SUORITUSTASOILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITUSTASOILMOITUS"

Transkriptio

1 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-HY CPR-M 00-/07.. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-HY Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten artiklan kohdassa edellytetään: Katso: ETA-3/036 ( ), liite A3, A. Eränumero: katso tuotteen pakkaus. 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen suunniteltu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Yleistyyppi Käytettäväksi seuraavissa Optio/luokka Kuormitus Ankkurivaarna, injektiojärjestelmä Umpitiilistä ja onttotiilistä muurattu rakenne: EN 77-:n mukaiset savitiilet EN 77-2:n mukaiset kalsiumsilikaattitiilet EN 77-3:n mukaiset kevyet ja normaalipainoiset betonitiilet Käyttöluokka b ja c (umpi- ja onttotiili) Luokka d/d, w/d ja w/w savitiilille ja kevyille ja normaalipainoisille betonitiilille Luokka d/d kalsiumsilikaattitiilelle Asennussuunta: vaakasuora ja yläpuolinen (kattotiili) Staattinen, kvasistaattinen Sinkitty teräs: vain kuivaan sisäkäyttöön Hilti HIT-HY HIT-V(-F) (kierretanko): M6, M8, M0, M2, M6 Hilti HIT-HY HIT-IC (sisähylsy): M8, M0, M2 Materiaali Ruostumaton teräs A: sisä- ja ulkokäyttöön, ei erityisen syövyttäviin olosuhteisiin Hilti HIT-HY HIT-V-R (kierretanko): M6, M8, M0, M2, M6 Erittäin korroosionkestävä teräs: sisä- ja ulkokäyttöön erityisen syövyttäviin olosuhteisiin Hilti HIT-HY HIT-V-HCR (kierretanko): M6, M8, M0, M2, M6 Seulahylsy HIT-SC 2, 6, 8 ja 22 Lämpötila-alue (soveltuvin osin) Ta: C (lyhytaikainen), +2 C (pitkäaikainen) Tb: C (lyhytaikainen), +0 C (pitkäaikainen). Nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteysosoite kuten artiklan kohdassa edellytetään: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 99 Schaan, Fürstentum Liechtenstein. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 2 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: - 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta -

2 8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: Tekninen arviointielin: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Euroopan tekninen hyväksyntä: ETA-3/036 ( ) Eurooppalainen tekninen hyväksyntäohje: ETAG 029 Vaatimustenmukaisuustodistus: 33-CPR-M 00-/ Ilmoitettu suoritustaso: Keskeiset ominaisuudet Suunnittelumenetelmä Suorituskyky Harmonisoidut tekniset tiedot Ominaisvetolujuus ETAG 029 liite C menetelmä: A ETA-3/036 liite 6, 8, 0, 2,,, 8, 20, 22, 2, 26, 28, 29 Ominaisleikkauslujuus ETAG 029 liite C menetelmä: A ETA-3/036 liite 6, 8, 0, 2, 6, 8, 20, 22, 2, 26, 28, 29 ETAG 029 Vähimmäisjako ja vähimmäisreunaetäisyys ETAG 029 liite C menetelmä: A ETA-3/036 liite 7, 9,, 3, 7, 9, 2, 23, 2, 27, 29 Siirtymä käyttörajatilaa varten ETAG 029 liite C menetelmä: A ETA-3/036 liite 8, 0, 2, 6, 8, 20, 22, 2, 26, 28, Edellä ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Raimund Zaggl Liiketoimintayksikön johtaja Liiketoimintayksikkö Ankkurointitekniikka Seppo Perämäki Laatupäällikkö Liiketoimintayksikkö Ankkurointitekniikka Hilti Corporation Schaan,

3 Käyttötarkoitusta koskevat erittelyt Pohjamateriaalit: Umpitiilimuuraus (käytä luokkaa b), taulukon B2 mukaan. Huomaa: ominaislujuudet pätevät myös suurempiin tiilikokoihin ja muurausyksiköiden suurempiin puristusvoimiin. Onttotiilimuuraus (käytä luokkaa c), taulukoiden B2 ja B mukaan. Muuratun rakenteen laastilujuus: vähintään M2, EN 998-2: 200:n mukaisesti. Muista umpi-, ontto- tai reikätiilistä tehdyissä muurauksissa ankkurin ominaislujuus voidaan määrittää ETAG 029:n liitteen B mukaisilla työmaatesteillä ottamalla huomioon liitteen 6, taulukon C mukainen β-kerroin. Taulukko B: Käyttöluokkien yleiskatsaus Ankkurit seuraavien alaisia: HIT-HY 270 kierretangolla, HIT-V tai HIT-IC umpitiilissä onttotiilissä Reikien poraus iskuporaustila poravasaratila Staattinen ja kvasistaattinen kuorma Liite: 6 (teräs), 8, 0, 2,,, 6, 8, 20 Liite: 6 (teräs), 22, 2, 26, 28, 29 Käyttöluokka: kuiva tai märkä rakenne Asennussuunta Muuraus Asennussuunta Kattotiili Luokka d/d - Asennus ja käyttö rakenteisiin kuivissa sisäolosuhteissa. Luokka w/d - Asennus kuiviin tai märkiin alustoihin ja käyttö rakenteisiin kuivissa sisäolosuhteissa (paitsi kalsiumsilikaattitiilet). Luokka w/w - Asennus ja käyttö rakenteisiin kuivissa tai märissä ympäristöolosuhteissa (paitsi kalsiumsilikaattitiilet). vaakasuora yläpuolinen Käyttöluokka b (umpimuuraus) c (ontto- tai reikämuuraus) Pohjamateriaalin lämpötila asennettaessa C C Käyttölämpötila Lämpötila-alue Ta: Lämpötila-alue Tb: C C (maks. pitkäaikainen lämpötila +2 C ja maks. lyhytaikainen lämpötila +0 C) (maks. pitkäaikainen lämpötila +0 C ja maks. lyhytaikainen lämpötila +80 C) Liite

4 Käyttöolosuhteet (ympäristön olosuhteet): Rakenteet kuivissa sisäolosuhteissa (sinkitty teräs, ruostumaton teräs tai erittäin korroosionkestävä teräs). Ulkoilmaolosuhteille (mukaan lukien teollisuus- ja merenkulkuympäristö) ja pysyvästi kosteille sisäolosuhteille altistuvat rakenteet, ellei ilmene erityisen syövyttäviä olosuhteita (ruostumaton teräs tai erittäin korroosionkestävä teräs). Ulkoilmaolosuhteille ja pysyvästi kosteille sisäolosuhteille altistuvat rakenteet, ellei ilmene muita erityisen syövyttäviä olosuhteita (erittäin korroosionkestävä teräs). Huomautus: Erityisen syövyttäviä olosuhteita ovat esim. pysyvä, vaihteleva uppoaminen meriveteen tai meriveden roiskealue, sisäuima-altaiden kloridi-ilma tai erittäin voimakkaasti kemiallisesti saastunut ilma (esim. rikinpoistolaitokset tai tietunnelit, joissa käytetään jäänpoistotuotteita). Muotoilu: Ankkurit on suunnitellut insinööri, joka on ankkureiden ja muuraustöiden ammattilainen. Todistettavissa olevat laskutoimitukset ja piirustukset valmistellaan huomioiden ankkuroitavat kuormat. Ankkureiden sijainti on ilmaistu luonnospiirustuksissa (esim. ankkurien sijainti suhteessa tukiin). Staattisen tai kvasistaattisen kuorman alaiset ankkurit on suunniteltu seuraavan mukaisesti: ETAG 029, liite C, suunnittelumenetelmä A Asennus: Ankkurit asentaa asianmukaisesti koulutettu henkilökunta tai ne asennetaan työmaan teknisistä asioista vastuussa olevan henkilön valvonnassa. Liite 2

5 Taulukko B2: Yleiskatsaus tiilien tyyppeihin ja ominaisuuksiin Tiilen tyyppi Kuva Tiilikoko [mm] Puristusvoima [N/mm²] Tiheys [kg/dm³] Liite Umpinainen savitiili EN 77-20xx2 2/20/0 2,0 7/8 Umpinainen savitiili EN 77-20xx3 2 2,0 9/0 Umpinainen kalsiumsilikaattitiili EN xx3 2 / 28 2,0 /2 Umpinainen kalsiumsilikaattitiili EN x20x28 2/20/28 2,0 3/6 Umpinainen kevytbetonitiili EN xx3 / 6 0,9 7/8 Umpinainen normaalipainoinen betonitiili EN xx3 6 / 6 2,0 9/20 Ontto savitiili EN x20x238 2 / 20, 2/22 Ontto kalsiumsilikaattitiili EN x20x28 2 / 20, 23/2 Ontto kevytbetonitiili EN x20X238 2 / 6 0,7 2/26 Ontto normaalipainoinen betonitiili EN x200x200 / 0 0,9 27/28 Ontto savitiili EN 77- Kattotiili 20x0x80 DIN EN luokka R2,0 29 Liite 3

6 Taulukko B3: Yleiskatsaus kiinnityselementteihin (sis. koot ja upotussyvyydet) ja vastaaviin tiilityyppeihin Tiilen tyyppi Kuva HIT-V ) HIT-IC HIT-V ) + HIT-SC + HIT-IC + HIT-SC + Liite Umpinainen savitiili EN 77- M8 - M6 hef = 0 mm mm M8 - M2 M8 - M6 hef = 80 mm - 60 mm M8 - M2 7/8 Umpinainen savitiili EN 77- M8 - M6 hef = 0 mm mm M8 - M2 M8 - M6 hef = 80 mm - 60 mm M8 - M2 9/0 Umpinainen kalsiumsilikaattitiili EN 77-2 M8 - M6 hef = 0 mm mm M8 - M2 M8 - M6 hef = 80 mm - 60 mm M8 - M2 /2 Umpinainen kalsiumsilikaattitiili EN 77-2 M8 - M6 hef = 0 mm mm M8 - M2 M8 - M6 hef = 80 mm - 60 mm M8 - M2 3/6 Umpinainen kevytbetonitiili EN 77-3 M8 - M6 hef = 0 mm mm M8 - M2 M8 - M6 hef = 80 mm - 60 mm M8 - M2 7/8 Umpinainen normaalipainoinen betonitiili EN 77-3 M8 - M6 hef = 0 mm mm M8 - M2 M8 - M6 hef = 80 mm - 60 mm M8 - M2 9/20 Ontto savitiili EN M8 - M6 hef = 80 mm - 60 mm M8 - M2 2/22 Ontto M8 - M6 kalsiumsilikaattitiili - - hef = 80 mm M8 - M2 23/2 EN mm ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Liite

7 Tiilen tyyppi Kuva HIT-V ) HIT-IC HIT-V ) + HIT-SC + HIT-IC + HIT-SC + Liite Ontto M8 - M6 kevytbetonitiili - - hef = 80 mm M8 - M2 2/26 EN mm Ontto normaalipainoinen betonitiili EN M8 - M6 hef = 0 mm - 60 mm M8 - M2 27/28 Ontto savitiili EN 77- Kattotiili - - M6 hef = 80 mm - 29 ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Liite

8 Taulukko B: Onttotiilien tiedot Ontto savitiili EN 77- Ontto normaalipainoinen betonitiili EN 77-3 Rapis Ziegel Hlz 2-,- 0DF Parpaing creux B0 Ontto kalsiumsilikaattitiili EN 77-2 KS Wemding KSL-R(P) 2-, 8DF Ontto kevytbetonitiili EN 77-3 Knobel Betonwerk Hbl -0,8-00x20x238 Ontto savitiili EN 77- Kattotiili Fiedler-tiili, katto 8+0 tai 8+3 Liite

9 Taulukko C: β-kerroin työmaatestausta varten vetokuormituksessa Käyttöluokat w/w ja w/d d/d Lämpötila-alue Ta* Tb* Ta* Tb* Pohjamateriaali Umpinainen savitiili EN 77- Umpinainen kalsiumsilikaattitiili EN 77-2 Umpinainen kevytbetonitiili EN 77-3 Umpinainen normaalipainoinen betonitiili EN 77-3 Ontto savitiili EN 77- Ontto kalsiumsilikaattitiili EN 77-2 Ontto kevytbetonitiili EN 77-3 Ontto normaalipainoinen betonitiili EN 77-3 *Lämpötila-alue Ta / Tb katso liite B Puhdistus CAC 0,96 0,96 0,96 0,96 MC 0,8 0,8 0,8 0,8 CAC/MC - - 0,96 0,80 CAC 0,82 0,68 0,96 0,80 MC 0,8 0,67 0,90 0,7 CAC/MC 0,96 0,80 0,96 0,80 CAC 0,96 0,96 0,96 0,96 MC 0,8 0,8 0,8 0,8 CAC/MC - - 0,96 0,80 CAC 0,69 0,7 0,8 0,67 MC 0,68 0,6 0,76 0,63 CAC/MC 0,96 0,80 0,96 0,80 Taulukko C2: Teräsvastuksen ominaisarvot kierretangolle HIT-V veto- ja leikkauskuormituksessa muuratussa rakenteessa Teräksen murtumisen vetokuormitukset M6 M8 M0 M2 M6 Teräksen ominaislujuus NRk,s [kn] As fuk Teräksen murtumisen leikkauskuormitukset ilman momenttivartta Teräksen ominaislujuus VRk,s [kn] 0, As fuk Teräksen murtumisen leikkauskuormitukset momenttivarren kera Ominaistaivutusmomentti MRk,s [Nm],2 Wel fuk Liite 6

10 Taulukko C3: Teräsvastuksen ominaisarvot sisäkierrehylsylle HIT-IC veto- ja leikkauskuormituksessa muuratussa rakenteessa Teräksen murtumisen vetokuormitukset M8 M0 M2 HIT-IC NRk,s [kn],9 7,3 3,8 Osavarmuuskerroin Ms,N [-],0 Teräksen murtumisen leikkauskuormitukset ilman momenttivartta kierretankoihin tai ruuveihin Teräksen ominaislujuus VRk,s [kn] 0, As fuk Teräksen murtumisen leikkauskuormitukset momenttivarren kera kierretankoihin tai ruuveihin Ominaistaivutusmomentti MRk,s [kn],2 Wel fuk Liite 6

11 Tiilen tyyppi: Umpinainen savitiili Mz, DF Taulukko C: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi Umpinainen Mz, DF Tiheys ρ [kg/dm³] 2,0 Puristusvoima fb [N/mm²] 2, 20 tai 0 Koodi EN 77 - Valmistaja Tiilen mitat [mm] 20 x x 2 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] Yksittäinen kiinnitys 3 2 ankkuria vaaka- ja pystysuorassa vähimmäisetäisyydessä 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisetäisyydessä 2b 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisetäisyydessä 2 3 Ominaisvaakaväli sidetiilessä Ominaisvaakaväli juoksutiilessä 2b Ominaisvaakaväli sidetiilessä ja juoksutiilessä Taulukko C: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi katso taulukko B3 Reunaetäisyys cmin = ccr [mm] Väli Sidetiili smin II [mm] smin [mm] scr II [mm] kun hef = 0 20 kun hef 80 Juoksutiili scr II [mm] 20 Sidetiili ja juoksutiili scr [mm] Taulukko C6: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] asennossa, smin levitin ja 2b Liite 7

12 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C7: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 2 2,0 2,0 2,0 2,0 * Vain CAC-puhdistus , (3,0*) 2, (3,0*) 2, (3,0*) 2, (3,0*) 0 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 2 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 20, (,*), (,*), (,*), (,*) 0 6, (7,*) 6, (7,*) 6, (7,*) 6, (7,*) 2 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 20 9,0 (0,*) 9,0 (0,*) 9,0 (0,*) 9,0 (0,*) 0 2,0 2,0 2,0 2,0 Taulukko C8: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2,2 20, 0 2,0 Taulukko C9: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 0,0 0, 0,2 0,7 0,3 0, 80 2, 0, 0,2 0,7 0,3 0, 00 3, 0,2 0, 0,7 0,3 0, Liite 8

13 Tiilen tyyppi: Umpinainen savitiili Mz, 2DF Taulukko C0: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi Umpinainen Mz, 2DF Tiheys ρ [kg/dm³] 2,0 Puristusvoima fb [N/mm²] 2 Koodi EN 77 - Valmistaja Tiilen mitat [mm] 20 x x 3 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] Yksittäinen kiinnitys 2 ankkuria vähimmäisreunaetäisyydessä 6 2b 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 3a 2 ankkuria vaakasuorassa ominaisreunaetäisyydessä 2b 2 3b 3a 3b 2 ankkuria pystysuorassa ominaisreunaetäisyydessä Ominaisvaakaväli sidetiilessä Ominaisvaakaväli juoksutiilessä 6 Ominaisvaakaväli sidetiilessä ja juoksutiilessä Taulukko C: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi Reunaetäisyys katso taulukko B3 cmin [mm] 0 ccr [mm] Väli smin II [mm] smin [mm] 0 kun ccr ja kun cmin 0 kun ccr ja kun cmin Sidetiili scr II [mm] Juoksutiili scr II [mm] 20 Sidetiili ja juoksutiili scr [mm] Taulukko C2: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] sijainneille, 3a, 3b Liite 9

14 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C3: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 0 2, (3,0*) 2, (3,0*) 2, (3,0*) 2, (3,0*) , (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 00 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) * Vain CAC-puhdistus Taulukko C: Vetolujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 2, (2,0*), (2,0*), (2,0*), (2,0*) * Vain CAC-puhdistus Taulukko C: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2,0 Taulukko C6: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kn] 2 laskelma ETAG029 liitteen C, kaavan C.6 mukaan Taulukko C7: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 0 0,8 0, 0,2,2 2,8,2 80,3 0,2 0,,2 2,8,2 00,7 0,3 0,6,2 2,8,2 Liite 0

15 Tiilen tyyppi: Umpinainen kalsiumsilikaattitiili KS, 2DF Taulukko C8: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi Umpinainen KS, 2DF Tiheys ρ [kg/dm³] 2,0 Puristusvoima fb [N/mm²] 2 tai 28 Koodi EN 77-2 Valmistaja Tiilen mitat [mm] 20 x x 3 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] Yksittäinen kiinnitys 2 ankkuria vähimmäisreunaetäisyydessä 6 2b 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 3a 2 ankkuria vaakasuorassa ominaisreunaetäisyydessä 2b 2 3b 3a 3b 2 ankkuria pystysuorassa ominaisreunaetäisyydessä Ominaisvaakaväli sidetiilessä Ominaisvaakaväli juoksutiilessä 6 Ominaisvaakaväli sidetiilessä ja juoksutiilessä Taulukko C9: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi Reunaetäisyys katso taulukko B3 cmin [mm] 0 ccr [mm] Väli smin II [mm] smin [mm] 0 kun ccr ja kun cmin 0 kun ccr ja kun cmin Sidetiili scr II [mm] Juoksutiili scr II [mm] 20 Sidetiili ja juoksutiili scr [mm] Taulukko C20: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,v II αg,v [-] 0, sijainneille, 3a, 3b Ryhmäkerroin αg,n II αg,n [-] sijainneille, 3a, 3b Liite

16 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C2: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] ,0, ,0 7, Taulukko C22: Vetolujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 2 -,0 3, 28-6,, Taulukko C23: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2-6,0 28-9,0 Taulukko C2: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kn] - laskelma ETAG029 liitteen C, kaavan C.6 mukaan Taulukko C2: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 2, 0,3 0,6 2,,0, Liite 2

17 Tiilen tyyppi: Umpinainen kalsiumsilikaattitiili KS, 8DF Taulukko C26: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi Umpinainen KS, 8DF Tiheys ρ [kg/dm³] 2,0 Puristusvoima fb [N/mm²] 2, 20 tai 28 Koodi EN 77-2 Valmistaja Tiilen mitat [mm] 28 x 20 x 28 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] 20 Yksittäinen kiinnitys 2 ankkuria vähimmäisreunaetäisyydessä 2b 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 3 ankkuria ominaisreunaetäisyydessä 3a 2 ankkuria vaakasuorassa ominaisreunaetäisyydessä 2b 2 3 3b 2 ankkuria pystysuorassa ominaisreunaetäisyydessä Ominaisvaakaväli 3a 3b Ominaispystyväli Taulukko C27: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi Reunaetäisyys Väli katso taulukko B3 cmin [mm] 0 ccr [mm] smin II [mm] smin [mm] 0 kun ccr ja kun cmin 0 kun ccr ja kun cmin scr II [mm] 20 scr [mm] 20 Taulukko C28: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-],0 sijainneille 2,, 2b, 3, 3a, 3b Liite 3

18 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C29: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] ,0, 0 HIT-V ) M8, M0 HIT-V ) M ,0 7, , 8, , 7, ,0 9, ,0 0, 2 - -, 9, HIT-IC M8, M ,0 2,0 HIT-V ) + HIT-SC M8, M0 + HIT-IC + HIT-SC M ,0 2,0 + HIT-V ) M ,0 2,0 HIT-IC M ,0 2,0 HIT-V ) + HIT-SC M2, M6 + HIT-IC + HIT-SC M0, M ,0 2, ,0,0 HIT-V ) M8, M ,0 2, ,0 2,0 HIT-V ) M2, M ,0 2, ,0 2,0 HIT-V ) + HIT-SC M8 - M ,0 2,0 ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Liite

19 Taulukko C30: Vetolujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 2 - -,0 3, 0 HIT-V ) M8, M0 HIT-V ) M ,, ,, ,0, ,, , 6, ,0, HIT-IC M8, M ,0 7, HIT-V ) + HIT-SC M8, M0 + HIT-IC + HIT-SC M , 8, + HIT-V ) M ,0 8,0 HIT-IC M ,0 0, HIT-V ) + HIT-SC M2, M6 + HIT-IC + HIT-SC M0, M ,0 2, ,0 6, HIT-V ) M8, M , 8, ,0 0,0 HIT-V ) M , 8, ,0 0,0 HIT-V ) + HIT-SC M8, M ,0 2,0 HIT-V ) M ,0 0, ,0 2,0 HIT-V ) + HIT-SC M2, M ,0 2,0 ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Liite

20 Taulukko C3: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] HIT-V ) M8, M , , ,0 HIT-V ) M2, M ,0 HIT-IC M8 - M ,0 HIT-V ) + HIT-SC M2, M6 + HIT-IC + HIT-SC M8 - M ,0 + ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Taulukko C32: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] - laskelma ETAG029 liitteen C, kaavan C.6 mukaan Taulukko C33: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 0 2,3 0,0 0,20 3, 2,8,2 80 3, 0, 0,30 3, 2,8,2 00 3, 0, 0,30 3, 2,8,2 Liite 6

21 Tiilen tyyppi: Umpinainen kevytbetonitiili Vbl, 2DF Taulukko C3: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi Umpinainen Vbl, 2DF Tiheys ρ [kg/dm³] 0,9 Puristusvoima fb [N/mm²] tai 6 Koodi EN 77-3 Valmistaja Tiilen mitat [mm] 20 x x 3 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] Yksittäinen kiinnitys 2 ankkuria vähimmäisreunaetäisyydessä 6 2b 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 3a 2 ankkuria vaakasuorassa ominaisreunaetäisyydessä 2b 2 3b 3a 3b 2 ankkuria pystysuorassa ominaisreunaetäisyydessä Ominaisvaakaväli sidetiilessä Ominaisvaakaväli juoksutiilessä 6 Ominaisvaakaväli sidetiilessä ja juoksutiilessä Taulukko C3: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi Reunaetäisyys katso taulukko B3 cmin [mm] 0 ccr [mm] Väli smin II [mm] smin [mm] 0 kun ccr ja kun cmin 0 kun ccr ja kun cmin Sidetiili scr II [mm] Juoksutiili scr II [mm] 20 Sidetiili ja juoksutiili scr [mm] Taulukko C36: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] sijainneille, 3a, 3b Liite 7

22 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C37: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] * Compressed air cleaning only ,0 2,0 3,0 (3,*) 2, 6 3, 3,0,0 3,0 (3,*), 3,,0,0 (,*) 6,, 6,0 (6,*),0 (,*) 6,0,0 6, (7,0*), (6,0*) 6 7, 6,0 8,0 (8,*) 6, (7,0*) Taulukko C38: Vetolujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn],, 2,0, 6 2,0, 2, 2,0 Taulukko C39: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2,0 HIT-V ) M8 6 2, all HIT-V ) M0 - M6 2, HIT-IC M8 - M2 6 3,0 ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Liite 8

23 Taulukko C0: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kn] laskelma ETAG029 liitteen C, kaavan C.6 mukaan Taulukko C: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 2, 0,3 0,6,8 2,0 3,0 Liite 8

24 Tiilen tyyppi: Umpinainen normaalipainoinen betonitiili Vbn, 2DF Taulukko C2: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi Umpinainen Vbn, 2DF Tiheys ρ [kg/dm³] 2,0 Puristusvoima fb [N/mm²] 6 tai 6 Koodi EN 77-3 Valmistaja Tiilen mitat [mm] 20 x x 3 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] Yksittäinen kiinnitys 2 ankkuria vähimmäisreunaetäisyydessä 6 2b 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 3a 2 ankkuria vaakasuorassa ominaisreunaetäisyydessä 2b 2 3b 3a 3b 2 ankkuria pystysuorassa ominaisreunaetäisyydessä Ominaisvaakaväli sidetiilessä Ominaisvaakaväli juoksutiilessä 6 Ominaisvaakaväli sidetiilessä ja juoksutiilessä Taulukko C3: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi Reunaetäisyys katso taulukko B3 cmin [mm] 0 ccr [mm] Väli smin II [mm] smin [mm] 0 kun ccr ja kun cmin 0 kun ccr ja kun cmin Sidetiili scr II [mm] Juoksutiili scr II [mm] 20 Sidetiili ja juoksutiili scr [mm] Taulukko C: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] sijainneille, 3a, 3b Liite 9

25 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 6 3,0 2, 3,0 2, 6,,,, Taulukko C6: Vetolujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 6,,2,,2 6 2, 2,0 2, 2,0 Taulukko C7: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 6,0 6 6, Taulukko C8: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kn] laskelma ETAG029 liitteen C, kaavan C.6 mukaan Taulukko C9: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm], 0,3 0,6,8 2,0 3,0 Liite 20

26 Tiilen tyyppi: Ontto savitiili Hlz, 0DF Taulukko C0: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi Hlz2-,-0 DF Tiheys ρ [kg/dm³], Puristusvoima fb [N/mm²] 2 tai 20 Koodi EN 77 - Valmistaja Rapis (D) Tiilen mitat [mm] 300 x 20 x 238 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] 20 Piirustus tiilestä katso taulukko B 2b 2 3 3a 3b 2 2b 3 3a 3b Yksittäinen kiinnitys ankkuria vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä ankkuria ominaisreunaetäisyydessä 2 ankkuria vaakasuorassa ominaisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa ominaisreunaetäisyydessä Ominaisvaakaväli Ominaispystyväli Taulukko C: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi Reunaetäisyys Väli katso taulukko B3 cmin [mm] 0 ccr [mm] 0 smin II = smin [mm] 80 (HIT-SC 6) 90 (HIT-SC 8) 0 (HIT-SC 22) scr II [mm] 300 scr [mm] 20 Taulukko C2: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] sijainneille 3, 3a, 3b Liite 2

27 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C3: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] * Vain CAC-puhdistus 2, (6,0*), (6,0*), (6,0*), (6,0*) 20 7,0 (8,0*) 7,0 (8,0*) 7,0 (8,0*) 7,0 (8,0*) Taulukko C: Vetolujuus reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] * Vain CAC-puhdistus 2 3, (,*) 3, (,*) 3, (,*) 3, (,*) 20,0 (,*),0 (,*),0 (,*),0 (,*) Taulukko C: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] HIT-V ) M8, M0, M2 2 2,0 HIT-IC M8 20 3,0 HIT-V ) M6 2 3, HIT-IC M0, M2 20, ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Taulukko C6: Pystysuora leikkauslujuus vapaaseen reunaan reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] c [mm] VRk,c, [kn] 0,2 20 katso taulukko C Liite 22

28 Taulukko C7: Samansuuntainen leikkauslujuus vapaaseen reunaan reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kn] 0,2 00 katso taulukko C; 2, kn Taulukko C8: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 2, 0, 0,8,7,0, Liite 22

29 Tiilen tyyppi: Ontto kalsiumsilikaattitiili KSL, 8DF Taulukko C9: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi KSL-2-,-8 DF Tiheys ρ [kg/dm³], Puristusvoima fb [N/mm²] 2 tai 20 Koodi EN 77 2 Valmistaja KS Wemding (D) Tiilen mitat [mm] 28 x 20 x 238 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] 20 Piirustus tiilestä katso taulukko B Yksittäinen kiinnitys 2 ankkuria vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 2b 3 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä ankkuria ominaisreunaetäisyydessä 3a 2 ankkuria vaakasuorassa ominaisreunaetäisyydessä 2b 2 3 3a 3b 3b 2 ankkuria pystysuorassa ominaisreunaetäisyydessä Ominaisvaakaväli Ominaispystyväli Taulukko C60: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi Reunaetäisyys Väli katso taulukko B3 cmin [mm] 0 ccr [mm 0 vedolle ja 2 leikkaukselle smin II [mm] 0 smin [mm] 0 scr II [mm] 20 scr [mm] 20 Taulukko C6: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] sijainneille 3, 3a, 3b Liite 23

30 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C62: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] ,0 3, ,, HIT-V ) M8 - M ,0, , 6,0 HIT-IC M8, M0, M ,0 3, ,, ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Taulukko C63: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2-6,0 HIT-V ) M8 20-9,0 HIT-V ) M ,0 20-2,0 2-0,0 HIT-V ) M2 - M6 20-2,0 HIT-IC M8, M0, M ,0 20-2,0 ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Taulukko C6: Pystysuora leikkauslujuus vapaaseen reunaan reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] c [mm] VRk,c, [kn] 0,2 20 katso taulukko C63 Liite 2

31 Taulukko C6: Samansuuntainen leikkauslujuus vapaaseen reunaan reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kn] 0,2 00 katso taulukko C63; 2, kn Taulukko C66: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80,0 0,3 0,6,3 2,0 3,0 30 2, 0,3 0,6,3 2,0 3,0 Liite 2

32 Tiilen tyyppi: Ontto kevytbetonitiili Hbl, 6DF Taulukko C67: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi Hbl--0,7 Tiheys ρ [kg/dm³] 0,7 Puristusvoima fb [N/mm²] 2 tai 6 Koodi EN 77-3 Valmistaja Knobel (D) Tiilen mitat [mm] 9 x 20 x 238 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] 20 Piirustus tiilestä katso taulukko B Yksittäinen kiinnitys 2 ankkuria vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 2b 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 3 ankkuria ominaisreunaetäisyydessä 2b 2 3 3a 3b 3a 3b 2 ankkuria vaakasuorassa ominaisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa ominaisreunaetäisyydessä Ominaisvaakaväli Ominaispystyväli Taulukko C68: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi Reunaetäisyys Väli katso taulukko B3 cmin [mm] 0 ccr [mm 0 vedolle ja 2 leikkaukselle smin II [mm] 0 smin [mm] 0 scr II [mm] 20 scr [mm] 20 Taulukko C69: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] sijainneille 3, 3a, 3b Liite 2

33 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C70: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 80 2,2 0,9,,2 6 2,0, 2, 2,0 HIT-V ) M8 - M6 60 2,,2, (2,0*), 6 2, (3,0*) 2,0 3,0 (,0*) 2, HIT-IC M8, M0, M2 80 2,2 0,9,,2 6 2,0, 2, 2,0 ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. * Vain CAC-puhdistus Taulukko C7: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2 3, HIT-V ) M8, M ,0 HIT-V ) M2, M6 2, 80 HIT-IC M8, M0, M2 6 8,0 ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Taulukko C72: Pystysuora leikkauslujuus vapaaseen reunaan reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] c [mm] VRk,c, [kn] 0,2 20 katso taulukko C7 Liite 26

34 Taulukko C73: Samansuuntainen leikkauslujuus vapaaseen reunaan reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kn] 0,2 00 katso taulukko C7; 2, kn Taulukko C7: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80 0,8 0,20 0, 2,3,0, 60, 0,2 0, 2,3,0, Liite 26

35 Tiilen tyyppi: Ontto normaalipainoinen betonitiili parpaing creux Taulukko C7: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi B0 Tiheys ρ [kg/dm³] 0,9 Puristusvoima fb [N/mm²] tai 0 Koodi EN 77-3 Valmistaja Fabemi (F) Tiilen mitat [mm] 00 x 200 x 200 Seinän vähimmäispaksuus hmin [mm] 200 Piirustus tiilestä katso taulukko B 2b 2 3 3a 3b 2 2b 3 3a 3b Yksittäinen kiinnitys ankkuria vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria vaakasuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa vähimmäisreunaetäisyydessä ankkuria ominaisreunaetäisyydessä 2 ankkuria vaakasuorassa ominaisreunaetäisyydessä 2 ankkuria pystysuorassa ominaisreunaetäisyydessä Ominaisvaakaväli Ominaispystyväli Taulukko C76: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi Reunaetäisyys Väli katso taulukko B3 cmin [mm] 0 ccr [mm 0 vedolle ja 200 leikkaukselle smin II [mm] 0 smin [mm] 0 scr II [mm] 200 scr [mm] 200 Taulukko C77: Ryhmäkerroin ryhmäkiinnityksille (αg 2 per ryhmäkiinnitykset) Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 kun ccr ja scr Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] sijainneille 3, 3a, 3b Liite 27

36 Ominaisvastukset kaikille ankkurikokoonpanoille (katso taulukko B3) Taulukko C78: Vetolujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] ,9 0,9 0,9 0,9 0 2,0, 2,0,,,2,,2 0 2, 2,0 2, 2,0 Taulukko C79: Leikkauslujuus reunaetäisyydessä c ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 3, 0 6,0 Taulukko C80: Pystysuora leikkauslujuus vapaaseen reunaan reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] c [mm] VRk,c, [kn] 0,2 20 katso taulukko C79 Taulukko C8: Samansuuntainen leikkauslujuus vapaaseen reunaan reunaetäisyydessä cmin c < ccr Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kn] 0,2 00 katso taulukko C79; 2, kn Taulukko C82: Tilavuudet h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 0,7 0,,0,7,0, Liite 28

37 Tiilen tyyppi: Ontto savitiili sisäkattoon Taulukko C83: Tiilen kuvaus Tiilen tyyppi Ds-,0 Tiheys ρ [kg/dm³],0 DIN EN Voima luokka R2 Koodi DIN 60 Valmistaja Fiedler Marktredwitz (D) Tiilen mitat [mm] 0 x 20 x 80 Sisäkaton vähimmäispaksuus hmin [mm] 80 Piirustus tiilestä katso taulukko B Support Yksittäinen kiinnitys Enintään yksi ankkuri kattotiiliä kohti Support Taulukko C8: Asennusparametrit kaikille ankkuriyhdistelmille (katso taulukko B3) Ankkurin tyyppi HIT-V ) M6 jossa HIT-SC 2x8 Reunaetäisyys cmin = ccr [mm] 00 tuesta Väli smin II [mm] 0 smin = scr [mm] 20 ) Myynnissä olevat vakiomalliset kierretangot soveltuvat myös käytettäviksi. Taulukko C8: Ryhmäkerroin Ryhmäkerroin αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] Liite 29

38 Taulukko C86: Kaikkien ankkuriasennuksien ominaisvetolujuus (ks. taulukko B3) Käyttöluokka w/w d/d Ankkurin tyyppi ja koko hef [mm] Konsolin kuormituskyky [kn] NRk,p = NRk,b [kn] 3,,,, Taulukko C87: Tilavuudet h ef N N0 N [mm] [kn] [mm] [mm] 0, 0, 0,30 Liite 29

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-9/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-HY 170 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HVU, jossa HAS- ja HIS-elementit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti 0432-CPR-00242-02 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Metallin kiila-ankkuri Hilti 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoPnro Hilti HITHY 200A 1343CPRM50010/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HITHY 200A 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Takakartioankkuri Hilti HDA 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HKD 0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lyöntiankkuri Hilti HKD 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-HY 170 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin ruuviankkuri HUS3 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 1020-CPD-090-030097 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX PLUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPR-0914 - FI (Versio 2) To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/spit/dop_spit_archives/dop_fi_archives.zip 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin ruuviankkuri HUS3 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-RE 500 V3 1343-CPR-M 500-22/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-RE 500 V3 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HIT-HY 200-A -injektointijärjestelmä jälkiasennettujen harjateräksien liitoksiin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektointijärjestelmä Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DHK Nro 1343-CPR-M / FI

SUORITUSTASOILMOITUS DHK Nro 1343-CPR-M / FI SUORITUSTASOILMOITUS DHK Nro 1343-CPR-M 561-8 / 11.14-FI 1. Yksilöllinen tunniste: Betoniruuvi Fix Master Toge TSM high performance, koot 5 ja 6 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero tai muu rakennustuotteen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR-00242-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin metallin kiila-ankkuri HST, HST-R, HST-HCR, HST3 ja HST3-R 2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset: Tuote Metalliankkurit

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus DHK Nro 1343-CPR-M 561-7/11.14-FI

Suoritustasoilmoitus DHK Nro 1343-CPR-M 561-7/11.14-FI Suoritustasoilmoitus DHK Nro 1343-CPR-M 561-7/11.14-FI 1. Yksilöllinen tuotekoodi: Betoniruuvi Fix Master Toge 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero tai muu rakennustuotteen yksilöivä seikka, jota kappale 11(4)

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HSL-3 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus Kiinnitykseen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP-07/0291-KI-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: KI-10 Kuvassa on esimerkillinen tuote kyseisestä tuoteryhmästä 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): yleistyyppi

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS HECO-DoP_ETA_11/0452_HU_1307_FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: HECO-UNIX-plus ja HECO-UNIX-top ruuvit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus 1109-CPD-0072

Suoritustasoilmoitus 1109-CPD-0072 Suoritustasoilmoitus 1109-CPD-0072 voimassa eränumerosta 909809 eränumeroon ****** MQL Universal -nailonkarmitulppa (Hyväksytty moniin eri käyttötarkoituksiin ei-kantavissa betonirakenteissa ja muuratuissa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a.

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a. SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin naulattava liittovaarna HVB panoskäyttöisellä kiinnikkeellä X-ENP-21 HVB Nro Hilti-DX-DoP-014

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m500-29-07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-CT 1 raudoitusliitäntöjä varten 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset:

Lisätiedot

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Declaration of Performance Refurbishment Suoritystasoilmoitus Päiväys 27.05.2013 Tunniste nro. 02 04 02 03 001 0 000119 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -32 Normal 02 04 02

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N Declaration of Performance Refurbishment Suorityutasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02 07 03 02 003 0 000002 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N 02 07

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS No.:001/CPR/2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 03 02 04 003 0 000012 Versio nro. 01 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Abraroc SR 02 03 02 04 003 0 000012 1017 1.

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

1/5 - SPIT TAPCON 4_FI_C.DOCX

1/5 - SPIT TAPCON 4_FI_C.DOCX Tuotetyypin ysilöllinen tunniste TAPCON 4 H 8-14 SPIT TAPCON 4 - uusioanta (sinitty) TAPCON 4 F 8-14 SPIT TAPCON 4 - laipallinen uusioanta (sinitty) TAPCON 4 C 8-14 SPIT TAPCON 4 - torx, uppoanta (sinitty)

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 315110303 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Nro: LE-001 DoP Suoritustasoilmoitus rakennustuoteasetuksen EU 305/2011 mukaan Greenline-turvavaijerijärjestelmä EN 795:2012 TS 16415:2013 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste GRÜN GREENLINE VAAKATASON

Lisätiedot

HCR. Hyväksynnät / sertifikaatit. Injektointijärjestelmä. Hiltin ankkurimitoitusohjelmisto. Muuttuva ankkurointisyvyys. Korkea korroosionkestävyys

HCR. Hyväksynnät / sertifikaatit. Injektointijärjestelmä. Hiltin ankkurimitoitusohjelmisto. Muuttuva ankkurointisyvyys. Korkea korroosionkestävyys Injektointijärjestelmä Hyödyt HCR Betoni Umpitiili Reikätiili Leca-harkko Muuttuva ankkurointisyvyys Palonkestävyys Korroosionkestävyys Korkea korroosionkestävyys Hiltin ankkurimitoitusohjelmisto Hyväksynnät

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -675 W ElastoColor. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -675 W ElastoColor. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 001 0 000003 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -675 W ElastoColor

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus No. 9174 009 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Moniseinämäinen metallijärjestelmäsavupiippu DW-VISION, joka on standardin mukainen.

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin suurtehoankkuri HSL-3 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (DOP)

Suoritustasoilmoitus (DOP) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Suoritustasoilmoitus (DOP) No. 9174 006 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) Yksiseinämäinen metallijärjestelmäsavupiippu EW-FU joka on standardin mukainen.

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

HKD Lyöntiankkuri Yhden ankkurin sovellukset

HKD Lyöntiankkuri Yhden ankkurin sovellukset HKD Lyöntiankkuri Ankkurin tyyppi Hyödyt HKD Hiiliteräs kauluksellinen HKD-S(R) Hiiliteräs, Haponkestävä teräs kauluksellinen (R) Hiiliteräs, Haponkestävä teräs ilman kaulusta - yksinkertainen ja luotettava

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1(4) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste MH-150 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa 3. Käyttökohteet MH-200 MH-250

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS No. 32/MW/ALA

SUORITUSTASOILMOITUS No. 32/MW/ALA DoP 32//ALA (FI) Sivu 1/8 SUORITUSTASOILMOITUS No. 32//ALA 1. Tuotetyypin tunniste: Sandwich panel SPA E, SPA E ENERGY, SPA E LIFE, SPA E LIFE ENERGY, SPA I, SPA S, SPA S ENERGY mineraalivillaytimellä

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS NRO. MW/PW/ /CPR/DOP 1 (5)

SUORITUSTASOILMOITUS NRO. MW/PW/ /CPR/DOP 1 (5) ILMOITUS NRO. MW/PW/421-002/CPR/DOP 1 (5) 1. TUOTETYYPPI: Metsä Wood Spruce MouldGuard rakenteellinen havuvaneri - Homesuojakäsitelty - Fenoliformaldehydiliima (sään- ja keitonkestävä) 2. AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET:

Lisätiedot

HST Hiiliteräs, sinkitty HST-R Haponkestävä teräs HST-HCR Korkean korroosiokestävyyden. Korroosionkestävyys

HST Hiiliteräs, sinkitty HST-R Haponkestävä teräs HST-HCR Korkean korroosiokestävyyden. Korroosionkestävyys Kiila-ankkuri Ankkurin tyyppi Hiiliteräs, sinkitty -R Haponkestävä teräs -HCR Korkean korroosiokestävyyden teräs Hyödyt - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen betoniin C 20/25 - C 50/60 - nopea

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Heco Multi-Monti -betoniruuveille on saatavissa laskentaohjelma

Heco Multi-Monti -betoniruuveille on saatavissa laskentaohjelma Spitec quality since 03 Spitec Oy - Hecon Multi-Monti ruuvien maahantuoja ja markkinoija Spitec Oy on vuonna 03 perustettu kiinnitystekniikan asiantuntija, maahantuoja ja markkinoija. Voimavaroina ovat

Lisätiedot

Anchorfix 294 DANA LIM A/S. Tuotetiedot: www.danalim.uk. Ankkurointimassa, vinyyliesteripohjainen, styreenivapaa. Tuotekuvaus ja käyttö:

Anchorfix 294 DANA LIM A/S. Tuotetiedot: www.danalim.uk. Ankkurointimassa, vinyyliesteripohjainen, styreenivapaa. Tuotekuvaus ja käyttö: DK Tuotetiedot: Anchorfix 294 Ankkurointimassa, vinyyliesteripohjainen, styreenivapaa. Tuotekuvaus ja käyttö: Anchorfix 294 on korkealaatuinen, styreenivapaa ankkurointimassa kierretankojen kiinnitykseen

Lisätiedot

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin

Lisätiedot

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm:

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm: Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--sealpad (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect Seal pad -palokatko 2. Aiottu käyttötarkoitus muovisten pistorasianpohjien palokatko läpivientien

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0178" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1 SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1 1. Tuotemallin yksilöllinen tunnuskoodi: Katso tuoteluettelo. 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero: 3. Laitteen käyttötarkoitus: Katso tuotteen merkinnät. Sisätilojen lämmitys, painekiertoiset

Lisätiedot

CE-merkittyjen savunhallintakanavien asennus ja huolto

CE-merkittyjen savunhallintakanavien asennus ja huolto CE-merkittyjen savunhallintakanavien asennus ja huolto Sisällysluettelo Tuotekuvaus / Product description... 3 CE merkintä / CE marking... 3 Savunhallintakanavien asennus / Assembly... 4 Valmistelu / Preparation...

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin kaapeliläpivientijärjestelmä CFS-T Nro Hilti CFS 1139-CPD-0499/13 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.26

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.26 1(3) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.26 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste EH-250P kulma 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään merkintä, jonka

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkomansetti CFS-C Nro Hilti CFS "0843-CPD-0101" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS No. 1/MW/ALA

SUORITUSTASOILMOITUS No. 1/MW/ALA DoP 1//ALA (EN) Sivu 1/11 SUORITUSTASOILMOITUS No. 1//ALA 1. Tuotetyypin tunniste: Sandwich panel SPA E, SPA E ENERGY, SPA E LIFE, SPA E LIFE ENERGY, SPA I, SPA S, SPA S ENERGY, SPA F, SPA F ENERGY with

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.27

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.27 SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.27 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste BEH-300 RP-240 VSH-68 VSH-88/300 VSH-88/600 BH-100 BH-125 PK-200 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu Tuotteen yksilöllinen tunnus ja

Lisätiedot

S-KA+ TÄYSIN UUSI korkean suorituskyvyn KIILA-ANKKURI S-KA+ ei kompromisseja. ETAhyväksytty. Optio 1. Syvyysmerkintä. +40% enemmän suorituskykyä

S-KA+ TÄYSIN UUSI korkean suorituskyvyn KIILA-ANKKURI S-KA+ ei kompromisseja. ETAhyväksytty. Optio 1. Syvyysmerkintä. +40% enemmän suorituskykyä S-KA+ ETAhyväksytty Optio 1 Syvyysmerkintä TÄYSIN UUSI korkean suorituskyvyn +40% eneän suorituskykyä KIILA-ANKKURI S-KA+ ei kompromisseja Valmistettu Suomessa 2 Kirjainkoodaus josta näkee ankkurin pituuden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX MES. nro 313120614

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX MES. nro 313120614 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX MES nro 313120614 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-3:2012 S EN 15651-4:2012

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro. 25

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro. 25 1(3) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro. 25 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste UH-100 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa 3. Käyttökohteet RUH-125 RUH-150

Lisätiedot

Hilti HIT-RE 500 + HIT-V / HAS

Hilti HIT-RE 500 + HIT-V / HAS HIT-V / HAS Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki - soveltuu halkeilemattomaan betoniin C20/25

Lisätiedot

HVZ Kemiallinen ankkuri

HVZ Kemiallinen ankkuri HVZ Kemiallinen ankkuri HVU foliokapseli + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HVU foliokapseli HAS HAS-R HAS-HCR tanko - soveltuu halkeilemattomaan betoniin C20/25 - C50/60 - korkea kuormituskapasiteetti

Lisätiedot

Tekninen opas. Tekninen opas. Kemialliset ankkurimassat Tekninen opas FIT-Ve 200 / FIT-Wi 200

Tekninen opas. Tekninen opas. Kemialliset ankkurimassat Tekninen opas FIT-Ve 200 / FIT-Wi 200 Kemialliset ankkurimassat FIT-Ve 200 / FIT-Wi 200 Sisällys Sivu ETA Käyttö halkeilematomassa ssa ETA Jälkikiinnitteiset harjaterästartunnat Tuotekuvaus 4 Ominaisuudet ja hyödyt 4 Käsittely ja säilytys

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS Sertifikaatti Nro 3269-01 on mydntdnyt tuotesertifikaatin yritykselle Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS osoittamaan, ettdi on todennut yrityksen seuraavien tuotteiden valrnistuksen laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Hilti HIT-HY 270. Warning

Hilti HIT-HY 270. Warning Hilti HIT-HY 270 Käyttöohje fi Warning (A, B) (B) Contains: hydroxypropylmethacrylate, (A) dibenzoyl peroxide (B) Causes skin irritation.(a) May cause an allergic skin reaction. (A,B) Causes serious eye

Lisätiedot

Uusi suoritustasoilmoitus sisältää seuraavat muutokset teknisiin tunnuslukuihin: - Taivutuslujuuden korotus 70 MPa:sta 75 MPa:han

Uusi suoritustasoilmoitus sisältää seuraavat muutokset teknisiin tunnuslukuihin: - Taivutuslujuuden korotus 70 MPa:sta 75 MPa:han Hyvä asiakkaamme, Pollmeier on optimoinut BauBuche-palkin tuotantoa edelleen ja saavuttanut tuotteelle vielä paremman suorituskyvyn, joka heijastuu lujuus- ja jäykkyysarvojen kasvuna. Uusilla tunnusluvuilla

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: MULTI-MONTI-plus (MMS-plus) 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: MULTI-MONTI-plus (MMS-plus) 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro. 007-CPR-2013-07-01

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro. 007-CPR-2013-07-01 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 007-CPR-2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Finnfoam FI-300/30 2. Tuotteen tunniste: EAN-Koodi: 64 18711 13030 7 + valmistuspäivämäärä 3. Aiottu käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Declaration of Performance, DoP 300/2013

Declaration of Performance, DoP 300/2013 1 (7) Declaration of Performance, DoP 0/13 1. Tuotetyyppi: Ruuvit kantaviin puurakenteisiin 2. Tunnistetiedot: NKT Fasteners ruuvit 3. Käyttötarkoitus: Kantaviin puurakenteisiin 4. Valmistajan nimi, rekisteröity

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

Injektointimassa ITH 345 Ve

Injektointimassa ITH 345 Ve Injektointimassa ITH 345 Ve SORMATIN TUOTEKOODI 9640072913 Huipputehokas vinyyliesteripohjainen massa kiinnityksiin halkeilleeseen betoniin Nopeasti kuivuvaa, styreenitöntä kaksikomponenttista massaa käytetään

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro 0016 FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: fischer betoniruuvit FBS 5 ja FBS 6 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tuote Metalliankkurit käytettäväksi betonissa

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS Tuotetyypin tunniste PROD0216 StoPox BB OS Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot