Asuntojen rakennuskustannukset Rakennusfoorum Riitta Eloranta. Heka Vallila Kangasalantie 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntojen rakennuskustannukset Rakennusfoorum 7.10.2014 Riitta Eloranta. Heka Vallila Kangasalantie 13"

Transkriptio

1 Asuntojen rakennuskustannukset Rakennusfoorum Riitta Eloranta Heka Vallila Kangasalantie 13

2 Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupungin asuntotuotantoimisto eli Att vastaa kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisesta vuokra asuntoja Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (50%, 750 as) asumisoikeusasuntoja Helsingin asumisoikeus Oy:n nimiin ja hitasomistusasuntoja (yht. 40 %, 600 as) sääntelemättömiä omistusasuntoja (10 %, 150 as) Rakennuttajan näkökulma hankkeet kilpailutetaan hankkeen hinta riippuu urakkakilpailun onnistumisesta kilpailun onnistuminen riippuu pitkälti suhdannetilanteesta korkeasuhdanteessa tarjoushalukkuus matala ja tarjoukset ylihintaisia ARA hankkeet saadaan paremmin liikkeelle matalasuhdanteessa vapaarahoitteinen tuotanto riippuvainen markkinatilanteesta

3 Rakennuskustannukset Rakennuskustannukset Rakennustekniset työt LVIAS tekniset työt Rakennuttajan kustannukset Rahoituskulut Tonttikustannukset Tontin hinta tai rakennusaikainen vuokra Tontin lohkominen, mittaus ym. kulut Kunnallistekniset liittymismaksut Alueelliset liittymismaksut (imujäteputki, yhteiskerho, tietoliikenneverkko, aluepysäköinti, VSS, markkinointi) Rakennuskustannukset + tonttikustannukset = hankintahinta/kokonaishinta

4 Rakennuskustannusten muodostuminen % hankkeen kustannuksista on sidottu jo tontilla ja asemakaavalla Tontti, maaperä Rakennusoikeuden määrä, hankekoko Talotyyppi, rakennusalat, US materiaali, runkomateriaali, kattomuoto Kerrosluku, vajaat kerrokset Paikoitusratkaisu Ajankohdan suhdannetilanne n. 20 % Suunnitteluratkaisu ja suunnittelunohjaus n. 20 % Tilaohjelma Keskipinta ala ja yhteistilat Porrassyöttö Ulkoseinämäärä ja US materiaali osittain Materiaali ja varustelutaso

5 Suunnittelua ohjataan Tehokkuustunnusluvuilla Rakennusoikeuden käyttötehokkuus (kem2/htm2) Huoneistoalatehokkuus(brm2/htm2) Ohjelma alatehokkuus (brm2/ohm2) Porrassyöttötehokkuus (asm2/porrastaso) Ulkoseinämäärä (jm/brm2) Mitä pienempi huoneistoalatehokkuusluku sitä alhaisempi hinta. Suunnittelijan näkemys Abraham Wetterin tie 18

6 Suunnittelua ohjaavat myös Maankäyttö ja rakennuslaki Maankäyttö ja rakennusasetus Suomen rakentamismääräyskokoelma Kaavan vaatimukset Tontinvarauksen ehdot Hyvä rakentamistapa Tilaajan tahto ja tarpeet Kohteen erityispiirteet Erilaiset ohjeet Tottumukset Pyrkimykset löytää uutta Ajan mukaiset tavoitteet Laadun ja hinnan tasapaino Kaupunkisuunnittelijan näkemys Jätkäsaaresta

7 Rakennuskustannukset yleiset tekijät Tontin maaperä kustannukset merkittäviä ja vaihtelu suurta ( e/asm2) pehmeä savikkoalue, kallio, moreenimaa entinen satama alue, teollisuuden jättömaa, liikennealue anturaperustus moreenimaalle tai kalliolle kustannustehokkainta savikolle riittävän korkea rakennus > pohjanvahvistustöiden, pitkien paalujen ja mahdollisten teräsporapaalujen kustannukset jakautuvat useimmille neliöille ei kellaria pohja tai tulvavesialueille (vesitiiveys, vedenpaine) saastuneet ja pilaantuneet maat, esim. vanhat satama alueet kaupunki maksaa saastuneiden maiden poiston pilaantuneiden maiden (esim. rakennusjätteet) poisto, kuljetus ja jätemaksut hankkeelle

8 Hankekoko Rakennuskustannukset yleiset tekijät työmaan perustamisesta ja johtamisesta aiheutuvat kustannukset pienenevät neliötä kohti hankekoon kasvaessa iso hankekoko tuo säästöä, jos toistuvat suunnitteluratkaisut ja riittävän suuret tuotantosarjat rakennusosilla ja järjestelmillä urakan koko mitoitettava potentiaalisten urakoitsijoiden toteutuskyvyn ja riskinottokyvyn mukaisesti jos kerrosala < 1200k m2, ei tarvitse rakentaa väestönsuojaa täydennysrakentamiskohteissa merkittävää

9 Talotyyppi Rakennuskustannukset yleiset tekijät kerrostalo vai pientalo perustamisolosuhteiden mukaan pistetalon ja lamellitalon välillä ei yksiselitteistä eroa riippuu tehokkuudesta US määrä ja materiaali ulkoseinä rakennuksen kalleimpia rakennusosia piirin kasvaessa lisääntyvät myös perustusten, kantavan rungon ja räystäiden määrä kaikki porrastukset ja sisäänvedot lisäävät US määrää vinot muodot ovat työvaltaisempia ja nostavat kustannuksia perinteinen sandwich elementti taloudellisin, hintaan vaikuttaa ulkokuoren pintamateriaali, koko, aukotus ja sarjojen suuruus nykyisin paikallamuurattu tiili eniten käytetty ulkoverhous Helsingissä, rappaus nostaa hintaa

10 Rakennuskustannukset yleiset tekijät Runkomateriaali betoni käytetyin ja toistaiseksi ollut halvin runkomateriaali puu materiaalina kalliimpi, mutta tilaelementeillä talo nousee nopeasti lyhyempi rakennusaika tuo säästöä kustannusero pienentynyt Kattomuoto tasakatto halvin harja ja pulpettikatossa katon ala suurempi, kalliimmat vesikattovarusteet, enemmän ulkoseinää Eskolantien puukerrostalo

11 Kerrosluku Rakennuskustannukset yleiset tekijät sidoksissa maanrakennustöistä, perustuksista, yläpohjasta, vesikatosta, räystäistä, porrashuoneesta ja hissistä aiheutuviin kustannuksiin eli kerrosluvun kasvaessa 3:sta 8:aan kustannukset pienenevät asuntoneliötä kohti korkeammat palonkestoluokat ja osastoidut porrashuoneet kun 8 15 krs kerrosten erilaisuus nostaa kustannuksia, suositus 60 % samanlaisia vajaat kerrokset US määrä kasvaa suhteessa asuinpinta alaan porrassyöttötehokkuus heikkenee ylimmissä kerroksissa seinän ja vesikaton liittymien määrä kasvaa terassit nostavat alapuolisen kerroksen kerroskorkeutta Runkosyvyys US määrä pienenee syvyyden kasvaessa ja tehokkuus paranee syvä runko vähän ulkoseinää asunnot pimeitä optimaalinen syvyys m

12 Rakennuskustannukset yleiset tekijät Porrassyöttö porrashuoneiden ja käytävien määrä ja koko vaikuttavat tehokkuuteen ja kustannuksiin porrashuoneiden määrä suhteessa rakennusoikeuteen selvitettävä jo kaavavaiheessa liikennetilat sisältyvät rakennusoikeuteen eli liikennetilat syövät asuinpinta alaa eli myytäviä neliöitä porrassyöttötehokkuus lamellitalot vähintään 3 4 asuntoa/porrastasanne, > 230 asm2 pistetalot vähintään 5 6 asuntoa, > 300 asm2 liikennetilamäärän suositus < 9 % bruttoalasta

13 Rakennuskustannukset yleiset tekijät Autopaikoitusratkaisu autopaikalla merkittävä kustannusosuus asunnon hinnasta ( e/asm2) kantakaupungissa maanalainen pysäköinti perusteltua tonttitehokkuuden takia esikaupunkialueilla maanpäällinen pysäköinti suositeltavampi ratkaisu paikkamäärän minimoiminen hyvät julkiset yhteydet, vuorottaispysäköinti ja paikkojen nimeämättömyys ARA:n rahoittamissa vuokrataloissa 20 %:n vähennys paikoista Keskimääräisiä kustannuksia maantasopysäköinti e/ap pysäköintikansi e/ap pysäköintitalo e/ap pihakannen alla e/ap kallioluolapaikoitus e/ap

14 Rakennuskustannukset yleiset tekijät Tilaohjelma jokainen tila maksaa osa yhteistiloista määrätty kaavassa Keskipinta ala, yhteistilat, tekniset tilat keskipinta alan pienentäminen nostaa suhteellisia rakennuskustannuksia, mutta asunnon kokonaishinta pienenee kalliiden tilojen kuten märkätilojen ja keittiöiden suhteellinen osuus asuinneliötä kohden kasvaa yhteis ja liikennetilojen määrä kasvaa (esim. varastot sidottu asuntomäärään) parvekkeiden määrä kasvaa yhteistilamäärän lisääntyessä lisääntyy myös liikennetilojen määrä liikennetilojen lisäys vähentää asuinkerrosalaa eli myytäviä neliöitä osa yhteistiloista voidaan sisällyttää asunnon sisään eli myytäviin neliöihin (esim. sauna, irtaimistovarasto, pesula) ellei kaavassa toisin määrätä yhteistilojen määrä n % asuinpinta alasta, jos noudatetaan rakvv:n ohjetta keskitetyssä IV ratkaisussa IV konehuoneiden koko n. 30 m2 / prh >>> vähentää asuinkerrosalaa, jos konehuone asuinkerroksessa keskitetyssä pienemmät elinkaarikustannukset ja helpompi huoltaa vuokrataloissa suositeltavampi ratkaisu

15 Jätkäsaaren erityispiirteitä Kantakaupunkia Ranta alueella Vaikeat perustusolosuhteet entisellä satama alueella täyttömaalla Ahtaat tontit logistiset olosuhteet hankalat, liikenteellisesti vaikea sijainti Työmaat aidattava Liiketiloja ensimmäisissä kerroksissa Paljon erityisryhmien asuntoja Kadun puolella 1. kerros normaalia korkeampaa tilaa 2 ylintä kerrosta vajaita ja niissä terasseja Sisäänvedetyt/ripustetut parvekkeet Pysäköinti pihakannen alla tai pysäköintiluolassa Jätteiden imuputkijärjestelmä Muut alueelliset liittymismaksut Lisäkustannukset n. 400 e/asm2

16 Rakennuskustannusten kehitys ATT:N VUOKRA- JA ASUMISOIKEUSASUNTOJEN KUSTANNUSKEHITYS 12 kk:n keskiarvot kvartaaleittain e/htm Urakat Rakennuskust. Hankinta-arvot

17

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-00780-08 13.3.2008 Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 Julkinen 1 VERSIO 13.3.2008 Asuntotuotannon laatumuutokset 1990 2015 Sisältö Esipuhe...3 1. Johdanto...4 1.1. Tausta...4

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Diplomityö Toukokuu 2010 Pääaine: Rakennussuunnittelu Tarkastaja: professori Markku Hedman

Diplomityö Toukokuu 2010 Pääaine: Rakennussuunnittelu Tarkastaja: professori Markku Hedman TMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO rkkitehtuurin laitos Tolmunen, Maija: Helsinki Townhouse kilpailu, kytkettyjä omakotitaloja Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan Diplomityö Toukokuu 2010 Pääaine: Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 %

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 % 1 HÄMEENLINNA KESKUSTAN PYSÄKÖINTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PERUSTIEDOT Autopaikkamäärä Rakennettava kerrosluku Pohjapintaala (arvio) 380 ap 240 ap 2 krs 3 krs 115 m x 43 m = 4845 m2 34 m x 56 m= 1904 m2

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Kohderakennukset Matinkylä: As.Oy Matinkuja 1, Espoo 1 (30) Kerrostalon ilmastonmuutos - KIMU Kohderaportti Matinkuja 1 Ilpo Kouhia,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

HELSINKI TOWNHOUSE Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan pientalotyypit. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Arkkitehtuurin koulutusohjelma

HELSINKI TOWNHOUSE Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan pientalotyypit. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Arkkitehtuurin koulutusohjelma TAMPEREEN TENILLINEN YLIOPISTO Arkkitehtuurin koulutusohjelma +11,500 +8,350 +8,500 +5,350 +5,500 +3,000 +3,850 HELSINI TOWNHOUSE Jätkäsaaren ja ruunuvuorenrannan pientalotyypit Diplomityö 2010 Tarkastaja:

Lisätiedot

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit HOTR Attractive and Programmatic Infill Building Expertise in the Systems of Urban Production 2012 Tutkimusalueiden ekologiset mittarit Seppälä Tiina Aalto yliopisto 19.9.2012 Seppälä Tiina Aalto yliopisto

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Ammattilaisille 8 Rakennus on osiensa summa 12 Passiivitalo tiilestä ja harkosta 16 Energiatehokkuus ei saa viedä mukavuutta 24 Oma tupa urbaanisti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon rakennussuojelu esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon arkkitehtuurin historian diplomityö valvoja: professori Vilhelm Helander ohjaaja: arkkitehti Satu Åkerblom tekijä: Sasu Hälikkä Sotera

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

Kohtuulliset asumiskustannukset suunnittelun haasteena; Tuotannon näkökulma

Kohtuulliset asumiskustannukset suunnittelun haasteena; Tuotannon näkökulma Kohtuulliset asumiskustannukset suunnittelun haasteena; Tuotannon näkökulma Pekka Sokka Skanska Talonrakennus Oy 28.11.2011 ARY 15.11.2011 / Pekka Sokka 1 Kohtuulliset asumiskustannukset suunnittelun haasteena.

Lisätiedot

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA Lohjan asuinalueiden typologiatarkastelu on tehty osana taajamaosayleiskaavan laadintaprosessia kesällä 2007. Typologiatyön on tehnyt Lohjan kaupunkisuunnittelukeskukselle

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavoja: nro. 8256, Pohjoispuoli: Dno:TRE: 382/10.02.01/2008 nro. 8257, Eteläpuoli: Dno: TRE: 383/10.02.01/2008 Tavoitteena ympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12 Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Lisätiedot

edellytyksistä Suomessa

edellytyksistä Suomessa VTT-CR-07573-13 19.11.2013 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön Raportin nimi Selvitys

Lisätiedot

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan 12 8 19 26 Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan Terve kilpailu on kaikkien etu Rappaus sopii sisustukseen Julkisivussa 300 vuotta vanhaa tiiltä HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Talo Partasen kuvasi

Lisätiedot

Yhteenveto: Puurakentaminen

Yhteenveto: Puurakentaminen Yhteenveto: Puurakentaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Puukerrostalorakentaminen on Suomessa vielä uutta. Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Väriä ja ilmettä kaupunkikuvaan

Väriä ja ilmettä kaupunkikuvaan 3 8 14 16 Väriä ja ilmettä kaupunkikuvaan Viikinmäen maamerkki Trendinä saumaton lattia Ilmettä julkisivuun tiilen ladonnalla HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Asuintalon Turun Skanssissa kuvasi Suvi

Lisätiedot

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen T E E M A L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011 Pientalorakentaminen SISÄLTÖ 6B 2011 Toimittajalta Pientalorakentaminen kertoo jo sanana, miten se eroaa muusta rakentamisesta.

Lisätiedot

SUOMALAISET PUUKERROSTALOT 1995 2014

SUOMALAISET PUUKERROSTALOT 1995 2014 SUOMALAISET PUUKERROSTALOT 1995 2014 Yli 2-kerroksiset puukerrostalot ja suuren mittakaavan puurakenteiset työpaikkarakennukset PUUINFO OY, Unioninkatu 14, 3. kerros, PL 381, 00131 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot