Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti olivat kasvussa vuonna 2010 Puun tuonti Suomeen lisääntyi vuonna 2010 päätyen 12,3 miljoonaan kuutiometriin. Puutavaralajeista tuotiin eniten haketta. Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 10,7 miljardin euron arvosta. Niiden vienti kasvoi reaalisesti 17 prosentilla edellisvuodesta ja nousi taantumasta Suomen koko tavaravientiä nopeammin. Metsäteollisuustuotteista vajaa viidennes meni Saksaan. Puu Puun tuonti kääntyi kasvuun vuonna 2010 päätyen 12,3 miljoonaan kiintokuutiometriin. Määrä lisääntyi kolmanneksella vuoden takaisesta. Taantumavuotta 2009 lukuun ottamatta tuontimäärä oli kuitenkin pienin koko 2000-luvulla. Tuonnin puutavaralajikauma on muuttunut selvästi huippuvuosista. Edellisvuoden tapaan Suomeen tuotiin puutavaralajeista eniten haketta, jonka tuonti nousi ennätystasolle 4,3 miljoonaan kuutiometriin. Havupuuhakkeen osuus määrästä oli 82 prosenttia. Hakkeesta kaksi kolmasosaa oli venäläistä. Seuraavaksi eniten maahan tuli koivukuitupuuta (4,1 milj. m³), jonka tuonti yli kaksinkertaistui edellisvuodesta. Havutukkeja tuli maahan 0,6 miljoonaa kuutiometriä, ja polttopuun tuonti palasi edellisvuotisen piikin jälkeen tavanomaiselle tasolleen eli 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Suomeen tuodusta puusta 61 prosenttia (7,4 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Venäläisen tuontipuun osuus tuontipuusumasta näyttää vakiintuneen lähelle kahta kolmasosaa viimeisten neljän vuoden aikana. Osuus putosi aikoinaan tälle tasolle Venäjän puuhun kohdistuneiden vientitulliaikeiden seurauksena. Seuraavaksi eniten puuta tuli maahan Latviasta (2,2 milj. m³) ja Virosta (1,4 milj m³). Muiden maiden osuus tuonnista oli selvästi vähäisempi. Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun koko hankintamäärästä 1 jäi 20 prosenttiin. Keskimäärin osuus on ollut 2000-luvulla 24 prosenttia. Suomesta vietiin 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille vuonna 2010, ja määrä kasvoi viidenneksellä edellisvuotisesta. Puun viennistä neljä viidesosaa meni Ruotsiin. 1 Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut puun vienti + puun tuonti Metsäteollisuustuotteet Suomesta vietiin vuonna 2010 metsäteollisuustuotteita 10,7 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo nousi reaalisesti 17 prosentilla edellisvuodesta (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Samaan aikaan Suomen koko tavaravienti kasvoi vain 11 prosentilla. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 20 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden osuus tavaraviennistä oli lähes koko 2000-luvun laskussa ja kävi alhaisimmillaan ennen taantumaa 17 prosentissa. Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli 2,1 miljardia euroa vuonna Reaalista nousua edellisvuodesta oli 16 prosenttia. Puutuoteteollisuuden tuotteita vietiin eniten Japaniin, joka nousi ykköseksi ohi Britannian. Sahatavaraviennin arvo (1,2 mrd. ) kasvoi 25 prosentilla ja vaneriviennin (0,4 mrd. ) 14 prosentilla edellisvuodesta. Sahatavaraa vietiin eniten Japaniin ja vaneria Saksaan. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo ylsi 8,7 miljardiin euroon, ja kasvua edellisvuodesta oli reaalisesti 17 prosenttia. Massojen viennin arvo tuplaantui edellisvuodesta 1,2 miljardiin euroon. Paperia vietiin 5,1 miljardin euron arvosta (reaalisesti +9 % edellisvuodesta) ja kartonkia 1,8 miljardin euron arvosta (+12 %). Massa- ja paperiteollisuuden tuotteita meni eniten Saksaan. Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,5 miljardin euron arvosta. Eniten niitä hankittiin Ruotsista, jonka osuus tuonnista oli neljännes. Merkittävin metsäteollisuustuotteiden tuonnin tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet (0,3 mrd. ). Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaratuonnin arvosta oli 3 prosenttia. Lisätietoja: Aarre Peltola, p , Laatuseloste: Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2011 Finlands offi ciella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery

2 mrd. Kokonaistavaravienti Metsäteollisuustuotteet ja puu Muut tuotteet Kuva 1. Suomen tavaravienti vuoden 2010 rahanarvossa (muunnos tukkuhintaindeksi, 1949=100) milj. m³ Tuonti Vienti Nettotuonti Kuva 2. Puun ulkomaankauppa Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Sahatavara Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Paperi Massa Paperi Sahatavara Massa Muut puutuoteteollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Kuva 3. Puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvon (10,8 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin 2010 Kuva 4. Puun ja metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvon (2,0 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin milj. m 3 12 milj. t 10 8 Sahatavara 10 8 Paperi Kartonki 2 Vaneri Kuva 5. Sahatavaran ja vanerin vienti Sellu Mekaaninen ja puolikemiallinen massa Kuva 6. Paperin, kartongin ja puumassojen vienti Metsätilastotiedote 40/2011

3 Taulukkoluettelo Taulukot sivu 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2010 ja Puun vienti 2010 ja Puun tuonti 2010 ja Puun vienti maittain Puun tuonti maittain Metsäteollisuuden vienti 2010 ja Suomen tavaraviennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain Massojen viennin arvo maittain Massojen viennin määrä maittain Paperin viennin arvo maittain Paperin viennin määrä maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Massojen tärkeimmät vientimaat Paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden tärkeimmät vientimaat Metsäteollisuuden tuonti 2010 ja Suomen tavaratuonnin arvo maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

4 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2010 ja 2009 Tavaralaji 2010 Muutos 2010/ yks. määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikköarvo arvo arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU VIENTI SUOMEN TAVARATUONTI METSÄTEOLLISUUDEN TUONTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU TUONTI Metsätilastotiedote 40/2011

5 2. Puun vienti 2010 ja 2009 Puutavaralaji 2010 Muutos 2010/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,1 Mänty , ,0 mäntytukki , ,1 muu , ,6 Kuusi , ,1 kuusitukki , ,5 muu , ,9 Muut havupuut , ,6 muu havutukki , ,3 muu , ,5 Lehtipuu , ,8 Koivu , ,5 koivutukki , ,4 muu , ,0 Muut lehtipuut , ,3 Polttopuu , ,6 Hake , ,8 Havupuuhake , ,8 Lehtipuuhake , ,8 Kyllästetty puu , ,0 JÄTEPUU , ,4 Pelletit , ,4 Muu jätepuu , ,9 Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

6 3. Puun tuonti 2010 ja 2009 Puutavaralaji 2010 Muutos 2010/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,1 Mänty , ,5 mäntytukki , ,1 mäntykuitupuu , ,7 Kuusi , ,6 kuusitukki , ,8 kuusikuitupuu , ,0 Muut havupuut 3 0 2, muu havutukki muu havukuitupuu 3 0 2, Lehtipuu , ,8 Koivu , ,5 koivutukki , ,0 koivukuitupuu , ,0 Muut lehtipuut , ,1 Polttopuu , ,7 Hake , ,9 Havupuuhake , ,0 Lehtipuuhake , ,6 Kyllästetty puu , ,5 JÄTEPUU , ,8 Pelletit , ,1 Muu jätepuu , ,7 Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 6 Metsätilastotiedote 40/2011

7 4. Puun vienti maittain 2010 Puutavaralaji Ruotsi Egypti Tanska Norja Britannia määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Irlanti Libya Saksa Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

8 5. Puun tuonti maittain 2010 Puutavaralaji Venäjä Latvia Viro Ruotsi Ranska määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Kanada Britannia Brasilia Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 8 Metsätilastotiedote 40/2011

9 6. Metsäteollisuuden vienti 2010 ja 2009 Tavaralaji yks Muutos 2010/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI PUU m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET PUUTUOTETEOLLISUUS Sahatavara m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Havuvaneri m³ Lehtivaneri m³ Muu vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Puiset huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Sulfi ittisellu t Keräyspaperi ja -kartonki t Muu kuin puumassa t Paperi t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUUT TUOTTEET Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

10 7. Suomen tavaraviennin arvo maittain 2010 Maa Metsäteollisuuden vienti Muut Suomen Puu Metsäteollisuustuotteet Yhteensä tuotteet tavaravienti Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä yhteensä milj. YHTEENSÄ 99, , , , , , ,6 EUROOPPA 82, , , , , , ,5 Euroopan unioni 76, , , , , , ,3 Alankomaat - 92,1 215,8 307,9 307, , ,8 Belgia - 30,4 409,7 440,1 440, , ,0 Britannia 4,0 243,7 868, , , , ,3 Bulgaria - 0,4 7,2 7,6 7,6 44,2 51,8 Espanja 0,0 41,6 424,0 465,5 465,6 606, ,5 Irlanti 5,4 8,9 8,8 17,7 23,1 144,2 167,3 Italia 0,8 51,5 272,3 323,8 324, , ,5 Itävalta 0,3 30,9 43,7 74,6 74,9 244,6 319,5 Kreikka 1,1 19,5 77,2 96,7 97,9 88,4 186,2 Kypros 2,0 4,4 4,2 8,7 10,6 10,3 21,0 Latvia 0,7 1,5 22,4 24,0 24,7 282,8 307,4 Liettua 0,0 6,1 29,0 35,0 35,0 185,6 220,6 Luxemburg - 0,3 5,0 5,3 5,3 15,8 21,1 Malta - 0,0 0,6 0,6 0,6 21,5 22,1 Portugali - 5,0 36,2 41,3 41,3 119,2 160,5 Puola 0,0 22,2 343,2 365,4 365,4 999, ,9 Ranska 0,4 195,6 305,2 500,9 501, , ,1 Romania 0,2 1,5 11,3 12,8 13,0 126,2 139,1 Ruotsi 49,3 110,5 360,9 471,4 520, , ,5 Saksa 1,5 210, , , , , ,9 Slovakia - 4,6 18,8 23,4 23,4 93,7 117,1 Slovenia 0,0 1,5 2,7 4,1 4,2 67,6 71,8 Tanska 10,1 58,7 88,4 147,1 157,2 851, ,6 Tšekki - 5,6 18,6 24,2 24,2 218,8 243,0 Unkari 0,0 7,5 67,8 75,2 75,3 171,0 246,2 Viro 0,7 24,5 59,3 83,8 84, , ,4 Muu Eurooppa 5,6 169,4 959, , , , ,2 Norja 5,4 69,5 79,4 148,9 154, , ,3 Sveitsi 0,0 23,6 22,6 46,2 46,2 580,9 627,1 Turkki 0,1 6,7 223,6 230,3 230,4 544,3 774,7 Ukraina - 5,5 146,8 152,3 152,3 192,2 344,5 Venäjä 0,0 55,8 466,2 522,0 522, , ,9 Muut 0,0 8,3 20,8 29,0 29,0 334,6 363,7 AASIA 2,4 414, , , , , ,1 Arabiemiirikunnat 0,0 3,5 35,5 39,0 39,0 214,9 253,9 Etelä-Korea - 13,5 42,4 55,9 55,9 610,0 666,0 Intia 0,0 0,4 73,6 74,0 74,0 536,4 610,4 Israel 0,2 48,6 27,7 76,3 76,5 91,5 168,0 Japani 0,1 254,4 119,5 373,9 374,0 506,5 880,5 Kiina - 23,0 306,7 329,7 329, , ,7 Malesia - 2,6 35,7 38,3 38,3 94,6 132,9 Saudi-Arabia - 44,0 45,1 89,2 89,2 111,6 200,7 Taiwan - 1,7 47,8 49,5 49,5 163,2 212,7 Muut 2,1 22,3 269,2 291,5 293, , ,4 AFRIKKA 14,4 288,2 179,8 468,0 482,4 876, ,3 Algeria - 85,0 14,7 99,7 99,7 67,6 167,3 Egypti 10,3 134,4 49,7 184,1 194,3 146,9 341,2 Etelä-Afrikka - 1,1 58,3 59,3 59,3 220,8 280,2 Marokko - 39,5 13,3 52,8 52,8 22,3 75,1 Tunisia - 27,0 15,0 42,0 42,0 11,8 53,8 Muut 4,1 1,2 28,9 30,1 34,2 407,6 441,8 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 21,7 559,9 581,6 581, , ,7 Kanada - 2,7 18,6 21,3 21,3 618,1 639,4 Yhdysvallat 0,0 19,0 541,3 560,3 560, , ,0 Muut - 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 LATINALAINEN AMERIKKA - 1,6 313,7 315,2 315, , ,6 Brasilia - 0,0 124,2 124,2 124,2 421,6 545,8 Chile - 0,1 36,2 36,3 36,3 91,9 128,1 Meksiko - 0,2 40,9 41,1 41,1 150,4 191,5 Muut - 1,2 112,4 113,6 113,6 341,5 455,1 OSEANIA - 6,7 143,8 150,5 150,5 352,4 502,9 Australia - 6,2 129,6 135,8 135,8 289,8 425,6 Uusi Seelanti - 0,5 14,1 14,6 14,6 47,1 61,7 Muut - 0,1 0,0 0,1 0,1 15,4 15,5 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN - 0,0 0,0 0,0 0,0 401,5 401,5 10 Metsätilastotiedote 40/2011

11 8. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain 2010 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Muu puu- Yhteensä Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy tuoteteoll. milj. YHTEENSÄ 619,4 446,0 104,1 5, ,8 405,9 24,8 18,0 14,1 442, ,0 EUROOPPA 223,9 313,2 66,5 4,4 608,0 368,3 21,5 18,0 12,8 319, ,9 Euroopan unioni 212,5 299,8 61,7 3,3 577,4 341,4 17,7 13,3 11,8 216, ,5 Alankomaat 6,3 33,9 1,8 0,0 42,0 45, ,3 4,0 92,1 Belgia 11,4 8,7 0,6 0,0 20,7 7,9 0,1-0,1 1,5 30,4 Britannia 91,2 37,9 20,9 1,0 151,0 67,1 0,0 0,3 6,7 18,6 243,7 Bulgaria 0,0-0,0-0,0 0,0-0,0-0,4 0,4 Espanja 9,9 11,4 1,6 0,0 23,0 13,8 0,1-0,0 4,7 41,6 Irlanti 3,3 3,5 0,1-6,9 0, ,0 1,6 8,9 Italia 18,6 11,8 0,8 0,2 31,5 12,5 0,0-0,0 7,5 51,5 Itävalta 1,7 15,4 1,0 0,2 18,3 8,5 1, ,1 30,9 Kreikka 5,7 2,1 3,2 0,0 11,0 0, ,1 19,5 Kypros 1,1 0,9 1,4-3,5 0, ,1 0,8 4,4 Latvia 0, ,1 0,6 0,0 0,0 0,0-0,9 1,5 Liettua 0,5 0,0 0,7-1,3 0,4 2,8 0,1-1,4 6,1 Luxemburg 0,0-0,0-0,0 0, ,2 0,3 Malta ,0 0,0 0,0 Portugali 0,6 1,4 0,2 0,0 2,1 1,7 0,0-0,0 1,1 5,0 Puola 4,7 2,1 1,4 0,0 8,2 9,4 1,1 0,2-3,3 22,2 Ranska 15,1 103,9 3,3 0,2 122,3 31,9 1,2 0,0 0,1 40,2 195,6 Romania ,4 0,4 0,1 0, ,9 1,5 Ruotsi 2,7 0,1 2,7 0,7 6,2 29,2 6,4 10,3 3,4 55,2 110,5 Saksa 6,6 61,0 12,0 0,2 79,8 91,5 1,8-0,0 36,8 210,0 Slovakia 0,0 0,0 1,1-1,2 0,5 1, ,1 4,6 Slovenia 0,0 0,0 0,0-0,0 0, ,4 1,5 Tanska 18,8 2,9 8,3 0,0 30,0 14,8 0,2 0,5 0,7 12,6 58,7 Tšekki 0,2 1,0 0,2 0,0 1,4 2,4 0, ,4 5,6 Unkari 2,9 0,5 0,2 0,0 3,7 2,6 0,6 0,1-0,5 7,5 Viro 10,6 1,3 0,1 0,1 12,1 0,6 0,1 1,7 0,4 9,5 24,5 Muu Eurooppa 11,3 13,4 4,8 1,1 30,6 26,9 3,8 4,7 0,9 102,5 169,4 Norja 7,0 0,1 3,4 0,3 10,8 14,7 0,1 1,4 0,5 42,0 69,5 Sveitsi 0,3 12,6 0,3 0,3 13,5 7,2 0,0-0,0 3,0 23,6 Turkki 1,1 0,0 0,0 0,0 1,2 3,2 1, ,7 6,7 Ukraina 0,2 0,1 0,1 0,0 0, ,0-5,2 5,5 Venäjä 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8 0,5 2,0 1,8 0,3 50,4 55,8 Muut 2,7 0,6 0,9 0,0 4,1 1,3 0,1 1,4 0,1 1,2 8,3 AASIA 124,9 117,8 34,1 0,6 277,5 21,1 2,8 0,0 1,0 111,6 414,0 Arabiemiirikunnat 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 1, ,1 1,7 3,5 Etelä-Korea 2,1 0,6 0,7-3,5 9,2 0, ,8 13,5 Intia 0,0-0,0-0,1 0,1 0,1-0,0 0,1 0,4 Israel 32,7 14,1 0,7-47,5 0, ,8 48,6 Japani 69,9 54,5 30,3 0,1 154,9 3,8 0, ,5 254,4 Kiina 3,2 8,3 1,3 0,4 13,2 5,2 0,0-0,0 4,6 23,0 Malesia 0,0 0, ,0 0,0 2,2-0,3 0,0 2,6 Saudi-Arabia 14,3 29,0 0,1-43,5 0, ,2 0,1 44,0 Taiwan 0,0 1,3 0,1 0,0 1,5 0, ,1 1,7 Muut 2,4 9,8 0,7 0,1 13,0 0,7 0,2 0,0 0,5 7,9 22,3 AFRIKKA 270,1 14,4 0,9 0,3 285,6 1,8 0, ,8 288,2 Algeria 84,6 0, ,9 0, ,1 85,0 Egypti 121,6 11,5 0,8 0,3 134,1 0, ,1 134,4 Etelä-Afrikka 0, ,1 0, ,0 1,1 Marokko 38,3 0,6 0,1-39,0 0, ,1 39,5 Tunisia 24,9 1, ,7 0, ,0 27,0 Muut 0,6 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0, ,4 1,2 POHJOIS-AMERIKKA 0,2 0,0 0,7 0,0 1,0 13,5 0,6-0,0 6,6 21,7 Kanada 0,1 0,0 0,0-0,1 1, ,8 2,7 Yhdysvallat 0,1-0,7 0,0 0,9 11,7 0,6-0,0 5,8 19,0 Muut ,0 0,0 0,0 LATINALAINEN AMERIKKA 0,1-0,0-0,1 0,5-0,0 0,1 0,9 1,6 Brasilia , ,0 0,0 0,0 Chile , ,0 0,1 Meksiko , ,1 0,2 Muut 0,1-0,0-0,1 0,3-0,0 0,0 0,8 1,2 OSEANIA 0,2 0,7 1,8 0,0 2,7 0, ,2 3,0 6,7 Australia 0,2 0,7 1,8 0,0 2,7 0, ,1 2,7 6,2 Uusi Seelanti , ,1 0,3 0,5 Muut ,1 0,1 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

12 9. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain 2010 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy m³ t YHTEENSÄ 3 130, ,3 393,5 15, ,0 833,5 47,1 92,0 35,2 EUROOPPA 1 006, ,5 260,4 11, ,4 773,8 40,6 91,8 32,6 Euroopan unioni 970, ,6 247,3 9, ,0 724,7 34,7 69,9 31,0 Alankomaat 36,9 179,6 5,6 0,0 222,1 113, ,8 Belgia 59,4 43,5 1,9 0,0 104,8 14,9 0,1-0,3 Britannia 403,9 190,3 102,0 4,8 700,9 175,8 0,0 2,6 19,5 Bulgaria 0,0-0,0-0,0 0,1-0,0 - Espanja 46,6 60,8 5,4-112,8 24,5 0,2-0,0 Irlanti 16,0 17,6 0,4-33,9 0, ,0 Italia 72,8 56,9 3,4 0,4 133,5 27,1 0,0-0,1 Itävalta 6,8 77,4 2,4 0,4 87,0 13,5 2,5 - - Kreikka 28,8 11,2 13,6 0,0 53,6 0, Kypros 5,1 4,5 5,5-15,1 0, ,1 Latvia 2, ,3 2,8 0,0 0,0 0,0 - Liettua 2,2 0,1 1,4-3,6 0,6 6,2 0,4 - Luxemburg 0,1-0,0-0,1 0, Malta ,0 Portugali 2,4 6,9 0,4 0,0 9,7 2,9 0,0-0,1 Puola 23,9 10,3 6,9 0,1 41,1 20,9 1,4 0,3 - Ranska 73,2 522,6 10,0 0,1 606,0 61,4 3,4 0,0 0,1 Romania ,6 0,6 0,2 0,0 - - Ruotsi 11,1 0,5 6,7 1,4 19,7 64,2 13,1 56,6 7,6 Saksa 25,4 297,1 58,4 0,1 381,0 155,3 4,2-0,1 Slovakia 0,0 0,0 3,8-3,8 1,1 1,3 - - Slovenia 0,0 0,1 0,0-0,1 0, Tanska 87,1 11,1 17,8 0,1 116,1 37,2 0,1 2,8 1,5 Tšekki 0,5 4,6 0,7 0,0 5,9 3,2 0,7 - - Unkari 14,5 2,5 0,9 0,0 18,0 5,6 1,4 0,3 - Viro 50,7 7,1 0,2 0,6 58,6 1,1 0,1 6,9 0,8 Muu Eurooppa 36,3 50,8 13,2 2,0 102,4 49,1 5,9 22,0 1,6 Norja 14,8 0,2 8,8 0,3 24,0 29,9 0,1 5,9 1,0 Sveitsi 1,0 46,7 0,6 1,1 49,3 10,0 0,0-0,0 Turkki 3,8 0,2 0,0 0,0 4,0 5,4 3,2 - - Ukraina 1,0 0,6 0,1 0,0 1, ,1 - Venäjä 0,1 0,0 0,4 0,7 1,2 0,9 2,4 9,5 0,4 Muut 15,5 3,2 3,3-22,0 3,0 0,1 6,4 0,3 AASIA 636,6 635,3 119,5 1, ,2 28,1 6,2 0,2 1,9 Arabiemiirikunnat 1,0 1,1 0,1 0,0 2,2 2, ,2 Etelä-Korea 7,6 2,6 2,2-12,5 12,1 0,0 - - Intia 0,3-0,0-0,3 0,2 0,0-0,0 Israel 201,1 91,1 3,9-296,2 0, Japani 316,0 256,3 101,4 0,4 674,1 5,7 0,2 - - Kiina 17,2 45,1 5,3 1,1 68,7 5,9 0,0-0,0 Malesia 0,0 0, ,1 0,0 5,5-0,5 Saudi-Arabia 80,6 178,5 0,7-259,8 0, ,2 Taiwan 0,1 6,5 1,0 0,1 7,6 0, Muut 12,6 54,2 4,8 0,3 71,8 1,0 0,5 0,2 0,9 AFRIKKA 1 485,3 107,0 6,5 2, ,7 2,8 0,0 - - Algeria 400,6 1, ,5 0, Egypti 760,7 89,1 5,7 2,0 857,4 0, Etelä-Afrikka 0, ,6 1, Marokko 204,8 4,2 0,6-209,7 0, Tunisia 115,8 10, ,4 0, Muut 2,9 1,1 0,2 0,0 4,1 0,0 0,0 - - POHJOIS-AMERIKKA 1,0 0,0 2,7 0,1 3,8 27,0 0,3-0,0 Kanada 0,5 0,0 0,0-0,6 1, Yhdysvallat 0,4-2,7 0,1 3,2 25,3 0,3-0,0 Muut ,0 LATINALAINEN AMERIKKA 0,3-0,1-0,5 0,6-0,0 0,2 Brasilia , ,1 Chile , Meksiko , Muut 0,3-0,1-0,5 0,3-0,0 0,2 OSEANIA 0,7 1,5 4,3 0,0 6,5 1, ,4 Australia 0,7 1,5 4,3 0,0 6,5 1, ,3 Uusi Seelanti , ,2 Muut Metsätilastotiedote 40/2011

13 10. Massojen viennin arvo maittain 2010 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti milj. YHTEENSÄ 0,0 81,1 81, ,4 102,6 0, ,0 17,6 0, ,9 EUROOPPA 0,0 68,3 68,3 739,5 101,1 0,0 840,6 16,1 0,1 925,2 Euroopan unioni - 60,2 60,2 666,8 100,6 0,0 767,4 15,5 0,1 843,2 Alankomaat - 0,4 0,4 40,2 3,2-43,3 0,3-44,1 Belgia - 3,2 3,2 48,7 5,9 0,0 54,6 0,0-57,8 Britannia - 2,3 2,3 63,3 5,0-68,4 0,0-70,7 Bulgaria , , ,1 Espanja , , ,3 Irlanti , , ,1 Italia - 9,4 9,4 96,4 8,4-104,8 0,8-115,0 Itävalta - 1,9 1,9 0, ,8 0,0-2,8 Kreikka , , ,2 Kypros Latvia ,0 0,0 0,0 Liettua , ,2 0,0-7,2 Luxemburg Malta Portugali , , ,1 Puola - 0,3 0,3 21, ,6 0,0 0,0 21,9 Ranska - 8,8 8,8 58,9 1,5-60,4 0,0-69,2 Romania , , ,7 Ruotsi - 21,2 21,2 16,9 8,6-25,5 6,9 0,1 53,7 Saksa - 12,8 12,8 208,9 67,9-276,9 6,5 0,0 296,2 Slovakia , , ,1 Slovenia , , ,2 Tanska , , ,0 Tšekki , , ,5 Unkari , , ,1 Viro , ,5 0,8-1,3 Muu Eurooppa 0,0 8,1 8,1 72,7 0,5-73,3 0,6-82,0 Norja 0,0-0, ,2-0,2 Sveitsi - 6,8 6,8 4,3 0,4-4,7 0,0-11,5 Turkki - 1,2 1,2 51,3 0,2-51,5 0,1-52,8 Ukraina , ,1 0,0-6,1 Venäjä , ,3 0,3-10,6 Muut , , ,7 AASIA - 12,7 12,7 255,1 1,4 0,0 256,5 1,4 0,1 270,7 Arabiemiirikunnat , , ,2 Etelä-Korea Intia - 3,9 3,9 4,0-0,0 4,1 0,6 0,0 8,5 Israel , ,8 0,0-6,9 Japani ,0 0,1-15,1 0,0-15,1 Kiina - 7,8 7,8 181,8 1,3-183,1 0,5 0,1 191,5 Malesia , , ,2 Saudi-Arabia , , ,4 Taiwan ,0-0,0 Muut - 1,1 1,1 46, ,6 0,3-48,0 AFRIKKA - 0,0 0,0 38, ,5 0,0-38,6 Algeria , , ,1 Egypti - 0,0 0,0 25, ,7 0,0-25,8 Etelä-Afrikka , ,2 0,0-2,2 Marokko , ,5 0,0-0,5 Tunisia , , ,6 Muut , , ,3 POHJOIS-AMERIKKA ,9 0,0-3,0 0,0-3,0 Kanada , , ,1 Yhdysvallat ,8 0,0-2,9 0,0-2,9 Muut LATINALAINEN AMERIKKA , ,4 0,0-7,4 Brasilia , , ,1 Chile Meksiko , , ,0 Muut , ,3 0,0-1,3 OSEANIA ,0-0,0 Australia Uusi Seelanti ,0-0,0 Muut Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

14 11. Massojen viennin määrä maittain 2010 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti t YHTEENSÄ 0,0 164,6 164, ,1 192,1 0, ,2 161,3 0, ,7 EUROOPPA 0,0 132,9 132, ,6 189,8 0, ,5 155,7 0, ,4 Euroopan unioni - 116,1 116, ,8 188,9 0, ,8 151,5 0, ,6 Alankomaat - 0,9 0,9 63,0 5,5-68,6 2,9-72,3 Belgia - 6,9 6,9 101,2 11,3 0,0 112,5 0,6-119,9 Britannia - 4,6 4,6 106,2 8,0-114,1 0,1-118,8 Bulgaria , , ,2 Espanja , , ,6 Irlanti , , ,1 Italia - 19,7 19,7 153,9 14,4-168,3 2,6-190,6 Itävalta - 4,3 4,3 1, ,8 0,1-6,2 Kreikka , , ,8 Kypros Latvia ,0 0,0 0,0 Liettua , ,9 0,0-10,9 Luxemburg Malta Portugali , , ,6 Puola - 0,6 0,6 35, ,2 0,1 0,0 35,9 Ranska - 15,7 15,7 97,2 2,4-99,6 0,1-115,5 Romania , , ,6 Ruotsi - 38,6 38,6 30,2 15,9-46,2 100,9 0,1 185,8 Saksa - 24,9 24,9 357,7 131,4-489,1 41,0 0,1 555,1 Slovakia , , ,6 Slovenia , , ,2 Tanska , , ,0 Tšekki , , ,7 Unkari , , ,2 Viro , ,8 3,1-3,9 Muu Eurooppa 0,0 16,8 16,8 124,8 0,9-125,7 4,3-146,8 Norja 0,0-0, ,7-1,7 Sveitsi - 14,0 14,0 7,2 0,6-7,8 0,0-21,7 Turkki - 2,8 2,8 88,6 0,3-88,9 0,2-92,0 Ukraina , ,8 0,0-11,8 Venäjä , ,0 2,4-18,4 Muut , , ,2 AASIA - 31,5 31,5 457,2 2,2 0,0 459,5 5,5 0,4 496,8 Arabiemiirikunnat , , ,5 Etelä-Korea Intia - 10,6 10,6 8,7-0,0 8,7 2,2 0,0 21,6 Israel , ,7 0,1-11,8 Japani ,0 0,2-23,2 0,0-23,2 Kiina - 18,4 18,4 331,7 2,0-333,7 2,2 0,4 354,8 Malesia , , ,3 Saudi-Arabia , , ,0 Taiwan ,0-0,0 Muut - 2,4 2,4 80, ,4 0,9-83,7 AFRIKKA - 0,1 0,1 67, ,5 0,1-67,7 Algeria , , ,0 Egypti - 0,1 0,1 46, ,8 0,1-47,0 Etelä-Afrikka , ,5 0,0-4,5 Marokko , ,1 0,0-1,1 Tunisia , , ,5 Muut , , ,6 POHJOIS-AMERIKKA ,7 0,1-3,7 0,0-3,7 Kanada , , ,1 Yhdysvallat ,5 0,1-3,6 0,0-3,6 Muut LATINALAINEN AMERIKKA , ,0 0,0-13,0 Brasilia , , ,2 Chile Meksiko , , ,0 Muut , ,8 0,0-1,8 OSEANIA ,0-0,0 Australia Uusi Seelanti ,0-0,0 Muut Metsätilastotiedote 40/2011

15 12. Paperin viennin arvo maittain 2010 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty milj. YHTEENSÄ 80,5 887, , ,5 699, , , ,3 251,6 346, ,9 EUROOPPA 59,1 603, , ,8 603,8 977, , ,4 176,2 191, ,8 Euroopan unioni 35,8 533,1 985, ,7 513,6 859, , ,7 152,6 172, ,8 Alankomaat 1,5 5,1 10,6 15,6 8,9 2,5 11,4 27,0 4,6 6,1 39,2 Belgia 1,2 40,1 99,0 139,1 13,8 116,8 130,6 269,7 8,7 6,5 286,2 Britannia 3,3 108,9 222,4 331,3 110,8 195,9 306,7 638,0 8,3 36,3 685,9 Bulgaria 0,0 1,3 1,7 3,0 0,4 0,6 1,0 4,1 0,9 0,0 5,1 Espanja 7,7 48,9 84,2 133,1 35,5 37,3 72,8 205,9 18,0 2,7 234,2 Irlanti 0,8-0,1 0,1 3,4 1,1 4,5 4,7 0,5 0,1 6,0 Italia 0,7 11,9 10,9 22,8 16,7 11,6 28,3 51,1 6,0 14,8 72,6 Itävalta 0,4 0,4 0,8 1,1 5,2 3,8 9,0 10,1 12,0 2,8 25,4 Kreikka 0,8 4,4 25,2 29,5 13,6 6,1 19,7 49,2 1,1 0,1 51,3 Kypros 0,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,2 1,2 2,5 0,0 0,1 2,9 Latvia - 1,0 2,0 3,0 2,2 4,6 6,8 9,8 1,2 1,6 12,5 Liettua 0,2 4,3 3,9 8,2 2,2 4,5 6,7 14,9 0,3 0,0 15,5 Luxemburg - 0,0-0,0-2,8 2,8 2,8-1,0 3,8 Malta 0,0-0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0-0,2 Portugali - 0,9 1,2 2,1 1,8 2,4 4,2 6,4 0,7 0,0 7,1 Puola 3,2 32,9 81,7 114,6 22,2 48,5 70,7 185,3 9,6 34,2 232,3 Ranska 0,5 35,9 21,4 57,3 71,6 23,9 95,6 152,9 7,2 9,0 169,5 Romania 0,0 2,4 0,5 2,9 2,2 0,8 2,9 5,9 1,4-7,2 Ruotsi 0,1 7,1 59,7 66,8 40,4 44,6 85,1 151,8 5,3 10,2 167,5 Saksa 13,9 219,2 324,4 543,6 128,8 308,3 437,1 980,6 62,1 43, ,8 Slovakia - 2,3 1,0 3,3 4,4 0,9 5,3 8,6 0,5 0,6 9,6 Slovenia ,8 0,1 1,8 1,8 0,0-1,8 Tanska 0,1 0,9 13,6 14,5 10,7 19,9 30,6 45,1 1,0 2,3 48,5 Tšekki - 1,0 1,9 2,9 3,1 3,0 6,1 9,0 1,2 0,8 11,0 Unkari 0,4 2,4 1,9 4,3 6,1 9,6 15,7 20,0 1,7 0,1 22,2 Viro 0,6 1,8 16,2 18,0 7,7 8,6 16,3 34,3 0,3 0,4 35,6 Muu Eurooppa 23,3 70,0 159,1 229,1 90,2 118,4 208,6 437,7 23,7 18,3 503,0 Norja - 0,0 25,1 25,1 16,6 11,1 27,7 52,8 1,0 0,3 54,1 Sveitsi - 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,3 0,6 0,5 0,9 1,9 Turkki 22,5 19,6 12,6 32,3 19,2 19,0 38,3 70,5 15,1 3,7 111,8 Ukraina 0,6 23,5 24,8 48,4 22,6 16,3 39,0 87,3 2,9 0,4 91,3 Venäjä 0,1 26,4 95,1 121,5 29,1 66,7 95,9 217,4 3,3 12,1 232,9 Muut 0,1 0,3 1,3 1,6 2,5 4,9 7,4 9,0 0,9 1,0 10,9 AASIA 15,7 59,1 106,6 165,7 45,6 86,0 131,6 297,3 54,0 85,8 452,7 Arabiemiirikunnat 0,9 2,2 6,1 8,4 10,6 8,5 19,1 27,5 1,7 0,1 30,2 Etelä-Korea 0,1 1,7 15,1 16,8 0,0 2,6 2,6 19,4 4,0 1,6 25,1 Intia 1,8 13,9 15,2 29,0 0,4 5,6 6,0 35,1 5,2 11,1 53,2 Israel 0,8 0,4 3,7 4,0 1,1 3,9 4,9 9,0 1,0 1,8 12,6 Japani 0,2 11,6 43,1 54,7 0,0 0,6 0,6 55,4 7,4 3,5 66,5 Kiina - 10,2 2,2 12,3 0,5 13,6 14,1 26,4 9,3 37,3 73,0 Malesia 1,8 0,5 1,6 2,1 1,6 6,4 8,0 10,2 5,1 8,0 25,1 Saudi-Arabia 1,2 4,2 1,1 5,3 3,5 10,1 13,6 18,9 3,0 0,0 23,1 Taiwan 1,2 4,2 3,5 7,7 0,1 3,8 3,8 11,5 1,6 7,6 22,0 Muut 7,8 10,2 15,0 25,2 27,7 31,1 58,8 84,1 15,4 14,7 122,0 AFRIKKA 3,7 20,5 22,7 43,2 15,7 16,8 32,6 75,8 5,3 2,8 87,6 Algeria 2,3-0,5 0,5 3,7 1,1 4,8 5,3 0,8 0,0 8,4 Egypti 0,1 0,3 2,9 3,1 7,6 2,9 10,6 13,7 1,7 0,1 15,6 Etelä-Afrikka 0,1 18,0 16,9 34,9 0,4 5,4 5,8 40,7 1,3 1,1 43,1 Marokko 0,8 0,1 1,1 1,2 0,6 2,8 3,4 4,7 0,7 0,0 6,2 Tunisia 0,1 0,3 0,5 0,8 1,9 0,9 2,9 3,6 0,5-4,2 Muut 0,3 1,8 0,9 2,7 1,4 3,6 5,1 7,8 0,4 1,6 10,1 POHJOIS-AMERIKKA - 135,1 151,5 286,6 6,4 74,9 81,4 368,0 10,0 46,1 424,1 Kanada - 4,2 4,8 9,0-0,0 0,0 9,0 0,1 4,0 13,2 Yhdysvallat - 130,9 146,6 277,6 6,4 74,9 81,4 358,9 9,9 42,1 410,9 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 1,0 46,8 83,1 129,9 25,8 90,3 116,1 246,0 5,6 14,7 267,3 Brasilia 1,0 21,3 37,6 58,9 16,7 33,3 50,0 108,9 1,3 0,5 111,7 Chile - 0,9 5,9 6,8 1,9 13,5 15,4 22,2 1,1 3,8 27,2 Meksiko - 5,5 11,7 17,2 0,3 17,8 18,2 35,4 0,6 0,2 36,3 Muut 0,1 19,1 27,9 47,0 6,8 25,7 32,5 79,5 2,6 10,1 92,2 OSEANIA 0,9 23,2 64,1 87,3 2,2 8,4 10,6 97,9 0,5 6,0 105,3 Australia 0,9 20,5 62,1 82,6 0,8 6,0 6,8 89,4 0,4 6,0 96,7 Uusi Seelanti - 2,6 2,0 4,7 1,4 2,4 3,8 8,5 0,1 0,0 8,6 Muut Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

16 13. Paperin viennin määrä maittain 2010 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty t YHTEENSÄ 179, , , , , , , ,3 377,5 330, ,1 EUROOPPA 135, , , ,1 983, , , ,0 269,2 189, ,0 Euroopan unioni 86, , , ,7 850, , , ,6 234,5 170, ,9 Alankomaat 3,7 11,0 17,3 28,3 14,9 3,3 18,2 46,5 8,4 6,0 64,6 Belgia 2,9 84,2 167,3 251,5 25,2 211,5 236,6 488,2 12,4 8,0 511,4 Britannia 8,1 232,2 390,7 622,9 181,4 301,1 482, ,4 12,1 35, ,1 Bulgaria 0,1 2,2 2,7 5,0 0,6 0,9 1,5 6,5 1,2 0,0 7,8 Espanja 19,3 102,2 151,6 253,8 62,5 57,9 120,5 374,3 30,7 2,5 426,7 Irlanti 1,8-0,2 0,2 6,2 1,6 7,8 8,0 0,6 0,0 10,4 Italia 1,7 21,6 17,4 39,0 25,2 15,1 40,3 79,3 7,6 11,8 100,4 Itävalta 0,9 0,8 1,3 2,1 8,6 5,2 13,7 15,9 20,8 2,2 39,7 Kreikka 1,6 7,8 41,2 49,0 22,6 10,0 32,6 81,5 1,2 0,1 84,5 Kypros 0,7 0,0 2,0 2,0 0,0 1,6 1,7 3,7 0,0 0,0 4,4 Latvia - 1,6 2,9 4,5 2,9 5,8 8,7 13,2 1,0 1,3 15,6 Liettua 0,4 7,6 6,1 13,7 3,0 6,1 9,1 22,8 0,4 0,0 23,6 Luxemburg - 0,0-0,0-2,7 2,7 2,7-0,8 3,6 Malta 0,0-0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,0-0,3 Portugali - 1,6 2,1 3,7 3,2 3,5 6,7 10,3 1,1 0,0 11,5 Puola 6,4 68,8 133,7 202,5 35,3 72,1 107,3 309,8 15,3 36,7 368,2 Ranska 1,1 71,2 37,8 109,0 125,5 34,1 159,6 268,6 11,8 7,9 289,4 Romania 0,0 4,2 0,8 5,0 3,5 1,1 4,5 9,5 2,4-12,0 Ruotsi 0,3 9,0 93,4 102,4 59,8 59,6 119,4 221,9 6,6 9,0 237,7 Saksa 35,1 464,3 561, ,7 217,1 494,5 711, ,4 95,5 45, ,3 Slovakia - 3,9 1,6 5,5 7,5 1,3 8,8 14,3 0,6 0,4 15,3 Slovenia ,0 0,1 3,1 3,1 0,0-3,1 Tanska 0,2 1,4 22,3 23,7 15,6 28,8 44,4 68,1 1,2 1,5 71,0 Tšekki - 1,7 3,3 5,0 4,9 4,3 9,3 14,3 1,1 0,7 16,1 Unkari 0,9 4,2 3,1 7,3 10,0 12,6 22,6 29,9 2,1 0,1 33,0 Viro 1,4 3,1 25,7 28,9 11,7 10,9 22,5 51,4 0,3 0,3 53,4 Muu Eurooppa 49,3 116,8 246,5 363,3 133,0 158,0 291,0 654,3 34,7 18,8 757,1 Norja - 0,0 39,1 39,1 23,3 17,3 40,6 79,7 1,0 0,2 80,9 Sveitsi - 0,2 0,2 0,4 0,0 0,3 0,3 0,7 0,2 0,4 1,3 Turkki 47,5 35,4 20,8 56,3 31,5 25,6 57,0 113,3 24,3 3,5 188,7 Ukraina 1,4 34,7 38,7 73,4 34,3 23,5 57,9 131,2 3,9 0,2 136,7 Venäjä 0,2 45,9 145,8 191,8 40,6 85,1 125,7 317,4 4,2 13,9 335,7 Muut 0,1 0,5 2,0 2,4 3,3 6,2 9,5 12,0 1,1 0,6 13,8 AASIA 31,3 107,3 179,8 287,1 73,2 122,4 195,6 482,7 81,3 77,6 672,9 Arabiemiirikunnat 2,1 4,3 9,4 13,7 18,1 13,3 31,4 45,1 2,3 0,1 49,6 Etelä-Korea 0,2 3,1 25,0 28,2 0,2 2,4 2,5 30,7 3,9 1,2 36,0 Intia 3,8 26,9 25,3 52,2 0,8 8,7 9,4 61,6 10,5 11,3 87,2 Israel 1,8 0,9 6,6 7,5 1,6 5,5 7,1 14,5 1,4 1,5 19,3 Japani 0,4 19,1 74,6 93,7 0,0 0,7 0,7 94,4 11,2 2,4 108,4 Kiina - 17,7 3,7 21,5 0,5 18,6 19,1 40,6 12,0 33,2 85,8 Malesia 4,0 0,8 2,6 3,4 2,3 8,7 11,0 14,4 6,6 8,2 33,2 Saudi-Arabia 2,0 6,9 1,8 8,7 6,5 14,8 21,3 30,0 4,1 0,0 36,2 Taiwan 2,3 7,5 6,1 13,6 0,1 5,3 5,4 18,9 2,6 6,7 30,6 Muut 14,8 20,1 24,6 44,7 43,2 44,5 87,7 132,4 26,6 13,0 186,7 AFRIKKA 9,0 38,3 36,3 74,7 29,2 23,1 52,3 127,0 7,3 2,9 146,2 Algeria 6,4-0,8 0,8 6,7 1,4 8,1 8,9 1,1 0,0 16,4 Egypti 0,2 0,4 4,5 4,9 14,8 4,0 18,8 23,7 2,4 0,1 26,4 Etelä-Afrikka 0,3 33,3 26,7 60,1 0,6 6,5 7,1 67,2 1,3 0,9 69,7 Marokko 1,3 0,2 1,9 2,1 1,0 4,1 5,1 7,2 1,1 0,0 9,7 Tunisia 0,2 0,5 0,8 1,4 3,4 1,4 4,9 6,2 0,8-7,3 Muut 0,6 3,8 1,6 5,4 2,7 5,6 8,3 13,7 0,6 1,9 16,7 POHJOIS-AMERIKKA - 249,5 241,5 491,0 8,7 92,5 101,3 592,2 11,3 41,7 645,2 Kanada - 8,8 7,5 16,2-0,0 0,0 16,3 0,1 2,6 19,0 Yhdysvallat - 240,7 234,0 474,7 8,7 92,5 101,2 576,0 11,1 39,1 626,2 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 2,0 78,8 129,4 208,2 33,8 129,0 162,7 370,9 7,8 13,6 394,2 Brasilia 1,9 34,3 57,4 91,6 22,1 47,1 69,2 160,8 2,0 0,5 165,2 Chile - 1,4 9,1 10,5 2,8 19,3 22,1 32,6 1,6 3,5 37,7 Meksiko - 10,1 18,8 28,9 0,4 25,9 26,3 55,3 0,7 0,2 56,2 Muut 0,1 33,0 44,2 77,1 8,5 36,6 45,1 122,2 3,4 9,4 135,2 OSEANIA 1,8 43,4 99,7 143,1 3,3 11,1 14,4 157,6 0,7 5,5 165,6 Australia 1,8 38,8 96,4 135,2 1,1 7,3 8,3 143,6 0,6 5,5 151,5 Uusi Seelanti - 4,6 3,3 7,9 2,2 3,8 6,1 14,0 0,1 0,0 14,1 Muut Metsätilastotiedote 40/2011

17 14. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain 2010 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä milj. YHTEENSÄ 64,2 290,6 186, , ,4 489, ,9 EUROOPPA 61,1 166,7 107, , ,1 413, ,4 Euroopan unioni 60,0 138,5 95,9 784, ,0 334, ,9 Alankomaat 0,0 18,3 0,0 102,0 120,3 12,2 215,8 Belgia 4,1 2,6 0,8 50,3 57,8 7,9 409,7 Britannia 3,7 17,8 1,7 57,6 80,8 30,8 868,2 Bulgaria - 0,1-1,5 1,6 0,4 7,2 Espanja 4,8 31,6 34,2 53,8 124,5 9,9 424,0 Irlanti - 0,1 0,1 1,3 1,5 1,3 8,8 Italia 7,5 10,8 22,1 36,2 76,7 8,1 272,3 Itävalta 0,0 0,8 0,0 11,8 12,7 2,9 43,7 Kreikka 1,6 0,4 7,4 2,5 12,0 1,8 77,2 Kypros - - 0,4 0,8 1,2 0,2 4,2 Latvia 0,1 0,0 1,0 3,2 4,3 5,6 22,4 Liettua 0,4 0,0-2,1 2,6 3,7 29,0 Luxemburg ,1 0,1 1,2 5,0 Malta ,3 0,3 0,0 0,6 Portugali - - 0,3 0,1 0,4 0,6 36,2 Puola 1,2 5,6 2,3 47,2 56,3 32,7 343,2 Ranska 0,2 14,7 3,4 26,9 45,1 21,4 305,2 Romania 0,0 0,0-0,5 0,5 1,9 11,3 Ruotsi 2,2 6,7 17,1 37,1 63,0 76,7 360,9 Saksa 29,2 13,7 4,5 300,4 347,8 65, ,3 Slovakia 0,1 0,0-3,4 3,5 0,5 18,8 Slovenia - 0,0-0,0 0,0 0,7 2,7 Tanska 0,9 8,1 0,1 6,7 15,8 24,1 88,4 Tšekki 0,0 1,0-3,0 4,1 3,1 18,6 Unkari 1,8 5,6 0,3 33,9 41,7 3,8 67,8 Viro 2,1 0,4 0,2 1,9 4,6 17,8 59,3 Muu Eurooppa 1,1 28,2 12,0 254,8 296,1 78,4 959,4 Norja 0,1 0,3 0,1 4,7 5,3 19,8 79,4 Sveitsi 0,0 0,1-3,2 3,3 5,9 22,6 Turkki 0,9 8,1 10,2 36,1 55,3 3,6 223,6 Ukraina - 1,2-46,2 47,4 2,0 146,8 Venäjä 0,0 17,2 1,7 158,9 177,7 45,0 466,2 Muut 0,0 1,2-5,7 7,0 2,1 20,8 AASIA 1,8 98,0 46,2 106,9 253,0 26, ,3 Arabiemiirikunnat - 0,3-3,4 3,7 1,4 35,5 Etelä-Korea 0,1 10,7 2,8 2,3 15,9 1,5 42,4 Intia 0,3 0,2 0,6 6,6 7,6 4,3 73,6 Israel 0,0 2,3 2,7 1,6 6,6 1,6 27,7 Japani - 27,9-9,4 37,3 0,6 119,5 Kiina 1,4 13,6 2,7 22,5 40,1 2,2 306,7 Malesia - 2,6 0,3 4,6 7,5 3,0 35,7 Saudi-Arabia - 7,4-13,0 20,4 1,3 45,1 Taiwan - 21,4 0,1 3,8 25,3 0,4 47,8 Muut 0,0 11,8 37,0 39,8 88,6 10,6 269,2 AFRIKKA 0,7 5,6 12,6 30,0 48,9 4,7 179,8 Algeria - 0,6 0,0 3,2 3,8 0,5 14,7 Egypti - - 4,0 4,2 8,2 0,1 49,7 Etelä-Afrikka - 4,4-7,5 11,9 1,0 58,3 Marokko 0,6 0,0 3,2 1,6 5,4 1,1 13,3 Tunisia - 0,4-2,2 2,6 0,6 15,0 Muut 0,1 0,3 5,4 11,2 17,1 1,4 28,9 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 1,6 7,7 93,3 102,7 30,2 559,9 Kanada 0, ,2 0,2 5,1 18,6 Yhdysvallat 0,0 1,6 7,7 93,0 102,4 25,1 541,3 Muut ,0 0,0 LATINALAINEN AMERIKKA 0,5 1,8 11,9 14,8 29,0 9,9 313,7 Brasilia - 0,6-1,7 2,3 4,1 124,2 Chile - 0,8 3,9 2,1 6,8 2,2 36,2 Meksiko 0, ,0 3,0 1,7 40,9 Muut 0,5 0,3 8,1 8,0 16,9 2,0 112,4 OSEANIA - 16,8-16,8 33,6 4,8 143,8 Australia - 13,7-15,2 28,9 4,0 129,6 Uusi Seelanti - 3,2-1,6 4,7 0,8 14,1 Muut ,0 0,0 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

18 15. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain 2010 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä t YHTEENSÄ 119,5 328,9 455, , ,7 349, ,6 EUROOPPA 114,2 190,0 282, , ,3 291, ,6 Euroopan unioni 112,3 161,5 249,0 998, ,9 244, ,1 Alankomaat 0,0 20,0 0,0 128,8 148,8 4,4 290,2 Belgia 7,3 5,5 2,6 61,9 77,3 6,1 714,7 Britannia 7,2 18,5 4,3 76,8 106,8 26, ,3 Bulgaria - 0,1-1,6 1,7 0,4 10,0 Espanja 9,9 43,1 95,0 71,8 219,7 9,5 748,6 Irlanti - 0,1 0,3 1,5 1,9 0,7 13,1 Italia 14,5 10,3 55,8 48,5 129,1 4,1 424,2 Itävalta 0,1 0,4 0,0 14,0 14,5 1,4 61,8 Kreikka 3,2 0,3 19,6 3,0 26,1 1,2 131,6 Kypros - - 0,9 1,0 2,0 0,1 6,5 Latvia 0,0 0,0 2,5 2,3 4,8 4,3 24,7 Liettua 0,7 0,0-3,2 4,0 3,6 42,1 Luxemburg ,1 0,1 0,8 4,4 Malta ,3 0,3 0,0 0,7 Portugali - - 0,8 0,1 0,9 0,2 65,2 Puola 2,3 5,8 5,4 55,1 68,7 20,7 493,5 Ranska 0,4 19,5 8,8 31,5 60,2 11,0 476,1 Romania 0,0 0,0-0,4 0,4 0,2 15,2 Ruotsi 3,6 7,0 40,0 47,3 97,9 66,5 587,9 Saksa 53,4 13,0 11,5 384,5 462,3 55, ,8 Slovakia 0,2 0,0-4,3 4,5 0,2 28,5 Slovenia - 0,0-0,0 0,0 0,4 3,7 Tanska 1,4 8,3 0,2 8,2 18,1 14,1 103,2 Tšekki 0,0 0,8-3,6 4,4 1,9 23,1 Unkari 3,7 8,2 0,7 45,8 58,4 3,7 95,2 Viro 4,4 0,7 0,5 2,4 8,0 7,4 72,7 Muu Eurooppa 1,8 28,5 33,0 302,1 365,4 47, ,5 Norja 0,2 0,1 0,3 5,2 5,8 9,4 97,8 Sveitsi 0,0 0,1-2,1 2,2 2,6 27,9 Turkki 1,6 10,1 27,9 44,0 83,7 3,3 367,7 Ukraina - 1,0-59,9 60,9 1,2 210,6 Venäjä 0,0 16,1 4,8 183,9 204,7 29,3 588,1 Muut 0,0 1,1-7,0 8,2 1,3 24,5 AASIA 3,1 111,1 100,9 134,7 349,8 28, ,9 Arabiemiirikunnat - 0,3-5,0 5,3 3,8 59,2 Etelä-Korea 0,2 12,8 6,4 2,9 22,2 2,6 60,8 Intia 0,5 0,3 1,4 9,0 11,1 2,6 122,5 Israel 0,1 2,5 7,6 2,0 12,3 2,7 46,1 Japani - 25,3-5,2 30,6 0,2 162,3 Kiina 2,3 15,2 5,4 30,1 52,9 0,5 494,1 Malesia - 3,0 0,9 6,6 10,5 1,8 45,8 Saudi-Arabia - 7,8-17,7 25,5 3,2 65,8 Taiwan - 31,4 0,3 5,8 37,5 1,1 69,3 Muut 0,1 12,5 78,8 50,5 141,8 9,7 422,0 AFRIKKA 1,2 5,8 36,4 36,2 79,5 4,3 297,8 Algeria - 0,5 0,0 3,1 3,6 0,6 23,7 Egypti ,4 4,9 16,3 0,1 89,8 Etelä-Afrikka - 4,5-9,6 14,1 0,7 89,0 Marokko 0,9 0,0 8,9 2,4 12,2 1,5 24,4 Tunisia - 0,4-2,8 3,2 0,6 22,6 Muut 0,2 0,3 16,1 13,5 30,1 0,9 48,3 POHJOIS-AMERIKKA 0,1 0,9 14,0 137,8 152,7 11,3 812,9 Kanada 0, ,3 0,3 3,0 22,4 Yhdysvallat 0,0 0,9 14,0 137,5 152,4 8,3 790,5 Muut ,0 0,0 LATINALAINEN AMERIKKA 1,0 1,8 22,6 12,2 37,6 9,4 454,3 Brasilia - 0,7-1,8 2,4 2,9 181,7 Chile - 0,9 7,2 3,0 11,0 4,4 53,2 Meksiko 0, ,9 1,9 1,3 59,4 Muut 1,0 0,3 15,4 5,6 22,3 0,8 160,0 OSEANIA - 19,4-19,3 38,7 3,8 208,1 Australia - 15,8-17,5 33,3 3,0 187,8 Uusi Seelanti - 3,5-1,9 5,4 0,8 20,3 Muut ,0 0,0 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 18 Metsätilastotiedote 40/2011

19 16. Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat 2010 Puutuoteollisuus Massa Paperi Kartonki sekä paperi- Metsäteollisuustuotteet Suomen koko vienti ja kartonkijalosteet kaikkiaan maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti milj. milj. milj. milj. milj. milj. Koko maailma 2 080,0 Koko maailma 1 244,9 Koko maailma 5 092,9 Koko maailma 2 332,1 Koko maailma ,8 Koko maailma ,6 Japani 254,4 Saksa 296,2 Saksa 1 099,8 Saksa 413,4 Saksa 2 019,3 Ruotsi 6 048,5 Britannia 243,7 Kiina 191,5 Britannia 685,9 Venäjä 222,7 Britannia 1 111,9 Saksa 5 288,9 Saksa 210,0 Italia 115,0 Yhdysvallat 410,9 Ruotsi 139,7 Yhdysvallat 560,3 Venäjä 4 715,9 Ranska 195,6 Britannia 70,7 Belgia 286,2 Espanja 134,4 Venäjä 522,0 Yhdysvallat 3 681,0 Egypti 134,4 Ranska 69,2 Espanja 234,2 Alankomaat 132,5 Ranska 500,9 Alankomaat 3 543,8 Ruotsi 110,5 Belgia 57,8 Venäjä 232,9 Yhdysvallat 127,5 Ruotsi 471,4 Kiina 2 732,7 Alankomaat 92,1 Espanja 55,3 Puola 232,3 Britannia 111,6 Espanja 465,5 Britannia 2 508,3 Algeria 85,0 Ruotsi 53,7 Ranska 169,5 Puola 89,0 Belgia 440,1 Ranska 1 783,1 Norja 69,5 Turkki 52,8 Ruotsi 167,5 Italia 84,7 Japani 373,9 Belgia 1 525,0 Tanska 58,7 Alankomaat 44,1 Turkki 111,8 Ranska 66,5 Puola 365,4 Norja 1 406,3 Venäjä 55,8 Portugali 28,1 Brasilia 111,7 Belgia 65,8 Kiina 329,7 Italia 1 366,5 Italia 51,5 Egypti 25,8 Australia 96,7 Turkki 58,9 Italia 323,8 Puola 1 364,9 Israel 48,6 Puola 21,9 Ukraina 91,3 Ukraina 49,4 Alankomaat 307,9 Viro 1 135,4 Saudi-Arabia 44,0 Japani 15,1 Kiina 73,0 Unkari 45,5 Turkki 230,3 Espanja 1 071,5 Espanja 41,6 Kreikka 12,2 Italia 72,6 Kiina 42,3 Egypti 184,1 Tanska 1 008,6 Marokko 39,5 Thaimaa 12,0 Japani 66,5 Tanska 39,9 Ukraina 152,3 Japani 880,5 Itävalta 30,9 Sveitsi 11,5 Norja 54,1 Japani 37,9 Norja 148,9 Turkki 774,7 Belgia 30,4 Venäjä 10,6 Intia 53,2 Filippiinit 34,9 Tanska 147,1 Etelä-Korea 666,0 Tunisia 27,0 Syyria 9,3 Kreikka 51,3 Australia 32,9 Australia 135,8 Kanada 639,4 Viro 24,5 Intia 8,5 Tanska 48,5 Taiwan 25,8 Brasilia 124,2 Sveitsi 627,1 Sveitsi 23,6 Tunisia 7,6 Etelä-Afrikka 43,1 Norja 25,1 Algeria 99,7 Intia 610,4 Kiina 23,0 Jordania 7,2 Alankomaat 39,2 Viro 22,4 Kreikka 96,7 Brasilia 545,8 Puola 22,2 Iran 7,2 Argentiina 38,0 Saudi-Arabia 21,6 Saudi-Arabia 89,2 Australia 425,6 Kreikka 19,5 Liettua 7,2 Meksiko 36,3 Etelä-Korea 17,3 Viro 83,8 Hongkong 408,4 Yhdysvallat 19,0 Israel 6,9 Viro 35,6 Itävalta 15,5 Israel 76,3 Ukraina 344,5 Etelä-Korea 13,5 Ukraina 6,1 Arabiemiirik. 30,2 Kreikka 13,8 Unkari 75,2 Egypti 341,2 Vietnam 9,0 Brasilia 6,1 Chile 27,2 Etelä-Afrikka 12,9 Itävalta 74,6 Itävalta 319,5 Irlanti 8,9 Slovakia 5,1 Itävalta 25,4 Intia 11,9 Intia 74,0 Latvia 307,4 Unkari 7,5 Bangladesh 3,2 Etelä-Korea 25,1 Malesia 10,5 Etelä-Afrikka 59,3 Etelä-Afrikka 280,2 Turkki 6,7 Yhdysvallat 2,9 Malesia 25,1 Nigeria 9,9 Etelä-Korea 55,9 Singapore 261,1 Australia 6,2 Itävalta 2,8 Saudi-Arabia 23,1 Latvia 9,9 Marokko 52,8 Arabiemiirik. 253,9 Liettua 6,1 Indonesia 2,5 Unkari 22,2 Thaimaa 9,3 Taiwan 49,5 Unkari 246,2 Tsekki 5,6 Etelä-Afrikka 2,2 Taiwan 22,0 Sveitsi 9,2 Sveitsi 46,2 Tsekki 243,0 Ukraina 5,5 Algeria 2,1 Peru 20,8 Bangladesh 9,1 Argentiina 45,1 Liettua 220,6 Portugali 5,0 Kolumbia 18,7 Chile 9,0 Filippiinit 42,5 Taiwan 212,7 Islanti 5,0 Thaimaa 17,2 Egypti 8,3 Tunisia 42,0 Thaimaa 201,8 Slovakia 4,6 Egypti 15,6 Israel 8,2 Portugali 41,3 Saudi-Arabia 200,7 Kypros 4,4 Liettua 15,5 Indonesia 7,8 Meksiko 41,1 Meksiko 191,5 Arabiemiirik. 3,5 Indonesia 13,5 Tsekin tasavalta 7,1 Thaimaa 39,5 Kreikka 186,2 Kazakstan 2,9 Kanada 13,2 Argentiina 7,0 Arabiemiirik. 39,0 Kazakstan 185,2 Azerbaidzan 2,8 Israel 12,6 Marokko 6,5 Malesia 38,3 Israel 168,0 Kanada 2,7 Latvia 12,5 Brasilia 6,4 Chile 36,3 Irlanti 167,3 Malesia 2,6 Iran 11,2 Liettua 6,3 Liettua 35,0 Algeria 167,3 Albania 1,9 Libanon 11,1 Uusi Seelanti 5,5 Indonesia 24,2 Portugali 160,5 Taiwan 1,7 Tsekki 11,0 Kolumbia 5,4 Tsekki 24,2 Islanti 153,3 Latvia 1,5 Slovakia 9,6 Kanada 5,3 Kolumbia 24,1 Romania 139,1 Hongkong 1,5 Singapore 9,4 Kazakstan 5,1 Latvia 24,0 Malesia 132,9 Romania 1,5 Uusi Seelanti 8,6 Arabiemiirikunnat 5,1 Slovakia 23,4 Chile 128,1 Slovenia 1,5 Kazakstan 8,4 Meksiko 4,7 Peru 22,8 Bangladesh 121,1 Thaimaa 1,1 Algeria 8,4 Uzbekistan 4,5 Syyria 21,5 Slovakia 117,1 Muut 11,8 Muut 14,5 Muut 133,5 Muut 76,1 Muut 337,4 Muut 2 705,8 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO)

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO) Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain 2008 2017 (Lähde: Vipunen ja CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 10444 9551 Aasia 1256 1552 1790 1737 1727 1920 1783 1762

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Coloplastin paikallistoimistot

Coloplastin paikallistoimistot Afrikka Aasia Australia Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Algeria (ranska, arabia) (maksuton*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 sunnuntai torstai, 9.00 17.00 dzconsumerservice@coloplast.com

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 1/2018 4.4.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2018 4.12.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2018 28.2.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 10/2018 2.1.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2019 30.4.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot