Opas yläkouluun siirtyvälle

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas yläkouluun siirtyvälle"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas yläkouluun siirtyvälle Lukuvuosi

2 Seitsemännelle luokalle Siirtyessään 7. luokalle oppilas kohtaa uusia asioita. Opettajat vaihtuvat, tulee uusia luokkakavereita ja uusia oppiaineita. Jotkut joutuvat vaihtamaan koulurakennusta. Joillekin riittää, että siirtyy rakennuksen päästä toiseen. Uuteen ympäristöön sopeutuminen vaatii aina aikansa. Kouluilla on omat tapansa ottaa uudet oppilaat kouluyhteisön jäseniksi mahdollisimman luontevasti ja turvallisesti. Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Koulupäivä pitenee tuntimäärän lisääntyessä. Myös läksyjen tekemiseen on käytettävä enemmän aikaa. Opiskelu uudessa koulussa muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Vastuu opiskelusta, tehtävien hoidosta ja omasta roolista kouluyhteisön jäsenenä siirtyy entistä enemmän oppilaalle itselleen. Käyttäytymiseen kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota. Lisääntyvien vapauksien myötä korostetaan vastuun ottamista kaikissa tilanteissa. Oppilaat kuuluvat jäseninä koulunsa oppilaskuntaan. Koulussa toimii myös tukioppilaita. Oppilaskunta hoitaa oppilaiden yhteisiä asioita ja osallistuu opettajakunnan kanssa koulun kehittämistyöhön. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden lisääminen. Oppilasarviointi suoritetaan vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Perusopetuksen kolme viimeistä lukuvuotta ovat kasvamista lapsesta nuoreksi. Sinä aikana luodaan pohja ja perusta ammatillisille ja yleissivistäville jatko-opinnoille. Seitsemännelle luokalle siirtyminen Oppilaat siirtyvät kuudennelta luokalta kotiosoitteen mukaan määräytyvään kouluun. Oppilasryhmien muodostumiseen oppilaaksiottoalueilla vaikuttavat vuosittain myös ikäluokan koko sekä koulujen tilat ja ryhmäjaot. Vieraskuntalaiset oppilaat ohjataan kotikunnan kouluun. Oppilaaksiottoalueet internetissä: karttapalvelu.kuopio.fi -> Aluejaot -> Oppilaaksiottoalueet Kuopio yläkoulut 2

3 Oppilaat hakevat 7. luokalle sähköisesti internetissä. Myös yhtenäiskoulujen oppilaat hakevat sähköisesti 7. luokalle, vaikka jatkavatkin omassa koulussaan. Sähköinen hakeminen on ajalla Hakeminen tehdään Wilmassa huoltajan tunnuksilla. Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta. Samalla hakemuksella voi hakea myös painotusopetukseen ja toissijaiseen kouluun (muu kuin oman kotiosoitteen mukainen koulu). Oppilailla on mahdollisuus hakeutua kotiosoitteen mukaisen koulunsa ulkopuolelle painotusopetukseen. Kuopiossa tarjotaan painotusopetusta liikunnassa, urheilussa, kuvataiteessa, musiikissa, tanssissa ja matemaattisluonnontieteellisissä aineissa. Painotusopetukseen hyväksytään ne oppilaat, joilla on erillisen valintakokeen tai ennakkotehtävän osoittamat riittävät taidot. Oppilas voi hakea korkeintaan kahteen painotukseen. Painotusopetukseen hakeminen ja hakujärjestys ovat sitovia. Mikäli oppilas hyväksytään molempiin hakuvaihtoehtoihin, oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisen valinnan mukaan. Mikäli oppilasta ei hyväksytä hakemaansa painotusopetukseen tai toissijaiseen kouluun, määräytyy hänen koulupaikkansa kotiosoitteen mukaisesti. Huoltaja saa rehtorin päätöksen oppilaan koulupaikasta postitse helmikuussa. Mikäli päätös ei tyydytä, huoltaja voi valittaa asiasta Itä-Suomen aluehallintovirastoon päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti. Oppilas voi hakea muuhun kuin oman kotiosoitteen mukaiseen kouluun (toissijainen haku). Oppilas voidaan ottaa toissijaiseen kouluun, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja ja mikäli toissijainen oppilaaksiotto ei lisää opetusryhmien määrää koulussa. Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on oppilaspaikkoja, ensisijainen valintakriteeri on oppilaan terveydentilaan liittyvä syy tai oppilashuollollinen syy, jota ei voida hoitaa oppilaalle osoitetussa koulussa (asiantuntijalausunto). Opas yläkouluun siirtyvälle ja hänen huoltajalleen Kuopion kaupunki

4 Ulkokuntalaisia oppilaita voidaan ottaa kouluun toissijaisessa oppilaaksiotossa, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan toissijaisen oppilaaksioton hakemukset on käsitelty. Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Huoltaja vastaa mahdollisista koulukuljetuskustannuksista muuhun kuin oman kotiosoitteen mukaiseen kouluun. Huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman vuoksi kuljetuksen kouluun. Koulutapaturman perusteella määräaikainen koulukuljetus järjestetään. Mikäli oppilas muuttaa kesken lukuvuoden toiselle oppilaaksiottoalueelle, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä nykyisen koulun rehtorille. Oppilaalle osoitetaan uusi koulupaikka. Oppilaalla on kuitenkin oikeus käydä entisessä koulussaan toistaiseksi edellyttäen, ettei koululle aiheudu lisäkustannuksia ja huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista. Päätöksen tekee koulun rehtori. Yläkouluun tutustumispäivä tuleville 7.-luokkalaisille Yläkoulut järjestävät tuleville 7.-luokkalaisille tutustumispäivän klo , Kissakuusen koulu ja Riistaveden koulu klo ja Nilsiän yhtenäiskoulu klo

5 P e r u s o p e t u k s e n t u n t i j a k o Oppiaine / luokat Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus VN minimi A-kieli VN minimi B-kieli VN minimi Matematiikka VN minimi Ympäristö- ja luonnontieto VN minimi Biologia ja maantieto VN minimi Fysiikka ja kemia VN minimi Terveystieto VN minimi YL-aineita VN minimi Uskonto/Elämänkatsomustieto VN minimi Historia ja yhteiskuntaoppi VN minimi Musiikki VN minimi Kuvataide VN minimi Käsityö VN minimi Liikunta VN minimi TT-aineita VN minimi Kotitalous VN minimi 3 3 Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet VN minimi OPPILAAN TUNTIMÄÄRÄ VN minimi A2-kieli 1) VN minimi ) Vapaaehtoinen A2-kieli lisää oppilaan kokonaistuntimäärää vuosiluokilla 4-7 kaksi tuntia/ viikko. Vuosiluokilla 8-9 vapaaehtoinen kieli sisältyy oppilaan kokonaistuntimäärään. Painotusopetuksen mahdollistamiseksi voidaan poiketa yllä olevasta tuntijaosta. Tällöinkin tulee valtioneuvoston (VN) tuntijakoasetuksen minimituntimäärien täyttyä.

6 Vieraiden kielten opiskelu vuosiluokilla 7 9 A-kielten opiskelun eteneminen vuosiluokilla 7 9 Vuosiluokilla 7 9 opiskellaan A1-kielinä englantia ja saksaa ja A2-kielinä englantia, saksaa, ranskaa ja venäjää aikaisempien valintojen mukaan. Vuosiluokilla 7 9 eri koulujen A1- ja A2-kielen ryhmät voidaan tarvittaessa yhdistää. Tavoitteena on, että ryhmät muodostetaan pedagogisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesti. A2-kielen valinta on pysyvä ja sitä opiskellaan perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. A2-kielen tunneilla voi joutua käymään toisessa koulussa, jos opetusta ei voida järjestää omassa koulussa. Oppilaan aikaisemmin tekemät kielivalinnat vaikuttavat hänen valinnan mahdollisuuksiinsa luokilla. Jos oppilas opiskelee 4. luokalla alkanutta vapaaehtoista A2-kieltä, hän ei voi valita 7. luokalla alkavaa latinan kieltä. A2-kielen valinta vähentää myös yläkoulun valinnaisainevalintoja kahdella viikkotunnilla. B1-kieli Peruskoulun 7. vuosiluokalla oppilas aloittaa B1-kielen, joka on ruotsi. B2-kieli B2-kielenä (valinnainen) voidaan tarjota saksaa, ranskaa, espanjaa ja venäjää koulun kieliohjelman mukaan. Hatsalan klassillisessa koulussa B2-kielenä voi opiskella latinaa 7. luokalta alkaen. Lisäksi koulut saattavat tarjota kielten lyhytkursseja, jotka voivat olla B2-kielten oppimäärää suppeampia. 6

7 Latinan kielen opetus/hatsalan klassillinen koulu Kuopiossa on mahdollisuus opiskella B2-kielenä (7. luokalla alkava valinnainen kieli) latinan kieltä. Latinan opetusta järjestetään ainoastaan Hatsalan klassillisessa koulussa. Latinan kieli (B2) on 7. luokalla samassa asemassa kuin A2-kielet, joten A2-kielen 4. luokalla aloittanut oppilas ei voi valita latinan kieltä. Latinan opetukseen sisältyy kielen lisäksi runsaasti antiikin tarinoita ja muuta eurooppalaisen kulttuurin perustietoa. Latinaa opiskellaan eri tavalla kuin muita kieliä. Tästä syystä latinaa opiskelevalta odotetaan kiinnostusta kielen, historian, kulttuurin ja mytologian opiskeluun sekä innostunutta ja avointa asennetta poikkitieteelliseen ajatteluun. Valintakoetta ei ole, mutta hyvät tiedot äidinkielessä ja ensimmäisessä vieraassa kielessä edesauttavat opinnoissa menestymistä. Valinta merkitään 7. luokalle siirtyminen -lomakkeeseen. Kaksikielinen opetus (suomi englanti) / Hatsalan klassillinen koulu Hatsalan klassillisen koulun kaksikielisen (suomi englanti) 7. luokan oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Myös Rajalan koulun kaksikielisen (suomi englanti) luokan oppilaat hakevat Hatsalan klassillisen koulun kaksikieliseen opetuksen valintakokeen kautta. Opas yläkouluun siirtyvälle ja hänen huoltajalleen Kuopion kaupunki

8 Peruskoulut ( luokat) 1. HATSALAN KLASSILLINEN KOULU (7 9) Opistotie 5, Kuopio rehtori Taina Vainio puh koulusihteeri puh , f JYNKÄNLAHDEN KOULU (7 9) Varsanpolku 2, Kuopio rehtori Jukka Raiskinmäki puh koulusihteeri Tuija Laakkonen puh , f KISSAKUUSEN KOULU (7 9) Kissakuusentie 20, Karttula rehtori Riitta Cederberg puh koulusihteeri Eveliina Immonen puh tai MINNA CANTHIN KOULU (7 10) Ruotsinkatu 35, Kuopio rehtori Marianne Liimatainen puh koulusihteeri Tuija Föhr puh tai , f NEULAMÄEN KOULU (1 10) Pinokuja 6, Kuopio rehtori Veli-Pekka Tikka puh koulusihteeri Leena Mykkänen puh NILSIÄN YHTENÄISKOULU (1 9) Syvärintie 47, Nilsiä rehtori Simo Snellman puh koulusihteeri Tanja Tirkkonen puh nilsianyhtenaiskoulu 7. PUIJONSARVEN KOULU (1 9) Keski-Kaari 44, Kuopio rehtori Jari Karttunen puh koulusihteeri Paula Lihavainen puh tai PYÖRÖN KOULU (1 9) Blominkatu 2, Kuopio rehtori Erja Kokkonen puh koulusihteeri Tarja Majuri puh , f

9 9. RIISTAVEDEN KOULU (7 9) Koulutie 12, Riistavesi rehtori Eeva-Kaarina Kemppainen puh koulusihteeri Tarja Turunen puh tai VEHMERSALMEN KOULU (0 9) Vehmersalmenkatu 27, Vehmersalmi rehtori Saila Tirkkonen puh koulusihteeri Mervi Kuosmanen puh MAANINKAJÄRVEN KOULU Maaningantie 49, Maaninka rehtori Kari Loponen puh koulusihteeri Anja Ulmanen puh Opas yläkouluun siirtyvälle ja hänen huoltajalleen Kuopion kaupunki

10 7 Kallavesi Puijo Virmasvesi 8 Pohjakartta (C) Kuopion kaupunki

11 Onkivesi Syväri 6 11 Kallavesi Kallavesi 10 Suvasvesi Pohjakartta (C) Kuopion kaupunki 2015 Op a s y l ä k o u l uun siir tyvälle j a h äne n h uoltaj alle e n Ku opion kau pu nki

12 Valintakokeiden kautta tapahtuva hakeutuminen Kaksikieliseen (suomi englanti) opetukseen hakeminen Hatsalan klassillisen koulun kaksikielisen (suomi englanti) 7. luokan oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Myös Rajalan koulun kaksikielisen (suomi englanti) luokan oppilaat hakevat Hatsalan klassillisen koulun kaksikieliseen opetukseen valintakokeen kautta. Kaksikieliseen opetukseen hyväksytään ne oppilaat, joilla on valintakokeen osoittamat riittävät taidot. Kaksikielisessä opetuksessa oppilaita opetetaan tietyissä aineissa englannin kielellä. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää englannin kielen taitoa monipuolisesti. Kaksikieliseen opetukseen hakeutuvalta oppilaalta edellytetään erittäin hyviä valmiuksia englannin kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttöön. Oppilaalta odotetaan kykyä ja innostusta haastavienkin tehtävien kohtaamiseen englannin kielellä. Valintakoe on maanantaina klo 8.15 alkaen Hatsalan klassillisella koululla, os. Opistotie 5, kokoontuminen C-rapun ala-aulassa. Ota mukaan lyijykynä ja kumi. Valintakoe mittaa hakijan englannin kielen taidon eri osa-alueiden hallintaa. Koe koostuu yksilöhaastattelusta, englanninkielisistä sanallisista tehtävistä, tekstin ymmärtämisestä sekä luovan kirjoittamisen osiosta. Sanalliset tehtävät ja tekstin ymmärtäminen painottuvat matematiikkaan, luonnontieteellisiin aineisiin ja historiaan. Luovan kirjoittamisen osiossa oppilas kirjoittaa noin sivun pituisen aineen yhdestä annetusta aiheesta. Yksilöhaastatteluun valmistaudutaan etukäteen seuraavien ohjeiden mukaan: Laadi 3 5 minuutin mittainen suullinen englanninkielinen esitys omasta mielenkiinnon kohteestasi. Esitystä ei saa lukea suoraan paperista, mutta tukisanalista on sallittu. Voit halutessasi myös tukeutua max. viisi diaa sisältävään Power Point -esitykseen, jolloin kukin dia saa sisältää ydinsanoja tai kuvia, mutta ei kokonaisia lauseita. Jos käytät testissä pp-esitystä, tuo se muistitikulla mukanasi valintakokeeseen. Esityksen jälkeen opettaja kysyy sinulta lisäkysymyksiä aiheesta englanniksi. 12

13 Pisteytys: Yksilöhaastattelu 0 30 Sanalliset tehtävät ja tekstin ymmärtäminen 0 30 Luova kirjoittaminen 0 30 Yhteensä 0 90 Painotusopetukseen hakeminen Oppilaat otetaan perusopetuslain 28 :n 2 momentin mukaisessa toissijaisessa oppilaaksiotossa, jossa käytetään oppilaan taipumusta osoittavaa valintakoetta. Oppilas voi hakea enintään kahteen painotukseen. Painotusopetukseen hakeminen ja hakujärjestys ovat sitovia. Mikäli oppilas hyväksytään molempiin hakuvaihtoehtoihin, oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisen valinnan mukaan. Mikäli samat kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Painotusopetus sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin ja se vähentää muita valintamahdollisuuksia kyseisillä luokka-asteilla. Hakeminen painotusopetukseen tehdään Wilmassa huoltajan tunnuksilla. Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta. Valintakokeen päivämäärä ja kellonaika on mainittu painotusopetuksen esittelyn yhteydessä. Valintakokeen tekeminen toisena ajankohtana ainoastaan lääkärintodistuksella. Opas yläkouluun siirtyvälle ja hänen huoltajalleen Kuopion kaupunki

14 Kuvataide / Hatsalan klassillinen koulu Kuvataidepainotteiseen opetukseen hakeutuvalta oppilaalta edellytetään kiinnostusta monipuoliseen kuvataiteen opiskeluun, innostusta näyttelykäynteihin ja vastuun kantamista suuremmissa projekteissa. Kuvataidepainotteiseen opetukseen haetaan ennakkotehtävällä. Ennakkotehtävä palautetaan Hatsalan klassillisen koulun kansliaan (Opistotie 5) mennessä. Ennakkotehtävä: Kirje kuvataiteen opettajalle Maalaa tai kuvioi paperia tai muuta valitsemaasi materiaalia haluamallasi tekniikalla. Kirjoita tekemääsi alustaan kirje kuvataiteen opettajalle. Tee myös kirjekuori itse. Kirjepaperi ja -kuori voivat olla minkä muotoisia tahansa. Kirjekuoren enimmäiskoko on A3. Kirjoita kirjeeseen, miksi haluaisit enemmän opetusta kuvataiteessa, minkälaisia kuvataiteen töitä olet kotona, koulussa tai kerhossa tehnyt. Pohdi kirjeessäsi myös, mitä haluaisit kuvataiteen tunneilla erityisesti oppia. Laita kirjekuoreen lisäksi yksi kuvataidetyö, jonka teet valitsemastasi aiheesta haluamallasi tekniikalla. Työn koko on A4. Kerro kirjeessäsi kuinka olet kyseisen kuvataidetyön tehnyt, miksi lähetät tämän työn arvioitavaksi ja mitä työ kertoo sinusta. Muista kirjoittaa työn taakse oma nimesi ja nykyinen koulusi. Mikäli lähetät ennakkotehtävän koululle postissa, laita tekemäsi kirje ja kirjekuori postikuoreen ja lähetä osoitteella: Jaana Koskelin Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie Kuopio. 14

15 Pisteytys: Ennakkotehtävä: Kirjallinen ilmaisu 0 20 Kuvallinen ilmaisu (kirjekuori ja paperi) 0 20 Kuvallinen ilmaisu (kuvataidetyö) 0 20 Yhteensä 0 60 Urheilu / Hatsalan klassillinen koulu ja Jynkänlahden koulu Liikunta / Pyörön koulu Kuopion kaupungissa toimii yhteisin valintakokein valitut urheiluluokat Hatsalan klassillisella ja Jynkänlahden kouluilla sekä liikuntaluokka Pyörön koululla. Urheiluluokkien tavoitteena on koota kilpaurheilijaksi tähtäävät nuoret lahjakkaat oppilaat urheiluluokille harjoittelemaan nousujohteisesti sekä koulun liikuntatunneilla että seurojen lajiharjoituksissa. Urheiluluokat mahdollistavat tehokkaasti ja koordinoidusti normaalin koulutyön ja lisääntyvän urheiluharjoittelun sekä koulussa että urheiluseurassa. Liikuntaluokan tarkoituksena on tarjota monipuolista liikunnanopetusta tasaisissa ja hyvissä opetusryhmissä, toteuttaa erilaisia liikuntaprojekteja, luoda yhteyksiä koulun ulkopuoliseen liikuntatoimintaan ja antaa valmiuksia liikunnalliseen jatko-opiskeluun sekä ammatinvalintaan. Liikuntaluokalle voi hakea, vaikka oppilas ei ole osallistunut liikuntaluokkaopetukseen luokilla. Urheiluluokille ja liikuntaluokalle hakevien valintakoe on tiistaina klo Kuopio-hallissa, os. Opistotie 4. Kokoontuminen Kuopio-hallin pääkatsomoon klo Varusteet: sisäliikunta-asu, omat juomat mukaan. Ruokailu lähikoululla päivän ohjelman mukaan. Opas yläkouluun siirtyvälle ja hänen huoltajalleen Kuopion kaupunki

16 Pyörön koulun liikuntaluokalle hakeville lisäksi uintitestipäivät ovat klo Niiralan uimahalli, Hannes Kolehmaisen katu 3. Valitse itsellesi sopiva testipäivä ja ilmoittaudu paikanpäällä. Kaikki urheilu- ja liikuntaluokkia koskeva informaatio (mm. hakuohje, urheiluluokan testiohje, liikuntaluokan testiohje, urheilusaavutusten lomake) on netissä: Pisteytys: Urheiluluokat/Hatsalan klassillinen koulu ja Jynkänlahden koulu Hallinnolliset pisteet 0 20 pistettä: Liikunta: 10 5 pistettä 9 3 pistettä 8 1 piste Lajikohtaiset soveltuvuuspisteet: 0 pistettä Ei ole mitään tietoa/seuraedustusta 3 pistettä Seuratasolla aktiivinen 4 6 pistettä Alueellinen kilpailuosallistuminen 7 10 pistettä Alueellinen edustusryhmä/mitalitaso tai kilpaileminen SM-tasolla pistettä Valtakunnallisesti mitalitasoa, maajoukkuetaso tai vastaava Valintakoe 0 80 pistettä: Sukkulajuoksu: 0 12 pistettä Vauhditon 5-loikka: 0 12 pistettä Kehonhallinta: 0 20 pistettä permantoliikesarja 0 8 rekki 0 6 eteentaivutus istuen

17 Palloilu: 0 12 pistettä lentopallo 0 4 koripallo 0 4 palloilurata 0 4 (salibandy/jalkapallo) Rytmiikka: 0 12 pistettä Kestävyysjuoksu: 0 12 pistettä tytöt 1500 m pojat 2000 m Maksimipisteet 100 ( pistettä). Liikuntaluokka/Pyörön koulu Valintakoe 0 80 pistettä: Valintakoe muodostuu kuudesta testiosiosta: Sukkulajuoksu: 0 12 pistettä Vauhditon 5-loikka: 0 12 pistettä Kehonhallinta: 0 20 pistettä permantoliikesarja 0 8 rekki 0 6 notkeus 0 6 (eteentaivutus istuen) Palloilurata: 0 12 pistettä lentopallo 0 4 koripallo 0 4 palloilurata 0 4 (salibandy/jalkapallo) Rytmiikka: 0 12 pistettä Uintitesti: 0 12 pistettä Maksimipisteet 80. Opas yläkouluun siirtyvälle ja hänen huoltajalleen Kuopion kaupunki

18 Musiikki / Minna Canthin koulu Musiikkiluokalle voivat hakea kaikki kuudennen luokan oppilaat. Valintakoe muodostuu ryhmäkokeesta (kirjallinen koe) ja yksilökokeista (soitto- ja laulukoe). Valintakokeeseen ei ole erillistä ilmoittautumista. Valinkoe muodostuu laulamisesta, soittamisesta ja musiikkitiedon kysymyksistä (näillä on sama painoarvo musiikkiluokalle pääsyä arvioitaessa). Kokeella pyritään löytämään innostuneita ja monipuolisia musiikin opiskelijoita. Laulu- ja soittonäytteet ovat pakollisia ja ne esitetään ilman säestystä. Lauluna on Maamme-laulu, josta esitetään yksi säkeistö ulkoa itselle sopivasta korkeudesta. Ryhmäkoe sisältää keskeisiä asioita Musiikin Perusteet 2 -kurssista, sekä kuuntelukokeen mm. ihmisäänityypeistä ja keskeisistä orkesterisoittimista. Hakijoilta ei vaadita musiikin/soitonopettajien suositusten näyttämistä. Vain suoritetut kurssitutkinnot otetaan huomioon kokonaispistemäärässä. Hakija tuo suoritetuista soitto- ja teoriatutkinnoista suoritusmerkinnän mukanaan yksilökokeeseen. Musiikkiluokkalainen on velvollinen osallistumaan musiikkiluokkien toimintaan liittyviin harjoituksiin ja esityksiin. Oppilaan oletetaan jatkavan soittamista sillä soittimella, millä hän hakee valintakokeessa yläkoulun musiikkiluokalle. Musiikkiluokilla tai musiikkiluokkakouluilla olevien oppilaiden ryhmäkokeet ovat tiistaina klo Haapaniemen koululla, os. Aseveljenkatu 8 Kalevalan koulun Pohjantien yksikössä, Pohjankatu 2 Rajalan koululla, os. Sammakkolammentie 14 ja kyseisten oppilaiden yksilökokeet ovat Haapaniemen koululla keskiviikkona klo Kalevalan koulun Pohjantien yksikössä torstaina klo Rajalan koululla perjantaina , klo

19 Muiden koulujen oppilaiden ryhmäkokeet ovat Minna Canthin koululla tiistaina klo ja yksilökokeet (lk 172) ryhmäkokeen jälkeen. Lisätietoja antaa: Marianne Liimatainen, puh sähköposti: Matemaattis-luonnontieteellinen / Pyörön koulu Matemaattis-luonnontieteellisesti painotetun opetuksen tarkoituksena on tarjota haasteita näistä aineista kiinnostuneille oppilaille sekä rohkaista oppilaita valitsemaan matematiikkaa ja luonnontieteellisiä aineita jatko-opinnoissaan. Oppilailla on oma opetussuunnitelma matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantiedossa. Valintakoe on torstaina klo 9.00 Pyörön koulun auditoriossa, Blominkatu 2 (sisäänkäynti ovesta A4) Koe kestää klo saakka (kokeiden välillä on tauot ja ruokailu). Valintakokeeseen ei ole erillistä ilmoittautumista. Ota mukaan lyijykynä, kumi, viivoitin ja harppi. Hakijat testataan matematiikan, fysiikka-kemian ja biologia-maantiedon kokeella. Valinnassa kokeet painottuvat tuntijaon mukaisesti: 50 % matematiikka, 25 % fysiikka-kemia ja 25 % biologia-maantieto. Lisätietoja antavat: Olli Päykkönen (biologia, maantieto), sähköposti ja Harri Helin (matematiikka, fysiikka ja kemia), sähköposti puh (op.huone) tai (kanslia) Opas yläkouluun siirtyvälle ja hänen huoltajalleen Kuopion kaupunki

20 Tanssi / Minna Canthin koulu Opetuksen tavoitteena on tutustua tanssiin monipuolisesti. Opetus sisältää eri tanssityyleihin tutustumista, tanssin tekniikkaa, rytmiikkaa/musikaalisuutta, improvisaatiota, koreografiaa, kehonhuoltoa sekä Suomen tanssielämään ja koulutukseen tutustumista. Valintakoe (koskee myös 6. luokalla tanssin opetuksessa olevia oppilaita) on keskiviikkona klo 9.00 Minna Canthin koululla, Ruotsinkatu 35. Koeosiot: rytmiikkatehtävä kehon koordinaatiota ja motoriikan hallintaa mittaava tehtävä luovan improvisaation tehtävä Jokainen osio arvioidaan erikseen. Kukin osio pisteytetään, maksimi on 8 pistettä. Lisätietoja antaa: Marianne Liimatainen, puh sähköposti: 20

21 Yksityiset koulut Kuopiossa Kuopion kristillinen koulu Neulamäentie 26 A, Kuopio rehtori Pauliina Asikainen puh Kuopion Steinerkoulu Virkkula Asemakatu 3, Kuopio rehtori Anne Kosunen puh Yhteystiedot Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Vuorikatu 27, Kuopio Kasvu ja oppiminen puh. vaihde , f , Sovellusasiantuntija Eija Rissanen, puh , Perusopetuspäällikkö Sari Helena Kokkonen, puh , Opetusjohtaja Leena Auvinen, puh , Suunnittelija Eila Kumpulainen, puh , Opas yläkouluun siirtyvälle ja hänen huoltajalleen Kuopion kaupunki

22 Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Vuorikatu 27, Kuopio Opetus ja koulutus

Opas yläkouluun siirtyvälle

Opas yläkouluun siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas yläkouluun siirtyvälle Lukuvuosi 2015-2016 Seitsemännelle luokalle Siirtyessään 7. luokalle oppilas kohtaa uusia asioita. Opettajat vaihtuvat, tulee

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2016 2017 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Opas yläkouluun siirtyvälle

Opas yläkouluun siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas yläkouluun siirtyvälle Lukuvuosi 2017-2018 peruskoulutus www.kuopio.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Seitsemännelle luokalle 5 Vieraiden kielten opiskelu vuosiluokilla

Lisätiedot

Opas yläkouluun siirtyvälle

Opas yläkouluun siirtyvälle Opas yläkouluun siirtyvälle Lukuvuosi 2019-2020 1 SISÄLLYSLUETTELO Seitsemännelle luokalle... 4 Vieraiden kielten opiskelu vuosiluokilla 7 9... 8 Kaksikieliseen (suomi englanti) opetukseen hakeminen...

Lisätiedot

Opas yläkouluun siirtyvälle

Opas yläkouluun siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas yläkouluun siirtyvälle Lukuvuosi 2018 2019 perusopetus www.kuopio.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Seitsemännelle luokalle 4 Vieraiden kielten opiskelu vuosiluokilla

Lisätiedot

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi PERUSKOULUJEN REHTORIEN JA KOULUSIHTEERIEN YHTEYSTIEDOT LV. 2013-2014 Päivitetty 30.1.2014 Luokka-asteet 1-6 Koulu Puhelin Sähköposti Faksi Aurinkorinteen koulu rehtori Esa Miettinen 044 718 4771 esa.miettinen@kuopio.fi

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Opas 3.luokalle siirtyvälle

Opas 3.luokalle siirtyvälle Opas 3.luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2019-2020 1 SISÄLLYSLUETTELO Valintoja 3. luokalle... 4 A1-kielen valinta... 6 Painotettuun opetukseen hakeminen... 8 Kuvataide / Pirtin koulu... 10 Liikunta / Jynkän

Lisätiedot

Erikoisluokkatoiminta

Erikoisluokkatoiminta Erikoisluokkatoiminta Yleistä erikoisluokkatoiminnasta erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista, erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilas voi opiskella yleisopetukseen kuuluvaa oppiainetta,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2018 2019 perusopetus www.kuopio.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Valintoja 3. luokalle 4 A1-kielen valinta 6 Painotettuun

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen. Lukuvuosi

Matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen. Lukuvuosi Matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen Lukuvuosi 2019-2020 Opetusta tarjoavat koulut ja opetukseen valittavien enimmäismäärä 2019-2020 Espoonlahden koulu 24 Järvenperän koulu

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen. Lukuvuosi

Kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen. Lukuvuosi Kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen Lukuvuosi 2019-2020 Kaksikielinen opetus (suomi-englanti) Tarkoitettu Espoossa asuville suomea äidinkielenään puhuville oppilaille. Osa oppiaineista opetetaan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2017-2018 peruskoulutus www.kuopio.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Valintoja 3. luokalle 4 A1-kielen valinta 6 Painotusopetukseen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

PARKANON YHTENÄISKOULU

PARKANON YHTENÄISKOULU PARKANON YHTENÄISKOULU Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna, Satakunnankatu 36, 39700 Parkano TIEDOTUSLEHTI PERUSOPETUKSEN 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA NÄIDEN HUOLTAJILLE KESÄKUU 2019 REHTORIN TERVEHDYS Yläluokille

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

PATENIEMEN KOULU A2 KIELEN JA VALINNAISAINEIDEN OPAS 5-6 LK Päivitetty

PATENIEMEN KOULU A2 KIELEN JA VALINNAISAINEIDEN OPAS 5-6 LK Päivitetty PATENIEMEN KOULU A2 KIELEN JA VALINNAISAINEIDEN OPAS 5-6 LK 2019 2020 Päivitetty 14.1.2019 A2 VALINTA 5. ja 6. LUOKALLE Mikäli oppilas ei valitse vapaaehtoista kieltä, siirry tekemään valinnaisainevalintoja!

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Yläkoulun valinnaiset opinnot

Yläkoulun valinnaiset opinnot Yläkoulun valinnaiset opinnot Valinnaisaineiden opiskelu Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Tietoa valinnaisaineiden sisällöistä, opiskelutavoista ja -tavoitteista saat valinnaisaineiden opettajilta.

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

5 L. Lasten ja nuorten palvelut 2014. www.salo.fi/erikoisluokka3

5 L. Lasten ja nuorten palvelut 2014. www.salo.fi/erikoisluokka3 h 6 t 2 m A C k 7 4 U 5 L d V 8 j O f W Z 1 y i Ö eå N P X 9 S g B 3 q o R Lasten ja nuorten palvelut 2014 www.salo.fi/erikoisluokka3 ä 6 h PERUSOPETUKSEN OPAS k 7 2 m 8 3. luokalta alkavat erikoisluokat

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPAS. 3. luokalta alkavat erikoisluokat 5 L X 9. 3 o

PERUSOPETUKSEN OPAS. 3. luokalta alkavat erikoisluokat 5 L X 9. 3 o ä 6 h PERUSOPETUKSEN OPAS k 7 2 m 8 3. luokalta alkavat erikoisluokat 4 A 1 R C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q 2014 Sisältö Oppilasvalinta Alhaisten koulun kielipainotteiselle luokalle

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2019 2020 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle Hakuaika luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle Hakuaika luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2019 Hakuaika 11. 21.1.2019 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille Lahden kaupungin koulujen A1-kielitarjonta sekä painotetun

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta kevät 2018

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta kevät 2018 A2-kielen valinnoista ja opetuksesta kevät 2018 A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka.

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

OPISKELU URHEILULUOKILLA 7-9 SEKÄ HAKUMENETTELY KEVÄÄLLÄ 2018

OPISKELU URHEILULUOKILLA 7-9 SEKÄ HAKUMENETTELY KEVÄÄLLÄ 2018 OPISKELU URHEILULUOKILLA 7-9 SEKÄ HAKUMENETTELY KEVÄÄLLÄ 2018 URHEILULUOKKA Lukuvuodesta 2017-2018 lähtien Kastellin koulu on mukana Suomen Olympiakomitean koordinoimassa valtakunnallisessa urheiluyläkoulukokeilussa

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

12. Valinnaisuus perusopetuksessa

12. Valinnaisuus perusopetuksessa 12. Valinnaisuus perusopetuksessa Valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatkoopintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle.

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle. 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle Sivistystoimiala Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Matemaattis- ja luonnontieteelliseen opetukseen hakeminen ja oppilasvalinta. Lukuvuosi

Matemaattis- ja luonnontieteelliseen opetukseen hakeminen ja oppilasvalinta. Lukuvuosi Matemaattis- ja luonnontieteelliseen opetukseen hakeminen ja oppilasvalinta Lukuvuosi 2017-2018 Matemaattis-luonnontieteellistä opetusta tarjoavat koulut Espoonlahden koulu Opettajantie 3, 02360 Espoo

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! (Uusi koulu alkaen)

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! (Uusi koulu alkaen) Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! (Uusi koulu 1.8.2016 alkaen) Rehtori Leena Hiillos Virka-apulaisrehtori Mikko Kytömäki Yleistietoa koulusta Oppilaita ~ 900 Yhtenäinen peruskoulu, luokka-asteet

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 25.09.2013 Sivu 1 / 1 3801/12.01.02/2013 195 Englanninkielisen perusopetuksen valintamenettelyn tarkentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. (09) 816 52051 Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033

Lisätiedot

Riihikallion koulun musiikkiluokalle pyrkiminen

Riihikallion koulun musiikkiluokalle pyrkiminen Riihikallion koulu Pellavamäentie 15 04320 Tuusula 040-3144301 (kanslia) Riihikallion koulun musiikkiluokalle pyrkiminen 2.-luokkalaisten vanhemmille Riihikallion koulu on lukuvuonna 2017-2018 noin 650

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Tilastotietoja perusopetuksesta

Tilastotietoja perusopetuksesta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 7. Painotettu opetus 8. Perusopetuksen iltapäivätoiminta 9.

Lisätiedot

Riihikallion koulun musiikkiluokalle pyrkiminen

Riihikallion koulun musiikkiluokalle pyrkiminen Riihikallion koulu Pellavamäentie 15 04320 Tuusula 040-3144301 (kanslia) Riihikallion koulun musiikkiluokalle pyrkiminen 2.-luokkalaisten vanhemmille Riihikallion koulu on lukuvuonna 2018-2019 noin 600

Lisätiedot

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2018 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

Yläkoulun painotettuun opetukseen hakeminen

Yläkoulun painotettuun opetukseen hakeminen Yläkoulun painotettuun opetukseen hakeminen Keravan kasvatus- ja opetustoimi, syksy 2017 Painotusluokat Koulu Painotus Vuosiluokat Keravanjoen koulu Kansainvälisyys Liikunta Luonnontiede-matematiikka Kurkelan

Lisätiedot

TERVETULOA ERIKOISLUOKALLE. Esite kuudesluokkalaisille syksyn 2015 erikoisluokista

TERVETULOA ERIKOISLUOKALLE. Esite kuudesluokkalaisille syksyn 2015 erikoisluokista TERVETULOA ERIKOISLUOKALLE Esite kuudesluokkalaisille syksyn 2015 erikoisluokista Kouvolan kaupunki perusopetus 2014 SIIRTYMINEN YLÄKOULUUN / ERIKOISLUOKALLE HAKEUTUMINEN Yläkouluun siirtyminen Jokaisella

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

Peruskoulun 7. luokalle ja matemaattisluonnontieteelliseen. opetukseen hakeminen. Lukuvuosi

Peruskoulun 7. luokalle ja matemaattisluonnontieteelliseen. opetukseen hakeminen. Lukuvuosi Peruskoulun 7. luokalle ja matemaattisluonnontieteelliseen opetukseen hakeminen Lukuvuosi 2018-2019 1 050 597 2936 043 827 2832 043 826 9347 Opetusta tarjoavat koulut Espoonlahden koulu Opettajantie 3,

Lisätiedot

Kirkonkylän yhtenäiskoulu. 7lk. Info

Kirkonkylän yhtenäiskoulu. 7lk. Info Kirkonkylän yhtenäiskoulu 7lk. Info Ohjelma Klo 12.45 Klo 13.10 Info (Yleistä, Valinnaisaineet) Luokkiin (Luokanohjaajat) 19.10.2018 Alatunniste tähän 4 Yleistä 19.10.2018 Alatunniste tähän 5 YHTENÄISEN

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info 7. luokan oppilaille ja huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info 7. luokan oppilaille ja huoltajille Valinnais Järvenperän koulussa Info 7. luokan oppilaille ja huoltajille 16.1.2019 Tervetuloa Klo 17.30- Klo 18-18.10 Klo 18.10-18.40 Mahdollisuus kahvitteluun Rehtorin aloitussanat Info valintojen tekemisestä

Lisätiedot

Esite Kouvolan kuudesluokkalaisille 2013 TERVETULOA ERIKOISLUOKALLE

Esite Kouvolan kuudesluokkalaisille 2013 TERVETULOA ERIKOISLUOKALLE Esite Kouvolan kuudesluokkalaisille 2013 TERVETULOA ERIKOISLUOKALLE SIIRTYMINEN YLÄKOULUUN / ERIKOISLUOKALLE HAKEUTUMINEN Yläkouluun siirtyminen Jokaisella oppilaalle määritellään lähikoulu osoitteen mukaan.

Lisätiedot

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel.

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel. Pakilan yläaste Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu Lähikoulu Tuttu ja turvallinen Lyhyet koulumatkat; enemmän aikaa

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle hakeminen. Lukuvuosi

Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle hakeminen. Lukuvuosi Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle hakeminen Lukuvuosi 2019-2020 Kaksikielinen opetus (suomienglanti) Tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille oppilaille. Oppilaaksi voi hakeutua koko Espoon alueelta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue. Tervetuloa kouluun

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue. Tervetuloa kouluun Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa kouluun Lukuvuosi 2016-2017 Sisällys Tervetuloa kouluun...3 1. Kouluun ilmoittautuminen...4 2. Perusopetuksen iltapäivätoiminta...6 3. Perusopetus

Lisätiedot

A2-kieli. Puolalan koulussa

A2-kieli. Puolalan koulussa A2-kieli Puolalan koulussa Mikä on A1-kieli? A1-kieli on ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalta, ns. varhennettu kielenopetus. A1-kieli on kaikille oppilaille yhteinen aine. A1-kieli on Puolalan

Lisätiedot

YLI-MAARIAN KOULUN ESITTELYTILAISUUS

YLI-MAARIAN KOULUN ESITTELYTILAISUUS YLI-MAARIAN KOULUN ESITTELYTILAISUUS 11.1.2018 - MONITOIMITALO YPSILON JA YLI-MAARIAN KOULU - YLI-MAARIAN KOULUSSA 7. - 9. LUOKALLA - OPETUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT UUDET TUULET OSALLISUUS, HYVINVOINTI

Lisätiedot

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi Koulu keskellä kylää n n n n Lotilan koulu vuodesta 1955 Musiikkiluokat vuodesta

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 Muutokset mahdollisia; päivittyy ma 9.1.2017 mennessä Sivistystoimiala Ensimmäisen

Lisätiedot