OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus"

Transkriptio

1 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus Ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksissa. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli helmikuun lopussa 32,8 prosenttia (2003:n lopussa 31,6). - Markkinaosuus euromääräisistä luotoista oli helmikuun lopussa 30,1 prosenttia (2003:n lopussa 29,8) ja kotitalouksien asuntoluotoista 34,6 prosenttia (2003:n lopussa 34,5). - Markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli maaliskuun lopussa 13,5 prosenttia (2003:n lopussa 15,1) 1. - Markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammi maaliskuussa 17,0 prosenttia (18,3 koko vuonna 2003). Liikevoitto kasvoi 18 prosenttia 136 miljoonaan euroon (vuotta aiemmin 115). - Henki- ja eläkevakuutusliiketoiminnan tulos parani 18 miljoonaa euroa. - Rahoituskate supistui 15 miljoonaa euroa. Muut tuotot sen sijaan kasvoivat 18 miljoonaa euroa. Kulut olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. - Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) oli 10,8 (8,7) ja koko pääoman tuottoprosentti (ROA) 1,06 (0,84). - Vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 15,2 prosenttia (15,4). - OP-ryhmän pörssinoteeratun liikepankin OKOn konserniliikevoitto oli 30 miljoonaa euroa (76). Vertailukauden tulokseen sisältyy merkittävä kertaluonteinen erä. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 12 prosenttia. Riskiasema on edelleen vakaa. - Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset supistuivat 9,7 prosenttia maaliskuun 2003 lopun 231 miljoonasta eurosta 208 miljoonaan euroon. Ryhmän markkina-aseman arvioidaan vahvistuvan vuoden aikana. Liikevoiton vuodelta 2004 arvioidaan muodostuvan saman tasoiseksi kuin vuodelta OP-ryhmän avainlukuja 1-3/ / /2003 Liikevoitto, milj Kulujen suhde tuottoihin, % Oman pääoman tuotto, % 10,8 8,7 11,5 Koko pääoman tuotto, % 1,06 0,84 1, Tase, mrd. 35,5 32,3 35,0 Luottokanta, mrd. 28,1 25,2 27,5 Asiakasvarat, mrd. 2 26,4 24,1 26,4 Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset, mrd. 0,2 0,2 0,2 Vakavaraisuussuhde, % 15,2 15,1 15,4 Henkilömäärä (pl. kausiapulaiset) Tilastointiperusteet ovat muuttuneet, ks. s Asiakasvarat = talletukset, vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääomat. 1

2 Toimintaympäristö Kansainvälisen talouden suhdannetilanne on parantunut erityisesti USA:ssa ja Aasiassa. Euroalueella kasvunäkymät ovat sen sijaan pysyneet edelleen vaisuina, vaikka hitain kasvuvaihe onkin ohitettu. Emu-maissa talouden nousuodotukset kohdistuvat euron vahvuudesta huolimatta pääosin vientiin, sillä kotimaisen kysynnän piristymistä vaikeuttavat monet rakenneongelmat. Euroalueella on pyritty tukemaan kasvun liikkeelle lähtöä keveällä raha- ja finanssipolitiikalla. Talouspolitiikan linja säilynee vastaisuudessakin kasvua tukevana. Euroopan keskuspankin ei odoteta nostavan ohjauskorkoaan tänä vuonna. Suomen talouskasvu on jo neljättä vuotta lähinnä kulutuksen varassa. Vähittäiskaupan myynti on vuoden alkukuukausina kehittynyt suotuisasti. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on säilynyt vahvana. Tätä on tukenut kotitalouksien myönteinen tulokehitys. Myös työllisten määrä erityisesti palvelualoilla on edelleen hieman noussut. Sen sijaan teollisuus on jatkanut työvoimansa vähentämistä. Teollisuustuotteiden ulkomainen kysyntä päämarkkina-alueilla Länsi-Euroopassa on ollut heikkoa. Investointiaktiviteetti on säilynyt laimeana lukuun ottamatta asuntomarkkinoita, joilla kysyntä on jatkunut vilkkaana. Markkinakorkojen matala taso on heikentänyt pankkien rahoituskatetta. Luotonannon kasvu on kuitenkin osittain kompensoinut kaventuneita marginaaleja. Henkivakuutusalan myynti supistui olennaisesti sen jälkeen, kun valtioneuvosto julkisti eläkevakuutusten verotusta koskevan kannanottonsa ja ns. Siva-työryhmä loppuraporttinsa vuoden 2003 lopussa. OP-ryhmän tulos Rahoituskate OP-ryhmän tammi maaliskuun rahoituskate oli 194 miljoonaa euroa (208) 3, eli 7,0 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Siihen verrattuna korkotuotot pienentyivät 9 prosenttia ja korkokulut 13 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna katsauskauden rahoituskate supistui 2,1 prosenttia. Keskimääräiseen taseeseen suhteutettuna rahoituskate supistui viime vuoden tammi maaliskuusta 0,4 prosenttiyksikköä 2,2 prosenttiin. Rahoituskatetta pienensi edelleen matalana pysynyt korkotaso. Katsauskauden aikana luotto- ja talletuskannan nimellinen korkoero supistui 0,1 prosenttiyksikköä. Maaliskuun lopussa korkoero oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Volyymin kasvu on kompensoinut korkoeron supistumisen vaikutusta. Muut tuotot Pankkiryhmän muut tuotot yhteensä olivat 130 miljoonaa euroa (112), eli 16 prosenttia ja 18 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Palkkiotuotot kasvoivat 14 miljoonaa ja arvopaperikaupan nettotuotot 9 miljoonaa euroa. 3 Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi maaliskuun 2003 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan ( ) luku. 2

3 OP-ryhmän tuloskehitys vuosineljänneksittäin Milj Rahoituskate Palkkiotuotot Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Muut liiketoiminnan tuotot Tuotot yhteensä Palkkiokulut Hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luottotappioita Luotto- ja takaustappiot Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista Liikevoitto Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 4,5 miljoonaa euroa (6,1). Palkkiotuotot kasvoivat 19 prosenttia 87 miljoonaan euroon (73). Kasvu johtui osittain eräiden maksuperusteisesti kirjattavien tuottojen jaksottumisesta eri vuosineljänneksille katsaus- ja vertailukaudella. Vertailukelpoinen kasvu oli 2,7 miljoonaa euroa eli 3,7 prosenttia. Arvopaperikaupan nettotuotot kasvoivat pörssikurssien elpymisen johdosta 0,6 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin ne olivat 8,2 miljoonaa euroa tappiolliset. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 36 miljoonaa euroa (38). Kulut Kulut yhteensä kasvoivat 0,6 prosenttia 199 miljoonaan euroon (198). Palkkiokulut olivat 10 miljoonaa euroa (10). Henkilöstökulut kasvoivat 3,8 prosenttia 97 miljoonaan euroon (93) ja muut hallintokulut 1,6 prosenttia 46 miljoonaan euroon (46). Katsauskaudella pankkiryhmän palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (9 041). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 16 miljoonaa euroa (15) ja liiketoiminnan muut kulut 31 miljoonaa euroa (34). Luottotappiot Palautukset aiemmin kirjatuista luottotappioista olivat 1,1 miljoonaa euroa suuremmat kuin uudet luottotappiot. Bruttomääräisesti uusia luottotappioita kirjattiin katsauskaudella 4,4 miljoonaa euroa (3,2). Niiden osuus luottokannasta ja luotonantoon rinnastettavista sitoumuksista oli 0,05 prosenttia (0,04). Pysyviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista kirjattiin arvonalentumisten palautuksia 0,1 miljoonaa euroa. 3

4 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista kasvoi -4,4 miljoonasta eurosta 11 miljoonaan euroon lähinnä OP-Henkivakuutus Oy:n tulosparannuksen johdosta. OP-Henkivakuutuksen tulos katsauskaudelta oli 10 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin yhtiö teki 8,0 miljoonaa euroa tappiota. Liikevoitto OP-ryhmän liikevoitto tammi maaliskuulta kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 18 prosenttia 136 miljoonaan euroon (115). Keskeisimmin liikevoiton kasvuun vaikuttivat pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tulosten kasvu 15 miljoonalla eurolla, palkkiotuottojen kasvu 14 miljoonalla eurolla ja arvopaperikaupan nettotuottojen kasvu 8,8 miljoonalla eurolla. Liikevoiton kasvua hidasti rahoituskatteen supistuminen 15 miljoonalla eurolla. Pankkiryhmän kannattavuus oli edelleen vahva. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 10,8 prosenttia (8,7) ja koko pääoman tuotto (ROA) 1,06 prosenttia (0,84). Kulujen suhde tuottoihin oli 62 prosenttia (62). Tase ja taseen ulkopuoliset erät Varat ja velat OP-ryhmän tase kasvoi katsauskaudella 1,4 prosenttia 35,5 miljardiin euroon (35,0). Luottokannan osuus taseen loppusummasta oli maaliskuun lopussa 79 prosenttia (79). Talletuskannan osuus taseesta supistui 59 prosenttiin (61). Luottokanta kasvoi katsauskaudella 2,3 prosenttia ja oli maaliskuun lopussa 28,1 miljardia euroa (27,5). Saamistodistukset olivat 3,8 miljardia euroa (3,8) ja saamiset luottolaitoksilta 1,1 miljardia euroa (1,4). Osakkeiden ja osuuksien määrä oli 388 miljoonaa euroa (369). Velat yleisölle ja julkisyhteisöille supistuivat 2,2 prosenttia 22,8 miljardiin euroon (23,3). Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille olivat 1,0 miljardia euroa (1,6) ja yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6,3 miljardia euroa (5,0). Pankkiryhmän oma pääoma kasvoi katsauskaudella 2,1 prosenttia 3,5 miljardiin euroon (3,4). Osake- ja osuuspääoman yhteismäärä OP-ryhmän taseessa kasvoi 781 miljoonaan euroon (774). Vakavaraisuus OP-ryhmän vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 15,2 prosenttia (15,4). Katsauskauden tulosta ei ole rinnastettu omiin varoihin. Omat varat kasvoivat 0,7 prosenttia 3,6 miljardiin euroon (3,6) ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 1,9 prosenttia 23,6 miljardiin euroon (23,2). Ensisijaisia omia varoja oli 3,3 miljardia euroa (3,2). Niihin sisältyi osuuspankkien omistajajäsenten irtisanomia osuusmaksuja 89 miljoonaa euroa (81). Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla laskettuna oli 13,8 prosenttia (14,0). 4

5 Milj Omat varat Ensisijaiset Toissijaiset Vähennykset Yhteensä Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Vakavaraisuussuhde, % 15,2 15,1 15,4 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 13,8 13,5 14,0 Riskienhallinta Maaliskuun lopussa pankkiryhmän riskiasemaa kuvaavat tunnusluvut olivat selvästi ryhmän asettamia riskirajoja paremmat. Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset supistuivat viime vuoden maaliskuun lopun 231 miljoonasta eurosta 208 miljoonaan euroon (168). Kausivaihtelun takia järjestämättömien saamisten määrä kasvoi vuoden 2003 lopusta 24 prosenttia. Kotitalouksien järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset olivat maaliskuun lopussa 131 (109), yritysten ja asuntoyhteisöjen 76 (59) ja muiden sektorien 1 miljoonaa euroa (1). Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten suhde luottokantaan ja muihin luotonantoon rinnastettaviin sitoumuksiin oli 0,6 prosenttia (0,5). Järjestämättömistä ja nollakorkoisista saamisista on vähennetty niihin kohdistuvat luottotappiovaraukset, joiden määrä oli maaliskuun lopussa 108 miljoonaa euroa (104). Pankkiryhmän rahoitusriskiä kuvaavan tunnusluvun arvo heikkeni katsauskauden aikana, mutta se oli edelleen selvästi riskirajojen sisällä. Muut markkinariskejä kuvaavat tunnusluvut olivat maaliskuun lopussa viime vuoden lopun tasolla. Rahoitusriskin tunnusluku oli maaliskuun lopussa 0,6 prosenttia (2,0) ja korkoriskin tunnusluku +1,0 (+0,9). OP-ryhmälle määritelty rahoitusriskin riskiraja on -3 prosenttia ja korkoriskille määritellyt riskirajat ±2 prosenttia. Omistajajäsenet ja asiakkaat Osuuspankkien omistajajäsenten määrä on kasvanut vuoden 2003 maaliskuun lopusta :lla :een. Katsauskaudella jäsenmäärä kasvoi 7 000:lla. Omistajajäsenille ja pääkaupunkiseudulla toimivan Okopankki Oyj:n etuasiakkaalle pankkipalvelujen käytön keskittämisestä tammi maaliskuussa kertyneiden bonusten arvo oli 9,3 miljoonaa euroa, eli 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (8,3). Kertyneet bonukset on kirjattu pankkiryhmän tuloslaskelmassa palkkiotuottojen vähennyksiksi. OP-ryhmällä oli maaliskuun lopussa 3,1 miljoonaa asiakasta, enemmän kuin vuotta aiemmin. Liiketoiminta Luotot ja talletukset OP-ryhmän talletuskanta oli maaliskuun lopussa 21,1 miljoonaa euroa (21,2). Maaliskuun 2003 lopusta talletuskanta kasvoi 6,1 prosenttia. Katsauskaudella talletusten määrä säilyi lähes muuttumattomana. Pankkiryhmän markkinaosuus Suomen Pan- 5

6 kin tilastointiperusteen mukaisesta rahalaitosten talletuskannasta oli helmikuun lopussa 32,8 prosenttia (31,6). OP-ryhmän luottokanta oli maaliskuun lopussa 28,1 miljardia euroa (27,5). Katsauskaudella luottokanta kasvoi 2,3 prosenttia. Vuoden 2003 maaliskuun lopusta kasvu oli 12 prosenttia. Helmikuun lopussa OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten luottokannasta oli 30,1 prosenttia (29,8). Katsauskaudella nostettiin uusia luottoja 2,8 miljardia euroa, eli 7,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (2,6). Kotitalouksien asuntoluottojen osuus uusista luotoista oli 40 prosenttia (37) ja muiden kotitaloussektorin luottojen osuus 23 prosenttia (23). Yritysluottojen osuus oli 32 prosenttia (35). Varallisuudenhoito OP-ryhmän sijoitustalletukset olivat maaliskuun lopussa 7,9 miljardia euroa, eli 2,2 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden lopussa (7,7). Kotitalouksien osuus talletuksista oli 7,1 miljardia euroa (6,9). Koko henkivakuutusalan uusmyyntiä ja maksutulon kasvua hidastivat vuoden 2003 lopussa julkaistut ja edelleen valmistelussa olevat eläkesäästämiseen ja muuhun vakuutusten verotukseen liittyvät muutokset. Tammi maaliskuussa henkivakuutusalan maksutulo oli 6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi kuitenkin 14,6 prosenttia vanhoihin vakuutuksiin tulleiden suoritusten johdosta. OP-ryhmän henki- ja eläkevakuutuksen maksutulo supistui kolmanneksen 124 miljoonaan euroon (186). OP-ryhmän markkinaosuus henkivakuutusalan maksutulosta oli tammi maaliskuussa 17,0 prosenttia, kun se vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä oli 24,0 prosenttia ja koko vuonna ,3 prosenttia. Eläkevakuutusten osuus maksutulosta oli 11,5 prosenttia (5,6). Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus henki- ja eläkevakuutuksen kokonaismaksutulosta oli 34 prosenttia (11). Eläkesäästämisen ehtoihin ja verotukseen liittyvän epävarmuuden vuoksi uusia eläkevakuutuksia myytiin merkittävästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maaliskuun lopussa OP-ryhmällä oli yhteensä yli vakuutusta ( ), joista 32 prosenttia (32) oli eläkevakuutuksia. Katsauskauden aikana OP-ryhmän henki- ja eläkevakuutussäästöt kasvoivat 5,4 prosenttia 2,4 miljardiin euroon (2,2). Henkivakuutussäästöt kasvoivat 5,1 prosenttia 2,1 miljardiin euroon ja eläkevakuutussäästöt 8,2 prosenttia 252 miljoonaan euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus koko vastuuvelasta oli 21 prosenttia (19). Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma kasvoi tammi maaliskuussa noin 3,8 miljardia 25,9 miljardiin euroon. Noin 0,8 miljardia pääomien kasvusta johtui siitä, että keskeiset markkinoilla toimijat raportoivat ensimmäistä kertaa luvuissaan myös ulkomaisen myyntinsä Suomeen rekisteröityihin rahastoihin. OP-ryhmän rahastojen pääoma oli maaliskuun lopussa 3,5 miljardia euroa, eli 5,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 lopussa (3,3). OP-ryhmässä katsauskauden nettomerkinnät olivat 89 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 454 miljoonaa euroa. Nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat -50 miljoonaa euroa (389) ja osake- ja yhdistelmärahastoihin 95 miljoonaa euroa (6). 6

7 Pankkiryhmän markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlasketusta pääomasta supistui katsauskauden aikana 1,6 prosenttiyksikköä 13,5 prosenttiin. Ilman nyt ensimmäistä kertaa raportoitujen ulkomailta tehtyjen rahastomerkintöjen vaikutusta markkinaosuus olisi supistunut noin 1,1 prosenttiyksikköä. Eniten markkinaosuus supistui lyhyen koron rahastoissa. Tammi maaliskuun aikana pankkiryhmän sijoitusrahastoihin tuli uutta osuudenomistajaa. Maaliskuun lopussa osuudenomistajia oli eri rahastoissa yhteensä Pankkiryhmän rahastoyhtiö, OP-Rahastoyhtiö Oy, sai edellisvuosien tapaan rahastoyhtiöistä parhaan arvosanan Taloustutkimuksen tekemässä Kansallinen yritysmielikuva -tutkimuksessa. Yhtiön vahvuuksiksi katsottiin taloudellinen tila, näkyminen julkisuudessa, tulevaisuuden näkymät sekä salkunhoitajien ammattitaito. Pankkiryhmän investointipankin, Opstock Oy:n, hallinnoimat yksityis- ja yhteisöasiakkaiden varat kasvoivat 6 prosenttia 8,9 miljardiin euroon (8,4). Näistä varoista 5,4 miljardia euroa (5,0) koostuu OP-sijoitusrahastojen pääomista ja OP-Henkivakuutus Oy:n sijoitusvaroista. Välitettyjen osakekauppojen määrä kasvoi vuodentakaisesta 80 prosenttia :een. Kauppojen arvo kasvoi 79 prosenttia 1,0 miljardiin euroon (0,6). Internetin kautta välitettyjen toimeksiantojen osuus oli 70 prosenttia. Asuntopalvelut Asuntoluottojen kysyntä säilyi matalan korkotason vuoksi edelleen vilkkaana. Koko toimialalla asuntoluottokannan kasvu on edelleen ennätyksellisellä tasolla. Kilpailu asuntoluottomarkkinoilla on kiristynyt edelleen. Asuntokaupan vilkkaus näkyi myös siinä, että asuntojen hinnat nousivat enemmän kuin muut kuluttajahinnat. OP-ryhmän kotitalousasiakkaiden asuntoluottokanta oli maaliskuun lopussa 12,8 miljardia euroa (12,4). Katsauskaudella asuntoluottokanta kasvoi 3,1 prosenttia. Vuoden 2003 maaliskuusta kasvu oli 16 prosenttia. Pankkiryhmän markkinaosuus kotitalouksien asuntoluotoista oli helmikuun lopussa 34,6 prosenttia, eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2003 lopussa. OP-ryhmän kotitalousasiakkaat nostivat tammi maaliskuussa asuntoluottoja 1,1 miljardia euroa, eli 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (1,0). Uusien asuntoluottojen keskimarginaali säilyi vuoden 2003 lopun tasolla. OP-Kiinteistökeskukset välittivät tammi maaliskuussa runsaat kauppaa, eli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Taloustutkimus Oy:n tekemässä Suomi tänään -tutkimuksessa OP-ryhmän asuntopalvelu sai asiakkailtaan parhaat arvosanat kaikista neljästä tutkitusta ominaisuudesta: korkotasosta, laina-ajasta, joustavuudesta ja asiantuntemuksesta. Päivittäiset raha-asiat Kotitalouksien käyttely- ja maksuliiketalletukset OP-ryhmässä olivat maaliskuun lopussa 9,9 miljardia euroa (10,1). Vuoden 2003 lopusta talletukset pienenivät 2,6 prosenttia. Vuoden 2003 maaliskuun lopusta ne kasvoivat 5,2 prosenttia. Tammi maaliskuussa kotitalouksien kulutusluottokanta kasvoi 2,6 prosenttia 2,0 miljardiin euroon (2,0). Vuoden 2003 maaliskuusta kanta kasvoi 14 prosenttia. 7

8 Maaliskuun lopussa pankkiryhmän asiakkailla oli yhteensä 1,9 miljoonaa korttia, joista maksamiseen soveltuvia oli 90 prosenttia (90). Kansainvälisten Visa- ja MasterCard-korttien määrä kasvoi :een, ja niiden osuus maksukorteista oli 50 prosenttia (49). Tammi maaliskuussa pankkikortteja käytettiin maksuvälineenä 40 miljoonaa kertaa eli 17 prosenttia useammin kuin vuotta aiemmin. Kortilla tehtyjen käteisnostojen määrä sen sijaan väheni 1,2 prosenttia. Yritysasiakaspalvelut Yritysluottojen kysyntä väheni katsauskaudella. Uusia euromääräisiä yritysluottoja nostettiin 0,9 miljardia euroa, eli 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yritysluottokanta kasvoi tammi maaliskuussa 3,0 prosenttia 7,2 miljardiin euroon (7,0). Vuotta aiemmin kasvu oli 3,1 prosenttia. Kasvun hidastumisesta huolimatta pankkiryhmän markkinaosuus oli helmikuun lopussa yhtä suuri kuin vuoden 2003 lopussa, eli 23,4 prosenttia. Yritysasiakkaiden euromääräiset talletukset supistuivat katsauskaudella 4,0 prosenttia 2,6 miljardiin euroon (2,7). Vuoden 2003 maaliskuusta kanta kasvoi 12 prosenttia. Konekielisiä kotimaanmaksuja välitettiin tammi maaliskuussa 78 miljoonaa kappaletta, eli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan maksuliiketapahtumat kasvoivat 11 prosenttia. Kuntarahoitus Oyj:n kanssa maaliskuussa solmitun sopimuksen mukaan OP-ryhmä ryhtyi välittämään Kuntarahoitus Oyj:n kuntaobligaatioita asiakkailleen. Obligaatiot täydentävät OP-ryhmän asiakkaille tarjottua joukkolainojen valikoimaa. Taloustutkimuksen asiakastyytyväisyysvertailussa OP-ryhmän rahoitusyhtiöpalvelut todettiin parhaaksi sekä yleisarvosanan että asiakaspalvelutekijöistä muodostetun kokonaisarvion perusteella. OP-ryhmän vahvuuksina pidettiin asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja hintatasoa. Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat Kiinteistöt OP-ryhmän kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli maaliskuun lopussa 1,3 miljardia euroa (1,3). Katsauskaudella pääoma supistui 9 miljoonaa euroa. Muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden määrä oli maaliskuun lopussa 816 miljoonaa euroa (826), josta liiketeollisten kohteiden osuus oli 658 miljoonaa euroa (663) ja asuntokohteiden 105 miljoonaa euroa (109). Liiketeollisten ja asuntokohteiden vuokrausaste oli maaliskuun lopussa 89 prosenttia (89) ja nettotuottoprosentti 7,0 (7,0). Pankkiryhmän tavoitteena on edelleen pienentää kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrää ja ylläpitää sen hyvää tuottotasoa. Palveluverkko Toimipaikat OP-ryhmän konttorien määrä supistui katsauskaudella kahdella 680:een. Konttoreita kevyempiä palvelupisteitä OP-ryhmällä oli 34 eli yhtä paljon kuin vuoden 2003 lopussa. Katsauskauden aikana poistettiin käytöstä 4 maksuautomaattia, ja niitä oli maaliskuun lopussa 651. Internetin käytön lisääntyminen ja maksuautomaattien ikääntyminen kiihdyttää automaattien määrän supistumista lähivuosina. OP-ryhmän itsepalvelupisteissä ja muissa julkisissa tiloissa olevien Internet-asiakaspäätteiden 8

9 määrä kasvoi 6:lla 590:een. OP-ryhmä tarjoaa pankkipalvelut alueellisesti kattavammin kuin yksikään muu pankkiryhmä Suomessa. OP-ryhmän asiakkaiden laskunmaksuista enää 6 prosenttia tapahtui välittömänä asiakaspalveluna konttoreissa (7). Rutiinitehtävien supistumisen vastapainoksi asiantuntijapalveluiden määrä ja merkitys on kasvanut. Asiakaskäyttäytymisen muutoksen johdosta pankkiryhmässä on aloitettu laaja konttoripalvelukonseptin uudistaminen. Maaliskuun loppuun mennessä 54 toimipaikkaa oli muutettu uuden konseptin mukaisiksi. Lisäksi 35 toimipaikan uudistaminen on suunnittelu- tai rakennusvaiheessa. Verkkopalvelut Yritysten ja kotitalouksien verkkopalvelusopimusten määrä oli maaliskuun lopussa , eli 2,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 lopussa ja 8,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskaudella maksettiin Internetin kautta laskuja 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöasiakkaiden laskuista Internetin kautta maksettiin 52 prosenttia. OP-ryhmän verkkoportaalin Mainio.netin sivuilla kävi ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskimäärin yli eri kävijää kuukausittain. Yhteyskeskus Yhteyskeskus on OP-ryhmän monikanavamallin mukainen keskitetty palvelukanava, jonka tehtävänä on tarjota valtakunnallisten palvelunumeroiden kautta sähköisiin kanaviin liittyvää henkilökohtaista palvelua asiakkaille ja myynnin tukea osuuspankeille. Yhteyskeskuksen puhelimitse tai sähköisten kanavien kautta hoitamien asiakaskontaktien määrä kasvoi vuodentakaisesta 8 prosenttia yli :een. Yhteyskeskuksella on toimipaikat Helsingissä, Joensuussa ja Vaasassa. Luottoluokitukset OP-ryhmän taloudellisella asemalla on huomattava vaikutus pankkiryhmän keskuspankin OKOn luottoluokituksiin. OKOn kansainvälisiltä luokituslaitoksilta saamat luokitukset eivät muuttuneet katsauskaudella. Ne olivat maaliskuun lopussa seuraavat: Luokituslaitos Lyhytaikainen varainhankinta Pitkäaikainen varainhankinta Standard & Poor's A-1 A+ Moody's P-1 Aa2 Fitch Ratings F1+ AA- Hallinto ja henkilöstö Pankkiryhmän keskusyhteisön Osuuspankkikeskus Osk:n osuuskunnan kokous pidettiin OPK:n hallintoneuvostoon valittiin erovuorossa olleista jäsenistä uudelleen tuotejohtaja Ola Eklund, koulunjohtaja Paavo Haapakoski, maanviljelijä Heikki Oja ja professori Keijo Väänänen. Uusiksi jäseniksi valittiin johtaja Tapio Kurki, toimitusjohtaja Juhani Leminen, toimitusjohtaja Timo Levo, toimitusjohtaja Heikki Rosti ja maanviljelijä Bo Storsjö. Hallintoneuvostossa on kaikkiaan 36 jäsentä. 9

10 Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen uudelleen Seppo Penttisen. Varapuheenjohtajiksi valittiin uudelleen Pertti Ruotsalainen ja Simo Kauppi. Osuuskunnan kokouksessa OPK:n ja OP-ryhmän tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2004 valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Henkilöstön määrä Maaliskuun lopussa OP-ryhmän palveluksessa oli (ilman kausiapulaisia) henkilöä eli 83 enemmän kuin vuoden 2003 lopussa. Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy:n yhdistäminen ensimmäisen kerran OP-ryhmän tilinpäätökseen lisäsi OP-ryhmän raportoitua henkilöstömäärää 75:llä. Maaliskuun lopussa osuuspankeissa työskenteli henkilöä, OPK-konsernissa ja muissa pankkiryhmän tilinpäätökseen yhdisteltävissä yhtiöissä 34 henkilöä. Tammi maaliskuu yrityksittäin Osuuspankit Kaikkien 241:n osuuspankin liiketulos tammi maaliskuulta oli positiivinen. Yhteenlaskettu liikevoitto oli 118 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden tammi maaliskuussa oli 79 miljoonaa euroa. Kasvu johtui valtaosin siitä, että OKOn osingot ja OPK:n maksamat osuuspääoman korot tuloutuivat ensimmäiselle vuosineljännekselle, kun ne viime vuonna tuloutuivat toiselle neljännekselle. Ilman oman pääoman ehtoisten sijoitusten vaikutusta liikevoitto olisi kasvanut 1,6 prosenttia. Matalan korkotason ja sen johdosta edelleen supistuneen korkoeron vaikutuksesta rahoituskate pienentyi vuodentakaisesta 7,3 prosenttia 153 miljoonaan euroon (165). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä rahoituskate oli kuitenkin 0,7 prosenttia suurempi kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saadut tuotot kasvoivat 38 miljoonaa euroa 41 miljoonaan euroon. Palkkiotuotot olivat yhteensä 58 miljoonaa euroa (53). Kasvuun vaikutti osaltaan palkkiotuottojen eriaikainen jaksottuminen nyt ja vuotta aiemmin. Osakemarkkinoiden elpymisen ansiosta osuuspankkien yhteenlasketut arvopaperikaupan nettotuotot kasvoivat 8,8 miljoonaa euroa 5,0 miljoonaan euroon (-3,8). Liiketoiminnan muut tuotot supistuivat 7,7 prosenttia 20 miljoonaan euroon (22). Muiden tuottojen pienentymiseen vaikuttivat kertaluonteiset kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden luovutusvoitot, jotka olivat vuotta aiemmin 1,1 miljoonaa euroa suuremmat kuin katsauskaudella. Kulut yhteensä pienentyivät 1,1 prosenttia 160 miljoonaan euroon. Palkkiokulut supistuivat 7,6 miljoonaan euroon (8,6). Henkilöstökulut sen sijaan kasvoivat 5,3 prosenttia 65 miljoonaan euroon ja muut hallintokulut 3,0 prosenttia 50 miljoonaan euroon (49). Liiketoiminnan muut kulut supistuivat 16 prosenttia 30 miljoonaan euroon (35) etenkin OVR:lle maksettujen vastuuosuusmaksujen pienentymisen takia. Palautukset aiemmin kirjatuista luottotappioista ja muut vastaavat erät olivat 0,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin uudet luottotappiot. Osuuspankkien yhteenlaskettu tase kasvoi 1,2 prosenttia 25,7 miljardiin euroon (25,4). Luottokanta kasvoi 2,6 prosenttia 20,1 miljardiin euroon (19,6). Talletuskanta pysyi lähes ennallaan 19,6 miljardissa eurossa (19,6). 10

11 Osuuspankkeja oli maaliskuun lopussa 241. Lukumäärä väheni katsauskaudella yhdellä, kun Osuuspankki Realum luopui pankkitoimiluvastaan tammikuun alussa. Samalla Realum muutettiin osakeyhtiöksi, ja sen nimeksi tuli Optum Oy. Iitin Osuuspankin sulautumisesta Päijät-Hämeen Osuuspankkiin päätettiin joulukuussa Sulautumista koskevien vastustusten vuoksi fuusio on myöhästynyt suunnitellusta aikataulusta. Suodenniemen Osuuspankin sulautumisesta Vammalan Seudun Osuuspankkiin päätettiin pankkien osuuskunnan kokouksissa huhtikuussa Suunnitelman mukaan sulautuminen tulee voimaan syyskuun lopussa OPK-konserni OPK-konsernin liikevoitto tammi maaliskuulta oli 45 miljoonaa euroa (21). Kasvuun vaikuttivat erityisesti palkkiotuottojen ja muiden tuottojen kasvu sekä OP-Henkivakuutus Oy:n kohentunut tulos, josta konserniin on yhdistelty konsernin omistusosuutta vastaava osuus. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat myös vertailukaudella kirjatut arvopapereiden 4,1 miljoonan euron kertaluonteiset arvonalentumiset. Matalasta korkotasosta huolimatta konsernin rahoituskate kasvoi 1,7 prosenttia 44 miljoonaan euroon (43). Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saadut tuotot pienentyivät 2,6 miljoonaan euroon (3,3). Palkkiotuotot kasvoivat 30 prosenttia 39 miljoonaan euroon (30). Niitä kasvattivat erityisesti rahastotoiminnasta ja arvopapereiden välityksestä saatujen palkkioiden kasvu sekä eräiden palkkiotuottojen jaksottuminen eriaikaisesti katsaus- ja vertailukaudella. Arvopaperikaupasta saadut nettotuotot olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, eli 5,1 miljoonaa euroa tappiolliset. Liiketoiminnan muutot tuotot olivat 54 miljoonaa euroa (50), eli 9,4 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Konsernin kulut yhteensä kasvoivat vuodentakaisesta 6,2 prosenttia ja olivat 98 miljoonaa euroa (93). Palkkiokulut kasvoivat 14 prosenttia 17 miljoonaan euroon (15). Henkilöstökulut kasvoivat 7,9 prosenttia 34 miljoonaan euroon (31). Muut hallintokulut olivat 30 miljoonaa euroa (29) ja liiketoiminnan muut kulut 9,2 miljoonaa euroa (10). Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista oli 6,8 miljoonaa euroa positiivinen, kun se vuotta aiemmin oli 4,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Kasvu johtui valtaosin OP-Henkivakuutus Oy:n tulosparannuksesta. Tuloksesta konserniin yhdistelty osuus oli katsauskaudella 6,5 miljoonaa euroa positiivinen, kun se vuotta aiemmin oli 5,1 miljoonaa euroa negatiivinen. Palautukset aikaisemmista luottotappioista olivat katsauskaudella 0,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin uudet luottotappiot. Vuotta aikaisemmin ne olivat 0,4 miljoonaa euroa pienemmät. Bruttomääräisesti uusia luottotappioita kirjattiin 1,2 miljoonaa euroa (1,4). Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä kasvoi 43 prosenttia 32 miljoonaan euroon (22). Konsernin tase kasvoi vuoden 2003 lopusta 1,6 prosenttia 15,3 miljardiin euroon (15,1). Luottokanta oli 8,0 miljardia euroa, eli 1,5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lopussa (7,9). Saamistodistukset yhteensä olivat 3,1 miljardia euroa (2,9) ja saamiset luottolaitoksilta 3,3 miljardia euroa (3,4). Velat yleisölle ja julkisyhteisöille supistuivat 15 prosenttia 2,9 miljardiin euroon (3,4). Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille olivat 4,0 miljardia euroa (4,8) ja yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6,2 miljardia euroa (4,9). Konsernin vakavaraisuus oli maaliskuun lopussa 10,8 prosenttia (10,4). Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla oli 7,7 prosenttia (7,2). Konsernin katsauskauden 11

12 tulosta ei ole luettu omiin varoihin. Ensisijaiset omat varat olivat maaliskuun lopussa 732 miljoonaa euroa, eli 8,5 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2003 lopussa (666). OPK:n osuuspääomaan ja konsolidointiryhmän omiin varoihin ei sisälly irtisanottuja osuusmaksuja. Konsernin riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset erät kasvoivat 1,7 prosenttia ja olivat maaliskuun lopussa 9,4 miljardia euroa. OPK-konsernin tilinpäätökseen yhdistellään emoyhteisö OPK:n (Osuuspankkikeskus Osk) tilinpäätöksen lisäksi OKO-konsernin, OP-Kotipankki Oyj:n, OP-Rahastoyhtiö Oy:n, FD Finanssidata Oy:n, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n ja Optum Oy:n tilinpäätökset. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä OP-Henkivakuutus Oy:n ja kiinteistösijoitusyhtiö Oy Realinvest Ab:n tilinpäätökset. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaisesti määritelty vakuutusliiketoiminnan osuus OPK-konsernista ylitti 10 prosentin rajan vuoden 2002 lopussa. Raja-arvon ylittymisen myötä OPK-konserni muodosti mainitun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitustarkastus on myöntänyt OPK:lle määräaikaisen poikkeusluvan olla noudattamatta rahoitus- ja vakuutusryhmittymän tilinpäätökselle asetettuja erityisvaatimuksia. Poikkeuslupa on voimassa vuoden 2004 tilinpäätökseen asti. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) OPK:n liikevoitto tammi maaliskuulta oli 37 miljoonaa euroa (3,7). Liikevoiton suuri kasvu selittyy osinkotuottojen kirjautumisella vuoden ensimmäiselle neljännekselle, kun ne viime vuonna kirjautuivat pääosin toiselle neljännekselle. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat tammi maaliskuussa 2004 yhteensä 33 miljoonaa euroa (1,8), josta 30 miljoonaa euroa kertyi OKOn maksamista osingoista. Palkkiotuotot kasvoivat 6,4 miljoonaan euroon (5,2) ja liiketoiminnan muut tuotot 2,1 prosenttia 53 miljoonaan euroon (52), josta atk-tuottojen osuus oli 33 miljoonaa euroa (31). Kulut yhteensä kasvoivat 0,5 prosenttia 55 miljoonaan euroon (54). Palkkiokulut pienentyivät 6,9 miljoonaan euroon (7,9). Hallintokulut yhteensä sen sijaan kasvoivat 2,8 prosenttia 39 miljoonaan euroon (38). Henkilöstökulut olivat 12 miljoonaa euroa (12) ja muut hallintokulut 27 miljoonaa euroa (26). Atk-kulut kasvoivat 3,8 prosenttia 17 miljoonaan euroon (17). OPK:n tase kasvoi vuodenvaihteesta 4,6 prosenttia 433 miljoonaan euroon (413). Aiempien osuuskunnan kokousten päätösten mukaisesti ja osuuspääoman euroistamisen johdosta osuuspääomaa korotettiin maaliskuussa siten, että yhden osuuden arvoksi tuli 170 euroa. Osuuspääoman korotuksen kokonaismäärä oli 1,0 miljoonaa euroa. OPK:n omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 55,0 prosenttia (52,6). Henkilömäärä väheni tammi maaliskuussa 6,3 prosenttia 784 henkilöön (837), koska OPK:n henkilöstöä siirtyi Optum Oy:n palvelukseen. OPK:n tytäryhtiöt OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj (OKO) OKO-konsernin tammi maaliskuun liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa (76). Vertailukauden tulosta paransivat 50 miljoonan euron kertaluonteiset erät. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi maaliskuulta 2003 oli 26 miljoonaa euroa. 12

13 Konsernin rahoituskate nousi 41 miljoonaan euroon (40). Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista pienentyivät 2,2 miljoonaan euroon (3,3). Nettomääräiset palkkiotuotot olivat 19 miljoonaa euroa (15). Eniten kasvoivat arvopapereiden välityksestä saadut palkkiot. Arvopapereiden ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 3,6 miljoonaa euroa negatiiviset (-3,2). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 4,8 miljoonaa euroa (64). Vertailukauden muita tuottoja kasvatti OP-Henkivakuutus Oy:n osakkeista kirjattu 59 miljoonan euron myyntivoitto. Kulut ilman palkkiokuluja kasvoivat 4,1 prosenttia 35 miljoonaan euroon (34). Henkilöstökulut olivat 15 miljoonaa euroa (14) ja muut hallintokulut 12 miljoonaa euroa (11). Liiketoiminnan muut kulut pienentyivät 7,3 prosenttia 6,1 miljoonaan euroon (6,5). Luotto- ja takaustappioiden nettomääräinen vaikutus oli 0,6 miljoonaa euroa tulosta parantava (0,1 heikentävä). Vertailukaudella OKO kirjasi 3,9 miljoonan euron arvonalennuksen kiinteistösijoitusyhtiö Oy Realinvest Ab:n osakkeista. Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista oli 0,6 miljoonaa euroa (-5,1). Maaliskuun lopussa tase oli 15,0 miljardia euroa (14,8). Luottokanta leasingkohteet mukaan lukien kasvoi tammi maaliskuussa 3,3 prosenttia 7,6 miljardiin euroon (7,4). Yleisön talletusten määrä oli 1,9 miljardia euroa (2,0). Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille vähenivät 4,0 miljardiin euroon (4,8). Yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen määrä kasvoi 6,0 miljardiin euroon (4,8). Konsernin vakavaraisuussuhde oli 11,0 prosenttia (11,0). Konserniyhtiöiden palveluksessa oli maaliskuun lopussa henkilöä (1 113). Vuoden alusta konserniin yhdistellyssä Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskuksessa työskenteli 75 henkilöä. OKO on julkaissut oman osavuosikatsauksen tammi maaliskuulta OP-Henkivakuutus Oy OP-Henkivakuutus Oy:n maksutulo supistui toimialan yleisen kehityksen mukaisesti. Yhtiön maksutulo oli tammi maaliskuussa 124 miljoonaa euroa, eli 33 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin (186). Yhtiön markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammi maaliskuussa 17,0 prosenttia, kun se koko vuonna 2003 oli 18,3 prosenttia. Sijoitussidonnaisen vakuutuksen osuus maksutulosta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 34 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 11 prosenttia. Henkivakuutuksen tulosanalyysi Milj. 1-3/ /2003 Muutos-% 1-12/2003 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotto Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja ja tasoitusmäärän muutosta Liikekulut Liikevoitto Tasoitusmäärän muutos ja lisäedut Tuloverot ja muut välittömät verot 0,4 0 0,1 Tilikauden voitto/tappio

14 OP-Henkivakuutuksen tulos nousi 10 miljoonaan euroon sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvun myötä. Yhtiön vastuuvelka oli maaliskuun lopussa 2,4 miljardia euroa (2,2), eli 5,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 lopussa. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus vastuuvelasta oli 21 prosenttia (19). Sijoitusomaisuus ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta oli kirjanpitoarvoin 2,0 miljardia euroa (2,0). Käyvin arvoin lasketusta omaisuudesta korkosijoitusten osuus oli 77 prosenttia (85) ja osakkeiden ja osakesidonnaisten rahastojen osuus 12 prosenttia (8,4). Kiinteistösijoitusten osuus oli 3,3 prosenttia (3,6) ja ns. vaihtoehtoisten sijoitusten osuus 7,4 prosenttia (3,0). Toimintapääoma Milj Oma pääoma Arvostuserot Pääomalainat Muut erät Yhteensä Toimintapääoman vähimmäismäärä Vakavaraisuusaste, % 12,9 9,2 11,4 OP-ryhmän kokonaan omistaman OP-Henkivakuutuksen vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 12,9 prosenttia (9,2). Yhtiön toimintapääoma oli maaliskuun lopussa 259 miljoonaa euroa (155). Lakisääteinen vähimmäismäärä oli 80 miljoonaa euroa (67). Yhtiön palveluksessa oli maaliskuun lopussa 46 henkilöä (45). OP-Rahastoyhtiö Oy OP-Rahastoyhtiön liikevoitto tammi maaliskuulta oli 0,8 miljoonaa euroa (0,3). Rahastotoiminnan tuotot olivat 9,2 miljoonaa euroa (6,0). Palkkiokulut olivat 7,2 miljoonaa euroa (4,5). OP-ryhmän jäsenpankeille ja muille myyntipaikoille maksetut palkkiot nousivat 5,8 miljoonaan euroon (3,6). Yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlasketut pääomat olivat maaliskuun lopussa 3,5 miljardia euroa, eli noin 0,2 miljardia euroa suuremmat kuin viime vuoden lopussa. Katsauskaudella OP-sijoitusrahastojen nettomyynti oli yhteensä 0,1 miljardia euroa. Rahastojen arvonmuutos kasvatti pääomia yhteensä noin 0,1 miljardin euron arvosta. Maaliskuun lopussa yhtiön markkinaosuus kaikkien Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääomista oli 13,5 prosenttia, eli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden lopussa. OP-Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen määrä pysyi katsauskaudella ennallaan 32:na rahastona. Maaliskuun lopussa yhtiön palveluksessa oli 29 henkilöä (28). OP-Kotipankki Oyj OP-Kotipankin liikevoitto tammi maaliskuulta oli 3,1 miljoonaa euroa (2,7). Rahoituskate kasvoi 9,9 prosenttia 3,6 miljoonaan euroon (3,3). Rahoituskatetta paransi korkokulujen pieneneminen. Palkkiotuotot olivat 4,3 miljoonaa euroa (3,9) ja palk- 14

15 kiokulut 2,4 miljoonaa euroa (2,3). Osuuspankeille maksetut palkkiot olivat 2,3 miljoonaa euroa (2,2). Nettomääräisiä luottotappioita kirjattiin 0,5 miljoonaa euroa (0,4) eli 45 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. OP-Kotipankin luottokanta kasvoi tammi maaliskuussa 0,9 prosenttia 232 miljoonaan euroon (230). Pankin vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 11,6 prosenttia (11,8). Pankin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 43 henkilöä (43). FD Finanssidata Oy FD Finanssidatan liikevaihto oli tammi maaliskuussa 17 miljoonaa euroa, eli 3,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin (18). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (1,3). Tase oli maaliskuun lopussa 17 miljoonaa euroa (15). Henkilömäärä väheni katsauskaudella 324:stä 322:een. OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2). Maaliskuun lopussa pankin luottokanta oli 117 miljoonaa euroa (111). Katsauskaudella pankki laski liikkeeseen yhden uuden obligaatiolainan. Maaliskuun lopussa pankin liikkeeseen laskemien joukkolainojen arvo oli yhteensä 71 miljoonaa euroa (65). Pankin vakavaraisuussuhdeluku oli maaliskuun lopussa 22,1 prosenttia (23,3). Pankin palveluksessa oli 4 henkilöä (4). Optum Oy Optum Oy syntyi vuodenvaihteessa kun Osuuspankki Realum luopui pankkitoimiluvasta ja muutettiin osakeyhtiöksi. Optum Oy:n osakekannan omistaa kokonaan OPK. Yhtiö hoitaa OP-ryhmän keskitettyjä perintäpalveluja ja jälkiperintää sekä jatkaa Osuuspankki Realumin kiinteistöomaisuuden realisointia. Optumin perintäpalveluita käyttää yli 100 OP-ryhmän osuuspankkia ja muuta yhteisöä. Yhtiö osti maaliskuussa Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja Osuuspankkien Vakuusrahaston jälkiperintäkannat. Optum Oy:n liikevoitto tammi maaliskuulta oli 1,7 miljoonaa euroa. Tase oli maaliskuun lopussa 79 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli 59 henkilöä. Muut yritykset Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön (OVY) maksutulo oli tammi maaliskuussa 3,1 miljoonaa euroa (4,2). Maksetut korvaukset olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,9). Katsauskauden tulos oli 2,0 miljoonaa euroa voitollinen (0,2 tappiollinen). Osana OP-ryhmän perintätoimintojen keskittämistä OVY myi jälkiperintäkantansa Optum Oy:lle maaliskuussa. OVY:n tase oli maaliskuun lopussa 309 miljoonaa euroa (310) ja vakuutustekninen vastuuvelka 241 miljoonaa euroa (217). Yhtiön palveluksessa oli maaliskuun lopussa 18 henkilöä (18). 15

16 Osuuspankkien Vakuusrahasto Maaliskuun lopussa Osuuspankkien Vakuusrahastolla oli 18 jäsentä eli yhtä monta kuin vuoden 2003 lopussa. Pankit eroavat rahaston jäsenyydestä suoritettuaan loppuun osuutensa rahaston vastuista. Maksamattomia vastuita oli maaliskuun lopussa 6,5 miljoonaa euroa. Jäsenpankkien puolesta antamiensa takauksien perusteella OVR maksoi 4,3 miljoonaa euroa pääomasijoitusten korkoja (5,6). OVR:n jäsenpankkeihin tekemien pääomasijoitusten yhteismäärä oli maaliskuun lopussa 54 miljoonaa euroa (54). OVR:n toiminta päättyy ja rahasto puretaan vuoden 2004 aikana. OPK on sitoutunut vastaamaan OVR:n alasajon yli- tai alijäämästä. Suunnitelman mukaan jäsenpankit maksavat vastuuosuutensa loppuun OVR:lle, ja OPK ottaa kokonaisuudessaan vastuulleen osuuspankkeihin tehdyt pääomasijoitukset. Osana toimintansa alasajoa OVR myi maaliskuussa jälkiperintäkantansa Optum Oy:lle. OP-ryhmän valmistautuminen IAS/IFRS-standardeihin IAS/IFRS-standardien käyttöönottoa valmistellaan keskitetysti OPK:n koordinoimassa OP-ryhmän IFRS-projektissa. Vuoden 2004 alkukuukausina OP-ryhmä on jatkanut valmistautumista IFRS-tilinpäätösten laatimiseen. Valmistautuminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Vuodelta 2005 OP-ryhmän, OPK-konsernin, OKO-konsernin ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätökset laaditaan IAS/IFRS-standardien mukaisesti. OP-ryhmään kuuluvat osuuspankit laativat tilinpäätöksensä vuoden 2005 jälkeen edelleenkin luottolaitostoiminnasta annetun lain säädösten mukaisesti. Fair Value -direktiivin säännöksiä sovelletaan OP-ryhmässä vuoden 2005 alusta lukien. Yhteisvastuu ja yhteisturva Osuuspankkilain mukaan OP-ryhmää (osuuspankkien yhteenliittymää) valvotaan konsolidoidusti, ja ryhmän keskusyhteisö Osuuspankkikeskus Osk ja sen 242 jäsenpankkia vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon. OP-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Talletussuojarahastosta korvataan tallettajien saamiset OPryhmän talletuspankeilta enintään euroon asti. OP-ryhmässä talletuspankkeja ovat osuuspankit, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, Okopankki Oyj ja OP- Kotipankki Oyj. Vuoden 2004 näkymät OP-ryhmän markkina-asema on vahvistunut usean vuoden ajan, ja vahvistumisen odotetaan jatkuvan myös vuonna Pankkiryhmän liikevoiton arvioidaan muodostuvan saman tasoiseksi kuin vuonna Arviot liiketoiminnan ja tuloksen kehityksestä perustuvat oletukseen, että osakemarkkinoilla ja muussa toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. 16

17 OP-ryhmän tuloslaskelma Milj. 1-3/ /2003 Muutos-% 1-12/2003 Korkotuotot Leasingkate Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot (Liite 1) Palkkiokulut Arvopaperikaupan nettotuotot (Liite 2) Valuuttatoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot (Liite 3) Henkilöstökulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä (Liite 4) Liiketoiminnan muut kulut (Liite 5) Luotto- ja takaustappiot (Liite 6) Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 4 4 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten voitosta tai tappiosta Liikevoitto Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto satunnaiserien jälkeen Tuloverot Vähemmistön osuus katsauskauden voitosta tai tappiosta Tili-/katsauskauden voitto Tunnusluvut 1-3/ / /2003 Oman pääoman tuotto, ROE,% 10,8 8,7 11,5 Koko pääoman tuotto, ROA, % 1,06 0,84 1,12 Kulujen suhde tuottoihin, % Henkilöstö keskimäärin Välitilinpäätöksen tunnuslukujen laskennassa veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat sivulla

18 Liite 1 Palkkiotuotot Milj. 1-3/ /2003 Muutos-% 1-12/2003 Antolainauksesta Ottolainauksesta Maksuliikkeestä Arvopapereista Takauksista Muut palkkiotuotot Palkkiotuotot yhteensä Palkkiokulut Palkkiotuotot ja -kulut, netto Liite 2 Arvopaperikaupan nettotuotot Milj. 1-3/ /2003 Muutos-% 1-12/2003 Saamistodistusten kaupan nettotuotot Osakkeiden ja osuuksien kaupan nettotuotot Yhteensä Liite 3 Liiketoiminnan muut tuotot Milj. 1-3/ /2003 Muutos-% 1-12/2003 Vuokra- ja osinkotuotot kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien luovutusvoitot Muut tuotot Yhteensä Liite 4 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Milj. 1-3/ /2003 Muutos-% 1-12/2003 Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Arvonalentumisten palautukset Yhteensä Liite 5 Liiketoiminnan muut kulut Milj. 1-3/ /2003 Muutos-% 1-12/2003 Vuokrakulut Kulut kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien luovutustappiot Muut kulut Yhteensä Liite 6 Luotto- ja takaustappiot Milj. 1-3/ /2003 Muutos-% 1-12/2003 Tilikauden aikana toteutuneet luottotappiot yhteensä Tilikauden aikana toteutuneet luottotappiot, joista on aikaisemmin tehty luottotappiovaraus Palautukset aikaisemmin toteutuneista luottotappioista Tilikauden aikana tehdyt kohdistetut luottotappiovaraukset Kohdistettujen luottotappiovarausten peruutukset tilikauden aikana Tilinpäätökseen kirjatut luotto- ja takaustappiot

19 OP-ryhmän tase Milj Muutos-% Käteiset varat Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Leasingkohteet Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Konserniliikearvo 0 Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Vastaavaa yhteensä Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Pakolliset varaukset Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat Vähemmistön osuus pääomasta Osake- ja osuuspääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Vapaat rahastot Edellisten tilikausien voitto Tili-/katsauskauden voitto Oma pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Taseen ulkopuoliset sitoumukset Milj Muutos-% Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Yhteensä

20 Omasta ja muiden puolesta vakuudeksi annettu omaisuus sekä velat ja sitoumukset, joiden vakuudeksi se on annettu Milj Oman velan ja sitoumusten vakuudeksi annettu omaisuus Pantit Kiinnitykset Muut Velat, joiden vakuudeksi omaisuuserät on annettu Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muiden puolesta annetut vakuudet Pantit Kiinnitykset 7 Taseen ulkopuoliset sitoumukset Milj Takaukset Takuuvastuut Käyttämättömät luottojärjestelyt Muut sitoumukset Annetut sitoumukset yhteensä Omaisuuden myymisestä ja ostamisesta asiakkaan lukuun syntyneet myyntisaamiset ja ostovelat Milj Myyntisaamiset Ostovelat Tunnuslukujen laskentakaavat Koko pääoman tuotto (ROA), % Vuositasoiseksi muutettu liikevoitto miinus verot jaettuna kauden alun ja lopun keskiarvoisella taseen loppusummalla. Oman pääoma tuotto (ROE), % Vuositasoiseksi muutettu liikevoitto miinus verot jaettuna kauden alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman, vähemmistöosuuden sekä lykätyllä verovelalla vähennettyjen vapaaehtoisten varausten ja poistoeron yhteismäärällä. Kulujen suhde tuottoihin, % Tuloslaskelman palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja liiketoiminnan muiden kulujen summa jaettuna rahoituskatteen, tuottojen oman pääoman ehtoisista sijoituksista, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen summalla. 20

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2004 Ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksen maksutulossa. - Markkinaosuus euromääräisistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Ryhmän markkina-asema on vahvistunut vuoden 2003 aikana. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli elokuun lopussa 32,2 prosenttia (31,9 tammikuussa 2003)

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Tammi-elokuussa ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksen maksutulossa. Markkinaosuudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Tulostiedote

OP-RYHMÄ. Tulostiedote OP-RYHMÄ Tulostiedote 1.1. 31.12.2004 OP-ryhmän markkina-asema vahvistui edelleen vuonna 2004. Markkinaosuudet olivat seuraavat: - kaikista euromääräisistä luotoista 30,5 prosenttia (vuoden 2003 lopussa

Lisätiedot

OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS

OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui edelleen alkuvuonna 2003. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli helmikuun lopussa 33,7 prosenttia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Päijät-Hämeen Osuuspankin konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Päijät- Hämeen Osuuspankin ja Kiinteistö

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 4,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 19.8.2005 HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 31.8.2005 VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Konsernin liikevoitto 0,81 miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2004. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammikesäkuun 2004 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten

Lisätiedot

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä 24.8.2011 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2003 Osuuspankkikeskus PL 308, 00101 Helsinki Teollisuuskatu 1b, Helsinki Vaihde: (09) 4041, telekopio (09) 404 3703 www.osuuspankki.fi tai www.oko.fi etunimi.sukunimi@osuuspankki.fi

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Tulostiedote

OP-RYHMÄ. Tulostiedote OP-RYHMÄ Tulostiedote 1.1. 31.12.2003 Ryhmän markkina-asema vahvistui vuoden 2003 aikana. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli vuoden lopussa 31,6 prosenttia (30,9) ja luotoista 29,8 prosenttia

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Hyvä kasvu jatkuu Kausi lyhyesti Kotitalouksien luottokanta kasvoi 16,7 % 1 746,1 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Asuntolainojen myynti jatkui voimakkaana

Lisätiedot

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Niin antolainauksen kuin säästämisen ja ottolainauksenkin kasvu oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa nopeampaa.

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Niin antolainauksen kuin säästämisen ja ottolainauksenkin kasvu oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa nopeampaa. Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004 29.10.2004 07:00 CEST Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004 Suotuisa kehitys jatkuu Kausi lyhyesti Julkaistavissa 29.10.2004 klo. 09.00

Lisätiedot

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Vuonna 2002 Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui, liikevoitto supistui ja vakavaraisuus parani. Asiakasvarat eli talletukset, vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 11.8.2005 TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2004 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 235 tuhatta euroa. Liikevoitto oli 23 prosenttia alempi kuin viime vuonna vastaavaan

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2, 5 1 = Suomi 2 = English 3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Luottokanta kasvoi viime vuoden kesäkuusta 13 prosenttia ja talletuskanta 8 prosenttia. Vakuutussäästöt kasvoivat

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2004 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi Tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ( 2,3 milj. ). Asuntolainojen

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Yhteenveto Suomen talous piristyi vuoden 2004 alkupuoliskolla. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui vahvana hyvän

Lisätiedot