöstö kehittyi odotuksia myönteisemmin. Työvoimaa lisättiin hieman alkuvuonna. Lähikuukausina henkilöstöön ei odoteta merkittäviä muutoksia Nousussa (+) 8 Suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Nousussa (+) Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

16 Toimialakatsaus Kemianteollisuus Tämänhetkinen suhdannekuva on yleisesti varsin hyvä Tuotannon kasvu on jatkunut, mutta kapasiteetin käyttöaste vaihtelee paljon toimialan sisällä Kustannukset kohoavat, mutta myös hintataso on ollut noususuunnassa Lähikuukausille ei odoteta suuria muutoksia, suhdannenäkymien saldoluku +6 Kemianteollisuuden suhdannetilanne on huhtikuussa tehdyn tiedustelun mukaan jatkunut yleisesti normaalia parempana. Tuotanto on kasvanut ja uusia tilauksia on saatu melko hyvin, mutta kapasiteetin käyttöaste vaihtelee paljon toimialan sisällä. Näkymissä lähikuukausille ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuun tiedustelussa +6 (tammikuussa -3). Suhdanteiden paranemista ennusti huhtikuussa 11 prosenttia vastaajista. Viisi prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän lähiaikoina, ja 84 prosenttia yrityksistä ei odottanut tilanteeseen muutoksia. Kemianteollisuuden yritykset saivat tammi-maaliskuussa hieman aiempaa enemmän uusia tilauksia. Tilauskanta pysyi vakaana, ja sen tasoa kuvattiin hieman normaalia suuremmaksi. Kapasiteetin käyttöaste vaihtelee huomattavasti alan sisällä. Huhtikuussa 24 prosentilla yrityksistä oli vapaata kapasiteettia (tammikuussa 13 %). Kapasiteettipula kuitenkin yleistyi samalla, ja siitä kärsi 22 prosenttia vastaajista. Tuotannon kasvuvauhti pysyi alkuvuonna kohtalaisena, ja kehitys oli odotettua parempaa. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan suunnilleen samankaltaisena. Odotukset kolmannelle neljännekselle eli heinä-syyskuulle enteilevät puolestaan melko hyvää kasvuvauhtia. Sekä valmistuote- että raaka-ainevarastot kasvoivat aiemmasta. Varastojen tasoa kuvataan hieman tavanomaista suuremmaksi. Myyntihinnat olivat tammi-maaliskuussa melko yleisesti nousussa. Hintojen nousun ennustetaan jatkuvan samankaltaisena myös lähikuukaudet. Tuotantokustannukset nousivat myös, tosin aiempaa maltillisemmin. Kustannusten nousun ennustetaan edelleen hieman vaimenevan huhti-kesäkuussa. Henkilöstön määrä jatkoi kasvua melko yleisesti. Lähikuukausina henkilöstömäärien ennustetaan pysyvän nykyisellään Nousussa (+) Nousussa (+) Suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 27415

17 Toimialakatsaus Rakennustuoteteollisuus Suhdannetilanteen kuvataan olevan tuntuvasti normaalia vahvempi Tuotanto jatkanut kasvua, tilauskanta on vahva ja kapasiteetti on täyskäytössä Korkeasuhdanteen odotetaan jatkuvan kesällä, näkymien saldoluku +2 (edellinen +1) Henkilöstö kasvanut selvästi, lähikuukausien odotukset hiukan varovaisemmat Rakennustuoteteollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa jatkuneen hyvin vahvana. Tuotanto ja vienti ovat kasvaneet ja kapasiteetti on täydessä käytössä. Korkeasuhdanteen ennustetaan jatkuvan myös kesällä. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +2 (tammikuussa +1). Suhdanteiden vahvistumista ennusti huhtikuussa 24 prosenttia vastaajista, ja 4 % odotti niiden heikentyvän. Vajaa kolme neljäsosaa eli 72 prosenttia arvioi suhdannekuvan pysyvän lähikuukaudet ennallaan. Rakennustuoteteollisuuden yritykset saivat alkuvuonna edelleen aiempaa runsaammin uusia tilauksia. Kehitys oli arvioitua parempaa. Tilauskanta nousi korkealle tasolle. Uusien tilausten kasvun ei kuitenkaan odoteta enää jatkuvan lähikuukausina. Kapasiteetti oli hyvin täyskäytössä, ja vain harvoilla tiedustelun vastaajayrityksillä oli vapaata kapasiteettia. Kapasiteettipulaa oli 21 prosentilla tiedusteluun vastanneista yrityksistä (tammikuussa 34 %). Tuotanto kasvoi alkuvuonna aiempien odotusten mukaisesti. Myös vientimäärät olivat selvässä nousussa. Tuotannon kasvun ennustetaan jatkuvan samankaltaisena myös lähikuukaudet, ja loppukesällekin on kohtuullisia kasvuodotuksia. Valmistuotevarastot nousivat tavanomaisen tason yläpuolelle. Sen sijaan raaka-ainevarastoja kuvattiin tasoltaan normaaleiksi. Myyntihintojen nousu nopeutui aiemmasta. Tulevina kuukausina hintojen nousun arvioidaan jatkuvan yleisenä. Kustannusten nousu jatkui myös melko voimakkaana. Seuraavan kolmen kuukauden aikana kustannusten ennustetaan yhä hieman kohoavan. Työvoiman määrä jatkoi selvässä kasvussa. Seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle odotetaan vain melko pientä työvoiman määrän lisäystä Nousussa (+) 8 Suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Nousussa (+) Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

18 Toimialakatsaus Teknologiateollisuus Suhdannetilanne tuntuvasti normaalia vahvempi, tilauskanta korkea Uusia tilauksia odotetaan lähikuukausina yhä aiempaa enemmän Työvoimapulaa kone- ja metallituoteteollisuudessa, henkilöstö kasvoi aiempia arvioita paremmin Korkeasuhdanteen ennustetaan jatkuvan lähikuukausina, suhdannenäkymien saldo +12 EK:n huhtikuussa tekemän suhdannetiedustelun mukaan teknologiateollisuuden yritysten suhdannetilanne on selvästi normaalia parempi. Tilauskanta on korkea ja henkilöstöä lisättiin alkuvuonna. Työvoimapula rajoittaa tuotantoa erityisesti kone- ja metallituoteteollisuudessa. Korkeasuhdanteen arvioidaan jatkuvan kesällä, ja yleiset näkymät lähikuukausille ovat edelleen hyvät. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +12. Edellisessä, tammikuussa tehdyssä tiedustelussa lukema oli +9. Suhdanteiden vahvistumista odotti huhtikuussa 16 prosenttia vastaajista, ja neljä prosenttia enteili heikkenevää kehitystä. Neljä viidesosaa eli 8 % yrityksistä arvioi tilanteen säilyvän kesän kuluessa ennallaan. Teknologiateollisuuden yritysten uusien tilausten määrä kasvoi hieman aiempaa nopeammin kuluvan vuoden alussa. Tilauskanta oli jo selvästi tavanomaisen yläpuolella. Hyvän tilauskehityksen odotetaan myös jatkuvan, ja kevätkesällä uusia tilauksia ennustetaan saatavan melko selvästi aiempaa runsaammin. Kapasiteetin käyttöaste vaihtelee yhä alan sisällä. Liikaa kapasiteettia oli 16 prosentilla yrityksistä (tammikuussa myös 16 %) ja kapasiteettipulaa 19 prosentilla (tammikuussa 17 %). Tuotantomäärien kasvu nopeutui alkuvuonna, ja kehitys oli osin odotettuakin myönteisempää. Viennin kasvu jatkui myös. Tuotanto- ja vientiodotukset kuluvan vuoden toiselle neljännekselle ovat hyvät, ja tuotantomäärien arvioidaan kasvavan yleisesti. Myös loppukesälle on kasvuodotuksia, mutta vauhti jäisi tuolloin hieman hitaammaksi. Valmistuote- ja raaka-ainevarastot pysyivät lähellä normaalitasoa. Ammattityövoimapula jatkui vaikeana erityisesti kone- ja metallituoteteollisuudessa. Myyntihinnat nousivat loivasti, ja saman suunnan odotetaan jatkuvan. Kustannukset olivat vakaat. Henkilöstön määrä kasvoi odotuksia paremmin, ja kohtuullisen kasvun ennustetaan jatkuvan alkukesälläkin Suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna Suhdannenäkymät Nousussa (+) 8 Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Nousussa (+) Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus -8 Laskussa (-), kausitasoitus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 27417

19 Toimialakatsaus Kauppa Suhdannetilanne jatkunut hyvänä: myynti on kasvussa ja kannattavuus koheni alkuvuonna Varsin hyviä odotuksia myynnin kasvusta myös loppukeväälle ja kesälle Yleiset suhdannenäkymät edelleen valoisat, saldoluku +6 (edellinen +11) Henkilöstön kasvu nopeutui, myös odotukset lähikuukausille myönteiset Kaupan alan yritykset luonnehtivat EK:n huhtikuisessa tiedustelussa suhdannetilannettaan normaalia vahvemmaksi. Myynti on kasvanut useimmilla yrityksillä varsin hyvin, ja myös hinnat ovat jonkin verran vahvistuneet. Myös näkymät lähikuukausille ovat vakaan myönteiset. Myynnin kasvun odotetaan jatkuvan, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan yhä hieman kohenevan. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuun tiedustelussa +6. Tammikuussa vastaava lukema oli +11. Vahvistuvaa suhdannekehitystä odotti huhtikuussa 16 prosenttia vastaajista; heikompiin aikoihin uskoi puolestaan 1 prosenttia. Noin kolme neljäsosaa eli 74 prosenttia kaupan alan yrityksistä ei ennustanut suhdanteissa tapahtuvan oleellisia muutoksia loppukevään ja kesän aikana. Kyselyyn osallistuneet kaupan alan yritykset arvioivat myyntinsä kasvun jatkuneen ja nopeutuneenkin kuluvan vuoden ensimmäisinä kuukausina. Valtaosalla alan yrityksistä myynti oli myös suurempaa kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat edelleen hyvät. Myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan varsin ripeää tahtia loppukeväällä ja alkukesällä. Kolmannelle vuosineljänneksellekin on positiivisia odotuksia. Myyntihinnat kohosivat hieman alkuvuonna. Kehitys vastasi kolme kuukautta sitten tehdyssä tiedustelussa esitettyjä odotuksia. Hintojen nousun vastapainona myös kustannustaso kohosi jonkin verran. Hinta- ja kustannuskehityksen ennustetaan pysyvän samantapaisena myös lähikuukausina. Kaupan alan yritysten kannattavuus parani alkuvuonna, ja myönteisen suunnan ennustetaan jatkuvan. Kyselyyn osallistuneiden kaupan alan yritysten henkilöstön kasvu nopeutui odotetusti alkuvuonna. Myös odotukset lähikuukausille ovat hyvät, ja henkilöstöä arvioidaan lisättävän edelleen jonkin verran Suhdannenäkymät Myyntiodotus Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

20 Toimialakatsaus Hotellit ja ravintolat Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan jonkin verran normaalia paremmaksi Myynnin kasvu on jatkunut odotettua parempana, hinnat olleet loivassa nousussa Suhdanteiden ennustetaan pysyvän lähestulkoon ennallaan, saldoluku +1 Myyntiodotukset lähikuukausille aiempaa varovaisemmat; kustannusten arvioidaan kohoavan Hotelli- ja ravintola-alan yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa jatkuneen jonkin verran normaalia vahvempana. Myynnin kasvu oli alkuvuonna odotettua nopeampaa, ja myös hintataso vahvistui hieman. Odotukset kesälle ovat kuitenkin aiempaa varovaisemmat: myynnin kasvu jäisi melko pieneksi ja kustannukset kohoaisivat. Yleisen suhdannekuvan uskotaan silti pysyvän likimain entisellään. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +1, kun se oli tammikuussa +1. Suhdanteiden paranemista odotti huhtikuun tiedustelussa 12 prosenttia vastaajista, 11 prosenttia arvioi niiden heikkenevän. Selvä enemmistä eli 77 prosenttia hotelli- ja ravintola-alan yrityksistä odotti suhdannekuvansa säilyvän nykyisellään loppukevään ja kesän aikana. Tiedustelun mukaan hotellien ja ravintoloiden myynti jatkoi kasvussa alkuvuonna. Kasvuvauhti oli parempaa kuin kolme kuukautta sitten tehdyssä tiedustelussa odotettiin. Odotukset myynnin kasvusta lähikuukausille ovat kuitenkin selvästi varovaisemmat. Kasvun ennustetaan jäävän melko vähäiseksi loppukeväällä ja alkukesällä, eikä kolmannelle vuosineljänneksellekään ole kovin voimakkaita kasvuodotuksia. Kyselyn mukaan myyntihinnat nousivat alkuvuonna kohtalaisesti. Hintakehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Kustannustaso kohosi myös, mutta nousu jäi hieman loivemmaksi kuin kolme kuukautta sitten arvioitiin. Kolmen seuraavan kuukauden aikana hintojen nousun ennustetaan olevan melko vähäistä. Kustannusten nousun arvioidaan kuitenkin kiihtyvän uudelleen. Kyselyyn osallistuneiden hotellien ja ravintoloiden henkilöstö pysyi odotetusti lähes ennallaan tammi-maaliskuussa. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla henkilöstön ennustetaan kasvavan aavistuksen Suhdannenäkymät Myyntiodotus Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 27419

21 Toimialakatsaus Liikenne Suhdannetilanteen kuvataan jatkuneen hieman normaalia parempana kuluvan vuoden alussa Myynti on kasvanut kohtalaisen tasaisesti, mutta kustannuspaineet ovat taas lisääntyneet Näkymät lähikuukausille ovat pysyneet vakaina kustannusten noususta huolimatta, saldoluku +1 Henkilöstö väheni hieman, odotukset lähikuukausille myönteisemmät Liikennettä edustavat yritykset kertovat EK:n huhtikuun tiedustelussa suhdannetilanteensa olevan yhä jonkin verran normaalia vahvempi. Myynti on kasvanut tasaisesti, mutta kustannustason nousu on alkanut kiihtyä uudelleen. Näkymät lähikuukausille ovat jonkin verran aiempaa paremmat, ja suhdanteiden ennustetaan pysyvän lähes nykyisellään. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuun tiedustelussa +1. Tammikuussa vastaava lukema oli +5. Suhdanteiden paranemista odotti huhtikuussa 2 prosenttia vastaajista, ja heikkenemistä ennusti tapahtuvan 19 prosenttia yrityksistä. Hieman yli puolet eli 61 % yrityksistä ei arvioi suhdanteissa tapahtuvan merkittäviä muutoksia loppukevään ja kesän aikana. Liikennealan palvelujen myynti kasvoi kohtuullisen hyvin kuluvan vuoden alussa. Kasvuvauhdissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen neljännekseen verrattuna. Kasvu oli myös samanlaista kuin yritykset odottivat kolme kuukautta sitten. Huhti-kesäkuussa kasvun enteillään olevan yhä kohtuullista, ja kasvuodotukset loppukesällekin ovat pysyneet varsin vakaina. Myyntihintojen nousu jatkui melko nopeana. Hintojen vahvistuva suunta oli kuitenkin odotettua, sillä kolme kuukautta sitten arviot olivat myönteiset. Huhti-kesäkuussa hintojen nousun ennustetaan jatkuvan lähes yhtä voimakkaana. Kustannukset kohosivat edelleen, ja nousuvauhti jopa kiihtyi aiemmasta. Kustannuspaineet olivat aiempia arvioita vaikeampia. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla kustannusten arvioidaan yhä nousevan selvästi. EK:n huhtikuun suhdannetiedusteluun osallistuneiden liikennettä edustavien yritysten henkilöstö pysyi kuluvan vuoden alussa entisellään. Kehitys oli varsin samankaltaista kuin kolme kuukautta sitten ennustettiin. Näkemykset lähikuukausista ovat hieman paremmat, ja työvoiman määrän ennustetaan kääntyvän loivaan kasvuun Suhdannenäkymät Myyntiodotus Henkilöstö ja henkilöstöodotus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

22 Toimialakatsaus Rahoitus ja vakuutus Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana: myynnin kasvu hidastunut loivasti Näkymät hieman aiempaa varovaisemmat, mutta yleinen suhdannekuva säilynee nykyisellään (saldoluku -3) Myynnin kasvun odotetaan hidastuvan loivasti myös tulevina kuukausina Henkilöstö pysyi alkuvuonna ennallaan, lähikuukausille on kasvuodotuksia Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa jatkuneen selvästi normaalia vahvempana. Myynnin kasvu hidastui loivasti, mutta oli yhä varsin voimakasta. Lähikuukausien näkymät ovat edelleen hieman aiempaa varovaisemmat, mutta yleisen suhdannekuvan ennustetaan silti pysyvän lähes nykyisellään. Suhdannenäkymien saldoluku oli uusimmassa, huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa -3. Tammikuussa vastaava pisteluku oli +6. Huhtikuun tiedustelussa suhdanteiden odotti vahvistuvan 4 prosenttia yrityksistä, ja 7 prosenttia ennusti niiden heikkenevän. Huomattava enemmistö eli 89 % yrityksistä ei enteillyt merkittäviä muutoksia yleiseen suhdannekuvaan lähikuukausina Suhdannenäkymät Rahoitus- ja vakuutusalan yritysten palvelujen kysyntä on edelleen kasvanut alkuvuonna, vaikka voimakkain kasvu näyttää jääneen taakse viime vuoden puolella. Loivasta hidastumisesta huolimatta myynnin kasvu oli parempaa kuin yritykset ennustivat kolme kuukautta sitten Myyntiodotus Myyntiodotukset lähikuukausille ovat säilyneet yhä varsin hyvinä. Kasvuvauhdin loiva, tasainen hidastuminen näyttää kuitenkin jatkuvan sekä huhti-kesäkuussa että myöskin loppukesällä. Rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myyntihinnat nousivat yhä loivasti alkuvuonna. Kustannustaso kohosi myös hieman. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla hintojen ennustetaan pysyvän vakaina, ja kustannusten odotetaan kohoavan enintään lievästi Henkilöstö ja henkilöstöodotus Tiedusteluun osallistuneiden rahoitus- ja vakuutusalan yritysten henkilöstö pysyi alkuvuonna vakaana. Kehitys oli hieman heikompaa kuin yritykset kolme kuukautta sitten odottivat - tuolloin ennustettiin työvoiman lisäämistä. Odotukset loppukeväälle ovat kuitenkin säilyneet varsin hyvinä, ja henkilöstön arvioidaan kasvavan jonkin verran nykytasoltaan Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Toukokuu 27421

23 Toimialakatsaus Tieto- ja viestintäpalvelut Suhdannetilanne tällä hetkellä jonkin verran tavanomaista vahvempi Myynti jatkoi kasvua, mutta vauhti jäi matalammaksi kuin loppuvuonna - hinnat edelleen nousussa Suhdanneodotukset lähikuukausille edelleen melko hyvät, saldoluku +13 Myynnin kasvu jäänee lähikuukausina vähäiseksi, mutta hintojen enteillään kohenevan Tieto- ja viestintäpalveluyritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan jonkin verran tavanomaista vahvemmaksi. Myynti kasvoi kuluvan vuoden alussa jonkin verran, ja pitkään laskussa olleet hinnat näyttävät kääntyneen selvemmin ylöspäin. Yleisen suhdannekuvan ennustetaan yhä hieman paranevan lähikuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa +13. Edellisellä kerralla tammikuussa vastaava lukema oli +1. Paranevaa suhdannekehitystä odotti huhtikuussa 15 prosenttia vastaajista ja ainoastaan kaksi prosenttia ennusti tilanteen heikkenevän. Runsas neljä viidesosaa eli 83 prosenttia yrityksistä odottaa tilanteen säilyvän ennallaan. Tieto- ja viestintäpalvelualan myynnin kasvu on jatkunut tammi-maaliskuussa, vaikka kasvuvauhti jäi pienemmäksi kuin edellisellä neljänneksellä. Kasvun hidastuminen oli odotettua, sillä kolme kuukautta sitten yritysten kasvuodotukset olivat varovaisia. Lähikuukausina myynnin ennustetaan kääntyvän uudelleen hieman ripeämpään kasvuun. Loppukesällä eli heinä-syyskuussa kasvu jatkuisi melko rauhallisena. Myyntihintojen nousu jatkui alkuvuonna. Pitkään laskussa ollut hintataso on nyt kohonnut jo lähes vuoden ajan. Hintojen ennustetaan jatkavan melko loivaa nousua loppukevään ja alkukesän ajan. Kustannustasossa ei puolestaan tapahtunut oleellisia muutoksia tammi-maaliskuun aikana. Suuria muutoksia kustannuksiin ei ennusteta seuraavien kolmen kuukauden aikanakaan Suhdannenäkymät Myyntiodotus Henkilöstö ja henkilöstöodotus Tieto- ja viestintäpalveluyritysten henkilöstömäärä pysyi tammi-maaliskuussa ennallaan. Merkittäviä muutoksia henkilöstöön ei ennusteta lähitulevaisuudessakaan Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus Suhdannebarometri Toukokuu 27 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Suhdannebarometri Marraskuu 2008

Suhdannebarometri Marraskuu 2008 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdanteet marraskuussa 28 Suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat heikenneet nopeasti ja voimakkaasti Muutos aiempaan on suuri erityisesti

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TOUKOKUU 18 Uusimaa oli huhtikuussa 18 tavanomaista parempi Tuotanto lisääntyi lievästi alkuvuoden aikana kasvun ennakoidaan vauhdittuvan lähikuukausina Rekrytointivaikeuksia oli 27 %:lla yrityksistä Lähikuukausien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 212 Suhdannebarometri Helmikuu 212 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Suhdannetilanne vahvistunut yhä

Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit kesäkuu 6 Julkaistavissa 27.6.6 klo 9. Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit korkealla tasolla Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi yhä kesäkuussa. Tuotanto-odotukset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 16 Suhdannebarometri Marraskuu 16 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo ELOKUU 18 Uusimaa on noussut selvästi tavanomasta paremmaksi Tuotanto ja myynti kasvavat yleisesti Henkilökunnan määrä on noususuunnassa, ammattityövoimasta pulaa 31 %:lla alasta himmenivät hieman kesän

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TAMMIKUU 19 Uusimaa oli tammikuussa tavanomaista suotuisampi Tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa Kannattavuus on vähän vuoden takaista parempi Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan aavistuksen verran lähikuukausina,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 212 Suhdannebarometri Elokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2010

Suhdannebarometri Toukokuu 2010 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2018

Suhdannebarometri Tammikuu 2018 Suhdannebarometri Tammikuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 218 Sisällysluettelo 1 218 tammikuussa 218...

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo LOKAKUU 218 Uusimaa Suhdannetilanteen arvioidaan pysyneen hyvänä kesän lopulla ja syksyn alussa Tuotanto- ja myyntikehitys on jatkunut vakaana Rekrytointivaikeudet ovat yhä yleisempiä Lähikuukausien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011 Suhdannebarometri Toukokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 toukokuussa

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2018

Suhdannebarometri Toukokuu 2018 Suhdannebarometri Toukokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 218 Sisällysluettelo 2 218 toukokuussa 218...

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo Uusimaa pysyi alkuvuoden aikana tavanomaista parempana Tuotannon ja myynnin arvioidaan lisääntyneen ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ammattityövoiman puute oli yleinen ongelma säilynevät kevään ja kesän

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa edelleen tavanomaista suotuisampi Tuotannon ja myynnin kasvu jatkuu Samana aikaan pulaa työvoimasta ja kysynnästä Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän kesän lopulla ja syksyn alussa, saldoluku

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 212 Suhdannebarometri Toukokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 216 Suhdannebarometri Elokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21 211

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2017

Suhdannebarometri Lokakuu 2017 Suhdannebarometri Lokakuu 217 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 217 Sisällysluettelo 4 217 lokakuussa 217... 4

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 217 Suhdannebarometri Helmikuu 217 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 29 21 211

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 212 Suhdannebarometri Marraskuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 215 Suhdannebarometri Marraskuu 215 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 216 Suhdannebarometri Toukokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005 PK-Suhdannebarometri Toukokuu 25 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne alkuvuonna hieman odotuksia vahvempi Kasvuodotukset lähikuukausille kuitenkin melko vaimeat Kustannuskehitys jatkunut varsin ongelmallisena

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 212 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi vuoden 212 toisella neljänneksellä Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Toukokuu 217 Teollisuus ja rakentaminen z arvioidaan tavanomaista suotuisammaksi z Tuotanto kasvaa ja tilauskirjat ovat normaalia täydemmät z Yleiset suhdanneodotukset

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne pysyi heikkona vuoden 2015 alkukuukausina Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne yhä vaikea Yleiset suhdannenäkymät

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2018

Suhdannebarometri Lokakuu 2018 Suhdannebarometri Lokakuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 218 Sisällysluettelo 4 218 lokakuussa 218... 4

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 15 Suhdannebarometri Helmikuu 15 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Marraskuu 12 Teollisuus ja rakentaminen tummenevat, saldoluku -22 Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Tuotannon ennakoidaan pysyvän loppuvuoden aikana

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri

PK-Suhdannebarometri PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6 4, kausitas. Teollisuus

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Elokuu 2009

Suhdannebarometri. Elokuu 2009 Suhdannebarometri Elokuu 29 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 21 22 23 24 25 26 27 28 29-6 25 26 27 28 29 elokuussa

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2019

Suhdannebarometri Tammikuu 2019 Suhdannebarometri Tammikuu 219 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 219 Sisällysluettelo 1 219 tammikuussa 219...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 17 Suhdannebarometri Toukokuu 17 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 9 1 11 12 13 14

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 213 Suhdannebarometri Toukokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 213 Suhdannebarometri Marraskuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2019

Suhdannebarometri Toukokuu 2019 Suhdannebarometri Toukokuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 19 Sisällysluettelo 2 19 toukokuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 14 Suhdannebarometri Elokuu 14 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 6 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019 Suhdannebarometri Heinäkuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Heinäkuu 19 Sisällysluettelo 3 19 heinäkuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Suhdannebarometri Elokuu 2018

Suhdannebarometri Elokuu 2018 Suhdannebarometri Elokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Elokuu 218 Sisällysluettelo 3 218 elokuussa 218... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2013

Suhdannebarometri Helmikuu 2013 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus. Syyskuu 2019

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus. Syyskuu 2019 Elintarviketeollisuuden talouskatsaus Syyskuu 2019 Suhdannetilanne normaali, varovaisin odotuksin syksyyn Alkuvuosi 2019 oli elintarviketeollisuudelle suotuisa ja suhdanteet etenivät myönteisesti. Odotukset

Lisätiedot