Leonardo da Vinci Tilastoja 2011

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leonardo da Vinci Tilastoja 2011"

Transkriptio

1 Leonardo da Vinci Tilastoja

2 ISBN ISSN / Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

3 Sisältö. Yleistä hakukierroksesta. Liikkuvuushankkeet. Liikkuvuushankkeiden hakijaorganisaatiot. Liikkuvuushankkeiden rahoitus. Ulkomaanjaksojen tunnuslukuja. Ulkomaanjaksojen kohdemaat.5 Liikkuvuushankkeiden koulutusalat ja painotukset Liikkuvuussertifikaatti. Kumppanuushankkeet. Suomalaiset organisaatiot kumppanuushankkeissa. Kumppanuushankkeiden rahoitus. Hyväksyttyjen kumppanuushankkeiden piirteitä. Kumppanuushankkeiden koulutusalat ja teemat Innovaation siirto -hankkeet 5. Innovaation siirto -hankkeiden hakijaorganisaatiot 5. Innovaation siirto -hankkeiden rahoitus ja koko 5. Hyväksyttyjen Innovaation siirto -hankkeiden piirteitä 5. Innovaation siirto -hankkeiden painopisteet 5.5 Innovaation siirto -hankkeiden koulutusalat ja teemat Valmistelevat vierailut 6. Valmistelevien vierailujen rahoitus 8 7. Lisätietoja

4 . Yleistä hakukierroksesta Tähän julkaisuun on koottu Leonardo-ohjelman hakukierros tilastoina. Tilastot sisältävät Leonardo-ohjelman kansallisesti hallinnoitujen liikkuvuus-, kumppanuus- ja innovaation siirto -hankkeiden sekä valmistelevien vierailujen tunnuslukuja. Tilastoissa esitellään vastaanotettujen ja hyväksyttyjen hakemusten määrät, haetun ja myönnetyn tuen määrät sekä hakijat sijainnin ja organisaatiotyypin mukaan. Julkaisussa kerrotaan myös hyväksyttyjen hakemusten piirteistä. Hakukierroksella vastaanotettiin 6 hakemusta. Rahoitusta ohjelmasta haettiin runsaat 9,96 miljoonaa euroa. Hakemusten määrä oli samaa luokkaa kuin vuonna. Sen sijaan rahoitusta haettiin 8 % enemmän. Rahoituksen saaneita hakemuksia oli, eli läpimenoprosentti oli keskimäärin 5. Rahoitusta myönnettiin runsaat,8 miljoonaa euroa. Hakemuksia hyväksyttiin 9 vähemmän kuin edellisvuonna, mutta myönnetty tuki pysyi samana. Leonardo-ohjelmasta tuetaan ammatillisen koulutuksen kehittämistä kuudessa innovaation siirto -hankkeessa, kumppanuushankkeessa ja 55 liikkuvuushankkeessa sekä runsaan opiskelijan, harjoittelijan, opettajan tai muun ammatillisen koulutuksen asiantuntijan kansainvälistä liikkuvuutta. Tietoa eri toimintojen sisällöstä ja pääpiirteistä löytyy CIMOn verkkopalvelusta, fi/leonardo.

5 . Liikkuvuushankkeet Liikkuvuushankehakemuksia vastaanotettiin 9 kappaletta eli vain yksi vähemmän kuin edellisvuonna. Rahoituksen sai 55 hanketta eli 59 % hakemuksista. Hakemusten hyväksymismäärä ja -prosentti laskivat edellisvuodesta, ja rahoituksen sai tällä kierroksella hanketta vähemmän. Luvut kertovat vain hankkeiden lukumääristä, eivätkä hankkeiden koosta tai tukisummista, joissa oli kasvua edellisvuoteen. Kohderyhmä Vastaanotetut hakemukset kpl Hyväksytyt hakemukset kpl Hyväksymisprosentti IVT 6 5 PLM VETPRO Yhteensä Taulukko. Vastaanotettujen ja hyväksyttyjen hakemusten määrät kohderyhmittäin Liikkuvuushankkeisiin tukea voi hakea kolmessa eri kohderyhmässä. Ammatillisen peruskoulutuksen kohderyhmän (taulukoissa IVT) hankkeet sisältävät ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden ulkomaanjaksoja. Toisen kohderyhmän (PLM) hankkeissa voidaan toteuttaa työmarkkinoilla olevien henkilöiden (esim. työpajanuoret, vastavalmistuneet) ulkomaan opinto- tai työharjoittelujaksoja. Kolmas kohderyhmä (VETPRO) kattaa ammatillisen koulutuksen opettaja- ja asiantuntijavaihdot. Liikkuvuudessa hakukierroksen pääluvut tilastoidaan vuosittain kohderyhmittäin.

6 . Liikkuvuushankkeiden hakijaorganisaatiot Organisaatiotyyppi Vastaanotetut hakemukset kpl Hyväksytyt hakemukset kpl Tiedekorkeakoulu, yliopisto - - Ammattikorkeakoulu Ammatillinen oppilaitos (.aste) 8 8 Aikuiskoulutusorganisaatio Kansanopisto - - Työmarkkinaorganisaatio - - Järjestö, säätiö, yhdistys Oppisopimustoimisto - - Julkishallinnon organisaatio, viranomainen - - Yritys - Kauppakamari - - Tutkimusorganisaatio - - Muu - - Yhteensä 9 55 Taulukko. Vastaanotettujen ja hyväksyttyjen hakemusten hakijat organisaatiotyypeittäin Selkeä enemmistö (9 %) liikkuvuushankkeiden hakijoista oli edellisvuosien tapaan toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia. Hakijoiden organisaatiotyypin mukainen jakauma pysyi samana kuin edellisvuosina. Hakijaorganisaatioiden maantieteellisessä jakautumisessa ei ole suuria muutoksia aiempiin hakukierroksiin verrattuna. Ammatillisten opiskelijoiden maakuntakohtaisiin määrin suhteutettuna hakijaorganisaatioiden alueellinen jakauma pysyi tasaisena sekä hakemuksissa että hyväksytyissä hankkeissa. Vain Keski-Suomesta vastaanotettiin selvästi useampi hakemus. Kaiken kaikkiaan eniten hakemuksia vastaanotettiin Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta, joissa myös ammatillisia opiskelijoita on suhteellisesti eniten.

7 Hakemukset Hyväksytyt Ahvenanmaa Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi 8 Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa 5 9 Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta 5 Uusimaa 6 Varsinais-Suomi Hakemusten määrä Kuvio. Liikkuvuushankkeet maakunnittain hakijaorganisaation sijainnin mukaan

8 . Liikkuvuushankkeiden rahoitus Liikkuvuushankkeisiin haettiin vuonna tukea runsaat 6, miljoona euroa. Summa oli,5 % suurempi kuin edellisvuonna. Liikkuvuushankkeille myönnettiin rahoitusta runsaat,6 miljoonaa euroa, joka oli, % edellisvuotta enemmän. Myönnetty tuki oli % haetusta tuesta. Myöntöprosentti oli siten vain kaksi prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Rahoituksen kysyntä kuitenkin kasvoi myöntöbudjettia enemmän. Kohderyhmä Haettu tuki e Myönnetty tuki e Myöntöprosentti IVT PLM VETPRO Yhteensä Taulukko. Liikkuvuushankkeisiin haettu ja myönnetty tuki kohderyhmittäin. Ulkomaanjaksojen tunnuslukuja Liikkuvuushankkeissa rahoitus koostuu liikkuvuusapurahasta, valmennustuesta ja hallintotuesta. Hakukierroksella liikkuvuushankkeisiin haettiin apurahoja yhteensä 6 osallistujalle. Myönnettyjen apurahojen määrä oli yhteensä 98 eli % haetuista apurahoista. Myönnettyjen apurahojen määrä kasvoi 6 % ( kpl) edellisvuodesta. Haetut apurahat kpl Myönnetyt apurahat kpl Myöntöosuus prosentteina IVT PLM VETPRO Yhteensä 6 98 Taulukko. Haettujen ja myönnettyjen apurahojen (= ulkomaanjaksojen) määrä Liikkuvuushankkeissa apurahojen suuruus on sidoksissa sekä kohdemaahan että liikkuvuusjakson kestoon viikkoina. Haetut apurahat koskivat 77 ulkomailla opinto- tai työelämäjaksolla vietettävää viikkoa. Myönnetyillä apurahoilla hankkeissa toteutetaan 8 95 viikon edestä ulkomaanjaksoja. Myönnettyjen apurahaviikkojen määrä kasvoi % (95 viikkoa).

9 Haetut apurahaviikot kpl Myönnetyt apurahaviikot kpl Myöntöosuus prosentteina IVT PLM VETPRO Yhteensä Taulukko 5. Haettujen ja myönnettyjen apurahaviikkojen määrä Hyväksytyissä perusasteen opiskelijoille suunnatuissa hankkeissa (IVT) suurin osa ulkomaanjaksoista kestää kolme kahdeksan viikkoa. Keskimääräinen pituus tällä hakukierroksella oli viisi viikkoa. Kaikista suosituimpia olivat neljän viikon pituiset ulkomaanjaksot, tällä kierroksella runsaat 8 % apurahoista. Kohderyhmän työmarkkinoilla olevat henkilöt (PLM) kohdalla ulkomaanjaksojen pituudet vaihtelivat viikon välillä. Jaksojen keskimääräinen pituus oli kahdeksan viikkoa. Eniten apurahoja myönnettiin neljän (7 %) ja yhdeksän ( %) viikon pituisille ulkomaanjaksoille. Asiantuntija- ja opettajahankkeissa (VETPRO) ulkomaanjakso voi vaihdella yhdestä kuuteen viikkoon. Kuitenkin suurin osa asiantuntijoiden ulkomaanjaksoista on ns. lyhyitä, eli yhden kahden viikon pituisia vaihtoja. Yhden viikon pituiset ulkomaanjaksot kattoivat hakukierroksella myönnetyistä apurahoista 78 %, ja yhden kahden viikon pituiset jaksot peräti 95 %.

10 . Ulkomaanjaksojen kohdemaat Niin kuin edellisvuonna, hakukierroksella liikkuvuushankkeissa kaksi selvästi suosituinta ulkomaanjaksojen kohdemaata olivat Saksa ja Iso-Britannia. Näihin maihin sekä haettiin että myönnettiin eniten apurahoja. Alankomaat Belgia Bulgaria Espanja Irlanti Islanti Iso-Britannia Italia Itävalta Kreikka Kroatia Kypros Latvia Liechtenstein Liettua Luxemburg Malta Norja Portugal Puola Ranska Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Sveitsi Tanska Tsekin tasavalta Turkki Unkari Viro Apurahojen lukumäärä Kuvio. Liikkuvuushankkeille myönnettyjen apurahojen määrä kohdemaittain

11 Espanja, Alankomaat ja Ranska ja edellisvuonna suosiotaan selvästi lisännyt Viro pysyivät edelleen Saksan ja Iso-Britannian jälkeen suosituimpina kohdemaina. Myös Unkari kasvatti suosiotaan tällä hakukierroksella..5 Liikkuvuushankkeiden koulutusalat ja painotukset Sekä haetuissa että hyväksytyissä liikkuvuushankkeissa oli tyypillisimmin mukana useita koulutusaloja (vähintään neljä alaa) tai vain yksi koulutusala. Sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan ja liikenteen ala pysyivät suosituimpina koulutusaloina hyväksytyissä hankkeissa. Yhtä lailla matkailu-, ravitsemus- ja talousala sekä kaupan ja hallinnon koulutusalat olivat suosittuja. Kulttuurialalla kiinnostus ulkomaanjaksoja kohtaan vahvistui edelleen. Kansallisia painopisteitä tällä hakukierroksella oli viisi:. Oppimistulosten läpinäkyvyys ja tunnustaminen. Laatua liikkuvuuteen/ulkomaanjakson laatu. Tasavertaiset mahdollisuudet. Tulevaisuuden osaajat 5. Opettajien, kouluttajien ja johdon muuttuva rooli Kansallisten painopisteiden tarkoituksena on ohjata hankkeita ammatillisen koulutuksen kansainvälisen yhteistyön kannalta keskeisten kehittämisalueiden piiriin. Suurimmassa osassa hyväksytyistä hankkeista oli valittu yksi tai useampi painopiste. Painopisteistä suosituimpia olivat ) oppimistulosten läpinäkyvyys ja tunnustaminen ja ) laatua liikkuvuuteen/ulkomaanjakson laatu.

12 . Liikkuvuussertifikaatti Vastaanotetut hakemukset 7 Hyväksytyt sertifikaatit Hyväksymisprosentti Taulukko 6. Haetut ja hyväksytyt liikkuvuussertifikaatit Liikkuvuussertifikaattia haki seitsemän koulutuksen järjestäjää, jotka olivat kaikki ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitoksia. Hakemukset liittyivät yhteensä hankkeeseen (yhdeksän IVT:tä ja yksi VETPRO:a). Yksi hakemuksista ei täyttänyt kelpoisuusehtoja, joten arviointiin eteni kuusi hakemusta. Sertifikaatti myönnettiin vain yhdelle koulutuksen järjestäjälle. Hyväksytyn sertifikaatin yhteydessä rahoituksen sai yksi IVT-hanke. Sertifikaattia hakeneet organisaatiot olivat eri puolilta Suomea.

13 Hakemukset Hyväksytyt Ahvenanmaa Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi 5 Hakemusten määrä Kuvio. Liikkuvuussertifikaattien hakijaorganisaatiot maakunnittain Hakukierroksen jälkeen sertifikaatti ei ole enää haussa kuluvalla ohjelmakaudella. Sertifikaatteja myönnettiin vuosina 9 koulutuksen järjestäjälle. Sertifikaatin myötä rahoitetaan yhteensä 5 hanketta. Sertifioitujen hankkeiden rahoitusosuus vuoden liikkuvuushankkeille myönnetystä tuesta oli 9 % eli euroa.

14 . Kumppanuushankkeet Hakijan rooli Vastaanotetut hakemukset kpl Hyväksytyt hakemukset kpl Hyväksymisprosentti Koordinaattorit Partnerit 6 Yhteensä 77 Taulukko 7. Vastaanotetut ja hyväksytyt Leonardo-kumppanuushakemukset Kumppanuushankkeiden suosio pysyi ennallaan tällä hakukierroksella. Hakemuksia vastaanotettiin 77 kappaletta. Määrä oli seitsemän hanketta vähemmän kuin edellisvuonna. Hakemuksista seitsemän ei täyttänyt kelpoisuusehtoja, eivätkä ne siksi edenneet arviointiin. Hakemuksia hyväksyttiin kappaletta eli kaksi edellisvuotta vähemmän. Kumppanuushankkeiden hyväksymisprosentti oli kuitenkin sama.. Suomalaiset organisaatiot kumppanuushankkeissa Aiempien vuosien tapaan hakukierroksella hakemuksia vastaanotettiin tasaisesti lähes kaikista maakunnista. Kuitenkin hakemuksia vastaanotettiin uusmaalaisista organisaatioista aiempaa enemmän. Hakemuksista 8 % vastaanotettiin Uudeltamaalta.

15 Hakemukset Hyväksytyt Ahvenanmaa Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi 5 Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa 5 Varsinais-Suomi Hakemusten määrä Kuvio. Kumppanuushankkeiden hakijaorganisaatiot maakunnittain 5

16 Organisaatiotyyppi Vastaanotetut hakemukset kpl Hyväksytyt hakemukset kpl Tiedekorkeakoulu, yliopisto 9 Ammattikorkeakoulu 7 Ammatillinen oppilaitos (.aste) 9 5 Aikuiskoulutusorganisaatio Kansanopisto - - Työmarkkinaorganisaatio - - Järjestö, säätiö, yhdistys Oppisopimustoimisto - - Julkishallinnon organisaatio, viranomainen Yritys - Kauppakamari - - Tutkimusorganisaatio - Muu - Yhteensä 77 Taulukko 8. Kumppanuushankkeiden suomalaiset toimijat organisaatiotyypeittäin Puolet hakijaorganisaatioista oli ammatillisia oppilaitoksia. Yhdistys- ja säätiömuotoisten organisaatioiden osuus hakijoista lähes kaksinkertaistui. Muiden organisaatiotyyppien kohdalla ei ollut suuria eroja edellisvuoteen verrattuna. Hyväksyttyjen hakemusten kohdalla organisaatiotyyppien jakauma pysyi varsin samanlaisena kuin aiempina vuosina... Kumppanuushankkeiden rahoitus Haettu yhteensä Myönnetty yhteensä 6 e e Myönnetty prosenttiluku haetusta Taulukko 9. Kumppanuushankkeisiin haettu ja myönnetty tuki Kumppanuushankkeisiin haetun tuen määrä väheni hieman (5 %), tukea haettiin runsaat,6 miljoonaa euroa. Myös kumppanuushankkeisiin myönnetty tukisumma ( euroa) oli edellistä hakukierrosta 7 % pienempi. 6

17 Eniten kumppanuushankkeisiin haettiin vähintään liikkuvuusjakson edellyttämää tukisummaa, eli euroa. Sama tukisumma ja liikkuvuusmäärä olivat myös tyypillisimmät hyväksyttyjen hakemusten kohdalla. Tällä hakukierroksella haettiin ja hyväksyttiin siten aiempia vuosia selvästi enemmän suurimpien tukisummien hakemuksia. Vastaanotetut Hyväksytyt Tuen määrä Liikkuvuudet hakemukset kpl hakemukset kpl 6 e e e 8 6 e Yhteensä 8 77 Taulukko. Suomalaiset hakijat liikkuvuuksien ja tuen määrän mukaan Kumppanuushankkeissa haettiin tukea yhteensä liikkuvuusjakson rahoittamiseksi ja myönnettiin rahoitus vähintään 8 liikkuvuusjakson toteuttamiseen. 7

18 . Hyväksyttyjen kumppanuushankkeiden piirteitä Tyypillisimmin hyväksytyissä kumppanuushankkeissa oli mukana kuusi kahdeksan partneria, ja keskimääräinen partneriryhmän koko oli seitsemän partneria. Partneriryhmän perusteella hankkeiden koko keskimäärin pienentyi edellisvuodesta. Hyväksyttyjen hakemusten lukumäärä N Partnerien lukumäärä Kuvio 5. Hyväksytyt kumppanuudet partneriryhmän koon mukaan Suomesta tukea saavissa kumppanuushankkeissa eniten partnereita oli Saksasta. Seuraavaksi eniten partnereita oli Isosta-Britanniasta, Alankomaista ja Turkista. Turkin suosio partnerina kasvoi edellisvuodesta. Yhteistyötä tehdään kuitenkin pääosin melko tasaisesti monien eri ohjelmamaiden kanssa. 8

19 Alankomaat Belgia Bulgaria Espanja Irlanti Islanti Iso-Britannia Italia Itävalta Kreikka Kroatia Kypros Latvia Liechtenstein Liettua Luxemburg Malta Norja Portugal Puola Ranska Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi Sveitsi Tanska Tsekin tasavalta Turkki Unkari Viro Partnerien määrä Kuvio 6. Suomesta tuettujen kumppanuushankkeiden partnerien jakauma maittain 9

20 . Kumppanuushankkeiden koulutusalat ja teemat Hyväksytyissä kumppanuushankkeissa oli tasaisesti eri koulutusaloja. Suosituin koulutusala hakemuksissa oli yhteiskuntatieteiden, kaupan ja hallinnon ala. Hyväksytyissä hankkeissa tämän koulutusalan lisäksi sosiaali- terveys- ja liikunta-ala oli suosittu. Kuten aiempina vuosina, hyväksytyissä hankkeissa yleisin teema oli yhteisten opetussisältöjen, kurssien ja käsitteiden kehittäminen.

21 5. Innovaation siirto -hankkeet Innovaation siirto- hankkeita koskevia hakemuksia vastaanotettiin yhteensä kappaletta. Luku on sama kuin edellisvuonna. Rahoitus myönnettiin kuudelle hankkeelle, yhdelle vähemmän kuin edellisvuonna. Vastaanotetut hakemukset kpl Hyväksytyt hakemukset kpl 6 Hyväksymisprosentti 5 Taulukko. Hakemusten määrä ja hyväksymisprosentti 5. Innovaation siirto -hankkeiden hakijaorganisaatiot Innovaation siirto -hankkeiden hakijoiden alueellinen jakauma pysyi edelleen kohtuullisen hyvänä. Hakemuksia vastaanotettiin eri puolilta Suomea, Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Suurin osa hakemuksista vastaanotettiin tälläkin hakukierroksella eteläisestä ja läntisestä Suomesta, joissa myös suurin osa koulutusorganisaatioista sijaitsee. Hyväksytyt hankkeet sijoittuivat eteläisen ja läntisen Suomen alueelle.

22 Hakemukset Hyväksytyt Ahvenanmaa Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi 5 Hakemusten lukumäärä Kuvio 7. Innovaation siirto -hankkeiden hakijaorganisaatioiden alueellinen jakauma

23 Organisaatiotyyppi Vastaanotetut hakemukset kpl Hyväksytyt hakemukset kpl Tiedekorkeakoulu, yliopisto Ammattikorkeakoulu Ammatillinen oppilaitos (.aste) 6 Aikuiskoulutusorganisaatio - Kansanopisto - - Työmarkkinaorganisaatio - - Järjestö, säätiö, yhdistys - Oppisopimustoimisto - - Julkishallinnon organisaatio, viranomainen - - Yritys - Kauppakamari - - Tutkimusorganisaatio - - Muu - - Yhteensä 6 Taulukko. Hakijat organisaatiotyypeittäin Puolet hakijaorganisaatioista oli ammatillisia oppilaitoksia ja 5 % korkeakouluja ja yliopistoja. Ammatillisten oppilaitosten osuus hakijaorganisaatioista on koko ohjelmakauden pysynyt noin 5 %:in molemmin puolin varsin pienin vaihteluin. Hakukierroksella ammatilliset oppilaitokset hakivat 66 % hyväksytyistä hankkeista. 5. Innovaation siirto -hankkeiden rahoitus Innovaation siirto -hankkeisiin haettiin runsaat, miljoonaa euroa. Summa oli vain, % suurempi kuin edellisvuonna. Tukea myönnettiin, miljoonaa euroa, joka oli noin % vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin myös hyväksyttiin yksi hanke enemmän. Haettu tuki Myönnetty tuki 8 e 8 67 e Myöntöprosentti 7 Taulukko. Innovaation siirto -hankkeisiin haettu ja myönnetty tuki

24 5. Hyväksyttyjen Innovaation siirto -hankkeiden piirteitä Hyväksyttyjen hankkeiden tuki vaihteli 5 6 euron välillä ja oli keskimäärin noin 88 euroa. Hanketuki vuonna oli keskimäärin sama kuin edellisvuonna. Hankkeet olivat myös toisiinsa nähden varsin samaa kokoluokkaa. Kuitenkin viime vuonna vaihtelua budjettien koossa oli enemmän Hyväksyttyjen hankkeiden lukumäärä Kuvio 8. Hyväksyttyjen hankkeiden jakauma myönnetyn tuen määrän mukaan

25 Tyypillisimmin hyväksytyissä hankkeissa oli mukana kuusi kahdeksan partneria. Pienen partneriryhmän hankkeita ei hyväksytyissä ollut, mutta muutoin merkittäviä muutoksia partneriryhmien koossa ei ollut aiempiin vuosiin verrattuna. 5 Hankkeiden määrä N Partnerien lukumäärä Kuvio 9. Hyväksytyt hankkeet partneriryhmän koon mukaan Hyväksytyissä hankkeissa oli mukana neljä kuusi eri partnerimaata. Tällä hakukierroksella ei ollut yhtä selkeää suosikkipartnerimaata. Useimmin partnerit olivat Virosta, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Ruotsista ja Italiasta. Kaikissa hyväksytyissä hankkeissa on mukana myös yksi kaksi kotimaista partneria koordinoivan organisaation lisäksi. 5

26 Alankomaat Belgia Bulgaria Espanja Irlanti Islanti Iso-Britannia Italia Itävalta Kreikka Kroatia Kypros Latvia Liechtenstein Liettua Luxemburg Malta Norja Portugal Puola Ranska Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi* Sveitsi Tanska Tsekin tasavalta Turkki Unkari Viro Partnerien määrä Kuvio. Hyväksytyissä hankkeissa mukana olevien partnerien jakauma *Luku pitää sisällään partnerin roolissa toimivat, ei koordinoivia organisaatioita. 6

27 5. Innovaation siirto -hankkeiden painopisteet Hakukierroksella vastaanotettiin useimpiin eri painopisteisiin liittyviä hakemuksia. Eniten vastaanotettiin hakemuksia, jotka liittyivät ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön tukemiseen. Liikkuvuusstrategioiden ja laadunvarmistusjärjestelmien kehittämiseen liittyviä hakemuksia ei jätetty yhtään. Hankkeita hyväksyttiin tasaisesti niiden painopisteiden välillä, joihin liittyviä hakemuksia vastaanotettiin. Painopiste Vastaanotetut hakemukset kpl Hyväksytyt hakemukset kpl Tuki ammatillisen koulutuksen ja työelämän väliselle yhteistyölle 6 Tuki ammatillisen koulutuksen opettajien, kouluttajien, ohjaajien ja oppilaitosten hallinnon perus- ja jatkokoulutukselle Avaintaitojen hankkimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusstrategioiden kehittäminen ja siirtäminen - - ECVET oppimistulosten ja tutkintojen läpinäkyvyys ja tunnustaminen Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen - - Yhteensä 6 Taulukko. Vastaanotetut ja hyväksytyt hakemukset painopisteittäin 5.5 Innovaation siirto -hankkeiden koulutusalat ja teemat Hyväksytyistä Innovaation siirto -hankkeista kaksi oli sosiaali- ja terveysalaa sekä yksi tekniikan ja liikenteen alaa. Yhdessä oli mukana sekä palvelualoja että tekniikka ja liikenne. Kahdessa hankkeessa ei ollut tiettyä koulutusalaa. Hyväksytyissä hankkeissa keskeisiä teemoja olivat kansainvälistä työssäoppimista ja liikkuvuutta tukevien materiaalien kehittäminen, oppimateriaalin kehittäminen kuljetusalan turvallisuuden edistämiseksi, ECVET-moduulien ja -pisteytyksen määrittäminen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisympäristöjen kehittäminen sekä opettajien ja ohjaajien osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien ohjauksessa. 7

28 6. Valmistelevat vierailut Valmistelevien vierailun apurahoja haettiin vuoden aikana yhteensä 8 kappaletta. Apurahoja haettiin hieman enemmän kuin edellisvuonna (kuusi apurahaa). Suurin osa haetuista apurahoista kohdistui itse järjestettyihin vierailuihin aiempien vuosien tapaan. Apurahoja myönnettiin 6 henkilölle. Apurahojen hyväksymisprosentti 7 oli alhaisempi kuin edellisvuosina, jolloin se on vaihdellut 8 9:n välillä. Yhtenä syynä hyväksymisprosentin laskuun oli se, että osa hakemuksista ei täyttänyt laatukriteerejä. Kontaktiseminaari Oma vierailu Yhteensä Haettuja apurahoja kpl 7 8 Myönnettyjä apurahoja kpl 5 6 Hyväksymisprosentti 7 7 Taulukko 5. Haetut ja myönnetyt valmistelevien vierailujen apurahat vierailun tarkoituksen mukaan Valmistelevien vierailujen apurahoja hakeneista organisaatioista 7 % oli ammatillisia oppilaitoksia. Osuus oli noin % vähemmän kuin edellisvuonna. Kaiken kaikkiaan organisaatiotyypin mukaisessa jakaumassa ei kuitenkaan ollut juuri oleellisia eroja aiempiin vuosiin verrattuna. Rahoitusta myönnettiin hyvin tasaisesti eri organisaatiotyypeille. 8

29 Organisaatiotyyppi Hakemukset* Hyväksytyt Tiedekorkeakoulu, yliopisto - Ammattikorkeakoulu Ammatillinen oppilaitos (.aste) 7 Aikuiskoulutusorganisaatio Kansanopisto - - Työmarkkinaorganisaatio - - Järjestö, säätiö, yhdistys Oppisopimustoimisto - - Julkishallinnon organisaatio, viranomainen - Yritys Kauppakamari - - Tutkimusorganisaatio - - Muu - Yhteensä 57 5 Taulukko 6. Hakijaorganisaatiot *Valmistelevien vierailujen hakijana toimii aina jokin organisaatio. Yhdessä hakemuksessa voidaan hakea tukea valmistelevan vierailun apurahaan. Siksi organisaatiotyyppejä ja alueellista jakaumaa kuvaavissa tilastoissa hakemusten määrä on pienempi kuin haettujen ja myönnettyjen apurahojen määrä 9

30 Hakemukset Hyväksytyt Ahvenanmaa Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa 5 8 Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Hakemusten lukumäärä Kuvio. Hakijaorganisaatioiden alueellinen jakauma Valmistelevien vierailujen apurahojen hakijaorganisaatioiden alueellinen jakauma painottui vahvasti Etelä- ja Länsi-Suomen alueelle koulutusorganisaatioiden painottuman mukaisesti. Hyväksyttyjen hakemusten organisaatioiden alueellinen jakauma vastaa vastaanotettujen hakemusten jakaumaa.

31 6. Valmistelevien vierailujen rahoitus Tukea vuonna valmisteleviin vierailuihin haettiin yhteensä runsaat 79 euroa eli lähes saman verran kuin edellisvuonna. Tukea myönnettiin vierailujen toteuttamiseen runsaat 5 euroa, joka oli 6 % haetusta tuesta. Haettu tuki Myönnetty tuki 79 8 e 5 7 e Hyväksymisprosentti 6 Taulukko 7. Valmisteleviin vierailuihin haettu ja myönnetty tuki Valmistelevien vierailujen kohdemaissa ja niiden suosiossa tapahtuu vuosittain kohtalaisen paljon vaihtelua. Kuitenkin Belgiaan, Saksaan, Espanjaan, Ranskaan, Alankomaihin ja Isoon- Britanniaan suuntautuviin vierailuihin on haettu tukea vuosittain lähes poikkeuksetta. Valmistelevien vierailujen suosituimmat vierailumaat vuonna olivat Alankomaat, Espanja ja Iso- Britannia. Myös Saksaan, Viroon ja Latviaan tehtiin useampia vierailuja. Latviaan ei aiempina vuosina ollut suuntautunut yhtään valmistelevaa vierailuja, mutta nyt sinne tehtiin viisi vierailua.

32 Alankomaat Belgia Bulgaria Espanja Irlanti Islanti Iso-Britannia Italia Itävalta Kreikka Kroatia Kypros Latvia Liechtenstein Liettua Luxemburg Malta Norja Portugal Puola Ranska Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi Sveitsi Tanska Tsekin tasavalta Turkki Unkari Viro Myönnettyjen apurahojen määrä Kuvio. Hyväksyttyjen valmistelevien vierailujen kohdemaat

33 7. Lisätietoja Lisätietoa Leonardo-ohjelman rahoituksella tuettavista hankkeista saa eri verkkopalveluista. Listat hyväksytyistä hankkeista löytyvät CIMOn verkkopalvelusta /Liikkuvuushankkeet, Kumppanuushankkeet tai Innovaation siirto -hankkeet /Tuloksia Tarkempia kuvauksia tuetuista innovaation siirto -hankkeista voi lukea Euroopan komission ylläpitämässä ADAM-projektitietokannasta ( Kuvauksia aiempina vuosina hyväksytyistä kumppanuushankkeista ja näiden tuloksista löytyy EST-tietokannasta ( Aiempien hakukierrosten 7 tilastoja voi tarkastella CIMOn verkkopalvelussa. Hakukierrosten 7 9 tilastot: /cimowwwstructure/79_ldv_tilastoja_7-9.pdf Hakukierroksen tilastot: 5_Leonardo_tilastoja web.pdf Leonardo-ohjelman Euroopan tason tilastot myönnetyistä apurahoista ja rahoitetuista monenkeskisistä hankkeista vuosilta löytyvät Euroopan komission verkkopalvelusta osoitteessa:

Leonardo da Vinci. Tilastoja 2010

Leonardo da Vinci. Tilastoja 2010 Leonardo da Vinci Tilastoja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Hakaniemenranta 6 (PL ), Helsinki, Puh. 7 868 (vaihde) Sisältö Yleistä hakukierroksesta Liikkuvuushankkeet. Liikkuvuushankkeiden

Lisätiedot

Leonardo da Vinci. Tilastoja

Leonardo da Vinci. Tilastoja Leonardo da Vinci Tilastoja 2007 2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Hakaniemenranta 6 (PL 343), 00531 Helsinki, Puh. 0207 868 500 (vaihde) Sisältö 1 Leonardo da Vinci -ohjelmasta

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Alkusanat Mika Saarinen Yksikön päällikkö Erasmus+, ammatillinen Ensimmäinen hakukierros 2014 Ensimmäinen hakukierros Erasmus+, ammatillinen 63 liikkuvuushakemusta, n.

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Kokemuksia, yhteistyötä ja kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelma tilastoina ja trendeinä

Kokemuksia, yhteistyötä ja kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelma tilastoina ja trendeinä Kokemuksia, yhteistyötä ja kehittämistä Ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelma tilastoina ja trendeinä 27 23 2 L eonardo da Vinci -ohjelma ammatillisen koulutuksen kehittäjänä Leonardo da

Lisätiedot

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus klo

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus klo Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1 Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 16.9.2016 klo 10-15.30, CIMO Päivän ohjelma 10.00 12.30 13.15 15.30 Tervetuloa! (Nina Rekola, CIMO)

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Matkaetäisyydellä tarkoitetaan yhdensuuntaista etäisyyttä lähtöpaikan ja kohdepaikan välillä, kun taas korvaus kattaa

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Seuraavat korvausmäärät koskevat vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua ja työtä: Taulukko 1 - matkatuki Matkaetäisyys Korvaus

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Töihin Eurooppaan EURES

Töihin Eurooppaan EURES Töihin Eurooppaan EURES Työskentely ulkomailla Työskentely ulkomailla houkuttelee yhä useampaa suomalaista työnhakijaa. Erityisesti nuoret ja korkeakoulutetut ovat halukkaita muuttamaan ulkomaille töihin.

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2.9.2015 klo 10-15.

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2.9.2015 klo 10-15. Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1 Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2.9.2015 klo 10-15.30, CIMO Päivän ohjelma 10.00 12.30 13.15 15.30 Tervetuloa! (Nina Rekola, CIMO)

Lisätiedot

Leonardo da Vinci. Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci. Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 9.9.2011 Haetut ja rahoitetut hankkeet 2008-2011 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 Koordinaattorit 9 11 10 13 Partnerit 53 66 74 67 Yhteensä

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

7A/2018 VIERAILULLA, VAIHTO-OPPILAANA JA OPPIMASSA ULKOMAISELLA TYÖPAIKALLA

7A/2018 VIERAILULLA, VAIHTO-OPPILAANA JA OPPIMASSA ULKOMAISELLA TYÖPAIKALLA 7A/2018 VIERAILULLA, VAIHTO-OPPILAANA JA OPPIMASSA ULKOMAISELLA TYÖPAIKALLA Tilastoja lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kansainvälisestä liikkuvuudesta TAUSTAA Kansainvälisyys on arkea kaikilla koulutusasteilla

Lisätiedot

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle Grundtvig Euroopan unionin ohjelma aikuiskoulutukselle Grundtvig-ohjelma Aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille aikuiskoulutuksen parissa toimiville. Ohjelman

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Matkailun suuralueet sekä maakunnat

Matkailun suuralueet sekä maakunnat Matkailuvuosi 2017 Matkailun suuralueet sekä maakunnat Lähde: Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelu, Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Huomioitavaa vuositulosten vertailussa: Majoitustilaston

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Vieraskieliset ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuus Marianne Portin

Vieraskieliset ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuus Marianne Portin ammatillisessa koulutuksessa 14.3.2017 Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuus Marianne Portin . 13/03/2017 Opetushallitus 2 Vieraskielisten opiskelijoiden lukumäärä ja osuus (%) kaikista

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.2. COM() 85 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Tarkistus 78 Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 31.8.2012 Haetut ja rahoitetut Leonardo-kumppanuushankkeet Suomessa 2008-2012 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Koordinaattorit

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Webinaari liikkuvuushanketta suunnittelevalle Ideasta projektiksi osa I 24.11.2015 Erasmus+ ohjelman päätoiminnot (Key Actions)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus klo verkossa

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus klo verkossa Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1 Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 14.6.2016 klo 13-15 verkossa Ohjelma Hakukierroksen tuloksia Hankehallinto: rahoitussopimus, rahoitussäännöt, raportointi

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Miksi pullotetusta vedestä maksetaan valmisteveroa?

Miksi pullotetusta vedestä maksetaan valmisteveroa? Miksi pullotetusta vedestä maksetaan valmisteveroa? 1. Kivennäisvesien kulutus on Suomessa EU-maiden matalin. Suomessa kulutetaan keskimäärin 18 litraa pullotettua vettä henkilöä kohden vuodessa. 2. Vuonna

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma Leonardo da Vinci Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci on Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma, joka käynnistyi vuonna 1995. Ohjelma

Lisätiedot

Tina Sundqvist Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/Eures palvelut

Tina Sundqvist Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/Eures palvelut Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU työnantajille, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän työnhakijoille, jotka haluavat työskennellä ulkomailla 2

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Syyskuu 2019

Naiset ja miehet työelämässä. Syyskuu 2019 Naiset ja miehet työelämässä Syyskuu 2019 Naiset ja miehet työelämässä Työllisyys Työllisyysaste (%) Suomessa heinäkuussa 2018-2019 % 100 2018/07 2019/07 90 80 74,1 74,5 75,4 75,9 72,8 73,1 70 60 50 40

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus-

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Csaba Jansik Luomupäivät 2018 Pori,

Csaba Jansik Luomupäivät 2018 Pori, Csaba Jansik Luomupäivät 218 Pori, 16.11.218 VNK:n rahoittama Koordinoijina TEM ja MMM Toteuttajina ETLA ja LUKE Linkki raporttiin: http://vnk.fi/julkaisu?pubid=1651 Csaba Jansik, Luke Yritys- ja sidosryhmähaastattelut

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009 www.cimo.fi/grundtvig Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja lisätä liikkuvuuksien määrää kehittää

Lisätiedot

liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita

liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita 2/2 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. NUMERO 2A/26 kotikansainvälistymistä, liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita Tilastoja aikuiskoulutuksen kansainvälistymisestä

Lisätiedot

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET-Round Table 1.12.2014 ECVETin tarkoitus ja tavoitteet Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Aiheet. Uusia mahdollisuuksia kansainvälisen toiminnan vakiinnuttamiseksi ja monipuolistamiseksi. Kehitysuuntia

Aiheet. Uusia mahdollisuuksia kansainvälisen toiminnan vakiinnuttamiseksi ja monipuolistamiseksi. Kehitysuuntia Uusia mahdollisuuksia kansainvälisen toiminnan vakiinnuttamiseksi ja monipuolistamiseksi Kv-päivät, Turku, 6.10.2009 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO 2/2009 Aiheet Kehitysuuntia

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin IP/07/1919 Bryssel 13. joulukuuta 2007 Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän ja kohdentavat sen paremmin Euroopan komission viimeisin valtiontukien tulostaulu osoittaa

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Leonardo da Vinci. Euroopan unionin. ammatillisen. koulutuksen ohjelma

Leonardo da Vinci. Euroopan unionin. ammatillisen. koulutuksen ohjelma Leonardo da Vinci Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma Leonardo da Vinci Elinikäisen oppimisen ohjelma Leonardo da Vinci -ohjelma on Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma.

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Maaseutumatkailun suhdanteet ja kehittäminen Tuloksia yrittäjäkysely helmi-maaliskuu & Markkinointiyhteistyötä

Maaseutumatkailun suhdanteet ja kehittäminen Tuloksia yrittäjäkysely helmi-maaliskuu & Markkinointiyhteistyötä Maaseutumatkailun suhdanteet ja kehittäminen Tuloksia yrittäjäkysely helmi-maaliskuu 2018 & Markkinointiyhteistyötä Kimmo Aalto, MTK ry kimmo.aalto@mtk.fi p. 040 1791618 Matkailijamäärät syys-joulukuussa

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Grundtvig -liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA?

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 2/2014 MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? Opettajien ja muun

Lisätiedot

Pohjoinen alue/eures palvelut

Pohjoinen alue/eures palvelut Yhteistyöllä kasvua tilaisuus henkilöstöpalvelualan yrityksille 2.11.2016 Tina Sundqvist, Eures asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Tuija Pahnila, Projektiasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Lisätiedot