Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008"

Transkriptio

1 1 Suomen Seksologinen Seura ry Toimintakertomus Vuosi 2008 oli Suomen Seksologisen Seuran yhdestoista toimikausi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 379. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 59. Hallituksessa toimivat huhtikuussa pidettyyn vuosikokoukseen saakka puheenjohtajana Osmo Kontula, varapuheenjohtajana Maija Ritamo, taloudenhoitajana Mira Jokinen ja sihteerinä Aune Karhumäki. Hallituksen muut jäsenet olivat Sirpa Valkama, Leena Väisälä, Katri Ryttyläinen, Päivi Mäkinen, Päivi Valli, Päivi Ahopelto, Jussi Nissinen, ja Miia Puusa. Vuosikokouksessa valittiin Osmo Kontula jatkamaan puheenjohtajana. Erovuoroisten tilalle valittiin kahdeksi vuodeksi Maija Ritamo, Sirpa Valkama, Jussi Nissinen, Raija Savolainen, Tommi Paalanen, ja Maaret Kallio. Hallituksessa jatkoivat Mira Poijärvi (nimen muutos), Päivi Mäkinen, Päivi Valli, Aune Karhumäki ja Mia Puusa. Vuosikokouksessa vahvistettiin toisen kerran sääntömuutos, jonka ansiosta vuosikokouskutsut voidaan jatkossa lähettää sähköpostitse niille jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Aune Karhumäen ja taloudenhoitajaksi Mira Poijärven. Sihteeriksi valittiin huhtikuusta alkaen Elina Pirinen. Hallitus kokoontui vuonna kertaa. Eri tapahtumista tiedotettiin jäsenille lukuisilla sähköposteilla ja lähetettiin yksi jäsenkirje. Lisäksi jäsenmaksunsa vielä syksyllä maksamattomille Seuran jäsenille lähetettiin tällöin erillinen jäsenkirje. Muina tiedotuskanavina toimivat Seuran kotisivut ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimittama verkostolehti Seksuaaliterveys. Seksologisen Seuran uusittu painettu esite saatiin painosta elokuussa. Esitteen painosmäärä oli Vuosikokous pidettiin Väestöliiton kokoustilassa Helsingissä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari Seksuaalisen hyväksikäytön ammatillinen kohtaaminen. Seminaarissa oli neljä alustajaa. Seminaariin osallistui 57 Seuran jäsentä. Osallistumismaksu oli 30 jäseniltä ja 50 ei-jäseniltä järjestettiin Helsingissä Stakesin auditoriossa työseminaari seksuaaliterveyden koulutuksesta yhteistyössä Stakesin kanssa. Seminaarissa luotiin katsaus seksuaaliterveyden koulutukseen sekä Suomessa että Euroopassa ja pohdittiin sen haasteita ja tarpeita. Tilaisuus oli Seuran jäsenille maksuton. Seminaarissa aloitettiin keskustelu Seksologisen Seuran myöntämästä maksullisesta seksuaalineuvonnan diplomista 30 opintopisteen opinnot seksologiassa suorittaneille. Seksologinen Seura järjesti Väestöliiton tiloissa kaikille jäsenilleen avoimen pikkujoulun Pikkujoulun aluksi kuultiin Kari Heusalan alustus Naisen orgasmista. Pikkujouluun osallistui noin 30 henkilöä. Seuran keskeisenä viestintäkanavana oli kotisivu osoitteessa Sivuille oli koottu tietoa auktorisointiin liittyvistä asioista, kotimaisista ja kansainvälisistä konferensseista, seksologian koulutusmahdollisuuksista Suomessa, seksuaalikirjallisuuden bibliografia ja

2 2 seksologian ammatillinen henkilöhakemisto. Kotisivujen päivitystä hoiti kuukausisopimuksella Reijo Korvenpää. Seuran edustajina sivujen päivityksestä vastasivat alkuvuodesta Aune Karhumäki ja loppuvuodesta Elina Pirinen. Lisäksi Raija Savolainen hoiti opintopiiritoimintaan liittyviä päivityksiä huhtikuun alusta. Kotisivujen keväällä 2009 toteutettavaa uudistusta valmisteltiin Elina Pirisen johdolla. Uudistuksen vaihtoehdoista hankittiin tarjoukset. Seksologinen Seura sai Tuulikki Nurmelta kirjalahjoituksen, johon sisältyy melko runsaasti vanhempaa seksologista kirjallisuutta. Päätettiin koota lahjoituksesta yhtenäinen kokoelma, joka sijoitetaan ja luetteloidaan osaksi Väestöliiton kirjastoa. Luettelointi on tarkoitus tehdä kesällä 2009 tehtävään palkattavan harjoittelijan toimesta. Tästä työstä on Seuran kustannusosuudeksi sovittu 600 euroa. Samalla tulee mahdollisuus päivittää Seuran sivuilla oleva suomalaisen seksologian bibliografia 2000-luvun kirjallisuudella. Seuralla oli käytössä jäsenrekisterin sähköinen toteutus hallintaohjelmalla nimeltään Nekkari. Tämä helpotti sihteerin ja taloudenhoitajan yhteistyötä. Tiina Vainio esitteli hallitukselle Nekkariohjelman erilaisia käyttömahdollisuuksia. Mira Poijärvi ja Elina Pirinen selvittivät Seuran laskutuksen siirtämistä Sampo pankista Nekkariin. Seksologinen Seura osallistui esittelypöydällä Sexpo säätiön ja Aktuaalin yhteistyönä järjestämille seksuaalisuusmessuille Helsingissä. Pohjoismainen yhteistyö Seksologinen Seura osallistui vuonna 2008 edelleen aktiivisesti pohjoismaisten seksologisten järjestöjen väliseen yhteistyöhön NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) eri toimintamuotojen kautta. Näitä olivat erityisesti osallistuminen pohjoismaiseen seksologikonferenssiin Reykjavikissa , osallistuminen NACS:n hallituksen toimintaan sekä osallistuminen pohjoismaisten NACSAC ja NACSES auktorisointikomiteoiden työhön. NACS konferenssissa Reykjavikissa oli noin 100 osanottajaa. Konferenssi painottui ajankohtaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Konferenssin yhteydessä järjestettiin useita pohjoismaisia yhteistyökokouksia. NACS:n hallituksen kokoukset pidettiin Kööpenhaminassa ja Reykjavikissa 5.9. Puheenjohtaja Osmo Kontula edusti Seuraa NACS:n hallituksessa. Kokousten asialistalla olivat mm. auktorisointiin liittyvät asiat, Islannin konferenssin valmistelu, pohjoismainen koulutusyhteistyö ja WAS kongressi Göteborgissa. NACS:lla on kotisivu osoitteessa: Sivun ylläpitokustannukset maksavat NACS:n jäsenjärjestöt periaatteella 0,5 euroa jäsentä kohden. NACSES auktorisointi (NACS Authorization Committee for Sexological Education and Science) alkoi aiemman NACS:in yleiskokouspäätöksen mukaisesti vuoden 2008 alusta. Ensimmäiset hakijat käsiteltiin NACSES auktorisointikomitean kokouksessa Reykjavikissa 4.9. NACS:n yleiskokouksessa Osmo Kontula valittiin jatkamaan NACSES komitean puheenjohtajana seuraavat kolme vuotta Osmon suomalaisena varahenkilönä on Maija Ritamo. WAS:n seuraava seksuaaliterveyden maailmankonferenssi järjestetään Göteborgissa Seuran edustajina konferenssin järjestelykomiteassa jatkoi Maija Ritamo ja tieteellisessä komiteassa

3 3 Osmo Kontula. Reykjavikissa järjestettiin syyskuussa NACS-konferenssin yhteydessä tiedotustilaisuus NACS:n jäsenjärjestöille WAS-kongressin valmistelutyöstä. Elina Pirinen selvitti loppuvuodesta Seuran jäsenten halukkuutta ryhmäilmoittautumiseen ja ryhmämatkaan Göteborgiin. Eurooppa yhteistyö Seksologinen Seura on European Federation of Sexology (EFS) jäsenjärjestö ja Osmo Kontula on EFS:n hallituksen (Ececutive Committee) jäsen. Yhteistyö EFS:n kanssa on jatkunut tiiviinä. Osmo Kontulan tehtävänä on ollut koota EFS:lle tietoja seksologisesta koulutuksesta eri Euroopan maista, erityisesti EFS:n jäsenjärjestöjen välityksellä. Näistä koulutustiedoista valmistuu yhteenvetoraportti vuoden 2009 aikana. Lisäksi Osmo Kontulan tehtävänä on ollut valmistella järjestön sääntöuudistusta, josta päätetään EFS:n seuraavassa yleiskokouksessa Portossa vuonna EFS:n konferenssi pidettiin Roomassa Osanottajia oli noin 700, joista 12 Suomesta. Seuran edustajina EFS:n yleiskokouksessa toimivat Osmo Kontula ja Maija Ritamo. EFS mm. valmisteli jäsenkyselyä, jonka tarkoituksena on selvittää jäsenten mielipiteitä ja toiveita EFS:n konferensseista, EFS:n toiminnasta ja järjestön lehdestä Sexologies: European journal of sexual health. Seuraava EFS konferenssi oli tarkoitus järjestää Ateenassa 2010, mutta järjestelyissä ilmenneiden ongelmien vuoksi uudeksi konferenssin pitopaikaksi päätettiin joulukuussa Porto. Vuoden 2012 konferenssin isännästä oli tarkoitus päättää EFS:n yleiskokouksessa Roomassa, mutta vuoden 2010 konferenssin epäselvän tilanteen vuoksi ko. konferenssin haku ja valinta päätettiin siirtää myöhemmäksi. Seksologinen Seura on ilmaissut mielenkiintonsa EFS:n hallitukselle EFS:n vuoden 2012 konferenssin saamisesta Helsinkiin ja on valmistellut asiasta hakuun liittyviä toimenpiteitä ja asiakirjoja yhteistyössä Finland Convention Bureaun (FCB) kanssa. FBC:n edustaja Johanna Grönberg osallistui aiheeseen liittyen hallituksen kokoukseen EBC toimii konferenssin kutsuja hakuvaihetta koordinoivana tahona. Konferenssia varten on tehty varaus kesäkuun viimeiselle viikolle 2012 Finlandia-taloon. Jos EFS konferenssi saataisiin Helsinkiin 2012, se korvaisi samalla muutoin samana vuonna Suomessa järjestettävän NACS konferenssin. Seuran jaokset Suomen Seksologisen Seuran jaoksina toimivat hoito- ja hoivatyönjaos (puheenjohtaja Päivi Mäkinen), koulutusjaos (puheenjohtaja Maija Ritamo), lääketieteen jaos (puheenjohtaja Leena Väisälä), terapiajaos (puheenjohtajana Raija Savolainen), seksuaalikasvatusjaos (puheenjohtajana Katriina Bildjuschkin) ja tutkimusjaos ( puheenjohtaja Osmo Kontula). Uutena jaoksena perustettiin syyskuun lopussa eettinen jaos, jonka puheenjohtajaksi valittiin Tommi Paalanen. Koulutusjaos Koulutusjaoksen puheenjohtajana jatkoi Maija Ritamo. Koulutusjaoksen ja samalla koko Seuran tärkeimpiä uusia aloitteita oli vuonna 2008 aloitettu valmistelu seksuaalineuvojien auktorisoinniksi vuodesta 2009 alkaen. Suunnitteleilla olevassa

4 4 diplomissa lukisi Auktorisoitu seksuaalineuvoja (Suomen Seksologinen Seura). Tämä diplomi olisi tarkoitettu erityisesti 30-opintopisteen opinnot seksologiassa suorittaneille. Sen avulla voisi osoittaa pätevyytensä STM:n toimintaohjelmassa tarkoitettuihin seksuaalineuvojien pätevyyksiiin. Ne seksuaalineuvojat, joilla ei ole täyttä 30-opintopisteen koulutusta, voisivat joko täydentää koulutustaan tai sitten osoittaa pätevyytensä tarkoitukseen soveltuvalla AMK-näyttökokeella. Asiasta tiedotetaan jäsemillä tarkemmin keväällä TEO -pätevyyden hankkimisen valmistelua varten nimetty koulutusjaoksen työryhmä, Jussi Nissinen, Sirpa Valkama, Maija Sironen ja Maija Ritamo jatkoi selvittelyä seksuaaliterapian ammatilliset erikoistumisopinnot suorittaneiden ja jatkossa alalle kouluttautuvien henkilöiden mahdollisuudesta saada TEO:n hyväksymä psykoterapeutin ammattinimike. Työryhmän keskeinen tehtävä on ollut selvittää ammattinimikkeen edellyttämän psykoseksuaaliterapia-lisäkoulutuksen aloittamista Suomessa. Erityistason ratkaisukeskeinen seksologiaan erikoistuva psykoterapiakoulutus alkaakin syksyllä 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen jälkeen voi hakea TEO:lta psykoterapeutti (ET) nimikettä. Seksologinen Seura on jatkanut yhteistyötä pohjoismaisen Master-ohjelman valmisteluksi pohjoismaisessa Nordsex-hankeessa. Hankkeella oli vuonna 2008 Nordplus rahoitusta ja hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Katri Ryttyläinen. Hankkeen kokouksessa Kristiansandissa Seuraa edustivat Osmo Kontula ja Sirpa Valkama. Elsa Almås teki kokouksessa ehdotuksen pohjoismaisen Master-ohjelman toteuttamisesta Nordiska hälsovårdskolanissa Göteborgissa. Yhteistyöhanke toteutettaisiin opetusmoduleina, joista Suomen vastuulla olisi kokonaisuus Sexual health promotion. Asian ratkaisu siirtyi vuoden 2009 puolelle. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa aloitti syksyllä 2008 ensimmäistä kertaa maisteritasoinen seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvä koulutus. Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardiversio dokumenttiin on ensi kertaa hyväksytty seksuaaliterapeutit, joilla on NACS-auktorisointi. Tämä on ensimmäinen virallinen ammatillinen tunnustus NACS-nimikkeistölle ja samalla koko seksuaaliterapialle Suomessa. Stakesin koordinoimana syksyllä 2007 perustettu seksuaalineuvontaverkosto jatkoi toimintaansa. Verkostoon kuuluu noin 60 jäsentä, joista suuri osa Seuran jäseniä. Verkosto toimii seksuaalineuvonnan kehittämiseksi, tehtäväkuvien selvittämiseksi, työn näkyväksi tekemiseksi ja koulutustarpeiden selvittämiseksi. Terapiajaos Terapiajaoksen puheenjohtajana toimi Raija Savolainen. Hänen keskeisin tehtävänsä oli koordinoida opintopiirien toimintaa. Opintopiirien tarkoituksena on ollut paikallinen verkostoituminen sekä tiedon ja kokemusten jakaminen seksuaaliterapian ja seksuaalineuvonnan tiimoilta. Opintopiirit on koettu tärkeäksi kollegojen kohtaamispaikaksi sekä hyväksi tavaksi jakaa terapiajaoksen jäsenten laaja-alaista osaamista seksologian alueella. Seura budjetoi varoja opintopiirien toiminnan tukemiseen. Opintopiirien vetäjille järjestettiin kokous Seuran vuosikokouksen yhteydessä Tämän lisäksi opintopiirien vetäjille järjestettiin koulutuspäivä Jyväskylässä 6.9. Päivän aikana laadittiin ohjelmarunkoa ja sovittiin toimintatavoista ja yhteistyöstä.

5 5 Terapiajaoksen puitteissa järjestettiin vuonna 2008 opintopiiritoimintaa Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Seinäjoella. Vuoden lopulla lokakuussa perustettiin opintopiiri myös Lappeenrantaan. Toimintaan on kuulunut mm. vierailuluentoja, jäsenistön esiintymisiä ja tutustumiskäyntejä. Suomen seksologisen seuran opintopiirit vuonna 2008 Opintopiirejä toimi vuonna 8 paikkakunnalla. Niiden ohjaajina ja koordinaattoreina toimivat: Helsinki, Päivi Ahopelto, Joensuu, Haija Kankkunen, Jyväskylä, Raija Savolainen, Lappeenranta, Riitta Pelttari, Oulu, Päivi Minkkinen, Seinäjoki, Merja Röyskö, Tampere, Sari Vannas, Turku, Anne Merta ja Katriina Bildjuschkin, Opintopiirien toimintaa Helsingin opintopiiri Helsingin opintopiiri kokoontui vuoden 2008 aikana kuusi kertaa, ohjaajana toimi Päivi Ahopelto. Kokoontumispaikka toimi useimmiten Sexpo säätiö, Malminkatu 22 E, Helsinki Tyttöjen ympärileikkaus - Avoin dialogi antaa mahdollisuuden arvokeskusteluun Terveydenhoitaja Janneke Johansson Erikoissairaanhoitaja Saido Mohamed, Ihmisoikeusliitto Invalidiliitto, Mannerheimintie 107, Helsinki Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta Dosentti, psykologi Vappu Viemerö, Åbo Academi Kokemuksia hoitosuhteista lasten/nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneiden miesten kanssa Koulutuspäällikkö Jussi Nissinen, Sexpo säätiö Joukkoraiskaus rituaalisena performanssina. Tapaustutkimus Darfurin joukkoraiskauksista Johanna Paajanen, Teologian maisteri, Helsingin yliopisto Häpeän kanssa työskentely terapiassa -dynamiikasta ja menetelmistä Heidi Valasti-Lindgren, Psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi

6 Seksuaalisesti kaltoinkohdellun nuoren kohtaaminen ja hoito. Kokemuksia Nuskakohtaamisprojektista. Kirsi Porras, Seksuaaliterapeutti, Väestöliitto Joensuun opintopiiri, Susirajan seksologit Joensuun opintopiiri kokoontui viisi kertaa, ohjaajana toimi Haija Kankkunen. 30. tammikuuta 2008 Saunomista ja suunnittelua Suhmuran Kievarissa 14. toukokuuta 2008 Lantiopohjanlihasten vaikutus seksuaaliterveyteen 21. elokuuta 2008 Seksologien tapaaminen Haija Kankkusen luona 1. lokakuuta 2008 Muutoksen vuodet -naisen vaihdevuodet Terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja Aira Help alusti aiheesta Kunnanviraston kerhohuone, Soihtulantie 7, Ilomantsi 1. marraskuuta 2008 Susirajan Seksologien Pikkujoulut Jyväskylän opintopiiri Jyväskylän opintopiiri kokoontui kevään 2008 aikana Kumppanuustalolla, Vapaudenkatu 4, Jyväskylä. Ohjaajana toimi Raija Savolainen Jyväskylän Setan toimintaan tutustuminen Puh.joht. Petri Janhunen , tilaisuus peruuntui alustajan sairastumisen vuoksi Imagoterapian paridialogi pariterapiassa. Paridialogin ja parivalinnan teoriaa ja käytännön demostraatio. Pekka Mustonen, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, Voice Dialogue - ohjaaja Riitta Ala-Luhtala, parisuhdekouluttaja, terveydenhoitaja/kätilö, seksuaali- (NACS) ja pariterapeutti Delfins ry:n toiminnan esittelyä Siv Nykänen, kätilö, diakonissa, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Oulun opintopiiri Suomen seksologisen seuran Oulun opintopiiri aloitti toimintansa syksyllä 2008 ja kokoontui kaksi kertaa. Ohjaajana toimi Päivi Minkkinen. Opintopiiri oli suunnattu kaikille pohjoisen seksuaalineuvojille, seksuaaliterapeuteille ja alan opiskelijoille. Kokoontumiset olivat tutustumista ja toiminnan suunnittelua. Kokoontumispaikkana oli Oulun Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, 90100

7 7 Oulu Seinäjoen opintopiiri Seinäjoella opintopiiri kokoontui vuonna 2008 viisi kertaa Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa. Opintopiirin ohjaajana toimi Merja Röyskö. Opintopiiri kokoontui 21.2, 5.6., 14.8, ja Tampereen opintopiiri Opintopiiri kokoontui viisi kertaa Pirkanmaan ammattikorkeakoulun tiloissa, Kuntokatu 4, Tampere. Ohjaajana toimi Sari Vannas. Opintopiiri oli tarkoitettu seksuaalineuvojille ja -terapeuteille sekä seksologian opiskelijoille, ja siellä läpikäytävät asiat olivat luottamuksellisia Nuorten naisten haluttomuusproblematiikka opiskelijaterveydenhuollon näkökulmasta. Lisäksi tulevien kertojen yhteistä suunnittelua. Psykologi Henriette Hämeenaho, YHTS/Tampere Maallisten ilojen puutarha - kortit puheeksiottamisen apuvälineenä. Pia Piispanen, vastaava ohjaja, seksuaalineuvoja, Naisten yhteisö Helmi/Hämeen päihdehuollon ky/mainiemen kuntoutuskeskus. Ceridal-tuotteiden esittely ja kahvitarjoilu/kerttuli Ilie, Bitelab Oy Seksuaaliterveys ja seksin apuvälineet. Toimitusjohtaja Sari Skott/Sin City Tutustuminen Tampereen uuteen Pro-Tukipisteeseen, Aleksis Kiven katu 10 E Voice Dialogue -lähestymistavan käyttö seksuaaliterapiassa. Pekka Mustonen/seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, Voice Dialogue -ohjaaja, seksuaali- ja pariterapeutti. Turun opintopiiri Turun opintopiiri kokoontui kolme kertaa. Syksyn 2008 teema oli vanheneminen, parisuhde ja seksuaalisuus. Piiriä pyörittivät Anne Merta ja Katriina Bildjuschkin.. Kokoontumispaikkana oli omaishoidon tukikeskus Visiitti, Rantayrttikatu 1, Kaarina. Osallistujia oli 10-15/kerta Aiheena seksuaalisuus ja parisuhde vanhana Alustajana Visa Jokela

8 Aiheena parisuhde ja sen vaaliminen Alustajana parisuhdekouluttaja Milla Sahla Kataja ry:stä Aiheena muutokset vanhetessa Alustajana Katriina Bildjuschkin Lappeenrannan opintopiiri Lappeenrannan opintopiirin toiminta käynnistyi vuoden 2008 lopulla. Ensimmäinen tapaaminen oli lokakuussa ja toinen joulukuussa. Ohjaajana toimi Riitta Pelttari. Hoitotyön jaos Hoitotyön jaoksen puheenjohtajana jatkoi Päivi Mäkinen. Jaos pyrki järjestämään vuonna 2008 kaksi luentotilaisuutta, mutta ne eivät toteutuneet. Seksuaalikasvatuksen jaos Seksuaalikasvatuksen jaoksen puheenjohtajana jatkoi Katriina Bildjuschkin. Jaokseen kuului 13 henkilöä. Tutkimusjaos Tutkimusjaoksen puheenjohtajana jatkoi Osmo Kontula. Jaoksen työ keskittyi vuonna 2008 kansainväliseen yhteistyöhön NACS:n pohjoismaisten jäsenjärjestöjen ja Euroopan seksologiliiton kanssa sekä Journal of Sex Research:in toimitustyöhön. Lääketieteellinen jaos Lääketieteen jaoksen puheenjohtajana jatkoi Leena Väisälä. Jaoksella on ollut opintopiiri, joka on kokoontunut yhteistyössä Gynekologiyhdistyksen seksologian pienryhmän kanssa. Eettinen jaos Jaos perustettiin ja sen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Paalanen. Jaoksen jäseniksi kutsuttiin Heta Gylling, Sanna Kaisla-Jokinen, Aune Karhumäki, Osmo Kontula, Aino Mattila, Päivi Minkkinen, Jan-Erik Nyberg ja Tuula Vilponen. Eettinen työryhmä työsti aluksi NACS:n eettisiä ohjeita. Auktorisointi Auktorisointikomiteaan kuuluivat vuonna 2008 Maija Sironen (puheenjohtaja), Osmo Kontula, Tarja Sandberg ja Mia Venhola.

9 9 NACSAC ja NACSES auktorisoinnin hakuajat olivat ja Suomen auktorisointiryhmä kokoontui huhtikuussa ja elokuussa. Pohjoismainen NACSAC auktorisointikomitea kokoontui Kööpenhaminassa ja 4.9. uudelleen Reykjavikissa NACS konferenssin yhteydessä. Näissä kokouksissa Seuraa edustivat Maija Sironen ja Osmo Kontula. Kokouksissa pohdittiin auktorisoitavien henkilöiden lisäksi mm. auktorisoitujen velvoitetta säilyttää jäsenyys kansallisessa yhdistyksessä sekä heidän pätevyytensä ylläpidon seurantaa ja arviointia. Asiaan palataan myöhemmin. Vuoden aikana pohjoismaisen auktorisoinnin sai yhteensä 16 Seuran jäsentä. Pohjoismaisen auktorisoinnin seksuaaliterapeutiksi, erityistaso, saivat toukokuussa: Kristiina Hannila, Aune Karhumäki, Anne Autiolahti, Karolina Bechinsky, Elisa Bergman, Mirja Fältmars, Jukka Karjalainen, Raija Kettunen, Arja Turku, Eija-Riitta Savolainen, Jaana Seppänen ja Leila Virolainen ja syyskuussa Minna Törnävä ja Maija Kuokkanen. Pohjoismaisen NACSES auktorisoinnin nimikkeelle Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) saivat sen ensimmäisinä pohjoismaisina hakijoina suomalaiset Irma Tuisku ja Ansa Ojanlatva. Lisäksi Ansa Ojanlatva auktorisoitiin myös nimikkeellä Authorized in Sexual Science (NACS). NACSES auktorisointikokous pidettiin Reykjavikissa 4.9. ja Seuraa edusti NACSES auktorisointikomitean puheenjohtaja Osmo Kontula. Seksologisen Seuran kotisivulle on lisätty Auktorisointi-kohtaan luettelo kaikista tähän mennessä auktorisoiduista Seuran jäsenistä. Luetteloon kuuluminen edellyttää Seuran jäsenyyttä. Talous Seksologisen Seuran talous toteutui vuonna 2008 lähes ennakoidulla tavalla. Vuoden 2008 tilinpäätös oli budjetoitu nollaksi. Vuoden 2008 tilipäätös osoitti 928,17 euron tappiota. Seura talous säilyi vakaana aiemmilta vuosilta säästyneiden ylijäämien ansiosta. Vuonna 2008 Seksologisella Seuralla oli tuloja yhteensä euroa ja menoja yhteensä ,17 euroa. Merkittävimmät tulonlähteet olivat vuonna 2008 jäsenmaksutuotot (8420 euroa) ja auktorisointituotot (4100 euroa). Suurimpana menoeränä olivat ulkomaiset matkakulut (4637,96 euroa), jotka koostuivat matkoista NACS:n auktorisointikokouksiin ja NACS:n hallituksen kokouksiin sekä hallituksen jäsenten sovituista kuluista NACS konferenssissa Reykjavikissa. Jäsenmaksu pysyi 30 euron suuruisena. Jäsenmaksujen kerääminen jatkui Sampo-pankin välityksellä. Säännöllisiä menoja olivat myös kotisivujen ylläpitokulut, jäsenpalveluista koituneet kulut ja Helsingin ulkopuolisten hallituksen jäsenten matkakulut. Helsingissä Hallitus

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2009

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2009 1 Suomen Seksologinen Seura ry Toimintakertomus 1.1.-31.12.2009 Toiminnasta yleisesti Vuosi 2009 oli Suomen Seksologisen Seuran kahdestoista toimikausi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 416. Uusia

Lisätiedot

Työnohjaajalista. Suomen Seksologisen Seuran

Työnohjaajalista. Suomen Seksologisen Seuran Suomen Seksologisen Seuran lista Päivitetty - 11. huhtikuuta 2013 Huttunen Mari (Kuopio) 040 181 5775 mari.huttunen@wippies.fi (STOry) Sairaanhoitaja AMK Pari- ja seksuaaliterapeutti Perheterapeuttiopiskelija

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA SEKSUAALISUUDEN SUUNTAUTUMINEN, 90 OP AIKA JA PAIKKA 22.10.2009 joulukuu 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 3 / Keskussairaalantie

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA TILANNE PPSHP:N ALUEELLA Edistä, ehkäise, vaikuta seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 käytäntöön 10.2.2016 Soili Lukkarila Fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti / SELI-yhdyshenkilö

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2014. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2014 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 3 KOKOUKSET... 3 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Seksuaalisuus osana kokonaisvaltaista hoitotyötä Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Hoitotyössä seksuaalisuuden huomioon ottaminen jää usein muiden terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

SEKSUAALITERVEYDEN JA SEKSOLOGIAN OPETUS JA KOULUTUS SUOMESSA 2003-2009

SEKSUAALITERVEYDEN JA SEKSOLOGIAN OPETUS JA KOULUTUS SUOMESSA 2003-2009 SEKSUAALITERVEYDEN JA SEKSOLOGIAN OPETUS JA KOULUTUS SUOMESSA 2003-2009 Salla Järvinen Anu Mällinen Opinnäytetyö Lokakuu 2009 Terveyden edistäminen Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) JÄRVINEN Salla MÄLLINEN

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Turo Virtanen avasi kokouksen 12.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

1. Kokouksen avaus Turo Virtanen avasi kokouksen 12.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY Johtokunnan kokous 2/2008 PÖYTÄKIRJA Aika: 19.5.2008 klo 12.00 Paikka: Helsingin yliopisto, yleisen valtio opin laitos Läsnä: Turo Virtanen Pertti Ahonen Jaana Haatainen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 Weivi ry PÖYTÄKIRJA 7.6.2009 VUOSIKOKOUS Aika 31.5.2009 Paikka Läsnä Janoinen Lohi Pekka Paavilainen, Ville Lampolahti, Janne Niemi 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 2. Päätösvaltaisuus

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Naistentaudit ja synnytykset Naistentautien poliklinikka Noora Puhakka, kätilö AMK, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti Seksuaalineuvonta ja RAISEK - palvelun mahdollisuudet

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Seksologian ammatillinen erikoistuminen Suomessa 2000-luvulla

Seksologian ammatillinen erikoistuminen Suomessa 2000-luvulla Seksologian ammatillinen erikoistuminen Suomessa 2000-luvulla TUTKIMUSRAPORTTI Osmo Kontula, VTT, tutkimusprofessori, Väestöliitto Tommi Paalanen, FM, toiminnanjohtaja, Sexpo-säätiö Sirpa Valkama, TtL,

Lisätiedot

Valonarkaa- Avusteinen seksi

Valonarkaa- Avusteinen seksi Valonarkaa- Avusteinen seksi SISÄLTÖ: 1.Vammaisuus olemassaolon muotona/ilmiönä 3. Kyselyn tulos 4. Avustajien ja hoitajien kokemuksia 5. Vammaisten henkilöiden kokemuksia 6. Vammautumisen- ja vammaisuuden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

EMCC Finland ry TOIMINTAKERTOMUS 2014

EMCC Finland ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Yleistä EMCC Finland ry. on vuonna 2008 perustettu kansallinen yhdistys, jonka emojärjestö on kansainvälinen EMCC eli European Mentoring and Coaching Council. Yhdistys on tarkoitettu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2006 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 07 Kahdeksannet ympäristötieteen päivät Mikkelissä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2005 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Kaarinan Urheiluratsastajat ry

Vuosikertomus 2011. Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus 2011 Kaarinan Urheiluratsastajat ry Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus SISÄLLYSLUETTELO Aloitussanat... 3 Yleistä... 3 Hallitus... 4 Toimikunnat... 4 Kokoustoiminta... 5 Tapahtumat...

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Syyskokous Lahdesjärven ABC 16.11.2011 klo 17.00 alkaen

Syyskokous Lahdesjärven ABC 16.11.2011 klo 17.00 alkaen Jäsentiedote 5/2011 Internet osoitteemme www.talvi.info Syyskokous Lahdesjärven ABC 16.11.2011 klo 17.00 alkaen Kutsuttuina vieraina: Visual Computing Oy, Petri Jyrkkä ekokumppanit, Suvi Holm ROTOTEC,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2013 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET... 4 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

Pedaali ry, Hallituksen kokous Ke 21.1.2015 klo 17 Ateneumin kahvila, Helsinki

Pedaali ry, Hallituksen kokous Ke 21.1.2015 klo 17 Ateneumin kahvila, Helsinki Pedaali ry, Hallituksen kokous Ke 21.1.2015 klo 17 Ateneumin kahvila, Helsinki Paikalla: Hallituksesta: Janna Jokela (pj), Marianna Karttunen, Eriika Johansson, Ella Eiranto, Lotta Hannuksela, Maiju Tuisku,

Lisätiedot

SPOL osallistui Nuorten Psykologien koulutus- ja rekrytointipäiville, jotka pidettiin 25.-26.9.2015. Päivät onnistuivat hyvin.

SPOL osallistui Nuorten Psykologien koulutus- ja rekrytointipäiville, jotka pidettiin 25.-26.9.2015. Päivät onnistuivat hyvin. Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry Hallituksen kokous 6/2015 Aika 27.9.2015 klo 15 Paikka Ravintola Sohwi, Vaasankatu 21, Jyväskylä Osallistujat Pia Jussila (pj.), Milja Jokinen (siht.), Emma Peltomaa,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2015 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot