Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola"

Transkriptio

1 189 Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Muut saapuvilla olleet Varajäsenet: Olli-Pekka Nummela Pirjo Reide Riina Paju Ritva Vainio Kalle Isotalo Jarkko Kankare Elina Kylämäki Ville Simola Kalle Ahola Marja-Liisa Juuse Anne Andelmin Matti Antikainen Ville Virtanen Eeva Korimäki Hanna Kumpulainen Reijo Hartikka Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen edustaja Nuorisovaltuuston edustaja Pöytäkirjanpitäjä Muut läsnäolijat Heikki Tuominen Marja Mattila Jarno Kankare Renja Rasimus Jonna Hostikka Laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 Pöytäkirjan tarkastustapa 65 Asiat 66- Allekirjoitukset Olli-Pekka Nummela Puheenjohtaja Renja Rasimus Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Allekirjoitukset Pirjo Reide Pöytäkirjan nähtävänäolo kello Todistaa Riina Paju ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:

3 Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen Kunnallislain 31 3 mom. mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä. Kosken Tl kunnan hallintosäännön 39 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Vakiintuneen käytännön mukaan jokaisessa kokouksessa on valittu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka ovat tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittuna aikana. Ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tehdään ja se tarkistetaan aina kokouksen yhteydessä. Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Pirjo Reide ja Riina Paju. Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:

4 Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta AA, Koski Tl Hakija AA Asia Hakijan omistama kiinteistö Peltomaa sijaitsee Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kosken Tl ympäristönsuojelu on lähettänyt kehotuksen (dnro /2016) liittyä viemäriverkostoon mennessä. Kiinteistön omistaja hakee vesihuoltolain (119/2011) 11 :n mukaista vapautusta kiinteistön Peltomaa vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautushakemus on tullut vireille Kiinteistöllä sijaitsee vapaa-ajanasunto, varasto ja leikkimökki. Kiinteistö on käyttämätön. Kiinteistö on ollut käyttämättä lähes 10 vuotta. Vesihuoltolaitoksen vesijohto on vedetty vapaa-ajanasunnossa olevaan saunaan. Saunan pesuvedet on johdettu maahan. Kiinteistöllä on kuivakäymälä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Kiinteistö rajoittuu Paimionjokeen. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Terveydensuojeluviranomainen toteaa lausuntonaan, että terveystarkastaja ei näe terveydensuojelullista estettä viemäriin liittymisestä vapauttamiselle. Kun olosuhteet muuttuvat kiinteistöllä tai jätevesien käsittelystä aiheutuu terveyshaittaa, tulee liittymisvelvollisuus tarkastella uudelleen. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijalle vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen kiinteistön Peltomaa vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi. Päätöksessä on huomioitu saatu lausunto. Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti, tulee asia käsitellä uudelleen. MÄÄRÄYKSET 1. Vapautus viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on voimassa toistaiseksi. Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi käyttöasteen muuttumisesta, tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle,

5 193 joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. 2. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 11 :n ( /681) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 :n liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 :n mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Vapautus voidaan myöntää, koska kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistö on käyttämätön, joten siellä ei synny jätevesiä eikä näin ollen tarvitse huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Mikäli olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, esimerkiksi, jos kiinteistö otetaan vapaa-ajan käyttöön tai asuinkäyttöön, tulee asia käsitellä uudelleen sen varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää edelleen vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista määräyksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Vesihuoltolaki (119/2001): 10 ja 32 ( /119), 11 ( /681) Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:

6 Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta BB, Koski Tl Hakija BB Asia Hakijan ja kiinteistön toisen omistajan omistamat kiinteistöt Vuorela ja Vuorela I sijaitsevat Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella. Kiinteistöjä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kosken Tl ympäristönsuojelu on lähettänyt kehotuksen (dnro /2016) liittyä viemäriverkostoon mennessä. Kiinteistön omistaja hakee vesihuoltolain (119/2011) 11 :n mukaista vapautusta kiinteistöjen Vuorela ja Vuorela I vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautushakemus on tullut vireille Kiinteistöillä sijaitsee vapaa-ajanasunto, talousrakennus ja varasto. Kiinteistö on vapaa-ajankäytössä noin 6 kuukautta vuodessa. Kiinteistö on liitetty kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Vesijohto on vedetty vapaa-ajanasuntoon ja talousrakennukseen, jossa on sauna. Vapaa-ajanasunnon keittiöstä syntyvät pesuvedet johdetaan kaivoon ja siitä putkitettuun ojaan kiinteistöjen väliselle rajalle. Talousrakennuksesta sijaitsevasta saunasta pesuvedet johdetaan maapohjaiseen kaivoon. Kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimpään vesistöön, Paimionjokeen, on kiinteistöltä matkaa noin 23 metriä ja jätevesien purkupaikoista noin 50 metriä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemuksesta ei ole annettu lausuntoja. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijalle vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen kiinteistöjen Vuorela ja Vuorela I vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi. Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen. MÄÄRÄYKSET 1. Kiinteistöillä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, kun niiden määrä on vähäinen eikä jätevedet sisällä käymäläjätevesiä. 2. Vapautus viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on voimassa toistaiseksi.

7 195 Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesien käsittely tai johtaminen ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, voidaan kiinteistöt velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi käyttöasteen muuttumisesta tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. 3. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvityksen tulee täyttää asetuksen 209/2011 liitteen 1 kohdassa 2 b asetetut vaatimukset. 4. Tämä päätös tulee liittää kiinteistöjen asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 11 :n ( /681) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 :n liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 :n mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Vapautus voidaan myöntää, koska kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja syntyvien jätevesien laatu ja määrä. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan ja käsitellään ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti eikä jätevesistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Myös kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan määrältään vähäiset harmaat jätevedet (esimerkiksi kantovesi) voidaan imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen sen varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää edelleen vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on oltava myös silloin, kun jätevedet voidaan ympäristönsuojelulain 155 :n nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Päätös tulee liittää kiinteistöjen asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista mää-

8 196 räyksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Vesihuoltolaki (119/2001): 10 ja 32 ( /119), 11 ( /681) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011): 5 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 155 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 6.5 Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:

9 Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta CC, Koski Tl Hakijat CC Asia Hakijoiden omistama kiinteistö Järvelä sijaitsee Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kosken Tl ympäristönsuojelu on lähettänyt kehotuksen (dnro /2016) liittyä viemäriverkostoon mennessä. Kiinteistön omistajat hakevat vesihuoltolain (119/2011) 11 :n mukaista vapautusta kiinteistön Järvelä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautushakemus on tullut vireille Kiinteistöllä sijaitsee vapaa-ajanasunto, sauna, vaja, vanha navetta ja lato. Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä 7 kuukautena vuodesta. Kiinteistö on liitetty kunnan vesijohtoverkostoon. Vesijohto on vedetty vapaa-ajanasuntoon ja saunaan. Vapaaajanasunnosta ja saunasta syntyvät pesuvedet johdetaan kiinteistön raja-ojiin. Kiinteistöllä ei ole lämminvesivaraajaa. Kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimpään vesistöön, Paimionjokeen, on kiinteistöltä matkaa noin 500 metriä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemuksesta ei ole annettu lausuntoja. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijoille vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen kiinteistön Järvelä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi. Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen. MÄÄRÄYKSET 1. Kiinteistöillä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, kun niiden määrä on vähäinen eikä jätevedet sisällä käymäläjätevesiä. 2. Vapautus viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on voimassa toistaiseksi. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesien käsittely tai johtaminen ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään vesihuoltolai-

10 198 toksen viemäriverkostoon. Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi käyttöasteen muuttumisesta tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. 3. Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvityksen tulee täyttää asetuksen 209/2011 liitteen 1 kohdassa 2 b asetetut vaatimukset. 4. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 11 :n ( /681) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 :n liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 :n mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Vapautus voidaan myöntää, koska kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja syntyvien jätevesien laatu ja määrä. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan ja käsitellään ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti eikä jätevesistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Myös kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan määrältään vähäiset harmaat jätevedet (esimerkiksi kantovesi) voidaan imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen sen varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää edelleen vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on oltava myös silloin, kun jätevedet voidaan ympäristönsuojelulain 155 :n nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista määräyksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa.

11 199 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Vesihuoltolaki (119/2001): 10 ja 32 ( /119), 11 ( /681) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011): 5 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 155 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 6.5 Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:

12 Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta DD, Koski Tl Hakija DD Asia Hakijan omistama kiinteistö Viljala sijaitsee Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kosken Tl ympäristönsuojelu on lähettänyt kehotuksen (dnro /2016) liittyä viemäriverkostoon mennessä. Kiinteistön omistaja hakee vesihuoltolain (119/2011) 11 :n mukaista vapautusta kiinteistön Viljala vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautushakemus on tullut vireille Kiinteistöllä sijaitsee pihasauna ja varastohalli. Lisäksi kiinteistön pihalla on betonista valettu autojen pesupaikka. Hakijan mukaan pesupaikka on nykyään vähäisellä käytöllä eikä kiinteistöllä ole yritystoimintaa eikä pesupaikan käyttö ole ammattimaista. Kiinteistö on liitetty kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Vesijohto tulee autojen pesupaikan lähelle. Halliin tai pihasaunaan ei ole vedetty vesijohtoa. Autojen pesupaikalta pesuvedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta kiinteistön rajalla kulkevaan avo-ojaan. Saunan pesuvedet johdetaan ns. hiekkapetiin/kivipesään. Hiekkapeti on tehty kaivamalla kooltaan noin 1 m syvä ja pinta-alaltaan noin 2 m x 3 m kuoppa, joka on täytetty karkealla soralla ja hiekalla. Hiekkapetistä on edelleen purkuputki kiinteistön rajalla kulkevaan avo-ojaan. Kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimpään vesistöön, Paimionjokeen, on kiinteistöltä matkaa noin 1000 metriä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemuksesta ei ole annettu lausuntoja. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijalle vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen kiinteistön Viljala vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi. Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen. MÄÄRÄYKSET 1. Kiinteistöllä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, kun niiden määrä on vähäinen eikä jätevedet sisällä käymäläjätevesiä. Öl-

13 201 jynerotuskaivon käytössä ja huollossa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. 2. Vapautus viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on voimassa toistaiseksi. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesien käsittely tai johtaminen ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi käyttöasteen muuttumisesta tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. 3. Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvityksen tulee täyttää asetuksen 209/2011 liitteen 1 kohdassa 2 b asetetut vaatimukset. 4. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 11 :n ( /681) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 :n liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 :n mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Vapautus voidaan myöntää, koska kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja syntyvien jätevesien laatu ja määrä. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Kiinteistö ei ole asuinkäytössä. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan ja käsitellään ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti eikä jätevesistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Myös kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan vähäiset harmaat jätevedet voidaan puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan ajoneuvojen ja vastaavien pesusta ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa naapureille, ympäristölle tai pohjavedelle. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, koneiden, veneiden ja laitteiden pesu kiinteistöllä on sallittu vain tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla. Pesuvedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan käsittelyyn. Hakijan mukaan kiinteistöllä ei harjoiteta ammattimaista tai laajamittaista autojen tai koneiden pesua joten jätevesiä ei tarvitse johtaa viemäriverkostoon tai muuhun soveltuvaan käsitte-

14 202 lyyn. Mikäli tilanne muuttuu tai pesusta aiheutuu haittaa, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään viemäriverkostoon. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen sen varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää edelleen vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Pesupaikan öljynerotuskaivon käytössä ja huollossa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisten jätehuoltomääräysten 20 :n mukaan öljynerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksestä ja tarkastuksista sekä lietteenpoistoista. Erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on oltava myös silloin, kun jätevedet voidaan ympäristönsuojelulain 155 :n nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista määräyksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Vesihuoltolaki (119/2001): 10 ja 32 ( /119), 11 ( /681) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011): 5 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 155 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 6.5 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset 20 Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:

15 Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta EE, Koski Tl Hakija EE Asia Hakijan omistama kiinteistö Vanhapaavola sijaitsee Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kosken Tl ympäristönsuojelu on lähettänyt kehotuksen (dnro /2016) liittyä viemäriverkostoon mennessä. Kiinteistön omistaja hakee vesihuoltolain (119/2011) 11 :n mukaista vapautusta kiinteistön Vanhapaavola vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautushakemus on tullut vireille Kiinteistöllä sijaitsee asuinrakennus, vaunuliiteri/lampola, pihatto/liiteri, vaja, aitta, puuvaja ja sauna. Kiinteistö on käyttämätön. Vesihuoltolaitoksen vesijohto on vedetty asuinrakennukseen mutta vesijohto on suljettu kiinteistösulusta eikä ole ollut kiinteistön nykyisen omistajan aikana käytössä ollenkaan. Asuinrakennuksessa on vesi-wc joka on ollut käytössä viimeksi 1980-luvulla. Vesiputkia asuinrakennuksesta ei ole poistettu. Vesijohdon käyttöönotto vaatisi muun muassa uuden vesimittarin. Kiinteistön nykyisellä omistajalla on aiemmin ollut käytössä kantovesi mutta nykyään kiinteistöä ei käytetä ollenkaan. Asuinrakennuksen jätevedet on aiemmin johdettu kahden saostuskaivon kautta maastoon ja saunan pesuvedet suoraan maahan. Nykyään kiinteistöllä ei synny jätevesiä. Kiinteistöllä on kuivakäymälä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Kiinteistö rajoittuu Paimionjokeen. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Terveydensuojeluviranomainen toteaa lausuntonaan, että terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa vapautushakemuksen suhteen. Mikäli kiinteistö otetaan uudelleen asuinkäyttöön, viemäriverkostoon liittyminen on ensisijainen vaihtoehto jätevesien hygieeniseksi käsittelemiseksi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijalle vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen kiinteistön Vanhapaavola vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi. Päätöksessä on huomioitu saatu lausunto. Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti, tulee asia käsitellä uudelleen.

16 204 MÄÄRÄYKSET 1. Vapautus viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on voimassa toistaiseksi. Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi käyttöasteen muuttumisesta, tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. 2. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 11 :n ( /681) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 :n liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 :n mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Vapautus voidaan myöntää, koska kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistö on käyttämätön eikä siellä muodostu jätevesiä, joten kiinteistöllä ei tarvitse huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Mikäli olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, esimerkiksi, jos kiinteistö otetaan vapaa-ajan käyttöön tai asuinkäyttöön, tulee asia käsitellä uudelleen sen varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää edelleen vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista määräyksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Vesihuoltolaki (119/2001): 10 ja 32 ( /119), 11 ( /681) Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:

17 Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta FF, Koski Tl Hakija FF Asia Hakijoiden omistama kiinteistö Rantaniemi sijaitsee Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohto- eikä viemäriverkostoon. Kosken Tl ympäristönsuojelu on lähettänyt kehotuksen (dnro /2016) liittyä viemäriverkostoon mennessä. Kiinteistön omistajat hakevat vesihuoltolain (119/2011) 11 :n mukaista vapautusta kiinteistön Rantaniemi vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautushakemus on tullut vireille Kiinteistöllä sijaitsee vapaa-ajanasunto ja pihasauna. Kiinteistö on vapaaajankäytössä 2 kuukautta vuodessa. Kiinteistöllä on rengaskaivo jonka vettä käytetään saunassa pesuvetenä ja tiskivetenä astioille. Vesi kannetaan kaivolta vapaaajanasuntoon ja saunaan. Vapaa-ajanasunnossa syntyvät tiskivedet kannetaan ulos ja käytetään puutarhan kastelussa. Saunassa syntyvät pesuvedet imeytyvät saunasta suoraan maaperään. Kiinteistöllä tarvittava talousvesi tuodaan hakijoiden vakituiselta asunnolta tai kaupasta. Kiinteistöllä on kuivakäymälä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimpään vesistöön, Paimionjokeen, on kiinteistöltä matkaa noin 40 metriä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemuksesta ei ole annettu lausuntoja. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijoille vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen kiinteistön Rantaniemi vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi. Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen. MÄÄRÄYKSET 5. Kiinteistöillä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, kun niiden määrä on vähäinen eikä jätevedet sisällä käymäläjätevesiä. 6. Mikäli kiinteistön kaivovettä käytetään talousvetenä, tulee veden laatu tutkia ja sen

18 206 tulee täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset. 7. Vapautus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on voimassa toistaiseksi. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesien käsittely tai johtaminen ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Mikäli kiinteistöllä ei ole käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään vesijohtoverkostoon. Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi käyttöasteen muuttumisesta tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. 8. Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvityksen tulee täyttää asetuksen 209/2011 liitteen 1 kohdassa 2 b asetetut vaatimukset. 9. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 11 :n ( /681) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 :n liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 :n mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi edellytyksenä vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautus voidaan myöntää, koska kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja syntyvien jätevesien laatu ja määrä. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Mikäli kiinteistön kaivovettä halutaan käyttää talousvetenä, tulee se tutkia ja veden tulee täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan ja käsitellään ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti eikä jätevesistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Myös kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan vähäiset harmaat jätevedet voidaan imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Mikäli olosuhteet muuttuvat, jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle tai kiinteistöllä ei ole käytettävästi riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä, tulee asia käsitellä uudelleen sen varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää edel-

19 207 leen vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on oltava myös silloin, kun jätevedet voidaan ympäristönsuojelulain 155 :n nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista määräyksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Vesihuoltolaki (119/2001): 10 ja 32 ( /119), 11 ( /681) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011): 5 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 155 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 6.5 Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:

20 Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta GG, Koski Tl Hakija GG Asia Hakijan omistamat kiinteistöt Nummi ja Nummi I sijaitsevat Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohto- tai viemäriverkostoon. Kosken Tl ympäristönsuojelu on lähettänyt kehotuksen (dnro /2016) liittyä viemäriverkostoon mennessä. Kiinteistön omistaja hakee vesihuoltolain (119/2011) 11 :n mukaista vapautusta kiinteistöjen Nummi ja Nummi I vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautushakemus on tullut vireille Hakija on ilmoittanut puhelimitse, että vapautusta haetaan vain viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta, vaikka alkuperäisessä hakemuksessa vapautusta haettiin myös vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Hakija on kuitenkin ilmoittanut ottavansa kunnan vesiliittymän kiinteistölle. Kiinteistöllä sijaitsee vapaa-ajanasunto, varasto/autotalli ja pihasauna. Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä 4,5 kuukautena vuodessa. Toistaiseksi kiinteistöllä on vielä käytössä rengaskaivo jonka vettä käytetään ainoastaan pesuvetenä. Rengaskaivosta on vesijohto saunan ulkoseinään josta vesi kannetaan vapaa-ajanasuntoon ja johdetaan letkulla saunaan. Tarvittava talousvesi tuodaan vakituiselta asunnolta. Kiinteistö tullaan kuitenkin liittämään kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Vesijohto vedetään samaan paikkaan kuin nykyinen, kiinteistön oma vesijohto eli saunan ulkoseinään. Vesi tullaan edelleen kantamaan vapaa-ajanasuntoon ja johtamaan letkulla saunaan. Tällöin talousvettä ei enää tarvitse tuoda muualta. Vapaa-ajanasunnossa ei ole viemäriä vaan siellä syntyvät pesuvedet kannetaan ulos ja käytetään puutarhan kastelussa. Saunassa syntyvät pesuvedet johdetaan yhden sakokaivon kautta imeytyskenttään. Imeytyskenttä on rakennettu vuonna Kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Kiinteistö rajoittuu Paimionjokeen. Saunan pesuvesien käsittelyjärjestelmästä on Paimionjokeen matkaa noin 30 metriä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemuksesta ei ole annettu lausuntoja. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijalle vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen kiinteistöjen Nummi ja Nummi I vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi.

21 209 Mikäli kiinteistöjen olosuhteet muuttuvat oleellisesti tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen. MÄÄRÄYKSET 5. Kiinteistöillä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, kun niiden määrä on vähäinen eikä jätevedet sisällä käymäläjätevesiä. 6. Vapautus viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on voimassa toistaiseksi. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesien käsittely tai johtaminen ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, voidaan kiinteistöt velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi käyttöasteen muuttumisesta tai kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttumisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. 7. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä on oltava selvitys jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvityksen tulee täyttää asetuksen 209/2011 liitteen 1 kohdassa 2 b asetetut vaatimukset. 8. Tämä päätös tulee liittää kiinteistöjen asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 11 :n ( /681) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 :n liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 :n mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Vapautus voidaan myöntää, koska kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon muodostuisi kiinteistöjen omistajalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja syntyvien jätevesien laatu ja määrä. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöillä syntyvät jätevedet johdetaan ja käsitellään ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti eikä jätevesistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Myös kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan määrältään vähäiset harmaat jätevedet (esimerkiksi kantovesi) voidaan imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen sen varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää

22 210 edelleen vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi. Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on oltava myös silloin, kun jätevedet voidaan ympäristönsuojelulain 155 :n nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Päätös tulee liittää kiinteistöjen asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista määräyksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Vesihuoltolaki (119/2001): 10 ja 32 ( /119), 11 ( /681) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011): 5 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 155 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 6.5 Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:

23 Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta HH, Koski Tl Hakija HH Asia Hakijan omistama kiinteistö Kankare sijaitsee Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohto- eikä viemäriverkostoon. Kosken Tl ympäristönsuojelu on lähettänyt kehotuksen (dnro /2016) liittyä viemäriverkostoon mennessä. Kiinteistön omistaja hakee vesihuoltolain (119/2011) 11 :n mukaista vapautusta kiinteistön Kankare vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautushakemus on tullut vireille Kiinteistöllä sijaitsee talousrakennus/puuvaja/varasto, sauna ja tupa. Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä noin kolmena kuukautena vuodessa. Kiinteistöllä on rengaskaivo jonka vettä käytetään ainoastaan saunassa pesuvetenä. Vesi kannetaan saunaan. Saunasta syntyvät pesuvedet johdetaan putkea pitkin ojaan kiinteistön rajalle. Tarvittava talousvesi on tuotu hakijan vakituiselta asunnolta. Vapaa-ajanasunnossa syntyvät pesuvedet kannetaan ulos ja käytetään puutarhan kastelussa. Kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimpään vesistöön, Paimionjokeen, on kiinteistöltä matkaa noin 200 metriä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Terveydensuojeluviranomainen toteaa lausuntonaan, että hakemuksen tietojen perusteella kiinteistöllä ei ole käytettävissä laatuvaatimukset täyttävää talousvettä (kantovesi). Koska kiinteistö ei ole vakituisessa asuinkäytössä terveydensuojeluviranomainen ei näe estettä vapautukselle liittymisestä vesijohtoon tai viemäriin, mikäli se ei vaaranna vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatua ja turvallisuutta toimintaalueen muilla kiinteistöillä. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijalle vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen kiinteistön Kankare vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi. Päätöksessä on huomioitu saatu lausunto. Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen.

24 212 MÄÄRÄYKSET 9. Kiinteistöllä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, kun niiden määrä on vähäinen eikä jätevedet sisällä käymäläjätevesiä. 10. Mikäli kiinteistön kaivovettä käytetään talousvetenä, tulee veden laatu tutkia ja sen tulee täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset. 11. Vapautus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on voimassa toistaiseksi. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesien käsittely tai johtaminen ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Mikäli kiinteistöllä ei ole käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään vesijohtoverkostoon. Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi käyttöasteen muuttumisesta tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. 12. Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvityksen tulee täyttää asetuksen 209/2011 liitteen 1 kohdassa 2 b asetetut vaatimukset. 13. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Päätöksen perustelut Vesihuoltolain 11 :n ( /681) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 :n liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 :n mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi edellytyksenä vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautus voidaan myöntää, koska kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja syntyvien jätevesien laatu ja määrä. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä, koska talousvesi tuodaan vakituiselta asunnolta. Mikäli kiinteistön kaivovettä halutaan käyttää talousvetenä, tulee se tutkia ja veden tulee täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan ja käsitellään ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti eikä jätevesistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Myös kunnan ympäristönsuojelumääräysten

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Olli-Pekka Nummela Puheenjohtaja

Olli-Pekka Nummela Puheenjohtaja Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 4/2017 141 Kokousaika Keskiviikko 24.5.2017 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Olli-Pekka Nummela X

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 4/2017 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo Jarkko Kankare Elina Kylämäki Ville Simola

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 4/2017 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo Jarkko Kankare Elina Kylämäki Ville Simola Kosken Tl kunta Esityslista Nro 4/2017 141 Kokousaika Keskiviikko 24.5.2017 klo 18- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet:

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 28. syyskuuta 2017 kello 18:00 - Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Timo Toivonen pj Jarmo Ruohonen vpj. Anna Hägg j. Taisto Lehti j.

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset Lammin ympäristönsuojelupäivät 1.10.2009 Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Esityksen sisällöstä Taustaa ja tilanne Lempäälän kunnassa Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä/anhållan om befrielse från anslutningsplikt till vatten och

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo Jarkko Kankare Elina Kylämäki Ville Simola

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo Jarkko Kankare Elina Kylämäki Ville Simola 262 Kokousaika Torstai 24.11.2016 klo 18.00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Muut saapuvilla olleet Varajäsenet: Olli-Pekka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 11.7.2013 klo 18.30-19:21 Tervon

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta 15.12.2015 1 Kokousaika Tiistai 15.12.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 203 17.11.2015 18 31.01.2017 Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö 257-488-1-113

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Johanna Kallio, SYKE / Kestävä vesihuolto Vesihuolto-pohjavesi - neuvottelupäivät, 4.-5.4.2017 Tampere Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

127 27.08.2013 31 04.03.2014

127 27.08.2013 31 04.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2013 31 04.03.2014 Asian uudelleenkäsittely II / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 1/2015. Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 1/2015. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta 24.2.2015 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18:00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 681/2014 Laki vesihuoltolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihuoltolain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 02.10.2004 1(7) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 203 Päätös kiinteistön Kallvikinniementie 29 hakemuksesta vapautua vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittämisestä HEL 2016-009404 T 11 01 07 Päätös Hakemuksen tekijän

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 218 26.11.2015 Ympäristölautakunta 10 21.01.2016 AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 12. tammikuuta 2012 kello 19.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 6/2017 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 6/2017 Ympäristönsuojelulautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 6/2017 270 Kokousaika Keskiviikko 6.9.2017 klo 18.00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet:

Lisätiedot

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014 ASIA Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 :n mukaisesta, jolla haetaan vapautusta Ruotasjärven vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Hakija Esa Hiltunen, Sarvantie 20, 37560

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS : Hulevesiurakka 2014, Rautjärvi, Simpele.

YLEISÖTILAISUUS : Hulevesiurakka 2014, Rautjärvi, Simpele. YLEISÖTILAISUUS 6.8.2014: Hulevesiurakka 2014, Rautjärvi, Simpele. Päivitettävinä olevat sopimus- ja toimitusehdot, sekä taksa. 11.8.2014 Ari Pöllänen 1 Asialistaa: - Kertausta: Mikä ja Milloin? Missä?

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot