LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO"

Transkriptio

1 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012

2 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen päälle kaavailtavista asunnoista. Pääosin yksityisten omistamaa liikekeskuksen kaavaa on suunniteltu jo pitkään ja nyt on päädytty ehdottamaan kerrosneliön suuruista rakennusryhmittymää. Ostoskeskukseen tulee myös Lauttasaaren metroaseman itäinen sisäänkäynti entisen bensa-aseman kohdalle. Kiinnostavaksi kaavasuunnittelun tekee se, että arkkitehti Anja Nieran mukaan rakennukseen on varattu mahdollisuus sijoittaa liiketilojen lisäksi julkisia palveluja, kuten kirjasto ja musiikkiopisto. Kaavaan on merkitty optio, jonka toteutumisesta ei ole toistaiseksi keskusteltu julkisten palveluiden toimijoiden kanssa. Taustalla Lauttasaaren kaavasuunnitelmien pyörityksessä ovat peruskoulun ja päiväkotien lisätilojen tarve. Pajalahden kirjasto sijaitsee päiväkodin välittömässä läheisyydessä ja musiikkiopisto koulun kyljessä. Paperilla suunnitelmat siitä, että kirjasto luovuttaisi tilansa päiväkodille ja musiikkiopisto koululle, näyttävät melko mutkattomilta. Tästä seuraa tietenkin ongelma kirjaston ja musiikkiopiston sijoittamisessa. Viime aikoina lehdissä on käsitelty laajasti alakoululaisten kouluvalintoja. Yllättävän monen lapsen vanhemmat valitsevat jonkun muun kuin lähikoulun lapsensa opinahjoksi. Lauttasaaressa näin ei ole käynyt, ainakaan alakoulun suhteen. Syitä lähikoulun kelpaamiseen löytyy tietenkin hyvin johdetusta koulusta ja kiinnostavasta painotuksesta, sillä ruotsin kielen kielikylpy sopii hyvin saarellemme. Toinen merkittävä syy lasten kouluvalinnassa saattaa piillä musiikkiopiston sijainnissa samassa rakennuksessa koulun kanssa. Kymmenet oppilaat voivat tulla suoraan koulusta soittotunnille, turvallisesti ja aikaa säästäen. Koska lisäksi musiikkiopisto järjestää koululaisille useita kerhoja koulupäivän jälkeen, tuntuu luonnolliselta, että tämä saattaa vaikuttaa kouluvalintaan monen lapsen kohdalla. Kun kaupungin opetustoimi miettii alakoulun laajennusta ja päiväkotien sijoittelua Lauttasaaressa, olisi huomioitava myös musiikkiopiston vankka jalansija julkisten palvelujen tuottajana. Alakoulun laajennuksen yhteydessä tulisi suojella musiikkiopiston nykyinen toimitila, mutta suunnitella myös uusia luokkatiloja vastaamaan nykyaikaisen musiikinopetuksen tarpeita. Integroimalla koulun ja musiikkiopiston tilatarpeet samaan suunnitelmaan saavutettaisiin todennäköisesti helpoimmin kaikkia tyydyttävä kokonaisratkaisu. Liisa Stjernberg rehtori

3 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAT VASTAAVAT JA NEUVOVAT MIELELLÄÄN SOITTAMISEEN JA SOITTIMIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA. ARMINEN SUSANNA VIULU AUTIO KATRI KITARA VON BOEHM ILKKA SÄVELLYS GARAM VIRVA SÄESTYS, PIANO HASSINEN KALLE KÄYRÄTORVI, PUHALLINORKESTERI HELSKE RIIKKA MUSIIKKILEIKKIKOULU HUKARI ANNA MUSIIKKILEIKKIKOULU JYLHÄ PEKKA ALTTOVIULU KNUUTTILA JOHANNA KAMARIORKESTERI KORHOLA ANTTI MUSIIKIN PERUSTEET TASO 2, SOLFA KOTKAVUORI LEENA PIANO KYRÖNSEPPÄ LAURI BÄNDI LAINE MILA JOUSIMUSKARI MYÖHÄNEN-MÄKELÄ TARU PIANO MÄKELÄINEN MAIJA HUILU NIEMINEN JUUSO KITARA, KITARAORKESTERI NIEMINEN NELLI KITARA, KITARAKERHO OITTINEN KALLE SAKSOFONI PERNU JUSSI PIANO, VAPAA SÄESTYS RANNAK DAGMAR LAULU RIUTAMAA MATTI KITARA, KITARAKERHO SAARI LAURA SELLO, JOUSIORKESTERI SAARIKORPI PEKKA RUMMUT SAINIO MARI MUSIIKIN PERUSTEET TASOT 2, 3, YMT SEINÄLÄ EEVA LIISA KUVATAIDE SEVÓN CHARLOTTA LAULU SUOMELA SOINELI OBOE TAMPER HEIDI KLARINETTI TYRVÄINEN HANNA ALTTOVIULU,VIULU, JOUSIMUSKARI UKKONEN SANNA MUSIIKIN PERUSTEET TASO I, KUORO VAHERVUO SINI NOKKAHUILU VALTONEN JUHANA TRUMPETTI MUU HENKILÖKUNTA: HEINÄNEN TUULA TALOUSSIHTEERI STJERNBERG LIISA , REHTORI UKKONEN KATI , KANSLISTI MAKKONEN TOPIAS ILTAVAHTIMESTARI RINTALA EETU ILTAVAHTIMESTARI SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUODOSSA

4 Lauttasaaren musiikkiopiston järjestyssääntö Lauttasaaren musiikkiopisto noudattaa Opetushallituksen antamia taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista (määräys 41/011/2002). Niiden mukaisesti opetus jakautuu musiikin perustasoon ja musiikkiopistotasoon, joita edeltää varhaisiän musiikkikasvatus. Oppilaitoksen toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. 1. Opintojen aloittaminen Pääsykokeiden läpäisyn jälkeen oppilas saa lukuvuoden ajaksi paikan koeoppilaana. Oman opettajan ja ainejaoston lausunnon perusteella oppilas saa paikan varsinaisena oppilaana. Oppilaan on ilmoitettava joka lukuvuoden lopussa kirjallisesti, jatkaako hän opintojaan seuraavana lukuvuonna. Lukuvuoden alussa oppilaat ilmoittautuvat erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Ilman hyväksyttävää syytä ilmoittautumisen laiminlyöneen oppilaan katsotaan jättäneen oppilaspaikkansa. Ohjeita opiskeluun saa Lauttasaaren musiikkiopiston oppilaiden oppaasta 2. Opintojen kulku Oppilaan tulee järjestää opintonsa oppilaitoksen opintosuunnitelman mukaisesti. Opinnoissa edistyminen arvioidaan vuosittain. Opetussuunnitelman mukaisesti kunkin oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat instrumenttiopetus, yhteismusisointi ja musiikin perusteet. Kuoro voi olla yhteismusisoinnin muoto. Opetussuunnitelmassa mainittua velvollisuutta yhteismusisointiin osallistumisesta ei voi täyttää vastaavalla toiminnalla oppilaitoksen ulkopuolella. Rehtori voi myöntää tästä poikkeuksia, sikäli kuin velvoite tulee täytetyksi oppilaitoksen opetussuunnitelmaa vastaavasti. Oppilas on velvoitettu esiintymään säännöllisesti musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa opistolla ja sen ulkopuolella. Jos oppilas esiintyy muualla kuin opiston tilaisuudessa, toivotaan hänen neuvottelevan asiasta opettajansa kanssa. 3. Oppitunnit Oppilaan on käytävä oppitunneillaan säännöllisesti ja valmistauduttava niille huolellisesti. Oppitunneille tullaan niin hyvissä ajoin, että tunti voi alkaa aikataulun mukaisesti. Oppilaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on mukanaan tarvittavat välineet tuntia varten. Poissaolosta ilmoitetaan opettajalle hyvissä ajoin. Vain jos opettajaa ei tavoiteta, voidaan ilmoitus antaa kansliaan. Oppilaan peruuttamaa tuntia ei korvata. Opettaja on sairauden tai muun laillisen esteen takia oikeutettu poissaoloon. 4. Opetusvälineet Oppilaan tulee itse hankkia opinnoissaan tarvitsemansa instrumentit, nuotit, kirjat yms. opetusvälineet. Oppilaitoksen soitinten lainauksessa on noudatettava siitä annettuja määräyksiä. 5. Lukukausimaksut Lukukausimaksujen suuruudesta päättää musiikkiopiston hallitus. Oppilaan on suoritettava lukukausi- ym. maksut annettuihin määräaikoihin mennessä. Oppilas ei voi aloittaa uutta lukuvuotta, mikäli edellisen vuoden maksuja on suorittamatta. 6. Opintoja koskevat ilmoitukset Ilmoittautumisen jälkeen lukukausimaksu lankeaa maksettavaksi. Jos oppilas keskeyttää tai lopettaa opinnot kevätlukukaudeksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti mennessä. Jos ilmoitus tulee ao. ajankohdan jälkeen, kevätlukukausimaksu lankeaa maksettavaksi. Opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen lukukauden kestäessä ei oikeuta lukukausimaksun alentamiseen eikä palauttamiseen. Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee saada rehtorin lupa. Lupa voidaan myöntää esim. pitkäaikaisen sairauden, äitiysloman tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi. Tässä kohdassa mainitun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi aiheuttaa opinto-oikeuden menetyksen. 7. Kurinpito Oppilas on velvollinen noudattamaan rehtorin ja opettajien antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä oppilaitoksessa. Oppilaan rikkoessa oppilaitoksen sisäistä järjestystä menetellään oppilaitosta koskevien säädösten mukaisesti. Kurinpitoseuraamuksia ovat - rehtorin antama varoitus - oppilaitoksesta erottaminen Oppilaan poissaolo oppitunneiltaan tai yhteismusisoinnista ilman hyväksyttävää syytä tai siitä etukäteen ilmoittamatta voi aiheuttaa kurinpitoseuraamuksen. Oppilas tai hänen holhoojansa ovat korvausvelvollisia oppilaan aiheuttaman oppilaitoksen kiinteistöön tai irtaimistoon kohdistuneen vahingon sattuessa. Järjestyssääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa

5 Musiikkiopiston aukioloajat Opisto on auki arkisin klo Lauantain opetuksesta tai muusta oppilaitoksessa työskentelystä on sovittava aina etukäteen kanslian ja opettajan kanssa. Oven aukaisuun normaalin työajan ulkopuolella tarvitaan koodi. Toimiston aukioloajat Musiikkiopiston toimisto sijaitsee pohjakerroksessa, vierekkäin ovat opiston kanslia ja rehtorin huone. Kanslian aukioloajat: ma - to klo Puhelin fax Sähköposti Kotisivut Rehtori Liisa Stjernberg, puh , gsm oppilaitoksen opetustoimen johtaminen, valvominen ja kehittäminen - opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat - taloushallinnosta vastaaminen - opiskeluun liittyvät asiat, opintoneuvonta - kansainväliset asiat - yhteistoiminta muiden oppilaitosten kanssa - henkilöstö- ja kiinteistöhallinto - johtokunnan ja hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimiminen - viranomaissuhteet, yhteistyö järjestöjen ja yhteisöjen kanssa Kanslisti Kati Ukkonen, puh gsm asiakaspalvelu - opiskelijarekisteri - musiikki-iltojen ohjelmat - soitinlainaus - lukujärjestykset ja huonevaraukset - tiedotus - lukukausimaksujen laskutus ja valvonta Muu henkilökunta Topias Makkonen, iltavahtimestari / Eetu Rintala, iltavahtimestari / Opettajat Opettajien taukotila sijaitsee pohjakerroksessa.

6 Valokopiointi Kopiokone sijaitsee vahtimestarin huoneessa. Opettajat saavat omat henkilökohtaiset koodinsa kopiointia varten. Oppilaat eivät kopioi opiston koneella. Sisäinen tiedotus Opistossa ilmestyy tiedotuslehti. Siinä kerrotaan tulevista tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä. Lehti toimii myös opettajien ja vanhempien välisenä kanavana. Vapaaoppilaspaikat Opistolla on mahdollisuus myöntää vapautus tai helpotusta lukukausimaksujen maksamisesta. Hakemuskaavakkeita saa kansliasta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille ei myönnetä vapaaoppilaspaikkaa. Lukuvuoden aikataulu Kevätlukukausi (ensimmäinen opetuspäivä on 9.1.) KEVÄT 2012 Kevätlukukausi Urheiluloma Pääsiäisloma Vappupäivä ti Helatorstai

7 OPPILAAN INFOA Opettajat Musiikkiopistossa on sekä vakituisia opettajia, ns. toimenhaltijoita että tuntiopettajia. Toimenhaltijoiden tehtävänä on suunnitella yhdessä rehtorin kanssa opiston lukuvuosien aikana toteutettava opintosuunnitelmaa. Toimenhaltijat vastaavat yleensä erilaisten projektien toteuttamisesta. Tuntiopettajat on palkattu pitämään yleensä vuosittain vaihtuvan määrän tunteja. Heidän velvollisuuksiinsa kuuluvat tuntien kulkuun liittyvät asiat ja omien oppilaiden opintojen suunnittelu. Oppitunnit Oppitunnit pidetään yleensä oman opettajan kanssa sovitun lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestys muodostuu niistä tunneista, mitä oppilaan opintosuunnitelmaan kuuluu. Opintosuunnitelman laatimisesta vastaa solistisen aineen opettaja. Oppitunneille tullaan niin hyvissä ajoin, että tunti voi alkaa aikataulun mukaisesti. Oppilaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on mukanaan tarvittavat välineet tuntia varten. Poissaoloista ilmoitetaan omalle opettajalle hyvissä ajoin. Vain, jos opettajaa ei tavoiteta, ilmoitus annetaan kansliaan. Oppilaan peruuttamaa tuntia ei korvata. Esiintymiset Tasosuoritukset Oppilaat esiintyvät säännöllisesti musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa opistolla ja sen ulkopuolella. Esiintyminen on osa opiskelua ja enemmänkin oppilaan oikeus kuin velvollisuus. Jos oppilas esiintyy muualla kuin opiston tilaisuuksissa, toivomme hänen neuvottelevan asiasta opettajansa kanssa. Opinto-ohjelmaan kuuluvan ohjelmiston esittämisestä päättää opettaja. Oppilas noudattaa opiskelussaan Opetushallituksen määräyksiä tasosuorituksista. Opiston oma opetussuunnitelma määrää yksityiskohtaisesti tasosuoritusten suoritusaikataulun ja tavoitteet. Tasosuoritusvaatimukset noudattavat Suomen musiikkioppilaitosten liiton suosituksia. Kaikki em. asiakirjoja saa opettajilta ja kansliasta. Tasosuoritus on jaettu perustasoon ja musiikkiopistotasoon. Perustasoja on kolme ja opistotasoja yksi. Kaikkiin tasoihin kuuluvat oleellisena osana sekä musiikin perusteet (teoria- ja historiaopinnot), solistiset opinnot että yhteissoitto. Täten oppilas käy opistolla useita kertoja viikossa. Todistukset Luokkavaraukset Luokkien siisteys Poissaolot Oppilas saa suoritetuista tasosuorituksista merkinnän oppilaskortistoon ja omaan kansioonsa. Kun kaikki perustason suoritukset on tehty, saa oppilas Perustason päättötodistuksen. Suoritettuaan kaikki opistotason tasosuoritukset hän saa Opistotason päättötodistuksen. Luokkavarauksia hoitaa kanslisti. Koska luokkatilat ovat erittäin varattuja, oppilaat saavat huoneita harjoittelua varten vain, mikäli opetus sen sallii. Luokkien siisteys lisää kaikkien viihtyvyyttä. Oppilaan tulee huolehtia siitä, ettei luokkiin jää ylimääräisiä tavaroita. Nuottitelineitä ei saa siirtää luokasta toiseen. Opettajan sairastuttua hän on velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta oppilaalle. Mikäli oppilasta ei tavoiteta, ilmoitus on luokkahuoneen ovella. Opettaja voi olla pois korvaamatta tuntia yhden kerran lukukautta kohti. Tunti korvataan oppilaalle yhteisenä konserttikäyntinä tms. Jos oppilas on poissa tunnilta minkä tahansa syyn takia, opisto ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä tuntia. Mikäli oppilaan runsas sairastelu aiheuttaa suuria poissaolomääriä päättää rehtori korvausmenettelystä lääkärintodistusta vastaan.

8 IHANAT ORKESTERILAISET! Kevät 2012 tuo mukanaan mahtavaa ja iloista yhteissoittoa. Torstaista 2.2 alkaen kaksi orkesteriamme yhdistyy Uudeksi ja Upeaksi Orkesteriksi!! Starat ja Intro yhdistetään yhdeksi, ja kokoonpanoltaan suuremmaksi orkesteriksi. Tämä yhdistäminen tuo mukanaan hieman uusia aikatauluja, joten lukekaa kotona aikataulu tarkoin, ja laittakaa se kotona esille, niin että voitte tarkistaa helposti oman aikataulunne joka viikko! Sana TUTTI tarkoittaa KAIKKIA SOITTAJIA! Laittakaa jokainen ylös itsellenne myös ajankohta jolloin pääsemme kaikki orkesterin viikonloppuleirille Kuntokallioon. Tästä tulee lähempänä sitten lisää infoa! Muistutan vielä, että orkesteriharjoituksiin saavutaan ajoissa. Harjoituksissa on oltava mukana soittimen ja reippaan mielen lisäksi nuotit kansiossa sekä kynä ja kumi. Mikäli olette sairaana tai matkoilla toivon, että ilmoitatte tästä minulle tekstiviestillä ennen harjoituksia. Kevään aikataulua: TO TO 2.2 TO 9.2 TO 16.2 TO 23.2 TO 1.3 kello 16 STARAT kello INTRO kello 16 KAIKKI SELLISTIT kello TUTTI kello KAIKKI VIULISTIT kello 16 KAIKKI ALTISTIT kello TUTTI kello KAIKKI VIULISTIT kello 16 KAIKKI SELLISTIT kello TUTTI kello KAIKKI ALTISTIT HIIHTOLOMA, EI HARJOITUSTA kello 16 KAIKKI VIULISTIT kello TUTTI Julistan myös avatuksi Uuden Orkesterin NIMIKILPAILUn! Voittajanimen keksijälle luvassa palkinto! Iloisin terveisin, Laura Saari, puh

9 MUSIIKIN PERUSTEIDEN KESÄKURSSIT MUSIIKKIOPISTOLLA Musiikin perusteet 2- intensiivikurssi: klo 11-12, Lauttasaaren musiikkiopistolla järjestetään ma-pe musiikin perusteiden 2- tason intensiivikesäkurssi. Opetusta on 2x45 minuuttia viiden päivän ajan ja kurssin lopuksi perjantaina oppilaat tekevät kurssin loppukokeen. Kurssi sopii oppilaille, joiden aikaisemmat teoriaopinnot ovat sujuneet hyvin ja jotka haluavat edetä nopeammin opinnoissaan sekä niille, jotka haluavat täydentää kurssisuorituksensa valmiiksi. Kurssimaksu 150 eur. Musiikin perusteet 3- intensiivikurssi: , Lauttasaaren musiikkiopistolla järjestetään ma-la musiikin perusteiden 3- tason intensiivikesäkurssi. Opetusta on maanantaista perjantaihin 2x60 minuuttia ja lopuksi lauantaina 9.6 oppilaat tekevät kurssin loppukokeen. Kurssi sopii oppilaille, joiden aikaisemmat teoriaopinnot ovat sujuneet hyvin ja jotka haluavat edetä nopeammin opinnoissaan sekä niille, jotka haluavat täydentää kurssisuorituksensa valmiiksi. (lauantain loppukoe kestää suunnilleen 90 min.) Kurssimaksu 150 eur. Sävellys/sovitus-kurssi: Sävellys/sovitus-kurssi on ryhmämuotoista opetusta (maksimissaan noin 4-5 hengen ryhmässä), jossa työstetään pieniä sävellyksiä/sovituksia erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla tehtävänannoilla. Tunneilla tutustutaan hieman sävellyksen perustekniikoihin, mutta tärkeintä on oma tekeminen ja sävellysten yhdessä kehittäminen oppilaiden oman mielenkiinnon mukaan. Sävellys/sovitus-kurssi järjestetään Lauttasaaren musiikkiopistolla ma-pe ja opetusta on 90 minuuttia päivässä. Kurssimaksu 150 eur. Opettajana Mari Sainio Ilmoittautumiset kansliaan

10 TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2012 TI KLO JOHAN VON SCHANTZIN PIANOILTA KE 1.2. KLO KESKIVIIKKOSOITTAJAISET KE 8.2. KLO HELMIKUUN ILTASOITTO KE KLO YSTÄVÄNPÄIVÄKONSERTTI MA PE H I I H T O L O M A LA 3.3. KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTKONSERTTI KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTKONSERTTI TI 6.3. KLO TARMONPÄIVÄNKONSERTTI PE 9.3. KLO PIANISTIEN KEVÄTSOITTAJAISET (TARU MYÖHÄNEN-MÄKELÄN OPPILAAT) KE KLO MAALISMATINEA KE KLO KESKIVIIKON KEVYET SÄVELET PE KLO PERJANTAIMATINEA PE KLO KITARISTIEN KEVÄTKONSERTTI (NELLI NIEMISEN / MATTI RIUTAMAAN OPPILAAT) SU KLO RISTO-MATTI MARININ PIANOKONSERTTI TI KLO KITARISTIEN KEVÄTKONSERTTI (KATRI AUTION OPPILAAT) KE KLO HUILISTIEN KEVÄTKONSERTTI (MAIJA MÄKELÄISEN OPPILAAT) TO KLO SOITINESITTELYKONSERTTI PE KLO PIANISTIEN KEVÄTKONSERTTI (VIRVA GARAMIN JA JUSSI PERNUN OPPILAAT) KE 2.5. KLO KITARISTIEN KEVÄTKONSERTTI (JUUSO NIEMISEN OPPILAAT) PE 4.5. KLO ALTTOVIULISTIEN JA VIULISTIEN KEVÄTKONSERTTI (HANNA TYRVÄISEN OPPILAAT) TI 8.5. KLO ORKESTEREIDEN KEVÄTSOITTO LAUTTASAAREN KIRKOSSA TI 8.5. KLO PIANISTIEN KEVÄTKONSERTTI (LEENA KOTKAVUOREN OPPILAAT) KE 9.5. KLO EUROOPPA-PÄIVÄN KONSERTTI PE KLO VIULISTIEN KEVÄTKONSERTTI (SUSANNA ARMISEN OPPILAAT) MA KLO SELLISTIEN KEVÄTKONSERTTI (LAURA SAAREN OPPILAAT) TI KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTJUHLAT LAUTTASAAREN KIRKOSSA KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTJUHLAT LAUTTASAAREN KIRKOSSA KE KLO LAULAJIEN KEVÄTKONSERTTI (DAGMAR RANNAKIN JA CHARLOTTA SEVÓNIN OPPILAAT) MA KLO PIANISTIEN KEVÄTKONSERTTI (TARU MYÖHÄNEN-MÄKELÄN OPPILAAT) TI KLO MUSIIKKIOPISTON KEVÄTJUHLA LAUTTASAAREN KIRKOSSA PE KLO PUHALTAJIEN KEVÄTSOITTO KAIKKI TILAISUUDET OVAT MUSIIKKIOPISTOLLA MIRJAM HELIN SALISSA MYLLYKALLIONTIE 3, JOS EI TOISIN MAINITA. T E R V E T U L O A!

11 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKKITALOSSA Helsingin kaupunginorkesteri on tarjonnut Helsingin musiikkioppilaitoksille mahdollisuuden pitää konsertteja Musiikkitalon lämpiössä ennen omien konserttiensa alkua. Konsertit ovat klo ja niihin on yleisölle vapaa pääsy. Esiintyjät saavat palkkioksi liput illan konserttiin. Lauttasaaren musiikkiopiston oppilaat esiintyvät seuraavasti: To viulistit Anniina Saari, Sofia Kangas ja Alma Uimonen Ke puhallinsoittajat Pe 4.5. pianistit Trio La Rue LAUTTASAAREN KIRKOSSA Lauttasaaren musiikkiopiston nykyisistä ja entisistä opettajista koostuva Trio La Rue konsertoi jälleen Lauttasaaren kirkossa ti klo 19. Triossa soittavat Virva Garam, piano, Susanna Arminen, viulu ja Markus Pelli, sello. Ohjelmassa on Beethovenin trio op 1 nro 1, sekä syksyllä 2011 kantaesityksensä saanut Kai Niemisen teos In der Winterzeit.. Konserttiin on vapaa pääsy. TERVETULOA KONSERTTEIHIN! SOITINKARNEVAALI LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTOLLA to KLO Mirjam Helin -sali Konsertin jälkeen on mahdollisuus tutustua soittimiin. T E R V E T U L O A! MUSIIKKIOPISTON PÄÄSYKOKEET PIDETÄÄN ILMOITTAUTUMISET 16.4 ALKAEN PUHELIMITSE , MA-TO KLO (SAMALLA SAAT PÄÄSYKOEAJAN)

12 MUSIIKKILEIKKIKOULUN KEVÄTMUISTIO Talviloma: Viikolla 8 ( ) muskarilaiset talvilomailevat. Hienoja hiihtokelejä! Lauantaina lauletaan! Tervetuloa 3.3. musiikkiopistolle koko perheen voimin laulamaan ja leikkimään muskariopettajien johdolla. Klo alle 3-vuotiaat Klo yli 3-vuotiaat Tilaisuus kestää n. 30 min. Jos perheessä on sekä alle- että yli 3-vuotiaita muskarilaisia, voitte valita sopivamman ajan. Pääsiäisloma: Muskarissa vietetään pääsiäislomaa kiirastorstaista 5.4. keskiviikkoon Soitinesittelykonsertti: torstaina klo pidetään musiikkiopistolla soitinesittely-konsertti. Tilaisuus on suunnattu erityisesti soitinopintoja suunnitteleville 5-7-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Konsertin jälkeen on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin ja tavata soitonopettajia. Kevätjuhlat: Yli 3-vuotiaiden muskarilaisten kevätjuhlaa vietetään Lauttasaaren kirkon seurakuntasalissa tiistaina klo ja Juhlan ryhmäjaot ilmoitetaan lähempänä. Perheryhmien kevätjuhlatunnit: Tiistain klo ryhmä: maanantaina klo Tiistain klo ryhmä: maanantaina klo Keskiviikon klo ryhmä: keskiviikkona klo Torstain aamupäiväryhmät: perjantaina klo Perjantain aamupäiväryhmät: perjantaina klo Kevätlukukausi päättyy kevätjuhliin. Jatko-ilmoittautumisia muskariin syksylle 2012 voi tehdä huhti- ja toukokuussa. Aurinkoista kevättä toivottavat Riikka ja Anna!

13 KANSLIAN POSTIA KONSERTTIKORTIT Kevään konsertti-illat ovat taas alkaneet. Muistakaa käyttää ahkerasti konserttikortteja. Opiston ulkopuolisista konserteista, baleteista ja musikaaleista saat myös leimoja korttiisi pääsylippua vastaan. Lisää kortteja saa kansliasta tai iltavahtimestarilta. Kevätjuhlassa arvotaan lahjakortteja konserttikorttinsa palauttaneiden kesken. VÄLIPALAKIOSKI Opiston välipalakioski toimii taas entiseen tapaansa. Pullaa ja mehua voi ostaa soittotuntia odotellessa. MUISTATHAN AINA MAKSAA OSTOKSESI JA LAITTAA ROSKAT ROSKAKORIIN!! SOITTIMIEN SÄILYTYS Soittimet, jotka tuodaan opistolle aamulla tai edellisenä iltana soittotunteja varten, voi jättää iltavahtimestarin huoneeseen tätä tarkoitusta varten järjestettyyn hyllyyn. Soittimissa tulee AINA olla oppilaan nimi ja osoite. Soittimien säilytys hyllyssä on omistajan omalla vastuulla. OSOITE JA PUHELINTIEDOT Jos vanhempien / oppilaan osoite tai puhelinnumero muuttuu, ilmoittakaa muutoksesta mahdollisimman pian kansliaan, että yhteydenpito sujuu mutkattomasti. Katille kansliaan voi myös ilmoittaa oppilaan / vanhempien sähköpostiosoitteen. KANSLIA Kati Ukkonen puh Musiikkiopiston kotisivuja voi lueskella osoitteessa

14 TERVETULOA LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYKSEN JÄSENEKSI! Lauttasaaren musiikkiopiston ylläpitäjä on Lauttasaaren musiikkiopistonkannatusyhdistys ry. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa asiasta kiinnostunut, mutta erityisesti toivotamme tervetulleeksi opiston musiikkileikkikoululaisten ja varsinaisten opiskelijoiden vanhemmat. Kannatusyhdistyksen vuosijäsenmaksu on 30 euroa ja ainaisjäsenmaksu 90 euroa. Musiikkiopiston kannatusjäsenet ovat hyvällä asialla tukemassa ja kannustamassa lapsia kehittävässä harrastuksessa. Jäsenmaksun voi maksaa tilille: Nordea FI Lauttasaaren musiikkiopisto Viite: nimi / jäsenmaksu TULE SINÄKIN TUKEMAAN!

15 MUSIIKKIOPISTOLLA TAVATAAN! LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO MYLLYKALLIONTIE HELSINKI puh / kanslia fax puh / rehtori

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Perusopetus Ilmoittautuminen testeihin 11.4. 15.5.2015 Testipäivät Keskustassa ti to 26.5. 28.5.2015 Veikkolassa ma 25.5.2015 Avoin osasto 11.4. 15.5.2015 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2014-2015 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Toimintaamme

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2016-2017 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ. Sibelius-opiston musiikin opiskelijoille ja vanhemmille

HYVÄ TIETÄÄ. Sibelius-opiston musiikin opiskelijoille ja vanhemmille HYVÄ TIETÄÄ Sibelius-opiston musiikin opiskelijoille ja vanhemmille LUKUVUOSI 2017-2018 Tervetuloa uuteen musiikkivuoteen! Hämeenlinnan opetustilat ovat Verkatehtaan Opistotalossa Verkatehtaankuja 9:ssä.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 14.4. 18.5.2012 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Testipäivät Keskustassa ti to 29.5. 31.5.2012 Veikkolassa ma 28.5.2012

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 Kuvat: Natalia Hoskio, Anni Kääriäinen, Valeria Andreeva KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

HEI VALMENNUSOPPILAAT!

HEI VALMENNUSOPPILAAT! HEI VALMENNUSOPPILAAT! Mukavaa lukuvuotta 2013 2014. Tästä oppaasta löydät opiskeluun ja lukuvuoden kulkuun liittyvää tarpeellista tietoa. OPETUS Lukuvuoden opetus järjestetään 19.8.2013 28.5.2014 välisenä

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri kevät 2008

Tapahtumakalenteri kevät 2008 2 nseudun musiikkiopisto 3 Tammikuu pe 18.1. 18.00 Vapaasti viululla ja huilulla Sipoo Artborg 35 la 19.1. 12.30 Vapaasti huilulla ja viululla 16.00 Romantiikan iltapäivä Pikkukirkko to 24.1. 18.00 Vihkiäisjuhlat,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2015-2016 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen 3.9.2015 OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN 1. Ilmoittautuminen Lukuvuosi aloitetaan ilmoittautumispäivänä elokuussa. Ota mukaasi ilmoittautumiseen koulusta saamasi lukujärjestys. Tarkista ensin opiston

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

Länsi-Pirkanmaan Musiikkiopisto LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 kevät 2014 Päivitetty 22.1.2014 Muutokset mahdollisia

Länsi-Pirkanmaan Musiikkiopisto LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 kevät 2014 Päivitetty 22.1.2014 Muutokset mahdollisia 2 ti 7.1. Kevätkauden opetus käynnistyy kaikki 3 13.1. klo 11.30-13 Pop-jazz-kollegio 4 ma 20.1. klo 10-12 Pirkanmaan mus.op. yhteinen suunnittelukokous Riitta rehtorit ja toimistohenkilöstö to 23.1. klo

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen.

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen. MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAGIN OPETTAJAN OPAS 1. Rikosrekisteriotteen ohje Uuden opettajan on pyydettävä rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esittää se rehtorille työn alkaessa. Rekisteriote

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Huittisten musiikkiopisto Tapahtumakalenteri elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Elokuu su 31.8. klo 14 Kesäistä klassista jousilla,uusi Lahti Kamariorkesteri,

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Lämpimästi tervetuloa Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015. Tästä tiedotteesta löydät: opetusaineet hinnaston

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Tämä opas käsittelee opiskelua Härmänmaan musiikkiopistossa. Härmänmaan musiikkiopisto on alueellinen, kunnallinen, tuntiperusteista valtionosuutta

Lisätiedot

Mukavaa lukuvuotta 2013 2014. Tästä oppaasta löydät musiikkileikkikoulun toimintaan liittyvää tarpeellista tietoa.

Mukavaa lukuvuotta 2013 2014. Tästä oppaasta löydät musiikkileikkikoulun toimintaan liittyvää tarpeellista tietoa. HEI MUSIIKKILEIKKIKOULULAINEN JASOITINRYHMÄLÄINEN! Mukavaa lukuvuotta 2013 2014. Tästä oppaasta löydät musiikkileikkikoulun toimintaan liittyvää tarpeellista tietoa. Musiikkileikkikoulun lukuvuoteen sisältyvätopetuksen

Lisätiedot

Hakuopas. Hyvinkäänkatu 1, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 0207 569 660, www.hymo.fi

Hakuopas. Hyvinkäänkatu 1, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 0207 569 660, www.hymo.fi Hakuopas 2012 Hyvinkäänkatu 1, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 0207 569 660, www.hymo.fi OPPILAAKSI HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTOON Musiikkiopisto järjestää perustason oppilaiksi haluaville soveltuvuustestit toukokuun

Lisätiedot

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2013-2014. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo.

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2013-2014. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo. M K K E L N LUKUVUOSTEDOTE M U S K K O P S T O 2013-2014 Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830 www.mlimo.fi SSÄLLYSLUETTELO YHTEYSTEDOT 4 TOMPSTEDEN YHTEYSTEDOT 4 MKKELN MUSKKOPSTON

Lisätiedot

Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut. Opas Valmennusoppilaalle 2014-2015

Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut. Opas Valmennusoppilaalle 2014-2015 Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut Opas Valmennusoppilaalle 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO OPETUS 2 TUNTIEN SOPIMINEN 2 LOMA-AJAT 2 POISSAOLOT 3 OPETTAJAN POISSAOLO 3 OPPILAAN POISSAOLO

Lisätiedot

Meiltä löytyy kaikki!

Meiltä löytyy kaikki! Mikä soittimeksi? Meiltä löytyy kaikki! JOUSISOITTIMET Alttoviulu Viulu Sello Viulu ja alttoviulu Suositeltava aloitusikä on 5-7 vuotta. Viulun asennot on tuossa iässä helppo oppia leikin avulla. Myöhemminkin

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Musiikin perusopetus PYRKIJÄN OPAS 2015 HELSINGIN KONSERVATORIO

Musiikin perusopetus PYRKIJÄN OPAS 2015 HELSINGIN KONSERVATORIO Musiikin perusopetus HELSINGIN KONSERVATORIO Sisällys Tervetuloa Helsingin Konservatorioon... 3 Musiikkileikkikoulu... 4 TERVETULOA HELSINGIN KONSERVATORIOON Soiton ryhmäopetus... 4 Soitinvalmennus...

Lisätiedot

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuodelle on nyt ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa olevalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen merkitään

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2017-2018 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Opas perusopetuksen oppilaalle

Opas perusopetuksen oppilaalle Opas perusopetuksen oppilaalle Hyvää lukuvuotta 2017 2018 ja tervetuloa opiskelemaan musiikkiopistoon! Tästä oppaasta löydät lukuvuoden kulkuun ja opiskeluusi liittyvää tarpeellista tietoa. Sinulla on

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2014-2015. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo.

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2014-2015. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo. M K K E L N LUKUVUOSTEDOTE M U S K K O P S T O 2014-2015 Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830 www.mlimo.fi SSÄLLYSLUETTELO YHTEYSTEDOT 4 TOMPSTEDEN YHTEYSTEDOT 5 MKKELN MUSKKOPSTON

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Etukansi, värillinen 1 Sisällys Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän musiikkikasvatus 6 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2016-2017 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

OPPILAAN JA HUOLTAJAN OPAS 2015-2016

OPPILAAN JA HUOLTAJAN OPAS 2015-2016 OPPILAAN JA HUOLTAJAN OPAS 2015-2016 Rehtorin tervehdys 2 Ilmoittautuminen opintoihin ja oppituntien sopiminen 3 Klassinen opetus, Musiikkiopisto 3 PopJazz-opetus, Musiikkikartano 3 Bändiboksi 3 Musiikin

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

LAHDEN KONSERVATORIO OPPILAAN OPAS MUSIIKIN PERUSOPETUS 2015-2016. www.concis.fi

LAHDEN KONSERVATORIO OPPILAAN OPAS MUSIIKIN PERUSOPETUS 2015-2016. www.concis.fi LAHDEN KONSERVATORIO OPPILAAN OPAS MUSIIKIN PERUSOPETUS 2015-2016 www.concis.fi 18.6.2015 Sisältö Sisältö... 1 Tervetuloa konservatorion oppilaaksi!... 2 Konservatorion toimitilat... 3 Oppilaana konservatoriossa...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2016-2017 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuodelle on nyt ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa olevalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen merkitään

Lisätiedot

Aika: Maanantaina klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 4/2012 Aika: Maanantaina 19.3.2012 klo 17.03 18.54 Paikka:

Lisätiedot

Porvoonseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut. Oppilaan opas 2012-2013

Porvoonseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut. Oppilaan opas 2012-2013 Porvoonseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut Oppilaan opas 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 LUKUVUODEN OPETUS JA LOMA-AJAT... 3 ILMOITTAUTUMISET... 3 VÄLIVUOSI... 4 SIVUAINE...

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

5 L. Lasten ja nuorten palvelut 2014. www.salo.fi/erikoisluokka3

5 L. Lasten ja nuorten palvelut 2014. www.salo.fi/erikoisluokka3 h 6 t 2 m A C k 7 4 U 5 L d V 8 j O f W Z 1 y i Ö eå N P X 9 S g B 3 q o R Lasten ja nuorten palvelut 2014 www.salo.fi/erikoisluokka3 ä 6 h PERUSOPETUKSEN OPAS k 7 2 m 8 3. luokalta alkavat erikoisluokat

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö TERVETULOA Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Valmentava opetus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin perustaso...4 Musiikkiopistotaso...5

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

************************************* Mikä on LA-SO-LA-konsertti?

************************************* Mikä on LA-SO-LA-konsertti? Hyvä peruskoulun opettaja, Syystervehdys Itä-Helsingin musiikkikoulusta IHMU:sta. Olemme tulossa esiintymään kouluunne marraskuussa, ja sitä ennen tarjoamme teille myös ennakkomateriaalia käytettäväksi

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään

OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään OPPILAAN OPAS 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään Kankaanpään musiikkiopisto 2 (25) Sisällysluettelo 1 ALKUSANAT... 4 2 TOIMISTON AUKIOLOAJAT... 4 3 PUHELINNUMEROT...

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, Turku. Hallituksen kokous 6/2016

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, Turku. Hallituksen kokous 6/2016 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 6/2016 Aika: Torstaina 15.12.2016 klo 17.00. Paikka:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Hakuopas 2013 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä

Hakuopas 2013 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Hakuopas 2013 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Etukansi, värillinen Sisällys Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän musiikkikasvatus 6 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

100 KONSERTTIA ITSENÄISYYDEN JUHLAVUONNA 2017

100 KONSERTTIA ITSENÄISYYDEN JUHLAVUONNA 2017 Musiikkiopisto Avonian hanke 100 konserttia itsenäisyyden juhlavuonna 2017" on valittu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan. 1 pe 20.1. klo 19:00 Villa Breidablick Griegin lyyrisiä kappaleita

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus KÄYTTÖTALOUS 2007 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Hyväksytty Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium ry:n hallituksen kokouksessa 27.12.2012. I luku Toimiala l Toiminnan

Lisätiedot