Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden vienti 11 miljardia euroa vuonna 2012 Tuontipuulla katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta vuonna Merkittävimmät puutavaralajit olivat koivukuitupuu ja hake. Puusta 66 prosenttia tuli Venäjältä. Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11 miljardin euron arvosta. Arvolla mitattuna niitä meni eniten Saksaan (1, 9 mrd. ) ja Britanniaan (1,1 mrd. ). Puu Suomeen tuotiin 10,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta vuonna Määrä väheni kolme prosenttia edellisvuotisesta ja oli 36 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Puun tuonnin taso puolittui vuonna 2009, minkä jälkeen vuosituonti on vaihdellut 9 12 miljoonan kuutiometrin välillä. Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta oli edellisvuoden tapaan 17 prosenttia. Puutavaralajeista vuonna 2012 tuotiin maahan eniten koivukuitupuuta (4,1 milj. m³) ja haketta (3,4 milj. m³). Hakkeesta 86 prosenttia oli tehty havupuusta. Koivukuitupuun tuonti kasvoi 15 prosenttia ja hakkeen väheni prosentin vuoden takaisesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna hake on jätepuun ohella ollut ainoa puutavaralaji, jonka tuonti on lisääntynyt. Hakkeen tuonnissa lisäys pitkän aikavälin keskiarvoon oli kolmannes. Kaikkien muiden puutavaralajien tuonti on supistunut selvästi. Tukin tuonti ulkomailta oli vähäistä määrän jäätyä 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Suomeen tuodusta puusta kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä. Latvian osuus oli 16 prosenttia ja Viron 14 prosenttia. Venäläisen puun osuus tuonnista oli lievässä nousussa. Latvian ja Viron osuudet olivat ennallaan. Suomesta vietiin vuonna 2012 ulkomaille puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Neljä viidesosaa tästä meni Ruotsiin ja vajaa kymmenesosa Egyptiin. Viennistä 0,6 miljoonaa kuutiometriä oli joko mäntytukkia tai -kuitupuuta. Haketta vietiin 0,3 miljoonaa kuutiometriä ja jätepuuta 0,2 miljoonaa kuutiometriä. 1 Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut puun vienti + puun tuonti Metsäteollisuustuotteet Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita vuonna 2012 yhteensä 11,0 miljardin euron arvosta. Laskua edellisvuodesta oli reaalisesti 5 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteet muodostivat 19 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Tärkein kauppakumppani oli Saksa, jonne vietiin metsäteollisuustuotteita 1,85 miljardin euron arvosta. Britanniaan niitä vietiin 1,10 miljardin euron arvosta. Vuonna 2012 puutuoteteollisuuden viennin arvo supistui reaalisesti 2 prosentilla edellisvuodesta. Sahatavaraa vietiin 6,45 ja vaneria 0,85 miljoonaa kuutiometriä. Viennin arvot olivat vastaavasti 1,24 ja 0,45 miljardia euroa. Sahatavaraviennin määrä lisääntyi 5 prosentilla ja arvo reaalisesti 2 prosentilla vuoden takaisesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattaessa sahatavaran vientimäärä jäi kuitenkin 8 prosenttia ja reaaliarvo 21 prosenttia pienemmäksi. Vanerin vientimäärä ja reaaliarvo ovat pudonneet selvästi pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli 8,79 miljardia euroa (reaalinen muutos 5 % edellisvuodesta). Paperi muodostaa lähes puolet metsäteollisuustuotteiden viennin kokonaisarvosta. Paperin vientimäärä laski 7 prosenttia ja arvo reaalisesti 6 prosenttia edellisvuodesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna paperin vientimäärä on supistunut 19 prosenttia ja viennin reaaliarvo 26 prosenttia. Papereiden vientiä on vaivannut vuonna 2001 alkanut hintatason vähittäinen aleneminen. Vuonna 2012 metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,51 miljardin euron arvosta. Tärkein tuoteryhmä oli massa, jonka tuonnin arvo ylsi 0,27 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteita tuli eniten Ruotsista (0,36 mrd. ) ja Brasiliasta (0,19 mrd. ). Lisätietoja: Aarre Peltola, p , Laatuseloste: Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Finlands officiella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery

2 mrd. Kokonaistavaravienti Metsäteollisuustuotteet ja puu Muut tuotteet Kuva 1. Suomen tavaravienti vuoden 2012 rahanarvossa (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100) milj. m³ Tuonti Vienti Nettotuonti Kuva 2. Puun ulkomaankauppa Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Sahatavara Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa Paperi Sahatavara Paperi Massa Muut puutuoteteollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Kuva 3. Puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvon (11,0 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin 2012 Kuva 4. Puun ja metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvon (2,0 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin milj. m 3 Sahatavara 12 milj. t Paperi 4 Vaneri Kuva 5. Sahatavaran ja vanerin vienti Kartonki 2 Sellu Mekaaninen ja puolikemiallinen massa Kuva 6. Paperin, kartongin ja puumassojen vienti Metsätilastotiedote 43/2013

3 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, taulukkoluettelo 2012 sivu 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2012 ja Puun vienti 2012 ja Puun tuonti 2012 ja Puun vienti maittain Puun tuonti maittain Metsäteollisuuden vienti 2012 ja Suomen tavaraviennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain Massojen viennin arvo maittain Massojen viennin määrä maittain Paperin viennin arvo maittain Paperin viennin määrä maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Massojen tärkeimmät vientimaat Paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden tärkeimmät vientimaat Metsäteollisuuden tuonti 2012 ja Suomen tavaratuonnin arvo maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

4 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2012 ja 2011 Tavaralaji 2012 Muutos 2012/ yks. määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikköarvo arvo arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU VIENTI SUOMEN TAVARATUONTI METSÄTEOLLISUUDEN TUONTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU TUONTI Metsätilastotiedote 43/2013

5 2. Puun vienti 2012 ja 2011 Puutavaralaji 2012 Muutos 2012/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,7 Mänty , ,2 mäntytukki , ,6 muu , ,7 Kuusi , ,2 kuusitukki , ,5 muu , ,4 Muut havupuut , ,8 muu havutukki muu , ,8 Lehtipuu , ,9 Koivu , ,7 koivutukki ,6 muu , ,2 Muut lehtipuut , ,9 Polttopuu , ,4 Hake , ,7 Havupuuhake , ,0 Lehtipuuhake , ,3 Kyllästetty puu , ,9 JÄTEPUU , ,3 Pelletit , ,0 Muu jätepuu , ,6 Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

6 3. Puun tuonti 2012 ja 2011 Puutavaralaji 2012 Muutos 2012/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,1 Mänty , ,6 mäntytukki , ,5 mäntykuitupuu , ,0 Kuusi , ,4 kuusitukki , ,4 kuusikuitupuu , ,0 Muut havupuut , ,8 muu havutukki muu havukuitupuu , ,8 Lehtipuu , ,7 Koivu , ,6 koivutukki , ,2 koivukuitupuu , ,1 Muut lehtipuut , ,3 Polttopuu , ,0 Hake , ,6 Havupuuhake , ,5 Lehtipuuhake , ,0 Kyllästetty puu , ,4 JÄTEPUU , ,0 Pelletit , ,4 Muu jätepuu , ,7 Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 6 Metsätilastotiedote 43/2013

7 4. Puun vienti maittain 2012 Puutavaralaji Ruotsi Egypti Britannia Libya Irlanti määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Norja Saksa Viro Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

8 5. Puun tuonti maittain 2012 Puutavaralaji Venäjä Latvia Viro Ruotsi Liettua määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Britannia Norja Saksa Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 8 Metsätilastotiedote 43/2013

9 6. Metsäteollisuuden vienti 2012 ja 2011 Tavaralaji yks Muutos 2012/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI PUU m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET PUUTUOTETEOLLISUUS Sahatavara m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Havuvaneri m³ Lehtivaneri m³ Muu vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Puiset huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Sulfi ittisellu t Keräyspaperi ja -kartonki t Muu kuin puumassa t Paperi t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUUT TUOTTEET Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

10 7. Suomen tavaraviennin arvo maittain 2012 Maa Metsäteollisuuden vienti Muut Suomen Puu Metsäteollisuustuotteet Yhteensä tuotteet tavaravienti Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä yhteensä milj. YHTEENSÄ 95, , , , , , ,0 EUROOPPA 73, , , , , , ,4 Euroopan unioni 70, , , , , , ,6 Alankomaat - 88,5 180,6 269,1 269, , ,5 Belgia - 31,8 444,1 475,9 475, , ,4 Britannia 7,9 228,1 867, , , , ,1 Bulgaria - 0,6 9,1 9,7 9,7 49,3 59,0 Espanja - 27,5 384,9 412,4 412,4 416,8 829,2 Irlanti 4,6 3,5 20,6 24,0 28,6 86,7 115,3 Italia 1,2 46,8 267,0 313,7 314, , ,6 Itävalta 0,4 29,4 57,7 87,2 87,5 262,3 349,8 Kreikka 0,4 8,7 47,7 56,4 56,8 55,6 112,3 Kypros - 2,9 5,0 7,9 7,9 12,1 20,0 Latvia 0,0 3,8 24,4 28,2 28,2 454,4 482,6 Liettua 0,0 7,5 33,0 40,6 40,6 285,0 325,6 Luxemburg - 0,2 5,4 5,6 5,6 13,9 19,5 Malta - 0,0 0,7 0,7 0,7 2,7 3,4 Portugali - 2,5 26,2 28,6 28,6 87,9 116,5 Puola 0,1 23,6 384,5 408,1 408, , ,6 Ranska 0,7 173,9 253,7 427,5 428, , ,7 Romania 0,1 1,8 15,9 17,7 17,7 104,9 122,6 Ruotsi 49,9 112,5 292,8 405,3 455, , ,1 Saksa 1,3 228, , , , , ,8 Slovakia - 2,7 19,5 22,3 22,3 96,8 119,1 Slovenia - 0,5 2,9 3,4 3,4 60,0 63,4 Tanska 2,7 53,1 75,8 128,9 131,6 900, ,5 Tšekki 0,0 5,6 15,3 20,9 20,9 241,0 261,9 Unkari - 6,2 49,3 55,5 55,5 319,8 375,3 Viro 1,0 37,6 59,2 96,8 97, , ,7 Muu Eurooppa 3,0 199, , , , , ,8 Norja 2,4 76,1 61,8 137,9 140, , ,1 Sveitsi 0,0 21,7 10,6 32,3 32,3 808,6 841,0 Turkki 0,4 15,5 264,5 280,0 280,5 418,1 698,5 Ukraina - 6,1 136,6 142,6 142,6 265,2 407,9 Venäjä 0,0 73,1 537,7 610,8 610, , ,7 Muut 0,1 7,3 20,7 27,9 28,0 214,6 242,6 AASIA 2,7 495, , , , , ,5 Arabiemiirikunnat 0,1 1,6 36,3 37,8 38,0 215,3 253,3 Etelä-Korea - 24,5 46,9 71,4 71,4 622,9 694,3 Intia 0,0 1,0 94,9 95,9 95,9 386,8 482,8 Israel 0,2 60,3 26,9 87,2 87,4 73,8 161,2 Japani 0,0 282,3 131,4 413,7 413,7 654, ,4 Kiina - 39,8 506,7 546,5 546, , ,8 Malesia - 1,9 39,7 41,6 41,6 148,5 190,1 Saudi-Arabia - 59,3 66,9 126,1 126,1 227,1 353,3 Taiwan 0,0 3,2 57,3 60,5 60,5 131,1 191,6 Muut 2,3 21,3 282,0 303,3 305, , ,8 AFRIKKA 20,0 314,4 225,1 539,4 559, , ,9 Algeria - 92,3 25,4 117,7 117,7 53,9 171,7 Egypti 12,5 149,3 63,5 212,8 225,3 117,8 343,1 Etelä-Afrikka - 2,7 68,8 71,4 71,4 429,5 500,9 Marokko 0,1 43,3 18,9 62,2 62,3 32,0 94,3 Tunisia - 24,9 11,7 36,6 36,6 9,5 46,1 Muut 7,4 1,8 36,8 38,7 46,0 489,9 535,9 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 19,9 567,1 587,1 587, , ,3 Kanada 0,0 4,4 11,8 16,2 16,2 580,1 596,3 Yhdysvallat 0,0 15,5 555,3 570,8 570, , ,5 Muut - 0,0-0,0 0,0 3,5 3,5 LATINALAINEN AMERIKKA - 2,2 322,9 325,1 325, , ,8 Brasilia - 0,0 115,1 115,1 115,1 611,8 726,9 Chile - 0,6 40,6 41,1 41,1 248,6 289,7 Meksiko - 0,3 48,5 48,8 48,8 189,4 238,2 Muut - 1,3 118,7 120,0 120,0 667,0 787,0 OSEANIA 0,0 7,5 184,3 191,8 191,8 526,0 717,8 Australia 0,0 6,5 160,6 167,1 167,1 451,4 618,5 Uusi Seelanti - 0,7 23,4 24,0 24,0 55,6 79,7 Muut - 0,3 0,3 0,7 0,7 18,9 19,6 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,3 284,3 10 Metsätilastotiedote 43/2013

11 8. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain 2012 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Muu puu- Yhteensä Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy tuoteteoll. milj. YHTEENSÄ 625,7 499,9 112,0 5, ,7 448,4 21,4 7,3 17,9 428, ,3 EUROOPPA 197,9 320,2 62,0 4,7 584,8 398,4 19,5 7,3 16,7 300, ,1 Euroopan unioni 182,5 308,1 57,5 3,4 551,5 361,0 14,6 5,7 15,9 178, ,4 Alankomaat 6,4 31,6 1,9 0,1 40,0 43,7 0,0-0,3 4,6 88,5 Belgia 7,8 11,5 2,0 0,0 21,5 7,7 0,0-0,1 2,6 31,8 Britannia 79,4 39,0 18,9 1,3 138,5 68,0 0,0 0,1 6,6 14,9 228,1 Bulgaria 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0-0,0-0,4 0,6 Espanja 5,2 6,7 0,9-12,9 11,1 0, ,5 27,5 Irlanti 1,5 1,1 0,1-2,8 0, ,0 0,5 3,5 Italia 10,8 15,1 0,3 0,0 26,2 16,2 0,0-0,0 4,3 46,8 Itävalta 1,5 17,5 0,3 0,0 19,2 7,2 1, ,8 29,4 Kreikka 2,4 0,8 1,6-4,8 0, ,0 3,6 8,7 Kypros 0,9 0,7 0,7 0,0 2,3 0, ,0 0,5 2,9 Latvia 2,1 0,2 0,4-2,7 0,3 0,0 0,0-0,8 3,8 Liettua 1,1 0,5 0,7 0,0 2,3 0,8 2,8 0,1 0,0 1,5 7,5 Luxemburg 0, ,0 0, ,1 0,2 Malta ,0 0,0 Portugali 0,4 1,2 0,2-1,8 0, ,3 2,5 Puola 5,8 1,9 2,2 0,0 9,9 10,5 0,5 0,1-2,6 23,6 Ranska 11,9 95,1 2,5 0,1 109,8 29,8 0,9-0,0 33,3 173,9 Romania 0,0-0,0-0,0 0,1 0, ,6 1,8 Ruotsi 4,3 0,2 5,2 0,9 10,6 31,7 5,7 2,6 7,6 54,3 112,5 Saksa 5,0 76,2 11,2 0,0 92,5 109,0 1,5 0,0 0,1 25,1 228,1 Slovakia 0,0 0,2 1,2-1,3 0,2 0, ,7 2,7 Slovenia - 0,0 0,0-0,0 0, ,5 0,5 Tanska 15,7 3,8 6,1 0,0 25,6 18,2 0,1 0,1 0,7 8,3 53,1 Tšekki 0,4 0,6 0,1 0,0 1,1 2,4 0, ,0 5,6 Unkari 1,9 0,2 0,1 0,5 2,7 2,0 1,2 0,1-0,2 6,2 Viro 17,9 3,8 0,8 0,4 22,8 1,3 0,1 2,5 0,4 10,4 37,6 Muu Eurooppa 15,4 12,1 4,5 1,3 33,3 37,4 4,8 1,6 0,8 121,9 199,7 Norja 8,3 0,5 2,9 0,7 12,4 19,0 0,0 0,6 0,5 43,6 76,1 Sveitsi 0,5 11,0 0,1 0,2 11,7 7,6 0,0-0,0 2,3 21,7 Turkki 4,4 0,2 0,2 0,0 4,7 8,3 1, ,2 15,5 Ukraina 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0-0,0-5,8 6,1 Venäjä 0,2 0,0 0,6 0,4 1,1 0,7 3,4 0,2 0,1 67,6 73,1 Muut 2,1 0,4 0,5-3,0 1,7 0,1 0,8 0,2 1,6 7,3 AASIA 140,8 158,9 44,9 0,4 345,1 29,3 1,8 0,0 0,7 118,2 495,2 Arabiemiirikunnat 0,1 0,0-0,0 0,1 0, ,1 0,6 1,6 Etelä-Korea 2,2 0,6 1,6 0,0 4,4 17,6 0, ,5 24,5 Intia 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0, ,6 1,0 Israel 34,0 24,8 0,4-59,1 0, ,0 60,3 Japani 75,8 58,6 40,9 0,0 175,2 3,2 0, ,8 282,3 Kiina 4,8 26,0 0,8 0,3 32,0 2,6 0,1 0,0-5,2 39,8 Malesia 0,0 0,2-0,0 0,2 0,0 1,6-0,0 0,1 1,9 Saudi-Arabia 20,1 36, ,2 2, ,2 0,1 59,3 Taiwan 0,0 2,6 0,4 0,0 3,1 0, ,0 3,2 Muut 3,8 10,0 0,9 0,1 14,7 1,8 0,0 0,0 0,4 4,3 21,3 AFRIKKA 286,8 19,9 1,2 0,0 307,9 4, ,4 1,3 314,4 Algeria 91,3 0,3 0,3-92,0 0, ,0 92,3 Egypti 132,6 15,8 0,6-149,0 0, ,1 149,3 Etelä-Afrikka 0,0 0, ,0 2, ,3 2,7 Marokko 40,2 1,8 0,2-42,2 0, ,4 0,1 43,3 Tunisia 21,6 2, ,6 1, ,3 24,9 Muut 1,2 0,0-0,0 1,2 0, ,5 1,8 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 12,6 0,1 0,0 0,0 6,6 19,9 Kanada - - 0,0-0,0 2, ,7 4,4 Yhdysvallat 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 9,8 0,1 0,0 0,0 5,0 15,5 Muut ,0 0,0 LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1,8-0,0 0,0 0,4 2,2 Brasilia ,0 0,0 0, ,0 0,0 Chile 0, ,0 0, ,1 0,6 Meksiko , ,0 0,3 Muut 0,0 0,1 0,0-0,1 1,0-0,0 0,0 0,2 1,3 OSEANIA 0,1 0,7 3,4-4,3 1, ,1 1,6 7,5 Australia 0,1 0,7 3,4-4,2 1, ,0 1,2 6,5 Uusi Seelanti - 0, ,0 0, ,1 0,4 0,7 Muut - 0, ,0 0, ,0 0,3 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

12 9. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain 2012 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy m³ t YHTEENSÄ 3 331, ,4 411,5 13, ,6 855,5 46,0 26,4 40,7 EUROOPPA 909, ,3 238,9 12, ,3 779,4 41,6 26,4 37,6 Euroopan unioni 855, ,9 227,4 10, ,9 716,1 33,8 20,7 36,3 Alankomaat 34,9 175,5 5,8 0,1 216,3 106,8 0,0-0,6 Belgia 41,4 62,2 9,7 0,0 113,4 12,8 0,0-0,2 Britannia 364,9 204,1 87,6 5,1 661,6 150,1 0,0 0,3 16,3 Bulgaria 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,0-0,0 - Espanja 26,3 37,7 3,4-67,4 17,6 0,1 - - Irlanti 7,5 6,4 0,5-14,4 0, ,0 Italia 45,4 73,4 0,7 0,1 119,6 40,7 0,0-0,0 Itävalta 5,7 81,5 0,5 0,0 87,7 11,1 2,8 - - Kreikka 12,3 4,4 7,6-24,3 0, ,0 Kypros 3,8 3,9 3,1 0,0 10,9 0, ,1 Latvia 11,0 1,1 1,0-13,1 0,6 0,0 0,0 - Liettua 5,4 2,8 1,4 0,0 9,7 0,9 6,3 0,4 0,1 Luxemburg 0, ,0 0, Malta Portugali 1,7 6,3 0,5-8,6 0, Puola 24,3 8,8 10,0 0,0 43,3 20,1 1,0 0,2 - Ranska 59,9 503,4 6,5 0,2 569,9 53,6 2,3-0,0 Romania 0,1-0,0-0,2 0,1 0,0 - - Ruotsi 15,2 1,5 13,1 2,2 32,0 64,8 14,1 8,7 16,3 Saksa 20,2 387,1 49,4 0,1 456,7 178,5 4,1 0,0 0,1 Slovakia 0,0 0,7 4,3-5,1 0,5 0,3 - - Slovenia - 0,1 0,1-0,1 0, Tanska 72,4 14,3 18,7 0,0 105,4 43,9 0,0 0,2 1,7 Tšekki 1,3 3,0 0,3 0,0 4,5 4,9 0,1 - - Unkari 10,7 1,1 0,2 0,8 12,8 5,0 2,6 0,2 - Viro 90,9 22,5 2,6 1,5 117,4 2,6 0,1 10,7 0,8 Muu Eurooppa 54,1 47,5 11,5 2,4 115,4 63,2 7,8 5,7 1,3 Norja 22,1 2,0 7,2 1,1 32,3 34,9 0,0 1,7 0,9 Sveitsi 1,1 41,8 0,2 0,2 43,4 9,8 0,1-0,0 Turkki 18,5 0,8 1,0 0,0 20,4 13,7 2,5 - - Ukraina 0,0 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0-0,0 - Venäjä 0,1 0,0 0,8 1,1 2,1 1,0 5,0 0,6 0,1 Muut 12,2 2,8 1,8-16,8 3,8 0,2 3,4 0,3 AASIA 742,5 880,7 155,4 1, ,8 36,0 4,2 0,0 1,6 Arabiemiirikunnat 0,4 0,0-0,0 0,4 1, ,2 Etelä-Korea 9,6 2,9 4,7-17,2 18,2 0,0 - - Intia 0,3 1,0 0,1-1,4 0,3 0,0 - - Israel 200,3 158,0 2,6-360,9 0, Japani 367,6 281,7 135,8-785,1 4,9 0,0 - - Kiina 26,9 138,8 4,5 1,1 171,3 3,1 0,1 0,0 - Malesia 0,0 0,8-0,0 0,8 0,0 4,0-0,1 Saudi-Arabia 121,3 230, ,5 5, ,5 Taiwan 0,0 13,8 2,8-16,7 0, Muut 16,0 53,5 4,8 0,1 74,4 2,4 0,1 0,0 0,8 AFRIKKA 1 679,4 161,2 7,0 0, ,7 8, ,3 Algeria 454,8 2,3 1,5-458,5 0, Egypti 883,7 131,1 5, ,3 0, Etelä-Afrikka 0,0 0, ,1 4, Marokko 231,1 14,0 0,1-245,2 1, ,3 Tunisia 103,4 13, ,1 1, Muut 6,4 0,1-0,0 6,5 0, POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,2 2,0 0,1 2,3 26,0 0,1 0,0 0,0 Kanada - - 0,0-0,0 3, Yhdysvallat 0,0 0,2 2,0 0,1 2,2 22,7 0,1 0,0 0,0 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0,3 0,1 0,0 0,4 2,8-0,0 0,1 Brasilia ,0 0,0 0, Chile 0, ,0 0, Meksiko , Muut 0,0 0,3 0,1-0,4 1,8-0,0 0,1 OSEANIA 0,4 1,7 8,1-10,2 2, ,2 Australia 0,4 1,5 8,1-10,0 1, ,1 Uusi Seelanti - 0, ,1 0, ,1 Muut - 0, ,1 0, Metsätilastotiedote 43/2013

13 10. Massojen viennin arvo maittain 2012 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti milj. YHTEENSÄ 0,0 92,6 92, ,4 143,4 71, ,3 19,6 0, ,5 EUROOPPA - 59,6 59,6 605,6 135,1 0,3 741,0 17,9 0,0 818,6 Euroopan unioni - 59,2 59,2 545,4 126,0 0,3 671,7 17,1 0,0 748,0 Alankomaat - 1,5 1,5 43,7 13,3-57,0 1,0-59,5 Belgia - 0,0 0,0 15,6 0,3-15,9 0,8-16,8 Britannia ,5 7,0-49,4 0,0-49,5 Bulgaria , Espanja ,5 1,2-52,7 0,0-52,7 Irlanti , , ,0 Italia - 15,5 15,5 86,4 12,7-99,2 1,0-115,7 Itävalta - 16,9 16,9 0,3 0,0 0,3 0,6 0,1-17,6 Kreikka , , ,1 Kypros Latvia , ,0 0,1-0,1 Liettua ,8 4,8-9,6 0,3-9,9 Luxemburg Malta Portugali - 0,9 0,9 18, , ,9 Puola - 0,1 0,1 35,8 5,7-41,5 0,1-41,6 Ranska - 1,9 1,9 45,7 6,1-51, ,7 Romania ,3 0,8-5, ,1 Ruotsi - 5,4 5,4 10,7 10,2-20,9 6,7-33,0 Saksa - 16,9 16,9 162,6 61,3 0,0 223,9 6,2 0,0 247,0 Slovakia - 0,0 0,0 8,2 0,1-8, ,3 Slovenia ,9 0,1-0, ,9 Tanska , , ,0 Tšekki ,5 0,0-0, ,6 Unkari Viro ,9 2,4-5,4 0,8-6,2 Muu Eurooppa - 0,4 0,4 60,2 9,1 0,0 69,3 0,8 0,0 70,5 Norja ,3 0,0 0,3 Sveitsi - 0,0 0,0 1,0 0,6-1,5 0,0-1,6 Turkki - 0,4 0,4 50,3 5,6-55,9 0,0-56,4 Ukraina ,7 0,0-0,7 0,0 0,0 0,7 Venäjä ,6 2,9 0,0 10,5 0,4 0,0 11,0 Muut , ,6 0,0-0,6 AASIA - 31,6 31,6 387,3 7,3 71,1 465,7 1,1-498,4 Arabiemiirikunnat ,0 1,6-4,6 0,0-4,6 Etelä-Korea - 2,4 2,4 0, ,0 0,0-2,4 Intia - 6,6 6,6 3,4 1,9-5,4 0,1-12,1 Israel , ,5 0,0-6,5 Japani - 1,2 1,2 16, ,0 0,0-17,3 Kiina - 20,4 20,4 304,3 0,4 71,1 375,9 0,8-397,0 Malesia Saudi-Arabia ,5 0,4-0, ,9 Taiwan - 0,3 0,3-1,6-1,6 0,0-1,9 Muut - 0,6 0,6 53,6 1,2-54,9 0,1-55,6 AFRIKKA - 0,0 0,0 38,8 1,0-39,8 0,6-40,4 Algeria Egypti ,7 1,0-35,7 0,6-36,3 Etelä-Afrikka - 0,0 0,0 1, ,8 0,0-1,8 Marokko , , ,6 Tunisia , ,9 0,0-0,9 Muut , ,7 0,0-0,7 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 0,0 4,5-0,0 4,5 0,0-4,5 Kanada , ,1 0,0-0,1 Yhdysvallat 0,0 0,0 0,0 4,4-0,0 4,4 0,0-4,4 Muut LATINALAINEN AMERIKKA - 1,5 1,5 11,1-0,1 11,2 0,0-12,7 Brasilia - 1,5 1,5 9,8-0,1 9,9 0,0-11,4 Chile Meksiko Muut , ,3 0,0-1,3 OSEANIA , ,0-0,0 0,0 Australia , , ,0 Uusi Seelanti ,0 0,0 Muut Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

14 11. Massojen viennin määrä maittain 2012 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti t YHTEENSÄ 0,0 227,8 227, ,4 300,8 95, ,5 160,4 0, ,8 EUROOPPA - 138,7 138, ,1 279,8 1, ,0 152,6 0, ,2 Euroopan unioni - 137,5 137, ,7 256,3 1, ,9 148,8 0, ,2 Alankomaat - 3,7 3,7 73,9 25,6-99,5 8,9-112,1 Belgia - 0,2 0,2 33,7 0,6-34,3 3,3-37,8 Britannia ,6 12,7-92,3 0,1-92,4 Bulgaria Espanja ,2 2,1-94,3 0,1-94,4 Irlanti , , ,1 Italia - 35,9 35,9 149,1 25,9-175,0 3,8-214,7 Itävalta - 39,5 39,5 0,4 0,0 0,9 1,4 0,6-41,5 Kreikka , , ,4 Kypros Latvia , ,0 0,2-0,3 Liettua ,7 11,7-22,4 0,9-23,2 Luxemburg Malta Portugali - 2,2 2,2 41, , ,0 Puola - 0,1 0,1 64,6 10,5-75,1 0,6-75,8 Ranska - 4,7 4,7 90,3 12,6-102, ,5 Romania ,5 2,0-10, ,5 Ruotsi - 11,3 11,3 21,9 18,9-40,8 80,9-133,0 Saksa - 39,9 39,9 301,5 127,2 0,1 428,8 46,8 0,0 515,5 Slovakia - 0,0 0,0 16,6 0,1-16, ,7 Slovenia ,8 0,1-1, ,9 Tanska , , ,0 Tšekki ,9 0,1-1, ,0 Unkari Viro ,8 6,0-12,7 2,5-15,3 Muu Eurooppa - 1,1 1,1 121,5 23,5 0,0 145,0 3,8 0,0 150,0 Norja ,1 0,0 2,1 Sveitsi - 0,0 0,0 1,9 1,2-3,1 0,0-3,1 Turkki - 1,1 1,1 104,4 14,6-119,1 0,0-120,2 Ukraina ,7 0,0-1,7 0,0 0,0 1,7 Venäjä ,9 7,7 0,0 20,6 1,7 0,0 22,3 Muut , ,6 0,0-0,6 AASIA - 85,3 85,3 834,2 18,5 94,2 946,9 6, ,1 Arabiemiirikunnat ,3 4,2-10,5 0,3-10,7 Etelä-Korea - 6,1 6,1 0, ,1 0,0-6,2 Intia - 17,2 17,2 7,8 5,1-12,9 0,3-30,5 Israel , ,5 0,0-13,5 Japani - 3,1 3,1 28, ,2 0,0-31,2 Kiina - 56,6 56,6 660,3 1,0 94,2 755,5 4,7-816,8 Malesia Saudi-Arabia ,0 1,0-2, ,0 Taiwan - 0,7 0,7-3,9-3,9 0,0-4,5 Muut - 1,7 1,7 117,0 3,3-120,3 0,7-122,6 AFRIKKA - 0,0 0,0 84,1 2,6-86,7 1,8-88,5 Algeria Egypti ,0 2,6-77,6 1,7-79,3 Etelä-Afrikka - 0,0 0,0 3, ,9 0,0-3,9 Marokko , , ,7 Tunisia , ,1 0,1-2,3 Muut , ,4 0,0-1,4 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 0,0 7, ,5 0,0-7,5 Kanada , ,1 0,0-0,1 Yhdysvallat 0,0 0,0 0,0 7, ,4 0,0-7,4 Muut LATINALAINEN AMERIKKA - 3,9 3,9 22,4-0,1 22,5 0,0-26,4 Brasilia - 3,9 3,9 20,3-0,1 20,4 0,0-24,3 Chile Meksiko Muut , ,0 0,0-2,0 OSEANIA , ,1-0,0 0,1 Australia , , ,1 Uusi Seelanti ,0 0,0 Muut Metsätilastotiedote 43/2013

15 12. Paperin viennin arvo maittain 2012 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty milj. YHTEENSÄ 104,2 659, , ,9 723, , , ,3 251,5 335, ,9 EUROOPPA 67,7 444, , ,5 606,6 939, , ,8 178,0 178, ,6 Euroopan unioni 39,7 389,2 938, ,0 479,1 849, , ,6 153,0 158, ,4 Alankomaat 3,2 0,1 3,6 3,7 8,4 4,2 12,6 16,3 0,6 1,7 21,7 Belgia 1,4 46,7 122,7 169,4 39,6 123,6 163,2 332,6 15,6 11,2 360,8 Britannia 5,0 74,8 228,6 303,4 145,6 191,5 337,1 640,6 7,1 30,4 683,1 Bulgaria 0,0 1,5 3,0 4,6 0,4 0,5 0,9 5,5 0,9-6,5 Espanja 11,4 54,8 82,2 137,0 24,4 26,5 50,8 187,8 16,2 4,0 219,5 Irlanti 0,1 0,0 1,1 1,1 9,8 1,3 11,2 12,3 0,1 0,0 12,5 Italia 0,4 5,7 13,9 19,6 9,9 11,4 21,3 40,9 7,9 13,9 63,1 Itävalta 2,7 0,1 0,7 0,7 4,4 5,0 9,5 10,2 9,5 3,0 25,3 Kreikka 0,7 1,0 7,5 8,5 6,9 8,0 14,9 23,4 1,1 0,0 25,2 Kypros 1,0 0,0 0,9 0,9 0,4 1,9 2,4 3,3 0,0 0,1 4,3 Latvia - 0,1 1,3 1,4 1,9 4,9 6,8 8,2 0,9 1,4 10,5 Liettua 0,1 5,1 2,6 7,7 2,0 3,8 5,8 13,5 0,2 0,0 13,9 Luxemburg - - 0,0 0,0 0,0 1,8 1,9 1,9-0,7 2,6 Malta ,1-0,1 0, ,1 Portugali - 0,0 1,3 1,3 1,1 0,3 1,4 2,7 0,7 0,3 3,7 Puola 1,3 19,0 79,5 98,5 28,6 52,0 80,6 179,1 12,2 34,5 227,1 Ranska 1,5 19,9 25,1 45,0 51,7 19,7 71,4 116,3 5,8 9,9 133,5 Romania 2,0 0,8 0,5 1,3 2,5 0,5 3,0 4,3 0,6-7,0 Ruotsi 0,7 4,2 31,0 35,3 14,4 33,0 47,5 82,7 3,7 11,0 98,2 Saksa 5,7 148,8 302,0 450,8 101,2 321,2 422,4 873,2 66,1 32,3 977,3 Slovakia - 2,0 1,6 3,6 1,8 1,3 3,1 6,8 0,0 0,0 6,8 Slovenia - 0,1 0,1 0,1 0,9 0,0 1,0 1,1 0,0 0,0 1,1 Tanska 1,9 2,1 15,1 17,2 7,2 17,2 24,3 41,5 1,0 1,0 45,3 Tšekki 0,1 0,5 0,9 1,4 0,4 3,2 3,6 5,1 0,8 0,6 6,6 Unkari 0,0 0,8 4,1 4,9 6,2 7,1 13,3 18,2 1,5 1,5 21,3 Viro 0,4 1,3 9,2 10,5 9,2 9,5 18,8 29,3 0,3 0,6 30,5 Muu Eurooppa 28,0 55,3 182,2 237,5 127,5 90,1 217,6 455,1 25,0 20,2 528,3 Norja 1,5 0,1 14,1 14,1 13,8 5,2 19,1 33,2 0,8 0,1 35,6 Sveitsi - 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 2,5 3,2 Turkki 25,0 14,9 26,0 40,9 23,0 21,0 44,0 84,9 12,5 8,7 131,0 Ukraina 1,4 19,6 25,0 44,6 33,4 9,5 43,0 87,5 5,3 0,7 94,9 Venäjä 0,0 20,1 113,1 133,3 54,1 51,3 105,3 238,6 5,4 8,2 252,2 Muut 0,0 0,6 3,9 4,5 3,1 3,0 6,1 10,5 0,6 0,1 11,3 AASIA 25,3 45,3 142,6 187,9 38,4 113,4 151,8 339,7 48,0 90,1 503,2 Arabiemiirikunnat 0,8 2,5 6,1 8,6 6,6 6,2 12,8 21,4 2,3 0,4 24,8 Etelä-Korea - 3,3 11,7 15,0-4,9 4,9 19,9 4,6 3,9 28,4 Intia 10,8 13,5 19,9 33,5 0,6 7,0 7,6 41,1 6,2 7,6 65,7 Israel 1,9 0,0 2,1 2,2 1,3 4,7 6,0 8,2 0,4 1,8 12,3 Japani 0,0 6,6 48,0 54,6 0,0 4,5 4,5 59,1 4,7 8,0 71,8 Kiina - 5,5 3,7 9,2 0,5 12,5 13,0 22,2 10,3 38,4 71,0 Malesia 0,6 0,6 3,0 3,6 1,3 9,0 10,3 13,9 5,1 9,2 28,8 Saudi-Arabia 0,0 1,3 9,4 10,7 3,3 26,8 30,1 40,7 3,6 0,2 44,6 Taiwan 1,9 1,9 11,2 13,1 0,1 1,1 1,2 14,3 2,4 8,4 27,1 Muut 9,3 10,1 27,5 37,5 24,6 36,7 61,3 98,8 8,4 12,2 128,7 AFRIKKA 8,7 20,5 24,8 45,3 36,6 16,3 52,9 98,2 7,4 2,6 116,9 Algeria 3,0 0,1 0,8 1,0 13,7 1,9 15,6 16,6 1,6-21,3 Egypti 0,2 0,4 1,5 1,9 8,0 2,8 10,7 12,6 1,8 0,1 14,7 Etelä-Afrikka 0,2 17,9 19,7 37,5 0,3 5,7 5,9 43,5 3,1 1,2 48,0 Marokko 0,3 0,0 0,7 0,8 5,1 2,0 7,0 7,8 0,4 0,0 8,6 Tunisia 0,9 0,1 0,3 0,5 4,0 1,5 5,5 6,0 0,2-7,2 Muut 4,1 1,9 1,8 3,7 5,5 2,5 8,0 11,7 0,2 1,3 17,3 POHJOIS-AMERIKKA - 99,1 191,5 290,7 12,0 62,5 74,5 365,1 10,1 44,8 420,1 Kanada - 0,0 2,8 2,8 0,0 1,2 1,2 4,0 0,7 3,0 7,7 Yhdysvallat - 99,1 188,8 287,9 12,0 61,3 73,3 361,2 9,4 41,7 412,3 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 2,4 25,8 109,6 135,5 24,3 79,3 103,5 239,0 7,3 16,3 264,9 Brasilia 1,8 15,0 29,4 44,4 10,3 34,4 44,6 89,0 1,4 2,9 95,2 Chile - 0,8 8,5 9,3 4,5 14,3 18,8 28,0 2,0 0,1 30,2 Meksiko - 1,5 21,2 22,7 3,5 13,4 16,9 39,5 0,6 1,0 41,2 Muut 0,6 8,6 50,6 59,2 6,0 17,2 23,2 82,4 3,2 12,2 98,4 OSEANIA 0,0 24,2 111,8 136,1 5,7 5,8 11,5 147,6 0,6 3,0 151,2 Australia 0,0 23,7 98,9 122,5 3,4 3,9 7,3 129,9 0,4 2,9 133,2 Uusi Seelanti - 0,6 12,8 13,4 2,3 1,8 4,1 17,4 0,2 0,1 17,7 Muut - - 0,2 0,2-0,1 0,1 0,3 0,0-0,3 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

16 13. Paperin viennin määrä maittain 2012 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty t YHTEENSÄ 225, , , , , , , ,9 335,3 302, ,0 EUROOPPA 144,8 793, , ,9 894, , , ,5 240,4 169, ,7 Euroopan unioni 82,3 702, , ,5 709, , , ,9 207,3 149, ,2 Alankomaat 6,7 0,2 5,1 5,3 11,6 5,7 17,3 22,6 0,6 1,6 31,4 Belgia 2,8 86,9 184,1 271,0 67,0 208,4 275,4 546,3 25,0 12,2 586,3 Britannia 9,9 134,0 339,2 473,2 202,4 262,0 464,4 937,6 8,5 28,4 984,5 Bulgaria 0,1 2,5 4,5 7,0 0,6 0,7 1,3 8,3 1,1-9,5 Espanja 25,2 102,2 126,9 229,1 38,3 34,6 72,9 302,0 23,8 3,7 354,7 Irlanti 0,2 0,0 1,8 1,8 14,1 1,8 15,8 17,6 0,1 0,0 17,9 Italia 0,8 10,2 20,8 31,0 12,5 13,8 26,2 57,2 12,3 10,8 81,1 Itävalta 5,2 0,1 1,1 1,2 7,1 7,4 14,5 15,6 17,5 2,7 41,0 Kreikka 1,4 1,7 11,8 13,4 10,2 13,0 23,2 36,7 1,5 0,0 39,5 Kypros 1,9 0,0 1,4 1,4 0,6 2,9 3,5 4,9 0,0 0,0 6,9 Latvia - 0,1 1,7 1,8 2,4 5,7 8,1 9,9 0,7 1,0 11,7 Liettua 0,2 8,5 3,7 12,3 2,7 4,8 7,5 19,8 0,3 0,0 20,3 Luxemburg - - 0,0 0,0 0,0 1,5 1,6 1,6-0,6 2,2 Malta ,1-0,1 0, ,1 Portugali - 0,0 2,1 2,1 1,7 0,4 2,1 4,2 1,0 0,2 5,4 Puola 2,4 33,6 118,8 152,4 41,9 67,8 109,7 262,2 16,5 35,2 316,3 Ranska 2,8 34,9 38,4 73,3 78,0 24,8 102,8 176,1 6,9 8,5 194,3 Romania 4,2 1,4 0,8 2,2 3,9 0,5 4,4 6,6 1,0-11,8 Ruotsi 1,5 3,9 43,6 47,5 20,0 36,4 56,3 103,9 4,8 10,0 120,2 Saksa 11,8 271,0 454,7 725,7 156,8 492,4 649, ,0 81,8 31, ,5 Slovakia - 3,4 2,5 5,9 2,7 2,0 4,7 10,6 0,0 0,0 10,6 Slovenia - 0,1 0,1 0,2 1,4 0,1 1,5 1,7 0,0 0,0 1,7 Tanska 4,0 3,3 23,8 27,2 9,6 22,7 32,3 59,4 1,0 0,6 65,1 Tšekki 0,3 0,9 1,7 2,5 0,6 4,8 5,5 8,0 0,6 0,6 9,5 Unkari 0,1 1,4 6,0 7,4 9,5 9,9 19,4 26,8 1,7 1,2 29,9 Viro 0,7 1,9 13,7 15,6 13,3 11,5 24,8 40,4 0,4 0,3 41,8 Muu Eurooppa 62,6 91,2 271,2 362,4 185,3 118,8 304,2 666,6 33,1 19,3 781,5 Norja 3,0 0,1 20,9 21,0 18,2 7,5 25,7 46,7 0,8 0,0 50,5 Sveitsi - 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 1,3 1,8 Turkki 56,5 27,2 43,6 70,8 40,4 29,4 69,8 140,6 19,1 8,0 224,4 Ukraina 2,9 27,7 36,9 64,6 48,9 13,1 62,0 126,5 6,4 0,3 136,2 Venäjä 0,1 35,2 163,7 198,9 73,5 65,3 138,7 337,6 5,9 9,5 353,1 Muut 0,1 1,0 5,9 7,0 4,2 3,5 7,8 14,7 0,7 0,1 15,6 AASIA 55,1 79,0 233,2 312,2 58,6 157,9 216,5 528,7 65,9 74,0 723,6 Arabiemiirikunnat 1,8 4,5 9,7 14,1 10,5 10,0 20,5 34,6 2,9 0,2 39,6 Etelä-Korea - 5,3 18,3 23,6-4,3 4,3 27,9 5,1 2,8 35,8 Intia 24,1 25,8 31,7 57,5 0,5 10,1 10,6 68,0 11,4 7,9 111,5 Israel 4,2 0,1 3,7 3,7 1,8 7,9 9,7 13,4 0,5 1,7 19,9 Japani 0,0 9,6 80,8 90,5 0,0 3,2 3,2 93,7 7,8 3,7 105,2 Kiina - 9,8 6,1 15,9 0,6 16,4 17,1 33,0 12,3 31,8 77,1 Malesia 1,5 0,9 4,8 5,8 1,9 10,1 12,0 17,7 6,5 8,2 33,9 Saudi-Arabia 0,1 2,3 15,1 17,4 6,0 44,2 50,1 67,6 4,4 0,1 72,1 Taiwan 4,0 3,1 19,1 22,2 0,1 1,4 1,5 23,7 3,9 7,1 38,7 Muut 19,3 17,6 43,8 61,4 37,3 50,3 87,6 149,1 11,0 10,4 189,8 AFRIKKA 20,8 35,3 37,2 72,6 60,3 22,5 82,8 155,3 8,8 2,5 187,4 Algeria 7,7 0,4 1,1 1,5 23,0 2,5 25,6 27,0 2,0-36,7 Egypti 0,3 0,8 2,2 3,0 12,7 3,8 16,5 19,5 2,3 0,1 22,3 Etelä-Afrikka 0,5 29,6 30,0 59,6 0,2 7,1 7,3 66,9 3,2 0,9 71,6 Marokko 0,5 0,1 1,1 1,2 8,7 2,9 11,5 12,7 0,6 0,0 13,9 Tunisia 2,0 0,3 0,5 0,8 7,0 2,0 9,0 9,8 0,4-12,2 Muut 9,7 4,1 2,4 6,5 8,7 4,1 12,8 19,3 0,3 1,4 30,7 POHJOIS-AMERIKKA - 164,1 279,3 443,3 16,1 70,2 86,3 529,6 9,8 40,8 580,3 Kanada - 0,0 4,5 4,5 0,0 0,9 0,9 5,4 0,5 1,7 7,6 Yhdysvallat - 164,1 274,8 438,8 16,1 69,3 85,4 524,2 9,3 39,1 572,7 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 4,4 40,9 165,0 205,9 31,1 112,7 143,8 349,7 9,7 14,1 377,9 Brasilia 3,2 23,6 42,0 65,6 10,4 48,5 58,9 124,5 2,3 2,5 132,6 Chile - 1,2 13,0 14,2 6,8 21,8 28,5 42,8 2,6 0,1 45,5 Meksiko - 2,2 32,7 34,9 5,1 18,9 24,0 59,0 0,7 0,9 60,5 Muut 1,2 13,9 77,3 91,1 8,9 23,5 32,4 123,5 4,1 10,5 139,3 OSEANIA 0,0 44,3 169,9 214,2 7,8 7,1 14,8 229,0 0,7 2,4 232,1 Australia 0,0 43,4 151,1 194,5 4,4 4,3 8,7 203,2 0,5 2,3 206,0 Uusi Seelanti - 0,9 18,5 19,4 3,3 2,6 6,0 25,4 0,2 0,0 25,6 Muut - - 0,3 0,3-0,1 0,1 0,4 0,0-0,4 16 Metsätilastotiedote 43/2013

17 14. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain 2012 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä milj. YHTEENSÄ 63,9 312,7 199, , ,8 443, ,2 EUROOPPA 58,8 173,6 108, , ,9 377, ,9 Euroopan unioni 55,4 132,4 96,1 825, ,3 300, ,0 Alankomaat 0,0 5,0-80,8 85,8 13,6 180,6 Belgia 2,2 0,1-59,2 61,6 4,9 444,1 Britannia 4,6 15,9 2,6 81,4 104,5 30,2 867,3 Bulgaria ,3 2,3 0,3 9,1 Espanja 0,5 33,1 34,7 38,0 106,2 6,5 384,9 Irlanti 0,5 0,1 0,1 4,9 5,5 2,5 20,6 Italia 7,5 12,7 21,5 39,6 81,3 6,8 267,0 Itävalta - 0,2 0,4 12,2 12,8 2,0 57,7 Kreikka 0,8 1,1 6,1 4,2 12,2 0,2 47,7 Kypros - 0,0 0,1 0,5 0,6 0,0 5,0 Latvia 0,4 0,0 1,1 6,9 8,5 5,4 24,4 Liettua 0,0 0,2-6,2 6,5 2,8 33,0 Luxemburg ,1 0,1 2,7 5,4 Malta ,7 0,7 0,0 0,7 Portugali - - 0,0 1,6 1,6 0,9 26,2 Puola 2,1 12,3 3,4 78,1 95,9 19,9 384,5 Ranska 1,3 19,2 3,2 32,9 56,6 9,9 253,7 Romania - 0,0 0,6 1,9 2,5 1,3 15,9 Ruotsi 2,5 11,1 15,5 39,1 68,2 93,4 292,8 Saksa 29,5 11,4 6,1 296,5 343,5 54, ,7 Slovakia 0,2 0,0 0,0 3,1 3,3 1,1 19,5 Slovenia - 0,1-0,0 0,1 0,7 2,9 Tanska 0,3 2,8 0,1 8,9 12,1 18,3 75,8 Tšekki 0,0 1,2-3,2 4,4 3,7 15,3 Unkari 0,8 5,7 0,5 19,0 26,0 2,0 49,3 Viro 2,0 0,2 0,1 4,2 6,4 16,1 59,2 Muu Eurooppa 3,4 41,2 12,7 298,3 355,6 77, ,9 Norja 0,0 0,0-4,9 4,9 20,9 61,8 Sveitsi - 0,1 0,0 2,2 2,3 3,5 10,6 Turkki 3,4 5,1 9,8 55,3 73,6 3,5 264,5 Ukraina - 3,1-35,4 38,5 2,3 136,6 Venäjä - 31,6 2,9 195,5 230,0 44,6 537,7 Muut - 1,3-4,9 6,2 2,6 20,7 AASIA 3,2 105,3 41,9 117,0 267,5 19, ,9 Arabiemiirikunnat 0,0 0,3 0,5 5,7 6,6 0,2 36,3 Etelä-Korea - 8,7 1,6 2,6 12,9 3,1 46,9 Intia 0,9 3,2 1,5 9,3 14,9 2,2 94,9 Israel 1,0 2,3 2,9 1,2 7,4 0,7 26,9 Japani - 34,9-7,1 42,0 0,3 131,4 Kiina 1,3 9,2 1,8 24,5 36,9 1,8 506,7 Malesia - 3,9-3,7 7,6 3,2 39,7 Saudi-Arabia - 8,2-13,1 21,3 0,2 66,9 Taiwan - 23,1 0,1 5,0 28,3 0,1 57,3 Muut 0,0 11,5 33,4 44,8 89,7 8,0 282,0 AFRIKKA 1,7 12,5 16,2 34,2 64,6 3,2 225,1 Algeria - 1,1-2,8 3,9 0,3 25,4 Egypti 0,3 0,6 4,7 6,7 12,3 0,3 63,5 Etelä-Afrikka - 7,7-10,7 18,4 0,6 68,8 Marokko 0,7-4,5 3,2 8,4 1,2 18,9 Tunisia 0,3 0,4-2,4 3,2 0,4 11,7 Muut 0,5 2,6 6,9 8,4 18,4 0,4 36,8 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 3,8 14,4 91,2 109,5 33,1 567,1 Kanada 0, ,3 0,3 3,6 11,8 Yhdysvallat 0,0 3,8 14,4 90,9 109,2 29,4 555,3 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,1 2,6 18,5 17,6 38,8 6,5 322,9 Brasilia - 0,2 4,9 1,9 7,0 1,5 115,1 Chile - 1,4 3,6 3,6 8,6 1,8 40,6 Meksiko 0, ,2 5,3 2,1 48,5 Muut 0,0 1,0 9,9 6,8 17,8 1,1 118,7 OSEANIA - 15,0-14,7 29,6 3,4 184,3 Australia - 11,4-13,5 24,9 2,4 160,6 Uusi Seelanti - 3,6-1,1 4,7 1,0 23,4 Muut ,0 0,0 0,0 0,3 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

18 15. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain 2012 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä t YHTEENSÄ 107,4 343,6 439, , ,1 300, ,3 EUROOPPA 98,2 190,5 246, , ,4 258, ,5 Euroopan unioni 91,5 150,4 213,4 989, ,0 211, ,9 Alankomaat 0,0 5,0-100,3 105,4 4,0 252,8 Belgia 3,7 0,3-70,3 74,4 3,4 701,8 Britannia 7,3 15,4 5,4 93,8 121,9 22, ,6 Bulgaria ,8 1,8 0,4 11,7 Espanja 1,1 42,4 82,0 46,6 172,1 6,8 628,1 Irlanti 0,7 0,0 0,2 5,1 6,0 1,2 25,3 Italia 12,7 12,3 46,9 48,2 120,1 4,1 420,1 Itävalta - 0,2 0,9 13,3 14,4 0,9 97,9 Kreikka 1,5 0,9 13,3 4,7 20,3 0,1 82,4 Kypros - 0,0 0,2 0,5 0,8 0,0 7,7 Latvia 0,7 0,0 2,4 5,7 8,8 3,4 24,1 Liettua 0,0 0,3-8,1 8,5 4,2 56,2 Luxemburg ,0 0,0 2,1 4,4 Malta ,7 0,7 0,0 0,7 Portugali - - 0,0 1,3 1,4 0,8 51,6 Puola 3,4 14,0 7,3 90,3 115,0 15,2 522,3 Ranska 2,5 24,3 7,6 39,4 73,8 5,4 381,1 Romania - 0,0 1,7 2,0 3,7 0,1 26,2 Ruotsi 3,6 10,9 30,3 52,2 97,1 77,6 428,0 Saksa 48,1 12,0 13,6 362,1 435,8 38, ,1 Slovakia 0,3 0,0 0,0 3,6 3,9 0,4 31,6 Slovenia - 0,1-0,0 0,1 0,4 4,1 Tanska 0,4 2,5 0,2 8,8 12,0 9,7 86,8 Tšekki 0,0 1,1-3,4 4,5 2,5 17,5 Unkari 1,2 8,3 1,1 22,6 33,2 1,2 64,3 Viro 4,2 0,3 0,2 4,6 9,3 6,4 72,7 Muu Eurooppa 6,8 40,1 32,9 340,6 420,4 46, ,6 Norja 0,0 0,0-5,7 5,7 9,4 67,7 Sveitsi - 0,1 0,0 1,3 1,4 1,5 7,8 Turkki 6,8 6,1 24,3 71,3 108,5 2,4 455,5 Ukraina - 2,3-41,4 43,8 1,6 183,2 Venäjä - 30,0 8,6 215,0 253,6 30,1 659,1 Muut - 1,5-5,8 7,3 1,7 25,2 AASIA 5,7 117,2 88,8 136,8 348,4 15, ,6 Arabiemiirikunnat 0,0 0,3 1,3 6,8 8,4 0,1 58,8 Etelä-Korea - 8,8 3,5 3,4 15,8 3,5 61,3 Intia 1,8 6,2 3,9 11,1 23,0 1,2 166,1 Israel 1,8 2,1 6,9 1,4 12,3 1,1 46,9 Japani - 33,2-5,1 38,2 0,1 174,7 Kiina 2,1 9,7 3,4 29,7 44,9 0,4 939,1 Malesia - 4,7-4,6 9,3 2,0 45,3 Saudi-Arabia - 8,3-17,5 25,8 0,1 100,0 Taiwan - 31,9 0,3 7,5 39,7 0,1 83,0 Muut 0,1 12,0 69,3 49,7 131,0 6,8 450,3 AFRIKKA 3,3 13,3 41,6 42,4 100,6 3,4 379,9 Algeria - 1,0-3,7 4,7 0,4 41,8 Egypti 0,6 0,6 11,5 9,4 22,2 0,2 124,0 Etelä-Afrikka - 7,7-12,5 20,2 0,4 96,1 Marokko 1,2-11,1 4,5 16,8 1,5 33,9 Tunisia 0,6 0,4-3,0 3,9 0,6 18,9 Muut 0,9 3,6 19,0 9,3 32,8 0,3 65,2 POHJOIS-AMERIKKA 0,1 3,5 24,4 122,7 150,6 12,7 751,1 Kanada 0, ,3 0,3 2,5 10,6 Yhdysvallat 0,0 3,5 24,4 122,4 150,3 10,2 740,5 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,2 2,5 38,4 16,6 57,6 6,6 468,5 Brasilia - 0,2 12,0 1,9 14,1 1,2 172,2 Chile - 1,3 6,9 4,4 12,6 3,2 61,3 Meksiko 0, ,5 4,6 1,6 66,7 Muut 0,1 1,0 19,4 5,9 26,4 0,6 168,3 OSEANIA - 16,6-15,9 32,5 4,0 268,7 Australia - 13,0-14,5 27,5 2,3 235,9 Uusi Seelanti - 3,7-1,4 5,1 1,7 32,4 Muut ,0 0,0 0,0 0,5 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN Metsätilastotiedote 43/2013

19 16. Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat 2012 Puutuoteollisuus Massa Paperi Kartonki sekä paperi- Metsäteollisuustuotteet Suomen koko vienti ja kartonkijalosteet kaikkiaan maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti milj. milj. milj. milj. milj. milj. Koko maailma 2 166,3 Koko maailma 1 374,5 Koko maailma 4 991,9 Koko maailma 2 418,7 Koko maailma ,5 Koko maailma ,0 Japani 282,3 Kiina 397,0 Saksa 977,3 Saksa 398,4 Saksa 1 850,7 Ruotsi 6 291,1 Britannia 228,1 Saksa 247,0 Britannia 683,1 Venäjä 274,6 Britannia 1 095,4 Venäjä 5 687,7 Saksa 228,1 Italia 115,7 Yhdysvallat 412,3 Ruotsi 161,6 Venäjä 610,8 Saksa 5 252,8 Ranska 173,9 Alankomaat 59,5 Belgia 360,8 Yhdysvallat 138,6 Yhdysvallat 570,8 Yhdysvallat 3 604,5 Egypti 149,3 Turkki 56,4 Venäjä 252,2 Britannia 134,8 Kiina 546,5 Alankomaat 3 557,5 Ruotsi 112,5 Ranska 53,7 Puola 227,1 Puola 115,8 Belgia 475,9 Britannia 2 889,1 Algeria 92,3 Espanja 52,7 Espanja 219,5 Espanja 112,7 Ranska 427,5 Kiina 2 606,8 Alankomaat 88,5 Britannia 49,5 Ranska 133,5 Alankomaat 99,4 Japani 413,7 Norja 1 804,1 Norja 76,1 Puola 41,6 Australia 133,2 Italia 88,1 Espanja 412,4 Belgia 1 730,4 Venäjä 73,1 Egypti 36,3 Turkki 131,0 Turkki 77,2 Puola 408,1 Viro 1 709,7 Israel 60,3 Ruotsi 33,0 Ruotsi 98,2 Ranska 66,5 Ruotsi 405,3 Ranska 1 689,7 Saudi-Arabia 59,3 Portugali 19,9 Brasilia 95,2 Belgia 66,5 Italia 313,7 Puola 1 410,6 Tanska 53,1 Itävalta 17,6 Ukraina 94,9 Japani 42,3 Turkki 280,0 Italia 1 339,6 Italia 46,8 Japani 17,3 Japani 71,8 Ukraina 40,9 Alankomaat 269,1 Japani 1 068,4 Marokko 43,3 Belgia 16,8 Kiina 71,0 Kiina 38,7 Egypti 212,8 Tanska 1 031,5 Kiina 39,8 Intia 12,1 Intia 65,7 Filippiinit 30,6 Australia 167,1 Sveitsi 841,0 Viro 37,6 Brasilia 11,4 Italia 63,1 Tanska 30,4 Ukraina 142,6 Espanja 829,2 Belgia 31,8 Venäjä 11,0 Etelä-Afrikka 48,0 Taiwan 28,4 Norja 137,9 Brasilia 726,9 Itävalta 29,4 Kreikka 10,1 Tanska 45,3 Unkari 28,0 Tanska 128,9 Turkki 698,5 Espanja 27,5 Jordania 9,9 Saudi-Arabia 44,6 Australia 27,4 Saudi-Arabia 126,1 Etelä-Korea 694,3 Tunisia 24,9 Liettua 9,9 Meksiko 41,2 Norja 25,8 Algeria 117,7 Australia 618,5 Etelä-Korea 24,5 Hongkong 8,3 Norja 35,6 Viro 22,5 Brasilia 115,1 Kanada 596,3 Puola 23,6 Slovakia 8,3 Argentiina 34,9 Saudi-Arabia 21,4 Viro 96,8 Etelä-Afrikka 500,9 Sveitsi 21,7 Thaimaa 7,7 Viro 30,5 Etelä-Afrikka 19,0 Intia 95,9 Intia 482,8 Yhdysvallat 15,5 Israel 6,5 Chile 30,2 Intia 17,1 Israel 87,2 Latvia 482,6 Turkki 15,5 Viro 6,2 Malesia 28,8 Etelä-Korea 16,0 Itävalta 87,2 Ukraina 407,9 Vietnam 8,9 Bangladesh 5,5 Etelä-Korea 28,4 Itävalta 14,8 Etelä-Afrikka 71,4 Unkari 375,3 Kreikka 8,7 Pakistan 5,2 Taiwan 27,1 Latvia 13,8 Etelä-Korea 71,4 Hongkong 356,7 Liettua 7,5 Indonesia 5,2 Itävalta 25,3 Thaimaa 13,8 Marokko 62,2 Saudi-Arabia 353,3 Australia 6,5 Romania 5,1 Kreikka 25,2 Egypti 12,6 Taiwan 60,5 Itävalta 349,8 Unkari 6,2 Arabiemiirik. 4,6 Peru 25,2 Kreikka 12,4 Kreikka 56,4 Egypti 343,1 Ukraina 6,1 Vietnam 4,5 Arabiemiirik. 24,8 Malesia 10,9 Unkari 55,5 Liettua 325,6 Tsekin tasavalta 5,6 Yhdysvallat 4,4 Alankomaat 21,7 Chile 10,4 Meksiko 48,8 Chile 289,7 Kanada 4,4 Iran 3,1 Kolumbia 21,3 Marokko 9,7 Filippiinit 46,2 Tsekki 261,9 Islanti 4,3 Syyria 2,7 Algeria 21,3 Liettua 9,3 Thaimaa 42,5 Arabiemiirik. 253,3 Latvia 3,8 Etelä-Korea 2,4 Unkari 21,3 Brasilia 8,5 Malesia 41,6 Meksiko 238,2 Irlanti 3,5 Taiwan 1,9 Thaimaa 19,8 Vietnam 8,5 Argentiina 41,2 Singapore 230,5 Taiwan 3,2 Etelä-Afrikka 1,8 Uusi Seelanti 17,7 Tsekki 8,1 Chile 41,1 Indonesia 207,0 Kypros 2,9 Libanon 1,6 Indonesia 17,6 Israel 8,1 Liettua 40,6 Uruguay 196,3 Slovakia 2,7 Kuwait 1,6 Filippiinit 15,2 Irlanti 8,0 Arabiemiirik. 37,8 Taiwan 191,6 Etelä-Afrikka 2,7 Sveitsi 1,6 Egypti 14,7 Meksiko 7,3 Tunisia 36,6 Malesia 190,1 Portugali 2,5 Kuuba 1,2 Liettua 13,9 Indonesia 7,0 Sveitsi 32,3 Thaimaa 186,8 Iran 2,0 Irlanti 12,5 Nigeria 6,9 Indonesia 30,4 Algeria 171,7 Malesia 1,9 Israel 12,3 Arabiemiirik. 6,8 Portugali 28,6 Kazakstan 170,8 Romania 1,8 Latvia 10,5 Kolumbia 6,5 Kolumbia 28,2 Israel 161,2 Jordania 1,6 Singapore 10,5 Argentiina 6,2 Latvia 28,2 Togo 158,3 Arabiemiirik. 1,6 Libanon 9,4 Sveitsi 5,9 Peru 26,6 Filippiinit 141,7 Jemen 1,4 Venezuela 9,0 Uusi Seelanti 5,7 Vietnam 25,6 Romania 122,6 Albania 1,4 Marokko 8,6 Bangladesh 5,6 Uusi Seelanti 24,0 Slovakia 119,1 Azerbaidzan 1,4 Kazakstan 8,4 Serbia 5,3 Irlanti 24,0 Argentiina 117,4 Muut 15,1 Muut 7,0 Muut 141,3 Muut 83,9 Muut 354,1 Muut 2813,7 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

20 17. Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat 2012 Sahatavara Vaneri Lastulevy Kuitulevy maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj t milj. Koko maailma 6 450, ,7 Koko maailma 855,5 448,4 Koko maailma 26,4 7,3 Koko maailma 40,7 17,9 Japani 785,1 175,2 Saksa 178,5 109,0 Ruotsi 8,7 2,6 Ruotsi 16,3 7,6 Egypti 1 020,3 149,0 Britannia 150,1 68,0 Viro 10,7 2,5 Britannia 16,3 6,6 Britannia 661,6 138,5 Alankomaat 106,8 43,7 Islanti 3,4 0,8 Tanska 1,7 0,7 Ranska 569,9 109,8 Ruotsi 64,8 31,7 Norja 1,7 0,6 Norja 0,9 0,5 Saksa 456,7 92,5 Ranska 53,6 29,8 Venäjä 0,6 0,2 Viro 0,8 0,4 Algeria 458,5 92,0 Norja 34,9 19,0 Puola 0,2 0,1 Marokko 1,3 0,4 Israel 360,9 59,1 Tanska 43,9 18,2 Liettua 0,4 0,1 Alankomaat 0,6 0,3 Saudi-Arabia 351,5 56,2 Etelä-Korea 18,2 17,6 Tanska 0,2 0,1 Saudi-Arabia 0,5 0,2 Marokko 245,2 42,2 Italia 40,7 16,2 Unkari 0,2 0,1 Thaimaa 0,3 0,1 Alankomaat 216,3 40,0 Espanja 17,6 11,1 Britannia 0,3 0,1 Islanti 0,2 0,1 Kiina 171,3 32,0 Puola 20,1 10,5 Muut 0,0 0,0 Muut 1,8 1,0 Italia 119,6 26,2 Yhdysvallat 22,7 9,8 Tanska 105,4 25,6 Turkki 13,7 8,3 Tunisia 117,1 23,6 Belgia 12,8 7,7 Viro 117,4 22,8 Sveitsi 9,8 7,6 Belgia 113,4 21,5 Itävalta 11,1 7,2 Itävalta 87,7 19,2 Japani 4,9 3,2 Espanja 67,4 12,9 Saudi-Arabia 5,5 2,8 Norja 32,3 12,4 Kanada 3,3 2,7 Sveitsi 43,4 11,7 Kiina 3,1 2,6 Ruotsi 32,0 10,6 Tsekki 4,9 2,4 Puola 43,3 9,9 Etelä-Afrikka 4,8 2,3 Vietnam 47,7 8,8 Unkari 5,0 2,0 Kreikka 24,3 4,8 Islanti 3,3 1,4 Turkki 20,4 4,7 Viro 2,6 1,3 Muut 181,9 41,6 Muut 18,9 12,2 18. Massojen tärkeimmät vientimaat 2012 Mekaaniset massat Sellu Muut massat maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj t milj t milj. Koko maailma 227,8 92,6 Koko maailma 2 482, ,3 Koko maailma 160,4 19,6 Kiina 56,6 20,4 Kiina 755,5 375,9 Ruotsi 80,9 6,7 Saksa 39,9 16,9 Saksa 428,8 223,9 Saksa 46,8 6,2 Itävalta 39,5 16,9 Italia 175,0 99,2 Italia 3,8 1,0 Italia 35,9 15,5 Alankomaat 99,5 57,0 Alankomaat 8,9 1,0 Intia 17,2 6,6 Turkki 119,1 55,9 Viro 2,5 0,8 Ruotsi 11,3 5,4 Espanja 94,3 52,7 Belgia 3,3 0,8 Etelä-Korea 6,1 2,4 Ranska 102,9 51,7 Kiina 4,7 0,8 Ranska 4,7 1,9 Britannia 92,3 49,4 Egypti 1,7 0,6 Alankomaat 3,7 1,5 Puola 75,1 41,5 Venäjä 1,7 0,4 Brasilia 3,9 1,5 Egypti 77,6 35,7 Liettua 0,9 0,3 Japani 3,1 1,2 Ruotsi 40,8 20,9 Norja 2,1 0,3 Portugali 2,2 0,9 Portugali 41,8 18,9 Intia 0,3 0,1 Bangladesh 1,4 0,5 Japani 28,2 16,0 Itävalta 0,6 0,1 Turkki 1,1 0,4 Belgia 34,3 15,9 Libanon 0,1 0,1 Taiwan 0,7 0,3 Venäjä 20,6 10,5 Puola 0,6 0,1 Muut 0,7 0,2 Muut 296,9 137,0 Muut 1,3 0,3 20 Metsätilastotiedote 43/2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO)

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO) Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain 2008 2017 (Lähde: Vipunen ja CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 10444 9551 Aasia 1256 1552 1790 1737 1727 1920 1783 1762

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Coloplastin paikallistoimistot

Coloplastin paikallistoimistot Afrikka Aasia Australia Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Algeria (ranska, arabia) (maksuton*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 sunnuntai torstai, 9.00 17.00 dzconsumerservice@coloplast.com

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 1/2018 4.4.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2018 4.12.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2018 28.2.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 10/2018 2.1.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2019 30.4.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Euroopan alue Albania 2008-9 Kansallinen 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Armenia 2005 Kansallinen 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Itävalta

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja 20 N:o 10 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kansallinen keskiarvo jakauma Korea 613 (90) h Singapore 611 (84) h Taiwan 609 (106) h Hongkong 586 (84) h Japani 570 (85) h Venäjä 539 (81) h Israel

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot