Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998"

Transkriptio

1 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä Raaka- ja jätepuu Raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen vuonna 1998 ennätykselliset 12,0 miljoonaa kuutiometriä. Edellinen ennätys vuodelta 1995 lyötiin 0,8 miljoonalla kuutiometrillä. Puun tuonti on jatkunut erittäin vilkkaana koko 1990-luvun loppupuoliskon. Yli puolet viime vuonna tuodusta puusta oli koivua. Tuodusta raakaja jätepuusta 10,2 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Raakapuuta tuotiin Suomeen 11,4 miljoonaa kuutiometriä, mistä venäläinen puu kattoi 85 prosenttia. Seuraavaksi tärkeimpiä tuontimaita olivat Viro (9 %) ja Latvia (3 %). Jätepuuta tuotiin maahan 0,6 miljoonaa kuutiometriä, josta 91 prosenttia tuli Venäjältä ja loput Virosta. Raaka- ja jätepuuta vietiin Suomesta 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Puolet puusta vietiin Ruotsiin. Seuraavaksi tärkeimmät vientikohteet olivat Egypti (14 %) ja Saksa (11 %). Viennistä kolme neljäsosaa koostui havuraakapuusta. Metsäteollisuustuotteet Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 67,5 miljardia markkaa vuonna 1998 (kasvua edellisvuodesta +7 %). Metsäteollisuustuotteiden viennissä saavutettiin jälleen uusi ennätys (ks. kuva 1.) Metsäteollisuuden tärkeimmän vientituotteen paperin vienti kattoi yksinään yli puolet metsäteollisuuden viennin arvosta. Paperin vientihinnan ja määrän positiivinen kehitys muodosti valtaosan metsäteollisuustuotteiden viennin arvon kasvusta. Suomen tärkeimmät kauppakumppanit metsäteollisuustuotteiden viennissä olivat Saksa (18 % viennin arvosta), Iso-Britannia (16 %), Ranska (7 %) ja Yhdysvallat (6 %). Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä 70 prosenttia oli Euroopan Unionin sisäkauppaa. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteita vientiin ulkomaille 52,2 miljardin markan arvosta (paperin osuus 36,3 mrd. mk). Merkittävimmät viennin kohdemaat olivat Saksa (18 % viennin arvosta), Iso-Britannia (16 %), Ranska (7 %) ja Yhdysvallat (7 %). Puutavarateollisuus vei tuotteitaan 15,3 miljardin markan arvosta tärkeimpinä vientiartikkeleinaan sahatavara (viennin arvo 8,4 mrd. mk) ja vaneri (2,9 mrd. mk). Eniten puutavarateollisuuden tuotteita vietiin Saksaan (osuus arvosta 18 %) ja Iso- Britanniaan (15 %) ja Ranskaan (7 %) ja Alankomaihin (7 %). Vuonna 1998 metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 4,5 miljardin markan arvosta. Tuonnin arvo oli vain 7 prosenttia vastaavasta viennistä. Eniten metsäteollisuustuotteita tuotiin Ruotsista (30 %) ja Saksasta (15 %). Tuonnin merkittävin tuoteryhmä oli paperin ja kartongin jalosteet.

2 2 mrd. mk 250 Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Suomen kokonaisvienti Raakapuu ja metsäteollisuustuotteet Kuva 1. Suomen viennin reaaliarvo (rahanarvot muunnettu tuotannon hintaindeksillä). milj. m³ 12 9 Tuonti Vienti Nettotuonti Kuva 2. Raaka- ja jätepuun ulkomaankauppa % Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperi 40 Massat 20 0 Puutavarateollisuuden tuotteet Raakapuu Kuva 3. Metsäteollisuustuotteiden ja raakapuun osuudet metsäsektorin viennin arvosta

3 3 Taulukkoluettelo sivu Raaka- ja jätepuun vienti 1998 ja Raaka- ja jätepuun tuonti 1998 ja Raaka- ja jätepuun vienti maittain Raaka- ja jätepuun tuonti maittain Suomen ulkomaankaupan jakautuminen maittain Metsäteollisuustuotteiden vienti 1998 ja Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat Puutavarateollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Massojen tärkeimmät vientimaat Paperin, kartongin sekä paperin ja kartongin jalosteiden tärkeimmät vientimaat Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät maittain 1998 (1)...12 Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät maittain 1998 (2)...13 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 1998 (1)...14 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 1998 (2)...15 Metsäteollisuustuotteiden tuonti 1998 ja Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat Liitteet Tilaston laatuseloste (Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain)...18 Tullitilaston käyttämän Combined Nomenclature-nimikkeistön muuntaminen tavaralajeiksi...20 Tilastossa käytetty maaluokitus...21

4 4 RAAKA- JA JÄTEPUUN VIENTI 1998 JA Muutos 1998/ Puutavaralaji määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. mk mk/m³ % % % 1000 m³ milj. mk mk/m³ RAAKAPUU Havupuu, josta mänty kuusi muut havupuut Lehtipuu, josta koivu muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu, josta kyllästetyt havupylväät muu kyllästetty puu JÄTEPUU KAIKKIAAN RAAKA- JA JÄTEPUUN TUONTI 1998 JA Muutos 1998/ Puutavaralaji määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. mk mk/m³ % % % 1000 m³ milj. mk mk/m³ RAAKAPUU Havupuu, josta mänty kuusi muut havupuut Lehtipuu, josta koivu eukalyptus muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu, josta kyllästetyt havupylväät muu kyllästetty puu JÄTEPUU KAIKKIAAN

5 5 RAAKA- JA JÄTEPUUN VIENTI MAITTAIN 1998 Mänty Kuusi Muut havupuut Havupuut yhteensä maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk Ruotsi Saksa Turkki 0 0 Ruotsi Egypti Japani Norja 0 0 Egypti Iso-Britannia Ruotsi 16 4 Saksa Turkki Norja 14 3 Iso-Britannia Norja 21 8 Norja Irlanti Japani Italia Turkki Saksa Irlanti Arabiemiirik. 9 3 Italia Israel 7 7 Arabiemiirik. 9 3 Muut 5 5 Muut 2 1 Muut YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ 0 0 YHTEENSÄ Lehtipuut yhteensä maa määrä arvo 1000 m³ milj. mk Saksa 9 17 Latvia 5 7 Japani 3 1 Ruotsi 2 2 Sveitsi 1 3 Muut 3 2 YHTEENSÄ Polttopuu Hake Kyllästetty puu Jätepuu maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk Ruotsi 3 0 Ruotsi Libanon Ruotsi 22 1 Norja 3 1 Oman Viro 0 0 Iso-Britannia 9 11 Venäjä 0 0 Kypros 5 5 Saudi-Arabia 5 6 Muut 0 1 Muut 8 24 Muut 0 1 YHTEENSÄ 6 1 YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ 22 2

6 6 RAAKA- JA JÄTEPUUN TUONTI MAITTAIN 1998 Mänty Kuusi Muut havupuut Havupuut yhteensä maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk Venäjä Venäjä Viro 3 1 Venäjä Saksa Viro Venäjä 0 0 Viro Viro Latvia 42 9 Australia 0 0 Saksa Latvia Ruotsi 1 0 Latvia Ruotsi 26 5 Valko-Venäjä 1 0 Ruotsi 28 5 Valko-Venäjä 15 3 Valko-Venäjä 16 3 Kolumbia 0 0 Australia 0 0 Kolumbia 0 0 YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ 4 1 YHTEENSÄ Koivu Eukalyptus Muut lehtipuut Lehtipuut yhteensä maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk Venäjä Uruguay Venäjä Venäjä Viro Venäjä 0 0 Viro Viro Latvia Latvia 3 1 Latvia Valko-Venäjä 46 9 Saksa 2 6 Uruguay Ruotsi 8 1 Ranska 0 1 Valko-Venäjä 46 9 Kirgisia 0 0 Ruotsi 8 1 Saksa 2 6 Muut 0 1 Muut 1 2 YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ Polttopuu Hake Kyllästetty puu Jätepuu maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk Venäjä Venäjä Venäjä 0 0 Venäjä Viro Viro 53 5 Latvia 54 8 Ruotsi 19 3 Liettua 7 1 Muut 0 0 Muut 0 0 Muut 0 0 Muut 1 1 YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ 0 0 YHTEENSÄ

7 7 SUOMEN ULKOMAANKAUPAN JAKAUTUMINEN MAITTAIN 1998 Maa Koko vienti Metsäteollisuus- Muu vienti Koko tuonti Metsäteollisuustuotteiden vienti tuotteiden tuonti milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % EUROOPPA Euroopan Unioni Alankomaat Belgia-Luxemburg Espanja Irlanti Iso-Britannia Italia Itävalta Kreikka Portugali Ranska Ruotsi Saksa Tanska Muu Länsi-Eurooppa Islanti Norja Sveitsi Muut Muu Eurooppa Bulgaria Latvia Liettua Puola Slovakia Slovenia Tšekki Turkki Ukraina Unkari Valko-Venäjä Venäjä Viro Muut AASIA, josta Etelä-Korea Filippiinit Hongkong Indonesia Intia Iran Israel Japani Kiina Malesia Saudi-Arabia Singapore Taiwan AFRIKKA, josta Algeria Egypti Etelä-Afrikka Tunisia POHJOIS-AMERIKKA, josta Kanada Yhdysvallat LATINALAINEN AMERIKKA, josta Argentiina Brasilia Chile Kolumbia OSEANIA, josta Australia Uusi Seelanti YHTEENSÄ

8 8 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VIENTI 1998 JA Muutos 1998/ Tavaralaji yks. määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. mk mk/yks. % % % 1000 yks. milj. mk mk/yks. PUUTAVARATEOLLISUUS Sahatavara, josta m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa, josta t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu, josta t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Valkaisematon sulfiittisellu t Valkaistu sulfiittisellu t Keräyspaperi ja -massa t Muu kuin puumassa t Paperi, josta t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi, josta t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi, josta t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki, josta t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperin ja kartongin jalosteet t KAIKKIAAN SUOMEN KOKONAISVIENTI

9 9 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN TÄRKEIMMÄT VIENTIMAAT 1998 Puutavarateollisuuden Massa Paperi Kartonki sekä paperin Metsäteollisuustuotteet tuotteet ja kartongin jalosteet maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk Saksa Saksa Iso-Britannia Saksa Saksa Iso-Britannia Iso-Britannia 617 Saksa Iso-Britannia Iso-Britannia Ranska Ranska 286 Yhdysvallat Espanja 862 Ranska Alankomaat Italia 258 Ranska Ruotsi 727 Yhdysvallat Tanska 991 Ruotsi 160 Belgia-Lux Yhdysvallat 601 Alankomaat Japani 771 Alankomaat 132 Espanja Alankomaat 599 Espanja Ruotsi 678 Sveitsi 114 Alankomaat Venäjä 583 Belgia-Lux Venäjä 609 Portugali 103 Italia Ranska 546 Ruotsi Egypti 572 Belgia-Lux. 79 Tanska 798 Belgia-Lux. 377 Tanska Italia 507 Israel 61 Ruotsi 722 Tanska 373 Italia Norja 449 Espanja 42 Australia 712 Norja 298 Japani Algeria 354 Yhdysvallat 39 Puola 699 Japani 287 Venäjä Itävalta 334 Itävalta 37 Japani 549 Kiina 278 Norja Israel 275 Japani 36 Sveitsi 525 Italia 246 Puola 993 Belgia-Lux. 273 Puola 22 Brasilia 456 Hongkong 227 Sveitsi 948 Espanja 259 Indonesia 19 Norja 432 Puola 220 Itävalta 923 Irlanti 244 Tšekki 19 Itävalta 406 Viro 164 Australia 880 Yhdysvallat 222 Venäjä 18 Venäjä 389 Australia 147 Egypti 667 Sveitsi 203 Kiina 17 Argentiina 381 Itävalta 146 Kreikka 589 Viro 163 Turkki 16 Kreikka 333 Taiwan 118 Israel 519 Tunisia 150 Taiwan 14 Kanada 304 Etelä-Afrikka 116 Brasilia 502 Kreikka 142 Libanon 12 Portugali 262 Kreikka 110 Irlanti 466 Saudi-Arabia 122 Iran 11 Turkki 241 Sveitsi 106 Hongkong 454 Etelä-Korea 69 Slovenia 11 Hongkong 213 Turkki 90 Portugali 433 Marokko 65 Irlanti 9 Unkari 197 Unkari 87 Argentiina 422 Puola 53 Intia 7 Intia 166 Ukraina 86 Kanada 411 Islanti 50 Tunisia 6 Irlanti 157 Saudi-Arabia 84 Viro 408 Unkari 41 Unkari 5 Slovakia 143 Kanada 81 Turkki 387 Turkki 40 Slovakia 5 Etelä-Afrikka 140 Latvia 75 Kiina 385 Portugali 27 Libya 4 Israel 123 Slovakia 67 Algeria 365 Kanada 27 Vietnam 4 Saudi-Arabia 112 Etelä-Korea 64 Unkari 331 Tšekki 24 Kreikka 3 Kolumbia 103 Tšekki 63 Saudi-Arabia 317 Latvia 21 Norja 3 Tšekki 103 Israel 61 Etelä-Afrikka 261 Australia 21 Syyria 3 Chile 103 Irlanti 56 Intia 226 Taiwan 13 Thaimaa 2 Malesia 86 Filippiinit 55 Slovakia 225 Ukraina 13 Ukraina 2 Kiina 83 Intia 53 Taiwan 224 Hongkong 13 Egypti 2 Meksiko 81 Brasilia 44 Tšekki 208 Liettua 13 Algeria 2 Viro 80 Portugali 42 Tunisia 176 Kazakstan 12 Etelä-Korea 1 Taiwan 78 Argentiina 40 Etelä-Korea 169 Malesia 11 Malesia 1 Egypti 78 Liettua 39 Latvia 153 Libanon 11 Bangladesh 1 Libanon 76 Singapore 38 Ukraina 151 Libya 10 Valko-Venäjä 1 Venezuela 71 Iran 38 Malesia 126 Slovakia 9 Honduras 1 Singapore 70 Kazakstan 34 Kolumbia 125 Kypros 9 Pakistan 1 Iran 65 Meksiko 33 Chile 120 Jordania 7 Hongkong 1 Uusi Seelanti 63 Bulgaria 31 Iran 116 Kiina 6 Bulgaria 1 Latvia 57 Malesia 28 Libanon 113 Kroatia 6 Oman 1 Arabiemiirik. 53 Thaimaa 24 Meksiko 113 Arabiemiirik. 5 El Salvador 1 Ukraina 50 Indonesia 23 Singapore 109 Thaimaa 5 Filippiinit 1 Liettua 47 Uusi Seelanti 22 Liettua 99 Etelä-Afrikka 4 Viro 1 Thaimaa 43 Kolumbia 21 Marokko 91 Muut 47 Muut 3 Muut 649 Muut 351 Muut YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ

10 10 PUUTAVARATEOLLISUUDEN TUOTTEIDEN TÄRKEIMMÄT VIENTIMAAT 1998 Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 m³ milj. mk 1000 t milj. mk Iso-Britannia Saksa Iso-Britannia Iso-Britannia Saksa Alankomaat Tanska Alankomaat 9 15 Ranska Ranska Venäjä Saksa 8 11 Egypti Ruotsi Ruotsi Ruotsi 3 7 Alankomaat Iso-Britannia Viro 8 18 Belgia-Lux. 3 4 Tanska Tanska Islanti 7 9 Tanska 2 5 Japani Italia Norja 4 8 Irlanti 2 4 Algeria Yhdysvallat Irlanti 2 3 Norja 2 4 Israel Norja Alankomaat 2 2 Venäjä 1 6 Italia Espanja Latvia 1 2 Viro 1 3 Irlanti Itävalta Belgia-Lux Belgia-Lux Espanja Sveitsi Itävalta Etelä-Korea Tunisia Irlanti Kreikka Japani 7 28 Saudi-Arabia Turkki 6 26 Norja Israel 5 19 Marokko Saudi-Arabia 5 17 Ruotsi Portugali 5 17 Sveitsi Puola 4 23 Yhdysvallat Malesia 4 10 Unkari Islanti 4 13 Taiwan Viro 3 12 Islanti Tšekki 3 10 Muut Muut Muut 1 4 Muut 6 11 YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ MASSOJEN TÄRKEIMMÄT VIENTIMAAT 1998 Mekaaniset massat Sellu Keräyspaperi- ja massa, muu kuin puumassa maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj. mk 1000 t milj. mk 1000 t milj. mk Alankomaat Saksa Saksa Ranska Iso-Britannia Ruotsi 16 8 Yhdysvallat Italia Venäjä 6 2 Ruotsi 7 15 Ranska Indonesia 3 0 Iso-Britannia 7 16 Ruotsi Sveitsi 3 4 Saksa 6 12 Sveitsi Norja 2 2 Espanja 6 11 Portugali Thaimaa 1 0 Italia 5 9 Alankomaat Ukraina 1 1 Puola 4 9 Belgia-Lux Iso-Britannia 1 3 Tšekki 2 5 Israel Valko-Venäjä 1 1 Belgia-Lux. 2 4 Itävalta Turkki 2 3 Japani Indonesia 2 2 Espanja Slovakia 1 3 Kiina 9 17 Etelä-Korea 1 1 Indonesia 8 16 Muut 7 13 Muut Muut 7 9 YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ 76 53

11 11 PAPERIN, KARTONGIN SEKÄ PAPERIN JA KARTONGIN JALOSTEIDEN TÄRKEIMMÄT VIENTIMAAT 1998 Sanomalehtipaperi Muu paino- ja kirjoituspaperi Voimapaperi maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj. mk 1000 t milj. mk 1000 t milj. mk 1000 t milj. mk Iso-Britannia Saksa Kreikka Saksa Saksa Iso-Britannia Hongkong Iso-Britannia Espanja Yhdysvallat Portugali Ranska Tanska Ranska Turkki Italia Alankomaat Belgia-Lux Intia Espanja Ranska Espanja Unkari Itävalta Irlanti Alankomaat Slovakia Alankomaat Australia Italia Etelä-Afrikka Japani Belgia-Lux Puola Saudi-Arabia Unkari 7 25 Kreikka Australia Chile Ruotsi 6 26 Japani Ruotsi Kolumbia Belgia-Lux Turkki Tanska Malesia Tšekki 5 20 Portugali Japani Egypti Tanska 5 21 Israel Sveitsi Tšekki Puola 4 21 Ruotsi Brasilia Iran Syyria 4 10 Yhdysvallat Norja Uusi Seelanti Argentiina 4 11 Italia Argentiina Singapore Meksiko 3 11 Norja Itävalta Meksiko Portugali 3 11 Unkari Kanada Libanon Norja 3 14 Itävalta Venäjä Viro Sveitsi 3 13 Muut Muut Muut YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ Muu paperi Kartonki Paperin ja kartongin jalosteet maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj. mk 1000 t milj. mk 1000 t milj. mk 1000 t milj. mk Iso-Britannia Saksa Taiwan Saksa Saksa Espanja Etelä-Korea Ruotsi Belgia-Lux Iso-Britannia Saudi-Arabia Venäjä Ranska Alankomaat Turkki Iso-Britannia Yhdysvallat Belgia-Lux Israel Ranska Ruotsi Yhdysvallat Norja Taiwan Espanja Ruotsi Kanada Norja Italia Ranska Ukraina Yhdysvallat Alankomaat Kiina Sveitsi Tanska Kiina Tanska Unkari Viro Thaimaa 8 34 Japani Norsunluur Espanja 8 67 Taiwan 8 50 Italia Slovakia Puola 7 87 Australia 7 41 Hongkong Intia Alankomaat 6 53 Venäjä 4 16 Kreikka Kolumbia Italia 6 60 Kanada 4 17 Venäjä Argentiina 9 26 Australia 5 38 Tanska 4 23 Puola Latvia 8 26 Belgia-Lux Japani 3 23 Australia Portugali 8 35 Tšekki 4 36 Irlanti 3 16 Filippiinit Irlanti 7 40 Itävalta 4 41 Turkki 3 11 Itävalta Singapore 7 27 Indonesia 4 12 Sveitsi 3 15 Etelä-Afrikka Brasilia 7 32 Latvia 4 49 Muut Muut Muut YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ

12 12 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VIENTIMÄÄRÄT MAITTAIN 1998 (1) Maa Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Mekaan. Sellu Muut Massat tavara ja viilu levy levy massat massat yhteensä m³ t t EUROOPPA 6052,3 831,4 184,3 60,8 70,1 1453,7 68,6 1592,5 Euroopan Unioni 5840,2 755,1 139,6 55,9 59,3 1371,3 54,1 1484,7 Alankomaat 786,7 120,8 2,0 9,3 14,9 42,4 1,1 58,4 Belgia-Luxemburg 143,3 15,3 0,2 3,4 1,6 31,2 0,1 32,8 Espanja 142,9 22, ,6 13,6 0,1 19,4 Irlanti 200,7 9,5 2,2 2,3 0,2 3,2 0,0 3,4 Iso-Britannia 1375,5 81,5 92,6 24,8 7,1 247,7 1,4 256,3 Italia 270,3 39,1-0,7 5,1 109,8 0,0 114,9 Itävalta 139,5 21, ,1 1,2 17,3 Kreikka 128,3 1,6-0,6 0,5 0,8-1,3 Portugali 5,9 4, ,6 0,1 45,7 Ranska 886,1 89,3-0,8 11,3 104,7 0,7 116,8 Ruotsi 57,6 85,5 18,7 3,5 7,2 59,3 16,5 82,9 Saksa 1100,4 218,6 0,0 8,2 5,8 696,9 32,9 735,5 Tanska 603,1 44,5 24,0 2,4-0,0-0,0 Muu Länsi-Eurooppa 174,7 52,2 11,1 2,6 0,4 48,7 5,0 54,0 Islanti 10,7 4,0 6,9 0, Norja 110,9 33,8 4,3 1,7 0,4 0,1 2,4 2,8 Sveitsi 53,0 14,1-0,1-48,5 2,6 51,0 Muut 0,2 0,3-0,6-0,1-0,1 Muu Eurooppa 37,4 24,0 33,5 2,3 10,5 33,7 9,6 53,8 Bulgaria 0,0 0,0 0,0-0,0 0,3-0,3 Latvia 0,1 0,2 1,1 0,0-0,0 0,0 0,0 Liettua 0,4 0,1 0,2 0, ,1 0,1 Puola 3,6 4,3 0,2 0,0 4,4 6,4-10,7 Slovakia 0,1 1, ,3 0,6-1,9 Slovenia 0,1 0,1-0,0 0,1 6,2-6,3 Tšekki 5,2 3,1 0,0 0,0 2,1 6,2-8,3 Turkki 1,4 6, ,6 6,0 0,3 7,9 Ukraina 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1-1,5 1,6 Unkari 16,7 1,4 0,1 0,0 0,7 2,0 0,1 2,8 Valko-Venäjä ,4 1,4 Venäjä 4,9 2,1 23,3 1,2 0,0 5,9 5,7 11,6 Viro 4,0 3,2 8,5 1,0-0,0 0,6 0,6 Muut 0,6 2,3 0,0-0,1 0,1 0,1 0,2 AASIA, josta 868,9 44,5 0,1 1,7 4,8 83,5 7,1 95,4 Etelä-Korea 0,1 13, , ,7 Filippiinit 0, ,3 0,7 1,0 Hongkong 4,6 0, ,1 0,3-0,4 Indonesia ,5 7,7 3,3 12,6 Intia 0,0 0, ,1-3,1 Iran 2, ,7 3,0-3,7 Israel 290,6 5,3-0,4 0,2 27,9 0,1 28,3 Japani 432,9 6,7 0,0 0,0 0,6 14,4 0,1 15,1 Kiina 0,2 1, ,4-9,4 Malesia 0,5 4, ,1 0,5-0,5 Saudi-Arabia 114,5 5,0-0, Singapore - 0, ,0 0,3 0,3 Taiwan 11,1 0, ,2 6,9 0,2 7,3 AFRIKKA, josta 1341,6 2,2 0,1 1,2 0,8 4,6 0,2 5,6 Algeria 338, ,0-1,0 Egypti 801,3 0, ,7-0,2 0,9 Etelä-Afrikka - 0, ,1-0,1 Tunisia 135,3 0, ,0 2,1-2,1 POHJOIS-AMERIKKA, josta 38,3 36,9-0,0 11,1 4,7 0,2 16,1 Kanada - 1,7-0,0 0, ,0 Yhdysvallat 38,3 35,2-0,0 11,1 4,7 0,2 16,0 LATINALAINEN AMERIKKA, josta 0,0 1, ,0 0,0 0,0 1,1 Argentiina - 0, ,0 0,0-0,0 Brasilia - 0, ,0-0,0 Chile - 0, ,0 0,0 Kolumbia OSEANIA, josta 7,1 0,3-0,1 0, ,2 Australia 7,0 0,3-0,1 0, ,2 Uusi Seelanti 0,0 0, YHTEENSÄ 8308,1 916,2 184,5 63,9 88,1 1546,5 76,2 1710,8

13 13 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VIENTIMÄÄRÄT MAITTAIN 1998 (2) Maa Sanoma- Aikakaus- Hieno- Aikakaus- Voima- Muu Paperi Kartonki Paperin ja Massa- ja lehtipaperi lehtipaperi paperi lehti- ja paperi paperi yhteensä kartongin paperiteoll. hienopap. jalosteet yhteensä t EUROOPPA 1002,7 3601,9 2125,2 5727,1 260,5 284,5 7274,9 1551,4 320, ,7 Euroopan Unioni 913,8 3205,9 1877,8 5083,7 232,0 266,3 6495,9 1369,1 218,3 9568,0 Alankomaat 70,6 192,4 166,7 359,1 16,1 9,7 455,5 113,5 6,3 633,7 Belgia-Luxemburg 31,8 339,3 207,0 546,3 5,4 43,1 626,6 95,2 4,6 759,1 Espanja 93,4 306,2 105,5 411,7 26,7 11,0 542,8 231,5 7,9 801,6 Irlanti 33,4 3,8 9,8 13,6 0,9 3,0 50,9 7,3 3,3 64,8 Iso-Britannia 333,1 687,8 527,0 1214,8 36,7 74,1 1658,8 217,3 33,5 2165,8 Italia 14,0 168,7 81,5 250,2 29,3 10,5 304,0 47,6 6,3 472,8 Itävalta 10,7 59,4 18,6 78,0 18,8 0,7 108,2 23,8 4,0 153,3 Kreikka 27,5 37,3 21,8 59,1 2,4 0,6 89,5 33,5 1,7 126,0 Portugali 20,0 38,4 6,5 45,0 2,9 1,0 68,9 7,7 0,8 123,1 Ranska 43,9 340,5 262,3 602,7 30,8 32,0 709,5 62,0 29,4 917,7 Ruotsi 15,8 57,4 78,3 135,7 6,0 14,3 171,8 82,7 52,1 389,6 Saksa 136,4 912,4 328,2 1240,7 51,2 62,6 1491,0 386,0 53,1 2665,7 Tanska 83,1 62,4 64,4 126,8 4,8 3,7 218,4 61,1 15,3 294,8 Muu Länsi-Eurooppa 24,5 153,1 59,6 212,7 6,4 4,4 248,0 33,4 24,2 359,6 Islanti 0,1 0,6 1,6 2,1 0,0 0,4 2,6 0,1 0,7 3,4 Norja 13,7 55,5 40,2 95,7 2,9 1,1 113,4 18,1 21,3 155,6 Sveitsi 9,9 97,0 17,5 114,5 2,9 2,8 130,1 15,1 2,3 198,5 Muut 0,7-0,3 0,3 0,6 0,2 1,9 0,1 0,0 2,1 Muu Eurooppa 64,5 242,9 187,9 430,7 22,1 13,7 531,0 148,9 77,4 811,1 Bulgaria 0,7 3,9 6,7 10,6 0,1 0,5 12,0 5,9 0,3 18,5 Latvia 0,6 4,4 6,6 11,0 0,4 1,6 13,6 8,2 3,7 25,6 Liettua 2,6 3,7 4,7 8,4 0,3 0,1 11,5 0,9 2,8 15,3 Puola 10,0 111,8 43,1 154,9 4,2 1,4 170,4 27,5 7,1 215,7 Slovakia 4,9 26,4 7,3 33,7-0,7 39,3 11,8 1,8 54,8 Slovenia 0,3 4,1 3,9 7,9 1,4 0,0 9,7 0,8 0,2 17,0 Tšekki 4,8 11,5 5,8 17,2 5,2 0,0 27,2 6,1 4,1 45,7 Turkki 21,3 27,6 15,3 42,9 1,2 2,9 68,2 18,4 3,2 97,7 Ukraina 0,5 2,7 6,5 9,1 0,0 0,2 9,9 15,4 1,3 28,2 Unkari 12,3 22,4 12,1 34,5 6,6 0,2 53,5 14,1 3,7 74,1 Valko-Venäjä - 0,0 1,4 1,4-1,0 2,5 0,7 0,5 5,0 Venäjä 0,4 7,0 62,3 69,4 0,5 4,1 74,4 31,5 37,8 155,4 Viro 4,5 5,6 8,4 14,0 0,1 0,9 19,4 6,6 10,4 37,1 Muut 1,5 11,8 3,9 15,6 2,2 0,1 19,4 1,0 0,4 21,0 AASIA, josta 113,9 247,3 129,6 376,9 33,0 37,9 561,8 324,6 52,1 1033,9 Etelä-Korea - 5,1-5,1 2,3 0,4 7,8 18,9 2,5 30,0 Filippiinit - 3,7 7,3 11,0 0,1-11,1 25,5 0,5 38,1 Hongkong 9,4 24,4 23,7 48,0 1,4 0,3 59,0 40,4 2,8 102,6 Indonesia - 0,0 0,3 0,3 0,1 0,5 0,9 3,4 3,8 20,7 Intia 2,6 37,8 4,9 42,8 2,0 0,2 47,5 10,8 0,3 61,7 Iran 5,8 16,3 0,1 16,4 0,1 0,0 22,4 3,8 2,8 32,7 Israel 19,6 7,8 5,4 13,2 2,2 1,6 36,7 18,2 2,9 86,1 Japani 24,9 118,2 5,2 123,4 9,6 3,3 161,2 56,6 0,2 233,0 Kiina 0,6 2,4 5,1 7,5 2,4 9,6 20,1 61,9 1,7 93,1 Malesia 0,1 3,9 17,2 21,1 2,7 0,5 24,4 5,1 0,8 30,7 Saudi-Arabia 7,0 7,9 17,9 25,8 0,7 1,1 34,5 18,7 1,1 54,3 Singapore 0,4 5,4 10,7 16,1 0,2 1,7 18,4 6,8 1,2 26,7 Taiwan 2,5 2,1 1,0 3,0 2,9 8,2 16,6 20,9 22,8 67,6 AFRIKKA, josta 15,2 34,7 43,1 77,8 3,8 5,2 102,0 61,9 5,1 174,7 Algeria 0,8-1,3 1,3-0,0 2,1 0,6-3,7 Egypti 9,0 6,9 10,7 17,6 0,0 0,1 26,7 3,4 0,5 31,6 Etelä-Afrikka 0,0 26,9 4,6 31,5 1,1 0,1 32,7 23,0 2,2 57,9 Tunisia - 0,3 0,0 0,3 0,4-0,7 2,7 0,9 6,4 POHJOIS-AMERIKKA, josta 14,7 641,0 106,4 747,4 1,0 21,1 784,3 100,4 19,3 920,0 Kanada - 60,3 10,4 70,8 0,4 3,8 75,0 16,5 2,3 93,8 Yhdysvallat 14,7 580,6 95,9 676,6 0,6 17,3 709,3 83,9 17,0 826,2 LATINALAINEN AMERIKKA, josta 20,6 210,9 56,3 267,2 11,0 1,2 300,0 50,1 5,7 357,0 Argentiina 5,1 69,0 11,3 80,3 3,6 0,0 88,9 8,7 1,1 98,7 Brasilia 8,4 80,2 16,3 96,5 1,5 0,3 106,7 6,8 0,9 114,3 Chile - 15,9 7,1 23,0 0,2 0,0 23,2 2,4 2,0 27,7 Kolumbia - 10,8 10,4 21,2 2,3 0,3 23,8 9,8 0,2 33,8 OSEANIA, josta 32,4 138,9 25,9 164,8 2,5 6,9 206,6 29,8 5,5 242,0 Australia 32,3 128,3 20,3 148,6 2,3 6,8 190,0 26,5 4,8 221,4 Uusi Seelanti 0,1 10,6 5,6 16,2 0,3 0,1 16,6 3,3 0,7 20,7 YHTEENSÄ 1199,5 4874,7 2486,5 7361,2 311,9 356,9 9229,5 2118,2 407, ,2

14 14 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VIENNIN ARVO MAITTAIN 1998 (1) Maa Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Muu Puutavara- Mekaan. Sellu Muut Massat tavara ja viilu levy levy puutavara- teolisuus massat massat yhteensä teollisuus yhteensä milj. mk EUROOPPA 6373,6 2808,2 230,0 117,0 2946, ,1 152,1 3371,5 49,6 3573,1 Euroopan Unioni 6100,1 2513,0 149,3 102,3 1903, ,9 129,1 3188,3 37,8 3355,3 Alankomaat 692,4 312,7 2,2 15,2 43,6 1066,1 34,6 95,7 1,8 132,0 Belgia-Luxemburg 129,9 60,0 0,2 3,9 79,3 273,2 3,8 74,7 0,1 78,5 Espanja 135,6 94, ,2 259,4 10,8 31,2 0,1 42,2 Irlanti 204,4 20,0 2,6 4,1 12,7 243,8 0,4 9,0 0,0 9,3 Iso-Britannia 1633,7 288,0 96,6 52,8 274,1 2345,3 16,2 597,1 3,4 616,7 Italia 326,8 153,5-1,3 25,7 507,3 9,4 248,5 0,0 257,9 Itävalta 141,9 91, ,3 334,5-35,8 1,3 37,1 Kreikka 131,7 4,1-1,2 5,2 142,2 1,1 2,1-3,2 Portugali 5,9 17, ,2 27,1-102,4 0,2 102,6 Ranska 820,9 223,3-1,1 47,1 1092,4 25,9 258,5 1,5 285,9 Ruotsi 69,5 260,8 28,2 6,6 312,7 677,7 15,5 137,2 7,8 160,4 Saksa 1129,2 844,2 0,0 11,4 823,3 2808,1 11,5 1596,1 21,7 1629,3 Tanska 678,2 143,4 19,3 4,8 145,0 990,7-0,0-0,0 Muu Länsi-Eurooppa 207,2 194,4 16,4 5,9 282,0 705,9 0,7 111,3 5,8 117,9 Islanti 11,8 12,7 8,6 0,5 16,8 50, Norja 135,1 116,3 7,8 3,9 185,8 448,9 0,7 0,3 2,2 3,1 Sveitsi 60,0 63,2-0,5 79,1 202,8-110,7 3,7 114,3 Muut 0,3 2,2-1,0 0,2 3,8-0,4-0,4 Muu Eurooppa 66,3 100,8 64,4 8,8 761,0 1001,4 22,2 71,8 5,9 100,0 Bulgaria 0,0 0,0 0,0-0,6 0,6 0,0 0,9-0,9 Latvia 0,4 2,7 1,9 0,0 16,4 21,4-0,0 0,0 0,0 Liettua 0,7 0,4 1,1 0,0 10,6 12, ,0 0,0 Puola 4,7 23,0 0,8 0,1 23,9 52,6 9,4 12,3-21,7 Slovakia 0,2 5, ,2 9,3 2,7 2,0-4,7 Slovenia 0,2 0,4-0,1 1,1 1,7 0,3 10,3-10,6 Tšekki 5,4 9,9 0,0 0,0 8,3 23,6 4,5 14,0-18,5 Turkki 1,9 25, ,5 40,0 3,2 11,9 0,7 15,9 Ukraina 1,2 0,0 0,4 0,1 11,3 12,9 0,4-1,5 1,9 Unkari 23,8 6,9 0,6 0,0 9,8 41,2 1,5 4,0 0,0 5,5 Valko-Venäjä ,5 1, ,2 1,2 Venäjä 14,7 6,9 41,4 5,5 540,9 609,4 0,0 16,2 1,9 18,1 Viro 12,3 11,8 18,2 3,0 118,3 163,4-0,0 0,5 0,5 Muut 1,0 7,2 0,0-2,7 10,9 0,1 0,3 0,1 0,5 AASIA, josta 869,5 173,0 0,3 3,8 308,0 1354,5 8,1 183,3 2,8 194,3 Etelä-Korea 0,2 63, ,0 69,1 1, ,5 Filippiinit 0, ,3 0,3-0,6 0,1 0,6 Hongkong 8,5 2, ,1 12,9 0,3 0,7-1,0 Indonesia ,0 0,0 2,0 16,5 0,4 18,8 Intia 0,0 0, ,0 0,5-6,5-6,5 Iran 2, ,0 2,5 1,1 10,1-11,3 Israel 250,6 18,6-0,9 4,6 274,7 0,4 60,3 0,2 61,0 Japani 479,7 28,0 0,0 0,3 263,3 771,3 1,0 35,2 0,1 36,3 Kiina 0,4 4, ,5 6,4-17,1-17,1 Malesia 0,8 10, ,1 11,0 0,1 1,3-1,4 Saudi-Arabia 104,0 16,9-0,0 0,6 121, Singapore - 0, ,3 1,0-0,1 0,0 0,1 Taiwan 10,2 1, ,5 13,2 0,4 13,3 0,4 14,1 AFRIKKA, josta 1139,1 9,8 0,1 1,6 7,1 1157,6 1,8 12,1 0,4 14,4 Algeria 353, ,0 353,9-1,7-1,7 Egypti 570,3 1, ,3 571,7 1,5-0,3 1,8 Etelä-Afrikka - 4, ,3 4,3-0,4-0,4 Tunisia 150,1 0, ,1 150,3 0,1 5,5-5,5 POHJOIS-AMERIKKA, josta 53,9 133,2-0,0 61,3 248,4 24,9 13,4 0,3 38,6 Kanada - 15,0-0,0 11,6 26,7 0, ,1 Yhdysvallat 53,9 118,2-0,0 49,6 221,8 24,8 13,4 0,3 38,5 LATINALAINEN AMERIKKA, josta 0,1 4, ,3 5,6 2,1 0,2 0,1 2,3 Argentiina - 0, ,8 1,3 0,0 0,0-0,0 Brasilia - 2, ,2 2,3-0,0-0,0 Chile - 0, ,3 0, ,1 0,1 Kolumbia OSEANIA, josta 13,1 2,9-0,2 5,6 21,8 0, ,3 Australia 13,0 2,9-0,2 5,3 21,3 0, ,3 Uusi Seelanti 0,1 0, ,3 0, YHTEENSÄ 8449,3 3131,4 230,4 122,6 3329, ,1 189,2 3580,5 53,2 3822,9

15 15 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VIENNIN ARVO MAITTAIN 1998 (2) Maa Sanoma- Aikakaus- Hieno- Aikakaus- Voima- Muu Paperi Kartonki Paperin ja Massa- ja lehtipaperi lehtipaperi paperi lehti- ja paperi paperi yhteensä kartongin paperiteoll. hienopap. jalosteet yhteensä milj. mk EUROOPPA 2871, ,5 8990, ,3 1029,5 1579, ,1 6330,3 2963, ,6 Euroopan Unioni 2634, ,2 7840, ,6 904,8 1498, ,9 5496,9 1853, ,4 Alankomaat 195,7 716,6 722,7 1439,4 65,6 58,6 1759,3 546,6 52,7 2490,6 Belgia-Luxemburg 90,0 1349,3 783,3 2132,6 23,6 210,1 2456,3 330,8 46,4 2912,0 Espanja 257,9 1207,4 434,5 1642,0 94,5 54,4 2048,7 795,1 66,8 2952,8 Irlanti 86,8 13,9 36,3 50,2 3,9 15,9 156,8 39,6 16,4 222,2 Iso-Britannia 996,9 2790,9 2282,8 5073,7 164,3 459,7 6694,5 1019,3 248,9 8579,4 Italia 41,3 615,9 312,6 928,5 97,6 75,0 1142,3 186,1 59,8 1646,1 Itävalta 31,0 230,0 81,2 311,2 58,0 5,7 406,0 104,7 41,0 588,8 Kreikka 80,4 153,4 89,2 242,6 7,7 2,4 333,1 94,7 15,8 446,7 Portugali 56,2 159,4 29,3 188,7 10,9 5,7 261,5 35,2 7,0 406,3 Ranska 137,4 1346,7 1119,9 2466,6 123,6 204,0 2931,6 289,1 257,2 3763,9 Ruotsi 44,2 220,5 356,4 576,9 25,6 75,4 722,1 315,9 411,5 1610,0 Saksa 391,2 3583,9 1302,8 4886,6 208,3 308,2 5794,3 1522,4 473,9 9419,9 Tanska 225,6 239,2 289,4 528,6 21,3 23,0 798,4 217,5 155,9 1171,8 Muu Länsi-Eurooppa 69,8 603,6 249,7 853,3 29,3 24,9 977,2 176,7 235,8 1507,5 Islanti 0,3 2,5 7,6 10,0 0,1 2,0 12,4 0,5 7,5 20,4 Norja 37,1 208,5 166,9 375,4 13,8 6,0 432,3 96,0 202,4 733,9 Sveitsi 30,1 392,6 74,0 466,6 13,4 15,3 525,4 79,7 25,9 745,2 Muut 2,3-1,3 1,3 2,0 1,5 7,1 0,5 0,0 8,0 Muu Eurooppa 167,5 956,7 900,7 1857,4 95,4 56,8 2177,0 656,8 873,8 3807,6 Bulgaria 1,8 12,8 25,5 38,3 0,5 2,1 42,8 28,6 2,4 74,7 Latvia 1,6 17,6 31,9 49,5 2,4 3,2 56,6 25,9 48,8 131,4 Liettua 6,6 15,1 23,0 38,0 1,5 0,4 46,6 3,9 35,5 86,0 Puola 28,3 449,4 193,2 642,7 21,1 6,6 698,7 132,4 87,4 940,1 Slovakia 13,6 95,0 32,2 127,1-2,5 143,2 50,8 16,6 215,4 Slovenia 1,0 16,2 15,8 32,0 6,3 0,1 39,4 4,9 1,7 56,5 Tšekki 13,4 43,3 26,3 69,6 20,3 0,0 103,3 27,1 35,8 184,7 Turkki 52,7 108,2 64,9 173,1 4,4 10,6 240,9 67,5 22,6 346,8 Ukraina 1,5 11,8 34,5 46,2 0,1 1,9 49,8 66,6 19,6 137,8 Unkari 31,9 84,5 54,3 138,8 25,4 1,1 197,1 61,7 25,2 289,4 Valko-Venäjä - 0,0 8,0 8,0-4,6 12,6 3,2 3,4 20,4 Venäjä 1,6 34,7 334,3 369,0 3,0 15,6 389,2 157,3 425,7 990,3 Viro 9,7 22,0 39,9 62,0 0,5 7,8 80,0 20,0 143,8 244,3 Muut 3,8 46,1 16,8 62,9 9,8 0,4 76,8 6,9 5,5 89,7 AASIA, josta 312,2 858,2 460,6 1318,7 123,9 194,9 1949,7 1286,8 254,0 3684,7 Etelä-Korea - 19,9-19,9 10,6 3,1 33,7 54,0 10,4 99,6 Filippiinit - 8,4 25,1 33,5 0,3-33,8 52,0 2,8 89,2 Hongkong 26,7 91,5 87,9 179,4 5,4 1,3 212,7 200,5 26,8 441,0 Indonesia - 0,2 2,0 2,1 0,4 3,5 5,9 10,7 11,9 47,3 Intia 6,0 135,6 17,3 152,8 5,7 1,0 165,5 49,8 3,3 225,2 Iran 16,4 46,4 1,0 47,3 0,8 0,3 64,8 18,4 19,3 113,8 Israel 55,7 29,7 20,9 50,6 8,1 8,2 122,6 50,6 10,3 244,5 Japani 69,8 404,8 21,1 425,9 29,6 23,2 548,6 282,6 4,6 872,0 Kiina 1,6 8,5 17,4 25,8 10,9 45,2 83,5 267,9 9,7 378,2 Malesia 0,2 13,7 53,4 67,1 16,2 2,3 85,8 21,0 6,5 114,7 Saudi-Arabia 18,3 30,0 56,5 86,4 3,0 4,1 111,8 72,5 11,1 195,4 Singapore 0,7 21,2 39,9 61,1 1,2 7,4 70,4 26,6 11,3 108,4 Taiwan 6,9 6,8 4,0 10,8 11,0 49,7 78,4 65,1 53,2 210,9 AFRIKKA, josta 39,2 135,3 143,6 278,9 16,4 25,2 359,6 202,8 28,2 605,0 Algeria 2,1-4,1 4,1-0,1 6,3 3,0-11,1 Egypti 23,2 20,1 34,0 54,0 0,2 0,6 78,0 10,6 5,3 95,6 Etelä-Afrikka 0,1 112,2 21,8 134,0 5,8 0,4 140,2 109,7 6,7 256,9 Tunisia - 0,9 0,1 0,9 1,6-2,5 12,8 4,5 25,4 POHJOIS-AMERIKKA, josta 44,9 2608,9 463,9 3072,8 7,3 120,0 3244,9 416,5 265,8 3965,8 Kanada - 241,7 42,5 284,2 2,6 16,7 303,5 60,6 20,6 384,8 Yhdysvallat 44,9 2367,2 421,4 2788,5 4,7 103,3 2941,4 355,9 245,2 3581,1 LATINALAINEN AMERIKKA, josta 55,8 921,2 251,5 1172,7 38,7 9,6 1276,9 156,5 54,6 1490,3 Argentiina 14,8 305,3 49,8 355,1 10,5 0,2 380,6 26,3 14,0 421,0 Brasilia 21,5 356,6 70,0 426,6 5,5 2,1 455,7 31,8 12,2 499,7 Chile - 71,3 30,6 101,9 1,1 0,3 103,3 7,4 8,9 119,7 Kolumbia - 44,9 47,8 92,7 8,2 2,6 103,4 19,0 2,3 124,7 OSEANIA, josta 80,8 538,2 103,4 641,6 11,4 41,6 775,4 122,2 46,5 944,3 Australia 80,6 500,3 80,2 580,5 9,9 40,8 711,7 108,3 38,3 858,7 Uusi Seelanti 0,2 37,9 23,1 61,0 1,5 0,8 63,5 13,8 8,2 85,5 YHTEENSÄ 3404, , , ,0 1227,1 1970, ,6 8515,1 3612, ,7

16 16 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN TUONTI 1998 JA Muutos 1998/ Tavaralaji yks. määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. mk mk/yks. % % % 1000 yks. milj. mk mk/yks. PUUTAVARATEOLLISUUS Sahatavara, josta m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa, josta t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu, josta t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Valkaisematon sulfiittisellu t Valkaistu sulfiittisellu t Keräyspaperi ja -massa t Muu kuin puumassa t Paperi, josta t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi, josta t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi, josta t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki, josta t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperin ja kartongin jalosteet t KAIKKIAAN SUOMEN KOKONAISTUONTI

17 17 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN TÄRKEIMMÄT TUONTIMAAT 1998 Sahatavara Massa Paperi Kartonki Paperin ja kartongin jalosteet maa tuonti maa tuonti maa tuonti maa tuonti maa tuonti milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk Venäjä 67 Ruotsi 106 Ruotsi 273 Ruotsi 357 Saksa 314 Kanada 47 Kanada 75 Saksa 117 Saksa 54 Ruotsi 247 Puola 42 Etelä-Afrikka 43 Venäjä 81 Unkari 47 Alankomaat 133 Yhdysvallat 36 Saksa 41 Iso-Britannia 40 Iso-Britannia 26 Iso-Britannia 113 Viro 34 Espanja 18 Tanska 36 Alankomaat 19 Ranska 81 Ranska 27 Portugali 18 Alankomaat 29 Norja 16 Tanska 44 Saksa 25 Norja 17 Ranska 26 Venäjä 14 Belgia-Lux. 40 Norsunluur. 21 Venäjä 11 Espanja 25 Itävalta 9 Italia 34 Unkari 16 Yhdysvallat 10 Norja 24 Ranska 5 Yhdysvallat 22 Ruotsi 15 Itävalta 6 Belgia-Lux. 19 Italia 5 Norja 21 Thaimaa 10 Tanska 5 Italia 13 Yhdysvallat 3 Espanja 20 Tanska 8 Chile 4 Itävalta 11 Tanska 3 Sveitsi 13 Belgia-Lux. 6 Indonesia 3 Sveitsi 11 Latvia 3 Viro 12 Ecuador 4 Ranska 2 Yhdysvallat 10 Sveitsi 1 Venäjä 9 Latvia 3 Viro 1 Japani 7 Malesia 1 Kiina 8 Muut 17 Muut 1 Muut 18 Muut 2 Muut 54 YHTEENSÄ 377 YHTEENSÄ 361 YHTEENSÄ 739 YHTEENSÄ 566 YHTEENSÄ Puutavarateollisuus Massa- ja paperiteollisuus Metsäteollisuustuotteet yhteensä maa tuonti maa tuonti maa tuonti milj. mk milj. mk milj. mk Ruotsi 367 Ruotsi 983 Ruotsi Viro 273 Saksa 526 Saksa 653 Saksa 127 Alankomaat 181 Viro 290 Italia 100 Iso-Britannia 179 Venäjä 211 Venäjä 95 Venäjä 115 Alankomaat 196 Puola 78 Ranska 114 Iso-Britannia 191 Tanska 74 Tanska 88 Ranska 163 Yhdysvallat 65 Kanada 81 Tanska 162 Kanada 54 Norja 78 Italia 152 Ranska 49 Espanja 63 Kanada 135 Norja 43 Belgia-Lux. 59 Norja 120 Latvia 38 Italia 52 Yhdysvallat 110 Indonesia 34 Unkari 49 Espanja 84 Malesia 26 Yhdysvallat 45 Belgia-Lux. 82 Norsunluur. 25 Etelä-Afrikka 44 Puola 81 Belgia-Lux. 23 Itävalta 32 Unkari 69 Espanja 21 Sveitsi 25 Etelä-Afrikka 44 Kiina 21 Portugali 20 Latvia 41 Thaimaa 20 Viro 17 Indonesia 40 Unkari 20 Japani 14 Itävalta 40 Muut 116 Muut 66 Muut 284 YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ 4 497

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO)

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO) Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain 2008 2017 (Lähde: Vipunen ja CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 10444 9551 Aasia 1256 1552 1790 1737 1727 1920 1783 1762

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Coloplastin paikallistoimistot

Coloplastin paikallistoimistot Afrikka Aasia Australia Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Algeria (ranska, arabia) (maksuton*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 sunnuntai torstai, 9.00 17.00 dzconsumerservice@coloplast.com

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 1/2018 4.4.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2018 4.12.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2018 28.2.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 10/2018 2.1.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2019 30.4.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kansallinen keskiarvo jakauma Korea 613 (90) h Singapore 611 (84) h Taiwan 609 (106) h Hongkong 586 (84) h Japani 570 (85) h Venäjä 539 (81) h Israel

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Euroopan alue Albania 2008-9 Kansallinen 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Armenia 2005 Kansallinen 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Itävalta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot