NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO"

Transkriptio

1 NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero

2 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu Tuomas Salonen PL Hämeenlinna PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Kohde: Runkomäentie 28, TAMMELA Toimeksianto Tutkimustapa Toimeksisaaneena TähtiRanta Infra Oy on selvittänyt Tammelan Mustialassa sijaitsevan maataloustontin maaperäolot perustamistapalausuntoa varten. Tämä lausunto perustuu tontilla tehtyihin havaintoihin sekä painokairamenetelmällä tehtyyn pohjatutkimukseen. Painokairareikiä tehtiin yhteensä 9 kpl liitteessä olevan asemapiirroksen mukaisesti. Pohjavettä ei havaittu kairaustyön yhteydessä. Tulokset Rakennuspaikka, vaihtoehto B, sijaitsee Runkomäentien länsipuolella. Tontti rajoittuu pohjoisesta Kuivurintiehen, etelästä Pitkäläntiehen ja idästä Runkomäentiehen. Rakennuspaikka, vaihtoehto C, sijaitsee Kuivurintien eteläpuolella n. 80m länteen ja 200m pohjoiseen vaihtoehto B:stä. Rakennuspaikka vaihtoehto B:n korkeusasema kairapisteiden kohdalla vaihtelee välillä +113,4 +114,3 m (N2000). Vaihtoehto C:n korkeusasema kairapisteiden kohdalla vaihtelee välillä +113,7 +114,0 m (N2000). Rakennuspaikka vaihtoehto B on pintavaaittu kartoituksen yhteydessä ETRS-TM35 koordinaatistoon ja N2000/FIN05 korkeusjärjestelmään. Vaihtoehto B:n tontti on rakennuspaikaltaan tasamaatontti ja sillä on loiva kaato pohjoisesta etelään. Kairaukset on päätetty vaihtoehto B:ssä kiveen tai kallioon, tason vaihdellessa välillä +98, ,44m. Reikä 2, jossa kairaussyvyys oli suurin, oli päätetty kovaan maanpinnan tasoon syvyydessä 15,01 m nykyisestä maanpinnasta. Kairaukset on päätetty vaihtoehto C:ssä kiveen tai kallioon, tason vaihdellessa välillä +106, ,77m. Reikä 10, jossa kairaussyvyys oli suurin, oli päätetty kovaan maanpinnan tasoon syvyydessä 7,47 m nykyisestä maanpinnasta. Rakennuspaikka vaihtoehto B:n maalajiarvio perustuu kairarei istä 1 ja 3 syvyydestä 1,0 m ja 2,0 m otettuihin maa-ainesnäytteisiin.

3 Rakennuspaikka vaihtoehto C:n maalajiarvio perustuu kairareiästä 9 syvyydestä 1,0 m ja 2,0 m otettuihin maa-ainesnäytteisiin. Kairaustulosten perusteella voidaan todeta seuraavaa: - perustamissyvyydessä, perustettaessa maanvaraisesti maalaji on molempien rakennuspaikka vaihtoehtojen alueella silttiä ja hiekkaa - yleisesti ottaen molempien rakennuspaikka vaihtoehtojen alueella pinnassa on n. 1 m. kerros silttiä, joka muuttuu hiekaksi - silttikerroksen olomuoto vaihtelee kairapisteiden välillä löyhästä keskitiiviiseen ja erittäin tiiviiseen silttiin - siltin jälkeen alkava hiekkakerros on pääsääntöisesti keskitiivistä/ erittäin tiiviistä - maanvarainen perustaminen on ensisijainen perustustapa VAIHTOEHTO B: - kairapisteet 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 8 kuvaavat rakennuspaikka vaihtoehto B:n pohjaolosuhteita - maanvarainen perustaminen edellyttää massanvaihtoa, esim. routimatonta sora käyttäen, kairapiste 1:n alueella n. tasoon +113,0 m ja kairapiste 4:n alueella n. tasoon +113,2 m ja kairapiste 5:n alueella n. tasoon +112,2 m ja kairapiste 6:n alueella n. tasoon +113,0 m - pohjamaa tulee tiivistää huolellisesti ennen täyttösoran ajamista - massanvaihto alueelle tulee suodatinkangas pohjamaan ja täyttösoran väliin (käyttöluokka N2 tai vahvempi) - täyttösora tulee tiivistää huolellisesti max. 0,5 m kerrosvälein - massanvaihdon laajuus täytyy tarkastaa työn yhteydessä - massanvaihdon tarve vähenee ja taso madaltuu tultaessa kohti tontin kairapisteitä 2,3 ja 8. - massanvaihdon yhteydessä varauduttava pohjaveden pumppaukseen, vaikka havaintoa pohjavedestä ei tehty - kairapisteiden 2,3 ja 8 alueella tulee hiekkainen pohjamaa tiivistää huolellisesti ennen anturoiden murskearinoiden tekoa VAIHTOEHTO C: - kairapisteet 9 ja 10 kuvaavat rakennuspaikka vaihtoehto C:n pohjaolosuhteita - maanvarainen perustaminen edellyttää massanvaihtoa, esim. routimatonta sora käyttäen, kairapiste 9:n alueella n. tasoon +113,0 m ja kairapiste 10:n alueella n. tasoon +112,7 m - pohjamaa tulee tiivistää huolellisesti ennen täyttösoran ajamista - massanvaihto alueelle tulee suodatinkangas pohjamaan ja täyttösoran väliin (käyttöluokka N2 tai vahvempi) - täyttösora tulee tiivistää huolellisesti max. 0,5 m kerrosvälein - massanvaihdon laajuus täytyy tarkastaa työn yhteydessä - massanvaihdon yhteydessä varauduttava pohjaveden pumppaukseen, vaikka havaintoa pohjavedestä ei tehty

4 PERUSTAMINEN VAIHTOEHDOT B JA C Rakenteet tulee suunnitella geotekniseen luokkaan GL1, eli helpot kohteet. Maanvaraisesti perustettaessa, massanvaihto suoritettuna routimatonta soraa käyttäen, pohjamaa huolellisesti tiivistettynä, anturan ollessa 0,6 m leveä ja perustamissyvyyden ollessa vähintään 0,6 m, voidaan sallittuna pohjapaineena (kantokestävyys) talolle käyttää arvoa: σ sall = 150 kn/m 2. Routivuus: maaperä on molempien rakennuspaikka vaihtoehtojen alueella pinnassa olevan siltin osalta erittäin routivaa ja muuten lievästi routivaa, luokituksen ollessa erittäin routiva, routiva tai routimaton. Routasuojauksen mitoitusaika on F50 ja mitoittava pakkasastetuntimäärä Kh. Putkiasennuksia silmälläpitäen routasyvyys on 2,0 m. Radon: maaperä on näytteiden perusteella hiekkaa ja silttiä. Hiekka lukeutuu karkearakeisiin kivennäismaalajeihin, joissa radonkaasu kulkee vapaasti. Navetan maanvarainen pohja tulee varustaa radonputkin ja lisäksi tulee huolehtia alapohjan ja sisätilan välisestä asianmukaisesta tiivistyksestä. Radonkaasua muodostuu myös maarakenteissa käytettävistä kalliomurskeista (esim. salaojasepeli tai vastaava). Kuivatus: rakennuspohjan kuivatuksen suunnittelussa on suositeltavaa noudattaa RIL ohjetta: Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus. Rakennusalan kuivatuksessa tontin luonnollista kaatoa pohjoisesta etelään tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää hyödyksi. Pintavesien kulkeutuminen rakennuspohjan alle tulee kuitenkin estää esim. niskaojalla tai vastaavalla. Koko rakennusalalle on suositeltavaa levittää vähintään 300 mm paksu salaojasepeli- tai salaojasorakerros. Kerros toimii samalla mahdollisen kapillaariveden katkona. Salaojasepelikerroksen ja esiin kaivetun perusmaan väliin tulee asentaa suodatinkangas (käyttöluokka N 2 tai vahvempi). Maa on suhteellisen huonosti vettä läpäisevää, pois lukien kairapisteet 3 ja 8, jossa hiekka alkaa heti pinnasta, näin ollen mahdollistaa geoteknisesti tarkasteltuna hulevesien imeytyksen kairapisteiden 3 ja 8 alueella. Rakennukset on salaojitettava ja suositeltavaa on käyttää ns. tuplasalaojaputkia. Salaojaputkien ympärystäyttö tulee tehdä salaojasepelillä.

5 Putkityöt: kovan maanpinnan tai kallion sijaintia ei ole varmistettu. Painokairadiagrammien perusteella on epätodennäköistä, että putkikaivantoja joudutaan louhimaan. Putkitöiden yhteydessä on varauduttava pohjaveden pumppaukseen. Putkikaivannot tulee luiskata jyrkkyyteen 2:1 tai loivemmiksi kaivusyvyyden ylittäessä 2,0 m Putket voidaan perustaa maanvaraisesti murske-arinan varaan. Vakuudeksi Liitteet Jari Mustonen Dipl.ins. Asemapiirros, jossa kairapisteiden sijainnit (KP1 KP6, KP8 KP10) 9 painokairadiagrammia

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI SISÄLLYS Pientalon perustustavan valintakriteerit 1 Pohjatutkimus ja perustustyypit 2 Maanvarainen laatta -perusmuuri: 2 Kellariperustus: 2 Radonpitoisuudet:

Lisätiedot

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. RM Sako 2/1000

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. RM Sako 2/1000 Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet RM Sako 2/1000 LUE ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA TÄMÄ OHJE KOKONAAN 1110 Saostussäiliöiden asennus Säiliön siirtäminen ja säilytys Säiliöitä saa nostaa nostonarusta vain

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Rakennusten kuivatus PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

Rakennusten kuivatus PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Rakennusten kuivatus PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. 1 2 3 4 5 6 7 9 8 1. Rännikaivo 200 2. Sadevesiputki 110 3. Salaojaputki 110 4. Salaojakaivo 315

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 2 Pihakivien ja -laattojen käyttö 5 Pihakivien ja -laattojen valinta 6 Kiveyksen rakentamisen työvaiheet 7

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

PELTOSALAOJITUKSEN TYÖOHJEET

PELTOSALAOJITUKSEN TYÖOHJEET PELTOSALAOJITUKSEN TYÖOHJEET 11 / 2001 Salaojitustöiden toteuttaminen Yleistä Suunnitelman sisältö Salaojasuunnitelma sisältää työn toteuttamista varten tarvittavat yleistiedot, tarvikeluettelot, kustannusarvion

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Aaro-Matti Pakkanen MAANVARAISTEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi... 3 Pihakivien ja -laattojen käyttö... 4 Pihakivien ja -laattojen valinta... 5 Kiveyksen rakentamisvaiheet...

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

Pientalon puisen rossipohjan tutkimusja korjausopas

Pientalon puisen rossipohjan tutkimusja korjausopas Marko Lehto Pientalon puisen rossipohjan tutkimusja korjausopas Aducate Reports and Books 11/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO LEHTO Pientalon puisen rossipohjan tutkimus- ja korjausopas

Lisätiedot

SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan kaupungin 205 Sievarin kaupunginosan korttelin 13 osaa, korttelin 16 osaa sekä suojaviherja katualuetta

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 1 KÄSITTELYMENETELMIEN KUSTANNUKSET Kiinteistön omistajaa kiinnostaa eri käsittelymenetelmien investointikustannukset ja käyttökustannukset.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET Juha Karppinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot