Metsokangas II, päiväkoti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011"

Transkriptio

1 Metsokangas II, päiväkoti SIPARK Oy

2 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT MAAOSAT TUENNAT JA VAHVISTUKSET PÄÄLLYSTEET ALUEEN VARUSTEET ALUEEN RAKENTEET TALO-OSAT PERUSTUKSET ALAPOHJAT RUNKO JULKISIVUT ULKOTASOT VESIKATOT TILAOSAT TILAN JAKO-OSAT TILAPINNAT TILAVARUSTEET MUUT TILAOSAT TILAELEMENTIT 62 2 TEKNIIKKAOSAT PUTKIOSAT ILMANVAIHTO-OSAT SÄHKÖOSAT TIEDONSIIRTO-OSAT LAITEOSAT 63

3 1 RAKENNUSHANKE Metsokangas II, päiväkoti on uudisrakennuksena osoitteeseen Neitsytkorventie 20, toteutettava päiväkoti. Päiväkotiin tehdään 8 osastoa eri-ikäisille lapsille vauvoista esikouluikäisiin. Osastojen lisäksi tehdään salitila aputiloineen, aula, henkilökunnantilat, jakelukeittiö aputiloineen sekä keskelle rakennusta sijoittuva vsstila. Vss-tilaan on sovitettu rauhanaikaiseksi käyttötarkoitukseksi lasten pajatila ja erilaisia henkilökunnantiloja, siivoustila sekä varastoja. Vss-tilan yläpuolelle sijoittuvat tekniset tilat. Vss-tilaa ja teknisiä tiloja ympäröi kaksi kerrosta korkea tila, jonka kautta saadaan rakennuksen keskiosaan luonnonvalo. Tontti on rakentamaton ja sillä on Metsokankaan alueelle tyypillistä puukasvustoa. Rakennus sijoittuu kaavan mukaisesti tontin Savotta-aukion puoleiseen reunaan. Osa tontista jää piha-alueen ulkopuolelle, luonnontilaiseksi. Luonnontilainen alue ainoastaan siivotaan, sille sijoittuvan polun tekevät lapset rakennuksen valmistuttua. Hankkeeseen sisältyvät muut piha-alueet: leikkipihat, huoltopiha, saattoliikennepiha vinopaikkoineen ja henkilökunnan paikoitusalue. Autopaikkoja tehdään yhteensä 30 kpl, joista 2kpl tehdään le-paikkoina. KOHDE rakennuskohteen laajuus: bruttoala: 2225 b-m² kerrosala: 1947 k-m² + kylmää 57 k-m² ra kerrosala (us vahvuus 250mm) 1908 k-m² + kylmää 57 k-m² tilavuus: m³ + kylmää 200 m³ paloluokka on P2 TILAAJA Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL Oulun kaupunki Puh: (08) Fax: (08) Projektipäällikkö Eero Keränen Puh: TILAN KÄYTTÄJÄ Oulun sosiaali- ja terveystoimi, päivähoito Isokatu Oulu Palvelukoordinaattori Marianne Kokkomäki Puh:

4 SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: SIPARK Oy Kiilakiventie Oulu Puh: (08) Fax: (08) pääsuunnittelija, arkkitehti Saila Palviainen Puh: LVIA-suunnittelu Arkins Suunnittelu Oy Sammonkatu Oulu Puh: Fax: (08) Kari Sarkkinen Puh: Rakennesuunnittelu Ramboll Oy Kiviharjuntie 11, Oulu Puh: Fax: Ismo Kovalainen Puh: Sähkösuunnittelu Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky Hietikkotie Rahja Puh: (08) Fax: - Olga Siermala Puh: Geotekninen suunnittelu Ramboll Finland Oy Kiviharjuntie 11, Oulu Puh: Mikko Sivonen Puh:

5 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 98 mukainen. Säädökset ja viranomaisten määräykset - lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset - Suomen rakentamismääräyskokoelma - kunnalliset, rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet Pääurakoitsijan tulee tarvittaessa hankkia tätä rakennustyötä koskevat säädökset ja määräykset työmaalle. Ohjeet Velvoittavina noudatetaan RTL:n ja BY:n standardeja ja ohjeita niiltä osin kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää. Pääurakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaalle edellä mainituista standardeista ja ohjeista siellä tarvittavat. Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet - tämä rakennusselitys - pääpiirustukset - työpiirustukset - erikoispiirustukset - rakennepiirustukset - salaojasuunnitelma - sähköpiirustukset ja -selitys - LVIA-piirustukset ja -selitys - suunnittelijoiden täydentävät piirustukset ja ohjeet rakennusaikana - rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET Laatuvaatimukset Noudatetaan rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia RYL 2000, ellei asiakirjoissa ole muuta määrätty Pääurakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, ellei niistä nimenomaan ole muuta määrätty. Myös sellaiset aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavan lopputuloksen saavuttamiseksi, kuuluvat pääurakkaan. Jos asiakirjoista puuttuu joltain osin työsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa rakennustapaa. Pääurakoitsija vastaa kaikista rakennustöiden aiheuttamista vaurioista myös urakkaalueen ulkopuolella ja on velvollinen järjestämään kustannuksellaan asianmukaiset ennakko- ja jälkikatselmukset. Urakkarajan ulkopuolella piha-alueilla korjaukset entiseen tasoon kuuluvat rakennusurakkaan (lvi-, tele- ja sähköliittymien vaatimat työt).

6 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT Alueosia ovat maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet, alueen varusteet ja alueen rakenteet. Alueosat käsittävät rakennuksen ulkopuolen lisäksi myös osat, joita tarvitaan rakennuksen sisäpuolella talo- ja tilarakenteiden rakentamista varten. Pääurakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuspaikkaan ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Urakkaraja on esitetty asemapiirroksessa. Urakkaan kuuluvat lvias asennusten tarvitsemat työt. Tontille on tehty kunnallistekniset liittymät. 111 MAAOSAT 1111 Raivausosat Raivausosat käsittävät tonttialueen saattamisen rakentamiskelpoiseksi. Tontin alueella maaperä on pääosin hiekkaa ja hiekkamoreenia. Maanpinnassa on paikoin turvetta m. Tontin koillisreunalla on löyhän pintakerroksen paksuus noin 1 m maanpinnasta. Löyhien kerrosten alapuolella oleva moreeni on pääosin keskitiiviissä tiiviissä tilassa. Moreeni on kivistä. Pohjavesi on tutkimusten yhteydessä havaittu noin m syvyydellä maanpinnasta. Olevat rakennukset ja rakenteet Huomioidaan tonttia sivuava kaukolämpölinja rakennesuunnitelmien (perustukset) mukaisesti. Raivattava alue Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastukseen pääurakoitsija merkitsee alustavasti rakennusten ja pihateiden paikat. Tarkastuksessa todetaan: - purkujäljet ja kaivuuaukko - kaadettavat ja säilytettävät puut - mahdolliset purettavat ulkopuoliset rakenteet - koskemattomiksi jätettävät maastokohdat, rakennusaikainen suoja-aita asemapiirroksen mukaisesti määriteltynä - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - uudelleen käytettävän ruokamullan kasaamispaikka Tarkastuksessa käsiteltävistä asioista laaditaan tarpeelliset piirustukset ja pöytäkirja. Kaivuutyöt suoritetaan suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa ja siten, että eri suunnitelmassa esitetyt rakenteet ja rakennekerrokset voidaan toteuttaa. Ennen kaivutöiden alkua on urakoitsijan selvitettävä kaikkien maassa olevien kaapelien ja putkistojen sijainnit. Käyttökelpoinen ruokamulta-aines sekä turvemaa voidaan varastoida alkutarkastuksessa sovittuun paikkaan ja käyttää rakennusalueen pintatöihin. Kasat eristetään aidalla, eikä niiden päällä saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena. Niihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi. Kelpaamattomat maa-ainekset urakoitsija poistaa välittömästi rakennuspaikalta. Mahdolliset jätemaksut kuuluvat urakkaan. Löyhät humuspitoiset pintamaat poistetaan koko rakennettavalta alueelta.

7 5 Kaadettava hyötypuutavara on tilaajan omaisuutta. Raivaus ja jätepuiden poisto toteutetaan suunnitelmien ja työn valmiiksi saattamisen edellyttämässä laajuudessa Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 11 Raivaus ja purku, 18 Alueen pintarakennetyö, D12 Olevat rakennukset ja rakenteet, D15 Olevat alueen pintakerrokset RT Rakennusjätteet Kaivannot Kaivantoja ovat alueelle ja rakennusten perustamiseksi maahan kaivettavat tai louhittavat yli 3 metriä leveät kaivannot. Kaapeliojien pohjat ja täytöt, pohjatutkimuksen mukaisesti - kaapelikanaalien tasauskerros ja alkutäyttö tehdään hiekalla - tasauskerroksen paksuus on 200 mm, alkutäyttö vähintään 200 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla Rakennuskaivanto Tehdään rakenne- ja salaojasuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa, pohjatutkimuksen mukaisesti - rakennuspaikalta kaivetaan ensin pois kaikki humusmaat sekä kannot ja juuret, sen jälkeen poistetaan roudan löyhyttämät perusmaan pintakerrokset ja suuret kivet - pohja leikataan vähintään tasoon anturan alapinta -0,5 m, leikkauksen on kaivun pohjalla ulotuttava perustuksen reunan ulkopuolelle vähintään anturan alapinnan ja kaivun pohjan välinen etäisyys + 1 metriä ja siitä kaltevuudessa 1:1 maanpintaan saakka Rakennuskaivannot tehdään luiskattuina. Luiskakaltevuutena käytetään 2:1 alle 2.0 m:n kaivannoissa. Syvemmissä kaivannoissa on varauduttava luiskien loiventamiseen. Kaivutöitä suunniteltaessa on otettava huomioon, että perusmaa on häiriintymisherkkää ja kaivutyöt perustamis-/kaivutasossa on suoritettava varovaisesti. Pohjaveden pinnan taso on ennen kaivutöitä alennettava vähintään 0.5 m kaivutason alapuolelle pumppukuopista pumppaamalla. Tarvittaessa pumppukuopat verhoillaan suodatinkankaalla ja murskeella. Pumppukuoppia on tehtävä riittävä määrä, jotta kaivupohjan häiriintyminen estetään koko kaivannon alueella. Kaivumaita ei saa läjittää kaivantojen läheisyyteen. Peruskaivannot on pidettävä koko työn ajan kuivina. Leikkauspohjiin ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. Perustusten ja lattioiden alapuolisen maan routiminen on estettävä koko rakennustyön ajan. Rakennusalueen täyttöihin kelpaamattomat tai muutoin ylimääräiset pinta- tai kaivumaat kuljetetaan paikallisten viranomaisten osoittamalle tai hyväksymälle maankaatopaikalle urakoitsijan kustannuksella. Jos on vaara leikkauspohjan jäätymisestä, tulee loppukaivu mm tehdä välittömästi ennen täyttötyön aloittamista ja tai pohjan routaantuminen on estettävä tehokkaalla lämmöneristyksellä tai lämmityksellä koko kaivantopohjan alueella. Kaikki humusmaa poistetaan rakennusten ja rakenteiden alta, vaikka rakennekerrokset eivät tätä vaatisikaan. Kaivannon pohjasta esiin pistävät kivet ja lohkareet poistetaan ja kuoppiin tiivistetään 200 mm kerroksina soraa RIL 132 tiivistysluokan 2 mukaisesti.

8 6 Tarpeetonta leikkauspohjalla liikkumista tulee välttää varsinkin kosteissa olosuhteissa, jotta pohja ei häiriinny. Kaivumaita voidaan käyttää täyttöihin sikäli, kun ne täyttävät rakeisuusvaatimukset ja ovat riittävän kuivia, jotta ne voidaan tiivistää vaatimusten mukaiseksi. Piha-alueille sekä kanaalien pohjille levitetään suodatinkangas. Kankaan käyttöluokka riippuu täyttömateriaalin laadusta. Jos täyttömateriaali on kivetöntä hiekkaa tai soraa, käytetään luokan 2 kangasta. Murske- ja moreenitäyttöjen alla käytetään luokan 3 kangasta Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 12 Maankaivu, D21 Alueen kaivannot, D22 Alueen syvennykset ja kuopat, E21 Rakennuskaivannot, E22 Syvennykset ja kuopat 1113 Kanaalit Kanaaleja ovat muun muassa johtorakenteita palvelevat alle 3 metrin levyiset kaivettavat tai louhittavat kanaalit. Kanaalien pohjat ja täytöt, tehdään pohjatutkimuksen mukaisesti (läpivientiputkituksineen) - putkikanaalien tasauskerros tehdään murskeella # 0/16 ja ympärystäyttö murskeella # 0/16 tai routimattomalla hiekalla - tasauskerroksen paksuus 150 mm ja alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle - lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla Täyttöosat Täyttöosia ovat aluerakenteiden ja kanaalien täytöt, muut alueella tehtävät täytöt sekä rakennukseen liittyvät täytöt eristysrakenteineen ja salaojituskerroksineen. Täyttöosat eritellään rakennusalueen, kanaalien sekä rakennuksen ulko- ja sisäpuolisiin täyttörakenteisiin. Alueen täyttöosat rajautuvat kaivutasosta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Kanaalien täyttö rajautuu seinämien sisäpintaan. Rakennuksen ulkopuolinen täyttö rajautuu perustusten alapinnasta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Rakennuksen sisäpuolinen täyttö rajautuu kaivusyvyydestä alapohjan rakennekerrosten alapintaan. Tehdään pohjatutkimuksen, rakennus- ja lvias- suunnitelmien mukaan - ennen täyttötöihin ryhtymistä rakennuspohjalla on pidettävä pohjakatselmus - kairausten perusteella todetut perusmaan kerrokset edustavat vain kairauspisteiden aluetta, kaivutöiden yhteydessä tulee valvojan seurata työtä ja todeta ettei merkittäviä muutoksia maalajissa tai sen tiiveydessä tapahdu kairauspisteiden välisellä alueella - täyttötyössä huomioidaan varovaisuustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen estämään johtojen eristeiden ja muiden rakennusosien vahingoittumisen - täyttöjen tiiveyskokeet tehdään rakennesuunnitelman mukaan - valmiit pinnat tulevat suunnitelmien edellyttämälle tasolle - urakoitsija tekee urakkaan kuuluvana rakeisuusmääritykset kaikista materiaaleista, joita käytetään rakennuksen tai piha-alueen täyttöihin: - salaojasora (2 määritystä) - suodatinhiekka - jakava sora - kantava kerros - routimaton yleistäyttösora. Materiaalinäytteet on otettava työmaalle tuodusta materiaalista. - tiiviys- ja kantavuuskokeita urakoitsija tekee vähintään seuraavat määrät: - alapohjan ja perustusten alustäytöstä yhteensä 6 kpl

9 7 - piha-alueen rakennekerroksista 2 kpl kustakin päällysrakennekerroksesta Rakennuksen sisäpuoliset täytöt - perustamistasosta ylöspäin tehtävien maanvaraisten lattioiden alustäytöt tehdään kerroksittain tiivistäen puhtaasta, kantavasta ja hyvin tiivistyvästä hiekasta, sorasta ja salaojamurskeesta - maanvaraisten lattioiden alustäytössä tiiveysastevaatimus _ 90 % (Proctor), tiiveyskokeet 8 kpl (tiiviysvaatimus on E 1 40 MN/m 2 ) - jos työ ajoittuu pakkaskauteen, täytöt on rakennettava kuivasta maaaineksesta, jonka vesipitoisuus on. _ 3 % - kapilaarisen nousun katkaisevan täytön ja sen päälle tehtävien alapohjatäyttöjen väliin laitetaan suodatinkangas, käyttöluokka II Rakennuksen ulkopuoliset täytöt - rummut yms. perustetaan vähintään 0,3 m paksun murske- / sora-arinan avulla pohjamaan varaan, rumpujen kohdille yms. paikkoihin, missä voi esiintyä epätasaista routanousua, tehdään routimattomasta hiekasta siirtymäkiilat kaltevuuteen 1:5. Siirtymäkiilasyvyys on oltava vähintään 1,9 m - liikennealueiden rakennekerrosten laatuvaatimukset RIL:n julkaisun: Talonrakennuksen maarakenteet - yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL kohdan 4.14 Rakennekerrokset, mukaan. - Istutettavilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla. Pohjissa ei saa olla mm suurempia epätasaisuuksia. Päällystettävät alueet täytetään rakennetyypin mukaan. Alusrakenteena käytetään kitkamaata. Täytön on oltava routimatonta ainesta Rakennusalueen täytöt - perustusten alustäyttö on vaativuudeltaan laatuluokkaan II kuuluva - anturoiden alla vaadittava täytön tiiveysastevaatimus _ 95 % (Proctor) E 1 50 MN/m 2 - pohja oikaistaan ja täytetään routimattomalla hiekalla tai soralla kerroksittain tiivistäen, tasoon anturan alapinta -0,3 m - perustusten alustäytöt anturan alapintaan saakka rakennetaan kerroksittain tiivistäen puhtaasta ja kantavasta kapilaarisorasta - tiivistettävien täyttöjen on ulotettava täytön pohjalla vähintään etäisyydelle täytekerroksen paksuus+ 1 metri perustuksen reunan ulkopuolelle, perustamistasossa tiivistetyn täytteen on ulotuttava vähintään yhden metrin etäisyydelle perustuksen reunasta - jos työ ajoittuu pakkaskauteen, täytöt on rakennettava kuivasta maaaineksesta, jonka vesipitoisuus on. _ 3 % - jos perustusten alustäyttöä ei ole tehty koko rakennusten alapohjien alueelle kapilaarisen nousun katkaisevasta materiaalista tulee alapohjien eristeiden alle tehdä kosteuden kapillaarisen nousun katkaiseva salaojasepeli tms., jonka kapillaarinen nousukorkeus on < 0,3 m - rakennuksen vierustoille on tehtävä sokkelin vastainen, _ 0,2 m paksuinen salaojituskerros esim. sepelistä # 6...8/16 - rakennusalueella vallitsevat maanpinnankorkeudet on esitetty asemapiirustuksessa. Tulevat maanpinnan maastokorkeudet on esitetty pihantasaussuunnitelmassa ja asemapiirustuksessa. Piha-alueiden täyttötasot saadaan vähentämällä ko. päällysrakenteen paksuus lopullisista pihatasoista - rakennekerrokset tehdään rakennetyyppipiirustusten ja pihantasaussuunnitelman mukaisesti

10 1114 Laatuvaatimukset 8 MaaRYL Täyttö, 16 Putki- ja johtoasennus, D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt, D42 Kanaalien täytöt, D43 Aluetäytöt, D51 Putket ja johdot alueella, E41 Perustusten alustäytöt, E42 Rakenteiden vierustäytöt, E43, Rakenteiden sisäpuoliset täytöt, E44, Kanaalien ja syvennysten täytöt, E51 Maahan asennettavat putket 1115 Penkereet Penkereitä ovat olevan maanpinnan päälle tehtävät täytöt kuten esimerkiksi maanpinnan korotus täyttömateriaalilla, painopenkereet ja muut vastaavat. Tontin piha-alue toteutetaan osin pengertämällä ja tontin rajalle rakennetaan tukimuureja suurehkoista tasoeroista johtuen. Täytemaakerrokset tulevat aiheuttamaan löyhien pintamaakerrosten kokoonpuristumista ja piha-alueilla painumia. Suurin osa painumista tapahtuu jo rakennusvaiheessa edellyttäen, että pihatäytöt pengerretään jo rakennuksien perustuksien rakentamistöiden aikana Kuivatusosat Kuivatusosia ovat salaojat, salaojakaivot sekä muut kuin talotekniikkaan luettavat kaivot ja rummut tuentoineen, tuki- ja alusrakenteineen, alku- ja ympärystäyttöineen, tasauskerroksineen sekä salaojan huolto- ja tarkastuskaivoineen. Rakennuksen salaojitus, kuivatus ja pintavesiviemäröinti tehdään pohjatutkimuksen sekä lvi- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Syöksytorvien alle tehdään sadevesiputket ja kaivot Salaojakanaalit ja salaojat Salaojat tehdään pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. - laskuputki muovi M110, rakennesuunnitelmien mukaan perusvesikaivoon - noudatetaan RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. - salaojitustyöt on tehtävä huolellisesti, ensiluokkaisia tarveaineita, ammattitaitoista työvoimaa ja yleisesti hyväksyttyjä työtapoja käyttäen, salaojasuunnitelmien ja soveltuvin osin edellä mainittujen normien ja ohjeiden mukaan. Salaojien rakentaminen ajoitetaan niin, että työt voidaan tehdä joustavasti muihin rakennustöihin nähden - mitään työn osaa ei saa peittää ennen kuin työnvalvoja on tarkastanut putkien asennuksen ja korkeudet sekä tehnyt merkinnän salaojapiirustusten arkistokappaleisiin - salaojaa tulee tehdä kaivoväli kerrallaan yhtäjaksoisesti tarkastuskuntoon niin, että putkiston tulee olla kaivoväleittäin kokonaisuudessaan näkyvissä ja tarkastettavissa ennen peittämistä. Heti tarkastuksen jälkeen on salaoja peitettävä suunnitelmien mukaisella salaojituskerroksella, joka on tiivistettävä varoen vahingoittamasta salaojitusta - mikäli salaojitustyön yhteydessä osoittautuu välttämättömäksi poiketa suunnitelmasta, on poikkeamisesta kaikkine seuraamuksineen sovittava rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista. Kaikki alkuperäiseen suunnitelmaan tehdyt poikkeamat merkitään salaojakatselmuksessa tarkepiirustuksiin, jotka luovutetaan rakennuttajalle viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä Putket ja asennus - rakennukset salaojitetaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti - salaojakaivannon pohjan tasaus on suoritettava aina käsityönä. Kaivannon pohja tehdään noin 100 mm lopullista tasoa syvemmäksi. Kaivannon pohjan leveyden tulee olla niin suuri, että putken kummallekin sivulle mahtuu vähintään 150 mm salaojasoraa

11 9 Täyttö - salaojat rakennetaan muovisista T8-lujuusluokan sekä standardien SFS 3431 ja SFS 3432 mukaisista tuplaseinäsalaojaputkista ø 117/100 mm - salaojat on asennettava suunniteltuun paikkaan ja korkeuteen. Salaojalinjaa voidaan tarvittaessa siirtää sivulle korkeintaan 0,5 m, suurempiin sivuttaissiirtoihin on saatava suunnittelijan lupa. Pystytasossa salaojan asennustoleranssi on ± 2 cm - salaojat suojataan lämmöneristyksellä salaojasuunnitelman ja rakennepiirustusten esittämässä laajuudessa - salaojakaivannon täyttö tehdään sepelillä ø mm, joka erotetaan suodatinkankaalla KL2 muista täyttömateriaaleista. Alkutäyttö (salaojituskerros) on suoritettava käsityönä ja sen on ulotuttava salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin. Sepelin päälle laitetaan suodatinkangas KL2. Lopputäyttö voidaan suorittaa karkeammalla routimattomalla soralla, jonka suurin raekoko on ø 100 mm. Täyttötyön saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun putkien asennus, liitokset ja vahvistukset on tilaajan toimesta tarkastettu Salaojakatselmus - katselmuksessa varmistetaan, että asennukset ovat pysyneet paikallaan. Mikäli asennukset ovat liikkuneet, on urakoitsijan kustannuksellaan kaivettava ko. kohdan salaojat esiin ja korjattava asennukset - ennen rakennustyön loppukatselmusta pidetään salaojakatselmus, jossa tarkastetaan salaojitustyö kokonaisuudessaan. Katselmusta pyytää pääurakoitsija sopivana ajankohtana. Katselmus suoritetaan joko yhdessä vaiheessa tai useampana osakatselmuksena. Katselmukseen osallistuvat pääurakoitsijan edustaja, tilaajan edustaja. Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa ja katselmuksessa esiin tulleet seikat merkitään tarkepiirustuksiin. Katselmuksessa suoritetaan yleensä seuraavat toimet: o tarkastuskaivossa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet, jotka merkitään tarkepiirustuksiin o mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksutetaan putkistoon värjättyä vettä ja tarkastetaan salaojan toiminta kaivoväli kerrallaan. o kaivosta tarkastetaan rengaskoko, kannen laatu ja kantavuus sekä, onko lietepesät puhdistettu ja onko kaivojen sijoitus suunnitelmien mukainen. - urakoitsijan on laadittava salaojituksista tarkepiirustus, johon merkitään kaikkien kaivojen sijainti kahdella mittaviivalla sidottuna, kaivojen pohjan ja kannen korkeusasema sekä putkien vesijuoksujen +korkeudet. Korkeuslukemat merkitään viralliseen korkeusjärjestelmään sidottuna. Nämä tiedot tulee merkitä myös salaojavesien purkuputkista ja purkupaikasta. Rakennesuunnittelija siirtää tarkepiirustustiedot alkuperäisiin piirustuksiin Sadevesikaivot Sadevesikaivot tehdään pohjatutkimuksen sekä rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan - kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu on ±100 mm vaakapoikkeama - maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä - kaivojen tasauskerros tehdään murskeella # 0/16 ja ympärystäyttö murskeella # 0/16 tai routimattomalla hiekalla, tasauskerroksen paksuus 200 mm ja ympärystäyttö kaivon ympärille 500 mm - lopputäyttö tehdään kaivannon viereisen rakenteen täyttömateriaalilla

12 Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 16 Putki- ja johtoasennus, D52 Kaivot alueella, D53 Salaojat alueella, E52 Kaivot, E53 Salaojat, D52 Kaivot alueella, E52 Kaivot RT Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus 1117 Erityiset maaosat Erityisiä maaosia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat maaosat kuten esimerkiksi hule- ja jätevesien imeytysrakenteet tai radonin tuuletusputkistot. 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET Tuentoja ja vahvistuksia ovat alueen ja rakennuksen paalut, tukirakenteet ja vahvistukset Paalut Paaluja ovat alueen tai rakennuspohjan teräsbetoni-, teräs-, kaivin-, ja porapaalut sisältäen kärjet ja paalujatkokset Tuennat Tuentoja ovat pohjarakennuksen yhteydessä tehtävät rakennusaikaiset ja pysyvät tukiseinät kuten esimerkiksi tuetun kaivannon tukiseinät. Tukirakenteeseen sisältyvät rakenteen edellyttämät ankkuroinnit, vinotuet ja juuripalkit Vahvistukset Vahvistuksia ovat ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista alueella tehtävät maapohjan esirakenteet, kuten kalkkistabilointi ja maapohjan rakennusaikainen stabilointi, sekä olevien rakennusten perustusten vahvistamisrakenteet Erityiset tuennat ja vahvistukset Erityisiä tuentoja ja vahvistuksia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat erityiset tuennat ja vahvistukset. 113 PÄÄLLYSTEET Päällysteitä ovat liikenne-, paikoitus-, oleskelu ja leikkialueiden päällysteet, reunatuet ja pintavesien poisjohtamisen rakenteet sekä kasvillisuus. Pihan päällysteet tehdään asemapiirroksen, pihasuunnitelman sekä rakennesuunnitelmien mukaan. Pintavesien poisjohtamiseksi kallistusten pihateillä ja paikoitusalueella on oltava vähintään 1:50, päällysteiden alueella 1:75. Piha muotoillaan niin, että pinta-vedet kulkeutuvat esteettömästi läheiseen maastoon ja sadevesikaivoihin. Maanpintojen korkeuksien rakennuksen seinustoilla on oltava yleensä vähintään 0,3 m lattiatasoa alempana ja ne on muotoiltava seinustoilta laskeviksi, kaltevuus 1:20 vähintään 3 m. Rakennekerrokset tehdään vähintään alla olevan taulukon mukaiseksi: asfaltoidut/pysäköinti alueet, kevyt ajoneuvoliikenne (katuluokka 5) perusmaa: routiva moreeni/ routiva aluspenger 50 AB 50 profilointi KaM kantava kerros KaM suodatinkerros Hk yht mm

13 Liikennealueiden päällysteet Liikennealueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, hulevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen. Pihatiet ja paikoitusalueet rakennetaan asfalttipintaisena. Pysäköintipaikat merkitään valkoisella asfalttimaalilla Asfalttipäällyste Asfalttipinnat tehdään asemapiirrokseen merkityille alueille: pysäköintialue, ja kaikki asfaltoitavat pihatiet on merkitty asemapiirrokseen. uusi asfaltti, - rakennetyyppi MR Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D75 Reunatuet RT Piha-alueiden päällysrakenteet Liikennealueiden rakennekerrosten laatuvaatimukset RIL:n julkaisun: Talonrakennuksen maarakenteet - yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL kohdan 4.14 Rakennekerrokset, mukaan Paikoitusalueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen. Katso kohta Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D75 Reunatuet RT Piha-alueiden päällysrakenteet 1133 Oleskelualueiden päällysteet Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen. - oleskelualueiden pinnat ovat asfalttipinnoitettuja MR1, turva-alustoja MR2 tai kasvualustoja/kantavia kasvualustoja MR3, jotka tehdään rakennetyyppien mukaan 1134 Kasvillisuus Kasvillisuutta ovat alueelle istutettavat ja kylvettävät kasvit ja niiden kasvualustat, turve- ja nurmiverhoukset kastelu-, salaojitus- ja suojarakenteineen, tuentoineen ja katteineen sekä luonnonvaraisten alueiden kunnostus. Asemapiirroksen mukaisiin paikkoihin tehdään kantava kasvualusta ja asemapiirroksen mukaiset istutusalueet. Kasvualustan alle tehdään 150 mm vahva savi- tai silttikerros vettä pidättäväksi maakerrokseksi. Istutusten kasvunlähtötarkastus pidetään seuraavalla kasvunlähtökaudella. Istutusta seuraavan talven jälkeen todetaan talvenkestävyys. Kasvunlähtötarkastuksen ja talvenkestävyyden toteamisen jälkeen urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat takuuseen liittyvät korjaustyöt: nurmilaikkujen korjaus, roudan nostamien taimien uudelleen istutus, kuolleiden taimien korvaaminen uusilla taimilla ja painumien korjaukset. Kasvunlähtötarkastuksen yhteydessä otetaan uusintanäytteet kasvualustasta. Uusintanäytteillä varmistetaan että, suoritetut maanparannustoimenpiteet ovat olleet riittävät. Urakoitsija tekee lopulliset lannoitukset näiden tulosten perusteella.

14 12 Vihertöillä on 2 vuoden takuu. - kantava kasvualusta, rakennetyyppi MR Nurmet Nurmialueet on merkitty asemapiirrokseen apilaniittyinä. Pohjien tasaukset ja täytöt tehdään annettuja korkeuksia noudattaen, kasvualustojen vahvuudet huomioiden. Valmiiksi tasatuille pohjille ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. Pohjien tasauksessa on noudatettava lopullisen pinnan muotoja. Valmiilla pohjilla ei sallita haittaavia kiviä, rakennusjätteitä yms. Täyttöihin ei saa käyttää rakennusjätteitä tai lahoavaa, myöhemmin painuvaa materiaalia. Kasvualustan paksuus tiivistettynä verkkojyrällä on min. 200 mm. Alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää, ruokamullan humuspitoisuuden on oltava vähintään 3 %. Kasvualustan (mullan) ajoa ei saa aloittaa ennen kuin valvoja on antanut pohjatöille hyväksymisensä. Kasvualustasta on aina tehtävä viljavuustutkimus ja toimitettava se rakennuttajalle ennen ruokamullan levitystyön aloittamista. Tutkimuksen edellyttämät lannoitukset kuuluvat rakennusurakkaan. Nurmikon ensimmäinen leikkaus kuuluu urakoitsijalle. Sen jälkeen hoito siirtyy vastaanottopäivästä lähtien kiinteistöyhtiölle. Siemenseos: % Trifolium repens, valkoapila % Poa pratensis, niittynurmikka - lannoitus MaaRYL mukaan - kylvömäärä vähintään g/m2. Kylvö tehdään tasaisesti vaaditulle alueelle - rakennetyyppi MR Istutettavat puut Tarhaomenapuu, lajike Malus domestica - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A1) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus 1,5m-2m Loimaan koivu Betula pendula f.crispa - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A2) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Pilaritervaleppä, lajike Ainus glutinosa f.pyramidis - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A3) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Pilvikirsikka, lajike Prunus pensylvanica - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A4) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus 1,5m- 2m Metsävaahtera, lajike Acer platanoides - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A5)

15 13 - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Istutettavat pensaat, pensasryhmät Lamoherukka, Ribes glandulosum, istutusväli 1000mm (B1) Peittopaju, Tuhkimo, Salix x aurora, istutusväli 500mm (B2) Mustaherukka, Melalahti, Ribes nigrum, istutusväli 2000mm (B3a) Marjasinikuusama, Lonicera caerulea var.edulis, istutusväli 1000mm (B3b) Karviainen, Lepaan punainen, Ribes Uva-crispa, istutusväli 2000mm Pihasyreeni, Syringa vulgaris`, valkoinen lajike Alba, istutusväli 1500mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperusteisesti) - taimien korkeus vähintään 40cm - kaivannon syvyys 500 mm halkaisija 600 mm - kasvualusta MaaRYL mukaan - istutettavien pensaiden juuret suojataan kuorikatteella, paksuus 70 mm, heti istutuksen jälkeen Istutettavat perennat Rantavehnä `Leymus arenarius`, istutusväli 250mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperustaisesti) - kasvualusta MaaRYL mukaan Istutettavat köynnöskasvit Humala `Leymus Arenarius`, istutusväli 600mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperustaisesti) - kasvualusta MaaRYL mukaan Säilytettävä kasvillisuus Luonnonvarainen alue tontilla siistitään: roskat ja irtonaiset puut kerätään. Suoja-aita tehdään asemapiirroksen mukaisesti siten, että raja luonnonvaraisen alueen ja muun piha-alueen välillä ei muodostu jyrkäksi. Luonnonvaraisella alueella olevan polun tekeminen ei sisälly urakkaan. Lapset tekevät sen myöhemmin Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 17 Kasvillisuustyö, D61 Nurmet, D62 Puut, D63 pensaat ja köynnökset, D64 Muu kasvillisuus Noudatetaan Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tekniset ohjeet, VTO -98 RT Kasvillisuustyöt RT Kasvillisuusalueiden maatyöt 1135 Erityisalueiden päällysteet Erityisalueiden päällysteitä ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat päällysteet kuten esimerkiksi urheilualueiden päällysteet Turva-alusta (laatta) Lasten leikkivälineiden alle asennetaan valettavat turvalaatat, esim. Kompan Multikum. - asennus soran päälle - R305 tiilenpunainen (vakioväri) - laatan valmis paksuus 60mm (putoamiskorkeus silloin maksimissaan 3,1m) - EN1177 standardin vaatimuksen mukainen

16 14 - rakennetyyppi MR Reunatuet (RK) Asfaltin /betonikiveyksen ja nurmikon reunaan tulee aina asfaltin/betonikiveyksen tasoon upotettu betonikivireunus. - tyyppi esim. Rudus H-kivi 800 x 300 x 170, väri harmaa Pelialusta (sählykenttä) Sählykenttä pinnoitetaan palapelin palan omaisista moduuleista koostuvallä tekonurmea jäljittelevällä matolla, esimerkiksi Saltex Interlock tekonurmi - asennus soran päälle - yhden moduulin mitat ovat 95 cm x 95 cm x 5 cm ja paino n. 1,5 kg - EN1177 standardin vaatimuksen mukainen 1135 Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D73 Ladotut päällysteet, D75 Reunatuet 114 ALUEEN VARUSTEET Alueen varusteita ovat yleensä valmiina hankittavat ulkovarusteet sekä niiden perustaminen ja asennus. Alueen varusteita ovat myös valmiina hankittavat aidat ja valaistusrakenteet ja vastaavat. Valaistusrakenteet (ulkovalaisimet) tehdään sähköselostuksen mukaan. Uusien pylväiden sijainti ja lukumäärä on esitetty sähkösuunnitelmassa Talovarusteet Talovarusteita ovat talokohtaiset varusteet kuten lipputangot, pölytys- ja kuivaustelineet, porrasritilät, postilaatikot, ja valmiina hankittavat aidat perustuksineen, kiinnitystarvikkeineen ja pintakäsittelyineen. Talovarusteita ovat myös jätehuollon varusteet ja laitteet, kuten jäteastiat, -lavat, -säiliöt ja -telineet perustuksineen ja ankkurointeineen Talokohtaiset varusteet Tehdään kuumasinkityt porrasritilät: pihanpuoleiseen pääsisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 iltapäiväryhmän sisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 leikki-ikäisten sisäänkäynteihin 2kpl 2x1500x600 (kootaan kahdesta osasta) vauvasisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 - toteutetaan kuumasinkitty porrasritilä sisäänkäyntien yhteyteen - ritilä upotetaan sisäänkäyntitasoon, mitat ja sijoitus pohjapiirroksen mukaan - tyyppi esim. Suomen teräsritilä, STR -puristeritilä, hammastettu (XP), korkeus 30mm, aukon koko n.20x10mm Jätehuollon varusteet ja laitteet Jätekatokseen sijoitetaan 6 kpl jäteastiaa, esim. Sulo 660l, väri harmaa (kuivajäte) 1kpl 660l, väri vihreä (keräyskartonki) 1 kpl 240l, väri vihreä (keräyspaperi) 1 kpl 240l, väri ruskea (biojäte) 1kpl 240l, väri sininen (lasi) 1kpl 240l, väri musta (metalli) 1kpl - astiat pakkasen kestävää muovia, jäteastioissa pyörät sekä käyttöä osoittavat tarrat

17 Pyöräteline Huoltopihan katokseen sijoitetaan pyöräteline 35 pyörälle, telineet esim. Lappset Oy, JI kuumasinkitty teräs - pituus 401 cm - vapaasti seisova 1142 Oleskelualueen varusteet Oleskeluvarusteita ovat oleskelualueiden varusteet esimerkiksi pöydät, penkit ja grillit perustuksineen ja pintakäsittelyineen Leikkivarusteet Leikkivarusteita ovat leikki- ja liikunta-alueiden varusteet esimerkiksi leikkivarusteet, kuten keinut, hiekkalaatikot ja liukumäet ja urheilutelineet perustuksineen ja pintakäsittelyineen. Pihaleikkivälineet ovat eri ikäryhmille suunnattuja valmisleikkivälineitä, esim. Lappset Oy, puusta valmistetut Finnosarjan kalusteet. Välineet on ikäryhmittäin lueteltu asemapiirroksen selitysosassa ja sijoitettu numroituina ikäryhmän mukaiselle pihaalueelle. - EN1177 standardin vaatimuksen mukaiset - takuuajat Lappset Oy Finnosarjan tuotteiden mukaiset Pihaleikkivarusteisiin kuuluvat Asfalttiin maalattavat leikkialustat polkuautorata, joka kiertää leikkipaikan suojatie, joka risteää polkuautoradan kanssa ja 2 leikki-ikäisten sisäänkäyntialueelle piirrettyä pelialustaa Maalina käytetään autopaikkojen merkintämaalia (valkoinen, maalaukset tehdään asemapiirustuksen mukaan) 1144 Ulko-opasteet Alueopasteita ovat rakennusalueen opasteet esimerkiksi rakennusalueen liikenneopasteet, liikennealueiden varusteet, kuten pylväät, liikennemerkit ja puomit, katukilvet ja osoitenumerot sekä liikennemerkit perustuksineen, rakenteineen ja pintakäsittelyineen Ulko-opasteet Pääsisäänkäynnin yläpuolelle seinään kiinnitetään julkisivukuvassa esitettävän mittaisena, puhtaaksi muuratun punatiilipinnan päälle, irtokirjaimin, päiväkodin nimi: MEN- NINKÄISEN PÄIVÄKOTI tms. nimi valitaan myöhemmin ja mitta julkisivussa esitetään sen mukaisesti, esimerkiksi Kilpiset Oy - kirjasimet alumiinia, ainevahvuus 5mm, tekstityyppi: futura, SUURET kirjaimet - kirjasimen korkeus 500mm ja etäisyys seinästä 50mm - kiinnitys tuotteen valmistajan kierretangoin (halk. 6mm) Liikennealueiden varusteet Toteutetaan pysäköintialueen osoittavat liikennemerkit sekä le-paikoille kaksi inva- pysäköintipaikkaa osoittavaa merkkiä. Toteutetaan betonielementtiperustukset. Pystytys rakennuttajan osoittamaan kohtaan. Paikoitusalueen lämmityspistorasiat tehdään sähkösuunnitelman mukaan. - toteutetaan numerointi maalaamalla sablonia käyttäen 50 mm korkein numeroin. - kaikki lämmityspistorasiakotelot ovat tolppakiinnitteisiä, niille tehdään kaivanto (lämmityspylväät ja valaisimet SU).

18 1144 Laatuvaatimukset 16 RT Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön liikennöitävällä alueella Erityiset aluevarusteet Erityisiä aluevarusteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluevarusteet kuten esimerkiksi urheilupaikkojen varusteet. Erityisiin aluevarusteisiin sisältyvät erityissuunnitelman mukaiset perustukset, rakenteet ja merkinnät. 115 ALUEEN RAKENTEET Alueen rakenteita ovat erilliset rakennuksen ulkopuolelle tehtävät pihavarastot, -katokset, terassit, tukimuurit, aidat ja muurit, valettavat kanaalit ja erityiskaivot, altaat, ajoluiskat ja portaat perustuksineen, pintarakenteineen ja eristeineen Pihavarastot ja leikkimökki Pihavarastoja ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset varastorakennukset, jätesuojat ja muut vastaavat varastot ja säilytystilat maarakenteineen, perustuksineen, eristeineen ja pintarakenteineen. Toteutetaan 2 pihavarastoa ja leikkimökki. Niiden sijainti on esitetty asemapiirustuksessa. Rakennelmat toteutetaan arkkitehti- ja rakennesuunnitelman mukaan. - betoniperustus - varastoissa betoninen alapohja (rakennetyyppi), leikkimökissä puurakenteinen alapohja (rakennesuunnitelma, ei tyyppiä) - puurunko - levyverhous (levy sama kuin päärakennuksen julkisivuissa) - leikkimökkiin tehdään pohjapiirustuksen mukaiset puurakenteiset ja lautapintaiset askelmat 1152 Pihakatokset Pihakatoksia ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset katokset, pergolat ja muut vastaavat katokset ja katosrakennelmat perustuksineen, eristeineen ja pintarakenteineen. Ks. 1252, katokset Aidat ja tukimuurit Aitoja ja tukimuureja ovat rakenteelliset ja kevyet aidat, portit, muurit, tukimuurit ja kaiteet perustuksineen Teräsverkkoaita Aidat Palstapolun puolella, autopaikoilla ja luonnonvaraisen alueen suuntaan tehdään kokonaan teräsverkkoaitana, esimerkiksi Lemminkäinen Oy Legi-aita tyyppiä Legi R Fit. Aidat tehdään betoniperustukselle, rakennesuunnitelman mukaan. Aitojen korkeudet on esitetty asemapiirustuksessa. Perusväri on tummanvihreä (js-piirustuksen mukaan), muut värit aitapiirustuksen (ks ) mukaan yhteensä 5 väriä. Värit ovat kaikki tilausvärejä (RAL classic K5-kartan sävyjä). - koostuu kylmävedetyistä ja ristikkäin pistehitsatuista teräslangoista, RS lankavahvuus mm - aitapylväät ja -elementit kuumasinkittyä ja pulverimaalattua terästä, pylvään koko 60x40 mm - vaakatasossa kulkevat pareittain 8 mm:n teräslangat jäykistävät elementin rakenteen - elementin toisessa pitkässä reunassa 6 mm:n vahvuinen pystylanka menee 30mm yli vaakalankojen, muodostaa ylikiipeämisesteen - silmäkoko enintään 50x200 mm (Legiaitaa käytettäessä) - alareunan aukko saa olla enintään 100 mm

19 17 Portit, huoltoportit ja käyntiportit tehdään asemapiirustuksen ja tiiliaidan erikoispiirustuksen sekä oviluettelon mukaan: - esimerkiksi Legi- käynti- ja huoltoportit - tehdään vakioleveyksin: käyntiporttien vakioleveys on 1000 mm ja huoltoporttien 3500 mm - porttien korkeudet ja väri aidan korkeuden mukaan, mutta tiilimuurin yhteydessä erikoispiirustuksen mukaan - kaikki portit varustetaan vetimellä ja lukoilla Pienten pihan yhteydessä olevan tukimuurin päälle tehdään Legi D-aitatyyppi: - mahdollistaa kaarevan aidan (huoltopihalla toteutettava huoltoauton kääntösäde) - kiinnitetään tukimuurin yläpintaan, Legi-tuotteen valmiskiinnikkeellä - verkon ominaisuudet samat kuin perusaidassa - väri tummanvihreä (js- piirustuksen mukaan). Tiiliaidan yhteyteen tehtävät teräsverkkoaidat: Muuratun tiiliaidan yhteyteen tehdään teräsverkkoaitaa erikoispiirustuksen mukaan. Teräsverkkoaitaa kiinnitettäessä käytetään aitatuotteen mukaista sivukiinnitystä - kiinnitys muuratun aidan pihan puoleiseen kylkeen, Legi-tuotteen valmiskiinnikkeellä - värit ja korkeudet erikoispiirustuksen mukaan Aita tiilestä Aidat Neitsytkorventien suuntaan ja Savottaukion suuntaan tehdään puhtaaksi muurattuna punatiilestä (sama tiili kuin julkisivuissa). Aidat tehdään betoniperustukselle, rakennesuunnitelman mukaan. Aitojen korkeudet on esitetty aitapiirustuksessa (Neitsytkorventien suunta) ja asemapiirustuksessa. Tiilimuurin yläreuna pellitetään muovipinnoitetulla PVF2 pellillä, RR 750 tiilenpunainen - pellityksessä huomioitava tippanokka molemmin puolin aitaa Tiiliaitoihin liitetään teräsverkkoaitaa, ks Tukimuuri muurikivestä Tukimuurit tehdään asemapiirroksen sekä rakennesuunnitelmien mukaan. Tukimuuri sijoittuu pienten lasten piha-alueen ja huoltopihan välille. Tukimuureissa käytetään betonista muurikiveä, 140x280x280, väri harmaa, esim Lemminkäinen Paasikkomuurikiivi. Ylimpänä kivenä käytetään aina tuotteen mukaista muurin yläreunaan tarkoitettua kiveä, kansikiveä 420x320x70. Tukimuurit tehdään terästuennoin (kiven sisään valettu teräsrakenne, rakennesuunnitelman ja tuotteen ohjeen mukaisesti). Tukimuurin yläosaan tehdään teräsverkkorakenteista Legi-aitaa (LegiD kaareva), ks Muurikivestä tehdään myös tukimuurit, jotka muodostavat istutuslaatikot pääsisäänkäynnin sivusisäänkäynnin ja esikoululaisten/iltapäiväkerholaisten sisäänkäynnin yhteyteen (2kpl istutuslaatikoita). Laatikot on esitetty asemapiirustuksessa (kasveineen) ja pohjapiirustuksessa Tukimuuri betonista Tukimuuri Savotta-aukion suuntaan tehdään puhdasvalubetonista kuten sokkelit - rakennesuunnitelman mukaan - liittyy tiiliaitaan (rajaa polkupyöräpaikoitusta ja huoltopihaa)

20 1153 Laatuvaatimukset 18 RT Muurit ja tukimuurit RT Aidat 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit Alueen portaita, luiskia ja terasseja ovat ulkona olevat rakennuksesta erilliset rakenteelliset portaat, luiskat, ajoluiskat, maastoaskelmat ja terassit perustuksineen ja pintarakenteineen sekä niiden kaiteet Alueen pysäköintirakenteet Alueen pysäköintirakenteita ovat muun muassa rakennuksesta erilliset pysäköintikannet Erityiset aluerakenteet Erityisiä alueen rakenteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluerakenteet kuten esimerkiksi rakennuksen ulkopuolelle valettavat tai elementtirakenteiset kanaalit, erityiskaivot, suojakaukalot ja altaat. 12 TALO-OSAT Talo-osat koostuvat perustuksista, alapohjasta, rungosta, julkisivuista, vesikatosta ja ulkotasoista. 12 Laatuvaatimukset, betoni- ja puurakennetyöt Kohteen betonirakenteet kuuluvat vaativuusluokkaan A (rakenneluokkaan 2). Työnjohdolla tulee olla kyseisten luokkien mukainen pätevyys. Kohteen suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. Rakenteiden rasitusluokat, käytettävät betoni- ja teräslaadut sekä raudoitteita suojaavan betonipeitteen nimellispaksuudet on esitetty rakennesuunnitelmissa. Betonityöt Betonimassan laatua koskevat yleisvaatimukset Betonimassan tulee olla suunnitelmien, rakennusselostuksen ja rakennepiirustusten mukaista. Seosaineiden käyttö massassa on kielletty. Betonimassan vesisementtisuhteen on kaikissa käytettävissä massoissa oltava < Suhteutustiedot on luovutettava tilaajalle ennen valutöiden aloittamista. Betonirakenteiden säilyvyyden varmistamiseksi noudatetaan Betoniyhdistyksen julkaisussa BY 50 Betoninormit 2004 annettuja ohjeita ja vaatimuksia. Pitkäaikaiskestävyyden vaatimat seikat (esim. ilmamäärä, sementtimäärä, vesisementtisuhde, betoniluokka, suojabetoniluokka) otetaan huomioon betonityösuunnitelmassa ja kirjataan tarvittavat toimenpiteet siihen. Betonin laadunvalvonta tehdään julkaisun BY50 kohdan 5.2 mukaan puristuslujuuden ja pakkasenkestävyyden osalta. Rakenteiden kelpoisuus todennetaan julkaisun BY50 kohdan 6 mukaan. Betonimassan toimittajan on oltava sertifioidun laadunvalvonnan piirissä. Massan notkeus ja tiivistysmenetelmät tulee valita siten, että betonipintojen laatuvaatimusten edellyttämä tasalaatuisuus ja tiiveys saadaan aikaan ja toisaalta siten, että betoni on mahdollisimman vähän kutistuvaa.

Virtain kaupunki Keskuskeittiö. Sairaalankatu VIRRAT POHJARAKENNEOHJE

Virtain kaupunki Keskuskeittiö. Sairaalankatu VIRRAT POHJARAKENNEOHJE Virtain kaupunki Keskuskeittiö Sairaalankatu 1 34800 VIRRAT POHJARAKENNEOHJE 5.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1. TOIMEKSIANTO JA TUTKIMUSKOHDE... 3 1.2. TEHDYT TUTKIMUKSET...

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

POHJARAKENNESUUNNITELMA

POHJARAKENNESUUNNITELMA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 14063 SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 SUOMUSSALMI 30.06.2014 - liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1:200-002

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Savon koulutuskuntayhtymä Omakotitalot Havukkalahdenkatu 1 ja 2 70840 Kuopio

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Savon koulutuskuntayhtymä Omakotitalot Havukkalahdenkatu 1 ja 2 70840 Kuopio POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Savon koulutuskuntayhtymä Omakotitalot Havukkalahdenkatu 1 ja 2 70840 Kuopio Sivu 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde...

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN Yleistä Rakennettiinpa muurikivistä ladottavaa seinämää vain muutaman kymmenen senttimetrin korkuisena, tai pariin metriin nousevana

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI/TILAKESKUS Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto 1 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 POHJASUHTEET... 3 2.1 Maaperä... 3 2.2 Pohjavesi... 3 3 POHJARAKENNUSRATKAISUT...

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

VARMAA AINESTA. Maarakennustietoutta pienrakentajalle

VARMAA AINESTA. Maarakennustietoutta pienrakentajalle 1 VARMAA AINESTA Maarakennustietoutta pienrakentajalle 2 Napapiirin Kuljetus Oy tuottaa kuljetus- ja työkonepalveluja koko Lapin alueella Palveluumme luottavat -omakoti- ja loma-asuntorakentajat -talorakennusliikkeet

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007 Kawerak Oy pu 040-717 5365 Sivu 1 /yks eur/ Työ Aine Ali Yt Yt eur Pvm RAKENNUSOSAT PKS 1/2007 0 ALUETYÖT 01 ALUEEN MAA- JA POHJARAKENNUS 011 RAIVAUS JA PURKU 0111 Rakennusten purku 011112 Purku, puurakennus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen TYÖSELITYS AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen 19.12.2013 TYÖSELITYS 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro Työnro 160091 Näsilinnankatu 40 Uudisrakennus Pohjatutkimusraportti 23.8.2016 A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO HELSINKI KUOPIO OULU PORI TAMPERE TURKU p. 0207 911 888, www.ains.fi Y-tunnus 0211382-6 Näsilinnankatu

Lisätiedot

UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY

UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 095 www.uudenmaanpohjatutkimus.fi Ristipellontie 7, 00390 HELSINKI POHJATUTKIMUS - 579-2 Arinakuja 4 KERAVA . YLEISTÄ Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (GEO

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS puh 08 55 2.8.2011 Toripiha 1 85500 Nivala NIVALAN KAUPUNKI KEVYEN LIIKENTEEN SILLAT MALISJOKI KESKUSTASSA NIVALA 1. TEHTÄVÄ 2 2. TUTKIMUKSET. TUTKIMUSTULOKSET. PERUSTAMINEN

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

LAHTI ENERGIA, KOISKALAN LÄMPÖ- KESKUS RAKENNETTAVUUSLAU- SUNTO

LAHTI ENERGIA, KOISKALAN LÄMPÖ- KESKUS RAKENNETTAVUUSLAU- SUNTO Vastaanottaja Lahti energia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.12.2016 Viite 1510030698 LAHTI ENERGIA, KOISKALAN LÄMPÖ- KESKUS RAKENNETTAVUUSLAU- SUNTO RAKENNETTAVUUSLAUSUNTO 1 Päivämäärä 22.12.2016

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

Hyvä piha kestää elämää

Hyvä piha kestää elämää Hyvä piha kestää elämää RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY RAKENNA ITSELLESI TOIMIVA PIHA Kuvassa Wanha Hollola -80 väri ruskea ja musta RB-päällystetuotteilla rakennat itsellesi toimivan pihan Pihakivistä

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS www.rakenne.fi 28.5.2017 Toripiha 1 85500 Nivala PALVELUKESKUS HETA HOIVAKOTI RATAKATU 8100 YLIVIESKA 1. TEHTÄVÄ 2 Suunnittelu Laukka Oy on Palvelukeskus Hetan toimeksiannosta

Lisätiedot

Ohje Tässä luvussa käsitellään pohjavedenpinnan yläpuolella olevan kaivannon kuivanapitoa.

Ohje Tässä luvussa käsitellään pohjavedenpinnan yläpuolella olevan kaivannon kuivanapitoa. 1 Tässä luvussa käsitellään rakennuskaivannon kuivanapitoa pumppaamalla suoraan kaivannosta tai pohjavedenpintaa alentamalla. Muilla menetelmillä toteutettava kuivanapito tehdään erillisen suunnitelman

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot