LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO"

Transkriptio

1 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012

2 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen päälle kaavailtavista asunnoista. Pääosin yksityisten omistamaa liikekeskuksen kaavaa on suunniteltu jo pitkään ja nyt on päädytty ehdottamaan kerrosneliön suuruista rakennusryhmittymää. Ostoskeskukseen tulee myös Lauttasaaren metroaseman itäinen sisäänkäynti entisen bensa-aseman kohdalle. Kiinnostavaksi kaavasuunnittelun tekee se, että arkkitehti Anja Nieran mukaan rakennukseen on varattu mahdollisuus sijoittaa liiketilojen lisäksi julkisia palveluja, kuten kirjasto ja musiikkiopisto. Kaavaan on merkitty optio, jonka toteutumisesta ei ole toistaiseksi keskusteltu julkisten palveluiden toimijoiden kanssa. Taustalla Lauttasaaren kaavasuunnitelmien pyörityksessä ovat peruskoulun ja päiväkotien lisätilojen tarve. Pajalahden kirjasto sijaitsee päiväkodin välittömässä läheisyydessä ja musiikkiopisto koulun kyljessä. Paperilla suunnitelmat siitä, että kirjasto luovuttaisi tilansa päiväkodille ja musiikkiopisto koululle, näyttävät melko mutkattomilta. Tästä seuraa tietenkin ongelma kirjaston ja musiikkiopiston sijoittamisessa. Viime aikoina lehdissä on käsitelty laajasti alakoululaisten kouluvalintoja. Yllättävän monen lapsen vanhemmat valitsevat jonkun muun kuin lähikoulun lapsensa opinahjoksi. Lauttasaaressa näin ei ole käynyt, ainakaan alakoulun suhteen. Syitä lähikoulun kelpaamiseen löytyy tietenkin hyvin johdetusta koulusta ja kiinnostavasta painotuksesta, sillä ruotsin kielen kielikylpy sopii hyvin saarellemme. Toinen merkittävä syy lasten kouluvalinnassa saattaa piillä musiikkiopiston sijainnissa samassa rakennuksessa koulun kanssa. Kymmenet oppilaat voivat tulla suoraan koulusta soittotunnille, turvallisesti ja aikaa säästäen. Koska lisäksi musiikkiopisto järjestää koululaisille useita kerhoja koulupäivän jälkeen, tuntuu luonnolliselta, että tämä saattaa vaikuttaa kouluvalintaan monen lapsen kohdalla. Kun kaupungin opetustoimi miettii alakoulun laajennusta ja päiväkotien sijoittelua Lauttasaaressa, olisi huomioitava myös musiikkiopiston vankka jalansija julkisten palvelujen tuottajana. Alakoulun laajennuksen yhteydessä tulisi suojella musiikkiopiston nykyinen toimitila, mutta suunnitella myös uusia luokkatiloja vastaamaan nykyaikaisen musiikinopetuksen tarpeita. Integroimalla koulun ja musiikkiopiston tilatarpeet samaan suunnitelmaan saavutettaisiin todennäköisesti helpoimmin kaikkia tyydyttävä kokonaisratkaisu. Liisa Stjernberg rehtori

3 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAT VASTAAVAT JA NEUVOVAT MIELELLÄÄN SOITTAMISEEN JA SOITTIMIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA. ARMINEN SUSANNA VIULU AUTIO KATRI KITARA VON BOEHM ILKKA SÄVELLYS GARAM VIRVA SÄESTYS, PIANO HASSINEN KALLE KÄYRÄTORVI, PUHALLINORKESTERI HELSKE RIIKKA MUSIIKKILEIKKIKOULU HUKARI ANNA MUSIIKKILEIKKIKOULU JYLHÄ PEKKA ALTTOVIULU KNUUTTILA JOHANNA KAMARIORKESTERI KORHOLA ANTTI MUSIIKIN PERUSTEET TASO 2, SOLFA KOTKAVUORI LEENA PIANO KYRÖNSEPPÄ LAURI BÄNDI LAINE MILA JOUSIMUSKARI MYÖHÄNEN-MÄKELÄ TARU PIANO MÄKELÄINEN MAIJA HUILU NIEMINEN JUUSO KITARA, KITARAORKESTERI NIEMINEN NELLI KITARA, KITARAKERHO OITTINEN KALLE SAKSOFONI PERNU JUSSI PIANO, VAPAA SÄESTYS RANNAK DAGMAR LAULU RIUTAMAA MATTI KITARA, KITARAKERHO SAARI LAURA SELLO, JOUSIORKESTERI SAARIKORPI PEKKA RUMMUT SAINIO MARI MUSIIKIN PERUSTEET TASOT 2, 3, YMT SEINÄLÄ EEVA LIISA KUVATAIDE SEVÓN CHARLOTTA LAULU SUOMELA SOINELI OBOE TAMPER HEIDI KLARINETTI TYRVÄINEN HANNA ALTTOVIULU,VIULU, JOUSIMUSKARI UKKONEN SANNA MUSIIKIN PERUSTEET TASO I, KUORO VAHERVUO SINI NOKKAHUILU VALTONEN JUHANA TRUMPETTI MUU HENKILÖKUNTA: HEINÄNEN TUULA TALOUSSIHTEERI STJERNBERG LIISA , REHTORI UKKONEN KATI , KANSLISTI MAKKONEN TOPIAS ILTAVAHTIMESTARI RINTALA EETU ILTAVAHTIMESTARI SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUODOSSA

4 Lauttasaaren musiikkiopiston järjestyssääntö Lauttasaaren musiikkiopisto noudattaa Opetushallituksen antamia taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista (määräys 41/011/2002). Niiden mukaisesti opetus jakautuu musiikin perustasoon ja musiikkiopistotasoon, joita edeltää varhaisiän musiikkikasvatus. Oppilaitoksen toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. 1. Opintojen aloittaminen Pääsykokeiden läpäisyn jälkeen oppilas saa lukuvuoden ajaksi paikan koeoppilaana. Oman opettajan ja ainejaoston lausunnon perusteella oppilas saa paikan varsinaisena oppilaana. Oppilaan on ilmoitettava joka lukuvuoden lopussa kirjallisesti, jatkaako hän opintojaan seuraavana lukuvuonna. Lukuvuoden alussa oppilaat ilmoittautuvat erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Ilman hyväksyttävää syytä ilmoittautumisen laiminlyöneen oppilaan katsotaan jättäneen oppilaspaikkansa. Ohjeita opiskeluun saa Lauttasaaren musiikkiopiston oppilaiden oppaasta 2. Opintojen kulku Oppilaan tulee järjestää opintonsa oppilaitoksen opintosuunnitelman mukaisesti. Opinnoissa edistyminen arvioidaan vuosittain. Opetussuunnitelman mukaisesti kunkin oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat instrumenttiopetus, yhteismusisointi ja musiikin perusteet. Kuoro voi olla yhteismusisoinnin muoto. Opetussuunnitelmassa mainittua velvollisuutta yhteismusisointiin osallistumisesta ei voi täyttää vastaavalla toiminnalla oppilaitoksen ulkopuolella. Rehtori voi myöntää tästä poikkeuksia, sikäli kuin velvoite tulee täytetyksi oppilaitoksen opetussuunnitelmaa vastaavasti. Oppilas on velvoitettu esiintymään säännöllisesti musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa opistolla ja sen ulkopuolella. Jos oppilas esiintyy muualla kuin opiston tilaisuudessa, toivotaan hänen neuvottelevan asiasta opettajansa kanssa. 3. Oppitunnit Oppilaan on käytävä oppitunneillaan säännöllisesti ja valmistauduttava niille huolellisesti. Oppitunneille tullaan niin hyvissä ajoin, että tunti voi alkaa aikataulun mukaisesti. Oppilaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on mukanaan tarvittavat välineet tuntia varten. Poissaolosta ilmoitetaan opettajalle hyvissä ajoin. Vain jos opettajaa ei tavoiteta, voidaan ilmoitus antaa kansliaan. Oppilaan peruuttamaa tuntia ei korvata. Opettaja on sairauden tai muun laillisen esteen takia oikeutettu poissaoloon. 4. Opetusvälineet Oppilaan tulee itse hankkia opinnoissaan tarvitsemansa instrumentit, nuotit, kirjat yms. opetusvälineet. Oppilaitoksen soitinten lainauksessa on noudatettava siitä annettuja määräyksiä. 5. Lukukausimaksut Lukukausimaksujen suuruudesta päättää musiikkiopiston hallitus. Oppilaan on suoritettava lukukausi- ym. maksut annettuihin määräaikoihin mennessä. Oppilas ei voi aloittaa uutta lukuvuotta, mikäli edellisen vuoden maksuja on suorittamatta. 6. Opintoja koskevat ilmoitukset Ilmoittautumisen jälkeen lukukausimaksu lankeaa maksettavaksi. Jos oppilas keskeyttää tai lopettaa opinnot kevätlukukaudeksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti mennessä. Jos ilmoitus tulee ao. ajankohdan jälkeen, kevätlukukausimaksu lankeaa maksettavaksi. Opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen lukukauden kestäessä ei oikeuta lukukausimaksun alentamiseen eikä palauttamiseen. Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee saada rehtorin lupa. Lupa voidaan myöntää esim. pitkäaikaisen sairauden, äitiysloman tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi. Tässä kohdassa mainitun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi aiheuttaa opinto-oikeuden menetyksen. 7. Kurinpito Oppilas on velvollinen noudattamaan rehtorin ja opettajien antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä oppilaitoksessa. Oppilaan rikkoessa oppilaitoksen sisäistä järjestystä menetellään oppilaitosta koskevien säädösten mukaisesti. Kurinpitoseuraamuksia ovat - rehtorin antama varoitus - oppilaitoksesta erottaminen Oppilaan poissaolo oppitunneiltaan tai yhteismusisoinnista ilman hyväksyttävää syytä tai siitä etukäteen ilmoittamatta voi aiheuttaa kurinpitoseuraamuksen. Oppilas tai hänen holhoojansa ovat korvausvelvollisia oppilaan aiheuttaman oppilaitoksen kiinteistöön tai irtaimistoon kohdistuneen vahingon sattuessa. Järjestyssääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa

5 Musiikkiopiston aukioloajat Opisto on auki arkisin klo Lauantain opetuksesta tai muusta oppilaitoksessa työskentelystä on sovittava aina etukäteen kanslian ja opettajan kanssa. Oven aukaisuun normaalin työajan ulkopuolella tarvitaan koodi. Toimiston aukioloajat Musiikkiopiston toimisto sijaitsee pohjakerroksessa, vierekkäin ovat opiston kanslia ja rehtorin huone. Kanslian aukioloajat: ma - to klo Puhelin fax Sähköposti Kotisivut Rehtori Liisa Stjernberg, puh , gsm oppilaitoksen opetustoimen johtaminen, valvominen ja kehittäminen - opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat - taloushallinnosta vastaaminen - opiskeluun liittyvät asiat, opintoneuvonta - kansainväliset asiat - yhteistoiminta muiden oppilaitosten kanssa - henkilöstö- ja kiinteistöhallinto - johtokunnan ja hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimiminen - viranomaissuhteet, yhteistyö järjestöjen ja yhteisöjen kanssa Kanslisti Kati Ukkonen, puh gsm asiakaspalvelu - opiskelijarekisteri - musiikki-iltojen ohjelmat - soitinlainaus - lukujärjestykset ja huonevaraukset - tiedotus - lukukausimaksujen laskutus ja valvonta Muu henkilökunta Topias Makkonen, iltavahtimestari / Eetu Rintala, iltavahtimestari / Opettajat Opettajien taukotila sijaitsee pohjakerroksessa.

6 Valokopiointi Kopiokone sijaitsee vahtimestarin huoneessa. Opettajat saavat omat henkilökohtaiset koodinsa kopiointia varten. Oppilaat eivät kopioi opiston koneella. Sisäinen tiedotus Opistossa ilmestyy tiedotuslehti. Siinä kerrotaan tulevista tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä. Lehti toimii myös opettajien ja vanhempien välisenä kanavana. Vapaaoppilaspaikat Opistolla on mahdollisuus myöntää vapautus tai helpotusta lukukausimaksujen maksamisesta. Hakemuskaavakkeita saa kansliasta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille ei myönnetä vapaaoppilaspaikkaa. Lukuvuoden aikataulu Kevätlukukausi (ensimmäinen opetuspäivä on 9.1.) KEVÄT 2012 Kevätlukukausi Urheiluloma Pääsiäisloma Vappupäivä ti Helatorstai

7 OPPILAAN INFOA Opettajat Musiikkiopistossa on sekä vakituisia opettajia, ns. toimenhaltijoita että tuntiopettajia. Toimenhaltijoiden tehtävänä on suunnitella yhdessä rehtorin kanssa opiston lukuvuosien aikana toteutettava opintosuunnitelmaa. Toimenhaltijat vastaavat yleensä erilaisten projektien toteuttamisesta. Tuntiopettajat on palkattu pitämään yleensä vuosittain vaihtuvan määrän tunteja. Heidän velvollisuuksiinsa kuuluvat tuntien kulkuun liittyvät asiat ja omien oppilaiden opintojen suunnittelu. Oppitunnit Oppitunnit pidetään yleensä oman opettajan kanssa sovitun lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestys muodostuu niistä tunneista, mitä oppilaan opintosuunnitelmaan kuuluu. Opintosuunnitelman laatimisesta vastaa solistisen aineen opettaja. Oppitunneille tullaan niin hyvissä ajoin, että tunti voi alkaa aikataulun mukaisesti. Oppilaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on mukanaan tarvittavat välineet tuntia varten. Poissaoloista ilmoitetaan omalle opettajalle hyvissä ajoin. Vain, jos opettajaa ei tavoiteta, ilmoitus annetaan kansliaan. Oppilaan peruuttamaa tuntia ei korvata. Esiintymiset Tasosuoritukset Oppilaat esiintyvät säännöllisesti musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa opistolla ja sen ulkopuolella. Esiintyminen on osa opiskelua ja enemmänkin oppilaan oikeus kuin velvollisuus. Jos oppilas esiintyy muualla kuin opiston tilaisuuksissa, toivomme hänen neuvottelevan asiasta opettajansa kanssa. Opinto-ohjelmaan kuuluvan ohjelmiston esittämisestä päättää opettaja. Oppilas noudattaa opiskelussaan Opetushallituksen määräyksiä tasosuorituksista. Opiston oma opetussuunnitelma määrää yksityiskohtaisesti tasosuoritusten suoritusaikataulun ja tavoitteet. Tasosuoritusvaatimukset noudattavat Suomen musiikkioppilaitosten liiton suosituksia. Kaikki em. asiakirjoja saa opettajilta ja kansliasta. Tasosuoritus on jaettu perustasoon ja musiikkiopistotasoon. Perustasoja on kolme ja opistotasoja yksi. Kaikkiin tasoihin kuuluvat oleellisena osana sekä musiikin perusteet (teoria- ja historiaopinnot), solistiset opinnot että yhteissoitto. Täten oppilas käy opistolla useita kertoja viikossa. Todistukset Luokkavaraukset Luokkien siisteys Poissaolot Oppilas saa suoritetuista tasosuorituksista merkinnän oppilaskortistoon ja omaan kansioonsa. Kun kaikki perustason suoritukset on tehty, saa oppilas Perustason päättötodistuksen. Suoritettuaan kaikki opistotason tasosuoritukset hän saa Opistotason päättötodistuksen. Luokkavarauksia hoitaa kanslisti. Koska luokkatilat ovat erittäin varattuja, oppilaat saavat huoneita harjoittelua varten vain, mikäli opetus sen sallii. Luokkien siisteys lisää kaikkien viihtyvyyttä. Oppilaan tulee huolehtia siitä, ettei luokkiin jää ylimääräisiä tavaroita. Nuottitelineitä ei saa siirtää luokasta toiseen. Opettajan sairastuttua hän on velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta oppilaalle. Mikäli oppilasta ei tavoiteta, ilmoitus on luokkahuoneen ovella. Opettaja voi olla pois korvaamatta tuntia yhden kerran lukukautta kohti. Tunti korvataan oppilaalle yhteisenä konserttikäyntinä tms. Jos oppilas on poissa tunnilta minkä tahansa syyn takia, opisto ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä tuntia. Mikäli oppilaan runsas sairastelu aiheuttaa suuria poissaolomääriä päättää rehtori korvausmenettelystä lääkärintodistusta vastaan.

8 IHANAT ORKESTERILAISET! Kevät 2012 tuo mukanaan mahtavaa ja iloista yhteissoittoa. Torstaista 2.2 alkaen kaksi orkesteriamme yhdistyy Uudeksi ja Upeaksi Orkesteriksi!! Starat ja Intro yhdistetään yhdeksi, ja kokoonpanoltaan suuremmaksi orkesteriksi. Tämä yhdistäminen tuo mukanaan hieman uusia aikatauluja, joten lukekaa kotona aikataulu tarkoin, ja laittakaa se kotona esille, niin että voitte tarkistaa helposti oman aikataulunne joka viikko! Sana TUTTI tarkoittaa KAIKKIA SOITTAJIA! Laittakaa jokainen ylös itsellenne myös ajankohta jolloin pääsemme kaikki orkesterin viikonloppuleirille Kuntokallioon. Tästä tulee lähempänä sitten lisää infoa! Muistutan vielä, että orkesteriharjoituksiin saavutaan ajoissa. Harjoituksissa on oltava mukana soittimen ja reippaan mielen lisäksi nuotit kansiossa sekä kynä ja kumi. Mikäli olette sairaana tai matkoilla toivon, että ilmoitatte tästä minulle tekstiviestillä ennen harjoituksia. Kevään aikataulua: TO TO 2.2 TO 9.2 TO 16.2 TO 23.2 TO 1.3 kello 16 STARAT kello INTRO kello 16 KAIKKI SELLISTIT kello TUTTI kello KAIKKI VIULISTIT kello 16 KAIKKI ALTISTIT kello TUTTI kello KAIKKI VIULISTIT kello 16 KAIKKI SELLISTIT kello TUTTI kello KAIKKI ALTISTIT HIIHTOLOMA, EI HARJOITUSTA kello 16 KAIKKI VIULISTIT kello TUTTI Julistan myös avatuksi Uuden Orkesterin NIMIKILPAILUn! Voittajanimen keksijälle luvassa palkinto! Iloisin terveisin, Laura Saari, puh

9 MUSIIKIN PERUSTEIDEN KESÄKURSSIT MUSIIKKIOPISTOLLA Musiikin perusteet 2- intensiivikurssi: klo 11-12, Lauttasaaren musiikkiopistolla järjestetään ma-pe musiikin perusteiden 2- tason intensiivikesäkurssi. Opetusta on 2x45 minuuttia viiden päivän ajan ja kurssin lopuksi perjantaina oppilaat tekevät kurssin loppukokeen. Kurssi sopii oppilaille, joiden aikaisemmat teoriaopinnot ovat sujuneet hyvin ja jotka haluavat edetä nopeammin opinnoissaan sekä niille, jotka haluavat täydentää kurssisuorituksensa valmiiksi. Kurssimaksu 150 eur. Musiikin perusteet 3- intensiivikurssi: , Lauttasaaren musiikkiopistolla järjestetään ma-la musiikin perusteiden 3- tason intensiivikesäkurssi. Opetusta on maanantaista perjantaihin 2x60 minuuttia ja lopuksi lauantaina 9.6 oppilaat tekevät kurssin loppukokeen. Kurssi sopii oppilaille, joiden aikaisemmat teoriaopinnot ovat sujuneet hyvin ja jotka haluavat edetä nopeammin opinnoissaan sekä niille, jotka haluavat täydentää kurssisuorituksensa valmiiksi. (lauantain loppukoe kestää suunnilleen 90 min.) Kurssimaksu 150 eur. Sävellys/sovitus-kurssi: Sävellys/sovitus-kurssi on ryhmämuotoista opetusta (maksimissaan noin 4-5 hengen ryhmässä), jossa työstetään pieniä sävellyksiä/sovituksia erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla tehtävänannoilla. Tunneilla tutustutaan hieman sävellyksen perustekniikoihin, mutta tärkeintä on oma tekeminen ja sävellysten yhdessä kehittäminen oppilaiden oman mielenkiinnon mukaan. Sävellys/sovitus-kurssi järjestetään Lauttasaaren musiikkiopistolla ma-pe ja opetusta on 90 minuuttia päivässä. Kurssimaksu 150 eur. Opettajana Mari Sainio Ilmoittautumiset kansliaan

10 TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2012 TI KLO JOHAN VON SCHANTZIN PIANOILTA KE 1.2. KLO KESKIVIIKKOSOITTAJAISET KE 8.2. KLO HELMIKUUN ILTASOITTO KE KLO YSTÄVÄNPÄIVÄKONSERTTI MA PE H I I H T O L O M A LA 3.3. KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTKONSERTTI KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTKONSERTTI TI 6.3. KLO TARMONPÄIVÄNKONSERTTI PE 9.3. KLO PIANISTIEN KEVÄTSOITTAJAISET (TARU MYÖHÄNEN-MÄKELÄN OPPILAAT) KE KLO MAALISMATINEA KE KLO KESKIVIIKON KEVYET SÄVELET PE KLO PERJANTAIMATINEA PE KLO KITARISTIEN KEVÄTKONSERTTI (NELLI NIEMISEN / MATTI RIUTAMAAN OPPILAAT) SU KLO RISTO-MATTI MARININ PIANOKONSERTTI TI KLO KITARISTIEN KEVÄTKONSERTTI (KATRI AUTION OPPILAAT) KE KLO HUILISTIEN KEVÄTKONSERTTI (MAIJA MÄKELÄISEN OPPILAAT) TO KLO SOITINESITTELYKONSERTTI PE KLO PIANISTIEN KEVÄTKONSERTTI (VIRVA GARAMIN JA JUSSI PERNUN OPPILAAT) KE 2.5. KLO KITARISTIEN KEVÄTKONSERTTI (JUUSO NIEMISEN OPPILAAT) PE 4.5. KLO ALTTOVIULISTIEN JA VIULISTIEN KEVÄTKONSERTTI (HANNA TYRVÄISEN OPPILAAT) TI 8.5. KLO ORKESTEREIDEN KEVÄTSOITTO LAUTTASAAREN KIRKOSSA TI 8.5. KLO PIANISTIEN KEVÄTKONSERTTI (LEENA KOTKAVUOREN OPPILAAT) KE 9.5. KLO EUROOPPA-PÄIVÄN KONSERTTI PE KLO VIULISTIEN KEVÄTKONSERTTI (SUSANNA ARMISEN OPPILAAT) MA KLO SELLISTIEN KEVÄTKONSERTTI (LAURA SAAREN OPPILAAT) TI KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTJUHLAT LAUTTASAAREN KIRKOSSA KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTJUHLAT LAUTTASAAREN KIRKOSSA KE KLO LAULAJIEN KEVÄTKONSERTTI (DAGMAR RANNAKIN JA CHARLOTTA SEVÓNIN OPPILAAT) MA KLO PIANISTIEN KEVÄTKONSERTTI (TARU MYÖHÄNEN-MÄKELÄN OPPILAAT) TI KLO MUSIIKKIOPISTON KEVÄTJUHLA LAUTTASAAREN KIRKOSSA PE KLO PUHALTAJIEN KEVÄTSOITTO KAIKKI TILAISUUDET OVAT MUSIIKKIOPISTOLLA MIRJAM HELIN SALISSA MYLLYKALLIONTIE 3, JOS EI TOISIN MAINITA. T E R V E T U L O A!

11 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKKITALOSSA Helsingin kaupunginorkesteri on tarjonnut Helsingin musiikkioppilaitoksille mahdollisuuden pitää konsertteja Musiikkitalon lämpiössä ennen omien konserttiensa alkua. Konsertit ovat klo ja niihin on yleisölle vapaa pääsy. Esiintyjät saavat palkkioksi liput illan konserttiin. Lauttasaaren musiikkiopiston oppilaat esiintyvät seuraavasti: To viulistit Anniina Saari, Sofia Kangas ja Alma Uimonen Ke puhallinsoittajat Pe 4.5. pianistit Trio La Rue LAUTTASAAREN KIRKOSSA Lauttasaaren musiikkiopiston nykyisistä ja entisistä opettajista koostuva Trio La Rue konsertoi jälleen Lauttasaaren kirkossa ti klo 19. Triossa soittavat Virva Garam, piano, Susanna Arminen, viulu ja Markus Pelli, sello. Ohjelmassa on Beethovenin trio op 1 nro 1, sekä syksyllä 2011 kantaesityksensä saanut Kai Niemisen teos In der Winterzeit.. Konserttiin on vapaa pääsy. TERVETULOA KONSERTTEIHIN! SOITINKARNEVAALI LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTOLLA to KLO Mirjam Helin -sali Konsertin jälkeen on mahdollisuus tutustua soittimiin. T E R V E T U L O A! MUSIIKKIOPISTON PÄÄSYKOKEET PIDETÄÄN ILMOITTAUTUMISET 16.4 ALKAEN PUHELIMITSE , MA-TO KLO (SAMALLA SAAT PÄÄSYKOEAJAN)

12 MUSIIKKILEIKKIKOULUN KEVÄTMUISTIO Talviloma: Viikolla 8 ( ) muskarilaiset talvilomailevat. Hienoja hiihtokelejä! Lauantaina lauletaan! Tervetuloa 3.3. musiikkiopistolle koko perheen voimin laulamaan ja leikkimään muskariopettajien johdolla. Klo alle 3-vuotiaat Klo yli 3-vuotiaat Tilaisuus kestää n. 30 min. Jos perheessä on sekä alle- että yli 3-vuotiaita muskarilaisia, voitte valita sopivamman ajan. Pääsiäisloma: Muskarissa vietetään pääsiäislomaa kiirastorstaista 5.4. keskiviikkoon Soitinesittelykonsertti: torstaina klo pidetään musiikkiopistolla soitinesittely-konsertti. Tilaisuus on suunnattu erityisesti soitinopintoja suunnitteleville 5-7-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Konsertin jälkeen on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin ja tavata soitonopettajia. Kevätjuhlat: Yli 3-vuotiaiden muskarilaisten kevätjuhlaa vietetään Lauttasaaren kirkon seurakuntasalissa tiistaina klo ja Juhlan ryhmäjaot ilmoitetaan lähempänä. Perheryhmien kevätjuhlatunnit: Tiistain klo ryhmä: maanantaina klo Tiistain klo ryhmä: maanantaina klo Keskiviikon klo ryhmä: keskiviikkona klo Torstain aamupäiväryhmät: perjantaina klo Perjantain aamupäiväryhmät: perjantaina klo Kevätlukukausi päättyy kevätjuhliin. Jatko-ilmoittautumisia muskariin syksylle 2012 voi tehdä huhti- ja toukokuussa. Aurinkoista kevättä toivottavat Riikka ja Anna!

13 KANSLIAN POSTIA KONSERTTIKORTIT Kevään konsertti-illat ovat taas alkaneet. Muistakaa käyttää ahkerasti konserttikortteja. Opiston ulkopuolisista konserteista, baleteista ja musikaaleista saat myös leimoja korttiisi pääsylippua vastaan. Lisää kortteja saa kansliasta tai iltavahtimestarilta. Kevätjuhlassa arvotaan lahjakortteja konserttikorttinsa palauttaneiden kesken. VÄLIPALAKIOSKI Opiston välipalakioski toimii taas entiseen tapaansa. Pullaa ja mehua voi ostaa soittotuntia odotellessa. MUISTATHAN AINA MAKSAA OSTOKSESI JA LAITTAA ROSKAT ROSKAKORIIN!! SOITTIMIEN SÄILYTYS Soittimet, jotka tuodaan opistolle aamulla tai edellisenä iltana soittotunteja varten, voi jättää iltavahtimestarin huoneeseen tätä tarkoitusta varten järjestettyyn hyllyyn. Soittimissa tulee AINA olla oppilaan nimi ja osoite. Soittimien säilytys hyllyssä on omistajan omalla vastuulla. OSOITE JA PUHELINTIEDOT Jos vanhempien / oppilaan osoite tai puhelinnumero muuttuu, ilmoittakaa muutoksesta mahdollisimman pian kansliaan, että yhteydenpito sujuu mutkattomasti. Katille kansliaan voi myös ilmoittaa oppilaan / vanhempien sähköpostiosoitteen. KANSLIA Kati Ukkonen puh Musiikkiopiston kotisivuja voi lueskella osoitteessa

14 TERVETULOA LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYKSEN JÄSENEKSI! Lauttasaaren musiikkiopiston ylläpitäjä on Lauttasaaren musiikkiopistonkannatusyhdistys ry. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa asiasta kiinnostunut, mutta erityisesti toivotamme tervetulleeksi opiston musiikkileikkikoululaisten ja varsinaisten opiskelijoiden vanhemmat. Kannatusyhdistyksen vuosijäsenmaksu on 30 euroa ja ainaisjäsenmaksu 90 euroa. Musiikkiopiston kannatusjäsenet ovat hyvällä asialla tukemassa ja kannustamassa lapsia kehittävässä harrastuksessa. Jäsenmaksun voi maksaa tilille: Nordea FI Lauttasaaren musiikkiopisto Viite: nimi / jäsenmaksu TULE SINÄKIN TUKEMAAN!

15 MUSIIKKIOPISTOLLA TAVATAAN! LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO MYLLYKALLIONTIE HELSINKI puh / kanslia fax puh / rehtori

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen.

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen. MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAGIN OPETTAJAN OPAS 1. Rikosrekisteriotteen ohje Uuden opettajan on pyydettävä rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esittää se rehtorille työn alkaessa. Rekisteriote

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2013-2014. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo.

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2013-2014. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo. M K K E L N LUKUVUOSTEDOTE M U S K K O P S T O 2013-2014 Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830 www.mlimo.fi SSÄLLYSLUETTELO YHTEYSTEDOT 4 TOMPSTEDEN YHTEYSTEDOT 4 MKKELN MUSKKOPSTON

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2016-2017 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuodelle on nyt ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa olevalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen merkitään

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Etukansi, värillinen 1 Sisällys Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän musiikkikasvatus 6 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2016-2017 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 19.6.2007/ 32 Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 13.9.2007/ 45 Hyväksytty Tohmajärven

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ Tiistai / Lempäälä 0550106LV SUPERHEROES AND ANGRY BIRDS LEFFA JA PELIMUSIIKKIA 12.1.2016 10.5.2016 Tiistaisin Klo 16.30 17.15 Hääkivi Opettaja Mikko Kiiski 0530101LV MINIJOUSET 12.1.2016 10.5.2016

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTO AVONIA 100 KONSERTTIA ITSENÄISYYDEN JUHLAVUONNA 2017

MUSIIKKIOPISTO AVONIA 100 KONSERTTIA ITSENÄISYYDEN JUHLAVUONNA 2017 Musiikkiopisto Avonian hanke 100 konserttia itsenäisyyden juhlavuonna 2017" on valittu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan. 1. pe 20.1. klo 19:00 Villa Breidablick Griegin lyyrisiä kappaleita

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE HAKU- OPAS 2016 Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE 1 SISÄLLYS Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopistossa yli 2000 oppilasta saa soiton ja

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus KÄYTTÖTALOUS 2007 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT Opaslehtinen musiikkiluokalle pyrkivälle

KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT Opaslehtinen musiikkiluokalle pyrkivälle Anna soida Kirkkonummi! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT Opaslehtinen musiikkiluokalle pyrkivälle Kirkkonummen musiikkiluokat Kirkonkylän koulu Kirkkonummen musiikkiluokat ovat toimineet vuodesta 1986. Musiikkiluokat

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

REHTORIKYSELY maaliskuu 2016

REHTORIKYSELY maaliskuu 2016 REHTORIKYSELY maaliskuu 06 ORKESTERIN JOHTAJA . Oppilaitoksessamme on orkesteria kohden 0 4 5 6 7 8 9 0 johtaja johtajaa 5 - johtajaa riippuen orkesterin koosta Avoimet vastaukset: muu henkilö, kuka? viulunsoiton

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014 Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opetushallinto - Eduskunta: lait (mm. oppiaineluettelo) - OKM: asetukset ja määrärahat - OPH:

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 1 2 SOITINKOKEILUPÄIVÄ 13.04.2016 Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. Mustasaaren musiikkiopisto järjestää soitinkokeilupäivän 13.04.2016 klo 18.00-19.00 musiikkiopistolla Sepänkylässä,

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

Valtakunnallinen puheviestinnän päättökoe abeille

Valtakunnallinen puheviestinnän päättökoe abeille R O T 3.2.2015 1. Penkkaripäivän ja Vanhojen päivän ohjelmat https://www.jao.fi/fi/jyvaskylan-lukiokoulutus/jyvaskylan-lyseonlukio/ajankohtaista/kalenteri?p_wxnmqrtu=2#wxnmqrtu Valtakunnallinen puheviestinnän

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto Opettajainkokous 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio 1 Tuntiopettaja on opiston kasvot! Tuntiopettajat tekevät opiston kannalta äärettömän merkittävää työtä. Tuntiopettajien työpanos on sitä, mistä

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

LAHDEN KONSERVATORIO OPPILAAN OPAS MUSIIKIN PERUSOPETUS

LAHDEN KONSERVATORIO OPPILAAN OPAS MUSIIKIN PERUSOPETUS LAHDEN KONSERVATORIO OPPILAAN OPAS MUSIIKIN PERUSOPETUS 2016-2017 www.concis.fi 21.6.2016 1 Sisältö Sisällys Sisältö... 2 Tervetuloa konservatorion oppilaaksi!... 3 Oppilaana konservatoriossa... 4 Soittotunnit...

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

DA CAPO. Merikanto-opiston tiedotuslehti

DA CAPO. Merikanto-opiston tiedotuslehti DA CAPO Merikanto-opiston tiedotuslehti 2016-2017 Hei, uusi oppilaamme ja vanhemmat Tämän pienen tiedotteen nimi, Da Capo, on italiaa, musiikkiterminäkin tunnettu käsite ja tarkoittaa sananmukaisesti alkaa

Lisätiedot

12.2.2016. The Voice esiintyi Resonaarin hyväntekeväisyysillassa Pressassa tammikuun lopussa. Kuva Aki Rask.

12.2.2016. The Voice esiintyi Resonaarin hyväntekeväisyysillassa Pressassa tammikuun lopussa. Kuva Aki Rask. 12.2.2016 The Voice esiintyi Resonaarin hyväntekeväisyysillassa Pressassa tammikuun lopussa. Kuva Aki Rask. RESONAARIN MUSIIKKIKOULUN KEVÄTTIEDOTE Vuosi 2016 on alkanut hyvällä sykkeellä. Tammikuussa olemme

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot