Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1.1.-31.12.2009"

Transkriptio

1 1 Suomen Seksologinen Seura ry Toimintakertomus Toiminnasta yleisesti Vuosi 2009 oli Suomen Seksologisen Seuran kahdestoista toimikausi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 416. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 48. Seksologisen Seuran vuosikokous pidettiin Väestöliiton kokoustilassa Helsingissä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari Naisen seksuaalisuus. Seminaarissa olivat puhujina Osmo Kontula, Veijo Hietala, Tony Dunderfelt ja Anneli Kivijärvi. Seminaariin osallistui 55 Seuran jäsentä. Hallituksessa toimivat huhtikuussa pidettyyn vuosikokoukseen saakka puheenjohtajana Osmo Kontula, varapuheenjohtajana Aune Karhumäki, taloudenhoitajana Mira Poijärvi ja sihteerinä Elina Tanskanen (aiempi Pirinen). Hallituksen muut jäsenet olivat Sirpa Valkama, Raija Savolainen, Maija Ritamo, Mia Puusa, Jussi Nissinen, Päivi Mäkinen, Maaret Kallio ja Tommi Paalanen. Vuosikokouksessa valittiin Osmo Kontula jatkamaan puheenjohtajana. Erovuoroisten tilalle valittiin kahdeksi vuodeksi Heidi Lindgren, Susanna Ruuhilahti, Mira Poijärvi, Päivi Mäkinen ja Aune Karhumäki. Hallituksessa jatkoivat Maija Ritamo, Sirpa Valkama, Jussi Nissinen, Raija Savolainen, Tommi Paalanen, ja Maaret Kallio. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Maaret Kallion ja taloudenhoitajaksi Mira Poijärven. Sihteeriksi valittiin Elina Tanskanen. Hallitus kokoontui vuonna 2009 kuusi kertaa. Seksologinen Seura järjesti Helsingissä Väestöliiton tiloissa seminaarin seksuaaliterapian eri lähestymistavoista. Seminaarissa puhuivat Heidi Lindgren, Maija Sironen ja Mikko Räsänen. Seminaariin osallistui 54 henkilöä. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Seksologisen Seuran sääntömuutoksen, jonka mukaan vuosikokouskutsut voi lähettää myös sähköpostilla. Seksologinen Seura järjesti Väestöliiton tiloissa kaikille jäsenilleen avoimen pikkujoulun Pikkujoulussa kuultiin Tommi Paalasen ja Osmo Kontulan esitykset, Raija Savolainen järjesti toiminnallisen tutustumisleikin ja Alicia Viani lauloi. Pikkujouluun osallistui noin 30 henkilöä. Eri tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenille lukuisilla sähköposteilla ja lähetettiin yksi jäsenkirje vuosikokouskutsun yhteydessä. Seksologinen Seura tiedotti aktiivisesti myös muiden alan järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden tapahtumista ja koulutuksista. Seuran jäsenille tarjottiin mahdollisuutta tilata the Journal of Sex Research lehti 30 prosentin alennettuun hintaan. Tästä mahdollisuudesta oli ainakin kiinnostunut 22 jäsentä. Kukin jäsen tilasi lehden itse suoraan lehden julkaisijalta. Seksologinen Seura haki Väestöliiton jäsenjärjestöksi ja tuli hyväksytyksi jäseneksi Seura asetti Maija Ritamon ehdokkaakseen Väestöliiton hallitukseen syksyllä ja hän tulikin valituksi tähän tehtävään vuosiksi

2 2 Seuralla oli käytössä jäsenrekisterin sähköinen toteutus hallintaohjelmalla nimeltään Nekkari. Tämä helpotti sihteerin ja taloudenhoitajan yhteistyötä. Mira Poijärvi ja Elina Pirinen selvittivät Seuran laskutuksen siirtämistä Sampo pankista Nekkariin. Seuran kotisivun uudistus ja seksologian bibliografian päivitys Seuran keskeisenä viestintäkanavana oli marraskuuhun asti kotisivu osoitteessa ja marraskuusta alkaen uusittu sivusto osoitteessa Kotisivun osoite vaihtui sivun perinpohjaisen uudistuksen yhteydessä. Samalla Seuralle avattiin myös sähköpostiosoite Kotisivun uudistustyötä koordinoi Tommi Paalanen ja se toteutettiin yhteistyössä Typotor Oy:n kanssa. Uudistuksen ansiota sivulle tehtävät päivitykset yksinkertaistuivat ja nopeutuivat. Myös uusia tietoja lisättiin ja visuaalista ilmettä parannettiin. Sivuille oli koottu tietoa Seuran opintopiirien toiminnasta, kotimaisista ja kansainvälisistä seminaareista ja konferensseista, seksologian koulutusmahdollisuuksista Suomessa, auktorisointien hakemisesta, luettelot auktorisoiduista jäsenistä ja lisäksi seksuaalikirjallisuuden bibliografia ja seksologian ammatillinen asiantuntijahakemisto. Kotisivujen päivitystä hoiti kuukausisopimuksella marraskuuhun asti Reijo Korvenpää. Seuran edustajina sivujen päivityksestä vastasivat Elina Tanskanen ja Raija Savolainen. Marraskuusta 2009 alkaen päivitykseen osallistui Tommi Paalasen lisäksi Elina Tanskanen ja useita hallituksen jäseniä ja jaosten puheenjohtajia. Seksologisen Seuran kotisivulla on ollut jäsenten käytössä jo pitkään kotimaisen seksologisen kirjallisuuden bibliografia , jonka oli koostanut Mari Pakarinen yhteistyössä Väestöliiton informaatikon Ulla-Maija Mattilan kanssa. Tämä bibliografia päivitettiin vuonna 2009 kattamaan myös vuodet Bibliografian tiedot kokosi Pietari Pehkonen yhteistyössä tutkimusjaoksen ja Ulla-Maija Mattilan kanssa. Uudistettu bibliografia saatiin jäsenten käyttöön Seuran uusitulle kotisivulle sen avaamisen yhteydessä. Bibliografian uuden osan kokonaislaajuus on noin 4000 viitettä (osa useamman kerran), joista noin 3400 on eri viitteitä. Seksologinen Seura sai vuonna 2009 Tuulikki Nurmelta kirjalahjoituksen, johon sisältyy melko runsaasti vanhempaa seksologista kirjallisuutta. Lahjoituksesta päätettiin koota yhtenäinen kokoelma, joka sijoitettiin ja luetteloitiin osaksi Väestöliiton kirjastoa. Luetteloinnin toteutti vuoden aikana Pietari Pehkonen. Kokoelmaan kuuluu noin 400 nimikettä vuosilta Seuran jäsenet voivat tarkastella kokoelmaa Seuran sivun kautta ja lainata kokoelmaan kuuluvia teoksia Väestöliiton kirjaston kautta. Pohjoismainen ja WAS yhteistyö Seksologinen Seura osallistui vuonna 2009 aktiivisesti pohjoismaisten seksologisten järjestöjen väliseen yhteistyöhön NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) eri toimintamuotojen kautta. Näitä olivat osallistuminen pohjoismaisiin työryhmiin (NACSAC ja NACSES auktorisointikomiteat, NACS hallitus) ja Maailman seksuaaliterveysjärjestön (WAS) konferenssin järjestelyihin Göteborgissa Seuran edustajina WAS konferenssin järjestelykomiteaan kuului Maija Ritamo ja tieteelliseen komiteaan Osmo Kontula.

3 3 Vuoden 2009 NACS konferenssi oli yhdistetty Göteborgin WAS konferenssiin, jossa oli lähes tuhat osanottajaa. WAS konferenssin yhteydessä järjestettiin useita pohjoismaisia yhteistyökokouksia sekä NACS:n yleiskokous Konferenssiin osallistui noin 20 suomalaista. NACS:n yleiskokouksen yhteydessä selvisi, että Seksologinen Seura on nykyisin alan suurin pohjoismainen järjestö. Seksologinen Seura oli vuokrannut WAS konferenssilta esittelypöydän. Kulut tästä olivat 1000 dollaria. Se kattoi samalla Elina Tanskasen ja Mira Poijärven osanottomaksut konferenssiin. Pöydällä oli erilaista Seuran toimintaan liittyvää materiaalia ja jatkuva päivystys. Se toimi myös suomalaisten kokoontumispaikkana. WAS:n yleiskokouksessa Seksologista Seuraa edustivat Osmo Kontula ja Maija Ritamo. WAS laati Seuran aloitteesta julkilausuman Liettuan parlamentin päätöksestä kieltää homo- ja biseksuaalisuudesta puhuminen Liettuan kouluissa. NACS:n hallituksen kokoukset pidettiin Göteborgissa ja Tallinnassa. NACSAC auktorisointikokoukset pidettiin Göteborgissa ja Tallinnassa ja NACSES auktorisointikokoukset Göteborgissa ja Tallinnassa. Puheenjohtaja Osmo Kontula edusti Seuraa NACS hallituksessa. Hän myös jatkoi pohjoismaisen NACSES auktorisointikomitean puheenjohtajana. NACS:lla oli kotisivu osoitteessa: Sivun ylläpitokustannukset maksoivat NACS:n jäsenjärjestöt periaatteella 0,5 euroa jäsentä kohden. Eurooppa yhteistyö Seksologinen Seura on European Federation of Sexology (EFS) jäsenjärjestö ja Osmo Kontula on EFS:n hallituksen (Ececutive Committee) jäsen. Yhteistyö EFS:n kanssa jatkui tiiviinä. Osmo Kontulan tehtävänä oli koota EFS:lle tietoja seksologisesta koulutuksesta eri Euroopan maista, erityisesti EFS:n jäsenjärjestöjen välityksellä. Näistä koulutustiedoista valmistuu yhteenvetoraportti vuoden 2010 alussa. Lisäksi Osmo Kontulan tehtävänä on ollut valmistella järjestön sääntöuudistusta, josta päätetään EFS:n seuraavassa yleiskokouksessa Portossa vuonna EFS toteutti jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää jäsenten mielipiteitä ja toiveita EFS:n konferensseista, EFS:n toiminnasta ja järjestön lehdestä Sexologies: European journal of sexual health. Seuraava EFS:n konferenssi on toukokuussa 2010 Portossa, Portugalissa. Vuoden 2012 EFS:n konferenssin isännästä tehdään päätös EFS:n yleiskokouksessa Portossa toukokuussa Seksologinen Seura valmisteli vuonna 2009 hakemusta konferenssin saamisesta Helsinkiin vuonna 2012 yhteistyössä Helsingin konferenssitoimiston kanssa. Konferenssia varten on tehty varaus kesäkuun viimeiselle viikolle 2012 Finlandia-taloon. Jos EFS konferenssi saataisiin Helsinkiin 2012, se korvaisi samana vuonna Suomessa muussa tapauksessa järjestettävän NACS konferenssin. Seuran jaokset Suomen Seksologisen Seuran jaoksina toimivat hoito- ja hoivatyönjaos (puheenjohtaja Päivi Mäkinen), koulutusjaos (puheenjohtaja Maija Ritamo), lääketieteen jaos (puheenjohtaja Leena

4 4 Väisälä), terapiajaos (puheenjohtajana Raija Savolainen), seksuaalikasvatusjaos (puheenjohtaja Katriina Bildjuschkin), tutkimusjaos (puheenjohtaja Osmo Kontula) ja eettinen jaos (puheenjohtaja Tommi Paalanen). Koulutusjaos Koulutusjaoksen puheenjohtajana jatkoi Maija Ritamo. Stakesin ja Suomen Seksologinen Seuran vuonna 2008 järjestämässä neuvottelussa sovittiin seksuaalineuvonnan ja seksuaaliterapian koulutuksen tasosta, jota terveyskeskuksissa ja sairaanhoitopiireissä työskenteleviltä seksuaalineuvojilta tulisi edellyttää. Seksuaalineuvojien kelpoisuuden osoittamiseksi Suomen Seksologinen Seura ry. vahvisti alkuvuodesta 2009 seksuaalineuvojien koulutusvaatimuksiksi 30 opintopisteen koulutuksen. Tämän vaatimuksen täyttäville henkilöille Seura voi myöntää auktorisoidun seksuaalineuvojan diplomin. Ensimmäiset hakemukset auktorisoitaviksi vastaanotettiin keväällä Auktorisoinnin suurta tarvetta kuvaa se, että ensimmäisen vuoden aikana auktorisoitiin jo 40 seksuaalineuvojaa. Vuoden 2009 aikana JAMK teki THL:n toimeksiannosta kyselyn ammattikorkeakouluille ja alan koulutusta järjestäville tahoille. Sen mukaan Suomessa on vuosina koulutettu yli 500 seksuaalineuvojaa. STM:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen toimintaohjelmassa esitettiin, että jokaisen terveyskeskuksen käytettävissä ja jokaisessa sairaanhoitopiirissä on asianmukaisen lisäkoulutuksen saaneita seksuaalineuvojia. Selvitysten mukaan tätä uutta toimintaa, seksuaalineuvojan palveluja, oli lähes joka kolmannessa terveyskeskuksessa (n=54) ja lähes kaikissa kyselyyn vastanneista sairaanhoitopiireistä (n=12). Seksuaalineuvonnan lisäksi sairaanhoitopiirien neuvojilla oli yleensä koordinointi-, tiedotus- ja koulutustehtäviä. Koulutetut seksuaalineuvojat ja -terapeutit ovat selkeästi olleet seksuaaliterveyden edistämisessä keskeinen voimavara julkisessa terveydenhuollossa. Sen lisäksi he ovat toimineet yksityisesti seksuaalineuvojina ja terapeutteina. THL:n koordinoimassa seksuaalineuvonnan verkostossa oli vuoden 2009 lopussa yli 110 neuvojaa. Verkosto toimii sähköpostifoorumina, ja on vuonna 2009 järjestänyt kaksi neuvontaan ja työtapoihin liittyvää koulutustilaisuutta ja kokousta. Se tarjoaa myös mahdollisuuden vertaistuen saamiseksi. Vuonna 2009 on seksuaalisuuden puheeksi ottaminen ollut esillä monissa toimipaikkakoulutuksissa. Merkittävä tunnustus seksologian ja seksuaaliterveyden edistämisen koulutukselle oli se, että Korkeakoulujen arviointineuvosto opetusministeriön toimeksiannosta nimesi Jyväskylän ammattikorkeakoulun seksologian ja seksuaaliterveyden toiminnallisen kokonaisuuden koulutuksen laatuyksiköksi vuosille Valitulle yksikölle kohdennetaan myöhemmin opetusministeriön tuloksellisuusrahaa. Terapiajaos Terapiajaoksen puheenjohtajana toimi Raija Savolainen. Hänen keskeisin tehtävänsä oli koordinoida opintopiirien toimintaa. Hän myös kokosi ja laati esittelytiedot seksuaaliterapiasta terapautit.fi nettisivustolle.

5 5 Syksyllä 2009 aloitti Aune Karhumäen vetämä kahdeksan hengen seksuaaliterapian työohjausryhmä Helsingissä. Opintopiirien tarkoituksena on ollut paikallinen verkostoituminen sekä tiedon ja kokemusten jakaminen seksuaaliterapian ja seksuaalineuvonnan tiimoilta. Opintopiirit on koettu tärkeäksi kollegojen kohtaamispaikaksi sekä hyväksi tavaksi jakaa terapiajaoksen jäsenten laaja-alaista osaamista seksologian alueella. Seura on budjetoinut varoja opintopiirien toiminnan tukemiseen. Toimintaan on kuulunut mm. vierailuluentoja, jäsenistön esiintymisiä ja tutustumiskäyntejä. Opintopiirien vetäjille järjestettiin kokous Seuran vuosikokouksen yhteydessä Tämän lisäksi opintopiirien vetäjille järjestettiin tapaaminen Turussa Suomen seksologisen seuran opintopiirit vuonna 2009 Opintopiirejä toimi vuonna 2009 kymmenellä paikkakunnalla. Niiden ohjaajina ja koordinaattoreina toimivat: Helsinki, ohjaaja: Päivi Ahopelto, Joensuu, Haija Kankkunen, Jyväskylä, yhteyshenkilö Leena Wessman, Lappeenranta, Riitta Pelttari, Oulu, Päivi Minkkinen, Seinäjoki, Merja Röyskö, Tampere, Sari Vannas, Turku, Anne Merta ja Katriina Bildjuschkin, Kuopio, Jaana Seppänen, Rovaniemi, Irma Tuisku, Hoitotyön jaos Hoitotyön jaoksen puheenjohtajana jatkoi Päivi Mäkinen. Jaos järjesti Raumalla seminaarin miehen seksuaali-terveydestä, jossa luennoi dosentti, erikoislääkäri, kliininen seksologi (NACS) Juhana Piha ja yhteistyökumppanina toimi Janssen- Cilag Oy:n edustaja Aki Kasvi. Tilaisuuteen osallistui 23 henkilöä. Seksuaalikasvatuksen jaos Jaoksen haluaa edistää laadukkaan seksuaalikasvatuksen toteutumista Suomessa ja järjestää täydennyskoulutusta seksuaalikasvatuksen toimijoille. Vuoden 2008 aikana järjestettiin kaksi

6 6 tilaisuutta. Molemmat seminaari pystyttiin pitämään, yhteistyökumppaneiden ansiosta, kuulijoille maksuttomina. Seksuaalinen häirintä nuorten arjessa seminaari järjestettiin , Turussa yhteistyössä turkulaisten seksuaaliterveyden edistämisen toimijoiden kanssa. Paikalla oli n. 200 kuulijaa Varsinais- Suomen alueelta. Seksuaalisuus ja ikääntyminen seminaari järjestettiin , Eduskuntatalon auditoriossa yhteistyössä Vasemmistoliiton pj: n Minna Sirnön kanssa. Paikalla oli n. 40 kuulijaa. Tutkimusjaos Tutkimusjaoksen puheenjohtajana jatkoi Osmo Kontula. Jaoksen työ keskittyi vuonna 2009 kotimaiseen seksuaalikirjallisuuden bibliografian päivitykseen vuosilta Seuran korisivulle. Tämä työ valmistui syyskuussa. Tämän lisäksi osallistuttiin Göteborgissa pidetyn WAS konferenssin ohjelman valmisteluun, yhteistyöhön NACS:n pohjoismaisten jäsenjärjestöjen ja Euroopan seksologiliiton kanssa sekä toimitettiin lehteä Journal of Sex Research. Tältä lehdeltä saatiin tilaustarjous Seuran jäsenille. Seksuaalilääketieteellinen jaos Lääketieteen jaoksen puheenjohtajana jatkoi Leena Väisälä. Eettinen jaos Vuoden 2009 aikana Eettinen jaos laati Seksologian ammattietiikan ohjeiston ja käännätti sen englannin kielelle. Ohjeisto esiteltiin NACS:n yleiskokoukselle WAS konferenssissa Göteborgissa. Tämän seurauksena aloitettiin prosessi NACS:n eettisten ohjeiden uudistamiseksi ja sitä varten NACS:n puheenjohtaja nimitti Eettisen jaoksen puheenjohtajan, Tommi Paalasen NACS Ethical Committeehen, joka käynnisti työn syksyllä Seksologian ammattietiikan ohjeisto julkaistiin seuran jäsenille lokakuussa seuran uusilla verkkosivuilla. Tommi Paalanen esitteli ohjeiston ja sen taustalla olevaa filosofiaa sekä työskentelyprosessia seuran pikkujoulujen yhteydessä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. NACS auktorisointi NACS:n kotimaiseen auktorisointikomiteaan kuuluivat vuonna 2009 Maija Sironen (puheenjohtaja), Osmo Kontula, Tarja Sandberg ja Mia Venhola. NACSES auktorisointien osalta auktorisointikomiteaan kuuluivat lisäksi Arja Liinamo ja Katri Ryttyläinen. NACSAC ja NACSES auktorisoinnin hakuajat olivat ja Suomen auktorisointiryhmä kokoontui huhtikuussa ja syyskuussa. Pohjoismainen NACSAC auktorisointikomitea kokoontui Göteborgissa WAS konferenssiin yhteydessä ja uudelleen lokakuussa Tallinnassa. Näissä kokouksissa Seuraa edustivat Maija Sironen ja Osmo Kontula. Kokouksissa pohdittiin auktorisointipäätösten lisäksi erilaisia auktorisointiin liittyviä ehtoja. Vuoden aikana pohjoismaisen auktorisoinnin sai yhteensä 6 Seuran jäsentä.

7 7 Pohjoismaisen auktorisoinnin seksuaaliterapeutiksi, erityistaso, saivat kesäkuussa: Laura Grönqvist, Anu Mällinen, Seija Noppari, Kirsi Penttinen ja Terttu Röntynen. Lokakuussa auktorisoitiin seksuaaliterapeutiksi: Arja Miettinen Seksologisen Seuran kotisivulla on Auktorisointi-kohdassa luettelo kaikista tähän mennessä NASCS -auktorisoiduista Seuran jäsenistä. Luetteloon kuuluminen edellyttää Seuran jäsenyyttä. Sinne lisättiin vuonna 2009 myös luettelo kansallisesti auktorisoiduista seksuaalineuvojista. Seksuaalineuvojien auktorisointi Seksologinen Seura aloitti vuonna 2009 seksuaalineuvojien kotimaisen auktorisoinnin ja vahvisti tämän auktorisoinnin kriteerit. Seksuaalineuvojia auktorisoitiin vuonna 2009 yhteensä 40. Seksuaalineuvojia auktorisoivaan komiteaan kuuluivat vuonna 2009: Puheenjohtajana Maija Ritamo ja jäseninä Sirpa Valkama JAMKista, Jussi Nissinen Sexposäätiöstä ja Riitta Ala-Luhtala Jyväskylästä. Talous Seksologisen Seuran vuoden 2009 tilipäätös osoitti euron tappiota. Seura talous oli kuitenkin edelleen vakaa aiemmilta vuosilta säästyneiden ylijäämien ansiosta. Seuralla oli vuoden 2009 lopussa vastaavaa yhteensä ,30 euroa. Vuonna 2009 Seksologisella Seuralla oli tuloja yhteensä euroa ja menoja yhteensä ,64 euroa. Tulonlähteet olivat vuonna 2008 jäsenmaksutuotot ( euroa), auktorisointituotot (3500 euroa) ja osallistumismaksut ((1.740 euroa). Suurimpana menoeränä olivat tarjoilukulut (4131,51 euroa), jotka koostuivat ruokatarjoiluista Seuran järjestämissä seminaareista ja tapahtumissa. Tappion suuruuden selityksinä olivat kertaluonteinen investointi uuteen kotisivuun, vuodelta 2008 siirtynyt tarjoilulasku ja ennakoituva pienempi kertymä auktorisointimaksuja. Jäsenmaksu pysyi 30 euron suuruisena. Jäsenmaksujen kerääminen toteutettiin Nekkarin ja Sampopankin välityksellä. Säännöllisiä menoja olivat myös NACS yhteistyöhön (auktorisointi) liittyvät matkakulut, Helsingin ulkopuolisten hallituksen jäsenten matkakulut ja kirjanpitoon ja jäsenmaksujen keräämiseen liittyvät kustannukset. Helsingissä Suomen Seksologisen Seuran hallitus

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008 1 Suomen Seksologinen Seura ry Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008 Vuosi 2008 oli Suomen Seksologisen Seuran yhdestoista toimikausi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 379. Uusia jäseniä liittyi vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2 Puheenjohtajan terveiset 1. Yhdistyksen varsinainen toiminta 1.1 Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n toiminta-ajatus 1.2 Jäsenet 1.3 Koulutus 1.3.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Seksuaalineuvonnan tueksi

Seksuaalineuvonnan tueksi Maija Ritamo Katri Ryttyläinen-Korhonen Saana Saarinen (toim.) Seksuaalineuvonnan tueksi Osa I: Seksuaalineuvojana toimiminen Osa II: Esimerkkejä seksuaalineuvonnan käytänteistä RAPORTTI 27 2011 RAPORTTI

Lisätiedot

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry Föreningen för Sårvård i Finland fr PL 255, 00101 Helsinki www.shhy.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry Föreningen för Sårvård i Finland fr PL 255, 00101 Helsinki www.shhy. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen Haavanhoitoyhdistys ry Föreningen för Sårvård i Finland fr PL 255, 00101 Helsinki www.shhy.fi 2 Puheenjohtajan terveiset 1. Yhdistyksen varsinainen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2012. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2012. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2012 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS 2. TOIMINNANJOHTAJA SINIKKA SIPILÄN KATSAUS Ma.

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2009

Toimintakertomus vuodesta 2009 Sisällysluettelo Toimintakertomus vuodesta 2009 kevätkokouksen vahvistama 13.3.2010 Toiminnan painopisteet...1 Jäsentoiminta...1 Imetyksen vertaistuki...2 Vapaaehtoisista huolehtiminen...2 Koulutus...3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry (SYLY) toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä asioissa. Käytännön työstä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS

Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS LYHYESTI...2 YHDISTYSTOIMINTA...3 Vuosikokous...3 Yhdistyksen toimintatilat...3 TALOUS...3 Toiminnan rahoitus...3 Materiaalin ja välineiden myynti ja vuokraus...4

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

IHOLIITTO VUONNA 2008

IHOLIITTO VUONNA 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 IHOLIITTO VUONNA 2008 Toimintavuosi 2008 oli Iholiitolle monipuolinen. Jäsenjärjestöjen määrä lisääntyi yhdellä uudella; Suomen HAE-yhdistys (Hereditaarista angiödeemaa sairastavat)

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2(22) Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 KEHITTYVÄ YHDISTYS...

Lisätiedot