SUORITUSTASOILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITUSTASOILMOITUS"

Transkriptio

1 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HUS CPD Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin ruuviankkuri HUS3 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso ETA-13/1038 ( ), liite A4 A5. Eränumero: katso tuotteen pakkaus. 3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen suunniteltu käyttötarkoitus tai - tarkoitukset: Yleistyyppi betoniruuviankkuri Käytettäväksi seuraaviss a Optio/luokka Lataus käynnissä Materiaali Lämpötilaalue (soveltuvin osin) betoni (C20/25 - C50/60), halkeilematon: Ø6, Ø8, Ø10, Ø14 mm halkeileva: Ø6, Ø8, Ø10, Ø14 mm Optio 1 Seisminen: suorituskykyluokka C1 staattinen, kvasistaattinen, seisminen, palonkestävä Galvanoitu teräs: vain kuivaan sisäkäyttöön HUS3-H (kuusiopää): Ø6, Ø8, Ø10, Ø14 mm HUS3-C (uppokanta): Ø6, Ø8, Ø10 mm HUS3-HF (kuusiopää): Ø10, Ø14 mm HUS3-A (ulkokierre): Ø6 mm HUS3-P (kupukanta): Ø6 mm HUS3-PS (pieni kupukanta): Ø6 mm HUS3-I (sisäkierre): Ø6 mm HUS3-I Flex (ulkokierteillä) : Ø 6 mm - 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: - 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 1 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: 8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Euroopan tekninen arviointi: ETA-13/1038 ( ) Euroopan arviointiasiakirja: ETAG 001 osa 1, 3; EOTA TR 20 ; EAD Vaatimustenmukaisuustodistus: 0672-CPD-0361 DoP_fi_02-00_ _Hilti HUS CPD-0361_7.docx

2 9. Ilmoitetut suoritustasot: Keskeiset ominaisuudet Suunnittelumenetelmä Suorituskyky Harmonisoidut tekniset tiedot Ominaisvetolujuus ETAG 001, liite: C, menetelmä: A CEN/TS :2009, menetelmä: A EOTA TR 045 ETA-13/1038: liite C1 ja C2 ETA-13/1038: liite C4 EOTA TR 020 (palomitoitus) CEN/TS :2009, liite: D ETA-13/1038: liite C5, C6 ja C7 ETAG 001 osa 1, 3 ETAG 001, liite: C, menetelmä: A CEN/TS :2009, menetelmä: A ETA-13/1038: liite C1 ja C3 ETAG 001 liite E ominaisleikkauslujuus Vähimmäisväli ja vähimmäisreunaetäisyys EOTA TR 045 EOTA TR 020 (palomitoitus) CEN/TS :2009, liite: D ETAG 001, liite: C, menetelmä: A CEN/TS :2009, menetelmä: A EOTA TR 020 (palomitoitus) CEN/TS :2009, liite: D ETA-13/1038: liite C4 ETA-13/1038: liite C5, C6 ja C7 ETA-13/1038: liite B3 ETA-13/1038: liite C5, C6 ja C7 EOTA TR 020 (palonkestävyydelle) EAD Siirtymä käyttörajatilaa varten ETAG 001, liite: C, menetelmä: A CEN/TS :2009, menetelmä: A ETA-13/1038: liite C8 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Raimund Zaggl Liiketoimintayksikön johtaja Ankkurointitekniikan liiketoimintayksikkö Seppo Perämäki Laatupäällikkö Ankkurointitekniikan liiketoimintayksikkö Hilti Corporation Schaan, DoP_fi_02-00_ _Hilti HUS CPD-0361_7.docx

3 Käyttötarkoituksen tekniset ominaisuudet Ankkurit, jotka ovat seuraavien alaisia: Staattiset ja kvasistaattiset kuormitukset: kaikki koot ja asennussyvyydet. Seisminen käyttö tehokkuusluokkaan C1: HUS3-H-koot 8, 10 ja 14, vakio- ja maksimiasennussyvyys (h nom2 ja h nom3 ). HUS3-C ja HUS3-HF -koot 8 ja 10, vakio- ja maksimiasennussyvyys (h nom2 ja h nom3 ). Paloturvallisuus: kaikki koot ja asennussyvyydet. Pohjamateriaalit: Teräsbetoni tai raudoittamaton betoni standardin EN 206-1:2000 mukaisesti. Lujuusluokka C20/25 - C50/60 standardin EN 206-1:2000 mukaisesti. Halkeilematon tai halkeileva betoni: kaikki koot ja asennussyvyydet. Käyttöolosuhteet (ympäristön olosuhteet): Ankkurit altistuvat kuivalle sisäympäristölle. Muotoilu: Ankkurit on suunnitellut insinööri, joka on ankkureiden ja betonitöiden ammattilainen. Todistettavissa olevat laskutoimitukset ja piirustukset valmistellaan huomioiden ankkuroitavat kuormat. Ankkureiden sijainti on ilmaistu luonnospiirustuksissa (esim. ankkurien sijainti suhteessa vahvisteeseen tai tukiin jne.). Staattisen tai näennäistaattisen kuorman alaiset ankkurit on suunniteltu seuraavan mukaisesti: - ETAG 001, liite C, suunnittelumenetelmä A, versio elokuu 2010 tai - CEN/TS :2009, suunnittelutapa A Ankkuroinnit seismisissä olosuhteissa (halkeillut betoni) suunnitellaan seuraavasti: - EOTA:n tekninen raportti TR 045, helmikuu Ankkuroinnit sijoitetaan betonirakenteiden kriittisten alueiden (esim. muovisaranat) ulkopuolelle - Ei saa kiinnittää asennusjärjestelmiin tai laastikerroksiin Palolle altistuvat ankkurit on suunniteltu seuraavan mukaisesti: - Joko ETAG 001, liite C, suunnittelumenetelmä A, versio elokuu 2010 ja EOTA:n tekninen raportti TR 020, versio toukokuu 2004 tai - CEN/TS : 2009, liite D - Varmista, ettei betonikerroksessa tapahdu paikallista lohkeilua Asennus: Vain iskuporaus: kaikki koot ja asennussyvyydet. Ankkurit asentaa asianmukaisesti koulutettu henkilökunta tai ne asennetaan työmaan teknisistä asioista vastuussa olevan henkilön valvonnassa. Mikäli reikä on epäonnistunut: poraa uudelleen etäisyydeltä, joka on vähintään kaksi kertaa epäonnistuneen reiän syvyys, tai sitä pienemmältä etäisyydeltä, jos epäonnistunut reikä täytetään lujalla laastilla ja se ei ole kuormituksen suunta leikkauskuormituksessa tai viistossa vetokuormituksessa. Ankkurin säätäminen asennuksen jälkeen ei saa olla mahdollista. Ankkurin pää on tuettava kiinnittimeen, ja se ei saa olla vaurioitunut. Säädettävyys liitteen B7 mukaisesti seuraavissa: HUS3-H, HUS3-HF ja HUS3-C koko 8 (h nom2 = 60 mm ja h nom3 =70 mm) HUS3-H, HUS3-HF ja HUS3-C koko 10 (h nom2 = 75 mm ja h nom3 =85 mm) Liite B1 DoP_fi_02-00_ _Hilti HUS CPD-0361_7.docx

4 Taulukko B1: Asennusparametrit HUS3-6 Ankkurin koko HUS3 6 Tyyppi h C A P- PS Nimellisasennussyvyys [mm] 55 I I-Flex Porausreiän nimellishalkaisija d 0 [mm] 6 Terän leikkuuhalkaisija d cut [mm] 6,40 Vapaareiän halkaisija d f [mm] 9 Avainkoko (H, A, I -tyyppi) SW [mm] Uppokannan halkaisija d h [mm] - 11,5 - Torx-koko (C, P, PS -tyyppi) TX Porausreiän syvyys lattia- /seinäasennossa h 1 [mm] 65 Porausreiän syvyys kattoasennossa h 1 [mm] 58 Asennusmomentti T inst [Nm] 25 Asennustyökalu 1) Lujuusluokka C20/25 ja >20/25 Hilti SIW 14 A tai Hilti SIW 22 A tai Taulukko B2: Asennusparametrit HUS3-8, 10 ja 14 Ankkurin koko HUS Tyyppi H, HF, C H, HF, C H, HF h h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 Nimellisasennussyvyys h nom [mm] Porausreiän nimellishalkaisija d 0 [mm] Terän leikkuuhalkaisija d cut [mm] 8,45 10,45 14,50 Vapaareiän halkaisija d f [mm] Avainkoko (H, HF -tyyppi) SW [mm] Uppokannan halkaisija d h [mm] Torx-koko (C-tyyppi) TX Porausreiän syvyys h 1 [mm] Porausreiän syvyys (säädettävyysasetuksella) Asennustyöka lu 1) Lujuusluokka h 1 [mm] Hilti SIW 14 A tai Hilti SIW 22 A tai C20/25 Hilti SIW 22 A tai Hilti SIW 22 T-A Hilti SIW 22 T-A Hilti SIW 22 T-A > C20/25 Hilti SIW 22 T-A 1) Asennus mahdollista muilla iskuruuvitaltoilla, joilla on vastaava teho ja suorituskyky Liite B2 DoP_fi_02-00_ _Hilti HUS CPD-0361_7.docx

5 Taulukko B3: Betoniosan vähimmäispaksuus, vähimmäisreunaetäisyys ja -väli HUS3-6 Ankkurin koko HUS3 6 Nimellisasennussyvyys h nom [mm] 55 Betoniosan vähimmäispaksuus h min [mm] 100 Halkeileva ja halkeilematon betoni Vähimmäisväli s min [mm] 35 Vähimmäisreu naetäisyys c min [mm] 35 Taulukko B4: Betoniosan vähimmäispaksuus, vähimmäisreunaetäisyys ja -väli HUS3-8, 10 ja 14 Ankkurin koko HUS h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 Nimellisasennussyvyys h nom [mm] Betoniosan vähimmäispaksuus h min [mm] Halkeileva ja halkeilematon betoni Vähimmäisväli s min [mm] Vähimmäisreu naetäisyys c min [mm] Liite B3 DoP_fi_02-00_ _Hilti HUS CPD-0361_7.docx

6 Taulukko B5: Ruuvin pituus ja kiinnittimen paksuus HUS3-6 Ankkurin koko 6 h C A I I-Flex p PS asennussyvyys [mm] 55 Kiinnittimen paksuus [mm] Ruuvin pituus [mm] Taulukko B6: Ruuvin pituus ja kiinnittimen paksuus HUS3-C Ankkurin koko 8 10 h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 Nimellisasennussyvyys [mm] Kiinnittimen paksuus [mm] Ruuvin pituus [mm] t fix1 t fix2 t fix3 t fix1 t fix2 t fix Liite B4 DoP_fi_02-00_ _Hilti HUS CPD-0361_7.docx

7 Taulukko B7: Ruuvin pituus ja kiinnittimen paksuus HUS3-H ja HUS3-HF 1) Ankkurin koko Nimellisasennussyvyys h nom1 50 h nom2 60 h nom3 70 h nom1 55 h nom2 75 h nom3 85 h nom1 65 h nom2 85 h nom3 115 [mm] Kiinnittimen paksuus [mm] Ruuvin pituus [mm] t fix1 t fix2 t fix3 t fix1 t fix2 t fix3 t fix1 t fix2 t fix ) HUS3-HF saatavilla vain halkaisija 10 ja 14. Halkaisijassa 10 kaikki asennussyvyydet, halkaisijassa 14 vain h nom1 ja h nom2 Liite B5 DoP_fi_02-00_ _Hilti HUS CPD-0361_7.docx

8 Taulukko C1: Ominaisarvot staattisiin ja näennäisstaattisiin kuormiin HUS3-6 Ankkurin koko HUS3 6 Tyyppi h C A I I-Flex p PS Nimellisasennussyvyys h nom [mm] 55 Teräksen murtuminen jännite- ja leikkauskuormituksessa N Rk,s [kn] V Rk,s [kn] 12,5 k 2 [-] 0,8 Ulosvetomurtuminen halkeilemattomassa betonissa C20/25 halkeilevassa betonissa C20/25 Kasvava tekijä betonissa M 0 Rk,s [Nm] 21 N Rk,p [kn] 9 7,5 N Rk,p [kn] 6 C30/37 1,22 C40/50 ψ c [-] 1,41 C50/60 1,55 Betonikartio ja halkeamisvika Todellinen asennussyvyys h ef [mm] 42 Kerroin Betonika rtion murtumi nen Halkeami smurtum inen Halkeileva k cr Halkeilematon k ucr [-] 7,2 [-] 10,1 Reunaetäisyys c cr,n [mm] 1,5 h ef Väli s cr,n [mm] 3 h ef Reunaetäisyys c cr,sp [mm] 63 Väli s cr,sp [mm] 126 Asennusturvallisuuskerroin 2 3) = inst Betonin ulosvetomurtuminen [-] 1,2 k-kerroin k 3) = k 3 [-] 1,5 Betonireunan murtuminen Ankkurin tehollinen pituus l f = h ef [-] 42 Ankkurin ulkohalkaisija d nom [mm] 6 1) Parametrit koskevat vain CEN/TS :2009:n mukaista rakennetta Parametri koskee vain ETAG001-liitteen C mukaista rakennetta Liite C1 DoP_fi_02-01_ _Hilti HUS 0672-CPD-0203

9 Taulukko C2: Ominaisarvot staattisiin ja näennäisstaattisiin kuormiin HUS3-8, 10 ja 14 Ankkurin koko HUS h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 Nimellisasennussyvyys h nom [mm] Säätö Säätötasojen maks. kokonaispaksuus t adj [mm] Säätöjen maks. määrä n a [-] Teräksen murtuminen jännite- ja leikkauskuormituksessa N Rk,s [kn] 39,2 62,2 96,6 V Rk,s [kn] k 2 [-] 0,8 Ulosvetomurtuminen halkeilemattomassa betonissa C20/25 halkeilevassa betonissa C20/25 Kasvava tekijä betonissa M 0 Rk,s [Nm] N Rk,p [kn] N Rk,p [kn] C30/37 1,22 C40/50 ψ c [-] 1,41 C50/60 1,55 Betonikartio ja halkeamisvika 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) Todellinen asennussyvyys h ef [mm] 40 46,4 54,9 41,6 58,6 67,1 49,3 66,3 91,8 Kerroin Betonika rtion murtumi nen Halkeami smurtum inen Halkeileva k cr Halkeilematon k ucr [-] 7,2 [-] 10,1 Reunaetäisyys c cr,n [mm] 1,5 h ef Väli s cr,n [mm] 3 h ef Reunaetäisyys c cr,sp [mm] Väli s cr,sp [mm] Asennusturvallisuuskerroin 2 3) = inst Betonin ulosvetomurtuminen [-] 1,0 k-kerroin k 3) = k 3 [-] 1,0 2,0 1,0 2,0 Betonireunan murtuminen Ankkurin tehollinen pituus l f = h ef [-] 40 46,4 54,9 41,6 58,6 67,1 49,3 66,3 91,8 Ankkurin ulkohalkaisija d nom [mm] ) Ulosvetomurtuminen ei ratkaisevaa Parametrit koskevat vain CEN/TS :2009:n mukaista rakennetta 3) Parametri koskee vain ETAG001-liitteen C mukaista rakennetta Liite C2 DoP_fi_02-01_ _Hilti HUS 0672-CPD-0203

10 Taulukko C3: Ominaisarvot seismisessä luokassa C1 Ankkurin koko HUS h nom2 h nom3 h nom2 h nom3 h nom2 h nom3 Nimellisasennussyvyys h nom [mm] Teräksen murtuminen jännite- ja leikkauskuormituksessa N Rk,s,seis [kn] 39,2 62,2 96,6 Osavarmuuskerroin Ms,N [-] 1,4 V Rk,s,seis [kn] 11,9 16,8 22,5 Osavarmuuskerroin Ms,V [-] 1,5 Ulosvetomurtuminen halkeilevassa betonissa Betonikartion murtuminen N Rk,p,seis [kn] ) 1) 1) 1) Todellinen asennussyvyys h ef [mm] 46,4 54,9 58,6 67,1 66,3 91,8 Betonikarti on murtumine n Reunaetäisyys c cr,n [mm] 1,5 h ef Väli s cr,n [mm] 3 h ef Asennusturvallisuuskerroin 2 [-] 1,0 Betonin ulosvetomurtuminen k-kerroin k [-] 2,0 Betonireunan murtuminen Ankkurin tehollinen pituus l f = h ef [-] 46,4 54,9 58,6 67,1 66,3 91,8 Ankkurin ulkohalkaisija d nom [mm] ) Ulosvetomurtuminen ei ratkaisevaa Liite C3 DoP_fi_02-01_ _Hilti HUS 0672-CPD-0203

11 Taulukko C4: Ominaisarvot palonkestävyydessä HUS3-6 Ankkuri HUS3 6 Tyyppi h C A I Nimellisasennussyvyys h nom [mm] 55 Teräksen murtuminen jännite- ja leikkauskuormituksessa (F Rk,s,fi = N Rk,s,fi = V Rk,s,fi ) Ulosvetomurtuminen Betonikartion murtuminen Reunaetäisyys R30 F Rk,s,fi [kn] 1,6 R60 F Rk,s,fi [kn] 1,2 R90 F Rk,s,fi [kn] 0,8 R120 F Rk,s,fi [kn] 0,7 R30 M 0 Rk,s,fi [Nm] 1,4 R60 M 0 Rk,s,fi [Nm] 1,1 R90 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,7 R120 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,6 R30 R60 R90 N Rk,p,fi [kn] 1,5 R120 N Rk,p,fi [kn] 1,2 R30 R60 R90 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,8 R120 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,5 I-Flex p PS Ankkuriväli R30 - R120 c cr,fi [mm] 2 h ef Jos sammutushyökkäys tapahtuu useammalta kuin yhdeltä puolelta, reunan vähimmäisetäisyyden on oltava 300 mm. Betonin ulosvetomurtuminen R30 - R120 s cr,fi [mm] 2 c cr,fi R30 - R120 k [-] 1,5 Ankkurin syvyyttä on lisättävä märässä betonissa vähintään 30 mm:llä annettuun arvoon nähden. Liite C4 DoP_fi_02-01_ _Hilti HUS 0672-CPD-0203

12 Taulukko C5: Ominaisarvot palonkestävyydessä HUS3-H, HF koot 8, 10 ja 14 Ankkuri HUS3-H ja HUS3-HF h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 Nimellisasennussyvyys h nom [mm] Teräksen murtuminen jännite- ja leikkauskuormituksessa (F Rk,s,fi = N Rk,s,fi = V Rk,s,fi ) Ulosvetomurtuminen Betonikartion murtuminen Reunaetäisyys R30 F Rk,s,fi [kn] 3,2 3,5 3,8 6,1 6,2 10,4 10,6 R60 F Rk,s,fi [kn] 2,4 2,6 2,8 4,6 4,7 7,8 8,1 R90 F Rk,s,fi [kn] 1,6 1,6 1,9 3,1 3,2 5,3 5,5 R120 F Rk,s,fi [kn] 1,2 1,2 1,5 2,4 2,5 4,0 4,3 R30 M 0 Rk,s,fi [Nm] 3,8 4,1 4,4 9,1 9,2 20,4 20,6 R60 M 0 Rk,s,fi [Nm] 2,8 3,0 3,4 6,9 7,0 15,4 15,7 R90 M 0 Rk,s,fi [Nm] 1,9 1,9 2,3 4,6 4,8 10,4 10,7 R120 M 0 Rk,s,fi [Nm] 1,5 1,4 1,7 3,5 3,7 7,9 8,3 R30 R60 R90 N Rk,p,fi [kn] 1,5 2,3 3,0 2,4 4,0 4,9 3,1 4,8 7,8 R120 N Rk,p,fi [kn] 1,2 1,8 2,4 1,9 3,2 3,9 2,5 3,8 6,3 R30 R60 R90 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,8 2,6 4,0 2,0 4,7 6,6 3,0 6,4 14,4 R120 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,4 2,1 3,2 1,6 3,8 5,3 2,4 5,1 11,5 R30 - R120 c cr,fi [mm] 2 h ef Jos sammutushyökkäys tapahtuu useammalta kuin yhdeltä puolelta, reunan vähimmäisetäisyyden on oltava 300 mm. Ankkuriväli Betonin ulosvetomurtuminen R30 - R120 s cr,fi [mm] 2 c cr,fi R30 - R120 k [-] 1,0 2,0 1,0 2,0 Ankkurin syvyyttä on lisättävä märässä betonissa vähintään 30 mm:llä annettuun arvoon nähden. Liite C5 DoP_fi_02-01_ _Hilti HUS 0672-CPD-0203

13 Taulukko C6: Ominaisarvot palonkestävyydessä HUS3-C koot 8 ja 14 Ankkuri HUS3-C 8 10 h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 Nimellisasennussyvyys h nom [mm] Teräksen murtuminen jännite- ja leikkauskuormituksessa (F Rk,s,fi = N Rk,s,fi = V Rk,s,fi ) R30 F Rk,s,fi [kn] 0,5 1,2 R60 F Rk,s,fi [kn] 0,4 1,0 R90 F Rk,s,fi [kn] 0,3 0,8 R120 F Rk,s,fi [kn] 0,2 0,6 R30 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,6 1,7 R60 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,5 1,5 R90 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,4 1,1 R120 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,3 0,9 Ulosvetomurtuminen R30 R60 R90 N Rk,p,fi [kn] 1,5 2,3 3,0 2,4 4,0 5,0 R120 N Rk,p,fi [kn] 1,2 1,8 2,4 1,9 3,2 4,0 Betonikartion murtuminen Reunaetäisyys R30 R60 R90 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,8 2,6 4,0 2,0 4,7 6,6 R120 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,5 2,1 3,2 1,6 3,8 5,3 R30 - R120 c cr,fi [mm] 2 h ef Jos sammutushyökkäys tapahtuu useammalta kuin yhdeltä puolelta, reunan vähimmäisetäisyyden on oltava 300 mm. Ankkuriväli Betonin ulosvetomurtuminen R30 - R120 s cr,fi [mm] 2 c cr,fi R30 - R120 k [-] 1,0 2,0 1,0 2,0 Ankkurin syvyyttä on lisättävä märässä betonissa vähintään 30 mm:llä annettuun arvoon nähden. Liite C6 DoP_fi_02-01_ _Hilti HUS 0672-CPD-0203

14 Taulukko C9: Tilavuudet vetokuormituksessa HUS3-6 Ankkurin koko HUS3 6 Tyyppi H, C, A. I P, PS Nimellisasennussyvyys h nom [mm] 55 Halkeileva betoni C20/25 - C50/60 Halkeilematon betoni C20/25 - C50/60 Vetokuormitus N [kn] 2,4 δ N0 [mm] 0,1 Tilavuus δ N [mm] 0,6 δ N,seis [mm] - Vetokuormitus N [kn] 3,6 3,0 Tilavuus δ N0 [mm] 0,2 δ N [mm] 0,3 Taulukko C9: Tilavuudet vetokuormituksessa HUS3-8, 10 ja 14 Ankkurin koko HUS h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 Nimellisasennussyvyys h nom [mm] Halkeileva betoni C20/25 - C50/60 Halkeilematon betoni C20/25 - C50/60 Vetokuormitus N [kn] 4,3 5,7 7,6 5,7 9,5 13,2 8,3 13,0 21,2 δ N0 [mm] 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 Tilavuus δ N [mm] 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 1,0 δ N,seis [mm] - - 0, , ,3 Vetokuormitus N [kn] 6,6 8,9 11,8 8,7 14,8 20,5 12,9 20,1 32,8 Tilavuus δ N0 [mm] 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 δ N [mm] 0,3 0,2 0,5 Taulukko C9: Tilavuudet vetokuormituksessa HUS3-6, 8, 10 ja 14 Ankkurin koko HUS h nom Nimellisasennussyvyys 55 h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom3 h nom1 h nom2 h nom Halkeileva betoni C20/25 - C50/60 Leikkauskuormitus V [kn] 6,0 8,1 13,3 21,4 δ V0 [mm] 1,9 2,5 3,4 2,9 3,8 3,7 3,2 3,6 3,2 2,4 Tilavuus δ V [mm] 2,8 3,7 5,1 4,4 5,7 5,5 4,9 5,4 6,9 3,5 δ V,seis [mm] , , ,3 Liite C9 DoP_fi_02-01_ _Hilti HUS 0672-CPD-0203

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin ruuviankkuri HUS3 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HVU, jossa HAS- ja HIS-elementit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti 0432-CPR-00242-02 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Metallin kiila-ankkuri Hilti 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Takakartioankkuri Hilti HDA 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoPnro Hilti HITHY 200A 1343CPRM50010/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HITHY 200A 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HKD 0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lyöntiankkuri Hilti HKD 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin suurtehoankkuri HSL-3 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-RE 500 V3 1343-CPR-M 500-22/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-RE 500 V3 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HIT-HY 200-A -injektointijärjestelmä jälkiasennettujen harjateräksien liitoksiin

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus DHK Nro 1343-CPR-M 561-7/11.14-FI

Suoritustasoilmoitus DHK Nro 1343-CPR-M 561-7/11.14-FI Suoritustasoilmoitus DHK Nro 1343-CPR-M 561-7/11.14-FI 1. Yksilöllinen tuotekoodi: Betoniruuvi Fix Master Toge 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero tai muu rakennustuotteen yksilöivä seikka, jota kappale 11(4)

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR-00242-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin metallin kiila-ankkuri HST, HST-R, HST-HCR, HST3 ja HST3-R 2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset: Tuote Metalliankkurit

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DHK Nro 1343-CPR-M / FI

SUORITUSTASOILMOITUS DHK Nro 1343-CPR-M / FI SUORITUSTASOILMOITUS DHK Nro 1343-CPR-M 561-8 / 11.14-FI 1. Yksilöllinen tunniste: Betoniruuvi Fix Master Toge TSM high performance, koot 5 ja 6 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero tai muu rakennustuotteen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektointijärjestelmä Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 1020-CPD-090-030097 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX PLUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPR-0914 - FI (Versio 2) To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/spit/dop_spit_archives/dop_fi_archives.zip 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-9/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-HY 170 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

1/5 - SPIT TAPCON 4_FI_C.DOCX

1/5 - SPIT TAPCON 4_FI_C.DOCX Tuotetyypin ysilöllinen tunniste TAPCON 4 H 8-14 SPIT TAPCON 4 - uusioanta (sinitty) TAPCON 4 F 8-14 SPIT TAPCON 4 - laipallinen uusioanta (sinitty) TAPCON 4 C 8-14 SPIT TAPCON 4 - torx, uppoanta (sinitty)

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus 1109-CPD-0072

Suoritustasoilmoitus 1109-CPD-0072 Suoritustasoilmoitus 1109-CPD-0072 voimassa eränumerosta 909809 eränumeroon ****** MQL Universal -nailonkarmitulppa (Hyväksytty moniin eri käyttötarkoituksiin ei-kantavissa betonirakenteissa ja muuratuissa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HSL-3 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus Kiinnitykseen

Lisätiedot

HST Hiiliteräs, sinkitty HST-R Haponkestävä teräs HST-HCR Korkean korroosiokestävyyden. Korroosionkestävyys

HST Hiiliteräs, sinkitty HST-R Haponkestävä teräs HST-HCR Korkean korroosiokestävyyden. Korroosionkestävyys Kiila-ankkuri Ankkurin tyyppi Hiiliteräs, sinkitty -R Haponkestävä teräs -HCR Korkean korroosiokestävyyden teräs Hyödyt - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen betoniin C 20/25 - C 50/60 - nopea

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: MULTI-MONTI-plus (MMS-plus) 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-HY 270 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten artiklan kohdassa edellytetään:

Lisätiedot

HKD Lyöntiankkuri Yhden ankkurin sovellukset

HKD Lyöntiankkuri Yhden ankkurin sovellukset HKD Lyöntiankkuri Ankkurin tyyppi Hyödyt HKD Hiiliteräs kauluksellinen HKD-S(R) Hiiliteräs, Haponkestävä teräs kauluksellinen (R) Hiiliteräs, Haponkestävä teräs ilman kaulusta - yksinkertainen ja luotettava

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: MULTI-MONTI-plus (MMS-plus) 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan

Lisätiedot

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri HSL-3 Ankkurin tyyppi HSL-3 Kuusiokanta Mutterikanta HSL-3-B Momenttihattu HSL-3-SH Kuusiokolokanta (ei Suomessa) HSL-3-SK Uppokanta (ei Suomessa) Hyödyt - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

S-KA+ TÄYSIN UUSI korkean suorituskyvyn KIILA-ANKKURI S-KA+ ei kompromisseja. ETAhyväksytty. Optio 1. Syvyysmerkintä. +40% enemmän suorituskykyä

S-KA+ TÄYSIN UUSI korkean suorituskyvyn KIILA-ANKKURI S-KA+ ei kompromisseja. ETAhyväksytty. Optio 1. Syvyysmerkintä. +40% enemmän suorituskykyä S-KA+ ETAhyväksytty Optio 1 Syvyysmerkintä TÄYSIN UUSI korkean suorituskyvyn +40% eneän suorituskykyä KIILA-ANKKURI S-KA+ ei kompromisseja Valmistettu Suomessa 2 Kirjainkoodaus josta näkee ankkurin pituuden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS HECO-DoP_ETA_11/0452_HU_1307_FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: HECO-UNIX-plus ja HECO-UNIX-top ruuvit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m500-29-07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-CT 1 raudoitusliitäntöjä varten 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin naulattava liittovaarna HVB panoskäyttöisellä kiinnikkeellä X-ENP-21 HVB Nro Hilti-DX-DoP-014

Lisätiedot

d 0 h 0 min h ef h min N rd V rd S min C min T inst halkeillut betoni Mitoituskuorma, ulosveto, halkeillut/halkeilematon

d 0 h 0 min h ef h min N rd V rd S min C min T inst halkeillut betoni Mitoituskuorma, ulosveto, halkeillut/halkeilematon FIX Z XTREM sähkösinkitty kiila-ankkuri Kiila-ankkuri halkeilemattomaan ja halkeilluun betoniin, ETA-hyväksytty jopa seismisiin olosuhteisiin Käyttökohteet Betoni Ominaisuudet ja edut ETA Option 1 hyväksytty

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a.

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a. SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-HY 170 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS No.:001/CPR/2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Declaration of Performance Refurbishment Suoritystasoilmoitus Päiväys 27.05.2013 Tunniste nro. 02 04 02 03 001 0 000119 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -32 Normal 02 04 02

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N Declaration of Performance Refurbishment Suorityutasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02 07 03 02 003 0 000002 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N 02 07

Lisätiedot

Hilti HIT-RE 500 + HIT-V / HAS

Hilti HIT-RE 500 + HIT-V / HAS HIT-V / HAS Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki - soveltuu halkeilemattomaan betoniin C20/25

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin kaapeliläpivientijärjestelmä CFS-T Nro Hilti CFS 1139-CPD-0499/13 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP-07/0291-KI-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: KI-10 Kuvassa on esimerkillinen tuote kyseisestä tuoteryhmästä 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): yleistyyppi

Lisätiedot

HVZ Kemiallinen ankkuri

HVZ Kemiallinen ankkuri HVZ Kemiallinen ankkuri HVU foliokapseli + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HVU foliokapseli HAS HAS-R HAS-HCR tanko - soveltuu halkeilemattomaan betoniin C20/25 - C50/60 - korkea kuormituskapasiteetti

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

Tekninen opas. Tekninen opas. Kemialliset ankkurimassat Tekninen opas FIT-Ve 200 / FIT-Wi 200

Tekninen opas. Tekninen opas. Kemialliset ankkurimassat Tekninen opas FIT-Ve 200 / FIT-Wi 200 Kemialliset ankkurimassat FIT-Ve 200 / FIT-Wi 200 Sisällys Sivu ETA Käyttö halkeilematomassa ssa ETA Jälkikiinnitteiset harjaterästartunnat Tuotekuvaus 4 Ominaisuudet ja hyödyt 4 Käsittely ja säilytys

Lisätiedot

HDA Takakartioankkuri

HDA Takakartioankkuri HDA Takakartioankkuri Ankkurin tyyppi Hyödyt HDA-P HDA-PR HDA-PF Esiasennettava ankkuri HDA-T HDA-TR HDA-TF Läpiasennettava ankkuri - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen betoniiin C 20/25 - C

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -675 W ElastoColor. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -675 W ElastoColor. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 001 0 000003 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -675 W ElastoColor

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 315110303 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 03 02 04 003 0 000012 Versio nro. 01 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Abraroc SR 02 03 02 04 003 0 000012 1017 1.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Nro: LE-001 DoP Suoritustasoilmoitus rakennustuoteasetuksen EU 305/2011 mukaan Greenline-turvavaijerijärjestelmä EN 795:2012 TS 16415:2013 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste GRÜN GREENLINE VAAKATASON

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Heco Multi-Monti -betoniruuveille on saatavissa laskentaohjelma

Heco Multi-Monti -betoniruuveille on saatavissa laskentaohjelma Spitec quality since 03 Spitec Oy - Hecon Multi-Monti ruuvien maahantuoja ja markkinoija Spitec Oy on vuonna 03 perustettu kiinnitystekniikan asiantuntija, maahantuoja ja markkinoija. Voimavaroina ovat

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus No. 9174 009 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Moniseinämäinen metallijärjestelmäsavupiippu DW-VISION, joka on standardin mukainen.

Lisätiedot

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm:

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm: Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--sealpad (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect Seal pad -palokatko 2. Aiottu käyttötarkoitus muovisten pistorasianpohjien palokatko läpivientien

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1(4) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste MH-150 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa 3. Käyttökohteet MH-200 MH-250

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (DOP)

Suoritustasoilmoitus (DOP) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Suoritustasoilmoitus (DOP) No. 9174 006 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) Yksiseinämäinen metallijärjestelmäsavupiippu EW-FU joka on standardin mukainen.

Lisätiedot

TUOTEKUVASTO. The new generation: TSM High Performance. Fix Master Toge Dübel. Ferrometal Oy Karhutie Nurmijärvi

TUOTEKUVASTO. The new generation: TSM High Performance. Fix Master Toge Dübel. Ferrometal Oy Karhutie Nurmijärvi The new generation: TSM High Performance TUOTEKUVASTO Copyright Kaikki oikeudet pidätetään. Jälkipainokset ja kopiointi, myös osittainen kielletään. Oikeus valikoiman ja eri tuotemallien muutoksiin ilman

Lisätiedot

TUOTEKUVASTO. The new generation: TSM High Performance. Fix Master Toge Dübel. Ferrometal Oy Karhutie Nurmijärvi

TUOTEKUVASTO. The new generation: TSM High Performance. Fix Master Toge Dübel. Ferrometal Oy Karhutie Nurmijärvi The new generation: TSM High Performance TUOTEKUVASTO 2016/2017 Copyright Kaikki oikeudet pidätetään. Jälkipainokset ja kopiointi, myös osittainen kielletään. Oikeus valikoiman ja eri tuotemallien muutoksiin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkomansetti CFS-C Nro Hilti CFS "0843-CPD-0101" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

Hilti HIT-HY 200. Ankkurointi käsikirja + HIT-Z. Hilti HIT-HY 200 HIT-Z 2012-04 04 / 2012 1

Hilti HIT-HY 200. Ankkurointi käsikirja + HIT-Z. Hilti HIT-HY 200 HIT-Z 2012-04 04 / 2012 1 Ankkurointi käsikirja Hilti HIT-HY 200 HIT-Z 2012-04 04 / 2012 1 Hilti HIT-HY 200 Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT- HY 200-A 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml) - Ei vaadi puhdistusta: Ei alttiuttta

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0178" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

Kuusiomutterikanta. HSC-A; Sinkitty HSC-AR; Haponkestävä teräs. Iskukuormitus

Kuusiomutterikanta. HSC-A; Sinkitty HSC-AR; Haponkestävä teräs. Iskukuormitus HSC-A Turva-ankkuri HSC-A Turva-ankkuri Ankkurin tyyppi Kuusiomutterikanta HSC-A; Sinkitty HSC-AR; Haponkestävä teräs Hyödyt - täydellinen ratkaisu pienille reuna- ja keskiöetäisyyksille - soveltuu ohuille

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotulppa CFS-PL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0271" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0174" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Declaration of Performance, DoP 300/2013

Declaration of Performance, DoP 300/2013 1 (7) Declaration of Performance, DoP 0/13 1. Tuotetyyppi: Ruuvit kantaviin puurakenteisiin 2. Tunnistetiedot: NKT Fasteners ruuvit 3. Käyttötarkoitus: Kantaviin puurakenteisiin 4. Valmistajan nimi, rekisteröity

Lisätiedot

Würth Ankkurointitekniikka

Würth Ankkurointitekniikka Würth Ankkurointitekniikka Ankkurin valintataulukko ETA-hyväksytty Soveltuvuus Yksittäiskiinnitys Sarjakiinnitys Mekaaniset ankkurit Ankkurityyppi Koko Korroosiosuoja MWF - /14-757 - Sähkösinkitty Kuumasinkitty

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotyyny CFS-CU Nro Hilti CFS "1121-CPD-EA0001" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1 SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1 1. Tuotemallin yksilöllinen tunnuskoodi: Katso tuoteluettelo. 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero: 3. Laitteen käyttötarkoitus: Katso tuotteen merkinnät. Sisätilojen lämmitys, painekiertoiset

Lisätiedot

Hilti HIT-HY 200. Ankkurointi käsikirja + HIT-V. Hilti HIT-HY 200 HIT-V HIS-(R)N Harjateräs 02 /

Hilti HIT-HY 200. Ankkurointi käsikirja + HIT-V. Hilti HIT-HY 200 HIT-V HIS-(R)N Harjateräs 02 / Ankkurointi käsikirja + HIT-V Hilti HIT-HY 200 HIT-V HIS-(R)N Harjateräs 02 / 2012 1 + HIT-V Hilti HIT-HY 200 + HIT-V Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT- HY 200-A 330 ml pakkaus (saatavana myös 500

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX MES. nro 313120614

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX MES. nro 313120614 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX MES nro 313120614 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-3:2012 S EN 15651-4:2012

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS Sertifikaatti Nro 3269-01 on mydntdnyt tuotesertifikaatin yritykselle Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS osoittamaan, ettdi on todennut yrityksen seuraavien tuotteiden valrnistuksen laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Kevyet kiinnitykset. Raskaat kiinnitykset. Driva kipsilevyankkurit. NYL nailontulpat. PRO 6 yleistulpat. HIT M naulatulpat. B-LONG karmitulpat

Kevyet kiinnitykset. Raskaat kiinnitykset. Driva kipsilevyankkurit. NYL nailontulpat. PRO 6 yleistulpat. HIT M naulatulpat. B-LONG karmitulpat Kiinnikkeet, valintaopas Kevyet kiinnitykset Tiili Kevytbetoni Kipsi ETA s. Driva kipsilevyankkurit 90-91 ZENTECH/CC ohutlevyankkurit 97 NYL nailontulpat 93 PRO 6 yleistulpat 93 HIT M naulatulpat 94 B-LONG

Lisätiedot

Karmitulppa S-UF 10X135 HEX ZN

Karmitulppa S-UF 10X135 HEX ZN Karmitulppa S-UF 10X135 HEX ZN SORMATIN TUOTEKOODI 76014 Hyväksytyt, lujuudestaan ja monipuolisuudestaan tunnetut karmitulpat suurille kuormille Läpiasennuksiin tarkoitetuissa 10 mm:n nailontulpissa on

Lisätiedot

KIINNIKKEET VALINTAOPAS

KIINNIKKEET VALINTAOPAS KIINNIKKEET VALINTAOPAS Tiili Kevytbetoni Kipsi ETA Driva metalli kipsilevyankkuri Driva muovi kipsilevyankkuri Driva Mini kipsilevyankkuri Driva Drill kipsilevyankkuri Driva Plus kipsilevyankkuri CC ohutlevyankkuri

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

FIT-Ve 200 nopeasti kovettuva kemiallinen ankkurointimassa betonille ja luonnonkivelle

FIT-Ve 200 nopeasti kovettuva kemiallinen ankkurointimassa betonille ja luonnonkivelle FIT-Ve 200 nopeasti kovettuva kemiallinen ankkurointimassa betonille ja luonnonkivelle Ominaisuudet: CE-merkitty ja ETA-hyväksytty ETA optio 1 halkeillut ja halkeilematon betoni ETA-hyväksytty rakenteellisiin

Lisätiedot