Strategiaprojekti katsaus edustajistolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategiaprojekti katsaus edustajistolle"

Transkriptio

1 Strategiaprojekti katsaus edustajistolle Edustajiston kokous Ville Poikolainen

2 2 Activity Projektisuunnitelma Työryhmän haku 2011 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Edustajisto Strategiatyöryhmä Työskentelyvaihe Kick-off Workshop Í Workshop II Workshop III Mökkiviikonloppu Workshop IV Workshop V Draft AYYE:lle Viimeistelyvaihe AYYE hyväksyminen Lähetekeskustelu Näin minä sen näin tai sitten en

3 Projektin haasteet 3 Varsinainen toiminnan käynnistys kesällä ja vastaan tulleet lomat veivät kaiken tekemisen syksylle Kuormitettu VPJ ja lyhyehkö syksy jättivät vähän aikaa varsinaiselle workshopien ja hallituskäsittelyjen välisille kirjoitus- ja valmistelutöille Hallitus ja strategiaryhmä olivat hyviä kumppaneita ideoinnissa ja käsittelyssä työvoimana näitä ei kuitenkaan voi loputtomiin käyttää Aihe on haastava ja onneksi ajatuskumppani Anna Cajanus saatiin haalittua syksyn aikana sparraamaan ja tekemään tuntitöitä Hyvä oppitunti projektinhallinnasta itselle ja hallitukselle!

4 Projektin jatko? 4 Nimitetty strategiaryhmä jatkaa toistaiseksi ennen uuden hallituksen ja edustajiston järjestäytymistä odottamaan uusia ratkaisuita Allekirjoittanut kirjoittaa vielä joulu-tammikuun aikana prosessista tarkkaa kuvausta sekä perehdyttää seuraajaa Edennyt iteratiivisesti ensimmäinen iteraatiokierros lähes valmis Tämän jälkeen kommenttien hakeminen ja kysyminen huomattavasti helpompaa Lopputulos etenee paloissa ja hioutuu paremmaksi! Tässä hyviä oppimiskokemuksia uudelle hallitukselle ja edustajistolle Tarkoitus järjestää laajempaakin kommentointia jatkossa

5 Nykytilanne 5 Esityksen liitteenä strategiaprojektin materiaalit tilassa Saa kommentoida tai esittää ideoita allekirjoittaneelle! Huomaathan, että suurin osa vielä draftitilassa!

6 Strategiaprojekti Alustava presentaatio Strategiatyöryhmä

7 Sisällys 7 Luku Kappale Sisältö 1 Johdanto Miksi ylioppilaskunnalle strategia? Miten toimintaa ohjataan? 2 Strategiaprosessi Miten prosessi toteutettiin 3 Tausta-analyysit AYY ja AYY:n edeltäjät, AYY:n perustehtävät, yhteiskunnan ja Aalto-yliopiston muutosten vaikutus opiskelijaan ja yhteisöön 4 AYY:n strategia Toiminnan tarkoituksen ja strategian esittely 5 Johtopäätökset Jatkotoimenpiteet ja johtopäätökset 6 Strategiaprosessin jatko Ehdotuksia jatkuvan strategiaprosessin jatkoksi

8 8 Johdanto Mitä on AYY ja miten toimintaa suunnitellaan?

9 Taustaa AYY syntyi KY:n, TKY:n ja TOKYO:n fuusion seurauksena Jo ensimmäisen vuoden aikana uusi ylioppilaskunta pyrki hakemaan strategisempia linjojaan muun toiminnanohjauksen mukana Aallon kehittyessä Hallituksen 2010 johdolla perustettiin ydintyöryhmä 1, joka etsi AYY:n toiminnalle tarkoitusta sekä arvoja Ydintyöryhmän työ kuitenkin esitettiin vasta aivan loppuvuodesta 2010, jota hallitus päätti muuttaa kiireessä ainoastaan toiminnan tarkoituksen osalta Varsinainen strategiatyö päätettiin tehdä vuoden 2011 aikana, projekti startattiin virallisesti maaliskuussa 2011 ja sen työrukkaseksi valjastettiin strategiatyöryhmä 2 9 1) Ydintyöryhmää veti 2010 hallituksessa Lasse Granroth 2) Strategiatyötä teki Ville Poikolaisen johdolla strategiatyöryhmä Kysy lisätietoja näiltä!

10 10 Suunta pidemmällä tähtäimellä Ydintarkoitusta selkeyttävä Ohjaa ja suhteuttaa arkiset toimet tavoitteisiin Tulevaisuuteen katsova Unelmoiva ja tulevaisuuden opiskelijan tilasta haaveileva Dialogia ja pohdintaa tukeva Antaa toimijoille ja edustajistolle mahdollisuudet käydä keskustelua kehityksestä, estää tiedon häviäminen toimijoiden vaihtuessa Asemoituminen Kuinka AYY haluaa tai sen täytyy sijoittua opiskelijan, yhteiskunnan ja yliopiston väliin Miksi strategia AYY:lle? Sisäisen viestinnän väline Auttaa perehdyttämisessä ja strategisten tavoitteiden viestinnässä koko henkilöstölle Painopisteiden valinta Millä toiminta-alueilla AYY:n kannattaa ja se haluaa toimia Tuottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja ja -reittejä Organisaation pohdinta Vallitsevien ylioppilaskuntanäkemysten kriittisempi tarkastelu Lyhyemmän tähtäimen toiminnan tukeminen Hallitus käsitellyt!

11 Päätöksenteko AYY:ssä 11 Tähän taustaa siitä, miten AYY tekee päätöksiä, miten se toimii ja mitkä sen tunnuspiirteet ovat. Rakenne on pitkälti lain määrittämä, joten sen kanssa on elettävä J

12 12 Ylioppilaskunnan jäsenet Jatkuu! Edustajisto Jäsenet valitsevat 45-jäsenisen edustajiston kaksivuotiskaudelle Hallitus Edustajisto nimittää 6-10 henkisen hallituksen vuosittain Pääsihteeri Edustajisto nimittää kolmivuotiskaudelle Talousjohtaja Edustajisto nimittää Taloustoimikunta Aatteellinen toiminta Kiinteistötoiminta Sijoitustoiminta AYY:n päätöksentekorakenne Johtosuhteet on määritetty sekä AYY:n säännöissä, että hallinto- ja talousohjesäännöissä

13 13 Toimistot AYY:n ydintoimijat: hallitus, asiantuntijat sekä palvelupisteiden työntekijät AYY:n toimijat AYY ja yhteisö AYY:n toimijat Toimistojen lisäksi toiminnan vapaaehtoiset ja edustajisto Toimistot AYY ja yhteisö Kaikkien toimijoiden lisäksi kaikkien yhdistysten toimijat sekä aktiivit henkilöt jotka kokevat olevansa aktiivisessa yhteydessä yhdistysten kanssa Koko jäsenistö Kaikki jäsenet. Sisältää siis kaiken yhteisötoiminnan, AYY:n organisaation ja osan jatko-opiskelijoista, jotka ovat jäseninä. Huom! Ei kuvaa päätöksentekoa vaan ylioppilaskunnan toimijarakennetta! Koko jäsenistö AYY näyttäytyy siis monilla eri tavoilla! Kaikki nämä ulottuvuudet ovat AYY:tä! AYY:n eri ulottuvuudet mitä on AYY?

14 14 YoL/ luku, 46 Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 :ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Laki määrää ylioppilaskunnalle kaksoisroolin, jossa ylioppilaskunta toisaalta pitää huolta opiskelijoiden sosiaalisista ja henkisistä pyrkimyksistä mutta toisaalta kannustaa osallistumaan aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ylioppilaskunnan rooli yhteiskunnan ja opiskelijoiden välissä on kaksisuuntainen. Luku I, 3 Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Säännöt eivät rajaa eikä laajenna lain määräämiä tehtäviä erikseen. Sääntöjä kuitenkin voi tarpeen mukaan muuttaa, mikäli strategia näin ehdottaisi. Yliopistolaki määrää kaksi perustehtävää: opiskelijasta huolehtiminen ja toisaalta opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Säännöt eivät AYY:ssä rajaa tai laajenna tehtäviä erikseen Yliopistolaki ja AYY:n säännöt

15 15 Aaltolaisen erinomainen elämä Toiminnan tarkoitus ja sen aukikirjoitus Aaltolaiset kasvavat maailmaa muuttaviksi vastuullisiksi kansalaisiksi. Erinomainen opiskelijaelämä ja yhteiskunnallisen vastuun kantaminen takaavat, että aaltolaiset pystyvät nyt ja tulevaisuudessa sekä opiskelemaan sujuvasti että kasvamaan yhteiskunnan täysipainoisiksi jäseniksi, jotka ratkaisevat oman elämänsä, Suomen ja maailman painavimmatkin ongelmat. Vapaa- ajan ja opiskelun sopiva suhde kouluttaa, kasvattaa ja luo uutta. Hyväksytyn arvopaperin keskeiset osat

16 16 Laki ja säännöt Toiminnan tarkoitus Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, arvopaperi, Aalto-linja sekä pelisilmää sopivassa suhteessa. Edustajiston ohjauskeinot ovat vähäiset. Pinnalla olevat ongelmat ja muutamat kauemmat tavoitteet? Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma on rakennettu pääosin kuvaamaan koko toiminta ja priorisoimaan se projekteittain ja jatkuvittain Edustajistolle dokumentti on vaikea käsitellä ja hallitus sekä asiantuntijat joutuvat käytännössä itse priorisoimaan Hallitusohjelma (projektisalkku + jatkuvat) Hallitusohjelma tuodaan tiedoksi ja sitä voidaan kommentoida. Edustajisto ei voi suoraan vaikuttaa sisältöön Miten nyt mennään eteenpäin?

17 Nykyinen dokumenttiviidakko 17 ToO = toiminnanohjaus Str = eri strategiapaperit Common law kuvaa käytännön ohjausta eri päätösten kautta

18 18 Toiminnan tarkoitus Esim. SELL Hallinto ja muu tukitoiminta Pinnalla olevat ongelmat ja muutamat kauemmat tavoitteet? Strategia Vuositason suuret projektit Jatkuva toiminta Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma Hallitusohjelma (projektisalkku + jatkuvat) Hallitusohjelma (projektisalkku + jatkuvat) Miten voisimme suunnitella toimintaa?

19 Yliopistolaki Visio ja missio Strategian mukainen toiminta, missä pyritään edistämään opiskelijan erinomaista elämää. Johtaa toimintasuunnitelmaan esim. tämän vuoden tosuesityksen kaltaisia teemaalueita normaalien painopisteiden lisäksi Strategia Strategiset tavoitteet Strategian mukainen toiminta Strategiset kehitysprojektit Strategiset kehitysprojektit (esim. jäsenpalveluiden tai tukifunktioiden kuten viestinnän tai hallinnon) ovat vuoden tai parin isompia rutistuksia Toimintasuunnitelma Strategiasta toimintasuunnitelmaksi

20 20 Laki ja säännöt Strategia antaa vuosille fokusalueet sekä tavoitteiden että strategisten hankkeiden kautta Strategia Esim. SELL Vuositason suuret projektit Hallinto ja muu tukitoiminta Jatkuva toiminta Jatkuva toiminta kattaa perustoiminnan, jota toimistolla kuitenkin tehdään säännöllisesti. Myös tämän arviointi on tärkeää Toimintasuunnitelmaan kootaan strategiasta fokusalueet ja sitä täydennetään tarpeen mukaan myös tuoreemmilla ideoilla Toimintasuunnitelma Vuositason suuremmat projektit voisi mahdollisesti myös kirjata vain hallitusohjelmaan Vuonna 2012 tosu myös täyttää strategian puuttumisesta johtuvaa ohjausvajetta Hallitusohjelma (projektisalkku + jatkuvat) Hallitusohjelma laaditaan suunnittelemaan vuoden projektit ja jatkuvat toiminnat sekä jakamaan vastuut Tavoitteista hallitusohjelmaksi

21 21 Laki ja säännöt Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 :ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Strategia Vuositason suuret projektit Jatkuva toiminta Toiminnan tarkoitus: Aaltolaisen erinomainen elämä sekä arvot: AYY on reilu AYY on monimuotoinen AYY on jäsentensä arvostama Muilta osin ei vielä hyväksytty Toimintasuunnitelma Pääteema: Vapaaehtoisuus Aalto 2013 AYY tutuksi ja tunnetuksi Rautakoura Hallitusohjelma Tulossa! Muutoin hallitus toimii joko olemassaolevien linjojen, sääntöjen tai ohjesääntöjen mukaan tai päivittää niitä, jollei ne miellytä :-) Ja vuonna 2012!

22 22 Strategiaprosessi Miten strategiaprosessi tehtiiin ja miksi näin?

23 Prosessi 23 Strategiaprosessin haluttiin olevan riittävän yksinkertainen, jotta sen soveltamista ylioppilaskuntakontekstiin oli helpompi ymmärtää ja ohjata tarpeen mukaan Toisaalta prosessin tuli olla sopiva lähtökuopissa olevalle AYY:lle [Design School viittaukset!] Kuvaus siitä, miksi valitulla prosessilla mentiin Mikä työryhmä, miten projekti yleensä vedeltiin etc.

24 Tausta-analyysit Mitä AYY ja sen edeltäjät on ja oli? Mitä AYY:ltä vaaditaan? Mitä Aallossa ja maailmalla tapahtuu lähitulevaisuudessa?

25 Sisäiset ominaisuudet Yliopistolaki Ulkoiset vaikutukset AYY:n säännöt Opiskelija Yhteisö Opiskelu ja yksilön kehittäminen Elämän edellytykset Hyvinvointi Yhteisöllinen ulottuvuus

26 26 AYY:n edeltäjät Millaisia toimijoita KY, TKY ja TOKYO olivat?

27 Tässä kappaleessa kuvataan millaisia AYY:n edeltäjät olivat ja millainen uusi AYY on. Nopea intro. 27

28 KY saavutuksia Finnfocus "Finland in Focus 2. Liiketoiminnalliset edesottamukset TESvisio Amer tupakka Radio City 3. Talon rakentaminen ja siihen rahoituksen hankkiminen 4. Asuntojen rakentaminen 5. Kansainvälistyminen aina läsnä 6. Yhteisöllisyys Mursukasvatus Sukupuolijakauma (ns. rakkauspolitiikka) 7. Säätiöinti Hallitus käsitellyt! Kysele lisää vanhoilta KY-toimijoilta tai lukaise KY 100 -historiikki

29 Vahvuuksia 1. Yhteisöllisyys: KY on yhteisöllinen, mutta vain toimijoiden kesken Sukupuolijakauma Vapaaehtoistoiminta osallistavaa Vireä yhdistystoiminta ja kyky ylläpitoon Asuntotoiminta kunnossa. 2. Toimintamalli Rohkea, eteenpäin menevä. Käytännöllinen kauppamiehen asenne 3. Kansainvälisyys Kansainvälistyminen tavoitteena aina. 4. Vauraus ja vaikutusvalta Heikkouksia Pieni ylioppilaskunta kasvatti etäisyyttään kultapossukerhon kautta jäseniin. Talolle eristäytyminen Norsunluutorni. Ainejärjestöt kaukana KY:stä Liiallinen kilpailuhenkisyys Jäykähkö Hallitus käsitellyt! 29 KY Vahvuuksia ja heikkouksia

30 TKY saavutuksia 30 Kulttuuri Teekkarikulttuuri: ei monokulttuuri, vahva identiteetti, EI instituutio, vaan yleiskulttuuri voi ilmentää ilmentämättä taustainstituuitioita (TKY) Rikas alakulttuuri Fuksikasvatus Tempaukset ja jäynät Historia ja perinteet arvossaan Teekkarimuseo Killat Talouden tasapainottaminen Edunvalvonta YTHS (HYY:n kanssa) Rakennukset Dipoli Teekkarikylä asumispuolella ainutlaatuinen kampusyhteisö Vanha poli Hallitus käsitellyt! Jos kiinnostaa tietää lisää, lue historiikit (esim. Polin suojiin) tai soita Muumille (Marcus Nybergh)

31 Vahvuuksia Vahvat verkostot vuosikausien yli (TKY pj pystyi soittamaan lähes kenelle tahansa) Olemassaolon perusta aatteellinen, ei politisoitunut! Valmisti toimijoita hyvin suuriin organisaatioihin Taidokkaasti käytetty yhtenäisyys, massa hyvin käytetty, Koneisto Kunnianhimo, perinpohjaisuus, analyyttisyys, ammattimaisuus Vahva identiteetti sekä symboliikan merkitys esim. hallitukseen Ei instituutiokeskeinen teekkarikulttuuria, ei TKY-kulttuuria Heikkouksia Perinteet ohjasivat liikaa Jäykkä ja staattinen, uusiutumiskyvyttömyys Vakaus ja ennustettavuus Kritiikittömyys Byrokratia Ei sisäpolitiikkaa, ei särmää Norsunluutorniutuminen Fakkiutuneet urapolut Taloudenhoito epäammattimaisesti (pitkä tähtäin) Suuruudenhulluus, joka kostautui tietyissä projekteissa Näkymättömyys Hallitus käsitellyt! 31 TKY: Vahvuuksia ja heikkouksia

32 TOKYO saavutuksia Yksi mies perusti ja hautasi: Yrjö Sotamaa Kipsari 1968 Poliittinen aktiivisuus ja räväkkyys 70-luvulla Pasilatalo-hanke 1983 / Töölönlahti 2011 Taideopiskelijoiden maailmannäyttely 70-luku Design-kalenteri 80-luku: näyttelyitä, tapahtumia, TOKYOn kartano vuokrattiin galleriaksi mutta kaatui 90-luku: Galleria Bulevardilta, joulumyyjäiset, ryypättiin 2000-luku: toiminta ammattimaistui ja palkattiin lisää sihteereitä, Kipsari laillistettiin, Arabia Maskerad palautettiin, Aalto-yhteistyö (Töölönlahti 2011) Muodosti yhteisön kulttuurissa, jossa individualismi jylläsi Hallitus käsitellyt! 32 Kysy lisää Anna Tompurilta, Joonas Jylhältä, Henna Immoselta, Markus Koljoselta, Jukka Liukkoselta, Jyri Äärilältä tai Ilmari Arnkililta (teki TOKYO50-historiikkia). Kaikilta saa varmasti vähän omanlaisensa tarinan J

33 Vahvuuksia Pelkäämättömyys, rohkeus Suorapuheisuus, kriittisyys Aitoa halua parantaa opiskelijoiden asioita Uskaltavat polttaa siltoja Epäbyrokraattisuus, mutkattomuus Pieni, lähellä opiskelijaa, omaksi koettu Kansainvälinen Eettisyys ja esteettisyys Idealismi Heikkouksia Ei jatkuvuutta eikä ennustettavuutta Uusia avauksia, puhetta ja aikomuksia, ei tekoja Ei pitkäjänteistä toimintaa, vain kopossa jonkinlainen linja Luottamushenkilöt eivät kovin sitoutuneita Aktiivisuutta ylioppilaskunnassa ei juurikaan arvosteta Naiivius Harvainvalta Hallitus käsitellyt! 33 Ominaisuus: Opiskelijat tekevät yksin, eivät koe yo-kuntatoiminnan antavan lisäarvoa uralleen tai henkilökohtaiselle kehitykselleen. TOKYO Vahvuuksia ja heikkouksia

34 34 AYY itse Mitä AYY:n aikana on saatu aikaan? Missä AYY on vahva ja heikko? Mitkä ovat AYY:n haasteet?

35 AYY:n saavutuksia Saavutukset käsittävät AYY:n laajassa merkityksessä eli koko yhteisönä, koska kaikki AYY:ssä tapahtuva meille positiivinen toiminta tukee AYY:n tarkoitusta! KOMMENTIT Hallitus käsitellyt! Suhde yliopistoon ja läheisyys Yhteys yliopistoon on muotoutunut ainutlaatuiseksi Suomessa. Menestyneet projektit AINO ja AATE Esim. AaltoES, AoT, AoW 1 AYY:n yhteisössä (koko Aalto) on syntynyt positiivista fiilistä eri projektien seurauksena. Uudet AYY-mediat ovat innovatiivisia, uuden ajan laadukkaan ylioppilaskuntaviestinnän välineitä. Asema ylioppilaskuntakentässä AYY koetaan ammattimaiseksi ja kiinnostavaksi toimijaksi. Identiteetti alkanut hahmottua vaikean alun jälkeen Vaikeasta ja raskaasta yhdistymisestä huolimatta AYY:n ydintoimijat ovat löytäneet AYY:lle oman identiteetin ja pystyneet rakentamaan toimivan ylioppilaskunnan. 1) AoT = Aalto on Tracks, AoW = Aalto on Waves

36 AYY:n vahvoja puolia Vahvoja puolia on verrattu sekä edeltäviin että muihin ylioppilaskuntiin. AYY:n tavoitetasot voivat kuitenkin olla merkittävästi korkeammalla. KOMMENTIT Hallitus käsitellyt! Ammattimaista toimintaa pilke silmäkulmassa Yhteistyö yliopiston kanssa Opiskelija halutaan toiminnan keskiöön Kyky kyseenalaistaa toimintaa, luoda uutta sekä olla erilainen ja mutkaton Innokkuus ja kunnianhimo etenkin Aalto-ajan opiskelijoissa Vakaa varallisuuspohja AYY on ammattimainen ja rekrytoi mahdolisimman motivoituneita ja osaavia henkilöitä sekä yhteisön sisältä että muualta. Kuitenkin AYY:llä on lupa leikitellä! AYY:n hyvät suhteet yliopistoon ja helppo sijainti yliopiston läheisyydessä on mahdollistanut tiiviin yhteistyön Vähintään ydintoimijat edistävät opiskelijan erinomaista elämää. AYY ei toimi itsensä vaan opiskelijoiden hyväksi. AYY:llä on perinteistä huolimatta kyky kritisoida omaa toimintaansa ja olla rohkeasti erilainen ylioppilaskunta. Yhteisön monimuotoisuus kannustaa luomaan uutta. Lumipalloefekti on synnyttänyt toinen toistaan kunnianhimoisempia projekteja (AoT, AoW), yhdistyksiä (AaltoES) tai yhteiskunnallista aktiivisuutta (ASI, AYY-Kehy) Kiinteistöjen ja sijoitusomaisuuden muodostama varallisuuspohja mahdollistaa laajan opiskelijan tukemisen mm. asuntojen, palveluiden ja asiantuntijaverkoston kautta.

37 AYY:n heikkouksia KOMMENTIT Hallitus käsitellyt! Yleinen keskeneräisyys Jakautuneisuus Vastuu- ja fokusalueet epämääräisiä Jäsenistöä ei tavoiteta riittävän hyvin. Ylivarovaisuus yhdistymisen vuoksi on jättänyt myös hyviä asioita pois Ylioppilaskunnan rakennustyö on edelleen kesken ja rakenteet kuten Smökki rasittavat. Nykyorganisaatio ei ole tehokkaimmillaan muutostilanteessa ja on ylikuormitettu. Vanhat korkeakoulurajat ja pitkät etäisyydet vaikeuttavat mutkatonta yhteistyötä. Muutos Aallon opiskelijoiksi on esim. TaiK:ssa tapahtunut hitaasti. Monessa suhteessa AYY on edelleen vanhojen ylioppilaskuntien summa. AYY ei ole kyennyt priorisoimaan omaa toimintaansa. Opiskelijoiden (ml. erityisasemayhdistykset) ja yliopiston työnjako on myös usein epäselvä. Monimuotoinen yhteisö on haastava kohderyhmä, jonka tavoittamiseen tarvitaan kohdennetumpaa viestintää ja erilaisia kanavia. Liiallinen varovaisuus suosimisen tai loukkaamisen pelossa yhdistettynä AYY:n käynnistämiseen on vaikeuttanut perinteiden säilyttämistä sekä toistaiseksi estänyt mm. vanhan alumnitoiminnan jatkamisen AYY:llä

38 AYY:n haasteet KOMMENTIT Hallitus käsitellyt! HYYtymisen välttäminen Ketteryyden kehittäminen ja vaaliminen Kyseenalaistamisen säilyminen AYY-fiiliksen vieminen ja toimiminen yhteisössä Tieteenalojen yhteistyöhön kannustaminen sekä siirtymäkaudella että uuden kampuksen ajassa Imagon ja toiminnan viestintä Tehokas jäsenviestintä Osaavan ja motivoituneen porukan rekrytointi tulevaisuudessa Miten? Toiminnan priorisointi AYY:n suurimpia haasteita on nuorekkuuden ja muutoksen kulttuurin ylläpito. Vaikka asioita tehdään pitkällä aikajänteellä, on kaikki pystyttävä perustelemaan ja tarvittaessa uudistamaan. Perinteet ja historia ovat tärkeitä mutta eivät saa ohjata toimintaa liikaa. Myös AYY:n tekemisen meiningin vieminen yhteisöön on tärkeää! Alojen välisen yhteistyön mahdollistaminen Aallon strategian mukaisesti on haaste myös AYY:lle. Yhteistyön ja aaltolaisena olemisen tulisi olla mahdollisimman luonnollista. Opiskelijat eivät tiedä riittävästi AYY:n tekemästä työstä, jonka viestiminen helposti ja ymmärrettävästi on haastavaa. AYY:n uutuudenviehätys ja nopeat muutokset ovat houkutelleet työntekijöitä ja toimijoita kuinka jatkossa? Haasteisiin voidaan vastata kohdentamalla toimintaa, pitämällä hyvällä johtamiskulttuurilla AYY vireänä sekä miettimällä pidemmän aikavälin tavoitteita!

39 AYY:n vahvuudet ja heikkoudet Vahvuudet Ammattimainen toiminta Yliopistokumppanuus Opiskelija halutaan toiminnan keskiöön Kyky kyseenalaistaa ja olla erilainen Innokkuus yhteisössä Vakaa varallisuuspohja Heikkoudet Yleinen keskeneräisyys Jakautuneisuus Epämääräiset vastuu- ja fokusalueet Jäsenistön tavoittaminen Liika varovaisuus AYY:n haasteet Haasteet! HYYtymisen välttäminen Ketteryyden säilyttäminen Kyseenalaistamisen säilyminen AYY-fiiliksen vieminen ja toimiminen yhteisössä Tieteenalojen yhteistyöhön kannustaminen sekä siirtymäkaudella että uuden kampuksen ajassa Imago ja toiminnan viestintä Hallitus käsitellyt! Tehokas jäsenviestintä Osaavan ja motivoituneen porukan rekrytointi tulevaisuudessa Strategian ja fiksun toiminnan suunnittelun kautta tuloksiin! AYY:n vahvuudet, heikkoudet ja haasteet

40 40 AYY:n perustehtävät Miten laki ja AYY:n säännöt määrittävät ylioppilaskunnan perustehtävät?

41 Sisäiset ominaisuudet Yliopistolaki Ulkoiset vaikutukset AYY:n säännöt Opiskelija Yhteisö Opiskelu ja yksilön kehittäminen Elämän edellytykset Hyvinvointi Yhteisöllinen ulottuvuus

42 42 YoL/ luku, 46 Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 :ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Laki määrää ylioppilaskunnalle kaksoisroolin, jossa ylioppilaskunta toisaalta pitää huolta opiskelijoiden sosiaalisista ja henkisistä pyrkimyksistä mutta toisaalta kannustaa osallistumaan aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ylioppilaskunnan rooli yhteiskunnan ja opiskelijoiden välissä on kaksisuuntainen. Luku I, 3 Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Säännöt eivät rajaa eikä laajenna lain määräämiä tehtäviä erikseen. Sääntöjä kuitenkin voi tarpeen mukaan muuttaa, mikäli strategia näin ehdottaisi. Yliopistolaki määrää kaksi perustehtävää: opiskelijasta huolehtiminen ja toisaalta opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Säännöt eivät AYY:ssä rajaa tai laajenna tehtäviä erikseen Yliopistolaki ja AYY:n säännöt

43 43 Laki Yhteiskunta Yliopisto Opiskelijat AYY toimii yhteiskunnan ja opiskelijoiden välissä tasoittaen yhteiskunnan ja yliopiston opiskelijoihin kohdistamia muutoksia sekä parantaen opiskelijoiden vaikutus- ja kasvumahdollisuuksia Aalto-yhteisössä ja yhteiskunnassa AYY:n toimintamalli

44 Ylioppilaskunnan kaksoisrooli 44 Kuten aiemmista kuvista käy ilmi, on ylioppilaskunnan tehtävät lain mukaan määritetty siten, että se pyrkii edistämään jäsentensä opiskelu- ja elinoloja sekä toisaalta tarjoamaan kehittävää vastapainoa opiskelulle Jaetaan nämä kahteen osa-alueeseen: Opiskelijaan itse Sekä yliopiston ja ylioppilaskunnan muodostamaan yhteisöön Tutkitaan näiden osa-alueiden eri tekijöitä, joihin ylioppilaskunta voi toiminnallaan vaikuttaa Selitykset ajatusprosessista tähän siitä prosessista, joka johti näihin seuraavissa osioissa esiteltäviin kahteen frameworkiin ja miten ne toimivat? Perusidea siis auki kirjoitettuna! Loppu tarkempi selitys sitten myöhemmin

45 Sisäiset ominaisuudet Yliopistolaki Ulkoiset vaikutukset AYY:n säännöt Opiskelija Yhteisö Opiskelu ja yksilön kehittäminen Elämän edellytykset Hyvinvointi Yhteisöllinen ulottuvuus

46 Onnellinen Aaltolainen 46

47 AYY mahdollistaa jäsentensä onnellisuuden 47 Elämisen edellytykset Elämän saavutukset Ulkoiset tekijät Elinympäristö Elämän hyödyllisyys Sisäiset tekijät Elämisen kyvyt 1 Tyytyväisyys Elämisen edellytykset ovat ne, joihin AYY voi vaikuttaa Lisäksi opiskelu ja opiskelijaelämä tarjoavat mahdollisuuden elämän hyödyllisyyden kehittämiseen Myös yhteenkuuluvuuden tunne vaikuttaa onnellisuuteen 2 1) Veenhoven, ) Ryan & Deci, 2000

48 Elämisen edellytykset AYY mahdollistaa sen, että opiskelija pärjää opiskeluaikana kokonaisvaltaisesti, myös yliopiston seinien ulkopuolella Elämän edellytysten minimitason varmistaminen kaikille taustasta riippumatta Ei ole mielekästä esittää osa-alueita hierarkkisesti, koska kaikki ovat tärkeitä Aaltolaisen erinomaiselle elämälle

49 Elämisen edellytykset monimuotoiselle jäsenistölle jäsenen yhteisöön mahtuu monenlaisia opiskelijoita Opiskelijoita voidaan jakaa esim. iän, kulttuurin, tutkintoohjelman tai tutkintotason mukaan Nykyopiskelijat vs. tulevaisuuden opiskelijat Ylioppilaskunta tasapainossa elämisen edellytyksien takaamisessa erityisesti heikommassa asemassa oleville opiskelijoille ja opiskelijoiden elinympäristön kehittämisessä Erityisryhmien huomioiminen on tärkeää ja tarkempi kartoitus tulee tehdä Tällä hetkellä, mitä vanhempi opiskelija, sitä vähemmän hyötyy ylioppilaskunnasta (fuksiviritetty organisaatio) 49 AYY? Tulevaisuuden opiskelijoiden erinomaisen elämän mahdollisuukein parantaminen ja heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden tukeminen

50 Myös KVopiskelijat! 50 BA / B.Sc. Nykyinen fokusalue: opiskeluaika MA / M.Sc. DA / D.Sc. Synt. Kuol. Aaltoon hakeva Alumni AYY:n tulee huomioida läpi opintoajan muuttuvat opiskelijan tarpeet, jotka karkeasti jaettavissa kandidaatti-, maisteri- ja jatko-opiskelijatasoihin KV-opiskelijoita löytyy kaikilta tutkintotasoilta ja näiden lisäksi vaihto-opiskelijoita löytyy sekä kandidaatti- että maisteritasoilta Millainen on opiskelijan elinkaari?

51 51 Kandi Maisteri Jatko Kotim. perus KVtutkinto Myös muut erottelevat muuttujat? Ikä, kulttuuri? Vaihto Profiilit, myös korkeakouluittain, koska TaiK perusopiskelija on aika erilainen kuin TKK Tunnistettavat opiskelijaryhmät

52 52 Hypoteesi: motivaattorit Yhteisö liimaa kaikki kolme komponenttia yhteen linkit jokaiseen osa-alueeseen myös jokaisessa osa-alueessa on yhteisökomponentti: perusedellytykset perhe, hyvinvointi ystävät + parisuhde, opiskelu opiskeluyhteisö (esim. tutan hyvinvointitutkimus ne, joilla ei ole opiskeluyhteisöä ovat ne, jotka voivat pahoin) MOTIVAATTORIT Minkä takia tullaan yliopistoon ja mitä siltä halutaan? Halu oppia Yhteenkuuluvuus Elämässä eteneminen Anna: Näistä saa myös noita eri opiskelijaprofiileita, parempi pitää niiden yhteydessä kuin tuon kolmijaon.

53 Peruspilareita tukeva yhteisö ELÄMISEN PERUSEDELLYTYKSET Koti Ruoka Raha MIELEKÄS OPISKELU HYVINVOINTI Laadukas opetus Kompensaatio / palkitsevuus Tukiverkos to Terveys Elintavat Sosiaalinen elämä Onnellinen Aaltolainen

54 ELÄMISEN EDELLYTYKSET Koti Ruoka Raha Elämisen perusasioiden on oltava kunnossa, jotta opiskelu sujuisi Viihtyisä ja tulotasoon sopiva koti hyvien kulkuyhteyksien päässä Monipuolisia ja yksilöiden erityispiirteet huomioivia vaihtoehtoja Riittävästi terveellistä, monipuolista ja edullista ruokaa syötäväksi sekä kotona että yliopistolla Riittävästi rahaa elämiseen ja vapaa-aikaan Opintoraha ja asumislisä ensisijainen toimeentulon lähde Työssäkäynti ja opintolaina täydentäviä vaihtoehtoja Edullinen asuminen Elämisen edellytykset

55 Mielekkäitä opintoja harkittuja opintokokonaisuuksia Laadukasta ja opiskelijalähtöistä opetusta Opiskelija tiedostaa ja tunnistaa saavansa sekä substanssiosaamista että työelämävalmiuksia Työmäärää vastaava opintopistekertymä Hyvät vaikutusmahdollisuudet opintojen sisältöön ja niiden suorittamisen aikatauluun Laadukas opetus MIELEKÄS OPISKELU Kompensaatio / palkitsevuus Tukiverkos to Johdonmukaiset tutkinnon sisällöt ja opintokokonaisuudet Yhdessä opiskelua ja vertaistukea Opintojen ohjaus jatkuvana prosessina läpi opiskeluajan Oikeudenmukaisuus Mielekäs opiskelu

56 Terveys, terveelliset elintavat sekä sosiaalinen elämä ovat hyvinvoinnin perustat Terveydestä huolehtii hyvä ja kattava terveydenhuoltojärjestelmä Terveelliset elintavat vaativat mm. sopivan määrän unta, ravintoa ja liikuntaa Sosiaalisessa elämässä tärkeää on ystävät, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne AYY voi edesauttaa opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia esim. tukemalla yhteisöllisyyttä sekä tarjoamalla liikuntapalveluita ja Terveys Elintavat harrastusmahdollisuuksia HYVINVOINTI Sosiaalinen elämä Opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia

57 Sisäiset ominaisuudet Yliopistolaki Ulkoiset vaikutukset AYY:n säännöt Opiskelija Yhteisö Opiskelu ja yksilön kehittäminen Elämän edellytykset Hyvinvointi Yhteisöllinen ulottuvuus

58 58 Muutin nimen yhteisöksi täytynee selittää vähän auki tuota termiä ja sitä, että sillä pitää tarkoittaa koko yliopistoyhteisöä tulevaisuudessa! Tähän pomppulinna-slidet! Alumni-osasto tänne: AYY-alumnit, SYLalumnit, kunniavaltuuskunta, jatkuvuustoimikunta

59 3. Vaikutuskuva opiskelijatoiminnan momentumin lisääntymisestä eli siitä kuinka mageet ideat lisäävät innostusta opiskelijatoiminnassa 59

60 Aalto-yhteisö 60 Ylioppilaskunta nähdään opiskelijan yhteisönä, joka toimii yliopiston akateemisessa piirissä. Ylioppilaskunnan tehtäviä (1) hoitavat yli 300 vapaaehtoista, yli 50 työntekijää, sekä joukko luottamushenkilöitä. Ylioppilaskunnan ympärillä harrastus- ja ammattiainetoimintaa toteuttaa yli 150 itsenäistä yhdistystä (2), joita ylioppilaskunta tukee. Lisäksi jäsenten on mahdollista joustavasti toteuttaa erilaisia hankkeita (3), ylioppilaskunnan tuella. (1) Ylioppilaskunnan eri tehtävät mahdollistavat jäsenten osallistumisen ylioppilaskuntaan, kasvattavat yhteiskunnan jäseniksi ja mahdollistavat erilaisten hankkeiden ja opiskelijatoiminnan toteuttamisen ylioppilaskunnan suojissa. (2) Yhdistykset mahdollistavat harrastus- ja ammattiainetoiminnan, kasvattavat yhteiskunnan jäseniksi ja toimivat vastapainona opiskelulle. (3) Hankkeet mahdollistavat joustavan ja kunnianhimoisen opiskelijatoiminnan. Hankkeiden kautta opiskelijat vaikuttavat yhteisöönsä ja yhteiskuntaan, sekä kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi.

61 Opiskelijaliike (SYL, yo-kunnat, järjestöt) Yliopistolaki määrää kaksi perustehtävää: (2) opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen YoL/ luku, 46 Ylioppilaskunnan tehtävänä.. osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. 61 Aalto-yhteisö Opiskelijalta opiskelijalle Opiskelijat kasvattavat ja valmentavat toisensa (fuksikasvatus) osaksi opiskelijayhteisöä, mutta myös laajempaa yhteiskuntaa. Opiskelijat järjestäytyvät aktiivisesti yhteen, ja ajavat omia etujaan. (1) Tehtävät (2) Yhdistykset (3) Hankkeet Yliopisto Akateeminen yhteisö toiminnan kehys Yliopistokenttä ja akateeminen yhteisö muodostaa opiskelijaliikkeen taustan, muodostaen osan toimintaympäristöä ja opiskelijatoiminnan viitekehystä.

62 Opiskelijaliike (SYL, YO-kunnat, järjestöt) Yliopistolaki määrää kaksi perustehtävää: (2) opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen YoL/ luku, 46 Ylioppilaskunnan tehtävänä.. osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. 62 Aalto-yhteisö Ylioppilaskunta nähdään opiskelijan yhteisönä, joka toimii yliopiston akateemisessa piirissä. Ylioppilaskunnan ympärillä harrastus- ja ammattiainetoimintaa toteuttaa yli 150 itsenäistä yhdistystä (1), joita ylioppilaskunta tukee. Ylioppilaskunnan tehtäviä (2) hoitavat tällä hetkellä yli 300 vapaaehtoista, yli 50 työntekijää, sekä joukko luottamushenkilöitä. Lisäksi jäsenten on mahdollista joustavasti toteuttaa erilaisia hankkeita (3), ylioppilaskunnan tuella. Opiskelijalta opiskelijalle Opiskelijat kasvattavat ja valmentavat toisensa (fuksikasvatus) osaksi opiskelijayhteisöä, mutta myös laajempaa yhteiskuntaa. Opiskelijat järjestäytyvät aktiivisesti yhteen, ja ajavat omia etujaan. Akateeminen yhteisö toiminnan kehys (1) Tehtävät mahdollistavat jäsenten osallistumisen ylioppilaskuntaan, kasvattavat yhteiskunnan jäseniksi ja mahdollistavat erilaisten hankkeiden ja opiskelijatoiminnan toteuttamisen ylioppilaskunnan suojissa. (2) Yhdistykset mahdollistavat harrastus- ja ammattiainetoiminnan, kasvattavat yhteiskunnan jäseniksi ja toimivat vastapainona opiskelulle. (3) Hankkeet mahdollistavat joustavan ja kunnianhimoisen opiskelijatoiminnan. Hankkeiden kautta opiskelijat vaikuttavat yhteisöönsä ja yhteiskuntaan, sekä kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi. Yliopistokenttä ja akateeminen yhteisö muodostaa opiskelijaliikkeen taustan, muodostaen osan toimintaympäristöä ja opiskelijatoiminnan viitekehystä.

63 Alumni-osasto tänne: AYY-alumnit, SYLalumnit, kunniavaltuuskunta, jatkuvuustoimikunta 63

64 Hankkeet Vapaaehtoiset Yhdistykset Opiskelijat kaikilla tutkintotasoilla ja kaikilla vuosikursseilla Kuinka monta jäsentä yhteisö tavoittaa?

65 Sisäiset ominaisuudet Yliopistolaki Ulkoiset vaikutukset AYY:n säännöt Opiskelija Yhteisö Opiskelu ja yksilön kehittäminen Elämän edellytykset Hyvinvointi Yhteisöllinen ulottuvuus

66 66 Ulkopuolisten vaikuttajien esittely? Kuvaaja roolista tms. Matriisien esittely Lisää trendianalyysin pohjaa! Taustoja siihen siis!

67 Varmuus Verkottuminen Internet Mediayhteiskunta Pitkät elinajanodotteet Globalisoituminen - lokalisoituminen Vihreäliike Palveluyhteiskunnan muutos Kuntaliitokset Yksityistäminen Ilmastonmuutos Kaupungistuminen Aika Mielenterveysongelmat Individualismi Huoltosuhde heikkenee Opiskelijan sosiaalinen asema heikkenee Kansalaisvaikuttaminen Sivistyksen ja maksuttoman koulutuksen maa Megatrendit - Suuret hitaat muutokset - Ei merkittävää ajallista merkitystä

68 Varmuus Verkottuminen Internet Mediayhteiskunta Pitkät elinajanodotteet Globalisoituminen - lokalisoituminen Vihreäliike Palveluyhteiskunnan muutos - Kuntaliitokset - Yksityistäminen Ilmastonmuutos Kaupungistuminen Aika Mielenterveysongelmat Individualismi Huoltosuhde heikkenee Opiskelijan sosiaalinen asema heikkenee Kansalaisvaikuttaminen Sivistyksen ja maksuttoman koulutuksen maa Nykytrendit - Jo nyt vaikuttavia muutoksia - Merkittävä vaikutus opiskelijan arkeen

69 Sisäiset ominaisuudet Yliopistolaki Ulkoiset vaikutukset AYY:n säännöt Opiskelija Yhteisö Opiskelu ja yksilön kehittäminen Elämän edellytykset Hyvinvointi Yhteisöllinen ulottuvuus

70 Vaikutusslidet opiskelijaan, joissa on matriisin tärkeimmät nostot ja vaikutukset opiskelijaan 70

71 Prosessi Trendien pohjalta matriisit, joissa pohdittiin trendien vaikutusta Opiskelijan elämän eri osa-alueisiin AYY:hyn (pomppulinna)

72 72 Mediayhteiskunta Vihreä liike Mielenterveysongelmat Globalisoituminen Palveluyhteiskunnan muutos Trendien vaikutukset opiskelijaan (I)

73 73 Mediayhteiskunta Vihreä liike Mielenterveysongelmat Globalisoituminen Palveluyhteiskunnan muutos Trendien vaikutukset opiskelijaan (II)

74 74 Mediayhteiskunta Vihreä liike Mielenterveysongelmat Globalisoituminen Palveluyhteiskunnan muutos Trendien vaikutukset opiskelijaan (III)

75 Trendien vaikutusten arviointi Seuraavaksi arvioidaan trendien vaikutus opiskelijan elämään Esitettynä ovat trendien oletettavasti aiheuttamat merkittävät muutokset yhteiskunnassa tulevien vuosien aikana Näiden muutosten pohjalta on esiin suurimmat vaikutukset opiskelijan elämään ja jo suoraan myös suoria implikaatioita AYY:lle Lisää taustoitusta!?

76 Mediayhteiskunta Suuret muutokset Enemmän tietoa saatavilla Palveluiden ja vaikuttamisen siirtyminen verkkoon Sosiaalisen median merkitys kasvaa Ihmissuhteiden luonne muuttuu, toisaalta keskinäinen verkottuminen laajempaa Syrjäytymisen mekanismit muuttuvat Vaikutukset opiskelijaan Sähköinen asiointi ja vaikuttaminen Kasvava sosiaalinen verkottuminen ja yhteydenpito AYY:n huomioitava Syrjäytymisen mekanismien kehittyminen Vahva sähköinen läsnäolo Teknologian ja ihmissuhteiden laadun heikkenemisen yhteys ei tunnettu, eikä sen pohjalta voida tehdä johtopäätöksiä syrjäytymsiestä. Tilanne kuitenkin on muidenkin tekijöiden johdosta vaikea ja sen mekanismit tulee ymmärtää.

77 Vihreä liike Suuret muutokset Vihreämpi arvomaailma yhä yleisemmäksi Vaatimuksia palveluntarjoajille ja mm. yliopistolle Opintokysynnän ja -tarjonnan muutos Luomu- ja lähiruoka Ympäristöasioiden huomioiminen asumisessa Vaikutukset opiskelijaan Useampi opiskelija kokee vihreät arvot tärkeiksi Muutokset arjessa (esim. kohoavat energiahinnat) mahdollisia lyhyelläkin aikavälillä AYY:n huomioitava Ympäristöarvot huomioitava kaikessa toiminnassa Ympäristöystävällistä asumista Ympäristökysymysten huomioiminen tapahtumien järjestämisessä

78 Mielenterveysongelmat Suuret muutokset Yleiset ja yhteiskunnan odotukset lisäävät paineita erityisesti nuorille Syrjäytyneiden osuus kasvaa Vähemmän sosiaalisia suhteita Mielenterveys vaikuttaa myös yleiseen terveyteen Yhdistettynä sosiaaliturvan mahdolliseen heikkenemiseen saattaa aiheuttaa voimakkaampaa syrjäytymistä Vaikutukset opiskelijaan Suureneva osuus opiskelijoista ei kykene täysipäiväiseen opiskeluun Opiskelija ei syö kunnolla, ei liiku tarpeeksi ja terveydentila huononee Opintokuorma koetaan raskaammaksi Syrjäytyminen vaikeuttaa normaalin yhteisön tuen hyödyntämistä AYY:n huomioitava YTHS:llä oltava tarpeeksi resursseja Yhteisöllistä toimintaa, joka ottaa kaikki mukaan Yhdessä opiskelua Mielenterveysongelmat alkavat syödä entistä enemmän myös sosiaalisesti aktiivisia ja muuten vähemmän riskialttiita yksilöitä

79 Globalisoituminen Suuret muutokset Yleinen yhteiskunnan kansainvälistyminen Verkottuminen maan rajojen yli sekä liike-elämässä että muualla yhteiskunnassa Ideoiden ja ihmisten suurempi liikkuvuus Kulutusihanteiden muutos sekä hyvässä että pahassa Vaikutukset opiskelijaan Kv-opiskelijoiden määrä kasvaa Lisää mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä kotimaassa että ulkomailla Haasteet yhteiskuntaan integroitumisessa kahtiajakautumisen estäminen ja tasapuolinen kohtelu? Elämän perusedellytysten turvaaminen AYY:n huomioitava Kv-opiskelijoiden yhtäläiset elämän edellytykset Suomalaisia ja kv-opiskelijoita yhdistävää toimintaa Toiminta kolmikielisesti

80 Palveluyhteiskunnan muutos Suuret muutokset Valtiontalouden kestävyysvaje vaikeuttaa perustoimeentulon turvaamista sekä pidentää työuria Kuntien roolin muutos sekä valtiontalouden haasteet vaikuttavat peruspalveluiden sekä kaavoituksen tulevaisuuteen Nykymuotoisen yliopiston murros Vaikutukset opiskelijaan Opiskelijan sosio-ekonomisen aseman muutos Vaikutus opintotukeen Terveyspalveluiden heikentyminen Laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen tulevaisuus AYY:n huomioitava Edunvalvonnan rooli sekä opiskelijan elämän perusedellytyksissä että yliopistolla kasvaa

81 Trendien vaikutukset opiskelijaan Sähköinen asiointi ja vaikuttaminen Kasvava sosiaalinen verkottuminen ja yhteydenpito Useampi opiskelija kokee vihreät arvot tärkeiksi Muutokset arjessa (esim. kohoavat energiahinnat) mahdollisia lyhyelläkin aikavälillä Suureneva osuus opiskelijoista ei kykene täysipäiväiseen opiskeluun Opiskelija ei syö kunnolla, ei liiku tarpeeksi ja terveydentila huononee Opintokuorma koetaan raskaammaksi Syrjäytyminen vaikeuttaa normaalin yhteisön tuen hyödyntämistä Kv-opiskelijoiden määrä kasvaa Lisää mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä kotimaassa että ulkomailla Haasteet yhteiskuntaan integroitumisessa kahtiajakautumisen estäminen ja tasapuolinen kohtelu? Elämän perusedellytysten turvaaminen Opiskelijan sosio-ekonomisen aseman muutos Vaikutus opintotukeen Terveyspalveluiden heikentyminen Laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen tulevaisuus

82 Vaikutukset eri opiskelijaprofiileihin! (kandi/maisteri/jatko vs. perus/kv-tutkari/vaihto) 82

83 Sisäiset ominaisuudet Yliopistolaki Ulkoiset vaikutukset AYY:n säännöt Opiskelija Yhteisö Opiskelu ja yksilön kehittäminen Elämän edellytykset Hyvinvointi Yhteisöllinen ulottuvuus

84 Vaikutusslidet yhteisöön, joissa on matriisin tärkeimmät nostot ja vaikutukset yhteisöön 84

85 85 Tehtävät Pitkäaikaiset tehtävät ovat houkuttelevia yhä pienemmälle osalle jäsenistöä, mikäli niiden etuja ja palkitsemista ei voida helposti osoittaa ja viestiä. Yhdistykset Hankkeet Hankkeet viriävät tehokkaasti sosiaalisissa hubeissa, kuten sosiaalisessa mediassa tai kohtaamispaikoissa. Yhteisö jakaantuu vahvasti ei-aktiivisiin ja aktiivisiin. Yhdistysten syklisyys voimistuu. Yhdistykset toimivat hankkeiden runkoina, ja niiden rooli on joustava. Mediayhteiskunta

86 86 Tehtävät Ekologisen vastuun tehtävien merkitys kasvaa tai vähenee, riippuen ylioppilaskunnan toimintakulttuurin muutoksesta. Yhdistykset Hankkeet Vihreästä liikkeestä tulee yhdistyskentässä status quo. Selvästi radikaaliset ja vihreät yhdistykset eivät erotu. Hankkeet ottavat vahvasti huomioon sosiaalisen vastuun ja vihreän liikkeen. Vihreä liike

87 87 Tehtävät Pitkäaikaiset vapaaehtoistehtävät eivät houkuttele ihmisiä, mikäli niiden työelämä merkitystä ei voida helposti osoittaa. Toisaalta raskaat vapaaehtoistehtävät Yhdistykset Hankkeet Hanketoiminnan ei haluta olevan liian kuormittavaa ja siltä vaaditaan selkeästi elämyksellisyyttä tai ammatillista hyötyä. Ammattiainetoiminta painottuu. Yhdistystoiminnalta haetaan selkeästi joko arjen vastapainoa ja elämyksellisyyttä tai ammatillista hyötyä. Mielenterveysongelmat

88 88 Tehtävät Myös KV-opiskelijat haluavat osallistua ylioppilaskunnan tehtäviin. Tehtävien toiminta peilaa maailmalla leviäviä vaikutteita. Yhdistykset Hankkeet Kansainvälistyminen on mukana jokaisen yhdistyksen arjessa, esim. toimijoita tai toiminnan tarkoitusta katsoessa. Myös KV-opiskelijat haluavat olla yhtäläisesti mukana hankeprojekteissa. Hankkeet peilaavat ulkomailta leviäviä vaikutteita ja ideoita. Globalisoituminen

89 89 Tehtävät Ylioppilaskunnan rooli voi muuttua yhteiskunnan mukana. Tämä peilautuu ylioppilaskunnan tehtäviin. Esimerkiksi automaatiojäsenyyden poistuessa ylioppilaskunnan tehtävistä saatava hyöty on voitava viestiä tehokkaasti. Hankkeet Hankkeiden tarpeellisuus ja tulospaineet kasvavat. Hankkeet saattavat profiloitua esimerkiksi yhteiskuntaluokkien mukaan. Yhdistykset Yhdistykset saattavat profiloitua esimerkiksi yhteiskuntaluokkien mukaan. Yhdistysten on selkeästi osoitettava toiminnastaan saatava hyöty esimerkiksi suhteessa töissä käymiseen tai yritystoimintaan. Palveluyhteiskunnan muutos

90 Yhteenveto vaikutuksista 90

91 Aalto-yliopiston strategian vaikutukset 91

92 92 Koko kappale pitäisi duunaa. Vastuu: KOPO?!

93 Vaikutukset koottuna: 1) Opiskelija 2) Yhteisö 3) Aalto 93

94 Aallon strategia lyhyesti referoituna

95 Innovation and societal impact Stakeholder s opinion of Aalto Opiskelijoiden mielipide Aallosta tärkeä AYY:n toiminnan kannalta henkilöstön ja yhteistyökumppanien mielipide on tärkeä Tutkintojen, yhteiskunnan ja kansainvälinen arvostus Aaltoa ja sen opiskelijoita ja alumneja kohtaan Kyky houkutella kovatasoisia opiskelijoita erityisesti ulkomailta linkittyy myös kv-tavoitteisiin Employees and turnover in spinoffs Yrittäjyys on tullut jäädäkseen Yrittäjyyden roolin vaikutus yliopiston muuhun toimintaan? Opiskelijalle takaa enemmän mahdollisuuksia luoda uraa ja toteuttaa itseään Yhteisön ja yrittäjyyden aktiivisuus voi pysyä korkealla tasolla AYY:n asema opiskelijoiden edustajana ei aina itsestään selvä Number of and total income from strategic partners Linkki elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan näkyy vahvempana myös opiskelijalle Lisäraha yliopiston kassassa toivottavasti näkyy laadukkaampana opetuksena ja tutkimuksena

96 96

97 97

98 98

99 Research Excellence Publication Quality (Crown index) Tutkimuksen laadun mittaamisen standardointi Excellence Awards Panostaminen huippuun Prestiisin merkityksen kasvu yhteisössä Kilpailuhenkisyys Competitive Research Funding Korvamerkityn rahan vaikutus tutkimuksen vapauteen Kilpailuhenkisyys ja tulosapinotteisuus uhkana akateemisen henkilökunnan palvelualttiudelle Awards and Recognition Panostaminen huippuun Prestiisin merkityksen kasvu yhteisössä Kilpailuhenkisyyden tarttuminen opiskielijoihin Interdisciplinary projects H-index of shortlisted candidates Poikkitieteellisten projektien roolin korostuminen, yhteistyöhankkeet Projektityöskentelyn korostuminen Tutkimuksen roolin korostuminen urajärjestelmässä

100 Trendsetting art Halutaan panostuksia laatuun ja kansainvälistä näkyvyyttä - ehkä enemmän rahaa käytössä per opiskelija harkkatöihin yms Tarjolla entistä enemmän kunnianhimoisia ja työllistäviä/sitoutumista vaativia projekteja, jolloin opiskelijalla vähemmän vapaaaikaa Tätä hauska verrata esim. tavoiteltuihin opintoaikoihin ja suoritusvaatimuksiin Grants and awards = kuinka paljon tunnustusta Aallosta lähtenyt taide saa Indikaattorina tunnustukset -> tehdään sitä, mikä on kulloinkin pinnalla Vrt. tiede tutkitaanko sitä mikä myy vai sitä mikä voi myydä 20 vuoden kuluttua Ei mitata taiteen opetuksen laatua vaan lopputulosten laatua Onko opetus otettu huomioon jossain muualla? Onko opetuksessa olennaista matka vai päämäärä? Hyvään lopputulokseen voi päätyä hyvällä JA huonolla opetuksella (vahingon mahdollisuus on aina olemassa) Enemmän kv-proggiksia lisää aidosti integraatiota kv-opiskelijoiden kanssa? Opinnot entistä enemmän englanniksi (kansainvälisiä produktioita, palkintoja, gaaloja yms englanniksi) Muistetaanko myös perusopetuksen tulosten näkyvyys ja kotimaiset produktiot? Nykyisellään tilanne huonohko Panostus kandi versus maisteri versus jatko-opiskelija Onko Aallossa taiteella itsellään arvo? Onko merkitystä vain sillä, mitä taiteella saavutetaan (kaikkea mitataan määrällä ja tunnustuksilla) Vaikuttaa sisään tulevaan opiskelija-ainekseen (vertaa taideyliopisto) Huonosti määritellyt indikaattorit, toisaalta taidetta on helvetin vaikeaa mitata

101 Aallon strategia lyhyesti referoituna

102 Aallon strategin mittareita. Mitä tapahtuu, jos mittarit saavutetaan?

103 Jako opiskelijaan kohdistuviin vaikutuksiin ja AYY:hyn instituutiona

104 Aallon strategian vaikutukset AYY:aan Tärkeimmäksi äänestetty (3) Tärkeimmäksi äänestetty (3) KV Opiskelukyky Taistelu opiskelijan vapaaajasta Aalto-AYY kumppanuus Yhteisö Tärkein 2. prioriteetti (3 sinistä) Tiukempi opiskelu-kulttuuri Sisäänotot pienenee Dynaaminen, keskusteleva työnjako Poikkitieteellisyystavoitteet AYY & jatkoopiskelu Kansainvälisyyden huomiointi strategiassa Rahanjakoon myös kv-perusteita Rahanjakoon myös kv-perusteita Työelämätaidot Hyvinvoinnista huolehtiminen Palvelut opiskelijalle AYY vaihtoehtona Motivaattorina pelkät op:t Opintopistevaatimukset Vapaamuotoisempi toiminta Paradoksi, jossa opiskelijat ovat yhteisö mutta opiskelu rajoittaa sitä AYY:n rooli opisk. osallistamisessa Valmistumis-paine Uusi periodimalli Työnteko opiskeluiden rinnalla Harraste- ja kulttuuritoiminna n ahdinko Henkilöstöresurssit Ei Aallon strategiaa annettuna? Taiteen rooli? AYY ~= Aalto Societal Impact? Kampuskysymys ja toteutus Palvelumuutos: MSc- ja KV-määrät kasvaa Yhteistyö strategiassa Pois kolmijaosta! Maisterifokus? DSc/MSc/BSc tarjonta AYY:ltä? Kandiuudistus ja opintojen uusi rakenne Resurssikato Yhteiset rajapinnat myös alempana organisaatiossa Mittarit Kuinka mitataan fiilistä?

105 Aallon strategian vaikutukset AYY:aan Tärkeimmäksi äänestetty (3) Tärkeimmäksi äänestetty (3) Opiskelukyky Taistelu opiskelijan vapaaajasta Aalto-AYY kumppanuus Yhteisö Tiukempi opiskelu-kulttuuri Sisäänotot pienenee Dynaaminen, keskusteleva työnjako Poikkitieteellisyystavoitteet Hyvinvoinnista huolehtiminen Palvelut opiskelijalle AYY vaihtoehtona Motivaattorina pelkät op:t Opintopistevaatimukset Vapaamuotoisempi toiminta Paradoksi, jossa opiskelijat ovat yhteisö mutta opiskelu rajoittaa sitä AYY:n rooli opisk. osallistamisessa Valmistumis-paine Työnteko opiskeluiden rinnalla Harraste- ja kulttuuritoiminna n ahdinko Henkilöstöresurssit Ei Aallon strategiaa annettuna? Taiteen rooli? AYY ~= Aalto Societal Impact? Kampuskysymys ja toteutus Palvelumuutos: MSc- ja KV-määrät kasvaa Yhteistyö strategiassa Pois kolmijaosta! Maisterifokus? DSc/MSc/BSc tarjonta AYY:ltä? Kandiuudistus ja opintojen uusi rakenne Resurssikato Yhteiset rajapinnat myös alempana organisaatiossa Mittarit Kuinka mitataan fiilistä?

106 KV Tärkein 2. prioriteetti (3 sinistä) AYY & jatkoopiskelu Kansainvälisyyden huomiointi strategiassa Rahanjakoon myös kv-perusteita Erilaisia kohderyhmiä on jatkuvasti enemmän, mikä vaikuttaa resurssien jakoon ja toimintakentän moninaisuuteen. Aalto-yliopisto pyrkii kansainvälistymään, mikä tarkoittaa sitä että AYY:n tarvitsee ottaa kansainväliset opiskelijat yhä enemmän huomioon ja integroida kansainvälisyys kaikkeen toimintaan. Yliopisto jakaa rahaa korkeakouluille kansainvälisyyden perusteella. Nämä vahvat insentiivit johtavat kansainvälistymiseen kaikilla yliopiston tasoilla.

107 Opiskelukyky Työelämätaidot Hyvinvoinnista huolehtiminen Palvelut opiskelijalle AYY vaihtoehtona Tutkinnon työelämärelevanssi on sen kehittämisen perustana. Edunvalvontapuolella AYY:n on pyrittävä vaikuttamaan tähän (mm. Ryhmätyötaidot, vuorovaikuttaminen). AYY:ssä toimimisen pitäisi kehittää näitä taitoja. Opintopisteiden saaminen tästä oikeutettua? Vastuu opiskelijan hyvinvoinnista Aallolle vs. AYY:lle. AYY:n asiantuntijuusrooli ongelmien osoittamisessa ja niiden viestinnässä korostuu. Vastuunjaon selkeyttäminen opiskelijoille tarjottavien palveluiden suhteen. AYY:n palveluiden priorisointi ja monipuolisen palvelutarjottimen luominen yhteistyössä Aallon kanssa. Eri kohderyhmien tunnistaminen ja palveluiden kohdentaminen. AYY ei vaihtoehto vaan kumppani, joka täydentää Aallon strategiaa opiskelijoiden suhteen. Strateginen kumppani.

108 Tiukempi opiskelukulttuuri Sisäänotot pienenee Motivaattorina pelkät op:t Opintopistevaatimukset Vapaamuotoisempi toiminta Paradoksi, jossa opiskelijat ovat yhteisö mutta opiskelu rajoittaa sitä AYY:n rooli opisk. osallistamisessa Resurssikato AYY:n haasteena aktiivisen ja hyvinvoivan opiskelijakulttuurin ylläpitäminen opiskelijoiden kohdistuvien paineiden ja odotusten kasvaessa. AYY:n vaikuttaminen Aallon suuntaan, jotta vaatimukset pysyisivät inhimillisenä. Proaktiivinen vaikuttaminen ja asiantuntijuuden tarjoaminen. Muutoksista viestiminen ja taustoittaminen, jotta opiskelijayhteisö ymmärtää ja sopeutuu muuttuviin vaatimuksiin. Valmistumis-paine Uusi periodimalli Työnteko opiskeluiden rinnalla Taistelu opiskelijan vapaaajasta Harraste- ja kulttuuritoiminna n ahdinko

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta STRATEGIA 2017 Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) Edustajiston kokouksen 6/2010 esitetystä toivomuksesta valmiit tai vain vähäisiä toimenpiteitä loppuvuonna vaativat kirjaukset on koottu

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista.

Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista. Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista. Tommi Laitio luovutettu HYY:n hallitukselle 3.5.2010 Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle Argumentti / Tommi

Lisätiedot

SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITTO - SDPL RY PINSKU 2021. SDPL:n strategia 2016 2021

SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITTO - SDPL RY PINSKU 2021. SDPL:n strategia 2016 2021 SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITTO - SDPL RY PINSKU 2021 SDPL:n strategia 2016 2021 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 3 2. MIKÄ SDPL?... 4 2.1 Järjestön historia ja nykyorganisaatio... 4 2.2 Kohti strategista

Lisätiedot

TOKYO A ltogether. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry:n kehittämissuunnitelma

TOKYO A ltogether. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry:n kehittämissuunnitelma TOKYO A ltogether Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry:n kehittämissuunnitelma Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opinnäytetyö 10.5.2010 Anna Tompuri Kulttuurialat

Lisätiedot

Opiskelijakunta HELGAn poliittinen ohjelma

Opiskelijakunta HELGAn poliittinen ohjelma Opiskelijakunta HELGAn poliittinen ohjelma Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Periaatteet... 4 Maksuton koulutus... 4 Yhdenvertaisuus... 4 Vaikuttavuus... 4 Kestävä kehitys... 4 Opiskelijalähtöisyys... 4

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Varma tapa tappaa innostus on teilata uudet ideat tuoreeltaan. Yhteisöön pakottaminen ei toimi. Ketään ei saa pakolla mukaan.

Varma tapa tappaa innostus on teilata uudet ideat tuoreeltaan. Yhteisöön pakottaminen ei toimi. Ketään ei saa pakolla mukaan. Varma tapa tappaa innostus on teilata uudet ideat tuoreeltaan. Sosiaalisilla suhteilla on todettu olevan suora yhteys ihmisen terveydentilaan. On tuhansia opiskelijoita, joilla ei ole ystäviä ja jotka

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

AYY:n Arvopaperi esittely

AYY:n Arvopaperi esittely AYY:n Arvopaperi esittely AYY:n tarkoitus, arvot, visio ja toiminta-alueet, sekä linkitys toimintaan Hallituksen aamukoulu 8.12.2010 Edustajiston iltakoulu 9.12.2010 1 / Dokumentin tarkoitus / Miten tähän

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

Satu Onnela. Joukkuepeliä paikallistasolla. Kaupunginosatoimijoiden verkostoituminen

Satu Onnela. Joukkuepeliä paikallistasolla. Kaupunginosatoimijoiden verkostoituminen Satu Onnela Joukkuepeliä paikallistasolla Kaupunginosatoimijoiden verkostoituminen 1 Vyyhti - verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla Toteuttajat: Metropolia Ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

OLL:N STRATEGIAN 2016-2020 TAUSTAPAPERI

OLL:N STRATEGIAN 2016-2020 TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 YLEISTÄ Opiskelijoiden Liikuntaliiton uuden strategian työstäminen vuosille 2016 2020 aloitettiin heti vuoden 2015

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSSUUNNITELMA HEKS

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSSUUNNITELMA HEKS HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSSUUNNITELMA HEKS Sari Pirinen Ammattipedagogisen osaamisen kehittäminen, AMPED 1.8.2015 Tekijä tai tekijät Sari Pirinen Raportin nimi Henkilökohtainen kehityssuunnitelma HEKS Opettajat

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Tulevaisuuden kuntakuvat

Tulevaisuuden kuntakuvat Tulevaisuuden kuntakuvat Tässä kehittämisaloitteessa kuvataan mahdollisia tulevaisuuden suuntia pienille kunnille, keskikokoisille kunnille ja kaupungeille. Tulevaisuuden kuntakuvat ovat syntyneet osana

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot