Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008"

Transkriptio

1 1 Suomen Seksologinen Seura ry Toimintakertomus Vuosi 2008 oli Suomen Seksologisen Seuran yhdestoista toimikausi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 379. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 59. Hallituksessa toimivat huhtikuussa pidettyyn vuosikokoukseen saakka puheenjohtajana Osmo Kontula, varapuheenjohtajana Maija Ritamo, taloudenhoitajana Mira Jokinen ja sihteerinä Aune Karhumäki. Hallituksen muut jäsenet olivat Sirpa Valkama, Leena Väisälä, Katri Ryttyläinen, Päivi Mäkinen, Päivi Valli, Päivi Ahopelto, Jussi Nissinen, ja Miia Puusa. Vuosikokouksessa valittiin Osmo Kontula jatkamaan puheenjohtajana. Erovuoroisten tilalle valittiin kahdeksi vuodeksi Maija Ritamo, Sirpa Valkama, Jussi Nissinen, Raija Savolainen, Tommi Paalanen, ja Maaret Kallio. Hallituksessa jatkoivat Mira Poijärvi (nimen muutos), Päivi Mäkinen, Päivi Valli, Aune Karhumäki ja Mia Puusa. Vuosikokouksessa vahvistettiin toisen kerran sääntömuutos, jonka ansiosta vuosikokouskutsut voidaan jatkossa lähettää sähköpostitse niille jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Aune Karhumäen ja taloudenhoitajaksi Mira Poijärven. Sihteeriksi valittiin huhtikuusta alkaen Elina Pirinen. Hallitus kokoontui vuonna kertaa. Eri tapahtumista tiedotettiin jäsenille lukuisilla sähköposteilla ja lähetettiin yksi jäsenkirje. Lisäksi jäsenmaksunsa vielä syksyllä maksamattomille Seuran jäsenille lähetettiin tällöin erillinen jäsenkirje. Muina tiedotuskanavina toimivat Seuran kotisivut ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimittama verkostolehti Seksuaaliterveys. Seksologisen Seuran uusittu painettu esite saatiin painosta elokuussa. Esitteen painosmäärä oli Vuosikokous pidettiin Väestöliiton kokoustilassa Helsingissä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari Seksuaalisen hyväksikäytön ammatillinen kohtaaminen. Seminaarissa oli neljä alustajaa. Seminaariin osallistui 57 Seuran jäsentä. Osallistumismaksu oli 30 jäseniltä ja 50 ei-jäseniltä järjestettiin Helsingissä Stakesin auditoriossa työseminaari seksuaaliterveyden koulutuksesta yhteistyössä Stakesin kanssa. Seminaarissa luotiin katsaus seksuaaliterveyden koulutukseen sekä Suomessa että Euroopassa ja pohdittiin sen haasteita ja tarpeita. Tilaisuus oli Seuran jäsenille maksuton. Seminaarissa aloitettiin keskustelu Seksologisen Seuran myöntämästä maksullisesta seksuaalineuvonnan diplomista 30 opintopisteen opinnot seksologiassa suorittaneille. Seksologinen Seura järjesti Väestöliiton tiloissa kaikille jäsenilleen avoimen pikkujoulun Pikkujoulun aluksi kuultiin Kari Heusalan alustus Naisen orgasmista. Pikkujouluun osallistui noin 30 henkilöä. Seuran keskeisenä viestintäkanavana oli kotisivu osoitteessa Sivuille oli koottu tietoa auktorisointiin liittyvistä asioista, kotimaisista ja kansainvälisistä konferensseista, seksologian koulutusmahdollisuuksista Suomessa, seksuaalikirjallisuuden bibliografia ja

2 2 seksologian ammatillinen henkilöhakemisto. Kotisivujen päivitystä hoiti kuukausisopimuksella Reijo Korvenpää. Seuran edustajina sivujen päivityksestä vastasivat alkuvuodesta Aune Karhumäki ja loppuvuodesta Elina Pirinen. Lisäksi Raija Savolainen hoiti opintopiiritoimintaan liittyviä päivityksiä huhtikuun alusta. Kotisivujen keväällä 2009 toteutettavaa uudistusta valmisteltiin Elina Pirisen johdolla. Uudistuksen vaihtoehdoista hankittiin tarjoukset. Seksologinen Seura sai Tuulikki Nurmelta kirjalahjoituksen, johon sisältyy melko runsaasti vanhempaa seksologista kirjallisuutta. Päätettiin koota lahjoituksesta yhtenäinen kokoelma, joka sijoitetaan ja luetteloidaan osaksi Väestöliiton kirjastoa. Luettelointi on tarkoitus tehdä kesällä 2009 tehtävään palkattavan harjoittelijan toimesta. Tästä työstä on Seuran kustannusosuudeksi sovittu 600 euroa. Samalla tulee mahdollisuus päivittää Seuran sivuilla oleva suomalaisen seksologian bibliografia 2000-luvun kirjallisuudella. Seuralla oli käytössä jäsenrekisterin sähköinen toteutus hallintaohjelmalla nimeltään Nekkari. Tämä helpotti sihteerin ja taloudenhoitajan yhteistyötä. Tiina Vainio esitteli hallitukselle Nekkariohjelman erilaisia käyttömahdollisuuksia. Mira Poijärvi ja Elina Pirinen selvittivät Seuran laskutuksen siirtämistä Sampo pankista Nekkariin. Seksologinen Seura osallistui esittelypöydällä Sexpo säätiön ja Aktuaalin yhteistyönä järjestämille seksuaalisuusmessuille Helsingissä. Pohjoismainen yhteistyö Seksologinen Seura osallistui vuonna 2008 edelleen aktiivisesti pohjoismaisten seksologisten järjestöjen väliseen yhteistyöhön NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) eri toimintamuotojen kautta. Näitä olivat erityisesti osallistuminen pohjoismaiseen seksologikonferenssiin Reykjavikissa , osallistuminen NACS:n hallituksen toimintaan sekä osallistuminen pohjoismaisten NACSAC ja NACSES auktorisointikomiteoiden työhön. NACS konferenssissa Reykjavikissa oli noin 100 osanottajaa. Konferenssi painottui ajankohtaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Konferenssin yhteydessä järjestettiin useita pohjoismaisia yhteistyökokouksia. NACS:n hallituksen kokoukset pidettiin Kööpenhaminassa ja Reykjavikissa 5.9. Puheenjohtaja Osmo Kontula edusti Seuraa NACS:n hallituksessa. Kokousten asialistalla olivat mm. auktorisointiin liittyvät asiat, Islannin konferenssin valmistelu, pohjoismainen koulutusyhteistyö ja WAS kongressi Göteborgissa. NACS:lla on kotisivu osoitteessa: Sivun ylläpitokustannukset maksavat NACS:n jäsenjärjestöt periaatteella 0,5 euroa jäsentä kohden. NACSES auktorisointi (NACS Authorization Committee for Sexological Education and Science) alkoi aiemman NACS:in yleiskokouspäätöksen mukaisesti vuoden 2008 alusta. Ensimmäiset hakijat käsiteltiin NACSES auktorisointikomitean kokouksessa Reykjavikissa 4.9. NACS:n yleiskokouksessa Osmo Kontula valittiin jatkamaan NACSES komitean puheenjohtajana seuraavat kolme vuotta Osmon suomalaisena varahenkilönä on Maija Ritamo. WAS:n seuraava seksuaaliterveyden maailmankonferenssi järjestetään Göteborgissa Seuran edustajina konferenssin järjestelykomiteassa jatkoi Maija Ritamo ja tieteellisessä komiteassa

3 3 Osmo Kontula. Reykjavikissa järjestettiin syyskuussa NACS-konferenssin yhteydessä tiedotustilaisuus NACS:n jäsenjärjestöille WAS-kongressin valmistelutyöstä. Elina Pirinen selvitti loppuvuodesta Seuran jäsenten halukkuutta ryhmäilmoittautumiseen ja ryhmämatkaan Göteborgiin. Eurooppa yhteistyö Seksologinen Seura on European Federation of Sexology (EFS) jäsenjärjestö ja Osmo Kontula on EFS:n hallituksen (Ececutive Committee) jäsen. Yhteistyö EFS:n kanssa on jatkunut tiiviinä. Osmo Kontulan tehtävänä on ollut koota EFS:lle tietoja seksologisesta koulutuksesta eri Euroopan maista, erityisesti EFS:n jäsenjärjestöjen välityksellä. Näistä koulutustiedoista valmistuu yhteenvetoraportti vuoden 2009 aikana. Lisäksi Osmo Kontulan tehtävänä on ollut valmistella järjestön sääntöuudistusta, josta päätetään EFS:n seuraavassa yleiskokouksessa Portossa vuonna EFS:n konferenssi pidettiin Roomassa Osanottajia oli noin 700, joista 12 Suomesta. Seuran edustajina EFS:n yleiskokouksessa toimivat Osmo Kontula ja Maija Ritamo. EFS mm. valmisteli jäsenkyselyä, jonka tarkoituksena on selvittää jäsenten mielipiteitä ja toiveita EFS:n konferensseista, EFS:n toiminnasta ja järjestön lehdestä Sexologies: European journal of sexual health. Seuraava EFS konferenssi oli tarkoitus järjestää Ateenassa 2010, mutta järjestelyissä ilmenneiden ongelmien vuoksi uudeksi konferenssin pitopaikaksi päätettiin joulukuussa Porto. Vuoden 2012 konferenssin isännästä oli tarkoitus päättää EFS:n yleiskokouksessa Roomassa, mutta vuoden 2010 konferenssin epäselvän tilanteen vuoksi ko. konferenssin haku ja valinta päätettiin siirtää myöhemmäksi. Seksologinen Seura on ilmaissut mielenkiintonsa EFS:n hallitukselle EFS:n vuoden 2012 konferenssin saamisesta Helsinkiin ja on valmistellut asiasta hakuun liittyviä toimenpiteitä ja asiakirjoja yhteistyössä Finland Convention Bureaun (FCB) kanssa. FBC:n edustaja Johanna Grönberg osallistui aiheeseen liittyen hallituksen kokoukseen EBC toimii konferenssin kutsuja hakuvaihetta koordinoivana tahona. Konferenssia varten on tehty varaus kesäkuun viimeiselle viikolle 2012 Finlandia-taloon. Jos EFS konferenssi saataisiin Helsinkiin 2012, se korvaisi samalla muutoin samana vuonna Suomessa järjestettävän NACS konferenssin. Seuran jaokset Suomen Seksologisen Seuran jaoksina toimivat hoito- ja hoivatyönjaos (puheenjohtaja Päivi Mäkinen), koulutusjaos (puheenjohtaja Maija Ritamo), lääketieteen jaos (puheenjohtaja Leena Väisälä), terapiajaos (puheenjohtajana Raija Savolainen), seksuaalikasvatusjaos (puheenjohtajana Katriina Bildjuschkin) ja tutkimusjaos ( puheenjohtaja Osmo Kontula). Uutena jaoksena perustettiin syyskuun lopussa eettinen jaos, jonka puheenjohtajaksi valittiin Tommi Paalanen. Koulutusjaos Koulutusjaoksen puheenjohtajana jatkoi Maija Ritamo. Koulutusjaoksen ja samalla koko Seuran tärkeimpiä uusia aloitteita oli vuonna 2008 aloitettu valmistelu seksuaalineuvojien auktorisoinniksi vuodesta 2009 alkaen. Suunnitteleilla olevassa

4 4 diplomissa lukisi Auktorisoitu seksuaalineuvoja (Suomen Seksologinen Seura). Tämä diplomi olisi tarkoitettu erityisesti 30-opintopisteen opinnot seksologiassa suorittaneille. Sen avulla voisi osoittaa pätevyytensä STM:n toimintaohjelmassa tarkoitettuihin seksuaalineuvojien pätevyyksiiin. Ne seksuaalineuvojat, joilla ei ole täyttä 30-opintopisteen koulutusta, voisivat joko täydentää koulutustaan tai sitten osoittaa pätevyytensä tarkoitukseen soveltuvalla AMK-näyttökokeella. Asiasta tiedotetaan jäsemillä tarkemmin keväällä TEO -pätevyyden hankkimisen valmistelua varten nimetty koulutusjaoksen työryhmä, Jussi Nissinen, Sirpa Valkama, Maija Sironen ja Maija Ritamo jatkoi selvittelyä seksuaaliterapian ammatilliset erikoistumisopinnot suorittaneiden ja jatkossa alalle kouluttautuvien henkilöiden mahdollisuudesta saada TEO:n hyväksymä psykoterapeutin ammattinimike. Työryhmän keskeinen tehtävä on ollut selvittää ammattinimikkeen edellyttämän psykoseksuaaliterapia-lisäkoulutuksen aloittamista Suomessa. Erityistason ratkaisukeskeinen seksologiaan erikoistuva psykoterapiakoulutus alkaakin syksyllä 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen jälkeen voi hakea TEO:lta psykoterapeutti (ET) nimikettä. Seksologinen Seura on jatkanut yhteistyötä pohjoismaisen Master-ohjelman valmisteluksi pohjoismaisessa Nordsex-hankeessa. Hankkeella oli vuonna 2008 Nordplus rahoitusta ja hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Katri Ryttyläinen. Hankkeen kokouksessa Kristiansandissa Seuraa edustivat Osmo Kontula ja Sirpa Valkama. Elsa Almås teki kokouksessa ehdotuksen pohjoismaisen Master-ohjelman toteuttamisesta Nordiska hälsovårdskolanissa Göteborgissa. Yhteistyöhanke toteutettaisiin opetusmoduleina, joista Suomen vastuulla olisi kokonaisuus Sexual health promotion. Asian ratkaisu siirtyi vuoden 2009 puolelle. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa aloitti syksyllä 2008 ensimmäistä kertaa maisteritasoinen seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvä koulutus. Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardiversio dokumenttiin on ensi kertaa hyväksytty seksuaaliterapeutit, joilla on NACS-auktorisointi. Tämä on ensimmäinen virallinen ammatillinen tunnustus NACS-nimikkeistölle ja samalla koko seksuaaliterapialle Suomessa. Stakesin koordinoimana syksyllä 2007 perustettu seksuaalineuvontaverkosto jatkoi toimintaansa. Verkostoon kuuluu noin 60 jäsentä, joista suuri osa Seuran jäseniä. Verkosto toimii seksuaalineuvonnan kehittämiseksi, tehtäväkuvien selvittämiseksi, työn näkyväksi tekemiseksi ja koulutustarpeiden selvittämiseksi. Terapiajaos Terapiajaoksen puheenjohtajana toimi Raija Savolainen. Hänen keskeisin tehtävänsä oli koordinoida opintopiirien toimintaa. Opintopiirien tarkoituksena on ollut paikallinen verkostoituminen sekä tiedon ja kokemusten jakaminen seksuaaliterapian ja seksuaalineuvonnan tiimoilta. Opintopiirit on koettu tärkeäksi kollegojen kohtaamispaikaksi sekä hyväksi tavaksi jakaa terapiajaoksen jäsenten laaja-alaista osaamista seksologian alueella. Seura budjetoi varoja opintopiirien toiminnan tukemiseen. Opintopiirien vetäjille järjestettiin kokous Seuran vuosikokouksen yhteydessä Tämän lisäksi opintopiirien vetäjille järjestettiin koulutuspäivä Jyväskylässä 6.9. Päivän aikana laadittiin ohjelmarunkoa ja sovittiin toimintatavoista ja yhteistyöstä.

5 5 Terapiajaoksen puitteissa järjestettiin vuonna 2008 opintopiiritoimintaa Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Seinäjoella. Vuoden lopulla lokakuussa perustettiin opintopiiri myös Lappeenrantaan. Toimintaan on kuulunut mm. vierailuluentoja, jäsenistön esiintymisiä ja tutustumiskäyntejä. Suomen seksologisen seuran opintopiirit vuonna 2008 Opintopiirejä toimi vuonna 8 paikkakunnalla. Niiden ohjaajina ja koordinaattoreina toimivat: Helsinki, Päivi Ahopelto, Joensuu, Haija Kankkunen, Jyväskylä, Raija Savolainen, Lappeenranta, Riitta Pelttari, Oulu, Päivi Minkkinen, Seinäjoki, Merja Röyskö, Tampere, Sari Vannas, Turku, Anne Merta ja Katriina Bildjuschkin, Opintopiirien toimintaa Helsingin opintopiiri Helsingin opintopiiri kokoontui vuoden 2008 aikana kuusi kertaa, ohjaajana toimi Päivi Ahopelto. Kokoontumispaikka toimi useimmiten Sexpo säätiö, Malminkatu 22 E, Helsinki Tyttöjen ympärileikkaus - Avoin dialogi antaa mahdollisuuden arvokeskusteluun Terveydenhoitaja Janneke Johansson Erikoissairaanhoitaja Saido Mohamed, Ihmisoikeusliitto Invalidiliitto, Mannerheimintie 107, Helsinki Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta Dosentti, psykologi Vappu Viemerö, Åbo Academi Kokemuksia hoitosuhteista lasten/nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneiden miesten kanssa Koulutuspäällikkö Jussi Nissinen, Sexpo säätiö Joukkoraiskaus rituaalisena performanssina. Tapaustutkimus Darfurin joukkoraiskauksista Johanna Paajanen, Teologian maisteri, Helsingin yliopisto Häpeän kanssa työskentely terapiassa -dynamiikasta ja menetelmistä Heidi Valasti-Lindgren, Psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi

6 Seksuaalisesti kaltoinkohdellun nuoren kohtaaminen ja hoito. Kokemuksia Nuskakohtaamisprojektista. Kirsi Porras, Seksuaaliterapeutti, Väestöliitto Joensuun opintopiiri, Susirajan seksologit Joensuun opintopiiri kokoontui viisi kertaa, ohjaajana toimi Haija Kankkunen. 30. tammikuuta 2008 Saunomista ja suunnittelua Suhmuran Kievarissa 14. toukokuuta 2008 Lantiopohjanlihasten vaikutus seksuaaliterveyteen 21. elokuuta 2008 Seksologien tapaaminen Haija Kankkusen luona 1. lokakuuta 2008 Muutoksen vuodet -naisen vaihdevuodet Terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja Aira Help alusti aiheesta Kunnanviraston kerhohuone, Soihtulantie 7, Ilomantsi 1. marraskuuta 2008 Susirajan Seksologien Pikkujoulut Jyväskylän opintopiiri Jyväskylän opintopiiri kokoontui kevään 2008 aikana Kumppanuustalolla, Vapaudenkatu 4, Jyväskylä. Ohjaajana toimi Raija Savolainen Jyväskylän Setan toimintaan tutustuminen Puh.joht. Petri Janhunen , tilaisuus peruuntui alustajan sairastumisen vuoksi Imagoterapian paridialogi pariterapiassa. Paridialogin ja parivalinnan teoriaa ja käytännön demostraatio. Pekka Mustonen, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, Voice Dialogue - ohjaaja Riitta Ala-Luhtala, parisuhdekouluttaja, terveydenhoitaja/kätilö, seksuaali- (NACS) ja pariterapeutti Delfins ry:n toiminnan esittelyä Siv Nykänen, kätilö, diakonissa, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Oulun opintopiiri Suomen seksologisen seuran Oulun opintopiiri aloitti toimintansa syksyllä 2008 ja kokoontui kaksi kertaa. Ohjaajana toimi Päivi Minkkinen. Opintopiiri oli suunnattu kaikille pohjoisen seksuaalineuvojille, seksuaaliterapeuteille ja alan opiskelijoille. Kokoontumiset olivat tutustumista ja toiminnan suunnittelua. Kokoontumispaikkana oli Oulun Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, 90100

7 7 Oulu Seinäjoen opintopiiri Seinäjoella opintopiiri kokoontui vuonna 2008 viisi kertaa Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa. Opintopiirin ohjaajana toimi Merja Röyskö. Opintopiiri kokoontui 21.2, 5.6., 14.8, ja Tampereen opintopiiri Opintopiiri kokoontui viisi kertaa Pirkanmaan ammattikorkeakoulun tiloissa, Kuntokatu 4, Tampere. Ohjaajana toimi Sari Vannas. Opintopiiri oli tarkoitettu seksuaalineuvojille ja -terapeuteille sekä seksologian opiskelijoille, ja siellä läpikäytävät asiat olivat luottamuksellisia Nuorten naisten haluttomuusproblematiikka opiskelijaterveydenhuollon näkökulmasta. Lisäksi tulevien kertojen yhteistä suunnittelua. Psykologi Henriette Hämeenaho, YHTS/Tampere Maallisten ilojen puutarha - kortit puheeksiottamisen apuvälineenä. Pia Piispanen, vastaava ohjaja, seksuaalineuvoja, Naisten yhteisö Helmi/Hämeen päihdehuollon ky/mainiemen kuntoutuskeskus. Ceridal-tuotteiden esittely ja kahvitarjoilu/kerttuli Ilie, Bitelab Oy Seksuaaliterveys ja seksin apuvälineet. Toimitusjohtaja Sari Skott/Sin City Tutustuminen Tampereen uuteen Pro-Tukipisteeseen, Aleksis Kiven katu 10 E Voice Dialogue -lähestymistavan käyttö seksuaaliterapiassa. Pekka Mustonen/seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, Voice Dialogue -ohjaaja, seksuaali- ja pariterapeutti. Turun opintopiiri Turun opintopiiri kokoontui kolme kertaa. Syksyn 2008 teema oli vanheneminen, parisuhde ja seksuaalisuus. Piiriä pyörittivät Anne Merta ja Katriina Bildjuschkin.. Kokoontumispaikkana oli omaishoidon tukikeskus Visiitti, Rantayrttikatu 1, Kaarina. Osallistujia oli 10-15/kerta Aiheena seksuaalisuus ja parisuhde vanhana Alustajana Visa Jokela

8 Aiheena parisuhde ja sen vaaliminen Alustajana parisuhdekouluttaja Milla Sahla Kataja ry:stä Aiheena muutokset vanhetessa Alustajana Katriina Bildjuschkin Lappeenrannan opintopiiri Lappeenrannan opintopiirin toiminta käynnistyi vuoden 2008 lopulla. Ensimmäinen tapaaminen oli lokakuussa ja toinen joulukuussa. Ohjaajana toimi Riitta Pelttari. Hoitotyön jaos Hoitotyön jaoksen puheenjohtajana jatkoi Päivi Mäkinen. Jaos pyrki järjestämään vuonna 2008 kaksi luentotilaisuutta, mutta ne eivät toteutuneet. Seksuaalikasvatuksen jaos Seksuaalikasvatuksen jaoksen puheenjohtajana jatkoi Katriina Bildjuschkin. Jaokseen kuului 13 henkilöä. Tutkimusjaos Tutkimusjaoksen puheenjohtajana jatkoi Osmo Kontula. Jaoksen työ keskittyi vuonna 2008 kansainväliseen yhteistyöhön NACS:n pohjoismaisten jäsenjärjestöjen ja Euroopan seksologiliiton kanssa sekä Journal of Sex Research:in toimitustyöhön. Lääketieteellinen jaos Lääketieteen jaoksen puheenjohtajana jatkoi Leena Väisälä. Jaoksella on ollut opintopiiri, joka on kokoontunut yhteistyössä Gynekologiyhdistyksen seksologian pienryhmän kanssa. Eettinen jaos Jaos perustettiin ja sen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Paalanen. Jaoksen jäseniksi kutsuttiin Heta Gylling, Sanna Kaisla-Jokinen, Aune Karhumäki, Osmo Kontula, Aino Mattila, Päivi Minkkinen, Jan-Erik Nyberg ja Tuula Vilponen. Eettinen työryhmä työsti aluksi NACS:n eettisiä ohjeita. Auktorisointi Auktorisointikomiteaan kuuluivat vuonna 2008 Maija Sironen (puheenjohtaja), Osmo Kontula, Tarja Sandberg ja Mia Venhola.

9 9 NACSAC ja NACSES auktorisoinnin hakuajat olivat ja Suomen auktorisointiryhmä kokoontui huhtikuussa ja elokuussa. Pohjoismainen NACSAC auktorisointikomitea kokoontui Kööpenhaminassa ja 4.9. uudelleen Reykjavikissa NACS konferenssin yhteydessä. Näissä kokouksissa Seuraa edustivat Maija Sironen ja Osmo Kontula. Kokouksissa pohdittiin auktorisoitavien henkilöiden lisäksi mm. auktorisoitujen velvoitetta säilyttää jäsenyys kansallisessa yhdistyksessä sekä heidän pätevyytensä ylläpidon seurantaa ja arviointia. Asiaan palataan myöhemmin. Vuoden aikana pohjoismaisen auktorisoinnin sai yhteensä 16 Seuran jäsentä. Pohjoismaisen auktorisoinnin seksuaaliterapeutiksi, erityistaso, saivat toukokuussa: Kristiina Hannila, Aune Karhumäki, Anne Autiolahti, Karolina Bechinsky, Elisa Bergman, Mirja Fältmars, Jukka Karjalainen, Raija Kettunen, Arja Turku, Eija-Riitta Savolainen, Jaana Seppänen ja Leila Virolainen ja syyskuussa Minna Törnävä ja Maija Kuokkanen. Pohjoismaisen NACSES auktorisoinnin nimikkeelle Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) saivat sen ensimmäisinä pohjoismaisina hakijoina suomalaiset Irma Tuisku ja Ansa Ojanlatva. Lisäksi Ansa Ojanlatva auktorisoitiin myös nimikkeellä Authorized in Sexual Science (NACS). NACSES auktorisointikokous pidettiin Reykjavikissa 4.9. ja Seuraa edusti NACSES auktorisointikomitean puheenjohtaja Osmo Kontula. Seksologisen Seuran kotisivulle on lisätty Auktorisointi-kohtaan luettelo kaikista tähän mennessä auktorisoiduista Seuran jäsenistä. Luetteloon kuuluminen edellyttää Seuran jäsenyyttä. Talous Seksologisen Seuran talous toteutui vuonna 2008 lähes ennakoidulla tavalla. Vuoden 2008 tilinpäätös oli budjetoitu nollaksi. Vuoden 2008 tilipäätös osoitti 928,17 euron tappiota. Seura talous säilyi vakaana aiemmilta vuosilta säästyneiden ylijäämien ansiosta. Vuonna 2008 Seksologisella Seuralla oli tuloja yhteensä euroa ja menoja yhteensä ,17 euroa. Merkittävimmät tulonlähteet olivat vuonna 2008 jäsenmaksutuotot (8420 euroa) ja auktorisointituotot (4100 euroa). Suurimpana menoeränä olivat ulkomaiset matkakulut (4637,96 euroa), jotka koostuivat matkoista NACS:n auktorisointikokouksiin ja NACS:n hallituksen kokouksiin sekä hallituksen jäsenten sovituista kuluista NACS konferenssissa Reykjavikissa. Jäsenmaksu pysyi 30 euron suuruisena. Jäsenmaksujen kerääminen jatkui Sampo-pankin välityksellä. Säännöllisiä menoja olivat myös kotisivujen ylläpitokulut, jäsenpalveluista koituneet kulut ja Helsingin ulkopuolisten hallituksen jäsenten matkakulut. Helsingissä Hallitus

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA TILANNE PPSHP:N ALUEELLA Edistä, ehkäise, vaikuta seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 käytäntöön 10.2.2016 Soili Lukkarila Fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti / SELI-yhdyshenkilö

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Seksuaalisuus osana kokonaisvaltaista hoitotyötä Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Hoitotyössä seksuaalisuuden huomioon ottaminen jää usein muiden terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Naistentaudit ja synnytykset Naistentautien poliklinikka Noora Puhakka, kätilö AMK, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti Seksuaalineuvonta ja RAISEK - palvelun mahdollisuudet

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 Aika perjantai 24.05.2013 klo 9 10.38. Paikka AMI-säätiö, kokoustila Idea, Valimotie 8, Pitäjänmäki, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo Karkola

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Kokoustiedot Aika torstai klo 16.00-17.30 Paikka Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf

Framtidens Vänner rf 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf TOIMINTAKERTOMUS 2015 VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS Y l e i s t ä Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua erilaisia ihmisiä keskustelemaan

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Suomalais-brittiläisten yhdistysten keskusjärjestö ry Federation of Finnish-British Societies Johtokunnan kokous 17.5.2012 Skype-kokous Annalantie 1 33880 Lempäälä Läsnä: Lempäälässä Tarja Teitto-Tuckett,

Lisätiedot

Valtorin hallituksen vuosisuunnitelma 2014. Kari Pessi

Valtorin hallituksen vuosisuunnitelma 2014. Kari Pessi Valtorin hallituksen vuosisuunnitelma 2014 Kari Pessi Hallituksen kokouksien asialista 04-06/2014 Huhtikuu: 11.4. 2014 klo 10.00-14.00 Järjestäytyminen TAE2015 Työjärjestys luonnos Toimitusjohtajan valintamenettely

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella 14.10.2010, klo 17.30 Esityslista 1 Kokouksen avaus (Pekka Hirvonen) 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA Vuosi oli :n 34.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta noudatti toimintasuunnitelman linjauksia ja vuosien saatossa muotoutuneita käytäntöjä. Päätehtäväänsä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 OP Ryhmän tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 OP Ryhmän tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 1 (5) YRITYSTUTKIMUS RY FÖRETAGSANALYS RF TOIMINTAKERTOMUS 28.02.2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 n tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin

Lisätiedot