METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita vietiin 11,2 miljardin euron arvosta vuonna 2013 Puun tuonti kasvoi edellisvuodesta 12 prosentilla 11,4 miljoonaan kuutiometriin vuonna Myös metsäteollisuustuotteiden viennin arvo, 11,2 miljardia euroa, nousi reaalisesti 2 prosenttia. Metsäteollisuustuotteet muodostivat viidesosan Suomen tavaraviennin arvosta, ja niitä meni eniten Saksaan ja Britanniaan. Puu Suomeen tuotiin 11,4 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta vuonna 2013, ja määrä kasvoi 12 prosentilla edellisvuodesta. Puun tuonnin taso puolittui vuonna 2009, eivätkä määrät ole sen jälkeen nousseet aiempien vuosien lukemiin. Viiden viimeisen vuoden jaksolla tuontimäärä oli kuitenkin toiseksi suurin. Vuonna 2013 ulkomainen puu muodosti 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Suurimmillaan ulkomaisen puun osuus ylsi miltei 30 prosenttiin vuonna Ulkomaisesta puusta 73 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Viron osuus oli 13 prosenttia ja Latvian 11 prosenttia, ja Viro ohitti Latvian ulkomaisen puun lähteenä. Venäjän osuus tuodusta puusta kasvoi edellivuodesta. Vuosina Venäjän osuus vaihteli noin prosentin välillä, mutta sitä ennen osuus oli yleensä suurempi kuin 80 prosenttia. Vuoden 2013 tuonnista 5,0 miljoonaa kuutiometriä oli koivukuitupuuta. Seuraavaksi eniten tuli haketta, 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuun ja hakkeen yhteenlaskettu osuus puun tuonnista ylsi 90 prosenttiin. Tukin osuus jäi vain 5 prosenttiin. Suomesta vietiin ulkomaille 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna Määrä kasvoi 14 prosenttia vuoden takaisesta. Valtaosa viedystä puusta päätyi Ruotsiin (1,2 milj. m³). Vientiin menneestä puusta puolet oli joko mäntytukkia tai tukin mitat täyttämätöntä pyöreää mäntyraakapuuta. 1 Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut puun vienti + puun tuonti Metsäteollisuustuotteet Vuonna 2013 Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 11,25 miljardin euron arvosta. Arvo kasvoi reaalisesti kahdella prosentilla edellisvuodesta mutta oli 16 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteet muodostivat 20 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden tärkein vientimaa oli Saksa 16 prosentin osuudellaan. Seuraavina tulivat Britannia (9 %), Venäjä (6 %) ja Yhdysvallat (5 %). Järjestys oli sama kuin vuotta aiemmin, mutta Saksan ja Britannian osuus oli laskenut hieman ja Yhdysvaltojen noussut. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta neljä viidesosaa tulee massa- ja paperiteollisuuden tuotteista, joita vietiin vuonna 2013 yhteensä 8,87 miljardin euron arvosta. Tärkein yksittäinen tavararyhmä on paperi, jota vietiin 4,72 miljardin arvosta. Paperin viennin arvo putosi reaalisesti 7 prosenttia edellisvuodesta ja 27 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvosta. Kartonkia vietiin 2,14 ja massaa 1,58 miljardin euron arvosta. Molempien viennin arvo kasvoi sekä edellisvuodesta (+7% ja +13%) että edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta (+6 % ja +24%). Puutuoteteollisuuden tuotteista sahatavaraa vietiin 1,43 ja vaneria 0,48 miljardin euron arvosta. Sahatavaraviennin arvo kasvoi reaalisesti 13 prosenttia edellisvuodesta mutta väheni 7 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvosta. Vanerilla vastaavat luvut olivat +6 ja 24 prosenttia. Vuonna 2013 metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,41 miljardin euron arvosta. Tuonnin reaaliarvo oli vähentynyt 8 prosenttia edellisvuodesta ja 13 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvosta. Sekä massaa että paperi- ja kartonkijalosteita tuotiin kumpaakin 0,22 miljardin euron arvosta. Lisätietoja: Aarre Peltola, p , Laatuseloste: Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2014 Finlands officiella statistik Jord- och skogsbruk samt fiske Official Statistics of Finland Agriculture, forestry and fishery

2 mrd. Kokonaistavaravienti Metsäteollisuustuotteet ja puu Muut tuotteet Kuva 1. Suomen tavaravienti vuoden 2013 rahanarvossa (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100) milj. m³ Tuonti Vienti Nettotuonti Kuva 2. Puun ulkomaankauppa Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Sahatavara Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa Paperi Sahatavara Paperi Massa Muut puutuoteteollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Kuva 3. Puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvon (11,4 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin 2013 Kuva 4. Puun ja metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvon (1,9 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin milj. m 3 Sahatavara 12 milj. t Paperi 4 Vaneri Kuva 5. Sahatavaran ja vanerin vienti Kartonki 2 Sellu Mekaaninen ja puolikemiallinen massa Kuva 6. Paperin, kartongin ja puumassojen vienti Metsätilastotiedote 48/2013

3 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, taulukkoluettelo 2013 sivu 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2013 ja Puun vienti 2013 ja Puun tuonti 2013 ja Puun vienti maittain Puun tuonti maittain Metsäteollisuuden vienti 2013 ja Suomen tavaraviennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain Massojen viennin arvo maittain Massojen viennin määrä maittain Paperin viennin arvo maittain Paperin viennin määrä maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Massojen tärkeimmät vientimaat Paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden tärkeimmät vientimaat Metsäteollisuuden tuonti 2013 ja Suomen tavaratuonnin arvo maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

4 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2013 ja 2012 Tavaralaji 2013 Muutos 2013/ yks. määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikköarvo arvo arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU VIENTI SUOMEN TAVARATUONTI METSÄTEOLLISUUDEN TUONTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU TUONTI Metsätilastotiedote 48/2013

5 2. Puun vienti 2013 ja 2012 Puutavaralaji 2013 Muutos 2013/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,7 Mänty , ,4 mäntytukki , ,5 muu , ,8 Kuusi , ,8 kuusitukki , ,8 muu , ,8 Muut havupuut , ,1 muu havutukki muu , ,1 Lehtipuu , ,9 Koivu , ,4 koivutukki , muu , ,4 Muut lehtipuut , ,9 Polttopuu , ,2 Hake , ,5 Havupuuhake , ,5 Lehtipuuhake , ,1 Kyllästetty puu , ,0 JÄTEPUU , ,8 Pelletit , ,9 Muu jätepuu , ,5 Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

6 3. Puun tuonti 2013 ja 2012 Puutavaralaji 2013 Muutos 2013/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,6 Mänty , ,0 mäntytukki , ,1 mäntykuitupuu , ,4 Kuusi , ,3 kuusitukki , ,9 kuusikuitupuu , ,3 Muut havupuut ,4 muu havutukki muu havukuitupuu ,4 Lehtipuu , ,1 Koivu , ,8 koivutukki , ,3 koivukuitupuu , ,1 Muut lehtipuut , ,7 Polttopuu , ,7 Hake , ,5 Havupuuhake , ,6 Lehtipuuhake , ,6 Kyllästetty puu , ,1 JÄTEPUU , ,5 Pelletit , ,0 Muu jätepuu , ,7 Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 6 Metsätilastotiedote 48/2013

7 4. Puun vienti maittain 2013 Puutavaralaji Ruotsi Egypti Britannia Libya Saksa määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Norja Irlanti Oman Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

8 5. Puun tuonti maittain 2013 Puutavaralaji Venäjä Viro Latvia Ruotsi Liettua määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Norja Valko-Venäjä Turks-Caicos saaret Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 8 Metsätilastotiedote 48/2013

9 6. Metsäteollisuuden vienti 2013 ja 2012 Tavaralaji yks Muutos 2013/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI PUU m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET PUUTUOTETEOLLISUUS Sahatavara m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Havuvaneri m³ Lehtivaneri m³ Muu vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Puiset huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Sulfiittisellu t Keräyspaperi ja -kartonki t Muu kuin puumassa t Paperi t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUUT TUOTTEET Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

10 7. Suomen tavaraviennin arvo maittain 2013 Maa Metsäteollisuuden vienti Muut Suomen Puu Metsäteollisuustuotteet Yhteensä tuotteet tavaravienti Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä yhteensä milj. YHTEENSÄ 107, , , , , , ,5 EUROOPPA 81, , , , , , ,0 Euroopan unioni 79, , , , , , ,4 Alankomaat 0,0 87,1 193,9 280,9 281, , ,5 Belgia - 32,8 524,9 557,6 557, , ,2 Britannia 10,9 235,9 803, , , , ,1 Bulgaria - 0,3 10,1 10,4 10,4 32,5 42,9 Espanja - 24,2 361,8 386,0 386,0 406,3 792,3 Irlanti 2,9 3,2 14,8 18,0 21,0 79,4 100,4 Italia 1,0 43,1 376,5 419,5 420,5 891, ,1 Itävalta 0,3 29,3 35,2 64,6 64,8 241,1 305,9 Kreikka - 10,2 53,7 64,0 64,0 55,1 119,1 Kroatia - 0,1 1,3 1,4 1,4 17,8 19,2 Kypros 0,1 2,4 2,8 5,2 5,3 160,1 165,4 Latvia 0,0 4,6 23,7 28,3 28,3 475,5 503,8 Liettua 0,0 9,6 33,3 42,8 42,8 316,7 359,5 Luxemburg - 0,1 5,2 5,3 5,3 17,5 22,8 Malta - 0,0 0,7 0,7 0,7 3,5 4,2 Portugali - 2,7 27,2 30,0 30,0 82,5 112,5 Puola 0,0 35,7 410,1 445,8 445,8 916, ,2 Ranska 1,2 159,6 183,8 343,4 344, , ,2 Romania 0,0 2,0 24,8 26,9 26,9 123,9 150,7 Ruotsi 55,4 122,4 284,2 406,6 462, , ,9 Saksa 1,9 238, , , , , ,9 Slovakia - 3,2 19,8 23,0 23,0 78,4 101,5 Slovenia - 0,4 3,6 4,0 4,0 56,0 60,0 Tanska 4,5 58,6 75,2 133,8 138,3 896, ,1 Tšekki - 4,7 21,5 26,1 26,1 214,8 241,0 Unkari - 5,7 54,8 60,5 60,5 149,7 210,1 Viro 0,7 42,8 62,9 105,6 106, , ,5 Muu Eurooppa 2,8 194, , , , , ,6 Norja 2,3 67,1 50,1 117,2 119, , ,8 Sveitsi 0,0 24,2 10,3 34,6 34,6 698,2 732,8 Turkki 0,2 19,6 270,2 289,8 290,0 400,2 690,2 Ukraina 0,0 3,1 128,2 131,3 131,3 217,4 348,8 Venäjä 0,0 74,3 558,7 633,0 633, , ,6 Muut 0,3 5,7 18,9 24,6 24,9 189,5 214,4 AASIA 4,9 675, , , , , ,6 Arabiemiirikunnat 0,8 2,9 37,3 40,2 41,0 134,2 175,2 Etelä-Korea - 33,7 48,1 81,8 81,8 761,0 842,8 Intia 0,0 1,0 86,2 87,2 87,2 393,5 480,7 Israel 0,5 67,6 22,5 90,0 90,5 69,4 159,9 Japani 0,0 380,4 138,8 519,2 519,2 475,2 994,4 Kiina 0,0 89,5 501,7 591,1 591, , ,0 Malesia 0,0 2,2 41,4 43,7 43,7 182,1 225,7 Saudi-Arabia - 69,5 56,8 126,3 126,3 225,4 351,7 Taiwan - 4,2 47,2 51,4 51,4 140,5 191,9 Muut 3,6 24,3 288,4 312,7 316, , ,3 AFRIKKA 20,6 318,0 228,6 546,6 567,2 731, ,2 Algeria - 105,1 18,4 123,4 123,4 85,2 208,6 Egypti 9,8 144,0 46,0 190,0 199,8 56,8 256,6 Etelä-Afrikka 0,0 3,3 71,0 74,4 74,4 300,7 375,1 Marokko 0,0 42,1 26,5 68,6 68,6 19,0 87,6 Tunisia - 19,7 16,7 36,4 36,4 14,2 50,7 Muut 10,8 3,7 50,1 53,8 64,6 255,0 319,7 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 22,4 608,1 630,5 630, , ,2 Kanada - 3,8 13,7 17,5 17,5 721,0 738,5 Yhdysvallat 0,0 18,7 594,4 613,1 613, , ,9 Muut - 0,0-0,0 0,0 8,7 8,7 LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 2,1 336,0 338,1 338, , ,3 Brasilia - 0,1 110,4 110,5 110,5 373,1 483,6 Chile - 0,2 40,2 40,5 40,5 174,4 214,9 Meksiko 0,0 0,1 72,9 73,0 73,0 272,7 345,7 Muut - 1,6 112,4 114,1 114,1 434,1 548,2 OSEANIA 0,0 9,3 175,2 184,5 184,5 398,9 583,5 Australia 0,0 8,6 158,4 167,0 167,0 328,4 495,4 Uusi Seelanti - 0,7 16,3 17,0 17,0 51,7 68,8 Muut - 0,0 0,4 0,5 0,5 18,9 19,3 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,7 265,7 10 Metsätilastotiedote 48/2013

11 8. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain 2013 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Muu puu- Yhteensä Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy tuoteteoll. milj. YHTEENSÄ 706,3 595,6 117,9 5, ,0 479,2 22,3 6,7 17,9 429, ,2 EUROOPPA 214,5 328,8 63,0 4,1 610,5 419,0 19,8 6,6 17,0 280, ,0 Euroopan unioni 198,9 315,4 58,7 3,4 576,4 377,3 14,6 5,2 15,7 169, ,1 Alankomaat 7,1 32,1 1,2 0,1 40,5 42, ,3 4,1 87,1 Belgia 9,1 8,6 1,8 0,0 19,5 11,4 0,0-0,1 1,8 32,8 Britannia 84,7 38,4 21,2 1,2 145,6 69,6 0,0-6,4 14,4 235,9 Bulgaria 0,0 0,0 0,1-0,1 0,0-0,0-0,1 0,3 Espanja 4,8 6,6 0,5 0,0 11,9 9,4 0, ,9 24,2 Irlanti 1,3 1,2 0,2-2,8 0, ,0 0,1 3,2 Italia 11,1 12,4 0,1 0,2 23,9 15,3 0,1-0,1 3,7 43,1 Itävalta 1,6 16,9 0,2-18,7 7,9 1,2-0,0 1,5 29,3 Kreikka 2,8 1,0 2,0 0,0 5,8 0, ,0 3,8 10,2 Kroatia - - 0,0-0,0 0,0 0, ,0 0,1 Kypros 0,4 0,6 0,9-2,0 0, ,4 2,4 Latvia 2,1 0,2 0,4-2,8 0,9 0,0 0,0-0,8 4,6 Liettua 1,0 0,6 0,8-2,5 0,8 3,9 0,1 0,1 2,2 9,6 Luxemburg - 0, ,0 0, ,0 0,1 Malta ,0 0,0 0,0 Portugali 0,4 1,5 0,0 0,0 2,0 0, ,4 2,7 Puola 8,8 6,2 1,6 0,0 16,5 15,2 1,3 0,1-2,6 35,7 Ranska 12,0 94,8 2,2 0,1 109,0 22,6 1,0 0,0 0,0 27,1 159,6 Romania 0,0 0,1 0,2 0,0 0,4 0, ,5 2,0 Ruotsi 6,7 0,3 4,8 1,0 12,7 37,5 4,6 2,2 7,5 58,0 122,4 Saksa 6,6 83,8 11,4 0,0 101,7 113,2 1,3-0,0 22,0 238,3 Slovakia 0,3 0,3 1,2 0,0 1,8 0,3 0, ,9 3,2 Slovenia - 0, , ,0-0,4 0,4 Tanska 14,0 3,9 7,3 0,0 25,3 23,7 0,1 0,1 0,8 8,7 58,6 Tšekki 0,2 0,2 0,2 0,0 0,6 2, ,9 4,7 Unkari 2,0 0,1 0,0 0,5 2,6 1,7 0,8 0,1-0,4 5,7 Viro 21,9 5,4 0,3 0,2 27,7 1,8 0,1 2,6 0,4 10,1 42,8 Muu Eurooppa 15,6 13,5 4,2 0,7 34,1 41,7 5,2 1,5 1,3 110,2 194,0 Norja 7,1 0,6 3,1 0,5 11,3 19,7 0,0 0,5 1,0 34,7 67,1 Sveitsi 0,5 12,3 0,1 0,0 12,9 7,6 0,0 0,0 0,0 3,7 24,2 Turkki 6,3 0,2 0,1 0,0 6,6 9,7 1,6-0,0 1,6 19,6 Ukraina 0,0-0,2 0,0 0,2 0, ,0 2,9 3,1 Venäjä 0,1 0,0 0,6 0,2 0,9 2,9 3,3 0,2 0,2 66,8 74,3 Muut 1,6 0,3 0,1-2,1 1,8 0,2 0,8 0,1 0,6 5,7 AASIA 198,8 248,2 48,0 1,1 496,2 36,8 2,4 0,0 0,4 139,5 675,3 Arabiemiirikunnat 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 1,9-0,0 0,1 0,8 2,9 Etelä-Korea 2,6 0,7 0,4 0,0 3,7 23,4 0, ,6 33,7 Intia ,4 0,0-0,0 0,5 1,0 Israel 39,9 26,2 0,1-66,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,9 67,6 Japani 110,9 102,8 44,8 0,1 258,5 3,8 0,1-0,0 118,0 380,4 Kiina 15,3 59,9 1,7 0,8 77,8 3,4 0,3 0,0 0,0 7,9 89,5 Malesia - 0, ,3 0,0 1,9-0,0 0,0 2,2 Saudi-Arabia 23,7 43,5-0,0 67,2 2, ,0 0,1 69,5 Taiwan 0,1 3,6 0,4-4,1 0, ,0 0,0 4,2 Muut 6,3 11,2 0,6 0,2 18,2 1,2 0,0 0,0 0,2 4,6 24,3 AFRIKKA 292,8 17,9 0,0 0,0 310,6 5,4 0,0 0,0 0,2 1,8 318,0 Algeria 104,7 0, ,9 0, ,1 105,1 Egypti 128,8 14,9 0,0-143,7 0, ,0 144,0 Etelä-Afrikka - - 0,0-0,0 3,3 0, ,0 3,3 Marokko 39,1 1,7 0,0-40,8 1, ,2 0,1 42,1 Tunisia 18,1 1, ,1 0, ,0 0,0 19,7 Muut 2,1 0,1 0,0-2,2 0,0-0,0 0,0 1,5 3,7 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 0,8 0,0 0,9 15,1 0,1 0,0 0,0 6,4 22,4 Kanada - - 0,0-0,0 2,6-0,0-1,1 3,8 Yhdysvallat 0,0 0,0 0,8 0,0 0,9 12,5 0,1 0,0 0,0 5,3 18,7 Muut ,0 0,0 LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 1, ,2 0,2 2,1 Brasilia ,0 0,0 0, ,1 0,1 Chile ,0 0,0 0, ,0 0,2 Meksiko , ,0 0,1 Muut 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 1, ,2 0,1 1,6 OSEANIA 0,2 0,5 6,0 0,0 6,7 1, ,1 1,2 9,3 Australia 0,2 0,5 6,0 0,0 6,7 1, ,0 0,7 8,6 Uusi Seelanti , ,0 0,5 0,7 Muut Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

12 9. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain 2013 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy m³ t YHTEENSÄ 3 645, ,2 415,8 14, ,8 920,4 46,6 24,3 39,7 EUROOPPA 975, ,0 241,6 10, ,6 827,2 41,3 24,1 37,8 Euroopan unioni 919, ,8 231,9 9, ,9 753,8 32,5 18,2 36,3 Alankomaat 38,9 172,5 3,1 0,1 214,7 104, ,8 Belgia 49,0 43,0 8,0 0,0 100,0 22,5 0,0-0,2 Britannia 389,4 198,0 98,9 5,7 692,0 160,7 0,0-16,1 Bulgaria 0,1 0,2 0,3-0,5 0,1-0,0 - Espanja 22,8 36,0 1,8 0,0 60,7 14,6 0,1 - - Irlanti 6,5 6,5 0,6 0,0 13,6 0, ,0 Italia 45,7 58,5 0,4 0,3 104,8 36,4 0,1-0,1 Itävalta 5,9 76,7 0,4 0,0 83,1 11,7 2,6-0,0 Kreikka 13,3 4,5 8,6 0,0 26,4 1, ,0 Kroatia - - 0,0-0,0 0,0 0,1 - - Kypros 2,0 3,1 3,8-8,9 0, Latvia 10,3 1,6 0,8-12,7 2,6 0,0 0,0 - Liettua 5,2 3,3 1,6-10,1 1,1 8,6 0,4 0,3 Luxemburg - 0, ,2 0, Malta ,0 Portugali 1,7 7,3 0,2 0,0 9,2 0, Puola 33,2 23,4 6,1 0,0 62,8 26,1 2,8 0,2 - Ranska 58,5 484,0 5,6 0,2 548,2 38,8 2,6 0,0 0,0 Romania 0,1 0,2 0,9 0,0 1,2 0, Ruotsi 23,0 1,8 13,1 1,6 39,5 78,9 9,9 7,0 15,9 Saksa 28,9 417,2 49,0 0,0 495,1 182,3 3,4-0,1 Slovakia 1,3 1,6 4,2-7,1 0,7 0,2 - - Slovenia - 0, , ,0 - Tanska 65,8 15,9 22,8 0,1 104,6 58,7 0,1 0,3 1,8 Tšekki 1,0 1,1 0,6 0,0 2,7 4, Unkari 10,3 0,5 0,1 1,0 11,9 3,3 1,8 0,1 - Viro 106,5 30,6 1,0 0,7 138,8 3,9 0,1 10,2 0,9 Muu Eurooppa 55,7 51,2 9,8 1,1 117,7 73,4 8,7 5,9 1,6 Norja 18,1 2,3 7,3 0,8 28,5 37,5 0,0 1,5 1,2 Sveitsi 0,9 45,7 0,2 0,0 46,9 10,3 0,0 0,0 0,0 Turkki 27,5 1,0 0,4 0,0 28,9 16,6 3,2-0,0 Ukraina 0,0-0,3 0,0 0,4 0, ,0 Venäjä 0,2 0,0 1,2 0,2 1,6 4,6 5,0 0,7 0,1 Muut 9,0 2,1 0,3-11,4 4,4 0,5 3,7 0,2 AASIA 982, ,7 152,4 3, ,8 47,5 5,3 0,2 0,7 Arabiemiirikunnat 1,6 0,0 0,0-1,6 2,6-0,0 0,1 Etelä-Korea 10,7 2,9 1,1 0,0 14,7 27,3 0,0 - - Intia ,7 0,0-0,0 Israel 229,1 160,4 0,5-390,0 0,5 0,1 0,0 0,1 Japani 492,6 468,6 135,9 0, ,1 6,0 0,1-0,0 Kiina 82,5 310,3 9,8 2,8 405,5 4,1 0,5 0,0 0,0 Malesia - 1, ,4 0,0 4,7-0,0 Saudi-Arabia 136,8 263, ,1 4, ,1 Taiwan 0,3 18,9 2,8-22,0 0, ,0 Muut 29,0 60,9 2,2 0,2 92,4 1,8 0,0 0,2 0,5 AFRIKKA 1 687,7 150,7 0, ,4 8,4 0,0 0,0 0,8 Algeria 496,0 1, ,2 0, Egypti 875,7 129,4 0, ,1 0, Etelä-Afrikka - - 0,0-0,0 4,8 0,0 - - Marokko 220,4 13,1 0,0-233,5 1, ,8 Tunisia 85,4 6, ,1 1, ,0 Muut 10,1 0,3 0,0 0,0 10,4 0,1-0,0 0,0 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,1 3,3 0,0 3,4 32,4 0,1 0,0 0,0 Kanada - - 0,0-0,0 3,2-0,0 - Yhdysvallat 0,0 0,1 3,3 0,0 3,4 29,2 0,1 0,0 0,0 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 2, ,2 Brasilia ,0 0,0 0, Chile ,0 0,0 0, Meksiko , Muut 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 2, ,2 OSEANIA 0,4 1,1 18,4-19,9 2, ,1 Australia 0,4 1,1 18,4-19,9 2, ,1 Uusi Seelanti , ,1 Muut Metsätilastotiedote 48/2013

13 10. Massojen viennin arvo maittain 2013 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti milj. YHTEENSÄ 0,0 101,5 101, ,9 187,8 84, ,8 16,6 0, ,9 EUROOPPA 0,0 78,5 78,5 736,5 177,2 1,3 915,1 15,5 0, ,1 Euroopan unioni - 78,4 78,4 666,0 170,4 1,3 837,7 14,8-930,9 Alankomaat - 0,0 0,0 54,6 19,6 0,0 74,2 1,4-75,5 Belgia ,7-12,7 0,0-12,7 Britannia ,6 5,3 0,7 40, ,6 Bulgaria ,0-0, ,0 Espanja - 0,3 0,3 52,6 2,1 0,0 54,7 0,0-55,0 Irlanti ,2-0, ,2 Italia - 27,3 27,3 131,8 26,7 0,6 159,1 1,6-188,0 Itävalta - 8,4 8,4 0,1 0,0 0,2 0,2-8,8 Kreikka ,9 0,4 11, ,3 Kroatia Kypros Latvia ,5 0,0 0, ,5 Liettua ,9 4,9 9,8 0,2-9,9 Luxemburg Malta Portugali - 2,6 2,6 16,6-16, ,2 Puola - 0,3 0,3 51,6 23,0 74,6 0,1-75,0 Ranska - 3,7 3,7 38,1 5,2 0,0 43,3 0,0-47,1 Romania ,1-15, ,1 Ruotsi - 13,7 13,7 14,0 1,8 15,8 4,4-33,8 Saksa - 22,0 22,0 218,7 70,0 0,0 288,7 6,7-317,4 Slovakia - 0,0 0,0 0,4 6,0 0,0 6, ,4 Slovenia ,0 0,0 2, ,0 Tanska ,0-0, ,0 Tšekki ,5 0,1 0, ,6 Unkari ,3 0,0 1, ,3 Viro ,6 5,3 0,0 9,9 0,2-10,1 Muu Eurooppa 0,0 0,1 0,1 70,5 6,8 0,0 77,3 0,7 0,0 78,2 Norja 0,0-0, ,1-0,1 Sveitsi ,3 0,2 0,0 0,6 0,0-0,6 Turkki - 0,1 0,1 52,5 4,9 57,4 0,0-57,6 Ukraina ,2-2,2 0,0 0,0 2,2 Venäjä 0,0-0,0 15,2 1,7 0,0 16,9 0,6 0,0 17,5 Muut ,3-0,3 0,0-0,3 AASIA 0,0 21,8 21,8 401,8 8,1 81,7 491,6 0,8 0,0 514,2 Arabiemiirikunnat ,6 0,6 4,2 0,2-4,4 Etelä-Korea - 1,8 1,8 0,9 0,2 0,0 1,1 0,1-3,0 Intia - 11,9 11,9 3,5 0,8 0,0 4,3 0,1-16,3 Israel ,9-2,9 0,0-2,9 Japani - 0,2 0,2 14,0 0,0 0,1 14,1 0,0-14,3 Kiina 0,0 5,7 5,7 313,7 1,4 80,1 395,2 0,3-401,2 Malesia ,0-0,0 Saudi-Arabia ,9-0,9 0,0-0,9 Taiwan - 0,2 0,2-1,2 0,1 1,2 0,0-1,5 Muut - 1,9 1,9 62,2 4,1 1,5 67,8 0,1 0,0 69,8 AFRIKKA - 0,0 0,0 29,2 2,1 0,0 31,3 0,2-31,6 Algeria Egypti ,8 1,5 17,4 0,1-17,5 Etelä-Afrikka - 0,0 0,0 3,8 0,1 3,9 0,0-3,9 Marokko ,8-3, ,8 Tunisia ,8 0,5 5,3 0,0-5,4 Muut ,9-0,9 0,1-1,0 POHJOIS-AMERIKKA - 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 6,0 0,0-6,0 Kanada ,2-0,0 0, ,2 Yhdysvallat - 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 5,8 0,0-5,8 Muut LATINALAINEN AMERIKKA - 1,3 1,3 12,4 0,3 1,1 13,8 0,0 0,0 15,1 Brasilia - 1,3 1,3 11,1-1,1 12,2 0,0-13,5 Chile ,0-0,0 Meksiko ,0 0,0 0,0-0,0 Muut ,3 0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 OSEANIA ,0-0,0 Australia ,0-0,0 Uusi Seelanti ,0-0,0 Muut Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

14 11. Massojen viennin määrä maittain 2013 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti t YHTEENSÄ 0,0 234,0 234, ,3 374,3 141, ,5 137,1 0, ,6 EUROOPPA 0,0 174,5 174, ,9 349,5 2, ,1 132,1 0, ,6 Euroopan unioni - 174,2 174, ,0 333,3 2, ,9 128, ,2 Alankomaat - 0,0 0,0 90,6 34,0 124,6 12,8-137,4 Belgia ,0-26,0 0,0-26,0 Britannia ,0 9,1 1,1 74, ,2 Bulgaria - - 0,1-0, ,1 Espanja - 0,7 0,7 98,3 3,8 102,1 0,0-102,8 Irlanti - - 0,3-0, ,3 Italia - 60,6 60,6 227,9 48,1 1,5 277,4 6,3-344,3 Itävalta - 18,1 18,1 0,1 0,1 0,2 1,5-19,7 Kreikka ,2 0,9 25, ,1 Kroatia Kypros Latvia - - 1,0 0,0 1, ,1 Liettua ,8 11,0 0,0 21,8 0,6-22,4 Luxemburg Malta Portugali - 6,1 6,1 36,2-36, ,3 Puola - 0,8 0,8 85,0 40,1 125,1 0,8-126,7 Ranska - 9,2 9,2 75,0 10,4 0,0 85,5 0,1-94,8 Romania ,7-29, ,7 Ruotsi - 29,6 29,6 28,8 3,8 32,6 54,1-116,3 Saksa - 49,2 49,2 404,8 146,2 0,1 551,1 51,2-651,5 Slovakia - 0,0 0,0 0,9 12,9 13, ,7 Slovenia - - 4,2 0,0 4, ,3 Tanska - - 0,0-0, ,0 Tšekki - - 0,9 0,2 1, ,1 Unkari - - 2,8 0,0 2, ,8 Viro ,2 12,7 23,0 0,7-23,6 Muu Eurooppa 0,0 0,3 0,3 137,9 16,2 0,0 154,2 4,0 0,0 158,4 Norja 0,0-0, ,7-0,7 Sveitsi - - 0,5 0,4 0,9 0,0-0,9 Turkki - 0,3 0,3 103,5 11,8 0,0 115,3 0,0-115,6 Ukraina - - 4,8-4,8 0,0 0,0 4,8 Venäjä 0,0-0,0 28,8 4,0 0,0 32,9 3,3 0,0 36,1 Muut - - 0,4-0,4 0,0-0,4 AASIA 0,0 56,4 56,4 861,3 19,3 137, ,1 4,4 0, ,9 Arabiemiirikunnat - - 7,4 1,5 8,9 0,5-9,4 Etelä-Korea - 4,5 4,5 1,9 0,4 2,3 0,3-7,1 Intia - 29,7 29,7 8,6 1,9 0,0 10,6 0,6-40,9 Israel - - 6,2-6,2 0,1-6,2 Japani - 0,5 0,5 25,0 0,0 0,1 25,1 0,0-25,6 Kiina 0,0 15,8 15,8 676,2 3,0 134,7 813,9 2,7-832,4 Malesia ,0-0,0 Saudi-Arabia - - 2,1-2,1 0,0-2,1 Taiwan - 0,6 0,6-2,5 0,1 2,6 0,0-3,2 Muut - 5,3 5,3 133,9 10,0 2,6 146,5 0,2 0,0 152,0 AFRIKKA - 0,0 0,0 62,1 4,9 67,0 0,6-67,6 Algeria Egypti ,3 3,5 36,8 0,2-37,0 Etelä-Afrikka - 0,0 0,0 7,8 0,2 8,0 0,0-8,0 Marokko - - 8,2-8, ,2 Tunisia ,9 1,2 12,1 0,1-12,2 Muut - - 1,9-1,9 0,3-2,2 POHJOIS-AMERIKKA - 0,0 0,0 10,2 0,1 0,0 10,3 0,0-10,3 Kanada - - 0,4-0,0 0, ,4 Yhdysvallat - 0,0 0,0 9,8 0,1 0,0 9,9 0,0-9,9 Muut LATINALAINEN AMERIKKA - 3,0 3,0 29,8 0,6 1,7 32,1 0,0 0,0 35,1 Brasilia - 3,0 3,0 27,5-1,7 29,1 0,0-32,2 Chile ,0-0,0 Meksiko ,0 0,0 0,0-0,0 Muut - - 2,3 0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9 OSEANIA ,0-0,0 Australia ,0-0,0 Uusi Seelanti ,0-0,0 Muut Metsätilastotiedote 48/2013

15 12. Paperin viennin arvo maittain 2013 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty milj. YHTEENSÄ 124,5 589, , ,8 709, , , ,8 285,5 341, ,4 EUROOPPA 80,1 383,0 989, ,2 578,6 907, , ,2 203,7 193, ,1 Euroopan unioni 51,7 327,7 826, ,7 463,9 805, , ,7 173,7 170, ,1 Alankomaat 1,5 0,1 2,1 2,2 8,1 2,2 10,3 12,5 1,1 1,8 16,9 Belgia 2,5 51,7 127,2 178,9 58,5 124,5 183,0 361,9 21,0 10,8 396,2 Britannia 7,1 69,6 198,7 268,3 138,2 174,1 312,3 580,6 10,5 27,3 625,5 Bulgaria 0,1 1,6 2,4 4,0 0,5 0,4 0,9 4,9 1,4 0,0 6,3 Espanja 9,3 32,6 68,7 101,3 21,4 22,3 43,6 144,9 16,2 5,4 175,9 Irlanti 0,1-1,2 1,2 7,4 0,7 8,1 9,3-0,0 9,4 Italia 0,6 7,3 25,0 32,2 9,8 7,6 17,4 49,7 38,4 16,9 105,6 Itävalta 2,1 0,0 0,7 0,7 2,9 3,1 6,0 6,7 4,7 3,4 16,9 Kreikka 1,9 1,4 6,7 8,1 11,7 6,7 18,5 26,6 0,4-28,8 Kroatia - 0,1 0,3 0,5 0,0-0,0 0,5 0,6 0,0 1,1 Kypros 0,1-0,5 0,5 0,3 1,0 1,3 1,9 0,1 0,1 2,1 Latvia - 0,2 1,5 1,7 1,8 5,3 7,1 8,8 1,1 0,6 10,4 Liettua 0,3 6,5 2,6 9,2 1,3 4,1 5,4 14,5 0,4 0,1 15,3 Luxemburg ,1 2,1 2,1 2,1-0,2 2,4 Malta ,0-0,0 0,0-0,0 0,0 Portugali - 0,1 0,6 0,6 0,9 0,2 1,1 1,7 0,6 0,3 2,6 Puola 2,4 15,4 71,0 86,4 25,5 61,4 87,0 173,3 13,9 35,5 225,0 Ranska 1,0 8,5 15,7 24,2 35,7 11,7 47,4 71,6 2,1 11,1 85,8 Romania 0,1 0,5 0,6 1,1 1,4 0,0 1,4 2,5 2,6 0,0 5,2 Ruotsi 9,4 3,1 22,1 25,2 18,1 28,2 46,3 71,5 3,9 12,0 96,7 Saksa 10,8 123,2 253,9 377,1 94,2 314,8 409,0 786,1 49,9 41,0 887,8 Slovakia - 1,9 2,1 4,0 3,5 1,2 4,7 8,7 0,1 0,0 8,8 Slovenia - 0,0 0,0 0,1 0,9 0,1 0,9 1,0 0,1 0,0 1,1 Tanska - 1,3 10,9 12,2 7,2 14,5 21,7 33,9 0,9 1,1 35,9 Tšekki 0,2 0,8 0,9 1,7 1,6 3,3 4,9 6,6 1,7 0,7 9,3 Unkari 0,2 1,0 3,8 4,7 5,0 6,2 11,2 16,0 1,1 1,5 18,8 Viro 2,0 0,8 7,7 8,5 8,0 9,6 17,6 26,1 0,9 1,1 30,1 Muu Eurooppa 28,5 55,2 162,3 217,5 114,7 102,2 216,9 434,4 30,0 22,1 515,0 Norja 0,0 0,0 10,7 10,7 7,2 3,8 11,1 21,7 2,1 0,2 24,1 Sveitsi 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,8 0,8 0,2 2,1 3,3 Turkki 25,8 13,3 18,0 31,2 19,9 29,7 49,6 80,8 13,2 6,6 126,4 Ukraina 1,5 20,4 23,9 44,3 28,3 11,7 39,9 84,2 6,3 1,0 93,0 Venäjä 1,0 21,2 105,0 126,3 57,6 53,9 111,5 237,8 6,6 12,0 257,4 Muut 0,0 0,3 4,7 5,0 1,2 2,8 4,1 9,1 1,5 0,1 10,7 AASIA 21,3 34,1 135,9 170,0 37,8 101,7 139,6 309,5 50,5 79,4 460,7 Arabiemiirikunnat 0,2 0,5 6,5 7,0 11,0 3,6 14,6 21,6 2,7 0,5 25,0 Etelä-Korea - 4,5 18,4 22,9 0,0 4,4 4,4 27,3 4,8 2,9 35,0 Intia 8,6 10,3 18,9 29,2 0,7 9,6 10,3 39,5 7,6 4,8 60,4 Israel 0,4 0,1 1,8 1,9 1,4 3,7 5,2 7,1 0,5 2,2 10,2 Japani - 2,9 47,9 50,8 0,1 4,5 4,5 55,3 4,6 8,4 68,3 Kiina 0,0 3,9 3,6 7,5 1,0 7,6 8,6 16,1 9,3 34,0 59,5 Malesia 1,5 0,5 2,5 3,0 1,4 8,6 10,0 13,0 7,0 8,7 30,2 Saudi-Arabia 1,0-4,4 4,4 1,2 21,4 22,5 27,0 4,6 0,5 33,0 Taiwan 1,3 1,9 7,6 9,4 0,1 2,4 2,5 11,9 2,5 6,5 22,1 Muut 8,3 9,5 24,4 33,9 21,0 36,0 57,0 90,9 6,8 11,0 117,0 AFRIKKA 19,5 18,3 25,3 43,6 40,1 9,6 49,7 93,3 6,7 1,9 121,5 Algeria 1,5 0,0 0,5 0,5 9,1 0,7 9,8 10,3 1,2-13,0 Egypti - 0,3 0,9 1,2 13,7 2,0 15,6 16,9 1,0 0,0 17,9 Etelä-Afrikka 0,4 17,3 22,1 39,3 1,3 2,5 3,8 43,1 2,4 0,2 46,1 Marokko 0,6 0,0 0,8 0,8 6,0 1,8 7,8 8,6 0,1-9,2 Tunisia 0,2-0,8 0,8 4,8 0,9 5,7 6,5 1,3 0,0 8,0 Muut 16,9 0,7 0,2 0,9 5,3 1,7 7,0 7,9 0,8 1,8 27,3 POHJOIS-AMERIKKA - 113,0 142,5 255,5 12,3 64,6 76,9 332,4 14,8 53,6 400,7 Kanada - 0,0 3,1 3,1 0,3 0,8 1,1 4,3 2,1 3,6 10,0 Yhdysvallat - 113,0 139,3 252,4 12,0 63,8 75,8 328,1 12,7 50,0 390,8 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 3,5 19,3 96,2 115,5 33,5 84,9 118,4 233,9 9,4 11,6 258,5 Brasilia 1,6 11,4 22,2 33,6 11,9 37,2 49,1 82,7 1,9 1,3 87,5 Chile - 1,0 9,3 10,3 5,0 14,5 19,5 29,9 2,1 0,0 32,0 Meksiko 0,1 1,6 23,6 25,2 9,0 14,3 23,3 48,5 2,4 1,0 52,0 Muut 1,8 5,2 41,1 46,3 7,6 19,0 26,5 72,8 3,0 9,3 86,9 OSEANIA 0,0 22,1 101,9 124,0 7,3 7,3 14,6 138,6 0,5 1,9 141,0 Australia 0,0 21,8 95,8 117,6 4,1 5,5 9,5 127,2 0,2 1,9 129,2 Uusi Seelanti - 0,3 5,9 6,1 3,2 1,7 4,9 11,0 0,3 0,1 11,3 Muut - - 0,2 0,2-0,2 0,2 0, ,4 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

16 13. Paperin viennin määrä maittain 2013 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty t YHTEENSÄ 277, , , , , , , ,3 367,6 315, ,7 EUROOPPA 171,8 691, , ,9 862, , , ,4 268,1 175, ,1 Euroopan unioni 111,0 601, , ,5 688, , , ,3 229,7 155, ,3 Alankomaat 3,2 0,2 3,4 3,6 11,3 2,6 13,9 17,5 1,2 1,7 23,6 Belgia 5,2 96,5 198,2 294,8 91,7 204,3 296,0 590,8 32,1 10,9 639,0 Britannia 15,5 126,2 313,0 439,2 199,9 255,0 454,9 894,1 13,0 25,3 947,8 Bulgaria 0,2 3,0 4,1 7,1 0,8 0,5 1,3 8,4 1,7 0,0 10,2 Espanja 20,1 58,8 107,1 165,9 32,0 28,4 60,4 226,3 24,6 4,9 275,9 Irlanti 0,1-1,9 1,9 10,8 1,0 11,8 13,7-0,0 13,8 Italia 1,3 12,9 36,3 49,2 11,7 9,8 21,5 70,7 52,2 13,1 137,2 Itävalta 4,2 0,1 1,1 1,2 4,6 4,4 9,0 10,1 7,5 2,8 24,7 Kreikka 3,9 2,5 10,8 13,4 18,7 11,0 29,8 43,1 0,6-47,6 Kroatia - 0,2 0,5 0,7 0,0-0,0 0,8 0,5 0,0 1,3 Kypros 0,1-0,9 0,9 0,5 1,6 2,1 2,9 0,1 0,1 3,2 Latvia - 0,4 2,0 2,3 2,4 6,4 8,8 11,1 0,9 0,4 12,4 Liettua 0,6 11,0 3,9 15,0 1,8 5,6 7,4 22,4 0,5 0,0 23,5 Luxemburg ,1 1,7 1,8 1,8-0,2 2,0 Malta ,0-0,0 0,0-0,0 0,0 Portugali - 0,1 0,9 1,0 1,3 0,3 1,6 2,6 0,9 0,2 3,7 Puola 4,7 28,6 109,7 138,2 37,9 79,6 117,5 255,8 17,6 33,6 311,7 Ranska 2,0 15,0 23,9 38,9 55,1 14,8 69,9 108,8 2,4 9,8 123,0 Romania 0,3 0,9 1,0 1,9 2,2 0,0 2,2 4,0 3,8 0,0 8,1 Ruotsi 19,7 2,3 30,3 32,5 25,4 33,0 58,4 91,0 5,0 11,0 126,7 Saksa 24,9 232,4 394,4 626,8 140,3 473,1 613, ,2 59,4 37, ,1 Slovakia - 3,4 3,4 6,8 5,4 1,7 7,2 13,9 0,2 0,0 14,1 Slovenia - 0,1 0,0 0,1 1,5 0,1 1,6 1,7 0,1 0,0 1,8 Tanska - 2,3 17,6 19,9 10,3 19,7 29,9 49,9 1,1 0,7 51,6 Tšekki 0,5 1,5 1,5 3,0 2,5 5,0 7,5 10,5 1,8 0,7 13,5 Unkari 0,4 1,7 5,6 7,2 8,1 8,9 17,0 24,2 1,4 1,3 27,3 Viro 4,3 1,2 11,9 13,1 12,1 11,8 23,9 37,0 1,2 0,9 43,3 Muu Eurooppa 60,8 90,6 246,7 337,4 173,5 143,2 316,8 654,1 38,4 20,4 773,7 Norja 0,1 0,0 16,7 16,7 10,3 6,3 16,6 33,3 1,3 0,1 34,8 Sveitsi 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,9 0,9 0,2 1,0 2,4 Turkki 55,2 24,6 30,9 55,5 37,2 46,5 83,7 139,2 20,3 6,0 220,8 Ukraina 3,1 28,2 36,5 64,8 42,8 16,8 59,6 124,4 7,5 0,5 135,4 Venäjä 2,0 37,2 155,3 192,5 81,0 69,8 150,8 343,3 7,3 12,7 365,4 Muut 0,0 0,6 7,2 7,9 1,7 3,4 5,1 13,0 1,8 0,1 15,0 AASIA 49,8 65,2 245,5 310,7 58,9 149,6 208,5 519,2 66,8 72,0 707,7 Arabiemiirikunnat 0,5 0,9 11,2 12,1 17,9 6,2 24,1 36,2 2,9 0,3 39,9 Etelä-Korea - 8,0 32,1 40,1 0,0 4,2 4,2 44,3 5,9 2,3 52,5 Intia 21,1 20,5 32,0 52,5 0,7 15,4 16,1 68,6 13,6 5,2 108,5 Israel 0,9 0,2 3,1 3,3 2,1 6,2 8,3 11,6 0,5 2,1 15,1 Japani - 5,5 94,5 100,0 0,0 3,5 3,5 103,5 7,8 5,2 116,6 Kiina 0,0 7,6 6,0 13,7 1,2 10,6 11,8 25,5 10,2 31,1 66,8 Malesia 3,8 0,7 4,5 5,2 1,9 10,2 12,1 17,3 8,7 8,7 38,4 Saudi-Arabia 2,0-7,2 7,2 2,2 35,0 37,1 44,3 5,3 0,4 52,0 Taiwan 2,9 3,3 13,7 17,0 0,0 3,4 3,5 20,5 4,1 6,3 33,8 Muut 18,6 18,4 41,1 59,6 32,9 55,0 87,9 147,5 7,6 10,4 184,1 AFRIKKA 48,9 31,5 39,3 70,7 70,0 13,1 83,2 153,9 7,9 2,0 212,8 Algeria 3,9 0,1 0,6 0,7 15,2 1,0 16,1 16,8 1,2-22,0 Egypti - 0,5 1,5 2,0 25,5 2,6 28,1 30,1 1,2 0,0 31,3 Etelä-Afrikka 0,9 29,3 34,4 63,7 2,1 3,1 5,2 68,9 2,3 0,1 72,2 Marokko 1,2 0,1 1,2 1,3 9,9 2,5 12,5 13,8 0,1-15,0 Tunisia 0,4-1,2 1,2 8,5 1,2 9,7 10,9 2,3 0,0 13,5 Muut 42,6 1,4 0,4 1,8 8,9 2,8 11,6 13,4 0,9 1,9 58,9 POHJOIS-AMERIKKA - 200,9 220,2 421,1 18,4 75,5 93,9 515,0 13,3 53,0 581,2 Kanada - 0,0 5,3 5,3 0,4 0,8 1,2 6,6 1,5 2,2 10,3 Yhdysvallat - 200,9 214,8 415,8 17,9 74,7 92,7 508,5 11,8 50,7 570,9 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 7,1 32,8 155,6 188,3 50,6 123,5 174,1 362,4 11,1 10,6 391,2 Brasilia 2,9 19,2 34,1 53,3 15,7 51,2 66,9 120,2 2,4 1,2 126,7 Chile - 1,7 15,5 17,1 8,2 23,1 31,3 48,4 2,3 0,0 50,7 Meksiko 0,3 2,5 38,7 41,2 13,7 21,2 34,8 76,0 2,7 0,9 79,9 Muut 3,9 9,4 67,4 76,7 13,1 28,0 41,1 117,8 3,7 8,4 133,9 OSEANIA 0,0 42,1 169,9 212,0 10,7 10,5 21,2 233,3 0,4 1,9 235,6 Australia 0,0 41,8 160,4 202,2 5,9 7,8 13,7 216,0 0,2 1,8 218,0 Uusi Seelanti - 0,3 9,1 9,4 4,8 2,4 7,3 16,7 0,3 0,0 17,0 Muut - - 0,4 0,4-0,2 0,2 0, ,6 16 Metsätilastotiedote 48/2013

17 14. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain 2013 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä milj. YHTEENSÄ 48,7 332,5 233, , ,9 433, ,6 EUROOPPA 46,5 185,1 126, , ,0 354, ,4 Euroopan unioni 44,4 135,0 111,2 894, ,2 278, ,8 Alankomaat 0,0 1,8-87,8 89,7 11,7 193,9 Belgia 2,3 0,3-110,3 112,8 3,1 524,9 Britannia 4,1 19,7 2,9 81,4 108,1 29,2 803,3 Bulgaria - 0,1 0,2 3,4 3,7 0,1 10,1 Espanja 0,5 39,2 50,4 34,1 124,1 6,8 361,8 Irlanti - 0,0-2,3 2,3 2,9 14,8 Italia 3,8 10,7 21,5 40,4 76,4 6,4 376,5 Itävalta 0,0 0,2 0,0 7,7 8,0 1,5 35,2 Kreikka 0,3 1,6 7,7 3,9 13,5 0,1 53,7 Kroatia - 0,0-0,0 0,0 0,1 1,3 Kypros - - 0,2 0,5 0,8 0,0 2,8 Latvia - 0,0 1,3 7,1 8,5 4,3 23,7 Liettua 0,0 0,2-4,7 4,9 3,1 33,3 Luxemburg ,4 0,4 2,4 5,2 Malta - - 0,0 0,6 0,6 0,0 0,7 Portugali - 1,0-2,7 3,7 1,7 27,2 Puola 3,1 16,0 3,4 67,6 90,1 20,0 410,1 Ranska 0,2 14,7 3,3 23,0 41,1 9,8 183,8 Romania - 0,1 0,0 3,3 3,4 1,1 24,8 Ruotsi 2,2 6,5 12,7 41,3 62,7 91,0 284,2 Saksa 23,3 14,2 7,0 316,0 360,4 40, ,9 Slovakia 0,6 0,2 0,0 2,6 3,5 1,0 19,8 Slovenia - 0,0-0,1 0,1 0,3 3,6 Tanska 1,3 2,0 0,1 18,7 22,2 17,1 75,2 Tšekki 0,3 1,2-2,9 4,4 7,1 21,5 Unkari 0,6 4,8 0,5 27,4 33,3 1,4 54,8 Viro 1,8 0,2 0,1 4,3 6,5 16,2 62,9 Muu Eurooppa 2,0 50,1 15,5 300,2 367,9 75, ,5 Norja - 0,0-5,3 5,3 20,6 50,1 Sveitsi - 0,2 0,0 2,5 2,8 3,7 10,3 Turkki 2,0 4,3 12,9 62,6 81,8 4,4 270,2 Ukraina - 3,8-27,3 31,2 1,8 128,2 Venäjä 0,0 41,2 2,5 197,7 241,4 42,4 558,7 Muut - 0,6 0,1 4,8 5,4 2,5 18,9 AASIA 0,8 109,9 45,5 119,3 275,6 17, ,4 Arabiemiirikunnat - 1,2-6,4 7,6 0,3 37,3 Etelä-Korea - 4,4 1,3 1,3 7,0 3,2 48,1 Intia - 1,3 1,2 6,8 9,3 0,3 86,2 Israel 0,7 2,5 3,6 1,3 8,1 1,3 22,5 Japani - 50,7-5,2 55,9 0,3 138,8 Kiina - 9,0 1,8 28,4 39,2 1,8 501,7 Malesia - 3,7-4,4 8,1 3,1 41,4 Saudi-Arabia - 8,5-13,9 22,4 0,5 56,8 Taiwan - 18,9 0,2 4,5 23,6 0,0 47,2 Muut 0,1 9,8 37,5 47,0 94,4 7,2 288,4 AFRIKKA 0,7 18,2 20,8 32,8 72,6 3,0 228,6 Algeria - 0,5-4,9 5,3 0,0 18,4 Egypti 0,3 0,5 5,5 4,2 10,4 0,3 46,0 Etelä-Afrikka - 10,3 0,0 10,1 20,5 0,5 71,0 Marokko 0,4-7,2 4,9 12,4 1,0 26,5 Tunisia - 0,3-2,5 2,8 0,5 16,7 Muut 0,0 6,7 8,1 6,2 21,2 0,6 50,1 POHJOIS-AMERIKKA 0,6 3,5 17,8 136,8 158,6 42,8 608,1 Kanada 0,2 0,0-0,6 0,8 2,8 13,7 Yhdysvallat 0,4 3,5 17,8 136,2 157,8 40,0 594,4 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,2 2,3 22,2 26,0 50,6 11,8 336,0 Brasilia - 0,0 6,2 1,5 7,8 1,7 110,4 Chile - 0,3 4,2 2,2 6,6 1,6 40,2 Meksiko 0,1 0,0 0,0 13,5 13,6 7,2 72,9 Muut 0,1 2,0 11,9 8,8 22,6 1,3 112,4 OSEANIA - 13,5-17,0 30,4 3,8 175,2 Australia - 11,1-15,4 26,5 2,7 158,4 Uusi Seelanti - 2,4-1,5 3,9 1,1 16,3 Muut ,0 0,4 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

18 15. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain 2013 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä t YHTEENSÄ 77,6 364,6 481, , ,6 303, ,2 EUROOPPA 74,0 201,8 270, , ,2 252, ,0 Euroopan unioni 70,6 152,9 235, , ,8 199, ,0 Alankomaat 0,0 2,3-108,6 110,9 4,2 276,1 Belgia 3,6 0,6-131,0 135,3 1,4 801,7 Britannia 6,6 19,9 6,0 98,4 130,9 21, ,7 Bulgaria - 0,1 0,4 3,4 3,9 0,0 14,3 Espanja 0,8 50,5 109,7 40,5 201,5 7,5 587,6 Irlanti - 0,0-2,6 2,6 1,6 18,3 Italia 6,1 9,7 44,0 47,8 107,5 3,8 592,9 Itävalta 0,0 0,2 0,0 8,6 8,8 0,7 53,9 Kreikka 0,5 1,4 16,3 4,7 22,8 0,2 95,8 Kroatia - 0,0-0,0 0,0 0,0 1,3 Kypros - - 0,4 0,6 1,0 0,0 4,2 Latvia - 0,0 3,0 6,0 9,1 3,0 25,5 Liettua 0,0 0,4-6,5 7,0 4,8 57,7 Luxemburg ,2 0,2 2,1 4,3 Malta - - 0,0 0,6 0,7 0,0 0,7 Portugali - 1,1-2,1 3,2 1,5 50,7 Puola 4,8 18,0 6,9 72,9 102,7 17,3 558,4 Ranska 0,3 16,8 7,5 23,6 48,2 5,3 271,3 Romania - 0,1 0,1 3,9 4,1 0,2 42,0 Ruotsi 3,1 6,2 24,1 55,0 88,4 76,3 407,7 Saksa 37,1 15,0 15,3 395,3 462,7 26, ,5 Slovakia 0,9 0,2 0,0 2,9 4,0 0,5 32,3 Slovenia - 0,0-0,0 0,0 0,2 6,3 Tanska 1,9 1,9 0,2 21,0 24,9 10,4 86,9 Tšekki 0,4 1,0-2,9 4,4 2,2 21,3 Unkari 0,8 6,9 1,1 36,0 44,8 0,9 75,8 Viro 3,6 0,5 0,2 5,0 9,2 7,7 83,8 Muu Eurooppa 3,5 48,8 35,1 340,0 427,4 52, ,0 Norja - 0,0-6,9 6,9 9,0 51,4 Sveitsi - 0,2 0,0 1,4 1,7 1,5 6,5 Turkki 3,5 5,6 28,7 82,0 119,7 3,7 459,8 Ukraina - 2,9-30,2 33,1 1,0 174,3 Venäjä 0,0 39,6 6,2 214,2 260,1 35,5 697,2 Muut - 0,5 0,2 5,2 5,9 1,7 22,9 AASIA 1,3 124,4 92,9 147,3 365,9 15, ,7 Arabiemiirikunnat - 1,2-7,9 9,1 0,2 58,7 Etelä-Korea - 4,5 2,8 2,2 9,5 3,9 72,9 Intia - 2,1 2,6 8,0 12,7 0,1 162,3 Israel 1,2 2,3 7,6 1,4 12,5 2,0 35,9 Japani - 49,0-4,3 53,3 0,0 195,5 Kiina - 10,1 3,3 36,3 49,7 0,4 949,3 Malesia - 5,3-5,5 10,8 2,0 51,2 Saudi-Arabia - 9,0-18,3 27,2 0,7 82,0 Taiwan - 29,3 0,4 6,1 35,8 0,0 72,8 Muut 0,1 11,6 76,1 57,5 145,4 5,8 487,3 AFRIKKA 1,2 18,1 46,8 43,2 109,3 3,1 392,8 Algeria - 0,4-5,7 6,2 0,0 28,2 Egypti 0,5 0,5 11,3 6,2 18,5 0,2 87,0 Etelä-Afrikka - 10,1 0,1 12,0 22,2 0,3 102,6 Marokko 0,7-15,4 6,6 22,7 1,2 47,2 Tunisia - 0,2-3,2 3,4 0,8 29,9 Muut 0,0 6,9 20,0 9,4 36,4 0,5 97,9 POHJOIS-AMERIKKA 0,8 3,4 27,5 185,9 217,6 17,5 826,6 Kanada 0,3 0,0-2,1 2,4 2,3 15,4 Yhdysvallat 0,5 3,4 27,5 183,8 215,2 15,2 811,2 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,2 2,6 44,2 27,0 74,0 11,2 511,6 Brasilia - 0,0 14,7 1,8 16,5 1,8 177,1 Chile - 0,3 7,6 2,6 10,5 3,0 64,2 Meksiko 0,1 0,0 0,0 15,6 15,8 5,8 101,5 Muut 0,1 2,3 21,9 7,0 31,3 0,7 168,8 OSEANIA - 14,4-19,2 33,6 4,2 273,5 Australia - 11,8-17,5 29,3 2,7 250,0 Uusi Seelanti - 2,6-1,7 4,3 1,6 22,9 Muut ,0 0,6 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN Metsätilastotiedote 48/2013

19 16. Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat 2013 Puutuoteollisuus Massa Paperi Kartonki sekä paperi- Metsäteollisuustuotteet Suomen koko vienti ja kartonkijalosteet kaikkiaan maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti milj. milj. milj. milj. milj. milj. Koko maailma 2 380,2 Koko maailma 1 575,9 Koko maailma 4 717,4 Koko maailma 2 574,4 Koko maailma ,8 Koko maailma ,5 Japani 380,4 Kiina 401,2 Saksa 887,8 Saksa 400,7 Saksa 1 844,1 Ruotsi 6 488,9 Saksa 238,3 Saksa 317,4 Britannia 625,5 Venäjä 283,8 Britannia 1 039,3 Saksa 5 418,9 Britannia 235,9 Italia 188,0 Belgia 396,2 Yhdysvallat 197,9 Venäjä 633,0 Venäjä 5 358,6 Ranska 159,6 Alankomaat 75,5 Yhdysvallat 390,8 Ruotsi 153,6 Yhdysvallat 613,1 Yhdysvallat 3 560,9 Egypti 144,0 Puola 75,0 Venäjä 257,4 Britannia 137,3 Kiina 591,1 Alankomaat 3 456,5 Ruotsi 122,4 Turkki 57,6 Puola 225,0 Espanja 130,9 Belgia 557,6 Britannia 2 916,1 Algeria 105,1 Espanja 55,0 Espanja 175,9 Belgia 115,9 Japani 519,2 Kiina 2 766,0 Kiina 89,5 Ranska 47,1 Australia 129,2 Puola 110,1 Puola 445,8 Belgia 1 922,2 Alankomaat 87,1 Britannia 40,6 Turkki 126,4 Alankomaat 101,4 Italia 419,5 Ranska 1 827,2 Venäjä 74,3 Ruotsi 33,8 Italia 105,6 Turkki 86,3 Ruotsi 406,6 Viro 1 747,5 Saudi-Arabia 69,5 Hongkong 25,9 Ruotsi 96,7 Italia 82,8 Espanja 386,0 Norja 1 650,8 Israel 67,6 Portugali 19,2 Ukraina 93,0 Japani 56,2 Ranska 343,4 Puola 1 362,2 Norja 67,1 Venäjä 17,5 Brasilia 87,5 Ranska 50,9 Turkki 289,8 Italia 1 312,1 Tanska 58,6 Egypti 17,5 Ranska 85,8 Kiina 41,0 Alankomaat 280,9 Tanska 1 035,1 Italia 43,1 Intia 16,3 Japani 68,3 Tanska 39,3 Egypti 190,0 Japani 994,4 Viro 42,8 Romania 15,1 Intia 60,4 Filippiinit 35,1 Australia 167,0 Etelä-Korea 842,8 Marokko 42,1 Japani 14,3 Kiina 59,5 Unkari 34,7 Tanska 133,8 Espanja 792,3 Puola 35,7 Brasilia 13,5 Meksiko 52,0 Ukraina 33,0 Ukraina 131,3 Kanada 738,5 Etelä-Korea 33,7 Belgia 12,7 Etelä-Afrikka 46,1 Australia 29,2 Saudi-Arabia 126,3 Sveitsi 732,8 Belgia 32,8 Kreikka 11,3 Tanska 35,9 Norja 25,9 Algeria 123,4 Turkki 690,2 Itävalta 29,3 Viro 10,1 Etelä-Korea 35,0 Taiwan 23,6 Norja 117,2 Latvia 503,8 Sveitsi 24,2 Liettua 9,9 Saudi-Arabia 33,0 Saudi-Arabia 22,9 Brasilia 110,5 Australia 495,4 Espanja 24,2 Jordania 9,5 Chile 32,0 Viro 22,6 Viro 105,6 Brasilia 483,6 Tunisia 19,7 Itävalta 8,8 Malesia 30,2 Etelä-Afrikka 21,0 Israel 90,0 Intia 480,7 Turkki 19,6 Thaimaa 6,8 Viro 30,1 Meksiko 20,8 Intia 87,2 Hongkong 407,3 Yhdysvallat 18,7 Slovakia 6,4 Argentiina 29,1 Kreikka 13,6 Etelä-Korea 81,8 Etelä-Afrikka 375,1 Kreikka 10,2 Bangladesh 5,9 Kreikka 28,8 Marokko 13,4 Etelä-Afrikka 74,4 Liettua 359,5 Vietnam 9,7 Yhdysvallat 5,8 Arabiemiirik. 25,0 Latvia 12,8 Meksiko 73,0 Saudi-Arabia 351,7 Liettua 9,6 Tunisia 5,4 Norja 24,1 Tsekki 11,5 Marokko 68,6 Ukraina 348,8 Australia 8,6 Syyria 5,0 Taiwan 22,1 Thaimaa 11,5 Itävalta 64,6 Meksiko 345,7 Unkari 5,7 Arabiemiirik. 4,4 Kolumbia 21,8 Malesia 11,2 Kreikka 64,0 Itävalta 305,9 Tsekki 4,7 Vietnam 4,3 Peru 21,6 Egypti 10,7 Unkari 60,5 Egypti 256,6 Latvia 4,6 Etelä-Afrikka 3,9 Unkari 18,8 Etelä-Korea 10,1 Taiwan 51,4 Tsekki 241,0 Taiwan 4,2 Pakistan 3,9 Egypti 17,9 Intia 9,6 Filippiinit 48,9 Singapore 231,2 Islanti 4,2 Marokko 3,8 Itävalta 16,9 Itävalta 9,5 Malesia 43,7 Malesia 225,7 Kanada 3,8 Etelä-Korea 3,0 Alankomaat 16,9 Brasilia 9,4 Liettua 42,8 Chile 214,9 Etelä-Afrikka 3,3 Indonesia 2,9 Indonesia 16,8 Israel 9,4 Chile 40,5 Unkari 210,1 Irlanti 3,2 Israel 2,9 Thaimaa 15,7 Argentiina 8,3 Arabiemiirik. 40,2 Algeria 208,6 Slovakia 3,2 Libanon 2,2 Liettua 15,3 Chile 8,2 Argentiina 37,4 Taiwan 191,9 Jemen 3,1 Ukraina 2,2 Filippiinit 13,4 Liettua 8,0 Tunisia 36,4 Arabiemiirik. 175,2 Ukraina 3,1 Slovenia 2,0 Algeria 13,0 Vietnam 7,9 Hongkong 36,1 Kypros 165,4 Arabiemiirik. 2,9 Kuwait 1,9 Uusi Seelanti 11,3 Arabiemiirik. 7,9 Thaimaa 34,9 Thaimaa 161,5 Portugali 2,7 Latvia 10,4 Bangladesh 7,4 Sveitsi 34,6 Israel 159,9 Kypros 2,4 Israel 10,2 Indonesia 7,0 Portugali 30,0 Kazakstan 157,1 Malesia 2,2 Kanada 10,0 Sveitsi 6,4 Latvia 28,3 Romania 150,7 Jordania 2,1 Libanon 9,6 Nigeria 6,4 Kolumbia 28,2 Jordania 150,5 Romania 2,0 Irlanti 9,4 Sambia 6,4 Indonesia 27,5 Filippiinit 139,1 Iran 1,9 Tsekki 9,3 Kazakstan 5,8 Romania 26,9 Indonesia 136,1 Sudan 1,6 Marokko 9,2 Kolumbia 5,4 Tsekki 26,1 Kolumbia 130,8 Kenia 1,5 Slovakia 8,8 Algeria 5,4 Vietnam 25,0 Kreikka 119,1 Muut 14,5 Muut 10,0 Muut 146,6 Muut 94,2 Muut 370,2 Muut 2 550,3 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO)

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO) Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain 2008 2017 (Lähde: Vipunen ja CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 10444 9551 Aasia 1256 1552 1790 1737 1727 1920 1783 1762

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Coloplastin paikallistoimistot

Coloplastin paikallistoimistot Afrikka Aasia Australia Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Algeria (ranska, arabia) (maksuton*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 sunnuntai torstai, 9.00 17.00 dzconsumerservice@coloplast.com

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 1/2018 4.4.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2018 4.12.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2018 28.2.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 10/2018 2.1.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2019 30.4.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Euroopan alue Albania 2008-9 Kansallinen 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Armenia 2005 Kansallinen 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Itävalta

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot