KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012"

Transkriptio

1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Myrkyn koulu. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Lausunto toisen asteen koulutuksen selvitysraportista. Korjausavustukset. Energia-avustukset 2012 (uusiutuvan energian käyttöä koskevat hakemukset). Kuntia edustavien jäsenten valinta verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle Tupaantuliaislahja/Ville Pihlajaneimi. Tuulivoimaselvitys Dagsmark-Perus-Lapväärtti/Lapväärtti-Peni. Vuokrasopimus Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Arja Harjunpää Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 2 156 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Arja Harjunpää,pj Elisa Yli-Hannula Timo Hautaviita, II-vpj. Arto Korkeamäki Soile Luoma, Mirja Peräsaari Erkki Viitikko Jari Eloranta Ahti Malm Seppo Mäki-Marttunen Jarmo Ohriluoma Carita Latikka Marjo Ylikärppä Sinikka Muurimäki Anne Niemelä,I-vpj Veli-Matti Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Antti Seppälä, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Kim Tasanko. Kunnanhallitus: Merkitään, että poissa oli Jarmo Ohriluoma. Samoin poissa oli Anne Niemelä ja hänen tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsen Veli-Matti Niemelä. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin, että hallintosihteeri Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Merkitään, että kokouksen aluksi tutustuttiin Myrkyn maauimalaan.

3 3 157 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Ahti Malm ja Jarmo Ohriluoma). Kunnanhallitus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Ahti Malm ja Marjo Ylikärppä.

4 4 158 ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ja tyytyy seuraaviin päätöksiin: -Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen ja kokousten pöytäkirjojen jäljennökset. -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen esityslista. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja. -Kauhajoen kaupunki, yhteistoimintalautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan liitto, kulttuurilautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 5 159 LAUSUNTO TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN SELVITYSRAPORTISTA. Kasvatus- ja opetuslautakunta 26 / (AK) Kunnanhallitus on kokouksessaan , 131 käsitellyt toisen asteen koulutuksen järjestämistä Etelä- Pohjanmaalla. Aluetta koskeva selvitysraportti on tässä vaiheessa merkitty tiedoksi ja raportti on lähetetty kasvatus- ja opetuslautakunnalle (liite 3-4) lausuntoa varten. Lausunnon tulee olla annettu viimeistään Raportti pyytää erityisesti vastauksia seuraaviin asioihin: - Onko raportissa mielestänne riittävät tiedot päätöksentekoa varten? - Mikä selvityshenkilön esittämistä koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista on mielestänne sopivin omalla alueellanne tai omassa organisaatiossanne? - Miten nopeasti näette mahdolliseksi päästä omassa kunnassanne tai organisaatiossanne edellä parhaaksi katsomaanne vaihtoehtoon? - Mikä taho olisi sopivin viemään eteenpäin parhaaksi katsomaanne mallin toteutumista? - Mikä tulisi olla se maantieteellinen alue, jolla mahdolliset toisen asteen koulutusta koskevat jatkotoimet voitaisiin tehdä? Raportti sinänsä antaa laajan tiedon lukiokoulutuksen taustoista ja mahdollisista järjestämismalleista. Valtion

6 6 tulevaisuudessa ohjailemista lukiosäästöistä ministeriö ei ole antanut selvää viestiä, miten sovitut lukiosäästöt kohdentuvat. Yhteistyön lisääminen lukioiden välillä on tärkeä periaate, jotta lukiokoulutusta on tarjolla mahdollisimman lähellä opiskelijaa. Toisaalta nuorten valitsemat opintopolut eivät ole hallinnollisesti ohjailtavissa. Opintojen houkuttavuus on luonnollisesti yksi tärkeä kriteeri opintoreittiä suunniteltaessa. Keskiasteen kehittämisessä unohdetaan usein pienten lukioiden tärkein yhteistyötaho, perusopetuksen yläkoulu. On tärkeää, ettei sitä yhteyttä kyseenalaisin perustein heikennetä. Tämän voisi saada aikaan hallintojen kokonainen erottaminen toisistaan. Tällaista ongelmaa ei ole tietenkään isommissa kunnissa, joissa lukio toimii kokonaan irrallaan perusopetuksesta. Tällä hetkellä on paljon avoimia kysymyksiä Suomen kuntakartassa. Uudet, mahdollisesti syntyvät, isommat kunnat hoitanevat automaattisesti osan selvitysraportin asioista. Muutaman vuoden sisällä tehtävät kuntapäätökset vaikuttavat ilman muuta koko maassa järjestettävään lukiokoulutukseen. Uusi lukiolaki odottaa myös valmistumistaan. Karijoen kunnan lukioikäiset ja nimenomaan lukion valitsevat opiskelijat ovat suuntautuneet perinteisesti kolmeen ympärillä olevaan lukioon. Karijoen kunnalle on tärkeintä, että lukiokoulutus on hyvin järjestettyä ja sen saatavuus ja laatu turvataan. Koulutoimenjohtajan ehdotus: Lautakunta keskustelee selvitysraportista ja antaa lausuntonsa. Lautakunnan päätös: Karijoen kunnalle on tärkeintä, että lukiokoulutus on edelleen hyvin järjestettyä ja sen saatavuus ja laatu turvataan. On huomattava, että Karijoen kunnalla on hyvä ja toimiva yhteistyö

7 7 Kristiinankaupungin koulutoimen kanssa, joka ulottuu myös toiselle asteelle. Raportti sinänsä on laaja ja kattava. Suupohjan alueelle raportissa mainituista kolmesta järjestämismalliehdotuksesta lautakunta ei halua asettaa mitään etusijalle. Tarvittavia päätöksiä taas joutuvat lähinnä tekemään ne kunnat, joissa on tällä hetkellä lukiokoulutusta Ehdotus: Lausuntona kunnanhallitus esittää: -Karijoella ei ole omaa lukiota. Karijokiset oppilaat suuntaavat lähinnä lähiseudun kolmeen lukioon, etupäässä Kristiinankaupungin lukioon, joka sijaitsee samassa kiinteistössä yläasteen kanssa. Karijokiset käyvät yläasteen myös pääasiassa Kristiinankaupungissa, -lukiokoulutuksessa tulee turvata laadukas ja hyvä opetus alueella, -uudistuksessa tulee huomioida myös lukion hyvä yhteistyö peruskoulun yläasteen kanssa, -hyvää yhteistyötä voidaan harjoittaa riippumatta siitä, mitkä hallintorakenteet ovat. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

8 8 160 KORJAUSAVUSTUKSET Valtion vuoden 2012 talousarviossa osoitettiin asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin valtuutta 56,3 milj. euroa. Tästä valtuudesta 10 milj.euroa on tarkoitettu uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönoton avustuksiin sähkö- ja öljylämmitteisissä asuintaloissa. Muihin energia-avustuksiin on varattu 8,8 miljoonaa euroa. Valtion asuntorahasto on No 18206/711/2012 päätöksellään vahvistanut Karijoen kunnan osuudeksi korvausavustuksiin euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. myöntää avustukset seuraaville: -Paananen Mikko ja Kerttu, 3076,00 euroa Yhteensä ,00 euroa Avustus myönnetään ehdoilla: - Työt tulee aloittaa vuoden kuluessa päätöksestä. Myönnetty korjausavustus on maksukelpoinen saakka. - Asuntoa tai asuinrakennusta, jonka korjaamiseen on myönnetty avustus, on käytettävä avustuksensaajan ja hänen ruokakuntansa tai muun kyseisen korjausavustuksen saannin edellytykset täyttävän ruokakunnan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä.

9 9 - Muistutamme myös, että mikäli lopulliset kustannukset ovat arvioitua pienemmät, avustusmäärää tarkistetaan vastaavasti. Kustannusten toteamiseksi avustuksen saajan tulee toimittaa kuitit maksetuista laskuista ennen avustuksen maksatusta. - Kun korjaustyöt on aloitettu, pyydämme ottamaan yhteyttä rakennustarkastajaan avustusrahan maksatuksen vuoksi. - Huomautamme, että mikäli avustuksen saaja on antanut avustusta hakiessaan tai sen maksamista hakiessaan virheellisen tiedon, salannut avustuksen myöntämiseen tai maksamiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, käyttänyt avustuksen muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty tai käyttää avustuksen kohteena olevaa asuntoa käyttörajoitusaikana rajoitusten vastaisesti, määrätään avustus kokonaan tai osittain takaisinmaksettavaksi Valtion asuntorahastolle. - Lisäksi tulee noudattaa myös muita avustuksen käytölle annettuja ohjeita, säännöksiä ja määräyksiä. Valmisteluaineisto/perustelut kaikkien hakijoiden osalta on julkisuuslain 24 :n mukaan salainen. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

10 ENERGIA-AVUSTUKSET 2012( uusiutuvan energian käyttöä koskevat hakemukset). Valtion asuntorahasto on päätöksellään no 18206/711/2012 myöntänyt uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevien avustusten määrärahaosuudeksi euroa. Avustuksen suuruus on enintään 20 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kunnalle osoitetun määrärahan vähäisyyden takia hakijoille voidaan myöntää avustusta 7,62 %. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1.myöntää seuraavat energia-avustukset koskien uusiutuvan energian käyttöönottoa : -Kotokorpi Asko ja Sinikka. 565,00 euroa -Myllykangas Aarne ja Irma 975,00 euroa -Rantakoski Juhani ja Ulla.. 872,00 euroa -Uusitalo Maj-Britt 1027,00 euroa -Uusitalo Timo 1676,00 euroa Yhteensä 5115,00 euroa Avustettavat kohteet, kustannukset selviävät asiakirjoista. Ehdot: -avustus myönnetään hankkeen laite- ja materiaalihankintoihin. Työn osuutta ei avusteta. - avustus on maksukelpoinen saakka, - avustus maksetaan toteutuneiden menojen mukaisesti, - mahdolliset sanktiot virheellisten tai puutteellisten tietojen tai avustuksen väärinkäytöksen johdosta (VAL 21 ), - lisäksi noudatettava muita energia-avustuksen käytöstä annettuja ohjeita, säännöksiä, määräyksiä. Maalämpöpumppujärjestelmän maahan poraus edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonnalta.

11 11 Valmisteluaineisto/perustelut kaikkien hakijoiden osalta on julkisuuslain 24 :n mukaan salainen. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

12 KUNTIA EDUSTAVIEN JÄSENTEN VALINTA VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDELLE Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Verohallinnosta annetun lain (503/2010) mukainen uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta aloittaa toimintansa Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ahvenanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenten ja heidän varajäsenensä tulee olla Ahvenanmaalta. Konserniverokeskuksessa verotettavia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jäsenet ehdottaa Suomen Kuntaliitto. Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä säädettyjä esteellisyysperusteita. Kuntaa pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä

13 13 sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa ja päättyy Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen suhteessakuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseensekä molempien kirjallinen suostumus tehtävään. Nykyisessä oikaisulautakunnassa Suupohjan Seutukunnan yhteisenä edustajana on varsinaisena jäsenenä Pentti Pääjärvi Seinäjoelta ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Raimo Kalliokoski Kauhajoelta. Kuntaa pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa ja päättyy Henkilöverotuksen osalta Etelä-Pohjanmaan asiat käsitellään oikaisulautakunnan jaostossa Vaasassa ja yritysverotuksen osalta Turussa. Ehdotus sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä verotukseen pyydetään lähettämään Verohallinnolle mennessä mielellään sähköpostitse osoitteella vero.fi tai postitse osoitteella Verohallinto, PL 325, VERO.

14 14 Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen suhteessakuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus tehtävään. Nykyisessä oikaisulautakunnassa Suupohjan Seutukunnan yhteisenä edustajana on varsinaisena jäsenenä Pentti Pääjärvi Seinäjoelta ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Raimo Kalliokoski Kauhajoelta. Molemmat ovat antaneet sähköpostitse suostumuksensa verotuksen oikaisulautakunnan Vaasaan sijoittuvan henkilöverotusta koskevan jaoston jäseneksi; KHT Pentti Pääjärvi ja KHT Raimo Kalliokoski Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se osaltaan esittää Länsi- Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan jäseneksi edelleen Pentti Pääjärveä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Raimo Kalliokoskea. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

15 TUPAANTULIAISLAHJA/VILLE PIHLAJANIEMI. Ville Pihlajaniemi on kauppakirjalla ostanut Niemi RN:o 6:50 ( ) nimisen tilan Karijoen kunnan Alakylästä. Hakija on ryhtynyt käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Em. henkilö hakee kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhojen omakotitalon/osakehuoneistojen osalta ehtona on, että ostajan/ostajien tulee hankkia koko asunnon omistus itselleen, kaikkien ostajien on käytettävä asuntoa pysyvään asumiseen eivätkä he ole aikaisemmin omistaneet osuutta ko. asunnosta. Lahja maksetaan aikaisintaan puolen vuoden päästä siitä kun ostaja/ ostajat ovat muuttaneet pysyvästi asuntoon ja käyttävät sitä pysyvään asumiseen edelleen. Vuoden 2006 alusta vanhojen talojen ja vanhojen osakkeiden osalta ehtona on, että jälkeen tehtyihin kauppoihin maksetaan avustus ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotialle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Ville Pihlajaniemelle euroa tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Kunnanhallitus Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

16 TUULIVOIMASELVITYS DAGSMARK-PERUS- LAPVÄÄRTTI/LAPVÄÄRTTI PENI. Em. alueen maanomistajaryhmä on lähettänyt alueen maanomistajille tiedustelun kiinnostuksesta tuulivoimapuiston perustamiseksi alueelle. Karijoen kunnalle on em. alueelle omistuksessa kolme tilaa: Skogsmattfolk 2:150, Vargberget 2:190, Utskogen 30:18. Asiaan liittyvää materiaalia on esityslistan liitteenä. Ehdotus: Keskustellaan asiasta ja merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

17 VUOKRASOPIMUS ISOJOEN-KARIJOEN 4H-YHDISTYS. Kunnanhallitus on päättänyt entisen terveystalon tilojen käytöstä Karijoen 4H-yhdistyksen, MLL ja vanhustyön vastaavan sosiaalityöntekijän kesken. Karijoen 4H-yhdistys on runsas vuosi sitten yhdistynyt Isojoen 4H-yhdistyksen kanssa Isojoen-Karijoen 4H-yhdistykseksi. Tilojen käytöstä ei ole aikaisemmin tehty erillistä vuorasopimusta, on vain kunnanhallituksen päätös Päätöksen pohjalta on laadittu vuokrasopimus, joka on liitteenä no 58. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä no 58 olevan vuokrasopimuksen Isojoen-Karijoen 4H-yhdistyksen kanssa koskien ent. terveystalon eräiden tilojen vuokrausta. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

18 Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 59. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 60.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA 09.07.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 129 130 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2013

KUNNANHALLITUS No 18/2013 146 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2013 KOKOUSAIKA 05.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 250 251 252 253 254 255 256 257

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2012 KOKOUSAIKA 11.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 105 106 107 108 37 109 38

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA 07.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 07/2015 KOKOUSAIKA 23.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 104 105 106 107 108 109

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 21/2013

KUNNANHALLITUS No 21/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA 31.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 285 286 287 288 99 289 290 291 100 292

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA 07.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 115 116 117 118 31 119 32

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2014 KOKOUSAIKA 20.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 174 175 176 177 178 179 180

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015 Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 98. Talouden väliraportti...163 99. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa...164

Lisätiedot