Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/ (1) Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto / /2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sitoutuminen työterveyshuollon yhtiöittämiseen Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh sähköpostiosoite: Lainsäädäntö asettaa velvoitteen kilpailuilla markkinoilla toimivien kunnallisten työterveyshuoltopalveluiden yhtiöittämisestä tai vetäytymisestä kilpailuilta markkinoilta mennessä (Kuntalaki 410/2015). Työterveyshuollon osalta kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaksi toiminnaksi on laskettu terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 :n 3 momentissa mainitut sairaanhoito- ja muut terveyspalvelut. Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen esivalmistelun työryhmä on keväällä 2017 esittänyt yhteenvedossaan, että maakuntaan tulisi muodostaa 2019 mennessä maakunnan omistama In-House osakeyhtiö ja optiona kilpailuilla markkinoilla toimiva tytäryhtiö. Lainsäädännön velvoitteen ja Pohjois-Savon sote-työryhmän suosituksen pohjalta on toteutettu Kuopion kaupungin omistaman Kallaveden Työterveys liikelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työterveyshuollon (PSSHP) sekä Varkauden kaupungin ja Siilinjärven kunnan työterveyshuoltojen kesken selvitys yhteisestä työterveyshuollon palveluiden yhtiöittämisestä. Selvityksen tekemisessä asiantuntijana on toiminut Ernst & Young Oy. Selvityksessä on lähdetty siitä lähtökohdasta, että kaikki nykyiset toiminnot voidaan siirtää sellaisenaan uudelle yhtiölle / uusille yhtiöille. Tällä hetkellä Kallaveden, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuollot tuottavat sekä julkisia työterveyspalveluja että markkinaehtoisia palveluita, jonka vuoksi selvityksessä päädyttiin kahden yhtiön malliin; työterveyshuollon palvelut tarjottaisiin jatkossa in-house yhtiön ja markkinaehtoista toimintaa harjoittavan markkinayhtiön kautta. Selvityksessä on pidetty tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona sitä, että selvityksessä mukana olleiden organisaatioiden työterveyshuollon henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella in-house yhtiön palvelukseen säilyttäen siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vastaavasti markkinaehtoinen yhtiö vuokraisi in-houseyhtiöstä työvoimansa, sillä säädösten mukaisesti markkinaehtoisessa yhtiössä ei tarvitse työterveyspalvelusta vastaavaa johtajaa lukuun ottamatta olla omaa henkilöstöä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Tämä tulkinta on vahvistettu korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksessä KHO

2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/ (2) 2016:138. In-house-yhtiöstä vuokrattavan työvoiman käyttämisestä markkinaehtoisessa yhtiössä on laadittava sopimus yhtiöiden välille. Selvityksessä mukana olleiden organisaatioiden työterveyshuoltojen henkilöstöä on informoitu yhtiöittämishankkeen esiselvityksen etenemisestä. Lisäksi Kallaveden, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuollon henkilöstölle ja luottamusmiehille on selvitys esitelty yhteisessä tilaisuudessa Työterveyshuollon yhtiöittäminen ja henkilöstön siirtyminen on käsitelty yhteistoimintaelimissä sekä erillisessä yhteistoimintamenettelyssä työterveyshuollon henkilöstön kanssa. Selvityksessä on arvioitu mm. hankkeeseen liittyviä strategisia tekijöitä, rahoitusta ja liiketoiminnan kannattavuutta, jonka perusteella selvityksessä mukana olleiden työterveyshuollon palveluiden yhtiöittäminen on toteuttamiskelpoinen. Yhtiöittämisen eteneminen edellyttää valmistelun jatkamista ja yksityiskohtaista suunnittelua, kuten käytännön organisointia, prosessien ja tietojärjestelmien selvittämistä sekä henkilöstöön, verotukseen ja juridiikkaan liittyvien asioiden tarkentamista. Kallaveden työterveys liikelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuollon yhtiöittämisen valmistelun jatkaminen edellyttää kunkin organisaation sitoutumispäätöstä huhtikuun 2018 aikana, sillä yhtiöt on tarkoitus perustaa kuluvan vuoden syksyllä. Sitoutumispäätösten jälkeen tulee laatia eri osapuolten näkemykset huomioiva osakassopimus, jossa sovitaan mm. talouteen, tavoitteisiin ja toimipaikkoihin liittyvistä asioista, sekä kirjataan menettelytapa osapuolten irtaantumisesta yhtiöstä. Lisäksi jatkovalmistelussa tulee laatia osakassopimuksen huomioiva yhtiöjärjestys. Yhtiön pääomittamisen on tarkoitus tapahtua osakepääoman sekä lomapalkkavelkojen suhteessa. Kallaveden työterveys liikelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuoltojen yhtiöittämisen toteuttaminen edellyttää myös organisaatioiden päätöstä vuoden 2018 loppuun mennessä liiketoimintojen siirtämisestä perustettaville yhtiöille. Henkilöstö- ja hallintojohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää sitoutua hankkeeseen, jossa Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhdessä laativat yksityiskohtaisen työterveyshuollon yhtiöittämisen toteuttamissuunnitelman ja perustavat yhteisen työterveyshuollon yhtiön sekä neuvottelevat osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen. Yhtiön perustamisen yhteydessä yhtiöjärjestys ja osakassopimus tuodaan erikseen hallituksen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liiketoiminnan siirron ja osakkaaksi yhtiöön lähtemisen. Toteutusvaiheen kulut jaetaan niin, että kuluista 50 % jaetaan osapuolten työterveyshuoltojen vuoden 2017 liikevaihtojen suhteessa ja puolet jaettuna neljään osaan kullekin osapuolelle. Esitys

3 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/ (3) Sairaanhoitopiirin johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen. Päätös Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt, että sairaanhoitopiiri sitoutuu hankkeeseen, jossa Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhdessä laativat yksityiskohtaisen työterveyshuollon yhtiöittämisen toteuttamissuunnitelman yhteisen työterveyshuollon yhtiön perustamiseksi sekä neuvottelevat osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen. Yhtiöitä on tarkoitus perustaa kaksi. Toisen yhtiön on tarkoitus tuottaa omistajiensa henkilöstön työterveyshuolto sekä lakisääteinen kuntien velvollisuudeksi säädetty työterveyshuolto (joka mahdollisesti myöhemmin siirtyy maakuntien vastuulle). Toiseen yhtiöön on tarkoitus siirtää ne ulkopuoliset asiakkaat (mm. yritys- ja yrittäjäasiakkaat), jotka valitsevat kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut. Hallitus on edelleen päättänyt, että osapuolet neuvottelevat osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen ja että yhtiön perustaminen tuodaan erikseen hallituksen ja valtuuston päätettäväksi. Yhtiöt tulee perustaa riittävän ajoissa ennen vuoden vaihdetta, koska erilaiset sopimukset, sopimusten siirrot ja toimiluvat edellyttävät yhtiöiden nimissä tehtyjä oikeudellisia toimia. Tarkoitus on, että aluksi Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Varkauden kaupunki perustavat yhtiöt. Kuopion kaupungin on tarkoitus merkitä myös ne osakkeet, jotka on suunniteltu Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille tuleviksi. Menettely perustuu siihen, että sairaanhoitopiirin valtuuston päätöstä yhtiöiden perustamisesta ei ehditä panna täytäntöön ennen vuoden vaihdetta. Kun Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston päätös tulee lainvoimaiseksi, myy Kuopion kaupunki sairaanhoitopiirille sen omistukseen suunnitellut osakkeet. Hankkeen eteneminen edellyttää, että yhtiöt perustetaan ja niille nimetään hallitukset. Kummassakin hallituksessa voi olla samoja jäseniä. Hallitusten tulisi valita yhtiöille toimitusjohtajat hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/ (4) Osapuolten kesken on sovittu hallituspaikkojen jakamisesta seuraavasti: In-House yhtiö 5 jäsentä Kuopiolla Sairaanhoitopiirillä Siilinjärven kunnalla Varkauden kaupungilla 2 jäsentä, ja puheenjohtajuus Markkinayhtiö 4 jäsentä Sairaanhoitopiirillä Kuopion kaupungilla Siilinjärven kunnalla Varkauden kaupungilla ja puheenjohtajuus Yhtiön pääomittamisen on tarkoitus tapahtua osakepääoman sekä lomapalkkavelkojen suhteessa. Omistukset yhtiöissä In-House yhtiö Markkinayhtiö Varkauden kaupunki 9 % (225 osaketta) 2 % (50 osaketta) PSSHP 18 % (450 osaketta) 81 % (2025 osaketta) Kuopion kaupunki 61 % (1525 osaketta) 14 % (350 osaketta) Siilinjärven kunta 12 % (300 osaketta) 3 % (75 osaketta) Omistusten kokonaismäärä on jaettu osapuolten työterveysliiketoiminnan vuoden 2017 liikevaihdon suhteessa huomioiden kuitenkin sen, että kuntien omistusosuus markkinoilla toimivassa yhtiössä jää alle 20 %, jottei mahdollinen tuleva maakuntauudistukseen liittyvä kuntien omistuskielto (markkinoilla toimiviin sosiaali- ja terveydenhuollon yhtiöihin) aiheuttaisi vastikkeettomia luovutuksia maakunnalle. Omistajat pääomittaisivat yhtiötä euron pääomasijoituksella, joka sijoitettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) sekä osakepääomalla, jonka suuruus kummassakin yhtiössä olisi euroa. Jos yhtiön taloudellinen tilanne sallii, voidaan kyseinen pääoma palauttaa omistajille osingon tai pääoman palautuksen muodossa. Lisäksi osakkaat maksaisivat yhtiölle yhtiöön siirtyvän henkilöstön kertyneen lomapalkkavelan (arvio noin euroa). Lomapalkka arvioidaan kirjanpidon valmistuttua (summa voin hieman kasvaa myös huomioiden vuoden 2018 palvelussuhteen perusteella määräytyvä tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuserä).

5 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/ (5) Osakemäärät, sijoitus osakepääomaan ja SVOP rahastoon sekä arvio lomapalkkavelasta Kuopio Varkaus Siilinjärvi PSSHP Yhteensä Omistus In-House yhtiöstä 61 % 9 % 12 % 18 % 100% Sijoitus In-House yhtiön osakepääomaan Sijoitus svop-rahastoon Omistus Markkinayhtiöstä 14 % 2 % 3 % 81 % Sijoitus Markkinayhtiön osakepääomaan Sijoitus svop-rahastoon Sijoitukset yhteensä Maksetaan rahana Siirtyvä lomapalkkavelkaa vastaava saaminen (arvio) Rahat ja saamiset yht Liikkeenluovutus Sairaanhoitopiirin työterveyshuollon henkilöstön on liikkeenluovutuksessa tarkoitus siirtyä perustettavan Järviseudun Työterveys Oy:n (nimi edellyttää hyväksyntää rekisteröinnissä) palvelukseen. Siirtoon sovelletaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat vakinaiset henkilöt siirtyvät luovutuksen saajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä olemassa olevin palvelussuhteen ehdoin. Liikkeen luovutuksen periaatteet koskevat myös määräaikaisia palvelussuhteita, jotka jatkuvat sovitun määräajan loppuun. Henkilöstön osalta laaditaan henkilöstön siirtosopimus. Yhtiön palvelukseen siirtyvää henkilöstöä on tiedotettu valmistelussa olevista muutoksista keväästä 2017 lähtien säännöllisesti. Siirtyvää henkilöstöä sairaanhoitopiirillä on tämän hetkisen arvion mukaan noin 15 henkilöä; tämä täsmentyy liikkeenluovutustilanteeseen mennessä. Yhteistoimintamenettelyä jatketaan edelleen. Liiketoiminnassa tarvittava irtaimisto ym. omaisuus siirtyisi yhtiölle vastikkeetta. Siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvo on vähäinen, sillä liiketoiminnan mukana ei siirry kiinteistöjä eikä arvokkaita laitteita eikä rahaa tai saamisia. Siirtyvillä koneilla ja laitteilla ei ole kirjanpitoarvoa. Esitys Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys: Kuntayhtymän hallitus päättää:

6 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/ (6) 1. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ostaa Kuopion kaupungilta sen merkitsemistä In-House yhtiön (Järviseudun Työterveys Oy) osakkeista 450 kappaletta yhden euron kappalehintaan ja markkinayhtiön (Kallaveden Työterveys Oy) osakkeista osaketta yhden euron kappalehintaan sairaanhoitopiirin valtuuston lainvoimaisen päätöksen jälkeen. 2. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sijoittaa In-House yhtiön (Järviseudun Työterveys Oy) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osuutenaan euroa ja markkinayhtiön (Kallaveden Työterveys Oy) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osuutenaan euroa. 3. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri hyväksyy osaltaan osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen kummankin yhtiön osalta. 4. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työterveyshuollon liiketoimintasiirron ja henkilöstösiirron perustettaville yhtiöille. 5. esittää valtuustolle, että valtuusto valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen hyväksymään omaisuuden luovutuskirjan ja henkilöstön siirtosopimuksen. 6. esittää valtuustolle, että valtuusto valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä yhtiöjärjestyksiin, perustamissopimuksiin ja osakassopimuksiin. 7. nimetä hallituksen jäsenet sekä In-House yhtiöön että markkinayhtiöön ehdollisesti edellyttäen, että kuntayhtymän valtuusto päättää hyväksyä em hallituksen sille esittämät päätöskohdat 1-6. Päätös Minna Reijonen, Erkki Virtanen ja Marjaana Pitkänen poistuivat esteellisinä kokouksesta ennen asian käsittelyä. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen ja nimeää hallituksen jäseniksi esityksen mukaan ehdollisesti In-House yhtiöön Aino Kanniaisen ja markkinayhtiöön Riitta Savolaisen. Kuntayhtymän valtuusto Esitys Hallitus: Valtuusto päättää, että:

7 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/ (7) 1. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ostaa Kuopion kaupungilta sen merkitsemistä In-House yhtiön (Järviseudun Työterveys Oy) osakkeista 450 kappaletta yhden euron kappalehintaan ja markkinayhtiön (Kallaveden Työterveys Oy) osakkeista osaketta yhden euron kappalehintaan sairaanhoitopiirin valtuuston lainvoimaisen päätöksen jälkeen. 2. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sijoittaa In-House yhtiön (Järviseudun Työterveys Oy) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osuutenaan euroa ja markkinayhtiön (Kallaveden Työterveys Oy) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osuutenaan euroa. 3. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri hyväksyy osaltaan osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen kummankin yhtiön osalta. 4. Valtuusto hyväksyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työterveyshuollon liiketoimintasiirron ja henkilöstösiirron perustettaville yhtiöille. 5. Valtuusto valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen hyväksymään omaisuuden luovutuskirjan ja henkilöstön siirtosopimuksen. 6. Valtuusto valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä yhtiöjärjestyksiin, perustamissopimuksiin ja osakassopimuksiin. 7. Valtuusto nimeää hallituksen jäseneksi In-House yhtiöön Aino Kanniaisen ja markkinayhtiöön Riitta Savolaisen ehdollisesti edellyttäen, että valtuusto päättää hyväksyä em. hallituksen sille esittämät päätöskohdat 1-6. Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. Kuntayhtymän hallitus 171 Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh sähköpostiosoite: Yhtymävaltuusto päätti : 1) ostaa Kuopion kaupungilta sen merkitsemistä In-House yhtiön (Järviseudun Työterveys Oy) osakkeista 450 kappaletta yhden euron kappalehintaan ja markkinayhtiön (Kallaveden Työterveys Oy) osakkeista osaketta yhden euron kappalehintaan 2) sijoittaa In-House yhtiön (Järviseudun Työterveys Oy) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osuutenaan euroa ja

8 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/ (8) markkinayhtiön (Kallaveden Työterveys Oy) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osuutenaan euroa 3) hyväksyi osaltaan osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen kummankin yhtiön osalta 4) hyväksyi työterveyshuollon liiketoimintasiirron ja henkilöstösiirron perustettaville yhtiöille 5) valtuutti hallituksen hyväksymään omaisuuden luovutuskirjan ja henkilöstön siirtosopimuksen 6) valtuutti hallituksen tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä yhtiöjärjestyksiin, perustamissopimuksiin ja osakassopimuksiin Omaisuuden luovutuksesta ja henkilöstön siirrosta on laadittu esityslistan liitteenä olevat sopimukset liitteineen. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää hyväksyä omaisuuden luovutuskirjan ja henkilöstön siirtosopimuksen. Päätös Minna Reijonen, Erkki Virtanen, Aino Kanniainen, Marjaana Pitkänen, Riitta Savolainen ja Kari Ojala poistuivat kokouksesta esteellisinä ennen asian käsittelyn aloittamista. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 2 Luovutuskirja PSSHP - Järviseutu Siirtyvä käyttöomaisuus 4 Henkilöstönsiirtosopimus PSSHP Järviseutu TT Oy Siirtyvä henkilöstö

9 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/ (9)

Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 56 23.4.2018 Kuntayhtymän hallitus 117 17.9.2018 21 386/00.04.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sitoutuminen työterveyshuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2172/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2172/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2018 1 (1) 232 Asianro 2172/00.00.01.02/2018 Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden kaupungin ja Siilinjärven kunnan työterveyshuoltojen yhtiöittäminen

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY

LUOVUTUSKIRJA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY LUOVUTUSKIRJA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY 31.12.2018 2 LUOVUTUSKIRJA 1. OSAPUOLET Tämän luovutuskirjan ( Luovutuskirja ) osapuolina ovat: 1.1. Luovuttaja Pohjois-Savon

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA KUOPION KAUPUNKI JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY

LUOVUTUSKIRJA KUOPION KAUPUNKI JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY LUOVUTUSKIRJA KUOPION KAUPUNKI JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY 31.12.2018 LUOVUTUSKIRJA 2 1. OSAPUOLET Tämän luovutuskirjan ( Luovutuskirja ) osapuolina ovat: 1.1. Luovuttaja 1.2. Vastaanottaja 2. TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Pohjois-Savon Työterveys Oy

Pohjois-Savon Työterveys Oy Pohjois-Savon Työterveys Oy Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen, Sairaanhoitopiirin, Siilinjärven kunnan ja Varkauden kaupungin työterveyshuollon yhtiöittäminen Yhtiöittämisen valmistelun lähtökohta Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, auditorio (auditoriorakennus, 2. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, auditorio (auditoriorakennus, 2. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2018 1 (31) Kuntayhtymän valtuusto Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-12:40 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, auditorio (auditoriorakennus,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 13/2018 1 (35) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:30-10:00 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pohjois Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös sairaanhoitopiiri tai Psshp) Osapuolet yhdessä Osapuolet ja kumpikin yksin Osapuoli

Pohjois Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös sairaanhoitopiiri tai Psshp) Osapuolet yhdessä Osapuolet ja kumpikin yksin Osapuoli Sivu 1 / 7 OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Pohjois Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös sairaanhoitopiiri tai Psshp) Kuopion kaupunki, (jäljempänä myös Kuopio) Siilinjärven kunta

Lisätiedot

Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh sähköpostiosoite:

Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh sähköpostiosoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2018 1 (1) 77 507/00.04.02/2017 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän yhtiöittäminen Kuntayhtymän hallitus 21.5.2018 77 Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisen asiakirjat

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisen asiakirjat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2018 1 (1) 59 507/00.04.02/2017 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisen asiakirjat Kuntayhtymän hallitus 23.4.2018 59 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4542/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4542/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2018 1 (1) Kaupunginhallitus 1 21.5.2018 51 Asianro 4542/00.01.00/2017 Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut Päätöshistoria Kaupunginhallitus 21.5.2018 1 Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, (jäljempänä myös sairaanhoitopiiri tai Psshp) Varkauden kaupunki (jäljempänä myös Varkaus)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, (jäljempänä myös sairaanhoitopiiri tai Psshp) Varkauden kaupunki (jäljempänä myös Varkaus) Sivu 1 / 8 OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki, (jäljempänä myös Kuopio) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, (jäljempänä myös sairaanhoitopiiri tai Psshp) Siilinjärven kunta

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 8/2018 1 (30) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-11:55 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleenorganistointi, osakkeiden merkintä ja osakekaupat perustettavassa

Kuntayhtymän hallitus Talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleenorganistointi, osakkeiden merkintä ja osakekaupat perustettavassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 73 21.5.2018 11 714/00.01.00/2018 Talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleenorganistointi, osakkeiden merkintä ja osakekaupat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS

HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän henkilöstön siirtosopimuksen ( Sopimus ) osapuolina ovat: 1.1. Luovuttaja 1.2. Luovutuksensaaja Kuopion kaupunki y-tunnus: 0171450 PL 228, 70101 Kuopio (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

LUONNOS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY. 2017

LUONNOS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY. 2017 LUONNOS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY. 2017 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1. Sopijapuolet 1.1 Järvenpään kaupunki 0126541-4 PL

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä:

Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen

Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Juha Yli-Rajala, Tampere Heli Hirvelä, Tampere Pasi Virtanen, PSHP Kari Janhonen, PSSHP Riitta Hautaniemi, Kuhilas Oy Jaana Kuuva, Kuopio Tarja Miettinen, P-Savon maakuntavalmistelu

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Siun Talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Siun Talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous YHTIÖKOKOUSKUTSU 29.10.2018 :n ylimääräinen yhtiökokous :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina klo 13.00. Kokous pidetään yhtiön toimitiloissa Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen Kunnanhallitus 101 13.06.2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen 177/00.04.01/2016 Kunnanhallitus 13.06.2016 101 Valmistelija: kunnanjohtaja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on käsitellyt

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin omistajaohjaus

Lappeenrannan kaupungin omistajaohjaus Hallitus 57 22.03.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden osto 382/02.07.03.04/2017 EKSTPHAL 57 Etelä-Karjalan Työkunto Oy Etelä-Karjalan Työkunto Oy (jäljempänä Työkunto Oy) on Eksoten ja Lappeenrannan

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 65 18.10.2018 Yhtymähallitus 71 15.11.2018 Yhtymähallitus 81 29.11.2018 Yhtymävaltuusto 20 29.11.2018 Työterveyshuollon järjestelyt 1.1.2019 lukien Yhtymähallitus 18.10.2018 65 Työterveyshuollon

Lisätiedot

SERVICAN TIETOISKU. PSSHP:n hallitus

SERVICAN TIETOISKU. PSSHP:n hallitus SERVICAN TIETOISKU PSSHP:n hallitus 13.3.2018 SERVICA, ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (51,5 %) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (5) 88 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Esitys esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteistyövalmistelu työterveyshuollossa

Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteistyövalmistelu työterveyshuollossa Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteistyövalmistelu työterveyshuollossa valtuustoinfo 6.6.2016 henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen Työryhmä ja toimeksianto Oulun kaupunki: Marja Kariniemi, omistajaohjauksen

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 129 11.9.2017 7 334/00.00.01.00.00/2017 Kuntayhtymän hallituksen jäsenten vaali Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus 11.9.2017

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Kunnanvaltuusto 63 15.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177

Lisätiedot

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (kv) 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177 Helsingin, Vantaan ja

Lisätiedot

Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkaminen ajalla

Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkaminen ajalla Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 28.02.2017 Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkaminen ajalla 1.1.-31.12.2019 3/00.04.01/2017 SOSTER 18 Kiljavan Sairaala Oy:n toiminta Kiljavan Sairaala

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (9) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (9) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 1 (9) 458 Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen ja uusien kuntien liittyminen järjestelmän käyttäjiksi HEL 2017-003483 T 00 01 05 Päätös päätti hyväksyä osaltaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 1 (6) 21 V 31.1.2018, Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HEL

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa CALPRO OY Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa 21.1.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TOTEUTETUT TOIMENPITEET... 1 3 KÄSITTELYN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 119 11.9.2017 Kuntayhtymän hallitus 141 11 459/00.01.01.01/2016 Uuden toimintajärjestelmän mukaiset virkajärjestelyt historia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖITTÄMINEN

TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖITTÄMINEN CASE: TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖITTÄMINEN Työterveys Wellamo Oy Sirpa Maukola-Juuso Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 13.11.2014 Työterveys Wellamo Oy Perustettu: 10.12.2009. Toiminta käynnistynyt

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä YT-menettely liikkeen luovutuksessa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Liikkeenluovutus pähkinänkuoressa Liikkeenluovutus on työoikeuden alalle kehittynyt käsite, jolla on seuraava

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN Konsernijaosto 18 28.09.2017 Konsernijaosto 24 18.10.2017 Kunnanhallitus 376 30.10.2017 Valtuusto 88 06.11.2017 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA 1.1.2018 ALKAEN 587/2.23.232/2014, 192/3.32.336/2015

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 31 19.2.2018 46 418/00.04.02/2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin Päätöshistoria

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle Kaupunginhallituksen 17 20.03.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 151 27.03.2017 Kaupunginhallitus 444 11.09.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous Hallituksen esitys omistajakunnille Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous 17.1.217 Esitys omistajakunnille 1. Osakkaiden SVOP-sijoituksen tekeminen yhtiöön -------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa.

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa. Kaupunginhallitus 49 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 20.03.2017 Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Khall 13.03.2017 49 Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudellisen tilanteen

Lisätiedot

kukin edellä mainituista erikseen Osakas ja kaikki yhdessä Osakkaat, sekä kukin edellä mainituista erikseen Osapuoli ja kaikki yhdessä Osapuolet.

kukin edellä mainituista erikseen Osakas ja kaikki yhdessä Osakkaat, sekä kukin edellä mainituista erikseen Osapuoli ja kaikki yhdessä Osapuolet. 1 / 5 OSAKASSOPIMUS Tämä osakassopimus ( Sopimus ) koskien [LOPULLINEN NIMI? (Nurmijärvi-Tuusulan Työterveys)] Oy:n (ytunnus 2791263-2, Yhtiö ) toimintaa, hallintoa ja rahoitusta on XX.XX.2017 allekirjoitettu

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen/ Lausunto Terveyspalvelu Verso Oy:n liiketoimintasuunnitelmasta

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen/ Lausunto Terveyspalvelu Verso Oy:n liiketoimintasuunnitelmasta Kunnanhallitus 101 13.06.2016 Kunnanhallitus 143 19.09.2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen/ Lausunto Terveyspalvelu Verso Oy:n liiketoimintasuunnitelmasta 177/00.04.01/2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SANTASPORT FINLAND OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Poimintoja siirtolaskelmista, kehyksestä ja vastuiden siirrosta Kuntajohtajat

Poimintoja siirtolaskelmista, kehyksestä ja vastuiden siirrosta Kuntajohtajat Poimintoja siirtolaskelmista, kehyksestä ja vastuiden siirrosta Kuntajohtajat 30.5.2018 Ilari Soosalu Sisältö Viimeisimmistä siirtolaskelmista Kehysnäkymistä Vastuiden siirroista Rahoitus siirtymäaikana

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2017 1 (5) 277 Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen HEL 2017-001885 T 00 01 05 Päätös päätti hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen

Lisätiedot

ICT- sopimussiirto- jen periaatteet Projektipäällikkö Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

ICT- sopimussiirto- jen periaatteet Projektipäällikkö Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö ICT sopimussiirto jen periaatteet 2.5.2017 Projektipäällikkö Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö 1 5.5.2017 Tausta Maakuntauudistukseen tulee liittymään paljon kysymyksiä ICT:n ja tietojärjestelmien hankintoihin,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän tilannekatsaus

Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän tilannekatsaus Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän tilannekatsaus 24.4.2017 Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Valmistelija Juha Jääskeläinen 2 Työryhmän tavoitteet ja tehtävä Henkilöstötyöryhmän

Lisätiedot

1 / 5 OSAKASSOPIMUS. 1. Lappeenrannan kaupunki Y-tunnus: Osoite: Villimiehenkatu 1 PL Lappeenranta. jäljempänä Lappeenranta

1 / 5 OSAKASSOPIMUS. 1. Lappeenrannan kaupunki Y-tunnus: Osoite: Villimiehenkatu 1 PL Lappeenranta. jäljempänä Lappeenranta 1 / 5 OSAKASSOPIMUS Tämä osakassopimus ( Sopimus ) koskien perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n toimintaa, hallintoa ja rahoitusta on pp.kk.2019 allekirjoitettu seuraavien osapuolten välillä: 1. Lappeenrannan

Lisätiedot

SOPIMUS ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2018] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Y-tunnus: 2389832-7) purkamisesta (jäljempänä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset Kaupunginhallitus 283 22.05.2017 Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset 973/00.00.01.10/2015 KH 283 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Kuopion kaupunki (jäljempänä Kuopio ) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä PSSHP )

OSAKASSOPIMUS. Kuopion kaupunki (jäljempänä Kuopio ) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä PSSHP ) 1 / 5 OSAKASSOPIMUS 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET Kuopion kaupunki (jäljempänä Kuopio ) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä PSSHP ) Osapuolet yhdessä Osapuolet tai yksin Osapuoli Sansia Oy,

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus Asko Peltola 16.3.2018 Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 3 / 2018 Lakipaketit saatu nyt suurimmalta osin eduskunnan käsittelyyn Maakunta(konserni)strategian

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA. Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Monetra Pohjois-Savo Oy

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA. Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Monetra Pohjois-Savo Oy APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Monetra Pohjois-Savo Oy 2 LUOVUTUSKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. Luovuttaja Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä y-tunnus

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän hallitus Tarkastuslautakunta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 31 25.3.2019 Tarkastuslautakunta 41 23.4.2019 4 1360/02.06.01.06/2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA. Tampereen kaupunki. Monetra Pirkanmaa Oy

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA. Tampereen kaupunki. Monetra Pirkanmaa Oy APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tampereen kaupunki Monetra Pirkanmaa Oy 2 LUOVUTUSKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. Luovuttaja 1.2. Vastaanottaja Tampereen kaupunki y-tunnus 0211675-2 PL 765, 33101 Tampere Jäljempänä

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus Asko Peltola 13.3.2018 Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 3 / 2018 Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö loppusuoralla Työterveyshuollon selvitys valmistuu

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2018 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:10-18:55 Paikka Kaupungin hallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Antti Kivelä,

Lisätiedot

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti 24.11.2017 Henkilöstöä siirtyy maakuntakonserniin 1.1.2020 2 Maakunnille siirtyvä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (5) 1 Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä uusien osakkaiden liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi HEL 2017-003483

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY Y-tunnus [ ] / 2018

JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY Y-tunnus [ ] / 2018 OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS Tämä päätös on osakeyhtiölain 5 luvun 1 :n mukainen yhtiön osakkeenomistajan tekemä yksimielinen päätös. Osakkeenomistaja: Järvenpään kaupunki (y-tunnus 0126541-4),

Lisätiedot

HENKILÖSTÖINFO / Jyrki Pursiainen / Henkilöstösuunnittelija

HENKILÖSTÖINFO / Jyrki Pursiainen / Henkilöstösuunnittelija HENKILÖSTÖINFO 11.9.2018 / Jyrki Pursiainen / Henkilöstösuunnittelija Maakuntaan siirtyvät tehtäväkokonaisuudet sote pelastuslaitos liitto ELY sosiaali- ja terveyspalvelut ympäristöterveydenhuolto varautuminen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot