LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO"

Transkriptio

1 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012

2 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen päälle kaavailtavista asunnoista. Pääosin yksityisten omistamaa liikekeskuksen kaavaa on suunniteltu jo pitkään ja nyt on päädytty ehdottamaan kerrosneliön suuruista rakennusryhmittymää. Ostoskeskukseen tulee myös Lauttasaaren metroaseman itäinen sisäänkäynti entisen bensa-aseman kohdalle. Kiinnostavaksi kaavasuunnittelun tekee se, että arkkitehti Anja Nieran mukaan rakennukseen on varattu mahdollisuus sijoittaa liiketilojen lisäksi julkisia palveluja, kuten kirjasto ja musiikkiopisto. Kaavaan on merkitty optio, jonka toteutumisesta ei ole toistaiseksi keskusteltu julkisten palveluiden toimijoiden kanssa. Taustalla Lauttasaaren kaavasuunnitelmien pyörityksessä ovat peruskoulun ja päiväkotien lisätilojen tarve. Pajalahden kirjasto sijaitsee päiväkodin välittömässä läheisyydessä ja musiikkiopisto koulun kyljessä. Paperilla suunnitelmat siitä, että kirjasto luovuttaisi tilansa päiväkodille ja musiikkiopisto koululle, näyttävät melko mutkattomilta. Tästä seuraa tietenkin ongelma kirjaston ja musiikkiopiston sijoittamisessa. Viime aikoina lehdissä on käsitelty laajasti alakoululaisten kouluvalintoja. Yllättävän monen lapsen vanhemmat valitsevat jonkun muun kuin lähikoulun lapsensa opinahjoksi. Lauttasaaressa näin ei ole käynyt, ainakaan alakoulun suhteen. Syitä lähikoulun kelpaamiseen löytyy tietenkin hyvin johdetusta koulusta ja kiinnostavasta painotuksesta, sillä ruotsin kielen kielikylpy sopii hyvin saarellemme. Toinen merkittävä syy lasten kouluvalinnassa saattaa piillä musiikkiopiston sijainnissa samassa rakennuksessa koulun kanssa. Kymmenet oppilaat voivat tulla suoraan koulusta soittotunnille, turvallisesti ja aikaa säästäen. Koska lisäksi musiikkiopisto järjestää koululaisille useita kerhoja koulupäivän jälkeen, tuntuu luonnolliselta, että tämä saattaa vaikuttaa kouluvalintaan monen lapsen kohdalla. Kun kaupungin opetustoimi miettii alakoulun laajennusta ja päiväkotien sijoittelua Lauttasaaressa, olisi huomioitava myös musiikkiopiston vankka jalansija julkisten palvelujen tuottajana. Alakoulun laajennuksen yhteydessä tulisi suojella musiikkiopiston nykyinen toimitila, mutta suunnitella myös uusia luokkatiloja vastaamaan nykyaikaisen musiikinopetuksen tarpeita. Integroimalla koulun ja musiikkiopiston tilatarpeet samaan suunnitelmaan saavutettaisiin todennäköisesti helpoimmin kaikkia tyydyttävä kokonaisratkaisu. Liisa Stjernberg rehtori

3 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAT VASTAAVAT JA NEUVOVAT MIELELLÄÄN SOITTAMISEEN JA SOITTIMIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA. ARMINEN SUSANNA VIULU AUTIO KATRI KITARA VON BOEHM ILKKA SÄVELLYS GARAM VIRVA SÄESTYS, PIANO HASSINEN KALLE KÄYRÄTORVI, PUHALLINORKESTERI HELSKE RIIKKA MUSIIKKILEIKKIKOULU HUKARI ANNA MUSIIKKILEIKKIKOULU JYLHÄ PEKKA ALTTOVIULU KNUUTTILA JOHANNA KAMARIORKESTERI KORHOLA ANTTI MUSIIKIN PERUSTEET TASO 2, SOLFA KOTKAVUORI LEENA PIANO KYRÖNSEPPÄ LAURI BÄNDI LAINE MILA JOUSIMUSKARI MYÖHÄNEN-MÄKELÄ TARU PIANO MÄKELÄINEN MAIJA HUILU NIEMINEN JUUSO KITARA, KITARAORKESTERI NIEMINEN NELLI KITARA, KITARAKERHO OITTINEN KALLE SAKSOFONI PERNU JUSSI PIANO, VAPAA SÄESTYS RANNAK DAGMAR LAULU RIUTAMAA MATTI KITARA, KITARAKERHO SAARI LAURA SELLO, JOUSIORKESTERI SAARIKORPI PEKKA RUMMUT SAINIO MARI MUSIIKIN PERUSTEET TASOT 2, 3, YMT SEINÄLÄ EEVA LIISA KUVATAIDE SEVÓN CHARLOTTA LAULU SUOMELA SOINELI OBOE TAMPER HEIDI KLARINETTI TYRVÄINEN HANNA ALTTOVIULU,VIULU, JOUSIMUSKARI UKKONEN SANNA MUSIIKIN PERUSTEET TASO I, KUORO VAHERVUO SINI NOKKAHUILU VALTONEN JUHANA TRUMPETTI MUU HENKILÖKUNTA: HEINÄNEN TUULA TALOUSSIHTEERI STJERNBERG LIISA , REHTORI UKKONEN KATI , KANSLISTI MAKKONEN TOPIAS ILTAVAHTIMESTARI RINTALA EETU ILTAVAHTIMESTARI SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUODOSSA

4 Lauttasaaren musiikkiopiston järjestyssääntö Lauttasaaren musiikkiopisto noudattaa Opetushallituksen antamia taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista (määräys 41/011/2002). Niiden mukaisesti opetus jakautuu musiikin perustasoon ja musiikkiopistotasoon, joita edeltää varhaisiän musiikkikasvatus. Oppilaitoksen toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. 1. Opintojen aloittaminen Pääsykokeiden läpäisyn jälkeen oppilas saa lukuvuoden ajaksi paikan koeoppilaana. Oman opettajan ja ainejaoston lausunnon perusteella oppilas saa paikan varsinaisena oppilaana. Oppilaan on ilmoitettava joka lukuvuoden lopussa kirjallisesti, jatkaako hän opintojaan seuraavana lukuvuonna. Lukuvuoden alussa oppilaat ilmoittautuvat erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Ilman hyväksyttävää syytä ilmoittautumisen laiminlyöneen oppilaan katsotaan jättäneen oppilaspaikkansa. Ohjeita opiskeluun saa Lauttasaaren musiikkiopiston oppilaiden oppaasta 2. Opintojen kulku Oppilaan tulee järjestää opintonsa oppilaitoksen opintosuunnitelman mukaisesti. Opinnoissa edistyminen arvioidaan vuosittain. Opetussuunnitelman mukaisesti kunkin oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat instrumenttiopetus, yhteismusisointi ja musiikin perusteet. Kuoro voi olla yhteismusisoinnin muoto. Opetussuunnitelmassa mainittua velvollisuutta yhteismusisointiin osallistumisesta ei voi täyttää vastaavalla toiminnalla oppilaitoksen ulkopuolella. Rehtori voi myöntää tästä poikkeuksia, sikäli kuin velvoite tulee täytetyksi oppilaitoksen opetussuunnitelmaa vastaavasti. Oppilas on velvoitettu esiintymään säännöllisesti musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa opistolla ja sen ulkopuolella. Jos oppilas esiintyy muualla kuin opiston tilaisuudessa, toivotaan hänen neuvottelevan asiasta opettajansa kanssa. 3. Oppitunnit Oppilaan on käytävä oppitunneillaan säännöllisesti ja valmistauduttava niille huolellisesti. Oppitunneille tullaan niin hyvissä ajoin, että tunti voi alkaa aikataulun mukaisesti. Oppilaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on mukanaan tarvittavat välineet tuntia varten. Poissaolosta ilmoitetaan opettajalle hyvissä ajoin. Vain jos opettajaa ei tavoiteta, voidaan ilmoitus antaa kansliaan. Oppilaan peruuttamaa tuntia ei korvata. Opettaja on sairauden tai muun laillisen esteen takia oikeutettu poissaoloon. 4. Opetusvälineet Oppilaan tulee itse hankkia opinnoissaan tarvitsemansa instrumentit, nuotit, kirjat yms. opetusvälineet. Oppilaitoksen soitinten lainauksessa on noudatettava siitä annettuja määräyksiä. 5. Lukukausimaksut Lukukausimaksujen suuruudesta päättää musiikkiopiston hallitus. Oppilaan on suoritettava lukukausi- ym. maksut annettuihin määräaikoihin mennessä. Oppilas ei voi aloittaa uutta lukuvuotta, mikäli edellisen vuoden maksuja on suorittamatta. 6. Opintoja koskevat ilmoitukset Ilmoittautumisen jälkeen lukukausimaksu lankeaa maksettavaksi. Jos oppilas keskeyttää tai lopettaa opinnot kevätlukukaudeksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti mennessä. Jos ilmoitus tulee ao. ajankohdan jälkeen, kevätlukukausimaksu lankeaa maksettavaksi. Opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen lukukauden kestäessä ei oikeuta lukukausimaksun alentamiseen eikä palauttamiseen. Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee saada rehtorin lupa. Lupa voidaan myöntää esim. pitkäaikaisen sairauden, äitiysloman tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi. Tässä kohdassa mainitun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi aiheuttaa opinto-oikeuden menetyksen. 7. Kurinpito Oppilas on velvollinen noudattamaan rehtorin ja opettajien antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä oppilaitoksessa. Oppilaan rikkoessa oppilaitoksen sisäistä järjestystä menetellään oppilaitosta koskevien säädösten mukaisesti. Kurinpitoseuraamuksia ovat - rehtorin antama varoitus - oppilaitoksesta erottaminen Oppilaan poissaolo oppitunneiltaan tai yhteismusisoinnista ilman hyväksyttävää syytä tai siitä etukäteen ilmoittamatta voi aiheuttaa kurinpitoseuraamuksen. Oppilas tai hänen holhoojansa ovat korvausvelvollisia oppilaan aiheuttaman oppilaitoksen kiinteistöön tai irtaimistoon kohdistuneen vahingon sattuessa. Järjestyssääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa

5 Musiikkiopiston aukioloajat Opisto on auki arkisin klo Lauantain opetuksesta tai muusta oppilaitoksessa työskentelystä on sovittava aina etukäteen kanslian ja opettajan kanssa. Oven aukaisuun normaalin työajan ulkopuolella tarvitaan koodi. Toimiston aukioloajat Musiikkiopiston toimisto sijaitsee pohjakerroksessa, vierekkäin ovat opiston kanslia ja rehtorin huone. Kanslian aukioloajat: ma - to klo Puhelin fax Sähköposti Kotisivut Rehtori Liisa Stjernberg, puh , gsm oppilaitoksen opetustoimen johtaminen, valvominen ja kehittäminen - opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat - taloushallinnosta vastaaminen - opiskeluun liittyvät asiat, opintoneuvonta - kansainväliset asiat - yhteistoiminta muiden oppilaitosten kanssa - henkilöstö- ja kiinteistöhallinto - johtokunnan ja hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimiminen - viranomaissuhteet, yhteistyö järjestöjen ja yhteisöjen kanssa Kanslisti Kati Ukkonen, puh gsm asiakaspalvelu - opiskelijarekisteri - musiikki-iltojen ohjelmat - soitinlainaus - lukujärjestykset ja huonevaraukset - tiedotus - lukukausimaksujen laskutus ja valvonta Muu henkilökunta Topias Makkonen, iltavahtimestari / Eetu Rintala, iltavahtimestari / Opettajat Opettajien taukotila sijaitsee pohjakerroksessa.

6 Valokopiointi Kopiokone sijaitsee vahtimestarin huoneessa. Opettajat saavat omat henkilökohtaiset koodinsa kopiointia varten. Oppilaat eivät kopioi opiston koneella. Sisäinen tiedotus Opistossa ilmestyy tiedotuslehti. Siinä kerrotaan tulevista tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä. Lehti toimii myös opettajien ja vanhempien välisenä kanavana. Vapaaoppilaspaikat Opistolla on mahdollisuus myöntää vapautus tai helpotusta lukukausimaksujen maksamisesta. Hakemuskaavakkeita saa kansliasta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille ei myönnetä vapaaoppilaspaikkaa. Lukuvuoden aikataulu Kevätlukukausi (ensimmäinen opetuspäivä on 9.1.) KEVÄT 2012 Kevätlukukausi Urheiluloma Pääsiäisloma Vappupäivä ti Helatorstai

7 OPPILAAN INFOA Opettajat Musiikkiopistossa on sekä vakituisia opettajia, ns. toimenhaltijoita että tuntiopettajia. Toimenhaltijoiden tehtävänä on suunnitella yhdessä rehtorin kanssa opiston lukuvuosien aikana toteutettava opintosuunnitelmaa. Toimenhaltijat vastaavat yleensä erilaisten projektien toteuttamisesta. Tuntiopettajat on palkattu pitämään yleensä vuosittain vaihtuvan määrän tunteja. Heidän velvollisuuksiinsa kuuluvat tuntien kulkuun liittyvät asiat ja omien oppilaiden opintojen suunnittelu. Oppitunnit Oppitunnit pidetään yleensä oman opettajan kanssa sovitun lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestys muodostuu niistä tunneista, mitä oppilaan opintosuunnitelmaan kuuluu. Opintosuunnitelman laatimisesta vastaa solistisen aineen opettaja. Oppitunneille tullaan niin hyvissä ajoin, että tunti voi alkaa aikataulun mukaisesti. Oppilaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on mukanaan tarvittavat välineet tuntia varten. Poissaoloista ilmoitetaan omalle opettajalle hyvissä ajoin. Vain, jos opettajaa ei tavoiteta, ilmoitus annetaan kansliaan. Oppilaan peruuttamaa tuntia ei korvata. Esiintymiset Tasosuoritukset Oppilaat esiintyvät säännöllisesti musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa opistolla ja sen ulkopuolella. Esiintyminen on osa opiskelua ja enemmänkin oppilaan oikeus kuin velvollisuus. Jos oppilas esiintyy muualla kuin opiston tilaisuuksissa, toivomme hänen neuvottelevan asiasta opettajansa kanssa. Opinto-ohjelmaan kuuluvan ohjelmiston esittämisestä päättää opettaja. Oppilas noudattaa opiskelussaan Opetushallituksen määräyksiä tasosuorituksista. Opiston oma opetussuunnitelma määrää yksityiskohtaisesti tasosuoritusten suoritusaikataulun ja tavoitteet. Tasosuoritusvaatimukset noudattavat Suomen musiikkioppilaitosten liiton suosituksia. Kaikki em. asiakirjoja saa opettajilta ja kansliasta. Tasosuoritus on jaettu perustasoon ja musiikkiopistotasoon. Perustasoja on kolme ja opistotasoja yksi. Kaikkiin tasoihin kuuluvat oleellisena osana sekä musiikin perusteet (teoria- ja historiaopinnot), solistiset opinnot että yhteissoitto. Täten oppilas käy opistolla useita kertoja viikossa. Todistukset Luokkavaraukset Luokkien siisteys Poissaolot Oppilas saa suoritetuista tasosuorituksista merkinnän oppilaskortistoon ja omaan kansioonsa. Kun kaikki perustason suoritukset on tehty, saa oppilas Perustason päättötodistuksen. Suoritettuaan kaikki opistotason tasosuoritukset hän saa Opistotason päättötodistuksen. Luokkavarauksia hoitaa kanslisti. Koska luokkatilat ovat erittäin varattuja, oppilaat saavat huoneita harjoittelua varten vain, mikäli opetus sen sallii. Luokkien siisteys lisää kaikkien viihtyvyyttä. Oppilaan tulee huolehtia siitä, ettei luokkiin jää ylimääräisiä tavaroita. Nuottitelineitä ei saa siirtää luokasta toiseen. Opettajan sairastuttua hän on velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta oppilaalle. Mikäli oppilasta ei tavoiteta, ilmoitus on luokkahuoneen ovella. Opettaja voi olla pois korvaamatta tuntia yhden kerran lukukautta kohti. Tunti korvataan oppilaalle yhteisenä konserttikäyntinä tms. Jos oppilas on poissa tunnilta minkä tahansa syyn takia, opisto ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä tuntia. Mikäli oppilaan runsas sairastelu aiheuttaa suuria poissaolomääriä päättää rehtori korvausmenettelystä lääkärintodistusta vastaan.

8 IHANAT ORKESTERILAISET! Kevät 2012 tuo mukanaan mahtavaa ja iloista yhteissoittoa. Torstaista 2.2 alkaen kaksi orkesteriamme yhdistyy Uudeksi ja Upeaksi Orkesteriksi!! Starat ja Intro yhdistetään yhdeksi, ja kokoonpanoltaan suuremmaksi orkesteriksi. Tämä yhdistäminen tuo mukanaan hieman uusia aikatauluja, joten lukekaa kotona aikataulu tarkoin, ja laittakaa se kotona esille, niin että voitte tarkistaa helposti oman aikataulunne joka viikko! Sana TUTTI tarkoittaa KAIKKIA SOITTAJIA! Laittakaa jokainen ylös itsellenne myös ajankohta jolloin pääsemme kaikki orkesterin viikonloppuleirille Kuntokallioon. Tästä tulee lähempänä sitten lisää infoa! Muistutan vielä, että orkesteriharjoituksiin saavutaan ajoissa. Harjoituksissa on oltava mukana soittimen ja reippaan mielen lisäksi nuotit kansiossa sekä kynä ja kumi. Mikäli olette sairaana tai matkoilla toivon, että ilmoitatte tästä minulle tekstiviestillä ennen harjoituksia. Kevään aikataulua: TO TO 2.2 TO 9.2 TO 16.2 TO 23.2 TO 1.3 kello 16 STARAT kello INTRO kello 16 KAIKKI SELLISTIT kello TUTTI kello KAIKKI VIULISTIT kello 16 KAIKKI ALTISTIT kello TUTTI kello KAIKKI VIULISTIT kello 16 KAIKKI SELLISTIT kello TUTTI kello KAIKKI ALTISTIT HIIHTOLOMA, EI HARJOITUSTA kello 16 KAIKKI VIULISTIT kello TUTTI Julistan myös avatuksi Uuden Orkesterin NIMIKILPAILUn! Voittajanimen keksijälle luvassa palkinto! Iloisin terveisin, Laura Saari, puh

9 MUSIIKIN PERUSTEIDEN KESÄKURSSIT MUSIIKKIOPISTOLLA Musiikin perusteet 2- intensiivikurssi: klo 11-12, Lauttasaaren musiikkiopistolla järjestetään ma-pe musiikin perusteiden 2- tason intensiivikesäkurssi. Opetusta on 2x45 minuuttia viiden päivän ajan ja kurssin lopuksi perjantaina oppilaat tekevät kurssin loppukokeen. Kurssi sopii oppilaille, joiden aikaisemmat teoriaopinnot ovat sujuneet hyvin ja jotka haluavat edetä nopeammin opinnoissaan sekä niille, jotka haluavat täydentää kurssisuorituksensa valmiiksi. Kurssimaksu 150 eur. Musiikin perusteet 3- intensiivikurssi: , Lauttasaaren musiikkiopistolla järjestetään ma-la musiikin perusteiden 3- tason intensiivikesäkurssi. Opetusta on maanantaista perjantaihin 2x60 minuuttia ja lopuksi lauantaina 9.6 oppilaat tekevät kurssin loppukokeen. Kurssi sopii oppilaille, joiden aikaisemmat teoriaopinnot ovat sujuneet hyvin ja jotka haluavat edetä nopeammin opinnoissaan sekä niille, jotka haluavat täydentää kurssisuorituksensa valmiiksi. (lauantain loppukoe kestää suunnilleen 90 min.) Kurssimaksu 150 eur. Sävellys/sovitus-kurssi: Sävellys/sovitus-kurssi on ryhmämuotoista opetusta (maksimissaan noin 4-5 hengen ryhmässä), jossa työstetään pieniä sävellyksiä/sovituksia erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla tehtävänannoilla. Tunneilla tutustutaan hieman sävellyksen perustekniikoihin, mutta tärkeintä on oma tekeminen ja sävellysten yhdessä kehittäminen oppilaiden oman mielenkiinnon mukaan. Sävellys/sovitus-kurssi järjestetään Lauttasaaren musiikkiopistolla ma-pe ja opetusta on 90 minuuttia päivässä. Kurssimaksu 150 eur. Opettajana Mari Sainio Ilmoittautumiset kansliaan

10 TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2012 TI KLO JOHAN VON SCHANTZIN PIANOILTA KE 1.2. KLO KESKIVIIKKOSOITTAJAISET KE 8.2. KLO HELMIKUUN ILTASOITTO KE KLO YSTÄVÄNPÄIVÄKONSERTTI MA PE H I I H T O L O M A LA 3.3. KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTKONSERTTI KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTKONSERTTI TI 6.3. KLO TARMONPÄIVÄNKONSERTTI PE 9.3. KLO PIANISTIEN KEVÄTSOITTAJAISET (TARU MYÖHÄNEN-MÄKELÄN OPPILAAT) KE KLO MAALISMATINEA KE KLO KESKIVIIKON KEVYET SÄVELET PE KLO PERJANTAIMATINEA PE KLO KITARISTIEN KEVÄTKONSERTTI (NELLI NIEMISEN / MATTI RIUTAMAAN OPPILAAT) SU KLO RISTO-MATTI MARININ PIANOKONSERTTI TI KLO KITARISTIEN KEVÄTKONSERTTI (KATRI AUTION OPPILAAT) KE KLO HUILISTIEN KEVÄTKONSERTTI (MAIJA MÄKELÄISEN OPPILAAT) TO KLO SOITINESITTELYKONSERTTI PE KLO PIANISTIEN KEVÄTKONSERTTI (VIRVA GARAMIN JA JUSSI PERNUN OPPILAAT) KE 2.5. KLO KITARISTIEN KEVÄTKONSERTTI (JUUSO NIEMISEN OPPILAAT) PE 4.5. KLO ALTTOVIULISTIEN JA VIULISTIEN KEVÄTKONSERTTI (HANNA TYRVÄISEN OPPILAAT) TI 8.5. KLO ORKESTEREIDEN KEVÄTSOITTO LAUTTASAAREN KIRKOSSA TI 8.5. KLO PIANISTIEN KEVÄTKONSERTTI (LEENA KOTKAVUOREN OPPILAAT) KE 9.5. KLO EUROOPPA-PÄIVÄN KONSERTTI PE KLO VIULISTIEN KEVÄTKONSERTTI (SUSANNA ARMISEN OPPILAAT) MA KLO SELLISTIEN KEVÄTKONSERTTI (LAURA SAAREN OPPILAAT) TI KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTJUHLAT LAUTTASAAREN KIRKOSSA KLO MUSKARILAISTEN KEVÄTJUHLAT LAUTTASAAREN KIRKOSSA KE KLO LAULAJIEN KEVÄTKONSERTTI (DAGMAR RANNAKIN JA CHARLOTTA SEVÓNIN OPPILAAT) MA KLO PIANISTIEN KEVÄTKONSERTTI (TARU MYÖHÄNEN-MÄKELÄN OPPILAAT) TI KLO MUSIIKKIOPISTON KEVÄTJUHLA LAUTTASAAREN KIRKOSSA PE KLO PUHALTAJIEN KEVÄTSOITTO KAIKKI TILAISUUDET OVAT MUSIIKKIOPISTOLLA MIRJAM HELIN SALISSA MYLLYKALLIONTIE 3, JOS EI TOISIN MAINITA. T E R V E T U L O A!

11 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKKITALOSSA Helsingin kaupunginorkesteri on tarjonnut Helsingin musiikkioppilaitoksille mahdollisuuden pitää konsertteja Musiikkitalon lämpiössä ennen omien konserttiensa alkua. Konsertit ovat klo ja niihin on yleisölle vapaa pääsy. Esiintyjät saavat palkkioksi liput illan konserttiin. Lauttasaaren musiikkiopiston oppilaat esiintyvät seuraavasti: To viulistit Anniina Saari, Sofia Kangas ja Alma Uimonen Ke puhallinsoittajat Pe 4.5. pianistit Trio La Rue LAUTTASAAREN KIRKOSSA Lauttasaaren musiikkiopiston nykyisistä ja entisistä opettajista koostuva Trio La Rue konsertoi jälleen Lauttasaaren kirkossa ti klo 19. Triossa soittavat Virva Garam, piano, Susanna Arminen, viulu ja Markus Pelli, sello. Ohjelmassa on Beethovenin trio op 1 nro 1, sekä syksyllä 2011 kantaesityksensä saanut Kai Niemisen teos In der Winterzeit.. Konserttiin on vapaa pääsy. TERVETULOA KONSERTTEIHIN! SOITINKARNEVAALI LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTOLLA to KLO Mirjam Helin -sali Konsertin jälkeen on mahdollisuus tutustua soittimiin. T E R V E T U L O A! MUSIIKKIOPISTON PÄÄSYKOKEET PIDETÄÄN ILMOITTAUTUMISET 16.4 ALKAEN PUHELIMITSE , MA-TO KLO (SAMALLA SAAT PÄÄSYKOEAJAN)

12 MUSIIKKILEIKKIKOULUN KEVÄTMUISTIO Talviloma: Viikolla 8 ( ) muskarilaiset talvilomailevat. Hienoja hiihtokelejä! Lauantaina lauletaan! Tervetuloa 3.3. musiikkiopistolle koko perheen voimin laulamaan ja leikkimään muskariopettajien johdolla. Klo alle 3-vuotiaat Klo yli 3-vuotiaat Tilaisuus kestää n. 30 min. Jos perheessä on sekä alle- että yli 3-vuotiaita muskarilaisia, voitte valita sopivamman ajan. Pääsiäisloma: Muskarissa vietetään pääsiäislomaa kiirastorstaista 5.4. keskiviikkoon Soitinesittelykonsertti: torstaina klo pidetään musiikkiopistolla soitinesittely-konsertti. Tilaisuus on suunnattu erityisesti soitinopintoja suunnitteleville 5-7-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Konsertin jälkeen on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin ja tavata soitonopettajia. Kevätjuhlat: Yli 3-vuotiaiden muskarilaisten kevätjuhlaa vietetään Lauttasaaren kirkon seurakuntasalissa tiistaina klo ja Juhlan ryhmäjaot ilmoitetaan lähempänä. Perheryhmien kevätjuhlatunnit: Tiistain klo ryhmä: maanantaina klo Tiistain klo ryhmä: maanantaina klo Keskiviikon klo ryhmä: keskiviikkona klo Torstain aamupäiväryhmät: perjantaina klo Perjantain aamupäiväryhmät: perjantaina klo Kevätlukukausi päättyy kevätjuhliin. Jatko-ilmoittautumisia muskariin syksylle 2012 voi tehdä huhti- ja toukokuussa. Aurinkoista kevättä toivottavat Riikka ja Anna!

13 KANSLIAN POSTIA KONSERTTIKORTIT Kevään konsertti-illat ovat taas alkaneet. Muistakaa käyttää ahkerasti konserttikortteja. Opiston ulkopuolisista konserteista, baleteista ja musikaaleista saat myös leimoja korttiisi pääsylippua vastaan. Lisää kortteja saa kansliasta tai iltavahtimestarilta. Kevätjuhlassa arvotaan lahjakortteja konserttikorttinsa palauttaneiden kesken. VÄLIPALAKIOSKI Opiston välipalakioski toimii taas entiseen tapaansa. Pullaa ja mehua voi ostaa soittotuntia odotellessa. MUISTATHAN AINA MAKSAA OSTOKSESI JA LAITTAA ROSKAT ROSKAKORIIN!! SOITTIMIEN SÄILYTYS Soittimet, jotka tuodaan opistolle aamulla tai edellisenä iltana soittotunteja varten, voi jättää iltavahtimestarin huoneeseen tätä tarkoitusta varten järjestettyyn hyllyyn. Soittimissa tulee AINA olla oppilaan nimi ja osoite. Soittimien säilytys hyllyssä on omistajan omalla vastuulla. OSOITE JA PUHELINTIEDOT Jos vanhempien / oppilaan osoite tai puhelinnumero muuttuu, ilmoittakaa muutoksesta mahdollisimman pian kansliaan, että yhteydenpito sujuu mutkattomasti. Katille kansliaan voi myös ilmoittaa oppilaan / vanhempien sähköpostiosoitteen. KANSLIA Kati Ukkonen puh Musiikkiopiston kotisivuja voi lueskella osoitteessa

14 TERVETULOA LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYKSEN JÄSENEKSI! Lauttasaaren musiikkiopiston ylläpitäjä on Lauttasaaren musiikkiopistonkannatusyhdistys ry. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa asiasta kiinnostunut, mutta erityisesti toivotamme tervetulleeksi opiston musiikkileikkikoululaisten ja varsinaisten opiskelijoiden vanhemmat. Kannatusyhdistyksen vuosijäsenmaksu on 30 euroa ja ainaisjäsenmaksu 90 euroa. Musiikkiopiston kannatusjäsenet ovat hyvällä asialla tukemassa ja kannustamassa lapsia kehittävässä harrastuksessa. Jäsenmaksun voi maksaa tilille: Nordea FI Lauttasaaren musiikkiopisto Viite: nimi / jäsenmaksu TULE SINÄKIN TUKEMAAN!

15 MUSIIKKIOPISTOLLA TAVATAAN! LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO MYLLYKALLIONTIE HELSINKI puh / kanslia fax puh / rehtori

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille 1 AKSENTTI 1/2009-2010 19.8.2009 Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille AKSENTTI on Helsingin Konservatorion tiedotuslehti, joka ilmestyy tiistaisin noin joka toinen viikko..

Lisätiedot

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna!

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna! Opiston yhteystiedot: Jussi Rainion tie 5 B 42700 Keuruu puh 040 178 4085 (toimisto, opistosihteeri Päivi Tastula. Parhaiten toimistolta tavoittaa klo 9-15 välisenä aikana) puh 0400 355876 (va. rehtori

Lisätiedot

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ:

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Espoon musiikkiopiston tiedotuslehti MAALISKUU 2011 MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 TPO-päivä 4-5 Yleistä 6 Konsertteja 7 Jatkoilmoitukset 8-9 Sivuaineasiaa 10 Mitä muskarin jälkeen 11-13

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/11-12

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/11-12 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/11-12 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/11-12 Kanslia tiedottaa... Rehtorin palsta... Käpylän soittajia kilpailuissa... 3 3 4 Sara Karjalainen

Lisätiedot

AKSENTTI 7/2009-2010 12.1.2010. Helsingin Konservatorion tiedotuslehti myös Internetissä www.konservatorio.fi > Lukuvuosi > Aksentti

AKSENTTI 7/2009-2010 12.1.2010. Helsingin Konservatorion tiedotuslehti myös Internetissä www.konservatorio.fi > Lukuvuosi > Aksentti 1 AKSENTTI 7/2009-2010 12.1.2010 Helsingin Konservatorion tiedotuslehti myös Internetissä www.konservatorio.fi > Lukuvuosi > Aksentti Aksentti nro 7 sisältö 2 Aksentin ilmestyminen 3 Opettajat vaihdossa

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vanhempien A Vantaan seudun steinerkoulu B C Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vantaan seudun steinerkoulu Yhteydet: Satakielentie 5, 01450 VANTAA Puhelin (09) 8386 480 Fax (09) 8386 4814

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUVUOSI BALETTIOPPILAITOKSEN HALLINTO JA TOIMISTO

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUVUOSI BALETTIOPPILAITOKSEN HALLINTO JA TOIMISTO 1 BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUVUOSI Syyslukukausi 2015 Opetus alkaa vk 32 ma 3.8.2015 Opetus päättyy vk 51 la 19.12.2015 Syyslomalla ma 12.10. su 18.10.2015 ei ole tunteja. Pyhäinpäivä la 31.10.2015 on vapaapäivä.

Lisätiedot

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 Tervetuloa opiskelemaan TYA-oppilaitokset on Turun Aikuisopetuskeskus Oy:n ja M.S.F-oppilaitos Oy:n muodostama koulutusyhteenliittymä, joka järjestää sosiaali-,

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Laulukaupunki klo 9.15 ja klo 10.30 Mukana Tumppu- Tiikeri. Ennakkoilmoittautuminen leenaertem@hotmail.com.

Laulukaupunki klo 9.15 ja klo 10.30 Mukana Tumppu- Tiikeri. Ennakkoilmoittautuminen leenaertem@hotmail.com. Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4 / 2014 kaupunkitiedote www.salo.fi 4/2014 31.3-4.4.2014 Kansalaisopisto Kansalaisopiston ryhmien näyttelyitä ja esityksiä kevätkaudella : TPO teatteritaiteen Peppi

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

Kapula. Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/05-06

Kapula. Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/05-06 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/05-06 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/05-06 Kanslia tiedottaa... Rehtorin palsta... Tiukula- talo täynnä mahdollisuuksia... Laura Sallinen

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste Lukuvuositiedote 2013-2014 Klaukkalan yläaste Toivotamme kaikki Klaukkalan yläasteen vanhat ja uudet oppilaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen 2013-2014. Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimpiä

Lisätiedot

Infotilaisuus kevään oppilasvalinnoista torstaina, 12.5.klo 18 musiikkiopistolla. Tervetuloa!

Infotilaisuus kevään oppilasvalinnoista torstaina, 12.5.klo 18 musiikkiopistolla. Tervetuloa! Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/10-11 Infotilaisuus kevään oppilasvalinnoista torstaina, 12.5.klo 18 musiikkiopistolla. Tervetuloa! Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/10-11 Kanslia

Lisätiedot