Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 195"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Englanninkielisen perusopetuksen valintamenettelyn tarkentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. (09) Juha Nurmi, puh. (09) Marjo Tuoriniemi, puh. (09) Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen hyväksyy seuraavan uudistetun englanninkielisen perusopetuksen valintamenettelyn: Englanninkielisen perusopetuksen valintamenettely Yleisperiaatteet Englanninkielinen perusopetus on tarkoitettu Espoossa asuville lapsille ja nuorille, joiden äidinkieli on englanti tai joilla on muuten riittävä englannin kielen taito. Hakijoiden kielitaito testataan englannin kielen kokeella. Lisäksi 1. luokalle hakevat lapset osallistuvat kielellisiä valmiuksia kartoittavaan kokeeseen huoltajan valinnan mukaan suomen kielellä tai englannin kielellä. Jos 1. luokalle hakeva lapsi ei vielä ole oppivelvollinen, pitää hänen koulukypsyydestään olla käytettävissä Suomessa tehty kehitysarvio. Oppilaat otetaan ikätason mukaiselle luokalle kuitenkin siten, että jos oppilas on aloittanut koulun Suomessa 1. luokalla sinä vuonna, jolloin hän on täyttänyt kuusi vuotta, otetaan hänet yhtä luokka-astetta ikätasoaan ylemmälle luokka-asteelle. Jos hakija on koepäivänä/koepäivinä sairas, eikä voi osallistua valintakokeisiin, hänelle järjestetään erillinen koepäivä, kun hän on tervehtynyt. Sairaus tulee osoittaa lääkärinlausunnolla ennen valintakokeiden alkamista. Mikäli espoolaisten hakijoiden (= hakija tosiasiallisesti asuu Espoossa) jälkeen on vapaita oppilaspaikkoja, voidaan ottaa myös ulkokuntalaisia hakijoita. Helmikuussa järjestettävissä valintakokeissa etusija on espoolaisilla hakijoilla eli oppilaspaikat täytetään ensin valintakokeet hyväksytysti suorittaneilla espoolaisilla hakijoilla valintakriteerien mukaisessa yhteispistejärjestyksessä. Jos sen jälkeen on vapaita

2 Sivu 2 / 2 oppilaspaikkoja, otetaan niille ulkokuntalaisia hakijoita valintakriteerien mukaisessa yhteispistejärjestyksessä. Elokuussa järjestettävissä valintakokeissa hakijan asuinpaikalla ei ole merkitystä, vaan oppilaat valitaan valintakriteerien mukaisessa yhteispistejärjestyksessä. Jos hakija on osallistunut valintakokeeseen ja tullut hylätyksi, hän ei voi osallistua samana vuonna enää uutta kertaa valintakokeeseen samassa tai toisessa espoolaisessa koulussa. Oppilaiden valitseminen 1. luokalle Lapsi voi hakea englanninkielisen opetuksen 1. luokalle sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa hän täyttää seitsemän vuotta. Hakea voi myös 6-vuotias lapsi, jos hänen koulukypsyydestään on käytettävissä Suomessa tehty kehitysarvio. Kehitysarvio tulee toimittaa viimeistään valintakoetta edeltävänä päivänä valintakoekouluun. Oppilaat valitaan 1. luokalle seuraavien valintakokeiden perusteella: - Englannin kielen koe, joka sisältää haastattelun ja ryhmätehtävän. - Kielellisiä valmiuksia kartoittava koe, jonka hakija suorittaa huoltajan valinnan mukaan suomen tai englannin kielellä. Jotta hakija on suorittanut valintakokeet hyväksytysti, tulee hänen saavuttaa kokeiden jokaisessa osiossa määritelty alin pistemäärä sekä yhteispisteissä määritelty alin pistemäärä. Oppilaat valitaan englannin kielen taidon kokeen ja kielellisiä valmiuksia kartoittavan kokeen yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, valinnan ratkaisee arpa. Mikäli espoolaisten hakijoiden jälkeen on vapaita oppilaspaikkoja, otetaan ulkokuntalaisia hakijoita valintakriteerien mukaisessa yhteispistejärjestyksessä. Keväällä tapahtuvat oppilasvalinnat Englanninkielisen opetuksen 1. luokalle tulee hakea koulutulokkaiden vanhemmille jaettavassa oppaassa ilmoitetun hakuajan kuluessa. Ensimmäiselle luokalle hakeville lapsille järjestetään koepäivä/koepäivät helmikuussa englanninkielistä opetusta luokka-asteilla 1-6 järjestävissä kouluissa (Komeetan koulu ja Postipuun koulu). Hakija voi hakea joko toiseen tai molempiin kouluihin. Hakija osallistuu valintakokeisiin siinä koulussa, jonka hän on valinnut ensisijaiseksi kouluksi. Niistä hakijoista, jotka ovat suorittaneet helmikuun valintakokeet hyväksytysti, mutta eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista yhteispisteiden mukaisessa järjestyksessä. Paikkojen vapautuessa oppilaita valitaan varasijalistan mukaisessa järjestyksessä elokuun koepäivään asti. Espoolaiset hakijat ovat etusijalla ulkokuntalaisiin nähden.

3 Sivu 3 / 3 Elokuussa tapahtuvat oppilasvalinnat Helmikuussa jätetään englanninkielistä opetusta 1-6 luokilla antavissa kouluissa (Komeetan koulu ja Postipuun koulu) molemmissa enintään viisi oppilaspaikkaa täytettäväksi elokuun koepäivän jälkeen. Näille oppilaspaikoille voivat hakea lapset, jotka muuttavat Espooseen tai lähikuntiin tammikuussa päättyneen hakuajan jälkeen, mutta ennen elokuun koepäivää ja jotka eivät ole osallistuneet helmikuun koepäiviin. Lapsi, joka on asunut jo hakuajan kuluessa Espoossa tai lähikunnissa, mutta ei ole hakuaikana hakenut englanninkieliseen opetukseen, ei voi enää myöhemmin kevään aikana hakea englanninkieliseen opetukseen 1. luokalta alkaen eikä osallistua elokuun koepäivään. Elokuussa vapaina olevat paikat täytetään helmikuussa muodostetulla varasijalistalla olevista ja elokuun kokeisiin osallistuneista hakijoista edellä mainittujen valintakriteereiden perusteella siten, että Espoossa asuvalla ei ole etusijaa ulkokuntalaisiin nähden. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, valinnan ratkaisee arpa. Uusien oppilaiden valitseminen luokille lukuvuoden alusta alkaen Elokuussa tapahtuvat oppilasvalinnat Jos lukuvuoden aikana on vapautunut oppilaspaikkoja ja ne eivät ole täyttyneet kesken lukuvuotta Espooseen muuttaneista hakijoista, voidaan vapautuneille oppilaspaikoille ottaa valintakokeen (= englannin kielen koe) perusteella uusia oppilaita, jotka aloittavat englanninkielisessä opetuksessa seuraavan lukuvuoden alusta alkaen. Valintakoe järjestetään elokuussa ennen lukuvuoden alkua. Oppilaat otetaan ikätason mukaisille luokille kuitenkin siten, että jos oppilas on aloittanut koulun Suomessa 1. luokalla sinä vuonna, jolloin hän on täyttänyt kuusi vuotta, otetaan hänet yhtä luokka-astetta ikätasoaan ylemmälle luokka-asteelle. Jotta hakija on suorittanut valintakokeen hyväksytysti, tulee hänen saavuttaa yhteispisteissä määritelty alin pistemäärä. Oppilaat valitaan valintakokeen yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, valinnan ratkaisee arpa. Elokuun koepäivän valintakokeessa Espoossa asuvalla ei ole etusijaa ulkokuntalaisiin nähden. Oppilaiden siirtyminen ja uusien oppilaiden valitseminen 7. luokalle lukuvuoden alusta alkaen Keväällä tapahtuvat oppilasvalinnat

4 Sivu 4 / 4 Espoon englanninkielisessä opetuksessa vuosiluokkien 1-6 kouluissa opiskelevat oppilaat voivat siirtyä englanninkielisen opetuksen 7. luokalle ilman erillistä koetta. Oppilas ilmoittaa halukkuutensa jatkaa englanninkielisessä opetuksessa merkitsemällä sen 1. hakutoiveekseen yläkouluun ilmoittautumisessa käytettävään lomakkeeseen. Oppilas voi luopua englanninkielisestä opetuksesta merkitsemällä lomakkeeseen lähikoulutoiveensa. Jos oppilas haluaa hakea muuhun painotettuun opetukseen, hän merkitsee sen 1. hakutoiveekseen ilmoittautumislomakkeeseen. Toisena hakutoiveena tulee olla englanninkielinen opetus, jos oppilas haluaa jatkaa englanninkielisessä opetuksessa siinä tapauksessa, ettei hän pääse hakemaansa painotettuun opetukseen. Oppilas voi myös hakea toissijaiseen kouluun, kuten muutkin oppilaat. Silloin hän samalla luopuu englanninkielisestä opetuksesta. Mikäli 7. luokalla on oppilaspaikkoja enemmän kuin sinne siirtyy oppilaita Espoon englanninkielisestä 1-6 -luokkien opetuksesta, voidaan ottaa muita hakijoita, jotka aloittavat 7. luokalla lukuvuoden alusta alkaen. Hakijoiden tulee ilmoittautua yläkouluun hakemisesta annetun hakuajan kuluessa. Hakijat osallistuvat helmikuussa järjestettävään valintakokeeseen (= englannin kielen koe). Jotta hakija on suorittanut valintakokeen hyväksytysti, tulee hänen saavuttaa yhteispisteissä määritelty alin pistemäärä. Oppilaat valitaan yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, valinnan ratkaisee arpa. Mikäli espoolaisten hakijoiden jälkeen on vapaita oppilaspaikkoja, otetaan ulkokuntalaisia hakijoita yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Niistä hakijoista, jotka ovat saavuttaneet helmikuun valintakokeen yhteispisteissä määritellyn alimman pistemäärän, mutta eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista yhteispisteiden mukaisessa järjestyksessä. Paikkojen vapautuessa oppilaita valitaan varasijalistan mukaisessa järjestyksessä elokuun koepäivään asti. Mikäli hakija on osallistunut 7. luokan valintakokeeseen helmikuussa ja tullut hylätyksi, hän ei voi enää hakea 6. luokalle kevään aikana. Elokuussa tapahtuvat oppilasvalinnat Mikäli vapaita oppilaspaikkoja on jäljellä tai niitä on vapautunut, järjestetään elokuussa koepäivä ennen lukuvuoden alkua. Elokuun valintakokeeseen voivat osallistua hakijat, jotka muuttavat Espooseen tai lähikuntiin tammikuussa päättyneen hakuajan jälkeen, mutta ennen elokuun koepäivää ja jotka eivät ole osallistuneet helmikuun koepäivään. Hakijoilta edellytetään lisäksi, että he ovat välittömästi ennen hakua opiskelleet englanninkielisessä opetuksessa Suomessa tai ulkomailla.

5 Sivu 5 / 5 Jotta hakija on suorittanut valintakokeen hyväksytysti, tulee hakijan saavuttaa valintakokeen (= englannin kielen koe) yhteispisteissä määritelty alin pistemäärä. Elokuussa vapaina olevat paikat täytetään helmikuussa muodostetulla varasijalistalla olevista ja elokuun kokeisiin osallistuneista hakijoista valintakokeessa saadun yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.. Elokuun koepäivän valintakokeessa Espoossa asuvalla ei ole etusijaa ulkokuntalaisiin nähden. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, valinnan ratkaisee arpa. Uusien oppilaiden valitseminen luokille lukuvuoden alusta alkaen Elokuussa tapahtuvat oppilasvalinnat Jos lukuvuoden aikana on vapautunut oppilaspaikkoja ja ne eivät ole täyttyneet kesken lukuvuotta Espooseen muuttaneista englanninkielisen koulutaustan omaavista hakijoista, voidaan vapautuneille oppilaspaikoille ottaa valintakokeen (= englannin kielen koe) perusteella uusia oppilaita, jotka aloittavat englanninkielisessä opetuksessa seuraavan lukuvuoden alusta alkaen. Koe järjestetään elokuussa. Elokuun valintakokeeseen voivat osallistua hakijat, jotka muuttavat Espooseen tai lähikuntiin ennen elokuun koepäivää ja jotka ovat välittömästi ennen hakua opiskelleet englanninkielisessä opetuksessa ulkomailla tai Suomessa. Jotta hakija on suorittanut valintakokeen hyväksytysti, tulee hänen saavuttaa kaikille luokka-asteille haettaessa valintakokeessa määritelty alin yhteispistemäärä. Oppilaat valitaan valintakokeessa saadun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Elokuun koepäivän valintakokeessa Espoossa asuvalla ei ole etusijaa ulkokuntalaisiin nähden. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, valinnan ratkaisee arpa. Oppilaat otetaan ikätason mukaisille luokille kuitenkin siten, että jos oppilas on aloittanut koulun Suomessa 1. luokalla sinä vuonna, jolloin hän on täyttänyt kuusi vuotta, otetaan hänet yhtä luokka-astetta ikätasoaan ylemmälle luokka-asteelle. Uusien oppilaiden valitseminen kesken lukuvuotta luokka-asteille 1-9 Jos englanninkielisen opetuksen luokilla vapautuu oppilaspaikka tai - paikkoja kesken lukuvuoden, voidaan siihen ottaa valintakokeen (= englannin kielen koe) perusteella hakija, joka on juuri muuttanut

6 Sivu 6 / 6 Espooseen tai muuttamassa Espooseen. Rehtorin määrittelee valintakokeen ajankohdan. Luokka-asteille 7-9 hakevalta hakijalta edellytetään, että hän on välittömästi ennen hakua opiskellut englanninkielisessä opetuksessa ulkomailla tai Suomessa. Jotta hakija on suorittanut valintakokeen hyväksytysti, tulee hänen saavuttaa kaikille luokka-asteille haettaessa valintakokeessa määritelty alin yhteispistemäärä. Jos hakijoita on useampia, valitaan oppilaat valintakokeessa saadun yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, valinnan ratkaisee arpa. Jos oppilas tulee valituksi, hän aloittaa välittömästi koulunkäynnin englanninkielisessä opetuksessa. Jos oppilas ei tule valituksi englanninkieliseen opetukseen, hänelle osoitetaan lähikoulu lautakunnan hyväksyminen perusopetuksen oppilaaksioton linjausten mukaisesti. Oppilaat otetaan ikätason mukaiselle luokalle kuitenkin siten, että jos oppilas on aloittanut koulun Suomessa 1. luokalla sinä vuonna, jolloin hän on täyttänyt kuusi vuotta, otetaan hänet yhtä luokka-astetta ikätasoaan ylemmälle luokka-asteelle. Kesken lukuvuotta ei oteta ulkokuntalaisia hakijoita. Muutosten voimaan tulo Muutokset tulevat voimaan seuraavasti: - Lukuvuoden oppilaaksiotosta alkaen tulevat voimaan ne kohdat, jotka koskevat oppilaiden valitsemista aloittamaan englanninkielisessä opetuksessa lukuvuoden alusta alkaen, - kesken lukuvuotta opiskelunsa aloittavien oppilaiden valitsemista koskevat kohdat tulevat voimaan sen jälkeen, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös on saanut lainvoiman. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Nykyiset englanninkielisen opetuksen oppilaaksioton kriteerit Taustaa

7 Sivu 7 / 7 Suomenkielinen opetuslautakunta on kokouksessaan tehnyt päätöksen englanninkielisen opetuksen oppilaaksioton kriteerien tarkentamisesta. Tuolloin lautakunta linjasi, että englanninkieliseen opetukseen valitaan ensisijaisesti Espooseen muuttavia tai Espoossa asuvia lapsia, joiden äidinkieli on englanti tai joilla on muuten riittävä englannin kielen taito. Mikäli espoolaisten tai Espooseen muuttavien hakijoiden jälkeen englanninkielisessä opetuksessa on tilaa, voidaan ottaa myös ulkokuntalaisia hakijoita. Lautakunta myös päätti, että 1. luokalle haettaessa hakija osallistuu englannin kielen taidon kokeeseen ja lisäksi kielellisiä valmiuksia kartoittavaan kokeeseen. Myöhemmille vuosiluokille haettaessa hakija osallistuu englannin kielen taidon kokeeseen. vuosiluokilla 1-6 Espoon englanninkielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat jatkavat 7-9 luokan englanninkielisessä opetuksessa ilman erillistä koetta. Lautakunnan päättämät tarkennetut kriteerit ovat toimineet oppilasvalintoja tehtäessä pääosin hyvin. Kuitenkin on nähty tarpeelliseksi entisestään selkeyttää ja tarkentaa oppilasvalinnan menettelyjä. Tarve johtuu mm. siitä, että englanninkielistä perusopetusta annetaan nykyisin kolmessa eri koulussa: 1-6 luokkien opetusta Komeetan ja Postipuun kouluissa ja 7-9 luokkien opetusta Espoo International Schoolissa. On tärkeää, että menettelytavat eri kouluissa ovat yhtenevät. Englanninkielinen perusopetus siirtyy Opinmäkeen yhtenäiseen peruskouluun. Nyt tarkennettavat menettelytavat palvelevat siirtymistä. Oppilaiden vaihtuvuus on englanninkielisessä opetuksessa huomattavasti suurempaa kuin suomenkielisessä opetuksessa. Oppilaita muuttaa perheineen Espooseen ja lähikuntiin valintakokeiden jälkeen kevään aikana ja pitkin lukuvuotta viikoittain. Vastaavasti englanninkielisen opetuksen oppilaita muuttaa pois ja oppilaspaikkoja vapautuu kesken lukuvuoden. Espooseen muuttaville oppilaille Espoon tulee järjestää opetus. Otettaessa oppilaita englanninkieliseen opetukseen tulee heihin noudattaa yhdenvertaisia valintaperusteita kuitenkin niin, että perusopetuslain 26 :n mukaisesti voidaan lautakunnan päätöksellä ottaa ensisijaisesti Espoossa asuvia oppilaita. Valintamenettelyyn ja prosessiin ehdotettavia muutoksia on valmisteltu yhteistyössä englanninkielistä perusopetusta antavien koulujen rehtorien kanssa. Varsinaisiin valintakokeisiin ei tässä esitetä muutoksia. Muutosehdotusten perusteluja Päätösesityksessä ehdotettavaan uudistettuun valintamenettelyyn sisältyy yleisiä periaatteita, joita hakijoihin noudatetaan. Useimpia periaatteita on noudatettu käytännössä jo useana vuonna, mutta kaikki eivät ole aiemmin olleet kirjattuina lautakunnan päätökseen. Oppilaat, jotka opiskelevat englanninkielisessä opetuksessa Komeetan koulussa tai Postipuun koulussa, voivat jatkaa suoraan Espoon

8 Sivu 8 / 8 International Schoolin englanninkieliseen opetukseen 7. luokalle ilman erillistä koetta. Tämä periaate sisältyy nykyisiinkin kriteereihin. Uutena on ehdotukseen kirjattu aiempaa tarkemmin oppilaan erilaiset hakumahdollisuudet. Uudistettuun valintamenettelyyn on myös aiempaa tarkemmin kirjattu englanninkieliseen opetukseen hakemisen ajankohdat. Kun oppilas hakee englanninkieliseen opetukseen aloittaakseen opiskelun lukuvuoden alusta alkaen, on eri luokka-asteille eri hakuajat: 1. ja 7. luokille voi hakea joko helmikuussa järjestettävässä valintakokeessa tai elokuussa järjestettävässä valintakokeessa. Esitetään myös aiempaa tarkemmin määriteltäväksi, millä ehdoin kumpaakin valintakokeeseen voi osallistua. Luokka asteille 2-6 ja 8-9 voi hakea vain elokuun koepäivänä. Lisäksi Espooseen juuri muuttanut tai muuttava hakija voi hakea englanninkieliseen opetukseen kesken lukuvuotta. Jos hakija tulee valituksi, hän aloittaa opiskelun välittömästi. Myös ulkokuntalaisiin hakijoihin suhtautumista esitetään tarkennettavaksi. Helmikuussa järjestettävissä 1. luokan valintakokeissa espoolaiseksi hakijaksi katsotaan hakija, joka asuu Espoossa hakuhetkellä, muut hakijat ovat ulkokuntalaisia. Helmikuun valintakokeiden pohjalta hakijat asetetaan valintakriteerien mukaisesti järjestykseen siten, että ensisijalla ovat valintakokeet hyväksytysti suorittaneet espoolaishakijat ja sen jälkeen valintakokeen hyväksytysti suorittaneet ulkokuntalaiset hakijat. Valita voidaan niin monta hakijaa kuin on lautakunnan päättämiä oppilaspaikkoja; muut valintakokeet hyväksytysti suorittaneet hakijat jäävät varasijoille. Mikäli paikkoja vapautuu kevään ja kesän kuluessa, rehtori kutsuu varasijalistalta seuraavan hakijan. Komeetan ja Postipuun kouluissa voidaan jättää kummassakin enintään 5 oppilaspaikkaa täytettäväksi elokuun koepäivän jälkeen. Elokuun koepäivän jälkeen paikat täytetään siten, että huomioidaan varasijalla olevat hakijat ja elokuun koepäivänä kokeisiin osallistuneet hakijat. Tällöin ei hakijan asuinpaikalla enää ole merkitystä, vaan valinta tehdään kokeet hyväksytysti suorittaneiden hakijoiden yhteispisteiden mukaisessa järjestyksessä. Kesken lukuvuotta voidaan valita vain juuri Espooseen muuttaneita tai muuttamassa olevia hakijoita edellyttäen, että koulussa on vapaita oppilaspaikkoja ja hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti. Ylemmille luokka-asteille (7.-9.) elokuun koepäivänä pidettävään valintakokeeseen tai kesken lukuvuotta tapahtuvaan valintakokeeseen osallistumisen edellytyksenä on, että hakija on opiskellut englanninkielisessä opetuksessa välittömästi ennen hakua. Tiedoksi - Peruskoulut

9 Sivu 9 / 9

Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2015 2016

Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2015 2016 Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2015 2016 Sisältö Monien mahdollisuuksien koulukaupunki Espoossa on lukuvuonna 2015-2016 45 alakoulua, 14 yhtenäistä peruskoulua, 16 yläkoulua. Lisäksi Espoossa on 3 erityiskoulua

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2012 Sivu 1 / 1 1199/12.01.02/2012 35 Lukuvuoden 2012-2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 Astrid Kauber, puh. (09) 816

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9.

Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9. Yläkoululaisen opas 2015 Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9. Sisällysluettelo sivu 4 > Miten oppilaan koulupaikka määritellään? sivu 10 > Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat 1 SISÄLTÖ sivu 1. VALINTAYHTEISTYÖ MUIDEN YLIOPISTOJEN KANSSA 2 2. OPISKELIJAMÄÄRÄT,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015

FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015 FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015 FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015... 1 Dekaanin tervehdys... 2 1 TUTKINNOT... 3 2 KOULUTUSOHJELMAT JA HYVÄKSYTTÄVIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT... 3 2.1 Hakeminen farmasian koulutusohjelmiin...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 21.05.2014 klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Tietopaketti ohjaustahoille korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016

Tietopaketti ohjaustahoille korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 2.1.2014 Tietopaketti ohjaustahoille korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 Tietopaketti ohjaustahoille korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta on opetus- ja

Lisätiedot

Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla

Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 47 2007 Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla Risto Kunelius Maarit Similä Eeva Hartman ISBN 978-951-44-6905-3 ISSN 0355-5240

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Yhteishaun sujuvuus ja toteuttaminen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset I

Yhteishaun sujuvuus ja toteuttaminen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset I 2.12.2013 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmä 1/6 Yhteishaun sujuvuus ja toteuttaminen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset I Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 24.2. 14.3.2014. Päättyy klo 15.00

YHTEISHAKU 24.2. 14.3.2014. Päättyy klo 15.00 YHTEISHAKU 24.2. 14.3.2014 Päättyy klo 15.00 YHTEISHAKU MUUTTUU Muutoksen taustalla on - Nuorisotakuu -> koulutustakuu - ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun uudet opiskelijaksi ottamisen

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto Lukuvuosi 2011 2012 Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 7, Espoo PL 13350, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 http://studies.aalto.fi hakijapalvelut@aalto.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot