SUORITUSTASOILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITUSTASOILMOITUS"

Transkriptio

1 FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkomansetti CFS-C Nro Hilti CFS "0843-CPD-0101" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkomansetti CFS-C 2. Aiottu Käyttötarkoitus: Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-10/0403 ( ) Putkiläpiviennit Muoviputket Käyttötarkoituksen on täytettävä vastaavan ETA-10/0403-standardin sisältö 3. Valmistaja: HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 1 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: ETAG nro ja ETAG nro Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-10/0403 ( ) Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: OIB Itävallan rakennustekninen instituutti Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: UL International (UK) Ltd, nro Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: Oleellinen ominaisuus Reaktio paloon Palonkestävyys Ilmanläpäisevyys Vedenläpäisevyys Vaaralliset aineet Äänenvaimennus Kestävyys ja käyttökelpoisuus Muuta Ilmoitettu suoritustaso / yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Luokka E standardin EN mukaisesti Palonkestävyys ja käyttötarkoitus standardin EN mukaisia. Katso liite Testattu standardin EN 1026 mukaisesti. Katso liite Testattu standardin ETAG liitteen C mukaisesti (Hilti akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR). Katso liite Katso liite Testattu standardien EN ISO 140-3, EN ISO ja EN ISO mukaisesti. Katso liite Z 2, ETAG 026-2:n mukaisesti, EOTA:n tekninen raportti - TR024 Ei sovellu / Ei määritettyä suoritustasoa Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Martin Althof Laatupäällikkö Liiketoimintayksikkö, kemikaalit Hilti Corporation Schaan, Maaliskuu 2016 DoP_fi_03-00_ _Hilti CFS 0843-CPD-0101

2 2.3 Ilmanläpäisevyys Ilmanläpäisevyys yksittäisessä muoviputkiläpiviennissä, jonka palonesto toteutetaan Hiltin palokatkomansetilla CFS-C, voidaan saavuttaa vain silloin, kun rengasmainen ura tiivistetään massalla esim. Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR. Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR kaasunläpäisevyys ilman, typen (N 2 ), hiilidioksidin (CO 2 ) ja metaanin (CH 4 ) osalta on testattu EN 1026:n periaatteiden mukaan akryylipohjaisen palokatkomassan paksuudelle 10 mm. Seuraavat virtausnopeudet pinta-alaa (q/a) kohti on saavutettu annetuilla ilmanpaine-eroilla (Δp). Virtausnopeusindeksi ilmaisee kaasutyypin: Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR kaasunläpäiseväisyys Δp [ Pa] q/a ilma [m 3 /(h m 2 )] q/a N 2 [m 3 /(h m 2 )] q/a CO 2 [m 3 /(h*m 2 )] q/a CH 4 [m 3 /(h*m 2 )] 50 1,9E-06 1,1E-06 6,4E-05 4,3E ,7E-06 5,5E-06 3,2E-04 2,1E-04 Ilmoitetut arvot viittaavat Hiltin puhtaan akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR runkoon ilman läpivientiasennusta. Sementtilaastilla tai kipsipohjaisella tasoitteella suljettujen rengasmaisten urien tehokkuutta ei ole arvioitu. 2.4 Vedenläpäisevyys Vedenläpäisevyys yksittäisessä muoviputkiläpiviennissä, jonka palonesto toteutetaan Hiltin palokatkomansetilla CFS-C, voidaan saavuttaa vain silloin, kun rengasmainen ura tiivistetään massalla esim. Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR. Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR vedenläpäisevyys on testattu ETAG 026-2:n liitteen C periaatteiden mukaan. Näyte koostui 2 mm:stä Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (kuiva paksuus) kivivillan päällä. Testaustulos: vesitiiviys mm vedenpaineeseen tai Pa saakka. Sementtilaastilla tai kipsipohjaisella tasoitteella suljettujen rengasmaisten urien tehokkuutta ei ole arvioitu. 2.5 Vaaralliset aineet Valmistajan ilmoituksen mukaan tuote-eritelmää on verrattu Euroopan komission julkaisemaan vaarallisten aineiden luetteloon ja on varmistettu, ettei se sisällä tällaisia aineita sallittuja rajoja ylittäviä määriä. Kirjallinen ilmoitus on tässä yhteydessä ETA-haltijan lähettämä. Tämän ETA:n sisältämiin vaarallisiin aineisiin liittyvien erityisehtojen ohella voi olla muita sen piiriin kuuluviin tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia (esim. muutettu eurooppalainen lainsäädäntö ja kansalliset lait, määräykset ja hallinnolliset säännökset). EU:n rakennustuotedirektiivin ehtojen täyttämiseksi näitä vaatimuksia täytyy noudattaa myös, kun ja missä ne pätevät. 2.9 Ilmaääneneristys Ilmaäänenvaimennus yksittäisessä muoviputkiläpiviennissä, jonka palonesto toteutetaan Hiltin palokatkomansetilla CFS-C, voidaan saavuttaa vain silloin, kun rengasmainen ura tiivistetään. On huomattava, että 2.9.1:ssä annetut arvot ovat voimassa vain, jos rengasmainen ura suljetaan käyttämällä mineraalivillaa täytemateriaalina (mikä ei ole välttämätöntä kaikissa palonkestävyystapauksissa katso liite C).

3 2.9.1 Rengasmainen uratiiviste Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR kanssa EN ISO 140-3:n, EN ISO :n ja EN ISO 717-1:n mukaisen äänenvaimennuksen testiraportit sisältyvät. Akustiikkatestit on suoritettu joustavaan seinään ja jäykkään seinään. Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR testattiin tiivisteenä betonilla täytettyjen teräsputkien ympärillä. Tiiviste oli 50 mm leveä (rengasmainen ura) ja se koostui 160 mm:n mineraalivillasta, joka oli peitetty molemmin puolin 20 mm:llä Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (jäykkä seinä) ja 50 mm:llä mineraalivillaa, joka oli peitetty molemmin puolin 25 mm:llä (joustava seinä). Tämä asennus simuloi lineaarista saumaa sekä yhtä läpivientitiivistettä. Akryylipohjaisen palokatkomassan Hilti CFS-S ACR pinta-ala oli 0,0236 m². Itse seinien akustiikkaominaisuuksia ei ole mitattu. Näiden testiraporttien mukaisia yksittäisarvoja ovat: Joustava seinä: Painotettu elementti-normalisoitu tasoero: D n, w = 60 db Tästä D n,w ilmaääneneristysluvusta lasketaan: R w = 53 db Joustavan seinän rakenne: 2 x 12,5 mm kipsilevyä 50 mm:n metallipalkkirungon molemmilla puolilla. Rako täytettiin 50 mm:n mineraalivillakappaleilla. Jäykkä seinä: Painotettu elementti-normalisoitu tasoero: D n,w = 58 db Tästä D n,w ilmaääneneristysluvusta lasketaan: R w = 51 db Jäykän seinän rakenne: 200 mm paksua betoniseinää, tiheys kg/m³, rapattu molemmilta puolilta. On huomattava, että molemmat yllä mainitut tulokset koskevat koko seinärakennetta, jonka koko on S = 1,25 m x 1,50 m (= 1,88 m²), ts. seinä 0,0236 m² Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR Rengasmainen uratiiviste sementtilaastin kanssa EN ISO 140-3:n, EN ISO :n ja EN ISO 717-1:n mukaisen äänenvaimennuksen testiraportit sisältyvät. Akustiikkatestit on suoritettu jäykkään seinään. Tulokset ovat myös sovellettavissa vähintään samanpaksuisiin lattioihin. Sementtilaasti testattiin 500 x 600 x 175 mm lohkona seinässä 1,25 x 1,50 m. Laastin pinta-ala oli 0,30 m². Itse seinien akustiikkaominaisuuksia ei ole mitattu. Näiden testiraporttien mukaisia yksittäisarvoja ovat: Painotettu elementti-normalisoitu taso ero: D n, w = 59 db Tästä D n,w ilmaääneneristysluvusta lasketaan: R w = 52 db Jäykän seinän rakenne: 175 mm paksua betoniseinää, tiheys kg/m³, rapattu molemmilta puolilta. Täytyy huomioida, että yllä mainitut tulokset koskevat seinän kokonaisrakennetta, jonka koko S = 1,25 m x 1,50 m (= 1,88 m²) ts. seinä 0,30 m² sementtilaastilla. Arvot ovat korkeampia samankokoisen seinän pienemmille laastipohjaisille tiivisteille.

4 A.2 Piirroksissa käytettävät lyhenteet A 1 A 2 A 3 B C C 1 d C Lyhenne E F-pidin s 1 t A2 t C t E Kuvaus Hiltin palokatkomansetti CFS-C Rengasmainen uratiiviste Rengasmainen uratiiviste kipsipohjaisen tasoitteen tai sementtilaastin kanssa Täyttömateriaali (mineraalivilla) Muoviputki Äänieristysnauha Putkihalkaisija (nimellisulkohalkaisija) Rakenne-elementti (seinä, lattia) Mansetin kiinnitys Yksittäisten läpivientitiivisteiden välinen vähimmäisetäisyys Akryylipohjaisen palokatkomassan Hilti CFS-S ACR paksuus paksuus Rakenne-elementin paksuus B.5 Mineraalivilla Irtonaisia mineraalivillatuotteita, joita voidaan käyttää täyteaineena Hiltin akryylipohjaisessa palokatkomassassa CFS-S ACR Tuote Valmistaja Tekniset ominaisuudet Heralan LS Knauf Insulation GmbH Knaufin tuotetietolomake Isover loose wool SL Saint-Gobain ISOVER Isoverin tuotetietolomake Isover Universal- Stopfwolle Saint-Gobain ISOVER Isoverin tuotetietolomake Rockwool RL Rockwool Rockwoolin tuotetietolomake Paroc Pro Loose Wool Paroc OY AB Parocin tuotetietolomake

5 LIITE C HILTIN PALOKATKOMANSETISTA CFS-C VALMISTETTUJEN LÄPIVIENTITIIVISTEIDEN PALONKESTÄVYYSLUOKITUS C.1 Joustavat seinät ja jäykät seinät, jotka ovat 1.2.1:n mukaisia, seinän vähimmäispaksuus 100 mm Läpivientitiiviste: Yksittäinen läpivienti; Hiltin palokatkomansetti CFS-C molemmilla puolilla (A 1 ), pyöreä aukko, joka on täytetty kipsipohjaisella tasoitteella (A 3 ) koko seinän paksuudelta tai Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR (A 2 ) molemmilta puolilta, vähimmäissyvyys 25 mm seinän pinnasta. Jos kyseessä on jäykkä seinä, sementtilaastia voidaan käyttää vaihtoehtona kipsipohjaiselle tasoitteelle. Tiiviste voidaan täyttää mineraalivillalla. Mansettien/pyöreän aukon välinen vähimmäisetäisyys (s 1 ): 200 mm Pyöreän aukon leveys: aukon halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin seinään. Mansetit, jotka kiinnitetään koukuilla (F) ja kierretangoilla M8 seinän läpi ja muttereilla seinän molemmin puolin. Erittäin tiheissä jäykissä seinissä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti metalliankkureita, joiden Ø on vähintään 8 mm. Katso alla olevasta taulukosta koukkujen vähimmäismäärä. Äänieristys: enimmäispaksuus 5 mm (C 1 - käytetään kipsipohjaisen tasoitteen tai sementtilaastin kanssa). Rengasmainen uratiiviste Kipsipohjainen tasoite (A 3 ) Kipsipohjainen tasoite (A 3 ) ja äänieristys (C 1 )

6 Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 ) Kipsipohjainen tasoite tai sementtilaasti (A 3 ) Kipsipohjainen tasoite tai sementtilaasti (A 3 ) sekä äänieristys (C 1 ) Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 )

7 C.1.1 Läpivientipalvelut PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia paksuus t c 50 2,4 5,6 CFS-C 50/1,5 2 EI 120-U/C 63 3,0 4,7 CFS-C 63/2 2 EI 120-U/C 75 2,2 3,6 CFS-C 75/2,5 3 EI 120-U/C 90 2,7 4,3 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 110 1,8 2,2 CFS-C 110/4 4 EI 90-U/C 110 2,2 8,1 CFS-C 110/4 4 EI 120-U/C 125 3,7 6,0 CFS-C 125/5 4 EI 90-U/C 125 6,0 CFS-C 125/5 4 EI 120-U/C 160 2,5 11,8 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C Tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia. C.1.2 PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia paksuus t c 50 2,9 4,6 CFS-C 50/1,5 2 EI 120-U/C 63 1,8 5,8 CFS-C 63/2 2 EI 120-U/C 75 1,9 6,8 CFS-C 75/2,5 3 EI 120-U/C 90 2,2 8,2 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 110 2,7 10,0 CFS-C 110/4 4 EI 120-U/C 125 3,1 7,1 CFS-C 125/5 4 EI 120-U/C 160 2,5 11,8 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C C.1.3 PE-putket, jotka ovat standardin EN mukaisia paksuus t c 50 3,0 CFS-C 50/1,5 2 EI 120-U/C 63 3,0 CFS-C 63/2 2 EI 120-U/C 75 3,0 CFS-C 75/2,5 3 EI 120-U/C 90 3,5 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 110 4,2 CFS-C 110/4 4 EI 120-U/C 125 4,8 CFS-C 125/5 4 EI 120-U/C 160 6,2 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C Tulokset pätevät myös PE-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia On suositeltavaa käyttää vain kipsipohjaista tasoitetta tai sementtilaastia PVC-C-putkien rengasmaisena uratiivisteenä B.6:n mukaisella ääneneristyksellä Saksassa putkien täytyy lisäksi noudattaa standardia DIN Saksassa putkien täytyy lisäksi noudattaa standardia DIN

8 C.2 Jäykät seinät, jotka ovat 1.2.1:n mukaisia, seinän vähimmäispaksuus 150 mm Läpivientitiiviste: Yksittäinen läpivienti; Hiltin palokatkomansetti CFS-C kummallakin puolella (A 1 ), pyöreä aukko täytetty Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR (A 2 ), vähimmäissyvyys 10 mm seinän pinnasta, täytetty mineraalivillalla. Mansettien/pyöreän aukon välinen vähimmäisetäisyys (s 1 ): 200 mm Pyöreän aukon leveys: Aukon halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin seinään, ellei alla olevissa taulukoissa mainita toisin. Koukuilla (F) ja metalliankkureilla kiinnitettävät mansetit, Ø vähintään 8 mm. Vähemmän tiheissä jäykissä seinissä täytyy käyttää kierretankoja M8, jotka kiinnitetään muttereilla seinän läpi kummaltakin puolelta. Katso koukkujen vähimmäismäärä alla olevasta taulukosta. Katso lisää rakennetietoja kohdasta C.1. Läpivientipalvelut C.2.1 PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia Putken ja tiivisteen reunan välinen etäisyys seinässä (pyöreän aukon leveys): 10 mm paksuus t c 50 1,8 CFS-C 50/1,5 2 EI 180-U/C 160 3,2 11,9 CFS-C 160/6 4 EI 180-U/C Tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia. C.2.2 PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia Putken ja tiivisteen reunan välinen etäisyys seinässä (pyöreän aukon leveys): 10 mm paksuus t c 50 2,9 CFS-C 50/1,5 2 EI 180-U/C 160 4,0 14,6 CFS-C 160/6 4 EI 180-U/C

9 C.3 Jäykkä lattia, joka on 1.2.1:n mukainen Läpivientitiiviste: Yksittäinen läpivienti; Hiltin palokatkomansetti CFS-C (A 1 ) lattian alapuolella, pyöreä aukko täytetty joko kipsipohjaisella tasoitteella tai sementtilaastilla (A 3 ) koko lattian paksuudelta tai Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR (A 2 ) kummaltakin puolelta, vähimmäissyvyys 10 mm, täytetty mineraalivillalla Mansettien/pyöreän aukon välinen vähimmäisetäisyys (s 1 ): 200 mm Pyöreän aukon leveys: aukon halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin lattiaan, ellei alla olevissa taulukoissa mainita toisin. Mansetit, jotka kiinnitetään koukuilla (katso vähimmäismäärä alla olevasta taulukosta) ja metalliankkureilla, vähintään Ø 6 mm (mansettikokoon saakka 110/4 ) ja vähintään Ø 8 mm (mansettikoot 125/5-250/10 ). Vähemmän tiheissä jäykissä lattioissa täytyy käyttää seinän läpi kulkevia kierretankoja M8, jotka kiinnitetään muttereilla lattian läpi kummaltakin puolelta. Äänieristys: enimmäispaksuus 5 mm (C 1 - käytetään kipsipohjaisen tasoitteen tai sementtilaastin kanssa). Rengasmainen uratiiviste Sementtilaasti (A 3 ) Sementtilaasti (A 3 ) sekä äänieristys (C 1 ) Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 )

10 C.3.1 Tyypin A jäykkä lattia, joka on 1.2.1:n mukainen (tiheys kg/m 3 ), lattian vähimmäispaksuus 200 mm Läpivientipalvelut C PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia Putken ja tiivisteen reunan välinen etäisyys lattiassa (pyöreän aukon leveys): 11 mm paksuus t c 50 2,4 5,6 CFS-C 50/1,5 2 EI 180-U/C 63 3,0 4,7 CFS-C 63/2 2 EI 180-U/C 75 2,2 3,6 CFS-C 75/2,5 3 EI 180-U/C 90 2,7 4,3 CFS-C 90/3 3 EI 180-U/C 110 1,8 8,1 CFS-C 110/4 4 EI 180-U/C 125 3,7 6,0 CFS-C 125/5 4 EI 180-U/C 160 2,5 11,8 CFS-C 160/6 4 EI 180-U/C Tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia. C PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia Putken ja tiivisteen reunan välinen etäisyys lattiassa (pyöreän aukon leveys): 11 mm paksuus t c 50 2,9 4,6 CFS-C 50/1,5 2 EI 180-U/C 63 1,8 5,8 CFS-C 63/2 2 EI 180-U/C 75 1,9 6,8 CFS-C 75/2,5 3 EI 180-U/C 90 2,2 8,2 CFS-C 90/3 3 EI 180-U/C 110 2,7 10,0 CFS-C 110/4 4 EI 180-U/C 125 3,1 7,1 CFS-C 125/5 4 EI 180-U/C 160 4,0 9,1 CFS-C 160/6 4 EI 180-U/C

11 C.3.2 Tyypin A jäykkä lattia, joka on 1.2.1:n mukainen (tiheys kg/m 3 ), lattian vähimmäispaksuus 150 mm Läpivientipalvelut C PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia Pyöreän aukon leveys: aukon halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin lattiaan. paksuus t c 50 2,4 CFS-C 50/1,5 2 EI 120-U/C 75 2,2 CFS-C 75/2,5 3 EI 120-U/C 90 2,7 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 125 3,7 CFS-C 125/5 4 EI 120-U/C 160 2,5 11,8 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C Tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia. C PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia Pyöreän aukon leveys: aukon halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin lattiaan. paksuus t c 75 1,9 6,8 CFS-C 75/2,5 3 EI 120-U/C 160 4,0 9,1 CFS-C 160/6 4 EI 90-U/C 160 9,1 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C C PE-putket, jotka ovat standardien EN mukaisia Pyöreän aukon leveys: aukon halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin lattiaan. paksuus t c 50 3,0 CFS-C 50/1,5 2 EI 120-U/C 63 3,0 CFS-C 63/2 2 EI 120-U/C 75 3,0 CFS-C 75/2,5 3 EI 120-U/C 90 3,5 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 110 4,2 CFS-C 110/4 4 EI 120-U/C 125 4,8 CFS-C 125/5 4 EI 120-U/C 160 6,2 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C Tulokset pätevät myös PE-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia.

12 C PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia Putken ja tiivisteen reunan välinen etäisyys lattiassa (pyöreän aukon leveys): 10 mm paksuus t c 50 1,8 CFS-C 50/1,5 2 EI 180-U/C 160 3,2 11,9 CFS-C 160/6 4 EI 180-U/C Tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia. C PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia Putken ja tiivisteen reunan välinen etäisyys lattiassa (pyöreän aukon leveys): 10 mm paksuus t c 50 2,9 CFS-C 50/1,5 2 EI 180-U/C 160 4,0 14,6 CFS-C 160/6 4 EI 180-U/C C.3.3 Tyypin B jäykkä lattia, joka on 1.2.1:n mukainen (tiheys 550 kg/m 3 ), lattian vähimmäispaksuus 150 mm Läpivientipalvelut C PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia Pyöreän aukon leveys: aukon halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin seinään. paksuus t c 50 2,4 CFS-C 50/1,5 2 EI 120-U/C 75 2,2 CFS-C 75/2,5 3 EI 120-U/C 90 2,7 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 125 3,7 CFS-C 125/5 4 EI 120-U/C 160 2,5 11,8 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C Tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia. C PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia Pyöreän aukon leveys: aukon halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin seinään. paksuus t c 75 1,9 6,8 CFS-C 75/2,5 3 EI 120-U/C 160 4,0 9,1 CFS-C 160/6 4 EI 90-U/C 160 9,1 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0178" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0174" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C P Nro Hilti CFS "0843-CPD-0102" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin kaapeliläpivientijärjestelmä CFS-T Nro Hilti CFS 1139-CPD-0499/13 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotulppa CFS-PL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0271" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotyyny CFS-CU Nro Hilti CFS "1121-CPD-EA0001" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C Tekninen ohje Hilti Palokatkomansetti CFS-C Hilti Palokatkomansetti CFS-C Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403 Painos 02 / 2011 Hilti Palokatkomansetti CFS-C Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkomansetti

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti-palokatkolevytiiviste

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W.

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W. FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotiili CFS-BL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0270" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405 Hilti Palokatkonauha CFS-W Painos 02/2011 sivue 1 Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje Palokatkonauha CFS-W SG Palonarkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR-00242-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin metallin kiila-ankkuri HST, HST-R, HST-HCR, HST3 ja HST3-R 2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset: Tuote Metalliankkurit

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C P. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10/0404. Painos 02 / Hilti Palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C P. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10/0404. Painos 02 / Hilti Palokatkomansetti CFS-C P Tekninen ohje Hilti CFS-C P Hilti CFS-C P Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0404 Painos 02 / 2011 Hilti CFS-C P Painos 02/2011 sivu 1 Hilti CFS-C P CFS-C P Palonarkojen maks. 250 mm putkien ETA-hyväksyttyyn

Lisätiedot

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm:

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm: Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--sealpad (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect Seal pad -palokatko 2. Aiottu käyttötarkoitus muovisten pistorasianpohjien palokatko läpivientien

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Tekninen ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Numero 07 / 2013 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 1 Yleistietoa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C EL Nro Hilti CFS 0843-CPR-0154 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--wrap (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Wrap + Wrap-'n-roll rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen sulkeminen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektointijärjestelmä Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HIT-HY 200-A -injektointijärjestelmä jälkiasennettujen harjateräksien liitoksiin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID Nro Hilti CFS "0843-CPR-0293" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011 HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Tekninen ohje I Julkaisu 04 / 2011 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Tekninen ohje I Painos 02/2011 Hilti palokatkovaahto CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkovaahto CFS-IS Vesipohjainen palokatkovaahto

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is Tekninen ohje Hilti palokatkomassacfs-is Hilti palokatkomassa CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Painos 02 / 2011 Hilti palokatkomassa CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP-07/0291-KI-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: KI-10 Kuvassa on esimerkillinen tuote kyseisestä tuoteryhmästä 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): yleistyyppi

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOKIEKKO

HILTI PALOKATKOKIEKKO HILTI PALOKATKOKIEKKO CFS-D 25 Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 16/0050 Passive Fire Iovation of the year 2016 WINNER Hilti with the Firestop Collar Endless Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR-+15/0630-akryyli (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Acrylic -paloakryyli rakenteissa olevien (liikunta)saumojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--collar (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect FMU (teräs) + FMI (ruostumaton teräs) rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--grafiitti (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect -palografiitti rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Takakartioankkuri Hilti HDA 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HVU, jossa HAS- ja HIS-elementit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957 Sivu 1/14 TUOTEKUVAUS on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen, akryylipohjainen palokatkomassa läpivienteihin ja saumoihin. laajenee tilavuudeltaan kaksi kertaa, kun lämpötila on noin 180ºC. KÄYTTÖKOHTEET

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti 0432-CPR-00242-02 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Metallin kiila-ankkuri Hilti 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 PALOKATKOKAULUS CFS-SL GA KÄYTTÖKOHTEET Kaapeli- ja kaapelinippuläpivientien tiivistämiseen Sopii pieniin ja keskisuuriin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoPnro Hilti HITHY 200A 1343CPRM50010/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HITHY 200A 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 315110303 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HSL-3 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus Kiinnitykseen

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR. European Technical Approval 10/ 0389

Tekninen ohje. Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR. European Technical Approval 10/ 0389 Tekninen ohje Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR European Technical Approval / 0389 ETA No (suorat saumatiivisteet) ETA No / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos /20 Painos / 20 sivu 1 Akryylipohjainen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 1020-CPD-090-030097 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX PLUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Nro Hilti CFS "0843-CPD-0100" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti-palokatkovaahto

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

Tekninen. ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Hilti palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen. ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Tekninen Hilti palokatkomansetti CFS-C P ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 02/2015 Numero 07 / 2013 sivu 1 Yleistietoa

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa Tekninen ohje Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa European Technical Approval ETA N o / 0389 (suorat saumatiivisteet)) ETA N o / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos 04 /

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 Tuotetyypin tunniste PROD0607 StoPox WL 100 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Declaration of Performance Refurbishment Suoritystasoilmoitus Päiväys 27.05.2013 Tunniste nro. 02 04 02 03 001 0 000119 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -32 Normal 02 04 02

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS Tuotetyypin tunniste PROD0216 StoPox BB OS Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N Declaration of Performance Refurbishment Suorityutasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02 07 03 02 003 0 000002 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N 02 07

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS No.:001/CPR/2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV Tuotetyypin tunniste PROD0215 StoPox IHS BV Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN

URAKKALASKENTAA VARTEN URAKKALASKENTAA VARTEN A-Insinöörit Suunnittelu Oy Bertel Jungin aukio 9 0600 Espoo Puh 007 9 777 Fax 007 9 779 etunimi.sukunimi@ains.fi PALOKATKOSUUNNITELMAN YLEISTEKSTI () Palokatkosuunnitelma Yleistä

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPR-0914 - FI (Versio 2) To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/spit/dop_spit_archives/dop_fi_archives.zip 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--coat (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect PA-pinnoite 2. Aiottu käyttötarkoitus rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen saumojen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL

Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Tekninen ohje Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Painos 12/20 Painos 12 / 20 sivu 1 Silikoinipohjainen palokatkomassa CFS-S SIL Elastinen palokatkomassa, joka

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014 Tekninen ohje Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Hiltipalokatkomansetti Avonainen CFS-C EL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085 Numero 04 / 2014 Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Numero 04

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro: DoP [FI]

SUORITUSTASOILMOITUS Nro: DoP [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: ESSVE ESSD (self-drilling) fastening screws ESSVE ESST (self-tapping) fastening screws Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): The fastening screws are intended

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS No. 32/MW/ALA

SUORITUSTASOILMOITUS No. 32/MW/ALA DoP 32//ALA (FI) Sivu 1/8 SUORITUSTASOILMOITUS No. 32//ALA 1. Tuotetyypin tunniste: Sandwich panel SPA E, SPA E ENERGY, SPA E LIFE, SPA E LIFE ENERGY, SPA I, SPA S, SPA S ENERGY mineraalivillaytimellä

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615 Tuotetyypin tunniste PROD1433 StoPox KU 615 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1(4) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste MH-150 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa 3. Käyttökohteet MH-200 MH-250

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop Tuotetyypin tunniste PROD0189 StoPox TEP MultiTop Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox GH 530

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox GH 530 1 / 9 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle Tuotetyypin tunniste PROD1497 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3) kosteudenhallinta

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPur EZ 505

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPur EZ 505 1 / 8 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPur EZ 505 Tuotetyypin tunniste PROD0519 StoPur EZ 505 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

TFJO TFJO U" " MBUUJB TFJO

TFJO TFJO U  MBUUJB TFJO Tekninen ohje Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Painos 12/20 Painos 12 / 20 1 Silikonipalokatkomassa

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 03 02 04 003 0 000012 Versio nro. 01 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Abraroc SR 02 03 02 04 003 0 000012 1017 1.

Lisätiedot

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101 Tekninen opas Hilti palokatkomassa FS-M RG Hilti palokatkomassa FS-M RG uroopan tekninen hyväksyntä TA N o 12/0101 Julkaisu 05 / 2012 Hilti palokatkomassa FS-M RG Julkaisu 05/2012 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1 SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1 1. Tuotemallin yksilöllinen tunnuskoodi: Katso tuoteluettelo. 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero: 3. Laitteen käyttötarkoitus: Katso tuotteen merkinnät. Sisätilojen lämmitys, painekiertoiset

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin ruuviankkuri HUS3 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a.

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a. SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPma RZ 500

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPma RZ 500 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPma RZ 500 Tuotetyypin tunniste PROD3554 StoPma RZ 500 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 613

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 613 1 / 5 Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 613 Tuotetyypin tunniste PROD1140 StoPox KU 613 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m500-29-07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-CT 1 raudoitusliitäntöjä varten 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset:

Lisätiedot