Tutkimusajankohta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusajankohta:"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(7) TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Neilikkatien pajatalo Neilikkatie Vantaa Tutkimusajankohta: Tilaaja: Vastuuhenkilö: Tutkimuksen tavoite: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Jarmo Minkkinen, Käyttäjät ovat kokeneet tilojen sisäilman laadun huonoksi. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään mahdollisia sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. 2 TUTKIMUSKOHDE 2.1 Perustiedot Rakennusvuosi: Kerroslukumäärä: Perusrakennetyypit: Alapohja Yläpohja Vesikatto Runko Pintamateriaalit: lattia seinät katto Ilmanvaihtotapa: Lämmönjakotapa: 1970luku 1 kerros kantava teräsbetonilaatta liimapuupalkisto bitumikermi puurankarunko, tiilivillalevy muovilaatta maalattu levy maalattu levy, akustointilevytys koneellinen tulopoisto, ei lämmön talteenottoa vesipatterilämmitys 2.2 Taustatietoja Rakennus on suorakaiteen muotoinen. Julkisivut ovat puhtaaksimuurattua punatiiltä. Rakennuksen katto on kermieristeinen tasakatto. Katto on uusittu jonkin aikaa sitten. Kattorakenteessa on valokuiluja. Näissä ei havaittu vuotoja. Muutamissa ikkunakuvuissa oli kuitenkin tiivistynyttä vettä, joka kertoo ilmavuodoista valokuiluihin. Käyttäjien mukaan vesikattovuotoja ei ole ollut. Rakennuksessa on sisäpuolinen sadevedenpoisto. Talvikaudella 2010 katolle kertynyt lumi painoi rakenteita niin paljon, että osaa korkeiden komeroiden ovia tilassa 034 ei saatu auki. Rakennus on perustettu paalutukselle. Alapohja on kantava teräsbetonilaatta, jossa on betoninen pintalaatta. TBlaattojen välissä on suunnitelmien mukaan 80 mm EPSlämmöneristettä. Ytunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet

2 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 2(7) Rakennus on liimapuurakenteinen. Kantavat pysty ja vaakarakenteet ovat liimapuupilareita ja palkkeja. Sisäverhous on levyrakenteinen. Alkuperäinen levytys on lastulevyä, seinäkorjausten yhteydessä levytys on muutettu kipsikartonkilevyksi. Ikkunat ovat alkuperäisiä MSKikkunoita. Pinnat ovat pääosin alkuperäisiä. Opetuskeittiöön on uusittu akryylibetonilattia vanhan pinnoitteen päälle. Käyttäjien mukaan tiloissa on tunkkainen, maakellarimainen haju viikonloppujen jälkeen. Osa tiloista on kylmiä, käyttäjien pitämien lämpötilapäiväkirjojen mukaan alimmillaan luokkien lämpötilat ovat olleet vain vähän yli 10 ºC. Käyttäjien mukaan pääsisäänkäynnin puoleinen seinä on pullistunut sisäänpäin talvisin. Rakennuksessa on koneellinen tulopoistoilmanvaihto. Järjestelmässä ei ole lämmön talteenottoa. Rakennus on liitetty kaukolämpöön. Lämmönvaihdinpaketti on uusittu. Rakennus on liitetty kunnalliseen vesi ja viemäriverkkoon.rakennuksen ulkoseiniä on korjattu erillisen suunnitelman mukaan 1990luvun lopulla. Tällöin ulkoseinien runkotolppien alapäätä on uusittu ja rakenneratkaisu on muutettu siten, että varsinaista valesokkeliratkaisua ei enää ole. Seinien alapäihin on asennettu kevytsoraharkot ja lisäeristys. Seinien alasidepuut on nostettu lattia tasoon. Väliseinien osalta vastaavaa korjaustapaa ei todettu. 2.3 Tutkimuskohteessa aiemmin tehdyt selvitykset Aiemmista tutkimuksista ei saatu tietoa. 2.4 Käytössä olleet asiakirjatiedot Kohteesta oli käytettävissä seuraavat piirustukset ja asiakirjat: Arkkitehtipiirustuksia rakennepiirustuksia. 3 YHTEENVETO Rakennuksen vesikatto on uusittu, eikä vesikattovuotoja ole. Alapohjan alustäyttö on painunut ja alapohjan alle on syntynyt onkalo, jossa ilma pääsee liikkumaan. Rakennuksen aistinvaraisesti havaittu alipaineisuus aiheuttaa ilman virtaamista sisätiloihin. Tällöin alapohjan epäpuhtauksia kulkeutuu sisätiloihin. Yhdeksästä tutkitusta ilmanäytteestä kahdessa oli vähäinen määrä kosteusvaurioindikaattorimikrobeja, joka liittynee epätiiveisiin rakenteisiin. Tästä ongelmasta päästäneen eroon huolellisella tiivistyskorjauksella. Lämpötilaerojen poistamiseksi rakennuksen lämmönjakojärjestelmää jouduttaneen muuttamaan. Lisäksi IVjärjestelmän modernisointi on ajankohtainen. Ytunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet

3 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 3(7) OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Sisäilmamittauksen aikana ulkoilman lämpötila oli n. 0 ºC ja suhteellinen kosteus n. 75%. Tutkittavat tilat olivat normaalikäytössä. 4.1 Aistinvarainen tarkastelu, pintakosteudenosoittimella tehtyjä havaintoja ja rakennetar kastelu Aistinvaraisia havaintoja tehtiin rakenneaukaisuista. Sisäilman laatua havaittiin aistinvaraisesti tutkimuspäivien aamuina. Pintakosteudenosoittimella arvioituun rakennuksen alapohjan (pintalaatan) kosteustilaa. Rakenteita selvitettiin rakenneavauksin. Kantavien rakenteiden stabiliutta arvioitiin FINNFOREST Oy:n FINNWOOD 2.3 mitoitusohjelmalla. 4.2 Mikrobiologiset näytteet 4.3 Mineraalivillakuidut 4.4 VOCnäytteet 4.5 Sisäilman laatu Mikrobiilmanäytteet kerättiin Andersentyyppisellä kuusivaiheimpaktorilla kasvatusalustoille. Materiaalinäytteet suoraviljeltiin agarmaljoille ja kasvatettiin lämpökaapissa. Mineraalivillakuitujen määrät todennettiin pinnoilta. Pinnoille laskeutuneesta pölystä kerättiin geeliteippinäyte. Mineraalivillakuidut tunnistettiin valomikroskooppisesti. Ilmanäytteet kerättiin TENAXadsorbenttiputkeen pumpun avulla. Sisäilman olosuhdetta mitattiin jatkuvatoimisilla loggereilla n. kahden viikon ajan. Sisäilman CO2pitoisuutta mitattiin SenseAirmittalaitteella. Loggerit oli säädetty rekisteröimään sisäilmassa vallitsevan olosuhteen 5 min. välein. Ytunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet

4 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 4(7) Näytteenottopaikat Taulukko 1. Mikrobi, kuitu, VOC ja pölynäytteenottopaikat Näytteenottopaikka Mikrobit Mikrobit Mineraalikuidut VOC ilmänäyte ilmanäyte, materiaali, teippi, pmy/m 3 pmy/m 3 kpl/cm 2 µg/m 3 (9 kpl) (12 kpl) (6 kpl) (2 kpl) tila 001 x 4*x tila 002 x tila 008 x x x tila 009 x tila 010 2*x tila 015 x x x x tila 029 x tila 030 x 2*x tila 034 x x tila 038 x tila 041 x 2*x x tila 042 x tila 046 x Sisäilman pitkäaikaista olosuhdetta mitattiin tilasta TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 5.1 Aistinvarainen tarkastelu, pintakosteudenosoittimella tehtyjä havaintoja ja rakennetar kastelu Rakenneaukaisuista havainnoitiin alapohjan osalta näyterei istä tulevan tunkkainen, kellarimainen haju. Alapohjatäyttö oli aukaisujen kohdalla painunut ja betonilaatan alla oli tyhjä tila, josta kävi selkeä ilmavirta sisätiloihin päin. Selkeä, maakellarimainen haju tuntui myös liikuntasauman kohdalla. Hajua oli havaittavissa myös alapohjan lämmöneristekerroksessa. Alapohjan rakenne oli pääosin suunnitelmien mukainen. Rakenneaukaisuissa havaittiin, että kosteuseristeenä on käytetty rakennusmuovia. Seinän ja lattianrajan aukaisuissa todennettiin korjaustyön tekeminen korjaussuunnitelman mukaisesti. Aamulla ennen käyttäjien tuloa tiloissa oli havaittavissa ummehtunut haju. Neilikkatien puoleisen päädyn luokkatilat olivat viileitä, vaikka ulkolämpötila oli lähellä 0 ºC. Tämä johtunee siitä, että tilat ovat lämpölinjojen kauimmaisessa päässä. Ytunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet

5 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 5(7) Pintakosteudenosoittimella arvioituna alapohjarakenteessa ei ollut merkittäviä kosteuspoikkeamia. Vähäisiä poikkeamia havaittiin oppilaiden WCtiloissa, salin 015 kantavan pilarin juuressa ja tilan 038 oviaukon kohdalla. Poikkeamakohdat on merkitty paikannuskuvaan. Kylmiöitten edustalta mitatut rakenteen suhteelliset kosteudet olivat tavanomaisia. Laskentamallin mukaan liimapuupalkit taipuvat n. 50 mm tavanomaisella kuormituksella. Tästä osa palautuu kuormituksen poistuttua. Palkkien lujuus ei kuitenkaan heikkene. Palkit on mitoitettu lujuutensa äärirajoille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että talvella katolle kertyvää lunta on poistettava säännöllisesti. 5.2 Mikrobiologiset näytteet Ilmanäytteet: Ilmanäytteitä otettiin yhteensä yhdeksän kappaletta. Otettujen näytteiden perusteella pitoisuudet ja lajisto olivat syksyinen vuodenaika huomioiden tavanomaisia. Kahdessa tutkitussa näytteessä oli viite epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Näytteet oli otettu tilasta 009 (kehityshuone) ja tilasta 041 (ent. lepohuone, nyk. tsto). Tilasta 041 otetussa näytteessä oli vähäinen määrä aktinobakteereja. Tilan bakteeripitoisuus oli myös korkea. Korkea bakteeripitoisuus liittyy yleensä ihmisiin ja puutteelliseen ilmanvaihtoon. Materiaalinäytteet: Materiaalinäytteiden sienipitoisuudet olivat alhaisia. Otetuista 12 näytteestä kolmessa oli eriasteisia vaurioviitteitä. Vaurioviitteet aiheutuivat eri kosteusvaurioindikaattorisienistä. Samoja indikaattorimikrobeja ei ollut kuitenkaan vastaavista tiloista otetuissa mikrobiilmanäytteissä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mikrobien tai niiden aineenvaihduntatuotteiden kulkeutumista rakenteista sisäilmaan. Ytunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet

6 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 6(7) Mineraalivillakuidut 5.4 VOCnäytteet 5.5 Sisäilman laatu Kuudesta otetusta näytteestä viiden kuitumäärä oli alle määritysrajan tai kuituja ei esiintynyt. Yhden näytteen kuitupitoisuus oli koholla, mutta määrä oli sellainen, ettei sen katsota aiheuttavan sisäilmaongelmaa. Mineraalivillakuitujen ei voi katsoa aiheuttavan sisäilmaongelmaa. Otetuissa kahdessa näytteessä TVOCpitoisuudet olivat alhaiset, eikä yksittäisissä yhdisteissä ollut poikkeamia. Molemmissa näytteissä oli kuitenkin vähäinen määrä aldehydejä, joille on tyypillistä tunkkainen haju. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ei tässä tapauksessa voida arvioida aiheuttavan sisäilmaongelmaa. Mittausjakson aikana alhaisin lämpötila oli 16.5 C ilman suhteellisen kosteuden ollessa 24.7 % RH. Mitatun alhaisen lämpötilan aikana ulkolämpötila oli n. 0 ºC. Korkein havaittu lämpötila oli 22.5 C ilmankosteuden ollessa 52.3 % RH. Keskimäärin lämpötila oli mittausjakson aikana 19.4 C ja ilman suhteellinen kosteus 35.6 % RH. Mittausjakson aikana sisäilman hiilidioksidipitoisuus vaihteli ppm:n välillä Tavanomaisena päivänä CO2pitoisuus vaihteli n välillä. Hiilidioksidipitoisuus ei nouse tavanomaisen päivän aikana sellaiselle tasolle, että siitä voisi katsoa aiheutuvan sisäilmaongelmaa (sisäilmaluokka S2.CO2 pitoisuus alle 900 ppm). Rakennuksen Neilikkatien puoleisen päädyn viileys johtunee siitä, että tilat ovat lämpölinjojen päässä. Ytunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet

7 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 7(7) TOIMENPIDEEHDOTUKSET Selkeää sisäilmaongelman aiheuttajaa ei tutkimuksissa havaittu. Mikrobiilmamittausten perusteella tiloissa on jonkinasteisia ongelmia. Alapohjasta otetuissa näytteissä oli selkeitä merkkejä mikrobivaurioista. Alapohjatäytön painumisen ja rakennuksen todennäköisen alipaineisuuden vuoksi alapohjasta ja alapohjarakenteista pääsee epäpuhtauksia sisäilmaan. Seuraavia toimenpiteitä ehdotetaan toteutettavaksi tulevalla kaksivuotiskaudella: Alapohjan ja ulkoseinien rajapinnan tiivistämistä erillisen suunnitelman mukaan alapohjan ja väliseinien rajapintojen tiivistämistä erillisen suunnitelman mukaan alapohjarakenteen painumien laajuuden selvittäminen ja tarpeen mukaan alipaineistuksen rakentamista erillisen suunnitelman mukaan lämpölinjojen tasapainottamista ilmanvaihdon modernisointia tilojen kuivasavutusta toteutettujen korjaustoimenpiteiden jälkeen. Jarmo Minkkinen asiantuntija, RI Pätevöitynyt kuntoarvioija LIITTEET 1 Pohjapiirros näytteenottopisteistä ja havainnoista 2 Ilmanäytteiden analyysivastaus OT, Materiaalinäytteen analyysivastaus OT, Kuitunäytteiden analyysivastaus OT, VOCanalyysi ilmanäytteestä , Sisäilman olosuhteiden kuvaajat ajan funktiona (T, RH, CO 2 ) 7 Alkuperäinen rakenneleikkaus ulkoseinän ja alapohjan liittymässä 8 Rakenneleikkaus ulkoseinän ja alapohjaliittymän korjaustavasta 9 Vertailuarvoja Ytunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet

8 pintakosteudenosoittimella havaittuja poikkeamaalueita Materiaalinäyteet M11, M12 Ilmannäyte 9 Kuitunäyte 5 Ilmannäyte 8 Kuitunäyte 6 Materiaalinäyte M10 Kuitunäyte 4 Ilmannäyte 6 Materiaalinäyte M9 Ilmannäyte 7 Materiaalinäyteet M7, M8 Ilmannäyte 4 Ilmannäyte 5 Kuitunäyte 3 Ilmannäyte 3 Materiaalinäyteet M5, M6 Ilmannäyte 1 Ilmannäyte 2 Materiaalinäyteet M1, M2, M3, M4 Kuitunäyte 1 Kuitunäyte 2

9 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Neilikkatien pajatalo, Neilikkatie 3, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTOO JA NÄYTTEIDEN KÄSITTELY Näytteet otettiin kuusivaiheimpaktorilla suoraan seuraaville kasvatusalustoille: 2 % mallasuuteagar (sienet), DG18agar (sienet) ja THG (tryptonihiivauute)agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja inkuboitiin Asumisterveysoppaan (2009) ohjeiden mukaisesti lämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk (sienet), 10 vrkk (kokonaisbakteerit)) ja 14 vrk (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet laskettiin ja sienet tunnistettiin laji tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Näytteenottopisteet on esitetty kappaleessa 3 taulukossa 1. 2 OHJE JA RAJAARVOTja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan talviaikaan otettujen asuntojen ja toimistotilojen ilmanäytteiden tuloksia voidaan pitää tavanomaisina, jos sieniitiöiden kokonaispitoisuus on <100 pmy/m 3 ja sädesienten pitoisuus <10 pmy/m 3 (pmyy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Tuloksia tulkittaessaa on huomioitava sienilajisto. Kosteusvau urioindikaattorisienienn pitoisuuss on asunnoissa tavallisesti <10 pmy/m 3. Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavallista. Mikäli pitoisuus on >10 pmy/m 3 tai näytteessä esiintyy useita erilaisia kosteusvaurioindikaattoreita, viittaa tulos epätavano maiseen mikrobilähteeseen. Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan sieniitiöpitoisuuss pmy/m 3 viittaa kohonneeseen sieniitiöpitoisuuteen talviaikana. Sisäilman bakteeripitoisuus on tavanomainen, mikäli se on <4500 pmy/m 3. Mikäli bakteeripitoisuuss on suurempi, viittaa se tavallisesti puutteelliseen ilmanvaihtoon tutkitussa tilassa.. TULOSTEN TULKINTA Sosiaali Työterveyslaitoksen mukaan toimistotiloissa sieniitiöpitoisuuss >50 pmy/m 3, aktinobakteeripitoisuus >5 pmy/m 3 ja bakteeripitoisuus 6006 pmy/mm 3 viittaavat talvellaa sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Mikäli kosteusvaurioindikaattorihomeiden pitoisuus on 7 pmy/mp 3 tai useita erilaisia kosteusvaurioindikaattoreita, viittaa tulos mikrobilähteeseen. näytteessä esiintyyy epätavanomaiseenn Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

10 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (4) Sisäilmanäytteissä voi esiintyä tavanomaisesti yksittäisinä pesäkkeinäp ä lähes mitä tahansaa homesientä. Kuitenkin Stachybotrys, ilmanäytteessä voidaan pitää tavanomaisestaa poikkeavana. Lumettomana aikana ilmanäytteiden tuloksia verrataan ulkoilmanäytteeseen. Fusarium ja ChaetomiumC umsienien kohdallaa yksittäisenkin pesäkkeen esiintymistä 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopisteet, tutkittujen tilojen lämpötilat ja ilman suhteelliset kosteudet on esitetty taulukossa 1. Ilmanäytteidenn mikrobipitoisuudett on esitetty pesäkkeitä muodostavinaa yksikköinä kuutiometrissä ilmaa (pmy/mm 3 ) taulukossa 2. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 1. Näytteenottopisteet, sisäilman lämpötila ja ilmann suhteellinen kosteus. Näytteenottopiste 1. tila 30, toimisto 2. tila 8, nuorten taukotila 3. tila 1, luokka 4. tila 9, kehityshuone 5. tila 34, kodinhoidon opetustila 6. tila 15, ruokailu / taukotila (sali) 7. tila 2, ATKluokka 8. tila 46, neuvotteluhuone 9. tila 41, lepohuone (toimisto) Lämpötila ( o C) 22,3 22,5 Suhteellinen kosteus (%rh)) Tutkittujen tilojen lämpötila vaihteli mittauspäivänä 18,5 20,6 o C jaa ilman suhteellinenn kosteus 2426%. Ulkoilman lämpötila oli mittauspäivänä noin +0 o C, maassa oli lumihärmää ja ilman suhteellinen kosteus oli noin 78%. Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

11 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (4) Taulukko 2. Ilmanäytteiden mikrobipitoi isuudet ja näytteissää esiintyneet sienisuvut ja/tai lajit. Näyte 2 % mallasagar Cladosporium Penicillium Rhizopus steriilit DG18 agar 4 Rhizopus 2 Cladosporium 2 Aspergillus niger o 20 THGagar T 2 AktinobakteeA erit 4 Muut M bakteerit 2 Tulkinta <2 ei 515 poikkeavaa 1. Sieniitiöt yhteensä steriilit Penicillium hiivat, vaaleat 28 Sieniitiöt yhteensä 21 Penicillium 7 hiivat, punaiset 9 steriili 8 Bakteerit B yhteensä 2 AktinobakteeA erit 2 Muut M bakteerit <2 ei 184 poikkeavaa hiivat, vaaleat 2 2. Sieniitiöt yhteensä Penicillium Cladosporium steriilit hiivat, vaaleat 37 Sieniitiöt yhteensä 6 Phoma* 4 steriilit Bakteerit B yhteensä 2 AktinobakteeA erit 4 Muut M bakteerit 184 <2 ei 381 poikkeavaa 3. Sieniitiöt yhteensä Ulocladium* hiivat, vaaleat Rhizopus steriilit Penicillium 28 Sieniitiöt yhteensä 7 Ulocladium* 7 hiivat, vaaleat 2 Wallemia* Bakteerit B yhteensä 4 AktinobakteeA erit 4 Muut M bakteerit <2 viittaa epä 462 tavanomaiseen mikrobi lähteeseen 4. Sieniitiöt yhteensä steriilit 36 Sieniitiöt yhteensä 11 Penicillium 10 Bakteerit B yhteensä 11 AktinobakteeA erit 462 <2 ei Muut M bakteerit 108 poikkeavaa 5. Sieniitiöt yhteensä Rhizopus Penicillium steriilit 11 Sieniitiöt yhteensä 2 steriilit 7 Scopulariopsis* 13 Penicillium 11 Bakteerit B yhteensä 2 AktinobakteeA erit 2 Muut M bakteerit <2 ei 225 poikkeavaa hiivat, vaaleat 4 6. Sieniitiöt yhteensä Penicillium steriilit hiivat, vaaleat 22 Sieniitiöt yhteensä 2 Penicillium 20 hiivat, vaaleat 2 10 Bakteerit B yhteensä 2 AktinobakteeA erit 2 Muut M bakteerit 225 <2 ei 172 poikkeavaa 7. Sieniitiöt yhteensä Cladosporium steriilit Penicillium 24 Sieniitiöt yhteensä 3 Cladosporium 79 Wallemia* 3 steriilit 4 Bakteerit B yhteensä 3 AktinobakteeA erit 3 Muut M bakteerit <2 ei 351 poikkeavaa 8. Sieniitiöt yhteensä Cladosporium steriilit hiivat, punaiset 85 Sieniitiöt yhteensä 2 hiivat, vaaleat 12 Wallemia* 2 Penicillium 22 Bakteerit B yhteensä 2 AktinobakteeA erit* 2 Muut M bakteerit viittaa epä 996 tavanomaiseen mikrobi 9. Sieniitiöt yhteensä 16 Sieniitiöt yhteensä 6 Bakteerit B yhteensä 1000 lähteeseen <2 = alle määritysrajan 2 pmy/m 3, kasvustoa ei esiintynyt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

12 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (4) Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Kirjallisuusviitteet: Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset k jaa mikrobiologiset tekijät. Sosiaali ja terveysministeriön oppaita, 2003:1. Helsinki. Asumisterveys Opas. Sosiaali ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö ja terveyslehti, Pori,, Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamisessaa puhtaissa toimistotyöympäristöissä. Viitearvoja sisäympäristöongelmien tunnistamiseen. (päivitetty OT) Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

13 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Tutkimuskohde: Neilikkatien Pajatupa, Neilikkatie 1, Vantaa Näytteenottaja: Jani Vainio & Hannu Kautelaa Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieniitiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (+ ++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieniitiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. 1 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpäää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2009) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18agar (sienet) ja THG (Tryptonihiivauutelämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja onn inkuboituu (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen j pesäkkeet on laskettu ja j sienet tunnistettu laji tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattori Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon, +, ++, , * ++, +, * ++ +*, * vahva viite vauriosta , , * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

14 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossaa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (120 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (2150 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto (51200 pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste M1. h. 1, ulkoseinän alaosa, uusittuu M2. h. 1, ulkoseinän alaosa, uusittuu M3. h. 1, seinän alaosa, uusittu M4. h. 1, seinän yläosa M5. h. 30, alasidepuun alusvilla M6. h. 30, ulkoseinä M7. huoneiden 13/10 (kylmiö/varasto) kylmiön puoleinen seinälevy M8. huoneiden 13/10 (kylmiö/varasto9 kylmiön puoleinen eriste M9. h. 15, alapohja M10. h. 38, alapohja M11. päätytoimisto, ulkoseinä M12. päätytoimisto, ulkoseinän alaosa Näytteen materiaali puu p ja SPUeriste mineraalivilla kipsikartonkilevy mineraalivilla mineraalivilla mineraalivilla kipsikartonkilevy mineraalivilla EPSeriste EPSeriste kipsikartonkilevy mineraalivilla Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

15 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) Taulukko 3. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 2 % mallasagar Penicillium DG18 agar + Penicilliumm THGG agar + Aktinobakteerit Tulkinta ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M1. Sieniitiöt yhteensä Chaetomium* + Sieniitiött yhteensä +(1) ) Penicilliumm + Bakteerit yhteensä + Aktinobakteerit + ei viitettä Eurotium* +(1) Muut bakteerit + vauriosta M2. Sieniitiöt yhteensä steriilit + Sieniitiött yhteensä + Penicilliumm + Bakteerit yhteensä + Aktinobakteerit + ei viitettä Muut bakteerit ++ vauriosta M3. Sieniitiöt yhteensä Penicillium + Sieniitiött yhteensä + Penicilliumm + Bakteerit yhteensä + Aktinobakteerit ++ ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M4. Sieniitiöt yhteensä Chaetomium* Paecilomyces* + Sieniitiött yhteensä +(2) ) Paecilomyces* +(2) ) + Bakteerit yhteensä +(7) Aktinobakteerit Muut bakteerit + heikko + viite M5. Sieniitiöt yhteensä + Sieniitiött yhteensä + Bakteerit yhteensä + vauriosta Aktinobakteerit ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M6. Sieniitiöt yhteensä Sieniitiött yhteensä Bakteerit yhteensä + Aktinobakteerit ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M7. Sieniitiöt yhteensä Sieniitiött yhteensä Bakteerit yhteensä + Aktinobakteerit ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M8. Sieniitiöt yhteensä Aspergillus steriilit Sieniitiött yhteensä + Aspergilluss + steriilit Bakteerit yhteensä + Aktinobakteerit* * + Muut bakteerit + +(2) ei viitettä + vauriosta M9. Sieniitiöt yhteensä + Sieniitiött yhteensä + Bakteerit yhteensä + Aspergillus versicolor* +(9) ) Aspergilluss versicolor* +(15) Aktinobakteeri* +(2) viittaa Penicillium + Penicilliumm + Muut bakteerit vaurioon M10. Sieniitiöt yhteensä ++ + Sieniitiött yhteensä ++ Bakteerit yhteensä + Aktinobakteerit ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M11. Sieniitiöt yhteensä Sieniitiött yhteensä Bakteerit yhteensä + Aspergillus versicolor* +(3) ) Aspergilluss versicolor* +(3) Aktinobakteerit heikko Cladosporium + Muut bakteerit + viite M12. Sieniitiöt yhteensä + Sieniitiött yhteensä + Bakteerit yhteensä + vauriosta = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

16 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s (päivitetty OT) Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

17 Analyysivastauss n:o OT, kuitunäyte 1 (2) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Tutkimuskohde: Neilikkatien Pajatalo, Neilikkatie 3, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTOO JA NÄYTTEIDEN KÄSITTELY Näytteet otettiin suoraan pinnoilta geeliteipille. Laboratorio ossa näytteistä on analysoitu mineraalikuidut (pituudeltaan > 20 µm olevat lasikuidut sekä lasi ja kivivillakuidut) valomikroskoopilla. Kuidut on analysoitu teipin koko pintaalaltap a (14 cm 2 ) 100 x suurennoksella. Erityyppisiä mineraaliku uituja ei kyetä valomikroskooppisesti erottelemaan toisistaan. Näytteenottokohdat on esitetty kappaleessa 2 taulukossa 1. 2 VERTAILU VIITEARVOIHIN Geeliteippinäytteiden näytteenottokohdat ja tulokset ( kuitupitoisuus) on ilmoitettu taulukossa 1 yksikössä kpl/cm 2. Analyysin alin ilmoitettava pitoisuus p on 0,1 kpl/cm 2. Mikälii kuitupitoisuus ylittäää pitoisuuden 100 kpl/cm 2, tulos ilmoitetaan > 100 kpl/cm 2. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Kuitujen lukumäärälle pinnoilla ei ole virallisia ohjearvoja.. Schneiderin (2000) mukaan synteettiset epäorgaaniset kuidut eivätt todennäköisesti aiheuta ongelmaa, jos kuitujen lukumäärää säännöllisesti siivotuilla pinnoilla on alle 0,2 kpl/cm 2 jaa harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kpl/ /cm 2. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla s pinnoilla ovat yli 10 kpl/cm 2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä (Schneider 2000). Tieteellisissä tutkimuksissa on esitetty kahden viikon pölylaskeumassaa esiintyvien kuitujen ohjearvoksi huonepinnoille 0,2 kpl/cm 2 (Kovanen ym. 2006, Salonen S 2009). PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylä Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

18 Analyysivastauss n:o OT, kuitunäyte 2 (2) Taulukko 1. Näytteenottokohdat ja mineraalikuitujen pitoisuus geeliteippinäytteissä. Näytteenottopaikka 1. tila 30, oimisto 2. tila 8, nuorten taukotila 3. tila 34, kodinhoidon opetustila 4. tila 15, ruokailu / taukotila (sali) 5. tila 42, opetuskeittiö 6. tila 41, lepohuone (toimisto) Kuitupitoisuus, kpl/cm < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 Pölykertymä, vrk <0,1 = alle määritysrajan, mineraalikuituja ei esiintynyt Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Kirjallisuusviitteet: Kovanen, K., Heimonen, I., Laamanen, J., Riala, R., Harju, R., Tuovila, H., Kämppi, R., Säntti, J., Tuomi, T., Salo, SP., Voutilainen, R. & Tossavainen, A. (2006) VTT, Espoo. 577 s. + liitteett 6 s. VTT Tiedotteita Research Notes: Salonen, H. (2009) Indoor Air Contaminants in and Work Research Reports. Office Buildings. Työterveyslaitoksen julkaisusarja: Peoplee Schneider, York 2000, T. (2000) Synthetic vitreous Fibres. Teoksessa: Indoor Air Quality Q Handbook, McGrawHill, New chapter 39. (päivitetty OT) Tämän analyysivastauksen osittainen kopiointi ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylä Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki

19 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Jyväskylä Jarmo Minkkinen PL JYVÄSKYLÄ VOCanalyysi ilmanäytteistä As.viitenumero: Kerääjä/Vastuuhlö: Analysoitavat yhdisteet: Tulo.pvm.: Analysoija(t): 900.OS5233 Jarmo Minkkinen Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATDGCMS Jaakko Heikkilä, Kirsi Hack Analysointimenetelmä Näytteet on kerätty Tenaxadsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TDGCMS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley tai NISTmassaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista nheksaanin ja nheksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 140 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOCalueen piikkien yhteispintaalasta on selvitetty. Näytteistä on määritetty myös TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvivalenttina ja TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on aktiivinäytteille 959 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 19 %. Passiivinäytteille mittausepävarmuus on vastaavasti 1368 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 24 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 vrk:n passiiviselle näytteelle. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b Helsinki puhelin faksi

20 TYÖTERVEYSLAITOS Tulokset ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste U310 CK Neilikkatien pajatalo, Neilikkatie, Vantaa luokka /jaak 9,52 dm³ Pitoisuus Laatu AROMAATTISET HIILIVEDYT Bentseeni Ksyleenit (p,m) Tolueeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1Butanoli ALDEHYDIT Nonanaali Oktanaali ESTERIT JA LAKTONIT Etyyliasetaatti HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1 µg/m³ 0,5 µg/m³ 0,9 µg/m³ 0,4 µg/m³ 1 µg/m³ 0,4 µg/m³ 0,4 µg/m³ 15 µg/m³ Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste PE F CK Neilikkatien pajatalo, Neilikkatie, Vantaa sali /jaak 9,87 dm³ Pitoisuus Laatu ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT 2,2,4,6,6Pentametyyliheptaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Bentseeni Etyylibentseeni Ksyleenit (p,m) Ksyleeni (o) Tolueeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1Butanoli 2Metyyli1propanoli 0,7 µg/m³ 0,4 µg/m³ 1 µg/m³ 0,4 µg/m³ 1 µg/m³ 0,4 µg/m³ 1 µg/m³ 0,6 µg/m³ 0,4 µg/m³ TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b Helsinki puhelin faksi

21 TYÖTERVEYSLAITOS Yhdiste ANALYYSIVASTAUS Tilaus: Pitoisuus Laatu 3 (3) MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2Propaanidioli eli propyleeniglykoli ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT 2(2Etoksietoksi)etanoli ALDEHYDIT Dekanaali Nonanaali Oktanaali ESTERIT JA LAKTONIT Etyyliasetaatti HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1 µg/m³ 0,5 µg/m³ 1 µg/m³ 1 µg/m³ 0,5 µg/m³ 0,7 µg/m³ 20 µg/m³ Työterveyslaitoksen Asiakasratkaisut on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINASakkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittäminen osaamiskeskus Hanna Hovi asiantuntija Jaakko Heikkilä kemisti Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b Helsinki puhelin faksi

22 Kuva 1. Tilan 008 lämpötila ja suhteellinen kosteus. Kuva 2. Tilan 008 hiilidioksidipitoisuus.

23

24

25 TAVOITE JA OHJEARVOT 1 Mikrobit 1.1 Ilmanäyte Terveysperusteisia rajaarvoja sisäilman sieniitiöpitoisuuksille ei ole olemassa. Lumettomana vuodenaikana sisäilmanäytteiden mikrobistoa verrataan ulkoilmanäytteiden mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon. Asumisterveysohjeessa 2003 sekä Työterveyslaitoksen internetsivuilla on annettu suositus ja ohjearvoja sisäilman tavoitemikrobipitoisuuksiksi erityyppisissä tiloissa. 1.2 Materiaalinäyte Materiaalinäytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieniitiöitä runsaasti tai erittäin runsaasti (+++/++++). Nämä pitoisuudet vastaavat Asumisterveysohjeen (Sosiaali ja terveysministeriön oppaita 2003:1) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäytteen tulkintaohjeen yli cfu/g mikrobipitoisuutta. Tulos viittaa mikrobivaurioon myös, mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja vähintään yhteensä 3 pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia. 2 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 2.1 Sisäilmanäytteet Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudelle (TVOC) ei ole terveysperusteista ohjearvoa. Puhtaassa toimistoympäristössä yli 250 µg/m 3 TVOCpitoisuus viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin (Työterveyslaitos). Tulosten tulkinnassa kiinnitetään huomiota kokonaispitoisuuksien (TVOC) lisäksi myös yksittäisiin yhdisteisiin, jotka viittaavat poikkeavaan lähteeseen tai joiden esiintyminen sisäilmassa on liitetty tilojen käyttäjien kokemiin oireisiin. Yksittäisen yhdisteen pitoisuus sisäilmassa ylittää harvoin 50 μg/m³ tavallisesti se on alle 5 μg/m³. 3 Teolliset mineraalikuidut Toimistotyyppisissä tiloissa tasopintojen pitoisuudet > 0,2 kpl / cm 2 ovat usein/säännöllisesti siivotuilla pinnoilla merkittävästi kohonneita. Harvoin siivotuilla pinnoilla kuitupitoisuuden tulisi olla alle 3 kpl/cm 2. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla pinnoilla ovat yli 10 kpl/cm 2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä (Työterveyslaitos). Ilmanvaihtokanavan mineraalivillakuitupitoisuus on yleensä alle 10 kuitua/cm². Yli 50 kuitua/cm² pitoisuus ilmanvaihtokanavassa on suuri. Ilmanvaihtokanavan kuitupitoisuuden suositusarvot perustuvat tekniseen puhtauteen. KeskiSuomi Ytunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet

26 Ilman hiilidioksidipitoisuus, lämpötila, kosteus ja häkä Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus ilmanvaihdon riittämättömyydestä, eikä sille voida ilmoittaa mitään erityistä terveydellistä ohjearvoa. Jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää 1500 ppm (2700 mg/m 3 ), ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena sisäilmassa voidaan pitää arvoa 1200 ppm (2160 mg/m 3 ) (Asumisterveysohje, 2003). Sisäilmastoluokitus 2008 mukaiset tavoitearvot sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle ovat: 750 ppm; luokka S1, yksilöllinen sisäilmasto 900 ppm; luokka S2, hyvä sisäilmasto 1200 ppm; luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto Sisäilman hetkellinen hiilimonoksidipitoisuus (häkä) saa olla enintään 8 mg/m 3 (6,9 ppm) (Asumisterveysohje, 2003). Huoneilman suhteellinen kosteus tulisi olla välillä %, joskaan sen saavuttaminen ei ole aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä. Näistä arvoista poikkeamista ei voida pitää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset edellytykset täyttyvät (Asumisterveysohje, 2003). Sisäilmastoluokitus 2008 mukainen yksilöllisen sisäilmaston (S1) tavoitearvo sisäilman suhteelliselle kosteudelle on talviaikana 25 %. Ilman suhteellinen kosteus voi lyhytaikaisesti pakkashuippujen aikana laskea alle tavoitearvon. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 60 %. Huoneilman lämpötilan hyvänä tasona pidetään 21 C. Välttävänä pidetään lämpötilaa 18 o C. Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 C, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan välttävä taso on 20 o C. (Asumisterveysohje, 2003). Sisäilmastoluokitus 2008 mukaiset tavoitearvot sisäilman lämpötilalle on esitetty taulukossa x. Taulukko x. Oleskeluvyöhykkeen lämpötilan tavoitearvot tavanomaisissa asuin ja työtiloissa (Sisäilmastoluokitus 2008) S1 S2 S3 t op kun t u 10 o C 21,5 21,5 21 t op kun 10 < t u < 20 o C 21,5+0,3x(t u 10)* 21,5+0,3x(t u 10) 21+0,4x(t u 10) t op kun t u > 20 o C 24,5* 24,5 25 sallittu poikkeama ( o C) ±0,5 ±1,0 ±1,0 t op enimmäisarvo t op +1,5 t u 10 o C: t op +1,5 10 < t u < 20 o C: 23+0,4x(t u 10) t u > 20 o C: 27 t u 15 o C: 25 t u > 15 o C: t umax +5 t op vähimmäisarvo t u = ulkolämpötila, vuorokauden keskilämpötila, *S1luokassa operatiivisen lämpötilan on oltava tila/huonekohtaisesti aseteltavissa välillä t op ± 1,5 o C. KeskiSuomi Ytunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11. Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä:

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA RAPORTTI 1 (2) 10.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 VANTAA MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja Analyysivastauss n:o 104812OT, ilmanäyte 19.01.12 1 (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Viertolan koulu Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä: 4.1.2012 Näytteet vastaanotettu

Lisätiedot

Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011

Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(7) 19.03.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Variston koulu Varistontie 1 01660 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa RAPORTTI 1 (5) 4.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss..

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss.. Analyysivastaus n:o 103312OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: 27.12.2011

Lisätiedot

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta:

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta: VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) 29.2.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Sotungin koulu, päärakennus Sotungintie 19 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Kisatie VANTAA. Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen

Kisatie VANTAA. Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) 14.3.2013 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Korson Koulu Kisatie 29 01450 VANTAA Tutkimusajankohta: 21-22.02-2013 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA VANTAA

KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA VANTAA KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA 6 01620 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 28.3.2013 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) Kiinteistöjen käytönohjaus 28.3.2013 1 Toimeksianto Tutkimuskohde: Kivimäen koulu Lintukallionkuja

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA Sivu 1 / 12 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN ALA-ASTE 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Päähavainnot

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(4) 1.10.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Kytöpuiston koulu Peltoniemenkuja 1 01360 Vantaa Tutkimusajankohta: 05.09.2012 19.09.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Vantaan

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa (7) ISS Proko Oy

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa (7) ISS Proko Oy Analyysivastaus n:o 103212OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan koulu Näytteenottopäivä: 27.-28.12.2011 Näytteenottaja: Tuomo Laitinen

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7 RAPORTTI SISÄLLYS: Sivu 1 / 7 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Havaintoja kohteessa... 3 4. Luokan 27 pintakosteusmittaukset ja havaintoja... 3 5. TVOC mittaukset

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011

RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Lohitie 9, 89400 Hyrynsalmi RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2 (9) 12.04.2011 300.OS2407 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANTO... 3 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy 5.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa YLÄPOHJAN MIKROBIVAURIOITUMISEN

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (6) ISS Proko Oy 20.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy 19.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

> 15 µg/ m 3 kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin 1. kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin

> 15 µg/ m 3 kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin 1. kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin TYÖTERVEYSLAITOKSEN KÄYTTÄMIÄ VIITEARVOJA SISÄYMPÄRISTÖN ONGELMIEN TUNNISTAMISESSA PUHTAISSA TOIMISTOTYÖYMPÄRISTÖISSÄ päivitetty 7.7.2011 HUOM. SISÄYMPÄRISTÖÄ TULEE AINATARKASTELLA KOKONAISUUTENA: SISÄYMPÄRISTÖKRITEEREITÄ,

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti Metsäkulman päiväkoti Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti 1.10.2018 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin yläpohjan kuntoa lisänäytteillä sekä aistinvaraisesti. Räystäslautoja oli irrotettu muutamasta

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä MATERIAALINÄYTTEET 23.6.2016 Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Ramboll Finland Oy Jaakko Raento Ylistönmäentie 26 40500 Jyväskylä Projektinumero 4099 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Toimeksianto...

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio 1 (13) Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 3.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKRRakennuttaja 2 (13) HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, 01480 VANTAA RAPORTTI Nro: 11061 Sivu 1 / 11 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, MIKKOLAN KOULU, LYYRA 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä 15.5.2011 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) 15.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko.

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko. VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (6) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Viertolan koulu Liljatie 2 01300 Vantaa Tutkimusajankohta: 25.10.2011 4.1.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Muut yhteyshenkilöt: Tutkimuksen

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (14) 15.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot