Seminaaritarjonta rahoitus- ja sijoitusalalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seminaaritarjonta rahoitus- ja sijoitusalalle"

Transkriptio

1 Seminaaritarjonta rahoitus- ja sijoitusalalle Syksy 2015 Osallistumalla FINVAn asiantuntijaseminaareihin varmistat, että sinulla on aina ajankohtaisin tieto lainsäädännön uudistuksista, finanssialan kehitystrendeistä ja tulevaisuuden näkymistä.

2 .

3

4 Vastuullinen yritysluotonanto Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 650. Koulutus on Seminaarin sisältöä: vastuullinen yritysrahoituksen juridiikka rahoitussopimukset yritysrahoituksen vakuudet ja vakuuksien erityiskysymyksiä yritystalouden keskeiset tunnusluvut rahoittajan näkökulmasta Tunne yritysrahoituksen juridiikka, vakuudet ja tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut. Seminaari keskittyy vastuulliseen yritysrahoitukseen ja tarkastelee sitä juridisesta näkökulmasta. Päivän puheenvuorot tarjoavat tietoa rahoitus- ja luottosopimuksista. Lisäksi pureudutaan vakuuksiin ja vakuuksien erityiskysymyksiin. Niiden merkitystä pohditaan osana vastuullista luottotapahtumaa sekä kannattavaa liiketoimintaa. Päivän jälkeen tunnet yritysrahoituksen liittyvää juridiikkaa ja tunnet eri rahoitussopimukset, niihin liittyvät vakuudet ja kovenantit. Osaat myös katsoa luotonannon kannalta keskeiset tunnusluvut yrityksen tilinpäätöksestä. Riskienhallinta finanssialalla Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 650. Koulutus on Seminaarin sisältöä: riskienhallinnan yleiset viitekehykset sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla fi nanssiorganisaation riskienhallinnan järjestäminen käytännössä Seminaari keskittyy fi nanssiorganisaation riskienhallintaan käytännönläheisesti. kuullaan fi nanssiorganisaation eri riskeistä ja syvennytään myös operatiivisten riskien hallintaan. Seminaari tarjoaa tietoa myös riskienhallintaa ohjaavasta sääntelystä ja ohjeistuksesta. Seminaari tarjoaa tietoa riskienhallinnan eri malleista ja niiden soveltuvuudesta fi nanssialalle. Lisäksi kuullaan riskienhallinnan järjestämisestä 4

5 Sijoitustuotteet ja sijoittaminen Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 650. Koulutus on : sijoitustuotteet ja sijoittaminen suomen arvopaperimarkkinoiden rakenne ja toiminta eri sijoituspalvelut keskeiset sijoitusinstrumentit, riskit ja tuotto-odotukset sijoitusrahastojen toimintaperiaatteet sijoitusstrategiat vakioidut johdannaiset sekä OTC -johdannaisten perusteet Seminaari tarjoaa kokonaiskuvan sijoittamisesta ja sijoitustuotteista. avataan arvopaperimarkkinoiden rakenne ja toiminta. Lisäksi syvennytään eri omaisuusluokkien keskeisiin piirteisiin, sijoitusrahastojen toimintaperiaatteisiin ja eri rahastot tyyppeihin. Seminaari tarjoaa tietoa myös pääomaturvatun sijoittamisen periaatteista sekä vakuutussäästämisestä. Tavoitteena on, että seminaarin jälkeen osallistuja ymmärtää sijoittajan kannalta keskeiset sijoitusten tuottoja ja riskejä koskevat periaatteet ja tunnusluvut sekä pystyy neuvomaan sijoittajaa näihin liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaan tunnistaminen ja FATCA Aamupäivän seminaari. Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 400. Koulutus on : ajankohtaista FATCAsta ja yhtymäkohtia asiakkaan tuntemiseen liittyvään sääntelyyn rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen Asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyvä sääntely. Aamupäivän koulutus keskittyy asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyvään sääntelyyn. Erityisesti keskitytään siihen, miten sääntely kytkeytyy toisiinsa ja miten se vaikuttaa fi nanssiorganisaation toimintaan. Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa sääntelyn tilanteesta ja käytännön vaikutuksista. Tule päivittämään tietosi FATCAn ja muiden sääntelyhankkeiden käytännön vaikutuksista! 5

6 Sijoituspalveluiden tarjontaa koskeva sääntely ja yksityisoikeuden perusteet UUTUUS! Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 650. Koulutus on : sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva sääntely ja yksityisoikeuden perusteet sijoituspalvelujen tarjontaan liittyvät vastuukysymykset yksityisoikeuden peruskäsitteet sekä yritystoimintaan liittyvät juridiset peruskäsitteet osakeyhtiön päätöksentekomenettelyä määrittävän lainsäädännön perusteet Seminaari keskittyy sijoitus- ja pankkipalveluiden tarjontaa ohjaavaan sääntelyyn. syvennytään keskeiseen lainsäädäntöön, viranomaisohjeistukseen sekä alan itsesääntelyyn. Lisäksi seminaarissa avataan keskeisiä yksityisoikeudellisia peruskäsitteitä ja niitä käsitellään käytännönläheisesti esimerkkien avulla. Seminaari tarjoaa tietoa myös osakeyhtiön päätöksentekoon liittyvästä lainsäädännöstä. Perintäkoulutus Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 650. Koulutus on vapaaehtoisen perinnän sääntely ja käytännöt yrityssaneeraus konkurssi ulosottomenettely Seminaari keskittyy perintätoimeen käytännönläheisesti. Koulutuksen jälkeen ymmärrät perintätoimen eri vaiheet ja perintäprosessin. Lisäksi puheenvuoroissa syvennytään yrityssaneeraukseen, konkurssiin ja ulosottoon. Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva perintään liittyvästä juridiikasta, prosessista ja havainnollistaa näitä käytännön esimerkkien avulla. 6

7 Johdannaiset ja korkojohdannaiset käytännössä Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 650. Koulutus on johdannaismarkkinat käytännössä johdannaisten käyttö ja sijoitussalkun riskienhallinta johdannaisilla korkotuotteet korkojohdannaisten käyttö Seminaari keskittyy perintätoimeen käytännönläheisesti. Koulutuksen jälkeen ymmärrät perintätoimen eri vaiheet ja perintäprosessin. Lisäksi puheenvuoroissa syvennytään yrityssaneeraukseen, konkurssiin ja ulosottoon. Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva perintään liittyvästä juridiikasta, prosessista ja havainnollistaa näitä käytännön esimerkkien avulla. Sijoittajan verotus ja perhe- ja perintöoikeutta Ilmoittaudu viimeistään , tai nva.fi. Hinta 650. Koulutus on sijoittajan ja sijoitusinstrumenttien verotus sijoitusasunnot ja Osakkeet sijoitusrahastot ammattimainen sijoitustoiminta metsäverotuksen perusteet sijoitusyhtiön perustaminen perintö- ja lahjaverotus kuolinpesien luovutusvoitot vakuutussidonnaisten tuotteiden verotuksen perusteet Sijoitusmuotojen verokohtelu ja perhe- ja perintöoikeus yksityishenkilösijoittajan näkökulmasta. keskitytään eri pääomatulojen verotukseen ja siinä käydään läpi mm. osinkojen ja sijoitusrahastojen voitto-osuuksien verotus. Lisäksi kuullaan ammattimaisen sijoitustoiminnan verotuksesta ja yleisempien vakuutussidonnaisten sijoitustuotteiden verotuksesta. Seminaari keskittyy myös perhe- ja perintöoikeuteen yksityishenkilösijoittajan verotuksen näkökulmasta. Pankin maksuliikenne Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 650. Koulutus on maksuliikenteen sääntely pankin maksuliikenne käytännössä maksuliikenne yrityksen näkökulmasta maksuaineistot ja niiden käsittely maksuliikenteen tulevaisuudennäkymiä Mitä maksujen taustalla tapahtuu? Seminaarin tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä pankin maksuliikenteestä ja siihen liittyvistä tuotteista ja palveluista. Aihetta lähestytään käytännönläheisesti ja maksuliikennettä tarkastellaan niin pankin kuin suuryrityksen näkökulmasta. Päivässä haetaan vastauksia mm. siihen miten maksujen ja maksuaineistojen taustalla olevat järjestelmät ja standardit vaikuttavat käytännön toimintaan. 7

8 Rahoitustoiminnan ABC UUTUUS! Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 370. Koulutus on kansainvälinen rahoitustoiminta Päivitä tietosi rahoitustoiminnasta. Seminaari pureutuu kansainvälisiin rahoitustoimintaan. käsitellään yritysrahoituksen perusteet. Lisäksi käydään läpi eri rahoitusinstrumentteja ja niiden käyttöä. Tavoitteena on antaa kokonaiskuva yrityksen rahoitustoiminnasta ja miksi ja miten eri valintoja tehdään. Seminaari on suunnattu asiantuntijoille, jotka haluavat syventää tietojaan rahoitustoiminnasta. Sijoitustoiminnan ABC Ilmoittaudu viimeistään , nva.fi tai nva.fi. Hinta 370. Koulutus on varainhoitopalvelut sijoitussalkun rakentamisen perusperiaatteet Sijoitustoiminta tutuksi aamupäivän seminaarissa! avataan varainhoitosektorin toimintaympäristöä ja varainhoitopalveluiden markkinoita. Lisäksi käsitellään yksilöllisen varainhoidon palveluvaihtoehtoja. Korkojohdannaisten hinnoittelu käytännössä UUTUUS! Ilmoittaudu viimeistään , tai nva.fi. Hinta 850. Koulutus on Libor-markkinat ja diskonttotekijät Excel-workshop Libor-markkinoiden arvostuskäyrä (Libor zero curve) Tavoitteena seminaarissa on Libor-markkinoiden peruskorkojohdannaistuotteiden hinnoittelun ja riskilaskennan käytännöllinen ymmärtäminen. Päivässä esitellään ja käydään läpi yksityiskohtaisesti harjoitusten avulla edellä mainittujen tuotteiden hinnoitteluperiaatteet ja -käytännöt. Lisäksi käydään läpi myös vakuudellisten korkotuotteiden kaksoiskäyrähinnoittelun perusperiaatteet. Tietokoneavusteisessa seminaarissa käytetään runsaasti excel-taulukkolaskentaohjelmaa, joten osallistujalla on oltava käytössään kannettava tietokone, jossa on asennettuna microsoft excel taulukkolaskentaohjelma. 8

9 Tulossa syksyllä 2015 Ulkomaan maksuliikenne UUTUUS! Yritysrahoitus UUTUUS! Rahoitus- ja sijoitusalan sääntely vuonna

10 Finanssialan verkkokurssit FINVAsta Verkkokurssien hinnat Yrityskohtainen hinta määräytyy yrityksen koon ja arvioidun opiskelijamäärän mukaan. Verkkokurssi asennetaan yrityksen omaan verkko- tai opetusympäristöön. Verkkokursseja voi suorittaa myös kuukausimaksulla FINVAn oppimisympäristössä. Opiskelija saa henkilökohtaiset tunnukset, joilla hän pääsee käyttämään verkkokurssia esimerkiksi kuukauden tunnuksien myöntämispäivästä tai sovitusta arkipäivästä alkaen. Otathan yhteyttä ja neuvotellaan sopiva ratkaisu! Tilauksesta muut finanssialan verkkokurssit! Toteutamme kaikki finanssialan verkkokurssit tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Hyvä pankkitapa käytännössä -verkkokurssi Kohderyhmä ja kesto: Kurssi on tarkoitettu kaikille pankkityötä tekeville. Kurssin kokonaiskesto on noin 60 minuuttia. Kurssin voi suorittaa osissa. Sisältö: Kurssin johdannossa opitaan, mitä hyvällä pankkitavalla tarkoitetaan. Toisessa osiossa kerrotaan, kuinka asiakas tunnistetaan ja miten hänen taloudellinen tilanteensa pitää selvittää asiointitilanteessa. Kolmannessa osiossa paneudutaan asiakassuhteeseen: miten pankkipalveluita tarjotaan ja mitä palveluista pitää kertoa, milloin on syytä kieltäytyä pankkipalveluiden antamisesta ja miten asiakkaalle pitää tiedottaa muutoksista. Neljännessä osiossa käsitellään pankkisalaisuutta sekä asiakastietojen käsittelyä. Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia toiminnasta käytännön tilanteissa. Kurssi sisältää lopputestin. Rahanpesun estäminen pankkitoiminnassa -verkkokurssi Kohderyhmä ja kesto: Kurssi on tarkoitettu kaikille pankkityötä tekeville. Pankilla ja sen työntekijöillä on velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa ja heidän toimintaansa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilynsä Rahanpesun selvittelykeskukselle. Kurssin kokonaiskesto on noin 20 minuuttia. Kurssin voi suorittaa osissa. Sisältö: Kurssin johdannossa kerrotaan, mitä rahanpesulla ja terrorismilla tarkoitetaan ja mitä lainsäädännössä sanotaan niiden estämisestä. Toisessa osiossa syvennytään asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen. Kolmannessa osiossa esitetään, miten toimia, jos epäilee rahanpesua. Kurssi sisältää tehtäviä. Osaamisen voi testata lopputestissä. Kansantalouden perusteet finanssialalle -verkkokurssi Kohderyhmä ja kesto: Kurssi on tarkoitettu finanssialalla työskenteleville ja finanssialaa opiskeleville. Kurssin kokonaiskesto on noin 60 minuuttia. Kurssin voi suorittaa osissa. Sisältö: Verkkokurssi antaa yleiskuvan kansantaloudesta ja rahan liikkumisesta yhteiskunnassa. Verkkokurssin tavoitteena on myös, että opiskelija osaa kurssin jälkeen keskustella edellä mainituista asioista asiakkaiden kanssa. Kurssin ensimmäisessä osiossa tutustutaan kurssin rakenteeseen sekä kerrotaan perustietoa finanssi- ja rahamarkkinoista. Toisessa osiossa paneudutaan euroalueeseen, Euroopan keskuspankkiin (EKP) ja Suomen Pankkiin. Lisäksi kerrotaan ohjaus- ja viitekoroista sekä korkojen vaikutuksista. Kolmannessa osiossa syvennytään suhdanteisiin ja niiden vaikutuksiin, opitaan inflaatiosta, hintojen nousun syistä ja seurauksista, lamasta sekä talletussuojasta. Neljäs osio tutustuttaa eri talousindikaattoreihin, jotka ilmaisevat talouskasvua ja vakautta. Viides osio on kurssin yhteenveto. Kurssi sisältää tehtäviä ja lopputestin, jossa testataan osaamista. Kehitä osaamistasi Auta, älä myy verkkokoulutuksen avulla! Kohderyhmä ja kesto: Verkkokoulutus on tarkoitettu finanssialalla työskenteleville ja finanssialaa opiskeleville. Kesto on noin 2 tuntia. Löydät webinaarin hinnat. Myynti on muuttanut jo pysyvästi muotoaan. Edes pankki-, rahoitus- tai vakuutusmaailmassa myyjä ei omista kaikkea tietoa. Asiakkaat ovat askeleen edellä, kun saapuvat tapaamiseen. Tästä syystä kohtaamisen merkitys ja asiakkaan auttaminen ostoprosessissa korostuvat. Auta, älä myy -verkkokurssi on webinaaritallenne. Voit opiskella ja kuunnella sen silloin kuin sinulle sopii. Kouluttajana on myyntikuiskaaja, markkinoinnin apumies Pasi Rautio. Sisältö: Verkkokoulutus antaa tärkeää ja hyödyllistä tietoa asiakaskohtaamiseen. Opiskelija oppii tunnistamaan eri asiakastyypit sekä syventyy eri kommunikointityyleihin. Sosiaalisen median käyttö osaksi myyntiä ja vinkkejä tarjousten kotiin hilaamiseen. Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa paremmat välineet yhä enemmän ratkaisevassa asemassa olevaan asiakaspalveluun. 10

11 .

12 Valmiiden koulutusohjelmien ja asiantuntijaseminaarien lisäksi tarjoamme asiantuntijoidemme apua koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. FINVAn koko seminaaritarjonta on saatavissa myös räätälöitynä. Liiketoimintaanne tukevat koulutusratkaisut Tarpeidenne mukaisesti ja toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi Lähipäivistä digitaalisuuteen Esimerkkejä räätälöidyistä koulutusohjelmista: Kehity asiantuntijana Erilaisia esimiesvalmennukset Menestyvä asiakassuhde Asiakaspalvelijasta myyjäksi Taloushallinnon koulutusohjelma Esimerkkejä räätälöidyistä täsmäkoulutuksista: Rahoitus-/vakuutusalan perusteet Riskienhallinta ja Compliance Sosiaaliturvajärjestelmä Esiintymistaidot Tilinpäätöksen tulkinta Vakuutuslainsäädäntö Luotonanto ja vakuudet Perheen verosuunnittelu Kielenhuoltoa fi nanssialan teksteihin Vuorovaikutus Some fi nanssialalla Ajanhallinta Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA Bulevardi 28, Helsinki Kirsi Ivonen, koulutusjohtaja, tai Ville Räsänen, koulutuspäällikkö, tai

Kuuntelen herkällä korvalla vakuutuslääkärikeskustelua. Ministeri Paula Risikko: Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit

Kuuntelen herkällä korvalla vakuutuslääkärikeskustelua. Ministeri Paula Risikko: Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit FINVAn asiakaslehti 1/2014 www.finva.fi Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit Uusia palveluja tarjolle: S-Pankki haastaa Ennakointi tuottavuuden ajattelutavassa Ministeri Paula

Lisätiedot

Filosof i Esa Saarinen: Johda ihmisten henkistä kapasiteettiä

Filosof i Esa Saarinen: Johda ihmisten henkistä kapasiteettiä FINVAn asiakaslehti 2/2013 www.finva.fi Henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi, OP-Pohjola: Vetovoimaisin työnantaja ja työhyvinvoinnin edelläkävijä Tulevaisuustietoa arjen työkaluksi Roger Peverelli: Voittajayritys

Lisätiedot

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit?

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit? FINVAn asiakaslehti 1/2013 www.finva.fi Uudet säännöt, paremmat pankit? Henkilökuvassa Erkki Moisander Kokemusrepusta voi ammentaa paljon johtamiseen Riikka Laine-Tolonen Tahtonainen ja jännittävä asiakasjahti

Lisätiedot

Finanssialalla on tilaa rohkeille haastajille. Kriisi maksaa enemmän kuin valvonta. Maailma muuttuu, meidänkin on muututtava

Finanssialalla on tilaa rohkeille haastajille. Kriisi maksaa enemmän kuin valvonta. Maailma muuttuu, meidänkin on muututtava FINVAn asiakaslehti 2/2012 www.finva.fi Finanssialalla on tilaa rohkeille haastajille Kriisi maksaa enemmän kuin valvonta Maailma muuttuu, meidänkin on muututtava Professori Petri Parvinen: Opi nettisosiaalisia

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Kim Alen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Sisällysluettelo Henkilöstöhallinto 4 26.2. Palkanlaskijan päivä, Oulu 5 24.3. Palkanlaskijan päivä, Kajaani 6 21.4. Vuosilomalaki käytännönläheisesti, Oulu Johtaminen

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET Symbolit auttavat sinua löytämään itsellesi sopivan koulutuksen. Suosittelemme koulutuksia myös sinulle, joka harkitset kyseistä tehtävää yhdistyksessäsi. P: puheenjohtaja

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012 EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 1/2012 MCI Palvelu kulkee mukanasi sixten korkmanin Eurooppa-näkemys esittelyssä herra kello Anne Badanin liikeideana maailman parantaminen 2 EVLI 1/2012 Muu maa mustikka

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Miksi asiakkailta kysellään kummallisia?

Miksi asiakkailta kysellään kummallisia? Miksi asiakkailta kysellään kummallisia? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.11.2013 Maarit Pihkala Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

Koulutus- ja tapahtumakalenteri

Koulutus- ja tapahtumakalenteri Syksy 2013 Koulutus- ja tapahtumakalenteri Voimassa 1.8. - 31.12.2013 Kauppakamarin koulutus tunnetusti laadukasta Jäsenistömme menestymisen tukeminen on päätehtävämme ja kouluttaminen on yksi keskeisistä

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Kirjat 1/2006. Osaatko pysähtyä? Älykäs johtaja osaa s. 4. Heikot signaalit löytyvät arjesta, arjen keinoin

Kirjat 1/2006. Osaatko pysähtyä? Älykäs johtaja osaa s. 4. Heikot signaalit löytyvät arjesta, arjen keinoin Kirjat 1/2006 kirjakauppa.talentum.fi Osaatko pysähtyä? Älykäs johtaja osaa s. 4 Heikot signaalit löytyvät arjesta, arjen keinoin s. 9 Osakeyhtiölaki Lain uudistajat raivaavat yrityksille toimintavapauksia

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25)

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Sisällysluettelo Erään sijoitushuijauksen anatomia Pikalainaa kännykällä? Tässä artikkelissa kuvataan yhtä sijoitushuijausta kolmiosaisena näytelmänä.

Lisätiedot