ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA HILTUNEN SEPPO JA 94 ORVOKKI, JUHOLANRAITTI HALKIA 38 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA LEHTINIEMI ANTTI, ISO-NIKULANTIE 321 HALKIA 39 PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU LATOSTENMAA RONI, PITKÄNMÄENTIE HALKIA 40 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA HAAPAKOSKI TOMI, JYRKÄNTIE KIRVESKOSKI 41 ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, ASUINRAKENNUS, AUTOTALLI JA SAUNA, WITICK PETER, SALOJÄRVENTIE 18, TIILÄÄ 42 ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, KONESUOJA, HEIKKILÄ ANTTI, RIITANIITYNTIE 336, ONKIMAA 43 PORNAINEN, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, ASUINRAKENNUS, SALLINEN HEIDI JA MIKA, ISO-PENTTILÄNKUJA RAKENNUSVALVONNAN TAKSOJEN MUUTOS, LUVAN VOIMASSAOLOAJAN JÄLKEEN TEHTYJEN VIRANOMAISKATSELMUKSIEN VELOITUS 45 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ SAUNARANTA , AAPELI JA EMMA SAASTAMOISEN PERIKUNTA / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMA ASIA 46 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ KIVELÄ , MIEKKA / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMA ASIA 47 MAA-AINESLUVAN LUVANHALTIJAN MUUTOS, ASKOLAN KUNNAN JUORNAANKYLÄ MÄKELÄ RN:O 18:25 48 MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30 49 SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET 122

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ollila Antti 18:00-18:55 puheenjohtaja Korhonen Ene 18:00-18:55 jäsen Silta Sari 18:00-18:55 jäsen Nyqvist Tero 18:00-18:55 jäsen Nieminen Elmeri 18:00-18:55 jäsen Perttola Niina 18:00-18:55 jäsen Heikki Viljanen 18:00-18:55 varajäsen Virpi Vilkin varajäsen Kurki Sanna 18:00-18:55 khall edustaja/askola Ruskeepää Jukka 18:00-18:55 khall edustaja/pornainen Sjölund Henrik 18:00-18:55 khall edustaja/myrskylä POISSA Ruskeepää Mika puheenjohtaja Vilkki Virpi jäsen Ravi Tomi jäsen Pirhonen Matti jäsen MUU Ikonen Antti 18:00-18:55 esittelijä Maasilta Tommi 18:00-18:55 esittelijä Isokallio Minna 18:00-18:55 asiantuntija Ahola Taina 18:00-18:55 pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Perttola ja Heikki Viljanen tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina Pöytäkirjan allekirjoitus Antti Ollila Taina Ahola ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 23. päivänä kesäkuuta Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Niina Perttola Heikki Viljanen Pöytäkirja on ollut

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ yleisesti nähtävänä Askolan kunnantalolla Myrskylän kunnantalolla Pornaisten kunnantalolla Pukkilan kunnantalolla

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA HILTUNEN SEPPO JA ORVOKKI, JUHOLANRAITTI HALKIA RYSY 37 Valmistelija: Vt. toimialajohtaja Antti Ikonen HAKEMUS Hakija Seppo ja Orvokki Hiltunen Juholanraitti Halkia Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Kupsenkylä, tila "Ruskeehaka II" kiinteistötunnus , tilan pinta-ala ha. Rakennustoimenpide Hakemuksen mukaan rakennustoimenpiteenä on asuinrakennus 200 k-m2, talous/tarvikerakennus 80 k-m2 ja autosuoja 60 k-m2 (kerrosala yhteensä 340 k-m2, asuntojen lkm 1, kerrosluku 1 1/2). Naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu, ei huomauttamista. MAANKÄYTTÖ- JA KAAVATILANNE Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut lainvoiman , Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Osayleiskaavaan liittyvän mitoituksen pohjalta tilalla on yhden uuden rakennuspaikan muodostamismahdollisuus. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suurmittelutarvealuetta. Rakennuspaikat on tarkoituksenmukaista sijoittaa nykyisten teiden varsille jo olemassa olevien rakennuspaikkojen yhteyteen. Rakennuspaikka rajautuu rakennusryhmään ja Juholantiehen. Rakennuspaikalle on hankittu vesiosuuskunnan liittymät. Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka on kaavan tavoitteiden mukainen: se täyttää rakennuspaikan vähimmäiskoon eli vähintään m2. Myönteinen lupapäätös käyttää tilalta osayleiskaavan mukaisen ainoan rakennuspaikan. Perustelut Rakentaminen hakemuksen mukaiselle tilalle noudattaa oikeusvaikutteistä Pohjoisten kylien osayleiskaavaa. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön eikä rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Sovelletut oikeusohjeet MRL16 jal37 Kunnanhallituksen lausunto Kunnanhallitus puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää hakijan hakemuksellaan esittämien perustelujen mukaisesti, että uudisrakennukset liitetään vesihuoltoverkostoon. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan yllä mainituin ehdoin. Perustelut Aluearkkitehdin ja kunnanhallituksen puoltava lausunto. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennushankkeelle rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupa. Tiedoksi: Hakija Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Pornaisten kunnanhallitus Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, p tai

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA LEHTINIEMI ANTTI, ISO-NIKULANTIE 321 HALKIA RYSY 38 Valmistelija: Vt. toimialajohtaja Antti Ikonen HAKEMUS Hakija Antti Lehtiniemi Iso-Nikulantie Halkia Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Halkia, Iso-Nikulantie, kiinteistö Kotiranta kiinteistötunnus , kiinteistön/rakennuspaikan suuruus on m 2. Rakennustoimenpide Tuotantotilan laajentaminen varastotilalla (178 k-m 2 ) nykyiseen tilaan kiinteästi liittäen; nykyisen tuotantotilan laajuus on 293 k-m 2. Rakentamisrajoitus Rakentaminen vastoin kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä rakentamisen määrä rakennuspaikalla: MRL 14, 171. Naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu, ei huomauttamista. MAANKÄYTTÖ- JA KAAVATILANNE Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut lainvoiman Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijoittuu kyläalueelle (AT) ja sillä on rakennuspaikan merkintä. Kaavamääräyksen mukaan kyläalueelle saa sijoittaa sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle. Nykyisen tuotantotilan laajuus on 293 k-m 2 ja laajennuksen laajuus 178 k-m 2 ; rakentamisen määrä ylittää lopputilanteessa 61 m 2 rakennusjärjestyksessä määritellystä oikeudesta (10 % rakennuspaikan pinta-alasta). Rakentaminen on asuinrakentamisesta poikkeavaa toimintaa, jolloin rakennusoikeuden ylitykseen on selkeämmät perusteet. Poikkeamiseen voidaan suhtautua myönteisesti. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle j ärjestämiselle eikä haitallista yhdyskuntakehitystä. Laajennus tukee olemassa olevaa yritystoimintaa eikä rajanaapureilla ole huomautettavaa hankkeesta.

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Sovelletut oikeusohjeet MRL 14, 171 ja 172 Kunnanhallituksen lausunto Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti poikkeamiseen rakennusjärjestyksestä. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan. Perustelut Aluearkkitehdin ja kunnanhallituksen puoltava lausunto. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennushankkeelle rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupa. Tiedoksi: Hakija Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Pornaisten kunnanhallitus Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, p tai

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU LATOSTENMAA RONI, PITKÄNMÄENTIE HALKIA RYSY 39 Valmistelija: Vt. toimialajohtaja Antti Ikonen HAKEMUS Hakija Roni Latostenmaa Metsäkuja 5 B Hyvinkää Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Halkia, määräala tilasta Poteri kiinteistötunnus , määräalan pinta-ala n m 2 (koko tilan pinta-ala 118,19 ha). Rakennustoimenpide Asuinrakennus (kerrosala 113 k-m 2, asuntojen lkm 1, kerrosluku 1 ). Rakentamisrajoitus Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja 137. MAANKÄYTTÖ- JA KAAVATILANNE Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut lainvoiman Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijoittuu kyläalueelle (AT). Osayleiskaavaan liittyvän mitoituksen pohjalta tilalla on kahden (2) uuden rakennuspaikan muodostamismahdollisuus. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Rakennuspaikat on tarkoituksenmukaista sijoittaa nykyisten teiden varsille ja olemassa olevien rakennuspaikkojen yhteyteen. Esitetty rakennuspaikka lohkotaan em. tavoitteita noudattaen. Hakemuksen mukaan rakennuspaikan vesihuolto hoidetaan vesiosuuskunnan kautta; määräala sijoittuu valtuuston hyväksymän ( ) toiminta-aluerajauksen sisäpuolelle. Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka on kaavan tavoitteiden mukainen: se täyttää rakennuspaikalta edellytetyn vähimmäiskoon. Myönteinen lupapäätös tulee käyttämään tilalta yhden osayleiskaavan mukaisen rakennuspaikan. Hakemuksen liitteenä on viitteellinen asemapiirros; rakennuslupahakemuksen asemapiirrokseen tulee esittää paremmin tutkittu rakennuksen sisätiloista avautuvien näkymien, ilmansuuntien ja pihatoimintojen yhteensovittaminen.

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Perustelut Rakentaminen hakemuksen mukaiselle tilalle noudattaa oikeusvaikutteista Pohjoisten kylien osayleiskaavaa. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön eikä rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 ja 137 Kunnanhallituksen lausunto Kunnanhallitus puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä ehdolla, että uudisrakennus liitetään vesiosuuskunnan verkostoon. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun yllä mainituin ehdoin. Perustelut Aluearkkitehdin ja kunnanhallituksen puoltava lausunto. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennushankkeelle rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupa. Tiedoksi: Hakija Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Pornaisten kunnanhallitus Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, p tai

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA HAAPAKOSKI TOMI, JYRKÄNTIE KIRVESKOSKI RYSY 40 Valmistelija: HAKEMUS Hakija Tomi Haapakoski Jyrkäntie Pornainen Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Kirveskoski; asemakaava-alue: kortteli 7/tontti 6 kiinteistötunnus ; kiinteistön/rakennuspaikan suuruus on 987 m 2. Rakennustoimenpide Määräalan lohkominen. Rakentamisrajoitus Määräalan lohkominen vastoin kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä muodostettavan rakennuspaikan koko on asemakaava-alueella alle m 2 : MRL 14, 171. Naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu, ei huomauttamista. MAANKÄYTTÖ- JA KAAVATILANNE Aluearkkitehdin lausunto Alueen asemakaava on vahvistettu vuonna Haettu määräalan lohkominen sijoittuu Puistopolun varteen asuinpientalojen korttelissa 7 tontille 6. Ohjeellisen tontin/kiinteistön pinta-ala on 987 m 2 ja rakentamistehokkuus on 0.20; kiinteistöllä on pieni, vanha talousrakennus (43 m 2 ) sekä isohko autotalli/varastorakennus, joka suuntautuu (ovet) pohjoispuolella olevalle kiinteistölle. Tontti rajautuu pohjoisreunaltaan saman maanomistajan kahdesta erillisestä kiinteistöstä muodostuvaan rakennuspaikkaan ( ja ). Maanomistajalla on tavoitteena liittää autotalli/varastorakennus maa-alueineen pohjoispuoliseen kiinteistöön ja myydä jäljelle jäävä alue erillisenä rakennuspaikkana; tällöin jäljelle jäävä rakennuspaikka olisi suuruudeltaan noin 800 m 2. Muodostettavalle määräalalle on oma katuyhteytensä Puistopolun kautta. Hakemuksen liitteenä on alustava suunnitelma määräalan lohkomisesta. Poikkeamiseen voidaan suhtautua myönteisesti. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä haitallista yhdyskuntakehitystä. Muodostettava

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta määräala on rakentamiskelpoinen ja rakennusoikeus määräytyy pinta-alan mukaan. Sovelletut oikeusohjeet MRL 14, 171 ja 172 Kunnanhallituksen lausunto Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti poikkeamiseen. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan. Perustelut Aluearkkitehdin ja kunnanhallituksen puoltava lausunto. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Poikkamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tiedoksi: Hakija Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Pornaisten kunnanhallitus Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, p tai

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, ASUINRAKENNUS, AUTOTALLI JA SAUNA, WITICK PETER, SALOJÄRVENTIE 18, TIILÄÄ RYSY 41 Valmistelija: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen Peter Witick hakee rakennuslupia asuinrakennukselle, autotallille ja saunalle (rakennusluvat , ja ) sekä lupaa rakentamisen aloittamiseen ennen lupien lainvoimaisuutta. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevat rakennusluvat ( , ja ) ja luvan rakentamisen aloittamiseen euron vakuutta vastaan. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja Antti Ollila ilmoitti, että hän on tässä asiassa intressijäävi, joten puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi Elmeri Nieminen. Jakelu: luvan hakija Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, KONESUOJA, HEIKKILÄ ANTTI, RIITANIITYNTIE 336, ONKIMAA RYSY 42 Valmistelija: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen Antti Heikkilä hakee rakennuslupaa konesuojalle (rakennuslupa ) osoitteeseen Riitaniityntie 336. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan rakennusluvan ( ). PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Jakelu: luvan hakija Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PORNAINEN, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, ASUINRAKENNUS, SALLINEN HEIDI JA MIKA, ISO-PENTTILÄNKUJA 42 RYSY 43 Valmistelija: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen Heidi ja Mika Sallinen hakevat rakennuslupaa asuinrakennukselle (rakennuslupa ) osoitteeseen Iso-Penttilänkuja. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan rakennusluvan ( ). PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Jakelu: luvan hakija Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUSVALVONNAN TAKSOJEN MUUTOS, LUVAN VOIMASSAOLOAJAN JÄLKEEN TEHTYJEN VIRANOMAISKATSELMUKSIEN VELOITUS RYSY 44 Valmistelija: Vt. toimialajohtaja Antti Ikonen Rakennus- ja toimenpidelupien voimassaoloajan jälkeen suoritettavat viranomaiskatselmukset aiheuttavat vuosittain merkittävästi ylimääräistä työtä. Ongelmaksi muodostuvat usein pitämättömät loppukatselmukset. Jotta voisimme kattaa ylimääräisestä työstä aiheutuvat kulut edes osin, tulemme perimään asiakkailta 250 euron suuruisen summan luvan voimassasoloajan jälkeen tehdyistä viranomaiskatselmuksista. Veloitettava summa peritään jokaisesta katselmuksesta erikseen. PÄÄTÖSESITYS: Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy viranomaistehtävien taksoihin yllä mainitun lisäyksen. Muutokset astuvat voimaan alkaen. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Tiedoksi: yhteistyökunnat

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ SAUNARANTA , AAPELI JA EMMA SAASTAMOISEN PERIKUNTA / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMA ASIA RYSY 8 Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunta / Jaakko Rinne on hakenut vapautusta liittymisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon kiinteistölle Sauna ranta Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt Etelä-Por naisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen ja toiminta-alueen laajen nuksen Hakemuksen mukaan kiinteistö on vapaa-ajan käytössä. Käyttäjiä on yksi. Kiinteistöllä on porakaivo, jonka vesi tutkimustodistuksen mukaan täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Kiinteistöllä on viemäri, vesikäymälä sekä suihku. Kiinteistön jätevedet johdetaan noin 3 m 3 umpisäiliöön. Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Lainsäädännöllinen tausta Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja alueelliselle ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lausunnot ja tarkastukset Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta (Porvoon terveydensuojelujaosto) ja kuultu Uudenmaan ELY-keskusta ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntaa. Kiinteistön omistajaa on kuultu saaduista lausunnoista. Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio on tehnyt tarkastuksen kiinteistöllä Tällöin on arvioitu kiinteistön mahdollisesti aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit, mikäli vapautus myönnetään. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa (saapunut ) todetaan seuraavaa: Kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vedenkäyttö on hyvin vähäistä. Terveydensuojelu ei näe estettä vapautukselle liittymisestä vesijohtoon tai viemäriin, mikäli se ei vaaranna vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatua ja turvallisuutta toiminta-alueen muilla kiinteistöillä. Liittymien määrän tulee olla oikea suhteessa verkoston suunnittelun pohjana käytettyyn niin, että veden virtaama ja vaihtuvuus verkostossa on riittävä. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta on antamassaan lausunnossa todennut, että vapautusta ei tule myöntää. Uudenmaan ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa asiasta. Jaakko Rinne on soittanut ja todennut vielä, että kiinteistö on vanhemman henkilön vapaa-ajan käytössä, ja että viime kesänä siellä ei ole käyty kertaakaan. Esityslistan liitteenä on kartta kiinteistön sijainnista. Muut asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa. PÄÄTÖSEHDOTUS (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää kiinteistöille Saunaranta , Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunta, vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä saakka tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Jos kiinteistön varustelutasoa parannetaan tai sen käyttöaste kasvaa, tulee kiinteistön liittyä vesi- ja viemäriverkkoon. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle.

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset määräaikaiselle vapauttamiselle ovat olemassa. Kiinteistön käyttö on vähäistä, joten liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Määräaikaisen vapautuksen ei voida myöskään katsoa vaarantavan vesiosuuskunnan taloutta, koska kiinteistön kuluttama vesimäärä olisi pieni. Samasta syystä ei vapautuksen voida katsoa aiheuttavan putkien vajaakäytöstä aiheutuvaa hajuongelmaa. Nykyisen jätevesien käsittelyn ei myöskään katsota aiheuttavan merkittävää terveys- tai ympäristöhaittaa. PÄÄTÖS: Sari Silta esitti ja Elmeri Nieminen ja Virpi Vilkki kannattivat, että kiinteistölle Saunaranta , Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunta, myönnetään vapautus vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä toistaiseksi tai kun nes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Jos kiinteistön varustelutasoa parannetaan tai sen käyttöaste kasvaa, tulee kiinteistön liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Perusteluiksi todetaan, että vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset vapauttamiselle ovat olemassa. Kiinteistön käyttö on vähäistä, joten liittäminen verkostoon muodostuisi omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen vähäinen tarve. Vapautuksen ei voida myöskään katsoa vaarantavan vesiosuuskunnan taloutta, koska kiinteistön kuluttama vesimäärä olisi pieni. Samasta syystä ei vapautuksen voida katsoa aiheuttavan putkien vajaakäytöstä aiheutuvaa hajuongelmaa.kiinteistön ei myöskään ole kos kaan liit ty nyt vesiosuukuntaan. Nykyisen jätevesien käsittelyn ei myöskään katsota aiheuttavan merkittävää terveys- ja ympäristöhaittaa. Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi valittiin kädennostoäänestys. Esittelijän esitystä kannatti Antti Ollila ja Matti Pirhonen. Sari Sillan esitystä kannatti Sari Silta, Elmeri Nieminen, Virpi Vilkki, Niina Perttola, Ene Korhonen, Tero Nyqvist, Tomi Ravi ja Mika Ruskeepää. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi, että Sari Sillan esitys hyväksyttiin äänin 8-2. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh ,

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Toimeenpano: Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunta / Jaakko Rinne, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto, ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat RYSY 45 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta valitti lautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään mm. seuraavasti: Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunnan omistama kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Hakemuksessa on esitetty, että kyseinen rantakiinteistö on ollut yhden henkilön vapaa-ajan käytössä. Kiinteistöllä on vedenottoa varten porakaivo, josta saatava talousvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset ja vettä on vapautushakemuksen mukaan ollut riittävästi. Kiinteistöllä on viemäröinti, vesikäymälä ja suihku. Jätevedet johdetaan 3 m3:n umpisäiliöön, joka on rakennettu Liittämiskustannusten kokonaiskustannuksista ei ole hakijan taholta esitetty mitään euromääräistä arviota. Rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunnossaan esittänyt yleisiä arvioita kustannuksista. Vapautushakemusta on perusteltu taloudellisilla syillä sekä palveluiden vähäisellä tarpeella. Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä toistaiseksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Päätöksen mukaan vapautuspäätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Valituksessa on vedottu siihen, että kiinteistön omistukseen perustuvat vapautuspäätökset ovat vaikeasti valvottavia ja vastoin toiminta-alueen hyväksymistä ja vapauttaminen vaarantaa vesihuollon taloudellista hoitamista vesiosuuskunnan alueella. Hallinto-oikeus toteaa, että vesihuoltolain 11 :n 2 momentissa tarkoitettua vapautusta haettaessa on ensisijaisesti tutkittava, onko liittäminen verkostoon kiinteistön omistajalle tai haltijalle lainkohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta. Vain siinä tapauksessa, että liittämistä on pidettävä kohtuuttomana, on harkittava muiden säädettyjen edellytysten täyttymistä. Vapautus liittämisestä myönnetään kuitenkin vain kaikkien edellytysten täyttyessä kiinteistön kohdalla. Kiinteistöllä käytettävissä olevasta vesikaivosta kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmästä huolimatta vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuus on pääsääntö, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vesihuoltolaissa ei ole määritelty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevaa kiinteistön liittämisvelvollisuutta eri tavalla sillä perusteella,

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta onko kiinteistö jo liitetty vesiosuuskuntaan. Tällä seikalla ei ole merkitystä liittämisvelvollisuudesta vapauttamista arvioitaessa, vaan asia ratkaistaan vesihuoltolain 11 :n 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan. Sen ja liittämisvelvollisuutta koskevan vesihuoltolain 10 :n säännöksen soveltaminen ei ole ilmeisen ristiriidassa perustuslain kanssa. Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisinä syinä lähinnä liittymän rakentamiskustannuksiin ja muodostuvan jäteveden vähäiseen määrään tai muuhun näihin verrattavaan objektiivisesti havaittavissa olevaan seikkaan liittyvät syyt. Lainkohdassa tarkoitetun kohtuuttomuuden arviointia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan tai haltijan henkilöön liittyviin subjektiivisiin syihin. Hallinto-oikeus katsoo edellä mainituista päätöksestä ilmenevän kannan huomioon ottaen, että perikunnan hakemuksessa esitetyistä syistä ei rakennus- ja ympäristölautakunta ole voinut suostua Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunnan hakemukseen ja myöntää kiinteistölle vapautusta liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi päätöksestään ilmenevällä tavalla. Lautakunnan päätös on näin ollen kumottava. Esityslistan liitteenä on Helsingin hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan, sekä kartta kiinteistön sijainnista. PÄÄTÖSESITYS: (ympäristönsuojelusihteeri) Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää että se myöntää kiinteistölle Saunaranta , Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunta, määräaikaisen vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä saakka tai kunnes kiinteistön omistussuhteet muuttuvat. Perustelut: Kiinteistölle on vuonna 1983 asennettu 3 m3 umpisäiliö. Vuoden 2018 loppuun kestävää määräaikaista vapautusta voidaan pitää kohtuullisena, kun huomioidaan umpisäiliön investointikustannukset sekä kiinteistön vähäinen käyttö. Vapauttamisen ei katsota myöskään vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kun huomioidaan ko. tyyppisten tapausten rajattu määrä ja vapautuksen määräaikaisuus. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien käsittely ei esitetyn kaltaisena katsota aiheuttavan terveys- tai ympäristöhaittaa. Ympäristönsuojelusihteeri on varannut Jaakko Rinteelle/Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunta puhelimitse mahdollisuuden antaa vastineen asiassa.

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS: Sari Silta esitti Tero Nyqvistin kannattamana, että kiinteistölle Saunaranta , Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunta, myönnetään vapautus vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä toistaiseksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Koska oli tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi valittiin huutoäänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat Sari Sillan esitystä, äänestävät ei. Jaa äänestivät Antti Ollila, Ene Korhonen, Elmeri Nieminen, Niina Perttola ja Heikki Viljanen. Ei äänestivät Sari Silta ja Tero Nyqvist. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi, että esittelijän esitys hyväksyttiin äänin 5-2. Sari Silta jätti asiasta eriävän mielipiteen. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Aapeli ja Emma Saastamoisen perikunta / Jaakko Rinne, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto, ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta E TELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ KIVELÄ , MIEKKA / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMA ASIA RYSY 148 Niilo ja Ann-Mari Miekka ovat hakeneet vapautusta liittymisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon kiinteistölle Kivelä toistaiseksi. Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen ja toiminta-alueen laajennuksen Kiinteistö on vakituinen asunto, asukkaita on yksi. Kiinteistön talousvesi otetaan omasta porakaivosta. Veden laadusta on toimitettu tutkimustulos. Tutkimus on tehty vuonna 2007, jolloin se on tutkittujen ominaisuuksien osalta täyttänyt yksittäiselle kotitalouden talousvedelle asetetut laatuvaatimukset mutta ei laatusuositusta mangaanin osalta. Kiinteistöllä on vesikäymälä ja suihku sekä pesukone. Vesikäymälävedet johdetaan 5 m 3 umpisäiliöön ja harmaat jätevedet neljän saostuskaivon kautta maasuodattamoon. Jätevesijärjestelmä on uusittu noin -90 luvun puolivälissä. Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Lainsäädännöllinen tausta Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja alueelliselle ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta ) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lausunnot ja tarkastukset Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta (Porvoon terveydensuojelujaosto) ja kuultu Uudenmaan ELY-keskusta ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntaa. Kiinteistön omistajaa on kuultu saaduista lausunnoista. Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio on tehnyt kiinteistöllä tarkastuksen Tarkastuksella oli paikalla Ann-Mari Miekka. Tällöin on ar vioi tu kiin teis tön mah dol li sesti ai heut ta mat ympäristö- ja terveysriskit, mi käli va pau tus myönne tään. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa (saapunut ) todetaan seuraavaa: Mikäli yksittäisiä vapautuksia vesi- ja viemäriverkkoon liittymiseen myönnetään, ei se saa vaarantaa vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatua. Liittymien määrän tulee olla oikea suhteessa verkoston suunnittelun pohjana käytettyyn. Veden virtaaman ja vaihtuvuuden verkostossa on oltava riittävä. Veden tulee pysyä tarkoitukseensa sopivana verkoston kaikissa osissa ja käyttöolosuhteissa. Lisäksi tulee huolehtia, että toiminta-alueella olevien kiinteistöjen talousveden saanti ja turvallisuus, sekä jätevesien asianmukainen käsittely on turvattu tilanteissa, joissa kiinteistöjen käyttö sekä asukkaiden lukumäärä muuttuu. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta on lausunnossaan todennut, että kyseessä on vakituinen asunto, ja vapautusta ei tule myöntää. Uudenmaan ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa asiasta. Esityslistan liitteenä on kartta kiinteistön sijainnista. Muut asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa. PÄÄTÖSEHDOTUS (ympäristönsuojelusihteeri):

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää kiinteistölle Kivelä , Niilo ja Ann-Mari Miekka, määräaikaisen vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä saakka tai kunnes kiinteis tön omistussuhteet vaihtuvat. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset määräaikaiselle vapauttamiselle ovat olemassa. Kiinteistön liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon aiheuttaisi normaalista poikkeavat kaivuu- ja louhintakustannukset, joten liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi aikaisemmin, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen tar ve se kä jä tevesijärjestelmän kunto. Määräaikaisen vapautuksen ei voida myöskään katsoa vaarantavan vesiosuuskunnan taloutta, koska kiinteistön kuluttama vesimäärä olisi pieni. Samasta syystä ei vapautuksen voida katsoa aiheutta van putkien vajaakäytöstä aiheutuvaa hajuongelmaa. Nykyiset jätevesien käsittelyn ei myöskään katsota aiheuttavan merkittävää terveys- tai ympäristöhaittaa. PÄÄTÖS: Sari Silta esitti, että lautakunta päättää myöntää kiinteistölle Kivelä , Niilo ja Ann-Mari Miekka, vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä toistaiseksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Jukka Ruskeepää esitti, että asia jätetään pöydälle. Sari Silta kannatti Jukka Ruskeapään esitystä. Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi valittiin kädennostoäänestys. Esittelijän esitystä kannatti Antti Mantere, Armi Penttilä, Sanna Kurki sekä Eino Saarikko. Jukka Ruskeepään esitystä kannatti Sari Silta, Erkki Salento, Ene Korhonen, Jari Rantanen ja Ari Lindfors. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi, että Ruskeepään esitys hyväksyttiin äänin 6-5. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Ann-Mari Miekka, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto, ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta RYSY 9 PÄÄTÖSEHDOTUS (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää kiinteistölle Kivelä , Niilo ja Ann-Mari Miekka, määräaikai sen vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä saakka tai kunnes kiinteis tön omistussuhteet vaihtuvat. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset määräaikaiselle vapauttamiselle ovat olemassa. Kiinteistön liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon aiheuttaisi normaalista poikkeavat kaivuu- ja louhintakustannukset, joten liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi aikaisemmin, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen palveluiden tarve sekä jätevesijärjestelmän kunto. Mää rä ai kai sen va pau tuk sen ei voi da myös kään kat soa vaa ran ta van ve si osuus kun nan ta loutta, koska kiin teis tön kulut tama vesi määrä olisi pieni. Sa masta syystä ei vapau tuksen voi da katsoa ai heut tavan putkien va jaakäy töstä aiheu tuvaa ha juon gelmaa. Nykyisen jätevesien käsittelyn ei myöskään katsota aiheuttavan merkittävää terveys- tai ympäristöhaittaa. PÄÄTÖS: Sari Silta esitti, että kiinteistölle Kivelä , Niilo ja Ann-Mari Miekka, myönnetään vapautus vesi- ja viemäriverkkoon liit ty mi sestä toistaiseksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Jos kiinteistön varustelutasoa parannetaan tai sen käyttöaste kasvaa, tulee kiinteistön liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Perusteluiksi todetaan, että vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset vapauttamiselle ovat olemassa. Kiinteistön liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon aiheuttaisi normaalista poikkeavat kaivuu- ja louhintakustannukset, joten liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen palveluiden tarve sekä jätevesijärjestelmän kunto. Vapautuksen ei katsota vaarantavan vesiosuuskunnan taloutta, koska yhden asukkaan kiinteistön kuluttama vesimäärä olisi pieni. Samasta syystä ei vapautuksen voida katsoa aiheuttavan putkien vajaakäytöstä aiheutuvaa hajuongelmaa. Nykyisen jätevesien käsittelyn ei myöskään katsota aiheuttavan merkittävää terveys- tai ympäristöhaittaa.

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Elmeri Nieminen kannatti esitystä. Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi valittiin kädennostoäänestys. Sari Sillan esitystä kannattivat Sari Silta, Elmeri Nieminen, Virpi Vilkki, Niina Perttola, Ene Korhonen, Tero Nyqvist, Tomi Ravi ja Mika Ruskeepää. Antti Ollila ja Matti Pirhonen äänestivät tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi, että Sari Sillan esitys hyväksyttiin äänin 8-0, kaksi tyhjää. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Ann-Mari Miekka, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto, ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat RYSY 46 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta valitti lautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään mm. seuraavasti: Niilo ja Ann-Mari Miekan omistama kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä ja sillä asuu yksi henkilö. Kiinteistöllä on vedenottoa varten porakaivo, josta saatava talousvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset mangaanin suosituspitoisuutta lukuun ottamatta ja vettä on vapautushakemuksen mukaan ollut riittävästi. Kiinteistöllä on viemäröinti, vesikäymälä ja suihku. Vesikäymälävedet johdetaan 5 m3:n umpisäiliöön ja muut jätevedet neljän saostuskaivon kautta suodatuskenttään. Saatujen tietojen mukaan jätevesijärjestelmä on uusittu 1990-luvun puolivälissä. Liittämiskustannusten on arvioitu kiinteistön kallioisuuden vuoksi, mutta kokonaiskustannuksista ei ole hakijan taholta esitetty mitään euromääräistä arviota. Rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunnossaan esittänyt yleisiä arvioita kustannuksista. Vapautushakemusta on perusteltu taloudellisilla syillä sekä palveluiden vähäisellä tarpeella. Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä toistaiseksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Päätöksen mukaan vapautuspäätös tulee liittää

28 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Valituksessa on vedottu siihen, että kiinteistön omistukseen perustuvat vapautuspäätökset ovat vaikeasti valvottavia ja vastoin toiminta-alueen hyväksymistä ja vapauttaminen vaarantaa vesihuollon taloudellista hoitamista vesiosuuskunnan alueella. Hallinto-oikeus toteaa, että vesihuoltolain 11 :n 2 momentissa tarkoitettua vapautusta haettaessa on ensisijaisesti tutkittava, onko liittäminen verkostoon kiinteistön omistajalle tai haltijalle lainkohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta. Vain siinä tapauksessa, että liittämistä on pidettävä kohtuuttomana, on harkittava muiden säädettyjen edellytysten täyttymistä. Vapautus liittämisestä myönnetään kuitenkin vain kaikkien edellytysten täyttyessä kiinteistön kohdalla. Kiinteistöllä käytettävissä olevasta vesikaivosta kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmästä huolimatta vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuus on pääsääntö, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vesihuoltolaissa ei ole määritelty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevaa kiinteistön liittämisvelvollisuutta eri tavalla sillä perusteella, onko kiinteistö jo liitetty vesiosuuskuntaan. Tällä seikalla ei ole merkitystä liittämisvelvollisuudesta vapauttamista arvioitaessa, vaan asia ratkaistaan vesihuoltolain 11 :n 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan. Sen ja liittämisvelvollisuutta koskevan vesihuoltolain 10 :n säännöksen soveltaminen ei ole ilmeisen ristiriidassa perustuslain kanssa. Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisinä syinä lähinnä liittymän rakentamiskustannuksiin ja muodostuvan jäteveden vähäiseen määrään tai muuhun näihin verrattavaan objektiivisesti havaittavissa olevaan seikkaan liittyvät syyt. Lainkohdassa tarkoitetun kohtuuttomuuden arviointia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan tai haltijan henkilöön liittyviin subjektiivisiin syihin. Hallinto-oikeus katsoo edellä mainituista päätöksestä ilmenevän kannan huomioon ottaen, että perikunnan hakemuksessa esitetyistä syistä ei rakennus- ja ympäristölautakunta ole voinut suostua Niilo ja Ann-Mari Miekan hakemukseen ja myöntää kiinteistölle vapautusta liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi päätöksestään ilmenevällä tavalla. Lautakunnan päätös on näin ollen kumottava. Ympäristönsuojelusihteeri on varannut Ann-Mari Miekalle puhelimitse mahdollisuuden antaa vastineen asiasta.

29 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslistan liitteenä on Helsingin hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan, sekä kartta kiinteistön sijainnista. PÄÄTÖSESITYS: (ympäristönsuojelusihteeri) Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää että se myöntää kiinteistölle Kivelä I ( ), Niilo ja Ann-Mari Miekka, määräaikaisen vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä saakka. Jos jätevesijärjestelmää muutetaan tai se ei vastaa sitä, mitä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä voimassa olevassa ympäristönsuojelulaissa säädetään, tulee kiinteistön liittyä vesi- ja viemäriverkkoon. Perustelut: Kiinteistölle on 1990-luvun puolivälissä asennettu 5 m3 umpisäiliö vessavesille ja neljä saostuskaivoa sekä maasuodatuskenttä muille jätevesille. Vuoden 2018 loppuun kestävää määräaikaista vapautusta voidaan pitää kohtuullisena, kun huomioidaan jätevesijärjestelmän investointikustannukset sekä kiinteistön vähäinen käyttö. Vapauttamisen ei katsota myöskään vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kun huomioidaan ko. tyyppisten tapausten rajattu määrä ja vapautuksen määräaikaisuus. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien käsittelyn ei esitetyn kaltaisena katsota aiheuttavan terveys- tai ympäristöhaittaa. PÄÄTÖS: Käydyn keskustelun perusteella esittelijä teki muutetun päätösesityksen asian jättämiseksi pöydälle lisäselvityksien saamista varten. Lautakunta hyväksyi muutetun esityksen. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Ann-Mari Miekka, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto, ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat

30 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN LUVANHALTIJAN MUUTOS, ASKOLAN KUNNAN JUORNAANKYLÄ MÄKELÄ RN:O 18:25 RYSY 47 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Morenia Oy (allekirjoitus Janne Karhu) ja MH-Kivi Oy (Jyrki Kaskinen) ovat lähettäneet anomuksen siirtää Morenia Oy:lle myönnetty maa-aineslupa Morenia Oy (y-tunnus ) nimiin. Morenia Oy on allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt osan liiketoiminnastaan Andement Group Oy:lle ja T. Maijala Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Oikeus toiminimeen Morenia on siirtynyt kaupassa ostajalle. Sittemmin perustetun yhtiön toiminimeksi on tullut Morenia Oy, y-tunnus Maa-aineslupien haltija Morenia Oy:n nykyinen toiminimi on MH-Kivi Oy. Se maa-ainesten ottotoiminta, jota jäljempänä mainitut maa-ainesluvat koskevat, sisältyy kaupan kohteeseen ja kaupan yhteydessä on myös sovittu ko. lupien siirtämisestä ostajalle. Mäkelä, RYSY Edellä lausuttuun ja maa-aineslain 13 a :ssä säädettyyn viitaten MH-Kivi Oy ja Morenia Oy pyytävät, että ko. maa-aineslupien luvanhaltijaksi hyväksytään Morenia Oy, y-tunnus Edelleen pyydetään, että samassa yhteydessä määrätään uusi luvanhaltija asettamaan vakuus, jotta alun perin asetettu vakuus voitaisiin vapauttaa. Maa-aineslain 13 a :n mukaan luvan aikaisempi haltija vastaa kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista vakuuden. PÄÄTÖSESITYS (ympäristönsuojelusihteeri): Rakennus ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Morenia Oy:lle myönnetyn maa-ainesten ottoluvan RYSY siirtämisen Morenia Oy:lle (y-tunnus ). Samalla lautakunta vapauttaa aikaisemman luvan haltijan maa-ainesluvan mukaisista velvoitteista. Uusi luvan haltija voi aloittaa lupaehtojen mukaisen maa-ainesten oton sen jälkeen, kun yhtiö (Morenia Oy, y-tunnus ) toimittaa maa-ainesluvassa edellytetyn pankkitakauksen lupaviranomaiselle. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Toimeenpano: MH-Kivi Oy:lle, PL 81, Oulu, Morenia Oy, Automaatiotie 1, Oulunsalo, Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 55. Otsikko Sivu 25 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU MIKKELI

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 55. Otsikko Sivu 25 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU MIKKELI ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 55 Rakennus- ja ympäristölautakunta 22.05.2014 AIKA 18:00-19:20 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 125. Otsikko Sivu 50 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 125. Otsikko Sivu 50 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 125 Rakennus- ja ympäristölautakunta 50 21.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.08.2014 AIKA 18:00-18:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 41. Otsikko Sivu 18 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU HODDY

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 41. Otsikko Sivu 18 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU HODDY ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 41 Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.04.2015 AIKA 18:00-19:05 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161. Otsikko Sivu 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161. Otsikko Sivu 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.10.2014 AIKA 18:00-20:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 203 17.11.2015 18 31.01.2017 Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö 257-488-1-113

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.10.2014 AIKA 18:00-20:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 117 Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015 AIKA 18:10-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola 189 Kokousaika Torstai 15.9.2016 klo 18.00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Muut saapuvilla olleet Varajäsenet: Olli-Pekka

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 42 ASKOLA, POIKKEAMISLUPA KIINTEISTÖLLE

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 42 ASKOLA, POIKKEAMISLUPA KIINTEISTÖLLE ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 17 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.08.2017 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 ASKOLA, POIKKEAMISLUPA KIINTEISTÖLLE 20 018-409-6-24

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN Yhdyskuntalautakunta 108 16.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 143 27.09.2011 Yhdyskuntalautakunta 183 29.11.2011 LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 72/605/2011 Yhdk.ltk 108

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Hakija: Piira Ismo ja Grenfors Heidi

Hakija: Piira Ismo ja Grenfors Heidi Rakennuslautakunta 15 01.03.2017 Kaavoitustoimikunta 16 13.03.2017 Kunnanhallitus 69 03.04.2017 Poikkeamislupa, Piira Ismo ja Grenfors Heidi 831/10.03.00.02/2017 Rakennuslautakunta 01.03.2017 15 Hakija:

Lisätiedot

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 218 26.11.2015 Ympäristölautakunta 10 21.01.2016 AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset Lammin ympäristönsuojelupäivät 1.10.2009 Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Esityksen sisällöstä Taustaa ja tilanne Lempäälän kunnassa Vesihuoltolaki

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

127 27.08.2013 31 04.03.2014

127 27.08.2013 31 04.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2013 31 04.03.2014 Asian uudelleenkäsittely II / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 11.7.2013 klo 18.30-19:21 Tervon

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä/anhållan om befrielse från anslutningsplikt till vatten och

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 202 AIKA 18:00-18:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta

Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta 9 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 34 11.03.2015 Maankäyttölautakunta 136 18.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Aalto / Ohkolan kylä, Fastintie / 505-410-25-28 / Omakotitalon rakentaminen

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 62 Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2016 AIKA 18:00-18:52 PAIKKA Askola kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2016 SEKÄ ENNUSTE

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Ympäristölautakunta 74 20.06.2017 Suunnittelutarveratkaisu koskien tilaa Koulun tontti 1 562-432-3-355 94/10.03.00/2017 Ympäristölautakunta 20.06.2017 74 hakee lupaa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 20. Otsikko Sivu 8 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 20. Otsikko Sivu 8 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 20 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.03.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

199 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 199 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

199 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 199 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT (kokous 16.6.2014, seuraava liite = 20) Asia Liite Sivu 199 Kokouksen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu POI, Gesterby / Oikaisuvaatimus 16-1-OIK

Suunnittelutarveratkaisu POI, Gesterby / Oikaisuvaatimus 16-1-OIK Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 26.01.2016 Suunnittelutarveratkaisu 14-54-POI, Gesterby 418-2-95 / Oikaisuvaatimus 16-1-OIK 1023/10.03.00.01/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 26 Asia

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot