Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen"

Transkriptio

1 Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen Palopäällystöliitto Syysopintopäivät Oulu Paavo Tiitta Riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos

2 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS Isäntäkuntana Kuopion kaupunki Viisi päivystysaluetta, kolme toimialuetta (Kuopio, Iisalmi, Varkaus) Häkeen liitettyjä paloilmoitinkohteita 819 Käyttöönottovaiheessa 17 kohdetta Muita kuin varsinaisia paloilmoitinjärjestelmiä (kaasuhälytys- tai vastaava) 14 kohdetta Erheellisiä paloilmoituksia ( ) 600 kpl, joita ilmoittanut 507 laitetta Automaattien hälytykset laskeneet 14% vuodesta 2012 vuoteen 2013 Uusia keskuksia n / vuosi Erheilmoituskäytäntöä ja kamppailua vuodesta kuntaa, asukasta, 37 paloasemaa, n tehtävää / vuosi 250 vakinaista pelastusviranhaltijaa Riskienhallinta 6 hlö 640 sivutoimista- tai sopimuspalomiestä

3 Entiset Kuopion, Kuopion hätäkeskus = Itä- Suomen hätäkeskusalue Mikkelin, Kouvolan ja Joensuun hätäkeskukset Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset Valvonnassa olevia kohteita koko alueella 3177 kpl ITÄ-JA KAAKKOIS-SUOMEN ALUE 63 kuntaa asukasta budjetti n. 92 M pinta-ala km² pelastushenkilöstöä 3945 paloasemia 234 pelastusajoneuvoja 844

4 Voimassaolevaa oheistusta OHJE ASIAKKAALLE Käsitteet Paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta sekä laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista. Hätäkeskuksen valvontaan liitetään vain paloilmoitintarkastajan tarkastamia laitteita. Paloilmoittimen haltija on yhteisö, yritys tai luonnollinen henkilö, jolla on hallintaoikeus paloilmoittimeen. Paloilmoittimen haltijan on pidettävä paloilmoitin jatkuvasti toimintakuntoisena. Paloilmoittimen liittämiseksi hätäkeskuksen valvontaan paloilmoittimen haltijan on tehtävä liittymisilmoitus hätäkeskukseen. Paloilmoittimen hoitaja on laitekohtaisesti nimetty ja koulutettu. Paloilmoittimen hoitaja toimii myös paloilmoittimen yhteyshenkilönä. Teleoperaattori on tässä ohjeessa toimija, joka välittää palveluja kiinteistöihin sijoitettujen pelastustoimen laitteistojen, paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen, ilmoitustietojen välittämiseksi hätäkeskukseen.

5 Ohje : Toimenpiteet ennen paloilmoittimen liittämistä Asiakkaan (ilmoitinlaitteen haltija, sähkö- tai rakennusurakoitsija tai muu asiaa hoitava taho) tekee hälytyksensiirtosopimuksen teleoperaattorin kanssa. Jos alkuperäisessä sopimuksessa oleva haltijatieto muuttuu esimerkiksi rakennuksen luovutuksen yhteydessä, haltija- ja muut tiedot on päivitettävä hätäkeskukseen. Teleoperaattori toimittaa hälytyksensiirtoliittymänumeron hätäkeskukseen. Asiakas lähettää allekirjoitetun liittymisilmoitus-/hakemuslomakkeen liitteineen (lomakkeen liite 4.1 paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan osa 1- perusmäärittelyt) oman alueensa hätäkeskukseen. Hätäkeskus varaa ilmoitinlaitteen käyttöönottoon kahden viikon toimitusajan laskettuna siitä, kun allekirjoitettu liittymisilmoitus ja teleoperaattorin ilmoitus ovat saapuneet hätäkeskukseen. Asiakkaan tulee aina olla yhteydessä oman sijaintikuntansa pelastusviranomaiseen tarvittavien kiinteistökohtaisten kohdetietojen selvittämiseksi. Kohdetiedot välitetään yleisesti niin sanottua kohdekorttia hyväksi käyttäen, paloilmoittimen hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarkastuslaitoksen suorittamassa käyttöönottotarkastuksessa hyväksytyn paloilmoittimen käyttöönottohetkestä ilmoittaa hätäkeskukseen pelastusviranomainen. Hälytyksensiirtosopimuksen laadinnan lisäksi tulee kiinteistön tehdä valitsemansa operaattorin tai mahdollisen muun ilmoituksensiirron vikavalvontapalveluja tarjoavan palveluntarjoajan kanssa sopimus myös hätäkeskusyhteyden vikavalvonnan järjestämisestä.

6 Nykyinen ilmoitusmenettely Kuopion hätäkeskuksessa /Itä-Suomen pelastuslaitokset Häke ei kytke paloilmoitinta huoltotilasta valmiustilaan ilman oheista pelastuslaitokselta tulevaa ilmoitusta. PELASTUSVIRANOMAISEN ILMOITUS PALOILMOITTIMEN KÄYTTÖÖNOTOSTA KUOPION HÄTÄKESKUKSESSA Kymenlaakson pelastuslaitos Pohjois-Savon pelastuslaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Etelä-Karjalan pelastuslaitos Kohteen nimi Kohteen katuosoite: Hälytyksensiirtoliittymän numero:: Kohteen vaste: 1. Alueen perusautomaattivaste 2. Alueen erityiskohdevaste 3. Erillinen kohdevaste Vasteen määritteli: Etelä-Savon pelastuslaitos Käyttöönotto: Tämän ilmoituksen saavuttua Kuopion hätäkeskukseen Asiakkaan ilmoituksesta, pelastusviranomaisen luvalla, kuitenkin viimeistään Muuta: Lisätietoja eri paperilla Ilmoituksen antaja Pvm: mennessä Allekirjoitus ja nimen selvennys sekä puhelinnumero HÄTÄKESKUKSEN MERKINNÄT: Lomake toimitetaan Kuopion hätäkeskuksen virkasähköpostiin: tai faksilla:

7 Mahdollinen uusi malli tarjolle 1. Pelastusviranomaisen antama rakennuslupalausunto rakennuslupaan 2. Toteutuspöytäkirjamenettely -> pelastusviranomainen tarkastaa lähtötiedot ja suunnitelmat sekä allekirjoittaa toteutuspöytäkirjan. ENNEN PALOILMOITINLAITTEISTON ASENNUSTÖIDEN ALKUA! 3. Paloilmoittimen käyttöönottotarkastus (tarkastuslaitos) 4. Osittainen loppukatselmus tai loppukatselmus 5. Erityinen palotarkastus (voi olla yhtä aikaa loppukatselmuksen kanssa tai ennen sitä) 6. Paloilmoittimen käyttöönotto operatiiviseen käyttöön (ILMOITUS HÄKEEN LOMAKKEELLA) Lomakkeella saadaan tiedot ERHE-laskutusta varten ja lisäksi samalla lomakkeella voidaan viedä tiedot sitten Häkeen. Käyttöönoton asiakirja-valvonta tapahtuu erityisellä palotarkastuksella.

8 Paloilmoittimien suunitteluohjeistus

9 Tarkastuslaitoksen rooli Nykyohjeistuksen mukaan tarkastuslaitoksen tarkastaja ei tee eikä evää käyttöönottopäätöstä, ainoastaan listan asioista miltä osin laitteisto täyttää / ei täytä standardin vaatimuksia. Tarkastuslaitokset eivät juurikaan tee jälkitarkastuksia Jos laite teknisesti vaatimusten mukainen:

10 Esimerkkejä käytännöstä

11 Kohde ollut käytännössä asuttuna koko uudisrakennuksen ja remontin ajan Käyttöönottoa ohjaaviin ilmaisuihin mahtuu paljon: Paloilmaisulaitteisto täyttää vaatimukset kun puutteet on korjattu Sprinklauskeskus ei täytä vaatimuksia osastoivan seinän vaatimusten osalta (EI60)

12 Erheellisten paloilmoitusten välttely?

13 ST ohje 2009 Liite 2: Ennen paloilmoittimen liittämistä hätäkeskukseen on paloilmoittimen omistajan ja haltijan huolehdittava että kohdat 1 9 ovat kunnossa: 1. Rakennusluvan ehdot on otettu huomioon. 2. Pelastusviranomaisen kanssa käydyn toteutuspöytäkirjamenettelyn vaatimukset on täytetty. 3. Hätäkeskukseen on tehty liittymishakemus. 4. Kohteesta on tehty pelastusviranomaisen ohjeistama kohdekortti. 5. Hätäkeskuksen käyttämän teleoperaattorin kanssa on tehty lmoituksensiirtosopimus. 6. Liittymän kytkennästä on haltijalle luovutettu teleoperaattorin asennustodistus käyttöönotosta. 7. Paloilmoittimen asennuksesta on luovutettu haltijalle paloilmoittimen asennusliikkeen laatima asennustodistus. 8. Laitteistolle on nimetty hoitaja varahenkilöineen ja he ovat saaneet tehtävään asianmukaisen koulutuksen. 9. Käyttöönottotarkastuksesta on luovutettu haltijalle kolmannen osapuolen (tarkastuslaitos) käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja siinä mainitut puutteet on korjattu.

14 Kysely kumppanuusverkoston rh-päälliköille hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen ohjeen noudattamisesta ja käyttöönottotarkastuksista 17 vastausta + kommentteja erheellisten palohälytysten kanssa kamppailleilta ja Tukesilta ja tarkastuslaitosten tarkastajilta

15 Vastauksia ohjeen puolesta Meillä pyritään noudattamaan ohjetta. Pidän erinomaisena, että kytkentälupa tulee meiltä, eikä tarkastuslaitokselta. Esimerkkinä valmistunut hoitolaitos xxx, jossa on sammutuslaitteisto ja paloilmoitin. Pidimme kohteessa tiukan linjan, jotta kaikki puutteet laitteistoista on korjattu ennen käyttöönottoa. Vaadimme jopa uusinta tarkastuksen tarkastuslaitokselta. On säästetty paljon harmaita hiuksia, kun eivät ole puutteet jääneet roikkumaan vuosikausiksi, vaan ovat asiallisesti suoritettuja ennen käyttöönottoa. Kaikki käynnit ovat luonnollisesti maksullisia joko ylimääräisiä tai erityisiä. Käytäntö pelastusvirnaomaisen hyväksynnästä lomakkeineen luotiin, koska yllättäen saimme hälytyksiä rakennustyömaille joista emme tienneet ja joiden varustukset olivat varsin puutteelliset. Eli tämä pelastuslaitoksen hyväksyntä on ehdottomasti hyvä käytäntö, jolla voimme myös kiristää asiat kuntoon ennen kuin saavat käyttöönottoluvan.

16 xxx palotarkastaja ei pääsääntöisesti osallistu käyttöönottotarkastuksiin. Hätäkeskus pyytää aina pelastusviranomaisen kirjallisen luvan laitteiston käytöönottoon. Palotarkastaja arvioi tarkastuslaitoksen havaitsemien puutteiden perusteella voidaanko laitteisto hyväksyä käyttöön. xxx ei pääsääntöisesti osallistuta käyttöönottotarkastuksiin, eikä niiden ajankohtaakaan yleensä meille ilmoiteta. Käyttöönottolupa menee kuitenkin meidän kautta ja nyt kun olemme siirtyneet Porin hätäkeskusalueeseen on vielä tullut uusi täysin tarpeeton rumba siitä, että Häke vaatii käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan kopion ennen kuin liittävät ilmoittimen valmiustilaan. Siis pelkää meidän ilmoitus (kirjallisesti sähköpostilla) eri riitä (eikä puhelimitse annettu lupa).

17 ja uudistettuja käytäntöjä Noudatamme hätäkeskuksen ohjeistusta mutta emme enää (aikoihin) osallistu laitteistojen käyttöönottotarkastuksiin eikä siitä ole seurannut mitään maata mullistavaa. Meillä ei palotarkastaja ole mukana paloilmoittimen käyttöönottotarkastuksella (käytännön syiden vuoksi hyvin hankalaa) vaan rakennuksen käyttöönottotarkastuksella edellytetään, että paloilmoitin on tarkastettu ja toiminnassa jos rakennus halutaan käyttöön. Meidän hyväksyntää paloilmoittimen tai sprinklerin kytkemiseksi hätäkeskukseen ei tarvita. Laite on voitu kytkeä, kun tarkastuslaitos on todennut laitteen vaatimustenmukaiseksi. Erityinen palotarkastus on ollut tästä erillinen prosessinsa. Kytkemisen hyväksyttäminen voi hidastaa tarpeettomasti kytkentää, aiheuttaa lisätöitä, eikä tuo riittävää lisäarvoa.

18 Kommentteja Ohjeisiin tulisi kirjata myös sellainen vaihtoehto, että pelastusviranomainen on velvollinen tekemään ilmoituksen kohteen vakuutusyhtiölle vakavan puutteen osalta jotta vakuutusyhtiö voi ilmoittaa vakuuttamansa kohteen omistajalle mahdollisesta vakuutusvastuun kaventamisesta tai jopa irtisanoa vakuutus. Näin sen takia, että jos pelastusviranomainen on kohteen hyväksynyt puutteista huolimatta, niin vakuutusyhtiö olettaa laitteiden olevan ohjeiden ja määräysten mukaisessa kunnossa. Mikä on pelastusviranomaisen vastuu tässä tapauksessa mm. korvausvastuun näkövinkkelistä? Jos paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen käyttöönottomenettelyihin saataisiin aikaiseksi jokin yhteinen toimiva käytäntö, olisi se kaikille osapuolille eduksi. Erilaisista toimintatavoista ovat jotkin asennusliikkeiden vastuuhenkilöt ja tarkastajat tuoneet esille huolensa. Eikö hätäkeskus reagoi mitenkään, jos kohde käyttöönottotarkastuksen jälkeen on pitkään huoltotilassa?. ja laitteiston hoitaja, jos häntä ohjeistetaan tekemään kkkokeilut, luulisi kyselevän haltijalta, että milloin liitetään? Pelan ei tarvitse olla välikätenä, vaan tieto voisi mennä suoraan tarkastuslaitokselta häkeen. Häkeltä tulisi tulla tieto kytketystä paloilmoittimesta ja samalla olisi mahdollisuus säätää vastetta jos siihen tarve on. Perusvasteella siihen saakka.

19 Yhteenvetona: Niissä laitoksissa, jotka ovat aktiivisesti mukana häke-prosessissa, pidetään erittäin tärkeänä sitä, että pelastuslaitos arvioi tarkastuslaitoksen havaitsemien puutteiden perusteella voidaanko laitteisto hyväksyä käyttöön. Isoissa laitoksissa joissa paljon käyttöönottoja, ohje on sivuutettu ilman mainittavia haittoja. Laite on voitu kytkeä, kun tarkastuslaitos on todennut laitteen vaatimustenmukaiseksi. Paloilmoitinlaitteiden / sprinklerlaitteistojen käyttöönottotarkastuksille osallistutaan pääsääntöisesti, tai pääsääntöisesti ei osallistuta. Missään laitoksessa ei ole käytössä mallia, että käyttöönottotarkastuksille osallistutaan aina. Erityisiä palotarkastuksia tai muita katselmuksia, laskutetaan / ei laskuteta. Eri hätäkeskuksilla on eritasoista palvelua: osassa laitoksissa hätäkeskus KYSYY/PYYTÄÄ pelastuslaitoksilta kirjalliseen tiedon, voiko laitteen kytkeä valmiustilaan!?

20 Erityinen palotarkastus ennen käyttöönottoa / Päijät-Häme ohje 2014 Ennen automaattisen paloilmoittimen ja sammutuslaitoksen käyttöönottoa kohteessa tehdään erityinen palotarkastus. Pelastuslaitoksen ohjeessa Ohje vastaavalle työnjohtajille erityistä palotarkastusta varten mainitaan toimenpiteet, jotka tulee olla suoritettuina ennen erityisen palotarkastuksen suorittamista. Pelastusviranomainen ilmoittaa hyväksytyn palotarkastuksen jälkeen sähköpostilla hätäkeskukseen, että kohde on valmis hätäkeskuksen valvontaan liittämiselle.

21 Erityinen palotarkastus: Ohje vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta varten Erityinen palotarkastus on valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteeseen ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista. Yleensä erityinen palotarkastus tehdään samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaa rakennuksen käyttöönottotarkastusta. Tarkastus, joka liittyy rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävään valvontakäyntiin, luokitellaan erityiseksi palotarkastukseksi. Tarkastuksilla on oltava käytettävissä kaikki edellytetyt viranomaisen leimaamat lupa-asiakirjat, mukaan lukien palotekninen suunnitelma tai muistio. Erityinen palotarkastus on, mikäli tarkastusta ei suoriteta rakennusvalvontaviranomaisen tarkastuksen yhteydessä (osittainen loppukatselmus), varattava riittävän ajoissa ennen aiottua tarkastusajankohtaa.

22 Erityinen palotarkastus: Automaattinen paloilmoitin Automaattisen paloilmoittimen toteutuspöytäkirja on laadittu ja hyväksytetty pelastusviranomaisella. Hätäkeskussopimus ja ilmoituksensiirtosopimus on tehty. (Kytkentäilmoitus tehty hätäkeskukseen) Automaattiselle paloilmoitinlaitteistolle on laadittu asennustodistus asennusliikkeen toimesta ja laitteistolle on suoritettu käyttöönottotarkastus tarkastuslaitoksen toimesta. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa mainitut puutteet on korjattu ja korjaustöiden suorittamisesta on laadittu asennustöistä vastaavan työnjohtajan allekirjoittama pöytäkirja. Putkilukko, asemapiirros.

23 Uudet kohteet ja määräaikaistarkastukset Rakennusvalvonta antaa uudisrakennuksille käyttöönottoluvan: - rakennus ei ole käyttöönotettavissa ennen kuin puutteet on korjattu - Rakennuksen osia voidaan ottaa käyttöön Tarkastuslaitoksen tarkastaja tekee puutelistan ja ilmoittaa että kohde otettavissa käyttöön kun puutteet korjattu Määräaikaistarkastusten tuloksena kohde jatkaa toimintaansa puutelistan kanssa Palotarkastusten merkitys valvonnassa!

24 KÄYTTÖÖNOTTO ja MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET Tarkastuslaitosten tekemiä korjausmääräyksiä ei tarkastuslaitokset valvo, (määräaikaistarkastukset 3 v välein) Käyttöön oton kiire: asukkaat odottamasa pihassa Tieto käyttöönottotarkastuksesta myöhässä Häke ei seuraa/tilastoi kuukausikokeiluja, ainoastaan vastaa soittoihin Kuukausikokeilut tekemättä Ilmoituksen käsittelyaika häken virkasähköpostissa 14 vrk Palolaitoksen sisäisiä prosesseja tarkastuslaitosten pöytäkirjojen käsittelyssä ja edelleen ilmoittamisessa hätäkeskukseen Häken suuntaan paikallisia käytäntöjä ja henkilöverkostoon perustuvia yhteistoimintamenettelyjä vanhoista hätäkeskuksista Paikallisia johtamisongelmia vai kansallisia käytäntöjä? Tarkastuslaitokset ja kohdeyritykset toimivat useiden pelastuslaitosten ja hätäkeskusalueidenkin alueella Onnettomuuksien ehkäisy toiminnallinen painopistealue vai säästökohde?

25 Vastaanottaja Päivämäärä diaarinumero Asiakirjavalvontamalli Tarkastuslaitosten korjausmääräysten valvontaa varten - linkittyy palotarkastuksiin Asiakirjavalvonta: Kiinteistöosakeyhtiö Töppäilijänkuja 13 Pohjois-Savon pelastuslaitos suorittaa asiakirjavalvontaa. Valvonta perustuu pelastuslakiin 379/2011, 78. Pohjois-Savon pelastuslaitokselle on saapunut Paloilmoitinlaitteiston määräaikaistarkastuspöytäkirja Automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastuspöytäkirja Tarkastuslaitoksen suorittamalla määräaikaistarkastuksella on havaittu puutteita. Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää, että ilmoitatte allekirjoittaneelle sähköpostilla, kun määräaikaistarkastuksella havaitut puutteet on korjattu. Mikäli ilmoitusta ei toimiteta mennessä allekirjoittaneelle, kiinteistössä voidaan suorittaa ylimääräinen palotarkastus (maksullinen). Liitteet: - Tarkastuslaitoksen laatima pöytäkirja. - Valitusosoitus Pohjois-Savon pelastuslaitos Nimi Titteli Sähköposti Puhelinnumero

26 Voisiko tämän suuntainen malli toimia? 1.5 Hätäkeskuslaitoksen liittymishakemus Paloilmoittimen omistajan tulee lähettää allekirjoitettu liittymisilmoitus-/hakemuslomake liitteineen Kuopion hätäkeskukseen, osoite Ilmoituksen liitteinä tulee olla pelastuslaitoksen hyväksymä paloilmoittimen toteutuspöytäkirja, jossa pelastusviranomainen täyttämä hälytysvaste kohteeseen. 1.6 Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja 1.7 Paloilmoittimen käyttöönottotarkastus Pelastusviranomaisen hyväksymä paloilmoittimen toteutuspöytäkirja on toimitettava alueen hätäkeskukseen hätäkeskuslaitoksen liittymishakemuksen liitteenä. Paloilmoittimen omistajan tai hänen edustajansa tulee pyytää hyväksytyltä tarkastuslaitokselta paloilmoittimen käyttöönottotarkastusta siinä vaiheessa, kun paloilmoittimen asentanut liike on luovuttanut paloilmoittimen sen omistajalle. Paloilmoittimen omistajan tai hänen edustajansa tulee myös ilmoittaa käyttöönottotarkastuksesta riittävän ajoissa paloilmoittimen sijaintipaikkakunnan paloasemavastaavalle. Osoitteet ovat pelastuslaitos/yhteystiedot 1.8 Paloilmoittimen käyttöönottaminen hätäkeskukseen Paloilmoittimen omistajan tulee ilmoittaa alueen hätäkeskukseen hyväksytyn paloilmoittimen käyttöönottotarkastus ja varmistaa ilmoituksen jälkeen, että paloilmoitin on kytketty hätäkeskuksessa toimintaan eikä ole huoltotilassa. Tarkastuksessa havaitut puutteet tulee korjata ennen ilmoituksen jättämistä.

27 Ottaako pelastuslaitos riskin sisäisissä prosesseissaan ilmoitusmenettelyn takia? Saadaanko parempi lopputulos muulla valvonnalla? Pelastustieto 2/2013 lehdessä oli juttu Vantaan tulipalosta (s.15-16). Automaattinen sammutuslaitteisto pelasti ihmishengen, mutta tulkinnanvarainen toteutus hälytysyhteydessä aiheutti ongelmia. Hälytysyhteyttä ei oltu kytketty hätäkeskukseen.

28 On parempi että kohteeseen menee yksikkömme tarkastuslaitoksen tarkastusten ja käyttöönoton jälkeen ja tehdään huomautukset mahdollisista puutteista, sekä erhelaskutukset ja erityiset palotarkastukset asioiden kuntoon saattamiseksi, kuin että hälytystä ei välity meille ollenkaan. Hätäkeskukseen ei saa jäädä yhtään kohdetta huoltotilaan vain siksi, että ilmoitus tai asian käsittely on meillä vaiheessa. Yhteinen toimiva käytäntö on kaikkien valvontaan osallistuvien etu.

29 Kuva 13:Vuonna 2013 eniten erheellisiä paloilmoitinhälytyksiä aiheuttaneet kohteet käyttötavan mukaan jaoteltuna (PRONTO). Erhe-seurantahankeen raportti 2014

30 Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon Pelastuslaitos Vantaa, kumppanuusverkoston kokous

TUKES: Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki

TUKES: Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki TUKES: Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27.-28.9.2016 Helsinki Pelastusviranomaisen näkemys tarkastuslaitosten toiminnasta Paavo Tiitta Riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Tätä toimintaohjetta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen alueella Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN Palotarkastaja Reijo Houni IUPELA Sopivan kokoinen laitos Laitekanta kohtuullisen pieni Laitekanta keskittynyt vakinaisten asemien alueille Etuja Automaattihälytykset

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET 2013 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2.4.2013 1 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Erityinen palotarkastus on vastaavan

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA

AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Ilmoituksensiirtolaitteet... 2 3 Rakennuksen pelastussuunnitelma... 2 4 Ilmoituksensiirtoyhteys

Lisätiedot

Toimivaltuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma pl 38 2011-12.14

Toimivaltuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma pl 38 2011-12.14 ERHE 2012 Toimivaltuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma pl 38 2011-12.14 ERHEELLISET PALOILMOITUKSET 1. YLEISTÄ Automaattisten paloilmoittimien hälytyksistä suurin osa on erheellisiä eli

Lisätiedot

Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta

Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta SELVITYS 1 (13) Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta Hannu Nuolivirta Turvatekniikan keskus Joulukuu 2004 SELVITYS 2 (13) Otsikko... 1 1. Johdanto... 3 2. Selvityksen tekotapa

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 12.1.2012

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 12.1.2012 TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 2 (7) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Käsitteet... 3 3 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 4 3.1 Huolimattomuus kiinteistön asennus-, huolto-

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN OHJE 1(5) OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Erityinen palotarkastus on vastaavan työnjohtajan kanssa rakennustyömaalla ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta suoritettava

Lisätiedot

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY 1 (12) ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY Helsingin kaupungin pelastuslaitos Päivitetty 1.7.2011 2 (12) Sisältö Johdanto... 3 1 Käsitteet... 4 2 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 5 2.1 Huolimattomuus

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

VÄESTÖN SUOJAAMINEN VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTUKSET,KORJAUKSET SEKÄ VÄESTÖNSUOJATARKASTAJIEN KOULUTUS

VÄESTÖN SUOJAAMINEN VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTUKSET,KORJAUKSET SEKÄ VÄESTÖNSUOJATARKASTAJIEN KOULUTUS VÄESTÖN SUOJAAMINEN VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTUKSET,KORJAUKSET SEKÄ VÄESTÖNSUOJATARKASTAJIEN KOULUTUS VÄESTÖNSUOJAN TARKASTUS TARKASTUKSESSA TULEE AINA HUOMIOIDA TARKASTETTAVAN VÄESTÖNSUOJAN SUOJALUOKKA. TARKASTUS

Lisätiedot

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 24 02 16.01.2014

Tulosyksikköohje 24 02 16.01.2014 Vahvistus pvm 22.02.2013 Sivu 1(7) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat tuliesityksistä annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim.

Lisätiedot

Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus

Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus Sivu 1/13 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Dnro Sm-1999-440/Tu33 Antopäivä 21.7.1999 Voimassaoloaika 1.9.1999-31.8.2004 Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/99 ) 23 ja 31 Laki pelastustoimen laitteiden

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten

Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi Sisällysluettelo: TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteet... 3 3. Erheellisten paloilmoitusten

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi

Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi 1 Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi Pohjois-Savon pelastuslaitos Varkaus 4-11.2015 Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Miten saadaan turvallinen asumisympäristö? Yhteisellä tiedolla Yhteisellä taidolla

Lisätiedot

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi) hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista lainsäädännöstä Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 27.9.2016 Helsinki Kirsi Rajaniemi Pelastustoimen kehittämishanke 2015 2018 Pelastustoimen ja varautumisen

Lisätiedot

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET 2016 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitos 5.2.2016 MOk 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1 YLEISTÄ... 3 2 PELASTUSTIET... 3 3 ULOSKÄYTÄVÄT... 3 4 POISTUMISREITTIEN

Lisätiedot

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko ERHE - seurantahanke Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko ERHE -seurantahanke seuraa Hankkeen toimeksianto: ERHE -seurantahankkeen tehtävänä on saattaa edellisen

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 2.9.2009 ERHE-hanke Paloilmoitinhälytykset 2003-08 Pitkän aikavälin tavoite: puolittaa vuoden 2003 lukumäärä 22000 21000 20000 Paloilmoitinhälytysten

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt

Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt 2016 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 25.1.2016 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OSANA PALOILMOITINTA ERHE-hanke koulutuspäivä 1..010 Jarkko Häyrinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos TOIMINNALLINEN PALON MITOITUS Toiminnallisessa palon mitoituksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 6 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 20.3.2017 määräämää laskua, laskun numero 7010227791 HEL 2017-004662 T 09 05 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 5 02 19.01.2012

Tulosyksikköohje 5 02 19.01.2012 Mellersta Nylands Räddningsk Vahvistuspvm 18.09.2008 Sivu 1(4) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat vastaaville työnjohtajille annetut erityistä palotarkastusta koskevat ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi.

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Jaana Rajakko 1.4.2008 SM083:00/2005

Jaana Rajakko 1.4.2008 SM083:00/2005 SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Jaana Rajakko 1.4.2008 SM083:00/2005 Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi LOPPURAPORTTI HANKKEEN TOIMINNASTA 1. Yleistä hankkeesta Sisäasiainministeriön pelastusosasto

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS OHJE 1 (6) 2.9.2013 TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1. Johdanto Tämä ohje on laadittu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asettaman, erheellisten

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Vantaa Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Vantaa Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista lainsäädännöstä Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 3.10.2017 Vantaa Kirsi Rajaniemi Käynnissä olevia säädöshankkeita Pelastustoimen järjestämislaki hallituksen

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

2.1 Vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden toimenpiteet

2.1 Vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden toimenpiteet Muistio 1 (16) Jaana Rajakko SM088:00/2008 Erheellisten paloilmoitusten seurantahanke ERHEELLISET PALOILMOITUKSET VUOSINA 2012 2013 1. Yleistä hankkeesta Sisäasiainministeriön pelastusosasto asetti erheellisten

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus Kati Tillander 15.4.2010 Lukumäärä [kpl] Kaikkien tehtävien lukumäärä 2003-2009 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista. Petri Mero, johtava asiantuntija

Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista. Petri Mero, johtava asiantuntija Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista Petri Mero, johtava asiantuntija Paloturvallisuus Palo-, murto- ja vuotovahinkokorvaukset 250 Milj. 200 150 100 Palo 164 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52

Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52 Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52 Pelastustoimen resurssit A403 Hätäpuhelun kytkeytymisaika (1) Kuopion hätäkeskus 11:46:58 Hälytysvaste A403 klo 11:48:52 = RAKENNUSPALO

Lisätiedot