jalostuksen perusteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "jalostuksen perusteisiin"

Transkriptio

1 Teksti ja kuvat: Satu Pitkänen Poniväki perehtyi jalostuksen perusteisiin 25-vuotisjuhlavuottaan viettävän Suomen connemarayhdistyksen tammikuun lopussa järjestämä poniväen jalostuspäivä keräsi salin täydeltä ponikasvattajia kuulemaan jalostuksen perusteista Lahteen. Jalostusagronomi Minna Toivonen kertoi jalostuksen perusasioista, sukusiitoksesta ja linjajalostuksesta tavalla, joka olisi sopinut varmasti kaikille hevos- ja eläinjalostuksesta kiinnostuneille. Jalostusagronomi Minna Toivonen luennoi muutaman tunnin ajan jalostuksen perusteista, jotka ovat samoja kaikessa eläinjalostuksessa. Jalostus on valintaa, joka on välttämätöntä populaation lisääntymiskyvyn ollessa suuremman kuin on tarpeen. Luonnossa sukuaan pääsevät jatkamaan ne yksilöt, jotka menestyvät parhaiten vallitsevissa luonnonolosuhteissa. Jalostuksessa puolestaan ihminen asettaa ne kriteerit, joiden mukaan menestyvät yksilöt jatkavat sukuaan, aloitti Minna Toivonen luennon. Jalostustyön lähtökohta on eläinten tunnistaminen ja polveutumisen varmistaminen. Geenit määrittävät yksilön ominaisuudet, ja ne siirtyvät vanhemmilta jälkeläisille. Ominaisuuksia on pystyttävä mittaamaan, sillä mitä mittaat, sitä voit parantaa. Hevosella useimpia ominaisuuksia voi mitata niin tammoilta kuin oriiltakin, mutta erityisesti rakenteen ja jalkojen kestävyyden kohdalla mittausta on helpompi suorittaa aikuisilta yksilöiltä. Silmämääräiseen arviointiin voi vaikuttaa mm. esitettävän hevosen kunto, esitysajankohdan sää ja paikan valaistus. Vaikuttaa voi myös se, kuinka hevonen esitetään. - Hevosten ominaisuuksien välillä tapahtuva vaihtelu voi johtua joko geneettisestä muunte- lusta tai ympäristötekijöistä. Jalostuksen kannalta onkin olennaista pystyä erottamaan, mikä vaihtelu johtuu ympäristöstä ja mikä perintötekijöistä, Toivonen kertoi. Yksilön ilmiasuun eli fenotyyppiin vaikuttavat systemaattiset ympäristötekijät kuten ikä ja sukupuoli toistuvat kerrasta toiseen, ja niiden vaikutus arvostelun tuloksiin on mahdollista ennustaa. Satunnaiset ympäristötekijät kuten hevosen kasvuympäristö, valmennus ja sairaudet ovat virhelähteitä, jotka voivat muuttaa arvostelua joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Näitä on usein mahdoton ennustaa ja niiden vaikutusta tuloksiin on vaikea minimoida. Yhtenä mahdollisuutena arvostelun tarkentamiseksi Toivonen esitti hevosen arvosteltavien kohtien lisäämistä. Esimerkkinä hän mainitsi islanninhevosten arvostelussa rakenteesta arvosteltavat kahdeksan kohtaa. Sen lisäksi islanninhevosilla arvostellaan ratsastettavuudesta yhdeksän kohtaa. Jalostustavoitteiden ja -arvon määrittäminen Ennen jalostustyöhön ryhtymistä Sukulaisuusaste puolittuu aina siirryttäessä sukutaulussa yhden sukupolven taaksepäin: Vanhempi jälkeläinen 0,5 = 50 % Isovanhempi jälkeläinen 0,25 = 25 % Isoisovanhempi jälkeläinen 0,125 = 12,5 % Täyssisarukset 0,5 = 50 % Puolisisarukset 0,25 = 25 % Täyssisarusten paritus = vanhempien sukulaisuussuhde 50 % - jälkeläisen sukusiitosaste 25 % Serkusten paritus = vanhempien sukulaisuussuhde 12,5 % - jälkeläisen sukusiitosaste 6,25 % on määriteltävä, mitä ominaisuuksia hevosessa yritetään parantaa ja millainen painoarvo kullekin ominaisuudelle asetetaan. Tavoitteen on oltava täsmällisesti määritelty ja sen on oltava mitattavissa kohtuullisin kustannuksin. - Jalostustavoitteiden on oltava kestäviä, sillä kotieläinjalostus on pitkäjänteistä työtä. Sukupolvien välinen aika on pitkä, ja tavoitteita ei voi saavuttaa, jos niitä muutetaan vähän väliä, Toivonen huomautti. Jalostuksellinen edistys tapahtuu vain sukupolven vaihtuessa. Hevosilla tämä tarkoittaa usein kymmentä vuotta. Hevosen jalostusarvon ennustaminen on vaikeaa. Yksilöarvostelu on eniten käytetty tapa, mutta se 56 Ratsastus 2/09

2 Täyssisaruksilla ei ole samat geenit, vaan niiden sukulaisuusaste on 50 %. Toisaalta täyssisarusten geenit saattavat antaa niille hyvinkin samankaltaisen ulkoasun. Täyssisarukset connemaratammat Maplehill Aideen ja Maplehill Blaithin ovat kuin kaksi marjaa. Aideenin selässä Minna Mäenpää, joka joutui jäämään Lahden luennolta pois sairastumisen vuoksi. Jalostajan motto Eläimen sukutaulu kertoo, millainen sen odotetaan olevan. Sen oma tulos kertoo, millaiselta se näyttää. Sen jälkeläisten tulokset kertovat, millainen se tosiasiassa on. edellyttää, että hevosen on oltava sen ikäinen ja sopivassa kunnossa, jotta ominaisuuksia voidaan arvostella. Jälkeläisarvostelu on yksilöarvostelua varmempi, mutta se voidaan tehdä vasta melko myöhäisessä vaiheessa ja on hevosilla usein mahdollista vain oriille, jolla on enemmän jälkeläisiä. Siksi tilastomatemaattisia keinoja pidetään jalostusarvon arvioinnissa luotettavimpana menetelmänä. - Ihmisen muisti on valikoiva. Jos hevosesta on positiivinen mielikuva, siitä muistetaan parhaat ominaisuudet ja jälkeläiset. Jos mielikuva on negatiivinen, muistetaan vain huonot seikat. Tietokone on säälimätön ja ottaa huomioon vain tiedossa olevat todelliset faktat. Tilastomatemaattisesti jalostusarvoa laskettaessa yhdistetään kaikki saatavilla oleva informaatio ja korjataan tulokset tunnettujen ympäristötekijöiden suhteen. Laskennan kannalta on olennaista, että mitattavia ominaisuuksia on tarpeeksi. - Indeksilaskenta onkin kuin tasoitusajo. Epäsuotuisissa oloissa eläneet tai arvostellut yksilöt saavat tasoitusta, kun taas erinomaisissa oloissa arvostellut saavat takamatkaa. Lopputuloksena voittajaksi selviytyy geneettisesti paras yksilö, Toivonen vertasi. Sukusiitos ja linjajalostus Sukusiitos ja linjajalostus oli luennolla alunperin jalostusagronomi Minna Mäenpään aihe, mutta hänen sairastuttuaan Toivonen esitteli tämänkin osuuden. Sukusiitos on usein hevosjalostuksessa esiin nouseva kysymys. Sukusiitetyn yksilön vanhemmat ovat sukua keskenään, eli niillä on vähintään yksi yhteinen esivanhempi. Sukusiitosaste kertoo sellaisten geeniparien osuuden, joissa molemmat alleelit ovat alkuperältään samoja, eli peräisin samalta vanhemmalta. Mikäli yksilön emä ja isä ovat itse sukusiitettyjä, mutta eivät ole keskenään sukua, ei jälkeläinen ole sukusiitetty. - Yksilön korkea sukusiitosaste ei aiheuta ongelmia, mutta koko populaation sukusiitosasteen tulisi pysyä alle kuudessa prosentissa. Tiukka jalostusvalinta vähentää jalostukseen käytettävien eläinten määrää, jolloin populaation sukulaisuus lisääntyy. Hevosilla karsintaa tehdään käytännössä kuitenkin lähes ainoastaan orien kohdalla, tammanomistaja voi päättää itse käyttääkö tammaansa jalostukseen vai ei. Jotta sukusiitosaste pysyisi minimissään, tulisi mahdollisimman suurta osuutta populaatiosta käyttää jalostukseen, listasi Toivonen. Haitallisena sukusiitosasteena populaatiossa pidetään yleensä kymmentä prosenttia. - Rotuponeilla on vahvuutena eri maiden populaatiot. Vaikka rodun populaatio muuten onkin suljettu ja sen kautta tietyn asteinen sukulaisuus välttämätön, eri maista löytyy kuitenkin erilaisia linjoja, sanoi Toivonen. Monet kasvattajat käyttävät linjajalostusta vahvistaakseen tiettyjä erityisen hyvänä ja tärkeänä pitämiään ominaisuuksia jalostusmateriaalissaan. Näitä ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi rotuponeilla tyyppi tai liikkeet, urheiluhevosilla vaikkapa ravinopeus tai hyppykyky. Kasvattajalle linjajalostus on työkalu, jolla kerrataan joku erinomainen esivanhempi sekä isän että emän puolelta. Pyrkimyksenä on saada eläimen geneettinen tausta yhtenäisemmäksi eli homotsygoottisemmaksi, jolloin se myös varmemmin periyttää haluttuja ominaisuuksia jälkeläisilleen. Linjajalostus vaatii kuitenkin erityisen hyvän tuntemuksen linjaan jalostetuista yksilöistä, sillä linjajalostuksella esiin nousevat myös haitalliset ominaisuudet. Siksi linjattavilla yksilöillä ei saisi olla tunnettuja heikkouksia tai sairauksia. Jalostajalla pitää olla myös rohkeutta ja silmää karsia pois jalostuksesta yksilöt, jotka eivät vastaa tavoitteita. Huonoimmassa tapauksessa sukusiitos voi heikentää hedelmällisyyttä ja yksilön elinvoimaominaisuuksia. Lisäksi se voi lisätä epämuodostumien riskiä ja vähentää geneettistä vaihtelua populaatiossa, mikä johtaa jossain vaiheessa geneettinen edistymisen hidastumiseen. Miksi sukusiitoksen yhtä muotoa eli linjajalostusta kuitenkin käytetään jalostuksessa? - Sen kautta on saatu huippuyksilöitä, mutta aina on muistettava, että asiat syntyvät monien tekijöiden summana. Sukusiitos ja linjajalostus ei ole peikko, se on hyvä renki mutta huono isäntä, mikä on otettava huomioon jalostusvalintoja tehdessä, totesi Toivonen. u Ratsastus 2/09 57

3 Teksti ja kuvat: Kati Valjus Lantaimuri puolitti työtaakan ABC-tallilla Karsinat puhtaaksi imuroimalla? Kuulostaa uskomattomalta, ellei jopa mahdottomalta. Haukiputaalaisella ABC-tallilla karsinoiden imurointi kuitenkin kuuluu joka-aamuisiin rutiineihin. Lantaimurin ovat kehitelleet kestiläläiset Riikoset. Hevosenlanta olisi käypä bioenergian lähde Direktiivitulkinta kieltää lannanpolton Suomessa toistaiseksi Hevosen lannan poltto energiantuottamistarkoituksessa ei toistaiseksi ole Suomessa mahdollista. Sen kieltää Suomen tulkinta EU-direktiivistä, jonka mukaan hevosenlanta luokitellaan jätteeksi, johon sovelletaan jätteenpolton tiukkoja vaatimuksia. Muun muassa Saksassa ja Ruotsissa lannanpolttoteknologia on kuitenkin jo käytössä, sillä näissä maissa samaa direktiiviä on tulkittu siten, että lanta on määritelty maatalouden sivutuotteeksi. Hevosihmiset ovat ajaneet lannanpolttoasiaa Suomessa sinnikkäästi, ja koepolttoja tehdään jo. Direktiivin tulkinnan muutos olisi merkittävä taloudellinen ja ekologinen helpotus hevosalalle. Lantalan tyhjentäminen on monelle tallinpitäjälle yksi suurimmista kiinteistä menoeristä. Polttamalla lannan hävittäminen onnistuisi ekologisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Direktiivin tulkinnan muutos ei kuitenkaan merkitsisi pelkästään hävittämisen helpottumista. - Yhden hevosen vuorokaudessa tuottama lantamäärä vastaa energiaarvoltaan noin kolmea litraa kevyttä polttoöljyä. Viiden hevosen jätöksillä lämpiäisi keskikokoinen omakotitalo ympäri vuoden. Parhaassa tapauksessa lannanpoltolla voitaisiin siis korvata muita energialähteitä lämmityksessä ja sähköntuotannossa, visioi Suomen Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall, joka on mukana lannanpolttoa pohtivassa työryhmässä. Lainsäädännön muutos vie aikansa Neuvottelut asiasta Suomen ympäristöministeriön kanssa ovat viime syksynä edenneet reilun askeleen. - Tällä hetkellä VTT ja Työtehoseura tekevät jo tutkimusta poltosta syntyvistä päästöistä. Niiden tulokset ovat kuultavissa maaliskuun aikana, ja sen jälkeen olemme taas viisaampia asian suhteen. Kun puhutaan lainsäädännön muutoksista, prosessi etenee hitaasti. Ympäristöministeriö on kuitenkin mielestäni ollut varsin myönteisellä kannalla viemässä asiaa eteenpäin, kertoo Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Pekka Soini. Päätös lannanpolton sallimisesta olisi hevostalouden kannalta erittäin merkittävä. - Kun ottaa huomioon ennustettavissa olevan energian hinnan kehityksen, lannanpoltolla saataisiin aikaan mittavia säästöjä. Lyhyellä tähtäimellä polttomahdollisuus palvelisi erityisesti suuria hevoskeskittymiä, mutten näe mitään estettä sille, etteikö ajan mittaan voitaisi kehitellä myös pienempien tallien ja jopa kuntien yhteisiä polttoratkaisuja, Soini maalailee. Lupa on kuitenkin ykkösenä listalla, ennen kuin kehitystyötä voidaan lähteä viemään eteenpäin. - Sehän on selvää, että tuotekehitys lähtee käyntiin vasta, kun toimintaan päästään käsiksi. Parhaat ratkaisut teknologian kehittymiseen syntyvät kokemuksen kautta. Toisin sanoen, vaikka lupa saataisiinkin, olemme vasta prosessin alkutaipaleella, Soini huomauttaa. Saksassa toinen tulkinta Inkoolainen hevosalan yrittäjä Gun Järnefelt on ajanut lannanpolttoasiaa Suomessa aktiivisesti jo viitisen vuotta. 58 Ratsastus 2/09

4 Haukiputaalaisella ABC-tallilla on käytetty karsinoiden siivoamiseen lantaimuria reilun vuoden ajan. - Aikaisemmin 37 hevosen karsinat siivottiin käsipelillä. Se oli kahdelle työntekijälle melkoinen urakka. Kovin homma oli kottikärryjen työntämisessä pitkin pitkää käytävää lantalaan ja takaisin lukemattomia kertoja, muistelee tallimestari Miia Rinne. Yksinkertaisuudessaan lantaimuri toimii kuten keskuspölynimuri. Se imee hevosten jätökset ja kuljettaa ne alipaineputkia pitkin suoraan ulkona sijaitsevalle vaihtolavalle. Pitkällä käytävällä on kaikkiaan neljä liitintä, joihin suuttimen letkun voi kiinnittää. - Talikkohommista ei kuitenkaan kokonaan päästä, sillä pissat pitää tietysti kaivella purujen alta esille, ja osa hevosista on niin sotkuisia että lantakikkareet täytyy ensin läjätä talikolla. Suurin osa karsinoista kuitenkin puhdistuu pel- Lantaimuri toimii kuten keskuspölynimuri kästään imurinsuutinta liikuttamalla. Nykyisellään karsinoiden siivoamiseen menee kahdella työntekijällä reilut kolme tuntia, kun siihen ennen saattoi mennä tupla-aika, Rinne selvittää. Paitsi aikaa, imuri säästää ennen kaikkea työntekijöitä. - Lannanluonti on kovaa työtä joka toispuolisine työasentoineen, kärryjen työntelyineen ja kippaamisineen kuormittaa työntekijää kohtuuttomasti. Tätä nykyä pystymme rehellisesti lupaamaan huomattavasti kevyemmän työtaakan kuin tämän kokoisissa talleissa yleensä, kertoo ABC Ratsutallit Oy:n hallituksen jäsen ja työntekijöiden rekrytoinnista vastaava Johanna Riihijärvi. Kertainvestointina lantaimuri on melko kallis, kymmenisen tuhatta euroa. - Tuntuu hölmöläisten hommalta, että meidän täytyy Suomessa tehdä mittaukset alusta lähtien uudelleen, vaikka kaikki päästömittaukset on takuulla tehty Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa, Itävallassa ja Italiassa, missä lannanpolttoteknologia on jo käytössä, puuskahtaa Järnefelt. Järnefelt luki vuonna 2003 saksalaisesta ratsastuslehdestä menetelmästä, jolla hevosenlantaa hyödynnettiin polttamalla lämpöenergian lähteenä. - Ajatushan on nerokas! Monessa tallissa työskennelleenä ja omaakin tallia hoitaneena tiedän, että lannan poisvienti on erityisesti etelän kaupunkitalleilla suuri ongelma ja monen tallinpitäjän suurin kustannuserä, joka päivittäisessä tallinpyörityksessä tulee vastaan. Puhumattakaan siitä, että tämän uusiutuvampaa energian lähdettä saa hakea. Hevosenlanta uusiutuu keskimäärin joka kolmas tunti, Järnefelt huomauttaa. Järnefelt otti saksalaisiin yhteyttä ja kävi Münchenin lähistöllä katsomassa paikkaa, jossa hevosenlannan polttoon oli kehitelty kokonaan oma polttotekniikkansa. - Saksalaisten systeemissä lanta kuivataan ja puristetaan briketeiksi, joita voidaan varastoida ja polttaa kuin klapeja konsanaan. Pannun lämpötila on 950 astetta ja siinä on kaikki asianmukaiset savukaasujen ja pölyhiukkasten suodattimet. LVI-alalla toimiva Schächen perhe, idean isännät ja tuotekehittelijät, lämmittivät 15 hevosensa tuottamalla lantakutterinpuruseoksella ison omakotitalon, maneesin, pihalla olevan uimaaltaan ja laitumella olevat juoma-automaatit putkineen, Järnefelt kertoo. Schächen koetallin tuloksista innostuneina saksalaiset ottivat menetelmän omakseen. Münchenin lähellä, aivan asutuksen keskellä sijaitseva Olympiareitanlage on 82 hevosen tallikompleksi, joka kaksine maneeseineen, valtavine sosiaalitiloineen ja hotelleineen lämpiää hevosenlantabri keteillä. Säännökset kattilan, savukaasujen ja hiukkasten suhteen ovat luonnollisesti Saksassakin tarkat. Tätä nykyä Saksassa on jopa hevosenlantabri kettien pientuottajia, jotka myyvät ylijäämäsähköään valtakunnalliseen sähköverkkoon. - Saksassa direktiiviä päädyttiin tulkitsemaan siten, että hevosenlanta ei briketeiksi jalostuksen jälkeen ole jätettä. Laitoksen päätarkoitus ei myöskään ole jätteen poltto, vaan lämmön tuottaminen. Kolmaskin merkittävä ero Suomen direktiivitulkinnalle on: Saksassa hevosta ei katsota lehmien ja sikojen tavoin hyötyeläimeksi kuten Suomen tulkinnassa, Järnefelt ihmettelee. Kokonaiset kylät lämpimiksi hevosenlannalla? Järnefeltille selvisi pian, ettei lantakattiloiden rantautuminen Suomeen tapahtuisi hetkessä. - Alkuinnostuksessa juoksin Ympäristöministeriössä ja ympäristökeskuksissa julistamassa lannanpolton ilosanomaa. Vastaanotto oli kuitenkin nihkeää: direktiivi on direktiivi, eikä siitä voida lipsua. Se tuntuu uskomattomalta, sillä samaa EU:tahan me Saksan kanssa olemme. Saman lainsäädännön pitäisi kaiken järjen mukaan päteä täälläkin. Mutta ei, me hukkaamme hyvän, uusiutuvan bioenergian lähteen omilta nurkiltamme ja tuomme öljyä toiselta puolelta maailmaa. Samanaikaisesti jatkuvassa kasvussa olevan hevosalan yrittäjät kamppailevat lantaongelman kanssa, Järnefelt pyörittelee päätään. Viime aikoina myös edistyksellisestä länsinaapuristamme Ruotsista on kantautunut lupaavia uutisia: siellä on kehitelty menetelmä, joka polttaa lantaa sellaisenaan, ilman briketöintiä. - Lanta ja kuivike viedään karsinasta kottikärryillä suoraan uuniin, ja se palaa siellä saman tien. Ja tämä tapahtuu vieläpä osittain suomalaisvalmisteisessa uunissa! Uusiakin mahdollisuuksia on naapurimaassa avattu. Kehitteillä on projekteja, joissa suunnitellaan kokonaisten kylien lämmittämistä hevosenlannalla. Järnefelt uskoo, että lannanpolttoasia on nyt myötätuulessa. - Jos tämän vuoden aikana ei lupaa lannanpoltolle heltiä, niin ei voi todeta muuta kuin että shit happens! Ratsastus 2/09 59

5 1. 1. Lantaimuri toimii samalla periaatteella kuin keskuspölynimuri. Tallin käytävällä on yhteensä neljä liitintä. 2. Erikoissuuttimella puhdistuvat myös käytävät. 3. Pölypussi. Lanta kulkee putkia pitkin suoraan ulkona sijaitsevalle vaihtolavalle. 4. Paitsi aikaa, lantaimuri säästää ennen kaikkea työntekijöitä. Tallimestari Miia Rinne on ollut tyytyväinen uuteen, ergonomiseen työvälineeseen Imuri on maksanut itsensä takaisin 60 Ratsastus 2/09

6 Miten luomulannoitteesta tuli jäteongelma? Lannan jälkikäsittely on ongelma erityisesti Etelä-Suomen kaupunkitalleilla LANNOITTEEKSI? Maaseudulla lanta levitetään pelloille lannoitteeksi. Nykyään viljelijät ottavat lantaa vastaan nihkeästi, sillä se sisältää yleensä runsaasti kutterinpurua (on laskettu, että jopa neljä viidesosaa seoksesta) ja on näin ollen hidasta maatumaan. Runsaasti kutterinpurua sisältävä seos itse asiassa heikentää peltoa, sillä maatuminen syö pellosta typen. Lisäksi laki määrää, että lantaa saa levittää pelloille vain sulan maan aikana. Puolen vuoden varastointi omalla tontilla on kaupunkitallien pitäjille mahdotonta. Yksi ongelma on myös se, että kaupunkitallien pitäjien yhteydet viljelijöihin ovat katkenneet. Mahdollisia jälkikäsittelyn kanavia ei löydetä. MAANRAKENNUSAINEEKSI? Maanrakennusyrittäjät jalostavat lannasta käypää viherrakennusainetta erityisesti alueilla, missä on paljon uudisrakentamista. Lanta sekoitetaan pintamaahan tarkoitukseen osoitetuilla alueilla. Maatuminen on suhteellisen hidasta ja aumaa on hoidettava ja ilmastoitava, jottei ilmaston lämpenemistä edistäviä typpiyhdisteitä pääse syntymään. KAATOPAIKALLE? Edelleen osa kaupunkitallien lannasta päätyy kaatopaikalle, vaikka se on ehdottomasti epäekologisin tapa hävittää lanta. Kaatopaikoilla on omat säädöksensä, joiden mukaan biohajoavan jätteen määrää pyritään koko ajan asteittain vähentämään kasvihuonekaasujen vuoksi. Tallinpitäjälle kaatopaikalle kuskaaminen käy kontteineen, kuljetuksineen ja jätemaksuineen kohtuuttoman kalliiksi. KOMPOSTIIN? Monella tallilla on käytössä koneellinen kompostointi, mutta menetelmä ei poista perusongelmaa: lannan jälkituote on edelleen kuljetettava omalta tontilta pois. ESKADRON Flexisoft PROSAFE suojat Etu ja takasuojat yht. 125 MOUNTAIN HORSE High Rider II RATSASTUSSAAPPAAT norm. 212 e 20 % LOPUT TALVI- POISTOT 50 % jopa - Meille se on ollut kannattava investointi. Imuri on maksanut itsensä takaisin paitsi ajan säästössä, ennen kaikkea tallihenkilökunnan työtyytyväisyystason nousuna. Uusien työntekijöiden löytäminen, ja ennen kaikkea pitäminen, on osoittautunut huomattavasti helpommaksi, Riihijärvi kiittelee. Uuden tekniikan asentaminen rakennukseen asetti haasteita Haukiputaan lantaimuri on kestiläläisen Jyrki Riikosen rakentama vekotin, jonka putket ovat muovista nuohousputkea. Sen esikuvana on toiminut Lassi Riikosen omaan ponitalliinsa rakentama prototyyppi, jonka on ollut käytössä jo yli kymmenen vuoden ajan. Oulun läänin Pelle Pelottomat ovat tehneet melkoisen kehitystyön. - Uusiin tallirakennuksiin on jo tarjolla erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja lannan poisvientiin. Tämä talli on rakennettu vuonna 1992, joten uuden tekniikan asentaminen vanhaan rakennukseen asetti kieltämättä haasteita. Jälkiasennus tehtiin samalla, kun tallissa tehtiin mittava peruskorjaus pari vuotta sitten, Riihijärvi kertoo. Imurin kehitystyö on käynnissä edelleen. - Alipaineputket pitävät näin isossa tallissa melko kovaa meteliä, joten jossain vaiheessa imuri tullaan vuoraamaan bitumilevyillä, jolloin äänenvoimakkuutta saadaan pienemmäksi. Hevosethan pääsääntöisesti ulkoilevat karsinoiden putsauksen aikaan, mutta vaikka niistä joku olisi tallissakin, ei melu niitä häiritse, Riihijärvi kertoo. Paitsi karsinat, imurilla puhdistuvat erityissuuttimen avulla myös käytävät, ruokakupit, seinät ja jopa katot. - Siisteydestä ja hyvästä talli-ilmasta on tullut runsaasti kiitosta asiakkailta. u Sinulle ja Hevosellesi Tervetuloa nettikauppaan! ( Online 24 h/vrk Itäväylän kauppakeskus Helsingintie 1, Hamina RATSU RAVI WESTERN Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin. Ratsastus 2/09 61

7 Teksti: Jutta Koivula Kuvat: Ery Rosendalin albumit, Jari Rosendal ja Leena Kahisaari Huipputamma täytti 30 vuotta Antilly Z teki minusta ratsastajan Huipputamma Antilly Z täytti tammikuussa 30 vuotta nykyisellä kotitallillaan Hollannissa. Merkkivuotenaan se myös kantakirjattiin FWB-kantakirjaan ensimmäisellä palkinnolla. ry Rosendal tunnetaan paremmin nimellä Hämme. Hän kertoi saaneensa Antillyn ollessaan 18-vuotias ja siirtymässä junioriluokista nuoriin ratsastajiin. - Kun kokeilin sitä, se kuskasi minua ympäri maneesia parikymmentä minuuttia. Äitini Carita kuitenkin näki siinä jotakin ja minulta ei paljon kysytty, Hämme nauraa. - Äidillä on aina ollut valtavan hyvä hevossilmä. Hämme ja Antilly Z aloittivat kisauransa pienessä kaaoksessa. - Nikkilän ulkokisoissa tamma kävi niin kuumana, että poistui verryttelyalueelta aitana toiminut köysi jaloissaan. Sitten kun päästiin radalle, se kyllä toimi ihan hienosti. Villistä menosta alkanut yhteistyö poiki upeita tuloksia. Hämme oli juniorien EM-kilpailuissa neljäs, voitti kansainvälisiä nuorten luokkia sekä SM- ja PM-mitaleita ja osallistui lukuisiin kansainvälisiin gp-luokkiin ja maailmancupin osakilpailuihin. - Antilly on ehdottomasti elämäni hevonen. Se teki minusta ratsastajan ja koulutti minua ihmisenä, Hämme kiittää. - Välillä on ollut sellainen olo, että kukaan ihminen ei pysty ymmärtämään minua yhtä hyvin kuin se. Hämmen kilpaura loppui 1990-luvun lamaan. - Olin 24-vuotias kun lopetin kilparatsastuksen. Syyt olivat taloudelliset. Sponsoreja ei saanut eikä minulla ollut varaa jatkaa. Muut kilpahevoset myytiin, mutta Antilly Z jäi silloin Hollantiin siitostammaksi, koska siellä hyvät orit ovat lähempänä ja laidunkausi on pitkä. - Lopettaminen oli tosi rankka päätös. Koko elämäni oli pyörinyt hevosten ympärille ja sitten piti löytää aivan uutta sisältöä elämään. Ei mennyt kauan kun tutustuin Jariin, menimme naimisiin ja muutimme Coloradoon kolmeksi vuodeksi. Hämmellä ja Jarilla on nyt kaksi lasta, 8-vuotias Sessa ja nelivuotias Eric. - Antilly on aina ollut omapäinen ja se lienee ainoa tamma, jolla on porttikielto Zangersheideen, Hämme nauraa. - Se nimittäin siellä ollessaan karkasi laitumelta ja meni kuljetusautoon, jossa oli muutama kilpailuihin lähtevä ori - Tamma oli silloin jo yli 20-vuotias. Se harrasti laitumelta karkaamista johonkin 24 ikävuoteen asti Ratsastus 2/09

8 Antilly kantakirjattiin FWB-kantakirjaan helmikuun alussa. Suomalaiset rakennetuomarit Maria Möller ja Camilla Simonsén kävivät Hollannissa tekemässä rakennearvostelun vuotias Antilly Z juhli merkkipäivänään syömällä Gun Järnefeltin tekemän kakun. 3. Hämme ja Antilly nuorten EM-kilpailuissa Englannin Stoneleighissa vuonna Ratsastus 2/09 63

9 1. Antillyn varsat - Minulle selvisi vasta äskettäin, että Antilly oli varsonut nuorena hevosena kertaalleen, Hämme sanoo. - Varsa oli Ramirosta mutta se oli valitettavasti kuollut nuorena. Kilpauransa jälkeen Antilly Z jätti varsat Level Z (myytiin Hollantiin), Levad Z, Chauvinist Z, Tilly s Chantilly Z ja Tilly s Malmaison Z. On todella harvinaista, että pitkän ja menestyksekkään kilpauran tehnyt tamma vielä jättää näin monta varsaa. - Orivarsat olen myynyt ja tammat pitänyt itselläni. Lia Lammi on virallisesti Chauvinist Z:n kasvattaja, koska liisasin Antillyn hänelle kun se oli kantava Carthagosta. - Kaikki ovat tyypiltään erilaisia, mutta yksi asia niille on yhteinen: Ne rakastavat hyppäämistä, Hämme sanoo. Tilly s Chantilly Z on jättänyt varsat Tilly s Omen ja Tilly s Opportunity ja Malmaison Z on varsonut varsan Tilly s Chaos. Antillyn lastenlasten nimet ovat tuttuja niille, jotka ovat seuranneet Kyvyt Esiin tilaisuuksia. Tilly s Malmaison Z ja Tilly s Chaos ovat parhaillaan Ruotsissa valmennettavina, koska siellä on paremmat kilpailumahdollisuudet kuin Suomessa. Tilly s Chantilly Z puolestaan on Hämmen ratsuna ja asuu Kirkkonummella. Oman kasvatustoiminnan kautta Hämme ryhtyi myös auttamaan muita kasvattajia. - Ihmiset alkoivat kysellä neuvoja orivalintoihin ja siitä se lähti. Oriiden välittäminen on minulle kyllä harrastustoimintaa, ei sillä mitään tienaa. - Mutta kun olen nähnyt hollantilaisia oriita paljon ja tunnen Nijhofin ja De Wiemselbachin oreja, niin mielelläni autan ihmisiä tekemään hyviä valintoja. Orikatalogeissahan jokainen ori on täydellinen, Hämme naurahtaa. u 64 Ratsastus 2/09

10 Tilly s Chantilly on nyt Hämmen ratsuna, mutta siitäkin odotetaan vielä lisää hyviä varsoja. 2. Antillyn varsoista Chauvinist Z on ehtinyt urallaan pisimmälle. 3. Tilly s Chaos on emänsä Tilly s Malmaisonin kanssa Ruotsissa Jonas Ingemarsonin tallilla valmennettavana. 4. Tilly s Opportunity hallitsi viime vuonna kaksivuotiaiden Kyvyt Esiin estefinaalia. 5. Tilly s Malmaison Z voitti kaksivuotiaana Kyvyt Esiin estefinaalin. MADE- TO- MEASURE Jeremy Rudge Saddlery Ltd Jeremy Rudge mittatilaussatulat ovat valmistettu erittäin laadukkaasta englantilaisesta nahasta parhaalla ammattitaidolla. Valittavana useita malleja sekä värivaihtoehtoja. 10 v runkotakuu. Jeremy Rudge valikoimaan kuuluvat myös huippu laadukkaat käsinommellut suitset. Kaikki osat saatavana myös erikseen joten voit koota juuri sinun hevosesi tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Jeremy Rudge SSL-kouluvyö Upea kouluvyö huippuominaisuuksin. Vyön ja satulan eteenpäin liukumista estävä S-muotoilu, yhdistettynä paineen tasaisesti vastinhihnoille jakaviin liikkuviin solkiin ja joustoon. Satulapaja Iso Roobertinkatu HELSINKI puh avoinna ark la Ratsastus 2/09 65

Sukusiitoksesta sukulaistumiseen - jalostustietojärjestelmä työkaluna. Rovaniemi Susanna Back, Suomen Hippos ry

Sukusiitoksesta sukulaistumiseen - jalostustietojärjestelmä työkaluna. Rovaniemi Susanna Back, Suomen Hippos ry Sukusiitoksesta sukulaistumiseen - jalostustietojärjestelmä työkaluna Rovaniemi 22.3.2018 Susanna Back, Suomen Hippos ry Sukulaisuussuhde Kahden yksilön yhteisten geenien todennäköinen osuus Riippuu eläinten

Lisätiedot

Hippoksen Jalostuspäivät 14.2.2013 Kuopio Antti Karhila

Hippoksen Jalostuspäivät 14.2.2013 Kuopio Antti Karhila Hippoksen Jalostuspäivät 14.2.2013 Kuopio Antti Karhila Suku vai yksilö? Suku kertoo millainen hevosen pitäisi olla, kilpailunäytöt miltä se näyttää ja omat jälkeläiset millainen se on Yksilön omat saavutukset

Lisätiedot

Kuivikelannan poltto parasta maaseudun uusiutuvaa energiaa

Kuivikelannan poltto parasta maaseudun uusiutuvaa energiaa Kuivikelannan poltto parasta maaseudun uusiutuvaa energiaa Hevosen lannan käytön nykytila Pahimmillaan kuivikelanta on hevostilan suurin päivittäinen kustannuserä Nykymallin mukaiset keinot hevosenlannan

Lisätiedot

Killerin hevosurheilukeskuksen hevosenlannan loppusijoitus Haastattelun tulokset Marianne Niinikoski JAMK

Killerin hevosurheilukeskuksen hevosenlannan loppusijoitus Haastattelun tulokset Marianne Niinikoski JAMK Killerin hevosurheilukeskuksen hevosenlannan loppusijoitus 2016 Haastattelun tulokset Marianne Niinikoski JAMK Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kokevatko alueen tallinpitäjät

Lisätiedot

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut xx.xx.xxxx SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomenhevonen Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen Suomessa kehitetty hevosrotu. Sitä on jalostettu puhtaana rotuna vuodesta

Lisätiedot

OMINAISUUKSIEN MITTAAMINEN JALOSTUKSESSA

OMINAISUUKSIEN MITTAAMINEN JALOSTUKSESSA OMINAISUUKSIEN MITTAAMINEN JALOSTUKSESSA MMT Markku Saastamoinen MTT Hevostalous Ypäjä Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäivät Tampere 10.10.2010 hevosjalostus = menetelmät, joilla kehitetään hevoskantaa

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

SUOMALAISEN RATSUPONIN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMALAISEN RATSUPONIN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut 11.08.2015 SUOMALAISEN RATSUPONIN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomalainen ratsuponi (SRP) Suomalainen ratsuponi on SRP kantakirjaan ensirekisteröity ratsuponi, joka polveutuu

Lisätiedot

Suomenhevosten askelja hyppyominaisuuksien periytyvyys. Suomenhevosten jalostuspäivät 10.2.2016 Aino Aminoff

Suomenhevosten askelja hyppyominaisuuksien periytyvyys. Suomenhevosten jalostuspäivät 10.2.2016 Aino Aminoff Suomenhevosten askelja hyppyominaisuuksien periytyvyys Suomenhevosten jalostuspäivät 10.2.2016 Aino Aminoff Suomenhevosten laatuarvostelu Suomenhevosten laatuarvostelu on 3-5 v. suomenhevosille suunnattu

Lisätiedot

Uusi verkkopalvelu jalostusoriille. Jalostuspäivät

Uusi verkkopalvelu jalostusoriille. Jalostuspäivät Uusi verkkopalvelu jalostusoriille Jalostuspäivät 12.2.2014 Orikortit Vuonna 2011 siirryttiin lämminveristen ravihevosoriiden osalta tuoteseloste malliin Lv ori joko hyväksytään tai hylätään. Hyväksytyt

Lisätiedot

OHJEITA RATSASTAJILLE

OHJEITA RATSASTAJILLE OHJEITA RATSASTAJILLE TALLILLE SAAPUMINEN Saavuthan tallille viimeistään 30 minuuttia ennen tunnin alkua. Maneesin vieressä on parkkipaikka, minne jätetään autot. Pihaan ei ajeta autoilla! Polkupyörän

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

AVOMAANKURKUN KASVATUS

AVOMAANKURKUN KASVATUS AVOMAANKURKUN KASVATUS Atte Ahlqvist 8 B Avomaankurkun kukkia ja kurkkuja heinäkuussa 2012 / oma kuva-arkisto Me viljelemme kotonani avomaankurkkua, nippusipulia ja perunaa. Tässä työssä kerron avomaankurkun

Lisätiedot

GENOMINEN VALINTA HEVOSJALOSTUKSESSA. Markku Saastamoinen MTT Hevostutkimus

GENOMINEN VALINTA HEVOSJALOSTUKSESSA. Markku Saastamoinen MTT Hevostutkimus GENOMINEN VALINTA HEVOSJALOSTUKSESSA Markku Saastamoinen MTT Hevostutkimus Genominen valinta genomisessa valinnassa eläimen jalostusarvo selvitetään DNA:n sisältämän perintöaineksen tiedon avulla Genomi

Lisätiedot

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut xx.xx.xxxx SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomenhevonen Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen Suomessa kehitetty hevosrotu. Sitä on jalostettu puhtaana rotuna vuodesta

Lisätiedot

Arvoisa herra Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, rakkaat hevosystävät!

Arvoisa herra Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, rakkaat hevosystävät! Arvoisa herra Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, rakkaat hevosystävät! Nimeni on Gun Järnefelt ja edustan omaa yritystäni, Piccola Oy:tä. Olen ollut hevoskärpäsen puremana siitä asti kun täytin 10,

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILAN LÄMPÖ OY Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILA 2 ORIMATTILAN HEVOSKYLÄ Tuottaa n. 20 m³/vrk kuivikelantaa, joka sisältää

Lisätiedot

Toimivat lannanpoistojärjestelmät

Toimivat lannanpoistojärjestelmät Toimivat lannanpoistojärjestelmät Hyviä käytännön ratkaisuja hevostalleille Käsityövaltaisuus yleistä hevospuolella Lannanpoisto tapahtuu suurimmassa osassa talleja perinteisellä talikko/kottikärryt menetelmällä

Lisätiedot

Arvoisa herra Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, rakkaat hevosystävät!

Arvoisa herra Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, rakkaat hevosystävät! Gun Järnefeltin puheenvuoro Hevosvaltiopäivillä loppuvuonna 2007, lyhyesti päivitettynä, taustamateriaaliksi Arvoisa herra Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, rakkaat hevosystävät! Nimeni on Gun Järnefelt

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

MeLaRan järjestämissä kansallisissa kouluratsastuskilpailuissa

MeLaRan järjestämissä kansallisissa kouluratsastuskilpailuissa Meri-Lapin ratsastajat ry LEHDISTÖTIEDOTE Lahentie 95430 Tornio 29.6.2014 Järjestäjä MeLaRa ry Kilpailu Kansalliset kouluratsastuskilpailut Aika 28.-29.6.2014 Paikka Meri-Lapin Hevospalvelun talli MeLaRan

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Selvitys hevosen kuivikelannan hyötykäyttömahdollisuuksista teknillisestä, juridisesta sekä talliyrittäjien näkökulmasta

Selvitys hevosen kuivikelannan hyötykäyttömahdollisuuksista teknillisestä, juridisesta sekä talliyrittäjien näkökulmasta Selvitys hevosen kuivikelannan hyötykäyttömahdollisuuksista teknillisestä, juridisesta sekä talliyrittäjien näkökulmasta Anna Tenhunen http://adayinthelifeofcj.files.wordpress.com/2012/06/manure.jpg Työn

Lisätiedot

Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman koulutuspäivä, Riihimäki, 25.10.2014 Pasi Hellstén

Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman koulutuspäivä, Riihimäki, 25.10.2014 Pasi Hellstén Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman koulutuspäivä, Riihimäki, 25.10.2014 Pasi Hellstén Sisäsiittoisuudella tarkoitetaan perinnöllisyystieteessä lisääntymistä, jossa pariutuvat yksilöt ovat enemmän

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Liite 9.6.2008 65. vuosikerta Numero 2 Sivut 8 9 Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Hanna Lensu, Maaseudun Tulevaisuus Keijo Viertoman ja Tiina Tuomisen tilan 30 vuotta vanhan mullinavetan

Lisätiedot

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen MMM, tutkija Katariina Mäki Kotieläintieteen laitos/kotieläinten jalostustiede Helsingin yliopisto Rotumääritelmät kuvaavat tarkasti, millainen jalostukseen käytetyn

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Keinoemopalvelu. Jalostuspäivät, Joensuu 11.-12.2.2015 Heli Lepo. Heli Lepo

Keinoemopalvelu. Jalostuspäivät, Joensuu 11.-12.2.2015 Heli Lepo. Heli Lepo Keinoemopalvelu Jalostuspäivät, Joensuu 11.-12.2.2015 Heli Lepo Heli Lepo 1 - Ympärivuorokautinen keinoemovälitys vuodesta 2000 alkaen - Opintomatkoja: USA, Ranska, Australia - Keinoemo-opas, 3. päivitys

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS

PIENI HEVOSTAITO-OPAS PIENI HEVOSTAITO-OPAS HEVONEN Hevosia on erikokoisia, erinäköisiä ja erivärisiä. TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa. Tallialueeseen

Lisätiedot

Teholanta-hanke Tausta ja toimenpiteiden esittely

Teholanta-hanke Tausta ja toimenpiteiden esittely Hankkeen loppuseminaari 11.12.2018, Tampere Teholanta-hanke Tausta ja toimenpiteiden esittely Reetta Palva, TTS Työtehoseura TEHOLANTA - siipikarjanlannan käytön tehostaminen Toteutusaika 1.10.2015 31.12.2018

Lisätiedot

Y L E I S E N L U V A N O R I L I S E N S S I H A K E M U S 2 0 1 5

Y L E I S E N L U V A N O R I L I S E N S S I H A K E M U S 2 0 1 5 Y L E I S E N L U V A N O R I L I S E N S S I H A K E M U S 2 0 1 5 SUOMEN HIPPOS RY 2015 Lisenssihakemus oriille, jolla on voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus jalostusluokassa I. Valitse alta hakemustyyppi:

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3

PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3 PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3 TÄMÄN HEVOSTAITO-OPPAAN OMISTAA TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa.

Lisätiedot

Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa

Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa InforME - Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille Mari Eronen 9.3.2017 Johdanto Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien

Lisätiedot

Hyvät hevostenystävät,

Hyvät hevostenystävät, MUUTOSVARAUKSIN Hevosenlanta ympäristöongelma vai hukattu mahdollisuus? 4.11.2009 Paula Lehtomäki Hyvät hevostenystävät, Historialla on kiintoisa piirre toistaa itseään. Toista sataa vuotta sitten Helsingin

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Lannanpolttolainsäädäntö muuttui Mitä se tarkoittaa?

Lannanpolttolainsäädäntö muuttui Mitä se tarkoittaa? Huom: Esityksen pitämisen jälkeen on 13.12.2018 korjattu esityksessä ja lannan polttoa koskevassa ohjeessa ollut virhe typen oksidien päästörajaarvossa. Oikea typen oksidien päästöraja-arvo on 300 mg/m

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

rakennearvostelussa Suomen Hippos ry/jalostuspalvelut

rakennearvostelussa Suomen Hippos ry/jalostuspalvelut Lineaarinen profilointi hevosten rakennearvostelussa Suvi Mäkeläinen Suomen Hippos ry/jalostuspalvelut Esityksen sisältö Johdanto Perinteinen rakennearvostelu Lineaarisen profiloinnin periaate Lineaarisen

Lisätiedot

Lineaarinen rakennearvostelu ja rakenneindeksit. Jukka Pösö Faba Jalostus

Lineaarinen rakennearvostelu ja rakenneindeksit. Jukka Pösö Faba Jalostus Lineaarinen rakennearvostelu ja rakenneindeksit Jukka Pösö Faba Jalostus Lineaarinen rakennearvostelu arvostellaan rakennetta/liikkumista yksityiskohtaisesti esimerkkejä: korkeus jalka-asennot: vuohinen

Lisätiedot

} Vastinkromosomit. Jalostusta selkokielellä. Miten niin voidaan jalostaa?

} Vastinkromosomit. Jalostusta selkokielellä. Miten niin voidaan jalostaa? Jalostusta selkokielellä Vuokatin jalostuskurssi 2015 Pirkko Taurén Miten niin voidaan jalostaa? Eri yksilöiden välillä on eroja Sukulaiset muistuttavat enemmän toisiaan kuin yksilöt keskimäärin Geenit

Lisätiedot

Ypäjä Ilkka Klemolan esitys Mestarikasvattajien seminaarissa Ypäjällä

Ypäjä Ilkka Klemolan esitys Mestarikasvattajien seminaarissa Ypäjällä Ypäjä 12.3.2016 Ilkka Klemolan esitys Mestarikasvattajat-hankkeen 1. luentosarjaan. Esityksessä pohditaan pinnallisesti lähinnä lämminveristen hevosten kasvattamiseen ja jalostamiseen liittyviä aihepiirejä

Lisätiedot

Suomenhevosen geneettisen vaihtelun arviointi sukupuutiedoista

Suomenhevosen geneettisen vaihtelun arviointi sukupuutiedoista Jalostuspäivät 10.2.2016 Suomenhevosen geneettisen vaihtelun arviointi sukupuutiedoista Asko Mäki Tanila Helsingin yliopisto Jalostuspäivät AMT 2016 1 Sillon tlee hyvä vuas, kom pyhämiäste ja joulun välill

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö Merisuo & Storm 2 Sisältö Opettajalle.................................... 3 Leijona ja hiiri (kansansatua mukaellen).............. 5 Kyyhkynen ja muurahainen (La Fontainea mukaellen).. 8 Korppi ja muurahainen

Lisätiedot

Jalostus on merkittävä tuotantopanos

Jalostus on merkittävä tuotantopanos Jalostus on merkittävä tuotantopanos Nuorsonnit poistuvat - genomisonnit tilalle Jalostusohjelma muuttuu Pirkko Taurén pirkko.tauren@faba.fi Jalostustyön vaiheet Seuranta (geneettinen edistyminen) ja muutokset

Lisätiedot

MaitoManagement 2020. Risteytysopas

MaitoManagement 2020. Risteytysopas Risteytysopas Lypsyrotujen risteytys on lisääntynyt maailmalla. Suomessa perimältään heikkotasoisia lypsylehmiä siemennetään yleisesti liharotuisten sonnien siemenellä, mutta eri lypsyrotujen risteyttäminen

Lisätiedot

1. Tehtäväsarja. Keskustele kokeen pitäjän kanssa hänen ehdottamastaan aiheesta!

1. Tehtäväsarja. Keskustele kokeen pitäjän kanssa hänen ehdottamastaan aiheesta! 1. tétel 1/2. oldal 1. Tehtäväsarja Suullinen koe koostuu kolmesta arvioitavasta osasta. Tehtävissä 2 ja 3 kokeen suorittajalla on noin puoli minuuttia aikaa tehtävien miettimiseen. Koe alkaa johdattelevalla

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Kotitehtävä 6 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä KUUDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Lapsen kehitystä tukevat kasvatusmenetelmät ovat yksi sijais- ja adoptiovanhemmuuden

Lisätiedot

Pepén tie uuteen päiväkotiin

Pepén tie uuteen päiväkotiin Pepén tie uuteen päiväkotiin Tämä on tarina kunnan päiväkodin rakentamisesta. Päättävistä aikuisista, kunnan sedistä ja tädeistä, päiväkotia odottavista lapsista sekä päiväkotien rakentajasta. MEIDÄN

Lisätiedot

JALOSTUSTUTKIMUKSEN SUUNTIA JA TULOKSIA EUROOPASTA. Markku Saastamoinen MTT Hevostutkimus

JALOSTUSTUTKIMUKSEN SUUNTIA JA TULOKSIA EUROOPASTA. Markku Saastamoinen MTT Hevostutkimus JALOSTUSTUTKIMUKSEN SUUNTIA JA TULOKSIA EUROOPASTA Markku Saastamoinen MTT Hevostutkimus perinteisestä suorituskyvyn jalostustavoitteissa ja tutkimuksessa on painopistettä siirretty kestävyyteen, terveyteen,

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Hevosen alkionsiirrot nykytilanne ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Tiina Reilas Tampere 10.3.2015

Hevosen alkionsiirrot nykytilanne ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Tiina Reilas Tampere 10.3.2015 Hevosen alkionsiirrot nykytilanne ja tulevaisuuden mahdollisuudet Tiina Reilas Tampere 10.3.2015 Historiaa Maailman ensimmäiset alkionsiirtovarsat syntyivät 1970 luvun alussa Kaupalliset alkionsiirrot

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 Ratsastuskurssit Vko 26 alkeiskurssi 27.6-1.7.2016 Opettaja Heidi Kivi HINTA 195 Tehoalkeet: Onko nyt aika nousta ratsaille? Hyvä startti esimerkiksi

Lisätiedot

Lämpimästi tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa! Lämpimästi tervetuloa! KIERTOTALOUDEN MONET MAHDOLLISUUDET Järjestää Digi Toilet Systems Oy Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman hanke DTS-menetelmä orgaanisen jätteen kompostointi Päivän tavoitteena

Lisätiedot

Vastuuta ja valikoimaa

Vastuuta ja valikoimaa interventio Vastuuta ja valikoimaa Keinoja nuorten ruokailuympäristön kehittämiseen ETM Sini Garam Leipätiedotus ry 2.12.2008 Lapsista terveitä aikuisia ravitsemusta parantamalla julkisen ja yksityisen

Lisätiedot

SUOMALAISEN LÄMMINVERISEN RATSUHEVOSEN (FWB) JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMALAISEN LÄMMINVERISEN RATSUHEVOSEN (FWB) JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut 31.7.2015 2015 SUOMALAISEN LÄMMINVERISEN RATSUHEVOSEN (FWB) JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomalainen lämminverinen ratsuhevonen (FWB) Suomalainen lämminverinen ratsuhevonen

Lisätiedot

ETT:n Eläintautivakuutusseminaari 16.3.2016. Yli-tervalan Maatila Tuomo Anttila

ETT:n Eläintautivakuutusseminaari 16.3.2016. Yli-tervalan Maatila Tuomo Anttila ETT:n Eläintautivakuutusseminaari 16.3.2016 Yli-tervalan Maatila Tuomo Anttila Taustatietoa Hiehohotellitoimintaa vuodesta 2011 Asiakkaana 10 tilaa Tällä hetkellä 450 hiehoa Vasikat tulevat 3kk:n iässä

Lisätiedot

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat. Helmet Pirtti, Jyväskylä 24.1.2017 Pentti Seuri Tutkija,

Lisätiedot

Puoliveriratsujen jalostusarvostelu ja sen kehittäminen. Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjä Minna Mäenpää Suomen Hippos ry

Puoliveriratsujen jalostusarvostelu ja sen kehittäminen. Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjä Minna Mäenpää Suomen Hippos ry Puoliveriratsujen jalostusarvostelu ja sen kehittäminen Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjä Minna Mäenpää Suomen Hippos ry Esityksen taustaa Väitöstilaisuus Åsa Viklund, SLU, 23.9.2010 Genetic Evaluation

Lisätiedot

10.12.2013 VUONOHEVOSTEN JALOSTUSARVOSTELU 2014 1. JALOSTUSARVOSTELUN PERUSTEET

10.12.2013 VUONOHEVOSTEN JALOSTUSARVOSTELU 2014 1. JALOSTUSARVOSTELUN PERUSTEET 10.12.2013 VUONOHEVOSTEN JALOSTUSARVOSTELU 2014 1. JALOSTUSARVOSTELUN PERUSTEET Vuonohevosten kantakirjaan merkitseminen perustuu alkuperäkantakirjan Norsk Hestesenter:n vaatimuksiin. Vuonohevosten jalostusarvostelun

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Oriin vaikutus tamman tiinehtymiseen

Oriin vaikutus tamman tiinehtymiseen Oriin vaikutus tamman tiinehtymiseen Jenni Sairanen Helsingin Yliopisto, Kotieläintieteen laitos. Jenni.Sairanen@helsinki.fi Esityksen pohjana väitöstutkimukseni osat: Sukusiitoksen ja muiden geneettisten

Lisätiedot

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Miten avioero satuttaisi osapuolia mahdollisimman vähän? Belgiassa Lowenin ja Gentin yliopistoissa on

Lisätiedot

Näkökulmia biopolttoaineiden ilmastoneutraalisuuteen palaako kantojen myötä myös päreet?

Näkökulmia biopolttoaineiden ilmastoneutraalisuuteen palaako kantojen myötä myös päreet? Näkökulmia biopolttoaineiden ilmastoneutraalisuuteen palaako kantojen myötä myös päreet? www.susbio.jyu.fi Sisältö Johdanto miten tähän outoon tilanteen on tultu? Hiilitaseet metsässä Entä kannot? Fokus

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunnassa

Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunnassa Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunnassa Nykytoiminnan ja kehittämistarpeiden kartoittaminen - kysely alan toimijoille Hevostaloutta harjoittavan nimi Tallin / Yrityksen nimi Lähiosoite Postinumero (

Lisätiedot

rekisteriin. Varsat voidaan Ypäjällä myös kylmäpolttomerkata, kuumapolttomerkkaus ei Suomessa ole sallittua.

rekisteriin. Varsat voidaan Ypäjällä myös kylmäpolttomerkata, kuumapolttomerkkaus ei Suomessa ole sallittua. Suomen Trakehnerhevosyhdistys ry yhteistyössä Suomen Hannoveryhdistyksen kanssa järjestää rekisteröimis- ja kantakirjaustilaisuuden sekä tammatestin Suomessa syntyneille trakehner-rotuisille hevosille

Lisätiedot

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle?

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle? Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

243, Verkkoloimi 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00. Toimitus maksutta! Koot ja hinnat:

243, Verkkoloimi 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00. Toimitus maksutta! Koot ja hinnat: Verkkoloimi 243, 00 Paras loimi sinulle, joka haluat hevosellesi Back on Track -vaikutuksen ympäri vuoden käyttämällä samaa loimea. Ohutta keraamista kangasta peittää ohut verkkokangas, joka hengittää

Lisätiedot

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? Mikä ihmeen kaari? Tavaran

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Matti Kivelä KESKI-EUROOPAN EUROOPAN BIOENERGIA MALLIEN TOTEUTTAMINEN SYSMÄSSÄ

Matti Kivelä KESKI-EUROOPAN EUROOPAN BIOENERGIA MALLIEN TOTEUTTAMINEN SYSMÄSSÄ Matti Kivelä KESKI-EUROOPAN EUROOPAN BIOENERGIA MALLIEN TOTEUTTAMINEN SYSMÄSSÄ TYÖN LÄHTÖKOHDAT Yksi isysmä ähankkeen tulevaisuusryhmän kiinnostus energiakysymyksiin. Oma mielenkiinto. Voisiko ik Saksasta

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Työhyvinvointi Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa Heli Heikkilä ja Laura Seppänen ESIMERKKI 1: Raideliikenteen hallinta 1/2 Liikenneohjaajasta kalustonkäytönohjaajaksi Liikenteenohjaus ei

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Finnish Higher Level VASTAUKSET I Tehtävä: Vastaa kaikkiin kysymyksiin. 1. Selitä omin sanoin seuraavat

Lisätiedot

Arkkitehtuurien tutkimus Outi Räihä. OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit. Darwin-projekti. Johdanto

Arkkitehtuurien tutkimus Outi Räihä. OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit. Darwin-projekti. Johdanto OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit 1 Arkkitehtuurien tutkimus Outi Räihä 2 Darwin-projekti Darwin-projekti: Akatemian rahoitus 2009-2011 Arkkitehtuurisuunnittelu etsintäongelmana Geneettiset algoritmit

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot