INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen... 4 World Wide Web, 5 WWW-käsitteitä... 5 Internet Explorer... 6 Selaimen mukauttaminen... 7 Selaimen käyttö... 8 WWW-sivun tallentaminen... 9 Sivun avaaminen kovalevyltä... 9 WWW-sivun tulostaminen Pankki Internetissä Explorer ja sähköposti Sähköposti Sähköpostin edut Sähköpostin ongelmia Sähköpostin matka Outlook Express Outlook Expressin tärkeimmät asetukset Viestien lähettäminen ja lukeminen Viestin lähettäminen Viestien lukeminen ja jatkotoimet Osoitteisto Kirjepohjien käyttö Kansiot Suomi - englanti sanastoa Tiedonhaku Internetistä Hieman käsitteistä Internetin sisältö - tietomassaa Tiedon luokittelu ja indeksointi Internetissä Virtuaalikirjastot Aihehakemistot...21 Hakukoneet Metahakukoneet Hämä- hämä- häkki kärjessä Harhautusta Hakumenetelmät Hakusanat Fraasi Boolen logiikka Hakuvälineitä Alta Vista Google Yahoo Sanastoa... 29

3 A-ajokortti 3 Internet INTERNET Internetistä on viimeisten kymmenen vuoden aikana tullut yksi puhutuimmista tietotekniikkaan liittyvistä aiheista, mutta mistä oikeastaan on kysymys. Internetin palvelut Sähköposti Postituslistat Tekniikkana Internet ei ole enää mikään uusi asia. Kaikki sai alkunsa lokakuussa v Yhdysvaltain puolustusministeriön projektista nimeltä ARPA (Advanced Research Projects Agency). ARPANET -verkossa oli ensimmäisen kerran kytkettynä neljä keskuskonetta USA:n länsirannikolla v Tavoitteena oli kehittää tietoliikennejärjestelmä, joka toimisi vielä mahdollisen ydinhyökkäyksen jälkeenkin vaikka osa verkon yhteyksistä olisi poikki. Varsinainen internetkuume tuli vasta World Wide Webin (WWW) myötä. Kyseessä on järjestelmä, jolla verkossa olevat koneet voivat viita toisiinsa ja toistensa hakemistoissa oleviin yksittäisiin tiedostoihin. Viittaukset ovat koneita yhdistäviä linkkejä, jotka risteilevät ympäri maapalloa. WWW on graafinen palvelu, jossa on tekstin lisäksi myös kuva ja ääni. Käyttö on helppoa, kun komennot on korvattu näytöllä näkyvillä linkeillä, joita käytetään hiirellä. Tämä keskeisin syy Internetin viime vuosien suosioon. Mitä Internetissä sitten voi tehdä? Käyttömuotoja on useita, Internetissä niistä käytetään nimitystä palvelu. Ne ovat toistaiseksi lähes kaikki maksuttomia. Verkko on alun perin tarkoitettu vapaaseen tiedonvälitykseen eikä sen luonteeseen kuulu maksullisuus. Kaupallisuus on hyvää vauhtia tulossa Internetiin, mutta tietyt palvelut nähtävästi tulevat jatkossakin olemaan käyttäjälleen maksuttomia. Lähes kaikkia Internet-palveluja käytetään asiakasohjelmilla, jotka käyttävät vastaavaa verkossa olevaan palvelinohjelmaa. Internet toteuttaa siten nykyaikaista asiakas/palvelin (client/server) periaatetta. Asiakasohjelma omassa mikrossa toimii käyttöliittymänä ja palvelun tarjoavassa koneessa pyörivä palvelinohjelma tekee varsinaisen työn. Seuraavassa esitellään joitakin Internet-palveluja, joista kuitenkin vain sähköposti ja WWW kuuluvat kurssin varsinaiseen ohjelmaan. Internetin käytetyin ja tärkein palvelu on sähköposti. Se on todella nopea, viesti voi olla perillä toisella puolella maapalloa alle minuutissa. Käytettävissä on lukuisa määrä ohjelmia sekä merkkipohjaisina että graafisina. Lisäksi eräät selainohjelmat sisältävät oman sähköpostiosuuden. Me opettelemme käyttämään sähköpostia Outlook Express nimisellä suomenkielisellä ohjelmalla. Postituslistat ovat maailmanlaajuinen keskustelujärjestelmä, jotka toimivat sähköpostin varassa. Jokainen Internet-sähköpostiosoitteen omaava voi halutessaan liittyä listalle seuraamaan siellä käytävää keskustelua ja ottaa osaa siihen. Listoja on tuhansia, eikä niitä käytännössä kykene seuraamaan kuin joitakin. Internet ja käyttöjärjestelmät Tämä opas perustuu Internetin käyttämiseen graafisten Windows-ympäristössä toimivien työvälineohjelmien avulla. Sinänsä suurin osa asioista voidaan tehdä myös merkkipohjaisilla ohjelmilla, mutta tässä ei puututa niiden käyttöön. Windows soveltuu hyvin Internetin käyttämiseen. Ohjelmia on sekä Windows 3.xx versioille että Windows95/NT:ssä toimiville.

4 A-ajokortti 4 Internet Internet ja TCP/IP-protokolla IP-osoite Koti- ja pienyrityskäytössä Internetin käyttö tapahtuu kotona tai yrityksessä olevasta mikrosta ja yhteydestä Internet-palvelun tarjoajaan. Verkkoprotokollana on TCP/IP-protokolla (Transmission Control Protocol/Internet Protocol/. Protokolla lähettää tiedon enintään 1,5 kilotavun paketteina Internet-verkkoa pitkin. Tieto saattaa kulkea useaa reittiä pitkin kohteeseensa, jossa paketit taas asetetaan oikeaan järjestykseen. Koska paketit saattavat kulkea usean reitittimen kautta, on sillä vaikutusta siirron nopeuteen. Mitä enemmän paketteja (paljon käyttäjiä) on liikkeellä, sitä hitaampaa on perillemeno. Nopeuteen vaikuttaa yhteysnopeus, kohteen sijainti, vuorokauden aika ja viikonpäivä. Osoitteiden avulla tunnistetaan niin verkossa olevat mikrot kuin palvelutkin. Jokainen tietokone pitää voida yksilöidä oman ns. IP -osoitteen avulla. Kyseessä on 32 bittinen luku, joka on jaettu neljään osaan pisteellä toisistaan erotettuna. Osoite jaetaan käytännössä kahteen osaan, verkko (network number) ja laitenumeroon (host number). Osoite on hankala muistaa ja se onkin yleensä korvattu selväkielisellä osoitteella (esim. nimipalvelun avulla (Domain Name service, DNS). Yhteyden muodostaminen Internet-yhteys on mahdollista kiinteän yhteyden kautta tai pääteyhteytenä modeemin kautta. Modeemin tilalla voi olla ISDN-yhteys. Kiinteässä yhteydessä mikro on liitetty suoraan verkon solmuksi (node). Käytännössä kiinteää yhteyttä käyttävät organisaatiot ja oppilaitokset. Pääteyhteydessä ollaan SLIP/PPP-protokollaa käyttäen modeemilla yhteydessä palvelun tarjoajaan. Kaikki Internetin palvelut ovat käytettävissä, mutta tiedonsiirtonopeus on alhaisempi kuin kiinteässä yhteydessä. Haluttaessa käyttää Windows-ohjelmia ja World Wide Web-pohjaista hypertekstikäyttöliittymää, on modeemiyhteys muodostettava aina SLIP/PPP-protokollaa tai kiinteää yhteyttä käyttäen.

5 A-ajokortti 5 Internet WORLD WIDE WEB, WWW WWW-KÄSITTEITÄ Internetin leviämisen tärkein syy on World Wide Web-järjestelmä, suomalaisittain Veppi. WWW koostuu palvelinkoneista, joihin on koottu hypermediadokumentteja. Ne ovat dokumentteja, jotka voivat sisältää tekstiä, kuvaa, ääntä, videokuvaa ja viittauksia muihin dokumentteihin. WWW on helppokäyttöisin työvälinen Internetin tietomassan tutkimiseen. Liikkuminen World Wide Webissä perustuu kuviin ja teksteihin eikä vaikeasti muistettaviin käskyihin. WWW:n käyttämiseen tarvitaan oma ohjelma, selain. Niitä on markkinoilla useita, joista kaksi, Microsoft Internet Explorer ja Netscape Navigator/Communicator ovat yleisimmät. Selaimilla on eronsa, mutta käyttäjän kannalta ei ole olennaista eroa kumpaa näistä käyttää. Tässä oppaassa tutustutaan Internet Explorerin käyttöön. Selain tulee Windows 95 käyttöjärjestelmän mukana, mutta sen voi hankkia erikseenkin. Explorer on markkinoiden ainoa selain, joka on saatavissa myös suomenkielisenä ja me tutustumme Explorer 4.0:n suomenkieliseen versioon. Ennen kuin menemme pidemmälle, on syytä tutustua joihinkin käsitteisiin, joista jatkossa puhutaan ja jotka ovat olennaisia Internetin käytössä. HTML-dokumentit ovat juuri niitä (koti)sivuja, joita selaimellamme tutkimme. Kyseessä on HTML-merkintäkielellä (Hypertext Markup Language) luotu sivu, joka voi sisältää tekstiä, kuvia, ääntä, videokuvaa ja linkkejä, eli viittauksia saman dokumentin sisällä tai toisiin dokumentteihin. Viittausta (linkkiä) napsauttamalla käyttäjä pääsee suoraan viitattuun dokumenttiin, vaikka se sijaitsisi toisella puolella maapalloa. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on protokolla, jolla asiakas ja palvelin keskustelevat keskenään. avulla WWW-dokumentit löytävät tiensä palvelimesta asiakkaalle, jolta hakupyyntö on saatu. URL osoitteella dokumentit yksilöidään. URL osoite (Universal Resource Locator) muodostuu osista, joista ensimmäinen kertoo käytettävän protokollan.. Protokollan jälkeen tulee yleensä kaksoispiste (:) ja kaksi kauttaviivaa (//). Kauttaviivojen jälkeen kerrotaan missä koneessa dokumentti sijaitsee. Koneen osoitteen jälkeen tulee kauttaviiva (/) ja hakemistopolku, jossa hakemistot erotetaan toisistaan yhdellä kauttaviivalla. Lopuksi kerrotaan dokumentin nimi. Esimerkki URL osoitteesta: Osoitteesta voi päätellä kyseessä olevan hyperteksti-dokumentti, joka sijaitsee koneella uta.fi (fi on maatunnus, josta ilmenee, että kone sijaitsee Suomessa) hakemistossa ~tmmavu ja dokumentin nimi on kyrillik.htm. Koneen nimi on itse asiassa koneen IP eli Internet osoite, joka vastaa jotain numerosarjaa. Osoite on hankala muistaa ja se onkin yleensä korvattu selväkielisellä osoitteella (esim. nimipalvelun avulla (Domain Name service, DNS). Kun käyttäjä luo yhteyden johonkin Internetiin kytkettyyn koneeseen, käyttäjän kone ottaa ennen varsinaisen yhteyden luomista yhteyden nimipalvelimeen, joka muuntaa käyttäjän määrittelemän selväkielisen osoitteen vastaavaksi IP-osoitteeksi (numerosarjaksi). Koneen nimi koostuu yleensä kolmesta osasta, jotka ovat koneen nimi, organisaation nimi ja maatunnus, esimerkiksi kielo.uta.fi. Maatunnus vastaa ISO-järjestelmän maakoodia, jossa Suomen tunnus on fi. Varsinainen koneen nimi korvataan useimmiten palvelulla (www, ftp, archie, telnet jne.). Kun selataan www-sivuja, kirjoitetaan esim. jne. Esimerkkinä olevassa URL -osoitteessa kielo.uta.fi on korvattu kirjoittamalla

6 A-ajokortti 6 Internet INTERNET EXPLORER Explorerin käynnistyessä näytölle avautuu seuraavanlainen ikkuna, joka sinänsä on normaali Windows-ikkuna. Selaimen otsikkorivillä näkyy avoinna olevan dokumentin nimi. Valikkorivi sisältää kaikki ohjelman komennot, joista yleisimmät löytyvät myös työkaluriviltä. Työkalurivin alla, tai ellei se ole näkyvissä, valikkorivin alla on Osoite -rivi, johon kirjoitetaan se osoite johon halutaan mennä (osoitteeseen voi mennä muillakin tavoilla). Kun sivu avautuu näyttöön osoiterivillä lukee näytössä näkyvän dokumentin URL -osoite. Valikkorivin oikeassa päässä on Explorer painike, jota klikkaamalla pääset MS Explorerin kotisivulle. Valikkorivin viimeistä valikkoa Ohje kannattaa opetella käyttämään, sieltä löytyy moniin asioihin varsin selkeät ohjeet. A s e n n u k s e n j ä l k e e n s e l a i Asennuksen jälkeen selain on välittömästi käytettävissä, mutta joitakin asetuksia kannattaa kuitenkin muuttaa, jotta selaimen toiminta vastaisi paremmin omia tarpeita. Asennuksen jälkeen aloitussivuna on Microsoftin kotisivu ja käyttäjän kannalta tarkoituksenmukaisempi aloitussivu on oma kotisivu tai jokin muu käyttäjän haluama sivu. Määrittely tehdään Työkalut valikosta komennolla Internet asetukset... Avautuvassa Internet-asetukset -ikkunassa on useita välilehtiä. Välilehdessä Yleiset, on otsikon Voit määrittää kotisivuna käytettävän sivun alla ruutu, jolla on nimi Osoite: siihen voit kirjoittaa haluamasi osoitteen (kirjoittajalla siinä lukee ja aina avatessasi Explorerin online-tilassa (yhteys palvelimelle on) haetaan määritelty sivu näytölle. Voi myös valita, että mitään sivua ei avata tässä vaiheessa.

7 A-ajokortti 7 Internet Samalta välilehdeltä voi myös valita mitä kirjasinlajia (fonttia) selain käyttää. Määritys ohittaa HTML dokumentin fonttimääritykset. Tässä voi myös määritellä sivuhistorian säilytysajan, ADSL-yhteydet ovat niin nopeita, että määrittely voi olla 0. Sivuhistoria kertoo missä linkeissä on em. aikana vierailtu. Välilehdeltä Yhteys määritellään muodostetaanko yhteys Internetiin modeemilla vai lähiverkon kautta. Välilehdeltä Ohjelmat määritellään mitä ohjelmaa Explorer käyttää mm. sähköpostin käsittelyssä. Explorerissa ei itsessään ole sähköpostiosuutta, mutta se voi käyttää sähköpostin käsittelyyn em. tavalla määriteltyä sähköpostiohjelmaa. Tähän ei ole välttämätöntä määritellä mitään ohjelmaa, mutta silloin joutuu avaamaan sähköpostiohjelman erikseen, mikä ei tietenkään edellytä Explorerin sulkemista. Suurin haitta lienee se, että jos mitään sähköpostiohjelmaa ei ole määritelty, ei voi lähettää sähköpostia suoraan Explorerista HTML-dokumenteissa oleviin osoitteisiin, vaan on mentävä erikseen sähköpostiohjelmaan. Windowsin mukana tulee sekä Explorer selain että Outlook Express sähköpostiohjelma, joka on oletusarvoinen Explorerin käyttämä sähköpostiohjelma ja käy varsin hyvin sähköpostiohjelmaksi. Sinänsä mikä hyvänsä koneella oleva sähköpostiohjelmaa voidaan määritellä toimimaan Explorerin kanssa. Muihin Internet asetuksiin ei ole erityistä tarvetta puuttua tässä vaiheessa. Selaimen mukauttaminen Selain on sellaisenaan käytettävissä, mutta joitakin asioita ehkä kannattaa hieman muokata omaksi mukavuudekseen. Web-sivujen tekijät ja suunnittelijat ottavat Web-sivuja luodessaan usein käyttöön tietyn fontin, tietyt värit, tietyt koot ja tietyn taustavärin. Nämä asetukset määritetään joko kutakin kohdetta varten erikseen tai käyttämällä tyylilomaketta, joka on eräänlainen malli, joka kertoo, miten eri tyylejä käytetään Web-sivulla tai koko sivustossa. Voit korvata minkä tahansa tai kaikki nämä asetukset, mistä on hyötyä heikkonäköisille. Voit määrittää haluamasi fontti- ja väriasetukset käyttöön kaikilla sivuilla, joissa ei ole käytössä tyylilomakkeita. Voit lisäksi määrittää, otetaanko jokin määrittämäsi asetus tai kaikki määrittämäsi asetukset käyttöön tyylilomakkeita käyttävillä sivuilla. Yksi ehkä useimmin tarvittavista toimista on tekstin koon muuttaminen. Se tapahtuu Näytä-valikon komennolla Tekstin koko. Avautuvasta valikosta valitaan haluttu koko. Valinta vaikuttaa ainoastaan kokoon, fonttilaji ei muutu. Toinen usein eteen tuleva mukauttamisen kohde on työkalurivi. Yleensä se kannattaa pitää näkyvissä, koska siitä on näppärämpi antaa komentoja kuin valikoista. Työkalurivin painikkeet voidaan näyttää pelkkinä painikkeina tai painike ja selite. Painikkeiden merkityksen oppii nopeasti muistamaan, joten selitteet eivät ehkä ole tarpeen. Mukauttaminen tehdään valikosta Näytä komennolla Työkalurivit. Komento avaa valikon, josta voidaan valita mitä työkalurivejä näytetään.

8 A-ajokortti 8 Internet Mukauta... -komennolla avautuu ikkuna, jonka kohdasta Tekstiasetukset: määritellään näytetäänkö painikkeet ilman selitettä vai selitteen kanssa. Jos selite näytetään, voidaan valita miten ne näytetään. Näytä tekstiselitteet näyttää selitteet painikkeen alla. Tekstiselitteet oikealla näyttää selitteet painikkeen oikealla puolella. Ei tekstiselitteitä näyttää painikkeet ilman selitteitä. Selaimen käyttö Painikkeiden koko määritellään saman ikkunan kohdasta Kuvakeasetukset: Valittavana ovat Suuret kuvakkeet tai Pienet kuvakkeet. Avaa Explorer, jolloin ohjelma avaa määrittelemäsi sivun. Dokumenttia voit selata vierityspainikkeella, nuolinäppäimillä ja PgUp/PgDown näppäimillä. Dokumentissa olevia kuumia sanoja, linkkejä klikkaamalla pääset linkin osoitteeseen, jolloin ko. dokumentti avautuu näytölle (tätä kutsutaan surffaamiseksi). Linkit voivat johtaa mille tahansa sivulle missä tahansa maailmassa, yleensä asia ainakin summittaisesti ilmenee linkin yhteydessä. Kun hetken aikaa klikkailee linkkejä, voi käydä niin ettei enää tiedä missä on. Lähtökohtaan, kotiin, pääse klikkaamalla työkalurivillä oleva Aloitussivu painiketta. Askel kerrallaan takaisin pääsee klikkaamalla työkalurivin painiketta Edellinen ja vastaavasti askele kerrallaan eteenpäin klikkaamalla painiketta Seuraava. Painikkeet eivät toimi, jos aiottu toimenpide ei ole mahdollista. Vastaavat komennot löytyvät Siirry -valikosta, mutta työkalurivi kannattaa yleensä pitää näkyvissä, koska toiminta sen kautta on nopeampaa. Joskus halutun dokumentin latautuminen kestää kovin kauan. Latautumisen voi keskeyttää Pysäytä painikkeella ja yrittää uudelleen. Näytössä olevan sivun saa ladattua uudelleen Päivitä painikkeella. Jo käydyille sivuille pääset nopeasti klikkaamalla painiketta Sivuhistoria, jolloin näytölle ilmaantuu luettelo kohteista, joissa istunnon aikana on käyty. Klikkaamalla luettelossa olevaa osoitetta pääset sinne nopeasti uudelleen. Verkossa on paljon mielenkiintoisia paikkoja, joihin haluaa mennä uudestaan. Osoitteet voi tietysti aina kirjoittaa paperille, mutta tärkeimmät paikat kannatta merkitä suosikkilistalle (tästä käytetään myös nimitystä kirjanmerkki) valitsemalla hiiren kakkospainikkeella esiin tu-

9 A-ajokortti 9 Internet levasta pikavalikosta kohta Lisää suosikkeihin. Saman voi toteuttaa antamalla valikosta Suosikit komennon Lisää suosikkeihin. Nämä merkinnän saat esiin klikkaamalla työkalurivin painiketta Suosikit. Suosikkikohteeseen pääset klikkaamalla kohdetta em. listalla. WWW-sivun tallentaminen Pitkiä dokumentteja ei kannata lukea läpikotaisin valinnaisen verkkoyhteyden aikana, koska yhteysaika maksaa. Kiinnostava sivu kannattaa tallettaa omalle kovalevylle, josta sitä voi lukea ilman verkkoyhteyttä kaikessa rauhassa. Toki kiinnostavia dokumentteja kannattaa tallentaa, vaikka käytössä olisi kiinteä yhteys, jolloin yhteysaika sinänsä ei maksa. Web-sivu sisältää HTML (Hypertext Markup Language) -kielisiä muotoilukomentoja, grafiikkaa ja multimediatiedostoja. HTML-muotoilukomentoja käyttämällä muotoillaan tekstiä, käsitellään grafiikkaa, määritellään taustavärit ja mukautetaan Web-sivuja muillakin tavoilla. Koska yksi Web-sivu voi sisältää useita upotettuja tiedostoja (jokainen Web-sivulla oleva kuva on erillinen sivulle linkitetty tiedosto), voidaan Web-sivu tallentaa neljällä eri tavalla: Täydellisenä Web-sivuna. HTML-tiedosto ja kaikki siihen liittyvät upotetut tiedostot, kuten kuvat, tallennetaan. Arkistona. Koko Web-sivu tallennetaan yhtenä, ei muokattavissa olevana arkistona HTML-tiedostona. Sivun HTML-koodinen osa tallennetaan, mutta siihen liittyviä upotettuja tiedostoja ei tallenneta Tekstitiedostona. Sivulla oleva teksti tallennetaan tekstimuodossa. Dokumentin voi lähettää myös sähköpostina itselleen tai muille. Anna Tiedosto valikosta komento Lähetä ja avautuvasta uudesta valikosta komento Sivu sähköpostina. Sekä teksti että kuvat menevät postin mukana. Sivun avaaminen kovalevyltä Annetaan Tiedosto-valikosta komento Avaa... Näyttöön avautuu Avaa-ikkuna, jonka Selaa -painiketta napsauttamalla avautuvasta ikkunasta valitaan kansio, jossa avattava dokumentti sijaitsee. Valitaan tiedostoluettelosta avattava dokumentti (kuvassa index.htm) ja napsautetaan OK-painiketta. Avattavan tiedoston kaksoisnapsautus ajaa saman asian. Näyttöön avautuu nyt uudestaan Avaa-ikkuna, jonka Avaa: -ruudussa näkyy dokumentin sijainti ja nimi (hakupolku). Napsautetaan vielä OK ja tiedosto avautuu selaimeen.

10 A-ajokortti 10 Internet WWW-sivun tulostaminen WWW-sivuja voidaan myös tulostaa. Toimenpide on jokseenkin samanlainen kuin muissakin ohjelmissa. Tulostaminen koskee näytössä olevaa dokumenttia, ei koko sivustoa. Jos koko sivusto halutaan tulostaa, se on tehtävä dokumentti kerrallaan. Kuten muissakin Microsoftin ohjelmissa, myös Explorerin työkalurivillä oleva Tulosta -komento on pikatulostus, joka tulostaa näytöllä olevan dokumentin. Mitään ikkunaa ei avaudu. Tiedosto-valikon Tulosta-komento avaa näytölle ikkunan, josta voidaan tarkemmin valita mitä tulostetaan. Tulostaminen koskee näytössä olevaa dokumenttia, ei koko sivustoa. Dokumentti ei kuitenkaan aina mahdu yhdelle sivulle, joten voidaan valita tulostetaanko koko dokumentti, valittu alue tai tietyt sivut. Nykyinen sivu valinta ei ole käytettävissä. Käytettävissä on myös tulostuksen esikatselu. Komento löytyy Tiedosto -valikosta. Esikatselu-ikkunasta näkyy sivujen määrä ja nähdään millä sivulla haluttu teksti sijaitsee. Kehys sivuilla kannattaa valita tulostus Vain valittu kehys, jolloin tulostetaan vain sen kehyksen sisältö, jossa tulostettava aineisto on. Tällöin esikatselussa myös pääsee selaamaan tulostettavia sivuja. Kuvan sivu tulostettaisiin näytön asettelun mukaisesti, jolloin tulosteeseen tulisivat sekä yläkehyksen kuva ja teksti että vasemman kehyksen linkit. Valinnalla Vain valittu kehys mukaan tulisi vain Kyrilliikka Internetissä teksti, jota itse asiassa on viisi sivua eikä yksi, kuten kuvassa olevalla valinnalla näyttäisi olevan. Tulostuksen esikatselu -ikkunasta voi antaa myös komennon Tulosta. Komento avaa saman Tulosta -ikkuna kuin komento Tiedosto - Tulosta. Yksi ero kuitenkin on, nyt myös valinta Nykyinen sivu on käytettävissä.

11 A-ajokortti 11 Internet Pankki Internetissä Explorer ja sähköposti Varsin hyödyllinen palvelu Internetistä löytyvä palvelu on verkossa asustava pankkineiti. Pankit ovat varsin ennakkoluulottomasti lähteneet hyödyntämään myös Internetin mahdollisuuksia ja niinpä pankkiasiansa voi nykyisin hoitaa myös Internetin kautta. Verkosta löytyvät niin Osuuspankki, Merita kuin Postipankkikin. Päätepankkipalvelun käyttö alkaa tilipankin kanssa tehtävällä sopimuksella. Pankki perii päätepankkiyhteydestä vuosikorvauksen (yksityisasiakkaat) tai korvauksen kultakin laskulta (yritysasiakkaat). Palvelua käytettäessä tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja avainlukulista. Avainlukulista on liuta numeroita paperilla kahdessa sarakkeessa. Toinen avainluvuista on pankin numero jota vastaavaa toista numeroa, asiakkaan avainlukua, päätepankkiohjelma kysyy tilisiirtoja tai maksuja suoritettaessa. Pankkien palveluihin pääsee tutustumaan kokeilutunnuksella ja salasanalla, jotka löytyvät pankin sivuilta. Explorer ei sisällä sähköpostia, mutta se voi hyödyntää koneelle asennettua sähköpostiohjelmaa kuten asetuksien yhteydessä kerrottiin. Määrittely kannattaa tehdä, varsinkin kun se ei estä kyseisen sähköpostiohjelman erillistä käyttöä. Halutessasi avata sähköpostiohjelman Explorerista käsin klikkaa työkalurivin painiketta Posti (tai anna valikosta Siirry komento Sähköposti). Avautuvasta valikosta annettu komento Sähköposti avaa sähköpostiohjelman. Komennolla Uusi viesti, pääset suoraan kirjoittamaan viestiäsi ja lähettämään sen. Samasta valikosta voit myös lähettää sen hetkisen sivun tai linkin sähköpostina. Sähköpostiohjelman avaaminen Explorerista käsin ei sinänsä tuo mitään erityistä hyötyä, jos kohta ei haittaakaan. Hyöty tulee ensinnäkin mahdollisuutena lähettää sivuja ja linkkejä sähköpostina. Toinen ehkä suurempi hyöty tulee mahdollisuutena lähettää sähköpostia suoraan sivuilla annettuihin sähköpostiosoitteisiin. Tämä ei ole mahdollista, jos mitään sähköpostiohjelmaa ei ole määritelty Explorerin käyttöön. Sivuilla on usein annettu sähköpostiosoite esimerkiksi seuraavasti: informaatikko Napsauttamalla sähköpostiosoitteeseen avautuu sähköpostiohjelman viesti-ikkuna, jonka vastaanottajan kohdalla on valmiina ko. sähköpostiosoite, tarvitsee vain kirjoittaa viestinsä ja lähettää se. Tämä ei ole mahdollista, jos mitään sähköpostiohjelmaa ei ole määritelty. On paljon hankalampaa ottaa osoite muistiin ja avata sähköposti erikseen ja kirjoittaa osoite käsin.

12 A-ajokortti 12 Internet SÄHKÖPOSTI Sähköpostin edut Sähköpostin ongelmia Sähköpostin matka Sähköposti on yleisin tapa hyödyntää tietoverkkoja. Sähköposti on nopea ja edullinen kommunikointiväline, joka mahdollistaa joustavan yhteydenpidon niin organisaation sisällä kuin eri puolille maailmaa. Sähköpostin lähettäjä ja vastaanottaja eivät ole sidottuja aikaan eikä paikkaan, vaan millä tahansa järjestelmän laitteella voidaan viestiä mihin vuorokauden aikaan hyvänsä. Jokaisella sähköpostin käyttäjällä on oma postilaatikko jossakin postitoimistossa, johon otetaan yhteys kuun postia lähetetään tai vastaanotetaan. Suurin sähköpostin etu on sen nopeus. Viesti menee perille muutamassa sekunnissa mihin tahansa maailmassa. Toinen etu on alhaiset kustannukset. Viestin voi kirjoittaa valmiiksi ennen yhteyden avaamista, jolloin maksu menee vain siltä ajalta, kun viesti lähetetään ja lähettämiseen kuluva aika mitataan sekunneissa tai kymmenissä sekunneissa. Viestin voi lähettää, vaikka vastaanottaja ei olisikaan tavoitettavissa. Viesti talletetaan vastaanottajan postilaatikkoon, joka on aina valmiina vastaanottamiseen ja vastaanottaja voi lukea viestin halutessaan. Sähköpostista jää aina myös digitaalisessa muodossa oleva dokumentti ja asiat voidaan siten tarkistaa jälkikäteen. Vastaanottaja voi myös edelleen muokata viestejä, koska sähköpostiviesti säilyy merkkimuotoisena tekstitiedostona, jota mikä hyvänsä tekstinkäsittelyohjelma kykenee lukemaan. Sähköpostikaan ei ole ongelmaton kommunikointiväline. Valitettavasti sähköpostilla ei tavoita kaikkia. Käyttöä vaikeuttaa myös laajan, yhtenäisen osoitetietokannan puute. Puhelinnumeroista on luettelonsa, mutta vastaavaa ei ole sähköpostiosoitteista ja jonkin sähköpostiosoitteen selvittäminen voi osoittautua mahdottomaksi. Pidempään verkkoa käyttäneet oppivat kyllä keinonsa osoitteiden selvittämiseen, mutta se on kieltämättä vakava ongelma. Oma sähköpostiosoite kannattaakin ilmoittaa kaikille sitä tarvitseville ja painattaa käyntikorttiin. Jos sähköposti ei tavoita vastaanottajaa, viesti yleensä tulee takaisin. Aina ei kuitenkaan voi olla varma, onko viesti mennyt perille. Sähköpostiviesti koostuu kahdesta osasta, otsikkokentästä ja runko osasta. Otsikkokentässä kerrotaan viestin lähettäjä, vastaanottaja(t), viestin aihe ja palautusosoite. Otsikkokentän tärkein tieto on vastaanottajan osoite, ilman sitä postia ei saada perille. Sähköpostin perillemeno riippuu lähes täysin siitä, onko osoitekentän osoite muotoiltu oikein vai ei. Internet verkossa vastaanottajan osoite muodostuu käyttäjätunnuksesta ja tietokoneen osoitteesta jotka erotetaan (at)-merkillä. Esimerkiksi

13 A-ajokortti 13 Internet OUTLOOK EXPRESS Outlook Express on Microsoftin tuottama sähköpostiohjelma, joka tulee Internet Explorerin mukana. Kumpikin ohjelma on maksuton. Outlook Expressillä voi lähettää sekä tekstimuotoisia viestejä että HTML-viestejä. Varsin mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen piirre on mahdollisuus käyttää useita sähköpostitilejä. Outlook Expressin ikkuna on normaali Windows-ikkuna, jota käsitellään kuten mitä hyvänsä Windows-ikkunaa. Ohjelma avautuu kuvan mukaiseen näkymään, josta pääsee näkymän kuvaketta klikkaamalla ao. toimintoon. Samat toiminnot löytyvät luonnollisesti valikkorivin valikoista. Mikäli kuvan näkymä halutaan ohittaa käynnistettäessä merkitään ruksi Siirry suoraan Saapuneen-kansioon käynnistettäessä. Napsauttamalla työkaluriviä voi vastata viesteihin, välittää viestejä edelleen tai luoda uusia viestejä. Työkalurivin avulla voi myös siirtyä viestistä ja kansiosta toiseen. Outlook Expressin tärkeimmät asetukset Ennen kuin voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia, sinulla on oltava Internet-yhteys jonkin palvelutoimittajan tai yrityksesi Internet-yhdyskäytävän kautta. Kun käytössäsi on Internetyhteys, voit määrittää Outlook Express - ohjelman asetukset. Asennusohjelma huolehtii useimmista asetuksista, joten tutustumme tässä vain sellaisiin asetuksiin, jotka todennäköisesti joudut tekemään itse. Yrityksessä tai muussa organisaatiossa asetuksista huolehtii yleensä mikrotukihenkilö Ohjelman määrittelyissä tarvitset postipalvelimien nimet, oman käyttäjänimesi sekä salasanasi. Määritä saapuvan ja lähtevän postin postipalvelin. Saat tiedot Internet-palvelutoimittajaltasi tai järjestelmänvalvojalta, jos käytät lähiverkkoa. Anna komento Työkalut -Tilit. Avautuvasta ikkunasta valitaan välilehti Sähköposti ja klikataan Lisää-painiketta. Valitse Sähköposti ja seuraa sitten ohjatun Internet-yhteyden muodostamisen ohjeita yhteyden muodostamiseksi sähköpostipalvelimeen. Aiemmin käyttöön otettuja määrittelyitä pääset muuttamaan valitsemalla Sähköposti-välilehdeltä muutettava tili ja klikkaamalla Ominaisuudet -painiketta. Avautuvan ikkunan (kuva)

14 A-ajokortti 14 Internet välilehdestä Yleinen päästään määrittämään Sähköpostitili ja käyttäjätiedot; käyttäjän selväkielinen nimi, yritys ja sähköpostiosoite. Esimerkiksi: Sähköpostitili: aiko400 Nimi: aiko400 Yritys: tämä tieto ei ole vältämätön Sähköpostiosoite: Palvelimet -välilehdeltä määritellään lähtevän ja tulevan postin palvelimet, jotka voivat olla myös samat. Esimerkiksi: Lähtevä posti (SMTP): mail.kopteri.fi Tuleva posti (POP3): mailbox.surfeu.fi POP3-tili: aiko400 Lisäasetukset painikkeella pääsee määrittelemään jätetäänkö viestistä kopio myös palvelimelle. Jos kopio jätetään, voi viestin lukea myös toiselta koneelta. Asetukset ikkunassa on muitakin välilehtiä. Välilehdestä Yhteys määritetään käytetty yhteystapa. Yleensä asennusohjelma huolehtii tästä. Kaikki sähköpostiohjelmat lukevat tekstimuotoisia viestejä (ASCII - koodia). Viesti voi olla muussakin muodossa, esim. HTML, mutta tällöin myös vastaanottajan ohjelman on kyettävä lukemaan tätä muotoa. Näin ei läheskään aina ole, joten on parasta käyttää tekstimuotoisia viestejä. Se on myös turvallista sillä tekstimuotoinen viesti ei sisällä viruksia (tällaisen viestin liitetiedosto sen sijaan voi sisältää). Määrittely tapahtuu komennolla Työkalut - Asetukset - Lähettäminen ja valitaan sähköpostin lähetysmuodoksi Vain teksti. Viestien lähettäminen ja lukeminen Sekä viestin vastaanottaminen että lähettäminen edellyttävät yhteyttä palveluntuottajaan. Kun yhteys on päällä ja käynnistät Outlook Expressin, se ottaa yhteyden sähköpostitiliisi ja lataa uudet viestit Saapuneet -kansioon. Saapuneet -kansion lisäksi Outlook Express sisältää Lähtevät, Lähetetyt, Poistetut ja Luonnokset kansiot, jonka lisäksi voit luoda itse omia kansioita tarpeen mukaan. Vastaanottamasi viestit voit järjestää poistamalla tarpeettomat ja siirtämällä kunkin säilytettävän viestin sille sopivaan kansioon. Viestit tallentuvat tietokoneeseesi. Sen lisäksi voit määrittää, että viesteistä jätetään kopio postipalvelimelle, kaikki postipalvelimet eivät tue tätä toimintoa. Mikäli kopiota ei jätetä palvelimelle, ei kerran luettua viestiä voi enää lukea toiselta koneelta. Vastaanottaneen koneen Saapuneet kansiossa viesti säilyy kunnes itse poistat sen. Jos viestistä jätetään kopio palvelimelle, voit lukea viestin uudelleen myös toisella koneella. Mikäli jätät kopiot myös palvelimelle, tyhjennä palvelimella oleva hakemistosi silloin tällöin. Edellä kuvatun Ominaisuudet ikku-

15 A-ajokortti 15 Internet Viestin lähettäminen nan Lisämääritykset painikkeella pääset määrittelemään jätetäänkö viesteistä kopiot palvelimelle ja miten ne poistetaan. Saat lisätietoja Internet-palvelutoimittajalta tai järjestelmänvalvojalta. Voit kirjoittaa omia viestejä tai vastata saapuneisiin viesteihin sekä välittää niitä edelleen. Ohjelmaan kuuluu osoitteisto, josta voit valita viestien vastaanottajat, joille lähetät postia säännöllisesti. Osoitteiston sisällön joudut luomaan ja ylläpitämään itse. Lähettäessäsi viestin Outlook Express tarkistaa, että kaikki Vastaanottaja- ja Kopio-kenttiin kirjoitetut ovat kelvollisia Internet-sähköpostinimiä. Kelvollisuus merkitsee sitä, että osoite on kirjoitusasultaan oikein. Viestin lähettäminen aloitetaan työkalurivin komennolla Uusi, jolloin näytölle avautuu Uusi viesti ikkuna. Kirjoita Vastaanottaja-ruutuun vastaanottajan sähköpostiosoite. Ruutuun voi kirjoittaa useita osoitteita puolipistein (;) erotettuina, jolloin viesti menee samalla kerralla kaikille vastaanottajille. Voit myös lähettää jäljennöksiä viestistä kirjoittamalla Kopio-ruutuun vastaanottajien nimet puolipistein erotettuina. Näin voit lähettää saman viestin usealle vastaanottajalle yhdellä lähetyksellä. Viestin kuten sen kopionkin voi lähettää myös itselleen ja joskus onkin hyvä lähettää viestistä kopio itselleen. Jos kopio tulee itselle, on ilmeistä, että se on mennyt myös varsinaiselle vastaanottajalle. Tapa on matalan tason tarkistus, täyttä varmuutta viestin menosta perille oikeaan paikkaan se ei anna. Seuraavaksi kirjoitetaan Aihe-ruutuun viestin aihe. Se ei ole pakollinen, mutta tämä on se teksti, jonka vastaanottaja ensimmäiseksi näkee näytöllään ja päättelee sen perusteella lukeeko ko. viestin vai ei. Paljon sähköpostia saava tuskin vaivautuu lukemaan viestiä, jolle lähettäjä ei ole katsonut tarpeelliseksi antaa aihetta (otsikkoa). Varsinainen viesti (runko-osa) kirjoitetaan Aihe ruudun alla olevaan ikkunaan. Tältä osin kyseessä on normaali tekstinkäsittely. Viesti on puhdasta ASCII-koodia, joten tekstinkäsittelyn muotoilut eivät ole mahdollisia. Yleensä sähköpostiviestit ovat lyhyitä. Jos on tarvetta pitkään tekstiin, se kannattaa kirjoittaa jollakin tekstinkäsittelyohjelmalla ja lähettää viestin mukana liitetiedostona. Liitetiedostojen osalta on muistettava varmistaa, että vastaanottajalla on ohjelma, jolla tiedostoa voi käsitellä Viestin loppuun kirjoitetaan allekirjoitus. Liitetiedosto lisätään viestiin valitsemalla Lisää-valikosta komento Liitetiedosto ja kaksoisnapsauttamalla tiedostoa, jonka haluat lähettää. Varsinaisen viestin alle, omaan ikkunaansa ilmestyy liitetiedoston kuvake ja tiedoston nimi. Liitetiedostona voi lähettää minkä hyvänsä mikrolla olevan tiedoston, mutta voidakseen käsitellä tiedostoa, on vastaanottajallakin oltava ohjelma, jolla tiedosto on luotu tai ainakin sellainen ohjelma, joka kykenee ko. tiedostoa lukemaan (Viewer).

16 A-ajokortti 16 Internet Nyt on tullut aika lähettää viesti. Paina työkalurivin Lähetä-painiketta tai valitse Tiedostovalikosta Lähetä viesti. Sähköpostiviesti toimitetaan sähköpostipalvelimelle, kun Outlook Express tarkistaa seuraavan kerran, onko uutta postia tullut. Tämä on hieman arvelluttava tapa, koska viesti varsinkin modeemiyhteyden takaa saattaa jäädä lähettämättä. Parempi tapa on määritellä posti lähtemään heti. Määrittely tapahtuu komennolla Työkalut - Asetukset - Lähettäminen - Lähetä viestit heti. Kannattaa opetella tapa painaa hetki Lähetä painikkeen painamisen jälkeen vielä painiketta Lähetä ja vastaanota kaikki ohjelmaikkunan työkaluriviltä. Viimeistään tämä lähettää postin eteenpäin ja jos esimerkiksi osoitteessa oli virhe, postipalvelin lähettää paluupostissa virheilmoituksen. Viestien lukeminen ja jatkotoimet Kun sinulle on tullut sähköpostia, näkyvät niiden lähettäjät, aiheet ja vastaanottopäivä viestiluettelossa avattuasi saapuneet kansion. Klikkaamalla viestiä viestiluettelossa, se avautuu näytölle. Viesti avautuu omaan ikkunaansa kaksoisklikkaamalla viestiä viestiluettelossa. Kun viesti on luettu, se jää edelleen Saapuneet kansioon ja on aina luettavissa uudelleen. Mikäli se on tarpeen, viesti voidaan tulostaa Tiedosto-valikon komennolla Tulosta. Sähköpostin teksti tai osia siitä voidaan myös liittää esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla tuotettuihin teksteihin. Mikäli haluat poistaa viestin, valitaan viesti ja annetaan komento Tiedosto Poista. Myös pikavalikot ovat käytettävissä. Viesti poistuu Poistetut - kansioon, josta se on vielä palautettavissa. Palautus tehdään klikkaamalla kakkospainikkeella palautettavaa viestiä Poistetut kansiossa ja avautuvasta pikavalikosta annetaan komento Siirrä, jolloin on valittavissa kolme kansiota: Lähetetyt, Poistetut, Saapuneet. Siirrä palautettava tiedosto sopivaksi katsomaasi kansioon. Poistetut kansiosta tiedot pitää poistaa vielä erikseen. Asetukset ikkunan välilehdestä Lukeminen voit määritellä Poistetut kansio tyhjennettäväksi, kun Outlook Express suljetaan. Oletuksena on, että Poistetut kansiota ei tyhjennetä. Usein viestiin pitää vastata. Se tapahtuu komennolla Sähköposti Vastaa lähettäjälle (saman voi tehdä työkalurivin painikkeella Vastaa lähettäjälle). Näyttöön ilmaantuu Re: -ikkuna (Vastaus-ikkuna), jossa vastaanottajan paikalla on jo valmiina ko. viestin lähettäjän sähköpostiosoite ja viestin aiheena alkuperäinen aihe, jonka edessä on teksti Re:. Viestin teksti näkyy varsinaisella viestialueella kokonaisuudessaan ja jokaisen rivin edessä on > - merkki kertomassa, että kyseessä on lainaus (alkuperäisestä viestistä.).

17 A-ajokortti 17 Internet Osoitteisto Yleensä ei palauteta koko alkuperäistä tekstiä, vaan ainoastaan se mikä on tarpeellista. Sekä alkuperäistä viestiä että siihen lisättävää omaa viestiä käsitellään normaalin tekstinkäsittelyn keinoin. Lainausten väliin voi lisätä omia kommenttejaan, joiden edessä ei tietenkään näy > - merkkiä. Samoin alkuperäisen viestin loppuun voi lisätä omaa tekstiään ja tietysti vastaukseen voi liittää myös liitetiedoston. Lopuksi viesti lähetetään normaalisti. Mikäli viestissä oli liitetiedosto, sitä ei lähetetä vastauksen mukana. Sähköposti - Vastaa kaikille (tai vastaava painike työkalurivillä) on muutoin samanlainen toiminto, mutta se lähettää vastauksen paitsi varsinaiselle viestin lähettäjälle, myös kaikille, jotka saivat alkuperäisen viestin. Sähköposti - Välitä viesti komennolla viesti välitetään kolmannelle osapuolelle, jolloin joudut itse lisäämään vastaanottajan sähköpostiosoitteen. Viestiin liitetty liitetiedosto näkyy viesti-ikkunan välipalkin oikeassa reunassa paperiliittimen kuvana. Napsauta liittimen kuvaa, jolloin näytölle avautuvassa ikkunassa näkyy liitetiedoston nimi ja koko. Voit tallentaa liitetiedoston valitsemalla Tallenna liitteet... Liitetiedosto avautuu siihen ohjelmaan, jolla se on luotu. Ellei sinulla ole kyseistä ohjelmaa, eikä mitään muutakaan ohjelmaa, joka ko. tiedoston voi avata, et voi lukea kyseistä tiedostoa. Tästä syystä on ennen liitetiedoston lähettämistä varmistettava, että vastaanottaja kykenee viestin avaamaan. On suositeltavaa tallentaa liite ja tarkistaa, että siinä ei ole viruksia, ennen kuin liite avataan. Outlook Expressissä on käytettävissä osoitteisto, johon voi lisätä käyttämänsä sähköpostiosoitteet ja josta osoitteen voi lisätä suoraan lähtevään viestiin. Osoitteistoa voi käyttää pelkkiä sähköpostiosoitteita laajempana osoitemuistiona, sillä siihen voi tallentaa henkilöiden kodin ja työpaikan osalta mm. seuraavat tiedot: puhelinnumerot, postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja -nimet, Internet-kotisivujen osoitteet (URL), jakelulistat ja huomautukset. Osoitteiston kanssa käytettävien ohjelmien mukaan määräytyy, voitko käyttää kaikkia vai vain osaa edellä mainituista tiedoista. Osoite lisätään antamalla komento Työkalut Osoitteisto, jolloin avautuu kuvan ikkuna. Napsauta Uusipainiketta ja avautuvasta valikosta valitaan komento Uusi yhteystieto. Kirjoita etunimi Etunimi: -rutuun ja sukunimi Sukunimi: -ruutuun, sekä sähköpostiosoite Sähköpostiosoitteet: -ruutuun. Vastaavasti muut tiedot omaan ruutuunsa. Napsauta kutakin välilehteä ja lisää haluamasi tiedot. Osoitetiedot tallentuvat oletusarvoisesti kansioon Windows-osoitteisto. Saamastasi viestistä voit tallettaa sähköpostiosoitteen suoraan osoitteistoon mm. seuraavilla tavoilla: Kaksoisnapsauta viestiä, jolloin se avautuu omaan ikkunaansa ja napsauta osoitetta, jonka haluat tallentaa (osoite voi siis olla muukin kuin lähettäjän osoite). Näin osoite tulee valituksi, napsauta hiiren oikealla painikkeella ja

18 A-ajokortti 18 Internet Kirjepohjien käyttö valitse avautuvasta pikavalikosta Lisää osoitteistoon (valinnan voi tehdä myös suoraan oikealla painikkeella, jolloin pikavalikko avautuu valintaa tehdessä). Osoitteissa painetaan vielä OK -painiketta. Jos osoite jo on osoitteistossa tulee ilmoitus Osoitteistossa ovat jo nämä yhteystiedot. Ilmoitus kuitataan painamalla ilmoituksen OK-painiketta. Lähettäjän yhteystiedot voi lisätä osoitteistoon myös Työkalut -valikosta komennolla Lisää lähettäjä osoitteistoon. Sama tapahtuu viemällä hiiren osoitin lähettäjän osoitteen päälle ja napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella. Avautuvasta pikavalikosta valitaan komento Lisää lähettäjä osoitteistoon. Ohjelman asetuksista komennolla Työkalut - Asetukset... avautuvan Asetukset -ikkunan välilehdestä Lähettäminen voidaan myös valita kohta Lisää henkilöt, joille vastataan, automaattisesti osoitteistoon, jolloin yhteystiedot tallentuvat tällaisissa tapauksissa automaattisesti. Lähettäessäsi sähköpostia osoite haetaan osoitteistosta klikkaamalla Vastaanottaja rivillä olevaa ikonia, jolloin osoitteisto avautuu. Valitse avautuvasta ikkunasta vastaanottaja ja paina Vastaanottaja: painiketta, jolloin nimi ilmestyy Viestin vastaanottajat: -ruutuun ja paina OK, osoite tulee vastaanottajan paikalle Viesti ikkunaan. Mikäli haluat lähettää viestin useaan osoitteeseen, valitse nimet ja toimi kuten edellä. Jos haluat lähettää viestistä kopion valitse osoite kuten edellä, mutta paina Kopio: painiketta. Outlook Expressissä voi käyttää myös valmiita kirjepohjia. Kirjepohjia käyttämällä saadaan valmiina halutut asiat viestiin. Näin voidaan varmistaa vaikkapa tietty standardimuoto tietyille viesteille. Kirjepohjat eivät enää ole tekstimuotoisia, joten on aina varmistettava, että myös vastaanottajan ohjelma tukee käyttämäämme kirjepohjatyyppiä, muussa tapauksessa hän ei saa viestiä auki tai se avautuu sekavana. Outlook Expressissä on valmiina joitakin kirjepohjia ja ne ovat muodoltaan HTML-pohjaisia. HTML- Kirjepohjien käyttö. muotoisen viestin mukana voi lähettää myös kuvia (viesti ja kuva ovat yhdessä), luonnollisesti liitetiedostoja voi käyttää myös kirjepohjien kanssa. Kirjepohjia käytettäessä viestin lähetysmuodoksi on siis valittava HTML. Haluttaessa käyttää kirjepohjaa aloitetaan viestin lähettäminen klikkaamalla Luo viesti-painikkeen oikeassa reunassa olevaa alaspäin näyttävää nuolenkärkeä ja valitsemalla avautuvasta valikosta haluttu pohja. Sama toteutuu myös komennolla Lähetä - Uusi viesti käyttäen kirjepohjaa ja valitsemalla kirjepohja. Tämän jälkeen näytölle avautuu normaali viesti-ikkuna, jossa on valmiina kirjepohjan mukaiset tekstit ja mahdolliset kuvat. Vastaanottajan osoite ja viestin Aihe kirjoitetaan normaalisti. Kirjepohjaan lisätään tarpeelliset tiedot niille kuuluviin kohtiin. On huomattava, että tässä vaiheessa kirjepohja käyttäytyy kuin mikä hyvänsä teksti eli pohjassa olevia ohjetekstejä voi muuttaa ja poistaa Yleensä se ei ole tarkoitus, joten kirjoitettaessa on oltava tarkkana ettei poista mitään vahingossa. Tekstiä voi myös muotoilla työkalurivin (kuvassa harmaana) painikkeita käyttäen. Näin voi muuttaa mm. kirjasinlajia ja -kokoa sekä lisätä viestiin kuva. Kuva lisätään työkalurivin vii-

19 A-ajokortti 19 Internet Kansiot meisenä oikealla olevalla painikkeella. Tämä kuva on siis osa viestiä, ei liitetiedosto. Liitetiedosto lisätään normaalisti. Asennettaessa Outlook Express luo asennusohjelma seuraavat kansiot: Saapuneet, Lähtevät, Lähetetyt, Poistetut ja Luonnokset. Näitä kansioita ei voi poistaa. Jo näilläkin kansioilla selviää pitkälle, mutta kansioita voi luoda myös itse tarpeen mukaan. Uusi kansio tehdään komennolla Tiedosto Kansio Uusi... Kun haluat siirtää viestejä kansiosta toiseen valitse viestiluettelosta viesti, jonka tahdot siirtää tai kopioida ja valitse Sähköposti-valikosta Siirrä tai Kopioi ja valitse kansio, johon tahdot siirtää tai kopioida viestin. Saman voi tehdä myös hiiren kakkospainikkeella avautuvan pikavalikon kautta. Suomi - englanti sanastoa Tässä käsitelty ohjelma on suomenkielinen, mutta saatat myös käyttää joskus englanninkielistä sähköpostiohjelmaa, joita niitäkin on melkoinen valikoima. Yksi tunnetuimmista sähköpostiohjelmista, josta ei ole suomenkielistä versiota, on Eudora. Seuraavassa on keskeiset termit sisältävä suomi - englanti sanasto englanninkielisten sähköpostiohjelmien käyttöä varten. Vaikka sanasto onkin suppea, sujuu peruskäyttö jo tällä sanastolla. Kenelle - To Kopio - Cc (cc = carpon copy - hiilikopio) Piilokopio - Bcc (bcc = blind carbon copy - 'sokea' hiilikopio) Aihe - Subject (Uusi) viesti - Compose (new messages / mail) Vastaa - Reply Vastaa kaikille - Reply All Välitä/lähetä edelleen - Forward Kirjaudu sisään - login Kirjaudu ulos - logout Lähetä - Send Tarkista sähköposti - Check (new messages / mail) Sähköposti - Edellinen - previous

20 A-ajokortti 20 Internet Seuraava - next Sulje - close Poista - remove / erase (www) selain - browser Peruuta - cancel Keneltä - from TIEDONHAKU INTERNETISTÄ HIEMAN KÄSITTEISTÄ Internetissä on päivä päivältä enemmän informaatiota. Tällä hetkellä on jo yli miljardeja sivuja. Informaatio sinänsä on vain datavirtaa, sen arvo (relevanssi) käyttäjälleen on arvioitavissa vasta kun on kerätty riittävästi informaatiota. Kun tietoa on oikein paljon, tietoa ei oikeastaan ole lainkaan, koska tarvittavan tiedon löytäminen on työlästä. Tähän tiedon tulvaan olemme törmänneet jo kauan sitten, tietoa on enemmän kuin koskaan kykenemme käyttämään. Tiedon löytämisen ongelma ei siis ole uusi, tähän törmäämme esimerkiksi kirjastossa. Kirjastossa on useita välineitä löytää siellä olevaa tietoa. Voimme vaikkapa kuljeksia hyllyjen välissä ja tutkia kirjoja. Näin saattaa kokea miellyttäviä yllätyksiä, mutta kaivattua tietoa ei välttämättä löydy. Kirjastojen aineisto on luetteloitu (luettelointitiedot = dokumentin kuvailu ja tunnistetiedot) ja tiedot ovat saatavilla sekä käsikortistoina että nykyisin yleensä myös sähköisessä muodossa. Välineiden käyttö on yleensä hyvin opastettu ja henkilökunta antaa auliisti apua. Internet tiedonhakuympäristönä on kirjastoa hankalampi. Koko sisältöä ei ole luetteloitu tai indeksoitu (indeksointi = dokumentin sisällönkuvaus asia- tai avainsanojen avulla) ja henkilökuntaakaan ei ole paikalla opastamassa. Internetissäkin voi kulkea "hyllyjen välissä", toimintaa kutsutaan surffaamiseksi. Surffaamallakin voi kokea miellyttäviä yllätyksiä, mutta kaivattua tietoa ei verkostakaan välttämättä löydä kuljeksimalla, tarvitaan tehokkaampia välineitä. Löydetyn tiedon osalta myös lähdekritiikin kanssa on oltava erityisen tarkkana, sillä Internetissä olevaa tietoa ei kukaan ole tarkistanut ja varmistunut sen oikeellisuudesta. Tiedon oikeellisuuden ja totuudellisuuden tarkistaminen onkin jokseenkin täysin tiedon etsijän omalla vastuulla. Toisaalta on kuitenkin todettava, että esimerkiksi suuryritysten, viranomaisten, valtionja kuntien virastojen tms. WWW-sivujen tietoihin voi luottaa samalla tavalla kuin ko. toimijoiden paperillekin painettuun aineistoon. Tiedonhakuun tutustuessamme törmäämme väistämättä sellaisiin termeihin kuin data, informaatio, tieto ja dokumentti. Käsitteet eivät ole yksiselitteisiä, joten on paikallaan määritellä missä merkityksessä niitä tässä käytetään. Data nimitystä käytetään siitä tiedosta, jota tietokone käsittelee. Informaatio merkitsee tiedonantoa, tietoa. Tässä informaatio -sanaa käytetään synonyymina sanalle tieto. Dokumentilla tarkoitetaan tietovälineen ja siihen tallennetun tiedon kokonaisuutta. Mikäli dokumentti on tarkoitettu julkisuuteen on kyseessä julkaisu. Internetin sisältö on tarkoitettu julkisuuteen, joten kyseessä on sekä dokumentti että julkaisu.

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos)

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) 1 (18) SISÄLTÖ 1 Optimaan kirjautuminen... 2 2 Salasanan vaihto... 2 3 Optiman sivujen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Käyttöohje palveluntuottajalle

Käyttöohje palveluntuottajalle Käyttöohje palveluntuottajalle Tarvikkeet Kortinlukija USB-johto Käyttöohje Asennus Kortinlukija kytketään tietokoneeseen USB-johdolla. Kytkennän voi tehdä sekä tietokoneen ollessa päällä että sammutettuna.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela 2.5.2016 2 Sisältö... 1 1. Laitteet ja ohjelmat... 3 2. Tulospalvelun yleisohjeet... 3 3. E-Result ohjeet...

Lisätiedot

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi.

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. Näin saat ohjelman käyttöösi 1. Mene osoitteeseen www.tnt.fi 2. Klikkaa vasemman reunan valikossa mytnt-lähetä

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE 14.4.2015

SÄHKÖPOSTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE 14.4.2015 SÄHKÖPOSTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE 14.4.2015 Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevan sähköpostipalvelun webmailia varten. Palvelussa olevat sähköpostiosoitteet päättyvät @surffi.fi

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Lukujärjestyspalvelun osoite: http://lukujarjestys.ucpori.fi Lukujärjestyslistalla näkyy sekä opintokokonaisuuksia, että yksittäisten kurssien lukujärjestyksiä.

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Outlook 2007 ensikäynnistys... 4 Outlook 2007 käynnistys ikkuna... 5 Microsoft

Lisätiedot