Suunnitelma Pohjois-Karjalan maakuntamuseon alueellisesta toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitelma Pohjois-Karjalan maakuntamuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017"

Transkriptio

1 Suunnitelma Pohjois-Karjalan maakuntamuseon alueellisesta toiminnasta

2 I Johdanto Maakuntamuseon toiminta-ajatus ja yleiskatsaus toimintaan Pohjois-Karjalan museon tehtävänä on museolain ja asetusten mukaisesti selvittää, vaalia ja kehittää alueen kulttuuriperintöä. Pohjois-Karjalan museo toimii museolain- ja asetuksen alaisina sekä ICOM:n eettisten periaatteiden mukaisesti tavoitteenaan ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Pohjois-Karjalan museon tehtävänä on, sen lisäksi mitä museolaissa (729/ 1992) on museoiden tehtäväksi määritelty: 1. järjestää ja hoitaa hallussaan olevat esine- ja valokuvakokoelmat 2. harjoittaa museotoimeen liittyvää näyttely- ja museopedagogista toimintaa 3. harjoittaa museotoimeen liittyvää tutkimustoimintaa 4. harjoittaa museotoimeen liittyvää kulttuuriperinteen keräystä ja tallennusta 5. harjoittaa museotoimeen liittyvää julkaisutoimintaa 6. huolehtia niistä yhteisöjen ylläpitämien museoalan toiminnoista, jotka kaupunki on ottanut hoitaakseen ja siten kuin siitä on erikseen määrätty tai päätetty 7. suorittaa muut museotoimeen kuuluvat tehtävät 1 Pohjois-Karjalan museon kokonaisuus Carelicum - Pohjois-Karjalan museo sijaitsee Joensuun keskustassa, ns. entisessä säästöpankkirakennuksessa. Joensuun kaupungin omistamassa rakennuksessa sijaitsevat näyttely- ja toimistotilat. Vuonna 2003 Pohjois-Karjalan museon hallintaan siirrettiin Joensuun Marjalassa sijaitseva ns. Joensuun bunkkerimuseo, jossa esitellään vuosina rakennettua Salpalinjaa. Teräsbetonikorsut omistaa Senaatti Kiinteistö ja maapohjan Joensuun kaupunki. Alueella sijaitsee ns. Veteraanipuisto. Vuoden 2005 Joensuun, Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran kuntaliitoksen yhteydessä Pohjois-Karjalan museon alaiseksi siirrettiin Kiihtelysvaaran kotiseutumuseon kiinteistö. Kokoelman hallinta- ja esittelyvastuu säilyivät Kiihtelysvaara-Seura ry:llä. Vuonna 2008 Joensuun, Pyhäselän ja Enon kuntaliitoksen yhteydessä Joensuun museoiden hallintaan siirtyi Pyhäselän kotiseutumuseo. Museosta luovuttiin vuonna 2009 rakennuksen huonon kunnon takia. Eno-seura ry huolehtii Enon kotiseutumuseosta. Henkilökunta Joensuun museot yksikön toiminnasta vastaa museonjohtaja, joka on yhteinen Joensuun taidemuseo ON- NIn kanssa. Pohjois-Karjalan museon henkilökuntavahvuudessa on tapahtunut muutoksia. Henkilökuntavahvuus on seuraava: kokoelmajohtaja, 2½ amanuenssia, tuottaja, puu- ja metallialan konservaattori, näyttelymestari ja kaksi siivoojaa. Museoammatillisia on yhteensä seitsemän. Edellisen kauden aikana on taloudellisista syistä jouduttu luopumaan tekstiilikonservaattorin toimesta. Pohjois-Karjalan museossa vastaa yksi amanuenssi näyttelytoiminnasta, kokoelmajohtaja esine- ja valokuvakokoelmista, yksi amanuenssi maakuntamuseotyöstä ja tuottaja museopedagogisesta toiminnasta. Taidemuseon pedagogisesta toiminnasta vastaava amanuenssi muodostaa tuottajalle työparin. Lisäksi vuosittain

3 museolla on käytettävissä vaihtelevin määrin määräaikaisia henkilöitä, siviilipalvelusmies, työllistettyjä sekä harjoittelijoita. Lipunmyyntipalvelut hankitaan vapaa-aikapalvelujen kulttuuripalveluilta. Opastuspalvelut ostetaan pääosin ulkopuolisilta, museon henkilökunta tekee asiantuntijaopastuksia. Kesätyöntekijät palkataan Joensuun kaupungin kesätyöntekijäohjelman ja rahoituksen kautta. Museot ovat saaneet vuosittain noin kesätyöntekijää. Kuntaliitosten jälkeen on kesätyöntekijäohjelman kautta voitu palkata yksi henkilö Kiihtelysvaaran kotiseutumuseoon ja yksi Enon kotiseutumuseoon. Lisäksi useita nuoria on työskennellyt Joensuun bunkkerimuseolla oppaina. Työsuhteet ovat olleet yhden kuukauden mittaisia. 2 Kokoelmatyö Joensuun kaupunginhallitus perusti Pohjois-Karjalan museon vuonna Museon toiminta-alueeksi määriteltiin Pohjois-Karjalan maakunta ja sen historian ja kulttuuriperinteen tallentaminen. Vuonna 1950 museon vastuualue laajeni, kun museo vastaanotti Sortavalassa toimineen Laatokan Karjalan museon kokoelmat (perustettu 1883) ja Pohjois-Karjalan museolle tuli Laatokan Karjalan historian ja kulttuuriperinteen tallentamis- ja esittelyvastuu. Täten Pohjois-Karjalan museosta tuli kahden maakunnan maakuntamuseo. Esinekokoelmiin kuului noin esinettä. Esineitä on luetteloitu WEbMusketti tietokantaan mennessä kappaletta, mikä on 79 % esinekokoelmien kokonaismäärästä. Kaikki vuodesta 2004 lähtien luetteloidun esineet on kuvattu digitaalisesti ja siirretty tietokantaan. Vuoden 2012 lopussa kuva-arkistossa oli (ml. digitaaliset originaalit) noin kuvaa (luku ei sisällä esineja rakennusinventointikuvia). Musketti museotietokantaan on vuoden loppuun mennessä siirretty valokuvan tiedot, mikä on 17 % valokuvien kokonaismäärästä. Pohjois-Karjalan museolla on kokoelmapoliittinen ohjelma ajalle Ohjelmaa ollaan päivittämässä. Käsikirjaston diaariluetteloon merkitty viimeinen päänumero on [KKL]6549. Näistä WebMuskettitietokantaan on kirjattu julkaisun tiedot. Valokuva-arkisto ja käsikirjasto ovat samassa rakennuksessa Pohjois-Karjalan museon kanssa. Museoesineiden säilytyspaikat sijaitsevat kahdessa kauempana keskustasta sijaitsevissa tiloissa. Näyttelytoiminta Pohjois-Karjalan museon toimisto- ja näyttelytilat sijaitsevat Kulttuuri- ja matkailukeskus Carelicumissa (Koskikatu 5). Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat vaihtuvien näyttelyjen tilat ja toisessa kerroksessa perusnäyttely. Museon perusnäyttely uusittiin ja avattiin uudistettuna nimellä Matkalla Karjalassa tammikuun 2011 lopussa. Myös Carelicumin ensimmäisen kerroksen toimintoja uusitaan ja avattiin samaan aikaan. Näyttelytoiminnan yksi painopiste on Pohjois-Karjalan ja Laatokan Karjalan kulttuuriperinnön esittely, mikä toteutetaan perusnäyttelyssä. Vaihtuvien näyttelyiden teemat vaihtelevat paikallisen kulttuurin esittelystä kansainvälisiin aiheisiin. Vaihtuvat näyttelyt ovat joko museon omaa tuotantoa tai muiden museoiden tuottamia kiertonäyttelyitä. Pohjois-Karjalan museossa järjestetään vuosittain 3-5 vaihtuvaa näyttelyä.

4 Näyttelytoiminnan kautta museo kiinnittää huomiota ja nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja ja kysymyksiä. Pedagoginen toiminta Vuoden 2013 alusta lähtien siirtyi Carelicumissa sijaitseva lasten satukaupunki, Mukulakatu, Pohjois-Karjalan museon hallintaan. Mukulakadulla on järjestetty talvisaikaan kerran kuukaudessa ns. teematapahtuma. Tämän lisäksi toteutetaan erilaista toimintaa koululaisille ja muille asiakasryhmille. Joensuun bunkkerimuseo Pohjois-Karjalan museon alaisuudessa toimii Joensuun bunkkerimuseo. Museon perustivat joensuulaiset veteraanijärjestöt kaupungin teknisen toimen kanssa vuonna Museo avattiin vuoden 1995 Marjalan asuntomessujen aikana. 3 Vuonna 2003 bunkkerimuseon hallintavastuu siirrettiin Joensuun museot yksikköön. Bunkkerimuseo sijaitsee Marjalan kaupunginosassa Veteraanipuistossa, noin seitsemän kilometriä Kuopion suuntaan. Veteraanipuiston maa-alueen omistaa Joensuun kaupunki. Salpalinja kokonaisuudessaan kuuluu Senaattikiinteistöjen hallintaan. Alueella on kaksi valaistua ja kunnostettua teräsbetonikorsua. Korsut ovat osa Salpalinjaa, ja ne on rakennettu talvisodan päättymisen ja jatkosodan aikana. Korsuissa esitellään km pitkää Salpalinjaa sekä korsujen rakentamista. Museo on avoinna kesäisin ja muina aikoina tilauksesta. II Luonnehdinta museon maakunnallisesta toiminnasta ja tehtävistä kokonaisuutena Pohjois-Karjalan museossa vastaa yksi amanuenssi maakunnan kotiseutumuseoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Muu henkilökunta antaa asiantuntija-apua tarpeen mukaan. Kulttuuriympäristön hoito Pohjois-Karjalan maakuntamuseon rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvä asiantuntija- ja viranomaistoiminta muuttui vuodenvaihteessa lähtien Museovirasto on vastannut kaikkiin Pohjois- Karjalan maakunnan alueen rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön suojeluun, hoitoon ja kehittämiseen sekä restaurointiin liittyviin kysymyksiin. Joensuun kulttuuri- ja nuorisolautakunta käsitteli Pohjois-Karjalan museon ja Museoviraston Kulttuuriympäristön vaalimisen yhteistyösopimusta kokouksessaan ja hyväksyi ns. 0-sopimuksen. Maakunnan arkeologinen inventointi Pohjois-Karjalan museo on suorittanut maakunnan arkeologisen inventoinnin vuosina etupäässä EU-hankkeiden rahoituksella. Inventoinnin suoritti kuusi kokenutta arkeologia. Inventoinnin pohjalta on museossa esillä maakunnan esihistoriasta kertova näyttelyosio Muinaisilla poluilla.

5 III Toimintaympäristö Pohjois-Karjalan maakunnalla on hallinnollisesti ja toiminnallisesti yksi keskus, Joensuu. Pohjois-Karjala on rajamaakunta ja sillä on 302 km yhteistä rajaa Venäjän Karjalan kanssa, josta Joensuun kaupungilla on 29 km. Niiralan rajanylityspaikalta ylittää reilu miljoona henkilöä vuosittain. Pohjois-Karjalassa on vuonna 2013 yhteensä 13 kuntaa, jotka muodostavat kolme seutukuntaa: Joensuun seutu, Keski-Karjala ja Pielisen Karjala. Kaupunkeja on viisi. 4 Tulevan seurantakauden aikana käydään Joensuun, Outokummun, Liperin, Polvijärven ja Kontiolahden kanssa kuntaliitosneuvottelut. Outokummussa on kunnallinen kaivosmuseo, jossa on kaksi museoammatillista. Muissa kunnissa toimii kotiseutuyhdistyksiä, joiden hallinnassa on kotiseutumuseoita. Joensuun kaupungin väkiluku oli asukasta. Pohjois-Karjalan väestömäärä on vähentynyt seuranta-ajan puitteissa. Vuonna 2005 väkimäärä oli asukasta ja vuonna asukasta ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Pohjois-Karjalan väestömäärä tulee vähenemään vuoteen 2020 mennessä asukkaaseen. Maakunnan haasteina ovat vähäinen yrityskanta, rakenteellinen työttömyys, väestön vanheneminen, nuorten poismuutto, palvelurakenteen heikkeneminen syrjäseuduilla, liikenneyhteyksien ongelmat ja syrjäinen sijainti. Yhteistyötahot ja toiminta heidän kanssaan Pohjois-Karjalan museo tekee yhteistoimintaa erilaisten yhdistysten, koulujen, yhteistoimintaryhmien, yliopiston, alueellisten viranomaisten, kuntien ja kotiseutumuseoiden, alueen ammatillisten museoiden, muiden maakuntamuseoiden, Museoviraston sekä Suomen Kotiseutuliiton, sekä Karjalan tasavallan kulttuurilaitosten kanssa. Pohjois-Karjalan museo tekee yhteistyötä vapaa-aikapalvelujen muiden toimijoiden (seutukirjasto, nuoriso, tapahtumapalvelut) kanssa. Yhteistyötä on aloitettu myös sosiaalitoimen ja vanhuspalvelujen kanssa. Museon kouluille tarjoamat yhteistyömuodot ovat asiantuntija-apua koulujen historiaprojekteissa sekä koulujen näyttelyt. Koulujen käyttöön on valmistettu useita museon perusnäyttelyyn ja kotiseutuopetukseen liittyviä opetussivuja, jotka ovat esillä museon kotisivuilta. Museo on toteuttanut kouluille ja päiväkodeille suunnattuja työpaja- ja draamapedagogisia tapahtumia ulkopuolisen hankerahoituksen turvin. Kouluyhteistyö tukee lasten ja nuorten kasvamista kulttuuriympäristöä ja perintöä arvostaviksi kansalaisiksi. Kouluille on räätälöity erilaisia teemapaketteja kuten toukokuussa luokkaretkipakettia. Joensuun alueella toimivat luokat pääsevät opettajan johdolla ilmaiseksi museoihin niiden aukioloaikoina. Kotiseutuyhdistysten, säätiöiden ja muiden tahojen ylläpitämiä museoita on maakunnassa yhteensä 38. Maakunnalliseen museotyöhön liittyviä neuvonta- ja ohjauskäyntejä tehdään maakuntaan. Maakuntamuseopäiviä järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Päivien teemat vaihtelevat. Kotiseutumuseot esitellään Pohjois-Karjalan museon kotisivuilla alakohdassa paikallismuseot. Monena kesänä on tehty yhteinen (pdf-)esite. Pohjois-Karjalassa ammatillisesti hoidettuja museoita ovat myös Nurmeksen kaupungin museo, Pielisen museo Lieksassa, Outokummun kaivosmuseo ja Ilomantsin museo. Kunnallisia näistä ovat Nurmeksen, Lieksan ja Outokummun museot ja säätiön hallinnassa on Ilomantsin kohteet. Liperi-Seura ry:n omistama Maatalo-

6 usmuseo pyrkii ammatillisesti hoidetuksi museoksi. Maakunnan ammatillisten museoiden kanssa järjestetään yhteisiä palavereja vuosittain, ja tapaamisissa keskustellaan erilaisista ajankohtaisista asioista. Tapaamisten välissä yhteydenpitoa hoidetaan sähköpostilla ja puhelimitse. Outokummun kaivosmuseo käyttää laajakaistan kautta Joensuun WEbMusketti -museotietokantaa luetteloinnissaan. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kanssa yhteistyötä tehdään eri oppiaineiden (perinteentutkimus, historia, suomen kieli, kasvatustiede, puheviestintä, tietojenkäsittelytiede yms.) kanssa. Historian ja perinteentutkimuksen laitoksen henkilökunta antaa asiantuntija-apua eri alueisiin liittyvissä kysymyksissä. Yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen kanssa on solmittu yhteistyösopimus. 5 Yliopiston ikääntyvien yliopiston ja Joensuun kesäyliopiston kanssa on järjestetty vuodesta 2006 lähtien Menomonot museoon luentosarjaa. Luentoja järjestetään noin neljä lukukaudessa. Aiheet valitaan museoiden näyttelytarjonnasta tai Karjalan historiasta. Luentojen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua ko. teeman ja näyttelyyn museossa. Pohjois-Karjalan oppilaitoksista on vuosittain harjoittelijoita museolla. Harjoittelijoiden tehtävät vaihtelevat koulutusalan mukaan. Näyttelyproduktioita on tehty Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Niittylahden Humanistisen ammattikorkeakoulun yksikkö on ollut mukana järjestämässä erilaista lapsille suunnattua toimintaa museoon. Pohjois-Karjalan museo tekee yhteistyötä monien paikallisten toimijoiden kanssa erilaisissa projekteissa: Joensuun Ilmasilta ry, Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys, Salpalinjan perinneyhdistys ry, Pohjois- Karjalan Sotilaspoikien perinnekilta ry. sekä muut maanpuolustus- ja sotaveteraaniyhdistykset. Museo on tehnyt vuodesta 2003 lähtien aktiivista yhteistyötä Pohjois-Karjalan Prikaatin kanssa. Prikaatin lakatessa vuoden 2013 lopussa, on yhteistyö suunnattu Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin suuntaan. Yhteistyötä pyritään aloittamaan myös Kainuun Prikaatin kanssa. Mainittujen tahojen lisäksi yhteistyötä tehdään erilaisten liikelaitosten, yhdistysten, säätiöiden ja muiden tahojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö Pohjois-Karjalan museo on mukana kahdessa EU-rahoitusta saavassa Karelia ENPI CBC- ohjelmassa. Museum for family hankkeessa venäläisinä yhteistyökumppaneina ovat Karelian Educational Developement säätiö ja Karjalan tasavallan kansallismuseo ja Museum Hypertext hankkeessa Kansallismuseo sekä Sortavalan, Kostamuksen ja Karhumäen museot. Lisäksi yhteistyötä tehdään Karjalan tasavallan Kansallisarkiston kanssa. Vuonna 2012 avattiin Karjalan tasavallan kansallisarkiston ja kansallismuseon kanssa yhteistyössä toteutettu CHOICE? VALINTA! AMERIKANSUOMALAISET NEUVOSTO-KARJALASSA näyttely. Syksyllä 2013 on aloitettu samojen tahojen kanssa valmistella Sortavala näyttelyä ja Sortavalan virtuaalista esittelyä. Näyttely avataan Joensuussa kesäkuussa Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristössä on tapahtumassa / tapahtunut seuraavia muutoksia: järjestötyön ja talkootyön muutos: aktiivit vähenevät ja nuoria ei kiinnosta perinteinen järjestötyö edellä mainittu näkyy ryhmämatkailun vähenemisenä

7 internet- ja sosiaalisen median maailma sekä yhden asian (popup) liikkeet ovat tämän hetken toimintakulttuuria taloudelliset resurssit tiukalla yhdistyksissä, kouluissa yms. kiinnostaako asiakkaita perinteinen kotiseutumuseon näyttely? senioreiden lukumäärä lisääntyy Venäjän läheisyys voimavara? kuntaliitokset tulossa, kotiseututyö voi vahvistua, mutta entä kotiseutumuseotoiminta? mikä on tulevaisuudessa maakunta? kaupunkikonsernin rakennemuutokset 6 Tulevaisuuden haasteita Kannustaa kotiseutuyhdistyksiä verkostoitumaan ja nostamaan omaa profiiliaan. Samalla on hyvä kannustaa pohtimaan voiko kotiseutumuseoiden kehitys mennä pois perinteisestä museotoiminnasta jotain uutta kohti. Tulevaisuuden haasteet eivät kohdistu pelkästään alueelliseen toimintaan, vaan myös museoiden rakenteeseen. Lokakuun alussa 2013 on Joensuun kaupunkikonsernin rakennemuutostyöryhmässä nostettu esiin Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun taidemuseon tilojen yhdistäminen. Mikäli hanke eteen, on sitä pohdittava erillisessä hanketyöryhmässä. Syksyllä 2012 on aloitettu myös valmistella museoiden pitkäntähtäyksen suunnitelmaa, jossa on tarkoitus käydä toiminnoittain läpi uusia ideoita ennakkoluulottomasti. Vaikka suunnitelman teko on alkuvaiheessa, on selvää, että museoiden tulee jalkautua yhteiskuntaan ja löytää yhteisöä liikuttavia ajankohtaisia teemoja ja tapoja näkyä ympäristössään. Alustavissa ideapalavereissa on noussut esiin ajatus vaihtuvien näyttelyjen näyttelyaikojen pitkittämistä ja niiden tilalle / ohella nopeita ja eri paikkoihin helposti pystytettäviä popupnäyttelyitä. Museolla selvitellään 1900-luvun / 2000-luvun vaihteessa esillä ollutta Minun Karjalani-sivuston uutta versiota. Työn alla ovat myös maakunnan sotahistorian keruu sekä paikallisuus teema monesta näkökulmasta. Taloustilanne ja arvio käytettävistä resursseista Vuoden 2013 aikana on Joensuun kaupungin koko henkilökunta muutamia ammattiryhmiä lukuun ottamatta joutunut ottamaan palkatonta virkavapautta tai heidät on lomautettu. Myös käyttötaloudessa on jouduttu tekemään supistuksia. Vuoden 2014 taloudellinen tilanne tulee olemaan yhtä tiukka jollei tiukempi, ja museoiltakin edellytetään lisäsäästöjä. Vuoden 2014 budjetti vahvistetaan loppuvuodesta Museo pyrkii aktiivisesti hakemaan erilaista hankerahoitusta eri tehtävien hoidolle. Vuoden 2014 aikana jää kokoelmajohtaja eläkkeelle. Museo on esittänyt kaupungin henkilöstöjaostolle, että tehtävä tullaan täyttämään ja samalla on tarkoitus tehdä tehtävien uudelleenmäärittelyä. Mikäli ko. tehtävään ei saada täyttölupaa, on museon mietittävä uusia ratkaisuja eri tehtävien hoidolle. Henkilöstöresurssit eivät tule lisääntymään suunnitelmakauden aikana. Museon strategia Joensuun uutta kaupunkistrategiaa valmistellaan. Syksyn 2013 aikana aletaan valmistella myös Joensuun museoiden pitkäntähtäyksen suunnitelmaa eri toiminnoittain. Joensuun kaupungin edellisen valtuustokauden Kantavat siivet -kaupunkistrategian visiona oli, että vuonna 2015 Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. Kyseisellä valtuustokaudella museoiden strategia sisällytettiin toimialan strategiaan.

8 Tuota edeltävällä valtuustokaudella Joensuun museot tekivät oman strategian, jossa museot määrittelivät visiokseen olla innostava, asiantunteva, tietoa välittävä, yhteiskunnan muisti. Toiminta-ajatuksena on toteuttaa kulttuuriperintöä arvostavia, ajassa liikkuvia, ihmisiä tavoittavia toimintoja. Suunnitelman laatiminen Pohjois-Karjalan museon alueellisen suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet amanuenssi Iiris Heino, amanuenssi Erkki Matikainen ja museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen. 7 Kannnen kuva: Komperon kotiseutumuseo, Liperi

Suunnitelma. Joensuun taidemuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017. Joensuun kaupunki / Joensuun taidemuseo Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

Suunnitelma. Joensuun taidemuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017. Joensuun kaupunki / Joensuun taidemuseo Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu Suunnitelma Joensuun taidemuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017 I Johdanto Aluetaidemuseon toiminta-ajatus ja yleiskatsaus toimintaan Joensuun taidemuseo tehtävänä on museolain ja asetusten mukaisesti

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Kymenlaakson museotoimikunta

Kymenlaakson museotoimikunta Kymenlaakson museotoimikunta toiminut vuodesta 1988 tuki maakuntamuseolle valmistee mm. maakunnallisen koulutus- ja museopäivän toimikunnan rooli muutoksessa -> aktiivisempi ja tavoitteellisempi ote (2/vuosi,

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Salon paikallismuseot - onko visiota?

Salon paikallismuseot - onko visiota? Salon paikallismuseot - onko visiota? Mikä on Salon historiallinen museo? Se on elektroniikkamuseo sekä paikallismuseot. Millaisena näemme Salon historiallisen museon tulevaisuuden? Minkä luonteisena kaupunkimme

Lisätiedot

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015 Nurmeksen kaupunki 2 Sisällysluettelo JOHDANTO Nurmeksen kaupungin visio 2013 ja toiminta-ajatus 3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEO NURMEKSESSA

Lisätiedot

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA Salpalinja rakennettiin uuden itärajan turvaksi talvisotaa seuranneen välirauhan aikana v. 1940-41. Keskeneräisen puolustusaseman linnoittamista jatkettiin

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä - JärjestöRalli2016 Kaikki tilaisuudet klo 17-19 6.10 Rääkkylä 8.11 Juuka 10.10 Kesälahti 9.11 Kontiolahti 12.10 Pyhäselkä 9.11 Eno 25.10

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2013 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2013 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2015

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2015 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2015 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2015 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2015 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 3 Pedagoginen toiminta 3

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Joensuun neljä pyöräilyvuodenaikaa - jatkuvaa ja aktiivista pyöräilyn edistämistä

Joensuun neljä pyöräilyvuodenaikaa - jatkuvaa ja aktiivista pyöräilyn edistämistä Joensuun neljä pyöräilyvuodenaikaa - jatkuvaa ja aktiivista pyöräilyn edistämistä Carelicum 9.5.2014 Virpi Ansio, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön jatkuvuus Joensuussa

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Risto Hakomäki Tutkija Suomen kansallismuseo Kokoelma- ja tutkimusyksikkö MUSEOVIRASTO Taustaa Museoalan asiantuntijaseminaari,

Lisätiedot

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen 1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti Kalake r.y / Seikkailukasvatuspäivät Mikkeli www.pkky.fi/pko p Suvi Mutanen Kati Lappalainen 2 Seikkailukasvatus työhyvinvointia tukemassa? Työpajan ohjelma

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku 2016 75759 Joensuun kaupunki 2015 (tp) 75572 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita Pohjois-Karjalassa 7,8 % enemmän kuin vuosi

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Saamelainen maisema. Valtakunnalliset museopäivät Anár Inari. Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida

Saamelainen maisema. Valtakunnalliset museopäivät Anár Inari. Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida Saamelainen maisema Valtakunnalliset museopäivät 25.5.2016 Anár Inari Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida Esityksen rakenne Saamelaismuseo Siida hankepolku => Siidan saamelainen kulttuuriyksikkö

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Turvaa maaseudulle-hanke

Turvaa maaseudulle-hanke INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Turvaa maaseudulle-hanke Turvallisuutta älykkäästi - seminaari Kylien pelastusryhmä-pilotista Turvaa maaseudulle-hankkeeksi ja edelleen pysyväksi toimintamalliksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Suomen kirjainstituutin säätiö sr OSAVUOSIKATSAUS

Suomen kirjainstituutin säätiö sr OSAVUOSIKATSAUS Suomen kirjainstituutin säätiö sr OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2016 KÄVIJÄMÄÄRÄT Kävijämäärä on yhteensä 2 636 Kaikki käynnit yhteensä 1841 henkilöä (Tästä maksulliset ja ilmaiset museokäynnit 865 henkilöä)

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi museolain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi museolakia. Laissa tarkistettaisiin museon valtionosuuden saamisen

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 4/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9.00 Pohjois-Karjalassa 11.300 työtöntä työnhakijaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen metsäohjelma 2015 Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Kansallinen

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 2 Koulutuspaikkakunnat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut Joensuu, tekniikka ja kulttuuri Kitee Lieksa Niittylahti Nurmes Outokumpu

Lisätiedot

LAPPI SOPIMUS. Maakuntastrategia 2040

LAPPI SOPIMUS. Maakuntastrategia 2040 LAPPI SOPIMUS maakuntaohjelma 2014-20172017 Maakuntastrategia 2040 Hyväksytään Lapin liiton valtuustossa 20.5.2014 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Mervi Nikander mervi.nikander(@)lapinliitto.fi www.lapinliitto.fi/lappi-sopimus

Lisätiedot

YYA-HENGESSÄ ETEENPÄIN? MAAKUNTAMUSEON NÄKÖKULMA

YYA-HENGESSÄ ETEENPÄIN? MAAKUNTAMUSEON NÄKÖKULMA YYA-HENGESSÄ ETEENPÄIN? MAAKUNTAMUSEON NÄKÖKULMA TIINA MERISALO, HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO TUTKIMUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA SEMINAARI 11.11.2016 MUSEOIDEN IDENTITEETTI TUTKIMUSLAITOKSINA?

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä 1. Tasa-arvoista yhteistyötä Lapin järjestöstrategia 2030 2. Lappilainen järjestökenttä 3. Kylätilat, järjestötalot/-keskukset Lapissa

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8.2013 klo 9.00 Työttömien työnhakijoiden määrä Pohjois-Karjalassa yli 12.500 Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.8.2012 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 11.679 Pohjois-Karjalassa oli heinäkuun lopussa

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 12/2014

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vuoden lopussa lähes 13.000 Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta SOTE-rakenneuudistus 10.6.2013 - malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta PÄiVI SILLANAUKEE, STM, 12.6.13: Vastuukuntamalli ja hallinnolliset menettelytavat tarkentuvat sotejärjestämislakia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes 1 POHJOIS-KARJALA Geologisia vahvuuksia: Aluetta ei vielä rajattu, useita mahdollisia kohteita; Arkeeinen/ proterotsooinen

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

SELVITYS SETLEMENTTIEN YLLÄPITÄMIEN KANSALAIS- JA KANSANOPISTOJEN VALTAKUNNALLISESTA HALLINNOLLISESTA JA/TAI TOIMINNALLISESTA RAKENTEESTA

SELVITYS SETLEMENTTIEN YLLÄPITÄMIEN KANSALAIS- JA KANSANOPISTOJEN VALTAKUNNALLISESTA HALLINNOLLISESTA JA/TAI TOIMINNALLISESTA RAKENTEESTA SELVITYS SETLEMENTTIEN YLLÄPITÄMIEN KANSALAIS- JA KANSANOPISTOJEN VALTAKUNNALLISESTA HALLINNOLLISESTA JA/TAI TOIMINNALLISESTA RAKENTEESTA Minna Prunnila Liittokokous 22.11.2014 MITÄ SELVITETÄÄN Yhteistyö

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2014

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.12.2014 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi hieman Pohjois-Karjalassa oli marraskuun

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat (ml. henk.koht.lom.) Pohjois-Karjalassa vuosina

Työttömät työnhakijat (ml. henk.koht.lom.) Pohjois-Karjalassa vuosina POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN TIEDOTE 21.2.2012 julkaisuvapaa klo 9.00 POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSTILANNE 31.1.2012 Työttömiä työnhakijoita 11.247 Pohjois-Karjalassa oli tammikuun lopussa työttömänä työnhakijana

Lisätiedot

II Museon henkilökunta

II Museon henkilökunta TOIMINTAKERTOMUS 2010 Yleinen kehitys Toimintavuosi oli kainuulaisen museotoiminnan juhlavuosi, sillä Kainuun Museoyhdistys perustettiin 80 vuotta aiemmin maaliskuussa 1930. Museossa juhlavuosi huomioitiin

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU m²

KODIN KESKUS, JOENSUU m² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN TOIMITILAA Joensuun Raatekankaalle keskeiselle kaupan alueelle Lieksaan ja Nurmekseen sekä Kontiolahdelle/Kajaaniin

Lisätiedot