Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä."

Transkriptio

1 A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti palasi normaalitasolleen 12,5 miljardiin euroon vuonna 2006 Puun tuonti ylsi vähenemisestään huolimatta kaikkien aikojen toiseksi suurimpaan määrään, 20 miljoonaan kuutiometriin Puu Vuonna 2006 puun tuonti ylsi 20,0 miljoonaan kuutiometriin jääden kuitenkin 7 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Vaikka viisi vuotta jatkunut puun tuontiennätysten sarja katkesi, tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi suurin. Puun tuonnin supistuminen johtui männyn ja kuusen tuonnin vähenemisestä. Koivun tuonti pysyi lähes ennallaan koivutukkia tuotiin jopa kymmenyksen viimevuotista enemmän. Puun tuonti vastasi noin kahta viidesosaa metsäteollisuuden kotimaan metsistä hankkimasta puusta. Puutavaralajeista Suomeen tuotiin eniten koivukuitupuuta, jonka määrä ylsi 6,8 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta (2,7 milj. m³). Huomattava määrä puuta tuodaan rajan ylitse haketettuna (2,6 milj. m³). Hakkeesta 94 prosenttia oli tehty havupuusta. Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Lukuunottamatta vuotta 1992 Venäläisen puun osuus tuonnista oli alhaisin Baltian maiden itsenäistymisen jälkeen. Latviasta tuotiin 1,5 ja Virosta 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta. Viimeisen viiden vuoden aikana puun tuonti Latviasta on lisääntynyt ja Virosta supistunut. Suomesta vietiin puuta 1,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna Vienti väheni hieman vuotta aiemmasta. Edellisvuoden tapaan kaksi kolmannesta määrästä vietiin Ruotsiin. Puolet viennistä oli mäntyä. Metsäteollisuustuotteet Vuonna 2006 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 12,5 miljardia euroa lisääntyi 16 prosentilla edellisvuodesta. Lisäys johtui lähinnä siitä, että vuonna 2005 käydyn paperiteollisuuden työtaistelun jälkeen sekä metsäteollisuuden tuotanto että vienti palasivat takaisin normaalitasolleen. Vuonna 2006 Metsäteollisuustuotteiden vienti kattoi 20 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä. Metsäteollisuuden osuus viennistä on supistunut viiden viimeisen vuoden aikana vajaalla kuudella prosenttiyksiköllä. Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita eniten Saksaan (viennin arvo 2,2 mrd. ), jonka osuus metsäteollisuuden viennistä oli tavanomainen (18 %). Britannia oli toiseksi tärkein kauppakumppani (1,4 mrd. ), vaikka sen osuus metsäteollisuuden viennistä jatkoi vähentymistään 11 prosenttiin. Yhdysvaltoihin metsäteollisuustuotteita vietiin 0,9 miljardin euron arvosta, ja sen osuus metsäteollisuuden viennistä on säilynyt viime vuodet 7 prosentissa. Edellisvuoden tapaan Britannia oli tärkein kauppakumppani puutuoteteollisuuden tuotteissa ennen Japania ja Saksaa. Massoja vietiin eniten Saksaan ja Ruotsiin, paperia Saksaan ja Britanniaan sekä kartonkia Saksaan ja Espanjaan. Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,4 miljardin euron arvosta vuonna Tästä 28 prosenttia tuli Ruotsista.

2 mrd. Suomen kokonaistavaravienti 10 Raakapuu ja metsäteollisuustuotteet Kuva 1. Suomen tavaravienti vuoden 2006 rahanarvossa (muunnos tukkuhintaindeksi) 22 milj. m³ 20 Tuonti 18 Vienti 16 Nettotuonti Kuva 2. Puun ulkomaankauppa Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Sahatavara Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa Paperi Paperi Massa Sahatavara Muut puutuoteteollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Kuva 3. Puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvon (12,6 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin 2006 Kuva 4. Puun ja metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvon (2,1 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin milj. m³ 12 milj. t Sahatavara 8 6 Paperi 4 2 Vaneri Kuva 5. Sahatavaran ja vanerin vienti Kartonki 2 Sellu Mekaaniset massat Kuva 6. Paperin, kartongin ja puumassojen vienti

3 3 Taulukko- ja liiteluettelo Taulukot 1 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2006 ja Puun vienti 2006 ja Puun tuonti 2006 ja Puun vienti maittain Puun tuonti maittain Metsäteollisuuden vienti 2006 ja Suomen tavaraviennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain Massojen viennin arvo maittain Massojen viennin määrä maittain Paperin viennin arvo maittain Paperin viennin määrä maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Massojen tärkeimmät vientimaat Paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden tärkeimmät vientimaat Metsäteollisuuden tuonti 2006 ja Suomen tavaratuonnin arvo maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat sivu Liitteet Tilaston laatuseloste (Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain)...24 Tullitilastoissa käytetyn CN-nimikkeistön muuntaminen tavaralajeiksi vuonna Maaluokitus

4 4 1 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2006 ja 2005 Tavaralaji 2006 Muutos 2006/ yks. määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikköarvo arvo arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU VIENTI SUOMEN TAVARATUONTI METSÄTEOLLISUUDEN TUONTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU TUONTI Paperin viennistä puuttuvat salauksen vuoksi vuoden 2005 luvuista tullinimikkeiden ja määrätiedot.

5 5 2 Puun vienti 2006 ja 2005 Puutavaralaji 2006 Muutos 2006/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,5 Mänty , ,6 mäntytukki , ,2 muu , ,2 Kuusi , ,3 kuusitukki , ,3 muu , ,9 Muut havupuut , ,5 muu havutukki muu , ,5 Lehtipuu , ,2 Koivu , ,4 koivutukki , ,3 muu , ,9 Eukalyptus Muut lehtipuut , ,3 Polttopuu , ,5 Hake , ,7 Kyllästetty puu , ,1 JÄTEPUU , ,8 Luokkiin "muu" sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). 3 Puun tuonti 2006 ja 2005 Puutavaralaji 2006 Muutos 2006/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,0 Mänty , ,8 mäntytukki , ,1 mäntykuitupuu , ,3 Kuusi , ,3 kuusitukki , ,6 kuusikuitupuu , ,5 Muut havupuut , ,9 muu havutukki , ,2 muu havukuitupuu , ,7 Lehtipuu , ,1 Koivu , ,1 koivutukki , ,7 koivukuitupuu , ,5 Eukalyptus , ,0 Muut lehtipuut , ,3 Polttopuu , ,0 Hake , ,2 Kyllästetty puu , ,6 JÄTEPUU , ,2 Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja.

6 6 4 Puun vienti maittain 2006 Puutavaralaji Ruotsi Tanska Egypti Alankomaat Irlanti määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Britannia Saksa Libya Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Luokkiin "muu" sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja).

7 7 5 Puun tuonti maittain 2006 Puutavaralaji Venäjä Latvia Viro Ruotsi Britannia määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Uruguay Liettua Saksa Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja.

8 8 6 Metsäteollisuuden vienti 2006 ja 2005 Tavaralaji yks Muutos 2006/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI PUU m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET PUUTUOTETEOLLISUUS Sahatavara m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Havuvaneri m³ Lehtivaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Puiset huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Valkaisematon sulfiittisellu t Valkaistu sulfiittisellu t Keräyspaperi ja -kartonki t Muu kuin puumassa t Paperi t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUUT TUOTTEET

9 9 7 Suomen tavaraviennin arvo maittain 2006 Maa Metsäteollisuuden vienti Muut Suomen Puu Metsäteollisuustuotteet Yhteensä tuotteet tavaravienti Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä yhteensä milj. YHTEENSÄ 107, , , , , , ,2 EUROOPPA 83, , , , , , ,8 Euroopan unioni 79, , , , , , ,3 Alankomaat 5,1 141,2 292,4 433,7 438, , ,8 Belgia 1,0 39,4 406,6 446,0 447,0 963, ,5 Britannia 6,0 408, , , , , ,4 Espanja 0,3 101,1 542,2 643,2 643,5 887, ,6 Irlanti 10,6 41,1 21,6 62,7 73,3 156,1 229,4 Italia 0,6 109,0 301,9 410,9 411, , ,1 Itävalta 0,1 43,0 74,7 117,7 117,8 352,8 470,6 Kreikka 0,9 44,6 106,3 150,9 151,8 170,4 322,2 Kypros 0,1 3,7 4,4 8,2 8,3 42,7 51,0 Latvia 0,0 4,6 26,1 30,7 30,7 437,9 468,6 Liettua - 4,1 26,4 30,5 30,5 340,2 370,6 Luxemburg - 0,1 6,9 7,0 7,0 34,2 41,2 Malta - 0,0 0,6 0,6 0,6 13,8 14,4 Portugali - 6,4 22,8 29,2 29,2 170,8 200,1 Puola - 19,8 302,6 322,4 322,4 930, ,4 Ranska 0,3 231,6 415,9 647,5 647, , ,5 Ruotsi 42,8 149,6 353,4 503,0 545, , ,9 Saksa 3,5 288, , , , , ,9 Slovakia 0,0 8,9 12,9 21,9 21,9 84,9 106,8 Slovenia 0,0 1,3 8,2 9,4 9,5 102,0 111,5 Tanska 7,4 133,4 132,0 265,4 272, , ,2 Tšekki 0,4 6,0 35,0 41,0 41,4 281,5 322,9 Unkari 0,1 7,6 59,7 67,3 67,4 352,4 419,8 Viro 0,2 37,4 51,3 88,7 89, , ,0 Muu Eurooppa 3,8 243, , , , , ,5 Norja 2,6 102,4 118,1 220,4 223, , ,9 Sveitsi 0,1 26,8 148,9 175,7 175,8 489,2 665,0 Turkki 1,1 10,6 188,4 199,0 200,1 515,8 715,9 Ukraina - 5,3 109,7 115,0 115,0 346,7 461,8 Venäjä 0,0 84,6 433,6 518,2 518, , ,3 Muut 0,0 13,3 41,5 54,8 54,8 340,8 395,6 AASIA 7,3 523,1 966, , , , ,8 Arabiemiirikunnat 0,0 2,3 41,1 43,4 43,4 786,5 829,9 Etelä-Korea - 34,5 38,9 73,4 73,4 315,5 388,9 Filippiinit - 0,2 43,1 43,3 43,3 57,5 100,7 Hongkong - 1,2 28,0 29,2 29,2 301,0 330,2 Intia - 0,2 68,2 68,5 68,5 259,3 327,8 Israel 0,6 34,3 36,6 71,0 71,6 108,0 179,6 Japani 0,0 373,7 140,5 514,2 514,3 498, ,4 Kiina - 17,0 196,4 213,4 213, , ,0 Malesia - 5,5 36,3 41,8 41,8 132,6 174,4 Saudi-Arabia - 27,3 70,5 97,8 97,8 733,3 831,1 Singapore - 0,2 21,1 21,3 21,3 210,4 231,7 Syyria 1,8 0,0 23,9 23,9 25,7 9,9 35,6 Taiwan 0,1 4,6 43,2 47,8 47,9 232,0 279,9 Muut 4,8 22,0 178,4 200,4 205, , ,4 AFRIKKA 16,9 207,9 179,4 387,4 404, , ,0 Algeria - 77,1 8,2 85,4 85,4 19,0 104,4 Egypti 7,9 66,6 37,4 104,0 111,9 127,6 239,5 Etelä-Afrikka - 1,5 75,4 76,9 76,9 459,7 536,7 Marokko 3,5 32,6 10,9 43,5 47,1 29,6 76,6 Tunisia - 26,1 11,6 37,6 37,6 9,5 47,2 Muut 5,5 4,0 35,9 39,9 45,3 375,4 420,7 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 57,9 859,1 917,0 917, , ,8 Kanada - 10,0 39,5 49,5 49,5 476,7 526,3 Yhdysvallat 0,0 47,9 819,6 867,5 867, , ,1 Muut - 0,0-0,0 0,0 3,5 3,5 LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0,9 296,4 297,4 297, , ,0 Brasilia - 0,0 73,9 73,9 73,9 354,5 428,5 Kolumbia - 0,0 25,8 25,8 25,8 82,2 108,0 Meksiko - 0,0 73,2 73,2 73,2 108,1 181,3 Muut 0,0 0,8 123,6 124,4 124,4 601,8 726,2 OSEANIA - 11,3 166,5 177,8 177,8 326,4 504,2 Australia - 11,1 144,3 155,4 155,4 278,0 433,4 Uusi-Seelanti - 0,2 22,2 22,4 22,4 42,6 64,9 Muut - 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,9 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,5 55,5

10 10 8 Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain 2006 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Muu puu- Yhteensä Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy tuoteteoll. milj. YHTEENSÄ 664,9 570,8 210,4 7, ,6 654,8 44,2 42,0 19,3 661, ,1 EUROOPPA 350,4 405,2 127,6 6,5 889,8 566,6 38,1 41,8 18,9 518, ,9 Euroopan unioni 331,9 393,4 121,7 4,4 851,5 526,8 35,1 28,9 16,3 372, ,9 Alankomaat 8,9 54,4 5,7 0,1 69,0 66, ,0 4,8 141,2 Belgia 15,8 6,8 1,3 0,0 23,8 11,0 0,2-0,4 4,0 39,4 Britannia 123,9 62,3 55,3 0,5 242,0 92,1 0,1 15,9 9,3 49,2 408,6 Espanja 23,4 19,8 2,7 0,1 46,1 36,6 0,5-0,0 17,9 101,1 Irlanti 9,2 12,7 8,3 0,0 30,3 4,2-0,1 0,5 6,0 41,1 Italia 44,8 15,6 1,1 0,2 61,8 33,0 0,7-0,1 13,5 109,0 Itävalta 1,4 13,4 0,8 0,0 15,6 14,3 0, ,1 43,0 Kreikka 14,9 8,9 6,9 0,1 30,7 1, ,1 12,2 44,6 Kypros 0,3 0,9 1,4 0,0 2,6 0, ,1 0,6 3,7 Latvia 0,5 0,0 0,1 0,1 0,7 0,0 0,2 0,1-3,6 4,6 Liettua 1,3 0,1-0,1 1,5 0,1 0,8 0,2-1,5 4,1 Luxemburg 0,0-0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,1 0,1 Malta ,0 0,0 0,0 Portugali 0,5 0,8 0,2 0,0 1,4 3,4 0, ,5 6,4 Puola 0,7 1,2 1,4 0,1 3,4 5,6 4,0 0,3-6,5 19,8 Ranska 15,8 113,5 6,4 0,0 135,7 45,2 0,9 0,1 0,0 49,5 231,6 Ruotsi 6,1 0,2 3,1 1,2 10,6 34,8 12,5 7,3 3,1 81,2 149,6 Saksa 10,8 78,0 11,3 1,3 101,4 133,8 6,1 0,0 0,2 46,8 288,3 Slovakia 0,0 1,0 1,7-2,7 0,8 5, ,2 8,9 Slovenia - 0, ,1 0, ,2 1,3 Tanska 43,3 2,3 13,2 0,4 59,3 37,0 1,0 1,5 1,1 33,5 133,4 Tšekki 0,2 0,6 0,4 0,0 1,2 3,5 0, ,1 6,0 Unkari 2,6 0,2 0,3-3,2 1,5 1,1 0,2 0,0 1,7 7,6 Viro 7,4 0,6 0,2 0,2 8,5 1,3 0,6 3,3 0,2 23,5 37,4 Muu Eurooppa 18,5 11,8 5,9 2,1 38,3 39,8 3,0 12,8 2,6 146,4 243,0 Norja 14,9 1,1 4,9 1,1 22,0 19,1 1,8 1,7 1,6 56,2 102,4 Sveitsi 0,3 10,0 0,2 0,1 10,5 8, ,0 8,0 26,8 Turkki 0,2 0,0 0,3-0,5 7,2 0,9-0,0 2,0 10,6 Ukraina - 0,1 0,1-0,1 0, ,1 5,3 Venäjä 1,2 0,2 0,2 0,9 2,5 1,5 0,2 8,7 0,9 70,8 84,6 Muut 1,9 0,4 0,3 0,0 2,7 3,6 0,1 2,4 0,2 4,3 13,3 AASIA 120,8 152,6 75,7 0,9 350,0 51,0 4,6 0,3 0,2 116,9 523,1 Arabiemiirikunnat 0,2 0,3 0,0 0,0 0,5 1,5-0,0 0,1 0,3 2,3 Etelä-Korea 0,7 0,1 2,0 0,0 2,8 29, ,7 34,5 Filippiinit - 0,0 0,1 0,0 0, ,0 0,2 Hongkong 0,1 0,5 0,2 0,1 0,8 0,2-0,0-0,1 1,2 Intia - 0, ,0 0,1 0,0-0,1 0,0 0,2 Israel 20,7 11,8 0,2 0,0 32,7 0, ,9 34,3 Japani 80,6 107,6 69,6 0,0 257,8 10,6 0,3-0,0 104,9 373,7 Kiina 1,8 7,2 1,8 0,3 11,1 5, ,0 0,6 17,0 Malesia 0,4 1,1 0,0 0,0 1,5 0,0 1, ,0 5,5 Saudi-Arabia 14,3 10,5 0,2 0,0 25,0 1, ,0 0,5 27,3 Singapore - 0,0-0,0 0,0 0, ,1 0,2 Syyria 0, , ,0 Taiwan 0,1 3,5 0,8 0,0 4,3 0, ,1 4,6 Muut 1,9 10,1 0,7 0,5 13,2 1,4 2,4 0,3 0,1 4,6 22,0 AFRIKKA 192,5 12,6 0,0-205,1 2, ,0 0,6 207,9 Algeria 75,1 1, ,7 0, ,1 77,1 Egypti 61,4 5,1 0,0-66,5 0, ,0 66,6 Etelä-Afrikka 0,0 0, ,0 1, ,0 1,5 Marokko 29,7 2,5 0,0-32,3 0, ,0 0,1 32,6 Tunisia 24,5 1, ,0 0, ,0 26,1 Muut 1,8 1, ,6 0, ,0 0,4 4,0 POHJOIS-AMERIKKA 0,8 0,0 4,3 0,0 5,1 27,8 1,5 0,0 0,1 23,5 57,9 Kanada - - 0,0-0,0 4,9 0, ,1 10,0 Yhdysvallat 0,8 0,0 4,2 0,0 5,1 22,8 1,5 0,0 0,1 18,4 47,9 Muut ,0 0,0 LATIN. AMERIKKA 0,0 0,1-0,0 0,1 0,4 0,0-0,0 0,5 0,9 Brasilia , ,0 0,0 Kolumbia ,0 0,0 Meksiko , ,0 0,0 Muut 0,0 0,1-0,0 0,1 0,3 0,0-0,0 0,5 0,8 OSEANIA 0,3 0,3 2,8 0,0 3,5 6, ,9 11,3 Australia 0,3 0,3 2,8 0,0 3,5 6, ,8 11,1 Uusi-Seelanti ,0 0,0 0, ,1 0,2 Muut ,0 0,0

11 11 9 Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain 2006 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy m³ t YHTEENSÄ 3 538, ,9 923,2 17, , ,4 77,5 224,3 55,1 EUROOPPA 1 693, ,9 599,1 13, , ,9 64,8 222,2 54,1 Euroopan unioni 1 636, ,8 582,2 10, , ,3 57,8 146,2 47,0 Alankomaat 48,1 316,3 24,7 0,2 389,3 160, ,0 Belgia 95,4 39,9 5,7 0,0 141,1 18,5 0,1-1,2 Britannia 601,5 348,0 300,4 2, ,3 207,6 0,2 85,0 27,9 Espanja 123,4 121,9 11,8 0,3 257,4 57,7 1,1-0,0 Irlanti 46,5 70,9 47,4 0,0 164,8 12,0-0,4 1,8 Italia 174,6 86,2 3,9 0,4 265,2 57,9 0,5-0,3 Itävalta 6,5 74,0 2,2 0,0 82,6 21,9 2,4 - - Kreikka 88,5 60,0 35,4 0,1 184,1 2, ,3 Kypros 1,2 5,2 5,3 0,0 11,7 0, ,3 Latvia 2,4 0,1 0,4 0,4 3,3 0,0 0,1 0,2 - Liettua 5,4 0,7-0,3 6,4 0,2 1,8 0,4 - Luxemburg 0,1-0,0 0,0 0,1 0, ,0 Malta ,0 Portugali 2,2 4,6 0,5 0,0 7,3 5,8 0,0 - - Puola 3,4 7,0 6,2 0,3 16,9 8,8 4,1 0,4 - Ranska 83,6 626,6 21,1 0,0 731,4 81,6 1,8 0,3 0,0 Ruotsi 24,2 1,2 7,8 2,5 35,8 75,7 28,9 33,8 8,3 Saksa 43,2 438,4 50,2 2,4 534,1 225,2 9,1 0,0 0,7 Slovakia 0,1 6,1 6,1-12,3 1,5 3,1 - - Slovenia - 0, ,6 0, Tanska 233,7 14,5 50,4 1,0 299,6 85,5 1,0 10,4 2,8 Tšekki 0,8 2,8 1,4 0,0 5,0 6,6 0,1 - - Unkari 13,7 1,1 0,7-15,5 2,7 2,8 0,2 0,0 Viro 38,2 3,5 0,5 0,4 42,6 2,8 0,8 15,1 0,3 Muu Eurooppa 56,7 55,1 17,0 2,5 131,3 68,6 7,0 76,1 7,1 Norja 36,9 5,1 13,6 1,5 57,1 36,2 4,1 6,4 5,4 Sveitsi 1,0 45,4 1,0 0,2 47,6 11, ,0 Turkki 0,6 0,1 0,6-1,3 11,5 2,2-0,0 Ukraina - 0,3 0,2-0,5 0, Venäjä 6,6 0,9 0,5 0,9 8,8 2,2 0,6 57,3 1,2 Muut 11,6 3,2 1,1 0,0 15,9 7,2 0,1 12,3 0,4 AASIA 663,0 862,7 296,2 3, ,5 77,6 11,6 2,1 0,6 Arabiemiirikunnat 0,9 2,7 0,0 0,0 3,6 3,0-0,0 0,1 Etelä-Korea 2,4 0,1 7,2 0,0 9,7 41, Filippiinit - 0,0 0,5 0,0 0, Hongkong 0,1 3,2 0,5 0,3 4,2 0,3-0,0 - Intia - 0, ,3 0,0 0,0-0,2 Israel 139,4 92,0 1,5 0,0 232,9 1, Japani 410,2 558,7 269,3 0, ,1 17,7 0,2-0,0 Kiina 9,8 45,4 6,3 1,2 62,7 7, ,0 Malesia 2,1 6,2 0,0 0,0 8,3 0,0 4,9 - - Saudi-Arabia 86,6 73,9 0,9 0,0 161,4 3, ,0 Singapore - 0,0-0,0 0,0 0, Syyria 0, , Taiwan 0,4 20,7 5,3 0,1 26,5 0, Muut 11,1 59,4 4,7 1,9 77,1 2,3 6,4 2,1 0,2 AFRIKKA 1 177,8 99,9 0, ,9 2, ,3 Algeria 403,6 11, ,8 0, Egypti 442,7 46,9 0,2-489,7 0, Etelä-Afrikka 0,1 0, ,2 1, Marokko 184,9 19,0 0,0-204,0 0, ,3 Tunisia 135,0 10, ,5 0, Muut 11,5 12, ,7 0, ,0 POHJOIS-AMERIKKA 3,5 0,1 18,7 0,0 22,3 52,1 1,2 0,0 0,1 Kanada - - 0,0-0,0 6,0 0,0 - - Yhdysvallat 3,5 0,1 18,7 0,0 22,2 46,1 1,2 0,0 0,1 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0,3-0,1 0,5 0,4 0,0-0,0 Brasilia , Kolumbia Meksiko , Muut 0,0 0,3-0,1 0,5 0,3 0,0-0,0 OSEANIA 0,9 1,0 9,0 0,0 10,8 12, Australia 0,9 1,0 9,0 0,0 10,8 12, Uusi-Seelanti ,0 0,0 0, Muut

12 12 10 Massojen viennin arvo maittain 2006 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti milj. YHTEENSÄ 11,1 74,3 85,5 744,0 400, ,0 18,4 5, ,3 EUROOPPA 11,1 73,7 84,9 532,7 383,4-916,1 14,6 3, ,1 Euroopan unioni 7,7 60,6 68,3 466,4 373,9-840,3 14,0 3,5 926,0 Alankomaat - 0,0 0,0 53,7 18,3-72,0 0,1-72,1 Belgia ,6 2,5-9,1 0,0-9,1 Britannia - 4,2 4,2 39,7 13,6-53,3 0,5 0,0 58,0 Espanja ,3 0,4-6,6-2,4 9,1 Irlanti ,0 0,0 Italia ,1 13,8-57,9 0,0-57,9 Itävalta - 17,3 17,3 3,1 3,3-6,5 0,9-24,7 Kreikka , , ,9 Kypros Latvia ,0 0,1 0,1 Liettua ,4-1,4 0,0-1,4 Luxemburg Malta Portugali , , ,0 Puola ,8 21,0-35,8 0,1 0,1 36,0 Ranska - 0,3 0,3 31,7 26,6-58,3 0,1-58,7 Ruotsi 7,6 24,6 32,2 0,5 72,8-73,3 2,8 0,7 109,1 Saksa 0,1 14,1 14,2 248,1 196,8-444,9 9,2 0,1 468,5 Slovakia , , ,3 Slovenia ,1 0,1-0, ,3 Tanska , , ,0 Tšekki ,3 3,4-5, ,7 Unkari ,1-0,1 Viro ,3 0,0 0,3 Muu Eurooppa 3,4 13,2 16,6 66,3 9,6-75,9 0,5 0,0 93,1 Norja 0,0-0, ,2-0,2 Sveitsi 3,4 10,5 14,0 35,1 6,1-41,1 0,1-55,2 Turkki ,1 2,0-22,1 0,0-22,1 Ukraina , , ,2 Venäjä - 2,7 2,7 7,8 1,5-9,3 0,2 0,0 12,1 Muut , ,1 0,0-1,1 AASIA - 0,6 0,6 144,8 14,0-158,8 3,6 1,9 164,9 Arabiemiirikunnat ,1 0,8-1,9 0,0-1,9 Etelä-Korea , ,1-0,2 0,2 Filippiinit - 0,1 0, ,0-0,1 Hongkong ,0-0,0 Intia ,7 0,7-13,3 1,1-14,4 Israel , , ,8 Japani ,3 1,1-12, ,4 Kiina - 0,4 0,4 88,2 6,8-95,0 1,3-96,8 Malesia - 0,1 0, ,1 Saudi-Arabia , ,5 0,0-0,5 Singapore ,1-0,1 Syyria , , ,7 Taiwan - 0,0 0,0-0,8-0,8 0,1-0,9 Muut - 0,0 0,0 25,4 3,9-29,3 0,9 1,7 31,9 AFRIKKA ,6 0,8-16,4 0,3-16,7 Algeria , ,5 0,0-0,5 Egypti ,1 0,8-9,0 0,1-9,1 Etelä-Afrikka Marokko , , ,4 Tunisia , , ,3 Muut , ,3 0,2-0,4 POHJOIS-AMERIKKA ,1 1,7-50, ,8 Kanada , , ,0 Yhdysvallat ,1 1,7-50, ,7 Muut LATINALAINEN AMERIKKA , , ,9 Brasilia , , ,5 Kolumbia Meksiko Muut , , ,4 OSEANIA Australia Uusi-Seelanti Muut

13 13 11 Massojen viennin määrä maittain 2006 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti t YHTEENSÄ 31,2 201,9 233, ,9 926, ,3 194,5 20, ,9 EUROOPPA 31,2 199,9 231, ,8 886, ,5 149,8 13, ,7 Euroopan unioni 21,4 163,0 184,4 989,2 864, ,5 145,3 13, ,3 Alankomaat - 0,0 0,0 109,9 39,1-149,0 0,6-149,7 Belgia ,6 5,9-19,5 0,0-19,6 Britannia - 11,3 11,3 80,3 29,9-110,2 0,9 0,0 122,4 Espanja ,2 0,9-15,1-9,9 25,0 Irlanti ,0 0,0 Italia ,9 32,3-122,2 0,1-122,3 Itävalta - 45,8 45,8 7,1 7,5-14,6 3,8-64,3 Kreikka , , ,9 Kypros Latvia ,3 0,3 0,6 Liettua ,8-2,8 0,1-2,9 Luxemburg Malta Portugali , , ,6 Puola ,4 44,1-73,5 0,2 0,2 73,9 Ranska - 0,7 0,7 68,2 62,0-130,2 0,4-131,4 Ruotsi 21,2 67,2 88,4 1,0 172,5-173,4 36,8 2,2 300,8 Saksa 0,2 37,9 38,1 537,0 459,2-996,1 99,6 0, ,3 Slovakia , , ,7 Slovenia ,3 0,3-0, ,6 Tanska , , ,0 Tšekki ,1 7,7-12, ,8 Unkari ,1-0,1 Viro ,5 0,0 2,5 Muu Eurooppa 9,9 36,9 46,8 141,6 22,5-164,1 4,5 0,0 215,4 Norja 0,0-0, ,0-2,0 Sveitsi 9,9 30,3 40,2 73,2 13,9-87,2 0,5-127,9 Turkki ,6 5,0-51,6 0,2-51,7 Ukraina , , ,5 Venäjä - 6,6 6,6 15,0 3,6-18,6 1,7 0,0 26,9 Muut , ,2 0,1-2,4 AASIA - 2,0 2,0 326,3 33,1-359,4 44,4 7,8 413,5 Arabiemiirikunnat ,8 2,0-4,7 0,7-5,4 Etelä-Korea , ,1-0,8 0,9 Filippiinit - 0,2 0, ,1-0,3 Hongkong ,1-0,1 Intia ,1 1,5-30,6 18,5-49,0 Israel , , ,8 Japani ,8 2,5-24, ,3 Kiina - 1,4 1,4 200,4 16,2-216,5 18,1-236,0 Malesia - 0,2 0, ,2 Saudi-Arabia , ,0 0,1-1,1 Singapore ,4-1,4 Syyria , , ,1 Taiwan - 0,0 0,0-1,8-1,8 0,1-2,0 Muut - 0,1 0,1 59,2 9,2-68,4 5,4 7,0 80,8 AFRIKKA ,3 2,0-36,3 0,4-36,7 Algeria , ,1 0,0-1,1 Egypti ,9 2,0-19,9 0,1-20,1 Etelä-Afrikka Marokko , , ,0 Tunisia , , ,9 Muut , ,4 0,2-0,6 POHJOIS-AMERIKKA ,7 4,6-111, ,2 Kanada , , ,0 Yhdysvallat ,6 4,6-111, ,2 Muut LATINALAINEN AMERIKKA , , ,8 Brasilia , , ,2 Kolumbia Meksiko Muut , , ,6 OSEANIA Australia Uusi-Seelanti Muut

14 14 12 Paperin viennin arvo maittain 2006 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty milj. YHTEENSÄ 226, , , ,1 730, , , ,7 245,0 308, ,1 EUROOPPA 176,5 954, , ,4 607,5 903, , ,2 173,8 193, ,5 Euroopan unioni 161,6 835, , ,1 502,7 768, , ,1 156,6 183, ,5 Alankomaat 6,1 24,6 25,4 50,1 21,5 22,5 44,0 94,1 6,4 13,3 119,9 Belgia 6,3 69,7 108,6 178,3 22,8 119,3 142,1 320,4 6,5 11,8 344,9 Britannia 27,5 136,7 254,2 390,9 115,6 183,6 299,2 690,2 14,0 54,4 786,0 Espanja 47,7 65,1 126,1 191,1 46,7 37,8 84,5 275,7 20,0 8,8 352,2 Irlanti 2,1 0,2 2,7 2,8 8,5 2,2 10,7 13,5 1,6 0,3 17,5 Italia 2,3 39,7 54,4 94,1 13,9 10,8 24,7 118,8 26,8 14,8 162,7 Itävalta 2,3 3,5 8,6 12,0 7,3 4,2 11,5 23,6 8,4 0,7 34,9 Kreikka 12,9 11,3 42,7 54,0 5,8 9,9 15,6 69,6 0,6 0,2 83,3 Kypros 1,7 0,0 1,0 1,0-0,4 0,4 1,5 0,0 0,0 3,2 Latvia 0,3 0,2 5,6 5,8 0,9 3,5 4,3 10,2 1,2 0,3 12,0 Liettua 1,3 0,9 9,8 10,8 1,9 3,2 5,0 15,8 0,2 0,0 17,3 Luxemburg - 0,6 1,1 1,7 0,1 2,3 2,4 4,1-1,3 5,3 Malta - - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 Portugali 0,2 2,8 0,8 3,6 2,7 4,2 6,8 10,4 1,8 0,0 12,4 Puola 7,3 42,9 126,1 168,9 13,3 24,4 37,7 206,6 6,8 2,4 223,1 Ranska 12,3 78,1 39,9 118,0 89,7 34,8 124,5 242,4 10,2 28,6 293,5 Ruotsi 0,7 8,3 33,1 41,4 20,2 38,1 58,3 99,8 3,0 3,1 106,5 Saksa 20,8 327,8 369,4 697,1 105,4 223,6 329, ,2 42,2 40, ,0 Slovakia - 1,7 1,5 3,1 3,6 0,5 4,1 7,3-0,2 7,5 Slovenia 0,3 0,1 5,0 5,1 0,6 0,2 0,9 5,9 0,1 0,1 6,4 Tanska 7,9 9,8 23,6 33,4 11,7 32,4 44,1 77,5 2,5 1,3 89,2 Tšekki - 6,2 7,6 13,8 3,3 1,7 5,0 18,8 0,2 0,4 19,4 Unkari 0,4 3,7 7,4 11,1 1,9 4,1 6,0 17,1 3,7 0,0 21,3 Viro 1,1 1,6 14,2 15,8 5,4 4,4 9,8 25,6 0,4 0,3 27,5 Muu Eurooppa 14,9 118,5 201,7 320,2 104,8 135,0 239,9 560,1 17,3 10,7 603,0 Norja 0,0 1,4 38,0 39,4 16,4 16,2 32,5 71,9 1,5 0,5 73,9 Sveitsi 0,2 36,8 29,2 66,0 2,5 2,1 4,6 70,6 1,5 0,2 72,5 Turkki 13,7 51,1 11,7 62,8 20,3 25,4 45,7 108,5 6,0 1,1 129,2 Ukraina 0,2 13,4 24,5 37,9 8,4 12,4 20,7 58,7 1,8 0,1 60,7 Venäjä 0,4 11,9 89,4 101,3 52,1 74,4 126,4 227,7 3,0 7,4 238,6 Muut 0,4 4,0 8,8 12,8 5,1 4,7 9,8 22,6 3,5 1,5 28,0 AASIA 43,9 96,4 95,4 191,8 68,1 118,5 186,6 378,4 36,8 51,5 510,6 Arabiemiirikunnat 7,5 11,9 1,0 12,9 1,7 10,6 12,3 25,2 0,8 0,8 34,3 Etelä-Korea 0,2 3,1 5,0 8,1 0,0 1,6 1,6 9,7 3,3 1,1 14,3 Filippiinit 0,0 0,2 1,2 1,3 1,8 15,6 17,4 18,7 0,0 0,1 18,8 Hongkong 2,2 3,3 2,3 5,6 1,1 5,4 6,5 12,1 0,4 0,3 15,1 Intia 8,3 11,8 11,0 22,9 0,1 6,5 6,6 29,4 2,8 4,0 44,5 Israel 1,3 3,7 3,1 6,8 3,2 8,4 11,6 18,4 1,4 1,3 22,5 Japani 8,0 9,3 39,6 48,9 0,2 0,4 0,5 49,5 6,2 6,7 70,4 Kiina - 5,6 5,8 11,4 0,1 10,9 11,0 22,4 6,6 12,0 41,1 Malesia 0,2 0,1 0,8 0,9 5,2 9,6 14,8 15,7 3,2 7,3 26,3 Saudi-Arabia 4,8 19,6-19,6 13,1 12,1 25,2 44,7 2,9 0,7 53,1 Singapore 0,4 0,5 5,4 5,9 2,0 9,0 11,0 16,9 0,1 0,1 17,5 Syyria 2,5 2,9-2,9 4,9 0,5 5,4 8,3 4,6 0,0 15,5 Taiwan 1,4 3,5 5,5 9,0 0,2 2,6 2,8 11,7 1,3 7,6 22,0 Muut 7,1 21,0 14,6 35,6 34,7 25,4 60,0 95,6 3,3 9,4 115,3 AFRIKKA 4,5 27,9 18,5 46,4 17,4 28,7 46,1 92,5 8,9 4,9 110,8 Algeria 1,3 0,1 0,1 0,2 3,4 1,2 4,6 4,8 0,0 0,2 6,4 Egypti 1,0 0,6 1,3 1,9 8,4 5,5 13,9 15,8 4,0 0,2 21,0 Etelä-Afrikka 0,3 21,5 16,9 38,3 0,4 14,2 14,6 52,9 1,1 2,1 56,5 Marokko 0,1 1,2 0,2 1,4 0,2 0,7 1,0 2,4 3,2 0,3 6,0 Tunisia 0,0 1,0-1,0 0,7 0,3 1,0 2,0 0,4-2,4 Muut 1,8 3,5 0,1 3,6 4,3 6,8 11,0 14,6 0,1 2,0 18,5 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 178,3 269,5 447,8 22,9 136,6 159,4 607,3 6,0 34,7 647,9 Kanada 0,0 11,4 15,9 27,3 0,2 4,4 4,6 31,9 0,1 1,9 33,9 Yhdysvallat 0,0 166,9 253,6 420,5 22,7 132,2 154,9 575,4 5,9 32,8 614,1 Muut LATIN. AMERIKKA 1,3 33,7 67,3 101,0 13,9 107,2 121,0 222,1 18,6 15,6 257,5 Brasilia 0,4 18,6 15,6 34,2 2,2 23,2 25,4 59,6 1,0 9,2 70,2 Kolumbia - 2,0 2,0 4,0 1,5 12,3 13,9 17,9 0,0 3,4 21,3 Meksiko - 1,6 27,6 29,2 1,5 23,5 25,0 54,2 11,2 0,0 65,4 Muut 0,9 11,5 22,1 33,6 8,6 48,1 56,7 90,3 6,5 3,0 100,6 OSEANIA 0,1 31,6 74,0 105,6 1,0 15,7 16,7 122,3 0,7 7,6 130,8 Australia 0,1 28,1 65,5 93,6 0,7 11,6 12,2 105,8 0,4 7,4 113,7 Uusi-Seelanti - 3,5 8,6 12,1 0,3 4,2 4,5 16,5 0,3 0,2 17,1 Muut - 0,0-0, , ,0

15 15 13 Paperin viennin määrä maittain 2006 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty t t t t t t t t t t t YHTEENSÄ 505, , , , , , , ,8 428,1 346, ,8 EUROOPPA 400, , , , , , , ,3 297,8 219, ,5 Euroopan unioni 371, , , ,5 885, , , ,2 271,6 208, ,1 Alankomaat 13,9 48,7 41,9 90,6 35,0 30,0 65,0 155,6 11,6 15,6 196,7 Belgia 14,7 139,8 183,4 323,2 42,9 220,4 263,3 586,4 11,5 17,1 629,7 Britannia 63,5 280,9 428,1 709,1 199,8 255,0 454, ,9 24,9 59, ,7 Espanja 111,2 133,4 223,0 356,4 87,0 52,8 139,8 496,2 39,6 10,8 657,7 Irlanti 4,9 0,3 4,5 4,8 15,2 3,6 18,8 23,6 3,0 0,3 31,7 Italia 4,9 72,0 89,5 161,5 24,7 15,5 40,2 201,8 45,6 12,5 264,8 Itävalta 5,0 6,3 14,1 20,4 12,7 6,1 18,8 39,2 14,8 0,3 59,2 Kreikka 29,7 21,9 69,1 91,0 10,1 17,3 27,4 118,3 0,8 0,2 149,1 Kypros 3,8 0,1 1,6 1,7-0,6 0,6 2,3 0,0 0,0 6,1 Latvia 0,6 0,4 7,9 8,3 1,2 4,6 5,8 14,1 1,2 0,3 16,1 Liettua 2,8 1,8 14,3 16,0 2,7 4,2 6,9 23,0 0,3 0,0 26,0 Luxemburg - 1,0 1,7 2,7 0,1 2,1 2,2 5,0-1,1 6,1 Malta - - 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 Portugali 0,5 5,2 1,3 6,5 4,5 6,5 10,9 17,4 3,4 0,0 21,3 Puola 15,1 82,0 204,9 286,9 23,1 35,1 58,2 345,1 11,0 3,4 374,6 Ranska 27,9 158,1 68,8 226,9 162,5 46,8 209,3 436,1 17,5 27,1 508,6 Ruotsi 1,5 12,5 51,8 64,3 34,8 50,3 85,1 149,4 4,1 3,9 158,8 Saksa 49,6 663,5 636, ,6 186,5 351,6 538, ,7 71,3 53, ,4 Slovakia - 3,0 2,3 5,3 6,5 0,9 7,3 12,7-0,2 12,9 Slovenia 0,5 0,2 7,9 8,1 1,1 0,4 1,5 9,6 0,1 0,0 10,3 Tanska 18,1 18,7 36,7 55,4 17,7 44,6 62,3 117,7 4,1 1,1 141,0 Tšekki - 10,8 12,3 23,1 5,7 2,0 7,8 30,9 0,1 0,5 31,5 Unkari 0,8 6,5 11,3 17,8 3,1 5,4 8,5 26,3 6,3 0,0 33,4 Viro 2,3 2,8 21,2 24,0 8,2 5,6 13,8 37,8 0,5 0,2 40,8 Muu Eurooppa 29,7 220,1 313,0 533,2 162,8 188,2 350,9 884,1 26,3 11,4 951,5 Norja 0,0 2,7 62,1 64,7 25,1 22,0 47,1 111,9 1,7 0,5 114,1 Sveitsi 0,4 68,6 49,4 118,0 4,2 3,3 7,5 125,5 1,2 0,2 127,2 Turkki 26,9 98,8 19,1 117,9 36,7 40,9 77,6 195,5 11,1 1,8 235,3 Ukraina 0,4 22,3 37,4 59,7 13,7 16,6 30,4 90,1 2,5 0,0 93,0 Venäjä 0,9 20,0 130,7 150,7 74,7 99,1 173,8 324,5 3,4 7,6 336,4 Muut 1,2 7,8 14,3 22,2 8,2 6,3 14,5 36,6 6,3 1,3 45,4 AASIA 92,0 181,6 166,0 347,6 122,4 196,8 319,1 666,8 66,0 57,2 881,9 Arabiemiirikunnat 15,2 22,4 1,5 23,9 2,8 17,4 20,2 44,0 1,2 1,3 61,8 Etelä-Korea 0,4 5,8 8,3 14,1 0,0 2,2 2,2 16,3 3,4 1,2 21,3 Filippiinit 0,1 0,5 1,9 2,4 3,5 28,0 31,5 33,9 0,0 0,1 34,1 Hongkong 4,1 5,7 3,7 9,4 1,9 9,5 11,4 20,8 0,6 0,3 25,8 Intia 18,9 22,6 18,3 40,9 0,1 11,9 12,1 53,0 6,9 4,5 83,3 Israel 2,4 6,9 5,5 12,3 5,3 13,5 18,8 31,2 2,5 1,8 37,9 Japani 18,2 18,8 75,4 94,2 0,2 0,6 0,8 95,0 11,8 6,1 131,0 Kiina - 9,4 12,0 21,4 0,2 17,5 17,7 39,0 10,0 13,2 62,2 Malesia 0,4 0,2 1,3 1,5 9,7 16,9 26,6 28,1 4,5 8,1 41,0 Saudi-Arabia 9,0 35,6-35,6 23,8 18,2 42,0 77,6 5,8 1,1 93,5 Singapore 0,8 0,9 8,6 9,5 3,4 15,0 18,5 28,0 0,2 0,2 29,1 Syyria 4,0 4,2-4,2 8,8 0,8 9,6 13,8 11,5 0,0 29,4 Taiwan 2,9 6,2 9,9 16,1 0,3 4,3 4,6 20,7 2,3 8,0 33,8 Muut 15,7 42,4 19,6 62,0 62,4 41,0 103,3 165,4 5,3 11,3 197,6 AFRIKKA 10,0 52,6 28,8 81,5 31,8 43,7 75,5 156,9 17,0 6,2 190,2 Algeria 3,0 0,3 0,2 0,4 5,8 1,9 7,7 8,1 0,1 0,4 11,7 Egypti 2,1 1,2 2,2 3,4 16,2 9,2 25,3 28,8 8,4 0,4 39,7 Etelä-Afrikka 0,6 39,9 26,0 65,9 0,6 19,9 20,6 86,5 1,1 2,1 90,4 Marokko 0,2 2,3 0,3 2,6 0,4 1,1 1,5 4,1 6,4 0,5 11,2 Tunisia 0,0 2,0-2,0 1,2 0,5 1,6 3,6 0,8-4,4 Muut 4,1 7,0 0,2 7,1 7,6 11,1 18,7 25,8 0,2 2,8 32,8 POHJOIS-AMERIKKA 0,1 339,5 414,3 753,8 40,0 209,5 249, ,3 8,3 39, ,7 Kanada 0,0 19,9 22,7 42,6 0,3 6,3 6,6 49,2 0,2 1,2 50,6 Yhdysvallat 0,1 319,6 391,7 711,2 39,7 203,2 242,9 954,2 8,1 37, ,1 Muut LATIN. AMERIKKA 2,7 64,6 103,1 167,8 23,0 169,1 192,2 359,9 37,8 17,2 417,7 Brasilia 0,8 33,9 24,3 58,1 3,2 33,8 37,0 95,1 1,7 10,3 108,0 Kolumbia - 3,6 3,1 6,7 2,6 20,4 23,1 29,8 0,1 3,7 33,5 Meksiko - 3,3 40,9 44,2 2,6 37,6 40,2 84,4 22,7 0,0 107,1 Muut 1,9 23,9 34,9 58,7 14,6 77,3 91,9 150,6 13,3 3,2 169,1 OSEANIA 0,3 58,0 117,1 175,1 1,6 22,9 24,5 199,5 1,1 6,9 207,8 Australia 0,3 51,4 103,4 154,8 1,1 16,4 17,5 172,3 0,6 6,8 179,9 Uusi-Seelanti - 6,7 13,6 20,3 0,5 6,4 6,9 27,2 0,5 0,1 27,9 Muut - 0,0-0, , ,0

16 16 14 Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain 2006 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä milj. YHTEENSÄ 62,6 273,2 157, , ,9 533, ,7 EUROOPPA 51,1 126,8 104,6 937, ,8 447, ,0 Euroopan unioni 47,1 114,7 92,8 732,7 987,3 336, ,8 Alankomaat 0,0 9,5 1,6 83,8 94,9 5,5 292,4 Belgia 0,3 0,0 0,0 47,4 47,8 4,8 406,6 Britannia 4,2 21,3 1,4 90,3 117,2 41, ,2 Espanja 8,4 32,4 40,9 88,8 170,5 10,4 542,2 Irlanti - 0,0 0,0 1,6 1,6 2,6 21,6 Italia 7,1 8,0 12,6 42,2 69,9 11,4 301,9 Itävalta 0,5 0,6 0,1 9,6 10,7 4,4 74,7 Kreikka 2,7 0,2 7,3 3,8 13,9 1,2 106,3 Kypros - - 0,4 0,8 1,2 0,1 4,4 Latvia 0,1 0,0 0,6 3,7 4,5 9,6 26,1 Liettua 0,1 0,0 0,0 1,7 1,8 5,9 26,4 Luxemburg ,1 0,1 1,5 6,9 Malta ,3 0,3 0,0 0,6 Portugali - 0,3 0,5 2,2 3,0 0,4 22,8 Puola 1,0 6,0 1,5 23,1 31,5 12,0 302,6 Ranska 0,0 5,2 3,7 28,5 37,4 26,2 415,9 Ruotsi 2,1 5,6 14,5 34,2 56,4 81,4 353,4 Saksa 18,7 11,6 5,7 225,4 261,3 59, ,6 Slovakia 0,2 0,3-4,4 4,9 0,2 12,9 Slovenia 0, ,6 0,6 0,8 8,2 Tanska 0,2 4,4 1,4 11,6 17,6 25,1 132,0 Tšekki - 0,6-4,7 5,3 4,5 35,0 Unkari 1,5 8,6 0,2 22,5 32,7 5,8 59,7 Viro 0,0 0,1 0,4 1,5 2,2 21,4 51,3 Muu Eurooppa 4,0 12,0 11,8 204,6 232,5 111, ,2 Norja 0,0 0,0 4,4 6,0 10,4 33,5 118,1 Sveitsi 0,0 1,4-14,5 16,0 5,2 148,9 Turkki 3,9 0,2 6,7 23,1 33,8 3,2 188,4 Ukraina - 2,0-42,6 44,7 2,2 109,7 Venäjä 0,0 8,2 0,7 110,6 119,5 63,4 433,6 Muut 0,0 0,2 0,0 7,8 8,1 4,2 41,5 AASIA 5,6 118,9 30,9 111,0 266,4 24,4 966,3 Arabiemiirikunnat - 2,2-2,2 4,4 0,5 41,1 Etelä-Korea 0,5 17,3 3,9 1,7 23,4 1,0 38,9 Filippiinit 0,0 0,1 21,3 2,5 23,9 0,2 43,1 Hongkong 0,0 4,0-8,0 12,0 1,0 28,0 Intia ,3 7,3 1,9 68,2 Israel 3,8 2,3 1,7 2,7 10,6 2,8 36,6 Japani - 51,8-5,1 56,9 0,9 140,5 Kiina 0,4 9,2 2,4 45,1 57,1 1,4 196,4 Malesia 0,1 3,3 0,1 3,3 6,8 3,2 36,3 Saudi-Arabia 0,1 10,8-5,2 16,1 0,8 70,5 Singapore - 0,8 0,0 2,4 3,2 0,3 21,1 Syyria - 0,0-2,2 2,2 1,5 23,9 Taiwan - 13,5 0,5 4,5 18,5 1,9 43,2 Muut 0,7 3,6 1,0 18,8 24,1 7,0 178,4 AFRIKKA 1,1 4,9 8,3 34,1 48,4 3,5 179,4 Algeria - 0,1 0,0 1,0 1,2 0,1 8,2 Egypti 0,1 0,0 2,2 4,7 7,1 0,3 37,4 Etelä-Afrikka - 3,8-14,6 18,3 0,6 75,4 Marokko - - 0,4 1,1 1,5 1,0 10,9 Tunisia 0,1 0,4 0,3 3,8 4,5 0,4 11,6 Muut 0,9 0,5 5,4 8,9 15,8 1,2 35,9 POHJOIS-AMERIKKA 3,6 7,3 0,8 103,4 115,1 45,3 859,1 Kanada - 1,2-0,9 2,1 3,5 39,5 Yhdysvallat 3,6 6,2 0,8 102,5 113,0 41,7 819,6 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 1,2 2,8 13,0 15,8 32,8 4,2 296,4 Brasilia - 0,8-1,4 2,2 0,9 73,9 Kolumbia 0,0-1,8 2,6 4,4 0,1 25,8 Meksiko - 0,0 0,1 6,9 6,9 0,8 73,2 Muut 1,2 2,0 11,1 4,9 19,2 2,4 123,6 OSEANIA - 12,5-14,9 27,4 8,3 166,5 Australia - 10,1-13,4 23,5 7,0 144,3 Uusi-Seelanti - 2,4-1,5 3,8 1,3 22,2 Muut ,0 0,0

17 17 15 Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain 2006 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä t YHTEENSÄ 125,3 344,7 476, , ,2 412, ,3 EUROOPPA 99,4 147,4 306, , ,4 339, ,6 Euroopan unioni 90,4 138,9 272,4 941, ,4 279, ,5 Alankomaat 0,0 9,5 4,2 113,1 126,8 4,9 478,1 Belgia 0,5 0,0 0,1 59,3 60,0 4,3 713,6 Britannia 7,6 24,3 3,7 113,7 149,3 58, ,7 Espanja 18,7 47,2 123,9 121,7 311,5 10, ,1 Irlanti - 0,0 0,0 1,7 1,7 2,5 35,9 Italia 14,7 8,6 38,4 54,0 115,6 7,0 509,7 Itävalta 0,9 0,3 0,2 11,5 12,9 2,5 138,9 Kreikka 4,8 0,1 21,5 4,5 30,9 0,7 199,6 Kypros - - 1,0 1,0 2,0 0,0 8,2 Latvia 0,0 0,3 2,0 2,9 5,2 5,4 27,4 Liettua 0,0 0,0 0,0 2,1 2,2 3,5 34,6 Luxemburg ,0 0,0 0,9 7,0 Malta ,4 0,4 0,0 0,7 Portugali - 0,3 1,6 1,7 3,6 0,2 38,7 Puola 2,2 6,8 4,4 28,5 42,0 10,6 501,0 Ranska 0,0 5,6 11,0 30,4 47,0 17,2 704,2 Ruotsi 3,4 5,4 37,6 45,0 91,4 65,3 616,3 Saksa 34,3 11,7 17,3 293,0 356,4 52, ,5 Slovakia 0,2 0,2-2,8 3,2 0,1 16,9 Slovenia 0, ,4 0,4 0,5 11,8 Tanska 0,4 4,3 3,5 14,9 23,1 14,0 178,2 Tšekki - 0,5-6,8 7,3 5,7 57,3 Unkari 2,5 13,4 0,5 30,4 46,7 2,0 82,2 Viro 0,0 0,4 1,3 2,1 3,8 10,8 57,9 Muu Eurooppa 9,0 8,5 33,8 264,7 316,0 59, ,1 Norja 0,0 0,0 11,3 6,0 17,4 19,0 152,5 Sveitsi 0,1 1,2-14,4 15,7 2,1 273,0 Turkki 8,8 0,2 19,9 34,0 62,9 3,2 353,1 Ukraina - 2,4-61,7 64,1 1,0 162,6 Venäjä 0,0 4,5 2,6 139,8 146,9 31,7 541,9 Muut 0,1 0,1 0,1 8,7 9,0 2,3 59,0 AASIA 12,5 156,6 98,4 165,4 433,0 34, ,3 Arabiemiirikunnat - 2,7-3,5 6,2 1,6 75,1 Etelä-Korea 1,1 23,3 11,7 1,8 37,9 2,1 62,3 Filippiinit 0,0 0,1 68,2 5,7 74,1 0,3 108,8 Hongkong 0,0 5,7-11,7 17,5 0,8 44,1 Intia ,9 10,9 1,3 144,6 Israel 8,4 2,8 5,6 4,1 20,9 7,1 67,7 Japani - 63,6-3,1 66,7 0,2 222,3 Kiina 0,9 13,0 7,3 67,7 88,9 1,2 388,3 Malesia 0,2 4,4 0,4 4,9 9,9 2,3 53,4 Saudi-Arabia 0,1 15,2-9,4 24,7 2,4 121,7 Singapore - 2,0 0,1 3,1 5,2 0,2 36,0 Syyria - 0,0-3,5 3,5 2,5 45,6 Taiwan - 19,5 1,4 7,4 28,3 5,6 69,7 Muut 1,7 4,3 3,6 28,5 38,2 6,3 322,9 AFRIKKA 2,5 6,6 26,7 43,4 79,2 4,0 310,2 Algeria - 0,3 0,1 1,0 1,4 0,1 14,4 Egypti 0,2 0,1 7,2 7,7 15,2 0,6 75,5 Etelä-Afrikka - 5,2-16,5 21,7 0,5 112,5 Marokko - - 1,2 1,7 2,9 1,3 21,4 Tunisia 0,2 0,4 0,7 4,9 6,2 0,5 20,0 Muut 2,1 0,6 17,5 11,6 31,9 1,0 66,3 POHJOIS-AMERIKKA 8,3 10,2 2,5 154,8 175,9 23, ,8 Kanada - 1,6-0,7 2,3 3,6 56,5 Yhdysvallat 8,3 8,6 2,5 154,1 173,6 19, ,3 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 2,6 3,7 42,7 18,8 67,8 5,3 494,5 Brasilia - 1,0-1,5 2,5 0,6 112,3 Kolumbia 0,1-5,9 1,9 7,9 0,1 41,4 Meksiko - 0,0 0,2 9,6 9,9 0,5 117,5 Muut 2,5 2,7 36,5 5,8 47,5 4,1 223,3 OSEANIA - 20,1-16,8 37,0 7,2 251,9 Australia - 16,7-15,1 31,9 5,6 217,4 Uusi-Seelanti - 3,4-1,7 5,1 1,6 34,6 Muut ,0 0,0

18 18 16 Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat 2006 Puutuoteollisuus Massa Paperi Kartonki sekä paperi- Metsäteollisuustuotteet ja kartonkijalosteet yhteensä maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti milj. milj. milj. milj. milj. Yhteensä 2 875,1 Yhteensä 1 253,3 Yhteensä 6 137,1 Yhteensä 2 243,2 Yhteensä ,7 Britannia 408,6 Saksa 468,5 Saksa 1 130,0 Saksa 321,1 Saksa 2 207,9 Japani 373,7 Ruotsi 109,1 Britannia 786,0 Venäjä 182,9 Britannia 1 410,8 Saksa 288,3 Kiina 96,8 Yhdysvallat 614,1 Espanja 180,9 Yhdysvallat 867,5 Ranska 231,6 Alankomaat 72,1 Espanja 352,2 Britannia 158,2 Ranska 647,5 Ruotsi 149,6 Ranska 58,7 Belgia 344,9 Yhdysvallat 154,8 Espanja 643,2 Alankomaat 141,2 Britannia 58,0 Ranska 293,5 Ruotsi 137,8 Venäjä 518,2 Tanska 133,4 Italia 57,9 Venäjä 238,6 Alankomaat 100,4 Japani 514,2 Italia 109,0 Sveitsi 55,2 Puola 223,1 Italia 81,2 Ruotsi 503,0 Norja 102,4 Yhdysvallat 50,7 Italia 162,7 Ranska 63,7 Belgia 446,0 Espanja 101,1 Puola 36,0 Turkki 129,2 Kiina 58,5 Alankomaat 433,7 Venäjä 84,6 Itävalta 24,7 Alankomaat 119,9 Japani 57,8 Italia 410,9 Algeria 77,1 Turkki 22,1 Australia 113,7 Belgia 52,6 Puola 322,4 Egypti 66,6 Intia 14,4 Ruotsi 106,5 Ukraina 46,9 Tanska 265,4 Yhdysvallat 47,9 Japani 12,4 Tanska 89,2 Norja 43,9 Norja 220,4 Kreikka 44,6 Venäjä 12,1 Kreikka 83,3 Puola 43,5 Kiina 213,4 Itävalta 43,0 Indonesia 12,1 Norja 73,9 Tanska 42,7 Turkki 199,0 Irlanti 41,1 Belgia 9,1 Sveitsi 72,5 Unkari 38,4 Sveitsi 175,7 Belgia 39,4 Espanja 9,1 Japani 70,4 Turkki 37,0 Australia 155,4 Viro 37,4 Egypti 9,1 Brasilia 70,2 Australia 30,6 Kreikka 150,9 Etelä-Korea 34,5 Kreikka 7,9 Meksiko 65,4 Etelä-Korea 24,4 Itävalta 117,7 Israel 34,3 Portugali 7,0 Ukraina 60,7 Filippiinit 24,2 Ukraina 115,0 Marokko 32,6 Thaimaa 5,7 Etelä-Afrikka 56,5 Viro 23,6 Egypti 104,0 Saudi-Arabia 27,3 Tšekki 5,7 Saudi-Arabia 53,1 Sveitsi 21,2 Saudi-Arabia 97,8 Sveitsi 26,8 Syyria 4,7 Intia 44,5 Taiwan 20,3 Viro 88,7 Tunisia 26,1 Tunisia 4,3 Kiina 41,1 Etelä-Afrikka 18,9 Algeria 85,4 Puola 19,8 Vietnam 4,1 Itävalta 34,9 Saudi-Arabia 16,9 Etelä-Afrikka 76,9 Kiina 17,0 Iran 2,6 Arabiemiirik. 34,3 Kreikka 15,2 Brasilia 73,9 Australia 11,1 Kuwait 2,5 Kanada 33,9 Itävalta 15,1 Etelä-Korea 73,4 Islanti 11,1 Marokko 2,4 Viro 27,5 Latvia 14,0 Meksiko 73,2 Turkki 10,6 Ukraina 2,2 Malesia 26,3 Israel 13,3 Israel 71,0 Kanada 10,0 Arabiemiirik. 1,9 Argentiina 26,2 Hongkong 13,0 Intia 68,5 Vietnam 9,7 Libanon 1,9 Chile 26,2 Malesia 10,0 Unkari 67,3 Slovakia 8,9 Jordania 1,5 Peru 24,2 Tšekki 9,9 Irlanti 62,7 Unkari 7,6 Liettua 1,4 Israel 22,5 Intia 9,3 Kanada 49,5 Portugali 6,4 Kuuba 1,4 Taiwan 22,0 Argentiina 8,5 Taiwan 47,8 Tšekki 6,0 Pakistan 1,3 Thaimaa 21,8 Meksiko 7,8 Marokko 43,5 Malesia 5,5 Kolumbia 21,3 Liettua 7,7 Arabiemiirik. 43,4 Ukraina 5,3 Unkari 21,3 Nigeria 7,5 Filippiinit 43,3 Taiwan 4,6 Egypti 21,0 Egypti 7,4 Malesia 41,8 Latvia 4,6 Tšekki 19,4 Thaimaa 6,1 Tšekki 41,0 Kazakstan 4,2 Filippiinit 18,8 Kanada 5,6 Tunisia 37,6 Liettua 4,1 Irlanti 17,5 Uusi Seelanti 5,1 Thaimaa 36,9 Kypros 3,7 Singapore 17,5 Slovakia 5,1 Argentiina 34,7 Libya 3,6 Liettua 17,3 Tunisia 4,9 Latvia 30,7 Thaimaa 3,3 Iran 17,3 Arabiemiirik. 4,9 Liettua 30,5 Arabiemiirik. 2,3 Uusi Seelanti 17,1 Costa Rica 4,6 Chile 29,8 Etelä-Afrikka 1,5 Kuwait 15,8 Kolumbia 4,5 Indonesia 29,6 Indonesia 1,5 Syyria 15,5 Kazakstan 4,5 Hongkong 29,2 Slovenia 1,3 Libanon 15,4 Irlanti 4,1 Portugali 29,2 Hongkong 1,2 Hongkong 15,1 Bulgaria 4,1 Kolumbia 25,8 Muut 7,8 Muut 7,0 Muut 191,8 Muut 68,9 Muut 403,2

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO)

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO) Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain 2008 2017 (Lähde: Vipunen ja CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 10444 9551 Aasia 1256 1552 1790 1737 1727 1920 1783 1762

Lisätiedot

Coloplastin paikallistoimistot

Coloplastin paikallistoimistot Afrikka Aasia Australia Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Algeria (ranska, arabia) (maksuton*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 sunnuntai torstai, 9.00 17.00 dzconsumerservice@coloplast.com

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 1/2018 4.4.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2018 4.12.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2018 28.2.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 10/2018 2.1.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2019 30.4.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kansallinen keskiarvo jakauma Korea 613 (90) h Singapore 611 (84) h Taiwan 609 (106) h Hongkong 586 (84) h Japani 570 (85) h Venäjä 539 (81) h Israel

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Euroopan alue Albania 2008-9 Kansallinen 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Armenia 2005 Kansallinen 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Itävalta

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot