ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 25 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU MIKKELI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 55. Otsikko Sivu 25 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU MIKKELI"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta AIKA 18:00-19:20 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU MIKKELI 58 JORMA, OIKOTIE SÄRKIJÄRVI 26 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU LINDGREN STEN, JUORNAANKYLÄNTIE JUORNAANKYLÄ 27 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA TIKKANEN HARRI, TÖYRÄÄNTIE HALKIA 28 ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, ASUINRAKENNUS, HIMANKA OLLI, JUORNAANKYLÄNTIE PUKKILA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, AUTOKATOS-VARASTO, SUOMELA PAULI, METSÄKULMANTIE 290, TORPINKYLÄ 30 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ RIIHIMÄKI , KALKKINEN / KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMA ASIA 31 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ ALKAVA , CREUTZIGER / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMA ASIA 32 TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5 33 TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN OLLI LAHDEN VALITUSTA RAKENNUSLUVASTA PORNAINEN 35 MYRSKYLÄ, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, KOMPONENTTIVARASTO, PELTOMÄKI ARJA, KOIVUKUJA

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET 86

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ruskeepää Mika 18:00-19:20 puheenjohtaja Ollila Antti 18:00-19:20 varapuheenjohtaja Vilkki Virpi 18:00-19:20 jäsen Ravi Tomi 18:00-19:20 jäsen Pirhonen Matti 18:00-19:20 jäsen Korhonen Ene 18:00-19:20 jäsen Silta Sari 18:00-19:20 jäsen Nieminen Elmeri 18:00-19:20 jäsen Perttola Niina 18:00-19:20 jäsen Villanen Riitta 18:00-19:20 Tero Nyqvistin varajäsen POISSA Nyqvist Tero jäsen MUU Ikonen Antti 18:00-19:20 esittelijä Maasilta Tommi 18:00-19:20 esittelijä Ahola Taina 18:00-19:20 pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa päivänä kuuta 2014 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla Myrskylän kunnantalolla Pornaisten kunnantalolla Pukkilan kunnantalolla

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU MIKKELI JORMA, OIKOTIE SÄRKIJÄRVI RYSY 25 Valmistelija: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen HAKEMUS Hakija Jorma Mikkeli Oikotie Huuvari Rakennuspaikan sijainti Askola, särkijärvi, tila Puuhamaa RN:o 8:196. Kiinteistön pinta-ala on 0,7 ha. Rakennustoimenpide Hakemuksen mukaan rakennustoimenpiteenä on I-II -kerroksinen asuinrakennus kooltaan 250 k-m2 ja talousrakennus kooltaan noin 100 k-m2. Naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu, ei huomauttamista. MAANKÄYTTÖ- JA KAAVATILANNE Maakuntakaavassa ei ole erityisiä varauksia ko. alueelle. Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Aluearkkitehdin lausunto Rakennuspaikka on kunnan rakennusjärjestyksen mukainen sekä sijainniltaan, muodoltaan ja mittasuhteiltaan rakentamiseen sovelias. Rakentaminen täydentää olemassa olevaa rakennetta ja rakennettua ympäristöä. Kunnalla ei ole ohjelmassa osayleis- tai varsinkaan asemakaavan laatimista alueelle. Mikäli aluetta kaavoitettaisiin, olisi yhdyskuntarakenteen kannalta edullista osoittaa ko. rakennuspaikka kaavassa. Rakennus tulee sijoittaa riittävän etäälle Oikotiestä ja pihapiiriä suositellaan rajattavaksi tielle päin istutuksin. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua edellä mainituin ehdoin. ASKOLAN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO , 83 Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se puoltaa suunnittelutarveratkaisua kiinteistölle Puuhamaa RN:o 8:196 Askolan kunnan Särkijärven kylässä; kiinteistötunnus ; päivätyn hakemuksen mukaisesti. Asuinrakennus tulee sijoittaa riittävän etäälle Oikotiestä ja pihapiiriä suositellaan rajattavaksi tielle päin istutuksin. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan yllä mainituin ehdoin. Perustelut Kunnanhallituksen ja aluearkkitehdin puoltavat lausunnot. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennushankkeelle rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupa. Tiedoksi: Hakija Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Askolan kunnanhallitus Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, p tai

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU LINDGREN STEN, JUORNAANKYLÄNTIE JUORNAANKYLÄ RYSY 26 Valmistelija: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen HAKEMUS Hakija Sten Lindgren Koskenkyläntie Myrskylä Rakennuspaikan sijainti Askola, Juornaankylä, tila Mikkola I RN:o 1:21. Kiinteistön pinta-ala on 0,4660 ha. Rakennustoimenpide Hakemuksen mukaan rakennustoimenpiteenä on I-II -kerroksinen asuinrakennus kooltaan 200 k-m2. Naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu, ei huomauttamista. MAANKÄYTTÖ- JA KAAVATILANNE Maakuntakaavassa ei ole erityisiä varauksia ko. alueelle. Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Aluearkkitehdin lausunto Rakennuspaikka on kunnan rakennusjärjestyksen mukainen sekä sijainniltaan, muodoltaan ja mittasuhteiltaan rakentamiseen sovelias. Rakentaminen täydentää olemassa olevaa rakennetta ja rakennettua ympäristöä. Asuinrakennus tulee sijoittaa riittävän etäälle Juornaankyläntiestä ja pihapiiriä suositellaan rajattavaksi tielle päin istutuksin. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua edellä mainituin ehdoin.

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASKOLAN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO , 82 Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se puoltaa suunnittelutarveratkaisua kiinteistölle Mikkola I RN:o 1:21 Askolan kunnan Juornaankylän kylässä; kiinteistötunnus ; päivätyn hakemuksen mukaisesti. Asuinrakennus tulee sijoittaa riittävän etäälle Juornaankyläntiestä ja pihapiiriä suositellaan rajattavaksi tielle päin istutuksin. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan yllä mainituin ehdoin. Perustelut Kunnanhallituksen ja aluearkkitehdin puoltavat lausunnot. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennushankkeelle rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupa. Tiedoksi: Hakija Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Askolan kunnanhallitus Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, p tai

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA TIKKANEN HARRI, TÖYRÄÄNTIE HALKIA RYSY 27 Valmistelija: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen HAKEMUS Hakija Harri Tikkanen Töyrääntie Halkia Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Kupsenkylä, töyrääntie, määräala tilasta Koivumäki RN:o 12:1, määräalan pinta-ala n. 0,6ha Rakennustoimenpide Hakemuksen mukaan rakennustoimenpiteenä on I-kerroksinen asuinrakennus kooltaan 150 k-m2 ja autotalli 35 k-m2. Poikkeaminen Poikkeaminen oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta mitoituksen ja rakennuspaikan vähimmäiskoon osalta: MRL 171. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Hakemuksen yhteyteen on liitetty hakijan ja myyjän välinen kauppakirja ko. kiinteistön kaupasta (lisäksi viereinen 950 m2 suuruinen alue tunnuksella ). Kauppa on allekirjoitettu ja kauppahinta on ollut euroa; kiinteistön alueella on kaupantekohetkellä ollut 1950-luvulla rakennettu 74 m2 suuruinen asuinrakennus, jonka kunto on kiinteistövälittäjän myyntiesitteen mukaan ollut välttävä. Tontilla kulkee vesiosuuskunta Mustijoen vesi- ja viemärijohdot. Naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu, ei huomauttamista. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut lainvoiman Hakemukseen kirjattu kiinteistö sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Rakennuspaikan vähimmäiskoko M-alueella on m2 ; mikäli rakennuspaikka liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2. Kiinteistölle ei ole kaavassa määritelty uuden rakennuspaikan muodostamismahdollisuutta. Kiinteistö on rekisteröity vuonna Kiinteistö sijoittuu molemmin

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta puolin Töyrääntietä siten, että haettu määräala on se osa kiinteistöä, joka jää Töyrääntien länsipuolelle eikä sisällä rakennuksia. Hakemuksen liitteenä on kiinteistövälittäjän myyntiesite ja allekirjoitettu kauppakirja kiinteistöstä. Kauppa on tehty ennen osayleiskaavaluonnoksen julkista nähtäville asettamista, jolloin kaavaan liittyvä mitoitus tuli ensimmäistä kertaa esille. Rakennuspaikan hinta ja asuinrakennuksen kunto on ollut sellainen, että ostaja on voinut olettaa kiinteistön olevan jaettavissa kahteen osaan. Uuden muodostettavan rakennuspaikan koko on yleiskaavan periaatteiden mukainen, mikäli rakennuspaikka liitetään alueelliseen vesihuoltoverkostoon. Jäljelle jäävä osa kiinteistöä jää näin vähän pienemmäksi kuin kaavan tavoitteiden mukainen vähimmäiskoko 5 000m2, mutta on luonnollinen rakennuspaikka nykyisine rakennuksineen ja Töyrääntien toimiessa rakennuspaikkojen välillä jakavana aiheena. Osayleiskaavan liittyvä mitoitus on laadittu, jotta maanomistajien tasavertainen kohtelu lupakäsittelyissä olisi arvioitavissa. Kaavasta ja siihen liittyvästä mitoituksesta poikkeaminen arvioidaan tapauskohtaisesti hakijan esittämien perustelujen ja kiinteistön historiaa koskevien asiakirjojen pohjalta. Perustelut Rakentaminen haetulle tilalle ei ole hyväksyttyyn osayleiskaavaan liittyvän mitoituksen mukaista. Kiinteistö on kuitenkin ostettu ennen Pohjoisten kylien osayleiskaavn luonnoksen ja siihen sisältyvän mitoituksen julkista nähtäville asettamista. Kiinteistön hinnan ja rakennusten kunnon pohjalta voidaan arvioida kiinteistölle olleen kaupantekohetkellä enemmän kuin yhden rakennuspaikan arvo. Haettu rakentaminen ei vähäisenä poikkeamana kaavan mitoituksesta aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Kaavan mitoituksesta poikkeamiselle on erityinen syy. Sovelletut oikeusohjeet MRL 38, 171 ja 172 PORNAISTEN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO , 55 Kunnanhallitus puoltaa poikkeamisen myöntämistä ehdolla, että rakennukset liitetään vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkostoon. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan yllä mainituin ehdoin. Perustelut

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kunnanhallituksen ja aluearkkitehdin puoltavat lausunnot. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennushankkeelle rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupa. Tiedoksi: Hakija Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Pornaisten kunnanhallitus Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, p tai

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, ASUINRAKENNUS, HIMANKA OLLI, JUORNAANKYLÄNTIE 243 RYSY 28 Valmistelija: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen Olli Himanka hakee rakennuslupaa asuinrakennukselle (rakennuslupa ) osoitteeseen Juornaankyläntie 243 ja lupaa rakentamisen aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan rakennusluvan ( ) ja luvan rakentamisen aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta 1000 :n vakuutta vastaan. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Antti Ollila jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta (Ollila myynyt ko. tontin Himangalle). Jakelu: luvan hakija Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PUKKILA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS, AUTOKATOS-VARASTO, SUOMELA PAULI, METSÄKULMANTIE 290, TORPINKYLÄ RYSY 29 Valmistelija: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen Pauli Suomela hakee rakennuslupaa autokatos-varastolle (rakennuslupa ) osoitteeseen Metsäkulmantie 290. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan rakennusluvan ( ). PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Jakelu: luvan hakija Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ RIIHIMÄKI , KALKKINEN / KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMA ASIA RYSY 88 Vieno Kalkkinen on hakenut vapautusta liittymisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon kiinteistölle Riihimäki Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen ja toiminta-alueen laajennuksen Kiinteistö on yhden ihmisen vakituinen asunto. Kiinteistössä on oma porakaivo. Tutkimustuloksen mukaan vesi täyttää kotitalouden talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset, lukuun ottamatta veden happamuutta. Kiinteistössä on viemäröinti ja kaksi vesikäymälä. Jätevedet käsitellään Green Pack Sako pienputsarissa. Puhdistamo on rakennettu Puhdistamon suodattimet ovat vaihdettu kerran vuodessa. Puhdistamoon on lisätty erillinen fosforinsaostusyksikkö. Puhdistamo tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskunnan jäseneksi. Lainsäädännöllinen tausta Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja alueelliselle ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi:

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lausunnot ja tarkastukset Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta (Porvoon terveydensuojelujaosto) ja kuultu Uudenmaan ELY-keskusta ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntaa. Kiinteistön omistajaa on kuultu saaduista lausunnoista. Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio on käynyt kiinteistöllä Tarkastuksella oli paikalla Vieno Kalkkinen ja Kari Lepistö. Tällöin on arvioitu kiinteistön mahdollisesti aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit, mikäli vapautus myönnetään. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa (saapunut ) todetaan seuraavaa: Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan toimittaman talousveden laadun tulee täyttää terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset kaikissa verkoston osissa ja käyttöolosuhteissa. Mikäli yksittäisiä vapautuksia vesi- ja viemäriverkostoon liittymiseen myönnetään, ei siitä saa aiheutua haittaa vesihuoltolaitoksen edellytyksille toimia toiminta-alueellaan asianmukaisesti. Vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatu ei saa heikentyä tai vaarantua vapautuksen johdosta. Kiinteistöjen veden saanti ja laatu, sekä jätevesien asianmukainen käsittely tulee olla turvattu myös tilanteissa, joissa kiinteistössä asuvien ja vettä käyttävien lukumäärä muuttuu. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta on lausunnossaan todennut, että kiinteistölle ei tule myöntää vapautusta. Uudenmaan ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa asiasta. Vieno Kalkkinen on antanut seuraavan vastineen asiasta: Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunnon mukaisesti kiinteistöllä käytössä olevan oman porakaivon vesi täyttää yksittäisen kotitalouden talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Kaivo tuottaa noin 400 litraa vettä minuutissa, joten se on tasalaatuista suuremmallekin taloudelle. Jätevesi käsitellään Green Rock umpisäiliöllä sekä harmaan veden suodatuksella. Se täyttää kaikki terveysvaatimukset, eikä aiheuta haittaa ympäristölle. Rakennusvaiheessa hakijalle on kerrottu, että järjestelmä täyttää lakien vaatimukset. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on suosittanut omassa lausunnossaan, että vapautusta ei myönnetä. Huomio kiinnittyy siihen, että vesiosuuskunta ei

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta ole esittänyt omassa lausunnossaan perusteluja siihen, miksi vapautusta ei myönnetä, joten vastineen antaminen on haasteellista. Alueella on valmiiksi rakennettu vesi- ja viemäriverkosto. Vapauttaminen ei haittaa verkoston toimintaa, eikä vaaranna sen virtaamia tmv. millään tavoin. Allekirjoittanut ei ole missään verkoston rakentamisen vaiheessa ilmaissut halukkuuttaan tai mielenkiintoaan liittyä ko. verkostoon. Ei edes silloin, kun verkostoon liittymisen kerrottiin maksavan arviolta 2000 euroa, ei kun sen kerrottiin maksavan 7000 euroa, eikä nyt kun se maksaa euroa. Hakijan toiveena on, että vesiosuuskunnan lausuntoon ei erheellisesti vaikuta esim. vesiosuuskunnan taloudellinen tilanne. Esimerkiksi vuonna 2011 liittymissopimuksen tehneet maksoivat lainanhoitomaksua lisää 468 euroa. Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt toiminta-alueen, missä myös allekirjoittaneen kiinteistö sijaitsee. Vesihuolto- ja ympäristönsuojelulait säätävät, että toiminta-alueella on kaikkien liityttävä keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon. Kuitenkin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta säädetyin perustein, jotka kaikki toteutuvat allekirjoittaneen osalta. kustannukset ovat kohtuuttomat ja kiinteistön suuruus ja nykyinen asukasmäärä puoltavat vapauttamista. hakija on investoinut rakennusvaiheessa umpisäiliöön, jota on pidetty riittävänä. Myös ko. säiliön poistaminen ymv. aiheuttaa lisäkustannuksia. verkostoon liittymiskustannukset olisivat myös kiinteistön arvo huomioiden kohtuuttomat allekirjoittanut ei ole missään vaiheessa ilmaissut halukkuuttaan osallistua vesi- ja viemäriverkostoon, joten vesiosuuskunta ei ole omia taloudellisia suunnitelmiaan pohtiessaan ja ennakoidessaan voinut laskea ko. kiinteistön liittymisen varaan kiinteistön vapauttaminen ei aiheuta myöskään hajuongelmaa, koska kiinteistön kuluttama vesimäärä on pieni toiminta-alueen päättämisen yhteydessä on jo pitänyt arvioida, onko ko. toiminta-alue sellainen, että sen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Tällöin on jo ollut tiedossa lain tuoma mahdollisuus osalle kiinteistöjä hakea edelleen vapautusta. Esityslistan liitteenä on kartta kiinteistön sijainnista sekä vastine kokonaisuudessaan. Muut asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa. PÄÄTÖSESITYS (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää että se myöntää kiinteistölle Riihimäki , Kalkkinen, määräaikaisen vapautusta vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä saakka.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Perustelut: Kiinteistölle on vuonna 2004 rakennettu jäteveden puhdistamo. Näin ollen viiden vuoden määräaikaista vapautusta voidaan pitää kohtuullisena, kun huomioidaan puhdistamon käyttöikä sekä investointikustannukset. Vapauttamisen ei katsota myöskään vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kun huomioidaan ko. tyyppisten tapausten rajattu määrä ja vapautuksen määräaikaisuus. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien käsittely ei esitetyn kaltaisena katsota aiheuttavan terveys- tai ympäristöhaittaa. PÄÄTÖS: Sari Silta esitti, että lautakunta päättä myöntää kiinteistölle Riihimäki , Kalkkinen vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liitty misestä tois tai seksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Tämä päätös tu lee liit tää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdolli sessa myyn ti ti lan teessa uudelle omistajalle. Jukka Ruskeepää kannatti Sari Sillan esitystä. Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi valittiin kädennostoäänestys. Sari Sillan esi tystä kannattivat Erkki Salen to, Antti Mantere, Eino Saarik ko, Ene Kor honen, Jukka Ruskeepää, Ari Lindfors, Jari Rantanen, Sanna Kurki ja Sari Kei pi. Pu heenjoh taja totesi äänestyksen tulokseksi, että Sillan esi tys hy väk syt tiin äänin Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Vieno Kalkkinen, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto, ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat RYSY 30 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta valitti lautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään mm. seuraavasti: Kalkkisen kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä ja sillä asuu yksi henkilö. Kiinteistöllä on vedenottoa varten porakaivo, josta saatava talousvesi

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta täyttää sille annetut laatuvaatimukset happamuutta lukuun ottamatta ja vettä on Kalkkisen mukaan ollut riittävästi. Kiinteistöllä on viemäröinti ja vesikäymälä. Jätevedet käsitellään 5 m 3 :n Green Pack Sako pienpuhdistamossa, joka on rakennettu Liittämiskustannusten on arvioitu olevan noin Vapautushakemusta on perusteltu taloudellisilla syillä sekä palveluiden vähäisellä tarpeella. Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä toistaiseksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Päätöksen mukaan vapautuspäätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Valituksessa on vedottu siihen, että päätös poikkeaa vakituisesti asutuille kiinteistöille aiemmin tehdyistä päätöksistä, jotka ovat olleet liittymään velvoittavia tai ainoastaan määräaikaisia vapautuksia. Kiinteistön omistukseen perustuvat vapautuspäätökset ovat pitkäaikaisia, vaikeasti valvottavia ja vastoin toiminta-alueen hyväksymistä. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan talous on riippuvainen jäsenille tarjottujen palveluiden käytöstä. Hallinto-oikeus toteaa, että vesihuoltolain 11 :n 2 momentissa tarkoitettua vapautusta haettaessa on ensisijaisesti tutkittava, onko liittäminen verkostoon kiinteistön omistajalle tai haltijalle lainkohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta. Vain siinä tapauksessa, että liittämistä on pidettävä kohtuuttomana, on harkittava muiden säädettyjen edellytysten täyttymistä. Vapautus liittämisestä myönnetään kuitenkin vain kaikkien edellytysten täyttyessä kyseisen kiinteistön kohdalla. Kiinteistöllä käytettävissä olevasta vesikaivosta ja kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmästä huolimatta vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuus on pääsääntö, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vesihuoltolaissa ei ole määritelty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevaa kiinteistön liittämisvelvollisuutta eri tavalla sillä perusteella, onko kiinteistö jo liitetty vesiosuuskuntaan. Tällä seikalla ei ole merkitystä liittämisvelvollisuudesta vapauttamista arvioitaessa, vaan asia ratkaistaan vesihuoltolain 11 :n 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan. Sen ja liittämisvelvollisuutta koskevan vesihuoltolain 10 :n säännöksen soveltaminen ei ole ilmeisen ristiriidassa perustuslain kanssa. Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisinä syinä lähinnä liittymän rakentamiskustannuksiin ja muodostuvan jäteveden vähäiseen määrään tai muuhun näihin verrattavaan objektiivisesti havaittavissa olevaan seikkaan liittyvät syyt. Lainkohdassa tarkoitetun kohtuuttomuuden arviointia ei voida

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan tai haltijan henkilöön liittyviin subjektiivisiin syihin. Hallinto-oikeus katsoo edellä mainituista päätöksestä ilmenevän kannan huomioon ottaen, että yksinomaan Kalkkisen hakemuksessa esitetystä syystä ei rakennus- ja ympäristölautakunta ole voinut suostua Kalkkisen hakemukseen ja myöntää kiinteistölle vapautusta liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi päätöksestään ilmenevällä tavalla. Lautakunnan päätös on näin ollen kumottava. Hallinto-oikeus toteaa, että vesihuoltolain 11 :n soveltamiskäytännössä on vakiintuneesti hyväksytty myös kiinteistön määräaikainen vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta ei ole esittänyt sellaista selvitystä, jonka mukaan Kalkkisen hakemukseen suostumiselle olisi vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 2 kohdan mukainen este. Tähän nähden, kun otetaan esitettyjen liittämiskustannusten ohella huomioon Kalkkisen omistaman kiinteistön tämän hetkisestä asukasmäärästä johtuva ilmeisen vähäinen jäteveden määrä ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, kiinteistön vesihuollon tämän hetkisestä järjestämisestä esitetty selvitys sekä rakennusja ympäristölautakunnan vapautusta puoltava kannanotto, on Kalkkisen hakemuksen johdosta arvioitava se, ovatko vesihuoltolain 11 :n mukaiset perusteet myöntää kiinteistölle vapautus liittämisvelvollisuudesta määräajaksi olemassa. Hallinto-oikeus ei ota ratkaistavakseen, onko määräaikainen vapautus myönnettävä, vaan asia palautetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hakija on valittanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt tehdyn valituksen ja pitänyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. Ympäristönsuojelusihteeri on varannut Vieno Kalkkiselle puhelimitse mahdollisuuden antaa vastineen asiasta. Esityslistan liitteenä on korkeimman hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan sekä kartta kiinteistön sijainnista. Muut paperit ovat nähtävillä kokouksessa. PÄÄTÖSESITYS: (ympäristönsuojelusihteeri) Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää että se myöntää kiinteistölle Riihimäki , Kalkkinen, määräaikaisen vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä saakka. Jos jätevesijärjestelmä ei kuitenkaan vastaa hajajätevesiasetuksen vaatimuksia, tai sitä muusta syystä halutaan muuttaa, tulee kiinteistö liittää viemäriverkkoon. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollissessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle.

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Perustelut: Kiinteistölle on vuonna 2004 rakennettu jäteveden puhdistamo. Näin ollen vuoden 2018 loppuun kestävää määräaikaista vapautusta voidaan pitää kohtuullisena, kun huomioidaan puhdistamon käyttöikä sekä investointikustannukset. Vapauttamisen ei katsota myöskään vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kun huomioidaan ko. tyyppisten tapausten rajattu määrä ja vapautuksen määräaikaisuus. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien käsittelyn ei esitetyn kaltaisena katsota aiheuttavan terveys- tai ympäristöhaittaa. PÄÄTÖS: Sari Silta esitti, että lautakunta päättää myöntää kiinteistölle Riihimäki , Kalkkinen vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä toistaiseksi. Elmeri Nieminen kannatti Sari Sillan esitystä. Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi valittiin kädennostoäänestys. Esittelijän ehdotusta kannattivat Mika Ruskeepää, Antti Ollila, Matti Pirhonen, Riitta Villanen ja Tomi Ravi. Sari Sillan esitystä kannattivat Ene Korhonen, Sari Silta, Elmeri Nieminen, Niina Perttola ja Virpi Vilkki. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi, että esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Sari Silta jätti asiasta eriävän mielipiteen. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Vieno Kalkkinen, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto, ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/ ALKAVA , CREUTZIGER / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMA ASIA RYSY 87 Hannele Creutziger on hakenut vapautusta liittymisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon kiinteistölle Alkava Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen ja toiminta-alueen laajennuksen Kiinteistö on kahden hengen vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistön talousvesi otetaan omasta rengaskaivosta. Tutkimustuloksen mukaan vesi täyttää kotitalouden talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Hakijan mukaan vettä on ollut riittävästi. Kiinteistössä on yksi vesikäymälä. Kiinteistössä syntyvät jätevedet johdetaan vuonna 1998 rakennettuun 8 m 3 umpikaivoon. Säiliö tyhjennetään kuusi kertaa vuodessa. Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskunnan jäseneksi. Pornaisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan jätevedet voidaan johtaa umpisäiliöön muilla kuin pohjavesi- ja ranta-alueilla tilapäisenä ratkaisuna alueilla, joille lähitulevaisuudessa rakennetaan jätevesiviemäri. Poikkeustapauksessa perustellusta syystä voidaan jätevedet johtaa umpisäiliöön jätevesimäärän ollessa vähäinen. Koska kyseisellä kiinteistöllä kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön, ei jätevesimäärää voida pitää vähäisenä. Lainsäädännöllinen tausta Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja alueelliselle ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta ) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lausunnot ja tarkastukset Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta (Porvoon terveydensuojelujaosto) ja kuultu Uudenmaan ELY-keskusta ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntaa. Kiinteistön omistajaa on kuultu saaduista lausunnoista. Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio on tehnyt kiinteistölle tarkastuksen Paikalla tarkastuksessa oli Hannele Creutziger. Tällöin on arvioitu kiinteistön mahdollisesti aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit, mikäli vapautus myönnetään. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa (saapunut ) todetaan seuraavaa: Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto on pitkä ja ulottuu laajalle. Mikäli yksittäisiä vapautuksia vesi- ja viemäriverkkoon liittymiseen myönnetään, ei se saa vaarantaa vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatua. Liittymien määrän tulee olla oikea suhteessa verkoston suunnittelun pohjana käytettyyn. Veden virtaaman ja vaihtuvuuden verkostossa on oltava riittävä. Veden tulee pysyä tarkoitukseensa sopivana verkoston kaikissa osissa ja käyttöolosuhteissa. Lisäksi tulee huolehtia, että toiminta-alueella olevien kiinteistöjen talousveden saanti ja turvallisuus, sekä jätevesien asianmukainen käsittely on turvattu tilanteissa joissa kiinteistöjen käyttö sekä asukkaiden lukumäärä muuttuu. Koska kiinteistön Alkava ja talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset, eikä jätevesien käsittelystä voida katsoa aiheutuvan terveyshaittaa, ei näiden osalta ole esteitä vapautukselle. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta on lausunnossaan todennut, että kiinteistölle ei tule myöntää vapautusta. Uudenmaan ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa asiasta. Hannele Creutziger on antanut seuraavan vastineen asiasta: Kiinteistö on ostettu noin 13 vuotta sitten. Rakennus oli silloin asumiskelvoton. Kiinteistöllä on tehty paljon töitä, että se on saatu asumiskuntoon.

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Sähköliittymää myöten on jouduttu uusimaan kaikki. Vesikaivo on uusittu ja se oli myös melkoisen kallis investointi. Lokasäiliö oli kolmas hintava sijoitus. Porvoon kaupungin Terveydensuojelu on antanut lausunnon, jonka mukaan talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset, eikä jätevesien käsittelystä voida katsoa aiheutuvan terveyshaittaa. Olemme työttömyyseläkkeellä ja investointi verkostoon liittymiseen on tällä hetkellä rahallisesti mahdotonta. Haluamme asua kotona niin pitkään kuin mahdollista, mutta jos vapautusta vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä ei saada, joudumme jättämään Alkavan tyhjilleen ja hakeutumaan Pornaisiin vuokra-asuntoon. Uskoimme silloin, kun Alkava ostettiin ja tehtiin kaikki investoinnit sinne, ettei mitään suurta enää eteen tule. Talohan on 1890 luvulta oleva hirsitalo, joka vaatii aina pientä korjailua. Meille se kelpaa asunnoksi, mutta seuraava sukupolvi tekee sitten omat päätöksensä. Tuntuu kohtuuttomalta vaatimukselta hylätä meidän tekemämme iso työ ja jättää kaikki ne investoinnit huomioimatta. Anon vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä vapautusta. Esityslistan liitteenä on kartta kiinteistön sijainnista sekä vastine kokonaisuudessaan. Muut asiapaperit ovat nähtävillä kokouksessa. PÄÄTÖSESITYS (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ettei se myönnä kiinteistölle Alkava , Creutziger, vapautusta vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä. Perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaisia edellytyksiä vapauttamiselle ei ole olemassa. Kiinteistö on kahden hengen vakituinen asuinkiinteistö, joten kiinteistön liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon ei voida pitää omistajille kohtuuttomana, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve sekä verrataan liittymiskustannuksia vastaaviin muiden kiinteistöjen liittymiskustannuksiin. Vapautuksen voidaan myös katsoa vaarantavan vesiosuuskunnan taloutta, koska kiinteistön kuluttama vesimäärä on normaali. PÄÄTÖS: Jukka Ruskeepää esitti, että lautakunta päättää myöntää kiinteistölle Alkava , Creutziger vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liitty misestä tois tai seksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Tämä päätös tu lee liit tää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdolli sessa myyn ti ti lanteessa uudelle omistajalle. Sari Silta kannatti Jukka Ruskeepään esitystä.

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi valittiin kädennostoäänestys. Jukka Ruskeepään esitystä kannattivat Erkki Salen to, Antti Mantere, Eino Saarikko, Ene Kor honen, Sari Silta, Ari Lindfors, Jari Rantanen, Sanna Kurki ja Sari Kei pi. Pu heenjoh taja totesi äänestyksen tulokseksi, että Ruskeepään esitys hy väk syt tiin äänin Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Hannele Creutziger, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto, ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat RYSY 31 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta valitti lautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään mm. seuraavasti: Creutzigerin kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistöllä on vedenottoa varten rengaskaivo, josta saatava täyttää sille asetetut laatuvaatimukset ja vettä on Creutzigerin mukaan ollut riittävästi. Kiinteistöllä on viemäröinti ja vesikäymälä. Jätevedet johdetaan 8 m3:n umpisäiliöön, joka tyhjennetään kuudesti vuodessa. Jätevesijärjestelmä on rakennettu Vapautushakemusta on perusteltu sillä, että kiinteistöllä asuvat puolisot ovat pienituloisia eläkeläisiä ja verkostoon liittäminen olisi taloudellisesti kohtuutonta. Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä toistaiseksi tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Päätöksen mukaan vapautuspäätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Valituksessa on vedottu siihen, että päätös poikkeaa vakituisesti asutuille kiinteistöille aiemmin tehdyistä päätöksistä, jotka ovat olleet liittymään velvoittavia tai ainoastaan määräaikaisia vapautuksia. Kiinteistön omistukseen perustuvat vapautuspäätökset ovat pitkäaikaisia, vaikeasti valvottavia ja vastoin toiminta-alueen hyväksymistä. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan talous on riippuvainen jäsenille tarjottujen palveluiden käytöstä. Hallinto-oikeus toteaa, että vesihuoltolain 11 :n 2 momentissa tarkoitettua vapautusta haettaessa on ensisijaisesti tutkittava, onko liittäminen

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta verkostoon kiinteistön omistajalle tai haltijalle lainkohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta. Vain siinä tapauksessa, että liittämistä on pidettävä kohtuuttomana, on harkittava muiden säädettyjen edellytysten täyttymistä. Vapautus liittämisestä myönnetään kuitenkin vain kaikkien edellytysten täyttyessä kiinteistön kohdalla. Kiinteistöllä käytettävissä olevasta vesikaivosta kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmästä huolimatta vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuus on pääsääntö, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vesihuoltolaissa ei ole määritelty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevaa kiinteistön liittämisvelvollisuutta eri tavalla sillä perusteella, onko kiinteistö jo liitetty vesiosuuskuntaan. Tällä seikalla ei ole merkitystä liittämisvelvollisuudesta vapauttamista arvioitaessa, vaan asia ratkaistaan vesihuoltolain 11 :n 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan. Sen ja liittämisvelvollisuutta koskevan vesihuoltolain 10 :n säännöksen soveltaminen ei ole ilmeisen ristiriidassa perustuslain kanssa. Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisinä syinä lähinnä liittymän rakentamiskustannuksiin ja muodostuvan jäteveden vähäiseen määrään tai muuhun näihin verrattavaan objektiivisesti havaittavissa olevaan seikkaan liittyvät syyt. Lainkohdassa tarkoitetun kohtuuttomuuden arviointia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan tai haltijan henkilöön liittyviin subjektiivisiin syihin. Hallinto-oikeus katsoo edellä mainituista päätöksestä ilmenevän kannan huomioon ottaen, että yksinomaan Creutzigerin hakemuksessa esitetyistä syistä ei rakennus- ja ympäristölautakunta ole voinut suostua Creutzigerin hakemukseen ja myöntää kiinteistölle vapautusta liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi päätöksestään ilmenevällä tavalla. Lautakunnan päätös on näin ollen kumottava. Hallinto-oikeus toteaa, että vesihuoltolain 11 :n soveltamiskäytännössä on vakiintuneesti hyväksytty myös kiinteistön määräaikainen vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta ei ole esittänyt sellaista selvitystä, jonka mukaan Creutzigerin hakemukseen suostumiselle olisi vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 2 kohdan mukainen este. Tähän nähden, kun otetaan esitettyjen liittämiskustannusten ohella huomioon Creutzigerin omistaman kiinteistön tämän hetkisestä asukasmäärästä johtuva ilmeisen vähäinen jäteveden määrä ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, kiinteistön vesihuollon tämän hetkisestä järjestämisestä esitetty selvitys sekä rakennusja ympäristölautakunnan vapautusta puoltava kannanotto, on Creutzigerin hakemuksen johdosta arvioitava se, ovatko vesihuoltolain 11 :n mukaiset perusteet myöntää kiinteistölle vapautus liittämisvelvollisuudesta määräajaksi olemassa. Hallinto-oikeus ei ota ratkaistavakseen, onko määräaikainen vapautus myönnettävä, vaan asia palautetaan rakennus- ja

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Ympäristönsuojelusihteeri on varannut Hannele Creutzigerille puhelimitse mahdollisuuden antaa vastineen asiasta. Esityslistan liitteenä on Helsingin hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan sekä kartta kiinteistön sijainnista. Muut paperit ovat nähtävillä kokouksessa. PÄÄTÖSESITYS: (ympäristönsuojelusihteeri) Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää että se myöntää kiinteistölle Alkava , Creutziger, määräaikaisen vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä saakka tai kunnes kiinteistön omistussuhteet vaihtuvat. Jos jätevesijärjestelmä ei vastaa hajajätevesiasetuksen vaatimuksia tai sitä muusta syystä muutetaan, tulee kiinteistö liittää viemäriverkkoon. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa uudelle omistajalle. Perustelut: Kiinteistölle on vuonna 1998 asennettu 8 m 3 umpisäiliö. Vuoden 2018 loppuun kestävää määräaikaista vapautusta voidaan pitää kohtuullisena, kun huomioidaan umpisäiliön käyttöikä sekä investointikustannukset. Vapauttamisen ei katsota myöskään vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kun huomioidaan ko. tyyppisten tapausten rajattu määrä ja vapautuksen määräaikaisuus. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien käsittely ei esitetyn kaltaisena katsota aiheuttavan terveys- tai ympäristöhaittaa. PÄÄTÖS: Sari Silta esitti, että lautakunta päättää myöntää kiinteistölle Alkava , Creutziger, vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä toistaiseksi. Elmeri Nieminen kannatti Sari Sillan esitystä. Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi valittiin kädennostoäänestys. Esittelijän ehdotusta kannattivat Mika Ruskeepää, Antti Ollila, Matti Pirhonen, Riitta Villanen ja Tomi Ravi. Sari Sillan esitystä kannattivat Ene Korhonen, Sari Silta, Elmeri Nieminen, Niina Perttola ja Virpi Vilkki. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi, että esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Sari Silta jätti asiasta eriävän mielipiteen.

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh , Toimeenpano: Hannele Creutziger, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta, Porvoon terveydensuojelujaosto, ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5 RYSY 32 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Takamaa Yhtymä / Matti Virén on hakenut maa-aineslain mukaista lupaa Myrskylän kunnan Pakilan kylän tilalle Takamaa ( ). Kyseessä on kalliokiviainesten otto. Ottoalueen pinta-ala on 2,6 ha ja haettu kokonaisottomäärä on m 3 viidentoista vuoden aikana. Alueella on ollut voimassa maa-ainesten ottolupa asti. Lupapäätösehdotus esitellään kokouksessa. Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa sekä - Rakentaminen ja ympäristö - ympäristönsuojelu ajankohtaista ympäristönsuojelussa / Marraskuu Alueen sijaintikartta on esitetty liitteessä. PÄÄTÖSESITYS (ympäristönsuojelusihteeri): Ottamistoiminta ei aiheuta maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia luonnonoloissa: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Takamaa Yhtymälle maa-ainesten ottoluvan Myrskylän kunnan Pakilan kylän tilalle Takamaa ( ). Lupa myönnetään m 3 ottoon viideksitoista vuodeksi liitteen lupaehtojen mukaisesti. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

28 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA RYSY 33 Valmistelija: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan tulee lautakuntien antaa Askolan kunnanhallitukselle raportti käyttösuunnitelmansa toteutumisesta/huhtikuun lopun tilanne. Toteumavertailu ajalta on liitteenä. RAKENNUSVALVONTA: Rakennuslupahakemusten ja -maksujen osuus on kuluvana vuonna ollut hiukan ennakoitua huonompi. Toteumavertailussa rakennusvalvonnan lupamaksut (toteuma 30,4%) ovat hiukan alittaneet arvion. Toimintakulut ovat hiukan talousarviota alhaisemmat, toteuma 28,5%. YMPÄRISTÖNSUOJELU: Ympäristönsuojelussa valvontamaksuista saadut tuotot ovat toteutuneet yli arvion (toteuma 52,5%). Toimintakulut ovat hiukan talousarviota alhaisemmat, toteuma 30,2%. YHTEENVETO Toimintatuotot alittuivat hieman rakennusvalvonnan osalta ja ylittyivät ympäristönsuojelun osalta joten kokonaisuutena toimintatuotot ovat noin 3% alhaisemmat kuin arvioitu. Kokonaisuutena toimintakulut alittuivat (toteuma 29,4). Seuraava taloudellinen raportti tehdään syyskuun lopun tilanteesta ja se käsitellään lokakuun lautakunnassa, mikäli ajanjakson toteumavertailu on jo silloin käytössä. PÄÄTÖSESITYS: Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa taloudellisena tilanneraporttina, että talousarvion ja käyttösuunnitelman mukainen arvio on toteutunut talousarvion raamin mukaisesti siten, että erityistoimiin ei ole aihetta. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Tiedoksi : Askolan kunnanhallitus ja yhteistyökunnat Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 PORNAINEN,

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 41. Otsikko Sivu 18 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU HODDY

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 41. Otsikko Sivu 18 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU HODDY ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 41 Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.04.2015 AIKA 18:00-19:05 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 125. Otsikko Sivu 50 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 125. Otsikko Sivu 50 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 125 Rakennus- ja ympäristölautakunta 50 21.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.08.2014 AIKA 18:00-18:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161. Otsikko Sivu 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161. Otsikko Sivu 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.10.2014 AIKA 18:00-20:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

127 27.08.2013 31 04.03.2014

127 27.08.2013 31 04.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2013 31 04.03.2014 Asian uudelleenkäsittely II / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä/anhållan om befrielse från anslutningsplikt till vatten och

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 20. Otsikko Sivu 8 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 20. Otsikko Sivu 8 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 20 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.03.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN Yhdyskuntalautakunta 108 16.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 143 27.09.2011 Yhdyskuntalautakunta 183 29.11.2011 LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 72/605/2011 Yhdk.ltk 108

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 11.7.2013 klo 18.30-19:21 Tervon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu

Lisätiedot

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 23.10.2013 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014 ASIA Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 :n mukaisesta, jolla haetaan vapautusta Ruotasjärven vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Hakija Esa Hiltunen, Sarvantie 20, 37560

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 )

Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 ) Kunnanhallitus 209 15.06.2015 Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 ) 3777/11.111/2015 KHALL 209 Hakija Nimi Teija

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 3125/10.03.00/2015 121 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2013-1095, Räisäläntie 5, Bique Tomi Matti Johannes ym. Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119 Kokousaika 14.12.2011 klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Paimiossa on neljä osuuskuntaa, jotka huolehtivat omilla alueillaan jätevesien johtamisesta. Osuuskunnat on perustettu Paimion

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti Kunnanhallitus 106 14.03.2011 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti 2368/11/111/2011 KHALL 106 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Ympäristölautakunta Sivut 44-49. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Ympäristölautakunta Sivut 44-49. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Ympäristölautakunta Sivut 44-49 KOKOUSAIKA Torstaina 9.12.2010 klo 16.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 493/605/2015 Hakija: Bäckman Tarja, Bäckman Anne-Mari Tila: Riihikartano Kiinteistötunnus: 859-401-84-35 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Ympäristölautakunta Sivu 75

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Ympäristölautakunta Sivu 75 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Ympäristölautakunta Sivu 75 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 19.10 Isonkyrön

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2 Rakennusvalvonta Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI puh.0400 649495, 0400 649503, 040 7549690 tai 0400 115162 PURKAMISILMOITUS PURKAMISLUPAHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN HAKIJA Nimi Osoite Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot