Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008"

Transkriptio

1 1 Suomen Seksologinen Seura ry Toimintakertomus Vuosi 2008 oli Suomen Seksologisen Seuran yhdestoista toimikausi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 379. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 59. Hallituksessa toimivat huhtikuussa pidettyyn vuosikokoukseen saakka puheenjohtajana Osmo Kontula, varapuheenjohtajana Maija Ritamo, taloudenhoitajana Mira Jokinen ja sihteerinä Aune Karhumäki. Hallituksen muut jäsenet olivat Sirpa Valkama, Leena Väisälä, Katri Ryttyläinen, Päivi Mäkinen, Päivi Valli, Päivi Ahopelto, Jussi Nissinen, ja Miia Puusa. Vuosikokouksessa valittiin Osmo Kontula jatkamaan puheenjohtajana. Erovuoroisten tilalle valittiin kahdeksi vuodeksi Maija Ritamo, Sirpa Valkama, Jussi Nissinen, Raija Savolainen, Tommi Paalanen, ja Maaret Kallio. Hallituksessa jatkoivat Mira Poijärvi (nimen muutos), Päivi Mäkinen, Päivi Valli, Aune Karhumäki ja Mia Puusa. Vuosikokouksessa vahvistettiin toisen kerran sääntömuutos, jonka ansiosta vuosikokouskutsut voidaan jatkossa lähettää sähköpostitse niille jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Aune Karhumäen ja taloudenhoitajaksi Mira Poijärven. Sihteeriksi valittiin huhtikuusta alkaen Elina Pirinen. Hallitus kokoontui vuonna kertaa. Eri tapahtumista tiedotettiin jäsenille lukuisilla sähköposteilla ja lähetettiin yksi jäsenkirje. Lisäksi jäsenmaksunsa vielä syksyllä maksamattomille Seuran jäsenille lähetettiin tällöin erillinen jäsenkirje. Muina tiedotuskanavina toimivat Seuran kotisivut ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimittama verkostolehti Seksuaaliterveys. Seksologisen Seuran uusittu painettu esite saatiin painosta elokuussa. Esitteen painosmäärä oli Vuosikokous pidettiin Väestöliiton kokoustilassa Helsingissä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari Seksuaalisen hyväksikäytön ammatillinen kohtaaminen. Seminaarissa oli neljä alustajaa. Seminaariin osallistui 57 Seuran jäsentä. Osallistumismaksu oli 30 jäseniltä ja 50 ei-jäseniltä järjestettiin Helsingissä Stakesin auditoriossa työseminaari seksuaaliterveyden koulutuksesta yhteistyössä Stakesin kanssa. Seminaarissa luotiin katsaus seksuaaliterveyden koulutukseen sekä Suomessa että Euroopassa ja pohdittiin sen haasteita ja tarpeita. Tilaisuus oli Seuran jäsenille maksuton. Seminaarissa aloitettiin keskustelu Seksologisen Seuran myöntämästä maksullisesta seksuaalineuvonnan diplomista 30 opintopisteen opinnot seksologiassa suorittaneille. Seksologinen Seura järjesti Väestöliiton tiloissa kaikille jäsenilleen avoimen pikkujoulun Pikkujoulun aluksi kuultiin Kari Heusalan alustus Naisen orgasmista. Pikkujouluun osallistui noin 30 henkilöä. Seuran keskeisenä viestintäkanavana oli kotisivu osoitteessa Sivuille oli koottu tietoa auktorisointiin liittyvistä asioista, kotimaisista ja kansainvälisistä konferensseista, seksologian koulutusmahdollisuuksista Suomessa, seksuaalikirjallisuuden bibliografia ja

2 2 seksologian ammatillinen henkilöhakemisto. Kotisivujen päivitystä hoiti kuukausisopimuksella Reijo Korvenpää. Seuran edustajina sivujen päivityksestä vastasivat alkuvuodesta Aune Karhumäki ja loppuvuodesta Elina Pirinen. Lisäksi Raija Savolainen hoiti opintopiiritoimintaan liittyviä päivityksiä huhtikuun alusta. Kotisivujen keväällä 2009 toteutettavaa uudistusta valmisteltiin Elina Pirisen johdolla. Uudistuksen vaihtoehdoista hankittiin tarjoukset. Seksologinen Seura sai Tuulikki Nurmelta kirjalahjoituksen, johon sisältyy melko runsaasti vanhempaa seksologista kirjallisuutta. Päätettiin koota lahjoituksesta yhtenäinen kokoelma, joka sijoitetaan ja luetteloidaan osaksi Väestöliiton kirjastoa. Luettelointi on tarkoitus tehdä kesällä 2009 tehtävään palkattavan harjoittelijan toimesta. Tästä työstä on Seuran kustannusosuudeksi sovittu 600 euroa. Samalla tulee mahdollisuus päivittää Seuran sivuilla oleva suomalaisen seksologian bibliografia 2000-luvun kirjallisuudella. Seuralla oli käytössä jäsenrekisterin sähköinen toteutus hallintaohjelmalla nimeltään Nekkari. Tämä helpotti sihteerin ja taloudenhoitajan yhteistyötä. Tiina Vainio esitteli hallitukselle Nekkariohjelman erilaisia käyttömahdollisuuksia. Mira Poijärvi ja Elina Pirinen selvittivät Seuran laskutuksen siirtämistä Sampo pankista Nekkariin. Seksologinen Seura osallistui esittelypöydällä Sexpo säätiön ja Aktuaalin yhteistyönä järjestämille seksuaalisuusmessuille Helsingissä. Pohjoismainen yhteistyö Seksologinen Seura osallistui vuonna 2008 edelleen aktiivisesti pohjoismaisten seksologisten järjestöjen väliseen yhteistyöhön NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) eri toimintamuotojen kautta. Näitä olivat erityisesti osallistuminen pohjoismaiseen seksologikonferenssiin Reykjavikissa , osallistuminen NACS:n hallituksen toimintaan sekä osallistuminen pohjoismaisten NACSAC ja NACSES auktorisointikomiteoiden työhön. NACS konferenssissa Reykjavikissa oli noin 100 osanottajaa. Konferenssi painottui ajankohtaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Konferenssin yhteydessä järjestettiin useita pohjoismaisia yhteistyökokouksia. NACS:n hallituksen kokoukset pidettiin Kööpenhaminassa ja Reykjavikissa 5.9. Puheenjohtaja Osmo Kontula edusti Seuraa NACS:n hallituksessa. Kokousten asialistalla olivat mm. auktorisointiin liittyvät asiat, Islannin konferenssin valmistelu, pohjoismainen koulutusyhteistyö ja WAS kongressi Göteborgissa. NACS:lla on kotisivu osoitteessa: Sivun ylläpitokustannukset maksavat NACS:n jäsenjärjestöt periaatteella 0,5 euroa jäsentä kohden. NACSES auktorisointi (NACS Authorization Committee for Sexological Education and Science) alkoi aiemman NACS:in yleiskokouspäätöksen mukaisesti vuoden 2008 alusta. Ensimmäiset hakijat käsiteltiin NACSES auktorisointikomitean kokouksessa Reykjavikissa 4.9. NACS:n yleiskokouksessa Osmo Kontula valittiin jatkamaan NACSES komitean puheenjohtajana seuraavat kolme vuotta Osmon suomalaisena varahenkilönä on Maija Ritamo. WAS:n seuraava seksuaaliterveyden maailmankonferenssi järjestetään Göteborgissa Seuran edustajina konferenssin järjestelykomiteassa jatkoi Maija Ritamo ja tieteellisessä komiteassa

3 3 Osmo Kontula. Reykjavikissa järjestettiin syyskuussa NACS-konferenssin yhteydessä tiedotustilaisuus NACS:n jäsenjärjestöille WAS-kongressin valmistelutyöstä. Elina Pirinen selvitti loppuvuodesta Seuran jäsenten halukkuutta ryhmäilmoittautumiseen ja ryhmämatkaan Göteborgiin. Eurooppa yhteistyö Seksologinen Seura on European Federation of Sexology (EFS) jäsenjärjestö ja Osmo Kontula on EFS:n hallituksen (Ececutive Committee) jäsen. Yhteistyö EFS:n kanssa on jatkunut tiiviinä. Osmo Kontulan tehtävänä on ollut koota EFS:lle tietoja seksologisesta koulutuksesta eri Euroopan maista, erityisesti EFS:n jäsenjärjestöjen välityksellä. Näistä koulutustiedoista valmistuu yhteenvetoraportti vuoden 2009 aikana. Lisäksi Osmo Kontulan tehtävänä on ollut valmistella järjestön sääntöuudistusta, josta päätetään EFS:n seuraavassa yleiskokouksessa Portossa vuonna EFS:n konferenssi pidettiin Roomassa Osanottajia oli noin 700, joista 12 Suomesta. Seuran edustajina EFS:n yleiskokouksessa toimivat Osmo Kontula ja Maija Ritamo. EFS mm. valmisteli jäsenkyselyä, jonka tarkoituksena on selvittää jäsenten mielipiteitä ja toiveita EFS:n konferensseista, EFS:n toiminnasta ja järjestön lehdestä Sexologies: European journal of sexual health. Seuraava EFS konferenssi oli tarkoitus järjestää Ateenassa 2010, mutta järjestelyissä ilmenneiden ongelmien vuoksi uudeksi konferenssin pitopaikaksi päätettiin joulukuussa Porto. Vuoden 2012 konferenssin isännästä oli tarkoitus päättää EFS:n yleiskokouksessa Roomassa, mutta vuoden 2010 konferenssin epäselvän tilanteen vuoksi ko. konferenssin haku ja valinta päätettiin siirtää myöhemmäksi. Seksologinen Seura on ilmaissut mielenkiintonsa EFS:n hallitukselle EFS:n vuoden 2012 konferenssin saamisesta Helsinkiin ja on valmistellut asiasta hakuun liittyviä toimenpiteitä ja asiakirjoja yhteistyössä Finland Convention Bureaun (FCB) kanssa. FBC:n edustaja Johanna Grönberg osallistui aiheeseen liittyen hallituksen kokoukseen EBC toimii konferenssin kutsuja hakuvaihetta koordinoivana tahona. Konferenssia varten on tehty varaus kesäkuun viimeiselle viikolle 2012 Finlandia-taloon. Jos EFS konferenssi saataisiin Helsinkiin 2012, se korvaisi samalla muutoin samana vuonna Suomessa järjestettävän NACS konferenssin. Seuran jaokset Suomen Seksologisen Seuran jaoksina toimivat hoito- ja hoivatyönjaos (puheenjohtaja Päivi Mäkinen), koulutusjaos (puheenjohtaja Maija Ritamo), lääketieteen jaos (puheenjohtaja Leena Väisälä), terapiajaos (puheenjohtajana Raija Savolainen), seksuaalikasvatusjaos (puheenjohtajana Katriina Bildjuschkin) ja tutkimusjaos ( puheenjohtaja Osmo Kontula). Uutena jaoksena perustettiin syyskuun lopussa eettinen jaos, jonka puheenjohtajaksi valittiin Tommi Paalanen. Koulutusjaos Koulutusjaoksen puheenjohtajana jatkoi Maija Ritamo. Koulutusjaoksen ja samalla koko Seuran tärkeimpiä uusia aloitteita oli vuonna 2008 aloitettu valmistelu seksuaalineuvojien auktorisoinniksi vuodesta 2009 alkaen. Suunnitteleilla olevassa

4 4 diplomissa lukisi Auktorisoitu seksuaalineuvoja (Suomen Seksologinen Seura). Tämä diplomi olisi tarkoitettu erityisesti 30-opintopisteen opinnot seksologiassa suorittaneille. Sen avulla voisi osoittaa pätevyytensä STM:n toimintaohjelmassa tarkoitettuihin seksuaalineuvojien pätevyyksiiin. Ne seksuaalineuvojat, joilla ei ole täyttä 30-opintopisteen koulutusta, voisivat joko täydentää koulutustaan tai sitten osoittaa pätevyytensä tarkoitukseen soveltuvalla AMK-näyttökokeella. Asiasta tiedotetaan jäsemillä tarkemmin keväällä TEO -pätevyyden hankkimisen valmistelua varten nimetty koulutusjaoksen työryhmä, Jussi Nissinen, Sirpa Valkama, Maija Sironen ja Maija Ritamo jatkoi selvittelyä seksuaaliterapian ammatilliset erikoistumisopinnot suorittaneiden ja jatkossa alalle kouluttautuvien henkilöiden mahdollisuudesta saada TEO:n hyväksymä psykoterapeutin ammattinimike. Työryhmän keskeinen tehtävä on ollut selvittää ammattinimikkeen edellyttämän psykoseksuaaliterapia-lisäkoulutuksen aloittamista Suomessa. Erityistason ratkaisukeskeinen seksologiaan erikoistuva psykoterapiakoulutus alkaakin syksyllä 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen jälkeen voi hakea TEO:lta psykoterapeutti (ET) nimikettä. Seksologinen Seura on jatkanut yhteistyötä pohjoismaisen Master-ohjelman valmisteluksi pohjoismaisessa Nordsex-hankeessa. Hankkeella oli vuonna 2008 Nordplus rahoitusta ja hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Katri Ryttyläinen. Hankkeen kokouksessa Kristiansandissa Seuraa edustivat Osmo Kontula ja Sirpa Valkama. Elsa Almås teki kokouksessa ehdotuksen pohjoismaisen Master-ohjelman toteuttamisesta Nordiska hälsovårdskolanissa Göteborgissa. Yhteistyöhanke toteutettaisiin opetusmoduleina, joista Suomen vastuulla olisi kokonaisuus Sexual health promotion. Asian ratkaisu siirtyi vuoden 2009 puolelle. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa aloitti syksyllä 2008 ensimmäistä kertaa maisteritasoinen seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvä koulutus. Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardiversio dokumenttiin on ensi kertaa hyväksytty seksuaaliterapeutit, joilla on NACS-auktorisointi. Tämä on ensimmäinen virallinen ammatillinen tunnustus NACS-nimikkeistölle ja samalla koko seksuaaliterapialle Suomessa. Stakesin koordinoimana syksyllä 2007 perustettu seksuaalineuvontaverkosto jatkoi toimintaansa. Verkostoon kuuluu noin 60 jäsentä, joista suuri osa Seuran jäseniä. Verkosto toimii seksuaalineuvonnan kehittämiseksi, tehtäväkuvien selvittämiseksi, työn näkyväksi tekemiseksi ja koulutustarpeiden selvittämiseksi. Terapiajaos Terapiajaoksen puheenjohtajana toimi Raija Savolainen. Hänen keskeisin tehtävänsä oli koordinoida opintopiirien toimintaa. Opintopiirien tarkoituksena on ollut paikallinen verkostoituminen sekä tiedon ja kokemusten jakaminen seksuaaliterapian ja seksuaalineuvonnan tiimoilta. Opintopiirit on koettu tärkeäksi kollegojen kohtaamispaikaksi sekä hyväksi tavaksi jakaa terapiajaoksen jäsenten laaja-alaista osaamista seksologian alueella. Seura budjetoi varoja opintopiirien toiminnan tukemiseen. Opintopiirien vetäjille järjestettiin kokous Seuran vuosikokouksen yhteydessä Tämän lisäksi opintopiirien vetäjille järjestettiin koulutuspäivä Jyväskylässä 6.9. Päivän aikana laadittiin ohjelmarunkoa ja sovittiin toimintatavoista ja yhteistyöstä.

5 5 Terapiajaoksen puitteissa järjestettiin vuonna 2008 opintopiiritoimintaa Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Seinäjoella. Vuoden lopulla lokakuussa perustettiin opintopiiri myös Lappeenrantaan. Toimintaan on kuulunut mm. vierailuluentoja, jäsenistön esiintymisiä ja tutustumiskäyntejä. Suomen seksologisen seuran opintopiirit vuonna 2008 Opintopiirejä toimi vuonna 8 paikkakunnalla. Niiden ohjaajina ja koordinaattoreina toimivat: Helsinki, Päivi Ahopelto, Joensuu, Haija Kankkunen, Jyväskylä, Raija Savolainen, Lappeenranta, Riitta Pelttari, Oulu, Päivi Minkkinen, Seinäjoki, Merja Röyskö, Tampere, Sari Vannas, Turku, Anne Merta ja Katriina Bildjuschkin, Opintopiirien toimintaa Helsingin opintopiiri Helsingin opintopiiri kokoontui vuoden 2008 aikana kuusi kertaa, ohjaajana toimi Päivi Ahopelto. Kokoontumispaikka toimi useimmiten Sexpo säätiö, Malminkatu 22 E, Helsinki Tyttöjen ympärileikkaus - Avoin dialogi antaa mahdollisuuden arvokeskusteluun Terveydenhoitaja Janneke Johansson Erikoissairaanhoitaja Saido Mohamed, Ihmisoikeusliitto Invalidiliitto, Mannerheimintie 107, Helsinki Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta Dosentti, psykologi Vappu Viemerö, Åbo Academi Kokemuksia hoitosuhteista lasten/nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneiden miesten kanssa Koulutuspäällikkö Jussi Nissinen, Sexpo säätiö Joukkoraiskaus rituaalisena performanssina. Tapaustutkimus Darfurin joukkoraiskauksista Johanna Paajanen, Teologian maisteri, Helsingin yliopisto Häpeän kanssa työskentely terapiassa -dynamiikasta ja menetelmistä Heidi Valasti-Lindgren, Psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi

6 Seksuaalisesti kaltoinkohdellun nuoren kohtaaminen ja hoito. Kokemuksia Nuskakohtaamisprojektista. Kirsi Porras, Seksuaaliterapeutti, Väestöliitto Joensuun opintopiiri, Susirajan seksologit Joensuun opintopiiri kokoontui viisi kertaa, ohjaajana toimi Haija Kankkunen. 30. tammikuuta 2008 Saunomista ja suunnittelua Suhmuran Kievarissa 14. toukokuuta 2008 Lantiopohjanlihasten vaikutus seksuaaliterveyteen 21. elokuuta 2008 Seksologien tapaaminen Haija Kankkusen luona 1. lokakuuta 2008 Muutoksen vuodet -naisen vaihdevuodet Terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja Aira Help alusti aiheesta Kunnanviraston kerhohuone, Soihtulantie 7, Ilomantsi 1. marraskuuta 2008 Susirajan Seksologien Pikkujoulut Jyväskylän opintopiiri Jyväskylän opintopiiri kokoontui kevään 2008 aikana Kumppanuustalolla, Vapaudenkatu 4, Jyväskylä. Ohjaajana toimi Raija Savolainen Jyväskylän Setan toimintaan tutustuminen Puh.joht. Petri Janhunen , tilaisuus peruuntui alustajan sairastumisen vuoksi Imagoterapian paridialogi pariterapiassa. Paridialogin ja parivalinnan teoriaa ja käytännön demostraatio. Pekka Mustonen, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, Voice Dialogue - ohjaaja Riitta Ala-Luhtala, parisuhdekouluttaja, terveydenhoitaja/kätilö, seksuaali- (NACS) ja pariterapeutti Delfins ry:n toiminnan esittelyä Siv Nykänen, kätilö, diakonissa, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Oulun opintopiiri Suomen seksologisen seuran Oulun opintopiiri aloitti toimintansa syksyllä 2008 ja kokoontui kaksi kertaa. Ohjaajana toimi Päivi Minkkinen. Opintopiiri oli suunnattu kaikille pohjoisen seksuaalineuvojille, seksuaaliterapeuteille ja alan opiskelijoille. Kokoontumiset olivat tutustumista ja toiminnan suunnittelua. Kokoontumispaikkana oli Oulun Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, 90100

7 7 Oulu Seinäjoen opintopiiri Seinäjoella opintopiiri kokoontui vuonna 2008 viisi kertaa Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa. Opintopiirin ohjaajana toimi Merja Röyskö. Opintopiiri kokoontui 21.2, 5.6., 14.8, ja Tampereen opintopiiri Opintopiiri kokoontui viisi kertaa Pirkanmaan ammattikorkeakoulun tiloissa, Kuntokatu 4, Tampere. Ohjaajana toimi Sari Vannas. Opintopiiri oli tarkoitettu seksuaalineuvojille ja -terapeuteille sekä seksologian opiskelijoille, ja siellä läpikäytävät asiat olivat luottamuksellisia Nuorten naisten haluttomuusproblematiikka opiskelijaterveydenhuollon näkökulmasta. Lisäksi tulevien kertojen yhteistä suunnittelua. Psykologi Henriette Hämeenaho, YHTS/Tampere Maallisten ilojen puutarha - kortit puheeksiottamisen apuvälineenä. Pia Piispanen, vastaava ohjaja, seksuaalineuvoja, Naisten yhteisö Helmi/Hämeen päihdehuollon ky/mainiemen kuntoutuskeskus. Ceridal-tuotteiden esittely ja kahvitarjoilu/kerttuli Ilie, Bitelab Oy Seksuaaliterveys ja seksin apuvälineet. Toimitusjohtaja Sari Skott/Sin City Tutustuminen Tampereen uuteen Pro-Tukipisteeseen, Aleksis Kiven katu 10 E Voice Dialogue -lähestymistavan käyttö seksuaaliterapiassa. Pekka Mustonen/seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, Voice Dialogue -ohjaaja, seksuaali- ja pariterapeutti. Turun opintopiiri Turun opintopiiri kokoontui kolme kertaa. Syksyn 2008 teema oli vanheneminen, parisuhde ja seksuaalisuus. Piiriä pyörittivät Anne Merta ja Katriina Bildjuschkin.. Kokoontumispaikkana oli omaishoidon tukikeskus Visiitti, Rantayrttikatu 1, Kaarina. Osallistujia oli 10-15/kerta Aiheena seksuaalisuus ja parisuhde vanhana Alustajana Visa Jokela

8 Aiheena parisuhde ja sen vaaliminen Alustajana parisuhdekouluttaja Milla Sahla Kataja ry:stä Aiheena muutokset vanhetessa Alustajana Katriina Bildjuschkin Lappeenrannan opintopiiri Lappeenrannan opintopiirin toiminta käynnistyi vuoden 2008 lopulla. Ensimmäinen tapaaminen oli lokakuussa ja toinen joulukuussa. Ohjaajana toimi Riitta Pelttari. Hoitotyön jaos Hoitotyön jaoksen puheenjohtajana jatkoi Päivi Mäkinen. Jaos pyrki järjestämään vuonna 2008 kaksi luentotilaisuutta, mutta ne eivät toteutuneet. Seksuaalikasvatuksen jaos Seksuaalikasvatuksen jaoksen puheenjohtajana jatkoi Katriina Bildjuschkin. Jaokseen kuului 13 henkilöä. Tutkimusjaos Tutkimusjaoksen puheenjohtajana jatkoi Osmo Kontula. Jaoksen työ keskittyi vuonna 2008 kansainväliseen yhteistyöhön NACS:n pohjoismaisten jäsenjärjestöjen ja Euroopan seksologiliiton kanssa sekä Journal of Sex Research:in toimitustyöhön. Lääketieteellinen jaos Lääketieteen jaoksen puheenjohtajana jatkoi Leena Väisälä. Jaoksella on ollut opintopiiri, joka on kokoontunut yhteistyössä Gynekologiyhdistyksen seksologian pienryhmän kanssa. Eettinen jaos Jaos perustettiin ja sen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Paalanen. Jaoksen jäseniksi kutsuttiin Heta Gylling, Sanna Kaisla-Jokinen, Aune Karhumäki, Osmo Kontula, Aino Mattila, Päivi Minkkinen, Jan-Erik Nyberg ja Tuula Vilponen. Eettinen työryhmä työsti aluksi NACS:n eettisiä ohjeita. Auktorisointi Auktorisointikomiteaan kuuluivat vuonna 2008 Maija Sironen (puheenjohtaja), Osmo Kontula, Tarja Sandberg ja Mia Venhola.

9 9 NACSAC ja NACSES auktorisoinnin hakuajat olivat ja Suomen auktorisointiryhmä kokoontui huhtikuussa ja elokuussa. Pohjoismainen NACSAC auktorisointikomitea kokoontui Kööpenhaminassa ja 4.9. uudelleen Reykjavikissa NACS konferenssin yhteydessä. Näissä kokouksissa Seuraa edustivat Maija Sironen ja Osmo Kontula. Kokouksissa pohdittiin auktorisoitavien henkilöiden lisäksi mm. auktorisoitujen velvoitetta säilyttää jäsenyys kansallisessa yhdistyksessä sekä heidän pätevyytensä ylläpidon seurantaa ja arviointia. Asiaan palataan myöhemmin. Vuoden aikana pohjoismaisen auktorisoinnin sai yhteensä 16 Seuran jäsentä. Pohjoismaisen auktorisoinnin seksuaaliterapeutiksi, erityistaso, saivat toukokuussa: Kristiina Hannila, Aune Karhumäki, Anne Autiolahti, Karolina Bechinsky, Elisa Bergman, Mirja Fältmars, Jukka Karjalainen, Raija Kettunen, Arja Turku, Eija-Riitta Savolainen, Jaana Seppänen ja Leila Virolainen ja syyskuussa Minna Törnävä ja Maija Kuokkanen. Pohjoismaisen NACSES auktorisoinnin nimikkeelle Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) saivat sen ensimmäisinä pohjoismaisina hakijoina suomalaiset Irma Tuisku ja Ansa Ojanlatva. Lisäksi Ansa Ojanlatva auktorisoitiin myös nimikkeellä Authorized in Sexual Science (NACS). NACSES auktorisointikokous pidettiin Reykjavikissa 4.9. ja Seuraa edusti NACSES auktorisointikomitean puheenjohtaja Osmo Kontula. Seksologisen Seuran kotisivulle on lisätty Auktorisointi-kohtaan luettelo kaikista tähän mennessä auktorisoiduista Seuran jäsenistä. Luetteloon kuuluminen edellyttää Seuran jäsenyyttä. Talous Seksologisen Seuran talous toteutui vuonna 2008 lähes ennakoidulla tavalla. Vuoden 2008 tilinpäätös oli budjetoitu nollaksi. Vuoden 2008 tilipäätös osoitti 928,17 euron tappiota. Seura talous säilyi vakaana aiemmilta vuosilta säästyneiden ylijäämien ansiosta. Vuonna 2008 Seksologisella Seuralla oli tuloja yhteensä euroa ja menoja yhteensä ,17 euroa. Merkittävimmät tulonlähteet olivat vuonna 2008 jäsenmaksutuotot (8420 euroa) ja auktorisointituotot (4100 euroa). Suurimpana menoeränä olivat ulkomaiset matkakulut (4637,96 euroa), jotka koostuivat matkoista NACS:n auktorisointikokouksiin ja NACS:n hallituksen kokouksiin sekä hallituksen jäsenten sovituista kuluista NACS konferenssissa Reykjavikissa. Jäsenmaksu pysyi 30 euron suuruisena. Jäsenmaksujen kerääminen jatkui Sampo-pankin välityksellä. Säännöllisiä menoja olivat myös kotisivujen ylläpitokulut, jäsenpalveluista koituneet kulut ja Helsingin ulkopuolisten hallituksen jäsenten matkakulut. Helsingissä Hallitus

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Ryhmätoiminta 4 2.3 Koulutus- ja asiantuntijatehtävät 7 2.4 Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 8 2.5 Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS 1 SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS Yhdistyksen vuosikokous ja hallituksen järjestäytyminen Yhdistyksen 36. vuosikokous pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallitus, kokoukset ja jäsenistö Vantaan Energia Areenalla pidetyssä syyskokouksessa 19.10.2013 valittiin uudet jäsenet hallitukseen (kahden vuoden toimikaudeksi vuoden 2014

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus:

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Vuosikertomus 2011 Tukinainen ry Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Raiskauskriisikeskus Tukinainen on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1993 lähtien seksuaalisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot