Toimintakertomus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2015"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Hyväksytty esitettäväksi liittokokoukselle hallituksen kokouksessa Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa kaikkiin politiikan osa-alueisiin eläinoikeuksista veropolitiikkaan. ViNOssa yhdistyvät kansalaisjärjestötoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vuonna 2015 ViNO sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionapua euroa. Valtionapupäätöksen tultua hallitus hyväksyi lisätalousarvion, joka huomioi kasvaneen valtionavun. Vuonna 2015 ViNOn toiminnassa panostettiin aiempaa selkeämmin tiettyihin projekteihin ja poliittisiin painopisteisiin. ViNOn toimintasuunnitelmaa uudistettiin vuodelle 2015 niin, että toimintasuunnitelmaan kirjattiin joukko poliittisia ja järjestöllisiä teemoja, joihin pureudutaan vuoden aikana erityisesti. Toimintasuunnitelmaprojektien ohella toimintaa ohjaa jatkuvan toiminnan kuvaus, johon on kirjattu liiton muu vuoden aikana tapahtuva toiminta. Tässä toimintakertomuksessa käsitellään ensin toimintasuunnitelmaan kirjattujen erillisten painopisteiden näkyminen toiminnassa. Dokumentin loppupuolella käydään puolestaan läpi muu liiton toiminta vuonna 2015.

2 2 Poliittinen vaikuttamisen painopisteet 2.1 Vaalit 2015 Keväällä 2015 käytiin eduskuntavaalit ja syksyllä pidettiin ViNOlle tärkeät edustajistovaalit kaikissa ylioppilas- ja opiskelijakunnissa Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa lukuunottamatta. Valtakunnallisista vaaleista ViNOssa vastaa vaaliohjauryhmä, johon kuuluu kuusi henkilöä. Vuonna 2015 vaaliohjausrymän jäseniä olivat Aleksi Nenonen, Silja Uusikangas, Ringa Prauda-Nydgren, Bella Forsgren ja Laura Karjalainen. Ohjausryhmän puheenjohtajana ja ViNOn vaalipäällikkönä toimii pääsihteeri. Ohjausryhmä on suunnitellut ja toteuttanut ViNOn eduskuntavaalikampanjan tiiviissä yhteistyössä hallituksen, ehdokkaiden ja jäsenjärjestöjen kanssa. Vaaliohjausryhmä on valittu vuoden 2013 liittokokouksessa toteuttamaan sekä vuoden 2014 eurovaalit että vuoden 2015 eduskuntavaalit. Ohjausryhmää täydennettiin vuoden 2015 alussa hallituksen jäsen Forsgrenilla Eduskuntavaalit 2015 ViNOn osalta eduskuntavaalit sujuivat erinomaisesti, kun eduskuntaan nousi ensimmäinen vinolainen kansanedustaja. Myös muut vinolaiset ehdokkaat keräsivät huomattavia äänimääriä ympäri Suomen. ViNOn kärkiteemoja nostettiin esille varsinkin vaalityöntekijän työpanoksella ja teemat näkyivät vahvasti tilatuissa vaaligrafiikoissa. Vaalityöntekijästä ja tämän viestintäosaamisesta oli merkittävää apua vaalityössä. ViNOn vaalikampanjointi erityisesti sosiaalisessa mediassa olikin paljon aiempaa näkyvämpää ja vaikuttavampaa. Liittokokous valitsi ViNOlle kolme kärkiehdokasta eduskuntavaaleihin, joiden ympärille kampanja rakennettiin. Kärkiehdokkaiden lisäksi ViNOn puheenjohtajat olivat vahvasti osa ViNOn kampanjaa. Kampanjan toteutuksesta ja suunnittelusta vastasivat pääsihteeri, palkattu

3 eduskuntavaalikoordinaattori ja vaaliohjausryhmä yhdessä ehdokkaiden ja heidän tukiryhmiensä kanssa. Vinolaisia ehdokkaita oli yhteensä 28 ehdokasta 11 vaalipiiristä. Kampanjan tavoitteet saavutettiin hyvin ja kokonaisuutena kampanja oli yksi historian parhaista. ViNOn puheenjohtaja Ozan Yanar valittiin eduskuntaan. Kaikki ViNOn jäsenjärjestöt osallistuivat eduskuntavaalikampanjointiin ja järjestivät vähintään yhden tapahtuman tai tempauksen omassa vaalipiirissään. Jäsenjärjestöt osallistuivat aktiivisesti ViNOn vaalikoulutuksiin ja tukivat paikallisia ehdokkaitaan vaalityössä. Myös kansainvälistä yhteistyötä vaalien alla tehtiin yhdessä muiden pohjoismaiden vihreiden nuorten kanssa. Nuorten ehdokkaiden äänimäärät olivat myös kokonaisuudessaan verrattuna 2011 eduskuntavaaleihin loistavat. Vinolaiset ehdokkaat keräsivät yhteensä lähes ääntä. Eduskuntavaalikampanjasta tehtiin erillinen kattava raportointi Edustajistovaalit ylioppilas ja opiskelijakunnissa ViNO osallistui aktiivisesti ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajistovaaleihin. Vihreät listat menestyivät edustajistovaaleissa erinomaisesti, yli kaksinkertaistaen edustajistopaikkansa. Myös aiempaa useammassa yliopistossa oli mahdollista äänestää vihreää listaa. Vihreistä listoista tuli edustajistovaalien myötä suurin poliittinen ryhmä ylioppilaskuntien edustajistoissa. Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnista Turun ammattikorkeakoulun ja Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakuntien edustajistovaaleissa oli omat vihreät listansa, jotka pärjäsivät myös hyvin. ViNO palkkasi edustajistovaaleja varten vaalikoordinaattorin ja myönsi paikallisjärjestöille hankeavustuksia listojen vaalityötä varten. Lisäksi syksyllä ViNOn toimistolla työskennelleen viestintäharjoittelijan työaikaa kului myös vaalimateriaalien tekemiseen. ViNO teki aktiivista some-viestintää vaalien tiimoilta ja nosti kampanjoinnissaan esiin paikallisia vihreitä listoja Tuki vinolaisille ehdokkaille muissa vaaleissa ViNO tuki ja kannusti jäseniään asettumaan ehdolle myös muissa luottamuspaikkavaaleissa. Avoimista luottamustoimipaikoista on tiedotettu jäsenistöä ja kannustettu vinolaisia hakemaan erilaisiin luottamustoimiin myös ViNOn ja puolueen ulkopuolella.

4 ViNO esitti syksyllä 2015 Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n hallitukseen Alviina Alametsää. ViNOn hallitus ja opiskelijavaltuuskunnan ohjausryhmä tukivat vahvasti Alametsän kampanjaa. Alametsä valittiin liittokokouksessa SYL:n hallitukseen. Lisäksi Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK:n varapuheenjohtajaksi valitulle Sonja Raitamäelle annettiin tukea ehdokkuudessa. 2.2 Perustulo Perustulo näkyi vuonna 2015 sekä ViNOn sisäisessä toiminnassa että ulkoisessa vaikuttamistyössä. Perustulo oli erityisesti esillä liiton sisäisessä poliittisessa keskustelussa sekä jäsenistön koulutuksessa. Esimerkiksi Vihreän sivistysliiton pääsihteeri Ville Ylikahri kävi kouluttamassa vinolaisia luottamushenkilöitä vihreiden perustulomallista alkuvuodesta. Perustulo oli myös ViNOn kannanottojen aiheena. Lisäksi perustuloteemaa pidettiin esillä erilaisissa sidosryhmätapaamisissa. Erillisten ulostulojen lisäksi perustuloa kytkettiin vuoden 2015 aikana aiempaa tiiviimmin osaksi muuta poliittista viestintää. Perustulo oli vahvasti esillä ViNOn eduskuntavaalikampanjassa. Perustulon eduskuntakäsittelyn ja hallitusohjelmaan kirjatun perustulokokeilun tiimoilta tehtiin myös yhteistyötä vinolaisen kansanedustajan Ozan Yanarin kanssa. 2.3 Tasa arvoinen terveydenhuolto kaikille Tasa-arvoista terveydenhuoltoa nostettiin perustulon tapaan esiin erityisesti kevään 2015 eduskuntavaalien aikaan kannanottojen ja haastattelujen kautta. ViNOn hallitus seurasi vuoden mittaan sote-uudistuksen etenemistä ja reagoi uudistuksen käänteisiin tarpeen mukaan. Hallituksen jäsenet ottivat kantaa sote-kysymyksiin muun muassa kirjoittamalla mielipidekirjoituksia Helsingin Sanomiin. Myös yhteistyö puolueen ja eduskuntaryhmän kanssa nähtiin mielekkääksi tavaksi vaikuttaa sote-uudistukseen. Soten tiimoilta suunniteltiin myös yhteistä paneelia sidosryhmäyhteistyönä Keskustanuorten kanssa, sillä yhteistyö hallituspuolueen nuorisojärjestön kanssa nähtiin mahdollisuutena hedelmälliselle keskustelulle ja vaikuttamistyölle. Sote-uudistuksen aikataulun venymisen takia myös ViNOn terveydenhuoltokeskustelua nähtiin järkeväksi jatkaa. Tasa-arvoinen terveydenhuolto kaikille -projektia jatketaankin myös vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa.

5 3 Järjestöllinen kehittämisen painopisteet 3.1 Uuden strategian valmistelu ViNOlle kirjoitettiin vuonna 2015 uusi strategia, joka on voimassa vuoteen Strategiaa valmisteleva työryhmä valittiin alkuvuodesta avoimella haulla. Työryhmän puheenjohtajana toimi ViNOn puheenjohtaja Saara Ilvessalo ja sihteerinä ViNOn pääsihteeri sekä jäseninä Tekla Kosonen, Vaula Metso, Teo Comet, Anni Heinälä ja Kalle Hietala. Strategia valmisteltiin avoimuuden periaatteen mukaisesti ja se kävi valmistelun eri vaiheissa kahdella erillisellä jäsenistön kommenttikierroksella. Strategia on tavoitellun mukaisesti aiempaa tiiviimpi ja ytimekkäämpi ja keskittyy erityisesti tavoitteiden määrittelyyn. Strategia hyväksyttiin liittokokouksessa syksyllä. 3.2 Valtakunnallisesta paikalliseen viestintään ViNOn on lisännyt vuoden aikana somekanavien aktiivisuutta ja kattavuutta merkittävästi. Facebook-sivujen tykkäysmäärä on kasvanut alle kahdesta tuhannesta yli 3000 tykkäykseen. Myös Twitter- ja Instagram-tilien seuraajamäärät ovat kasvaneet vuoden aikana merkittävästi. ViNO on mukana myös uusissa sosiaalisen median kanavissa. Vuonna 2015 ViNO liittyi esimerkiksi Snapchattiin. Vuonna 2015 sosiaalisessa mediassa on panostettu paikallisjärjestöjen viestien ja tapahtumien jakamiseen. Jäsenjärjestöille on tarjottu mahdollisuuksia viestiä myös liiton somen ja muiden viestintäkanavien kautta. Erityisesti eduskuntavaalien aikaan ViNOn viestinnässä korostuivat vinolaiset ehdokkaat ympäri Suomen. Lisäksi syksyllä 2015 ViNOn hallituslaiset käynnistivät #siksivino-kampanjan, jonka tarkoituksena oli esitellä vinolaisten taustoja ja motiiveja toimia politiikassa. ViNOn viestintää seuraamalla onkin voinut vuoden mittaan saada hyvän kuvan siitä missä ja miten vinolaiset toimivat. Alkuvuodesta eduskuntavaalikoordinaattori vastasi liiton vaaliviestinnästä. Viestinnän tueksi on myös syksyllä palkattu viestintäharjoittelija. Palkatut työntekijät ja harjoittelijat ovat lisänneet viestinnän suunnitelmallisuutta ja määrää. Vuonna 2015 ViNO tilasi uudet t-paidat, joita myytiin osana varainhankintaa. Pakolaiskriisin johdosta liitto tilasi myös Refugees welcome -paitoja, joiden tuotto on ohjattu hyväntekeväisyyteen SPR:lle.

6 3.3 Järjestökentän kehitys Vuonna 2015 keskityttiin jäsenjärjestökentän kehitykseen. Järjestökentällä on keskitytty ViNOn jäsenjärjestöjen voimavarojen kasvattamiseen ja toiminnan järkevöittämiseen. Viime vuonna alkanutta järjestöuudistusta on edistetty purkamalla toimimattomia yhdistyksiä sekä perustamalla uusia toimintaryhmiä. Järjestöuudistuksen myötä säästyneitä resursseja on keskitetty jäsenjärjestöjen voimavarojen kasvattamiseen muun muassa lisääntyneen neuvonnan sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajapäivien avulla. Vuoden aikana lakkautettiin neljä toimimatonta jäsenjärjestöä: Satakunnan vihreät nuoret ja opiskelijat, Kanta-Hämeen vihreät nuoret ja opiskelijat, Savonlinnan vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Kymenlaakson vihreät nuoret ja opiskelijat. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori panosti vuonna 2015 paikallisjärjestöjen tukemiseen. Tukea annettiin koulutusten, vierailujen sekä aktiivisen yhteydenpidon muodossa. Vuoden aikana järjestettiin jäsenjärjestöskypejä ja soittokierroksia järjestötoimijoiden tukemiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Paikallisjärjestöjen puheenjohtajien tukemiseksi järjestettiin puheenjohtajapäivät kaksi kertaa vuoden aikana. Hallituksesta valittiin yksi jäsenjärjestökummi, joka vastasi järjestöjen tukemisesta ja järjestökentän kehittämisestä järjestö- ja koulutuskoordinaattorin työparina. Vuonna 2015 perustettiin ViNOn toimintaryhmä Mikkeliin. Raskaan järjestöbyrokratian pyörittämisen sijaan paikalliset vihreät nuoret ovat voineet keskittyä poliittiseen vaikuttamiseen ja kevyemmän ViNO-toiminnan aloittamiseen. 3.4 Tapahtumat 2015 Vuoden 2015 aikana järjestettiin yhdeksän valtakunnallista ViNOn tapahtumaa. Tapahtumissa oli sekä kaikille avoimia tilaisuuksia, jäsenjärjestöjen kouluttamiseen ja tukemiseen keskittyviä tapahtumia että koulutusta eduskuntavaaleista. Vuonna 2015 järjestetyt tapahtumat olivat: Superviikonloppu jäsenjärjestöjen, ohjausryhmien ja ViNOn hallituksen jäsenille tammikuussa

7 Eduskuntavaalikoulutus ehdokkaille ja kampanjapäälliköille helmikuussa Hallituksen ja ohjausryhmien kesäkokous kesäkuussa Turussa ViNOn kesäleiri kesäkuussa Kaikille toiminnasta kiinnostuneille tarkoitettu Väentapaaminen lokakuussa Jäsenjärjestöjen puheenjohtajille tarkoitettut puheenjohtajapäivät keväällä ja syksyllä järjestettiin yksi keväällä ja toinen syksyllä ViNOn alumnitapaaminen lokakuussa ViNOn liittokokous marraskuussa Joensuussa 3.5 Ohjausryhmien toiminnan kehittäminen ja avaaminen ViNOn koulutus- ja opiskelijapoliittista valtuuskuntaa (ent. opiskelijavaltuuskunta), kuntafoorumia ja Rönsyä ohjaavien ohjausryhmien työskentelyä ja keskustelua on siirretty enenevässä määrin järjestön yleisille keskustelukanaville. Ohjausryhmien rooli ViNOn valtakunnallisten tapahtumien, kuten Väentapaamisen ohjelman suunnittelussa ja järjestämisessä kasvoi myös vuoden 2015 aikana merkittävästi. Jäsenistöä on aktivoitu toimimaan ohjausryhmien teemojen saralla myös itse ohjausryhmien ulkopuolelta. Kuntafoorumin ja koulutus- ja opiskelijapoliittisen valtuuskunnan toimintaa on avattu kaikille kiinnostuneille ja tapahtumatarjontaa kehitetty vuoden aikana. 3.6 Vapaaehtoiset ja teemaryhmät ViNOssa on kehitetty uusia tapoja tulla mukaan toimintaan. Paikallistoiminnan rinnalle on nostettu teemaverkostot, joita on tällä hetkellä kaksi: eläinpoliittinen ja feministinen verkosto. Verkostot toimivat matalan kynnyksen tapana tulla mukaan ViNOon ja keskittyä tiettyyn temaattiseen aiheeseen. Valtakunnallisten verkostojen toiminta-alustana ovat olleet Facebook-ryhmät ja niihin ovat voineet liittyä kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Verkostot ovat keskustelleet ajankohtaisista poliittisista aiheista, tehneet kannanottopohjia ja järjestäneet tapahtumia. Erityisesti syksyn Väentapaamisessa järjestettiin valtakunnallisten verkostojen ideoimaa ja suunnittelemaa ohjelmaa. Lisäksi ViNO on käyttänyt verkostoja asiantuntija-apuna ja tarjonnut verkostojen jäsenille mahdollisuutta osallistua erilaisiin sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin.

8 3.7 Rönsy Rönsyn paperilehti ilmestyi vuonna 2015 kaksi kertaa. Ensimmäinen lehti ilmestyi eduskuntavaalien alla ja sitä jaettiin myös kaduilla osana vaalikampanjointia. Toinen numero ilmestyi loppuvuodesta ja sen teemana oli yhteisöllisyys. Rönsyllä oli palkattu päätoimittaja, joka toimi myös lehden ohjausryhmän puheenjohtajana. Rönsyn verkkolehti on päivittynyt säännöllisesti. Verkkolehdessä julkaistava Perjantaikolumni on toiminut hyvin myös uusien kirjoittajien aktivoimisessa. 3.8 ViNOn arkistointijärjestelmän tulevaisuus ViNOn wikin käytöstä luovuttiin vuonna ViNO on siirtynyt muihin pilvipalveluihin, pääasiassa Google Driveen ja Dropboxiin, joiden käyttöä systematisoitiin vuoden 2015 aikana. Vuonna 2016 valmistuva puolueen extranet-uudistus mahdollistaa uuden arkistointijärjestelmän luomisen. Osa extranetistä on jo käytössä ja vuoden 2015 lopussa sinne alettiin koostaa ViNOn kuvapankkia. ViNOn jäsenjärjestösivut julkaistaan vuonna 2016, kun extranet saadaan täysimittaisesti jäsenjärjestöjen käyttöön. 4 Jatkuvan toiminta 4.1 Poliittinen vaikuttaminen Ohjelmatyö ViNO tekee ohjelmatyötä muutosesitysten pohjalta jatkuvasti ja tuottaa tarpeen mukaan linjapaperin ja kannanoton välimaastoon asettuvia avauksia. Osana avauksien valmistelua hallitus voi järjestää erillisiä asiantuntijatapaamisia. ViNOn ohjelmat ja linjapaperit on avattu jäsenjärjestöjen ja jäsenten muutosesityksille vuoden 2013 alussa. Jäsenjärjestöjä ja jäseniä kannustetaan tutustumaan ViNOn ohjelmiin ja linjapapereihin sekä tekemään muutosesityksiä.

9 Vuonna 2015 kartoitettiin ViNOn talouspoliittisen ohjelman päivitystarpeita ja aloitettiin ohjelman päivittämisen valmistelu. Laajojen päivitystarpeiden vuoksi hallitus päätti siirtää ohjelman valmistelun vuodelle ViNOn kesäleirin workshopissa käydyn keskustelun ja jäsenten aktiivisuuden ansiosta syntyi idea muotoilla ViNOn seksuaalikasvatusteesit, joissa käsiteltäisiin koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämistä erityisesti kunnioitus, turvallisuus ja moninaisuuden ja moninaisten identiteettien tunnustaminen ja tunnistaminen osalta. Teesien valmistelua jatketaan vuonna Kannanotot ja blogitekstit Muuta ohjelmatyötä täydentävät kannanotot ja blogitekstit. Niillä ViNO paitsi reagoi käytävään keskusteluun myös nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. Tavoitteena on, että ViNOn kannanotot ylittävät valtakunnallisen uutiskynnyksen. ViNO on ottanut vuoden aikana kantaa muun muassa laadukkaan maksuttoman koulutuksen, ILO-sopimuksen, luonnonsuojelualueiden, opintotuen, perustulon, translain uudistuksen, hiilivapaan Suomen, inhimillisen maahanmuuttopolitiikan ja vapaamman aborttilainsäädännön puolesta sekä rasismia ja veroparatiiseja vastaan. Kannanottoja on tehty myös yhdessä muiden järjestöjen kanssa poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Kannanottoja tehtiin vuonna 2015 yhteensä 29.Ulkoista vaikuttamista tehtiin myös erilaisten annettujen haastattelujen ja blogien kautta. ViNOlla oli Vihreän Langan nettisivuilla joka toinen viikko ilmestyvä oma blogivuoro. Vähän vinossa -blogi on kolumnimainen blogi räväköihinkin keskustelunavauksiin. Blogin kirjoittivat keväällä erityisesti eduskuntavaaliehdokkaat ja syksyllä vinolaiset aktiivit. Useat kannanotot saivat alkunsa ViNOn jäsenistön aloitteesta ja monet nopeaa reagointia vaatineet asiat saatiin nostettua keskusteluun joukkoistamalla kannanottojen kirjoittamista ViNOn sisäisissä viestintäkanavissa. Myös ViNOn sosiaalisen median kanavissa jaettiin huomattavasti aiempaa enemmän ViNOn jäsenten ja jäsenjärjestöjen tekemiä kannanottoja tai blogitekstejä. Myös ohjausryhmiä hyödynnettiin kannanottojen tekemisessä aiempaa enemmän ja ohjausryhmien puheenjohtajat olivat myös allekirjoittajina omiin vastuualueisiinsa liittyneissä kannanotoissa. Vuonna 2015 mielipidekirjoitustyöpajoja pidettiin Väentapaamisessa ja eduskuntavaalikoulutuksessa. Lisäksi vinolaiset ovat päässeet hiomaan kirjoittamistaitojaan Rönsyn verkkolehdessä julkaistavassa Perjantaikolumnissa

10 4.2 Kunnallispolitiikka Uuden valtuustokauden alussa keväällä 2013 aloittanut ViNOn kuntafoorumi kokoaa yhteen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut sekä muihin kunnallisiin luottamustoimiin valitut vinolaiset. Kuntafoorumin puitteissa toteutetaan kunnallispolitiikkaan liittyvää koulutusta, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja saadaan vertaistukea sekä tehdään ViNOn kunnallispolitiikan kannanmuodostusta. Kuntafoorumin toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen kunnallispoliittisina vastaavina. Kuntafoorumin puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Marika Kemppainen ja jäseninä Heli Ruuskanen, Vera Kauppinen ja Riikka Karppinen. Ohjausryhmä valmistelee hallitukselle kunnallispolitiikkaan liittyviä avauksia, tukee vinolaisia kuntatoimijoita sekä vastaa kuntatoimijoiden verkostosta. Tavoitteena on vakiinnuttaa kuntafoorumin toiminta pitkällä aikavälillä ja vahvistaa vinolaisten kuntatoimijoiden verkostoa. Vuonna 2015 kuntafoorumin ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Toiminnassa keskityttiin erityisesti jäsenjärjestöjen kuntapoliittisen vaikuttamisen tukemiseen ja tarpeiden kartoittamiseen. Helsingin vihreät nuoret perustivat syksyllä 2015 maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille vaativan kuntalaisaloitteen ja kuntapoliittisen tapahtumasarjan. Kuntafoorumin ohjausryhmä on tiedottanut näistä Helsingissä hyvin toimivista kuntapoliittisistakonsepteista myös muille ViNOn paikallisjärjestöille 4.3 Vaikuttaminen puolueessa ViNO toimii vahvana itsenäisenä toimijana Vihreiden sisällä. ViNO kanavoi jäsentensä tavoitteita osaksi Vihreiden politiikkaa. ViNO vaikutti aktiivisesti Vihreiden politiikkaan koko vuoden. Viikottaisen yhteydenpidon ja eduskuntaryhmän kokouksiin osallistumisen lisäksi merkittävin kädenjälki puolueen poliittiseen linjaan päästiin jättämään kesäkuun puoluekokouksessa, jossa valittiin puolueen

11 uudet luottamushenkilöt. Vinolaiset saivatkin puoluekokouksessa vahvan edustuksen puolue-elimissä. Lisäksi vinolaiset ovat osallistuneet lukuisten puolueen ohjelmien valmisteluun puoluevaltuuskunnassa ja työryhmissä sekä osallistuneet aktiivisesti edustajina muissa puolue-elimissä. ViNOn johto tapasi vuoden 2015 aikana säännöllisesti puolueen puheenjohtajistoa, puoluesihteeriä, kansanedustajia ja ministereitä. ViNOn edustajat puoluehallituksessa ja -valtuuskunnassa kouluttivat myös alkuvuodesta ViNOn hallitusta puolueen sisäisestä vaikuttamistyöstä ja puoluehallituksen sekä -valtuuskunnan roolista. ViNO osallistui aktiivisesti puolueen ohjelmatyöhön, erilaiset työryhmäedustukset ja vinolaisten edustus puolueen luottamuselimissä on eritelty alla Puoluekokous Vuonna 2015 ViNOssa pidettiin ensimmäistä kertaa jäsenäänestys ViNOn ehdokkaista puolueen luottamustoimiin. Aiemmin ehdokkaat valittiin kevätliittokokouksessa, mutta liiton siirryttyä yhden liittokokouksen malliin päätettiin ehdokkaat jatkossa valita sähköisellä äänestyksellä. Vaaliin asettui paljon ehdokkaita ja sähköisen äänestyksen prosessi sujui moitteita. ViNO neuvotteli puoluekokouksen henkilövalintatyöryhmässä oman äänestystuloksensa mukaisesti. Henkilövalintatyöryhmässä ViNOa edusti pääsihteeri. ViNOn tavoitteet puolueen henkilövalinnoissa toteutuivat erinomaisesti. ViNOn ehdokkaista valittiin puoluevaltuuskuntaan varapuheenjohtaja, viisi varsinaista edustajaa, neljä varaedustajaa sekä puoluehallitukseen yksi varsinainen jäsen. Lisäksi ViNOn vuosien puheenjohtaja ja ViNOn vuoden 2015 eduskuntavaalien kärkiehdokas Maria Ohisalo valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi murskaluvuin. Puolueen luottamustoimiin valittiin myös muiden yhdistysten kautta useita nykyisiä ja entisiä vinolaisia. ViNO vaikutti henkilövalintojen puolekokouksessa puolueen linjaan jättämällä puoluekokousaloitteen. ViNOn aloite suomalaisten eläkerahastojen sijoitusten vetämisestä pois

12 veroparatiiseista ja fossiilisista polttoaineista hyväksyttiin puoluekokouksessa yksimielisesti. Myös ViNOn jäsenjärjestöt ja yksittäiset jäsenet tekivät omia puoluekokousaloitteitaan. ViNOn edustajat pitivät yhteensä 15 puhetta poliittisessa yleiskeskustelussa sekä lukuisia lyhyempiä puheenvuoroja muissa asiakohdissa. ViNO toimi puoluekokouksessa yhtenäisenä ryhmänä, mutta ilman ryhmäkuria. ViNOn ryhmään voivat osallistua kaikki vinolaiset puoluekokousdelegaatit heidät asettaneesta taustayhteisöstä riippumatta. ViNO järjesti kaikille vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen, jossa tutustuttiin yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä muodostettiin niihin kantoja. Samalla vinolaisia rohkaistiin pitämään puheenvuoroja puoluekokoussalissa. Vinolaiset edustajat pidettiin hyvin informoituna myös puoluekokouksen kuluessa ja puoluekokousedustajat tapasivat kaikilla tauoilla ja valmistautuivat seuraavaan istuntoon Puoluehallitus Puoluehallituksessa kaudella ViNOa edustavat Saara Ilvessalo ja varajäsen Lotta Kortteinen. Kaudella ViNOn puoluehallitusedustajana toimii Saara Hyrkkö sekä puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. Myös ViNOn puheenjohtajilla on puoluehallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus ja he osallistuivat kokouksiin aktiivisesti. Puoluehallituksen edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti kokouksiin ja vaikuttaneet niissä ViNOn kantojen mukaisesti. Puoluehallituksen edustajat toimittivat esityslistat kommentoitavaksi ViNOn hallitukselle ja aktiiveille aina ennen kokousta. Tarvittaessa esityslista-asioita käytiin läpi yksityiskohtaisesti myös puheenjohtajien, puoluehallitusedustajien ja pääsihteerin kesken ennen kokousta. Jokaisen puoluehallituksen kokouksen jälkeen edustajat myös raportoivat päätöksistä vinolaisille.

13 4.3.3 Puoluevaltuuskunta Kaudella ViNOa edustivat Paloma Hannonen, Jarno Lappalainen, Maria Ohisalo, Veli-Matti Partanen ja Niina Ratilainen sekä varajäsenet Senja Laakso, Aaro Häkkinen, Sarianna Mankki, Janne Hakkarainen ja Olga Haapa-aho. Vuoden 2015 puoluekokouksessa seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi Jarno Lappalainen. Puoluevaltuuskunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Alviina Alametsä, Miikka Keränen, Anni Heinälä, Konsta Weber ja Emma Kolu sekä varajäseniksi Laura Mansikkamäki, Toivo Laitinen, Johanna Riitakorpi ja Emil Bulut. Vinolaisia on puoluevaltuuskunnan jäsenissä myös useita piirien ja valtakunnallisten järjestöjen edustajina. Puoluevaltuuskunnan edustajat lähettivät esityslistat ennen kokousta kommentoitavaksi ViNOn hallitukselle ja aktiiveille. Lisäksi raportointi kokousten jälkeen oli kattavaa. ViNOn edustajat puoluevaltuuskunnassa osallistuivat aktiivisesti puoluevaltuuskunnan sisäisillä viestintäkanavilla käytäviin keskusteluihin puolueen linjoista ja osallistivat tähän myös ViNOn hallitusta. Myös puoluevaltuuskunnan kokousten aikana käytiin aktiivista keskustelua sosiaalisen median kanavien kautta käsittelyssä olleista asioista. Puoluevaltuuskuntakauden vaihtuessa uusille edustajille pidettiin koulutus puoluevaltuuskunnassa toimimisesta. Koulutuksessa käsiteltiin valtuuskunnan toimintaa, kerrottiin ViNOn toimintatavoista sekä suunniteltiin tulevan kauden toimintaa Puolueen työryhmät Puolue asetti vuonna 2014 kaksivuotiskaudelle työryhmää. Vinolaisia oli 12 työryhmässä. Näistä työryhmistä kuudessa on vinolainen puheenjohtaja ja jäseninä yhteensä 24 vinolaista. Puolueen poliittisen ohjelman työryhmässä ViNOa edustivat Maria Ohisalo ja Jarno Lappalainen. Syksyllä 2015 puoleelle valittiin uudet työryhmät. Työryhmiä perustettiin yhteensä 16 ja niihin valittiin yhteensä 25 vinolaista. Lähes jokaiseen työryhmään valittiin vähintään yksi vinolainen jäsen ja viiden työryhmän puheenjohtajaksi valittiin vinolainen. Vinolaiset osallistuivat aktiivisesti myös kaikkiin puoluevaltuuskunnan yhteydessä pidettyihin iltatyöryhmiin. Puolueen eduskuntavaalikampanjaryhmässä ViNOa edusti pääsihteeri. Kaikkiin

14 puolueen työryhmiin, joihin vaadittiin esitystä, ViNO esitti ja sai edustajansa. Työryhmien raportoinnista ei tehty erillistä ohjeistusta, sillä jokaisen työryhmän työ poikkesi hieman toisistaan ja raportointitavat ja -velvollisuudet käsiteltiin työryhmä- ja tapauskohtaisesti erikseen. 4.4 Yhteiskampanjat Kansalaisaloitteet Vuonna 2015 eduskuntakäsittelyssä ei ollut yhtään ViNOn tukemaa kansalaisaloitetta. ViNO päätti vuonna 2015 tukea äitiyslain uudistamista ajavaa kansalaisaloitetta sekä aloitetta kaikille yhteisestä katsomusaineesta koulussa. ViNO toimi kannattamien aloitteiden puolesta mainostamalla niitä sosiaalisen median kanavissaan ja kannustamalla jäseniään allekirjoittamaan aloitteet Valtakunnalliset yhteistapahtumat Keväällä 2015 ViNO osallistui perinteisesti Maailma kylässä -festivaaleille, jossa pidettiin yhteistä esittelypöytää Helsingin vihreiden nuorten kanssa. ViNO järjesti syksyllä 2015 oman ohjelmaosion Helsingissä järjestettyyn Feministiseen foorumiin. Tilaisuuden olivat keskustelemassa seksibloggaaja Melissa Mäntylä, pappi/seksuaalineuvoja Laura Mäntylä ja sukupuolentutkimuksen lehtori Martina Reuter otsikolla seksualisoitunut yhteiskunta ja feministinen seksi. Loppuvuodesta ViNO järjesti yhdessä Luonto-liiton, Vasemmistonuorten, Demarinuorten ja Maan ystävien kanssa mielenosoitusmatkan Pariisin ilmastoneuvotteluihin. Matka oli onnistunut, vaikka Pariisin terrori-iskujen takia Pariisin turvallisuustilanne muuttui eikä suuria mielenosoituksia voitu järjestää. Lisäksi Luonto-liitto ja Maan ystävät vetäytyivät järjestelyistä ja osa osallistujista perui osallistumisensa turvallisuussyistä. ViNOn jäseniä oli matkalla yhteensä 11 henkeä ja ViNOn hallituksen jäsen Vera Kauppinen osallistui matkanjärjestäjän ominaisuudessa. Ennen Pariisin matkaa ViNO järjesti yhdessä Vasemmistonuorten ja Luonto-liiton kanssa seminaarin Pariisin ilmastoneuvotteluista. Seminaari herätti paljon kiinnostusta ja osallistujia oli runsaasti.

15 Vuosi 2015 oli mielenosoitusten vuosi. Poliittinen tilanne ja hallituksen toimet saivat ihmiset osoittamaan mieltään monesta eri aiheesta. ViNO osallistui aktiivisesti kaikkiin kantojensa mukaisiin mielenosoituksiin ja rohkaisi jäseniään lähtemään mukaan mielenosoituksiin. ViNO oli vuoden aikana mukana viidessä mielenosoituksessa yhteensä noin 150 vinolaisen voimin. Mielenosoituksien aiheet vaihtelivat arktisen alueen suojelusta aina opintotukileikkauksien vastustamiseen Muu valtakunnallinen yhteistoiminta ViNO toimi aktiivisesti Demo Finlandissa, Puolueiden Kansainvälisessä Demokratiayhteistyössä. ViNOn edustaja Niina Ratilainen osallistui Demon Youth in action projektin opintomatkalle Bangladeshiin. Demon NYT-ryhmässä ViNOa edusti Pilvi Nummelin Teemapäivät ja tapahtumat ViNOn jäsenjärjestöt osallistuivat useilla paikkakunnilla Mahdollisuuksien toreihin. Toreilla esiteltiin paikallisjärjestöjen ja ViNOn toimintaa, jaettiin esitteitä, juteltiin kävijöiden kanssa ja järjestettiin osallistavaa ohjelmaa. Mahdollisuuksien toreilla oltiin Turussa, Helsingissä ja Tampereella. ViNO oli hyvin edustettuna myös kaikissa Pride-kulkueissa ympäri maan. ViNO kampanjoi somessa eri teemapäivien aikaan. Keväällä 2015 vaalien alla järjestettiin myös naisten päivänä tempauksia monilla paikkakunnilla. Viestintäharjoittelija kokosi syksyllä 2015 listauksen kaikista kansallisista ja kansainvälisistä teemapäivistä, mikä tukee jatkossa ViNOn kampanjointia erilaisten teemapäivien ympärillä. 4.5 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä ViNO kuuluu jäsenenä seuraaviin toimintaansa lähellä oleviin yhdistyksiin: Vihreä liitto Federation of Young European Greens Vihreä Sivistysliitto Kepa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto

16 Reilu kauppa Seta Suomen Pakolaisapu Vailla vakinaista asuntoa Kynnys ViNO esitti ehdokkaita yhdistysten luottamustoimiin ja osallistuu yhdistysten vuosikokouksiin. ViNOn edustajat muiden järjestöjen luottamustoimissa raportoivat hallitukselle toiminnastaan ja järjestön ajankohtaisista asioista. Vinolaiset luottamustoimissa muissa järjestöissä: NUORA, Lotta Kortteinen Allianssi, hallituksen varajäsen Verna Castren Seta, hallituksen jäsen Emil Bulut FYEG, pj Teo Comet Visio, hallituksen jäsen Janette Huttunen SYL, hallituksen jäsen Alviina Alametsä SAMOK, vpj Sonja Raitamäki UNR, puheenjohtajisto Anna Kylmänen Reilu kauppa, hallituksen jäsen Lotta Alhonnoro 4.6 Opiskelijatoiminta ViNO reagoi ja vaikuttaa valtakunnalliseen opiskelijapolitiikkaan sekä seuraa kansainvälistä opiskelijapolitiikkaa. ViNO tekee tiivistä yhteistyötä myös opiskelijapolitiikassa vihreän eduskuntaryhmän sekä muiden poliittisten ja sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen kanssa ViNO tukee ylioppilas- ja opiskelijakuntien vihreitä toimijoita ja kannustaa uusien vihreiden edustajistoryhmien perustamiseen. ViNO tarjosi myös tukea vihreille listoille edustajistovaaleissa. Syksyn edustajistovaaleissa Vihreät listat ympäri Suomen saivat suuren voiton. ViNO tuki edustajistovaaleja myöntämällä paljon hankeavustuksia paikallisjärjestöille. Puolue tuki ViNOn edustajistovaalikampanjointia 4000 euron avustuksella.

17 ViNO palkkasi vuonna 2015 erillisen edustajistovaalikoordinaattorin, joka auttoi vihreitä listoja ympäri Suomen. Vihreitä listoja ja opiskeijapoliittisia teemoja nostettiin ennen vaaleja ViNOn kanavissa ja viestintäharjoittelija teki visuaalisia materiaaleja Vihreiden listojen käyttöön. ViNOn opiskelijapoliittista vaikuttamistyötä suunnitteli ja koordinoi opiskelijavaltuuskunnan ohjausryhmä. Opiskelijavaltuuskunnan toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Toivo Laitinen ja jäseninä Miikka Keränen, Mikko Vesterinen, Anna Kylmänen, Sara Luotonen ja Viljami Kankaanpää. ViNOn hallituksen koulutus- ja opiskelijapolitiikasta vastaava jäsen toimi myös ohjausryhmässä. Opiskelijavaltuuskunnan puitteissa toteutettiin ViNOn opiskelijapolitiikan kannanmuodostusta, opiskelijatoimijoiden koulutusta sekä valmistautuminen niin edustajistovaaleihin kuin SYLin ja SAMOKin liittokokouksiinkin. ViNOlaisia valittiin useisiin opiskelijaliikkeen luottamustoimiin. SYL:n hallitukseen valittiin vinolainen Alviina Alametsä ja SAMOK:n varapuheenjohtajaksi Sonja Raitamäki. Lisäksi vihreitä opiskelijatoimijoita valittiin ylioppilas- ja opiskelijakuntiin sekä toisen asteen opiskelijajärjestöihin eri puolilla Suomea. 4.7 Järjestötoiminta ViNOlla on 14 toimivaa jäsenjärjestöä ja 2 toimintaryhmää Tuki jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille ViNOlla oli vuonna toimivaa jäsenjärjestöä sekä kaksi toimintaryhmää eri puolilla Suomea. Järjestökentällä keskityttiin ViNOn jäsenjärjestöjen voimavarojen kasvattamiseen. Ohjenuorana kaikelle toiminnalle toimi vähemmän byrokratiaa, enemmän maailman pelastamista ja jäsenjärjestöjen tukemisessa tähdättiin byrokratian vähentämiseen ja järjestön poliittisten voimavarojen kasvattamiseen. Tähän päästiin muun muassa siten, että jäsenjärjestöt pystyivät siirtämään osan yhdistysbyrokratiasta (kuten jäsenasioita) ViNOn järjestökoordinaattorin

18 hoidettavaksi. Lisäksi koulutuksella ja jatkuvalla yhteydenpidolla kasvatettiin jäsenjärjestöjen voimavaroja sekä osaamista. Vuoden 2015 aikan jatkettiin toimintaryhmämallin kehittämistä ja vuoden aikana syntyikin yksi uusi toimintaryhmä Mikkeliin. ViNOn järjestö- ja koulutuskoordinaattori tuki ja neuvoi järjestöjä kaikissa toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestökoordinaattorin lisäksi töitä jäsenjärjestöjen parissa tekivät ViNOn hallituksen järjestökummi. Kummi teki jäsenjärjestöihin soittokierroksia, joissa vaihdettiin kuulumisia ja tietoa tulevista tapahtumista sekä tarjottiin vertaistukea ja apua jäsenjärjestöille. Soittokierrosten lisäksi jäsenjärjestöihin oltiin yhteyksissä muun muassa kahden jäsenjärjestöskypen, noin joka toinen viikko ilmestyneen järjestöinfon sekä henkilökohtaisten vierailujen muodossa Yleis ja hankeavustus ViNO tuki jäsenjärjestöjään myös rahallisesta. ViNO myöntää jäsenjärjestöilleen yleisavustusta 100 euroa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vastaan. Vuonna 2015 yleisavustuksia maksettiin yhteensä euron edestä. Lisäksi ViNO jakoi hankeavustuksia jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille hakemuksia vastaan. Hankeavustusten myöntämisestä päätti järjestö- ja koulutuskoordinaattori vuotuiseen 200 euroon asti per järjestö. Tämän rajan ylittävistä hakemuksista päätti hallitus kokouksissaan. Hankeavustuksia haettiin muun muassa edustajistovaalikampanjointiin ja uusien illan kulujen kattamiseksi. Myönnetyt hankeavustukset raportoitiin ja raportit ovat olemassa tulevaisuutta varten sähköisessä muodossa. Vuonna 2015 hankeavustuksia myönnettiin yhteensä 3430 euroa seitsemälle eri järjestölle. Jäsenjärjestöt hakivat vuonna 2015 aiempaa selvästi enemmän hankeavustuksia tukemaan omaa toimintaansa, mikä on erittäin positiivista.

19 4.7.3 Jäsenhankinta Jäsenhankintaa pyrittiin tekemään raikkailla avauksilla, aktiivisemmalla läsnäololla sosiaalisessa mediassa sekä matalan kynnyksen, laadukkailla tapahtumilla. ViNO perusti Instagram-tilin, päivitti entistä ahkerammin Twitteriä ja Facebookia sekä kirjoitti muun muassa blogeja ja kannanottoja. Vuonna hyödynnettiin ahkerasti Facebook-mainostusta: tapahtumiin sekä kannanottoihin maksettiin näkyvyyttä ja vuoden lopussa mainostettiin liittymismahdollisuutta ViNOon usean kuukauden ajan. Strategian mukaisesti ViNO kohdensi jäsenhankinnan strategisesti valittuihin tapahtumiin. Näitä tapahtumia ovat mm. Maailma kylässä -festivaali. Näkyminen myös erilaisissa mielenosoituksissa toi uusia jäseniä. Eduskuntavaalit ja puolueen menestys niissä olivat erinomaista jäsenhankintaa. Vaalien jälkeen uusia jäseniä tuli runsaasti. Jäsenhankinnan kannalta myös syksyn Väentapaaminen oli menestys, sillä tapahtumaan osallistui suuri joukko nuoria, jotka eivät aiemmin ole olleet ViNOn tapahtumissa. Tapahtumien lisäksi jäsenhankinnassa hyödynnetään Facebook-mainostusta ja jäsenhankintakilpailuja. Kevään eduskuntavaalien jälkeen jäsenhankintaa kohdennettiin ehdokkaiden tukiryhmissä olleisiin Henkilöjäsenet Järjestö- ja koulutuskoordinaattori koordinoi yhdessä hallituksen kanssa henkilöjäsenten verkostoa. Henkilöjäsenet valitsivat liittokokousedustajansa etäkokouksella viikkoa ennen liittokokousta. Ennen liittokokousta järjestettiin myös henkilöjäsenten tapaaminen, jossa valmistauduttiin yhdessä liittokokouseen. Lisäksi niille henkilöjäsenille, joiden asuinpaikkakunnalla toimii ViNOn jäsenjärjestö, tiedotettiin mahdollisuudesta osallistua jäsenjärjestön toimintaan ja liittyä sen jäseneksi. Myös valtakunnallisten teemaverkostojen perustaminen on vastannut henkilöjäsenten tarpeisiin, sillä verkostojen toimintaan on helppo osallitusta asuinpaikasta riippumatta.

20 4.7.5 Alumnitoiminta Vuoden aikana järjestettiin ensimmäinen ViNOn alumnitapaaminen pitkään aikaan ja luotiin alumniyhteytietokanta. Lisäksi luotiin myös oma facebook-ryhmä alumneja varten sekä oma sähköpostilista. Puheenjohtajat yhdessä pääsihteerin kanssa koordinoivat yhteydenpitoa alumnien kanssa. 4.8 Koulutustoiminta Vuonna 2015 ViNO järjesti seuraavaa koulutustoimintaa -Nuori vihreä vaikuttaja-kurssi -Koulutus jäsenjärjestöjen toimijoille -Eduskuntavaalikoulutus -Puoluekokouskoulutus -Hallituksen, ohjaus ja työryhmien koulutus -Kesäleiri -Uusien toimijoiden koulutus -Koulutusta jäsenjärjestöjen toimijoille -Puheenjohtajapäivät -Väentapaaminen -Uusien valtuuskuntaedustajien koulutus ViNO on järjestänyt toimintasuunnitelmansa mukaiset koulutukset vuoden aikana. Kaikista koulutuksista on kerätty palautetta. Koulutuksissa on painotettu osallistavuutta sekä osallistujien voimaannuttamista aiempia vuosia enemmän. ViNO käynnisti Nuori vihreä vaikuttaja -kurssinsa yhteydessä kansainvälisen Nuori vihreä vaikuttaja -kurssiprojektin yhdessä Vihreän sivistysliitto ja opintokeskus Vision kanssa. Kesäleiri on osoittautunut vuosien saatossa erinomaiseksi matalan kynnyksen toiminnaksi, joka houkuttelee aina paitsi vanhoja aktiiveja, myös huomattavan joukon uusia toimijoita. 4.9 Kansainvälinen toiminta ViNO osallistui Euroopan vihreiden nuorten FYEGin toimintaan muun muassa lähettämällä kaksi liittokokousedustajaa FYEGin liittokokoukseen kesäkuussa. FYEG:n toiseksi puheenjohtajaksi

21 valittiin vuonna 2015 vinolainen Teo Comet. Lisäksi ViNO on lähettänyt edustajia erilaisiin FYEGin koulutuksiin muun muassa Albaniassa, Saksassa ja Unkarissa. ViNOn kansainvälisten asioiden työryhmä kutsui ruotsalaisten ja norjalaisten sisarjärjestöjen edustajat vaalivierailulle Helsinkiin huhtikuussa ja suunnitteli heille viikonlopun mittaisen ohjelman. Lisäksi kv-työryhmä on ollut aktiivinen muun muassa Pohjoismaiden nuorten neuvoston kokouksen suhteen. Kv-työryhmä kokoontui 4 kertaa syyskuun loppuun mennessä. ViNO tekee yhteistyötä Ruotsin ja Norjan vihreiden nuorten kanssa esimerkiksi osallistumalla mahdollisuuksien mukaan vaalikampanjointiin pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. ViNO lähettää vuosittain yhden delegaatin Pohjoismaiden Nuorten neuvoston (UNR) istuntoon. ViNO kuuluu UNR:ssa yhteiseen kattoryhmään Grön Ungdom i Norden - GUN ja tekee tiivistä yhteistyötä Norjan ja Ruotsin vihreiden nuorten kanssa Kansainvälisten asioiden työryhmä Kansainvälisestä toiminnasta ViNOssa vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä yhdessä pääsihteerin, puheenjohtajien ja hallituksen kv-vastaavan kanssa. Työryhmä vastaa niin kansainvälisen toiminnan käytännön järjestelyistä, yhteydenpidosta yhteistyötahoihin kuin kansainvälisen politiikan viestinnästä. Työryhmälle nimetään liittokokouksessa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työryhmä piti yhteyttä FYEGin työryhmissä toimiviin vinolaisiin, valmistautui yhdessä hallituksen kv-vastaavan kanssa FYEGin liittokokoukseen ja osallistui UNR:n asiakirjojen kommentointiin ja aloitteiden tekemiseen. Työryhmä oli myös vastuussa kumppanuusjärjestöyhteistyöstä Viestintä Viestinnän kehittämistä erityisesti sosiaalisen median kanavissa on jatkettu vuonna 2015 aktiivisesti. Seuraajamäärät on jälleen tuplattu lähes kaikissa kanavissa ja ViNO otti käyttöön myös Snapchat -tilin. Erityisesti visuaalisuutta viestinnässä on lisätty. Jäsenjärjestöille ja jäsenille on lähetetty järjestöinfo ja uutiskirje vähintään kerran kuussa. Viestintää on vahvistettu palkkaamalla viestintäharjoittelija syys-joulukuuksi ViNOn toimistolle.

22 Eduskuntavaalikoordinaattorin toimenkuva oli myös vahvasti viestintäpainotteinen. Alkuvuodesta viestintä keskittyikin vahvasti eduskuntavaalien ympärille. Syksyllä ViNOn hallitus on tehnyt sosiaalisen median kanavissa #siksivino-kampanjaa. ViNOn Rönsy lehti ilmestyi keväällä eduskuntavaalinumerona ja ilmestyy toisen kerran marraskuussa teemalla perhe ja yhteisöt. Verkkolehti on päivittynyt säännöllisesti Hallinto ja päätöksenteko Liittokokous ViNOn ylintä päätösvaltaa kerran vuodessa järjestettävä liittokokous. Vuonna 2015 liittokokous järjestettiin kolmipäiväisenä Joensuussa ViNO maksoi liittokokousedustajien matkakulut ja tarjosi lattiamajoituksen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokouksessa valittiin hallituksen ja puheenjohtajien lisäksi pääsihteeri seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Liittokokouksessa hyväksyttiin myös vuoteen 2020 ulottuva uusi strategia ja käytiin lähetekeskustelu talouspoliittisesta ohjelmasta. Vuoden 2015 liittokokouksessa myönnettiin ensimmäistä kertaa vuoden vinolainen teko -palkinto, jonka tarkoituksena on kannustaa jäseniä tekemään rohkeammin ja näkyvämmin politiikkaa. Ensimmäisen palkinnon sai Sameli Sivonen loistavasta työstään vihreän vaalivoiton eteen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa Puheenjohtajisto ViNOlla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Vuonna 2015 puheenjohtajina toimivat Saara Ilvessalo ja Ozan Yanar. Puheenjohtajat sopivat keskenään keskinäisestä vastuunjaostaan. Puheenjohtajat vastasivat poliittisista sisällöistä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä pääsihteerin kanssa. Puheenjohtajat myös tekivät paljon sidosryhmäyhteistyötä sekä osallistuivat aktiivisesti Vihreän eduskuntaryhmän kokouksiin sekä kävivät puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan kokouksissa.

23 Ozan Yanar valittiin eduskuntavaaleissa keväällä 2015 kansanedustajaksi ja luopui samalla puheenjohtajapalkkiostaan. Saara Ilvessalo vastasi loppuvuoden puheenjohtajavastuista pitkälti itsenäisesti ja sai molempien puheenjohtajien palkkiot syksyn ajan. Puheenjohtaja Saara Ilvessalo toimi pääsihteerin esihenkilönä. ViNO maksoi puheenjohtajille 800 euron palkkion kuukaudessa Hallitus ViNOn toimintaa ohjaa ja toteuttaa syysliittokokouksessa valittu hallitus. Hallituksen toimintaa johtaa kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Hallituksessa oli vuonna 2015 puheenjohtajien lisäksi kymmenen jäsentä: Bella Forsgren, Viljami Kankaanpää, Riikka Karppinen, Vera Kauppinen, Anna Kylmänen, Sara Luotonen, Lauri Miikkulainen, Aleksi Nenonen, Vili Niinikivi ja Silja Uusikangas. ViNOn hallitus on työhallitus. Kokousten välillä hallituksen jäsenet hoitavat vastuualueitaan ja osallistuvat ViNOn valtakunnallisten tapahtumien järjestämiseen. Hallituksen jäsenet raportoivat toisilleen vastuualueiltaan kokousten välillä ja kokouksissa keskitytään käymään keskustelua ja tekemään päätöksiä. Hallitus valmisteli ja hyväksyi toimikautensa alussa strategian mukaiset jäsenhankinta-, varainhankinta- ja viestintäsuunnitelmat. Toimikautensa puolessa välissä hallitus tuotti sisäisen puolivuotiskatsauksen ja arvioi toimintasuunnitelman sekä strategian ja strategian pohjalta tehtyjen suunnitelmien toteutumista. Hallitus valitsi keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan juoksevia ja kiireellisiä asioita hallituksen kokousten välillä sekä mahdollisia luottamuksellisia asioita. Työvaliokunta valmisteli muun muassa rekrytointeihin, tilinpäätökseen, lisätalousarvioon ja talousarvioon 2015 liittyviä asioita. Työvaliokuntaan kuului vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenistä Lauri Miikkulainen ja Viljami Kankaanpää. Työvaliokunnan sihteerinä toimi pääsihteeri. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori osallistui tarvittaessa työvaliokunnan kokouksiin.

24 Henkilöstö ViNOn toimiston ydinryhmän muodostivat pääsihteeri, järjestö- ja koulutuskoordinaattori ja puheenjohtajat. Toimistotyön koordinaatio tapahtui viikoittaisissa toimistopalavereissa. Henkilöstöön kuuluivat toimiston lisäksi osa-aikainen järjestösihteeri Riina PaimenTurussa, päätoimittaja Simo Raittila sekä Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin kurssikoordinaattori Maiju Turunen ja syksyllä Johanna Riitakorpi. Yhteensä palkkaa ja palkkioita maksettiin vuonna hengelle. Lisäksi ViNOn toimiston lähiyhteisöön kuuluu Helsingin Vihreiden Nuorten toiminnanjohtaja Piritta Hakola. Helsingin Vihreiden Nuorten toiminnanjohtaja kuuluu ViNOn uusitun työterveyshuollon sopimuksen piiriin, osallistuu henkilöstöpalavereihin ja virkistystoimintaan. Toiminnanjohtaja on kuitenkin suoraan työsuhteessa Helsingin Vihreillä Nuorilla. Vuonna 2015 jatkettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin ja tyky-toiminnan kehittämistä ja seurantaa. Pääsihteeri huolehti vuoden aikan siitä, että työterveyshuolto toimii ja että työntekijöillä on ajantasaiset työehtosopimukset. Vuonna 2015 jatkettiin henkilöstötapaamisten järjestämistä koko ViNOn henkilöstölle kerran kuukaudessa. Tapaamisissa käsiteltiin työnohjausta, työssä jaksamista ja oman työn organisointia sekä ajankohtaiset kuulumiset jokaisen työntekijän osalta. Lisäksi henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut keväällä ja syksyllä. Vuoden aikana järjestettiin myös kaksi virkistyspäivää koko henkilöstölle, joiden tavoitteena oli työkyvyn ylläpito ja kiittäminen hyvästä työpanoksesta Pääsihteeri Vuoden 2013 syysliittokokous valitsi pääsihteerin, jonka toimikausi on Pääsihteeri on palkallisessa luottamustoimessa. Pääsihteerin työaika on 37,5 tuntia viikossa. Vuonna 2015 pääsihteerinä toimi Milja Henttonen. Pääsihteeri toimi liittohallituksen ja liittokokouksen valmistelevana sihteerinä ja huolehti kokousten päätösten toimeenpanosta. Pääsihteeri vastasi ViNOn talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä taloushallinnosta.

25 Pääsihteeri avusti ohjausryhmiä ja jäsenjärjestöjä poliittisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä. Pääsihteeri vastasi ViNOn ulkoisesta viestinnästä yhdessä puheenjohtajien kanssa ja toimi tarvittaessa ViNOn edustajana yhteistyötahojen kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri toimi ViNOn muiden työntekijöiden esihenkilönä ja huolehti työntekijöiden työnohjauksesta, toimenkuvien tarkentamisesta, työajanseurannasta, palkkojen maksamisesta, työhyvinvoinnista ja muista esihenkilövastuista. Pääsihteeri toimi myös ViNOn vaalipäälikkönä sekä vaaliohjausryhmän puheenjohtajana ja osallistui erityisesti puolueen kanssa tehtyyn yhteistyöhön Järjestö- ja koulutuskoordinaattori ViNOssa työskentelee vakituisessa työsuhteessa järjestö- ja koulutuskoordinaattori, jonka työaika on 35 tuntia viikossa. Järjestö- ja koulutuskoordinaattorina toimi vuonna 2015 Janette Huttunen. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori tuki jäsenjärjestöjä ja neuvoi esim. viestinnässä ja järjestön pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori auttoi aktiiveja käynnistämään toimintaa uusille paikkakunnille. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori vieraili jäsenjärjestöissä ja auttoi jäsenhankinnassa. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori avusti myös ohjaus- ja työryhmiä toiminnassaan ja koulutusjärjestelyissä. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori huolehti ViNOn koulutustoiminnasta ja valtakunnallisten tapahtumien järjestämisestä yhdessä aktiivien kanssa ja piti yhteyttä opintokeskus Visioon. Järjestö- ja koulutuskoordinaattorin vastuulla olivat myös koulutustoiminnan tuen hakeminen ja raportointi opintokeskus Visiolle. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori toimi Rönsyn toimitussihteerinä. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori oli vastuussa ViNOn jäsenasioista, jäsenrekisteristä, jäsenten neuvonnasta sekä sisäisestä viestinnästä NVV-kurssikoordinaattori

26 ViNO palkkaa kullekin NVV-kurssille osa-aikaisen kurssikoordinaattorin (390 tuntia), joka yhdessä NVV-kurssin ohjausryhmän kanssa vastaa kurssin toteutuksesta, kurssilaisten rekrytoinnista, kurssin budjetista sekä kotimaan tapaamisten ja Brysselin ekskursion järjestelyistä. Kurssikoordinaattori myös valmistelee kurssista kattavan raportoinnin, jota hyödynnetään tulevien kurssien suunnittelussa. Kurssin kurssikoordinaattorina toimi Maiju Turunen ja kurssin kurssikoordinaattorina Johanna Riitakorpi Jäsenjärjestöjen työntekijät ViNO tukee jäsenjärjestöjä tarjoamalla näille työntekijäpalveluita ostopalveluna. Jäsenjärjestöjen työntekijät ovat tällöin työsuhteessa ViNOon, joka hoitaa työnantajavelvollisuudet, kuten palkanmaksun, työterveyshuollon ja esihenkilöinnin. Esihenkilönä toimii ViNOn pääsihteeri ja lähiesihenkilönä jäsenjärjestön puheenjohtaja tai muu jäsenjärjestön hallituksen nimeämä henkilö. ViNOn jäsenjärjestöistä Turun vihreillä nuorilla ja opiskelijoilla oli vuonna 2015 työntekijä ostopalveluna ViNOn kautta. Vuonna 2015 Turun ViNOn työntekijänä toimi Riina Paimen Vaalityöntekijät Vuonna 2015 palkattiin erilliset projektiluontoiset vaalityöntekijät sekä eduskuntavaaleja että edustajistovaaleja varten. Eduskuntavaalikoordinaattorina toimi Jenni Leppänen ja edustajistovaalikoordinaattorina Katariina Pietiläinen Muu hallinto Kirjanpito ja palkanlaskenta ViNO ostaa kirjanpidon ja palkanlaskennan tilitoimisto Blond Accountsilta Tilintarkastus

27 ViNOn tilintarkastajana toimii KHT Helena Sinisalo Varainhankinta ViNOn hallitus hyväksyi vuoden alussa strategian mukaisen varainhankintasuunnitelman vuodelle Jäsenmaksut Jäsenjärjestöt maksoivat ViNOlle jäsenmaksua 1,20 euroa per jäsen. Lisäksi puolue tilitti ViNOlle henkilöjäsenten jäsenmaksuista 50%. Vuonna 2015 ViNO sai yhteensä 1 947,05 euroa jäsenmaksuja Tukijat ViNOa voi tukea haluamansa suuruisella kertaerällä puolueen lahjoitustyökalun avulla tai suoraan ViNOn tilille. Vuonna 2015 ViNO ei saanut yhtään yksityisten henkilöiden lahjoituksia, sillä lahjoituksia ohjeistettiin tarkoituksella antamaan nuorille eduskuntavaaliehdokkaille Muu varainhankinta Kevään aikana varainhankinta keskittyi vinolaisten eduskuntavaaliehdokkaiden oman varainhankinnan tukemiseen. Haalarimerkit ja pinssit pysyivät osana jatkuvaa varainhankintaa. Alkukesästä ViNOn myyntituotevalikoimaa täydennettiin uudella t-paidalla. Haalarimerkkejä ja t-paitoja myydään kaikissa ViNOn tapahtumissa ja vihreiden verkkokaupassa. ViNO haki yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa puolueelta hankeavustuksia sekä eduskunta- että edustajistovaalikampanjoiden rahoittamiseen. Puolue myönsi vuoden aikana yhteensä euroa vaaliavustuksia hakemuksessa eriteltyjä vaaliprojekteja varten. Rönsyyn tehtiin aktiivista mainosmyyntiä. Rönsyllä oli vuonna pysyvää yhteistyökumppania. Rönsy saavutti mainosmyyntibudjettinsa vuonna 2015 ensimmäisen lehden osalta hyvin ja pääsi toisenkin lehden kanssa lähelle tavoitetta. ViNO kerää kiinnostavimmista tapahtumistaan osallistumismaksun. Vuonna 2015 osallistumismaksua perittiin kesäleiristä ja Väentapaamisesta. Vapautus osallistumismaksusta myönnettiin vähävaraisuuden tai vastaavan syyn perusteella yhdelle henkilölle hakemuksesta. Osallistumismaksuilla rahoitettiin osallistujille maksettavia matkakorvauksia ja tapahtumien

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan kuvaus 2016 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Ohjelmatyö. 3 Kannanotot ja blogitekstit

1 Johdanto. 2 Ohjelmatyö. 3 Kannanotot ja blogitekstit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan

Lisätiedot

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02 Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59 Talousarvio 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 Palveluiden myynti 5688

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 1 Toimintakertomus 2016 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Hyväksytty esitettäväksi liittokokoukselle hallituksen kokouksessa 22.4.2017 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20 Lisäalousarvio 2016 / Hallituksen kokous 12.6.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Tuotot lisäta2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 TP2015 Nykyinen Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 0,00 Vuokratuotot

Lisätiedot

mukainen tuksen mukainen Tuotot Osallistumismaksut

mukainen tuksen mukainen Tuotot Osallistumismaksut Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Talousarvio 2018 / Hallituksen esitys liittokokoukselle Hyväksytty 17.9.2017 VARSINAINEN TOIMINTA TA2018 TA2018 TA2017 TP2016 Nykyisen rahoi- Haetun rahoituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 3720 3720

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2012 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintakertomus 2013 Hyväksytty liittokokouksessa XX.XX.2014 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2013 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3 Kampanjat

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Hyväksytty esitettäväksi liittokokoukselle hallituksen kokouksessa 29.3.2015

Hyväksytty esitettäväksi liittokokoukselle hallituksen kokouksessa 29.3.2015 Toimintakertomus 2014 Hyväksytty esitettäväksi liittokokoukselle hallituksen kokouksessa 29.3.2015 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun!

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Kutsu ViNOn liittokokoukseen 2014 Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Esityslista liitteineen, lisätietoa

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA Hallituksen esitys

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA Hallituksen esitys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2015

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2015 Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2015 Järjestö Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA: 14.2.2017, klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 226 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 226 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: 18.10.2017 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 226 Kokouksen avaaminen 227 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 228 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Seloste hallituksen budjettiesityksestä

Seloste hallituksen budjettiesityksestä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Seloste hallituksen budjettiesityksestä Tiedoksi liittokokousedustajille, ei äänestykseen 1 Yleistä Tämä dokumentti on selite ViNOn budjetin laadinnalle.

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi 1.1.2016 31.12.2016 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa 25.4.2017 1. Luku Nuorisovaltuuston perusta ja tarkoitus 1 Toiminnan perusta Tampereen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2010 Hyväksytty liittokokouksessa 14.11.2009 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 3 2 VAKIINTUNUT TOIMINTA 3 2.1 Mielipidevaikuttaminen ja uudet avaukset

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Hallitusohjelmavaikuttaminen Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Maailmantalouden tekijät oli menestys Rkp:n ehdokkaita lukuun ottamatta blogeja kirjoittivat kaikkien eduskuntapuolueiden

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 17.10.2013 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) Toimintakausi 1.1. 31.12.2014 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet EHDOTUS Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toimialue Oulun lääni. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit Tervetuloa ehdolle ISYY:n edustajistovaaleihin! Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus osallistua opiskeluaikasi tärkeimpiin vaaleihin

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ViNO2020: politiikka, arvot ja visio keskiössä

ViNO2020: politiikka, arvot ja visio keskiössä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ViNO2020: politiikka, arvot ja visio keskiössä ViNO tekee väsymättä töitä tasa-arvoisen, kestävän ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot