ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ AIKA 18:00-18:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ KOTIMÄKI , KAILANTO LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212) / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ KIVIKULMA , NURMI 80 VASTINE ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE PÄIJÄT-HÄMEEEN JÄTELAUTAKUNNAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VALITUKSESTA ANTAMAAN LAUSUNTOON YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 35 :N MUKAINEN LUPAHAKEMUS KOSKIEN KALLION LOUHINTAA JA LOUHEEN MURSKAUSTA SEKÄ KIERRÄTETTÄVÄN ASFALTIN JA MUUALTA TUOTAVAN LOUHEEN JA PUHTAAN PINTAMAAN VÄLIVARASTOINTIA JA HYÖDYNTÄMISTÄ / DESTIA OY, MURTO PORNAINEN 82 SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ruskeepää Mika 18:00-18:35 puheenjohtaja Vilkki Virpi 18:00-18:35 jäsen Ravi Tomi 18:00-18:35 jäsen Nyqvist Tero 18:00-18:35 jäsen Nieminen Elmeri 18:00-18:35 jäsen Perttola Niina 18:00-18:35 jäsen Kurki Sanna 18:00-18:35 khall edustaja/askola Ruskeepää Jukka 18:00-18:35 khall edustaja/pornainen POISSA Ollila Antti varapuheenjohtaja Pirhonen Matti jäsen Korhonen Ene jäsen Silta Sari jäsen MUU Ikonen Antti 18:00-18:35 esittelijä Maasilta Tommi 18:00-18:35 esittelijä Isokallio Minna 18:00-18:35 asiantuntija Ahola Taina 18:00-18:35 pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tomi Ravi ja Elmeri Nieminen tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina Pöytäkirjan allekirjoitus Mika Ruskeepää Taina Ahola ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 15. päivänä joulukuuta Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Tomi Ravi Elmeri Nieminen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnantalolla

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Myrskylän kunnantalolla Pornaisten kunnantalolla Pukkilan kunnantalolla

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ KOTIMÄKI , KAILANTO RYSY 59 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Erkki Kailanto on hakenut vapautusta liittymisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon kiinteistölle Kotimäki toistaiseksi. Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen ja toiminta-alueen laajennuksen Kiinteistö on vakituinen asunto, asukkaita on yksi. Kiinteistöllä on oma rengaskaivo, jonka vesi on ajoittain vähissä. Talousvettä hankitaan ajoittain naapurista. Kiinteistöllä on vesikäymälä, jonka vedet johdetaan kolmen saostuskaivon kautta kivipesään. Saunan harmaatvedet johdetaan ilman saostuskaivoa kivipesään. Saunalla on myös pesukone. Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Lainsäädännöllinen tausta Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos: 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja 2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos: 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään; tai 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja että jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Jo hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jossa laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liittämisvelvollisuus laitoksen vesijohtoon ja viemäriin määräytyy 31 päivään joulukuuta 2018 asti tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 10 :n mukaisesti. Lausunnot ja tarkastukset Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta (Porvoon terveydensuojelujaosto) ja kuultu Uudenmaan ELY-keskusta ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntaa. Kiinteistön omistajaa on kuultu saaduista lausunnoista. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa (saapunut ) todetaan seuraavaa: Kiinteistöllä vedenkäyttö on vähäistä, mutta silti veden riittävyyden kanssa on ollut ongelmia. Kiinteistön rengaskaivon veden laadusta ei ole tietoa käytettävissä. Esitettyjen tietojen perusteella terveydensuojelu ei puolla vapautusta liittymisestä vesijohtoon tai viemäriin. Mikäli liittäminen verkostoon todetaan muilla perusteilla kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle/haltijalle, tulee kiinteistöllä käytetyn talousveden täyttää laadultaan talousvesiasetuksen vaatimukset ja tutkimustodistuksen veden laadusta on oltava vuoden sisällä hankittu. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta on lausunnossaan todennut, että kiinteistö tulee liittää heti vesi- ja viemäriverkkoon. Ympäristönsuojelusihteeri on pyytänyt vesiosuuskunnalta täydennystä lausuntoon. Vesiosuuskunta on täydentänyt lausuntoaan. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta toteaa lausunnossaan seuraavaa:

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Osuuskuntaa perustettaessa laki on ollut yksiselitteinen ja sen perusteella ko. kiinteistön pitää liittyä verkostoon. Kiinteistöllä asuu vakituisesti yksi henkilö. Tämä kiinteistö on otettu huomioon verkostoa suunnitellessa. Tästä on aiheutunut osuuskunnalle verkoston rakentamisen kuluja, joita edelleen maksetaan lainoina ja koska kiinteistö ei liittynyt verkostoon, ovat liittyneet joutuneet maksamaan isompia veloituksia. Osuuskunnan kyky selvitä velvoitteistaan (verkoston kunnossapito) vaarantuu, jos näitä vapautuspäätöksiä annetaan kaikille niitä pyytäneille. Uudenmaan ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa asiasta. Erkki Kailanto on täydentänyt hakemustaan seuraavilla tiedoilla: Juomavesi hankitaan joko naapurilta (kunnan verkostosta vesi) tai kaupasta. Liittämisen aiheuttamat kustannukset tarvikkeineen ja työkustannuksin Vesiosuuskunnan lausunnossa annetaan ymmärtää, että verkoston rakentaminen kiinteistöni kohdalla olisi aiheuttanut lisäkustannuksia, mikä ei pidä paikkaansa. Esityslistan liitteenä on kartta kiinteistön sijainnista. Muut asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa. PÄÄTÖSEHDOTUS (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää kiinteistölle Kotimäki , Erkki Kailanto, vapautuksen saakka vesija viemäriverkkoon liittymisestä tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat tai kiinteistön jätevesijärjestelmää muutetaan. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset vapauttamiselle ovat olemassa. Kiinteistön liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon aiheuttaisi normaalista poikkeavat kaivuu- ja louhintakustannukset, joten liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve sekä kiinteistön ikä. Nykyiset jätevesien käsittelyn ei myöskään katsota aiheuttavan merkittävää terveys- tai ympäristöhaittaa. PÄÄTÖS: Sari Silta esitti Elmeri Niemisen kannattamana, että kiinteistölle Kotimäki , Kailanto, myönnetään vapautus vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä toistaiseksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat.

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Koska oli tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys,. asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi valittiin huutoäänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Sari Sillan esitystä, äänestävät ei. Jaa äänestivät Mika Ruskeepää, Antti Ollila ja Tomi Ravi. Ei äänestivät Ene Korhonen, Sari Silta, Tero Nyqvist, Elmeri Nieminen, Niina Perttola ja Virpi Vilkki. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi, että Sari Sillan esitys hyväksyttiin äänin 6-3. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Erkki Kailanto, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto RYSY 78 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa koskien Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan valitusta lautakunnan päätöksestä / vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä vapauttaminen / Kailanto. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta vaatii, että Helsingin hallinto-oikeus muuttaa rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä siten, että vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä myönnetään enintään saakka tai, mikäli kiinteistön omistussuhteet muuttuvat tai käyttöaste kasvaa ennen niin, omistussuhteiden muuttumiseen tai käyttöasteen kasvamiseen saakka. Perusteluina vesiosuuskunta katsoo mm. ettei vapautusta hakeneella kiinteistöllä ole riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja ettei kiinteistön jätevesien käsittely ole järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa ja vaikka talousveden ja jätevesien käsittelyn osalta vaatimusten katsottaisiin täyttyvän olisi sovellettava liittämisvelvollisuuden pääsääntöä. Etelä-Pornaisten valitus on kokonaisuudessa esityslistan liitteenä. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto hallinto-oikeudelle tulee antaa mennessä. PÄÄTÖSEHDOTUS: (ympäristönsuojelusihteeri) Lautakunta päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon (diaarinro 06695/14/5212):

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kiinteistön Kotimäki liittäminen Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon on kiinteistön omistajalle kohtuutonta ottaen huomioon kiinteistön tämän hetkisestä asukasmäärästä (yksi henkilö) johtuva ilmeisen vähäinen jäteveden määrä ja vesihuoltolaitoksn palvelujen vähäinen tarve sekä korkeat liittymiskustannukset ja kiinteistönhaltijan taloudellinen tilanne. Liittymismaksu asti oli euroa, mutta alkaen tuhat euroa kalliimpi eli euroa (nämä hinnat ovat verottomia). Perusmaksu 210 /vuosi käyttömaksu vesi 2,17 /kuutio ja jätevesi 2,87 /kuutio (vero 23 %), vesimittarin tarkistaminen 110 /kerta (vero 23 %). Lisäksi kiinteistön omistajan vastuulle tulevan kaivuukustannukset, jotka vaihtelevat 500 eurosta jopa 5000 euroon riippuen maastosta ja etäisyyksistä. Kiinteistön omistaja on itse arvioinut liittämisestä aiheutuviksi kustannuksiksi (tarvikkeet ja työt asuinrakennukseen ulkona ja sisällä sekä saunalla) Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta on rakentanut verkostonsa ennen kuin Pornaisten kunnanhallitus on hyväksynyt toiminta-alueen. Koska kiinteistön omistajat eivät ole missään vaiheessa esittäneet halukkuutta liittää kiinteistöään Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan rakentamaan vesi- ja viemäriverkkoon, olisi vesiosuuskunnan tullut mitoittaa verkostonsa siten, että vesi- ja viemäriverkko toimisi teknisesti moitteettomasti ilman ko. kiinteistön liittämistä siihen. Myöskään taloudellisissa laskelmissa ei samasta syystä ole voitu huomioida kiinteistön liittämistä vesi- ja viemäriverkkoon. Näihin seikkoihin vedoten rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan valituksen aiheettomaksi ja että se tulisi hylätä. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio, puh Täytäntöönpano: Helsingin hallinto-oikeus Tiedoksi: Erkki Kailanto

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212) / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ KIVIKULMA , NURMI RYSY 58 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Janne-Pekka Nurmi on hakenut vapautusta liittymisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon kiinteistölle saakka. Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen ja toiminta-alueen laajennuksen Kiinteistö on vakituinen asunto, asukkaita on yksi. Kiinteistön talousvesi otetaan omasta porakaivosta. Veden laadusta on toimitettu tutkimustulos. Tutkimus on tehty vuonna 2012, jolloin se on tutkittujen ominaisuuksien osalta täyttänyt yksittäiselle kotitalouden talousvedelle asetetut laatuvaatimukset mutta ei laatusuositusta mangaanin osalta. Kiinteistön WC-vedet menevät umpisäiliöön ja harmaille vesille on imeytyskenttä. Kiinteistö on liittynyt vesiosuuskuntaan. Lainsäädännöllinen tausta Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos: 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja 2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos: 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään; tai 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja että jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Jo hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jossa laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liittämisvelvollisuus laitoksen vesijohtoon ja viemäriin määräytyy 31 päivään joulukuuta 2018 asti tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 10 :n mukaisesti. Lausunnot ja tarkastukset Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta (Porvoon terveydensuojelujaosto) ja kuultu Uudenmaan ELY-keskusta ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntaa. Kiinteistön omistajaa on kuultu saaduista lausunnoista. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa (saapunut ) todetaan seuraavaa: Kiinteistöllä on käytössä laatuvaatimukset täyttävää vettä. Veden riittävyydestä ei ole tietoa. Terveydensuojelu ei näe estettä määräaikaiselle vapautukselle liittymisestä vesijohtoon tai viemäriin, mikäli se ei vaaranna vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatua ja turvallisuutta toiminta-alueen muilla kiinteistöillä. Liittymien määrän tulee olla oikea suhteessa verkoston suunnittelun pohjana käytettyyn niin, että veden virtaama ja vaihtuvuus verkostossa on riittävä. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta on lausunnossaan todennut seuraavaa: Osuuskuntaa perustettaessa laki on ollut yksiselitteinen ja sen perusteella ko. kiinteistön pitää liittyä verkostoon. Tämä kiinteistö on otettu huomioon verkostoa suunniteltaessa, koska siinä asutaan vakituisesti. Tästä on aiheutunut osuuskunnalle kuluja ja koska kiinteistö ei liittynyt verkostoon, ovat muut jäsenet joutuneet maksamaan isompia veloituksia. Osuuskunnan kyky selvitä velvoitteistaan vaarantuu, jos näitä

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ vapautuspäätöksiä annetaan kaikille niitä pyytäneille. Tämän kiinteistön kohdalla on myös merkittävää, että tälle liittymälle liittymishalukkuutensa ilmaisseelle kiinteistölle on rakennettu valmiiksi kiinteistökohtainen pumppaamo. Tästä on aiheutunut osuuskunnalle selkeitä ko. kiinteistöön liittyviä kustannuksia. On myös huomattava, että Nurmi on osuuskunnan jäsen ja se on selkeä signaali halusta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Jäsenyys osuuskunnan sääntöjen mukaan velvoittaa yksiselitteisesti liittymään osuuskunnan vesija viemäriverkostoon. Uudenmaan ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa asiasta. Janne-Pekka Nurmi on antanut vastineen asiasta Vastineessaan hän toteaa mm. seuraavaa: Vesiosuuskunnan lausunto on monilta osin vähintäänkin kyseenalainen. Väite siitä, että muut vesiosuuskunnan jäsenet ovat minun kiinteistön liittämättä jättämisen vuoksi joutuneet maksamaan isompia veloituksia, ei pidä paikkaansa. Olen vesiosuuskunnan jäsen, olen maksanut jäsenmaksun, liittymismaksun ja vuosittaiset perusmaksut sekä lainojen lisälyhennykset. Toisin taitaa olla vesiosuuskunnan toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt, jotka eivät ole edes vesiosuuskuntaan liittyneet. Esityslistan liitteenä on Janne-Pekka Nurmen antama vastine kokonaisuudessaan sekä kartta kiinteistön sijainnista. Muut asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa. PÄÄTÖSEHDOTUS (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää kiinteistölle Kivikulma , Nurmi, määräaikaisen vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä saakka. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset määräaikaiselle vapauttamiselle ovat olemassa. Kiinteistön käyttö on vähäistä, joten liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve sekä jätevesijärjestelmään investoidut varat. Määräaikaisen vapautuksen ei voida myöskään katsoa vaarantavan vesiosuuskunnan taloutta, koska kiinteistön kuluttama vesimäärä olisi pieni. Samasta syystä ei vapautuksen voida katsoa aiheuttavan putkien vajaakäytöstä aiheutuvaa hajuongelmaa. Nykyiset jätevesien käsittelyn ei myöskään katsota aiheuttavan merkittävää terveys- tai ympäristöhaittaa.

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Janne-Pekka Nurmi, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto RYSY 79 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa koskien Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan valitusta lautakunnan päätöksestä / vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä vapauttaminen / Nurmi. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta vaatii, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen myöntää määräaikaisen vapautuksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä saakka. Perusteluina vesiosuuskunta toteaa mm. Helsingin hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan liittämisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoon on pääsääntö, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toimitan-alueella riippumatta käytettävissä olevasta vesikaivosta ja kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmästä. Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan kohtuuttomuuden arvioinnissa on otettava huomioon erityisinä syinä lähinnä liittymän rakentamiskustannuksiin ja muodostuvan jäteveden vähäisen määrän tai näihin verrattavan objektiivisesti havaittavissa olevaan seikkaan liittyvät syyt. Etelä-Pornaisten valitus on kokonaisuudessa esityslistan liitteenä. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto hallinto-oikeudelle tulee antaa mennessä. PÄÄTÖSEHDOTUS (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon (diaarinro 06695/14/5212): Helsingin hallinto-oikeus on päätöksissään todennut, että vesihuoltolain 11 :n soveltamiskäytännöissä on vakiintuneesti hyväksytty myös kiinteistön määräaikainen vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta. Korkein hallinto-oikeus on pitänyt voimassa hallinto-oikeuden päätöksen.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Määräaikaisten vapautuksien myöntäminen on ollut mahdollista, kun kiinteistö on investoinut asianmukaiseen jätevesijärjestelmään, eikä kiinteistön jätevesistä siis aiheudu ympäristöhaittaa ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi hyvälaatuista talousvettä. Kiinteistöllä WC-jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat jätevedet käsitellään imeytyskentässä. Jätevesien käsittelyn voidaan siis katsoa täyttävän ympäristönsuojelulliset vaatimukset. Kiinteistöllä on myös käytettävissä riittävästi hyvälaatuista talousvettä. Kiinteistöllä asuu yksi henkilö, joten sen käyttämä vesimäärä voidaan katsoa pieneksi. Kiinteistö on myös maksanut jäsenmaksun, liittymismaksun ja vuosittaiset perusmaksut sekä lainojen lisälyhennykset. Näin ollen vesiosuuskunnan taloudellinen haitta on pieni. Näihin seikkoihin vedoten rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan valituksen aiheettomaksi ja että se tulisi hylätä. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio, puh Toimeenpano: Helsingin hallinto-oikeus Tiedoksi: Janne-Pekka Nurmi

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ VASTINE ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE PÄIJÄT-HÄMEEEN JÄTELAUTAKUNNAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VALITUKSESTA ANTAMAAN LAUSUNTOON RYSY 80 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta on antanut lausunnon Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemästä valituksesta koskien Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöstä jätteenkuljetuksen järjestämisestä Itä-Suomen hallinto-oikeus varaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle tilaisuuden vastineen antamiseen mennessä. Päijät-Hämeen jätelautakunta on esittänyt, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. Lautakunnan mukaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella täyttyvät kaikki jätelain (646/2011) 37 :n edellytykset toimia jätteen kuljetuksessa lautakunnan päätöksen mukaisesti ja Päijät-Hämeen jätelautakunta on päätöksensä mukaan käyttänyt lain mukaista harkintavaltaa asiasta päättäessään. Vastinepyyntö ja Päijät-Hämeen jätelautakunnan lausunto ovat esityslistan liitteenä. PÄÄTÖSESITYS (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Päijät-Hämeen jätelautakunnan lausunnosta seuraavanlaisen vastineen. Päijät-Hämeen jätelautakunta on perustellut sitä, että kaikki jätelain (616/2011) 37 :n edellytykset toimia Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksen mukaisesti täyttyvät alla olevin perustein ja lautakunta on käyttänyt lain mukaista harkintavaltaansa asiasta päättäessään: 1) Alueella on tarjolla jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 2) Käytössä ollut malli on edistänyt jätehuollon yleistä toimivuutta alueella luoden mm. kilpailua, parempia ja monipuolisempia palveluita, asiakastyytyväisyyttä ja se on kehittänyt samalla myös yrittäjien omaehtoista innovatiivisuutta. 3) Kyseinen malli on jo tähänkin saakka taannut jätehuollon alueellisen kehittymisen eikä se ole aiheuttanut vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ) Yritykset ovat noudattaneet annettuja säädöksiä ja määräyksiä. 5) Kunnan järjestämä jätteenkuljetus ei ole osoittanut parempaa toimivuutta niissä kunnissa, joissa se on ollut käytössä. 6) Kyseinen järjestelmä antaa kotitalouksille oikeuden valita ja kilpailuttaa kuljetusjärjestelmä tarpeidensa mukaisesti, se takaa yritysten toimivuudelle paremmat ja ennustettavammat edellytykset, eikä järjestelmä heikennä viranomaisten toimintamahdollisuuksia. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on valituksessaan kumonnut nämä väitteet ja yhä viittaa valituksensa perusteluihin. Päijät-Hämeen jätelautakunta ei lausunnossaan millään lailla perustele miten nämä väitteet toteutuvat Pukkilan ja Myrskylän kunnissa, joissa ei rakennusja ympäristölautakunnan omien havaintojen mukaan ole saatavissa jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Näissä kunnissa ei toimi kattavasti kuin yksi jätteenkuljetusyritys. Myös jätelautakunnan omassa selvityksessä ja tausta-aineistossa todetaan tämä asia (Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella, tarkasteluraportti ). Jätelautakunnan taustaselvityksessä todetaan selkeästi, että jätelain 37 :ssä säädetyt edellytykset eivät täyty mm. Pukkilan ja Myrskylän kunnissa. Päijät-Hämeen jätelautakunnan lausunnosta jätti eriävän mielipiteen lautakunnan esittelijä sekä kolme lautakunnan jäsentä. Lautakunnan esittelijä päätösehdotuksessaan esitti, että jätelautakunnan päätös sekä korjauspäätös eivät täytä jätelain 37 :n mukaisia edellytyksiä. Perustuslain (731/1999) 118 :n 2 momentin mukaan esittelijä on vastuussa sekä omasta toiminnastaan esittelijänä että siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty. Esittelijä vastaa omasta esittelystään ja sen lainmukaisuudesta, selvityksen riittävyydestä ja tietojen paikkansapitävyydestä. Lisäksi esittelijä on vastuussa esittelyn perusteella tehdyn päätöksen lainmukaisuudesta. Eriävän mielipiteen ilmoittaminen vapauttaa kuitenkin esittelijän tehtyä päätöstä koskevasta vastuusta. Jätelautakunnan esittelijän on siis ollut vapautettava itsensä vastuusta, sillä jätelautakunta on tehnyt lainvastaisen päätöksen. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta yhtyy jätelautakunnan esittelijän päätösehdotuksen kohtaan 5.:

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätös sekä korjauspäätös eivät täytä jätelain 37 :n mukaisia edellytyksiä. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan eivät ole kokonaisuutena arvioiden myönteisiä tarkastelualueella. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus asettaa kiinteistöt yksittäisten kuntien sisällä sekä tarkastelualueen kuntien välillä eriarvoiseen asemaan. Ongelmia ovat etenkin epätasa-arvoinen ja osittain kohtuuton hinnoittelu, energiajätekuljetusten hinnoittelu, yhtenäisen laskutuskäytännön ja -tavan puuttuminen, jätemaksun kohtuullistamismahdollisuuden ja muistutuksentekomahdollisuuden puuttuminen, maksuvaikeuksissa olevien asiakkaiden palvelun turvaaminen sekä haja- ja vapaa-ajanasutuksen toimivan palvelun järjestäminen. Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus ylläpitää suljettuja markkinoita ja sen yritysvaikutuksia ei voida katsoa myönteisiksi muuten, kuin alueella tällä hetkellä toimivien yritysten aseman vahvistamisen osalta. Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus työllistää viranomaisia huomattavasti kunnan järjestämää kuljetusta enemmän ja vaikeuttaa mm. liittymisen seurantaa ja jätteenkuljetuksen harventamispäätösten tekemistä. Valituksenalaisen päätöksen valmisteluvaiheessa tehdyssä selvityksessä ja kuulemisessa ei osoitettu sellaisia seikkoja, joiden perusteella voisi todeta toisin. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta, Toimenpano: Itä-Suomen hallinto-oikeus,

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 35 :N MUKAINEN LUPAHAKEMUS KOSKIEN KALLION LOUHINTAA JA LOUHEEN MURSKAUSTA SEKÄ KIERRÄTETTÄVÄN ASFALTIN JA MUUALTA TUOTAVAN LOUHEEN JA PUHTAAN PINTAMAAN VÄLIVARASTOINTIA JA HYÖDYNTÄMISTÄ / DESTIA OY, MURTO PORNAINEN RYSY 81 Valmistelija: ympärisönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Destia Oy Kiviaines, Heidelhofintie 2, Vantaa on hakenut Pornaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain 28 mukaista lupaa kallion louhintaan ja murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella Pornaisten kunnan Kirveskosken kylän kiinteistön Murto alueella ( ). Lisäksi haetaan kierrätettävän asfaltin ja muualta tuotavan louheen ja puhtaan pintamaan välivarastointiin ja hyödyntämiseen, yhteensä alle t/v. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi perustuen otettavan kiviaineksen määrään, jota ei todennäköisesti ehditä louhia kymmenen vuoden lupa-aikana. Laitoksen toiminta ei ole jatkuvaa vaan kausittaista, arviolta 1-3 vuoden välein 3-8 viikon jaksoissa, yleensä kerran tai kaksi / toimintavuosi. Louhintaa tehdään maa-ainesluvan mukaisilla alueilla ja työajat ovat valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaiset. Toiminnasta syntyy mm. melu- ja pölyhaittoja. Tähänastisen toiminnan perusteella toiminnasta ei arvioida aiheutuvan melun raja-arvojen ylityksiä asutuksen kohdalla. Destia Oy:llä on voimassa maa-aineslain mukainen lupa kalliokiviainesten ottoon m 2 kokonaisottomäärälle asti (RYSY ), ja nykyinen ympäristölupa kallion louhintaan, kiviaineksen murskaamiseen ja varastointiin sekä asfaltin valmistukseen on voimassa asti. Nyt haettava lupa tulee jatkamaan aiemman luvan mukaista toimintaa täydennettynä muualta tuotavien massojen välivarastoinnilla ja hyödyntämisellä. Destia Oy hakee lupaa aloittaa em. toiminnot lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Alueelle on rekisteröity siirrettävä asfalttiasema valtioneuvoston asetuksen 846/2012 mukaisesti. Ympäristölupa myönnetään ympäristönsuojelulain 41.1 :n mukaan, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Kun otetaan huomioon etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, alueen maasto-olosuhteet ja suojatoimista asiakirjoista ilmenevä selvitys, hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lupaliite sekä hakemusasiakirjat kaikkine liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa ja hakemusasiakirjat pääosiltaan osoitteessa - Rakentaminen ja ympäristö - Ympäristönsuojelu - Ajankohtaista ympäristönsuojelussa - Tammikuu PÄÄTÖSESITYS (ympäristönsuojelusihteeri): Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutkinut ympäristönsuojelulain 41 :n mukaisesti asiassa annetut lausunnot ja muistutukset sekä luvan myöntämisen edellytykset ja todennut, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, kun toiminta järjestetään lupamääräysten mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Destia Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella ja kierrätettävän asfaltin ja muualta tuotavan louheen ja puhtaan pintamaan välivarastointiin ja hyödyntämiseen, yhteensä alle t/v Pornaisten kunnan Kirveskosken kylän kiinteistön Murto alueella ( ). Lupa myönnetään liitteen lupamääräysten mukaisesti. Toiminta voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesti 4000 :n vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja asiasta antaa asian valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta, ,

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET RYSY 82 Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät, il moi tuk set ja pää tökset: 1. Helsingin hallinto-oikeus : Päätös Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä / Myllypuro Hallinto-oikeus kumoaa rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsittelyyn. 2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto : Päätös Myrskylän kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta, Myrskylä 3. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Päätös ympäristönsuojelulain mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta / Rally Drivers Team ry, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Askola, Porvoo, Pornainen ja Sipoo. 4. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus : Kehotus lopettaa vedenottoluvan ylittävä pohjaveden pumppaaminen Puntarmäki I pohjavedenottamolla Pukkilassa / Mäntsälän Vesi 5. Öljyalan palvelukeskus : Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden perustutkimus, Jussilantie 1, Myrskylä. - Alueen maaperästä otetuissa näytteissä ei havaittu öljyperäisiä haitta-aineita tai maaperässä olevat pitoisuudet ovat alueen käytön kannalta merkityksettömiä, eikä tarvetta jatkotoimenpiteille ole. 6. Ramboll Finland Oy : Myllylän betoni Oy; pinta- ja pohjavesien tarkkailunäytteet Ympäristönsuojelusihteerin lausunto tiilimurskeen hyötykäytöstä maanrakentamiskohteisiin / Pietilä, Pornainen 8. Etelä-Suomen aluehallintovirasto : Päätös Vekkox Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kiviaineksen ottamista ja jatkojalostusta Linnanpellon kylässä kiinteistöllä Honkala II, Sipoo - käsittely jätetään sikseen. Vekkox Oy on ilmoittanut peruuttavansa hakemuksen. Päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee saapuneet kirjelmät, il moitukset ja päätökset tie toonsa saatetuiksi. PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 78, 79, 80 ja 82 Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Pykälä: 81 Valitusviranomainen, osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä ( ) Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 117 Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015 AIKA 18:10-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.10.2014 AIKA 18:00-20:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 16.05.2016 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Mäntyrinne Palvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 15.02.2016 AIKA 17:00-18:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 30 Henkilöstöjaosto 09.08.2017 AIKA 16:30-16:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 32 TOTEAMINEN 19 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 125. Otsikko Sivu 50 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 125. Otsikko Sivu 50 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 125 Rakennus- ja ympäristölautakunta 50 21.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.08.2014 AIKA 18:00-18:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 04.02.2014 AIKA 18:08-19:32 PAIKKA Monninkylän koulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot