SADe/Karttaliittymäinfo Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SADe/Karttaliittymäinfo Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus"

Transkriptio

1 SADe/Karttaliittymäinfo Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

2 Paikkatieto paikkatietojärjestelmästä pilvipalveluun

3 Paikkatieto ympäristön tila suojelualueet tietoliikenneverkot yhdysk.huollonverkot liikenneverkot toimipaikat väestö rakennukset kiinteistöt Paikkatiedolla tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen. Sivutie 1, Äetsä Sivutie 1, Äetsä eläimistö kasvillisuus vesistö korkeus maaperä Yhteentoimivuus Koordinaatit Muut sijaintiviitteet Tunnusyhteys kallioperä

4 Paikkatietojärjestelmä karttaliittymä Visualisointivälineet Analyysivälineet Tiedonhallinta Paikkatietojärjestelmä Paikkatietojärjestelmän avulla voidaan tallentaa, hallita, analysoida ja esittää paikkatietoa. Karttanäkymän hallinta, toimintojen ohjaus Luokiteltujen kohteiden symboliesitys muoto, koko, väri, isokäyrät, teemakartografia Spatiaaliset analyysit kohteiden läheisyys/sisältyminen, mittaus reititys, verkkoanalyysit vyöhykkeet, vaikutusalueanalyysit naapuruusanalyysit, spatiaalinen autokorrelaatio kohteiden ja ilmiöiden luokittelu korkeusmallien hallinta Spatio-temporaaliset analyysit Sijainti-indeksointi, sijainnin mukainen haku SQL-kielen spatiaaliset laajennukset

5 Erillisiä kartta- ja paikkatietopalveluja Kuva: Pekka Sarkola

6 Paikkatieto- järjestelmä Paikkatieto- järjestelmä karttaliittymä Paikkatieto- järjestelmä karttaliittymä Paikkatieto- järjestelmä karttaliittymä Paikkatieto- järjestelmä karttaliittymä Paikkatieto- järjestelmä karttaliittymä Paikkatieto- järjestelmä karttaliittymä Visualisointi- Paikkatieto- järjestelmä karttaliittymä Visualisointi- Paikkatieto- järjestelmä karttaliittymä Visualisointi- välineet karttaliittymä Visualisointi- välineet Paikkatieto- järjestelmä järjestelmä karttaliittymä Visualisointi- välineet järjestelmä Visualisointi- välineet karttaliittymä välineet karttaliittymä Visualisointivälineet Analyysi- Visualisointi- Analyysikarttaliittymä Visualisointi- välineet Analyysi- välineet Visualisointi- välineet Analyysi- välineet Visualisointi- välineet Analyysi- välineet Visualisointi- välineet Analyysi- välineet Visualisointi- välineet Analyysi- välineet Visualisointi- välineet Analyysi- välineet välineet Analyysi- välineet välineet Analyysi- välineet välineet Tiedon- Analyysivälineet Tiedon- Analyysi- Tiedon- hallinta Analyysi- välineet Tiedon- hallinta Analyysi- välineet Tiedon- hallinta välineet Tiedon- hallinta välineet Tiedon- hallinta Tiedon- hallinta Tiedon- hallinta Tiedon- hallinta Tiedon- rajapinnat hallinta Tiedon- hallinta Tiedon- hallinta Tiedon- hallinta hallinta hallinta GIS Geographic Information Services Selain Paikkatiedon selainsovellus karttaliittymä Visualisointipalvelu: tiedon esittäminen eri muodoissa VaaS, Visualisation as a Service Analyysipalvelu: tiedon yhdistäminen ja jalostaminen AaaS, Analysis as a Service Datapalvelu: tietovarantojen rajapintapalvelut DaaS, Data as a Service Ohjelmistopalvelu: sovellusohjelmistot SaaS, Software as a Service Alustapalvelu: varusohjelmistot, tiedonhallinta PaaS, Platform as a Service Laitteistopalvelu: koneet ja laitteet IaaS, Infrastructure as a Service Antti Rainio,

7 Google maps API - Karttapalvelu Embedded map - Upotettu kartta

8 Nettikarttapalveluja

9 445 Members > 50 Compliant Products

10 INSPIRE-direktiivin toimeenpano paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen

11 INSPIRE säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista Inspire -täytäntöönpanosäännöt IR, Implementing Rules Metatieto Verkkopalvelut Haku- ja Katselupalvelut Lataus- ja Muunnospalvelut Käynnistyspalvelut* Tietotuotemäärittelyt Paikkatietojen yhteentoimivuus Pääsyoikeudet Seuranta ja raportointi EU, Suomi de facto standardit Viralliset standardit ISO, CEN, SFS ISO sarja Guidelines Metadata Guidelines Discovery Guidelines View Guidelines Download* Guidelines Transformation Inspire Data Product Specifications Annex I Annex II&III* Guidance on access Guidelines Monitoring OGC, JHS-järjestelmä JUHTA Paikkatietoalan JHS-suosituksia Kansallisia tietotuotemäärittelyjä Paikkatiedon metatiedot JHS 158 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten JHS 162 Paikkatiedon tietotuote- määrittely JHS 177 *Ei vielä saatavilla

12 Lainsäädäntö Inspire direktiivi 2007/2/EY EU, Suomi Laki paikkatietoinfrastruktuurista 421/2009 Asetus paikkatietoinfrastruktuurista 725/2009, 1282/2009 Inspire täytäntöönpanosäännöt Metatieto 2008/1205/EY Seuranta ja raportointi 2009/442/EY Verkkopalvelut 2009/976/EY Haku- ja Katselupalvelut Lataus- ja Muunnospalvelut Käynnistyspalvelut Implementing Rules (IR) Viralliset standardit de facto standardit ISO, CEN, SFS ISO Reference model ISO sarja ISO Conceptual Schema Language ISO Spatial schema ISO ISO Temporal schema Geography ISO Rules for application schema Markup ISO Core profile of spatial schema Language ISO Schema for coverage ISO 19113, 114, 138 Quality Inspire Guidelines Metadata Monitoring Discovery service View services Download services Transformation services ISO Metadata ISO Metadata XML OGC, ISO Services ISO feature cataloguing ISO Web Map Server ISO Web Feature Service ISO Filter encoding JHS-järjestelmä JUHTA Paikkatietoalan suosituksia Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirto varten JHS 162 Paikkatiedon laadunhallinta JHS 160 Paikkatiedon metatiedot JHS 158 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Pääsyoikeudet 2010/268/EY Tiedon harmonisointi 2010/1089/EY Paikkatietojen yhteentoimivuus Access Data product specifications Liite I paikkatietoryhmät o Paikannimet o Osoitteet o Hallinnolliset yksiköt o Kiintreistöt o Liikenneverkot o Hydrografia o Suojellut alueet Liite II, III paikkatietoryhmät ISO Spatial referencing by coordinates ISO Spatial referencing by identifiers ISO Data product specification JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Kantakartan mallinnus Asemakaavan mallinnus Paikkatietotuotteen määrittely JHS 177 Koordinaattijärjestelmät JHS 153, 154, 163 Postiosoite JHS 106 Kuntatunnus JHS 110 Kiinteistötunnus JHS 138 Kaavatunnukset ja tiedot JHS 134, 135 Rakennustunnus, -luokitus JHS 104, 125 Maankäyttöluokitus JHS 148

13 täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi INSPIRE roadmap eurooppalaisten tietotuotteiden I N S P I R E d i r e k t i i v i täytäntöönpanosäännöt haku&katselu Laki paikkatieto- Infrastruktuurista Kansallinen toimeenpano tietotuotemäärittelyt liite I Asetus paikkatietoinfrastruktuurista täytäntöönpanosäännöt lataus&muunnos Inspire-verkosto Inspire-sihteeristö Raportointi Paikkatietoasiain neuvottelukunta metatieto hakupalvelut katselupalvelut tietotuotemäärittelyt liite II&III Seuranta Seuranta lataus&muunnospalvelut Raportointi Liitteiden I&II Liitteen III mukaiset mukaiset kansalliset kansalliset aineistot aineistot katselu- ja latauspalveluun saattaminen Neuvontapalvelut Metatiedot Hakupalvelut Katselupalvelut Latauspalvelut Muunnospalvelut

14 Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä maankäyttö terveys ja turvallisuus julkiset palvelut ympäristön..seurantalaitteet tuotanto- ja teollisuuslaitokset maatalous- ja kasvinviljelylaitokset väestöjakauma - demografia aluesuunnittelu ja rajoitusalueet luonnonriskialueet ilmakehän tila ilmasto merentutkimus merialueet biomaantieteelliset alueet elinympäristöt ja biotoopit lajien levinneisyys energiavarat mineraalivarat INSPIRE-direktiivi Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Elintarviketurvallisuusvirasto Energiamarkkinavirasto Geologian tutkimuskeskus Ilmailuhallinto Ilmatieteen laitos Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Luonnontieteellinen keskusmuseo Maanmittauslaitos Maaseutuvirasto Metsähallitus Metsäntutkimuslaitos Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT MMM:n tietopalvelukeskus Museovirasto Puolustusvoimat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Suomen ympäristökeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tilastokeskus TEM -> Tukes Väestörekisterikeskus Kunnat Maakuntien liitot ELY-keskukset Metsäkeskukset

15 Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palvelukerros Tietoaineistot Luettelopalvelu Kohdeym. luettelot Hakupalvelu Palvelujen metatiedot Paikkatietoaineistojen metatiedot Katselupalvelut sekä mahdollistavista välineistä, tekniikoista, periaatteista ja prosesseista Latauspalvelut Paikkatietoaineistot Oikeuksien hallinnan kerros Muunnospalvelu Käynnistyspalvelu Paikkatietoinfrastruktuuri muodostuu julkisesti saataville asetetuista paikkatietoaineistoista, paikkatietopalveluista ja niiden kuvailuista

16 Hakupalvelu - Metatietopalvelu Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palveluväylä Palvelukerros Tietoaineistot Luettelopalvelu Kohdeym. luettelot Hakupalvelu CSW Palvelujen metatiedot Paikkatietoaineistojen metatiedot Katselupalvelut Palvelukerroksen standardit rajapintapalvelut: CSW, Catalog service web WMS, Web Map Service, WMTS, Web Map Tile Service WFS, Web Feature Service WPS/WCTS, Web Processing Service / Web Coordinate Transformation Service Latauspalvelut Paikkatietoaineistot Oikeuksien hallinnan kerros Muunnospalvelu Käynnistyspalvelu CSW, Catalog Service Web Rajapintapalvelujen ja paikkatietoaineistojen löytämisen mahdollistava rajapintapalvelu, joka palauttaa palvelujen osoitteet ja aineistojen kuvailut.

17 Katselupalvelut - Karttakuvapalvelut Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palveluväylä Palvelukerros Tietoaineistot Luettelopalvelu Kohdeym. luettelot Hakupalvelu CSW Palvelujen metatiedot Paikkatietoaineistojen metatiedot Katselupalvelut WMS, WMTS Palvelukerroksen standardit rajapintapalvelut: CSW, Catalog service web WMS, Web Map Service, WMTS, Web Map Tile Service WFS, Web Feature Service WPS/WCTS, Web Processing Service / Web Coordinate Transformation Service Latauspalvelut WFS Paikkatietoaineistot Oikeuksien hallinnan kerros Muunnospalvelu WPS/WCTS Käynnistyspalvelu WMS, Web Map Service WMTS, Web Map Tile Service Karttakuvien pyynnöt mahdollistava rajapintapalvelu, joka palauttaa koordinaatistoon sidotut karttakuvapalat

18 Latauspalvelut - Kohdetietopalvelut Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palveluväylä Palvelukerros Tietoaineistot Luettelopalvelu Kohdeym. luettelot Hakupalvelu CSW Palvelujen metatiedot Paikkatietoaineistojen metatiedot Katselupalvelut WMS, WMTS Palvelukerroksen standardit rajapintapalvelut: CSW, Catalog service web WMS, Web Map Service, WMTS, Web Map Tile Service WFS, Web Feature Service WPS/WCTS, Web Processing Service / Web Coordinate Transformation Service Latauspalvelut WFS Paikkatietoaineistot Oikeuksien hallinnan kerros Muunnospalvelu WPS/WCTS Käynnistyspalvelu WFS, Web Feature Service Paikkatietokohteiden kyselyt mahdollistava rajapintapalvelu, joka palauttaa kohdetiedot xml/gml-muodossa

19 Paikkatietoinfrastruktuurin toteutus INSPIRE-direktiivin toimeenpano Palvelukerros Tietoaineistot Metatietoja n.200 aineistosta ja 20 rajapintapalvelusta Palveluväylä Luettelopalvelu Kohdeym. luettelot Hakupalvelu Palvelujen metatiedot Sovellukset ja paikkatietoportaalit 13 valtionhallinnon organisaatioista n.30 kunnasta Katselu-/karttakuvapalveluissa n.190 karttatasoa - eivät täysin Inspire-vaatimusten mukaisia Paikkatietoaineistojen metatiedot Katselupalvelut Latauspalvelut Oikeuksien hallinnan kerros 11 valtionhallinnon organisaatiota toteuttanut yli 30 aineistoon < 10 kuntaa: opas- ja kantakarttoja, asemakaavoja, ym. Muunnospalvelu Lataus-/kohdetietopalvelujen toteuttaminen alkuvaiheessa - lopullista Inspire-ohjeistoa ei ole vielä julkaistu < 10 rajapintapalvelua tarjolla, mm.: kiinteistöt, rakennukset, GL MML GTK Valtiok. Livi Mavi SYKE VRK Espoo J-kylä Museov Tukes Paikkatieto- V-S liitto Tampere Turku Metla Oulu Helsinki Vihti aineistot Käynnistyspalvelu

20

21 Metatiedot

22 Karttaikkuna

23 Karttajulkaisupalvelu

24

25 Avoimeen lähdekoodiin perustuva karttaikkuna

26 Karttajulkaisu-demo

27 Yleinen karttaliittymä paikkatiedon palvelualusta

28 Yleiskäyttöinen karttaliittymä SELAIMESSA toimiva karttaliittymä voi tarjota pääsyn ja yhdistelymahdollisuuden kartta-, rekisteri- ja tilastotietoihin sekä sähköisiin asiakirjoihin Rekisteritiedot kohteista, joihin on liitetty maantieteelliset koordinaatit, osoitetieto tai jokin muu sijaintiviite. Rekisteritiedot Dokumentit, joiden metatietoihin lisätään maantieteelliset koordinaatit (geotag). Asiakirjoissa on usein sijaintiviitteitä kuten paikannimiä ja osoitetietoja, joiden avulla niitä voidaan osin automaattisesti paikantaa. Dokumentit Karttaliittymä RAJAPINTAPALVELUT Sisältöpalveluja Tilastotiedot Tilastotiedot eri aiheista tilastoalueittain tai ruuduittain esitettynä teemakartaksi visualisoituna. Julkishallinnon yhteiskäyttöiset paikkatiedot

29 Yleiskäyttöinen karttaliittymä sähköisen asioinnin ja päätöksenteon tukena Karttaliittymä ja tietopalvelut tukevat sähköistä asiointia. Kartta ja esitäyttyvät lomakkeet voivat toimia saumattomasti yhteen. Sähköinen asiointi Verkkosivut Tietopalveluja Dokumentit Päätösten valmistelu Asiointialusta Karttaliittymää hyödyntävä asianhallinta ja tietopalvelut tukevat päätösten valmistelua. Karttaliittymä voidaan upottaa osaksi tietopalveluja. Rekisteritiedot Karttaliittymä RAJAPINTAPALVELUT Sisältöpalveluja Tilastotiedot Karttaliittymä voi olla yleiskäyttöinen komponentti verkkosivuilla ja asiointialustoissa ja julkaisujärjestelmissä. Julkishallinnon yhteiskäyttöiset paikkatiedot

30 Käyttäjällä ja/tai yhteisöllä on oma karttataso, johon voi tallentaa omia merkintöjä ja havaintoja pisteinä, viivoina tai alueina. Käyttäjien tuottamat tiedot täydentävät julkisia paikkatietoja tai tarjoavat niille vaihtoehdon tai osoittavat tiedon laatupuutteita. Yleinen karttaliittymä yhteisöjen ja osallistamisen välineenä Yhteisöllinen tiedonkeruu Yhteisöllinen portaali Rekisteritiedot Dokumentit Karttaliittymä RAJAPINTAPALVELUT Sisältöpalveluja Suunnitelmien arviointi Osallistumisympäristö Tilastotiedot Julkishallinnon yhteiskäyttöiset paikkatiedot Käyttäjät ja yhteisöt voivat julkaista karttamerkintöjään ja paikkatietojaan yleisölle ja päättäjille. Käyttäjien paikkatietojen tallentaminen ja muokkaus Tallennus- perustuvat palveluja standardiin rajapintapalveluun. Käyttäjien ja yhteisöjen paikkatiedot

31 Paikkatietopalvelujen ekosysteemi Analyysipalvelut ovat standardilla tavalla kuvattuja rajapintapalveluja, joita käyttäjä hyödyntää selainkäyttöliittymän avulla. Analyysipalveluja Muunnospalvelut parantavat paikkatietojen yhteentoimivuutta. Muunnospalveluja Eri sektorien tuottamien paikkatietojen sisältöpalvelujen ohella rajapintapalveluina voidaan tarjota muunnos-, analyysi- ja visualisointipalveluja. Niiden avulla voidaan selaimessa tarjota toiminnallisuutta, joka perinteisesti on ollut tarjolla vain paikkatieto-ohjelmistoissa. Rekisteritiedot Dokumentit Karttaliittymä RAJAPINTAPALVELUT Sisältöpalveluja Tilastotiedot Tallennuspalveluja Visualisointipalvelut tarjoavat standardilla tavalla toteutettuja vaihtoehtoisia visualisointitapoja paikkatiedoille. Visualisointipalveluja Yritysten tarjoamat paikkatiedot Julkishallinnon yhteiskäyttöiset paikkatiedot Käyttäjien ja yhteisöjen paikkatiedot

32 Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen Euroopan Yhteisöjen sovellukset Kansalliset ja paikalliset viranomaissovellukset eri maissa Yritysten sovellukset ja tiedon jatkojalostus Opetus- ja tutkimuskäyttö Tietopalvelu, sähköinen asiointi, osallistuminen Tietojohtaminen, päätöksenteon tuki Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palveluväylä Karttaliittymäsovellus Palvelualustat Luottamusverkostot Oikeuksien hallinnan kerros Palvelukerros Tunnistuspalvelut Lisenssipalvelut Luettelopalvelut Hakupalvelut Katselupalvelut Latauspalvelut Muunnospalvelut Käynnistyspalvelut Analyysipalvelut Visualisointi palvelut Tallennuspalvelut Profiilitiedot Lisenssitiedot GL MML Kohdeym. luettelot GTK Valtiok. Palvelujen metatiedot Livi Tietokerros Paikkatietoaineistojen metatiedot Inspirepalvelut Ohjelmistopalvelut SaaS Software as a Service Mavi SYKE VRK Espoo J-kylä Museov Tukes V-S liitto Tampere Turku Metla Oulu Helsinki Vihti Asiakkaan paikkatietoaineistot

33 Paikkatiedon palvelualusta Ideana on, että karttaliittymän voi määritellä ja julkaista verkkosivuille ohjelmoimatta Yksinkertaisen karttaliittymän määrittely käy muutamassa minuutissa; monipuolisen käyttöliittymän suunnitteluun voi mennä useita kymmeniä minuutteja => tuottavuus nousee moninkertaiseksi aiempiin toimintatapoihin nähden!

34 Paikkatiedon palvelualustan konsepti Komponentit Komponentti Julkaistava kehys Julkaistavan käyttöliittymän KEHYS (iframe) Ikkunointimallit

35 Yksinkertainen karttaliittymä Komponentit Kehyksen Julkaistava kehys koko tyyli Julkaisukieli: Julkaisukieli: suomi suomi Komponentti Ikkunointimallit

36 Zoomsäädin Siirtymänuolet Mittakaavajana Indeksikartta Hakukenttä Karttatyökalut Sisältöhaku Tasojen valinta Tasojen hallinta Karttavalikko Karttalegenda Otsikkorivi Tilarivi Kohdeikkuna Kohdetaulukko Ikkunointimallit Monipuolinen karttaliittymä Komponentit Kehyksen Julkaistava kehys koko tyyli Julkaisukieli: Julkaisukieli: suomi suomi

37 Tilastotiedon karttaliittymä Komponentit Kehyksen Julkaistava kehys koko tyyli Julkaisukieli: Julkaisukieli: suomi suomi Komponentti KARTTATYYPPI Koropleettikartta Pylväsdiagrammikartta Sektoridiagrammikartta Ympyrädiagrammikartta Vyöhykekartta Ruutukartta ANALYYSITOIMINNOT Kuntien avainluvut Kunnan väkiluku Kuntien avainluvut Kuntajako Ikkunointimallit

38 Toimintojen oletusarvopaikat Komponentit Zoomsäädin Siirtymänuolet Mittakaavajana Indeksikartta Hakukenttä Karttatyökalut Sisältöhaku Tasojen valinta Tasojen hallinta Karttavalikko Karttalegenda Otsikkorivi Tilarivi Kehyksen Julkaistava kehys koko tyyli Julkaisukieli: Julkaisukieli: suomi suomi Kielivalikko Otsikko Teemakartta Analyysi Sisältöhaku Karttatasojen valinta Karttatasojen hallinta Karttavalikko Z o o m s ä ä d i n Mittakaava Logo Käyttöehdot Kohdeikkuna Kohdetietotaulukko Näkymävalikko Bboxzoom Kohdetallennus Paikkavalikko Tulostus Kartta Linkki < > Valinta Mittaus X,Ymuunnos Kohdevalinta Karttatyökalut Hakukenttä Kohdelataus Koko näyttö Indeksikartta Kohdelomake Kartan legenda Graafi Metatiedot Kohdeikkuna Kohdetaulukko Ohjeet Tilarivi: koordinaatit pituus pinta-ala Käynnissä oleva tapahtuma Ikkunointimallit

39 Paikkatietoikkunan karttaikkunan käyttöliittymässä: Zoomsäädin Mittakaavajana Indeksikartta Hakukenttä Karttatyökalut Tasojen valinta Tasojen hallinta Karttalegenda Tilarivi Kohdeikkuna Kohdetaulukko Kohdetallennus Nykyisen Paikkatietoikkunan karttaikkunan toiminnallisuus

40 Nykyisen julkaistavan karttaikkunan Nykyisen karttajulkaisun käyttöliittymässä tarjolla: Zoomsäädin Mittakaavajana Indeksikartta Hakukenttä Karttavalikko Kohdeikkuna Julkaistussa kartassa aina: Logo Käyttöehdot toiminnallisuus Julkaistaessa karttaikkunan kielen voi valita Huom! Karttajulkaisun avulla määriteltyä karttaikkunaa voi kutsua parametriohjatusti - Koordinaateilla - Osoitteella - Kiinteistötunnuksella

41 Palvelualustan kehityspolku 1. Palvelualustan kehikko 2. Nykyisten komponenttien sovittaminen alustaan 3. Karttajulkaisun mahdollistaminen oletusarvoilla 4. Nykyisten komponenttien konfiguroinnin tuki 5. Uusien komponenttien kehittäminen prioriteettijärjestyksessä Palvelualusta tuotantokäyttöön kevään 2012 aikana - uusien toimintojen kehittäminen jatkuu

42 Yleisen karttaliittymän määrittely

43 Yleisneuvontapalvelu

44 Palvelukartta Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Rakennetun ympäristön lupapalvelut Asumisen haku-palvelut Rakennetun ympäristön ja asumisen tieto- ja palautepalvelut Rakennusluvat K Vuokra-asuntojen hintatietopalvelu K Tarkkailija Elinympäristön vahtipalvelu K Toimenpideluvat ja -ilmoitukset K Vuokra-asuntojen hakupalvelu K Harava Kokemusperäinen palautepalvelu K Poikkeusluvat K ARA-tukien haku Liiteri Elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu K Ympäristöluvat K Viranomaisten palvelut Energiatodistusten laadinta- ja tietopalvelu Sijoitus- ja kaivuluvat K Lupien käsittelypalvelu K Maa-ainesluvat K Rakennetun ympäristön analyysipalvelu K Yleiskäyttöiset palvelut Vuokra-asuntojen hakemusten käsittelypalvelu K Karttaliittymä Palautteiden käsittelypalvelu K K = Palvelussa käytetään karttaliittymää

45 KRYSP: Karttaliittymän toiminnallisuus 1. Ikkunoinnit 2. Kuvake- ja valikkotoiminnot 3. Kartta-aineistot ja niiden valinta 4. Lähestymiskartta 5. Haut 6. Ominaisuuksien näyttäminen 7. Etäisyydenmittaus 8. Linkit 9. Rajaukset ja kohteiden valinnat 10. Palaute 11. Mittakaavajana 12. Tekijänoikeusmerkintä 13. Kielisyys lisäksi Omien piirrosten luonti Omien GPS :llä tallennettujen reittien visualisointi Aluejakojen tunnistustoiminto (syötetään osoite; näytetään osoite ja valittu aluejako esim. koulupiiri, jonka sisällä osoite sijaitsee) Koordinaattien ja koordinaattijärjestelmän näyttö Kartta-aineistojen legendat Reitinoptimointi

46 KRYSP: Upotetun karttaliittymän toiminnallisuus Ikkunoinnit Kartta-aineistot ja niiden valinta Karttakomponentin suurennus Rajaukset ja kohteiden valinnat Naapureiden haku Mittakaavajana Tekijänoikeusmerkintä Kielisyys

47 Karttaliittymä Kartan koko ja ohjaus Karttaelementin koko selainikkunan mukaan Kartta-alueen näkyminen suurena Kartan vierittäminen raahaamalla ja nuolilla Kartan zoomaus hiiren rullauksella, säätimellä, -/+toiminolla, osoittamalla suorakaide, hiiripainikkeen valikolla Hiiripainikkeen pikavalikko Mittakaavajana myös tulosteissa

48 Karttaliittymä Karttavalikot Sisällön hakukenttä Valikkotoiminnot Karttatasojen valinta ja järjestely Karttasisältö mittakaavan mukaan ml. kartan nimi Karttavalikko Karttanäkymän luominen

49 Karttaliittymä Toimintokuvakkeet Toimintokuvakkeet ja vihjetekstit Painikkeiden ja kenttien vihjetekstit Käyttöhistoria taakse-eteen Kohteen osoittaminen Etäisyyksien ja pinta-alojen mittaus Karttanäkymän tulostaminen png, svg, pdf-muotoon Karttanäkymän karttalinkki myös kirjanmerkiksi (sisältö ml. läpikuultavuudet, sijainti, mittakaava)

50 Karttaliittymä Lähestymiskartta Lähestymiskartta Sijainti lähestymiskartassa Sijainnin osoitus lähestymiskartassa Lähestymiskartan sisältö mittakaavan mukaan Lähestymiskartan minimointi ja palautus Lähestymiskartan koon muuttaminen

51 Karttaliittymä Sijainnin hakutoiminto Osoite- ja paikannimihaku kaikille osoitteille Suomessa sekä paikannimen avulla Hakupalvelu tukee merkkijonoa ja sen alkua*, *loppua sekä *osaa* Osoitehaussa tie/katu sekä tarvittaessa katunumero ja kunta Toimipaikkahaku, palveluhaku, uutishaku Haun rajaaminen yhteen kuntaan TUKEUTUU WFS- ja WPS-rajapintapalveluihin

52 Karttaliittymä Selitykset Karttamerkkien selityksen julkaisu (legenda) Paikkatietoaineistojen metatiedot Käyttöohjeiden julkaisu METATIEDOT CSWrajapintapalvelusta LEGENDA WMSrajapintapalvelusta

53 Karttaliittymä Liittymän julkaisu Karttakuvan/-liittymän luominen palveluksi Sisällön, sijainnin ja mittakaavan valinta Työkalujen valinta, toimintojen rajaaminen Karttaliittymän kutsun URL-osoite SaaS-palvelun määrittelyn käyttöliittymä

54 Karttaliittymä Kartan kutsuminen Kartan kutsuminen halutussa mittakaavassa Kartan kohdistaminen määritellyn sijainnin mukaan, IP-osoitteen mukaan, pyynnön mukaisin koordinaatein, pyynnön mukaisella osoitteella ja pyynnön mukaisella kiinteistötunnuksella Kohteen korostaminen avattaessa linkistä KARTTALIITTYMÄ SaaS-palveluna &coord=123456_ (metriset ETRS-TM35FIN-koordinaatit itä ja pohjoinen) &zoomlevel=3 (arvot väliltä 0-12) &iscentermarker=true/false (keskipisteen näyttö) &address=kadunnimi_osoitenumero_paikkakunta (osoitenumero ilman kirjainta) &nationalcadastralreference=kiinteistötunnus (esim )

55 Karttaliittymä Kohteiden valinta Kohteiden haku / valinta pisteosoituksella, karttaikkunan alueella, suorakaiteella, murtoviivalla, monikulmiolla, ympyrällä sekä murtoviivalla lisättynä puskurivyöhyke Kohteiden haku / valinta geometrian mukaan Osoituksen rajapisteiden peruutus ja muokkaus Valitun kohteen korostaminen EDELLYTTÄÄ WFS-rajapintapalvelua

56 Karttaliittymä Kohteen tunnus Kohteen tunnus karttaosoituksella rakennustunnus kiinteistötunnus kuntatunnus Karttaosoituksen mukaan maakunta, seutukunta, kunta, kaupunginosa katuosoite postinumero EDELLYTTÄÄ WMS/GetFeatureInfo tukea tai WFS-rajapintapalvelua

57 Karttaliittymä Ominaisuustiedot Yksittäisen kohteen osoittaminen ja ominaisuustietojen näyttäminen sivupalstassa tai tietolaatikossa EDELLYTTÄÄ WMS/GetFeatureInfo -tukea

58 Karttaliittymä Ominaisuustiedot Kohteiden ominaisuustietojen näyttäminen taulukossa Osoittaminen kartasta tai taulukosta korostaen kohteen molemmissa Ominaisuustaulukon tulostus EDELLYTTÄÄ WFS-rajapintapalvelua

59 Karttaliittymä Omat paikat Kohteiden tallennus: pisteet, viivat, alueet; muokkaus ja poisto Kohteen nimi ja kuvaus, pituus, pinta-ala Ominaisuustietotyyppien määrittely: korkeustieto, pvm, Karttatasoittain kohteiden väri, pisteiden koko ja viivanleveys sekä läpikuultavuus TALLENNUS WFS-T-rajapintapalveluna

60 Karttaliittymä Omat paikat.. Symbolien käyttö Tekstien lisäys karttaan; muistilaput karttaan Viivan puskurin lisäys, oikealle/vasemmalle Alueen reikien tallennus Kohteiden sovitus tarkasti muiden karttatasojen kohteisiin Tallennuksen piirtoalueen rajoittaminen

61 Karttaliittymä Kielet Käyttöliittymän kielituki: suomi, ruotsi, englanti Kieliä lisättävissä Käyttöliittymän julkaisu valitulla kielellä Legendan kielituki edellyttää sisältöä SISÄLLÖN KIELIVALINTA EDELLYTTÄÄ kielitukea rajapintapalveluissa

62 Karttaliittymä Analyysipalvelut Karttaliittymä Yhteisötoiminnot Karttaliittymä Palautteet Karttaliittymä Käyttöoikeudet Karttaliittymä

63 Karttaliittymän yhteentoimivat komponentit Oskari, OpenSource Karttaikkuna Kielivalikko Otsikko Teemakartta Analyysi Sisältöhaku Karttavalikko Näkymävalikko Paikkavalikko Hakukenttä Kohdelomake Karttatasojen valinta Z o o m s ä ä d i n Bboxzoom < > Valinta Mittaus Tulostus Kartta Linkki Karttatyökalut Koko näyttö Kartan legenda Karttatasojen hallinta Mittakaava Logo Käyttöehdot Kohdetallennus X,Ymuunnos Indeksikartta Graafi Kohdeikkuna Kohdevalinta Kohdelataus Kohdetietotaulukko Metatiedot Ohjeet Tilarivi: koordinaatit pituus pinta-ala Käynnissä oleva tapahtuma

64 Yleisen karttaliittymän kehittämisen yhteistyö

65 Yleisen karttaliittymän kehittämisverkosto Palvelualusta Kehittämisverkosto GL MML GTK Valtiok. Livi Mavi SYKE VRK Espoo J-kylä Museov Tukes V-S liitto Tampere Turku Metla Oulu Helsinki Vihti muu avoimen lähdekoodin kehitys

66 Kehittämisverkoston tavoitteet edistää avoimeen lähdekoodiin perustuvan karttaliittymän ja paikkatiedon palvelualustan kehittämistä, käyttöä ja helppokäyttöisyyttä edistää paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalvelujen kehittämistä ja hyödyntämistä huolehtia karttaliittymän ja rajapintapalvelujen yhteentoimivuudesta sopia kehittämishankkeiden rooleista ja työnjaosta välttäen päällekkäistä työtä sovittaa yhteen kehittämishankkeiden aikatauluja edistää laaja-alaista yhteistyötä

67 Maanmittauslaitoksen rooli huolehtii yleisen karttaliittymän avoimen lähdekoodin ja sen dokumentaation kokoamisesta, versioinnista ja julkaisemisesta kokoaa ja jakaa tietoa yleisen karttaliittymän ominaisuuksista ja tarpeista kokoaa ja jakaa tietoa käynnissä olevista ja suunnitelluista kehittämishankkeista testaa potentiaalisesti hyödynnettäviä ohjelmistoja tarjoaa yleisen karttaliittymän kehittämisen testausympäristön

68 Maanmittauslaitoksen rooli huolehtii Paikkatiedon palvelualustan tarjoamisesta julkisen hallinnon käyttöön Huolehtii, että MML:n ja muiden paikkatiedon tuottajien kartat ja muut paikkatietoaineistot ovat alustan avulla hyödynnettävissä huolehtii Paikkatiedon palvelualustan ylläpidosta, kehittämisen koordinoinnista ja yhteistyösopimuksista huolehtii, että palvelu on saatavilla 24/7/365-periaatteella tarvittaessa ulkoistettuna pilvipalveluna skaalautuen ja kestäen suurenkin kuormituksen huolehtii, että palvelu viestii automaattisesti rajapintapalveluista huolehtiville osapuolille, mikäli jokin käytettävä rajapintapalvelu ei toimi normaalisti

69 Paikkatiedon yhteiset tekniset tuki- ja alustapalvelut Karttaliittymä Organisaation omat kartta- ja paikkatietojärjestelmät ja palvelut - muunnospalvelut - paikkatietoanalyysit - paikkatiedon tallennuspalvelut - karttaliittymäpalvelut Yhteiskäyttöiset kartta- ja paikkatietopalvelut Kuva : Paikkatieto julkisen hallinnon yhteisissä ICT-palveluissa Pohjakuva: JHKA 17 Julkisen hallinnon yhteiset ICT-palvelut

70 Yhteisen arkkitehtuurin kohteet Yhteisten ICTpalvelujen viitearkkitehtuuri Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Asiakkaan tarve / prosessi Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri Palvelun asiakkaan Palvelun palvelutarve Palvelun ja sitä vastaavat Palvelun palvelut järjestäjät periaatteet järjestäjät Palvelunäkymät saumattomille järjestäjät palveluketjuille järjestäjät Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Asiointipalvelut Palveluväylän viitearkkitehtuuri Palvelun Palvelun Palvelun ohjaus tarjoaja periaatteet integraatiokerroksen tarjoaja palveluille palveluympäristöjen välinen integraatio Vastaanotto Käsittely Päätös Toimeenpano Palvelun Palvelun Palvelun tarjoaja tarjoaja tarjoaja yhdenmukainen tavoitetila kansallisten tietovarantojen palvelumalleista, tietosisällöistä ja rakenteista Palvelun Tieto / Tietovarannot Palvelun tarjoaja tarjoaja Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Infrastruktuuri Tietoliikenne-/verkkoinfraviitearkkitehtuuri tavoitetila Palvelujärjestelmä yhteisestä / kansallisesta tietoliikenneja verkkoinfrastruktuurista

71 Kiitos mielenkiinnosta! Antti Rainio

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan konsepti

Paikkatiedon palvelualustan konsepti Paikkatiedon palvelualustan konsepti - karttajulkaisusta palvelualustaksi Paikkatietoasiain neuvottelukunta Antti Rainio 2.3.2012 Karttaikkuna http://www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/rakennuskiellot/rakennuskieltoalueetkartalla.html

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 29.9.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 25.11.2011 Periaatteet Säädökset Standardit Suositukset Strategiat Ohjaava lainsäädäntö Keskeistä ohjaavaa

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano 30.8.2010 Antti Rainio Maanmittauslaitos täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuuri palveluarkkitehtuuri ja pelisäännöt Antti Rainio Maanmittauslaitos

Paikkatiedon infrastruktuuri palveluarkkitehtuuri ja pelisäännöt Antti Rainio Maanmittauslaitos Paikkatiedon infrastruktuuri palveluarkkitehtuuri ja pelisäännöt 15.11.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä Paikkatieto

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 30.3.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Kunnat ja INSPIRE

Kunnat ja INSPIRE Kunnat ja INSPIRE 26.4.2012 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista Inspire -täytäntöönpanosäännöt IR, Implementing

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä 1.6.2010 Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä

Lisätiedot

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-sihteeristö Antti Rainio Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet 12.5.2011 20.5.2011 Inspire säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

Yhteentoimivaa paikkatietoa!

Yhteentoimivaa paikkatietoa! Yhteentoimivaa paikkatietoa! EUREF II teemapäivä 4.9.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Yhteentoimivuus Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 14.10.2010 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö SANASTOKESKUS 40 VUOTTA Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö Antti Rainio Navinova Oy Paikkatieto termi 30 vuotta Paikkatieto termi tarjottiin käyttöön vuonna 1984 LIS työryhmä Paikkatietojen yhteiskäyttö,

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa Inspire-sihteeristö Antti Rainio 2.5.2012 29.5.2012 täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

SFS delegaattivalmennus

SFS delegaattivalmennus SFS delegaattivalmennus ISO/TC 211, CEN/TC 287; paikkatieto Jari Reini 07.02.2014 Sisältö Paikkatieto Standardisointi Miksi? Standardisointi Hyödyt Paikkatiedon standardisointiorganisaatiot Standardien

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017 Paikkatietoinfrastruktuuri Esittely Antti Rainio 2017 sää ja ilmasto suojelualueet tietoliikenneverkot energiaverkot vesi- ja viemäriverkot liikenneverkot teollisuus ja tuotanto toimipaikat ja palvelut

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOSTELUA 24.8.2012 Antti Rainio Yhteentoimivuus Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen. Tarjouspyyntö info Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen. Tarjouspyyntö info Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen Tarjouspyyntö info 16.10.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Infrastruktuurin tilan viestintää Ontologiapohjainen hakutoiminto Tietojen rajaamista

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 19.10.2011 Periaatteellinen taso - MIKSI Toimintaarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot

Vuosikokous klo 12-

Vuosikokous klo 12- Vuosikokous 12.6.2013 klo 12-12.6.2013 Kokouskutsu Kokouskutsu Ilmoittautuminen verkkolomakkeella Vastanneita 22, Ilmoittautuneita 20 Kokousmateriaalina Ehdotus asialistaksi Ehdotus toimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

INSPIRE-katsaus. Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki

INSPIRE-katsaus. Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki INSPIRE-katsaus Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE roadmap eurooppalaisten tietotuotteiden

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen 15.11.2012 Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Palvelualusta Paikkatietoikkuna Oskari Lähtökohtana: PAIKKATIEDON

Lisätiedot

Paikkatieto SR 304. 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos

Paikkatieto SR 304. 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos Paikkatieto SR 304 Paikkatiedon kuulumisia 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos ISO/TC 211 organization Chair Jeanne Foust Jean Brodeur Peter Cotroneo Jinsoo You AG Strategy JAG Vacant Michael Craymer

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukset 29.9. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 8.11.2011 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin Laatimisaika: 9/2011-2/2012 laatiminen Luonnos Paikkatietoasiain

Lisätiedot

Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin

Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin 6.10.2015 Ajankohtaista Inspirestä koulutus Riikka Kivekäs Inspire-sihteeristö / Maanmittauslaitos Aiheita Inspire-direktiivi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 11.12.2009 Pasila Petri Takala Mitä se on? Euroopan laajuisesti kerätään vertailukelpoista tietoa eri maiden kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien

Lisätiedot

Harmonisoidut INSPIRE-tietotuotteet - mistä on kyse ja missä mennään nyt?

Harmonisoidut INSPIRE-tietotuotteet - mistä on kyse ja missä mennään nyt? Harmonisoidut INSPIRE-tietotuotteet - mistä on kyse ja missä mennään nyt? Panu Muhli INSPIRE-sihteeristö Tietotuotteet-koulutus 27.10.2017 Tietotuotteiden toteuttamisen ohjeistusta vuodelta 2010 JHS 177

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin?

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin? Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin? Helsingin Messukeskus 7.11.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Paikkatietoinfrastruktuurilla, osana yhteiskunnan

Lisätiedot

Oskari.org. kehittäminen

Oskari.org. kehittäminen Oskari.org ohjelmakirjaston kehittäminen Jani Kylmäaho SOVELLUSKERROS Asioinnin tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Paikkatieto-ohjelmistot (GIS, Geographical Information Systems)

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16 Tietotuoteseminaari Helsingin Messukeskus 1.4.2014 klo 13-16 Seminaarin ohjelma 13.00-13.15 Seminaarin avaus ja INSPIRE-tilannekatsaus (Panu Muhli (MML)) 13.15-13.45 Kansallisen INSPIRE-tietotuotetyön

Lisätiedot

Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio

Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa Inspire-sihteeristö Antti Rainio 28.3.2012 4.4.2012 Liite II&III tietotuotemäärittelyt Direktiivin liitteiden II ja III tietotuotemäärittelyt

Lisätiedot

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala 21.11.2011 Katselupalvelun palvelutaso Vaatimukset tulivat voimaan 9.11.2011 Vaatimukset koskevat direktiivin liitteen I&II piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan ja OSKARIn kehittäminen. Jani Kylmäaho Tuoteomistaja Maanmittauslaitos / Paikkatietoinfratiimi

Paikkatiedon palvelualustan ja OSKARIn kehittäminen. Jani Kylmäaho Tuoteomistaja Maanmittauslaitos / Paikkatietoinfratiimi Paikkatiedon palvelualustan ja OSARIn kehittäminen Jani ylmäaho Tuoteomistaja Maanmittauslaitos / Paikkatietoinfratiimi Palvelualustan kehittäminen Syksyllä 2011 aloitetussa projektissa kehitetään Paikkatietoikkunaa

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Inspire-toimeenpanon tilannekatsaus

Inspire-toimeenpanon tilannekatsaus Inspire-toimeenpanon tilannekatsaus Koulutus 10.10.2014 Panu Muhli panu.muhli[at]nls.fi Tuki ja toimeenpano -palveluryhmä Paikkatietoinfran vastuualue Tukipalvelut, MML INSPIRE-direktiivi Eurooppalainen

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Inspire Ahvenanmaalla Komissio antoi Suomelle huomautuksen siitä, että Inspire-direktiiviä ei ole saatettu voimaan aikataulussa

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano

INSPIRE-direktiivin toimeenpano INSPIRE-direktiivin toimeenpano 15.3.2010 Antti Rainio, johtava asiantuntija Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Käsitteitä säädöksissä Inspire-direktiivi, paikkatietoinfrastruktuurilaki

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen Pekka Sarkola Gispo Oy Gispo Oy Autamme asiakkaita hyödyntämään paikkatietoihin liittyviä avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisuja. Edistämme

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuuri tutkimuksen palveluksessa. 23.5.2013 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Paikkatiedon infrastruktuuri tutkimuksen palveluksessa. 23.5.2013 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Paikkatiedon infrastruktuuri tutkimuksen palveluksessa 23.5.2013 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatietoinfra käyttöön paikkatiedon palvelualustoilla

Paikkatietoinfra käyttöön paikkatiedon palvelualustoilla Paikkatietoinfra käyttöön paikkatiedon palvelualustoilla Jani Kylmäaho 13.5.2013 13.5.2013 Paikkatiedon palvelualustat Paikkatiedon palvelualustat mahdollistavat paikkatietoinfrastruktuurin tarjoamien

Lisätiedot

PAIKKATIEDON VIITEARKKITEHTUURI Antti Rainio

PAIKKATIEDON VIITEARKKITEHTUURI Antti Rainio PAIKKATIEDON VIITEARKKITEHTUURI 6.11.2013 Antti Rainio Tietohallintolaki Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011 Yhteentoimivuuslaki Voimaan 1.9.2011 European Interoperability Framework,

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnoksen esittely

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnoksen esittely Yhteinen sopimusmalli paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnoksen esittely Inspire-sihteeristö 25.3.2013 Sopimusviidakko Kahdenvälinen sopiminen vie

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Tarjouskilpailun info 1.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Antti Rainio etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus. Luonnostelua Antti Rainio

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus. Luonnostelua Antti Rainio Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnostelua Antti Rainio 17.12.2012 Laki paikkatietoinfrastruktuurista Maanmittauslaitoksen tehtävät 8 Hakupalvelu paikkatietoaineistojen ja palvelujen etsimisen

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon JHS-seminaari 18.4.2012 Antti Rainio Paikkatiedon viitearkkitehtuurin laatiminen Laatimisaika: 9/2011-2/2012 (lisäaikaa muutama

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi?

Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Paikkatietoinfran hyödyntäminen 23.11.2016 Riikka Kivekäs 2 Maailmassa on paljon tietoa Tiedosta jopa 80% on paikkatietoa Mutta miten minä löydän haluamani tiedon

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskeva uusi Inspire-lainsäädäntö

Paikkatietopalveluja koskeva uusi Inspire-lainsäädäntö Paikkatietopalveluja koskeva uusi Inspire-lainsäädäntö Inspire-info 10.10.2014 Antti Rainio Paikkatietoinfrastruktuurin käsite Inspire-direktiivissä tarkoitetaan paikkatietoinfrastruktuurilla direktiivin

Lisätiedot

Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri. Maanmittaustieteiden päivät Tieteiden talo Antti Rainio

Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri. Maanmittaustieteiden päivät Tieteiden talo Antti Rainio Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri Maanmittaustieteiden päivät Tieteiden talo 2.12.2011 Antti Rainio Tietohallintolaki 3 Määritelmät Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan uudet tuulet. Panu Muhli Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Inspire-sihteeristö

Paikkatietoikkunan uudet tuulet. Panu Muhli Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Inspire-sihteeristö Paikkatietoikkunan uudet tuulet Panu Muhli Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Inspire-sihteeristö 11.9.2013 Paikkatietoikkuna pähkinänkuoressa - www.paikkatietoikkuna.fi Maanmittauslaitoksen kehittämä

Lisätiedot

Inspire-seuranta 2013

Inspire-seuranta 2013 Inspire-seuranta 2013 Vuotta 2013 koskevat seurantatiedot kerättiin sähköpostikyselyllä tammi-helmikuun aikana Inspire-seurantatiedot Tiedot paikkatietoaineistojen ja palveluiden saatavuus- ja käyttöehdoista

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 24.10.2011 Tietohallintolaki Määritelmät 3 Tässä laissa tarkoitetaan julkisen hallinnon: 1) tietohallinnolla

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa?

Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa? Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa? Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto tuuli.toivonen@helsinki.fi INSPIRE-verkoston rajapintaseminaari 7.3.2013 (muokattu versio) Tapahtui

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi. Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus

Seuranta ja raportointi. Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 7.5.2010 Petri Takala Maanmittauslaitos 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien,

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS 3.12.2010 Ajankohtaista komission suuntaan Inspire-komitean kokous 16.12.2010 Tiedon laadun kuvaamisen ja hallinnan valmisteluryhmä

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen Kunnat ja Inspire koulutus 29.1.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut kunnan omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa Rajapinnat tehokäyttöön 7.3.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut suoraan organisaation omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys Jari Reini 13.3.2012 Aikataulu http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/aikataulu INSPIRE-yhteensopivuus INSPIRE-direktiivinliitteissä

Lisätiedot

INSPIRE Tietotuotevalmistelu

INSPIRE Tietotuotevalmistelu INSPIRE Tietotuotevalmistelu Kuntien paikkatietoseminaari 9.2.2011 Aaro Mikkola Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Yhteiskäyttöinen kansallinen tietotuote

Lisätiedot

Karttaliittymä Liite 2 Erillinen karttakäyttöliittymä

Karttaliittymä Liite 2 Erillinen karttakäyttöliittymä Karttaliittymä Liite 2 Erillinen karttakäyttöliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Vaatimustaulukoissa Tärkeys-sarakkeessa olevat luvut tarkoittavat seuraavaa:

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Paikkatietoverkosto Antti Jakobsson

Paikkatietoalusta. Paikkatietoverkosto Antti Jakobsson Paikkatietoalusta Paikkatietoverkosto Antti Jakobsson 1 Palveluekosysteemi Yhteentoimivat aineistot ja palvelut Alusta Toimintatapojen muutos Määrittelyt 2 3 4 Käyttötapaukset Metsäsektori Turvasektori

Lisätiedot

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson hankepäällikkö

Paikkatietoalusta. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson hankepäällikkö Paikkatietoalusta Maanmittauspäivät 2018 Antti Jakobsson hankepäällikkö 1 Mitä on Yhteiskunnan Digitalisaatio? Se on organisaatiorajoja ja toimintatapoja rikkovaa, asiakaslähtöistä uusien palvelujen ja

Lisätiedot

Paikkatietoalusta ja alueet

Paikkatietoalusta ja alueet Paikkatietoalusta ja alueet Aluetietofoorumi 2018 Antti Jakobsson hankepäällikkö 1 Biotalous Energiatalous Kansalainen Paremmat palvelut, oman elämän parempi hallinta Liikenne ja logistiikka Rakennettu

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4 Lassi Lehto Paikkatiedon sisältöpalvelu 2 JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Päädokumentti ja liite 1 valmistuneet aiemmin JUHTA 28.9.2011

Lisätiedot

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta-hanke Maanmittauspäivät 31.5.2017 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 2 3 80% tiedosta on paikkatietoa!? = Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa. =Onko meillä tarvetta Julkishallinnon

Lisätiedot

GIS-arkkitehtuurit. Lassi Lehto, 17.9.2015

GIS-arkkitehtuurit. Lassi Lehto, 17.9.2015 1 GIS-arkkitehtuurit Lassi Lehto, 17.9.2015 2 GIS-arkkitehtuurit RM-ODP näkökulmat Kokonaiskuva (Enterprise) Tieto (Information) Laskennan hajautus (Computational) Verkkopalveluinfrastruktuuri (Engineering)

Lisätiedot

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007 Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 Print Tällä verkkolomakkeella metsäkeskus voi toimittaa Inspire direktiivin toimeenpanoon liittyvät seurantatiedot maa ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö 1 (10) Antti Rainio Tarkistettu verkoston kokouksessa

Inspire-sihteeristö 1 (10) Antti Rainio Tarkistettu verkoston kokouksessa Inspire-sihteeristö 1 (10) Kansallisen Tämä toimintasuunnitelma on tarkistettu kansallisen Inspire-verkoston perustamistilaisuussa 1.6.2009 käydyn keskustelun pohjalta. 1. Taustaa 1.1. Inspire-direktiivi

Lisätiedot

Paikkatietoalustahanke (MMM)

Paikkatietoalustahanke (MMM) Paikkatietoalustahanke (MMM) Osakokonaisuudet Tekninen Paikkatietoalusta Määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon palvelualusta Maankäyttöpäätökset Muodostetaan

Lisätiedot

Viitearkkitehtuuri tähtää paikkatiedon ekosysteemiin

Viitearkkitehtuuri tähtää paikkatiedon ekosysteemiin Viitearkkitehtuuri tähtää paikkatiedon ekosysteemiin Tietojärjestelmien ja paikkatietojen yhteentoimivuus on kaikkien etu. Pian kaikkien julkisen hallinnon organisaatioiden on laadittava toimintaansa koskeva

Lisätiedot

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Kunnat ja Inspire -koulutus Jani Kylmäaho 18.11.2014 Hyödyntämisen vaiheet Lisensointi ja käyttöoikeudet Metatiedot Aineisto saataville helposti hyödynnettävässä

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot