Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta"

Transkriptio

1 SELVITYS 1 (13) Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta Hannu Nuolivirta Turvatekniikan keskus Joulukuu 2004

2 SELVITYS 2 (13) Otsikko Johdanto Selvityksen tekotapa ja aineisto Tulokset pelastusviranomaisten suorittamista arvioinneista Paloilmoittimien luotettavuuden arviointi Paloilmoittimien kunnossapidon arviointi Tulokset tarkastuslaitosten arvioinneista Paloilmoittimien toimintakunto Paloilmoittimien luotettava toiminta Paloilmoittimien kunnossapitotoimet Paloilmoittimien määräaikaistarkastuksista huolehtiminen Tarkastuslaitosten arvio kunnossapidon merkityksestä Tulokset TUKESin asennusliikkeiden valvontatyössä havaituista arvioinneista Yhteenveto sekä johtopäätökset Liite 1 Pelastusviranomaisten Selvitys paloilmoittimien kunnossapidosta Liite 2 TARKASTUSLAITOSTEN SELVITYS PALOILMOITTIMIEN TOIMINTAKUNNOSTA JA KÄYTÖSTÄ...13

3 SELVITYS 3 (13) 1. Johdanto Tämän paloilmoittimien luotettavuutta ja niiden käyttöä kiinteistöissä koskevan selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa paloilmoittimien toimintakuntoa käytössä olevassa rakennuskannassa, sekä selvittää mihin toimenpiteisiin kiinteistön haltijat ovat ryhtyneet huolehtiakseen pelastuslain 22 kiinteistön haltijaa koskevasta velvoitteesta koskien paloilmoittimien toimintakuntoa sekä niiden asianmukaista huolto- ja tarkastustoimintaa. Selvitys on tehty sisäasiainministeriön ja TUKESin välillä keväällä 2004 käydyn keskustelun perusteella. 2. Selvityksen tekotapa ja aineisto Selvitys tehtiin syksyn 2004 aikana satunnaisesti valituissa kohteissa yhden viikon aikana. Selvityksen tekoon ja kiinteistössä tapahtuviin arviointeihin osallistuivat paloilmoittimien tarkastuslaitokset, sekä Helsingin Pelastuslaitos. Tarkastuslaitosten (Alarm Control Alco Oy sekä Fimtekno Oy) tekemä kartoitustyö suoritettiin tilattujen määräaikaistarkastusten yhteydessä TUKESin laatimaa kartoituslomaketta käyttäen. Kartoitus koski koko maata. Helsingin Pelastuslaitoksen Helsingissä suorittama kartoitus tehtiin käyttäen erityistä kartoituslomaketta, jonka TUKES on laatinut lakisääteistä palotarkastusta tarkoitusta varten. 3. Tulokset pelastusviranomaisten suorittamista arvioinneista 3.1. Paloilmoittimien luotettavuuden arviointi Tarkastelun alaisia, kiinteistöihin sijoitettuja paloilmoitinlaitteistoja oli yhteensä 24. Selvitykset tehtiin kohteissa, jotka olivat olleet käytössä, mutta niiden käyttöikää ei erikseen otettu huomioon. Kartoitustyö tehtiin lokakuussa Liitteessä 1 on esitetty lopputulokset tehdystä kartoituksesta. Tuloksista on nähtävissä, että pelastusviranomaisten suorittamassa arvioinnissa valtaosa, eli n. 80 paloilmoittimista on edelleen kiinteistön käyttötarkoitukseen soveltuvia ja vastaavat näin paloilmoittimille rakentamisajankohtana asetettuja vaatimuksia.

4 SELVITYS 4 (13) Edelleen pääosa paloilmoittimista, eli n. 63, on käytettävissä olleen tiedon perusteella toiminut luotettavasti aiheuttamatta yhtään erheellistä paloilmoitusta tarkasteluvuoden aikana. Paloilmoittimen sopivuus kiint. käyttötarkoitukseen Onko paloilmoitin aiheuttanut erheellisiä paloilmoituksia Kyllä Ei Kyllä Ei Erheellisiä paloilmoituksia oli hätäkeskukseen välittyneistä 43 paloilmoitustapahtumasta aiheutunut 9 eri paloilmoittimesta. Suurin osa näistä paloilmoituksista eli 87 oli kartoituksen mukaan tullut 4 paloilmoittimesta, joista 2 oli pelkästään aiheuttanut 22 erheellistä paloilmoitusta. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytty hälytysten estämiseksi Kyllä Ei Kartoituksessa kävi lisäksi ilmi, että vain 32 niistä kiinteistöistä, joissa erheellisiä paloilmoituksia oli ilmennyt, oli ryhtynyt joihinkin korjaaviin toimenpiteisiin vastaavien erheellisten paloilmoitusten estämiseksi jatkossa. Tehtyjen toimenpiteiden riittävyyden arviointia sekä vaikutusta paloilmoittimien toimintaan ei kartoituksessa tehty eikä sitä ole tuloksista myöskään todettavissa Paloilmoittimien kunnossapidon arviointi Kartoituksesta ilmeni, että kiinteistön haltijat olivat pääsääntöisesti (92 ) huolehtineet säädösten edellyttämän paloilmoittimen hoitajan nimeämisestä. Nimetyn hoitajan tai hoitajaksi nimetyn liikkeen edustajan perehdytyksestä tehtäviin oli tehtyjen arviointien perusteella myös pääosin huolehdittu. Kartoituksessa 63 kiinteistön haltijoista oli huolehtinut paloilmoittimien kunnossapito-ohjelmien laatimisesta. Niissä kohteissa joissa kunnossapito-ohjelma oli todennettavissa, oli 71 tehtäviin nimetyistä hoitajista myös toiminut laaditun kunnossapitoohjelman mukaisesti.

5 SELVITYS 5 (13) Tarvittavien määräaikaistarkastusten tilaamisesta oli huolehtinut 80 kiinteistöistä. Myös tarkastuksissa havaituista puutteellisuuksista oli valtaosin huolehdittu, sillä vain 20 puutteellisuuksista oli toimenpiteitä, jotka olivat edelleen suorittamatta. Paloilmoittimen käyttö ja hoito. Käyttöpäiväkirjaa täytetty Kuukausitesteistä huolehdittu Laitteistolla koulutettu hoitaja Tarkastusten puutteista huol Määräaikaistarkastuksista huol Kunossapito-ohjelmasta huol Kunnossapito-ohjelma laadittu Kartoituksessa todettiin vain kunnossapito-ohjelmien olemassaolo. Arvioinnissa ei kiinnitetty huomiota tehtyjen kunnossapito-ohjelmien asianmukaisuuteen, sisältöön eikä tehtyjen huoltotoimenpiteiden vaikutukseen paloilmoittimen luotettavaan toimintaan. Kolme eniten paloilmoituksia aiheuttanut paloilmoitinta olivat sellaisia, joilla ei ollut laadittuna myöskään kunnossapito-ohjelmaa, vaikka laitteiston hoitaja olikin niihin asianmukaisesti nimetty. Liitteessä 1 on esitetty kartoituksen tulokset taulukkona. 4. Tulokset tarkastuslaitosten arvioinneista Tarkastuslaitosten arvioinnit tehtiin elokuun lopussa tarkastuslaitosten suorittamien määräaikaistarkastusten yhteydessä. Arviointi tehtiin yhden viikon aikana.. Liitteessä 2 on esitetty yhteenvetotaulukko kiinteistöissä suoritetuista paloilmoittimien toimintakuntoisuuden arvioinneista sekä yhteenveto saaduista tuloksista Paloilmoittimien toimintakunto Arvioinneissaan myös tarkastuslaitosten tarkastajat ovat todenneet paloilmoittimien pääsääntöisesti edelleen täyttävän niille rakentamisajankohtana asetetut vaatimuk-

6 SELVITYS 6 (13) set. Tutkituissa kohteissa paloilmoittimien onkin todettu edelleen olevan rakennuksen käyttötarkoitukseen hyvin soveltuvia. Hälytystiedon paikannettavuudessa on ollut puutteita, mutta ei kuitenkaan merkittävässä määrin. Vajaassa 10 kohteista on suoritetuissa tarkastuksissa kuitenkin todettu toiminnallisia puutteita. Yhdessä paloilmoittimessa on myös hätäkeskusyhteyden toimivuudessa havaittu toimimattomuutta. Paloilmoittimen rakenne vaatimusten mukainen Onko hälytystiedot paikannettavissa Välittyykö hälytystiedot hätäkeskukseen Toimintakuntoisuus käyttötarkoitukseen Sopivuus käyttötarkoitukseen Toiminta KYLLÄ EI Paloilmoittimien luotettava toiminta Suurin osa eli n. 70 tutkituista paloilmoittimista on toiminut luotettavasti tarkoitetulla tavalla aiheuttamatta yhtään erheellistä paloilmoitusta. Jäljelle jääneet paloilmoittimet olivat tutkimuksessa aiheuttaneet 38 erheellistä paloilmoitusta. Näistä erheellisistä paloilmoituksista olisi tarkastajien arvioiden mukaisesti 50 ollut estettävissä kiinteistön tai paloilmoittimen hoitajaksi nimetyn henkilön ennakolta suorittamien toimenpiteiden vaikutuksena. Paloilmoittimen toimintaa kuvaavassa kaavioissa siniset pylväät osoittavat, että asioista on huolehdittu punaisen esittäessä päinvastaista. Hälytystiedot olivat kaikissa tapauksissa kirjattu paloilmoittimen päiväkirjaan ja ne olivat sieltä todennettavissa. Noin 75 kiinteistöistä oli myös ryhtynyt tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin erheellisten paloilmoitusten estämiseksi ennakolta.

7 SELVITYS 7 (13) Pelastusviranomainen antanut toimintaohjeita Korjaavat toimenpiteet hälytysten estämiseksi Onko hälytystiedot kirjattu päiväkirjaan Hälytykset ennakkotoimenpitein estettävissä Hälytysten määrä viimeisen vuoden aikana Luotettava toiminta, erheellisiä paloilmoituksia Myös 45 kohteista pelastusviranomaiset olivat puuttuneet kiinteistön erheellisiin paloilmoituksiin ja niiden syntymekanismeihin ja antaneet tarvittavia toimintaohjeita sekä korjauskehotuksia Paloilmoittimien kunnossapitotoimet Tutkituista kohteista on 45 paloilmoittimista laadittu säädösten edellyttämä kunnossapito-ohjelma. Laadituissa kunnossapito-ohjelmissa todettiin kuitenkin olevan merkittäviä puutteita, eikä erityisen hyviä ja tarkoituksen mukaisia kunnossapitoohjelmia tullut tarkastuslaitosten suorittamassa arviossa esille. Laadittuja kunnossapito-ohjelmia myös noudatettiin kiinteistöissä vaihtelevasti. Sen sijaan kiinteistön haltijat olivat kaikissa kohteissa nimenneet säädösten edellyttämän paloilmoittimen hoitajan ja huolehtineet myöskin hoitajan perehdytyksestä tehtäviinsä. Kunnossapito-ohjelma laadittu Hoitajana kiinteistön ulkopuoleinen taho Asianmukaisesti koulutettu hoitaja Päiväkirjaan tehty muut merkinnät Piväkirjassa merkinnät palotarkastuksista Tarvittavista paloilmoittimen päiväkirjamerkinnöistä nimetyt hoitajat olivat huolehtineet lähes poikkeuksetta, ja tarvittavat tiedot olivat niistä todennettavissa. Päiväkirjoista oli myös todennettavissa pelastusviranomaisen merkinnät kyseisessä kiinteistössä tehdyistä palotarkastuksista. Merkinnät löytyivät n. 70 kohteista.

8 SELVITYS 8 (13) Ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin ja huoltosopimuksiin alan huoltoliikkeiden kanssa on ryhtynyt yli puolet kiinteistöistä Laitteella huoltosopimus, huollosta huollettu kyllä Ei 4.4. Paloilmoittimien määräaikaistarkastuksista huolehtiminen Tehdyn kartoituksen perusteella kiinteistön haltijat olivat huolehtineet tarvittavien paloilmoittimien varmennus- ja määräaikaistarkastusten teettämisestä. Myös tarkastuksissa havaituista puutteellisuuksista oli pääosin huolehdittu. Tarkastuksissa havaitut puutteet poistettu Varmennustarkastuksista huolehdittu Muutostöistä käyttöönottotarkastuspöytäkirjat Muutostyöt tehty säädösten mukaisesti Ei kyllä Määräaikaistarkastuksista huolehdittu Tarkastuspöytäkirjoja ei kuitenkaan ollut tarkastajien käytettävissä. Osassa n. 30 kiinteistöissä tehdyissä muutos- ja laajennustöistä ei aina ollut toimittu säädösten edellyttämällä tavalla. Tarkastajien käytössä ei ollut paloilmoitinliikkeen laatimia käyttöönottopöytäkirjoja. Kartoituksessa ei selvinnyt, eikö pöytäkirjoja ollut saatavissa, vai eikö käyttöönottotarkastuksia ollut tehty, vai eivätkö paloilmoitinliikkeet olleet luovuttaneet niitä. Huoltosopimuksia tai muita ennakoivia huoltotoimenpiteitä oli kartoituksen perusteella tehty vain 63 kiinteistöjen paloilmoittimista.

9 SELVITYS 9 (13) 4.5. Tarkastuslaitosten arvio kunnossapidon merkityksestä Tarkastelun alaisista paloilmoitinkohteista satujen tulosten perusteella tarkastajat arvioivat paloilmoittimien toimivan tyydyttävästi tai melko hyvin. Paloilmoittimiin tehdyillä kunnossapitotoimilla tarkastajat arvioissaan totesivat olevan kohtalaisen suuri merkitys. Samalla kunnossapitotoimien sisällöstä tehdyistä arvioinneista kävi ilmi ohjelmien heikohko taso ja myös niiden noudattamisessa oli puutteita. 5. Tulokset TUKESin asennusliikkeiden valvontatyössä havaituista arvioinneista. TUKESin valvontatoimet eivät suoranaisesti ulotu kiinteistöihin sijoitettujen paloilmoittimien käyttöön ja kunnossapitoon. Tämän työn tekevät pelastusviranomaiset. TUKESin valvontatoimenpiteet pelastustoimen laitteiden osalta kohdistuvat tuotevalvonnan lisäksi asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvontaan. Osittain valvontatyö tapahtuu myös kohteissa, joihin on sijoitettu paloilmoittimia. TUKESin havainnot perustuvat vuosien aikana tehtyyn valvontaan. Seuraavassa lyhyt yhteenveto kiinteistön paloilmoittimien käytöstä: Uusien, valmistuvassa olevien paloilmoittimien kunnossapito-ohjelmien laadinnan on usein aloittanut ko. paloilmoittimen asennuksesta vastaava paloilmoitinliike. Kunnossapito-ohjelma on kuitenkin siinä vaiheessa vielä hyvin puutteellinen sisältäen teknisten tietojen ja toteutukseen osallistuvien tahojen esittelyn lisäksi vain laitteiston hoitoon ja huoltoon liittyvää, laitteen mukana toimitettua materiaalia. Kaikki paloilmoittimen asianmukaiseen käyttöön liittyvä jää kiinteistön haltijan tehtäväksi, kuten säädöksetkin edellyttävät. Käytössä olevaan rakennuskantaan tehtyjen valvontakäyntien perusteella ei paloilmoittimen käyttöön liittyviä havaintoja ole järjestelmällisesti tilastoitu, mutta arviot kunnossapito-ohjelmista vastaavat oleellisilta osin pelastusviranomaisten sekä tarkastuslaitosten suorittamaa, edellä esitettyjä lopputuloksia. TUKESin suorittamassa valvonnassa on tullut esille, että laaditut kunnossapitoohjelmat ovat usein hyvinkin puutteellisia, joten niiden laatimiseen ja sen kautta kunnossapito-ohjelman asianmukaisuuteen ei ole kiinnitetty riittävässä määrin huomiota. Usein on ollut nähtävissä, että paloilmoittimen toimintakunnosta huolehtiminen rajoittuu kuukausitestien suorittamiseen. Asianmukainen, ennakoiva huoltotoiminta on usein laiminlyöty kokonaan ja toimiin ryhdytään vasta tarkastuslaitosten tai pelastusviranomaisten huomautuksesta. Tältä osin on tilanne kuitenkin vähitellen paranemassa paloilmoitinliikkeiden osin aktiivisen huoltotyökampanjoinnin seurauksena. Valvonnassa on todettu, että asianmukaisella ja määrävälein tehdyillä huoltotoimenpiteillä on oleellinen merkitys paloilmoittimien häiriöttömään ja luotettavaan toimin-

10 SELVITYS 10 (13) taan. Näihin huoltotoimenpiteisiin tulisi kuulua keskuslaitteiston testaamisen lisäksi valvontaa suorittavien ilmaisimien toimintakuntoisuuden ja herkkyyden arviointi, tarvittaessa myös ilmaisimien puhdistus tai vaihto ja koko järjestelmän päivitys, Nimettyjen paloilmoittimien hoitajien perehdytystä ja osaamista ei valvonnassa ole voitu todeta, koska hoitajaksi nimetyn liikkeen henkilöä ei ole ollut valvonnassa tavattavissa. Kiinteistöistä nimetyn erillisen henkilön on voitu todeta pääsääntöisesti perehtyneen tehtäviinsä. 6. Yhteenveto sekä johtopäätökset Sekä pelastusviranomaisten, että tarkastuslaitosten suorittama arviointityö tehtiin suppealla, alle 30 paloilmoittimen otannalla paloilmoittimien kokonaismäärään (n.14000) nähden. Pelastusviranomaisten osuus rajoittui pelkästään Helsingin alueella toimivien kiinteistöjen paloilmoittimiin sekä niiden käyttöön. Lisäksi useat aihealueet ja arviot niiden toiminnasta perustuvat tarkastushetkillä käytettävissä olevaan tietoon sekä niiden perusteella luotuun asiantuntija-arvioon. Näin ollen kartoituksessa saadut tulokset ovat siis lähinnä suuntaa antavia. Kerätyn materiaalin perusteella voidaan paloilmoittimien toimintakuntoa käytössä olevassa rakennuskannassa pitää pääosin hyvänä. Paloilmoittimet täyttävät suurelta osin niiden rakentamiselle asetetut vaatimukset ja ovat käyttöympäristöön sopivia. Paloilmoittimien ilmoituksensiirtojärjestelmässä yhden kohteen osalta havaittu toimimattomuus saattaa otoksen pienuudesta johtuen antaa virheellisen tuloksen koko järjestelmän toimivuudesta. Havaittu vika ilmoituksensiirtojärjestelmässä tukee kuitenkin aikaisemminkin havaittua käsitystä nykyjärjestelmän heikkouksista. Oleellista kuitenkin on, että paloilmoitin on tässäkin tapauksessa toiminut tarkoitetulla tavalla tekemällä paloilmoituksen palohälyttimin kiinteistön sisällä. Valtaosa paloilmoittimista toimii myös suunnitellulla tavalla luotettavasti, aiheuttamatta erheellisiä paloilmoituksia. Tarkastelun alaisista kohteista vain pieni osa paloilmoittimista aiheuttaa suurimman osan erheellisistä paloilmoituksista. Erheellisten paloilmoitusten syntymekanismiin sekä hälytysten ennaltaehkäisyyn ei kiinteistöissä ole riittävästi kiinnitetty huomiota edes tapahtuneiden erheellisten paloilmoitusten jälkeen. Korjaaviin toimenpiteisiin on usein ryhdytty vasta pelastusviranomaisten tai tarkastuslaitosten kehotuksesta. Pelastusviranomaiset eivät tutkimuksen mukaan ole aina voinut puuttua riittävässä määrin paloilmoittimien asianmukaisen hoidon ja käytön laiminlyönteihin tai laitteiston luotettavaan toimintaan vaikuttaviin kiinteistön käyttöön liittyviin häiriötekijöihin. Kiinteistöihin sijoitettujen paloilmoittimien kunnossapidosta ei aina ole huolehdittu. Niissä kiinteistöissä joissa paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma on laadittu, on se usein tehty puutteellisesti. Hoitajiksi nimetyt tahot eivät myöskään ole aina huolehtineet kunnossapito-ohjelman läpi viennistä. Paloilmoittimen hoitajan nimeämisestä sekä perehdytyksestä tehtäviin kiinteistöt se sijaan ovat laajasti huolehtineet ainakin suoritettavien kuukausitestien osalta. Hoitajaksi nimetyllä henkilöllä tai liikkeellä ei kuitenkaan ole aina ollut edellytyksiä, tietoa,

11 SELVITYS 11 (13) taitoa tai mahdollisuuttakaan ennakolta puuttua erheellisten paloilmoitusten syntymekanismiin. Tarvittavat ennakolta tehdyt ja hallitut paloilmoittimeen liittyvät irtikytkennät korvaavine järjestelyineen jäävät liian usein tekemättä. Järjestelmälliseen, ennakoivaan paloilmoittimien huoltotoimintaan ei kiinteistöissä ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Huoltotyötä tehdään usein vain pakon sanelemana.

12 SELVITYS 12 (13) Liite 1 Pelastusviranomaisten selvitys paloilmoittimien kunnossapidosta Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa miten kiinteistöt ovat huomioineet pelastuslain 22 ja mihin toimenpiteisiin kiinteistöjen halijat ovat paloilmoittimen osalta ryhtyneet em. velvoitteen sekä säädöksen A:60 heille asettamien tarkempien velvoitteiden täyttämiseksi. Selvityksessä pyritään arvioimaan myös kunnossapidon sekä määräaikaistarkastustoiminnan merkitystä paloilmoittimen luotettavaan, häiriöttömään toimintaan. Kartoituksessa selvitettävät asiat siinä laajuudessa kun se on kohtuudella mahdollista. (Kartoituksen tulokset merkittynä oheiseen lomakepohjaan) Tarkasteltavat aihealueet Kyllä Ei Paloilmoittimen sopivuus kiinteistön käyttötarkoitukseen 20 4 Onko paloilmoitin aiheuttanut erheellisiä paloilmoituksia 9 15 Erheellisten paloilmoitusten määrä 43 kpl Onko ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin hälytysten estämiseksi 6 10 Onko kunnossapito-ohjelma laadittu 15 9 Noudatetaanko kunnossapito-ohjelmaa 15 6 Onko määräaikaistarkastusvelvoitteesta huolehdittu 19 5 Onko tarkastuksissa havaituista puutteista huolehdittu 18 5 Onko laitteistolla asianmukaisesti koulutettu hoitaja 22 2 Onko kuukausitestien tekemisestä huolehdittu 19 5 Onko päiväkirjaa täytetty asianmukaisesti 18 6

13 SELVITYS 13 (13) Liite 2 TARKASTUSLAITOSTEN SELVITYS PALOILMOITTIMIEN TOIMINTAKUNNOSTA JA KÄYTÖSTÄ Kyselyn tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa kiinteistöihin sijoitettujen paloilmoittimien ylläpitoa ja toimintakuntoa sekä mihin toimenpiteisiin kiinteistöissä on ryhdytty pelastuslain 22 kiinteistölle asettamien velvoitteiden täyttämiseksi. Kysely on tarkoitus suorittaa kahden viikon aikana kaikissa suoritettavissa määräaikaistarkastuksissa viikkojen aikana siinä laajuudessa kun se vain on mahdollista. Alla esitettyihin kysymyksiin toivotaan tarkastajan valistunutta arviota asteikolla 1-5 ykkösen ollessa huonosti tai ei ollenkaan 3 tyydyttävästi ja 5 ollessa erittäin hyvin (Kartoituksen tulokset merkittynä oheiseen lomakepohjaan) KYLLÄ EI Toiminta Onko paloilmoitin pääosin kiinteistön käyttötarkoitukseen sopiva 24 1 Onko paloilmoitin tarkoitetussa toimintakunnossa 23 2 Välittyykö hälytystiedot hätäkeskukseen 25 1 Onko hälytystiedot paikannettavissa 21 4 Onko paloilmoittimen rakenne vaatimusten mukainen 25 0 Luotettava toiminta Onko paloilmoitin toiminut luotettavasti aiheuttamatta erheellisiä paloilmoituksia 17 8 Hälytysten määrä viimeisen vuoden aikana 38 kpl Olisiko hälytykset olleet ennakkotoimenpitein estettävissä 8 8 Onko hälytystiedot kirjattu päiväkirjaan 16 0 Onko ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin hälytysten estämiseksi 12 4 Onko pelastusviranomainen antanut häl. Liittyviä toimintaohjeita 7 8 Kunnossapito Onko päiväkirjassa merkinnät tehdyistä palotarkastuksista 16 9 Onko päiväkirjaan tehty riittävät muut merkinnät 22 3 Onko kiinteistöön nimetty asianmukaisesti koulutettu hoitaja 25 9 Onko nimetty hoitaja kiinteistön ulkopuoleinen taho 16 9 Onko kiinteistöön laadittu kunnossapito-ohjelma Arvio ohjelman asianmukaisuudesta Noudatetaanko kunnossapito-ohjelmaa Tarkastus ja huolto Määräaikaistarkastusten teettämisestä huolehdittu 22 3 Onko muutostyöt tehty säädösten mukaisesti 11 4 Onko muutostöistä käyttöönottotarkastuspöytäkirjat 9 5 Varmennustarkastusten teettämisestä huolehdittu 15 3 Tarkastuksissa havaitut puutteellisuudet poistettu 12 3 Onko laitteella huoltosopimus tai huollosta huollettu 16 9 Muuta Näkemyspaloilmoittimen kunnossapitotoimista Näkemys kunnossapidon merkityksestä Näkemys paloilmoittimen toimivuudesta

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Tätä toimintaohjetta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen alueella Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 6 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 20.3.2017 määräämää laskua, laskun numero 7010227791 HEL 2017-004662 T 09 05 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Toimivaltuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma pl 38 2011-12.14

Toimivaltuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma pl 38 2011-12.14 ERHE 2012 Toimivaltuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma pl 38 2011-12.14 ERHEELLISET PALOILMOITUKSET 1. YLEISTÄ Automaattisten paloilmoittimien hälytyksistä suurin osa on erheellisiä eli

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 2.9.2009 ERHE-hanke Paloilmoitinhälytykset 2003-08 Pitkän aikavälin tavoite: puolittaa vuoden 2003 lukumäärä 22000 21000 20000 Paloilmoitinhälytysten

Lisätiedot

ERHE-seurantahanke 23.6.2011 SM088:00/2008

ERHE-seurantahanke 23.6.2011 SM088:00/2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 1 ERHE-seurantahanke 23.6.2011 SM088:00/2008 ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUS 1. JOHDANTO 1.1 Muistion tarkoitus 1.2 Pelastuslain 96 ERHE-seurantahanke on valmistellut

Lisätiedot

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY 1 (12) ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY Helsingin kaupungin pelastuslaitos Päivitetty 1.7.2011 2 (12) Sisältö Johdanto... 3 1 Käsitteet... 4 2 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 5 2.1 Huolimattomuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 12.1.2012

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 12.1.2012 TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 2 (7) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Käsitteet... 3 3 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 4 3.1 Huolimattomuus kiinteistön asennus-, huolto-

Lisätiedot

Jaana Rajakko 1.4.2008 SM083:00/2005

Jaana Rajakko 1.4.2008 SM083:00/2005 SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Jaana Rajakko 1.4.2008 SM083:00/2005 Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi LOPPURAPORTTI HANKKEEN TOIMINNASTA 1. Yleistä hankkeesta Sisäasiainministeriön pelastusosasto

Lisätiedot

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko ERHE - seurantahanke Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko ERHE -seurantahanke seuraa Hankkeen toimeksianto: ERHE -seurantahankkeen tehtävänä on saattaa edellisen

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen

Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen Palopäällystöliitto Syysopintopäivät 28.10.2014 Oulu Paavo Tiitta Riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS Isäntäkuntana

Lisätiedot

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim.

Lisätiedot

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa

Lisätiedot

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OSANA PALOILMOITINTA ERHE-hanke koulutuspäivä 1..010 Jarkko Häyrinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos TOIMINNALLINEN PALON MITOITUS Toiminnallisessa palon mitoituksessa

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Vantaa Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Vantaa Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista lainsäädännöstä Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 3.10.2017 Vantaa Kirsi Rajaniemi Käynnissä olevia säädöshankkeita Pelastustoimen järjestämislaki hallituksen

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten

Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi Sisällysluettelo: TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteet... 3 3. Erheellisten paloilmoitusten

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista lainsäädännöstä Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 27.9.2016 Helsinki Kirsi Rajaniemi Pelastustoimen kehittämishanke 2015 2018 Pelastustoimen ja varautumisen

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA

AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Ilmoituksensiirtolaitteet... 2 3 Rakennuksen pelastussuunnitelma... 2 4 Ilmoituksensiirtoyhteys

Lisätiedot

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN Palotarkastaja Reijo Houni IUPELA Sopivan kokoinen laitos Laitekanta kohtuullisen pieni Laitekanta keskittynyt vakinaisten asemien alueille Etuja Automaattihälytykset

Lisätiedot

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5.

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5. Turvatekniikan keskus S6-2003 23.5. 2003 HISSIEN TARKASTUS 1. YLEISTÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) antaa tämän ohjeen sähköturvallisuuslain, SL (410/1996, 913/2002), 56 :n nojalla. Hissien ja eräiden

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi

Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi TUKES Koulutuspäivä Pelastuslaitosten nimeämille yhteistyöhenkilöille Palonilmaisualan yhdistys ry Tapani Perttula 1 Palonilmaisualan

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS OHJE 1 (6) 2.9.2013 TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1. Johdanto Tämä ohje on laadittu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asettaman, erheellisten

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

OHJE Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi

OHJE Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi OHJE Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Käsitteet... 3 3. Erheellisten paloilmoitusten syyt... 4 3.1 Huolimattomuus kiinteistön asennus-, huolto-

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus Kati Tillander 15.4.2010 Lukumäärä [kpl] Kaikkien tehtävien lukumäärä 2003-2009 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 24 02 16.01.2014

Tulosyksikköohje 24 02 16.01.2014 Vahvistus pvm 22.02.2013 Sivu 1(7) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat tuliesityksistä annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.

Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.2008 Selvitysprojektin taustaa Laki pelastustoimen t laitteista

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt

Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt 2016 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 25.1.2016 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Johansson Björn. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Johansson Björn. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.10.2017 Johansson Björn Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 1 Sammutuslaitteistot vs. vesivahinkoesto järjestelmät Aluksi kommentti.

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke)

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 14.4.2010 Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus

Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus Sivu 1/13 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Dnro Sm-1999-440/Tu33 Antopäivä 21.7.1999 Voimassaoloaika 1.9.1999-31.8.2004 Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/99 ) 23 ja 31 Laki pelastustoimen laitteiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

2.1 Vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden toimenpiteet

2.1 Vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden toimenpiteet Muistio 1 (16) Jaana Rajakko SM088:00/2008 Erheellisten paloilmoitusten seurantahanke ERHEELLISET PALOILMOITUKSET VUOSINA 2012 2013 1. Yleistä hankkeesta Sisäasiainministeriön pelastusosasto asetti erheellisten

Lisätiedot

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

VÄESTÖN SUOJAAMINEN VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTUKSET,KORJAUKSET SEKÄ VÄESTÖNSUOJATARKASTAJIEN KOULUTUS

VÄESTÖN SUOJAAMINEN VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTUKSET,KORJAUKSET SEKÄ VÄESTÖNSUOJATARKASTAJIEN KOULUTUS VÄESTÖN SUOJAAMINEN VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTUKSET,KORJAUKSET SEKÄ VÄESTÖNSUOJATARKASTAJIEN KOULUTUS VÄESTÖNSUOJAN TARKASTUS TARKASTUKSESSA TULEE AINA HUOMIOIDA TARKASTETTAVAN VÄESTÖNSUOJAN SUOJALUOKKA. TARKASTUS

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten poistamiseksi

Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten poistamiseksi Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten poistamiseksi TUKES Koulutuspäivä Koulutuspäivä paloilmoittimista Aluepelastuslaitosten nimeämille yhteistyöhenkilöille (ERHE-Hanke) Palonilmaisualan

Lisätiedot

TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS

TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS PERUSTIEDOT... 5 URAKOITSIJA... 5 LAITTEISTON HOITAJA... 5 HUOLLOT, TESTAUKSET JA TARKASTUKSET... 6 OPASTEVALAISIMIEN PINTAKIRKKAUDEN MITTAUS... 7 TURVAVALOKESKUS...

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos

Lisätiedot

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi) hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3

Lisätiedot

Trafin riski- ja suorituskykyperusteinen toimintamalli

Trafin riski- ja suorituskykyperusteinen toimintamalli Trafin riski- ja suorituskykyperusteinen toimintamalli Kotimaan matkustaja-alusyrittäjien sidosryhmätilaisuus Kristiina Roivainen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Riski- ja suorituskykyperusteisen

Lisätiedot

OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON TI- LAPÄISESTÄ IRTIKYTKENNÄSTÄ

OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON TI- LAPÄISESTÄ IRTIKYTKENNÄSTÄ OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON TI- LAPÄISESTÄ IRTIKYTKENNÄSTÄ Tämä ohje kumoaa aiemmat Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten paloilmoitin-

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Teija Mäkinen. Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti

Tampereen kaupunki. Teija Mäkinen. Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Tampereen kaupunki Teija Mäkinen Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Ympäristövalvonnan julkaisuja 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Tavoite... 3 1.2 Säädökset...

Lisätiedot

Ohje automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tilapäisestä irtikytkennästä

Ohje automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tilapäisestä irtikytkennästä LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS LS, NPT, HKo Ohje automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tilapäisestä irtikytkennästä LUP TOIMIOHJE 2015-1 Käyttö: Asiakkaiden ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Valvottu ilmoituksensiirto

Valvottu ilmoituksensiirto Valvottu ilmoituksensiirto Hätäkeskusyhteys palveluna Sampo Jokinen 2.9.2009 Hälytyksensiirtojärjestelmät, ilmoituksensiirto -Tapa siirtää automaattisia hälytyksiä Hätäkeskuksiin -Tapa luoda valvotut hälytyksensiirtoyhteydet

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus Sivu 1/19 N:o SM-1999-967/Tu-33 Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Annettu

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä

Lisätiedot

ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel

ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Tavoite: Koulutuksessa käydään läpi laitteita

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TEHTÄVÄ, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA PAINOPISTEALUEET 2005 2009 1.1 Laissa ilmastu tehtävä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot