Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22."

Transkriptio

1 Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: toukokuuta 2015

2 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös, virallinen ruotsinkielinen versio löytyy annin järjestäjän, Eminova Fondkommission AB:n, kotisivuilta www. eminova.se. Mikäli versioissa on ristiriitoja on ruotsinkielinen versio määräävä. Määritelmät Tässä esitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä, ellei toisin mainita: Ahola Transport, Yhtiö tai Konserni Oyj Ahola Transport Abp, Y-tunnus: , tai riippuen asiayhteydestä, koko konserni tai yksittäinen tytäryhtiö. Talletustodistus Ruotsalainen talletustodistus (Svenskt depåbevis). Jokainen talletustodistus edustaa yhtä A-osaketta Oyj Ahola Transport Abp:ssa. Euroclear Sweden AB rekisteröi talletustodistukset ISIN-koodilla: SE Talletustodistuksilla käydään kauppaa lyhenteellä AHOLA A SDB. Osakeomistaja Riippuen asiayhteydestä, nykyinen tai tuleva osakkeen tai talletustodistuksen haltija Ahola Transportissa. Euroclear Euroclear Sweden AB, Y-tunnus Eminova, Sijoituspalveluyhteisö tai Talletuslaitos Eminova Fondkommission AB, Y-tunnus: Esite Tämän esitteen on laatinut Ahola Transportin hallitus osakeantia varten. Tämä muistio ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä prospectus (2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument). Eminova Fondkommission on sijoituspalveluyhteisö yhtiölle, annin pääjärjestäjä ja on avustanut Yhtiötä tämän muistion laatimisessa. Muistion tietojen liittyessä Yhtiöön, irtisanoutuu Eminova kaikesta vastuusta suhteessa Yhtiön omistajiin ja suhteessa kaikkiin välittömiin ja välillisiin seurauksiin johtuen sijoituspäätöksestä tai muista päätöksistä jotka osittain tai kokonaan perustuvat tämän muision tietoihin Erimielisyydet jotka perustuvat tämän muistion tietoihin ja niihin liittyvät oikeudelliset asiat ratkaistaan yksinomaan Ruotsin tuomioistuimissa. Ruotsin lakia sovelletaan yksinomaan tähän muistioon, mukaan lukien tähän muistioon liittyviin asiakirjoihin. Tämä muistio on käännös, alkuperäinen ruotsinkielinen on määräävä. Tietoa sijoittajalle Sijoitusmahdollisuutta ei tarjota omistajille tai sijoittajille joiden kotipaikka on USA, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Singapore, Hongkong, Japani tai Etelä-Afrikka, tai muu maa jossa antiin osallistuminen edellyttäisi ylimääräistä muistiota, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä jotka eivät sisälly Ruotsin lainsäädäntöön tai jotka ovat ristiriidassa lain kanssa. Merkintäetuoikeuksia, maksettuja väliaikaisia osakkeita tai muita Ahola Transportin antamia arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä United States Securities Act 1933 alla, eikä minkään Yhdysvaltain osavaltio- tai Kanadan maakuntalain alla. Tämän takia mitään arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Hakemukset hankkia talletustodistuksia joka on ristiriidassa edellä mainitun kanssa voidaan katsoa mitättömäksi ja jättää huomiotta. Informaatiota markkinasta ja tulevaisuudesta Tämä esite sisältää historiallista markkinainformaatiota. Jos tiedot ovat peräisin kolmannelta osapuolelta vastaa Yhtiö siitä että informaatio on esitetty oikealla tavalla. Yhtiö ei ole tietoisesti jättänyt pois sellaisia seikkoja jotka tekisivät tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja suhteessa alkuperäiseen lähteeseen. Yhtiö ei tehnyt riippumatonta tarkastusta tiedoista minkä vuoksi Yhtiö ei voi taata niiden tarkkuutta, kattavuutta tai oikeellisuutta. Yhtiö ei ole tietoinen mistään kolmannesta osapuolesta jolla on olennaisia intressejä suhteessa Yhtiöön. Tiedot jotka koskevat tulevaisuutta tässä esitteessä, kuten lausunnot ja olettamat yhtiön tulevasta kehityksestä ja markkinatilanteesta perustuvat nykyisiin olosuhteisiin, esitteen julkaisemisen ajankohtana. Tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuutta koska ne liittyvät ja ovat riippuvaisia olosuhteista joihin Yhtiö ei voi vaikuttaa. Mitään vakuutusta siitä että tämän esitteen tulevaisuutta koskevat tiedot toteutuvat ei siksi anneta (suoraan tai epäsuoraan). Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai korjaamaan lausuntojaan uuden informaation tullessa tämän muistion julkaisemisen jälkeen. Liitteenä olevat asiakirjat Tätä muistiota tulee lukea vuosikertomusten (jaksot sekä ) kanssa, joka liitetään viittaamalla. Aktietorget Yhtiöt, jotka ovat noteerattuja AktieTorgetilla, ovat sitoutuneet noudattamaan AktieTorgetin listaussopimusta (Noteringsavtal), mikä tarkoittaa että yritysten on varmistettava, että osakkeenomistajat ja muut markkinaosapuolet saavat tarkat, välittömät ja samanaikaisen tiedon kaikista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön osakkeen hintaan. Listaussopimus löytyy AktieTorgetin verkkosivuilta, aktietorget.se/companylistingagreement. aspx. Lisäksi yhtiöiden on luonnollisesti nuodatettava muita sovellettavia lakeja, asetuksia ja suosituksia jotka koskevat kaikkia yhtiöitä jotka ovat listattu AktieTorgetilla. AktieTorget on ATS Finans AB:n omistama tytäryhtiö joka on Finanssivalvonnan tarkastuksen alainen yhtiö. AktieTorget toimii ns. MTF-markkinapaikkana. Lait ja asetukset ovat lievemmät yhtiöille jotka ovat listattuja ns. MTF-markkinapaikkana kuin yhtiöille jotka ovat listattu säännellyllä markkinalla. Suuri osa näistä laista ja asetuksista on kuitenkin sisällettynä AktieTorgetin listaussopimuksessa (Noteringsavtal). AktieTorget tarjoaa tehokkaan kaupankäyntijärjestelmän joka on niiden pankkien ja välittäjien saatavilla, jotka ovat liitetty Nasdaq Stockholmiin. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa, joka haluaa ostaa tai myydä osakkeita (jotka ovat listattu AktieTorget:illa) voivat käyttää tavallista pankkia tai välittäjää. Osakekursseja voi seurata AktieTorgetin kotisivuilta ( useimpien online välittäjien sivuilta sekä sivuilta joissa on taloudellista tietoa. Esitteen saatavuus Tämä esite ja viitteeksi liitetyt asiakirjat on saatavilla sähköisessä muodossa Yhtiön verkkosivuilta, Eminovan verkkosivuilta, se sekä Privanet Pankkiiriliike Oy:n verkkosivuilta, Tilintarkastajan lausunnot Tilinpäätökset on Yhtiön tilintarkastajan tarkastamia, lisäksi seuraavaat tiedot muistiossa ovat tarkastettuja: Proformalaskelmien laatimisperiaatteet on tarkastettu siitä osalta että ne noudattavat yhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. 2

3 Sisältö Tärkeää tietoa 2 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Riskit 6 Kutsu 8 Tausta ja perusteet 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Ehdot ja ohjeet merkitsijälle 11 Ahola-konsernin liiketoiminta 12 Historia 20 Markkinat 22 Hallitus ja johtavat toimenhaltijat 24 Osakepääoma ja omistussuhteet 28 Juridiset tiedot ja muita tietoja 30 Taloudellinen tieto 31 Talletusehdot Ahola Transportissa 39 Yhtiöjärjestys 42 Yhteystiedot 44 Yhtiötietoa Yrityksen nimi Oyj Ahola Transport Abp Kotipaikka Kokkola, Suomi Y-tunnus Perustamispäivä 10. maaliskuuta, 2009 Perustamismaa Suomi Yritysmuoto Osakeyhtiö Soveltuva laki Suomen laki 3 Osoite Indolantie Kokkola, Suomi Puh: Kotisivu Sähköposti

4 Tiivistelmä Liiketoiminta Ahola Transport on perheomisteinen logistiikkakonserni, joka on tarjonnut kuljetuspalveluita jo 60 vuoden ajan. Yhtiö toimii nykyisin pääasiallisesti Ruotsissa, Suomessa, Baltian maissa sekä KIE-maissa (Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa), ja se on alusta lähtien pyrkinyt räätälöimään palveluita asiakkaiden todellisten kuljetus- ja logistiikkatarpeiden mukaisiksi. Asiakaslähtöiset logistiikkaratkaisut ovat Aholan pääasiallinen kilpailuetu, sillä perinteisten kuljetusliikkeiden tarjoamat palvelut perustuvat yleensä staattiseen linjaverkostoon ja välilastauskeskuksiin. Ahola tarjoaa myös projekti- ja erikoiskuljetuksia, mikä tuo lisää kilpailuetua muihin kuljetusliikkeisiin nähden. Räätälöityjen logistiikkapalvelujen kysynnän odotetaan kasvavan myös jatkossa. Yksi tärkeistä tähän vaikuttavista tekijöistä on valmistusalalla toimivien yritysten entistä virtaviivaisemmat tuotannon ja toimitusten suunnitteluperiaatteet. Tällaisista periaatteista on käytetty viime vuosikymmeninä englanninkielisiä termejä justin-time tai lean production. Lyhykäisyydessään ne tarkoittavat sitä, että raaka-aineiden, materiaalien, osien tai muiden tuotteiden on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Konsepti pienentää kustannuksia, vähentää pääoman sitoutumista ja parantaa toimitusvarmuutta. Hyvässä suhdannevaiheessa periaatteet parantavat voittomarginaaleja, ja tuotanto voidaan nopeammin sovittaa kysynnän heikkenemiseen. Monissa lean-periaatetta soveltavissa yrityksissä tämä tarkoittaa sitä, että tavara on voitava noutaa ja/tai toimittaa tietyllä kellonlyömällä. Tällaisten asiakkaiden on hankala sovittaa tuotantosuunnitelmiaan kiinteisiin ajolistoihin. Ahola Transportin dynaamisten kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjonta perustuu vuosien kokemukseen kuljetusten ja logistiikan optimoinnista. Yhtiö on toimintavuosiensa aikana soveltanut kokemustaan käytäntöön toimiviksi rutiineiksi sekä ylläpitänyt ja päivittänyt menetelmiin liittyvää dokumentaatiota. Tuloksena syntyi Ahola Online -liiketoimintakonsepti. Ahola oivalsi jo varhain IT-tuen arvon, ja optimointimenetelmät tietokoneistettiin perätysten. Tämän olennaisen tärkeän työkalun kehitystyötä johdetaan siihen erikoistuneessa Oy Attracs Ab -tytäryhtiössä. Attracs Online -niminen järjestelmä on hallituksen arvion mukaan tämän hetken edistynein logistiikkayrityksille ja niiden asiakkaille suunnattu liiketoimintajärjestelmä. Konserni Ahola Transport on konsernin emoyhtiö. Nykyinen rakenne muodostettiin vuonna 2014 valmistauduttaessa konsernin listaukseen. Konserniin kuuluu seuraavaat omistetut tytäryhtiöt: Ahola Transport AB Ruotsi Baltic Translog OÜ Viro Ahola Transport Sp z.o.o Puola Oy AT Cargo Ab Suomi Oy AT Motortrans Ab Suomi Oy AT Special Transport Ab Suomi Oy Attracs Ab Suomi Hallitus Hallitukseen kuuluu: Martti Vähäkangas, puheenjohtaja Ida Saavalainen Nils Ahola Lars Ahola Anette Björkman Vähäkangas ja Björkman ovat riippumattomia yhtiön pääomistajasta, Oy Ahola Group Ab:sta. Taloudellinen kehitys Alla olevat kaaviot osoittavat vuosittaisen liikevaihto ja voitto kehityksen Aholan kuljetus- ja logistiikkatoiminnalle vuodesta 1985 lähtien. Koosteet koskevat niitä yhtiöitä jotka harjoittavat vastaavaa liiketoimintaa*, riippumatta aikaisemmista konsernirakenteista Liikevaihdon kehitys Liikevoiton kehitys * = koosteiden luvut ovat peräisin kunkin yhtiön tilinpäätöksestä. Itse koosteet eivät ole tilintarkistettuja. 4

5 Omistus Ahola Group omistaa Yhtiöstä ennen antia noin 98 prosenttia. Ahola Groupin omistaa veljekset Hans, Lars, Nils ja Rolf Ahola (51,1%, 16,63%, 16,63%, 16,63%). Loput 2 prosenttia Yhtiöstä omistaa henkilöstö ja seuraavan sukupolven edustajat vuodesta 2014 lähtien. Nämä omistavat B-sarjan osakkeita. Jos uusmerkinnän kohteena olevat osakkeet merkitään kokonaisuudessaan, omistus jakautuu tämän jälkeen seuraavasti: Ahola Group: 84,1 B-osakkaat: 1,7 Muut: 14,2 Yhteensä: 100,0 Tarjous lyhyesti Tarjottu arvopaperi: Ruotsalainen talletustodistus (Svenska depåbevis, SDB). Jokainen edustaa uusia liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita Merkintähinta: 1,15 / talletustodistus Yhtiöarvo: 15 M ( pre-money ) Merkintäjakso: toukokuuta 2015 Minimimerkintä: 460 talletustodistusta (529 ) Arvioitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä Aktietorgetmarkkinapaikalla: 23. kesäkuuta 2015 Täyteen merkittynä (nykyinen ja Ruotsissa alkanut anti) tulevat uudet osakkeet ( kpl) edustamaan noin 14,4 prosenttia yhtiön äänistä ja oikeuttamaan noin 14,2 prosenttiin tulevista osingonmaksuista. Samanaikainen anti Antiin saa osallistua suomalaiset sijoittajat. Anti tulee olemaan samanaikainen aiemmin päätetystä, ruotsin yleisölle suunnatusta annista. Antien ehdot ovat samat (lukuun ottamatta ensimmäistä merkintäpäivää ja merkintävaluuttaa) koskien hinnoittelua, viimeistä merkintäpäivää sekä tarjottua arvopaperia. Tämän lisäksi on Ruotsin annin koko korkeintaan EUR 2,49 M. Allokointi antien välillä Allokointiperusteet ylimerkintätilanteessa ovat molemmille anneille samat, mikä tarkoittaa että liikkeesenlaskun tulot yhteensä, tilanteesta riippumatta, ei tule ylittämään 2,49 M. Tämän lisäksi, suomalaisille sijoittajille ei missään tapauksessa allokoida osakkeita yli 1,3 M arvosta, mikä vastaa täyteen merkittyä antia suomessa. Aktietorget Yhtiö on hakenut talletustodistusten, jotka edustavat Yhtiön A-osakkeita, ottamista kaupankäynnin kohteeksi Aktietorget-markkinapaikalle. Hakemus hyväksyttiin 7. huhtikuuta 2015 edellyttäen että uusien omistajien määrä on vähintään 200 kpl. Yhtiöt, jotka ovat noteerattuja AktieTorgetilla, ovat sitoutuneet noudattamaan AktieTorgetin listaussopimusta (Noteringsavtal), mikä tarkoittaa että yritysten on varmistettava, että osakkeenomistajat ja muut markkinaosapuolet saavat tarkat, välittömät ja samanaikaisen tiedon kaikista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön osakkeen hintaan. Listaussopimus löytyy AktieTorgetin verkkosivuilta, CompanyListingAgreement.aspx. Lisäksi yhtiöiden on luonnollisesti nuodatettava muita sovellettavia lakeja, asetuksia ja suosituksia jotka koskevat kaikkia yhtiöitä jotka ovat listattu AktieTorgetilla. AktieTorget on ATS Finans AB:n omistama tytäryhtiö joka on Finanssivalvonnan tarkastuksen alainen yhtiö. AktieTorget toimii ns. MTF-markkinapaikkana. Lait ja asetukset ovat lievemmät yhtiöille jotka ovat listattuja ns. MTF-markkinapaikkana kuin yhtiöille jotka ovat listattu säännellyllä markkinalla. Suuri osa näistä laista ja asetuksista on kuitenkin sisällettynä AktieTorgetin listaussopimuksessa (Noteringsavtal). AktieTorget tarjoaa tehokkaan kaupankäyntijärjestelmän joka on niiden pankkien ja välittäjien saatavilla, jotka ovat liitetty Nasdaq Stockholmiin. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa, joka haluaa ostaa tai myydä osakkeita (jotka ovat listattu AktieTorget:illa) voivat käyttää tavallista pankkia tai välittäjää. Osakekursseja voi seurata AktieTorgetin kotisivuilta ( useimpien online välittäjien sivuilta sekä sivuilta joissa on taloudellista tietoa. Markkina Koska markkinoilla vaaditaan yhä täsmällisempiä toimituksia ja pääomatehokkuutta, maantiekuljetusten odotetaan lisääntyvän Euroopassa myös jatkossa. Kehitykseen vaikuttavat myös toimiva tieverkosto ja entistä tehokkaampi ajoneuvotekniikka. Kasvun odotetaan jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen suhdannevaihteluista huolimatta. Euroopan komission liikenteen ja energian pääosaston raportin mukaan kuljetuspalveluiden kysyntä kasvaa seuraavien 15 vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa. Taloudelliset tavoitteet Hallitus ei tavallisesti anna tarkkoja ennusteita, mutta nyt se on kuitenkin päättänyt julkaista yksinkertaistetun tiivistelmän Yhtiön taloudellisista tavoitteista seuraaville viidelle vuodelle. Strategian mukaisesti toimintaa pyritään aluksi tehostamaan tuloksen parantamiseksi. Sen jälkeen tavoitellaan hallittua kannattavuuden kasvua 5 7 %:lla vuodessa. Kannattavuus on tarkoitus kaksinkertaistaa (Liikevoitto-tasolla) viiden vuoden kuluessa. 5

6 Riskit Ahola Transport altistuu liiketoiminnassaan muiden yritysten tapaan erilaisille riskeille. Yhtiön kasvumahdollisuuksien arvioinnissa onkin erittäin tärkeää ottaa huomioon olennaiset riskit. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaisuudessaan, joten hänen on tehtävä kokonaisarviointi tämän esitteen sisältämien muiden tietojen sekä ulkoisia tekijöitä koskevien tietojen perusteella. Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttaa useita tekijöitä, joihin Yhtiö ei pysty vaikuttamaan, sekä monia tekijöitä, joiden vaikutuksiin Yhtiö pystyy omilla toimillaan varautumaan. Alla esitetyt riskitekijät ovat niitä, joilla katsotaan olevan eniten vaikutusta Yhtiön tulevaan kehitykseen. Mahdollisten riskitekijöiden luetteloa ei tule katsoa täydelliseksi, eikä esitysjärjestys ilmennä tekijöiden tärkeysjärjestystä. Liiketoimintaan liittyvät riskit Riippuvaisuus avainhenkilöistä Yhtiön toiminta riippuu siitä, miten hyvin se pystyy rekrytoimaan, kehittämään ja pitämään palveluksessaan päteviä henkilöitä. Yhtiön organisaatio on toistaiseksi kooltaan rajoittunut. Riskinä on, ettei Yhtiö pysty tarjoamaan kaikille avainhenkilöille tyydyttäviä työoloja toimialallaan tai läheisillä toimialoilla vallitsevassa kilpailutilanteessa. Avainhenkilöiden lähteminen Yhtiöstä ja epäonnistuminen tarvittavien avainhenkilöiden rekrytoinnissa voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan. Myyntimahdollisuuksien menettäminen Riskinä on, että Yhtiö ei virhearviointien, epäonnistuneen markkinoinnin tai kilpailijoiden toimien vuoksi pysty saavuttamaan riittäviä liikevaihtovolyymeja, jotta odotettu laajentuminen tai taloudellinen kehitys voisi toteutua. Jos Yhtiön myynti ei kehity odotetusti, tämä voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön asemaan ja kykyyn luoda tuottoa. Kilpailu Osa Yhtiön kilpailijoista on monikansallisia yrityksiä, joilla on mittavat taloudelliset resurssit. Jonkin kilpailijan merkittävä panostus voi aiheuttaa riskin myynnin heikkenemisestä ja markkinaosuuksien menettämisestä. Lisäksi kansainvälisesti toimivat yhtiöt, jotka tällä hetkellä harjoittavat liiketoimintaa lähialueilla, voivat päättää aloittaa toiminnan Yhtiön markkina-alueella. Lisääntynyt kilpailu voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön myyntiin ja tulokseen tulevaisuudessa. Poliittiset ja sääntelyyn liittyvät riskit Ahola Transport harjoittaa liiketoimintaa useissa eri maissa. Lakien, verojen, tullimaksujen, vaihtokurssien ja muiden ulkomaisia yrityksiä koskevien ehtojen muutokset voivat aiheuttaa riskejä. Yhtiöön vaikuttavat myös toimintamaiden poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät. Lisäksi mahdolliset kotimaassa tehtävät poliittiset päätökset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan. Edellä mainitut tekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan ja tulokseen. Kasvun hallinta Organisaation kasvun myötä Yhtiön on jatkuvasti kehitettävä tehokkaita suunnittelu- ja johtamisprosesseja. Jos Yhtiö epäonnistuu nopean kasvuvauhdin hallinnassa, tällä voi olla epäedullinen vaikutus liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Tulevaa markkinoiden kehitystä koskeva epävarmuus Yhtiön toimintamarkkinoilla odotetusta kasvusta ja liiketoimintamahdollisuuksien pysyvyydestä ei ole varmuutta. Riskinä onkin, että markkinat kehittyvät Yhtiön kannalta epäedulliseen suuntaan makrotaloudellisten tekijöiden muutosten, teknisen kehityksen, uusien säädösten tai muiden väistämättömien ulkoisten tekijöiden vuoksi, ja tällä voi olla tuottoja ja laajentumismahdollisuuksia rajoittava vaikutus. Yritysostoihin liittyvät riskit Yritysten tai toimintojen ostaminen voi auttaa kaupallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Riskinä on, että yritysostoista ei saada odotettuja hyötyjä, mikä voi väliaikaisesti tai pitkällä aikavälillä hidastaa Yhtiön kehittymistä sekä vaikuttaa haitallisesti Yhtiön tulevaisuudennäkymiin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Riippuvaisuus sopimuskuljetusliikkeistä Yhtiö on riippuvainen sopimuskuljetusliikkeiden saatavuudesta. Vaikka saatavuuden odotetaan jatkuvan hyvänä myös tulevaisuudessa, kuljetusliikkeiden tarjontaan vaikuttavat kuljetusmarkkinoiden muutokset voivat heikentää kuljetuskapasiteetin saatavuutta ja siten vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön kasvuun ja tuloskehitykseen. Leasingrahoitus Konsernin kuljetuskalusto on suurilta osin rahoitettu leasingsopimusten avulla. Tämä tarkoittaa että korkotasot, Yhtiön rahoituksellinen asema sekä muut olosuhteet rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa Yhtiön kustannusrakenteeseen. Mikäli leasingehdot huonontuvat on riskinä Yhtiön kannattavuuden heikentyminen ja täten kyky maksaa osinkoa. Leasingjakson päättyessä Yhtiöllä on mahdollisuus lunastaa kalusto. Mikäli Yhtiö epäonnistuu kaluston myynnissä vaikuttaa tämä myös kannattavuuteen negatiivisesti. Valuuttakurssiriskit Yhtiöllä on asiakkaita ja yksiköitä eri maissa, joten se myös harjoittaa liiketoimintaa eri valuutoissa. Tähän liittyy aina valuuttakurssien vaihtelusta johtuva kurssitappioriski. 6

7 Osakekauppaan liittyvät riskit Markkinoiden yleisiin suhdannevaihteluihin liittyvä riski Pääomamarkkinoiden ja suhdanteiden yleinen kehitys voi aika ajoin vaikuttaa markkinoiden näkemykseen Yhtiön talletustodistusten arvosta. Riskinä on, että markkinoiden mielenkiinto Yhtiön talletustodistuksia tai toimialaa kohtaan ei ajoittain tai pysyvästi ole riittävällä tasolla, jotta osakekurssi vahvistuisi. Riskinä on myös, että osakekurssi voi laskea merkittävästi. Kaupankäynti AktieTorgetmarkkinapaikassa Yhtiö on hakenut talletustodistustensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi AktieTorgetmarkkinapaikassa, joka on niin sanottu monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (Multilateral Trading Facility, MTF). AktieTorget hyväksyi Yhtiön hakemuksen Tällaisessa markkinapaikassa yhtiöille ei aseteta yhtä tiukkoja tiedottamis- ja hallintovaatimuksia kuin säännellyissä markkinapaikoissa ( pörssissä ) noteeratuille yhtiöille. Sijoittaminen yhtiöön, jonka osakkeilla käydään kauppaa MTF-markkinapaikassa, voi siten tuoda mukanaan enemmän riskejä kuin pörssinoteerattuihin yhtiöihin sijoittaminen. Kaupankäynnin likviditeetti Kaupankäynti Yhtiön talletustodistuksilla ei ehkä ole riittävän likvidiä. Tämä voi edistää kaupankäyntikurssin heilahtelua. Kaupankäynnin rajallinen likviditeetti voi myös hankaloittaa hankittujen talletustodistusten myyntiä. Ei ole takuita siitä, että Ahola Transportin talletustodistuksia voidaan myydä haltijan kannalta kulloinkin hyväksyttävään kurssiin. Yhtiön omistusrakenne Yhtiön omistusrakenne voi ajan mittaan muuttua talletustodistusten listaamisen jälkeen. Riskinä on, että nykyinen omistusrakenne muuttuu Yhtiön laajentuessa. Tällöin Yhtiön liiketoiminnan suuntaviivat voivat muuttua Yhtiön hallituksen nykyisin asettamista poikkeaviksi. Vakuudettomat merkintäsitoumukset Yhtiö on tehnyt kirjallisen sopimuksen merkintäsitoumuksista useiden eri osapuolten kanssa. Merkityille summille ei ole annettu vakuuksia ennakkomerkintänä, pankkitakauksena, panttina/ kiinnityksinä tai vastaavina menettelyinä. Riskinä onkin, että jos yksi tai useampi merkintäsitoumuksen antajista ei täytä sitoumustaan, tämä voi vaikuttaa uusmerkinnän lopputulokseen siten, ettei Yhtiö saa kokoon odotettua pääomaa. Osakkeiden myynti Rajoitusaikoja ja muita vastaavia velvoitteita ei ole. Niinpä riskinä on, että joku osakkeenomistajista myy vastaisuudessa merkittävän määrän osakkeita, jolloin osakekurssi voi laskea. Arvostamisriski Tulevan merkinnän hinnoitteluperusteena on käytetty Yhtiön omistajien ja hallituksen harkintaa ja arvioita, jotta Yhtiön arvo voitaisiin määrittää kohtuulliseksi ja kiinnostavaksi. Hinnoittelun virhearvioita ei voida sulkea pois, joten riskinä on, että osakekurssin kehitys ei tilapäisesti tai pysyvästi vastaa osakkeenomistajien vaatimuksia ja odotuksia. Valuuttakurssiriski Yhtiön talletustodistuksilla käydään kauppaa Ruotsin kruunuissa, kun taas Yhtiön raportointivaluutta on euro. On siten mahdollista, että valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa haitallisesti kaupankäyntikurssiin. 7

8 Kutsu 29. huhtikuuta 2015 päätti Oyj Ahola Transport Abp:n ylimääräinen yhtiökokous laskea liikkeeseen uusia osakkeita,etuoikeudesta poiketen, noteeraukseen ruotsalaiseen AktieTorget markkinapaikkaan. Talletustodistuksella tarkoitetaan tässä tarjouksessa ruotsalaista arvopaperia joka edustaa yhtä osaketta suomalaisessa konserniemoyhtiössä, Oyj Ahola Transport Abp:ssa. Talletustodistusten liikkeeseenlaskua sovelletaan yhtiön kotipaikan olessa muu maa kuin markkinapaikan kotipaikka. Talletustodistukset emittoi Eminova Fondkommission AB, joka myös tallettaa yhtiön osakkeet. Talletustodistus antaa haltijalleen lähes identtiset oikeudet kuten osakeomistus Ahola Transportissa olisi antanut. Täten Teidät kutsutaan tämän muistion ehtojen mukaisesti osallistumaan talletustodistusten merkintään.täyteen merkittynä korotetaan osakepääomaa 0.7 M, eurosta euroon. Liikkeesenlaskun tuloista kertyvät 0.7 M osakepääomaan, ja noin 0.6 M vapaaseen omaan pääomaan. Osakkeiden lukumäärää korotetaan , osakkeesta osakkeeseen. Merkintäjakso alkaa 7. toukokuuta ja päättyy 22. toukokuuta Täyteen merkittynä lisätään Yhtiöön noin 1.3 M uutta pääomaa. Tarjous suunnataan suomalaisille sijoittajille. Ruotsissa on meneillään samanaikainen anti. Tarjottu arvopaperi Tarjous koskee talletustodistusten ostoa, joista kukin edustaa yhtä liikkeeseen laskemia uusia A-sarjan osakkeita Oyj Ahola Transport Abp:ssa, hintaan 1.15 EUR/ talletustodistus. Minimimerkintä on 460 talletustodistusta (529 SEK). Merkintäsitoumukset 0.75 M annista on taattu merkintäsitoumuksilla. Tarkempi kooste löytyy sivulta 30. Lock up -sopimus Pääomistaja Ahola Group on sopimuksessa Yhtiön kanssa sitoutunut olemaan myymättä Yhtiön osakkeita 12 kuukauden aikana ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lähtien. Sitoutuminen vastaa noin 90% pääomistajan osakkeista. Valuutat ja raportointi Kaupankäynti talletustodistuksilla käydään Ruotsin kruunuissa. Yhtiön raportointi on euroissa. Yhtiö toimittaa tilinpäätöstietoja seuraavan aikataulun mukaisesti: Osavuosikatsaus tammi - maalis Puolivuotiskatsaus Osavuosikatsaus tammi - syys Arvostus Arvon määrityksessä on Yhtiön hallitus mm. lähtökohtaisesti tarkastellut hinnoittelukertoimia ja avainlukuja verrattavissa olevista yhtiöstä kuljetusja logistiikka-alalta. Ennustettujen kassavirtojen diskonttausta ei olla tarkasteltu. Yhtiön arvo ennen antia ( pre-money arvo ) on 15 M, ja vastaa sitä arvoa jolla työntekijät ja perheen nuorempien sukupolvien jäsenet merkitsivät yhtiön osakkeita vuoden 2014 aikana. Hallitus on pyrkinyt löytämään arvostustason jossa nykyisille ja tuleville omistajille tarjotaan hyvät edellytykset sijoituksen arvonnousulle. Samanaikainen anti Antiin saa osallistua suomalaiset sijoittajat. Anti tulee olemaan samanaikainen aiemmin päätetystä, ruotsin yleisölle suunnatusta annista. Antien ehdot ovat samat (lukuun ottamatta ensimmäistä merkintäpäivää ja merkintävaluuttaa) koskien hinnoittelua, viimeistä merkintäpäivää sekä tarjottua arvopaperia. Tämän lisäksi on Ruotsin annin koko korkeintaan EUR 2,49 M. Allokointi antien välillä Allokointiperusteet ylimerkintätilanteessa ovat molemmille anneille samat, mikä tarkoittaa että liikkeesenlaskun tulot yhteensä, tilanteesta riippumatta, ei tule ylittämään 2,49 M. Tämän lisäksi, suomalaisille sijoittajille ei missään tapauksessa allokoida osakkeita yli 1,3 M arvosta, mikä vastaa täyteen merkittyä antia suomessa. Laimennus Täyteen merkittynä tulee uudet osakkeet edustamaan noin 14,4 prosenttia Yhtiön osakkeista. Järjestelykustannukset Järjestelykustannukset arvioidaan olevan noin 180 tuhatta euroa. Vakuutus Muutoin viitataan tämän muistion tietoihin, jonka on laatinut Oyj Ahola Transport Abp:n hallitus osakeannista johtuen. Yhtiön hallitus, joka on esitetty muualla tässä muistiossa, on vastuussa sisällöstä ja vakuuttaa että, parhaan käsityksensä mukaan, esitetyt tiedot ovat todenmukaisia eikä mitään ole jätetty pois joka vaikuttaisi muistion sisältöön. Muistiossa sisältyvät tiedot on asianmukaisesti toistettu ja hallituksen parhaan käsityksen mukaan sellaisien kyseisten kolmansien osapuolten tietoja ei ole jätetty pois, joka tekisi toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Kokkola 9. huhtikuuta 2015 Hallitus Martti Vähäkangas Puheenjohtaja Anette Björkman Lars Ahola Nils Ahola 8 Ida Saavalainen

9 Tausta ja perusteet Ahola Transport on perheomisteinen logistiikkakonserni, joka on tarjonnut kuljetuspalveluita jo 60 vuoden ajan. Yhtiö toimii nykyisin pääasiallisesti Ruotsissa, Suomessa, Baltian maissa sekä KIE-maissa (Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa), ja se on alusta lähtien pyrkinyt räätälöimään palveluita asiakkaiden todellisten kuljetus- ja logistiikkatarpeiden mukaisiksi. Asiakaslähtöiset logistiikkaratkaisut ovat Aholan pääasiallinen kilpailuetu, sillä perinteisten kuljetusliikkeiden tarjoamat palvelut perustuvat yleensä staattiseen linjaverkostoon ja välilastauskeskuksiin. Ahola tarjoaa myös projekti- ja erikoiskuljetuksia, mikä tuo lisää kilpailuetua muihin kuljetusliikkeisiin nähden. Paikoillaan seisovat tavarat vievät kallista varastotilaa, sitovat pääomaa ja heikentävät siten kannattavuutta. Yhtiön johdonmukainen erikoistuminen asiakaslähtöisiin kuljetuksiin on ollut menestyksekäs strategia, joka vastaa erinomaisesti aikakriittisten kuljetusten kasvavaan kysyntään markkinoilla. Useimmat tuotantoalalla toimivat yritykset vaativat nykyisin jatkuvia ja tarkkoja toimituksia tuotantohäiriöiden välttämiseksi. Ahola Transport on vuosikymmenten ajan kehittänyt logistiikkaratkaisuja yhdessä lukuisten asemansa vakiinnuttaneiden ja vaativien asiakkaiden kanssa, ja Yhtiöllä onkin toimialaansa nähden erityisen pitkäaikaisia liikesuhteita. Aholan tarjoamien dynaamisten logistiikkapalvelujen periaatteena on tiivistetysti se, että suoria kuljetuksia tarjotaan mahdollisimman laajasti ja välilastausten tarve pyritään minimoimaan tai eliminoimaan kokonaan. Yhtiöllä on joitakin strategisesti sijoiteltuja kuljetuskeskuksia ( hubia ), ja se panostaa kuljetusten jatkuvaan suunnitteluun edistyksellisten optimointiperiaatteiden avulla. Ahola Transport kehittää Attracs-tytäryhtiössä jatkuvasti omaa IT-järjestelmäänsä Attracs Onlinea, joka on olennaisen tärkeä työkalu päivittäisessä suunnittelussa. Yhtiön hallituksen mukaan avoimilta markkinoilta puuttuu tämäntyyppinen IT-ratkaisu, mikä antaa Aholalle selvän kilpailuedun markkinoilla, joilla dynaamisia logiikkapalveluita vaaditaan koko ajan enemmän. Aholan toiminta käsittää tällä hetkellä lähes 400 kuorma-autoa. Kalusto on hankittu suurelta osin Aholan tai sopimusalihankkijoiden tekemillä leasingsopimuksilla. Tämän vuoksi Yhtiön taseen loppusumma ei sisällä liikkuvaa kalustoa merkittävässä määrin. Yhtiön liikevaihto on jo monen vuoden ajan kasvanut tasaisesti ja johdonmukaisesti, ja se oli viimeiseltä 12 kuukauden jaksolta noin 100 milj. euroa. Saatavilla olevat tilastot osoittavat, että kuljetus- ja logistiikkapalveluiden kokonaiskysyntä Euroopan markkinoilla jatkaa kasvuaan vallitsevista taloudellisista suhdanteista huolimatta. Logistiikka-alan kannattavuuteen vaikuttavat kuitenkin sekä yritysten sisäiset että ulkoiset tekijät. Kuten edellä on mainittu, Ahola on jo vuosien ajan panostanut merkittävästi konseptinsa kehittämiseen. Suomen vientiteollisuus on jo jonkin aikaa hiipunut, ja Yhtiön vahva kasvu on tuonut mukanaan lisäkustannuksia. Konsernin johto käynnisti reilu vuosi sitten tuloksen parantamiseen tähtäävän ohjelman, joka on jo tähän mennessä parantanut katteita ja jonka odotetaan vaikuttavan Yhtiön tuloskehitykseen positiivisesti myös lähivuosina. Hallitus ei tavallisesti anna tarkkoja ennusteita, mutta nyt se on kuitenkin päättänyt julkaista yksinkertaistetun tiivistelmän Yhtiön taloudellisista tavoitteista seuraaville viidelle vuodelle. Strategian mukaisesti toimintaa pyritään aluksi tehostamaan tuloksen parantamiseksi. Sen jälkeen tavoitellaan hallittua kannattavuuden kasvua 5 7 %:lla vuodessa. Kannattavuus on tarkoitus kaksinkertaistaa EBITtasolla viiden vuoden kuluessa. Aholan osakkeiden uusmerkinnän perustelut ovat seuraavat: - Yhtiö voi laskea liikkeeseen markkinoilla noteerattuja osakkeita vastikkeeksi mahdollisista tulevista strategisista yritysostoista. - Yhtiö saa käyttöönsä uuden pääomalähteen tulevia laajentumismahdollisuuksia silmälläpitäen. - Yhtiö katsoo, että merkinnän tuoma läpinäkyvyys markkinoiden suuntaan parantaa entisestään Aholan erikoistuneen logistiikkatarjonnan tunnettuutta ja siihen kohdistuvaa mielenkiintoa sekä vahvistaa Aholan tavaramerkin luotettavaa mainetta. Suunnitellun merkinnän arvioidaan myös luovan paremmat edellytykset omistajaperheen sukupolvenvaihdokselle, joka on ajankohtainen joidenkin vuosien kuluttua. Hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää tämänhetkisen liiketoiminnan tarpeisiin seuraavien 12 kuukauden ajaksi ja senkin jälkeen. Yhtiön osakkeiden noteeraamista edeltävän uusmerkinnän tarkoituksena on ensisijaisesti luoda riittävän laaja omistuspohja, jotta osakkeille muodostuisi vilkas kaupankäynti. Toinen tärkeä peruste on oman pääoman vahvistuminen uusmerkinnän seurauksena. Vahvistuminen parantaa konsernin luottoluokitusta, mikä puolestaan mahdollistaa pienemmät leasing-kustannukset. Koska Yhtiö hankkii pääosan liikkuvasta kalustostaan leasing-sopimuksilla, tämä vaikutus voi pienentää kustannuksia merkittävästi. Tulevasta uusmerkinnästä saatavat varat aiotaan käyttää dynaamisten logistiikkapalveluiden tarjoamisessa tarvittavien menetelmien ja tukijärjestelmien kehittämiseen sekä Yhtiön markkina- ja myyntitoiminnan vahvistamiseen. Jälkimmäisellä panostuksella tavoitellaan muun muassa suurempia markkinaosuuksia sekä Ruotsissa että Norjassa. 9

10 Toimitusjohtajan katsaus Isäni ja minä seisoimme Kokkolan kuorma-autokeskuksessa eräänä syksyisenä aamuna vuonna Seudun kuljettajat olivat kokoontuneet jakamaan päivän ajot keskenään. Kohta tarjolle tuli hieman hankalampi tehtävä: naapurikunnassa sijaitsevalle sementtitehtaalle piti viedä hiekkakuormia, joiden piti työnjohtajan vaatimuksesta olla perillä tietyllä kellonlyömällä. Muut kuljettajat empivät hieman niin vaativan tehtävän edessä, mutta isä otti toimeksiannon vastaan ja sanoi minulle: Kysytään työnjohtajalta tarkemmin, mitä hän haluaa, niin eiköhän se siitä! Ahola-konserni on ollut perheen omistuksessa 60 vuotta. Olen seurannut Yhtiön historiaa suuren osan tuosta ajasta ja nähnyt omin, miten paljon kuljetus- ja logistiikka-alalla on tapahtunut. Esimerkiksi ajoneuvotekniikka ja sen myötä kapasiteetti, turvallisuus, ajomukavuus ja ympäristövaikutukset ovat kehittyneet huimasti. Aholassa on myös huomattu, että kuljetusasiakkaiden vaatimukset ovat samaan aikaan muuttuneet, ja asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen on ollut meille vähintään yhtä tärkeää kuin pysytteleminen mukana tekniikan kehityksessä. Monet asiakkaistamme ovat maailmanmarkkinoilla erittäin menestyviä ja osaavia toimijoita, jotka tarvitsevat liiketoimintaansa räätälöityjä kuljetus- ja logistiikkapalveluja. Ilman avointa ja suoraa kommunikaatiota, joka kuuluu Ahola Transportin ydinarvoihin, emme olisi saavuttaneet sitä luottamusta, jonka ansiosta olemme pystyneet luomaan pitkiä asiakassuhteita. Taisin siis oppia jotakin tuona syysaamuna vuonna Ahola Transport on vakavarainen yritys, jolla on vakaa liikevaihdon kehitys ja vahva kassavirta. Toimimme vakiintuneella, ankarasti kilpaillulla alalla. Olemme kaikkien vuosien aikana säilyttäneet hyvin asemamme markkina-alueillamme, toimineet voitollisesti useimpina vuosina (vuodesta 1985 lähtien joka vuosi) ja liikekonseptimme dynaamisista kuljetus- ja logistiikkapalveluista on yhä ajanmukaisempi. AktieTorget-markkinapaikassa toteutettavan uusmerkinnän myötä Ahola Transportista tulee tärkeä toimija entistä useammille ihmisille. Me perustajaperheen jäsenet aiomme jatkossakin pyrkiä säilyttämään ydinarvot, joille Yhtiön toiminta on perustettu: Tarjontamme, kokonaisvastuumme, avoimuutemme ja kunnioituksemme yksilöitä kohtaan lähtevät aina asiakkaiden tarpeista. Noteerauksen myötä uudet omistajamme, asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja muut sidosryhmät pystyvät seuraamaan liiketoimintaamme jatkuvan raportoinnin kautta. Odotan tätä jo innokkaasti ja uskon, että siirtymisemme julkiseksi yhtiöksi edistää liiketoimintaamme entisestään. Tähänastista liiketoimintaamme leimanneet ydinarvot ovat mielestäni vähintäänkin yhtä sopivat osakemarkkinoille! Uskon, että Ahola Transportiin sijoittaminen on hyvä vaihtoehto, jos osaa arvostaa kypsiä yhtiöitä, joilla on pitkä tasaisen kasvun ja historia hyvästä oman pääoman tuotosta, mutta joka on edelleen riittävän pieni ja elinvoimainen voidakseen jatkaa kasvuaan yrittäjähenkisesti ja joustavasti vielä monien vuosien ajan. Olen varma siitä, että voimme jatkossakin olla yhtä ylpeitä yrityksestämme kuin nyt, kun kutsumme sinut mukaan Ahola Transportin omistajaksi. Tervetuloa! Hans Ahola Tähänastista liiketoimintaamme leimanneet ydinarvot ovat mielestäni vähintäänkin yhtä sopivat osakemarkkinoille! 10

11 Ehdot ja ohjeet merkitsijälle Oyj Ahola Transport Abp:n ylimääräinen yhtiökokous teki päätöksen yleisölle suunnatusta annista jossa lasketaan liikkeelle enintään uutta osakketa ja kerätään yhtiöön korkeintaan 1.3 M uutta pääomaa hintaan 1.15 EUR per osake. Arvopaperi ja merkintähinta Osakkeita edustavat Euroclearissa Ruotsalaiset talletustodistukset (Svenska Depåbevis, SDB). Talletustodistukset merkitään 1,15 EUR hintaan. Minimimerkintä: 460 kpl. Talletustodistusten ISIN-koodi on SE Kaupankäynti talletustodistuksilla Talletustodistukset eivät tällä hetkellä ole kaupankäynnin kohteena, mutta otetaan kaupankäynnin kohteeksi Aktietorget MTF:llä annin jälkeen. Suunniteltu ensimmäinen kaupankäyntipäivä on 23. kesäkuuta Lyhenne: AHOLA SDB A Merkintäjakso Talletustodistusten merkintä tapahtuu 7. toukokuuta 2015 alkaen ja loppuu 22. toukokuuta Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa. Merkintä Merkintä tapahtuu täyttämällä merkintälomake, joka voidaan ladata Yhtiön kotisivuilta, www. aholatransport.fi sekä Privanet Pankkiiriliike Oy:n kotisivuilta, www. privanet.fi/ahola. Lomake toimitetaan: Privanet Pankkiiriliike Oy Korkeavuorenkatu Helsinki Vaihtoehtoisesti: Faksi: +358 (0) S-posti: Tärkeää tietoa (Suomenkielinen tiivistelmä) (HUOM! Epävirallinen käännös. Alkuperäinen teksti löytyy ruotsinkielisestä muistiosta, joka löytyy annin järjestäjän Eminova Fondkommission AB:n kotisivuilta, se) Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) ( ) on Finanssivalvonnan alainen arvopaperiyhtiö. Eminovalla on oikeus harjoittaa lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) lain mukaista liiketoimintaa Tarjottuja arvopapereita ei ole tarkoitus eikä tulla rekisteröimään muuhun maahaan kuin Ruotsiin. Niitä ei tämän takia tulla tarjoamaan myytäväksi maassa jossa osallistumiseen vaaditaan lisäksi prospektia, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä jotka eivät sisälly Ruotsin lainsäädäntöön tai jotka ovat ristiriidassa lakiin, säädökseen tai säännökseen tässä maassa. Allekirjoitettu hakemuslomake valtuuttaa Eminovan tekemään annin ehtojen mukaisia osto-, myyntitai merkintätoimeksiantoja. Toimeksiantoon ei sovellu distans- och hemförsäljningslag lain mukaista peruuttamisoikeutta ( Ångerrätt ) (Vastaa kuluttajasuojalakia suomessa). (skannattu merkintäomake) Merkintälomakkeen tulee olla Privanet Pankkiiriliikkeellä viimeistään 22. toukokuuta Puutteellisesti tai virheellisesti täytetyt lomakkeet voidaan jättää huomioimatta. Ainoastaan yhden merkintälomakkeen lähettäminen on sallittua. Huomioikaa että lomake on sitova. Mikäli merkintä on tai enemmän tulee lomakkeeseen liittää kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli kyseessä on juridinen henkilö tulee rekisteriote joka osoittaa nimenkirjoitusoikeudet lisätä. Erityiset ohjeet Nordnet-asiakkaille Suomalaiset sijoittajat joilla on asiakkuus Nordnetissa löytävät erityiset ohjeet henkilökohtaisillaan kirjautumissivuillaan Nordnetissä. Emissiolaitos Eminova Fondkommission AB Barnhusgatan 16, Stockholm Sverige, Puhelin: +46 (0) Faksi: +46 (0) Ilmoitus myöntämisestä ja maksusta Ilmoitus talletustodistusten myöntämisestä tulee Eminovan lähettämän laskun yhteydessä. Tämä maksetaan laskun ohjeiden mukaisesti. Lähettäminen arvioidaan tapahtuvan 12. Toukokuuta Myönnetyt talletustodistukset maksetaan käteisellä ja laskun ohjeiden mukaisesti viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa myöntämisestä. Mitään viestiä ei lähetetä niille joille merkintää ei myönnetty. Osallistumisoikeus Henkilöt joiden kotipaikka on muu kuin Suomi eivät saa osallistua antiin. Hakemuksen allekirjoitus ei luo asiakassuhdetta Eminova Fondkommission AB:hen. Julkaistussa informaatiossa on kuvattu arvopapereihin sijoittamiseen liittyviä riskejä. Sijoittajan tulee lukea tarkasti läpi julkaistu informaatio ennen arvopapereiden merkitsemistä tarjouksen mukaisesti. Arvopapereiden hinta ilmenee julkaistuista materiaaleista. Yllämainittujen hintojen lisäksi tulevat kulut, esimerkiksi verot tai välityspalkkiot, eivät kuulu Eminovalle, Eminova ei maksa niitä, eikä niitä voi kohdistaa Eminovalle. Henkilötiedot käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Eminova ei vastaa tietoteknisistä ongelmista merkinnän, maksun tai hakemuslomakkeen toimituksen yhteydessä. Arvo-osuustilin tulee olla avattu hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Valitukset merkkinän liittyviin seikkoihin voidaan lähettää postitse: Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Barnhusgatan 16, 4tr., Stockholm, Sverige. Myöntämisperusteet Oyj Ahola Transport Abp:n hallitus päättää talletustodistusten myöntämisestä. Tavoite on että mahdollisimman monelle henkilölle myönnetään talletustodistuksia. Ylimerkkinnän sattuessa voi talletustodistusten myöntäminen tapahtua ainoastaan osittain tai ei ollenkaan, merkintäaikomuksesta poiketen. Allokointiperusteet ylimerkintätilanteessa ovat molemmille anneille samat, mikä tarkoittaa että liikkeesenlaskun tulot yhteensä, tilanteesta riippumatta, ei tule ylittämään 2,49 M. Tämän lisäksi, suomalaisille sijoittajille ei missään tapauksessa allokoida osakkeita yli 1,3 M arvosta, mikä vastaa täyteen merkittyä antia suomessa. Annin tuloksen julkistaminen Yhtiö julkistaa annin tuloksen julkistaminen lehdistötiedotteessa mahdollisimman nopeasti annin päätyttyä. Oikeus osinkoon Uudet talletustodistukset oikeuttavat osinkoon tilikaudesta 2015 lähtien, edellyttäen että uudet talletustodistukset ovat rekisteröity ja kirjattu Euroclearin rekisteriin ennen osinkomaksun täsmäytyspäivää. Sovellettava laki Talletustodistukset myönnetään ruotsin osakeyhtiönlain alla (Aktiebolagslagen (2005:551)) ja talletustodistuksiin sovelletaan Ruotsin lakia. Talletustodistushaltijan oikeus osinkoon, oikeuteen äänestää yhtiökokouksessa, merkintäetuoikeus uusannissa ja niin edelleen määritetään osittain talletusehdoissa, osittain yhtiön yhtiöjärjestyksessä, joka löytyy yhtiön kotisivuilla, ja osittain ruotsin osakeyhtiölaissa (Aktiebolagslag (2005:551)) Mahdollisessa reklamaatiotilanteessa tulee asia nostaa esille kohtuullisessa ajassa tilanteen synnyttyä. Muutoin voi oikeus reklamaatioon hävitä. Mahdollisessa riitatilanteessa voi kuluttaja kääntyä Allmänna reklamationsnämnden:in puoleen (Box 174, Stockholm, telefon +46 (0) , Soveltuva laki on Ruotsin lainsäädäntö.

12 Ahola-konsernin liiketoiminta Dynaamiset kuljetus- ja logistiikkapalvelut Ahola Transport on logistiikkakonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Kokkolassa. Yhtiö on toiminut jo 60 vuotta, ja se on näihin päiviin asti ollut saman perustajaperheen omistuksessa. Yhtiö on tuona aikana kehittynyt liiketoiminnaltaan vakiintuneeksi kuljetus- ja logistiikkapalvelujen toimittajaksi lukuisille asiakkaille Ruotsissa, Suomessa, Baltiassa sekä KIE-maissa. Nykyisestä liikevaihdosta noin 38 prosenttia tulee tätä nykyä Suomen markkinoilta. Aholan liiketoiminta eroaa perinteisten kuljetusliikkeiden toimintatavasta yhdessä merkittävässä suhteessa: logistiikkapalvelut sovitetaan asiakkaiden tarpeisiin, ei nykyisen linjaverkoston, ajolistojen ja välilastausterminaalien mukaan. Asiakasyritysten kuljetustarpeita analysoidaan tarkasti, ja Aholan palveluista tuleekin usein nopeasti olennainen osa asiakkaan tuotantoja logistiikkatoimintoja. Ahola-konserniin kuuluu myös erikois- ja projektikuljetuksia tarjoava yritys, joka parantaa entisestään Yhtiön mahdollisuuksia vastata tiettyjen asiakkaiden teknisesti vaativiin kuljetustarpeisiin. Ahola markkinoi omaa asiakaslähtöistä logistiikkakonseptiaan dynaamiset kuljetus- ja logistiikkapalvelut -käsitteellä. Kuten tämän esitteen muusta sisällöstä käy ilmi, Yhtiöllä on konseptin ansiosta nykyisin sopimuksia useiden suurten konsernien kanssa, joilla on toimipisteitä ja asiakkaita Itämeren alueen maissa ja Euroopassa ja joiden tavaramerkit tunnetaan ympäri maailmaa. Monet näistä liikesuhteista saivat alkunsa jo useita vuosikymmeniä sitten, ja ne ovatkin epätavallisen kestäviä ankarasti kilpaillulla kuljetusalalla. Räätälöityjen logistiikkapalvelujen kysynnän odotetaan kasvavan myös jatkossa. Yksi tärkeistä tähän vaikuttavista tekijöistä on valmistusalalla toimivien yritysten entistä virtaviivaisemmat tuotannon ja toimitusten suunnitteluperiaatteet. Tällaisista periaatteista on käytetty viime vuosikymmeninä englanninkielisiä termejä justin-time tai lean production. Lyhykäisyydessään ne tarkoittavat sitä, että raaka-aineiden, materiaalien, osien tai muiden tuotteiden on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Konsepti pienentää kustannuksia, vähentää pääoman sitoutumista ja parantaa toimitusvarmuutta. Hyvässä suhdannevaiheessa periaatteet parantavat voittomarginaaleja, ja tuotanto voidaan nopeammin sovittaa kysynnän heikkenemiseen. Monissa lean-periaatetta soveltavissa yrityksissä tämä tarkoittaa sitä, että tavara on voitava noutaa ja/tai toimittaa tietyllä kellonlyömällä. Tällaisten asiakkaiden on hankala sovittaa tuotantosuunnitelmiaan kiinteisiin ajolistoihin. Ahola-konsernin dynaamisten logistiikkapalveluiden konsepti on kasvanut rinta rinnan pohjoismaisen valmistusteollisuuden onnistuneesti käyttöön ottaman lean-tuotannon myötä. Hallitus ei näe merkkejä siitä, että trendi olisi hiipumassa, joten hallituksen arvion mukaan Ahola Transportin strategia dynaamisista kuljetus- ja logistiikkapalveluista on kiinni ajassa ja tällaisia palveluita kysytään myös vastaisuudessa. Perinteiset maantiekuljetukset (vasen kuva) ovat tyypillisesti rakennettu usean kuljetusyhtiön aikataulujen ja terminaaliverkostojen ympärille. Tämä johtaa monimutkaisiin ja vaikeasti hallittaviin kuljetuksiin useilla jälleenlastauksilla ja pitkillä odotusajoilla. Ahola-konsernin konsepti (oikea kuva) tarkoittaa käytännössä sitä että kuljetusten optimointiin panostetaan merkittävästi ja Ahola kantaa vastuun koko kuljetuksen ajan. Lopputuloksena on nopeammat kuljetukset, tarkat nouto- ja luovutusajat ja mahdollisuus seurata jokaista kuljetusta reaaliajassa. Konsepti soveltuu erityisen hyvin asiakasyhtiöille joissa logistiikkatoiminnot ovat integroitu osa tuotanto- ja jakelutoimintaa 12

13 Liiketoiminnan resurssit ja operatiiviset toiminnot Keskitetyt toiminnot Pääkonttori vastaa markkinoinnista, myynnistä, tavaramerkin kehittämisestä, operatiivisesta johdosta, suunnittelusta ja tuotannon johtamisesta. Ahola hallinnoi keskitetysti myös kalustoa, tavarankuljettajia, varustamosopimuksia ja kaluston rahoitus-/leasingsopimuksia. Kalustohankintoja ja rahoituspalvelusopimuksia hyödynnetään myös sopimuskuljettajien kalustohankintojen rahoituksessa, mikä mahdollistaa edullisemmat määräalennukset. Emoyhtiö omistaa kaikki kuljetustoimeksiannot ja asiakassopimukset. Paikalliset tytäryhtiöt Ahola-konserniin kuuluu kolme Yhtiön kokonaisuudessaan omistamaa tytäryhtiötä, jotka vastaavat toiminnasta kukin omassa maassaan: Oy AT Cargo Ab, Suomi Ahola Transport AB, Ruotsi Ahola Transport SP z o.o, Puola Baltic Translog, Viro Konsernin organisaatio on kuvattu tarkemmin sivulla 26. Attracs Online, Aholan keskitetty liiketoimintajärjestelmä Ahola Transportin dynaamisten kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjonta perustuu vuosien kokemukseen kuljetusten ja logistiikan optimoinnista. Yhtiö on toimintavuosiensa aikana soveltanut kokemustaan käytäntöön toimiviksi rutiineiksi sekä ylläpitänyt ja päivittänyt menetelmiin liittyvää dokumentaatiota. Tuloksena syntyi Ahola Online -liiketoimintakonsepti. Ahola oivalsi jo varhain IT-tuen arvon ja johtaa tämän olennaisen tärkeän työkalun kehitystyötä siihen erikoistuneessa Oy Attracs Ab -tytäryhtiössä. Attracs Online -niminen järjestelmä on hallituksen arvion mukaan tämän hetken edistynein logistiikkayrityksille ja niiden asiakkaille suunnattu liiketoimintajärjestelmä. Attracs Online -järjestelmä sisältää kuljetusalalle ja tavarantoimittajille kehitetyn Transport Management System (TMS) -järjestelmän sekä toimitusketjujen hallintaan tarkoitetun Supply Chain Execution (SCE) -ratkaisun. Järjestelmä sisältää ainutlaatuisia toimintoja, joilla voidaan samassa ympäristössä luoda dynaamisia reittejä yksittäisiä ajoja varten, tehdä reaaliaikaisia laskelmia sekä tarkastella yksittäisten kuljetustoimeksiantojen etenemistä. Itse kehitetty ohjelmisto ja optimointialgoritmit on työstetty yhteistyössä kuljetusten optimointiin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa. Attracs Online on merkittävä strateginen resurssi Aholan dynaamiselle kuljetus- ja logistiikkatarjonnalle, eikä sitä ole vielä tuotu laajemmin muiden logistiikka-alan toimijoiden saataville. Järjestelmää käyttää Aholan lisäksi tällä hetkellä kolme muuta toimijaa, ja joitakin osajärjestelmiä vielä muutama muu asiakas. Jos Yhtiö päättää myydä järjestelmää avoimilla markkinoilla, se toisi konsernille lisää tuottovirtoja. Lisätietoja Oy Attracs Ab:stä on osoitteessa

14 Kuljetuskeskukset Aholalla on kolme kuljetuskeskusta (eli hubia ). Niissä välilastaukset voidaan tehdä nopeasti trukeilla, joiden edistykselliset terminaalilaitteistot ovat yhteydessä keskitettyyn kuljetusten suunnitteluyksikköön. Kuljetuskeskukset eivät ole perinteisiä purku- ja lastausterminaaleja, vaan ne koostuvat pikemminkin isoista ja tasaisista pinnoista sekä säältä suojaavista rakennelmista, joihin ajoneuvot voivat ajaa sisään lyhytaikaista kuorman optimointia varten. Kuljetuskeskuksissa ei varastoida tavaraa, vaan yksittäiset tavaralähetykset siirretään nopeasti ajoneuvosta toiseen toimitettavaksi tehokkaasti eteenpäin. Keskitetty tuotantojohto määrittää kaikki kuljetuskeskuksissa tehtävät toimenpiteet etukäteen ja saa reaaliaikaisen kuittauksen niiden valmistumisesta. Myös kuljettajilla on jatkuvasti ajantasaiset lastaustiedot käytettävissään, ja he voivat ajoneuvoissaan seurata välilastauksen etenemistä sekä tarkistaa kuljetustoimeksiannon tulevat vaiheet. Kuorman optimoinnit määritetään Aholan oman Attracs Online -liiketoimintajärjestelmän (ks. sivu 11) optimointitoimintojen avulla. 15

15 Asiakkaat Yhtiöllä on noin aktiivista asiakasta. Yhtiön 10 suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on noin 39 prosenttia. Yhdenkään osuus ei yksinään ylitä 10:tä prosenttia. Yksittäisen suuren asiakkaan menettäminen ei toisin sanoen ole merkittävä riski Yhtiön toiminnan jatkumiselle Seuraavasta taulukosta näkyy, miten liikevaihto jakautui Ahola-konsernin 10 suurimman asiakkaan kesken toimintavuonna Taulukossa on myös mainittu, miten kauan liikesuhde on kestänyt: 1 9,4% ,0% ,2% ,9% 5 5 2,8% ,4% ,4% 3 8 1,7% ,4% ,3% 2 Yhteensä 39 % Historiallisesti mikään yhtiö ei ole vastannut yli 10 prosentista yhtiön liikevaihdosta, mutta merkittävän viimeaikaisen fuusion takia on mahdollista että kyseinen asiakasyhtiö kasvaa yli 10 prosenttiin. Ahola on kuitenkin pystynyt säilyttämään pitkät liikesuhteet asiakkaidensa kanssa. Hallituksen mukaan tästä voidaan paljolti kiittää yksilöllisiä logistiikkaratkaisuja, jotka on laadittu yhteistyössä asiakasyritysten kanssa. Tässä muistiossa ei ole julkistettu yksittäisiltä nimetyiltä asiakkailta tulevan liikevaihdon suuruutta. Aholalla on kuitenkin voimassa olevia merkittäviä logistiikkasopimuksia muun muassa seuraavien yritysten kanssa: IKEA StoraEnso Scania Volvo SSAB Tibnor Elgiganten Asiakas Osuus liikevaihdosta Asiakassuhde, vuosia Aholan tarjoamat kuljetustyypit Ahola Transportin asiakkaat toimivat pääosin teollisuuden ja kaupan aloilla, ja niillä on kuljetuksille tiukat toimitusvarmuus- ja joustavuusvaatimukset. Tavaravirrat koostuvat mm. teräksestä, paperista, pakkausmateriaaleista, koneenosista, huonekaluista ja kulutustavaroista. Lisäksi Yhtiö tarjoaa erikois- ja projektikuljetuksia. Valtaosassa kuljetustoimeksiannoista, yli 90 prosentissa, lähettäjä ja vastaanottaja ovat eri maissa. Ahola ei toistaiseksi tarjoa bulkkikuljetuksia. Yhtiöllä ei ole säiliöautoja, eikä se tarjoa lämpötilavalvottuja kuljetuksia. Tehostamisohjelma Aholan liikevaihto on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana voimakkaasti. Kasvun myötä on syntynyt tarve kustannusten valvonnalle ja tehostamistoimille. Vuonna 2013 käynnistettiin ohjelma, jonka tarkoituksena on kasvattaa konsernin EBIT-marginaalia. Toimenpiteillä tähdätään ennen kaikkea marginaalin pysyvään parantamiseen väliaikaisten säästövaikutusten sijaan, ja ne ovat jo vaikuttaneet tulokseen positiivisesti. Ohjelman ensimmäinen virstanpylväs saavutettiin vuoden 2014 lopulla, jolloin oli saavutettu lähes 2 M kustannussäästöt vuoden 2013 kustannustasoon verrattuna. Ohjelmaa on jatkettu ja tavoitteita tarkistettu vuodelle Koko liiketoimintaa koskeva ohjelma on yksi Yhtiön pitkäaikaisen taloudellisen strategian kulmakivistä. Ohjelma on odotettujen ja jo saavutettujen tulosten perusteella yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi Aholan hallitus on päättänyt julkistaa Yhtiön yleisen taloudellisen tavoitteen EBIT-tuloksen kaksinkertaistamisesta viiden vuoden kuluessa liikevaihdon jatkuvan kasvun myötä. Ohjelman tärkeimpiä toimenpiteitä ovat tähän asti olleet seuraavat: - kannattavuuden parantaminen liikkuvan kaluston myynnin myötä, - huolto- ja kunnossapitotoiminnan järkeistäminen, sekä - organisaation tarkistaminen ja henkilöstöresurssien tehokkaampi hyödyntäminen. Nämä toimet ovat yhdessä tuoneet enemmän kustannussäästöjä kuin ohjelmaa käynnistettäessä ennakoitiin. Seuraavassa on esimerkkejä käynnistetyistä panostuksista, joiden odotetaan tuovan lisäsäästöjä seuraavina vuosina: - kuljetusten optimointitoiminnan kehittäminen edelleen, - leasing-sopimusten ja joidenkin kiinteiden kustannusten läpikäyminen ja uusiminen, sekä - suunnitellut toimenpiteet Keski- ja Itä-Euroopan kuljetusten katteiden parantamiseksi. Muita odotettavissa olevia katteiden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka eivät kuitenkaan kuulu käynnistettyyn tehostamisohjelmaan, ovat esimerkiksi onnistunut siirtyminen järjestelmään, jossa asiakkaat voivat tilata kuljetukset suoraan Internetissä. 16

16 Muutokset ja strategia Ahola-konsernin hallitus on määritellyt kolme tärkeintä ulkoista tekijää, joiden odotetaan vaikuttavan Yhtiön tulevaan kehitykseen ja kilpailuasemaan: 1. Dynaamisten logistiikkaratkaisujen kysyntä jatkuu. 2. Kuljetusalan katteisiin kohdistuu paineita todennäköisesti myös tulevaisuudessa. 3. Kuljetusala on riippuvainen yleisestä suhdannetilanteesta. Aholan hallitus on näiden tietojen perusteella hahmotellut joitakin tärkeitä strategisia suuntaviivoja: - Logistiikan optimoinnin edistyksellisten tukijärjestelmien sekä dynaamisten logistiikkaratkaisujen tarjonnan kehittämistä jatketaan. Attracsin toimintaa pidetään strategisena resurssina. - Taloudellisten tulosennusteiden rutiineja ja ohjelmia seurataan jatkuvasti. Jo käynnistetyt ohjelmat ovat parantaneet katteita ja osoittaneet, että lisää kustannussäästöjä voidaan saavuttaa. - Markkinointia ja myyntityötä lisätään. Ahola Transport on rakentanut vuosien mittaan vahvan tavaramerkin, ja Yhtiöllä on monia hyviä asiakasreferenssejä, joten edellytykset kannattavalle liikevaihdon kasvulle ovat edelleen hyvät. - Liiketoimintaa harjoitetaan niin, että asiakkaat, joille Aholan liikekonsepti voi luoda selvää lisäarvoa ja joiden tavaravirrat ja markkinat ovat vähiten alttiita suhdannevaihteluille, ovat markkinointityössä etusijalla. - Aholan liiketoiminta on kehitetty suurelta osin luomalla vahvat asiakassuhteet ja ylläpitämällä niitä, ja Yhtiön luonnetta suhteita luovana yrityksenä täytyy vaalia ja laajentaa myös jatkossa Verkkokaupan kasvu on myös yksi Yhtiöön vaikuttavista ulkoisista tekijöistä. Kehitys tuo muutoksia logistiikkapalvelujen kysyntään, ja on strategisesti tärkeää, että Yhtiö on kehityksessä mukana ja sopeuttaa logistiikkakonseptiaan voidakseen hyödyntää tätä trendiä. Laatu ja ympäristö Laatusertifiointi Ahola Transport on jo vuosien ajan soveltanut ISO 9001:1994 -standardin mukaista laatujärjestelmää, jonka Yhtiö päivitti vuonna 2004 uudistettua ISO 9001:2000 -laatustandardia vastaavaksi. Laatujärjestelmän on sertifioinut Den Norske Veritas. Ympäristösertifiointi Ahola Transport sai ISO ympäristösertifikaatin vuonna Yhtiön ympäristötyössä tärkeimpiä painopistealueita ovat täyttöasteen parantaminen, polttoaineen kulutuksen pienentäminen sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden kehittäminen. Ahola Transport julkaisee vuosittain ympäristöraportin, jossa selostetaan Yhtiön ympäristötavoitteiden täyttymistä. Nämä julkaistaan Yhtiön kotisivuilla. Työympäristösertifiointi OHSAS on sarja standardeja jotka ovat peruste työympäristön johtamisjärjestelmälle. Ahola Transportin johtamisjärjestelmän on vuodesta 2011 sertifioinut Det Norske Veritas, OHSAS 18001:2007 mukaan. Ydinarvot Ahola on laajentunut jo pitkään voimakkaasti, mutta Yhtiön perusarvot ovat pitäneet pintansa 60 vuotta: Kokonaisvastuu: Pidämme mitä sovimme. Avoimuus: Kaikesta voi keskustella. Yksilön kunnioitus: Kaikilla on yhtäläinen arvo. Tiivistettyjä arvoja on helppo soveltaa kaikkeen liiketoimintaan. Hallitus on vahvasti sitä mieltä, että arvojen noudattamista jatketaan edelleen koko organisaatiossa samalla, kun Yhtiön tarjonnan asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta kehitetään edelleen. Visio Visiomme on olla johtava kuljetusalan toimija lisäarvon luonnissa asiakkaille sekä tehokkuudessa. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, josta koko yrityksemme on yhtä mieltä ja jonka toivomme myös asiakkaiden huomaavan yhteydenpidossaan meihin. 17

17 Konsernirakenne ja organisaatio Ahola Transport on konsernin emoyhtiö. Nykyinen rakenne muodostettiin vuonna 2014 valmistauduttaessa konsernin listaukseen. Aiemmin konsernin emoyhtiö oli Aholan veljesten yhteinen OY Ahola Group AB -yhtiö. Siihen asti Ahola Transport oli emoyhtiönä alikonsernissa, johon eri maakohtaiset yhtiöt kuuluivat. Uudelleenjärjestelyssä OY Attracs AB- ja AT Specialtransport -yhtiöiden omistus siirrettiin Ahola Transportiin. Kaikki tytäryhtiöt ovat Yhtiön kokonaan omistamia. Ahola Group omistaa Yhtiöstä ennen antia noin 98 prosenttia ja Yhtiön henkilöstö ja perheen nuoremman sukupolven edustajat noin 2 prosenttia. Toimintaa koordinoidaan ja johdetaan Yhtiön pääkonttorista Kokkolassa. Asiakassopimukset solmitaan asiakkaiden ja suomalaisen emoyhtiön välillä. Maakohtaiset yhtiöt vastaavat palvelujen tuottamisesta kohdemarkkinoillaan, sekä paikallisesta myynnistä ja markkinoinnista. Näin ollen on suurin osa konsernin henkilöstöstä emoyhtiön alla ja sijoitettu pääkonttoriin. Baltic Translog OÜ omistaa Hubin virossa, Ruotsissa hubin leasa Ahola Transport AB. Puolan kiinteistö vuokrataan ulkopuoliselta taholta. Oyj Ahola Transport Abp Ahola Transport Aktiebolag (Ruotsi) Baltic Translog (Viro) Ahola Transport SP.z.o.o (Puola) AT Cargo AT Motortrans AT Specialtransport Oy Attracs Ab Ahola Transport AktiebolagRuotsi Aholan Ruotsin toiminnat Baltic Translog Oü Viro Aholan Viron toiminta Ahola Transport Sp z.o.o. Puola Aholan Puolan toiminta Oy AT Cargo Ab Suomi Suomen kuljetustoiminta Oy AT Motortrans Ab Suomi Ajoneuvokuljetukset Oy AT Special Transport Ab Suomi Erikoiskuljetukset ja projektikuljetukset Oy Attracs Ab Suomi IT-järjestelmän kehitys ja liiketoimintajärjestelmän kehitys toimialalle Tämän lisäksi emoyhtiö omistaa Sundqvist Transport Oy Ab:n osakkeet, , joka on pöytälaatikkoyhtiö, liiketoiminnan myynnin seurauksena Henkilöstö Suomi Viro Puola Ruotsi 18

18 19

19 Historia 1955 Helge Ahola aloittaa kuljetustoiminnan yhdellä kuormaautolla Tehdään ensimmäinen ulkomaankuljetus. Tämä menee Ruotsiin Ensimmäinen huoltorakennus valmistuu. Hans Ahola ostaa 40 % yhtiöstä ja veljet Lars, Nils och Rolf tulevat mukaan liiketoimintaan Käänne tapahtuu Yhtiön kannattavuushistoriassa, kun päätetään keskittyä omiin suoriin kuljetuksiin (Online -konsepti) Nykyinen toimitusjohtaja aloittaa sorakuskina Yhtiössä. Hans Aholasta tulee isänsä liikekumppani. Isä ja Yhtiön perustaja Helge Ahola menehtyy. Ahola Transportin ruotsalainen yhtiö perustetaan Umeå:ssa. Liikevaihdon kehitys Liikevoiton kehitys

20 Vahvan kasvun jakso Yhtiö sertifioidaan ISO laatujärjestelmällä Attracs yhtiöitetään Kuljetushubi avataan Nykvarn:issa, Ruotsissa Henkilöstö ja suvun seuraavan sukupolven jäsenet merkitsevät etuoikeutettuja osakkeita.yhtiörakenne muuttuu taas kun Yhtiö suunnittelee osakkeensa listaamista sopivalle markkinalle. Uusi konserni, jossa Ahola Transport on emoyhtiö, sisältää nyt kaikki logistiikkayhtiöt, ml. Attracs Päätös aloittaa oman järjestelmän kehitys joka tukee kuljetussuunnittelua, eli kuljetustavaran optimointia. Tämä muodostaa perustan Attracs:ille. Yhtiö saa ISO 9001 sertifikaatin. Kuljetusliiketoiminta aloitetaan Baltian maissa ja Baltic Translog perustetaan. ERP-järjestelmä Attracs otetaan käyttöön huhtikuussa. Uusi yhtiörakenne muodostuu, Ahola Groupin ollessa emoyhtiö. Yhtiön hallitus päättää hakea Yhtiön liittämistä AktieTorget:iin. Hakemus hyväksyttiin 7. huhtikuuta. Tämän lisäksi päätettiin uusannista, levittääkseen omistusta mahdollisimman monelle Ruotsissa ja Suomessa. Oikealla olevat kaaviot osoittavat vuosittaisen liikevaihto ja voitto kehityksen Aholan kuljetus- ja logistiikkatoiminnalle vuodesta 1985 lähtien. Koosteet koskevat niitä yhtiöitä jotka harjoittavat vastaavaa liiketoimintaa*, riippumatta aikaisemmista konsernirakenteista. Yhtiöllä on ollut vahva kasvu vuodesta Liikevoiton pieneneminen vuoden 2010 aikoihin johtuu pääosin kolmesta tekijästä: finanssikriisin jälkimaininki, epäonnistunut yritysosto sekä tarve tietyistä tehostamistoimista konserninssa. Ostetun yhtiön liiketoiminta on myyty, eikä kuulu enää Ahola Transport -konserniin. Tarve tehostamistarpeista käsitellään tehostamisohjelmalla joka aloitettiin vuoden 2013 aikana. * = koosteiden luvut ovat peräisin kunkin yhtiön tilinpäätöksestä. Itse koosteet eivät ole tilintarkistettuja.tehostamisohjelmalla joka aloitettiin vuoden 2013 aikana. 21

21 Esimerkkejä toimijoista suomen markkinoilla Yhtiö Liikevaihto 2012, M Liikevaihto 2013, M EBIT 2012 EBIT 2013 DB Shenker Oy % 4.6 % DHL Freight % 0.8 % Kuehne + Nagel % 2.9 % DSV % 3.4 % Ahola Transport 83,6 88,7 1,4 % 1,6 % TNT % -3.1 % Varova % 2.8 % OAK % 0.8 % Vähälä Logistics % 2.5 % Kilpailijat alhaisen kustannustason maissa Viime vuosina on puhuttu paljon Pohjolassa toimivista kuljetusliikkeistä, jotka harjoittavat toimintaa alhaisen kustannustason maista, ennen kaikkea aiemmista Itä-Euroopan valtioista käsin. Ilmiö on havaittu Suomessa ja Ruotsissa sekä muilla Euroopan markkinoilla. On totta, että alhaisen kustannustason maista tulevat toimijat voivat kuljettaa rahteja halvemmalla. Yhtiö katsoo kuitenkin, etteivät tällaiset kuljetusliikkeet pysty tarjoamaan logistiikkapalveluja asiakkaille, joiden lean-periaatteella toimivassa tuotannossa tarkat ja täsmälliset toimitukset ovat välttämättömiä. Lisäksi suurilla kuljetusasiakkailla on usein tietyt laadunvarmistusta, ympäristöasioita ja tilaajavastuita koskevat vaatimukset, jotka edellyttävät logistiikkayritykseltä organisaatioresursseja ja paikallista läsnäoloa. Ahola Transport pystyy vastaamaan kilpailuun, koska: - se on saavuttanut markkinoilla sellaisen koon ja vakiintuneen aseman, että se selviää mittavista toimeksiannoista, - se ei ole niin suuri, etteikö organisaatio pystyisi nopeasti ja joustavasti vastaamaan markkinatilanteiden ja sääntelyn muutoksiin, sekä - se on riittävän pieni toimija, jotta se pystyy tarjoamaan asiakkailleen henkilökohtaista palvelua ja asiakastapaamisia. 19

22 Hallitus ja johtavat toimenhaltijat Ahola Transport on ollut koko historiansa ajan yhtiön perustaneen Aholan perheen omistuksessa. Hallituksessa ovat Lars Ahola ja Nils Ahola, jotka yhdessä toimitusjohtaja Hans Aholan ja neljännen veljeksen kanssa omistavat yhdessä konsernin aiemman emoyhtiön Ahola Groupin, joka puolestaan omistaa 98 prosenttia Ahola Transportista. Jäljelle jäävän osuuden omistavat hallituksen jäsenet / toimenhaltijat yksityisesti, lähipiiri tai määräysvallassa olevat yhtiöt. Konsernin tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoja ei ilmoiteta tässä. Hallitus Martti Vähäkangas Pietarsaari Puheenjohtaja s- 51 Valittu hallitukseen 2014 Osakeomistus Ahola Transportissa: 0 Martti on ekonomi ja on Oy Snellman Ab hallituksen puheenjohtaja. Vähäkangas oli vuoteen 2014 saakka myös hallituksen puheenjohtaja Snellman-konsernin kahdeksassa konsernitytäryhtiössä. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö Tehtävä/omistus: Jakso Oy Snellman Ab Puheenjohtaja Oy Snellman Ab Konsernijohtaja Keymet Oy Osakas och hallituksen jäsen East Food Oy Osakas och hallituksen jäsen Jeppo Biogas Ab Hallituksen jäsen Oy Sundström Ab Puheenjohtaja Anette Björkman Lund Jäsen s- 74 Valittu hallitukseen 2014 Osakeomistus Ahola Transportissa: 0 Anette on johtamisen tohtori Svenska Handelshögskolan i Finland:issa ja työskentelee liiketoimintakonsulttina Trivector Logiq AB:ssa. Björkmanilla on aiempaa työkokemusta Maersk Procurement (A.P. Møller-Maersk), yhtiön kansainvälisten ostajien koulutusten kehittäjänä ja koordinaattorina sekä huolintapalveluiden myynnistä Pohjoismaihin ja Kiinaan. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Ei ole 24

23 Lars Ahola Kokkola Jäsen s- 61 Valittu hallitukseen 2009 Osakeomistus: Välillisesti Ahola Group:in kautta, josta Lars omistaa 16,63 prosenttia. Lars on koko uransa ajan työskennellyt eri toimissa Ahola-perheen konserniyhtiöissä. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö Tehtävä/omistus: Jakso Ahola Group Osakas ja hallituksen jäsen Limetech Svenska AB Hallituksen jäsen Nils Ahola Kokkola Jäsen s- 63 Valittu hallitukseen 2009 Osakeomistus: Välillisesti Ahola Group:in kautta, josta Nils omistaa 16,63 prosenttia Nils on suorittanut hallitustyöskentelyn koulutuksen ja on koko uransa ajan työskennellyt eri toimissa Ahola-perheen konserniyhtiöissä, jossa hän aloitti kuljettajana. Viimeisten viiden vuoden aikana on Nils vastannut fleet trading:istä, eli kuljetuskaluston kaupankäynnistä. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö Tehtävä/omistus: Jakso Ahola Group Osakas ja hallituksen jäsen Oy Karleby Limetec Ab Hallituksen jäsen Ida Saavalainen Kokkola Jäsen, hallituksen sihteeri s- 83 Valittu hallitukseen 2009 Osakeomistus Ahola Transportissa: B-osaketta Ida on kauppatieteiden maisteri ja on Ahola Groupin toimitusjohtaja. Opintojen jälkeen Ida työskenteli neljä vuotta ABB:lla Helsingissä, jonka jälkeen hän siirtyi Ahola-konserniin. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö Tehtävä/omistus: Jakso Ahola Group Toimitusjohtaja

24 Johtavat toimenhaltijat Hans Ahola Toimitusjohtaja vuodesta 1981 s- 54 Osakeomistus: välillisesti Ahola Group:in kautta, josta Hans omistaa 50,1 procent Hansilla on MBA-tutkinto Jyväskylän Yliopistosta, ja on koko uransa aikana rakentanut Ahola-konsernista yhtiön joka se tänäpäivänä on. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö: Tehtävä/omistus: Jakso: Ahola Group Osakas ja hallituksen jäsen Rickard Snellman Business controller s- 74 Osakeomistus Ahola Transportissa: B-osaketta Rickard on kauppatieteiden maisteri ja on aiemmin työskennellyt IT vastaavana Ahola-konsernissa. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö: Tehtävä: Jakso: Oy Snellman Ab Hallituksen jäsen Stefan Kaptens CFO s- 83 Osakeomistus Ahola Transportissa: 200 B-osaketta Stefan on kauppatieteiden maisteri ja oli aiemmin KHT tilintarkastaja Ernst & Young:illa. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö: Tehtävä/omistus: Jakso Ab Kaptens Oy Osakas ja puheenjohtaja Ab Bostads Kackurvägen54 i Larsmo Osakas ja puheenjohtaja 26

25 Tilintarkastajat Ahola Transportin vastuulliset tilintarkastajat ovat Kjell Berts ja Anders Mattsson, molemmat KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia) ja E&Y:n palveluksessa. Hallituksen toiminta Kaikki hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenellä on oikeus jättää tehtävänsä milloin tahansa. Hallitus toimii vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Toimitusjohtajan työstä on säädetty toimitusjohtajan ohjeissa. Yhtiön hallitus vahvistaa työjärjestyksen ja toimitusjohtajan ohjeet vuosittain. Tilintarkastus- ja palkitsemisasioista päättää suoraan Yhtiön hallitus. Yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan ruotsalaista yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, eikä Yhtiö ole sitoutunut siihen vapaaehtoisesti. Hallituksen palkkiot ja johtavien toimenhaltijoiden palkat Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei ole toistaiseksi maksettu korvausta. Toimitusjohtajan palkka viimeiseltä toimintavuodelta (2014, yhdeksältä kuukaudelta) oli Rickard Snellmanilla ja Stefan Kaptensilla on markkinaehtoiset työsopimukset, kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Yhtiöllä ei ole sopimuksia edellä mainituille hallituksen jäsenille tai toimenhaltijoille toimen päättymisen jälkeen maksettavista palkoista, eduista tai muista korvauksista. Yhtiöllä ei liioin ole kertyneitä eläkevastuita. Muita tietoja hallituksen jäsenistä ja johtavista toimenhaltijoista Nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2015 yhtiökokoukseen. Hans, Lars ja Nils Ahola ovat Hans Aholan veljiä ja Ida Saavalainen on hänen tyttärensä. Muilla hallituksen jäsenillä tai johtavilla toimenhaltijoilla ei ole perhesuhteita tai muutoin läheisiä suhteita hallituksen jäseniin tai johtaviin toimenhaltijoihin. Yhtiön tietämyksen mukaan yhdelläkään hallituksen jäsenellä tai johtavalla toimenhaltijalla ei ole Yhtiön edun vastaisia intressejä. Kukaan hallituksen jäsenistä tai johtavista toimenhaltijoista ei ole ollut osallisena konkurssissa, selvitystilassa, konkurssihallinnossa tai petokseen liittyvässä oikeudenkäynnissä viimeisten viiden vuoden aikana. Kukaan hallituksen jäsenistä tai johtavista toimenhaltijoista ei ole liioin ollut osallisena konkurssioikeudenkäynneissä. Kyseisiin henkilöihin ei ole viimeisten viiden vuoden aikana kohdistettu syytöksiä ja/tai sanktioita viranomaisten tai tiettyä ammattiryhmää edustavan, julkisoikeudellisesti säännellyn organisaation taholta, eikä ketään heistä ole viimeisten viiden vuoden aikana tuomioistuimen päätöksellä kielletty osallistumasta jäsenenä jonkin yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen toimintaan tai toimimasta johtavissa tai vastuullisissa tehtävissä liikkeeseenlaskevassa yhtiössä. Ketään edellä mainituista johtavista toimenhaltijoista tai hallituksen jäsenistä ei ole viranomaisten tai tuomioistuimen päätöksellä estetty toimimasta jäsenenä minkään liikkeeseenlaskijan hallituksessa tai johtoryhmässä viimeisten viiden vuoden aikana. Martti Vähäkangas ja Anette Björkman ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen johdosta sekä suurista osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet ja johtavat toimenhaltijat ovat tavoitettavissa Yhtiön pääkonttorissa, Idolantie 33, Kokkola. 27

26 Osakepääoma ja omistussuhteet Tietoja osakkeesta Ahola Transportin osakepääoma ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä Ahola Transportin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön osakepääoman on oltava vähintään ja enintään , ja osakepääomaa voidaan näissä rajoissa kasvattaa tai pienentää yhtiöjärjestystä muuttamatta. Ahola Transportin osakepääoma ennen tulevaa noteerausta on ja liikkeeseen laskettuja osakkeita yhteensä kappaletta. Osakemäärä voidaan kasvattaa enintään 16,6 miljoonaan osakkeeseen Osakelaji Ahola Transportilla on kaksi liikkeeseen laskettua osakelajia: A- ja B-osakkeet. B-osakkeella on etuoikeus osinkoon. A-osakkeet, joita on laskettu liikkeeseen kappaletta, oikeuttavat kukin yhteen ääneen yhtiökokouksessa, ja niillä on yhtäläinen oikeus osinkoon. Tuleva uusmerkintä koskee uusien liikkeeseen laskettavien A-osakkeiden talletustodistuksia (ks. jäljempänä). B-osakkeita laskettiin vuonna 2014 liikkeeseen henkilöstölle ja omistajaperheen jäsenille suunnatussa annissa. Yhteensä 44 henkilöä merkitsi tuolloin kaikkiaan B-osaketta kurssiin 1,25 / kpl (oikaistuna aiemmin vuonna 2015 toteutetulla osakkeiden jakamisella). Annista saadut varat siirrettiin kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman rahastoon, joten niillä ei ollut vaikutusta osakepääomaan. B-osake on etuosake, joka oikeuttaa haltijansa A-osakkeeseen verrattuna 1/10 ääneen ja vuotuiseen 8 prosentin osinkoon seitsemän vuoden ajan, mikäli toimintavuonna kertyy jakokelpoisia voittovaroja. Kaikille B-osakkeiden haltijoille vuosittain maksettava osinkosumma on enintään lukuun ottamatta osingonjakoa toimintavuodelta 2014 (ensimmäinen osingonjako etuoikeusjaksolla), jona annettua konserniavustusta kompensoidaan Suomen osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti noin :lla. Mahdollisesti maksamattomia osinkoja ei kerrytetä seuraavalle vuodelle. B-osakkeiden ehdot (etuoikeutettujen osakkeiden) määritellään yhtiöjärjestyksessä, tämä kuvataan sivulla 40. B-osakkeiden haltijoilla on oikeus muuttaa osakkeensa A-osakkeiksi noteerauksen yhteydessä. Hallitus voi etuoikeusjakson jälkeen päätöksellään joko lunastaa joko lunastaa B-osakkeet, jatkaa etuoikeusjaksoa tai muuntaa etuosakkeet A-osakkeiksi. Tarjottu arvopaperi: talletustodistus Ahola Transport on suomalainen osakeyhtiö. Jotta noteeraus ruotsalaisessa markkinapaikassa olisi mahdollinen, Yhtiön omistajat ovat siirtäneet kaikki A-osakkeet Eminova Fondkommission AB:lle, joka on puolestaan laskenut liikkeeseen talletustodistuksia (ruotsiksi depåbevis ). Talletustodistus edustaa yhtä Ahola Transportin osaketta, ja tämä tarjous koskee juuri näitä talletustodistuksia, jotka on tarkoitus noteerata AktieTorget-markkinapaikassa. Ahola Transportin talletustodistusten haltijoiden oikeudet Tarjottujen talletustodistusten haltijoiden oikeudet ovat pitkälti samat kuin Ahola Transportin A-oikeuksiin liittyvät oikeudet. Talletustodistuksilla on samat oikeudet osinkoon ja äänioikeuden käyttämiseen yhtiökokouksissa, ja haltija voikin olennaisilta osin rinnastaa talletustodistuksensa A-osakkeeseen. Eminova antaa ennen yhtiökokousta talletustodistusten haltijoille valtuudet äänestää talletustodistusten edustaman osakemäärän mukaisessa suhteessa. Eminovalla ei siten ole oikeutta äänestää talletetuilla osakkeilla. Talletustodistuksia koskevat täydelliset ehdot ovat sivuilla Osakkeiden ja talletustodistusten rekisteröiminen Ahola Transport on tallettanut kaikki A-osakkeet Eminova Fondkommission AB -säilytysyhteisöön. Osakkeita ei näin ollen tarvitse rekisteröidä keskitetysti. 44 omistajalle jakautuneiden B-osakkeiden omistusluetteloa ylläpitää Yhtiö Talletustodistukset on rekisteröity Eurocleariin ISINkodilla SE , ja ne näkyvät haltijan säilytys- tai arvopaperitilillä. Emissiolaitos Eminova Fondkommission AB Barnhusgatan 16, Stockholm Sverige, Puhelin: +46 (0) Faksi: +46 (0) Osakassopimus Nykyisten A-osakkeiden omistajien, Yhtiön ja B-osakkeiden omistajien kesken sovittujen etuosakkeita (B-osakkeita) koskevien ehtojen lisäksi Yhtiöllä ei ole muiden osakkeenomistajien kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voisivat tuoda muutoksia Yhtiön määräysvaltaan. Valtuudet Päätös tulevasta uusmerkinnästä ilman nykyisten osakkeenomistajien etuoikeutta tehtiin Ahola Transportin 29. huhtikuuta 2015 pidetyssä yhtiökokouksessa. Tuolloin yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet päättää osakkeiden tarjoamisesta. Yhtiökokous ei antanut hallitukselle muita valtuuksia osakkeiden, optioiden tai vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun. Osingonjako Hallituksen periaatteena on jakaa osinkoa. Hallitus aikoo tulevissa osingonjakoehdotuksissaan ottaa huomioon ennen kaikkea investointitarpeet, taloudellisen aseman, tuloskehityksen ja näkymät tuleville vuosille. Jos etuosakkeita ei muuteta A-osakkeiksi tai muulla tavoin eliminoida, B-osakkeiden haltijoille maksetaan vahvistetuista voittovaroista osinkoa

27 Henkilöstön kannustinohjelma Yhtiöllä ei edellä kuvattujen liikkeeseen laskettujen etuoikeuksien lisäksi ole muita kannustinohjelmia. Vaihtovelkakirjalainat Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja. Merkintäoptiot Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen merkintäoptioita Markkinapaikka ja kaupankäynti Yhtiö on hakenut talletustodistustensa ottamista kaupankäynnin kohteiksi ruotsalaisessa AktieTorget-markkinapaikassa. Lopullinen hyväksyntä saatiin 7. huhtikuuta 2015 sillä ehdolla, että AktieTorgetin vaatimukset omistuksen hajauttamisesta (vähintään 200 osakkeenomistajaa) toteutuvat tulevan uusmerkinnän yhteydessä. Arvioitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä on 8. kesäkuuta Siirtäminen Talletustodistuksia voidaan myydä, siirtää tai muutoin luovuttaa vapaasti. Osakkeisiin ei liity pakkolunastusta tai vastaavaa. Osake ei ole ollut ostotarjouksen kohteena tällä tai edellisellä tilikaudella. Omistussuhteet Ennen tulevaa uusmerkintää 98 prosenttia Ahola Transportista omistaa perheyhtiö Ahola Group, jonka puolestaan omistavat veljekset Hans (51,1 %), Lars (16,63 %), Nils (16,63 %) ja Rolf Ahola (16,63 %). Loput kaksi prosenttia Ahola Transportista on vuodesta 2014 lähtien ollut henkilöstön ja omistajaperheen nuoremman sukupolven jäsenten omistuksessa. Näitä kahta prosenttia edustavat B-osakkeet. Jos uusmerkinnän kohteena olevat osakkeet merkitään kokonaisuudessaan, omistus jakautuu tämän jälkeen seuraavasti: Ahola Group: 84,1 B-osakkaat: 1,7 Muut: 14,2 Yhteensä: 100,0 Osakepääoman kehitys vuosi Tapahtuma Muutos Osakepääomassa ( ) Muutos osakkeiden määrä A-osake Muutos osakkeiden määrä B-osake Osakepääoma yhteensä ( ) A-osakkeita yhteensä (kpl) B-osakkeita yhteensä (kpl) Osakkeita yhteensä 2009 Perustaminen Osakeanti Split Henkilö Attracs och AT Special Transport ostot Split 1: Uusanti* * Jos uusmerkinnän kohteena olevat osakkeet merkitään kokonaisuudessaan (Suomi + Ruotsi) vastaavat osakkeet 14,4 prosenttia Yhtiön äänistä, sekä oikeuttavat 14,2 prosentin osuuteen tulevista osingonmaksuista. 29

28 Juridiset tiedot ja muita tietoja Yleiset tiedot Oyj Ahola Transport Abp, Y-tunnus , on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiö perustettiin nykyisen yrityksen alaisuuteen 10. maaliskuuta 2009 emoyhtiöksi useille eri maissa liiketoimintaa harjoittaville konsernitytäryhtiöille. Yritysryhmä on toiminut vuodesta Yhtiön kotipaikka on Kokkola, ja se toimii Suomen lainsäädännön sekä Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön konsernirakenne on esitelty sivulla 16. Keskeiset sopimukset ja luvat Yhtiöllä ei ole mitään erityisiä sopimuksia tai lupia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti sen toimintamahdollisuuksiin. Liiketoimet lähipiirin kanssa Lähipiirillä tarkoitetaan ensisijaisesti Ahola Transportissa työskenteleviä johtavia toimenhaltijoita tai hallituksen jäseniä. Toissijaisesti sillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka omistavat yli 10 % Yhtiön osakkeista. Kolmanneksi lähipiirillä tarkoitetaan muita henkilöitä, joilla on olennaista tietoa Yhtiön toiminnasta. Lähipiiriin kuuluviksi voidaan näin ollen katsoa Hans, Rolf, Nils ja Lars Ahola sekä heidän yhteinen omistajayhtiönsä Oy Ahola Group Ab. Oy AT Specialtransport AB- ja Oy Attracs AB -yhtiöt siirrettiin vuonna 2014 Ahola Groupista Ahola Transportiin A-sarjan osakkeesta koostuvaa korvausta vastaan. Omistuksessa on myös joitakin kiinteistöjä, joissa Ahola Transport harjoittaa Ahola Groupin toimintaa. Vuokrat on määritelty markkinaehtoisesti. Ahola Group on antanut lainaa joillekin konserniyrityksille. Lainojen yhteissumma 31. joulukuuta 2015 oli 1 423T. Lainalla on normaalit kaupalliset ehdot seuraavasti: 3,57 prosenttia, mikä vastaa Ahola.konsernin painotettua keskikorkoa. Lainat jakautuu seuraavasti: 1000 Oyj Ahola Transport Abp 223 Attracs 550 Oy AT Special Transport 650 Ahola Group on tulevan uusmerkinnän yhteydessä tehnyt etukäteen merkintäsitoumuksia (ks. jäljempänä). Jos ne käytetään, niiden katsotaan toteutuvan kuittaamalla lainat vastaavasta summasta. Annista tulleita varoja ei käytetä lainojen lyhennyksiin. Suunnitelman mukainen lyhennys on 175 T vuoden 2015 aikana ja 120 T tulevien vuosien aikana, kunnes lainat ovat maksettu Vakuutukset Yhtiön vakuutusturvan katsotaan olevan konsernin nykyisen toiminnan kannalta asianmukainen. Merkintätakaukset Yhteensä 0,75 M annista on taattu.seuraavat ovat antaneet takauksen. Ahola Group 0,6 M Fortel Invest 0,15 M Erillistä korvausta merkintätakaajille ei ole annettu. Merkintätakauksia hyödynnetään mikäli yleisö ei merkitse antia täyteen. Neuvonantajat Eminova Fondkommission AB toimii Yhtiön neuvonantajana tarjouksen yhteydessä sekä ennen Yhtiön talletustodistusten suunniteltua noteerausta ruotsalaisessa markkinapaikassa. Toimeksianto käsittää tulevaan uusmerkintään liittyvät hallinnolliset palvelut, asiakirjojen ja esitteiden laatimisen sekä tietyt yhtiöön liittyvät asiat. Eminova toimii myös ruotsalaisten talletustodistusten säilytysyhteisönä. Eminova ei suoraan myy Yhtiön talletustodistuksia. Privanet Pankkiiriliike Oy myy ja markkinoi antia, sekä vastaanottaa ja kokoaa merkinnät. Intressit Tämän esitteen osakeomistusta koskevia tietoja lukuun ottamatta uusmerkinnässä ei ole osallisena muita yksityistai oikeushenkilöitä, joilla olisi Yhtiöön liittyviä taloudellisia tai muita olennaisia intressejä lukuun ottamatta niitä, jotka johtuvat transaktioon liittyvistä rooleista. Luvat ja lisenssit Lukuunottamatta kuljetusliiketoiminnan vatimaa kuljetuslupaa ei Yhtiö harjoita luvanvaraista toimintaa. Oikeuskäsittelyt ja riitaasiat Yhtiö ja sen tytäryhtiöt eivät ole tällä hetkellä eivätkä ole edellisten 12 kuukauden aikana olleet osallisina oikeuskäsittelyissä tai välimiesmenettelyissä, eikä hallituksen tietämyksen mukaan tulossa ole prosesseja, joilla olisi tai voisi olla merkittävä vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen. Puolalaisessa tytäryhtiössä on meneillään vähäinen arvonlisäverosääntöjä koskeva kiista. Yhtiön arvion mukaan tästä aiheutuvat tappiot ovat enintään noin 400 T mikäli päätös on langettava. Tästä on tehty 200 T alaskirjaus. 30

29 Taloudelliset tiedot Aiemmat taloudelliset tiedot Alla olevissa taulukoissa on esitetty emoyhtiön aiemmat taloudelliset tiedot tilikausilta ja sekä tilikaudelta Viimeksi mainitun tiedot ovat jaksolta raportoitava tilikauden muuttumisen vuoksi. Kaikki tilinpäätökset ovat tilintarkastettuja. Tilikausien ja tilinpäätöksiä ei ole kuitenkaan konsolidoitu eivätkä ne kuvasta todellista konsernirakennetta, joten ne tarjoavat vain rajoitetusti tietoja ulkopuolisille, jotka haluavat saada kuvan konsernin nykyrakenteen mukaisesta taloudellisesta kehityksestä viime vuosina. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Ahola Transportin tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain, säädösten ja Suomessa yleisesti noudatettavien tilinpäätösperiaatteiden (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisesti. Tilinpäätöstiedot ovat euromääräisiä. Tilintarkastuskertomukset Tilintarkastuskertomukset tilikausille 2012/13 ja 2013/14 ja 2014 eivät sisällä huomautuksia ja seuraavat vakiomuotoa. Kattavamman kuvan saa tarkastelemalla myös seuraavissa kohdissa esiteltyjä pro forma -tilinpäätöstietoja. Tähän esitteeseen luetaan kuuluvaksi myös oheiset tilinpäätökset jaksoilta sekä Tuloslaskelma kk kk kk Liikevaihto Muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Konserniavustus Tulos ennen veroja Verot Tilikauden tulos Tuottojen maantieteellinen jakauma: Markkina-alue: Osuus tuotoista: Pohjoismaat 79 % (Suomi 38 %) Baltian maat 15 % KIE (Puola, Tsekki, Slovakia) 6 % 31

30 Tase (9 kk) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden tulos Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ Avainlukuja Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % liikevaihdosta 1,6 % 1,2 % 1,5 % Oman pääoman tuotto % (ROE) 26,1 % 39,5 % 66,5 % Omavaraisuusaste 15,1 % 9,1 % 8,0 % Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot

31 Rahoituslaskelma kk Liiketoiminnan rahavirta: kk Tulos ennen satunnaisia eriä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset Muutos lyhytaikaisissa saamisissa Muutos lyhytaikaisissa varoissa Muutos lyhytaikaisissa korottomissa veloissa Käyttöpääoman muutos Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja Korot ja muut rahoituskulut Liiketoiminnasta saadut korot Saadut osingot Verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut konserniyhtiöt Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nosto Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu Konserniavustukset Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

32 Kommentit taloudelliselle kehitykselle Tase Yhtiöllä on kevyt tase investointien hoituessa Nordea Rahoituksen avulla, mitä kautta kalusto on leasattu. Tämän lisäksi yhtiö vuokraa toimitilat. Tällä tavalla minimoidaan pääoman sidonta aineellisiin hyödykkeisiin. Suurin osa vaihto-omaisuudesta on myyntisaamisia. Yhtiön tulos on vuosien aikana siiretty aiempaan emoyhtiöön Ahola Group:iin, minkä takia oma pääoma ei ole kasvanut. Omavaraisuusaste on noussut noin yhdeksästä prosentista neljääntoista prosenttiin viimeisten kahden vuoden aikana. Henkilöstöannin ja listautumisannin avulla pystyy yhtiö parantamaan omavaraisuusastettaan ja täten saamaan parempia ehtoja ulkopuoliseen rahoitukseen, eteenkin leasing sopimuksiin. Tuloslaskelma Tuloslaskelmat eivät ole vertailukelpoisia konsernitilinpäätöksen puuttumisen takia. Voidaan kuitenkin mainita liikevaihdon laskenneen, mutta tehostamisohjelma on pienentänyt kuluja tätä nopeammin. Vuoden 2014 aikana tehtiin lisäksi 200 T kiistan alainen alaskirjaus. Lisäksi ensimmäistä kvartaalia tilikaudesta 2015 ei olla huomioitu. Historiallisesti ovat kalenterivuoden ensimmäiset kvartaalit olleet hyviä eikä johto näe syytä ettei näin olisi myös kuluvana tilikautena. Aineelliset hyödykket Konsernilla on hyvin vähän pääomaa sidottu kiinteistöissä ja muissa aineellisissa hyödykkeissä. Konserni omistaa pääasiallisesti kiinteistöja Baltic Translog:issa ja AT Special Transport:issa. Muissa tapauksissa toimitilat vuokrataan. Leasing-järjestelyn avulla minimoidaan kuljetuskalustoon sidottu pääoma. Samalla kun kalusto leasataan syntyy lunastusvastuu, mikä mahdollistaa että kalusto myydään. Yhtiön on alkanut kehittämään ja hyödyntämään tätä yhä enemmän viime aikoina. Kuljetuskalustoa tulee jatkuvasti päivittää sekä ympäristöystävällisen että polttoainetehokkaan kuljetuslaivaston ylläpitämiseksi.tämä pitää myös huoltokulut alhaisina, sekä välillisesti että välittömästi. Ohjausjärjestelmä koko liiketoiminnassa perustuu IT-ohjelmaan Attracs Online, jota kehitetään Attracs tytäryhtiössä. Tämä kehitystyö vaatii jonkin verran investointeja ohjelman jatkuvan parantumisen ylläpitämiseksi. kausipainotteisia. Nykyinen taloudellinen asema ja muut taloudelliset tiedot Käyttöpääoma Hallituksen näkemyksen mukaan nykyinen käyttöpääoma riittää tämänhetkisen liiketoiminnan tarpeisiin seuraavien 12 kuukauden ajaksi ja senkin jälkeen. Merkinnästä saatavien varojen käyttö Tulevasta uusmerkinnästä saatavat varat aiotaan käyttää: Pääoman vahvistaminen, joka parantaa yhtiön rating:iä rahoitusneuvotteluissa uuden kuljetuskaluston hankinnassa, dynaamisten logistiikkapalveluiden tarjoamisessa tarvittavien menetelmien ja tukijärjestelmien kehittämiseen Yhtiön markkina- ja myyntitoiminnan vahvistamiseen, muun muassa suurempia markkinaosuuksia haetaan sekä Ruotsissa että Norjassa Lainanottotarve Yhtiöllä ei ole tarvetta ottaa pitkäaikaisia lainoja. Keskeneräiset ja tulevat investoinnit Yhtiöllä ei ole ajankohtaisia investointitarpeita. ITtukijärjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannukset voitaneen kirjata juokseviin toimintakustannuksiin. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että Ahola Transportin liiketoiminta ei ole erityisen pääomia sitovaa. Konsernin käytössä oleva suuri ajoneuvokalusto rahoitetaan pääasiassa leasingsopimuksin. Trendit Hallituksen tiedossa ei ole trendejä, epävarmuustekijöitä tai muita vaatimuksia, velvoitteita tai tapahtumia, joilla voitaisiin odottaa olevan merkittävä vaikutus yhtiön näkymiin kuluvana vuonna. Yhtiön tiedossa ei ole myöskään mitään julkisia, taloudellisia, vero- tai rahapoliittisia tai muita toimenpiteitä, joilla olisi suoraan tai epäsuorasti olennainen vaikutus yhtiön toimintaan. On kuitenkin syytä tutustua esitteen alussa riskejä käsittelevässä luvussa selostettuihin ulkoisiin tekijöihin, jotka voivat milloin tahansa vaikuttaa Yhtiön asemaan. Merkittävät muutokset yhtiön taloudellisessa asemassa Tilinpäätökset laatimisen jälkeen ei ole merkittäviä muutoksia yhtiön taloudellisessa asemassa. Kassavirta Yhtiön liiketoiminnan kassavirta on monen vuoden aikana ollut vahva. On huomioitava että Yhtiö on maksanut konserniavustuksia aiemmin millä on ollut Yhtiön kassavirralle negatiivinen vaikutus. Jatkossa nämä kassavirrat jäävät konserniin. Rahavirta investointeihin on ollut minimaalinen ja suuremmat investoinnit on tehty leasing-järjestelyiden avulla. Investointien rahavirta riippuu paljolti limiittitilien ja myyntisaamisten factoring järjestelyistä jotka ovat osittain 34

33 Konsernin nykyrakenteen mukaiset pro forma tilinpäätöstiedot Jotta Yhtiön kehityksestä voitaisiin antaa havainnollisempi kuva, esitteessä on mukana kaikkien konserniyhtiöiden tilinpäätöksiiin perustuvat pro forma tiedot ikään kuin kyseiset yhtiöt olisivat kuuluneet vuonna 2014 voimaan tulleeseen konsernirakenteeseen viimeisten kahden tilikauden ajan. Tämän lisäksi tilikausi muutettiin kalenterivuodeksi vuoden 2014 aikana, minkä takia viimeinen tilinpäätös sisältää ainoastaan yhdeksän kuukauden tiedot. Koottujen tilinpäätöstietojen on tarkoitus antaa kattava käsitys konsernin taloudellisen aseman kehittymisestä viimeisten kahden vuoden aikana, koska nykyistä konsernirakennetta koskevia aiempia konsolidoituja tilinpäätöstietoja ei ole. Kootut tilinpäätöstiedot ovat vain tiedoksi. Pro forma tiedoilla on tarkoitus kuvata hypoteettista Simuloidut pro forma tilinpäätöstiedot osoittavat, miltä aiemmat taloudelliset tiedot olisivat näyttäneet, mikäli AT Specialtransport ja Attracs tytäryhtiöt olisivat kuuluneet konserniin vuodesta Lukuja ei tule katsoa ennusteeksi konsernin tuloksesta ja asemasta tilikaudella 1. huhtikuuta 31. maaliskuuta Yritysostot Oy AT Special Transport AB:n ja Oy Attracs AB:n yritysostot suoritettiin vuoden 2014 viimeisen kvartaalin aikana. Tämä esitetään pro forma-tiedoissa ikään kuin kauppa olisi toteutunut samoilla ehdoilla Tämä tarkoittaa näiden yksiköiden tulosten sisältyvän laskelmissa lähtien. Lisäksi tämä tarkoittaa kaupassa syntyneen liikearvon poistoa viidessä vuodessa. Konserniavustus Vuosien aikana Ahola Transport on maksanut konserniavustusta Oy Ahola Group Ab:lle sekä muille Ahola Groupin omistamille yhtiöille. Pro forma tiedoissa on konserniavustukset palautettu Yhtiöön jotta nykyrakenteen mukaisen yhtiön tulostaso olisi havainnollisempi. Palautuksen yhteydessä on huomioitu verotukselliset säännökset. Konserniavustukset on palautettu Muut saamiset tase-erään. Tämä tarkoittaa myös ettei oikaisu siirry aikaisempien tilikausien voittoihin vuodesta toiseen. Lyhennetty tilikausi Koska Yhtiön tilikausi on lyhennetty on viimeinen tilikausi yhdeksän kuukauden mittainen. Vertailukelpoisuuden takia on lisätty pro forma tietoihin. Tällöin esitetään miltä olisi näyttänyt. Verotukselliset säännökset ja muut kirjauskäytännöt on huomioitu myös näissä laskelmissa. Aikaisemman konsernirakenteen konserniavustukset on palautettu pro forma-taseeseen Muut saamiset tase-erään. Konsernituloslaskelma, pro forma Tilinpäätös Oikaisu Proforma 12 kk Tilinpäätös Oikaisu Proforma 9 kk Tilinpäätös Oikaisu Proforma 12 kk (tammikuu Attracs Attracs maaaliskuu & AT Special & AT Special kk 2014) 12 kk Transport 9 kk Transport 12 kk Liikevaihto , , , , , , , , ,80 Liiketoiminnan muut tuotot , , , , , , , , ,73 Materiaalit ja palvelut , , , , , , , , ,50 Henkilöstökulut , , , , , , , , ,73 Poistot , , , , , , , , ,09 Liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , ,34 Liikevoitto , , , , , , , , ,88 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , , , , , ,59 Tulos ennen satunnaisia eriä , , , , , , , , ,28 Satunnaiset erät , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Tulos ennen veroja , , , , , , , , ,28 Tuloverot , , , , , , , , ,57 Tilikauden tulos , , , , , , , , ,73 35

34 Konsernitase, pro forma Tilinpäätös Oikaisu Proforma 12 kk Tilinpäätös Oikaisu Proforma 9 kk Tilinpäätös Oikaisu Proforma 12 kk (tammikuu Attracs Attracs maaaliskuu & AT Special & AT Special 9 kk 2014) Transport Transport VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykket yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesi-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA Pro forma oikaisujen kuvaukset Tuloslaskelmat Oikaisut koskevat ensimmäisen kvartaalin tulojen ja kulujen lisäystä. Verovaikutukset on huomioitu. Konserniavustukset on palautettu, vähennettynä veroista. Liikearvo-poistot Attracsin ja AT Special Transportin kaupasta johtuen on huomioitu alkavan Tase Vastaavaa Liikearvopoistot on käsitelty aiemmin kuvatulla tavalla. Muut saamiset on oikaistu palautetuilla konserniavustuksilla. Vastattavaa Tulosoikaisu sisältää palautetun konserniavustuksen sekä vuoden 2014 ensimmäisen kvartaalin sisällyttäminen. Aikasemmat vuodet sisältää ainoastaan konserniavustuksen palautuksen. Laskennalinen verovelka on laskettu tulosoikaisujen perusteella. Vuoden 2013 oikaisukolumnin koskee Attracs ja AT Specialtransport yrityskauppaan liittyvää osakeantia. Muut oikaisut taseessa osoittaa vaikutukset ostettujen yhtiöiden tase-eristä Muuta Muiden saamisien varaukset tehdään pro forma laskelmassa jotta voidaan näyttää oikea kuva Yhtiön kassa ja rahavaroista ajan mittaan ei esitetä pro formassa koska tästä jaksosta ei ole tilintarkastettua konsernitilinpäätöstä Oy Ahola Transport Ab:sta. 36

35 Konsernitase, pro forma Tilinpäätös Oikaisu Proforma 12 kk Tilinpäätös Oikaisu Proforma 9 kk Tilinpäätös Oikaisu Proforma 12 kk (tammikuu Attracs Attracs maaaliskuu & AT Special & AT Special 9 kk 2014) Transport Transport VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tillikauden tulos OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Laskennallinen vero Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Avainlukuja, pro forma, muut prosentteja kk kk kk kk Liikevaihto EBITDA EBITDA-% 3% 3% 3% 3% EBIT EBIT-% 1% 2% 2% 1% Tilikauden tulos Tilikauden tulos-% 1% 1% 1% 0% Taseen loppusumma Oma pääoma Omavaraisuusaste 14% 15% 11% 10% Korolliset velat Rahat ja pankkisaamiset Henkilöstö Nettovelkaantumisaste 195% 195% 236% 236% 37

36 Tilintarkastajan lausunto proformalaskennasta To the Board of Directors of Oyj Ahola Transport Abp REPORT ON THE PRO FORMA FINANCIAL INFORMATION INCLUDED IN A MEMORANDUM We have completed our assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information of Oyj Ahola Transport Abp by Board of Directors. The pro forma financial information comprises pro forma balance sheet as at , pro forma income statement(s) for the period ended , and it is set in the memorandum issued by the company. The applicable basis used by Board of Directors in compiling the pro forma financial information is specified in Annex II of Commission Regulation (EC) No 809/2004 and described. The pro forma financial information has been compiled by Board of Directors to illustrate the impact of the acquisition subsidiary companies Attracs Oy Ab and Ahola Special Transport Oy Ab and elimination of given and received group contributions on the company s financial position as at and the company s financial performance for the period(s) ended , , , as if the transaction or event had taken place at for the pro forma balance sheet and at for the pro forma income statements. As part of this process, information about the company s financial position and financial performance has been extracted by Board of Directors from the company s financial statements on which an audit report has been published. Board of Directors responsibility for the pro forma financial information Board of Directors is responsible for compiling the pro forma financial information in accordance with Commission Regulation (EC) No 809/2004. The practitioner s responsibilities Our responsibility is to express an opinion, as required by item 7 of Annex II of Commission Regulation (EC) No 809/2004, as to whether the pro forma financial information has been compiled, in all material respects, by Board of Directors on the basis stated and whether that basis is consistent with the accounting policies applied by the issuer. We conducted our engagement in accordance with International Standard on Assurance Engagements (ISAE 3420) Assurance engagements to report on the compilation of pro forma financial information, issued by the International Auditing and Assurance Standards Board. This standard requires that the practitioner comply with ethical requirements and plan and perform procedures to obtain reasonable assurance as to whether the pro forma financial information has been compiled by Board of Directors, in all material respects, in accordance with Commission Regulation (EC) No 809/2004. The purpose of the pro forma financial information included in a memorandum is solely to illustrate the impact of a significant event or transaction on unadjusted financial information of the company as if the event had occurred or the transaction had been undertaken at an earlier date selected for the purposes of the illustration. Accordingly, we do not provide any assurance that the actual outcome of the event or transaction would have been as presented. A reasonable assurance engagement to report on whether the pro forma financial information has been compiled, in all material respects, on the basis stated and that basis is consistent with the accounting policies of the issuer involves performing procedures to assess whether the basis used by Board of Directors in the compilation of the pro forma financial information provides a reasonable basis for presenting the significant effects directly attributable to the event or transaction, and to obtain sufficient appropriate evidence about whether: the basis stated has been consistently applied in the pro forma adjustments; and the resulting pro forma financial information reflects the proper application of those adjustments to the unadjusted financial information. The procedures selected depend on the practitioner s judgment, having regard to the practitioner s understanding of the nature of the company, the event or transaction in respect of which the pro forma financial information has been compiled, and other relevant engagement circumstances. The engagement also involves evaluating the overall presentation of the pro forma financial information. We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Opinion In our opinion, the pro forma financial information has been properly compiled on the basis stated of the memorandum and the basis stated is consistent with the accounting policies applied by the issuer. Restriction to the distribution of the report: This report has been issued solely for the purposes of including in the memorandum prepared in accordance with Commission Regulation (EC) No 809/2004 Vaasa, April 2, 2015 For the purposes of this engagement, we are not responsible for updating or reissuing any reports or opinions on any historical financial information used in compiling the pro forma financial information, nor have we, in the course of this engagement, performed an audit or review of the financial information used in compiling the pro forma financial information. Kjell Berts Authorized Public Accountant Anders Mattsson Authorized Public Accountant 38

37 Talletusehdot Ahola Transportissa General Terms and Conditions for Swedish Depositary Receipts in Oyj Ahola Transport Abp (Ahola) Oy Ahola Transport Abp ( ) (the Company) has commissioned Eminova Fondkommission AB, reg.no (Eminova), on behalf of the depositary receipt holders, to hold shares in the Company (the Shares) deposited in a Swedish bank (or equivalent) and to issue one Swedish depositary receipt (SDR) for each deposited Share in accordance with these general terms and conditions (the General Conditions). The SDRs shall be registered in Euroclear Sweden AB s (EUROCLEAR) register and listed on Aktietorgets multilateral trading platform (MTF). 1. Deposition of Shares and Registration etc. 1.1 The Shares, represented by share certificates, will be deposited on behalf of SDR holders, as defined below, in an account held by Eminova at a Swedish bank (or equivalent). These General Conditions apply to the depositing of Shares and issuing of SDRs. In these General Conditions, a SDR holder is defined as an owner of a SDR or its appointed custodian. 1.2 For each deposited Share, Eminova shall issue one SDR. Eminova does not accept deposits of partial Shares or of an uneven number of participation rights which does not entitle the holder to a whole number of Shares. 1.3 Eminova has the right to refuse acceptance of Shares for deposit in accordance with these General Conditions if the Company, in accordance with Finnish, Swedish or other applicable legislation, has restricted the possibility to transfer such Shares, for the purpose of complying with applicable law regarding the limitations of ownership or transfer of shares. 1.4 The SDRs shall be registered in a central securities depository (CSD) register held by Euroclear Sweden AB (EUROCLEAR) pursuant to the (1998:1479) Swedish Financial Instruments Accounts Act. Physical SDRs will not be issued. 2.Deposition and Withdrawal of Shares 2.1 Following payment of all taxes, charges and expenses that may be payable in connection with the deposit of Shares, Shares may be submitted to Eminova for deposit in accordance with these General Conditions along with proper instructions regarding name, address and securities account number in which the SDRs shall be registered, including any other information and documentation which may be required under Swedish or any other applicable law. Applicable Finnish stamp tax shall be paid in EURO and the amount shall be based on the deposited Share s value at the applicable time. Euroclear Sweden and Eminova cannot be held liable for the containment, payment or to report Finnish transaction tax. 2.2 Following payment of all taxes, charges and expenses that may be payable in connection with the deposit, the Shares may be transferred from the securities deposit provided it is not prohibited to do so pursuant to Swedish, Finnish or other applicable legislation, by an official order, or by the Company s Articles of Association, as applicable. Shares withdrawn from the securities deposit shall be transferred to the securities deposit allotted to the SDR holder or as has been agreed upon between Eminova and the SDR holder after the re-registration of the Shares and after deregistration of corresponding SDRs in the CSD register. Any applicable Finnish stamp tax shall be paid in EURO and the amount shall be based on the withdrawn Share s value at the applicable time. 2.3 Deposit and withdrawal of Shares pursuant to section 2 may only be conducted through Eminova in Sweden. 2.4 Deposit and withdrawal of Shares pursuant to section 2 may not occur ten days prior to the record day for the shareholders meeting until after the day of the shareholders meeting. 2.5 Eminova is entitled to compensation from SDR holders for all fees and costs that occur in connection with the deposit or withdrawal pursuant to section 2, in accordance with Eminova s price list, as applicable. 3. Transfers and pledging of Shares etc. 3.1 Deposited Shares may only be transferred or pledged by way of assignment or by pledging of the SDRs. Transfer and pledging of SDRs must comply with chapter 6 of the Swedish Financial Instruments Accounts Act. 4 Listing of Depositary Receipts on Aktietorget 4.1 The SDRs will be listed on Aktietorget. If the SDRs are delisted from Aktietorget, the Company shall as soon as possible inform Eminova and the SDR holders. Information given to SDR holders must be submitted in the manner outlined in Section 12 below. 5.Record Date 5.1 Eminova and the Company shall in conjunction decide the day (record date) in compliance with the by-laws, which shall be used by Eminova to determine the SDR holders who are entitled to: receive dividends in cash or other property, attend and vote at the shareholders meetings, receive Shares in connection with a bonus issue, subscribe for Shares, debentures or any other rights in relation to a new share issuance and otherwise exercise rights normally accorded to shareholders of the Company. It is Eminova s and the Company s intention that the record day for dividend and other entitlements, as described above, shall be the same in Sweden and Italy, where practical and feasible. 6. Dividends and Taxes etc. 6.1 Payment of dividends shall be made in EURO to the person registered in the CSD register on the record date as the SDR holder or any other person entitled to the dividend. 6.2 Eminova shall in conjunction with the Company on each occasion of dividend distribution agree on a date for the payment of the dividend (date of payment). Payment of dividends to SDR holders and other entitled holders shall on the date of payment be carried out by EUROCLEAR in accordance with EUROCLEAR Rules for Issuers and Issuer Agents and applicable legislation. 6.3 Payment of dividends to SDR holders or to anyone entitled to the dividend shall be made without deduction for any costs, charges or similar that is attributable to the Company, Eminova or other. However, deductions shall be made for Swedish preliminary tax, dividend withholding tax or other tax which is relevant pursuant to Swedish law or agreements with foreign tax authorities, as well as any other tax requirements that may be imposed by Sweden or any foreign country s applicable rules. 6.4 In conjunction with the payments of the dividends to the SDR holders or anyone entitled to the dividend, the Company, Eminova, or other, shall withhold and pay the required amount of tax to the tax authorities in Italy, in the event that such an obligation exists. If the Company, Eminova, or its representatives or agents are informed that the distribution of cash, shares, rights or other property subject to taxation or public charges, is to be withheld, the Company, Eminova or its representatives or agents are entitled to withhold the cash, or sell all or part of the property which is financially and practically necessary to pay such taxes and charges. The remaining proceeds, after deduction of taxes and charges, shall be paid by Eminova to the entitled SDR holders or anyone entitled to the dividend. SDR holders are responsible for any deficiency in capital that may arise after such a disposal as described above. 6.5 Eminova shall attempt to provide SDR holders with the information Eminova has in its possession which SDR holders may reasonably require in order to qualify for such benefits as are granted by an applicable tax treaty. 39

38 6.6 Eminova shall in conjunction with the Company decide how non-monetary dividends shall be given to the SDR holders. This could entail property being sold and proceeds, following deductions for sale costs and taxes, will be paid to the SDR holders as outlined in section 6.5 above. 6.7 If dividends are delivered to a recipient who is not entitled to receive dividends, Eminova and the Company nevertheless shall be deemed to have fulfilled their respective obligations, except if Eminova or the Company were aware of dividends being paid to an unauthorized receiver, or Eminova or the Company failed to exercise reasonable care in the circumstances, or if the payment cannot be invoked because the recipient was a minor and the guardian pursuant to the Swedish Parental Code had been appointed as a recipient and such guardianship included receiving dividends. 7.Bonus Issues, Split and Consolidation of Shares 7.1 In the event of a bonus issue, Eminova shall receive the Shares at the earliest possible time and issue an equal number of SDRs to each entitled SDR holder, as well as executing a change of SDR that correspond, pro rata, with the split respectively or the consolidation of the Shares, by ensuring that the necessary registration steps are taken concerning the securities deposits belonging to the depositary receipt holders who are entitled to such Shares. 7.2 Persons who on the record day are noted as a SDR holder or holder of a right in respect to the measure being implemented, shall be entitled to participate in bonus issues, splits and consolidation of Shares. If this person is not an authorized recipient, section 6.8 shall apply accordingly. 7.3 Applicable taxes will be addressed as outlined in section New Share Issue etc. 8.1 If the Company decides to issue new shares, debentures or other rights, Eminova shall from the information provided by the Company, in the manner outlined in section 12, inform SDR holders about the essential conditions for the new share issue. The Company shall prepare such information and submit it to Eminova who in turn will forward it to the SDR holders. The same applies to any other offerings which the Company directs to the Shareholders. The information shall be accompanied by application forms which enable the SDR holder to instruct Eminova to subscribe for Shares, debentures or rights, on behalf of the depository receipt holder. When Eminova in accordance with the SDR holder s instructions subscribes for and is allotted such Shares, debentures or rights, corresponding registrations will be made as soon as possible after the issue and then deposited in the SDR holder s securities deposit. 8.2 If holders of SDRs do not instruct Eminova to exercise any of the rights set out above, Eminova can, if practical and economically feasible, sell such rights on behalf of the SDR holder and pay the proceeds to the SDR holders after deducting charges, other fees and taxes. 9. Bonus Share Rights must take to be allowed to participate, vote in person or authorize a proxy to vote on behalf of the SDR holder. SDR holders who are registered in the CSD register ten (10) calendar days prior to the meeting and who have notified Eminova, or its representative, no later than five (5) calendar days prior the meeting of their intention to participate in the meeting, shall be entitled to attend and vote for their holdings at the meeting, either in person or by an authorized proxy. The Swedish bank, where Eminova have opened a deposit on behalf of customers shall, as the registered owner of the Shares, well in advance of the meeting, issue proxies to the SDR holders who, in accordance with these General Conditions, have expressed their intention to participate in the shareholders meeting to Eminova or its representative. Such proxies shall be sent to the Company together with a record of the SDR holders for which proxies have been issued Eminova will not represent Shares where the SDR holder has not communicated any intent to attend the general meeting, in person or by proxy. 11. Information 11.1 Eminova shall on behalf of the Company and in the manner set out in section 12, send the SDR holders information that it receives from the Company or, if deemed appropriate in the opinion of the Company on a case by case basis, a summary of such information. As a general rule, the information in its entirety will be in Swedish If specifically requested by a SDR holder, the Company shall arrange for an annual report to be sent to that person. The Company shall also publically announce stock market information in accordance with Aktietorget s requirements Information from the Company is available on the Company s website, Messages 12.1 Eminova shall ensure that SDR holders and other beneficiaries included in EUROCLEAR s CSD register who are entitled to receive notices pursuant to these General Conditions, are sent notices in accordance with the Swedish Act on Accounting of Financial Instruments In accordance with section 12.1, written notices shall be sent by mail to the relevant person at the address stated in the CSD register. Eminova may, as an alternative to mailing notices, publish the message as an advertisement in one (1) Swedish national newspaper distributed daily. 13. Fees and Costs 13.1 Eminova s costs and fees for administration of the Shares shall be carried by the Company unless otherwise stated in these General Conditions In its role as a depository institute, Eminova collects an annual fee as outlined in the separate service agreement. The annual fee is invoiced quarterly in advance starting from the month SDRs are registered in EUROCLEAR s system. Payment is due within 15 days of the invoice date. In the event of an overdue invoice, penalty interest is enforceable under the (1975:635) Swedish Interest Act. A reminder fee of fifty (50) SEK is payable for an overdue bill. 9.1 If the SDR holder, pursuant to section 6.8, owns the right to a partial share or to an uneven number of fund rights (Sv. fondrätter), which does not entitle the holder to a whole number of Shares, Eminova and the Company can agree to sell such excess Shares or fractional rights, etc. and pay the consideration to the SDR holder following deduction of charges, potential fees and taxes. 10. Participation at Shareholders Meetings, etc The Company shall notify Eminova about a shareholders meeting at the earliest six (6) weeks and at the latest four (4) weeks before the date of the meeting. As soon as practically possible hereafter, the Company shall inform the SDR holders about the shareholder s meeting. Notice shall be given by advertisement in at least one (1) Swedish national newspaper distributed daily. The notification shall include: i) the content of the Company s notice of the shareholders meeting in accordance with applicable law, ii) the record date for the SDR holders in accordance with section 5, and iii) instructions for SDR holders regarding what measures they Change of Custodian 14.1 If the Company decides to retain another depository institute, Eminova shall transfer all of its rights and obligations regarding the SDR holders in accordance with these General Conditions and deliver the Shares to the new depository institute. Change of depository institute shall be subject to EUROCLEAR s approval and effected at the earliest three (3) months after the notice of change of depository institute is submitted in accordance with section Amendments to the General Conditions 15.1 Eminova is entitled to amend these General Conditions if it is necessary for the conditions tocomply with Swedish, Finnish or other applicable legislation, decisions by the authorities or EUROCLEAR s or Aktietorget s rules. Eminova and the Company may jointly agree to modify these General Conditions, where appropriate or necessary, and in all cases under the presumption that the SDR holders rights are not compromised in any significant

39 way. Eminova shall inform the SDR holders of a resolved change in accordance with section Information regarding SDR holders 16.1 Eminova retains the right to request information from EUROCLEAR regarding SDR holders and to submit such information to the Company Eminova and the Company may provide information regarding the SDR holders and their holdings to whoever fulfils a register task regarding the Share or to authorities, provided that an obligation to supply such information is required by Swedish or foreign law or regulation, or by way of agreement with an authority. SDR holders are obliged to comply with the request to provide such information to Eminova Eminova and the Company are entitled to provide information regarding the SDR holders and their holdings in connection with repayment or refund of taxes, or in connection with tax audits, to the extent it is required. SDRs from the CSD register and transfer the Shares to a securities deposit designated by the SDR holder or accordingly with any other agreement. If the SDR holder has not designated a depot or other agreement not been reached, Eminova retains the right to sell the underlying Shares. The SDR holder is entitled to the proceeds, after deduction of fees, taxes and other reasonable costs. The amount shall be paid to the account linked to the SDR holder s securities deposit or, if such an account is missing, by a withdrawal slip. No interest will accrue on the payment. 19.Applicable Law etc The interpretation and application of these General Conditions shall be made in accordance with Swedish Law Any dispute regarding these General Conditions, or any other legal action that arises from these General Conditions, shall be exclusively settled by a general court in Sweden. The proceedings shall be seated at the Stockholm district court Eminova and the Company have the right to provide and publish information regarding SDR holders to the extent required by Aktietorget. 17. Limitation of Liability 17.1 Eminova or the Company are not liable for damages payable under Swedish or foreign legislation, or damages due to Swedish or foreign authority measures, acts of war, strikes, blockades, boycotts, lockouts or other similar circumstances. This is applicable in respect of strikes, blockades, boycotts and lockouts also if Eminova or the Company is the target for or initiate such conflict action Eminova or the Company are not obliged, in cases other than those specified in section If Eminova or the Company for any reason are obstructed and unable to enforce payment, or take other action due to circumstances specified in section 17.1, the measure in question may be postponed until the obstacle is removed. 18.Termination etc Eminova has the right to terminate the deposit of Shares through a notification to the SDR holder in accordance with section 12 if; the Company decides that Shares in the Company will no longer be represented by SDRs pursuant to these General Conditions, the Company decides the SDRs shall no longer be listed on Aktietorget, EUROCLEAR terminates the contract regarding the registration of SDRs, the Company applies for reconstruction, bankruptcy, liquidation or other similar proceedings, or if such a procedure has been initiated following an application by another party, or the Company significantly breaches its obligations towards Eminova 18.2 Where the deposit of Shares has been terminated pursuant to section 18.1 a) or b), the listing on Aktietorget shall end at the earliest three (3) months from the date of dispatch of the notice of termination, provided that the SDRs has not previously been delisted from Aktietorget If Eminova terminates the deposition in accordance with section 18.1, these General Conditions will still be valid for a duration which is to be stipulated by Eminova after consultation with the Company, if practicably achievable. Such termination shall be sent by mail to the SDR holder s addresses in the CSD register in accordance with section In addition to what is stated in section 18.1, Eminova has the right to terminate the deposit of Shares by notice to the SDR holders in accordance with section 12, with effect on the date which Eminova and the Company agree on and shall be expressed in a notice to the SDR holders In the notice of termination, Eminova shall specify the record date that it will de-register all Signature Hans Ahola Ahola Transport AB. Signature Gunnar Dahlman Eminova Fondkommission AB 41

40 Yhtiöjärjestys BOLAGSORDNING FÖR OYJ AHOLA TRANSPORT ABP 1 Bolagets firma Bolagets firma är Oyj Ahola Transport Abp och dess hemort är Karleby. 2 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget idkar och förmedlar nationella och internationella transporter. Bolaget kan även handla med bilar, släpvagnar och reservdelar samt förmedla försäkringar. Verksamheten omfattar även utveckling och försäljning av databaserade logistiska lösningar. Bolaget kan för sin verksamhet äga och besitta fast egendom och aktier. 3 Aktiekapital och aktieslag Bolagets aktiekapital skall uppgå till minst euro och högst euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller minskas utan ändring av bolagsordningen. Bolagets aktiekapital fördelar sig på olika slag av aktier enligt följande: Bolaget har sammanlagt A-, och B- aktier högst sextonmiljoner sexhundafyrtiotusen ( ) stycken. Antalet A-aktier kan vara minst en (1) och högst sexton miljoner ( ) stycken. Antalet B-aktier (preferensaktie) kan vara minst noll (0) stycken och högst sexhundrafyrtiotusen ( ) stycken. På bolagsstämma berättigar envar A-aktie till tio (10) röster och envar B-aktie till en (1) röst. A-aktierna och B-aktierna skiljer sig i fråga om rätten till vinstutdelning. Under förutsättning att bolaget har utdelningsbara medel har B-aktierna företrädesrätt till en vinstutdelning motsvarande en minimiavkastning om åtta (8) procent för aktierna ifråga under en period om sju (7) år räknat från den räkenskapsperiod under vilken B-aktier första gången emitterats och blivit berättigade till vinstutdelning. Om bolagsstämman beslutar om en högre vinstutdelning, har A-aktierna och B-aktierna lika rätt till vinstutdelning. 7 Revisorer Till bolagets revisor skall väljas en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning eller två ordinarie CGR-revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorerna väljs tillsvidare. 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas skriftligen till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före bolagsstämman. 9 Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på av styrelsen fastställd dag inom sex (6) månader från utgången av räkenskapsperioden. Vid stämman skall: framläggas 1. verksamhetsberättelsen samt bokslutet innefattande resultaträkning, balansräkning och bokslutsbilagor och 2. revisionsberättelsen, beslutas 3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning; 4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 5. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; 6. om styrelseledamöternas arvode och ersättningsgrunderna för resekostnader; 7. vid behov, om antalet styrelseledamöter; väljas 8. vid behov styrelseledamöter; 9. vid behov revisor och revisorssuppleant. 10 Räkenskapsperioden Bolagets räkenskapsperiod är Styrelse För bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad sörjer styrelsen, som består av minst tre (3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna väljs tillsvidare. 5 Verkställande direktör Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen. 6 Firmateckningsrättigheter Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktör var för sig eller av två (2) styrelseledamöter tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person rätt att teckna bolagets firma per procuram eller en rätt att företräda bolaget.

41

42

43 Yhteystiedot Oyj Ahola Transport Abp Osoite Indolantie 33, Kokkola, Finland Puh: Kotisivu S-posti Emissio- ja talletuslaitos Eminova Fondkommission AB Tfn +46 (0) Faksi +46 (0) Kotisivu S-posti Merkintäpaikka Suomessa Privanet Pankkiiriliike Oy Osoite Korkeavuorenkatu 47, Helsinki S-posti Tilintarkastaja Ernst & Young Runeberginkatu 11, Pietarsaari, Suomi Keskeinen arvopapereiden haltija Euroclear Sweden AB Box Stockholm

MERKINTÄJAKSO 7/5 12/6

MERKINTÄJAKSO 7/5 12/6 KUTSU AHOLA TRANSPORTIN A-SARJAN OSAKKEIDEN MERKINTÄÄN UUSMERKINTÄ 2015 MERKINTÄJAKSO 7/5 12/6 TÄRKEÄÄ TIETOA Tämän esitteen informaatio vastaa ainoastaan yksinkertaistettua kuvausta tarjouksesta. Esite

Lisätiedot

LISÄYS ESITTEESEEN PÄIVÄTTY 6.5.2015 Ahola Transport: Muutoksia tarjouksessa

LISÄYS ESITTEESEEN PÄIVÄTTY 6.5.2015 Ahola Transport: Muutoksia tarjouksessa LISÄYS ESITTEESEEN PÄIVÄTTY 6.5.2015 Ahola Transport: Muutoksia tarjouksessa Tarjottu arvopaperi Oyj Ahola Transport Abp:n meneillään olevassa annissa muuttu ruotsalaisesta talletustodistuksesta Yhtiön

Lisätiedot

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP Yhtiöesite Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle OYJ AHOLA TRANSPORT ABP Tämä Yhtiöesite

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017 Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017 Liikevaihto oli 23 552 T (23 447 T ) Liiketulos oli 447 T ( 299 T ) Tulos oli 540 T (212 T ) Tulos per osake 0,036 Oma pääoma per osake 0,428 Toimitusjohtaja kommentoi

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Hyvän asiakastyön takia olemme onnistuneet pitämään kuljetettavat tavaramäärät edellisvuoden tasolla haastavasta kesäjaksosta huolimatta.

Hyvän asiakastyön takia olemme onnistuneet pitämään kuljetettavat tavaramäärät edellisvuoden tasolla haastavasta kesäjaksosta huolimatta. Tilinpäätöstiedote 2016 Jakson liikevaihto oli 95 348 T (93 820 T ) Jakson liiketulos oli 1 337 T ( 1 614 T ) Jakson tulos oli 807 T (1 047 T ) Tulos per osake 0,054 ( 0,071 ) Oma pääoma per osake 0,468

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25 Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta optio-ohjelman 2013 ehdoiksi.

Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta optio-ohjelman 2013 ehdoiksi. 1 AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 8.4.2013 klo 9.00 Hallitus muuttaa ehdotustaan optio-ohjelman 2013 ehdoiksi Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

* Viime jakson tulos ei ole vertailukelpoinen sillä se oli tilikauden viimeinen ja sisälsi eriä kuten konserniavustus sekä vuosipoistoja.

* Viime jakson tulos ei ole vertailukelpoinen sillä se oli tilikauden viimeinen ja sisälsi eriä kuten konserniavustus sekä vuosipoistoja. Puolivuosikatsaus 2015 Jakson liikevaihto oli 47 992 T (48 423 T ), Jakson liiketulos oli 1 204 T (1 267 T )* Jakson tulos oli 863 T (254 T )* Osakekohtainen tulos 0,066 Oma pääoma osaketta kohden 0,336

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot