Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?"

Transkriptio

1 tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

2 Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

3 Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

4 Raportti on osa Aalto-yliopiston ja sairaanhoitopiirien tunnuslukuprojektia. Tekijät: KTM Petra Kinnula ja professori Teemu Malmi, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitos, sekä professori (h.c.) Erkki Vauramo Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos, Sotera-instituutti Tunnuslukuprojektiin osallistuvat sairaanhoitopiirit ovat seuraavat: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri: Matti Nupponen, sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Eksote: Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri: Jouko Isolauri, sairaanhoitopiirin johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Asko Rytkönen, suunnittelujohtaja Kymenlaakson sairaanhoitopiiri: Kari Hassinen, sairaanhoitopiirin johtaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Isto Nordback, kehitysjohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri Vaasan sairaanhoitopiiri: Göran Honga, sairaanhoitopiirin johtaja Toimitus ja kieliasun tarkistus: Sirpa Ovaskainen Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 82 Pole-Kuntatieto Oy ja kirjoittajat Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2014 ISBN nid ISBN pdf ISSN

5 Sisällys Esipuhe... 9 Johdanto Väestö ja ikärakenteen kehitys Väestön muutokset sairaanhoitopiireittäin Ikärakenne ja muutoksen vaikutus palveluihin Sairaanhoitopiirikohtaisia tarkasteluja hoivan tarve Väestökehityksen vaikutus sote-alueisiin Ennusteen tekeminen vuoteen Hoitopäiväennuste Erikoissairaanhoidon avohoidon ennuste vuoteen Havaintoja THL:n toimipaikkarekisterin mukaiset tuottajat THL:n toimipaikkarekisteri Havaintoja... 28

6 3 Sairaanhoitopiirien vuodeosastojen käyttö Aineisto Sairaanhoitopiirien hoitojaksot Ikäryhmäkohtainen jaksojen käyttö Väestöpohjainen jaksojen käyttö Tunnuslukuprojektin sairaanhoitopiirien jaksojen käyttö Sairaanhoitopiirien hoitopäivät Ikäryhmäkohtainen hoitopäivien käyttö Väestöpohjainen hoitopäivien käyttö Tunnuslukuprojektin sairaanhoitopiirien hoitopäiväkäyttö Sairaanhoitopiirien hoitoaikojen vertailua Havaintoja Avosairaanhoito Sairaanhoitopiirien avohoito Avohoito erikoisaloittain koko maassa Koko maan avohoitokäynnit käyntityypin mukaan Koko maan ikäryhmäkohtaiset käynnit erikoisaloittain Sairaanhoitopiirien avohoitokäynnit erikoisaloittain Terveyskeskusten lääkärikäynnit Terveyskeskusten lääkärissäkäynnit ikäryhmittäin Terveyskeskusten lääkärissäkäynnit sairaanhoitopiireittäin Kuntakohtaisia havaintoja

7 4.3 Sairausvakuutuspohjainen palvelutuotanto Työterveyshuolto Kaikki järjestelmät yhteensä Havaintoja Leikkaukset ja toimenpiteet Aineisto Toimenpiteelliset hoitojaksot Kaikki toimenpiteet sairaanhoitopiireittäin Synnytykseen liittyvät toimenpiteet Sairaanhoitopiirien toimenpideprofiili Havaintoja Lähipalvelut Ikäihmisten laatusuositus Vanhusten nykyiset palvelut ja laatusuositus Paikkatarpeen kehitys vuoteen Lähipalvelut Vanhainkodit Tehostetut palveluasunnot Aikuisten palveluasunto Vanhusten palveluasunto Terveyskeskuksen vuodeosastot lyhytaikainen hoito Terveyskeskusten vuodeosastot pitkäaikainen hoito Kaikki palvelujärjestelmät yhteensä Vanhusten tulosyyt laitoshoitoon Laitoshoidon kesto Kestoluokitus Palvelurakenne ja sairaanhoitopiirit Laitoshoidon vertailu

8 6.8 Käytettävissä olevat ja tarvittavat resurssit Ahdas rakennuskanta Havaintoja Palvelut ja sairastavuusindeksi Sairastavuusindeksi Havaintoja Näkökulmia nähtävissä olevaan lähitulevaisuuteen Sote-uudistus Toimintaympäristön muuttuminen Sote-uudistuksen tuloksena oikeankokoinen palveluverkko Suunnittelu uusittava ja taloudenhallintaa parannettava Johtopäätökset Lähteet Kuvaluettelo Taulukkoluettelo

9 Esipuhe Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisujen sarjassa julkaistiin helmikuussa 2014 Aalto-yliopiston tutkimus Sisältöä sote-uudistukseen. Tutkimusta on jatkettu edelleen yhteistyössä yhdeksän sairaanhoitopiirin kanssa. Maaliskuussa maan hallitus ja oppositio pääsivät sopuun sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Neuvotteluissa päädyttiin ns. viiden alueen malliin, jossa yhdistetään perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto. Alueiden pohjana ovat nykyiset erityisvastuualueet eli Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu. Päätöksen jälkeen todettiin yleisesti, että valittu malli oli ehdolla olleista paras, mutta lukuisat käytännön ongelmat odottavat vielä ratkaisua. Näiden asioiden ratkaisemisessa tutkimuksella on merkittävä tehtävä. Tutkimusjulkaisu Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? antaa tervetullutta uutta perustietoa terveyspalveluiden suunnitteluun ja käytännön järjestelyyn. Tutkimus on tehty Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa laskentatoimen laitoksessa sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa arkkitehtuurin laitoksessa (Sotera-instituutti). Tutkimushankkeen vetäjänä on toimi- 9

10 nut professori Teemu Malmi, ja tutkijoina ovat toimineet KTM Petra Kinnula sekä professori Erkki Vauramo. Kiitän tutkimusryhmää jälleen hyvästä työstä. Virkakoneisto valmistelee, poliitikot päättävät ja käytännön ihmiset toteuttavat. Näiden kaikkien työn tukena tarvitaan tutkijoita. Veli Pelkonen tutkimusasiamies Kunnallisalan kehittämissäätiö 10

11 Johdanto Yhdeksän sairaanhoitopiirin ja Aalto-yliopiston yhteisen tunnuslukuprojektin toinen raportti on jatkoa Kunnallisalan kehittämissäätiön helmikuussa 2014 julkaisemalle ensimmäiselle raportille Sisältöä sote-uudistukseen. Tämän raportin tavoitteena on kuvata Suomen sairaanhoitopiirien palvelujärjestelmää siten, että alueiden toiminnalliset erot ja ominaisuudet tulisivat esiin. Tiedot ovat osittain rajattu vain niihin sairaanhoitopiireihin, jotka osallistuvat projektiin. Lähteinä on käytetty THL:n ja Kelan rekistereitä sekä Tilastokeskuksen väestötietoja. Tarkoitusta varten on käytetty sekä julkisia tilastoja että rekisterinpitäjien tekemiä erillisiä poimintoja. Haluamme lausua THL:n ja Kelan tilastoista vastaavalle henkilökunnalle parhaat kiitokset. Näkökulmana on ollut tietojen käyttö palvelujen suunnitteluun. Alussa selvitetään väestön muutokset sekä niiden vaikutus terveydenhuollon palvelutarpeeseen maan eri osissa. Sairaanhoitopiirit ovat yllättävän erilaisia. Sairaanhoitopiirin palvelujärjestelmään kuuluvat kaikki palvelutuottajat. Niiden suuri lukumäärä viittaa runsaaseen mikroyritysten määrään. Palveluverkon tarkempi analyysi jää kunkin piirin omaksi tehtäväksi tulevan sote-aluejärjestelmän suunnittelun yhteydessä. 11

12 Erikoissairaanhoitoa tarkastellaan sairaanhoitopiireittäin, ikäryhmittäin, erikseen vuodeosastokäytön ja avohoidon suhteen. Aineiston perusteella laaditaan luvussa 1 koko maata koskeva ennuste. Avohoitojärjestelmä muodostuu erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhoidosta, sairasvakuutuspohjaisesta palvelutuotannosta sekä työterveyshuollosta. Tarkastelu kattaa tämän kokonaisuuden. Toimenpiteiden määrää tarkastellaan sekä erikoissairaanhoidon osalta että kattavan toimenpidepoiminnan pohjalta. Sairaanhoitopiirien toimenpideprofiileissa ilmeneekin varsin isoja eroja. Vanhusten kodin ulkopuolisia lähipalveluita tarkastellaan kokonaisuutena, johon kuuluvat terveyskeskusten vuodeosastot, eriasteiset palveluasunnot ja vanhainkodit. Kun sairastavuusindeksin antamaa tietoa sairauksien ilmenemisestä verrataan hoitokäytäntöihin, voidaan todeta, että sairastavuus ei ohjaa palvelujärjestelmää. Yhdessä edellisen Sisältöä sote-uudistukseen -raportin kanssa muodostuu kuva Suomen palvelujärjestelmästä. Muodostunut kokonaiskuva on yllättävän hajanainen. Jatkossa siirrytään sairaanhoitopiirikohtaisiin tarkasteluihin, joissa yksikkökustannukset tulevat mukaan, sekä kansainvälisen vertailun avulla muodostetaan suunnittelun käyttöön tunnuslukuja. 12

13 1 Väestö ja ikärakenteen kehitys Väestön muutokset sairaanhoitopiireittäin Väestön tarve määrää palvelutarpeen. Suomen eri alueilla on erilainen ikärakenne ja siten erilainen palvelutarve. Seuraavassa tarkastellaan Suomen väestön kehitystä väestöennusteen 9/2012 valossa. Taulukossa 1 tarkastellaan väestön kokonaismäärän kehitystä vuosina sairaanhoitopiireittäin. Taulukossa on ensin väestön lukumäärät vuosille , viimeisessä sarakkeessa on prosentuaalinen muutos. Taulukko on muutosprosentin mukaisessa laskevassa järjestyksessä. 13

14 Taulukko 1. Väestön lukumäärän muutos sairaanhoitopiireittäin Muutos % Väestön lukumäärän muutos : laskeva KOKO MAA % Ahvenanmaa % Helsingin ja Uudenmaa % Pirkanmaan shp % Kanta- Hämeen shp % Vaasan shp % Pohjois- Pohjanmaan shp % Varsinais- Suomen shp % Päijät- Hämeen shp % Keski- Suomen shp % Keski- Pohjanmaan shp % Etelä- Pohjanmaan shp % Lapin shp % Pohjois- Savon shp % Satakunnan shp % Pohjois- Karjalan shp % Etelä- Karjalan shp % Länsi- Pohjan shp % Kymenlaakson shp % Etelä- Savon shp % Kainuun shp % Itä- Savon shp % Lähde: Tilastokeskus väestöennuste 2012 KOKO Koko MAA väestön 2013 määrä Suomessa kasvaa 2030 vuoteen mennessä :2040 n. 10 %.% Ikäluokat yhteensä % Kasvu - 14 on epätasaista Suurin väestön suhteellinen kasvu tapahtuu 027 Ahvenanmaalla (27 %) 654 ja 830 Helsingin ja 623 Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (2100 %). % 103 % % Yhdeksässä sairaanhoitopiirissä väestön määrä laskee vuoteen mennessä, eniten Itä-Savossa % % % % Hoivaväestö % 120 % 153 % 176 % 192 % 204 % 204 % Veronmaksukyky 100 % 102 % 103 % 104 % 105 % 107 % 107 % Kuolleet 100 % 104 % 107 % 113 % 121 % 129 % 129 % 1.2 Ikärakenne ja muutoksen vaikutus palveluihin Resurssi 75 + kohti 100 % 85 % 67 % 59 % 55 % 52 % 52 % Seuraavassa Resurssi kuolemaa taulukossa 100 % 2 hahmotellaan 98 % 96 % ikääntymisen 92 % 87 vaikutuksia % 83 % maamme 83 % Syntyneet % palvelujärjestelmään. Kuolleet % 14

15 Satakunnan shp % Pohjois- Karjalan shp % Etelä- Karjalan shp % Länsi- Pohjan shp % Kymenlaakson shp % Etelä- Savon shp % Kainuun shp % Itä- Savon shp % Taulukko 2. Väestön ikärakenteen ennuste koko maassa KOKO MAA :2040 % Ikäluokat yhteensä % % % % % % % Hoivaväestö % 120 % 153 % 176 % 192 % 204 % 204 % Veronmaksukyky 100 % 102 % 103 % 104 % 105 % 107 % 107 % Kuolleet 100 % 104 % 107 % 113 % 121 % 129 % 129 % Resurssi 75 + kohti 100 % 85 % 67 % 59 % 55 % 52 % 52 % Resurssi kuolemaa 100 % 98 % 96 % 92 % 87 % 83 % 83 % Syntyneet % Kuolleet % Lähde: Tilastokeskus väestöennuste 2012 Vuoteen 2040 mennessä Suomen väestön määrä pysyy ennallaan ikäluokissa 0 74-vuotiaat, vaihtelu on vain ± 4 %. Hetkellisesti muutokset ovat suurempia suuren ikäluokan siirtyessä toiseen ikäryhmään. Syntyvyys on kuolemaa suurempi vuoteen 2032 asti. Sen jälkeen aikuisväestön määrän ennallaan pysyminen on maahanmuuton varassa. Yli 75-vuotiaiden lukumäärä kasvaa noin asukkaalla, koko väestön kasvu on asukasta. Väestön kasvusta 90 % on yli 75-vuotiaiden määrän kasvua. Tämä vaikuttaa monella tapaa yhteiskunnan rakenteeseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Väestön veromaksukyky vaihtelee ikärakenteen myötä. Tämä on arvioitu karkeasti siten, että aikuisväestö eli vuotiaat voidaan laskea täysipainoisiksi veronmaksajiksi. Sen sijaan vuotiaiden opiskelevien nuorten ja yli 65-vuotiaiden eläkeläisten oletetaan ansaitsevan vain puolet aikuisväestön tasosta, joten tässä yhteydessä heidät lasketaan vain puolikkaiksi veronmaksajina. Kun verotus on alemmassa tuloluokassa kevyempää, on laskelma jonkin verran optimistinen verotuloihin nähden. Näin laskettu veronmaksukyky on esitetty indeksinä taulukossa 2. 15

16 On tunnettua, että terveydenhoitopalvelujen tarve kasvaa ennen kuolemaa ja viimeisen puolentoista elinvuoden aikana käytetään runsaasti terveyspalveluja. Siksi kuolemien lukumäärää indikoi sairaanhoidon tarvetta. Käytettävissä olevista sairaanhoidon resursseista saadaan arvio jakamalla veronmaksukyky kuolemien määrällä. Vuoden 2013 taso on 100 %. Vanhukset tarvitsevat hoivaa. Jos ajattelemme, että tietty %-osuus vanhuksista tarvitsee palvelua, voitaisiin yli 75-vuotiaiden määrää pitää karkea na hoivapalvelujen tarpeen mittarina. Hoivan käytettävissä olevaa resurssimäärää kuvaa verotulojen kehitys jaettuna yli 75-vuotiaiden lukumäärällä. Tämä kuvaa myös lähipalvelujen tarvetta. Edellä olevista lähtökohdista voidaan arvioida resurssien tarvetta ja niiden muutosta verrattuna nykytilaan. Tämä on tehty kuvassa 1. Kuva 1. Koko maan veronmaksukyky, vanhukset ja kuolleet Lähde: Tilastokeskus väestöennuste 2012 Kuvasta 1 nähdään, että vuonna 2040 yli 75-vuotiaiden määrä koko maassa on yli kaksinkertainen (kasvu 104 %) verrattaessa tätä vuoteen Hoivaväestön määrän kasvu on runsasta jo lähitulevaisuudessa. Kuolemien lukumäärä lähtee nousuun vasta vuoden 2025 jälkeen ja kasvaa vain 30 % nykytasosta, siis hitaammin kuin vanhusväestön määrä. 16

17 Samalla kun ikääntyvän väestön määrä lisääntyy runsaasti, veronmaksajien lukumäärä (25 65-vuotiaat) ei juuri kasva. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa veronmaksukyky kasvaa hitaasti, vain 7 % vuoteen 2040 mennessä. Samoilla resursseilla on siis hoidettava yli kaksinkertainen määrä hoivaa tarvitsevia (yli 75-vuotiaat), ja sairaanhoidon (kuolemat) tarve lisääntyy noin 30 %. 1.3 Sairaanhoitopiirikohtaisia tarkasteluja hoivan tarve Seuraavan väestöennustetarkastelun tarkoituksena on helpottaa sairaanhoitopiirien suunnittelua määrittelemällä lähtökohtia. Koska sairaanhoitopiirien väestörakenteet ovat erilaisia, se vaikuttaa palvelurakenteeseen. 17

18 Taulukko 3. Väestörakenteen muutos Väestön lukumäärä 75 + vuotiaat Kuolemat Väestörakenteen muutos Muutos % 2013: % 2040 % % muutos % muutos laskeva väestöstä väestöstä 2013 : : 2040 KOKO MAA 10 % 9 % 16 % 104 % 29 % Ahvenanmaa 27 % 8 % 16 % 134 % 44 % Helsingin ja Uudenmaa 21 % 6 % 13 % 149 % 49 % Pirkanmaan shp 15 % 9 % 15 % 103 % 32 % Kanta- Hämeen shp 13 % 9 % 17 % 107 % 30 % Vaasan shp 13 % 10 % 15 % 76 % 21 % Pohjois- Pohjanmaan shp 11 % 7 % 15 % 123 % 39 % Varsinais- Suomen shp 8 % 9 % 17 % 98 % 28 % Päijät- Hämeen shp 8 % 10 % 19 % 110 % 32 % Keski- Suomen shp 6 % 9 % 16 % 93 % 24 % Keski- Pohjanmaan shp 6 % 9 % 16 % 83 % 22 % Etelä- Pohjanmaan shp 4 % 10 % 17 % 75 % 14 % Lapin shp 2 % 10 % 19 % 96 % 23 % Pohjois- Savon shp - 2 % 10 % 19 % 86 % 16 % Satakunnan shp - 3 % 11 % 19 % 69 % 13 % Pohjois- Karjalan shp - 3 % 10 % 20 % 89 % 18 % Etelä- Karjalan shp - 4 % 11 % 20 % 73 % 13 % Länsi- Pohjan shp - 4 % 10 % 19 % 80 % 14 % Kymenlaakson shp - 5 % 11 % 19 % 76 % 10 % Etelä- Savon shp - 8 % 12 % 23 % 76 % 14 % Kainuun shp - 8 % 11 % 20 % 73 % 9 % Itä- Savon shp - 12 % 13 % 24 % 63 % 6 % Lähde: Tilastokeskus väestöennuste 2012 Vanhusväestön osuus koko väestöstä kasvaa vuoden 2013 tasosta (9 %) vuoteen 2040 mennessä 16 %:iin. Vanhusväestön (75+) osuus koko väestöstä kasvaa kaikissa sairaanhoitopiireissä merkittävästi. Väestön määrä laskee niissä sairaanhoitopiireissä, joissa vanhusväestön lukumäärä on jo nyt suuri ja muutokset ovat pienimpiä, eli Itä-Savo, Kainuu ja Etelä-Savo. Kun verrataan vuosia , Itä-Savossa vanhusten lukumäärä kasvaa kaikista vähiten eli 63 %, koska vanhusten osuus väestöstä on jo nyt suuri ja koko väestön lukumäärä laskee vuoteen 2040 mennessä. 18

19 Yli 75-vuotiaiden osuus koko väestöstä on suurimmillaan vuonna 2040 Itä-Savossa, n. 24 %. Se on pienin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (13 %) vuonna 2040, jolloin nykyisen alueen vanhusväestö on 2,5-kertaistunut. Vaikka vanhusväestön kasvu on alueella merkittävä, on alueen ikärakenne edelleen maan edullisin. Kuolemien määrä kasvaa vuoteen 2040 mennessä keskimäärin noin 30 %. Helsingin ja Uudenmaan piirissä kasvu on suurin, ja kuolemien suhteellinen kasvu on pienintä Itä-Savossa, jossa väestö on jo nyt vanhaa. 1.4 Väestökehityksen vaikutus sote-alueisiin Suomen tulevat sote-alueet ovat ikärakenteeltaan erilaisia. Tätä kysymystä voidaan lähestyä tarkastelemalla väestönmuutosten vaikutusta alueiden nykyiseen väestöön suhteutettuun henkilökunta- ja sairaansijamäärään. Luvuissa on mukana vain julkisen ja yksityisen sektorin henkilökunta. Kuva 2. Sote-alueiden henkilökunta ja sairaansijat / as ja 2040 Lähde: THL: vuosikirja 2012 ja Tilastokeskus väestöennuste

20 Sote-alueiden erilainen väestö ja palvelurakenne johtuvat siitä, että väestö on siirtynyt maan sisällä Uudenmaan lääniin. Samalla palvelut ovat jääneet ennalleen. Kun Uudellamaalla ei kapasiteettia ole kasvatettu, on piiri nyt hyvin edullinen. Jatkossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin väestön kasvu riittää automaattisesti viemään tämän sote-alueen kansainvälisiin toimintalukuihin (60 työntekijää tuhatta kohti ja 3 ss / as.). Edessä olevan rakennemuutoksen painopiste on muilla sote-alueilla, joilla sairaansijamäärä on 5 6,5 sairaansijaa / tuhat asukasta, ja muutosten tarve on suuri. Palveluverkko on ollut muuttumaton väestön vähenemisestä huolimatta. 1.5 Ennusteen tekeminen vuoteen 2040 Kun on käytettävissä ikäryhmäkohtainen palvelukäyttö ja väestöennuste, houkuttelee tämä ennustamaan palvelutarvetta alueellisen väestöennusteen avulla. Yksinkertaisin tapa on ottaa perusluvuksi Suomen keskikäyttö hoitopäivinä ikäryhmän asukasta kohti. Väestöennusteen avulla tarpeen muutos voidaan laskea ikäryhmäkohtaisesti. Seuraavissa taulukoissa esitetään hoitopäivien ja erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien ennusteet vuoteen 2040 perustuen koko maan keskikäyttöön. Ennusteet esitetään ikäryhmittäin ja erikoisaloittain hoitopäivien ja avohoidon osalta Hoitopäiväennuste Seuraavassa taulukossa esitetään hoitopäivien ennuste ikäryhmittäin vuoteen Viimeisessä sarakkeessa on ikäryhmäkohtaisten hoitopäivien muutos-%. 20

21 Taulukko 4. Hoitopäivät ikäryhmittäin koko maassa Hoitopäivät ikäryhmittäin % muutos 2040 vs _ % 05_ % 10_ % 15_ % 20_ % 25_ % 30_ % 35_ % 40_ % 45_ % 50_ % 55_ % 60_ % 65_ % 70_ % 75_ % 80_ % % Yhteensä % as kohti Lähde: THL:n poiminta ja Tilastokeskus väestöennuste 2012 Hoitopäivien ennuste koko % Muutos maassa laskeva Sisätaudit Hoitopäivien määrä kasvaa vuoteen mennessä % Hoitopäivät lisääntyvät 54 % Kirurgia niissä ikäryhmissä, joissa väestön lukumäärä kasvaa, ja 078vastaavas- ti Naistentaudit laskee niissä ja synnytykset ikäryhmissä, 305joissa väestön lukumäärä pienenee Eniten 316hoi % % Psykiatria % topäivät Neurologiakasvavat yli 85-vuotiaiden ikäryhmässä Ikääntyvä väestö 399 lisää tarvetta 38 % Lastentaudit iäkkäissä ikäryhmissä, joissa 172 on 702 hoitopäiviä muutenkin runsaasti ikä % Keuhkosair. ja tuberkuloosi % ryhmän Nuorisopsykiatria väestöön suhteutettuna % Silmätaudit % Syöpätaudit Seuraavassa ja sädehoito taulukossa 69 esitetään hoitopäivien ennusteet erikoisaloittain % Taulukko Korva-, nenä- esitetään ja kurkkutaudit vuoden mukaan laskevassa järjestyksessä % Neurokirurgia % Lastenpsykiatria % Geriatria % Fysiatria % Iho- ja sukupuolitaudit % Yleislääketiede % Lastenneurologia % Hammas- ja suusairaudet % Anestesiologia ja tehohoito % Foniatria % Erikoisalat yhteensä %

22 55_ % 60_ % 65_ % 70_ % 75_ % 80_ % % Yhteensä % as kohti Taulukko 5. Hoitopäivien ennuste koko maassa erikoisaloittain Hoitopäivien ennuste koko % Muutos maassa laskeva Sisätaudit % Kirurgia % Psykiatria % Naistentaudit ja synnytykset % Neurologia % Keuhkosair. ja tuberkuloosi % Lastentaudit % Nuorisopsykiatria % Silmätaudit % Syöpätaudit ja sädehoito % Korva-, nenä- ja kurkkutaudit % Neurokirurgia % Lastenpsykiatria % Geriatria % Fysiatria % Iho- ja sukupuolitaudit % Yleislääketiede % Lastenneurologia % Hammas- ja suusairaudet % Anestesiologia ja tehohoito % Foniatria % Erikoisalat yhteensä % Lähde: THL:n poiminta ja Tilastokeskus väestöennuste 2012 Hoitopäivien tarve erikoisalakohtaisesti on erilainen ikäryhmittäin, mikä vaikuttaa erikoisalakohtaisiin ennusteisiin. Erikoisalat, joissa on perinteisesti paljon hoitopäiviä iäkkäissä ikäryhmissä, kasvaa eniten, ja sen sijaan lastentautien hoitopäivät kasvavat vähiten. Geriatrian hoitopäivien kasvu olisi suurin (142 %), ja myös sisätautien hoitopäivien kasvu on merkittävä (54 %). Pienin kasvu on lastentaudeissa (1 %). Kun väestön ennustetaan kasvavan 10 % vuoteen 2040 mennessä, vain tämän ylittävät kasvuprosentit merkitsevät reaalista ikääntymisestä johtuvaa kasvutarvetta. Merkittävä kasvutarve on sisätaudeissa, kirurgiassa, silmätaudeissa, neurologiassa sekä iho- ja sukupuolitaudeissa. 22

23 1.5.2 Erikoissairaanhoidon avohoidon ennuste vuoteen 2040 Seuraavaksi esitetään avohoitokäyntien ennusteet. Taulukossa 6 esitetään ikäryhmäkohtainen ennuste ja taulukossa 7 erikoisalakohtainen ennuste kuten hoitopäivien osalta aikaisemmin. Taulukko 6. Avohoitokäyntien ennuste koko maassa ikäryhmittäin 2012 Avohoitokäynnit ikäryhmittäin % Muutos _ ,7 % 05_ ,3 % 10_ ,3 % 15_ ,1 % 20_ ,9 % 25_ ,1 % 30_ ,8 % 35_ ,5 % 40_ ,1 % 45_ ,6 % 50_ ,3 % 55_ ,7 % 60_ ,7 % 65_ ,9 % 70_ ,2 % 75_ ,1 % 80_ ,8 % ,0 % Yhteensä ,3 % as kohti Lähde: THL:n poiminta ja Tilastokeskus väestöennuste 2012 Tämän arvion mukaan avohoitokäyntien kasvutarve olisi noin 18 %. Avohoidon tarve kasvaa merkittävästi jo 70 vuotta täyttäneillä ja tätä vanhemmilla. Avohoitokäyntien kasvu on suurimmillaan yli 85-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa käynnit kasvaisivat tällä tavoin tarkasteltuna käynnillä eli 324 %. Muissa ikäryhmissä muutokset ovat pienempiä. 23

24 Taulukko 7. Avohoitokäyntien ennuste koko maassa erikoisaloittain Hoitopäivien ennuste koko maassa laskeva Sisätaudit Kirurgia Psykiatria Naistentaudit ja synnytykset Neurologia Keuhkosair. ja tuberkuloosi Lastentaudit Nuorisopsykiatria Silmätaudit Syöpätaudit ja sädehoito Korva, nenä ja kurkkutaudit Neurokirurgia Lastenpsykiatria Geriatria Fysiatria Iho ja sukupuolitaudit Yleislääketiede Lastenneurologia Hammas ja suusairaudet Anestesiologia ja tehohoito Foniatria Erikoisalat yhteensä Lähde: THL:b poiminta ja Tilastokeskus väestöennuste 2012 Avohoitokäynnit koko maassa 2012 Päivystys / 1000 as Ensikäynnit / 1000 as Uusintakäynnit / 1000 as Konsultaatiot / 1000 as Kaikki käynnit / 1000 as 00_ Avohoitokäyntien osalta suurin lukumääräinen kasvu on sisätaudeissa, noin 05_ käyntiä, ja 63suhteellinen 110 kasvu 727 geriatriassa 31 ( %). Merkittävästi 10_14kasvavat myös silmätaudit (41 %) _ _ _ Havaintoja 30_ Terveyspalvelut 35_39 on suunniteltava väestöpohjaisesti Väestön ikärakenne 40_ poikkeaa alueittain niin merkittävästi, että alueiden terveyspalveluiden rakenne ei voi olla samanlainen. 45_ _ _59 Sisäinen resurssitarve 141muuttuu 235taulukon osoittamalla 51 tavalla Väestökatosairaanhoitopiireistä 60_ on siirrettävä 249 resursseja alueelle, 60 jossa lisätarve on yli 65_69 10 % yli maan keskimääräisen kasvun _ _ _ Ikäryhmät yhteensä

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista?

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Lastensuojelun laatupäivä Tampereella 6.10.2010 Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Materiaali paneelia varten Erikoistutkija Tarja Heino, THL Asiantuntija Kaisu Muuronen,

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2008 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.12.2008 tilanne 1 Yleistä 31.12.2008 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

SOTE-LAKI JA SEN VAIKUTUKSET JULKISEEN TALOUTEEN. Professori Teemu Malmi

SOTE-LAKI JA SEN VAIKUTUKSET JULKISEEN TALOUTEEN. Professori Teemu Malmi SOTE-LAKI JA SEN VAIKUTUKSET JULKISEEN TALOUTEEN SISÄLTÖ Havaintoja Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmästä Ajatuksia säästöpotentiaalista ja keinoista Ajatuksia sote-sektorin ohjauksesta,

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Anja Eerola Tauno Sinisalo 15.12.2006 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely

Yksityishammaslääkärikysely Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa k 007 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (67 kpl,

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2008 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2282 kpl,

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2308 kpl, 79 vähemmän kuin 2005) Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Miten sote-uudistus toteutetaan?

Miten sote-uudistus toteutetaan? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi ja Erkki Vauramo Miten sote-uudistus toteutetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Miten sote-uudistus toteutetaan? Petra Kinnula, Teemu Malmi ja Erkki Vauramo Miten

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner-Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Väestölähtöiset hyvinvointipalvelut case KOUVOLA

Väestölähtöiset hyvinvointipalvelut case KOUVOLA Väestölähtöiset hyvinvointipalvelut case KOUVOLA Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Terveyspalveluiden tilaajapäällikkö Kati Myllymäki 1 Väestölähtöiset hyvinvointipalvelut ESITYKSEN RAKENNE Kouvolan lähtökohta

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Yksityisen sektorin tilastotietoja Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Työmarkkinatutkimus 2016 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona alle 70-vuotiaat lääkärit,

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Sote osana valtakunnallista ja paikallista reformia

Sote osana valtakunnallista ja paikallista reformia Sote osana valtakunnallista ja paikallista reformia Jukka Lindberg Projektipäällikkö Kanta-Hämeen maakunnan Sote III hanke (15.2.2016 lähtien) 18.2.2016 Page 1 Sote-uudistuksen taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot