Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri"

Transkriptio

1 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Kevät 2012

2 Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh Sisällysluettelo 1 ESIPUHE SUHDANNEBAROMETRIIN OSALLISTUNEET YRITYKSET YRITYSTEN MYYNNIN KEHITTYMISODOTUKSET A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET B TEOLLISUUSYRITYSTEN VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET YRITYSTEN KANNATTAVUUDEN KEHITTYMISODOTUKSET YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET A YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA ( ) B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA ( ) TEOLLISUUSYRITYSTEN VASTAUKSET VALKEAKOSKI CAMPUKSEN RAKENTAMISEN TÄRKEYS VALKEAKOSKEN SEUDUN KOULUTUSTUKUNTAYHTYMÄN ITSENÄISYYDEN TÄRKEYS VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN ETELÄ-PIRKANMAALLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO ETELÄ-PIRKANMAALLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KUNNITTAIN ETELÄ-PIRKANMAALLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN ETELÄ-PIRKANMAALLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUKAAN TIIVISTELMÄ LIITE 1 Kyselylomake

3 1 1 ESIPUHE Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometrin tarkoituksena on selvittää Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, kuinka yritysten liiketoiminta kehittyy seuraavien kuuden ja kahdentoista kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Suhdannebarometri on tehty jo 26 kertaa. Kuusi ensimmäistä barometriä tehtiin Valkeakoskella Valkeakosken kauppakamariosaston toimeksiannosta lahjaksi Valkeakosken kaupungille. Tämä on 20. suhdannebarometri, joka on tehty koko Etelä-Pirkanmaan alueella. Tämänkertaisen suhdannebarometrin toimeksiantajina ovat olleet Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Valkeakosken kauppakamariosasto, Akaan kaupunki, Urjalan kunta ja Valkeakosken kaupunki. Barometrejä tehtiin tällä kertaa samanaikaisesti neljä kappaletta: Akaan, Urjalan, Valkeakosken ja koko Etelä-Pirkanmaan kattavat barometrit. Kyselyt tehtiin Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella. Barometrin tekeminen aloitettiin maaliskuussa 2012 kyselylomakkeiden muokkaamisella ajantasaiseen muotoon. Tämän jälkeen barometritiimi (Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön AutoMaint -osaamiskeskittymän työntekijät ja viisi International Business -koulutusohjelman opiskelijaa) selvitti Etelä-Pirkanmaan kolmen kunnan (Akaa, Urjala ja Valkeakoski) yrityksissä niiden tulevaisuuden odotuksia ja näkemyksiä harkinnanvaraista kiintiöityä otantaa ja Internet-pohjaista kyselymenetelmää sekä puhelinhaastattelua käyttämällä. Opiskelijat haastattelivat huhtikuussa 2012 yhteensä 134 yrityksen johtajaa puhelimitse ja Internetin välityksellä toimivaa Webropol -kyselytyökalua käyttämällä. Vastaustietojen analysoinnissa ja tulosten esittämisessä käytettiin SPSS, MS-Excel, MS-Word ja MS-PowerPoint -ohjelmia. Suureksi avuksi raportinteossa olivat aiemmin tehdyt suhdannebarometrit. Suuret kiitokset niiden tekijöille. Kuvioiden piirtämisen, vastausten ristiintaulukoinnin sekä tulosten kuvaamisen ja analysoinnin jälkeen käsissänne on noin kolmen kuukauden työn tulos: Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, kevät Tämä toimikoon pohjana myös seuraaville Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometreille. Barometritiimi esittää suuren kiitoksen kyselyyn vastanneille 134 yritykselle. Vastausprosentti oli 89. Työ oli antoisaa ja haastavaa. Toimeksiantajat ja Etelä-Pirkanmaalla toimivat yritykset saavat arvokasta tietoa yritysten tulevaisuuden näkemyksistä ja odotuksista. Tutkijat oppivat useita tärkeitä asioita tutkimusten teosta, yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja ryhmätyöskentelystä. Tutkijat kiittävät vielä kaikkia barometriin vastanneita yrityksiä ja toimeksiantajia hyvästä yhteistyöstä ja toivomme barometriperinteen jatkuvan yhtä opettavaisena kuin se on meille ollut. Valkeakoskella Antti Isoviita, koulutusvastaava Katja Suoniemi, projektikoordinaattori Antti Korkiamäki, tutkimusharjoittelija Katariina Hartikainen, BBA-opiskelija

4 2 2 SUHDANNEBAROMETRIIN OSALLISTUNEET YRITYKSET Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometrikyselyyn vastasi huhtikuussa 2012 yhteensä 134 Etelä-Pirkanmaalla toimivaa yritystä Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella. Tulosten vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi otosyritykset on pidetty mahdollisimman samoina kuin edellisissä suhdannebarometritutkimuksissa. Etelä-Pirkanmaalla toimivista 2447 yrityksestä (Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto 2010) otokseen poimittiin harkinnanvaraista kiintiöityä otantaa käyttämällä 150 yritystä eli 6 %. Vastausprosentti oli 89, kun 134 yritystä vastasi kyselyyn. Suhdannebarometrikyselyyn vastanneet yritykset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: kauppa 38, palvelu 36 ja teollisuus 60. Henkilöstön määrä otosyrityksissä oli Otos on edustava pienoiskuva Etelä-Pirkanmaalla toimivista yrityksistä, minkä ansiosta saadut tulokset voidaan yleistää kuvaamaan Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten näkemyksiä ja odotuksia seuraavien kuuden ja kahdentoista kuukauden aikana. Taulukko 1 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometriin keväällä 2012 vastanneiden yritysten lukumäärä toimialoittain ja henkilöstömäärän mukaan. Kunta Yrityksiä Tavoiteotos Toteutunut otos Kyselyyn vastanneet yritykset Kauppa Palvelu Teollisuus 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Akaa Urjala Valkeakoski Yhteensä

5 3 3 YRITYSTEN MYYNNIN KEHITTYMISODOTUKSET 3.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienempi 9 % Suurempi 44% Ennallaan 47% Toimialoittain, kevät % 56% 47% 45% 34% 32% 5% 8% 12% Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi % 3.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät % 44% 48% 29% 71% 13% 8% 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Kuviot Myynnin kehittymisodotukset liikevaihdolla mitattuna huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun. Kuvioissa näkyvät sekä kaikkien yritysten vastaukset että vastaukset toimialan ja henkilöstömäärän mukaan.

6 4 Taulukko 2 Yritysten myynnin kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2007 kevääseen I 07 II 08 I 08 II 09 I 09 II 10 II 12 I Suurempi 40 % 35 % 39 % 20 % 21 % 28 % 43 % 44 % Ennallaan 48 % 42 % 42 % 34 % 42 % 40 % 41 % 47 % Pienempi 12 % 23 % 19 % 46 % 37 % 32 % 16 % 9 % Saldoluvut Saldoluvulla tarkoitetaan erotusta, joka saadaan vähentämällä kasvaa, suurempi tai parempi -vaihtoehtoa kuvaavasta prosenttiluvusta vähenee, pienempi tai huonompi -vaihtoehtoa kuvaava prosenttiluku. Saldoluku luonnehtii vastaajien keskimääräistä mielipidettä.

7 5 4A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 4.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2012 Vähenee 9 % Kasvaa 39% Ennallaan 52% a) Toimialoittain, kevät % 54% 43% 34% 3% 12% 1 Kauppa Palvelu Teollisuus Kasvaa Ennallaan Vähenee % 4.3 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät % 53% 39% 53% 47% 12% 8% 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Kasvaa Ennallaan Vähenee Kuviot 4.1 a) a) Tilausten määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan.

8 6 Taulukko 3 Tilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2007 kevääseen I 07 II 08 I 08 II 09 I 09 II 10 II 12 I Kasvaa 38 % 28 % 36 % 10 % 26 % 27 % 36 % 39 % Ennallaan 51 % 50 % 46 % 43 % 33 % 44 % 51 % 52 % Vähenee 11 % 22 % 18 % 47 % 41 % 29 % 13 % 9 % Saldoluvut

9 7 4B TEOLLISUUSYRITYSTEN VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 4.1 b) Kaikki teollisuusyritykset, kevät 2012 Vähenee 12 % Kasvaa 16% Ennallaan 72% b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät % 75% 11% 29% 57% hlö 150- hlö 14% Kasvaa Ennallaan Vähenee Kuviot 4.1 b) b) Teollisuusyritysten vientitilausten määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien teollisuusyritysten vastaukset yhdessä ja henkilöstömäärän mukaan.

10 8 Taulukko 4 Teollisuusyritysten vientitilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2007 kevääseen I 07 II 08 I 08 II 09 I 09 II 10 II 12 I Kasvaa 50 % 30 % 15 % 2 % 16 % 12 % 24 % 16 % Ennallaan 47 % 55 % 68 % 59 % 41 % 66 % 67 % 72 % Vähenee 3 % 15 % 17 % 39 % 43 % 22 % 9 % 12 % Saldoluvut

11 9 5A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2012 Vähenee 5 % Kasvaa 13% Ennallaan 82% 5.2 a) Toimialoittain, kevät % 83% 81% 16% 3% 11% 12% 6% 7% Kauppa Palvelu Teollisuus Kasvaa Ennallaan Vähenee a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät % 82% 8 14% 12% 13% 4% 6% 7% 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Kasvaa Ennallaan Vähenee Kuviot 5.1 a) a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan.

12 10 Taulukko 5 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2007 kevääseen I 07 II 08 I 08 II 09 I 09 II 10 II 12 I Kasvaa 14 % 8 % 19 % 6 % 6 % 4 % 9 % 13 % Ennallaan 72 % 77 % 73 % 75 % 71 % 80 % 83 % 82 % Vähenee 14 % 15 % 8 % 19 % 23 % 16 % 8 % 5 % Saldoluvut

13 11 5B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2012 Vähenee 6 % Kasvaa 23% Ennallaan 71% 5.2 b) Toimialoittain, kevät % 7 73% 3 21% 3% 9% 7% Kauppa Palvelu Teollisuus Kasvaa Ennallaan Vähenee b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät % 76% 22% 71% 53% 5% 7% 7% 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Kasvaa Ennallaan Vähenee Kuviot 5.1 b) b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan.

14 12 Taulukko 6 Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2007 kevääseen I 07 II 08 I 08 II 09 I 09 II 10 II 12 I Kasvaa 25 % 11 % 22 % 5 % 13 % 7 % 13 % 23 % Ennallaan 61 % 76 % 69 % 66 % 59 % 74 % 76 % 71 % Vähenee 14 % 13 % 9 % 29 % 28 % 19 % 11 % 6 % Saldoluvut

15 13 6 YRITYSTEN KANNATTAVUUDEN KEHITTYMISODOTUKSET 6.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Huonompi 11% Parempi 43 % Ennallaan 46% Toimialoittain, kevät % 45% 44% 45% 47% 8% 11% 13% Kauppa Palvelu Teollisuus Parempi Ennallaan Huonompi % 6.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät % 36% 52% 53% 47% 13% 12% 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Parempi Ennallaan Huonompi Kuviot Yritysten kannattavuuden kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan.

16 14 Taulukko 7 Yritysten kannattavuuden kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2007 kevääseen I 07 II 08 I 08 II 09 I 09 II 10 II 12 I Parempi 42 % 28 % 30 % 15 % 28 % 26 % 26 % 43 % Ennallaan 50 % 54 % 53 % 50 % 36 % 41 % 52 % 46 % Huonompi 8 % 18 % 17 % 35 % 36 % 33 % 12 % 11 % Saldoluvut

17 15 7 YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 7.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienemmät 17% Suuremmat 21% Ennallaan 62% 7.2 Toimialoittain, kevät % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 72 % 61 % 52 % 32 % 20 % 22 % 16 % 17 % 8 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suuremmat Ennallaan Pienemmät % 7.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät % 53% 25% 27% 18% 15% 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suuremmat Ennallaan Pienemmät Kuviot Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan.

18 16 Taulukko 8 Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2007 kevääseen I 07 II 08 I 08 II 09 I 09 II 10 II 12 I Suuremmat 25% 25% 25% 12% 16% 22% 26% 21% Ennallaan 57% 51% 47% 39% 47% 54% 62% Pienemmät 18% 25% 24% 41% 45% 31% 17% Saldoluvut

19 17 8A YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA ( ) 8.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2012 Heikkenevät 12% Paranevat 44% Ennallaan 44% 8.2 a) Toimialoittain, kevät % 42% 37% 5% 46% 43% 44% 17% 13% Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät % 45% 44% 39% 16% 11% 33% 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö 7% Paranevat Ennallaan Heikkenevät Kuviot 8.1 a) a) Yritysten suhdannenäkymät huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun, arvioituna keväällä Kuviossa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä, että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan.

20 18 Taulukko 9 Yritysten seuraavien kuuden kuukauden suhdannenäkymät eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2007 kevääseen I 07 II 08 I 08 II 09 I 09 II 10 II 12 I Paranevat 34% 27% 28% 14% 22% 31% 44% Ennallaan 57% 52% 55% 38% 47% 43% 47% 44% Heikkenevät 9% 21% 17% 48% 31% 26% 13% 12% Saldoluvut

21 19 8B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA ( ) 8.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2012 Heikkenevät 7% Paranevat Ennallaan 53% 8.2 b) Toimialoittain, kevät % 54% 45% 47% 28% 8% 6% 8% Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät % 49% 43% 41% 5% 73% 1 7% 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät Kuviot 8.1 b) b) Yritysten suhdannenäkymät lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun, arvioituna keväällä Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan.

22 20 Taulukko 10 Yritysten seuraavien 6-12 kuukauden suhdannenäkymät eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2007 kevääseen I 07 II 08 I 08 II 09 I 09 II 10 II 12 I Paranevat 29% 34% 29% 19% 44% Ennallaan 58% 49% 54% 44% 41% 44% 53% Heikkenevät 13% 17% 17% 37% 3 15% 6% 7% Saldoluvut

23 21 9 TEOLLISUUSYRITYSTEN VASTAUKSET Myynnin kehittymisodotukset, kevät % 32% 33% 67% 13% hlö 150- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi a) Tilausten määrän kehittymisodotukset, kevät % 51% 57% 43% 11% hlö 150- hlö Kasvaa Ennallaan Vähenee b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset, kevät % 75% 57% 29% 11% 14% hlö 150- hlö Kasvaa Ennallaan Vähenee

24 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät % 11% 14% 6% 72% hlö 150- hlö 14% Kasvaa Ennallaan Vähenee b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät % 75% 6% 29% 57% 14% hlö 150- hlö Kasvaa Ennallaan Vähenee Yritysten kannattavuuden kehittymisodotukset, kevät % 43% 57% 15% hlö 150- hlö Parempi Ennallaan Huonompi

25 Yritysten investointien kehittymisodotukset, kevät % 62% 15% 14% 57% hlö 150- hlö 29% Suuremmat Ennallaan Pienemmät Yritysten suhdannenäkymät seuraavien kuuden kuukauden ajanjaksolle, kevät % 43% 42% 15% 57% hlö 150- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät Yritysten suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kuukauden ajanjaksolle, kevät % 28% 29% 71% hlö 150- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät Kuviot Teollisuusyritysten vastaukset henkilöstömäärän mukaan.

26 24 10 VALKEAKOSKI CAMPUKSEN RAKENTAMISEN TÄRKEYS 50 % 10.1 Kaikki yritykset, kevät % 30 % 29 % 28 % 20 % 19 % 10 % 12 % 12 % 0 % Ei lainkaan tärkeää Vähän tärkeää Ei mielipidettä Melko tärkeää Erittäin tärkeää Kuvio 10.1 Valkeakoski Campuksen rakentamisen tärkeys, arvioituna keväällä 2012.

27 25 11 VALKEAKOSKEN SEUDUN KOULUTUSTUKUNTAYHTYMÄN ITSENÄISYYDEN TÄRKEYS 50 % 11.1 Kaikki yritykset, kevät % 30 % 37 % 32 % 20 % 19 % 10 % 0 % 5 % 7 % Ei lainkaan tärkeää Vähän tärkeää Ei mielipidettä Melko tärkeää Erittäin tärkeää Kuvio 11.1 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän (ammatti- ja aikuisopisto) itsenäisyyden tärkeys, arvioituna keväällä 2012.

28 26 12 VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vastaajilta kysyttiin, millä tavalla Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston tulisi kehittää koulutustaan. Kysymys oli avoin ja vastaukset olivat seuraavat: Koulutus on laadukasta ja taso on säilytettävä Opetus pitäisi pystyä suunnittelemaan niin että nuoret oppivat alusta lähtien normaalin työajan (ei ihmeellisiä vapaapäiviä ja hyppytunteja. Koulutusaikaa olisi varmaan mahdollista lyhentää ainakin puolella vuodella. Ennen opiskeltiin kaksi vuotta, nykyään kolme ja tällä siivotaan nuorten työttömyystilastoja. Se ei ole oikein. Laajempi koulutusvalikoima, seutukunnan kehitys (jos nuoret kouluttautuvat muualla, seutu näivettyy) Enemmän erikoistumisjaksoja Enemmän aikuiskoulutusta ja vaihtoehtoja Ajan seuraaminen, joka kylläkin hoidetaan jo nyt hyvin Kaupan alalle koulutusta joka vastaa käytäntöä Ajan hermolla pysyminen ja yritysten tarpeiden palveleminen Yritysten tarpeiden mukainen kehitys Käytännön työn tarjoaminen opiskelijoille Aikuispuolelle ryhmät homogeenisimmiksi taitotasojen osalta. Enemmän käytännönläheisyyttä ja työssä oppimista. Metallialan koulutusta ja kiinnostusta alaan lisättävä. Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Realistisempaa (ei niin teoreettista), työharjoitteluja sekä enemmän yhteistyötä opiskelijoiden ja yritysten kesken (myös yritysten pitäisi ottaa vastuuta tarjoamalla esim. kesätöitä). Enemmän yrittäjän näkökulmia, yrittäjyyskasvatusta ja kansainvälistymistä Koulutuksen panos siihen suuntaan, jossa koetaan työllistämispaineita tulevaisuudessa; esim. vanhusten määrän kasvu jne. Toimintaa yritysten kanssa, panostamalla koulutustasoon Lisää käytännön harjoittelua/harjoittelupaikkoja, ei pelkästään teoriaa Metallinosaajista Seurata yhteiskunnan muutosta ja rohkeasti muuttaa sen mukaan tarjottavia koulutuksia Yrittäjyyden koulutusta (pienyrittäjyys) tulisi lisätä Linjoja pyörimään tulevaisuudessa niille aloille, millä on töitä tarjolla enemmän Huomioida paikallisia tarpeita ja jatkaa siitä Keskustelu yrittäjien kanssa ja koulutuksen kehittäminen yrittäjien/yritysten tarpeiden mukaan myös pitkällä tähtäimellä Lisätä koulutukseen työharjoittelua yrityksissä Koulutusta tulisi painottaa aloille, joilla työvoimapulaa

29 27 Voimavarojen yhdistämistä nopeuttava koulutusaikojen lyhentämiseksi ja koulutuksen monipuolistamiseksi Teollisuus/kaupan käytännönläheistä opetusta Lähemmäs yrityksiä, yhteistyö. Lisää kiinnostavia projekteja oppilaille Tuoda julki enemmän, että mitä on tarjolla, markkinointia enemmän Teollisuuden tuotantoon tutustuminen, enemmän käytännön yhteistyötä eikä vain teoriaa Lisää työharjoittelua Olemalla enemmän yhteydessä yrityksiin Käytännön elämää sekaan, enemmän töissä kuin koulussa oppinut Käytännönläheisyyttä, jotta koulutus oikeasti valmistaisi eikä töissä tarvitsisi kädestä pitäen opettaa. Vastaajilta kysyttiin, millä tavalla Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston tulisi kehittää palveluitaan. Kysymys oli avoin ja vastaukset olivat seuraavat: Aktiivinen kanssakäyminen seudun yritysten kanssa, markkinointi Kulkuyhteydet Viialasta paremmiksi Enemmän julkisuutta, esim. kuukausitiedote/mainos mitä meneillään Pitäisi tehdä itsensä enemmän tykö tarjoamalla ja tutustuttamalla Toimia ajan hermolla että palvelee enemmän yrityksiä Kunnan yritysten tarpeita tulisi palvella paremmin. Jos Urjalasta halutaan oppilaita, tulisi järjestää suora linja-autoyhteys aamuin ja iltapäivisin. Nyt sinne ei pääse tai on hyvin vaikeaa päästä muuta kuin vanhempien kyydeillä Markkinoimalla laajemmin ja paremmin ja tuomalla tarjontaa julki Enemmän julki eri mahdollisuudet Enemmän informaatiota yrityksille Keskustelu yrittäjien kanssa ja koulutuksen kehittäminen yrittäjien/yritysten tarpeiden mukaan myös pitkällä tähtäimellä Teollisuus/kaupanläheistä palvelua Lisää aktiivisuutta, yhteistyö yrityksen kanssa Tuoda julki enemmän että mitä on tarjolla, markkinoida enemmän Tarjontaa, harjoittelupaikkoja, yhteistyötä yritysten kanssa Aktiivisuutta Yritysten ja oppilaiden yhteistyötä enemmän

30 28 13 ETELÄ-PIRKANMAALLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KEHITTYMISODOTUKSET KEVÄT 2012 Myynnin kehittyminen 35 Tilausten määrän kehittyminen 30 Teollisuuden vientitilausten määrän kehittyminen 4 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen 8 Koko henkilöstön määrän kehittyminen 17 Kannattavuuden kehittyminen 32 Investointien määrän kehittyminen 4 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana 32 Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana ETELÄ-PIRKANMAALLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KUNNITTAIN KEHITTYMISODOTUKSET AKAA URJALA VALKEAKOSKI E-P Myynnin kehittyminen Tilausten määrän kehittyminen Teollisuuden vientitilausten määrän kehittyminen Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen Koko henkilöstön määrän kehittyminen Kannattavuuden kehittyminen Investointien määrän kehittyminen Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana

31 29 15 ETELÄ-PIRKANMAALLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN KEHITTYMISODOTUKSET KEVÄT 2012 KAUPPA PALVELU TEOLLISUUS KAIKKI Myynnin kehittyminen Tilausten määrän kehittyminen Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen Koko henkilöstön määrän kehittyminen Kannattavuuden kehittyminen Investointien määrän kehittyminen Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana ETELÄ-PIRKANMAALLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUKAAN KEHITTYMISODOTUKSET KEVÄT hlö 5-49 hlö 50- hlö KAIKKI Myynnin kehittyminen Tilausten määrän kehittyminen Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen Koko henkilöstön määrän kehittyminen Kannattavuuden kehittyminen Investointien määrän kehittyminen Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana

32 30 17 TIIVISTELMÄ Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometrin tarkoituksena on selvittää Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, kuinka yritysten liiketoiminta kehittyy seuraavien kuuden ( ) ja kahdentoista kuukauden ( ) aikana. Keväällä 2012 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometriin valikoitiin kiintiöityä harkinnanvaraista otantaa käyttäen 150 yritystä. Vastausprosentti oli 89 kun yhteensä 134 Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella toimivaa yritystä vastasi kyselyyn. Etelä-Pirkanmaalla toimivista yrityksistä 44 % uskoo myyntinsä kasvavan ja 9 % pienenevän seuraavien kuuden kuukauden aikana edeltäneisiin kuuteen kuukauteen verrattuna. Myynnin kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on 35. Positiivisimmat liikevaihdon kehittymisodotukset ovat kaupan alalla (saldoluku 56) ja yrityksillä, jotka työllistävät alle 50 henkilöä (saldoluku 36). Etelä-Pirkanmaan kunnista positiivisimmat myynnin kehittymisodotukset ovat Valkeakoskella (saldoluku 39) toimivilla yrityksillä. Tilausten määrän uskotaan kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tilausten määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on 30. Positiivisimmat tilausten määrän kehittymisodotukset ovat kaupan alalla (saldoluku 40) ja yrityksissä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 53). Etelä-Pirkanmaan kunnista positiivisimmat tilausten määrän kehittymisodotukset ovat Valkeakoskella (saldoluku 35) toimivilla yrityksillä. Teollisuusyritykset uskovat vientitilaustensa määrän kasvavan hieman seuraavien kuuden kuukauden aikana (saldoluku 4). Etelä-Pirkanmaan kunnista positiivisimmat teollisuuden vientitilausten määrän kehittymisodotukset ovat Urjalassa (saldoluku 50) toimivilla yrityksillä. Negatiiviset teollisuuden vientitilausten kehittymisodotukset ovat Akaassa (saldoluku -9) toimivilla yrityksillä. Yritykset uskovat vakinaisen henkilöstönsä määrän kasvavan. Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on 8. Kaupan alalla (saldoluku 13) ja yrityksissä, jotka työllistävät 1-4 henkilöä (saldoluku 10) on eniten niitä, jotka arvioivat vakinaisen henkilöstönsä määrän kasvavan. Etelä-Pirkanmaan kunnista positiivisimmat vakinaisen henkilöstön kehittymisodotukset ovat Urjalassa toimivilla yrityksillä (saldoluku 21). Yritykset uskovat myös koko henkilöstön määrän kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana (saldoluku 17). Positiivisimmat koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset ovat kaupan alalla (saldoluku 27) sekä vähintään 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä (saldoluku 33). Etelä-Pirkanmaan kunnista positiivisimmat koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset ovat Urjalassa (saldoluku 28) toimivilla yrityksillä.

33 31 Kaikkien toimialojen ja henkilöstömäärän mukaan mitattuna kaikkien kokoluokkien yritykset uskovat kannattavuutensa kehittyvän myönteisesti seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen (saldoluku 32). Erityisen positiiviset odotukset ovat kaupan alalla (saldoluku 39) ja yrityksissä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 53). Etelä-Pirkanmaan kunnista positiivisimmat kannattavuuden kehittymisodotukset ovat Urjalassa (saldoluku 42) toimivilla yrityksillä. Yritysten investointiaikomukset kasvavat hieman (saldoluku 4) seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Positiivisimmat investointiaikomukset ovat kaupan alalla (saldoluku 16) ja 5-49 henkilöä työllistävillä yrityksillä (saldoluku 10). Palvelualan yritykset (saldoluku -12) ja 1-4 henkilöä työllistävät yritykset (saldoluku -5) uskovat investointiensa määrän vähenevän. Etelä-Pirkanmaan kunnista positiivisimmat investointien määrän kehittymisodotukset ovat Urjalassa (saldoluku 14) toimivilla yrityksillä. Suhdanneodotuksia aikavälillä kuvaava saldoluku on 32. Erityisen positiiviset suhdanteiden kehittymisodotukset ovat kaupan alalla (saldoluku 48) ja yrityksillä, jotka työllistävät 5-49 henkilöä (saldoluku 34). Etelä-Pirkanmaan kunnista positiivisimmat lyhyen aikavälin suhdanteiden kehittymisodotukset ovat Valkeakoskella (saldoluku 36) toimivilla yrityksillä. Ajanjakson suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku on 33. Positiivisimmat pitkän aikavälin suhdanteiden kehittymisodotukset ovat palvelualalla (saldoluku 48) sekä 1-4 henkilöä työllistävillä yrityksillä (saldoluku 38). 47 % kyselyyn vastanneista Etelä-Pirkanmaalla toimivista yrityksistä koki Valkeakoski Campuksen rakentamisen melko tai erittäin tärkeäksi ja 24 % vähän tai ei lainkaan tärkeäksi. 69 % kyselyyn vastanneista Etelä-Pirkanmaalla toimivista yrityksistä pitää melko tai erittäin tärkeänä ja 12 % vähän tai ei lainkaan tärkeänä sitä, että Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (ammatti- ja aikuisopisto) säilyy itsenäisenä.

34 Arvoisa yritysjohtaja, valitkaa kysymyksittäin se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa yrityksenne suhdannenäkymiä seuraavan kuuden kuukauden aikana ( ), edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna. Suurempi tarkoittaa yli 2 % lisäystä, pienempi yli 2 % supistusta ja ennallaan muutosta -2 % ja +2 % välillä. 1. Mikä on yrityksenne päätoimiala O Kauppa O Palvelu O Teollisuus 2. Mikä on yrityksenne koko henkilöstön määrä tällä hetkellä (sisältäen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön) 3. Millainen on yrityksenne myynti liikevaihdolla mitattuna seuraavien kuuden kuukauden aikana ( ) edelliseen puolivuotiskauteen verrattuna O Suurempi O Ennallaan O Pienempi 4. Millainen on seuraavien kuuden kuukauden aikana ( ) edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna yrityksenne saamien a) tilausten määrä O Suurempi O Ennallaan O Pienempi b) vientitilausten määrä O Suurempi O Ennallaan O Pienempi 5. Millainen on seuraavien kuuden kuukauden aikana ( ) edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna yrityksenne a) vakinaisen henkilöstön määrä O Suurempi O Ennallaan O Pienempi b) koko henkilöstön määrä O Suurempi O Ennallaan O Pienempi 6. Millainen on yrityksenne kannattavuus tuloksella mitattuna seuraavien kuuden kuukauden aikana ( ) edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna O Parempi O Ennallaan O Huonompi 7. Millaiset ovat yrityksenne investoinnit (euroina) seuraavien kuuden kuukauden aikana ( ) edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna O Suuremmat O Ennallaan O Pienemmät 8 a. Millaiset ovat yrityksenne suhdannenäkymät seuraavien kuuden kuukauden ajanjaksolla ( ) edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna O Paremmat O Ennallaan O Huonommat 8 b. Millaiset ovat yrityksenne suhdannenäkymät ajanjaksolla ( ) edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna O Paremmat O Ennallaan O Huonommat

35 AJANKOHTAISKYSYMYKSET A9. Kuinka tärkeänä (asteikolla 1-5) pidätte sitä, että Valkeakoskelle rakentuu/rakennetaan Campusta (1 = ei lainkaan tärkeää 5 = erittäin tärkeää)? Valkeakoski Campuksella toimivat Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK), Tietotien Lukio, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto sekä Valkeakosken Seudun Kehitys Oy? A10. Kuinka tärkeänä (asteikolla 1-5) pidätte sitä, että Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (ammatti- ja aikuisopisto) säilyy itsenäisenä ja tarjoaa ammatillista koulutusta seutukunnan nuorille ja aikuisille (1 = ei lainkaan tärkeää 5 = erittäin tärkeää)? A11. Millä tavalla Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston pitäisi kehittää a) koulutustaan b) palveluitaan

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2010 Toimeksiantajat - Valkeakosken Seudun Kehitys Oy - Valkeakosken

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh. 03 646 2627 AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax. 03 646 2290 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri l/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Taustatiedot Vastaajat

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen. Aluepäällikkö Jarmo Immonen

Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen. Aluepäällikkö Jarmo Immonen Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen Aluepäällikkö Jarmo Immonen Palvelualat? Yksityiset palvelualat Yksityisten palvelualojen piiriin sisältyy useita erilaisia toimialoja. Suuria

Lisätiedot

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi

Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Marraskuu 12 Teollisuus ja rakentaminen tummenevat, saldoluku -22 Tilauskirjat ovat laskeneet normaalia ohuemmiksi Tuotannon ennakoidaan pysyvän loppuvuoden aikana

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri ll/

Pirkanmaan yritysbarometri ll/ Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 19.11.2013 Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Pirkanmaan yritysbarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille. Syksyn 2013 yritysbarometrikyselyn

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

EK:n Yrittäjäpaneelin tulokset

EK:n Yrittäjäpaneelin tulokset EK:n Yrittäjäpaneelin tulokset Työllistävien yrittäjien luottamus maamme hallitukseen Syyskuu 2019 Luottamus hallituksen kykyyn tehdä yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä (1/2) SYKSY 2019: Luottamus Rinteen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin Työ 2030 -kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018 Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin 14.8. 31.8.2018 TAUSTATIEDOT 2052 62 % 80 % 50 % 50 % :lla henkilöä vastasi kyselyyn kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen Osuuspankit Toimitus Eurofacts Oy 1. JOHDANTO

Lisätiedot

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri Q1/2012 Tutkimusajanjakso 6.3.-23.3.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 444 toimitusjohtajaa

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Vaasassa 25.03.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

EK:n Yrittäjäpaneeli. Viranomaisasioinnin digitalisointi suhtautuminen ja valmiudet Huhtikuu 2018

EK:n Yrittäjäpaneeli. Viranomaisasioinnin digitalisointi suhtautuminen ja valmiudet Huhtikuu 2018 EK:n Yrittäjäpaneeli Viranomaisasioinnin digitalisointi suhtautuminen ja valmiudet Huhtikuu 018 Lähes /3 kannattaa viranomaispalvelujen digitalisointia Miten suhtaudut julkisten palveluiden ja viranomaisasioinnin

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo LOKAKUU 218 Uusimaa Suhdannetilanteen arvioidaan pysyneen hyvänä kesän lopulla ja syksyn alussa Tuotanto- ja myyntikehitys on jatkunut vakaana Rekrytointivaikeudet ovat yhä yleisempiä Lähikuukausien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2017

Kauppakeskusbarometri 2017 Kauppakeskusbarometri 2017 Kauppakeskusliiketoiminnan seminaari 12.10.2017 Jessica Örn, KTI Kiinteistötieto Oy 16.10.2017 1 Kauppakeskusbarometri 2017 Kauppakeskusammattilaisten näkemyksiä kauppakeskusmarkkinan

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 212 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi vuoden 212 toisella neljänneksellä Tilaustilanne on kohentunut, mutta heikko kysyntä on yhä yleisin kapeikkotekijä

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa edelleen tavanomaista suotuisampi Tuotannon ja myynnin kasvu jatkuu Samana aikaan pulaa työvoimasta ja kysynnästä Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän kesän lopulla ja syksyn alussa, saldoluku

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan Suhdanteet Asiakastilaisuus Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan liikevaihtokuvaaja- ja myynnin määrä, kk Kaupan palkkasummakuvaajat, kk Kaupan varastotilastot, neljännesvuosi Kaupan

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo ELOKUU 18 Uusimaa on noussut selvästi tavanomasta paremmaksi Tuotanto ja myynti kasvavat yleisesti Henkilökunnan määrä on noususuunnassa, ammattityövoimasta pulaa 31 %:lla alasta himmenivät hieman kesän

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TOUKOKUU 18 Uusimaa oli huhtikuussa 18 tavanomaista parempi Tuotanto lisääntyi lievästi alkuvuoden aikana kasvun ennakoidaan vauhdittuvan lähikuukausina Rekrytointivaikeuksia oli 27 %:lla yrityksistä Lähikuukausien

Lisätiedot

Kilpailukyselyn tulosjulkistus. Jari Huovinen Johtava asiantuntija, yrittäjäkyselyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Kilpailukyselyn tulosjulkistus. Jari Huovinen Johtava asiantuntija, yrittäjäkyselyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kilpailukyselyn tulosjulkistus Jari Huovinen Johtava asiantuntija, yrittäjäkyselyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lähes 2/5 ilmoittaa kilpailuesteistä Itä-Suomessa kolmannes Mikä seuraavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Syksy

Syksy Pk-yritysbarometri t i Syksy 2011 pikapäivitys 13.9.2011 1 Suhdannenäkymät 12 kk eteenpäin, saldoluku 60 40 20 +24 0-11 -20-40 -60 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09

Lisätiedot

Kevät #barometri

Kevät #barometri 08 #barometri Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja East Office of Finnish Industries sekä Suomen Yrittäjät ry.

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto 2/2006

Alueraporttien yhteenveto 2/2006 Alueraporttien yhteenveto 2/2006 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan positiivisia

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Lounais-Suomi. Suhdanteet. Saldo Uusimaa Suhdannearviot hiipuivat hieman alkusyksyn aikana - tilanne edelleen tavanomaista parempi Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät hienoisessa nousussa Henkilökunnan määrä lisääntyi hieman alkusyksyllä

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo

Suhdannebarometri. Suhdanteet. Saldo TAMMIKUU 19 Uusimaa oli tammikuussa tavanomaista suotuisampi Tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa Kannattavuus on vähän vuoden takaista parempi Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan aavistuksen verran lähikuukausina,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometrin keskeiset tulokset

Pk-yritysbarometrin keskeiset tulokset Pk-yritysbarometrin keskeiset tulokset Syksy 2019 Pk-yritysbarometrin ennakointikyky Pk-yritysbarometrin suhdannenäkymät ja BKT:n määrän muutos 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä -julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto Syksy 2007

Alueraporttien yhteenveto Syksy 2007 Alueraporttien yhteenveto Syksy 2007 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot