Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2015 Lisätietoja:"

Transkriptio

1 Suhdannebarometri Helmikuu 15

2 Suhdannebarometri Helmikuu 15

3 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus Teollisuus Rakentaminen Palvelut Teollisuus Rakentaminen Palvelut helmikuussa 15 zsuhdannekuva edelleen alavireinen: nykytilanne alle keskimääräisen zteollisuuden näkymät toipuneet vähän syksyn pudotuksesta tuotanto kasvaisi loivasti alkuvuonna zpalvelujen ja rakentamisen odotukset vuoden 15 alkupuolelle varsin vaatimattomat zöljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat EU-talouksia zsuurimpia riskejä Venäjä sekä Kreikan velkakriisin uudet käänteet EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat edelleen varsin varovaiset erityisesti palvelualoilla ja rakentamisessa. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan myös selvästi tavanomaista heikommaksi kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa pieni kohennus näkymiin yleiskuva silti hyvin varovainen Teollisuuden suhdannenäkymät ovat hieman toipuneet syksyn notkahduksesta, mutta vuoden 15 alkupuolen suhdannekehityksestä ennustetaan silti vain välttävää. Monet teollisuusyritykset ennustavat tilanteensa heikkenevän lisää. Rakentamisen ja palvelujen näkymät ovat yhä matalalla. Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku koheni tammikuussa lukemaan -4 (lokakuussa -13). Rakentamisen suhdanneodotukset ovat nyt saldoluvussa -21 (lokakuussa -26). Palveluyritysten suhdannenäkymien tammikuun saldoluku on puolestaan -12 (lokakuussa -18). Teollisuustuotannon arvioidaan kasvavan maltillisesti kuluvan vuoden alkupuolella, kun uusien tilausten määrä kasvaisi loivasti. Palvelujen myynnin volyymi laskisi keskimäärin jonkin verran, mutta odotusten vaihtelu eri palvelualojen välillä on suurta. Rakentamisen tuotanto pysyisi melko vakaana. n ennustetaan laskevan kaikilla kolmella päätoimialalla. Teollisuuden tilauskanta on yhä alle keskimääräisen. Samoin kapasiteetin käyttöaste on matala, vaikka se paranikin vähän. Teollisuusyritykset ennustavat kannattavuutensa pysyvän vakaana. Sen sijaan rakentamisessa ja palvelualoilla kannattavuus jatkaisi heikkenemistä. 24Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

4 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat edelleen miinuksella, vaikka näkymät ovat hieman toipuneet syksyn pudotuksesta. Alkuvuodesta 15 ennustetaan edelleen vaisua. Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat Ostopäälliköiden indeksi, USA Euron dollarikurssi Teollisuus Palvelut Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Lähde: Suomen Pankki Euro ja öljy tukevat elpymistä huolina Kreikka ja Venäjä Ennakoivat talousindikaattorit ovat USA:ssa melko korkealla, ja talouden elpymisen ennustetaan jatkuvan. Euroopassa maiden välinen vaihtelu on suurta. Koko EU:n talouden odotetaan kuitenkin olevan vähitellen toipumassa, vaikka Kreikan velkakriisi on jälleen noussut huoleksi. Alkutalven merkittävimmät talousuutiset ovat olleet öljyn nopea halpeneminen ja euron kurssin kääntyminen kauan odotettuun laskuun. Halvempi öljy tukee globaalia talouskasvua, mutta vaikutukset maiden välillä vaihtelevat rajusti. USA sekä Suomelle tärkeät Länsi-Euroopan markkinat hyötyvät, mutta toisaalta Suomi kärsii tuntuvasti Venäjän talouden rajusta heikkenemisestä. Ennakoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 1543

5 Teollisuus zsuhdanteissa ei tapahtunut loppuvuonna suuria muutoksia: tilanne jatkui keskimääräistä heikompana Tuotanto ja tuotanto-odotus ztuotannon määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia znäkymät hieman toipuneet syksyn notkahduksesta (saldoluku nyt -4): alkuvuodesta 15 odotetaan silti vaisua ztuotanto kasvaa hitaasti, mutta henkilöstön määrä vähenee Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Teollisuuden suhdannenäkymät Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannetilanteessa ei tapahtunut viime vuoden lopulla juuri muutoksia. Tammikuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa nykytilaa kuvataan jonkin verran keskimääräistä heikommaksi (saldoluku -3). hieman toipuneet - alkuvuosi 15 silti vaisu ovat vähän kohentuneet alkutalven aikana. Silti yleistä suhdannekäännettä parempaan ei vielä odoteta. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymien saldoluku koheni tammikuussa tasolle -4 (lokakuussa -13). Nyt 11 prosenttia vastaajista ennusti suhdannenousua vuoden 15 alkupuoliskolle, ja 15 prosenttia odotti tilanteen synkkenemistä. Näkymät olivat vakaat 74 prosentilla vastaajista. Tuotanto kasvaisi alkuvuonna loivasti Teollisuusyritysten tuotannon määrä pysyi tiedustelun mukaan lähes ennallaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toteutunut tuotantokehitys oli hieman edellisen Suhdannebarometrin ennustetta heikompi. Lähikuukausina tuotannon odotetaan kasvavan hitaasti, ja myös toisella neljänneksellä tuotantoluvut olisivat vähän nousussa. Tuotantokapasiteetti on vähän aiempaa paremmin hyödynnettynä, mutta sen käyttöaste on yhä selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvon. Tammikuussa 65 prosentilla vastaajista kapasiteetti oli täysin hyödynnettynä (lokakuussa 58 %). Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan vähän Teollisuusyritysten saamien uusien tilausten määrä pysyi melko vakaana viime vuoden lopulla. Tilausten ennustetaan kasvavan loivasti kuluvan vuoden alkupuolella. Tilauskanta pysyi loppuvuonna ennallaan, ja sen taso on yhä yleisesti alle keskimääräisen. 44Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

6 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet lähellä normaalia tasoa. Selvästi merki Tilauskanta laskee yhä Teollisuusyritysten henkilöstön määrä aleni hieman viime vuoden lopulla. Myös lähikuukausien aikana työvoiman määrän ennustetaan jonkin verran vähenevän Kannattavuus kohentunut jonkin verran Myyntihinnat alenivat hieman loppuvuonna. Loivan laskun ennustetaan jatkuvan. Kustannustason odotetaan pysyvän vakaana Kannattavuuskehitys vaihtelee hyvin paljon teollisuuden toimialojen ja yritysten välillä. Keskimäärin kannattavuus on parantunut jonkin verran, mutta lähikuukausien aikana sen ei ennusteta muuttuvan. Kysyntää kuvasi nyt heikoksi 47 prosenttia vastaajista (lokakuussa 41 %). Rekrytointivaikeuksia koki neljä prosenttia vastaajista, ja rahoitusvaikeuksista kärsi samoin neljä prosenttia. Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia Sopivasti kapasiteettia Liian vähän kapasiteettia % vastaajista 8 Riittämätön kysyntä 7 Rahoitusvaikeudet Kapasiteettipula 6 Ammattityövoiman puute Tuotannon kasvun esteet Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 1545

7 Rakentaminen zsuhdannekuva heikentynyt viime vuoden jälkipuoliskolla (nykytilanteen saldoluku -34) Tuotanto ja tuotanto-odotus ztilausten määrä laskenut ja tilauskanta varsin matalalla ztuotanto pysyisi lähikuukaudet melko vakaana zsuhdanneodotukset varsin pehmeät (näkymien saldoluku -21) Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Rakentamisen suhdannenäkymät Rakennusyritysten suhdannekuva heikentyi viime vuoden jälkipuoliskolla. tta kuvataan melko laajalti normaalia heikommaksi (saldoluku -34). Myös odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat vaisut, ja suhdanteiden enteillään huononevan nykyisestä. Tilausten määrä laskenut Uusien tilausten määrä laski viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja tilauskanta heikkeni. Sen tasoa kuvataan jo varsin niukaksi. Tuotanto pysyi odotetusti lähes ennallaan. Henkilökunnan määrä väheni jonkin verran. Henkilöstökehitys oli lähellä kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Myymättömien huoneistojen määrä taittui hieman alaspäin, mutta se on edelleen varsin korkealla. Myyntihinnat laskivat selvästi, ja myös kustannukset alenivat vähän. Kannattavuus heikkeni silti jonkin verran. Yleinen suhdannekuva heikkenemässä vielä Rakentamisen suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen varsin varovaiset. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -21. Vahvistuvia suhdanteita ennusti 12 prosenttia rakennusalan vastaajista, ja 33 % ennusti suhdannekuvan synkkenevän vuoden 15 alkupuoliskolla. Näkymät olivat vakaat 55 prosentilla yrityksistä. Edellisessä, lokakuussa tehdyssä tiedustelussa suhdannenäkymien saldoluku oli -26. Tuotanto pysyisi melko vakaana, henkilöstö vähenisi jonkin verran Uusia tilauksia ennustetaan saatavan lähikuukausina yhä paljon kuin viime vuoden lopulla. Kausitasoitettujen tuotantomäärien odotetaan samoin pysyvän viime vuoden viimeisen neljänneksen tasolla. Sen sijaan 64Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

8 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Myymättömien asuinhuoneistojen määrä normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen työvoiman supistuminen jatkuisi. Suuri osa toimialasta ennustaa hintojen laskun jatkumista, ja kannattavuus heikkenisi maltillisesta kustannuskehityksestä huolimatta Tilauskanta Kapasiteettia runsaasti vapaana ja kysyntä yhä heikkoa Kapasiteetin käyttöaste jäi selvästi matalammalle kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tammikuun tiedustelussa vain 55 prosenttia yrityksistä kuvasi kapasiteettinsa olevan kokonaan hyödynnettynä (vuosi sitten 72 %). Riittämätön kysyntä oli yleisin tuotannon kasvun este. Se oli ongelmana 6 %:lla vastaajista (edellisvuonna 69 %). Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 1 prosentilla yrityksistä ja rahoitusvaikeuksista kärsi 7 % vastaajista Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 Sopivasti kapasiteettia Tuotannon kasvun esteet % vastaajista 1 Riittämätön kysyntä Rahoitusvaikeudet 8 Ammattityövoiman puute Kapasiteettipula Liian vähän kapasiteettia Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 1547

9 Palvelut zsuhdannekuva jatkunut vaisuna jo pitkään - viime vuoden lopulla ei parannusta Myynti ja myyntiodotus zmyynti on taittunut laskuun ja henkilöstöä on vähennetty zsuhdanneodotukset edelleen varovaiset: vuoden 15 alkupuoli heikko (saldoluku -12) Toteutunut myynti Myyntiodotus zmyynti vähenee lähikuukausina, ja kannattavuus on myös painumassa Palveluyritysten suhdannenäkymät Suomalaisten palveluyritysten suhdannekuva pysytteli selvästi tavanomaista synkempänä myös viime vuoden lopulla. Tammikuun tiedustelussa suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli -37. Suhdanneodotukset yleisesti vaatimattomat Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat aavistuksen toipuneet viime syksyn heikoista lukemista. Vaatimattoman suhdannevaiheen arvioidaan silti jatkuvan koko vuoden 15 alkupuoliskon, ja monilla palveluyrityksillä tilanne heikkenisi nykyisestä lisää. Odotusten hajonta eri palvelualojen välillä on entistä suurempaa. Myynnin odotetaan supistuvan hieman lähikuukausina, ja myös kannattavuus olisi loivassa laskusuunnassa. Palveluyritysten yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa tehdyssä tiedustelussa lukemassa Suomen psparantuneet -12. Lokakuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava luku oli -18. Tammikuussa 14 prosenttia palvelualojen vastaajista ennusti suhdanteiden vahvistuvan lopputalven ja tulevan kevään aikana. Heikkenemistä odotti 26 % ja vakaata kehitystä 6 prosenttia vastaajista. Vasta loppukeväälle varovaisia kasvuodotuksia Palvelualojen yritysten myynnin määrä supistui aavistuksen viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myyntilukemat vastasivat edellisen tiedustelun odotuksia. Myynnin loivan laskun ennustetaan jatkuvan lopputalven ajan, mutta toiselle neljännekselle on varovaisia odotuksia myyntilukemien kääntymisestä kasvuun. Työvoima vähenee loivasti Palvelualojen yritykset kuvaavat henkilöstönsä määrän vähentyneen jonkin verran vuoden 14 loka joulukuussa. Myös lähikuukausille 5pysähtyi 84Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen ennustetaan henkilöstön pientä vähennystä. Kysyntä on heikkoa Heikko kysyntä on edelleen selvästi tuntuvin toiminnan este suomalaisilla palveluyrityksillä. Tammikuussa 47 % yrityksistä arvioi kysyntänsä heikoksi (lokakuussa 42 %). Työvoimapulaa oli enää seitsemällä prosentilla vastaajista (lokakuussa 12 %), ja rahoitusvaikeuksista kertoi neljä prosenttia Hinnat ja kustannukset Myyntihinnat Tuotantokustannukset Kannattavuus heikkenee vähän Palveluyritysten myyntihinnat laskivat hieman loka joulukuussa. Kustannukset kohosivat, mutta vain hieman. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla hinta- ja kustannuskehityksen ennustetaan jatkuvan samankaltaisena. Kannattavuuden kuvataan laskeneen vähän edellisvuotta heikommaksi. Samoin kevään 15 aikana sen ennustetaan hieman heikkenevän Kannattavuus % vastaajista Myynnin kasvun esteet Riittämätön kysyntä Ammattityövoiman puute Rahoitusvaikeudet Tila- ja laitepula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 1549

11 Toimialakatsaus Elintarviketeollisuus z hieman alle keskimääräisen ztilauskanta lähellä tavanomaista tasoa, mutta tuotannon kasvua ei ennusteta zyleiset suhdannenäkymät lähikuukausille hieman vakautuneet, mutta nousukäännettä ei ennusteta (saldoluku -5) zhenkilöstön ennustetaan jatkavan loivaa laskua lähikuukausina Elintarviketeollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteitaan vähän keskimääräistä heikommiksi. ovat vähän toipuneet edellisen tiedustelun pudotuksesta, mutta käännettä parempaan ei vielä ennusteta. edelleen lievästi miinuksella Suhdannenäkymien saldoluku koheni tammikuussa lukemaan -5 (lokakuussa -21). Käännettä parempaan odotti silti vain viisi prosenttia vastaajista, kun heikkeneviä suhdanteita ennusti yhä 1 prosenttia. Tuotanto pysyi tiedustelun mukaan lähes ennallaan loka joulukuussa. Lähikuukausinakaan sen ei enteillä kasvavan. Tilauskanta on melko lähellä tavanomaista tasoa. aleni tiedustelun vastaajayrityksillä jonkin verran viime vuoden lopulla. Myös seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle ennustetaan henkilöstön loivaa supistumista. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Hyvä Nousussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Normaali Ennallaan Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä Heikko Laskussa lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

12 Toimialakatsaus Teva-teollisuus zyleinen suhdannetilanne ja lähiaikojen näkymät varsin vaatimattomat ztilauskanta on selvästi alle keskimääräisen, ja tuotannon ennustetaan laskevan lähikuukausina z pysyneet selvästi miinuksella: saldoluku -22 Teva-teollisuuden suhdannetilanne ja lähiaikojen odotukset ovat varsin heikot. Tämänhetkisiä suhdanteita kuvataan tavanomaista synkemmiksi, ja myös alkuvuodelle ennustetaan laskevaa kehitystä. Näkymät edelleen vaatimattomat ovat edelleen vaisut. Tammikuun saldoluku oli -22 (lokakuussa -33). Tammikuussa neljä prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden paranevan vuoden alkupuoliskolla ja 26 % odotti suhdannelaskua samalla ajanjaksolla. Vastaajayritysten tuotannon määrä pysyi loka joulukuussa ennallaan. Odotukset lähikuukausista ovat kuitenkin heikot, ja tuotannon volyymin ennustetaan supistuvan jonkin verran. Tilauskanta on edelleen selvästi normaalia niukempi ja kapasiteettia on yleisesti vapaana. Henkilöstön määrä pysyi loppuvuonna lähes ennallaan, mutta sen ennustetaan laskevan jälleen lähikuukausina. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 9 18 riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este 5 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15411

13 Toimialakatsaus Puuteollisuus z heikkenivät odotetun voimakkaasti ztuotanto ei kasvanut, hinnat laskivat erittäin yleisesti ja kannattavuus alkoi heikentyä zsuhdannelasku loivenisi vähän alkuvuonna: käännettä parempaan ei juuri odoteta (saldoluku -19) ztuotanto supistuisi jonkin verran ja hinnat alenisivat yhä jonkin verran Puuteollisuuden yritykset kuvaavat suhdanteidensa synkentyneen voimakkaasti, kuten edellisessä Suhdannebarometrissa ennustettiinkin. Lähes kaikki yritykset arvioivat tilannettaan heikoksi. Odotukset ovat myös vaisut, vaikkakin laskun ennustetaan olevan loivenemassa. Laskuodotukset lieventyneet lähikuukausille ovat edelleen melko heikot (tammikuun saldoluku -19). Laskuodotukset ovat kuitenkin lieventyneet, sillä lokakuun lukema oli peräti -76. Tammikuussa 1 % yrityksistä odotti käännettä parempaan, 29 % puolestaan ennusti laskun jatkumista. Tilausten määrä laski jonkin verran loppuvuonna. Tuotanto pysyi lähes ennallaan. Hinnat laskivat lähes kaikilla toimialan yrityksillä ja kannattavuus alkoi heikentyä. Lähikuukausina tuotannon ennustetaan alenevan. Hintojen voimakas lasku loivenisi vähän, mutta kannattavuus heikentyisi laajalti. Henkilökunnan määrä vähenisi jonkin verran. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14 Toimialakatsaus Paperiteollisuus z parantunut, mutta alle tavanomaisen z melko vakaat: valtaosa yrityksistä ei odota muutoksia (saldoluku ) ztuotannon määrän ennustetaan kasvavan jonkin verran alkuvuonna zmyyntihinnat laskisivat aavistuksen Paperi- ja selluteollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa kohentuneen, mutta olevan alle keskimääräisen (suhdannetilanteen saldoluku -14). Uusien tilausten määrä on kasvanut vähän, mutta tilauskanta on vielä jonkin verran alle normaalin. melko vakaat ovat varsin vakaat, ja valtaosa yrityksistä ei odota tilanteeseen muutoksia. luku oli tammikuussa (lokakuussa -9). Nyt 12 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden paranemista ja samoin 12 % niiden heikkenemistä alkuvuonna. loppuvuonna Tuotannon määrä kasvoi loppuvuonna vain vähän, mutta kasvun ennustetaan hieman vauhdittuvan. Myyntihinnat laskisivat kuitenkin loivasti. Henkilökunnan määrän ennustetaan jatkavan pitkään jatkunutta laskuaan myös lähikuukaudet. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 1 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15413

15 Toimialakatsaus Painaminen zlähes kaikki alan yritykset kuvaavat suhdanteitaan heikoiksi zkysyntä pysynyt vaisuna ja tilauskanta matalana ztuotannon määrä alenisi selvästi lähikuukausien aikana zsuhdannekuvan arvioidaan synkkenevän varsin yleisesti (saldoluku -45) Painoalan suhdannetilanne jatkuu hyvin vaatimattomana. Lähes kaikki alan yritykset kuvaavat tämänhetkistä tilannettaan heikoksi. Tuotannon arvioidaan jatkavan laskua myös alkuvuonna. Hyvin vaatimaton suhdannekuva Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -45 (lokakuussa -62). Tammikuun tiedustelussa 12 prosenttia yrityksistä odotti tilanteen paranemista ja 57 prosenttia ennusti laskua lähikuukausille. Vastaavasti 31 prosentilla suhdanteet pysyisivät ennallaan. Tuotannon määrä on laskenut edelleen, ja sen odotetaan vähenevän myös lähikuukausina. Tilauskantaa ja kysyntää kuvataan edelleen erittäin heikoiksi. Henkilökunnan määrän odotetaan jatkavan laskuaan myös lopputalven aikana. Myös myyntihinnat ja kannattavuus alenisivat selvästi. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

16 Toimialakatsaus Kemianteollisuus ztämänhetkinen suhdannetilanne vähän alle keskimääräisen ztuotannon määrä ei loppuvuonna kasvanut lähikuukausille pientä lisäystä ztilauskanta hieman normaalia niukempi z kokonaisuutena melko varovaiset (saldoluku -11) Kemianteollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan hieman alle keskimääräiseksi. Näkymät vuoden alkupuolelle ovat melko varovaiset. Tuotannon pienestä kasvusta huolimatta yleisen suhdannetilanteen ennustetaan heikkenevän hieman. Varovaisissa näkymissä ei suuria muutoksia pysyivät melko vakaina, ja tammikuun saldoluku on -11 (lokakuussa -12). Vahvistuvia suhdanteita ennusti nyt 11 prosenttia vastaajista ja 22 % odotti heikkenevää suuntaa vuoden 15 alkupuoliskolle. Tuotannon määrä on pysynyt vakaana, mutta lähikuukausille ennustetaan pientä lisäystä tuotantomääriin. Tilauskannan kuvataan olevan tällä hetkellä vähän keskimääräistä heikompi, ja kapasiteettia on vapaana 36 prosentilla vastaajista. Kannattavuus on vahvistunut vähän, mutta lähiaikoina siihen ei odoteta suuria muutoksia. pysyisi likimain ennallaan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15415

17 Toimialakatsaus Rakennustuoteteollisuus z selvästi alle keskimääräisen ztilauskanta matala ja monilla yrityksillä vapaata kapasiteettia zsuhdanneodotukset vaisut, saldoluku -27 ztuotantoon ennustetaan pientä kasvua, mutta henkilöstöodotukset heikot Rakennustuoteteollisuus arvioi suhdannetilanteensa pysytelleen tuntuvasti keskimääräistä heikompana. Tilanne ja näkymät varsin pehmeät Myös odotukset seuraavan puolen vuoden kehityksestä ovat vaisut, ja suhdanteiden enteillään heikkenevän. Lähikuukausien suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -27, kun vastaava lukema oli lokakuussa -25. Tilanteen paranemista odotti vain kolme prosenttia vastaajista, kun taas 3 prosenttia yrityksistä ennusti tilanteen heikkenevän vuoden alkupuoliskolla. Valtaosa alan yrityksistä kuvaa tilauskantaansa matalaksi, ja 49 prosentilla oli kapasiteettia vapaana. Kannattavuus heikkeni, mutta lähikuukausina sen laskun ennustetaan päättyvän. Tuotannon määrä aleni hieman, mutta lopputalveksi ennustetaan pientä kasvua. Sen sijaan henkilöstöodotukset ovat vaatimattomat. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 4 1 riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este 1 19 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

18 Toimialakatsaus Teknologiateollisuus ztta kuvataan yhä normaalia heikommaksi ztilauskanta on kohentunut uusien tilausten kasvun myötä hieman silti sen taso on melko matala zlähikuukausille ennustetaan maltillista tuotannon ja tilausten kasvua zyleiseen suhdannetilanteeseen ei odoteta suuria muutoksia (saldoluku +1) Teknologiateollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan keskimääräistä heikommaksi (saldoluku -33). Suhdanteisiin ei suuria muutoksia tuotanto kasvaa loivasti Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +1 (lokakuussa -4). Uusimmassa tiedustelussa 11 % yrityksistä ennusti suhdanteiden vahvistuvan vuoden 15 alkupuoliskolla. Heikkenevää kehitystä odotti 1 prosenttia. Uusien tilausten määrä kasvoi jonkin verran viime vuoden lopulla, ja myös tuotannon määrä kohosi vähän. Lähikuukausina tuotannon arvioidaan jatkavan maltillista kasvua. Kasvuvauhti jatkuisi melko hitaana myös toisella neljänneksellä. Tilauskannan kuvataan kohentuneen aavistuksen, mutta sen taso on yhä alle tavanomaisen. Myyntihintojen arvioidaan pysyvän lähes ennallaan, eikä kannattavuus juuri muuttuisi. Henkilökunnan määrä vähenisi hieman. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Heikko Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15417

19 Toimialakatsaus Kauppa z pysynyt selvästi keskimääräistä heikompana zmyynti laski ja kannattavuus aleni viime vuoden lopulla zmyynnin volyymin ennustetaan laskevan seuraavan kahden vuosineljänneksen ajan zyleiset suhdanneodotukset alkuvuodelle 15 heikot (saldoluku -35) Kaupan alan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan selvästi alle keskimääräisiksi (saldoluku -44). Myös odotukset vuoden alkupuoliskolle ovat hyvin vaatimattomat. Suhdanteiden heikkeneminen jatkuu Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa tehdyssä tiedustelussa yhä matalalla, lukemassa -35 (lokakuussa -37). Vahvistuvia suhdanteita ennusti nyt kuusi prosenttia vastaajista, ja suhdannelaskun jatkumista seuraavan puolen vuoden aikana enteili yhä peräti 41 prosenttia. Myynnin määrä on laskenut yleisesti. Myyntiodotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat heikot: myynti alenisi lähikuukausina laajalti, ja loppukeväällä lasku ainoastaan hidastuisi hieman. on vähentynyt, ja myös lähikuukausina sen ennustetaan alenevan. Noin puolet yrityksistä kuvaa kysyntäänsä vaimeaksi, ja kannattavuuden ennustetaan heikkenevän. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Heikko -6-6 Laskussa 184Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

20 Toimialakatsaus Matkailu- ja ravintolapalvelut z painunut jo melko heikoksi zmyynnin volyymi alentunut, ja sen laskun ennustetaan jatkuvan zkannattavuus heikkenisi jonkin verran ja henkilöstöä vähennettäisiin znäkymät aiempaakin vaatimattomammat (saldoluku -26) Matkailu- ja ravintola-alan yritysten suhdannekuva on heikentynyt jo yli vuoden ajan. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan yleisesti keskimääräistä synkemmäksi. Näkymät heikentyneet lisää Suhdanneodotukset ovat aiempaa vaatimattomammat. Suhdannelaskua ennustetaan entistä yleisemmin. Suhdannenäkymien saldoluku painui tammikuun tiedustelussa lukemaan -26 (lokakuussa -19). Suhdanteiden vahvistumista ennusti nyt 9 prosenttia ja niiden heikkenemistä 35 prosenttia vastaajayrityksistä. Myynnin volyymi laski loppuvuonna laajalti. Myyntikehitys oli aiempia odotuksia heikompaa. Lähikuukausille ennustetaan myynnin selvän laskun jatkumista. Myös kannattavuus on alentunut, ja sen ennustetaan heikkenevän yhä lähikuukausina. Henkilökunnan määrä on supistumassa jonkin verran. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Heikko -6-6 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15419

21 Toimialakatsaus Liikenne z tuntuvasti keskimääräistä heikompi zmyynnin määrä laski loppuvuonna zlähikuukausina myynnin ennustetaan yhä alenevan, eikä kannattavuudessa tapahtuisi käännettä parempaan zsuhdanteiden ennustetaan heikkenevän lisää (saldoluku -25) Liikennealan yritykset kuvaavat tämänhetkisen suhdannetilanteensa olevan tuntuvasti alle keskimääräisen. Odotukset edelleen vaatimattomat Myös odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat vaatimattomat, ja suhdanteiden ennustetaan yhä olevan laskussa. Suhdannenäkymien saldoluku koheni kuitenkin tammikuussa aavistuksen eli lukemaan -25 (lokakuussa -38). Tilanteen paranemista odotti nyt 13 prosenttia vastaajista ja 38 % enteili huononnusta vuoden alkupuoliskolla. Myynti oli loppuvuonna painuksissa, ja myös seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla sen ennustetaan laskevan. Henkilökunta pysyisi likimain ennallaan. Kannattavuuden ennustetaan heikkenevän lisää, vaikka kustannuspaineet ovat alkaneet hellittää. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Heikko -8-8 Laskussa 4Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

22 Toimialakatsaus Rahoitus ja vakuutus zsuhdanteissa ei ole tapahtunut juuri muutoksia: tilanne jonkin verran alle tavanomaisen zmyynti kasvoi loppuvuonna lähikuukausien kasvu jäisi hitaaksi zkannattavuus heikkenisi hieman zyleiset suhdannenäkymät varovaiset, mutta hieman kohentuneet edelliskerrasta (saldoluku -26) Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset kuvaavat suhdannekehityksensä jatkuneen melko vakaana, mutta tämänhetkistä tilannetta arvioidaan jonkin verran keskimääräistä vaatimattomammaksi. Näkymät varovaiset, myynnin kasvu melko hidasta ovat varovaiset, mutta hieman kohentuneet edellisestä tiedustelusta. Niiden saldoluku oli tammikuussa -26 (lokakuussa -34). Tammikuussa neljä prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana, ja 3 prosenttia alasta odotti tilanteen heikkenevän alkuvuoden aikana. Palvelujen myynti kasvoi jonkin verran loppuvuonna, mutta lähikuukausina kasvun ennustetaan jäävän hitaaksi. Kannattavuuden arvioidaan heikkenevän hieman. Henkilökunta vähentyi jonkin verran, mutta lähikuukausina sen määrässä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Heikko -8-8 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15421

23 Toimialakatsaus Tieto- ja viestintäpalvelut z vähän vahvistunut mutta silti alle keskimääräisen zmyynti kasvoi kohtalaisesti viime vuoden lopulla z parantuneet melko hyviksi (saldoluku +15) zmyynnin kasvu nopeutuisi hieman ja kannattavuus pysyisi ennallaan Tieto- ja viestintäpalveluyritykset kuvaavat suhdanteidensa parantuneen hieman loppuvuonna, mutta tämänhetkistä tilannetta kuvataan yhä keskimääräistä heikommaksi. Näkymät vahvistuneet jonkin verran Näkymät lähitulevaisuuteen ovat parantuneet jonkin verran, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan paranevan vuoden 15 alkupuoliskolla. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +15 (lokakuussa -6). Tammikuussa 29 prosenttia yrityksistä arvioi tilanteen paranevan ja 14 prosenttia ennusti sen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana. Myynnin kasvu oli viime vuoden lopulla kohtalaista, ja sen arvioidaan kiihtyvän jonkin verran kuluvan vuoden alkupuolella. Kannattavuuden ennustetaan pysyvän varsin vakaana lähikuukausien ajan. Henkilökunnan määrä vähentyi viime vuoden lopulla loivasti. Myös seuraavien kuukausien aikana sen ennustetaan alenevan aavistuksen. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Heikko -6-6 Laskussa 224Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

24 Toimialakatsaus Kiinteistöpalvelut z hieman kohentunut, mutta silti keskimääräistä heikompi zmyynti kasvanut kohtalaisesti lähikuukausina se pysyisi ennallaan zyleisen suhdannetilanteen odotetaan vahvistuvan loivasti (saldoluku +9) Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +9 (lokakuussa +1). Suhdannenousua seuraavalle puoleljo 22 Kiinteistöpalveluyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa kohentuneen hieman, mutta olevan keskimääräistä heikompi. Suhdanteisiin loivaa parannusta ovat vähän parantuneet, ja yleisen suhdannekuvan ennustetaan hieman vahvistuvan seuraavan puolen vuoden aikana. le vuodelle odotti nyt 16 prosenttia toimialan vastaajista, kun puolestaan 7 prosenttia enteili tilanteen heikkenevän. Myynti kasvoi viime vuoden lopulla jonkin verran. Lähikuukausina sen odotetaan pysyvän ennallaan. Kannattavuus heikkenisi lähikuukausina aavistuksen. Henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan jonkin verran. Rekrytointivaikeudet ovat alalla varsin yleisiä; ne koki ongelmaksi 22 % vastaajista. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Heikko -6-6 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15423

25 Toimialakatsaus Muut palvelut zsuhdanteissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia: tilannetta luonnehditaan jonkin verran tavanomaista heikommaksi zseuraavan puolen vuoden aikana suhdanteet vahvistuisivat vähän (saldoluku +3) zmyynnin odotetaan kasvavan vähän, mutta kannattavuus ei juuri muuttuisi seuraavien kuukausien aikana Muiden palvelualojen suhdanteet pysyivät viime vuoden lopulla ennallaan. Tämänhetkisen suhdannetilanteen kuvataan olevan jonkin verran tavanomaista heikompi (saldoluku -31). Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. melko varovaiset Suhdanteiden odotetaan kohenevan aavistuksen seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdannenäkymien e saldoluku oli tammikuussa +3 (lokakuussa +5). Uusimmassa tiedustelussa vahvistuvia suhdanteita ennusti 17 % ja heikkenevää kehitystä 14 % toimialan vastaajista. Myynnin kuvataan kasvaneen vähän loppusyksyllä. Lähikuukausina sen arvioidaan jatkavan loivaa kasvua. Henkilökunnan määrään ei ennusteta suuria muutoksia, ja myös kannattavuus olisi vakaa. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Hyvä Normaali Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Heikko -6-6 Laskussa 244Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

26 Pitkiä aikasarjoja Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta Palvelujen suhdannenäkymät Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15425

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 217 Suhdannebarometri Helmikuu 217 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 29 21 211

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 215 Suhdannebarometri Marraskuu 215 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 216 Suhdannebarometri Toukokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 216 Suhdannebarometri Elokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21 211

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 212 Suhdannebarometri Helmikuu 212 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 14 Suhdannebarometri Elokuu 14 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 6 7 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 16 Suhdannebarometri Marraskuu 16 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 212 Suhdannebarometri Marraskuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2018

Suhdannebarometri Tammikuu 2018 Suhdannebarometri Tammikuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 218 Sisällysluettelo 1 218 tammikuussa 218...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 212 Suhdannebarometri Elokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2010

Suhdannebarometri Toukokuu 2010 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 17 Suhdannebarometri Toukokuu 17 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 9 1 11 12 13 14

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 212 Suhdannebarometri Toukokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2017

Suhdannebarometri Lokakuu 2017 Suhdannebarometri Lokakuu 217 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 217 Sisällysluettelo 4 217 lokakuussa 217... 4

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2018

Suhdannebarometri Toukokuu 2018 Suhdannebarometri Toukokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 218 Sisällysluettelo 2 218 toukokuussa 218...

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TOUKOKUU 18 Uusimaa oli huhtikuussa 18 tavanomaista parempi Tuotanto lisääntyi lievästi alkuvuoden aikana kasvun ennakoidaan vauhdittuvan lähikuukausina Rekrytointivaikeuksia oli 27 %:lla yrityksistä Lähikuukausien

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TAMMIKUU 19 Uusimaa oli tammikuussa tavanomaista suotuisampi Tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa Kannattavuus on vähän vuoden takaista parempi Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan aavistuksen verran lähikuukausina,

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 213 Suhdannebarometri Toukokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo Uusimaa pysyi alkuvuoden aikana tavanomaista parempana Tuotannon ja myynnin arvioidaan lisääntyneen ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ammattityövoiman puute oli yleinen ongelma säilynevät kevään ja kesän

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa Suhdannearviot hiipuivat hieman alkusyksyn aikana - tilanne edelleen tavanomaista parempi Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät hienoisessa nousussa Henkilökunnan määrä lisääntyi hieman alkusyksyllä

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo LOKAKUU 218 Uusimaa Suhdannetilanteen arvioidaan pysyneen hyvänä kesän lopulla ja syksyn alussa Tuotanto- ja myyntikehitys on jatkunut vakaana Rekrytointivaikeudet ovat yhä yleisempiä Lähikuukausien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Suhdannebarometri Marraskuu 2008

Suhdannebarometri Marraskuu 2008 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdannebarometri Marraskuu 28 Suhdanteet marraskuussa 28 Suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat heikenneet nopeasti ja voimakkaasti Muutos aiempaan on suuri erityisesti

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2013

Suhdannebarometri Helmikuu 2013 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Suhdannebarometri Helmikuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Suhdannebarometri Lokakuu 2018

Suhdannebarometri Lokakuu 2018 Suhdannebarometri Lokakuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Lokakuu 218 Sisällysluettelo 4 218 lokakuussa 218... 4

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo ELOKUU 18 Uusimaa on noussut selvästi tavanomasta paremmaksi Tuotanto ja myynti kasvavat yleisesti Henkilökunnan määrä on noususuunnassa, ammattityövoimasta pulaa 31 %:lla alasta himmenivät hieman kesän

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 213 Suhdannebarometri Marraskuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007

Suhdannebarometri. Toukokuu 2007 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdannebarometri Toukokuu 27 Suhdanteet toukokuussa 27 Suomen talouden suhdannekuva on jatkunut vahvana koko talven ajan Näkymät lähikuukausille edelleen varsin hyvät, korkeasuhdanteen

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 212 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi vuoden 212 toisella neljänneksellä Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011

Suhdannebarometri. Toukokuu 2011 Suhdannebarometri Toukokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 toukokuussa

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa edelleen tavanomaista suotuisampi Tuotannon ja myynnin kasvu jatkuu Samana aikaan pulaa työvoimasta ja kysynnästä Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän kesän lopulla ja syksyn alussa, saldoluku

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Toukokuu 217 Teollisuus ja rakentaminen z arvioidaan tavanomaista suotuisammaksi z Tuotanto kasvaa ja tilauskirjat ovat normaalia täydemmät z Yleiset suhdanneodotukset

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Suhdannebarometri Tammikuu 2019

Suhdannebarometri Tammikuu 2019 Suhdannebarometri Tammikuu 219 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Tammikuu 219 Sisällysluettelo 1 219 tammikuussa 219...

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Elokuu 2009

Suhdannebarometri. Elokuu 2009 Suhdannebarometri Elokuu 29 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 21 22 23 24 25 26 27 28 29-6 25 26 27 28 29 elokuussa

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne

Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne pysyi heikkona vuoden 2015 alkukuukausina Tuotanto laskusuunnassa - tilaustilanne yhä vaikea Yleiset suhdannenäkymät

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Marraskuu 12 Teollisuus ja rakentaminen tummenevat, saldoluku -22 Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Tuotannon ennakoidaan pysyvän loppuvuoden aikana

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri

PK-Suhdannebarometri PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6 4, kausitas. Teollisuus

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019

Suhdannebarometri Heinäkuu 2019 Suhdannebarometri Heinäkuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Heinäkuu 19 Sisällysluettelo 3 19 heinäkuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2019

Suhdannebarometri Toukokuu 2019 Suhdannebarometri Toukokuu 19 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Toukokuu 19 Sisällysluettelo 2 19 toukokuussa 19... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Suhdannebarometri Elokuu 2018

Suhdannebarometri Elokuu 2018 Suhdannebarometri Elokuu 218 EK:N SUHDANNEBAROMETRI ON SUOMEN KATTAVIN SÄÄNNÖLLINEN YRITYKSILLE TEHTÄVÄ SUHDANNETIEDUS- TELU. Suhdannebarometri Elokuu 218 Sisällysluettelo 3 218 elokuussa 218... 4 maailmalla...5

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Suhdannetilanne vahvistunut yhä

Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit kesäkuu 6 Julkaistavissa 27.6.6 klo 9. Suhdannetilanne vahvistunut yhä Luottamusindikaattorit korkealla tasolla Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi yhä kesäkuussa. Tuotanto-odotukset

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005

PK-Suhdannebarometri. Toukokuu 2005 PK-Suhdannebarometri Toukokuu 25 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne alkuvuonna hieman odotuksia vahvempi Kasvuodotukset lähikuukausille kuitenkin melko vaimeat Kustannuskehitys jatkunut varsin ongelmallisena

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 216 Suhdannebarometri Helmikuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2015 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2015 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 15 Suhdannebarometri Toukokuu 15 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 7 8 9 1 11 12

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Elokuu 2015

Suhdannebarometri. Elokuu 2015 Suhdannebarometri Elokuu 215 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 27 28 29 21 211 212 213 214 215-6 211 212

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2014

Suhdannebarometri Toukokuu 2014 Suhdannebarometri Toukokuu 214 Suhdannebarometri Toukokuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus. Syyskuu 2019

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus. Syyskuu 2019 Elintarviketeollisuuden talouskatsaus Syyskuu 2019 Suhdannetilanne normaali, varovaisin odotuksin syksyyn Alkuvuosi 2019 oli elintarviketeollisuudelle suotuisa ja suhdanteet etenivät myönteisesti. Odotukset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot