KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, TERVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO"

Transkriptio

1 ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai klo :21 Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, TERVO Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ilkka Pursiainen, pj. Marjatta Puranen Merja Matilainen, vara pj. Kirsi Niskanen Markus Puranen Janne Korhonen Seija Kemppainen Mirva Liimatainen Reijo Huttunen Kim Tamio Unto Iivarinen Veijo Myyryläinen Maire Nissinen Liisa Jäntti Esko Tossavainen, rak.tark., sihteeri, esittelijä Pekka Ruotsalainen Kunnanhallituksen edustaja Erkki Pääkkönen Kunnanhallituksen puheenjohtaja LAIL LISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS Todettiin päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan 2 paikalla olevaa lautakunnan jäsentä. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Maire Nissinen ja Markus Puranen. PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Pursiainen Esko Tossavainen PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Maire Nissinen Markus Puranen PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Tervon kunnan teknisessä toimistossa Allekirjoitus Toimistosihteeri Jukka Mykkänen

2 Ympäristölautakunta PÄÄTÖS VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAISESTA VAPAUTUSHAKEMUKSESTA (KOS- KEE LIITTÄMISVELVOLLISUUTTA VESIJOHTOON JA JÄTEVESIVIEMÄRIIN: HILJA KUKKOSEN PERIKUNTA, RUOKOLAHDENTIE 119, KARTTULA) Ymp.ltk. 13 Hakijat/ kiinteistön omistajat Kohteen sijainti Kiinteistötunnus Yhteystiedot Hakemus Kukkonen Hilja perikunta Ruokolahdentie Karttula Pekka Kukkonen Ruokolahdentie Karttula Hakemuksen vireille tulo Säännökset Hakemus koskee kiinteistön vapauttamista vesijohto- ja jätevesiviemäriliittymän liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan ve - sihuoltoverkostoihin. Hakemus on saapunut Vesihuoltolain 10 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautumisesta säädetään vesihuoltolain 11 :ssä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti - jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu

3 Ympäristölautakunta vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista Ennen vapautuksen myöntämistä on kuultava vesihuoltolaitosta, alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja terveydensuojeluviranomaista. Perustietoja Pyydetyt lausunnot Kiinteistön omistaja on Hilja Kukkosen perikunta. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ruokolahden alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (hyväksytty , 17/ Tervon tekninen lautakunta). Kiinteistö on loma-asunto joka sijaitsee Tervossa taajama-alueen ulkopuolella Rasvankin ranta-alueella Ruokolahdessa. Tontin pinta-ala on 3113 m². Hakemuksen mukaan kiinteistö on vain kesäkäytössä kolmen kuukauden ajan vuodessa. Kiinteistölle on rakennettu vuonna 1968 rantasauna ja vuonna 1985 loma-asunto. Kiinteistön omistajat ovat järjestäneet kiinteistön vesihuollon siten, että juomavesi tuodaan tullessa ja pesuvesi otetaan järvestä. Pesuvedet imeytetään omalla tontilla. Saunasta tulevia pesuvesiä varten on imeytyssäiliö. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää, käytössä on puucee, jonka käymäläjätteet kompostoidaan. Kiinteistö on sähköistämätön. Hakijat perustelevat hakemustaa mm. seuraavasti: Kiinteistöllä ei ole vesivessaa. Vesi kannetaan järvestä saunaan jossa on imeytyspönttö. Kiinteistöllä ei ole myöskään sähköä. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole antanut erillistä lausuntoa.

4 Ympäristölautakunta Hakijan kuuleminen Ympäristöterveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 14 :ssä annetaan yleisluontoiset määräykset käymälöiden varustelusta. Asetuksen mukaan kuivakäymälä tulee sijoittaa tiiviille alustalle, siten ettei käymälästä ai - heudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voi - daan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 86/ ). Jätevesien maahan imeyttäminen ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Kiinteistöllä tulee olla käytössään riittävästi Sosiaali- ja terveysminis - teriön asetuksessa 401/2001 (pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista) määritellyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Mikäli kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä ja jätevesien käsittelyjärjestelmä on asianmukainen ja toimiva, terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämättä jättämiselle ei ole estettä. Karttulan Vesiosuuskunta esittää lausunnossaan, että rakentamisen taloudelliset seikat huomioiden vapautusta liittymisvelvollisuudesta kiinteistöille ei tule myöntää. Hakijoille on toimitettu kuulemiskirje. Hakija on toimittanut lausuntonsa kuntaan Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Liitteet Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 Sijaintia osoittava kartta, liite nro:1. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Hilja Kukkosen perikunnan anomuksesta Kuivaniemen kylässä Ruokolahdella tilalle Saunaranta

5 Ympäristölautakunta Rno 7:27 vapautuksen vesihuoltolain 11 :n perusteella vesihuoltolain 10 : n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkostoon, sillä liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Vapautus myönnetään toistaiseksi. Kiinteistöllä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä niin, että ne ei - vät aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristössä eivätkä ne pääse suoraan valumaan vesistöön. Kuivakäymälää tulee hoitaa ja huoltaa niin, että se ei aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristölle. Mikäli kiinteistön olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, että kiinteistön liittäminen Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoihin katsotaan tarpeelliseksi voidaan kiinteistö velvoittaa liitettäväksi kyseisiin verkostoihin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Ympäristölautakunta PÄÄTÖS VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAISESTA VAPAUTUSHAKEMUKSESTA (KOS- KEE LIITTÄMISVELVOLLISUUTTA VESIJOHTOON: LINDSBERG JUKKA JA SIRPA, RUO- KOLAHDENTIE 57, KARTTULA) Ymp.ltk. 14 Hakijat/ kiinteistön omistajat Kohteen sijainti Kiinteistötunnus Yhteystiedot Lindsberg Jukka ja Sirpa Ruokolahdentie KARTTULA Jukka Lindsberg Ruokolahdentie Karttula Hakemus Hakemuksen vireille tulo Säännökset Hakemus koskee kiinteistön vapauttamista vesijohtoliittymän liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoon. Hakemus on saapunut Vesihuoltolain 10 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautumisesta säädetään vesihuoltolain 11 :ssä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti - jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat

7 Ympäristölautakunta kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista Ennen vapautuksen myöntämistä on kuultava vesihuoltolaitosta, alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja terveydensuojeluviranomaista. Perustietoja Kiinteistön omistavat Jukka ja Sirpa Lindsberg. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ruokolahden alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (hyväksytty , 17/ Tervon tekninen lautakunta). Kiinteistö on ympärivuotisessa käytössä oleva omakotitalo joka sijaitsee Tervossa taajama-alueen ulkopuolella Ruokolahdessa. Etäisyys päärakennuksesta Rasvangin rantaan on noin 360 m. Tontin pinta-ala on 23 ha. Tilalla harjoitetaan lemmikkihoitola toimintaa. Kiinteistöllä on seuraavat rakennukset: asuinrakennus, lemmikkien hoitolarakennus, aitta, maakellari ja kaivohuone.veden hankinnan osalta hakijat esittävät hakemuksessa seuraavaa: Tilalla on käytössä oma kaivo, tilavuus n. 10 m³. Kaivo on kivipuitteinen, kallioon osin ammuttu lähdekaivo. Veden laatu on tutkittu (liite) ja todettu talousvedeksi kelpaavaksi. Veden laatu on ollut aina hyvä ja tuotto riittävää normaaliin talouskäyttöön. Jätevesien osalta kiinteistö on jo liittynyt Karttulan Vesiosuuskunnan viemäriverkostoon. Kiinteistöllä on vesi-wc.jukka Linsbergiltä saadun tiedon mukaan kiinteistölle on asennettu vesimittari syksyllä Vesimittarin asentaminen kiinteistölle on ollut välttämätön toi - menpide jotta saataisiin määritettyä jätevesimäärä joka toimii jätevesi-

8 Ympäristölautakunta Pyydetyt lausunnot laskutuksen perusteena. Hakijat perustelevat hakemustaan talousveden riittävyydellä ja hyvällä veden laadulla. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole antanut erillistä lausuntoa. Hakijan kuuleminen Ympäristöterveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Tervon kunnan rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Esko Tossavainen pyytää lausuntoa Jukka ja Sirpa Lindsbergin jättämästä hakemuksesta, jossa he pyytävät vapautusta omakotitalonsa liittämisestä Ruokolahden vesihuoltoalueen vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Ruokolahdentie 57 (Karhula1, R:no 7:72). Taloudessa asuu viisi henkilöä. Talousvesi otetaan omasta, n. 10 m³ kivipuitteisesta kaivosta. Kaivon vesi on tutkittu toukokuussa 2011 ja se täyttää terveydelliset laatuvaatimukset. Käymälätyypiksi hakemuksessa ilmoitetaan vesikäymälä. Käymälä- ja pesuvedet johdetaan 3- osaisen saostuskaivon kautta maaimeytykseen. Kiinteistöllä tulee olla käytössään riittävästi Sosiaali- ja terveysminis - teriön asetuksessa 401/2001 (pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista) määritellyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Mikäli kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä ja jätevesien käsittelyjärjestelmä on asianmukainen ja toimiva, terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämättä jättämiselle ei ole estettä. Suosittelemme kaivoveden säännöllistä tutkimista. Karttulan Vesiosuuskunta esittää lausunnossaan, että rakentamisen taloudelliset seikat huomioiden vapautusta liittymisvelvollisuudesta kiinteistölle ei tule myöntää. Hakijoille on toimitettu kuulemiskirje. Hakija on toimittanut lausuntonsa kuntaan Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33

9 Ympäristölautakunta Liitteet Sijaintia osoittava kartta, liite nro:2. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Jukka ja Sirpa Lindsbergin anomuksesta Kuivaniemen kylässä, tilalle Karhula I Rno 7:72 vapautuksen vesihuoltolain 11 :n perusteella vesihuoltolain 10 : n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Perusteluina talousveden riittävyys ja veden hyvä laatu.vapautus myönnetään toistaiseksi. Mikäli kiinteistön olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, että kiinteistön liittäminen Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoon talousveden osalta katsotaan tarpeelliseksi voidaan kiinteistö velvoittaa liitettäväksi kyseiseen verkostoon. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Ympäristölautakunta PÄÄTÖS VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAISESTA VAPAUTUSHAKEMUKSESTA (KOS- KEE LIITTÄMISVELVOLLISUUTTA VESIJOHTOON JA JÄTEVESIVIEMÄRIIN: AULEN KARI, PUUTARHATIE 59, TERVO) Ymp.ltk. 15 Hakijat/ kiinteistön omistajat Kohteen sijainti Kiinteistötunnus Yhteystiedot Hakemus Aulen Kari Puutarhatie TERVO Aulen Kari Rautalantie 23 F TOIJALA Hakemuksen vireille tulo Säännökset Hakemus koskee kiinteistön vapauttamista vesijohto- ja jätevesiviemäriliittymän liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan ve - sihuoltoverkostoihin. Hakemus on saapunut Vesihuoltolain 10 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautumisesta säädetään vesihuoltolain 11 :ssä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti - jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu

11 Ympäristölautakunta vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista Ennen vapautuksen myöntämistä on kuultava vesihuoltolaitosta, alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja terveydensuojeluviranomaista. Perustietoja Pyydetyt lausunnot Kiinteistön omistaja on Kari Matti Aulen. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ruokolahden alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (hyväksytty , 17/ Tervon tekninen lautakunta). Kiinteistö on loma-asunto joka sijaitsee Tervossa taajama-alueen ulkopuolella Rasvankin ranta-alueella Ruokolahdessa. Tontin pinta-ala on noin 3970 m². Hakemuksen mukaan kiinteistö on vain kesäkäytössä. Saunamökki on vähäisellä käytöllä n. 2-3 kertaa kesässä. Lomaasunto on rakennettu vuonna Kiinteistöllä on lisäksi talousrakennus jossa saman katon alla sijaitsee puuliiteri ja ulko-wc. Hakemuksen mukaan talousvesi tuodaan muualta ja pesuvesi otetaan järvestä. Saunan pesuvedet johdetaan maaimeytykseen kaksiosaisen saostuskaivon kautta. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää, käytössä on puucee, jonka käymäläjätteet haudataan maahan. Kiinteistö on sähköistämätön. Hakijat perustelevat lisäksi hakemustaan talousveden riittävyydellä ja hyvällä veden laadulla. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole antanut erillistä lausuntoa.

12 Ympäristölautakunta Hakijan kuuleminen Ympäristöterveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 14 :ssä annetaan yleisluontoiset määräykset käymälöiden varustelusta. Asetuksen mukaan kuivakäymälä tulee sijoittaa tiiviille alustalle, siten ettei käymälästä ai - heudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voi - daan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 86/ ). Jätevesien maahan imeyttäminen ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Kiinteistöllä tulee olla käytössään riittävästi Sosiaali- ja terveysminis - teriön asetuksessa 401/2001 (pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista) määritellyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Mikäli kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä ja jätevesien käsittelyjärjestelmä on asianmukainen ja toimiva, terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämättä jättämiselle ei ole estettä. Karttulan Vesiosuuskunta esittää lausunnossaan, että rakentamisen taloudelliset seikat huomioiden vapautusta liittymisvelvollisuudesta kiinteistölle ei tule myöntää. Hakijoille on toimitettu kuulemiskirje. Hakija on toimittanut lausuntonsa kuntaan Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Liitteet Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 Sijaintia osoittava kartta, liite nro:3. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Kari Aulenin anomuksesta Kuivaniemen kylässä Rajala tilalle Rno 7:35 vapautuksen vesihuoltolain 11 :n perusteella vesihuoltolain 10 : n mukaisesta liittämisvel -

13 Ympäristölautakunta vollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkostoon, sillä liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Talousvesi tuodaan muualta.vapautus myönnetään toistaiseksi. Kiinteistöllä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä niin, että ne ei - vät aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristössä eivätkä ne pääse suoraan valumaan vesistöön. Kuivakäymälää tulee hoitaa ja huoltaa niin, että se ei aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristölle. Mikäli kiinteistön olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, että kiinteistön liittäminen Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoihin katsotaan tarpeelliseksi voidaan kiinteistö velvoittaa liitettäväksi kyseisiin verkostoihin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Ympäristölautakunta PÄÄTÖS VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAISESTA VAPAUTUSHAKEMUKSESTA (KOS- KEE LIITTÄMISVELVOLLISUUTTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN: SÄRKELÄ TIMO, TIASKAL- LIONTIE 140, TERVO) Ymp.ltk. 16 Hakijat/ kiinteistön omistajat Kohteen sijainti Kiinteistötunnus Yhteystiedot Hakemus Särkelä Timo Tiaskalliontie TERVO Särkelä Timo Tervastie TERVO Hakemuksen vireille tulo Säännökset Hakemus koskee kiinteistön vapauttamista jätevesiviemäriliittymän liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltover - kostoihin. Hakemus on saapunut Vesihuoltolain 10 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautumisesta säädetään vesihuoltolain 11 :ssä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti - jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu

15 Ympäristölautakunta vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista Ennen vapautuksen myöntämistä on kuultava vesihuoltolaitosta, alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja terveydensuojeluviranomaista. Perustietoja Kiinteistön omistaja on Timo Aukusti Särkelä. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ruokolahden alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (hyväksytty , 17/ Tervon tekninen lautakunta). Kiinteistö on loma-asunto jonka huoneistoala on 55 m² ja joka sijaitsee Tervossa taajaman ulkopuolella Rasvankin ranta-alueella. Tontin pinta-ala on noin m². Hakemuksen mukaan kiinteistö on vain kesäkäytössä. Käytöaste päivää kesässä. Loma-asunto on rakennettu vuosina Kiinteistöllä on lisäksi varastorakennus jossa saman katon alla myös ulko-wc. Rakennuksen kerrosala on noin 20 m². Hakemuksen mukaan talousvesi tuodaan vakinaiselta asunnolta Tervastie 13:sta.Pesuvesi otetaan järvestä. Pesuvedet keittiöstä ja saunasta johdetaan sakokaivoon, josta ne imeytetään hiekka- ja sorakerrosten (imeytyskenttä noin 20 m²) läpi maakerroksiin. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää, käytössä on puucee, jonka käymäläjätteet imeytetään turpeeseen ja kompostoidaan. Hakemuksessa mainitaan että mökin tulevan peruskorjauksen/lisärakentamisen yhteydessä 2012 ja 2013 rakennetaan ympäristömääräykset täyttävä ekologinen käymälä. Samalla mökille asennetaan mahdollinen käyttövesiliittymä/karttulan vesiosuuskunta. Viime vuosina mökin käyttö ollut vähäistä, lähinnä saunomista. Yöpymisiä 10-20/kesä.

16 Ympäristölautakunta Pyydetyt lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole antanut erillistä lausuntoa. Hakijan kuuleminen Ympäristöterveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 14 :ssä annetaan yleisluontoiset määräykset käymälöiden varustelusta. Asetuksen mukaan kuivakäymälä tulee sijoittaa tiiviille alustalle, siten ettei käymälästä ai - heudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voi - daan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 86/ ). Jätevesien maahan imeyttäminen ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Mikäli kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on asianmukainen ja toimiva, terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kiinteistön viemäriverkostoon liittämättä jättämiselle ei ole estettä. Karttulan Vesiosuuskunta esittää lausunnossaan, että rakentamisen taloudelliset seikat huomioiden vapautusta liittymisvelvollisuudesta kiinteistölle ei tule myöntää. Lisäksi todetaan, että lunastettaesssa vesijohtoliittymä, käytettävän veden määrää ei voida pitää vähäisenä. Hakijoille on toimitettu kuulemiskirje. Hakija on toimittanut lausuntonsa kuntaan määräaikaan mennessä. Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Liitteet Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 Sijaintia osoittava kartta, liite nro:4. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää ettei se myönnä Timo Särkelän anomuksesta Kuivaniemen kylässä Tias nimiselle tilalle Rno 7:31 vapautusta vesihuoltolain 11 :n perusteella vesihuoltolain 10 : n mukaisesta

17 Ympäristölautakunta liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan jätevesiverkostoon. Perustelut: Hakija ilmoittaa hakemuksessa liittyvänsä Karttulan Vesiosuuskunnan vesiverkostoon. Lisäksi hakijan aikomuksena on peruskorjata ja laajentaa omistamaansa kesäasuntoa. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen kiinteistön vesihuoltolaitoksen tarvetta vesihuoltolain 11 :n perusteella ei voida pitää vähäisenä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Ympäristölautakunta PÄÄTÖS VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAISESTA VAPAUTUSHAKEMUKSESTA (KOS- KEE LIITTÄMISVELVOLLISUUTTA VESIJOHTOON JA JÄTEVESIVIEMÄRIIN: KUJALA KATRIINA, RUOKOLAHDENTIE 115, KARTTULA) Ymp.ltk. 17 Hakijat/ kiinteistön omistajat Kohteen sijainti Kiinteistötunnus Yhteystiedot Hakemus Kujala Katriina Ruokolahdentie Karttula Katriina Kujala Kauppalantie 32 a HELSINKI Hakemuksen vireille tulo Säännökset Hakemus koskee kiinteistön vapauttamista vesijohto- ja jätevesiviemäriliittymän liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan ve - sihuoltoverkostoihin. Hakemus on saapunut Vesihuoltolain 10 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautumisesta säädetään vesihuoltolain 11 :ssä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti - jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu

19 Ympäristölautakunta vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista Ennen vapautuksen myöntämistä on kuultava vesihuoltolaitosta, alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja terveydensuojeluviranomaista. Perustietoja Kiinteistön omistaja on Katriina Kujala. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ruokolahden alueen vesihuoltolaitoksen toimintaalueella (hyväksytty , 17/ Tervon tekninen lautakunta). Kiinteistö on loma-asunto joka sijaitsee Tervossa taajama-alueen ulkopuolella Rasvankin ranta-alueella. Tontin pinta-ala on 2944 m². Hakemuksen mukaan kesäasuntoa käytetään vain 1-1,5 kuukautta kesäaikana. Kiinteistölle on vuonna 1955 rakennettu loma-asunto jonka huoneistoala on 20 m². Kiinteistön muut rakennukset ovat sauna 6 m² ja kompostikäymälä 3 m². Kiinteistöllä on sähköt. Hakemuksen mukaan mökillä on käytössä kantovesi. Juomavesi tuodaan kaupasta tai haetaan lähteeltä ja ruoka- sekä talousvesi kannetaan järvestä. Pyykit viedään kaupunkiin pestäviksi. Likavettä ei näin joudu järveen. Saunaan kannetaan löylyn heittovesi. Pesuvettä ei juurikaan tarvita, sillä olemme inokkaita uimareita. Käytössämme on kui - vakäymälä. Kompostoituva jäte (multa) siirretään kukille, marjapensaille ja omenapuille. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vaan käytössä on kuivakäymälä jonka käymäläjätteet kompostoidaan kukkamullaksi. Keittiössä ja saunassa syntyvät vähäiset ns. harmaat jätevedet imeytetään maahan omalla tontilla.

20 Ympäristölautakunta Pyydetyt lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole antanut erillistä lausuntoa. Hakijan kuuleminen Ympäristöterveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 14 :ssä annetaan yleisluontoiset määräykset käymälöiden varustelusta. Asetuksen mukaan kuivakäymälä tulee sijoittaa tiiviille alustalle, siten ettei käymälästä ai - heudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voi - daan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 86/ ). Jätevesien maahan imeyttäminen ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Kiinteistöllä tulee olla käytössään riittävästi Sosiaali- ja terveysminis - teriön asetuksessa 401/2001 (pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista) määritellyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Mikäli kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä ja jätevesien käsittelyjärjestelmä on asianmukainen ja toimiva, terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämättä jättämiselle ei ole estettä. Karttulan Vesiosuuskunta esittää lausunnossaan, että rakentamisen taloudelliset seikat huomioiden vapautusta liittymisvelvollisuudesta kiinteistölle ei tule myöntää. Hakijoille on toimitettu kuulemiskirje. Hakija on toimittanut lausuntonsa kuntaan Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Liitteet Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 Sijaintia osoittava kartta, liite nro:5.

21 Ympäristölautakunta Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Katriina Kujalan anomuksesta Kuivaniemen kylässä tilalle Tursunniemi Rno 7:29 vapautuksen vesihuoltolain 11 :n perusteella vesihuoltolain 10 : n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesi - verkostoon, sillä liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Vapautus myönnetään toistaiseksi. Kiinteistöllä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä niin, että ne ei - vät aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristössä eivätkä ne pääse suoraan valumaan vesistöön. Kuivakäymälää tulee hoitaa ja huoltaa niin, että se ei aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristölle. Mikäli kiinteistön olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, että kiinteistön liittäminen Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoihin katsotaan tarpeelliseksi voidaan kiinteistö velvoittaa liitettäväksi kyseisiin verkostoihin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Ympäristölautakunta PÄÄTÖS VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAISESTA VAPAUTUSHAKEMUKSESTA (KOS- KEE LIITTÄMISVELVOLLISUUTTA VESIJOHTOON JA JÄTEVESIVIEMÄRIIN: NUUTINEN ANJA, RUOKOLAHDENTIE 117, KARTTULA) Ymp.ltk. 18 Hakijat/ kiinteistön omistajat Kohteen sijainti Kiinteistötunnus Yhteystiedot Hakemus Nuutinen Anja Ruokolahdentie Karttula Hakemuksen vireille tulo Säännökset Anja Nuutinen Uimarannankatu 1-3 B Lahti Hakemus koskee kiinteistön vapauttamista vesijohto- ja jätevesiviemäriliittymän liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan ve - sihuoltoverkostoihin. Hakemus on saapunut Vesihuoltolain 10 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautumisesta säädetään vesihuoltolain 11 :ssä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti - jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu

23 Ympäristölautakunta vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista Ennen vapautuksen myöntämistä on kuultava vesihuoltolaitosta, alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja terveydensuojeluviranomaista. Perustietoja Pyydetyt lausunnot Kiinteistön omistaja on Eino Kalervo Nuutisen perikunta. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ruokolahden alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (hyväksytty , 17/ Tervon tekninen lautakunta). Kiinteistö on vahvistetussa Rasvangin osayleiskaavassa merkiitty loma-asuntokiinteistöksi. Tilalla ei kuitenkaan ole lomaasuntoa, vaan ainoastaan pieni aitarakennus kuten hakemuksessa todetaan. Kiinteistö sijaitsee Tervossa taajama-alueen ulkopuolella Rasvankin ranta-alueella. Tontin pinta-ala on 3070 m². Hakemuksessa todetaan seuraavaa: Minulla on pieni palsta kallioisella rinteellä Ras - vangin rannalla Tursunmäen laidalla. Siellä ei kuitenkaan ole asuinra - kennusta, vaan ainoastaan pieni aittarakennus, jossa olemme vuosia sitten joskus yöpyneet. Siellä ei ole kuitenkaan edes keittomahdollisuutta. Olen nykyisin 93-vuotias eikä minulla ole mitään aikeita pystyttää tontilleni rakennusta. Myöskään lapseni eivät ole aikeissa rakentaa kyseiselle tontille. Tontilla ei käytetä talousvettä. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole antanut erillistä lausuntoa.

24 Ympäristölautakunta Hakijan kuuleminen Ympäristöterveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Tervon kunnan rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Esko Tossavainen pyytää lausuntoa Anja Nuutisen hakemuksesta, jossa pyydetään vapautusta Tursunmäki-kiinteistön liittämisestä Ruokolahden vesihuoltoalueen viemäriverkostoon. Tontilla sijaitsee aittarakennus. Tontilla ei käytetä talousvettä. Mikäli kiinteistöllä ei käytetä talousvettä eikä siellä synny jätevesiä, terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämättä jättämiselle ei ole estettä. Karttulan Vesiosuuskunta esittää lausunnossaan, että rakentamisen taloudelliset seikat huomioiden vapautusta liittymisvelvoitteesta kiinteistöille ei tule myöntää. Hakijoille on toimitettu kuulemiskirje. Hakija on toimittanut lausuntonsa kuntaan Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Liitteet Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 Sijaintia osoittava kartta, liite nro:6. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Eino Kalervo Nuutisen perikunnan anomuksesta Kuivaniemen kylässä tilalle Välimaa Rno 7:28 vapautuksen vesihuoltolain 11 :n perusteella vesihuoltolain 10 : n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesi - johto- ja jätevesiverkostoon, sillä liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja se että vesihuoltolaitoksen palveluille ei ole tarvetta ollenkaan tällä hetkellä.vapautus myönnetään toistaiseksi. Mikäli kiinteistön olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, että kiinteistön liittäminen Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoihin katsotaan tarpeelliseksi voidaan kiinteistö velvoittaa liitettäväksi kyseisiin verkostoihin.

25 Ympäristölautakunta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

26 Ympäristölautakunta PÄÄTÖS VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAISESTA VAPAUTUSHAKEMUKSESTA (KOS- KEE LIITTÄMISVELVOLLISUUTTA VESIJOHTOON JA JÄTEVESIVIEMÄRIIN: HUTTU- NEN ALLAN, SININENTIE 402, KARTTULA) Ymp.ltk. 19 Hakijat/ kiinteistön omistajat Kohteen sijainti Kiinteistötunnus Yhteystiedot Hakemus Huttunen Allan Sininentie Karttula Hakemuksen vireille tulo Säännökset Allan Huttunen Kunnallissairaalantie 54 D Turku Hakemus koskee kiinteistön vapauttamista vesijohto- ja jätevesiviemäriliittymän liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan ve - sihuoltoverkostoihin. Hakemus on saapunut Vesihuoltolain 10 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautumisesta säädetään vesihuoltolain 11 :ssä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti - jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu

27 Ympäristölautakunta vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista Ennen vapautuksen myöntämistä on kuultava vesihuoltolaitosta, alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja terveydensuojeluviranomaista. Perustietoja Kiinteistön omistaja on Aatto Allan Huttunen. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ruokolahden alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (hyväksytty , 17/ Tervon tekninen lautakunta). Kiinteistö on loma-asunto joka sijaitsee Tervossa taajama-alueen ulkopuolella Rasvankin ranta-alueella. Tontin pinta-ala on 5887 m². Hakemuksen mukaan kiinteistö kiinteistöllä sijaitsee 60 m²:n loma-asunto ja 20 m²:n saunarakennus joita ei nykyisellään käytetä. Kiinteistöllä on kantovesi. Mahdollinen talousvesi tuodaan muualta. Saunaan pesuvesi kannetaan järvestä. Tontilla sijaitsee puucee, jota ei käytetä, vaan käytössä on kemiallinen wc, jonka jätteet viedään muualle. Kiinteistö on sähköistämätön eikä siellä ole mitään mukavuuksia. Hakija perustelee päivätyssä lisäselvityksessähakemustaan seuraavasti: Honkaranta on ollut autiona vuoden 2010 elokuun pulivälistä lähtien ja jää edelleen autioksi. En ole tänä vuonna ollut Karttulassa enkä Tervossa. Olen ollut koko tähänastisen vuoden sairauteni takia Turussa. En pysty enää olemaan Honkarannassa ikäni ja sairauteni vuoksi. Täytän kuukauden päästä 83 vuotta. Sairauksia ovat mm. insuliinidiabetes, verenpaine, eturauhanen ja kysta päässä. Vaimoni ja tyttäreni eivät ole käyttäneet eivätkä käytä Honkarantaa,

28 Ympäristölautakunta Pyydetyt lausunnot koska heidän käytettävissä on kesäkuukauden ajan ollut ja on Kiviniemi kaikkine mukavuuksineen. Kohteliaimmin uudistan pyyntöni saada vapautus liittymisvelvollisuudesta. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole antanut erillistä lausuntoa. Hakijan kuuleminen Ympäristöterveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 14 :ssä annetaan yleisluontoiset määräykset käymälöiden varustelusta. Asetuksen mukaan kuivakäymälä tulee sijoittaa tiiviille alustalle, siten ettei käymälästä ai - heudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Mikäli kiinteistöllä ei käytetä talousvettä eikä siellä synny jätevesiä, terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämättä jättämiselle ei ole estettä. Tilanteen muuttuessa on tilannetta arvioitava uudelleen. Karttulan Vesiosuuskunta esittää lausunnossaan, että rakentamisen taloudelliset seikat huomioiden vapautusta liittymisvelvollisuudesta kiinteistöille ei tule myöntää. Hakijoille on toimitettu kuulemiskirje. Hakija on toimittanut lausuntonsa kuntaan Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Liitteet Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 Sijaintia osoittava kartta, liite nro:7. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Allan Huttusen anomuksesta Knuutilan kylässä tilalle Honkaranta Rno 5:33 vapautuksen vesihuoltolain 11 :n perusteella vesihuoltolain 10 : n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkostoon, sillä liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omista-

29 Ympäristölautakunta jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Vapautus myönnetään toistaiseksi. Kiinteistöllä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä niin, että ne ei - vät aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristössä eivätkä ne pääse suoraan valumaan vesistöön. Kuivakäymälää ja kemiallista wc:tä tulee hoitaa ja huoltaa niin, että ne eivät aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristölle. Mikäli kiinteistön olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, että kiinteistön liittäminen Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoihin katsotaan tarpeelliseksi voidaan kiinteistö velvoittaa liitettäväksi kyseisiin verkostoihin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

30 Ympäristölautakunta PÄÄTÖS VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAISESTA VAPAUTUSHAKEMUKSESTA (KOS- KEE LIITTÄMISVELVOLLISUUTTA VESIJOHTOON JA JÄTEVESIVIEMÄRIIN: BLOM EERO, KÄRNÄNTIE 67, KARTTULA) Ymp.ltk. 20 Hakijat/ kiinteistön omistajat Kohteen sijainti Kiinteistötunnus Yhteystiedot Hakemus Blom Eero Kärnäntie Karttula Eero Blom Kärnäntie Karttula Hakemuksen vireille tulo Säännökset Hakemus koskee kiinteistön vapauttamista vesijohto- ja jätevesiviemäriliittymän liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan ve - sihuoltoverkostoihin. Hakemus on saapunut Vesihuoltolain 10 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautumisesta säädetään vesihuoltolain 11 :ssä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti - jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu

31 Ympäristölautakunta vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista Ennen vapautuksen myöntämistä on kuultava vesihuoltolaitosta, alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja terveydensuojeluviranomaista. Perustietoja Pyydetyt lausunnot Kiinteistön omistaja on Eero Blom. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ruokolahden alueen vesihuoltolaitoksen toimintaalueella (hyväksytty , 17/ Tervon tekninen lautakunta). Kiinteistö on loma-asunto (rantasauna), joka sijaitsee Tervossa taajama-alueen ulkopuolella Rasvankin ranta-alueella. Tilan kokonaispinta-ala on noin19,5 ha. Kiinteistöllä on loma-asunto jota käytetään vain kesäisin ja silloinkin ainoastaan saunomiseen pari kertaa viikossa, sillä hakijalla on noin 500 m:n päässä po. loma-asunnosta osoitteessa Kärnäntie 19 omakotitalo jossa hän asuu. Edellä mainitusta syystä johtuen loma-asunnossa tai sen pihapiirissä ei ole WC:tä. Kiinteistön omistaja on järjestänyt kiinteistön vesihuollon siten, että vesi saunaan kannetaan järvestä. Pesuvedet imeytetään omalla tontilla. Rakennus on sähköistämätön. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole antanut erillistä lausuntoa. Ympäristöterveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen

32 Ympäristölautakunta Hakijan kuuleminen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 86/ ). Jätevesien maahan imeyttäminen ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Mikäli kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on asianmukainen ja toimiva, terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kiinteistön vesi - johto- ja viemäriverkostoon liittämättä jättämiselle ei ole estettä. Karttulan Vesiosuuskunta esittää lausunnossaan, että rakentamisen taloudelliset seikat huomioiden vapautusta liittymisvelvoitteesta kiinteistöille ei tule myöntää. Hakijalle on toimitettu kuulemiskirje. Hakija on toimittanut lausuntonsa kuntaan Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Liitteet Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 Sijaintia osoittava kartta, liite nro:8. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Eero Blomin anomuksesta Kuivaniemen kylässä tilalle Kärnä Rno 7:4 vapautuksen vesihuoltolain 11 :n perusteella vesihuoltolain 10 : n mukaisesta liittämisvel - vollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkostoon, sillä liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Vapautus myönnetään toistaiseksi. Kiinteistöllä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä niin, että ne ei - vät aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristössä eivätkä ne pääse suoraan valumaan vesistöön. Mikäli kiinteistön olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, että kiinteistön liittäminen Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoihin katsotaan tarpeelliseksi voidaan kiinteistö velvoittaa liitettäväksi kyseisiin verkostoihin.

33 Ympäristölautakunta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

34 Ympäristölautakunta PÄÄTÖS VESIHUOLTOLAIN (119/2001) MUKAISESTA VAPAUTUSHAKEMUKSESTA (KOS- KEE LIITTÄMISVELVOLLISUUTTA VESIJOHTOON JA JÄTEVESIVIEMÄRIIN: BLOM KA- LEVI, KÄRNÄNTIE 64, KARTTULA) Ymp.ltk. 21 Hakijat/ kiinteistön omistajat Kohteen sijainti Kiinteistötunnus Yhteystiedot Hakemus Blom Kalevi Kärnäntie Karttula Kalevi Blom Varvuntie Tervo Hakemuksen vireille tulo Säännökset Hakemus koskee kiinteistön vapauttamista vesijohto- ja jätevesiviemäriliittymän liittämisvelvollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan ve - sihuoltoverkostoihin. Hakemus on saapunut Vesihuoltolain 10 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautumisesta säädetään vesihuoltolain 11 :ssä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti - jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu

35 Ympäristölautakunta vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista Ennen vapautuksen myöntämistä on kuultava vesihuoltolaitosta, alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja terveydensuojeluviranomaista. Perustietoja Pyydetyt lausunnot Kiinteistön omistaja on Kalevi Blom. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ruokolahden alueen vesihuoltolaitoksen toimintaalueella (hyväksytty , 17/ Tervon tekninen lautakunta). Kiinteistö on loma-asunto, joka sijaitsee Tervossa taajama-alueen ulkopuolella Rasvankin ranta-alueella. Tilan kokonaispinta-ala on noin19,5 ha. Kiinteistöllä on loma-asunto jonka käyttöaste on 3 kk/vuosi. Loma-asunto on rakennettu vuonna 1980 ja sen huoneistoala on 24 h-m². Lisäksi pihapiirissä on 7 h-m²:n suuruinen saunarakennus. Kiinteistön käymäläratkaisuna on puucee. Saunan harmaat jätevedet johdetaan maaimeytykseen ja keittiön harmaat jätevedet kannetaan sangolla ulos ja imeytetään maahan. Kiinteistön omistaja on järjestänyt kiinteistön vesihuollon siten, että pesuvedet saunaan kannetaan järvestä ja juomavesi tuodaan muualta. Kiinteistö on sähköistetty. Hakija perustelee hakemustaan veden vähäisellä tarpeella. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole antanut erillistä lausuntoa. Ympäristöterveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa:

36 Ympäristölautakunta Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 14 :ssä annetaan yleisluontoiset määräykset käymälöiden varustelusta. Asetuksen mukaan kuivakäymälä tulee sijoittaa tiiviille alustalle, siten ettei käymälästä ai - heudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voi - daan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 86/ ). Jätevesien maahan imeyttäminen ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Kiinteistöllä tulee olla käytössään riittävästi Sosiaali- ja terveysminis - teriön asetuksessa 401/2001 (pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista) määritellyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Mikäli kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä ja jätevesien käsittelyjärjestelmä on asianmukainen ja toimiva, terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämättä jättämiselle ei ole estettä. Hakijan kuuleminen Karttulan Vesiosuuskunta esittää lausunnossaan, että rakentamisen taloudelliset seikat huomioiden vapautusta liittymisvelvoitteesta kiinteistöille ei tule myöntää. Hakijalle on toimitettu kuulemiskirje. Hakija on toimittanut lausuntonsa kuntaan Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet Liitteet Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 Sijaintia osoittava kartta, liite nro:9. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Kalevi Blomin anomuksesta Kuivaniemen kylässä tilalle Kärnä Rno 7:4 vapautuksen vesihuoltolain 11 :n perusteella vesihuoltolain 10 : n mukaisesta liittämisvel - vollisuudesta Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkos-

37 Ympäristölautakunta toon, sillä liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Vapautus myönnetään toistaiseksi. Kiinteistöllä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä niin, että ne ei - vät aiheuta pilaantumisen vaaraa ympäristössä eivätkä ne pääse suoraan valumaan vesistöön. Mikäli kiinteistön olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, että kiinteistön liittäminen Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoihin katsotaan tarpeelliseksi voidaan kiinteistö velvoittaa liitettäväksi kyseisiin verkostoihin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 04.10.2012 klo 18.30-19.50 Sillankorvan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola 189 Kokousaika Torstai 15.9.2016 klo 18.00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Muut saapuvilla olleet Varajäsenet: Olli-Pekka

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä/anhållan om befrielse från anslutningsplikt till vatten och

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 23.8.2012 klo 18.30-19.02 Sillankorvan

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Teknisen toimiston kokoustila os. Tervontie 4C3, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Teknisen toimiston kokoustila os. Tervontie 4C3, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 5/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 29.11.2012 klo 18.30-19.15 Teknisen

Lisätiedot

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset Lammin ympäristönsuojelupäivät 1.10.2009 Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Esityksen sisällöstä Taustaa ja tilanne Lempäälän kunnassa Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 203 17.11.2015 18 31.01.2017 Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö 257-488-1-113

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Virastotalon neuvotteluhuone, Tervontie 4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Virastotalon neuvotteluhuone, Tervontie 4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 04.10.2016 klo 18.00-18.40 Virastotalon

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45 Sähköposti- ja puhelinkokous Jäsen Paikalla

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10 Sillankorvan kokoushuone Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 20.02.2015 klo 09.00-13.05 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 5/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 5/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 5/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 1.12.2015 klo 18.00-18.36 Kunnanviraston

Lisätiedot

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Johanna Kallio, SYKE / Kestävä vesihuolto Vesihuolto-pohjavesi - neuvottelupäivät, 4.-5.4.2017 Tampere Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

127 27.08.2013 31 04.03.2014

127 27.08.2013 31 04.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2013 31 04.03.2014 Asian uudelleenkäsittely II / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 51 25.08.2016 Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-1-40 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 25.08.2016 51 Vs. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014 ASIA Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 :n mukaisesta, jolla haetaan vapautusta Ruotasjärven vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Hakija Esa Hiltunen, Sarvantie 20, 37560

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 88 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-2-21, Kinttala Esko 859/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta 29.3.2017 LINKKI2016-hankkeen loppuseminaari Lohjan kaupungintalo Monkola 29.3.2017 Kirkkonummen kunta/ ympäristönsuojelu, Elina

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot