Varsinais-Suomen sotepalveluiden kehittäminen (VSsote) Järjestöjen työryhmäedustukset Koonti Syyskuu 2021

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen sotepalveluiden kehittäminen (VSsote) Järjestöjen työryhmäedustukset Koonti Syyskuu 2021"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen sotepalveluiden kehittäminen (VSsote) Järjestöjen työryhmäedustukset Koonti Syyskuu 2021

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmä 2 1a Järjestötyön projektiryhmä 3 1b Ravitsemuksen projektiryhmä 5 1c Kulttuurihyvinvoinnin projektityöryhmä 6 1d Osallisuuden projektiryhmä 7 1e Ehkäisevän päihdetyön projektiryhmä (EPT) 8 1f Elintapaohjauksen alatyöryhmä 10 1g Liikunnan projektiryhmä 11 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut-teemaryhmä 13 2a Vammaispalveluiden projektiryhmä 13 3 Varsinais-Suomen sote-kehityksen viestintätyöryhmä 14 1

3 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmä Järjestöedustajat: Aluejohtaja Minna Rosendahl, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, p , Jukka Läärä, Liiku ry Työryhmän puheenjohtaja: Karoliina Luukkainen, Turun kaupunki Mihin ryhmän työ liittyy: Varsinais-Suomen kuntajohtajakokouksen päätöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma kattaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden ja se on nimittänyt alueellisen hyte-työryhmän koostamaan hyte-toimenpidesuunnitelman osaksi järjestämissuunnitelmaa. Sote-palveluiden näkökulmasta hyte-työllä pyritään vaikuttamaan korjaavien sote-palveluiden tarpeeseen ja käyttöön vähentävästi. Vahvistamalla ehkäisevää työtä, voidaan vaikuttaa väestön terveysja hyvinvointipuutteiden syntymiseen. Varsinainen työryhmän toimintaan liittyvä valmisteleva työ tehdään hyte-työryhmän alaisissa ns. projektiryhmissä, joita ovat osallisuus, ehkäisevä päihdetyö, ravitsemus, liikunta, elintapaohjaus, kulttuurihyvinvointi ja järjestöt. Jokaisen alatyöryhmän pj:na toimii joku hyte-työryhmän vastuujäsenistä. Menneet tapaamisajat: Työryhmä on toiminut vuodesta Työryhmän kokoukset ovat noin kerran kuukaudessa. Missä vaiheessa ryhmän työ on: Suunnitteilla on mm. uuden mielen hyvinvoinnin työryhmän perustaminen, lisäksi osallisuusryhmän toimintaa ollaan kehittämässä. Hyte-työryhmän ja sen alatyöryhmien mahdollinen kokoonpano ja tehtävät jatkossa selviävät lähiaikoina, kun tulevan hyvinvointialueemme väliaikainen valmistelutoimielin VATE aloitettuaan toimintansa ja vahvistaa väliaikaisen valmistelun rakenteen ja vastuutoimijat. Lisätietoja: Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: Järjestöedustajien tehtävänä on työryhmässä mm. varmistaa, että sote-järjestöjen edustajat ovat riittävästi edustettuna hyte-valmistelutyössä. Mahdolliset kysymykset järjestöille liittyen työryhmätyöhön: Sparrausryhmä: Hyte-työryhmän ja sen alaisen järjestöprojektiryhmän sparraustiimiin voi ilmoittautua sähköpostiin: Sparraustiimin ensimmäistä etätapaamista on suunniteltu loka-marraskuulle. 2

4 1a Järjestötyön projektiryhmä Järjestöedustajat: Aluejohtaja Minna Rosendahl, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, p , Toiminnanjohtaja Minna Härmä, Lounais-Suomen neuroyhdistys Järjestöpäällikkö, järjestöagentti Katja Rippstein, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais- Suomen piiri ry ja Perheet keskiöön -hanke (LSKL) Toimitusjohtaja Päivi Heimonen, Fingerroosin säätiö Toiminnanjohtaja Eeva Siivonen, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistola, Invalidiliitto ry, Lounais-Suomi Koordinaattori Terhi Pihlajaniemi, Turun TULE-tietokeskus Toiminnanjohtaja Heli Paasio, Turun ensi- ja turvakoti ry Toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry Säätiön johtaja Katariina Pärnä, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Kaupunki- ja aluetutkija Tapio Peltomaa Johtaja Sami Peltola, Raisio-Naantali FountainHouse yhdistys ry puheenjohtaja: Aluejohtaja Minna Rosendahl, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, p , Mihin ryhmän työ liittyy: tehtävänä on valmistella hyte-työryhmälle sen tarvitsemia järjestämissuunnitelman järjestöyhteistyöhön liittyviä asiakirjoja. Tällä hetkellä työstettävänä on luonnosvaiheessa oleva järjestöystävällisen hyvinvointialueen toimintamalli. Teksti oli sähköisellä kommenttikierroksella alkukesästä ja siihen vastasi 19 järjestöä tai sotevalmistelua edustavaa tahoa. Työryhmä on käsitellyt kommentit ja jatkaa nyt tekstin työstämistä niiden perusteella. Työn edistymisestä kerrotaan sote-järjestöjen neuvottelukunnan viestinnän kautta myös jatkossa. Menneet tapaamisajat: Hyte-työryhmän alainen järjestöprojektiryhmä on toiminut vuodesta Työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa, lisäksi työryhmän jäsenet työskentelevät paljon myös kokousten välillä. Missä vaiheessa ryhmän työ on: Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: Työryhmän tuotoksia ovat mm. sote-järjestöjen hyte-toiminnan kuvaus ja maakunnallinen järjestöystävällisen kunnan toimintamalli. Järjestöprojektiryhmä työstää toimintamalleja ja tuotoksia laajalla yhteistyöllä ja niitä on kehitetty yhdessä mm. sähköisten kommenttikierrosten avulla. Mahdolliset kysymykset järjestöille liittyen työryhmätyöhön: 3

5 Sparrausryhmä: Hyte-työryhmän ja sen alaisen järjestöprojektiryhmän sparraustiimiin voi ilmoittautua sähköpostiin: Sparraustiimin ensimmäistä etätapaamista on suunniteltu loka-marraskuulle. 4

6 1b Ravitsemuksen projektiryhmä Järjestöedustaja: Varsinais-Suomen Sydänpiiri, toiminnanjohtaja Nanette Huovinen, p , Puheenjohtaja: Soile Ruottinen (ravitsemusterapeutti, Salo tk). Mihin ryhmän työ liittyy: Ravitsemuksen projektiryhmä toimii hyte-työryhmän alaisena projektiryhmänä. Projektiryhmän vastuulla on järjestämissuunnitelman tavoitteiden toimeenpanon edistäminen. Ravitsemukseen liittyvät teemat löytyvät pääosin ylipainon ja liikkumattomuuden vähentämisen teemoista. Ravitsemuksen projektiryhmä sai tehtäväkseen järjestämissuunnitelman pohjalta selvittää miten hyvin kunnissa ollaan tietoisia varhaiskasvatuksen ja koulujen ravitsemussuositusten olemassaolosta ja miten ne ovat käytössä. Projektiryhmä teki kyselyn kuntien hyvinvointikoordinaattoreille kuntien ravitsemusasioista. Toinen tehtävä on ollut ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisen tukeminen. Työryhmä on tarjonnut asiantuntemustaan KomPassi hankkeelle. Menneet tapaamisajat: Työryhmä on aloittanut marraskuussa 2018 ja kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Missä vaiheessa ryhmän työ on: Työryhmän työ jatkuu edelleen kuukausittaisilla tapaamisilla. Ravitsemuksen projektiryhmän toimintaa tullaan tarkentamaan syksyn aikana. Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: Hyvä ravitsemus on terveyden ja hyvinvoinnin perusta, ja sen sisältyminen tulee varmistaa sote- ja maakuntauudistuksessa, kun muodostetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen poikkihallinnollisia rakenteita. Yhteistyö järjestöjen kanssa on rakennettava kunta- ja maakuntatasolla vaikuttavaksi kokonaisuudeksi hyvän ravitsemuksen toteutumiseksi. Mahdolliset kysymykset järjestöille liittyen työryhmätyöhön: Miten järjestösi voi tukea hyvää ravitsemuksen toteutumista maakunnassamme? Sparrausryhmä: Yhteinen sparrausryhmä ravitsemuksen-, liikunnan ja elintapaohjaus projektiryhmän jäsenten kanssa. 5

7 1c Kulttuurihyvinvoinnin projektityöryhmä Järjestöedustajat: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry, toiminnanjohtaja Milla Roos, p , Helena Norokallio, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Puheenjohtaja: Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija, Turun AMK Mihin ryhmän työ liittyy: Ryhmän tavoitteena on kulttuurihyvinvoinnin merkityksen näkyväksi tekeminen ja sen saaminen mukaan mm. asiakasohjaukseen, palveluohjaukseen ja osaksi muiden työryhmien sisältöjä. Sosiaali- ja terveysalan toiminnassa on tärkeää huomioida myös kulttuurin hyvinvointia lisäävä näkökulma. Menneet tapaamisajat: Olemme kokoontuneet syksystä 2017 lähtien yhteensä 20 kertaa, keskimäärin n. 5 kertaa vuodessa. Missä vaiheessa ryhmän työ on: Ryhmän työ on seurannut sote-uudistusten valmistelua ja niiden tavoitteita sekä kiinnittänyt huomiota ymmärryksen lisäämiseen siitä, mitä kulttuurihyvinvointi on ja miten sitä edistetään Varsinais-Suomessa. Kuntavaaleissa kulttuurihyvinvoinnin näkökulmaa pyrittiin edistämään eri kunnissa. Ryhmän toimeksianto on toistaiseksi voimassa oleva. Reagoimme ajankohtaisiin asioihin, joita sote-valmistelusta ja hyte-työryhmästä meille nousee. Esimerkiksi tällä hetkellä edistämme niin aktiivisesti kuin voimme asiakas- ja palveluohjauksen ja kulttuurin yhteistyötä. Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: Parempaa yhteistyötä kulttuuripalveluiden sekä taide- ja kulttuurijärjestöjen ja sote-järjestöjen välillä, molemminpuolista oppimista toisten toiminnasta, hyvien käytäntöjen levittämistä, yhteistyö- ja hankeideoita, tiedonvälitystä ja asukkaiden parempaa ohjautumista eri palveluiden välillä. Mahdolliset kysymykset järjestöille liittyen työryhmätyöhön: Miten sote-järjestöt ja taide- ja kulttuurijärjestöt sekä sote-järjestöt ja kuntien kulttuuripalvelut voisivat parhaiten tehdä yhteistyötä: a) vapaaehtoistoiminnan parissa b) taiteen ja kulttuurin menetelmien vahvistamisessa osana sote-järjestöjen toimintaa c) asiakkaiden tavoittamisessa ja ohjaamisessa joustavasti eri toimintoihin? Miten kulttuurihyvinvointi saadaan näkyväksi palveluohjauksessa? Mitkä järjestöt alueellamme ovat kiinnostuneita kulttuurihyvinvoinnista? Mitkä järjestöt jo käyttävät paljon kulttuuri- ja taidelähtöisiä menetelmiä työssään tai työllistävät taiteen ammattilaisia toiminnassaan? Miten tämän alatyöryhmän teemat saadaan osaksi muiden alaryhmien työtä, koska kulttuurihyvinvointi ei ole irrallinen osio vaan osa kaikkien ryhmien työtä? Sparrausryhmä: klo

8 1d Osallisuuden projektiryhmä Järjestöedustajat: Aluesuunnittelija Marjut Aalto, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, , Koordinaattori Salli Siltanen, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt, , Puheenjohtaja: Anri Niskala, Turun kaupunki, 9/21 alkaen pj:na aloittaa Minna Pohjola, VSSHP Mihin ryhmän työ liittyy: työryhmä toimi järjestämissuunnitelman hyte-työtyöryhmän alatyöryhmänä ja tehtävänä oli valmistella osallisuuden- ja esteettömyyden työkirja. Työkirja tuli valmiiksi ja se piti liittää järjestämissuunnitelman asiakirjaksi. Menneet tapaamisajat: työskentely päättyi 3/19 Missä vaiheessa ryhmän työ on: työkirja on valmis, työryhmä saa uudet tehtävät ja kokoonpano päivitetään 9/21 Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: työkirjaa ei ehditty käyttöön ottaa sote-uudistuksen kaatuessa Mahdolliset kysymykset järjestöille liittyen työryhmätyöhön: Sparrausryhmä: 7

9 1e Ehkäisevän päihdetyön projektiryhmä (EPT) Järjestöedustajat: Turun seudun TST ry, palvelumanageri Riku Salo, p , Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Länsi-Suomen aluskoordinaattori Anne Mikkola, p , Puheenjohtaja: Niina Jalo, Turun kaupunki Mihin ryhmän työ liittyy: Ept-alatyöryhmän työ on käynnistynyt vuonna 2017, nyt koolla oleva ryhmä aloitti kokoontumiset helmi-/maaliskuussa Ryhmän tarkoituksena on päivittää Varsinais-Suomen alueelliset ehkäisevän päihdetyön tavoitteet, joita tällä hetkellä toteutetaan osana kuntien sote-järjestämissuunnitelmaa. Kun sote-uudistuksen lainsäädäntö vahvistettiin ept-alatyöryhmän työskentely siirtyy taas kiinteäksi osaksi alueellista valmistelua. Ehkäisevän päihdetyön ryhmän juuret ovat Turun osalta kaupungilta avustusta saaneissa järjestöissä. Järjestöt järjestivät yhteisiä kokoontumisia pääosin kaupungin kutsumana. Sittemmin ehkäisevän päihdetyön kokoontumiset ovat pääsääntöisesti liittyneet soteuudistusvalmisteluihin. Ryhmän perustan ovat muodostaneet kunnat ja mukaan on kutsuttu myös muita toimijoita mm. järjestöedustajat. Työryhmän tehtävänä on järjestämistehtävän haltuunotto eli se miten ehkäisevän päihdetyön työnjako tehdään kuntien ja hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden välillä, miten teema näkyy esim. hyvinvointikertomuksissa ja miten varmistetaan riittävä resursointi sekä alueelle että kuntiin. Toisena ydintehtävänä on palveluketjujen tunnistaminen ja niiden sujuvuuden varmistaminen. Työryhmän tehtävänä on miettiä, miten varmistetaan ehkäisevän päihdetyön rakenteet kunnissa resurssien ja osaamisen osalta, mitä tuen tarpeita kunnilla on ja mitä hyvinvointialueelle tulee rakentaa, jotta kuntia voidaan tukea optimaalisesti. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kohdalla on keskitetty monialaiseen tiimityöhön perustasolla, erikoissairaanhoidon tukeen perustasolle ja terveyskeskusten lääkäreiden verkostoitumisen lisäämiseen. Sen lisäksi palveluista pyritään tekemään määrittelykortit. THL ja aluehallinto-virastot tukevat alueita ehkäisevän päihdetyön teemoissa ja sieltä saadaan varmasti myös apua työryhmän työskentelyyn. Seuraavaksi alatyöryhmän työsuunnitelma tulee päivittää ja aikatauluttaa sekä käydä alueellista tiekarttaa läpi ehkäisevän päihdetyön asioiden suhteen. Ept-lakimuutos on käynnissä ja valmisteilla. Laki ei varsinaisesti muutu. Lakiin on lisätty hyvinvointialueen ehkäisevän päihdetyön tehtävät ja toimielimen tehtäviä on laajennettu koskemaan myös hyvinvointialuetta. Menneet tapaamisajat: 9.3., 21.4.,

10 Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: hyte-näkökulman tuominen valmisteluun Järjestöedustajat pyrkivät pitämään yllä ja tuomaan eri tilanteisiin järjestöjen merkityksen ja roolin ept-työssä, sen eri tasoilla. Missä vaiheessa ryhmän työ on: Järjestämissuunnitelman tavoitteet on saavutettu ehkäisevän päihdetyön osalta hyvin. Rakenteet alueella ovat selvästi parantuneet, Pakkatoimintamallia on saatu levitettyä ja maakunnallinen päihdetilannekysely käynnistettyä. Myös päihdekasvatusmallia on saatu useissa kunnissa käyttöön ja varhaisen puheeksioton kyselyn raportti on valmistu-massa. Puheeksiottoon on tulossa seminaari. Kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita ja laatua tullaan tarkastamaan avin toimesta tämän syksyn aikana Mahdolliset kysymykset järjestöille liittyen työryhmätyöhön: Sparrausryhmä: kokoontunut 2.9. klo

11 1f Elintapaohjauksen alatyöryhmä Järjestöedustaja: Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry, hanketyöntekijä Merike Kujanen, p , Puheenjohtaja: Linda Dalbom, Suunnittelija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, VSSHP/PTH-yksikkö Mihin ryhmän työ liittyy: alueellisen Hyte-työryhmän alatyöryhmä, jonka tehtävänä on maakunnallisen elintapaohjauksen sisällöllinen kehittäminen, mikä sisältää lääkkeettömän unettomuudenhoidon ja elintapaohjauksen digi-interventioiden kartoituksen ja pilotoinnnin. Menneet tapaamisajat: Työryhmä on toiminut syksy Työryhmän kokoukset ovat noin kerran kuukaudessa. Missä vaiheessa ryhmän työ on: Työ edennyt tavoitteiden mukaisesti. Unihoitajia on koulutettu alueemme perusterveydenhuollon eri yksiköissä. Omaehtoisen elintapaohjauksen työkaluista Onnikkaa on pilotoitu muutamassa perusterveydenhuollon yksikössä ja Verkkopuntarin käyttöönottoa harkittu. Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: Tavoitteena on ottaa järjestöiden elintapaohjauksen mallit/palvelut tehokkaammin käyttöön. Sparrausryhmä: Ensimmäinen kokoontuminen ma klo

12 1g Liikunnan projektiryhmä Järjestöedustaja: Turun seudun Reumayhdistys ry, toiminnanjohtaja Satu Gustafsson, puh , Puheenjohtaja: Minna Lainio-Peltola, erityisasiantuntija, Turun kaupunki Mihin ryhmän työ liittyy: Liikunnan alatyöryhmän tehtävä keskittyy kunnan sote- ja liikuntasektorin yhdyspintatasolla tehtäviin ratkaisuihin ja kehittämiseen liikunnan ohjaus- ja neuvontapalveluihin liittyen, sekä aktiivisen kaupunkiympäristön kehittämisen suosituksiin/ratkaisuihin. Palveluja tullaan miettimään myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jatkumo-kuvion pohjalta yhteistyössä elintapaohjaustyöryhmän kanssa. Menneet tapaamisajat: Työryhmä on kokoontunut Teamsissa 5 kertaa; 29.3., 4.5., 25.5., 15.6., Kokoontumisten teemoja : 29.3.; järjestäytyminen, Varsinais-Suomen hyte-työ sote-valmistelussa, liikunnan alatyöryhmän tehtävä ja tavoitteet, Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla- tehtäväkenttä ja sen suhde tähän työhön, Yhdyspintatyö ja liikkumisympäristötyö eri ikäryhmissä, työryhmän toiminnan suunnittelua 4.5.; Eri ikäisten liikkumattomien haasteiden tunnistaminen (pienryhmissä), arjen ympäristöön liittyvien haasteiden kehittämisnäkymiä/ -mahdollisuuksia 25.5.; Tulevaisuuden sote keskus ohjelma/elintapaohjaus osahanke, Liikkuva aikuinen ja ikiliikkuja toiminta, Maltilliset muuttujat - ryhmämuotoinen elintapaohjaus 15.6.; esiteltiin ohjelmat liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva koulu sekä liikkuva opiskelu, Miten lähdemme ratkaisemaan lasten/perheiden sekä nuorten haasteita? 26.8.; miten lähdemme ratkaisemaan ikääntyneiden haasteita? Kuntoutuksesta liikuntaanmalli eri asiakassegmenttien mukaan Turussa. Järjestöjen liikuntapalvelutarjonta saman mallin mukaan? Missä vaiheessa ryhmän työ on: Ryhmän työ jatkuu syksyllä kuukausittaisilla kokoontumisilla seuraavin teemoin; soveltava liikunta, ympäristöasiat. Määritellään liikuntapalveluja ja tehdään ensi vuoden alkupuolella kysely kunnille (27) mitkä määritellyistä palveluista kunnissa on olemassa. Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: Mahdolliset kysymykset järjestöille liittyen työryhmätyöhön: onko järjestöissä käytössä hyviä liikuntaan/liikunnan lisäämiseen liittyviä toimintamallejlöytyykö kiinnostuneita kehittämään 11

13 järjestöjen ikääntyneille suunnattujen palvelujen asiakassegmentti-mallia? Avaan tätä ajattelua yhteisesti! Sparrausryhmä: 12

14 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut-teemaryhmä 2a Vammaispalveluiden projektiryhmä Järjestöedustajat: Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry: kunniapuheenjohtaja Pirkko Heino, , Avustajakeskus ja Kynnys ry: aluejohtaja Olli Nordberg, , Puheenjohtaja: Sari Hietala, KTO Mihin ryhmän työ liittyy: Huhtikuussa mukaan tuli vammaispalvelujen koordinaattori Marjaana Luotovirta jatkamaan kehittämistyötä. Hänen tarkoituksenaan on perustaa useampia työryhmiä mm. seuraaville teemoille: - kuljetuspalvelut/liikkumista tukevat palvelut - henkilökohtainen apu - asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet - palveluasuminen (omassa kodissa/palvelutalossa) Lisäksi suunnitteilla on vammaisten henkilöiden perhehoidon sekä vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittäminen. Menneet tapaamisajat: Ryhmä ei ole kokoontunut. Ryhmät kootaan syksyn aikana. Yhden ryhmän koko olisi 7-10 osallistujaa niin, että mukana on sekä kuntien vammaispalvelujen että järjestöjen edustus. Missä vaiheessa ryhmän työ on: Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille Mahdolliset kysymykset järjestöille liittyen työryhmätyöhön Sparrausryhmä: kootaan kun työ lähtee käyntiin 13

15 3 Varsinais-Suomen sote-kehityksen viestintätyöryhmä Järjestöedustaja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, toiminnanjohtaja Janina Andersson, p , Työryhmän puheenjohtaja: Ryhmän puheenjohtaja on tällä hetkellä vaihdossa Mihin ryhmän työ liittyy: Valmistellaan sisäistä ja ulkoista viestintää sote-uudistukselle. Paljon käytännön asioita eikä mitään soten:n sisältöön liittyvää asiaa. Menneet tapaamisajat: Tapaamisia on ollut noin joka toinen kuukausi. Missä vaiheessa ryhmän työ on: Tärkein työ oli uudistushankkeiden nettisivujen perustaminen. Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa.mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: Olemme saaneet sote-järjestöjen sisältöjä mukaan sivustolle ja kaikki viestintäammattilaiset ovat nyt tietoisia järjestöjen roolista. Mitä työryhmässä tehdyt päätökset merkitsevät alueen sote-järjestöille: Mahdolliset kysymykset järjestöille liittyen työryhmätyöhön: Sparrausryhmä: 14

Kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Varsinais-Suomen SoTe- ja makuuudistuksessa. Karoliina Luukkainen

Kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Varsinais-Suomen SoTe- ja makuuudistuksessa. Karoliina Luukkainen Kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Varsinais-Suomen SoTe- ja makuuudistuksessa Karoliina Luukkainen 4.9.2017 1. Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa? 2. Alueellinen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Yhdyspintapalvelut mitä, miten ja kenelle?

Yhdyspintapalvelut mitä, miten ja kenelle? Yhdyspintapalvelut mitä, miten ja kenelle? Anne Taulu, FT, TtM, sh, ylitarkastaja, terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työpajatyöskentelyssä mukana: Hanna

Lisätiedot

Tampereen HyTe-malli

Tampereen HyTe-malli Tampereen HyTe-malli Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkitasoinen koordinaatio ja yhteistyö maakunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhdenvertaisuuden,

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA!

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! 31.1.2017 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Soile Vuolle hyvinvointikoordinaattori ja

Lisätiedot

Järjestöt ja maakuntauudistus, toiminnanjohtaja Mervi Kestilä

Järjestöt ja maakuntauudistus, toiminnanjohtaja Mervi Kestilä Järjestöt ja maakuntauudistus, toiminnanjohtaja Mervi Kestilä Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta ja järjestöstrategia Järjestöstrategia 2030 A. Elinvoimaiset järjestöt Toimintaa ja voimavaroja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Varsinais-Suomessa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Varsinais-Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Varsinais-Suomessa JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi Minna Rosendahl, aluejohtaja Järjestö 2.0 Järjestöt mukana muutoksessa

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Terveydentilaa määrittävät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin

Lisätiedot

Alueellisten hyte-toimijoiden VERTAISFOORUMI

Alueellisten hyte-toimijoiden VERTAISFOORUMI Alueellisten hyte-toimijoiden VERTAISFOORUMI 9.5.2019 Jyväskylä 10.5.2019 Erityisasiantuntija Nella Savolainen, THL 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ALUEILLA tilanne huhtikuussa 2019 10.5.2019 Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet Varsinais-Suomessa Sote- ja Maku- uudistuksen jälkeen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet Varsinais-Suomessa Sote- ja Maku- uudistuksen jälkeen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet Varsinais-Suomessa Sote- ja Maku- uudistuksen jälkeen Järjestösote113-hankkeen työpaja 15.5.2018 Karoliina Luukkainen, erikoissuunnittelija Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SOTE-JÄRJESTÖJEN HYTE-TOIMINTA TOIMINTA YHTEISTYÖLLÄ MAAKUNNAN VOIMAVARAKSI

SOTE-JÄRJESTÖJEN HYTE-TOIMINTA TOIMINTA YHTEISTYÖLLÄ MAAKUNNAN VOIMAVARAKSI SOTE-JÄRJESTÖJEN HYTE-TOIMINTA TOIMINTA YHTEISTYÖLLÄ MAAKUNNAN VOIMAVARAKSI Case Varsinais-Suomi, Järjestö 2.0 Järjestöt mukana muutoksessa Minna Rosendahl, aluejohtaja JärjestöSotehanke113 Yhteistyössä:

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Yhteenveto alueellisen ravitsemusterveyden edistämisen työryhmän tapaamisesta

Yhteenveto alueellisen ravitsemusterveyden edistämisen työryhmän tapaamisesta Yhteenveto alueellisen ravitsemusterveyden edistämisen työryhmän tapaamisesta 3.12.2018 Osallistujat: Sari Räisänen, Mari Viiru, Terhi Kylä-Sipilä, Sari Haverinen, Keijo Kylänpää, Mikko Lavonius, Heli

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 628/00.04.01/2019 87 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2019-2020 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi Sote-näkökulma aluekehittämiseen Mari Niemi 30.11.2017 TKI ja maakuntauudistus Maakunnan ja sen yhteistyötahojen TKItoiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Tehtävä vaatii

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2017-2020) Hankkeen taustaa Sote ja maakuntauudistus Toimintaympäristö ja rakenteet ovat murroksessa: sote-

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta Kokous 8.6.2017 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 - Yhteenvetoa toimeenpanosta Pirkanmaan maakunta- ja

Lisätiedot

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman valmistelu ja tilannekatsaus Pirkanmaalta

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman valmistelu ja tilannekatsaus Pirkanmaalta Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman valmistelu ja tilannekatsaus Pirkanmaalta Maarit Varjonen-Toivonen, ylilääkäri PSHP ja Johanna Riippi, Pirkanmaa 2021 muutosvalmistelusuunnittelija Maakuntien

Lisätiedot

@sote113 #sote113. Marjut Aalto asiantuntija, hankekoordinaattori Päivi Rouvali, asiantuntija

@sote113 #sote113. Marjut Aalto asiantuntija, hankekoordinaattori Päivi Rouvali, asiantuntija @sote113 #sote113 Marjut Aalto asiantuntija, hankekoordinaattori Päivi Rouvali, asiantuntija Hankkeen tausta ja tarkoitus Osa STM:n Suomi 100: Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelmaa. Alkanut

Lisätiedot

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisten toimijoiden vertaisfoorumi 9.5.2019 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp Tampereen yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Uusi Päijät-Häme / maakuntavalmistelu Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Uusi Päijät-Häme / maakuntavalmistelu Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Uusi Päijät-Häme / maakuntavalmistelu Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Turvallisuusverkosto 19.4.2018 Susanna Leimio Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Taustaa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämis (hyte)

Lisätiedot

Hyvinvointijohtaminen Salossa. Marita Päivärinne

Hyvinvointijohtaminen Salossa. Marita Päivärinne Hyvinvointijohtaminen Salossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa Tavoitteita tulevaisuuden kunnan ja maakunnan väliselle yhteistyölle hyvinvoinnin edistämisessä SALON HYVINVOINTIKERTOMUS vuosilta

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

JAKELU: Varsinais-Suomen kuntien kunnan/kaupunginjohtajat ja johtoryhmät

JAKELU: Varsinais-Suomen kuntien kunnan/kaupunginjohtajat ja johtoryhmät JAKELU: Varsinais-Suomen kuntien kunnan/kaupunginjohtajat ja johtoryhmät Hyvä vastaanottaja, Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä. Kunnille jää merkittävä

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Satakunnassa Kevät 2018

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Satakunnassa Kevät 2018 Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Satakunnassa Kevät 2018 Mistä maakunta- ja soteuudistuksessa on kysymys? Video: www.alueuudistus.fi/viittomakieli Uuden maakunnan tehtävät sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kouluruokailutyöryhmästä vauhtia yhdessä tekemiseen. Ylöjärven kaupunki

Kouluruokailutyöryhmästä vauhtia yhdessä tekemiseen. Ylöjärven kaupunki Kouluruokailutyöryhmästä vauhtia yhdessä tekemiseen Hyvä käytäntö Pirkanmaalla ruokailutoimikuntamalli valittiin keväällä 2017 sote- ja maakuntauudistuksen hyte seminaarissa yhdeksi Pirkanmaan hyvistä

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ ELÄÄ

TOIMINTAYMPÄRISTÖ ELÄÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ ELÄÄ Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset uudessa tilanteessa sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Kulttuuri- ja taideyhdistyksille olennaista Pirkanmaan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan turvaamisessa on maakunnallinen rakenne, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen monella tasolla ja

Lisätiedot

VESOTE-SEMINAARI

VESOTE-SEMINAARI VESOTE-SEMINAARI Koe, opi ja ota käyttöön! Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen PSHP/ Perusterveydenhuollon yksikkö 1 VESOTE-seminaari Koe, opi ja ota käyttöön Tampere 2 VESOTE- Vaikuttavaa elintapaohjausta

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Käsiteltävät aiheet Esittelykierros Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen esittely Ajankohtaista Vaikuttamiskeinot Verkoston toiminta, tavoitteet,

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa. Maakunnalliset verkostohankkeet

Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa. Maakunnalliset verkostohankkeet Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa Maakunnalliset verkostohankkeet Etelä-Savo Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelmalla vahvistetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutosvalmiuksia

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMINEN VARSINAIS-SUOMESSA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMINEN VARSINAIS-SUOMESSA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMINEN VARSINAIS-SUOMESSA Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Niina Jalo, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 15.5.2018 Esityksen sisältö Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Miten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4.

Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4. Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4.2018 Satakunnan maakuntauudistuksen tarkennettu toimintasuunnitelma ajalle

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Karoliina Luukkainen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-valmistautumisessa

Karoliina Luukkainen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-valmistautumisessa Karoliina Luukkainen 8.2.2017 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-valmistautumisessa Sisältö 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa 2. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

1. Maakunnan tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja maakuntien kunnille tarjoama asiantuntijatuki

1. Maakunnan tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja maakuntien kunnille tarjoama asiantuntijatuki 1. Maakunnan tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja maakuntien kunnille tarjoama asiantuntijatuki Karoliina Luukkainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän pj Niina Jalo, ehkäisevän

Lisätiedot

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Esitys Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Esitys Kanta-Hämeen Järjestöasianneuvottelukunnaksi Keväällä 2018 tehdään esitys Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön rakenteeksi Huhtikuussa kootaan pohjaesitykseen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAMALLISTA KESKI- UUDENMAAN ALUEELLA MARJUT SUO, ERIKOISSUUNNITTELIJA ULKOINEN INTEGRAATIO

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAMALLISTA KESKI- UUDENMAAN ALUEELLA MARJUT SUO, ERIKOISSUUNNITTELIJA ULKOINEN INTEGRAATIO HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAMALLISTA KESKI- UUDENMAAN ALUEELLA MARJUT SUO, ERIKOISSUUNNITTELIJA ULKOINEN INTEGRAATIO HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TYÖTÄ NELJÄLLÄ TASOLLA MUTTA

Lisätiedot

Miten integraatiossa yhdessä eteenpäin? Integraatiofoorumi Jaana Räsänen Erityisasiantuntija, STM

Miten integraatiossa yhdessä eteenpäin? Integraatiofoorumi Jaana Räsänen Erityisasiantuntija, STM Miten integraatiossa yhdessä eteenpäin? Integraatiofoorumi 13.11.2018 Jaana Räsänen Erityisasiantuntija, STM Palveluintegraation muutosohjelmaa koskevia linjauksia Palveluintegraation muutosohjelma kokoa

Lisätiedot

Kunnan ja Keusoten yhteinen hyvinvointitehtävä

Kunnan ja Keusoten yhteinen hyvinvointitehtävä Kunta Kunnan ja Keusoten yhteinen hyvinvointitehtävä Kunnalla ja Keusotella on yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä asukkaat, kuntalaiset, ovat yhteisiä ja yhteistyötä tehdään eri yhdyspinnoilla

Lisätiedot

@sote113 #sote113. Marjut Aalto asiantuntija, hankekoordinaattori Päivi Rouvali, asiantuntija

@sote113 #sote113. Marjut Aalto asiantuntija, hankekoordinaattori Päivi Rouvali, asiantuntija @sote113 #sote113 Marjut Aalto asiantuntija, hankekoordinaattori Päivi Rouvali, asiantuntija AJANKOHTAISTA SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESTA JÄRJESTÖILLE Päivän ohjelma: Klo 9.00-9.30 klo 9.30 10.00 klo 10.00

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS LAPISSA. Ryhmätyöskentelyn tuotokset Työkokous Lapin aluehallintovirasto

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS LAPISSA. Ryhmätyöskentelyn tuotokset Työkokous Lapin aluehallintovirasto HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS LAPISSA Ryhmätyöskentelyn tuotokset Työkokous 1.3.2017 Lapin aluehallintovirasto 1 Tehtävä 1: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, ehkäisevän

Lisätiedot

Kulttuuri asukkaiden hyvinvoinnin tukena ja osana palvelurakennetta

Kulttuuri asukkaiden hyvinvoinnin tukena ja osana palvelurakennetta Kulttuuri asukkaiden hyvinvoinnin tukena ja osana palvelurakennetta Työpaja Leppävirralla 1.11.2018 Mervi Lehmusaho ja Tiina Riekkinen Kulttuurisote-hanke Taiteen ja kulttuurin myönteisiä vaikutuksia Mielen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SI 1091/2017. Kunnanjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SI 1091/2017. Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja 4.10.2017 1 233 HYVINVOINTITYÖN RAKENTEET KANGASALLA JA TYÖRYHMINEN NIMEÄMINEN Sivistyskeskus, hyvinvointikoordinaattori Maija Mäkinen 3.10.2017 Kuntalain 410/2015 (1 ) mukaan kunta edistää

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ TERVETULOA Käytiin esittelykierros 18.6.2018 Heli Lehtovaara Osallistujat x Nimi Saila Juntunen Nimi x Johanna Huttunen Tuija Pessa x Kirsi Mäkilä x Susanna Leimio x Antti Anttonen x Helena Haaja x Irina

Lisätiedot

Etelä-Pohjammaa pähkinänkuores Maakunnan lukuja:

Etelä-Pohjammaa pähkinänkuores Maakunnan lukuja: YHYRES TEHEREN - Etelä-Pohjanmaan TYP ja OSMO - Osallisuutta moniammatillisesti hanke Marjo Taittonen, E-P TYP johtaja Maarit Pasto, hankekoordinaattori Etelä-Pohjammaa pähkinänkuores Maakunnan lukuja:

Lisätiedot

Satakunnan HYTEkärkihankkeet

Satakunnan HYTEkärkihankkeet Satakunnan HYTEkärkihankkeet Susanna Lehtimäki, toiminnanjohtaja, TtM Satakunnan Sydänpiiri ry Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä Neuvokas perhe -hanke Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön: Elintapaohjauksen

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Maakunnallisten perhekeskushankkeiden vastuuhenkilöt ja muut toimijat 27.3.2017 Marjaana Pelkonen, STM:n vastuuhenkilö 1 15.2.2017 Perhekeskustoimintamalli Lähipalvelujen

Lisätiedot

Kulttuurisote. slidepohjia KULTTUURISOTE ETELÄ-POHJANMAA. Ikäihmisten kulttuuripalvelut järjestetään kuntien, maakuntien ja järjestöjen yhteistyöllä

Kulttuurisote. slidepohjia KULTTUURISOTE ETELÄ-POHJANMAA. Ikäihmisten kulttuuripalvelut järjestetään kuntien, maakuntien ja järjestöjen yhteistyöllä slidepohjia KULTTUURISOTE ETELÄ-POHJANMAA Ikäihmisten kulttuuripalvelut järjestetään kuntien, maakuntien ja järjestöjen yhteistyöllä Esa Vienamo 9.11.2018 Etelä-Pohjanmaa Ikäihmisten yksinäisyyden ehkäiseminen

Lisätiedot

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Esitys Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Esitys Kanta-Hämeen Järjestöasiain neuvottelukunnaksi Esitämme, että Kanta-Hämeeseen perustetaan osaksi maakunnan tulevia rakenteita Järjestöasiain

Lisätiedot

@sote113 #sote113. Marjut Aalto asiantuntija, hankekoordinaattori Päivi Rouvali, asiantuntija

@sote113 #sote113. Marjut Aalto asiantuntija, hankekoordinaattori Päivi Rouvali, asiantuntija @sote113 #sote113 Marjut Aalto asiantuntija, hankekoordinaattori Päivi Rouvali, asiantuntija Hankkeen tausta ja tarkoitus Osa STM:n Suomi 100: Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelmaa. Alkanut

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Mervi Lehmusaho, THM Koordinointipäällikkö, Kulttuurisote Pohjois-Savon liitto osa 1. Kulttuurisote slidepohjia

Mervi Lehmusaho, THM Koordinointipäällikkö, Kulttuurisote Pohjois-Savon liitto osa 1. Kulttuurisote slidepohjia Mervi Lehmusaho, THM Koordinointipäällikkö, Kulttuurisote Pohjois-Savon liitto 9.11.2018 osa 1 Kulttuurisote slidepohjia Kulttuurisote strateginen kumppanuushanke v.2018 Rahoitus: Taiteen edistämiskeskus

Lisätiedot

Arki terveeksi mieli hyväksi Ehkäisevää työtä Päijät-Hämeessä

Arki terveeksi mieli hyväksi Ehkäisevää työtä Päijät-Hämeessä Arki terveeksi mieli hyväksi Ehkäisevää työtä Päijät-Hämeessä Terve kunta verkoston seminaari 11.4.2019 Hollola Susanna Leimio Ehkäisevän työn seutukoordinaattori, YTM N E L J Ä T U U L T A HYVINVOINNIN

Lisätiedot

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ 22.8.2018 VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN 25.9.2017 2 TERVEYDENHUOLTOLAKI 35 PERUSTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus- ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja

Lisätiedot

Maakuntastrategiatyöpaja. Helena Liimatainen Projektipäällikkö, järjestöagentti p

Maakuntastrategiatyöpaja. Helena Liimatainen Projektipäällikkö, järjestöagentti p Maakuntastrategiatyöpaja Helena Liimatainen Projektipäällikkö, järjestöagentti p. 044 0190 476 helena.liimatainen@ppsotu.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta Youtube:

Lisätiedot

Järjestötreenit Kunta-järjestöyhteistyö Oulussa Erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE

Järjestötreenit Kunta-järjestöyhteistyö Oulussa Erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE Järjestötreenit 25.5.2016 Kunta-järjestöyhteistyö Oulussa Erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE ESKO ESKO ehkäisevän työn kärkihanke oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja Oulun kaupungin RAY-rahoitteinen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kokonaisuus

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kokonaisuus Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kokonaisuus Heli Hätönen, TtT, neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö 1 11.02.2019 Etunimi Sukunimi Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa - kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa - kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa - kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 30.3.2017 - Taru Koivisto Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Innostus tarttuu! Varsinais-Suomen järjestötiekartta

Innostus tarttuu! Varsinais-Suomen järjestötiekartta Innostus tarttuu! Varsinais-Suomen järjestötiekartta Järjestöt vaikuttajina terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 25.10.2018 Suunnittelupäällikkö Jaana Halin, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vahva ote elämään Elämänote-ohjelma. Osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea järjestöjen yhteistyöllä

Vahva ote elämään Elämänote-ohjelma. Osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea järjestöjen yhteistyöllä Vahva ote elämään Elämänote-ohjelma Osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea järjestöjen yhteistyöllä Elämänote-ohjelman koordinaatiotiimi IKÄINSTITUUTTI Koordinaattori Lea Stenberg, YTM Viestintäsuunnittelija

Lisätiedot

Järjestöystävällisen kunnan ominaispiirteet ja järjestöyhteistyön laadun parantaminen kunnissa Terve kunta verkoston seminaari 11.4.

Järjestöystävällisen kunnan ominaispiirteet ja järjestöyhteistyön laadun parantaminen kunnissa Terve kunta verkoston seminaari 11.4. Järjestöystävällisen kunnan ominaispiirteet ja järjestöyhteistyön laadun parantaminen kunnissa Terve kunta verkoston seminaari 11.4.2019 Anu Hätinen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry & Helena Haaja, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta Kokous 20.1.2017 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Vuoden 2016 yhteenveto Vuoden 2017 suunnittelua VESOTE-hanke Terveyspuu 2017 2020 indikaattorit 2 20.1.2017

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Muutosagenttitoiminnan tulokset - Kainuu

Muutosagenttitoiminnan tulokset - Kainuu Muutosagenttitoiminnan tulokset - Kainuu 1 13.3.2019 Hankkeen/kokeilun perustiedot Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, Muutosagentin tehtävä Tehtävän kesto 10/2016

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Järjestöystävällinen Pohjois- Pohjanmaa

Järjestöystävällinen Pohjois- Pohjanmaa Järjestöystävällinen Pohjois- Pohjanmaa Yhteistyöllä eteenpäin jatkossakin Anna Katajala Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Järjestöjen toimintaympäristö muutoksessa Maakunta- ja sote-uudistus siirtää

Lisätiedot

Väliaikainen valmistelutoimielin Sote-valmistelun organisoituminen, kevät 2018

Väliaikainen valmistelutoimielin Sote-valmistelun organisoituminen, kevät 2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 30 27.02.2018 Sote-valmistelun organisoituminen, kevät 2018 LLVate 27.02.2018 30 Sote-valmistelun tavoitteet ja tehtävät Sote-valmistelun ohjaavia periaatteita ovat koko

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoarvioinnista Terve Kunta verkostolle

Ajankohtaista ennakkoarvioinnista Terve Kunta verkostolle Ajankohtaista ennakkoarvioinnista Terve Kunta verkostolle 23.3.2017 23.3.2017 tapani.kauppinen@thl.fi @TapaniKa 1 Taustaksi: Ennakkoarvioinnissa vertailtaan eri päätösvaihtoehtojen hyte-vaikutuksia 1 vaikutus

Lisätiedot

Työskentelyrynko ja teemaehdotuksia Hytealuekierroksen. Keskustelun pohjaksi

Työskentelyrynko ja teemaehdotuksia Hytealuekierroksen. Keskustelun pohjaksi Työskentelyrynko ja teemaehdotuksia Hytealuekierroksen työpajoihin Keskustelun pohjaksi Hyte-aluekierroksen työpajat Tavoitteet Tukea alueen valmistelua ja väliaikaishallinnon työtä Tukea tiekartan ja

Lisätiedot

KUNTIEN JA SIUN SOTEN HYTE-

KUNTIEN JA SIUN SOTEN HYTE- KUNTIEN JA SIUN SOTEN HYTE- YHTEISTYÖN SEMINAARI o Mikä on maakuntien tuleva rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn ohjauksessa ja koordinoinnissa? -Maarita Mannelin Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Varsinais-Suomen LAPE-Akatemia Pasi Oksanen

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Varsinais-Suomen LAPE-Akatemia Pasi Oksanen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Varsinais-Suomen LAPE-Akatemia 17.5.2019 Pasi Oksanen Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää,

Lisätiedot

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM VESOTE-hanke Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista (2017 18) Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUT KOHTI MAAKUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUUTA

LAPSI- JA PERHEPALVELUT KOHTI MAAKUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUUTA LAPSI- JA PERHEPALVELUT KOHTI MAAKUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUUTA Ehdotus teemaryhmän ja tämän alaryhmien, maakunnan LAPE-ryhmän ja Pirkanmaan LAPE-hanke Pippurin työskentelylle 9/2017-> 6.9.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Kuinka vahvistaa terveitä elintapoja eri ikäryhmissä ja ennalta ehkäistä kansansairauksia? Kuinka vahvistaa osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä?

Kuinka vahvistaa terveitä elintapoja eri ikäryhmissä ja ennalta ehkäistä kansansairauksia? Kuinka vahvistaa osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä? 1 2 Meri Larivaara 3 Meri Larivaara 4 Meri Larivaara 5 Kuinka vahvistaa terveitä elintapoja eri ikäryhmissä ja ennalta ehkäistä kansansairauksia? Kuinka vahvistaa osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä?

Lisätiedot

JÄRJESTÖ 2.0 PIRKANMAALLA

JÄRJESTÖ 2.0 PIRKANMAALLA JÄRJESTÖ 2.0 PIRKANMAALLA Osa STM:n Suomi 100 avustusohjelmaa Jokaisessa maakunnassa Järjestö 2.0 hanke Yhteistyön kehittäminen ja yhteistyömallien rakentaminen järjestöjen kesken sekä järjestöjen ja maakunnan

Lisätiedot

Järjestöfoorumi Hämeenlinnassa

Järjestöfoorumi Hämeenlinnassa Järjestöfoorumi Hämeenlinnassa Raatihuone 14.11.2017 www.omahäme.fi Ohjelma 14.11.2017 Klo 16.30 Kahvit Klo 17 Ajankohtaista Kanta-Hämeessä Auli Anttila, projektiasiantuntija Klo 17.15 Oma Hämeen valmistelun

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Tampere

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Tampere TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Tampere 27.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen aamupäivän

Lisätiedot

Hyte-seminaari Joensuu

Hyte-seminaari Joensuu Hyte-seminaari 20.2.2018 Joensuu Kuka? Hyvinvointikoordinaattori-rehtori Riitta Lappalainen Perusopetuksen tulosaluejohtaja Kunnan johtoryhmän jäsen Viinijärven, Salokylän ja Mattisenlahden koulujen hallinnollinen

Lisätiedot

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään?

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Seinäjoki kehittämispäällikkö Jaana Markkula

Lisätiedot

Muutosagenttitoiminnan tulokset

Muutosagenttitoiminnan tulokset Muutosagenttitoiminnan tulokset Tuula Kiviniemi, Pohjois-Karjala 1 30.11.2018 Muutosagenttitoiminta Pohjois-Karjala Hallituksen I&O kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari 7.9.2017 Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Stadin HYTE. Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Stadin Hyte video

Stadin HYTE. Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Stadin Hyte video Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Stadin HYTE Valtuustoseminaari 31.1.2019 Stina Högnabba, erikoistutkija, Kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus ja -tilastot Tarja Saarinen, erityissuunnittelija,

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Jämy-katsaus järjestöjen osallisuuteen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa 2018 Tanja Sälevä ja Anne-Marie Haavikko

Jämy-katsaus järjestöjen osallisuuteen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa 2018 Tanja Sälevä ja Anne-Marie Haavikko Jämy-katsaus järjestöjen osallisuuteen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa 2018 Tanja Sälevä ja Anne-Marie Haavikko Mikä on Jämy? Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hanke edistää ja koordinoi maakunnassa

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke / Opetus- ja kulttuuriministeriö / 1/2018/ Johanna

Lisätiedot